Valikko

Evoluutio

Keskustele evoluutiosta.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Eilen 21.04
Evoluution tieteellinen perusta
Monelle ihmiselle on vaikea pala todeta, että "vapaa tahto" tai "vapaa valinta" on pelkkä harha. Ajatus on vaikea siksi, että ihmisen elossapysymisvietti on erittäin voimakas ja jos jokin ihmisen ajatus tai toiminta on eloonjäämisvietin vastainen, eloonjäämisvietti polkaisee hereille jonkin voimakkaan perusemootion, joilla se varmistaa oman toimintansa. Ihmisen kognitioon perustuva ajatus siitä että "ei hallitse itseänsä" on ahdistava siksi, että se on eloonjaamisvietin vastainen. Tässä on konkreettinen esimerkki siitä, että miten voimakas ja hallitseva eloonjäämisvietti on: 1. Ihmisen eloonjäämisvietin ainoa tarkoitus on pitää yksilö elossa. 2. Ihminen on nykytiedon mukaan ainoa eläinlaji, jonka yksilö kognitioon perustuen tietää varmasti kuolevansa joskus. Muidenkin eläinlajien on todettu surevan lajitoverinsa kuolemaa, mutta ihminen lienee ainoa, joka on pystynyt tekemään lajitoverien kuolemasta sellaisen päätelmän, että hänkin tulee yksilönä kuolemaan varmasti joskus. 3. Ihmisen eloonjäämisvietti tekee kaikkensa, jotta yksilö ei kuolisi. 4. Ihmisyksilön kognitio taas kertoo, että ihmisyksilö tulee varmasti kuolemaan joskus, vaikka mitä tapahtuisi. Tämä kognitiivinen oivallus on vastoin geeneihin ohjelmoitua eloonjäämisviettiä. 5. Edellä kerrottu ristiriita saa aikaa erittäin voimakkan ahdistuksen. Ahdistuksen taustalla on eloonjäämisvietti, joka pyrkii saamaan ihmisen hylkäämään koko kuolemisajatuksen. 6. Ihminen ei pysty hylkäämään tietoa omasta tulevasta kuolemastaan, koska sen takia yksilön pitäisi hylätä kaikki kognitiiset päätelmänsä ja sitä myöten kognitiot kokonaisuutena. 7. Ihmisyksilön on siis ollut kehitettävä jokin keino, jolla selvitä eloonjäämisvietin elossapysymispakon ja kognitiivisen tietoisuuden ikuisen elossapysymisen mahdottomuudesta -ristiriidan ratkaisemikseksi. 8. Ihmislajin yksilöt ovat keksinyt eri puolilla maailmaa toisistaan riippumatta saman ratkaisun, joka näennäisesti ratkaisee eloonjäämisvietin elämispakon ja kognition kuolemistiedon ristiriidan. 9. Ihmislajin kehittämä ratkaisu on hengellisyys, käytännössä siis uskonto. 10. Eri puolilla maailmaa on erilaisia uskontoja, jotka selittävät asioita eri tavalla, mutta niillä kaikilla on täysin sama perusta. 11. Kaikki uskonnot ylläpitävät ajatusta siitä, että ihminen ei kuollessaan oikeasti "kuole", vaan elämä jatkuu jollain muulla tavoin jossain muussa muodossa. 12. Kaikkien uskontojen taustalla on sama peruste: näennäinen ratkaisu eloonjäämisvietin elossapysymispakon ja kognitiivisen tietämyksen omasta kuolevaisuudesta -ongelmaan. Kaikkien maailman uskontojen taustalla on siis ihmisen eloonjäämisvietti, täysin riippumatta siitä mikä uskonto on kyseessä tai miten uskonnon harjoittaminen käytännössä ilmenee. Suurin osa ihmisten välisistä sodista johtuu uskonnollisista syistä. Käytännössä uskontojen väliset näennäiset ristiriidat ovat saaneet aikaan lukemattomia sotia. Kaikki uskonnot perustuvat samaan biologiseen perustaan, eloonjäämisvietin ja kognition ristiriidan psykologisesti mielekkääseen ratkaisuun. Jos maailmanlaajuisesti hyväksyttäisiin se ajatus, että kaikki uskonnot ovat eloonjäämisvietin aikaansaamia selviytymiskeinoja kognition ja geenien välillä, niin voitaisiin todeta että kaikki uskonnot ovat samanarvoisia ja kaikilla on sama perusta ja ne ovat yhtä arvokkaita. Kaikki riitely eri uskontokuntien välillä voitaisiin lopettaa saman tien, koska ei ole "yhtä oikeaa uskontoa" tai "oikeaa uskoa" ylipäätään. Samalla voitaisiin lopettaa väittely uskonnon ja evoluution välisistä ristiriidoista, sillä sellaisia ei ole. Kaikki uskonnot ovat kehittyneet evoluution edettyä sellaiselle kognitiiviselle tasolle, että ihmisyksilö tiedostaa kuolevansa. Evoluutio on johtanut uskontoihin (kaikkiin) ja uskonto on ratkaissut yhden evoluution mukanaan tuoman ongelman, ristiriidan eloonjäämisvietin ja kognition välillä. Evoluutio ja uskonto eivät siis ole millään lailla ristiriidassa keskenään, sillä evoluutio on uskonto, joka tarjoaa ihmiselle vastauksia kysymyksiin, mitä on ollut ennen yksilön syntymää ja mitä on yksilön kuoleman jälkeen. Evoluutio on luonut Evoluution, jonka aikaansaamia ovat kaikki muutkin uskonnot. Evoluutio on luonut kaikki uskonnot ja uskon jopa omaan itseensä. Vahvempaa uskoa ei voi olla olemassa.
32
Tiede ja teknologia > Tiede > Evoluutio
02.03.2015
tiede vs uskonto
Miksi evoluutio pitäisi kieltää? Ei se sinällään todista mitään Jumalan tai luomisen vastaista. Evoluutioteoria on vain teoria, jota ei tiedoissa olevien aukkojen vuoksi pystytä todistamaan oikeaksi, siitäkin huolimatta, että osaksi näytöt puhuu puolestaan. Eikä raamattu pysty todistamaan evoluutiota vääräksi. Mitä jos "Olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa" sekä evoluutio puhuu samasta asiasta, mutta ovat vain eri näkökulmista kirjoitettu? Mitä jos yleensä raamattu yms. ja tiede puhuu samoista asioista, mutta vain eri näkökulmista? Tiede tutkii todellisuudessa tapahtuvia ilmiöitä ilman Jumalia tai psykologisia seikkoja, mutta tiede ei pysty olemaan läsnä ajassa, jolloin raamatun tekstejä kirjoiteltiin. Raamatun tekstit on taas kirjoitettu aitiopaikalla. Tiede vs uskonto ei todellakaan perustu todisteisiin vaan puhtaasti asenteisiin. Turha on uskovaisten ja ateistien etsiä omista aineistoistaan todisteita toisiaan vastaan, kun sellaisia ei ole. Ja kun mennään ajassa taaksepäin aikaan, jolloin oletettavasti uskonnot sai alkunsa, niin millä selitetään esi-uskontojen, jumalolentojen, henkimaailmojen jne samankaltaisuus ja jopa identtisyys ympäri maapallon? Vai onko kyseessä geneettinen taikausko tai taipumus kuvitella jumalien, henkimaailman sekä toisen ulottuvuuden, jossa jumalolennot asui, olemassa olo? Tiede todistaa vain sen, minkä ihminen pystyy havaitsemaan, eikä raamattu pysty todistamaan kirjoituksiaan tosiksi, eikä myöskään kumoamaan esim. evoluutioteoriaa. Yleensäkin ateistit vs teistit on päättymätön suo. Turhaa ajantuhlausta ja toisten ivaamista. Idiootit.
36
Tiede ja teknologia > Tiede > Evoluutio

Sivu /78