Valikko
Etsi

Tiede

Keskustelua tieteistä ja tutkimuksista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU

Keskustelut

Tänään 11.24
Matemaattisten vakioiden välisistä yhteyksistä
Viime aikoina olen tutkinut internetistä kaikenlaisiayhteyksiä matemaattiten vakioiden, lähinnä piin ja neperin luvun välillä. Mihin perustuu se, että kahdella täysin eri matematiikan aloihin liittyvällä vakiolla on yhteys? Onko kukaan koskaan tutkinut näitä tai pystynyt osoittamaan, mistä tällaiset yhteydet johtuvat. Myöskin matemaattiset vakiot voidaan esittää sarjakehitelmien avulla, jotka ovat (päättymättömiä) yhteenlaskuja. Raja-arvon avulla tutkittaessa kuitenkin saadaan esim. Neperin luku vaikkapa seuraavasti: e=1+1/1+(1/1*2)+(1/1*2*3)+(1/1*2*3*4)... Esimerkiksi tämä sarjakehitelmä esittää transsendeettisen ja irrationaalisen vakion luonnollisten lukujen avulla. Myöskin piille tunnetaan useita vastaavanlaisia kehitelmiä. Mihin siis tällaiset sarjakehitelmät oikein perustuvat ja miten niihin on päädytty? Toinen mielenkiintoinen tapa esittää Neperin luku on integroida funktiota 1/x väliltä 1, e, jolloin tulos on 1. Tämä on toisaalta ihan ymmärrettävää ottaen huomioon, että 1/x on funktion e^x derivaattafunktio. Myös Stirlingin kaava luo yhteyden näiden kahden vakion välille, vaikkakin likimääräisesti mutta taas voidaan käyttää raja-arvoa jolloin tulos on täsmällinen. Ehkä kaikkein mielenkiintoisin yhteys piin ja Neperin luvun välillä on niin sanottu Eulerin identiteetti, joka menee näin: (e^(i*pii))+1=0 Mitenkäs tämä on selitettävissä? Jokatapauksessa, on se matematiikka ihmeellistä ainakin näin asiaan perehtymättömän mielestä.
4
Matematiikka 

Sivu /4798