Valikko

Laki

Onko sinulla huolia lain pykälien kanssa? Kysy neuvoa muilta tai kerro muille vinkkejä.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Tänään 13.57
Hallinto-oikeus tunaroi, anteeksi tuomaroi
IL 18.2. "Hämmentävä oikeuspäätös: Autoilija merkkasi oikean saapumisajan - teki väärin. Hallinto-oikeus hylkäsi autoilijan valituksen pysäköintivirhemaksusta. Hallinto-oikeus katsoi, että parkkikiekkoa oli käytetty väärin. Tapahtumat saivat alkunsa, kun autoilija ajoi autonsa parkkiin vuoden 2013 lokakuussa kello 18.50. Paikalla pysäköinti oli sallittu enintään kolmen tunnin ajan kello 8-17 välisenä aikana pysäköintikiekkoa käyttäen. Autoilija oli merkinnyt kiekkoonsa saapumisajaksi kello 7.00/19.00. Seuraavana aamuna autoilijan tuulilasissa odotti pikavoitto. Pysäköinnintarkastaja oli määrännyt autoilijalle pysäköintivirhemaksun kello 9.41 vedoten kiekon käyttövirheeseen. Tarkastaja perusteli virhettä sillä, että saapumisaika oli merkitty kiekkoon vastoin määräyksiä. Autoilija valitti pysäköintivirhemaksusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Oikeuden mukaan aikarajoituksen voimassaoloajan ulkopuolella kiekkoa ei tarvitse käyttää, eikä siihen sovelleta kiekon käyttöä koskevia määräyksiä. Kolmesta hallinto-oikeuden tuomarista yhden mielestä pysäköintivirhemaksu olisi kuitenkin pitänyt kumota. Tuomarin mukaan saapumisaikaansa seuraavan tasatunnin kiekkoon merkinnyt autoilija olisi voinut päätellä, että autoa voi pitää pysäköitynä vielä seuraavana päivänä kello 8-11. Yhden tuomarin eriävä mielipide ei kuitenkaan riittänyt kumoamaan pysäköintivirhemaksua, joten autoilijan oli maksettava saamansa pikavoitto." Hallinto-oikeus vetosi tieliikennelakiin, jonka mukaan rajoituksen voimassaolon päättymisen jälkeen pysäköintiaika pitäisi laskea kellonajasta, jolloin rajoitus tulee voimaan. Oikeus siis katsoi, että autoilijan olisi pitänyt merkitä kiekkoonsa saapumisajaksi vasta kello 8 seuraavana aamuna." Mitähän tieliikennelakia Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeuden kaksi tunaria, anteeksi tuomaria, oikein ovat lukeneet? Finlexistä ainakaan ei löydy muuta kuin alla oleva säännös: TLL 2:28a.2 "Pysäköintikiekko on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan autossa ja siihen on merkittävä saapumisaika siten kuin liikenneministeriö tarkemmin määrää." https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P28a Liikenneministeriön päätöksen mukaan taas pysäköintikiekkoon on saapumisajaksi merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Lisäkilpien 856a ja 856b (pysäköintikiekon käyttövelvollisuus) selityksen mukaan jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajoneuvo on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa, sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus seuraavan kerran tulee voimaan. Liikenneministeriön päätös ei siten muuta asiaa miksikään: saapumisajaksi tulee (tai ainakin voidaan) merkitä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti. Merkitystä saapumisajasta riippumatta sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi siitä, kun rajoitus seuraavan kerran tulee voimaan. Turun hallinto-oikeus on antanut 19.3.2013 antanut vastaavassa tapauksessa oikean ratkaisun: "Koska tieliikennelain 28a §:n säännökseen tai edellä mainittujen lisäkilpien selitykseen ei sisälly määräystä siitä, että kiekkoon olisi rajoitusajan ulkopuolella pysäköitäessä merkittävä jokin muu kuin liikenneministeriön päätöksessä määrätty saapumisaika, A ei ollut syyllistynyt pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun pysäköintivirheeseen. Pysäköintivirhemaksu oli näin ollen poistettava." Kun siis Itä-Suomen tunarit, anteeksi tuomarit, vahvistivat lappuliisan tuomion, he antoivat malliesimerkin siitä, miten tuomioistuimessa voi hulluimmillaan käydä.
19
Yhteiskunta > Laki ja rikos > Laki
28.03.2015
Naapuriltamme nyhdetään rahaa.
Naapurissamme asuu liikuntarajoitteinen, alkoholisoitunut, mutta hyvin kiltti ja hyvässä virassa ollut vanhempi eläkeläismies. Viime aikoina hänen luonaan on alkanut kulkemaan eräs toinen vanhempi mies, jonka toiminta naapurimme puheiden mukaan täyttää melkeinpä kiristyksen sekä veronkierron tunnusmerkit, mutta ainakin avuttoman ja kiltin ihmisen rahallista hyväksikäyttöä se on. Tämä mies siis aina tulee vain sinne useammankin kerran päivässä, ja käyttää tätä naapurin miestä kävelyllä, tai käy hänelle kaupassa tai alkossa. Eihän siinä mitään, mutta kaikesta näistä hän sitten perii maksun, ja kalleimman mukaan. Vaikka he ihan pikkumutkankin kävisivät kävelemässä, niin siitä hän jo perii maksun, tai sitten jos tämä naapurin mies antaa satasen rahaa että käy kaupassa, niin vaikka hän toisin vain pari halpaa ostosta, niin loppurahoja ei takaisin kuulu. Tämä mies siis vielä tulee ilman naapurimme pyyntöä, ja vaikka naapurimme ei olisi silloin kotona, tai ei ovea avaisi sille, niin hän vain laittaa ylös velkalistaan, kun hän kuitenkin on sinne ajanut, vaikka ajomatka ei ole kovin pitkäkään. Näin siis tämä mies nyhtää rahaa kiltiltä ja avuttomalta naapuriltamme, juurikin naapurimme avuttomuutta hyväksi käyttäen. Naapurimmehan ei tietenkään pakko olisi hänelle rahaa työntää, mutta kiltti kun on ja apua kuitenkin tarvii, niin helppohan tuollaista on sitten kiristää, että en tule jos et niin ja niin paljoa maksa, ja näissä maksuissa puhutaan kymppien sijaan satasista. Nyt moni varmaan ajattelee, että mitä naapurinne asiat teille kuuluu, mutta eihän se kiva ole katsoa tuollaista toimintaa, ja mekin kun olemme naapurimme kanssa nykyisin tekemisissä ja autamme myös häntä joskus. Miten siis tuollaisen toiminnan voisi saada loppumaan, ja kenelle viranomaiselle asia kuuluisi? Pitäisikö ottaa yhteyttä verottajaan vai poliisiin?
1
Yhteiskunta > Laki ja rikos > Laki

Sivu /953