Valikko

Laki

Onko sinulla huolia lain pykälien kanssa? Kysy neuvoa muilta tai kerro muille vinkkejä.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

02.03.2015
Rangaistus voimakeinojen käytöstä?
Jos yksityisen yrityksen vartija poistaa toimialueeltaan henkilön käyttäen voimakeinoja ilman mitään laillista perustetta (mitä varmasti tapahtuu Suomessa jatkuvasti), niin mikä rikos on kyseessä ja mikä on rangaistus? Sopisiko tilanteeseen liiallinen voimakeinojen käyttö (Rikoslaki 4 luku 6 §)? Jos sopii, niin missä on lueteltu rangaistukset liiallisesta voimakeinojen käytöstä, kun ei löydy em. pykälästä ollenkaan? Eihän voi olla niin, että vartija saisi luokata kansalaisen fyysistä koskemattomuutta ilman mitään perusteita sen enempää, kuin kukaan toinenkaan kansalainen. Vartijat, järjestyksenvalvojat ja portsarit eivät siis voi mielivaltaisesti käyttää voimakeinoja kansalaiseen, vaikka voimakeino olisi pelkkä taluttaminen pois toimialueelta. Tämäkin on fyysisen koskemattomuuden loukkaus. Tällöin mielestäni kansalaisella on oikeus hätävarjeluun eli estää vartijan tai järjestyksenvalvojan fyysinen voimakeinojen käyttö kuten väkisin taluttaminen pois toimialueelta ilman, että kyseessä on järjestystäylläpitävän henkilön vastustaminen, jos voimakeinojen käyttö ei ole ollut oikeutettua. Koska kansalaisen fyysistä koskemattomuutta on loukattu, on mielestäni kyseessä lievä pahoinpitely. Jos ei olisi, niin silloin vartijat/järjestyksenvalvojat voisivat käyttää voimakeinoja milloin vain huvittaa. Ongelma on se, että jos poliisi tekee saman, niin kyseessä on virkarikos, mutta yksityisen yrityksen, kuten ravintolan vartija/järjestyksenvalvoja ei käsittääkseni toimi virkavastuulla, koska kyseessä on yksityinen sektori, mutta jotain lakiahan tähänkin on voitava soveltaa, ettei yksityisen yrityksen vartijat/järjestyksenvalvojat voi käyttää mielivaltaisesti voimakeinoja. Kun katsoo pykälää pahoinpitelystä, niin sekään ei oikein kuitenkaan sovi, koska pahoinpitely edellyttää fyysisen kivun tuottamista tms. Sopiiko tilanteeseen liiallinen voimakeinojen käyttö (Rikoslaki 4 luku 6 §) ja missä on lueteltu rangaistukset liiallisesta voimakeinojen käytöstä?
5
Yhteiskunta > Laki ja rikos > Laki
28.02.2015
Talentia oikeusvaltioperiaatteita rikkomassa
Lahjakkaille mukautettu oikeudenkäyttö Sosiaalityöntekijöiden ammattiliitto Talentia on ollut osallisena myös murentamassa kansalaisten uskoa oikeuslaitoksen puolueettomuuteen ja oikeusvaltioperiaatteisiin, jotka edellyttävät riippumattomia tuomioistuimia, vallan kolmijakoa ja toimivia oikeussuojakeinoja väärinkäytösten varalle.  Hallinto-oikeus Talentia -jäsenineen on totuttanut sosiaalityön asiakkaat lainsuojattomuuteen ja sosiaalityöntekijät ja hallinto-oikeuden asiantuntijat siihen, ettei työn etiikasta, laillisuudesta tai laadusta tarvitse kantaa minkäänlaista vastuuta. Kuvaavaa on, että laiton vanhan lastensuojelulain aikainen käytäntö kolmeen kuukauteen rajoitettavista avohuollon tukitoimista päätyi hallinto-oikeuksien kelvottomien päätösten perusteella suositukseksi Lastensuojelun Käsikirjaan, josta se on toivottavasti jo poistettu. Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijana toimii sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen. Hän toimii lastensuojelupalveluita tarjoavan yrityksen osakkaana yhdessä Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa työskennelleiden sosiaalityöntekijöiden kanssa ja on esittänyt julkisuudessa riippumattoman roolinsa vahvasti kyseenalaistavia  sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelukäytäntöjen puolustuspuheita. Tällaiset kaksois- ja kolmoissidonnaisuudet, joista on tullut maan tapa vaarantavat vakavasti oikeudenkäyttömme ja maineemme oikeusvaltiona. http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/talentiaa-ahdistaa-epakohtia-enemman-epakohtien-paljastuminen
0
Yhteiskunta > Laki ja rikos > Laki

Sivu /952