1000€/kk veroton perustulo + 50% tasavero tuloista

kustantaa_itsensä

Noin 1000 €/kk veroton perustulo kaikille aikuisille Suomen kansalaisille ja kaikista henkilökohtaisista tuloista/voitoista 50% tasavero. Koskisi niin ansiotuloja, pääomatuloja, bonuksia kuin optioitakin.

Jokainen voi laskea miten itselle käy kun 1000 €/kk verotonta puolet nykyisestä palkasta nettona käteen. Pieni- ja keskituloisilla käteen jäävät tulot olisivat nykyisenlaisia, hieman saattaisi jopa tulotaso nousta. Työttömät saisivat saman kuin nytkin toimeentulotukena, jossa toimeentulotuen käteenjäävä perusosa n. 400-500 €/kk ja kohtuulliset asumiskulut(vuokra/vastike vesi sähkö) toinen mokona. Hyvätuloisilla ansiotulon verot nousevat nykyään jopa 60%:iin, joten 50% tasavero tuloista 1000 €/kk kansalaistulo verottomana päälle laskisi kaikkien aikuisten kansalaisten tulojen kokonaisveroprosentin alle 50%:n AINA.

Tällä mallilla jokainen työtunti, vaikka yksi tunti viikossa kasvattaisi aina käteen jääviä tuloja. Tukiloukut ja tuloloukut katoaisivat kuin pieru Saharaan.

Työnteko kannattaisi aina ja helpottuisi. Myös kaikenlainen yrittäminen, puoliammattimainen itsensä työllistäminen (taiteilijat jne.) ym. helpottuisi kun kansalaistulo toimisi myös yrittäjillä ja osa-aikayrittäjillä sekä itsensä työllistäjillä starttirahan tyylisenä minimiturvana.

Yleinen turvallisuudentunne paranisi kun perusturva olisi aina varma, työttömyyden, opiskelun, pätkätöiden, harrastelijamaisen yrittäjyyden ja varsinaisen yrittäjyyden taustalla.

Varsinkin oikeistolaiset kannattavat perustulomallia, jossa on noin 400-500 euron kuukausittainen perustulo. Elämän realiteeteista irtaantuneet kokkarit eivät vain tajua että tämä summa ei mahdollistaisi peruselintasoa, ja sen lisäksi olisi pidettävä myös vanhat tukijärjestelmät edelleen byrokratian kukkasina rinnalla.
Se pudottaisi työttömien minimituloja puolella, ja lisäisi Elina Lepomäen malleissa tuloja saavien käteenjääviä tuloja perustulon verran. Kyse ei olisi perusturvauudistuksesta vaan lisätuloista jo tuloja saaville mm. rikkaille. Päätön idea ja lisämeno valtiolle.

1000 €/kk veroton perustulo ja 50% tasavero kaikista henkilökohtaisista tuloista -malli taas maksaisi aika pitkälle itsensä. Korkealta kuulostava tasavero kustantaisi perustuloa tuloja saavilla, varsinkin kun se koskisi myös muita tuloja mm. pääomatuloja. Tulottomat ja pienituloiset taas saavat jo nyt toimeentulotukea ym. joten perustulomalli ei lisäisi heistä aiheutuvia kuluja, vaan itse asiassa pienentäisi niitä byrokratian vähentymisen ja perusturvan yksinkertaistumisen takia.

Sen sijaan n. 1000 €/kk veroton perustulo kattaa sekä elämiseen jäävän tulon että kohtuulliset asumiskulut. Se vastaa aika hyvin nykyistä viimeisintä minimitoimeentulotasoa ja -turvaa eli sosiaalikeskuksen myöntämää toimeentulotukea. Toimeentulotuesta maksetaan kohtuulliset asumiskulut(vuokra/vastike vesi sähkö) max n. 500€/kk ja toimeentulotuen perusosa n. 450 €/kk, jolla katetaan kaikki muu eläminen: ruoka, hygienia, päivittäistarpeet, puhelin- ja nettimaksut, vaatteet, harrastukset, julkiset kulkuneuvot jne.

Huollettavista alaikäisistä lapsista vanhempi saisi alaikäisen perustulon, joka vastaisi myös nykyistä toimeentulotuen lapsiosaa, jolla kustannetaan lapsen minimimenot sekä asunnon kokoon ja muihin asumismenoihin aiheutuneet lisäkulut. Tämä korvaisi myös lapsilisän, joka tosin otetaan jo nyt minimiperusturvaa ja toimeentulotukea haettaessa mukaan tuloksi.

Perustulo voisi olla myös sairausajan palkka, ainakin muutamalta ensimmäiseltä päivältä.

40

139

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • äänestän-kyllä

   Itsellä palkka 2100 €/kk brutto, josta puolet on 1050 €/kk veroton 1000 €/kk = 2050 €/kk nettona käteen. Nyt saan vain noin 1500 €/kk nettona verojen jälkeen. Kannatan!
   Periaatteessa tällä tulotasolla maksan vain 50 €/kk veroja 2100 €/kk palkasta, jos kansalaistulo kuoletetaan pois. Olen siis verojen nettomaksaja valtiolle jo tällä tulotasolla. Nettomaksuosuus kasvaa tulojen kasvaessa, ja on maksimissaan 50% tuloista -1000 €/kk. kaikki hyötyvät.

   • vuosisadan_uudistus

    Eläkeverotus on ollut pitkään palkkaverotusta korkeampi. Varsinkin pienillä ja keskisuurilla eläkkeillä on mahdoton pärjätä ilman asumistukea ja muita tulonsiirtoja.
    MIKÄLI perustulomalli toteutuisi em. tavalla myös eläkeläisten osalta, se korjaisi eläkeverotuksen epäkohtia. Lääkkeetkin tulisi ostettua.
    Nyt 49 % naisista saa kokonaiseläkettä alle 1250 e/kk, ja esim. Helsingissä maksaa siitä veroa 11%. Naisista 65 % saa alle 1500 e/kk, miehistä 47 %, ja veroa menee ylärajan kohdalla 15,5 %.
    Veroprogressio on erittäin jyrkästi nouseva tulotasoon 1800 e/kk saakka. 1800 euron eläkkeestä verot vievät jo 19,5 %.
    Uudistus vetäisi talouden käyntiin, koska vielä 2000 euronkin nettotulolla kaikki menee asumiseen ja kulutukseen varsinkin pääkaupunkiseudulla.
    Suoraa hyötyä valtiolle tulisi myös arvonlisäverojen kasvusta. Moni kynnelle kykenevähän on lähtenyt halvemman hintatason maihin pakon sanelemana. Arvonlisäverot kelpaavat Virossa, Espanjassa ja Portugalissa, miksei Suomessa?
    Paperin pyöritys edestakaisin ja byrokratia vähenisivät huomattavasti.
    SÄÄSTÖT olisivat todella merkittävät. Erittäin kannatettava malli tällaisena.


   • fiksua_
    vuosisadan_uudistus kirjoitti:

    Eläkeverotus on ollut pitkään palkkaverotusta korkeampi. Varsinkin pienillä ja keskisuurilla eläkkeillä on mahdoton pärjätä ilman asumistukea ja muita tulonsiirtoja.
    MIKÄLI perustulomalli toteutuisi em. tavalla myös eläkeläisten osalta, se korjaisi eläkeverotuksen epäkohtia. Lääkkeetkin tulisi ostettua.
    Nyt 49 % naisista saa kokonaiseläkettä alle 1250 e/kk, ja esim. Helsingissä maksaa siitä veroa 11%. Naisista 65 % saa alle 1500 e/kk, miehistä 47 %, ja veroa menee ylärajan kohdalla 15,5 %.
    Veroprogressio on erittäin jyrkästi nouseva tulotasoon 1800 e/kk saakka. 1800 euron eläkkeestä verot vievät jo 19,5 %.
    Uudistus vetäisi talouden käyntiin, koska vielä 2000 euronkin nettotulolla kaikki menee asumiseen ja kulutukseen varsinkin pääkaupunkiseudulla.
    Suoraa hyötyä valtiolle tulisi myös arvonlisäverojen kasvusta. Moni kynnelle kykenevähän on lähtenyt halvemman hintatason maihin pakon sanelemana. Arvonlisäverot kelpaavat Virossa, Espanjassa ja Portugalissa, miksei Suomessa?
    Paperin pyöritys edestakaisin ja byrokratia vähenisivät huomattavasti.
    SÄÄSTÖT olisivat todella merkittävät. Erittäin kannatettava malli tällaisena.

    Tosiaan fiksu malli. Miksei kukaan ole ennen keksinyt???
    Kelan, sossun ja verovirastojen paperinpyörittäjiä riittäisi sitten oikeihin töihin.


   • dfafffs

    Aivan näin..


  • Perustulokokeilu

   Kansalaistulo - Perustulo jokaiselle Suomen kansalaiselle

   On kaksi tapaa hahmottaa maailma, toinen on se että itselle saadaan paras mahdollinen elintaso ja muista viis. Toinen on se että itsensä lisäksi myös muille halutaan siedettävä elintaso.

   Se että myös huono-osaisille ja työttömille turvataan kohtuullinen ihmisarvoinen minimitoimeentulo, joka ei perustu nöyryytykseen ja orjapalkkatyöhön, ei ole este hyväosaisten menestymiselle. Myös ihmisarvoja on kunnioitettava, ja tähän kuuluvat minimituntipalkat ja työehtosopimukset, joiden pitäisi olla mahdollisimman yhtäläisiä.

   Parhaiten oikeudenmukaisen, tasapuolisen perusturvan luo perustulojärjestelmä, jossa jokainen kotimaan kansalainen saa kuukausittain n. 1000 €/kk kansalaistulon. (Lapsille ja nuorille pienempi kansalaistulo joka korvaa nykyisen lapsilisän ja toimeentulotuen lapsiosan). Eläkeläisille ja vammaisille hieman korotettu kansalaistulo, joka korvaa peruseläkkeen ja vammaistuen.

   Tämän kansalaistulon, joka on nykyisen toimeentulotuen suuruinen n. 500 €/kk toimeentulotuen perusosa, eli käteen elämiseen jäävä raha, ja 500 €/kk asumiskulut(vuokra vesi sähkö) saa jo nykyisin tarvitseva, mutta tässä sen saa aina ja joka tapauksessa kerran kuukaudessa varmasti.

   Kaikki muut lisätulot tuovat aina lisää euroja, ja kaikilla lisätuloilla on 50% tasavero. Tämä koskee ansiotuloja, pääomatuloja, optioita, bonuksia yms.

   Jokainen saa siis 1000 €/kk ilman veroja kansalaistuloa, ja kaikesta palkasta ym. tulosta maksaa 50% veroja.

   "Miten kannattaa käydä töissä jos maksaa 50% veroja?".

   Mietipä hiukan:

   bruttotulot €/kk(-50%)_kansalaistulo(0%)_nettotulot €/kk

   tulot 0 €/kk 1000 €/kk = 1000 €/kk netto

   tulot 500 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 1250 €/kk netto

   tulot 1000 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 1500 €/kk netto

   tulot 1500 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 1750 €/kk netto

   tulot 2000 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 2000 €/kk netto

   tulot 3000 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 2500 €/kk netto

   tulot 5000 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 3500 €/kk netto

   tulot 7000 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 4500 €/kk netto

   tulot 10000 €/kk(-50%) 1000 €/kk = 6000 €/kk netto

   Suurissa tuloissa henkilöverotus lähestyy 50%:a. Nykyään se on suurissa ansiotuloissa jopa 60%.

   Köyhät eivät saa tuota 1000 €/kk sen kummemmin kuin nykyäänkään, koska nykyään se saadaan työttömyysturvan, asumistuen ym. muodossa, ja mikäli perusturvaminimi ei täyty toimeentulotuen muodossa, joka vastaa käteen jäävällä ja asumiskuluosuuksiltaan tätä kansalaistuloa.

   Päästään vain yksinkertaisempaan järjestelmään, jossa on paljon vähemmän byrokratiaa. Yksi perusturva = kansalaistulo, ja yksi henkilökohtaisten tulojen/voittojen veroprosentti 50%. Paljon vähemmän virkailijoita Kelaan, sosiaalikeskukseen sekä verotoimistoon ja verottajalle.

   Jokainen työtunti, vaikka tunti kuussa, viikossa, päivässä kannattaa aina, ei siis tukiloukkuja.

   Jokainen voi helposti laskea mitä jää käteen tasaveron ja kansalaistulon jälkeen kuukaudessa.

   Jokainen voi olla varma että viimeinen perusturva kansalaistulo kilahtaa tilille aina, oli tilanne mikä hyvänsä. Siis työttömyys, työharjoittelu, opiskelu, ym.

   Kansalaistulo toimisi myös ns. yrittäjän starttirahana. Yrittäjyys helpottuisi kun minimitoimeentulo olisi aina turvattu. Lisäksi harrastemainen ja puoliammatillinen yrittäminen helpottuisi esim. keikkamuusikon ura, taiteilijan ura, pienimuotoiset toiminimikeikkatyöt jne.

   Myös sairausajan palkka voitaisiin lyhytaikaisissa poissaoloissa poistaa, koska ihminen saisi sairausaikanakin kansalaistuloa.

   Kerrankin järjestelmä jossa ei ole tuloloukkuja tai työesteitä ja joka kannustaa tekemään vähänkin lisää töitä.

   1000 €/kk, josta noin puolet menee suurimmalla osalla pakollisiin asumiskuluihin on kuitenkin summa, jolla kukaan ei jää pitkäksi aikaa oleilemaan. Toimeentulotuella eläneet tietävät, että sillä pärjääminen on kokopäivätyötä, joten aivan varmasti suurin osa haluaa lisätuloja ja menee opiskelemaan, pätkätöihin, kokoaikatöihin tai alkaa yrittää, koska missään näissä perusturva ei vaarannu kuten nykyään.

  • Jo70pros.kannattaa

   70% haastatelluista suomalaisista kannattaa perustuloa, ja suurin osa n. 1000€/kk perustuloa joka korvaa myös asumistuen. Sen sijaan varsinkin kokoomus ja keskusta kannattavat 500-800€/kk perustuloa, joka ei riitä minimitoimeentuloon, vaan vaatii taas erillisiä lisätukia mm. asumistuen. Tällöin perustulojärjestelmä menettää ideansa, eli korvata kaikki erilliset perusturvat/tuet. Onneksi suurin osa kansalaisista tajuaa perusturvan idean ja toivoo sen olevan n. 1000€/kk. Edes suomalaisten perussynti kateus, ja tässä tapauksessa sosiaalirasistinen kateus huono-osaisia kohtaan ei ole vääristänyt kansan ymmärrystä asiassa.

   • SSSperustulovsperustulo

    Keskusta kokeilee perustuloa, joten voi olla varma että Sipilän mahdollinen perustulojärjestelmä on huonompi kuin nykyinen toimeentulotukitaso, joka sekin on Euroopan neuvoston laskelmien mukaan monta kymmentä prosenttia alle suositusten. Veikkaan että SSSuomen perustulojärjestelmä on sellainen että hyväosaisten, rikkaiden ym. tuloja nostetaan tuon perustulon verran, siis tulojen lisäys jo nyt hyvin pärjääville. Sen sijaan perustulo pidetään niin matalana ettei se vastaa nykyistä perusturvaa ja köyhät ovat entistä köyhempiä siihen siirtymisen jälkeen.

    Perustulojärjestelmä olisi oikeudenmukaisesti toteutettuna erinomainen järjestelmä, joka vähentäisi työttömien, aloittavien yrittäjien, aikuisopiskelijoiden, harrastemaisen yrittämisen ja itsensä työllistävien ym. epävarmuutta viimeisimmästä perusturvasta. Mutta siksihän sitä ei saada, koska oikean sosiaalirasistisen ajatusmaailman mukaan "työttömällä ja huono-osaisella tuensaajalla ei saa olla kivaa". Piia-Noora Kaupin (kok) vuosien takaisia ajatuskukkasia, jotka moni ihmisten eriarvoistaja jakaa.


   • Kansakin.Tajuaa
    SSSperustulovsperustulo kirjoitti:

    Keskusta kokeilee perustuloa, joten voi olla varma että Sipilän mahdollinen perustulojärjestelmä on huonompi kuin nykyinen toimeentulotukitaso, joka sekin on Euroopan neuvoston laskelmien mukaan monta kymmentä prosenttia alle suositusten. Veikkaan että SSSuomen perustulojärjestelmä on sellainen että hyväosaisten, rikkaiden ym. tuloja nostetaan tuon perustulon verran, siis tulojen lisäys jo nyt hyvin pärjääville. Sen sijaan perustulo pidetään niin matalana ettei se vastaa nykyistä perusturvaa ja köyhät ovat entistä köyhempiä siihen siirtymisen jälkeen.

    Perustulojärjestelmä olisi oikeudenmukaisesti toteutettuna erinomainen järjestelmä, joka vähentäisi työttömien, aloittavien yrittäjien, aikuisopiskelijoiden, harrastemaisen yrittämisen ja itsensä työllistävien ym. epävarmuutta viimeisimmästä perusturvasta. Mutta siksihän sitä ei saada, koska oikean sosiaalirasistisen ajatusmaailman mukaan "työttömällä ja huono-osaisella tuensaajalla ei saa olla kivaa". Piia-Noora Kaupin (kok) vuosien takaisia ajatuskukkasia, jotka moni ihmisten eriarvoistaja jakaa.

    Tutkimus: Perustulolla vahva kannatus - "1000 €/kk olisi sopiva"
    http://www.talouselama.fi/uutiset/tutkimus-perustulolla-vahva-kannatus-1000-kk-olisi-sopiva-6000869
    "Suomalaisille maistuisi 1000 euron perustulo kuussa. Kela kertoi tiistaina http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2759 , että se on teettänyt tutkimuksen kansalaisten kannasta perustuloon.

    Kelan teettämässä kyselyssä liki 70 prosenttia vastaajista piti perustuloa hyvänä ajatuksena. Sopivaksi tulon määräksi arvioitiin 1000 euroa kuussa, Kela kertoo.

    Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tällä vaalikaudella toteutetaan perustulokokeilu. Perustulolla tarkoitetaan lukuisia erilaisia tapoja järjestää sosiaaliturva, kuitenkin siten, että kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten.

    Kelan tutkimus tilasi Taloustutkimus Oy:ltä haastattelututkimuksen, jossa kysyttiin mielipidettä sekä perustuloon että negatiiviseen tuloveroon. Negatiivinen tulovero on malli, jossa verojärjestelmän kautta tapahtuvin tulonsiirroin taataan tulottomille ja pienituloisille tietty rahatulo.

    Tulosten perusteella 69 prosenttia suomalaisista pitää sekä perustuloa että negatiivista tuloveroa melko tai erittäin hyvänä ajatuksena.

    Kyselyssä selvitettiin myös perustulon sopivaa määrää. Sopivaksi määräksi vastaajat arvioivat 1 000 euroa. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että suurin osa suomalaisista kannattaa jonkinlaista perustulomallia. Lisäksi mielipiteet ovat suhteellisen vakaita: suuria muutoksia kannatusperustassa ei ole esimerkiksi vuoden 2002 kyselyyn, jonka toteuttivat Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitos ja Åbo Akademin taloustieteen laitos".
    .
    Suomalaiset ovat järkeviä kun ymmärtävät että vasta n. 1000€/kk perustulo(veroton) riittäisi minimitoimeentulotasoon, siten että se kattaisi myös asumiskulujen osuuden. Joidenkin Vihreiden ja varsinkin porvarileirin Keskustapuolueen ja Kokoomuksen n. 500-800€/kk perustulo taas ei perustu arkijärkeen ja todellisuuteen, sillä se ei kata edes nykyisen toimeentulotuen tasoa. Eikä siis riitä minimitoimeentulotasoon ilman lisätukia, jotka taas romuttaisivat perustulojärjestelmän yksinkertaisuuden.


  • fdsafdsa

   "Tällä mallilla jokainen työtunti, vaikka yksi tunti viikossa kasvattaisi aina käteen jääviä tuloja. Tukiloukut ja tuloloukut katoaisivat kuin pieru Saharaan."

   Ei ole mitään tuloloukkuja, koska verotuksen progressiivisuudessa ei ole enää entisten aikojen jyrkkiä askelmia. Jokainen työtunti lisää nytkin nettotuloja.

   • Et.vaan.tiedä

    Eipä lisää perusturvan saajilla, jotka tekevät lyhyitä pätkätöitä. Tuet vähenevät samalla kun teet lyhyitä työjaksoja, ja hyöty on usein -0. Juuri näiden helpommin työllistämiseksi perustulojärjestelmä olisi erinomainen asia.


  • samivini

   maalla kannata enää työtä tehdä.

   • justjoonäin

    Sanoo landepaukku joka valittaa köyhyyttä istuessaan 80000€ traktoriyhdistelmässä, joka on sadan tonnin leikkuupuimurin vieressä, joka on parin sadan tuhannen euron talon ja parin miljoonan euron teollisuushallin välissä.

    Tukia pittee saaha ku onnii niukkaa elämä


   • samivini

    minä olen tuloton.


   • Kannatan_perustuloa
    samivini kirjoitti:

    minä olen tuloton.

    Onko maalla niin laiskaa väkeä että n. 1000€/kk perustulo(kansalaispalkka) riittää laakereilla lepäämiseen? Enpä usko. Suurin osa jyväjemmareista on tottunut pariin uuteen autoon pihallaan ja kaikkeen muuhun mukavuuteen, joten eiköhän suurin osa edelleen maajussin hommia tekisi paremman elintason ja maataloustukien saamiseksi.

    On jännää että yleensä juuri porvarit, yrittäjät, maajussit ym. sanovat että nykyisen minimiperusturvan(sossun toimeentulotuki) suuruinen perustulo muka saa ihmiset olemaan tekemättä mitään. Ovatko nämä mainitut ryhmät oikeasti niin laiskoja että n. 1000€/kk kansalaispalkka jolla kustannetaan kaikki elinkulut. mm. asumiskulut(vuokra/vastike vesi sähkö), ruoka, hygienia, taloustavara, kodintavara, puhelin/mobiili- ja nettikulut, liikkuminen ym. ym. saa heidät totaaliseen jämähdyksen tilaan??? Vai ovatko he niin sosiaalirasistisia että luulevat köyhien, työttömien ym. huono-osaisten tyytyvän 1000€/kk perustulolla elämiseen. Uskon että varsinkin nykyajan mainosmaailmassa melkein kaikki haluavat paremman elintason, jos sen saaminen vain on mahdollista. Ja perustulojärjestelmä helpottaisi lisätulojen saamista, siinä kun kaikista lisätuloista tulisi aina plussaa, ilman tulo/tukiloukkuja.

    Kannatan itse nimenomaan tätä 1000€/kk verotonta perustuloa, ja 50% tasaveroa kaikista muista henkilökohtaisista tuloista. Lisäksi olisi hyvä jos Suomeen saataisiin 10€/kk yleinen minimituntipalkkalaki, joka poistaisi palkkakikkailun. Normaali yritys pystyy maksamaan 10€/tunti palkkaa alalla kuin alalla, jos liikeidea on kunnossa. Jos ei pysty niin yrittäjä ja tämän perhe voivat tehdä hyväntekeväisyystyötä itselleen alle tuon palkan. 10€/tunti minimipalkka on erittäin alhainen kun vertaa sitä Suomen EU:n kalleimpaan hintatasoon, ja Sveitsin jälkeen koko Euroopan toiseksi kalleimpaan hintatasoon. Sveitsissä sentään ajettiin 3000€/kk minimipalkkaa, ja siellä palkkataso on melkein puolet korkeampi kuin Suomessa. Suomessa ostovoima on järkyttävän hintatason takia todella huono, ja työvoimakulut/palkat/yksikköhinnat Ranskan tasolla, alle Saksan ja Ruotsin tasojen.


   • samivini

    päihdeongelmaiset työtä karkuun tänne raahautuu.


   • Luulon_varassa
    samivini kirjoitti:

    päihdeongelmaiset työtä karkuun tänne raahautuu.

    Taidat olla vielä sosiaalirasistikin? Itse ainakin olen 37,5 tunnin työviikkoa tekevä ihminen, ja ylitöitäkin päälle silloin tällöin. Mites itse?


   • samivini

    juopottelen omilla rahoilla.


   • miten.toteutettuna
    samivini kirjoitti:

    juopottelen omilla rahoilla.

    Jos olet tuloton, niin miten juopottelet omilla rahoilla? Perustuuko taloutesi laittomaan kauppaan ja veronkiertoon vai mihin?


   • samivini

    tehtyyn työhön.


   • samivini

    omakustanne varhaiseläke.


   • ei.omakustanne
    samivini kirjoitti:

    omakustanne varhaiseläke.

    Eläke tai varhaiseläke ei koskaan ole täysin omakustanne, muutenhan eläkeikää ei tarvitsisi koittaa nostaa.


   • samivini

    omillarahoilla elelyhän on vähänkuin eläke.


   • samivini

    ollaan velkaa prinsessa ja puolivaltakuntaa.


   • Oikee_libertaari
    Kannatan_perustuloa kirjoitti:

    Onko maalla niin laiskaa väkeä että n. 1000€/kk perustulo(kansalaispalkka) riittää laakereilla lepäämiseen? Enpä usko. Suurin osa jyväjemmareista on tottunut pariin uuteen autoon pihallaan ja kaikkeen muuhun mukavuuteen, joten eiköhän suurin osa edelleen maajussin hommia tekisi paremman elintason ja maataloustukien saamiseksi.

    On jännää että yleensä juuri porvarit, yrittäjät, maajussit ym. sanovat että nykyisen minimiperusturvan(sossun toimeentulotuki) suuruinen perustulo muka saa ihmiset olemaan tekemättä mitään. Ovatko nämä mainitut ryhmät oikeasti niin laiskoja että n. 1000€/kk kansalaispalkka jolla kustannetaan kaikki elinkulut. mm. asumiskulut(vuokra/vastike vesi sähkö), ruoka, hygienia, taloustavara, kodintavara, puhelin/mobiili- ja nettikulut, liikkuminen ym. ym. saa heidät totaaliseen jämähdyksen tilaan??? Vai ovatko he niin sosiaalirasistisia että luulevat köyhien, työttömien ym. huono-osaisten tyytyvän 1000€/kk perustulolla elämiseen. Uskon että varsinkin nykyajan mainosmaailmassa melkein kaikki haluavat paremman elintason, jos sen saaminen vain on mahdollista. Ja perustulojärjestelmä helpottaisi lisätulojen saamista, siinä kun kaikista lisätuloista tulisi aina plussaa, ilman tulo/tukiloukkuja.

    Kannatan itse nimenomaan tätä 1000€/kk verotonta perustuloa, ja 50% tasaveroa kaikista muista henkilökohtaisista tuloista. Lisäksi olisi hyvä jos Suomeen saataisiin 10€/kk yleinen minimituntipalkkalaki, joka poistaisi palkkakikkailun. Normaali yritys pystyy maksamaan 10€/tunti palkkaa alalla kuin alalla, jos liikeidea on kunnossa. Jos ei pysty niin yrittäjä ja tämän perhe voivat tehdä hyväntekeväisyystyötä itselleen alle tuon palkan. 10€/tunti minimipalkka on erittäin alhainen kun vertaa sitä Suomen EU:n kalleimpaan hintatasoon, ja Sveitsin jälkeen koko Euroopan toiseksi kalleimpaan hintatasoon. Sveitsissä sentään ajettiin 3000€/kk minimipalkkaa, ja siellä palkkataso on melkein puolet korkeampi kuin Suomessa. Suomessa ostovoima on järkyttävän hintatason takia todella huono, ja työvoimakulut/palkat/yksikköhinnat Ranskan tasolla, alle Saksan ja Ruotsin tasojen.

    "Lisäksi olisi hyvä jos Suomeen saataisiin 10€/kk yleinen minimituntipalkkalaki, joka poistaisi palkkakikkailun. "

    Minimipalkkalait lisäävät työttömyyttä, joten en näe sellaista mitenkään hyvänä. Vapaassa markkinataloudessa palkat määräytyvät tuottavuuden mukaan ja minimipalkkalait estäisivät nimenomaan nuorten ja huonosti koulutettujen työllistymistä.

    "Normaali yritys pystyy maksamaan 10€/tunti palkkaa alalla kuin alalla, jos liikeidea on kunnossa."

    Et näemmä tunne yritystoimintaa tai "normaalin yrityksen" määritelmä on pielessä. Joka tapauksessa yritykset palkkaavat työvoimaa kannattavuussyistä. Jos on varaa maksaa sanotaan 9 euroa tuottavuuden perusteella, mutta minimipalkkalaki sanoisi 10 euroa, niin silloin jää yksinkertaisesti palkkaamatta.

    En tiedä, otitko huomioon, että palkasta menee myös oheiskulut, jotka ovat huomattavat työnantajalle.

    "Jos ei pysty niin yrittäjä ja tämän perhe voivat tehdä hyväntekeväisyystyötä itselleen alle tuon palkan. "

    En oikein ole varma, mitä tarkoitat tuolla "hyväntekeväisyystyöllä" tässä, mutta se kuulostaa aika typerältä ajatukselta.

    " 10€/tunti minimipalkka on erittäin alhainen kun vertaa sitä Suomen EU:n kalleimpaan hintatasoon, ja Sveitsin jälkeen koko Euroopan toiseksi kalleimpaan hintatasoon."

    Sosialistista fatalismia. Sosialistit näkevät välttämättömänä korkeat palkat, koska heidän logiikallaan hinnat aina nousevat. Todellisuudessa vapaassa taloudessa hinnat ja palkat asettuvat aina tuottavuuden mukaan ja markkinat korjaavat itsensä.

    Kallis hintataso johtuu siitä, että suuri osa hinnoista on valtion veroja. Kun verotusta alennetaan, myös hinnat alenevat ja talous elpyy. Perustulo tietenkin nostaisi verotuksen tarvetta ja sitä kautta hintoja. Ainakin vasemmistolaisessa mallissa jossa muutkin tuet säilyvät rinnalla.

    Kuvitellaanpa hetkinen, että kansantaloudessa olisi kauppias K, joka myy leipiä sanotaan 5 eurolla kappale. Oletetaan, että ihmisillä on varaa maksaa 3 euroa. Kauppias yksinkertaisesti ei saisi leipiään myytyä, vaan joutuisi alentamaan hintaa. Eivät hinnat voi olla palkoista erillään, sillä työkustannukset on huomioitu hinnoittelussa. Oletetaan, että K:n tuotantokustannukset ovat leivälle 2 euroa ja työntekijä T tulee paikalle ja sanoo, että hän haluaa työstään palkan 2 euroa. K:n kokonaiskustannukset ovat siis 4 euroa leivän tuottamiseen. Tämä on euron enemmän kuin asiakas on valmis maksamaan ja T:n on tyydyttävä 1 euroon tai mentävä muualle.

    Nyt jos ammattiliitto A tulee nyt paikalle ja sanoo, että T on oikeutettu 2 euroon, niin A:lla ei ole oikein muita vaihtoehtoja kuin jättää palkkaamatta ja tehdä kaikki itse.

    "Suomessa ostovoima on järkyttävän hintatason takia todella huono"

    Hintatasosta iso osa on erilaisia veroja. Kannattaa lukea esimerkiksi Pauli Vahteran kirjoitus alv-rajan nostosta

    http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2015/03/04/alv-rajan-nosto-on-byrokratian-purkamista-ja-tyollistamista/

    Alv.n poisto, joka Vahteran mukaan olisi mahdollinen, vaikuttaisi talouteen edullisemmin kuin mikään perustulohaihattelu.


   • VainWonderlandissa
    Oikee_libertaari kirjoitti:

    "Lisäksi olisi hyvä jos Suomeen saataisiin 10€/kk yleinen minimituntipalkkalaki, joka poistaisi palkkakikkailun. "

    Minimipalkkalait lisäävät työttömyyttä, joten en näe sellaista mitenkään hyvänä. Vapaassa markkinataloudessa palkat määräytyvät tuottavuuden mukaan ja minimipalkkalait estäisivät nimenomaan nuorten ja huonosti koulutettujen työllistymistä.

    "Normaali yritys pystyy maksamaan 10€/tunti palkkaa alalla kuin alalla, jos liikeidea on kunnossa."

    Et näemmä tunne yritystoimintaa tai "normaalin yrityksen" määritelmä on pielessä. Joka tapauksessa yritykset palkkaavat työvoimaa kannattavuussyistä. Jos on varaa maksaa sanotaan 9 euroa tuottavuuden perusteella, mutta minimipalkkalaki sanoisi 10 euroa, niin silloin jää yksinkertaisesti palkkaamatta.

    En tiedä, otitko huomioon, että palkasta menee myös oheiskulut, jotka ovat huomattavat työnantajalle.

    "Jos ei pysty niin yrittäjä ja tämän perhe voivat tehdä hyväntekeväisyystyötä itselleen alle tuon palkan. "

    En oikein ole varma, mitä tarkoitat tuolla "hyväntekeväisyystyöllä" tässä, mutta se kuulostaa aika typerältä ajatukselta.

    " 10€/tunti minimipalkka on erittäin alhainen kun vertaa sitä Suomen EU:n kalleimpaan hintatasoon, ja Sveitsin jälkeen koko Euroopan toiseksi kalleimpaan hintatasoon."

    Sosialistista fatalismia. Sosialistit näkevät välttämättömänä korkeat palkat, koska heidän logiikallaan hinnat aina nousevat. Todellisuudessa vapaassa taloudessa hinnat ja palkat asettuvat aina tuottavuuden mukaan ja markkinat korjaavat itsensä.

    Kallis hintataso johtuu siitä, että suuri osa hinnoista on valtion veroja. Kun verotusta alennetaan, myös hinnat alenevat ja talous elpyy. Perustulo tietenkin nostaisi verotuksen tarvetta ja sitä kautta hintoja. Ainakin vasemmistolaisessa mallissa jossa muutkin tuet säilyvät rinnalla.

    Kuvitellaanpa hetkinen, että kansantaloudessa olisi kauppias K, joka myy leipiä sanotaan 5 eurolla kappale. Oletetaan, että ihmisillä on varaa maksaa 3 euroa. Kauppias yksinkertaisesti ei saisi leipiään myytyä, vaan joutuisi alentamaan hintaa. Eivät hinnat voi olla palkoista erillään, sillä työkustannukset on huomioitu hinnoittelussa. Oletetaan, että K:n tuotantokustannukset ovat leivälle 2 euroa ja työntekijä T tulee paikalle ja sanoo, että hän haluaa työstään palkan 2 euroa. K:n kokonaiskustannukset ovat siis 4 euroa leivän tuottamiseen. Tämä on euron enemmän kuin asiakas on valmis maksamaan ja T:n on tyydyttävä 1 euroon tai mentävä muualle.

    Nyt jos ammattiliitto A tulee nyt paikalle ja sanoo, että T on oikeutettu 2 euroon, niin A:lla ei ole oikein muita vaihtoehtoja kuin jättää palkkaamatta ja tehdä kaikki itse.

    "Suomessa ostovoima on järkyttävän hintatason takia todella huono"

    Hintatasosta iso osa on erilaisia veroja. Kannattaa lukea esimerkiksi Pauli Vahteran kirjoitus alv-rajan nostosta

    http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2015/03/04/alv-rajan-nosto-on-byrokratian-purkamista-ja-tyollistamista/

    Alv.n poisto, joka Vahteran mukaan olisi mahdollinen, vaikuttaisi talouteen edullisemmin kuin mikään perustulohaihattelu.

    "Todellisuudessa vapaassa taloudessa hinnat ja palkat asettuvat aina tuottavuuden mukaan ja markkinat korjaavat itsensä".

    Kallis hintataso johtuu siitä, että suuri osa hinnoista on valtion veroja. Kun verotusta alennetaan, myös hinnat alenevat ja talous elpyy. Perustulo tietenkin nostaisi verotuksen tarvetta ja sitä kautta hintoja. Ainakin vasemmistolaisessa mallissa jossa muutkin tuet säilyvät rinnalla.

    Suomalaisten firmojen Marimekko ym. tuotantoa on siirretty Aasian halpamaihin ja tuotantokustannukset ovat laskeneet huimasti, mutta kas kummaa hinnat ovat pysyneet entisellään. Voitot ovat siis moninkertaistuneet.


   • MinimipalkkaIlmanMuuta
    Oikee_libertaari kirjoitti:

    "Lisäksi olisi hyvä jos Suomeen saataisiin 10€/kk yleinen minimituntipalkkalaki, joka poistaisi palkkakikkailun. "

    Minimipalkkalait lisäävät työttömyyttä, joten en näe sellaista mitenkään hyvänä. Vapaassa markkinataloudessa palkat määräytyvät tuottavuuden mukaan ja minimipalkkalait estäisivät nimenomaan nuorten ja huonosti koulutettujen työllistymistä.

    "Normaali yritys pystyy maksamaan 10€/tunti palkkaa alalla kuin alalla, jos liikeidea on kunnossa."

    Et näemmä tunne yritystoimintaa tai "normaalin yrityksen" määritelmä on pielessä. Joka tapauksessa yritykset palkkaavat työvoimaa kannattavuussyistä. Jos on varaa maksaa sanotaan 9 euroa tuottavuuden perusteella, mutta minimipalkkalaki sanoisi 10 euroa, niin silloin jää yksinkertaisesti palkkaamatta.

    En tiedä, otitko huomioon, että palkasta menee myös oheiskulut, jotka ovat huomattavat työnantajalle.

    "Jos ei pysty niin yrittäjä ja tämän perhe voivat tehdä hyväntekeväisyystyötä itselleen alle tuon palkan. "

    En oikein ole varma, mitä tarkoitat tuolla "hyväntekeväisyystyöllä" tässä, mutta se kuulostaa aika typerältä ajatukselta.

    " 10€/tunti minimipalkka on erittäin alhainen kun vertaa sitä Suomen EU:n kalleimpaan hintatasoon, ja Sveitsin jälkeen koko Euroopan toiseksi kalleimpaan hintatasoon."

    Sosialistista fatalismia. Sosialistit näkevät välttämättömänä korkeat palkat, koska heidän logiikallaan hinnat aina nousevat. Todellisuudessa vapaassa taloudessa hinnat ja palkat asettuvat aina tuottavuuden mukaan ja markkinat korjaavat itsensä.

    Kallis hintataso johtuu siitä, että suuri osa hinnoista on valtion veroja. Kun verotusta alennetaan, myös hinnat alenevat ja talous elpyy. Perustulo tietenkin nostaisi verotuksen tarvetta ja sitä kautta hintoja. Ainakin vasemmistolaisessa mallissa jossa muutkin tuet säilyvät rinnalla.

    Kuvitellaanpa hetkinen, että kansantaloudessa olisi kauppias K, joka myy leipiä sanotaan 5 eurolla kappale. Oletetaan, että ihmisillä on varaa maksaa 3 euroa. Kauppias yksinkertaisesti ei saisi leipiään myytyä, vaan joutuisi alentamaan hintaa. Eivät hinnat voi olla palkoista erillään, sillä työkustannukset on huomioitu hinnoittelussa. Oletetaan, että K:n tuotantokustannukset ovat leivälle 2 euroa ja työntekijä T tulee paikalle ja sanoo, että hän haluaa työstään palkan 2 euroa. K:n kokonaiskustannukset ovat siis 4 euroa leivän tuottamiseen. Tämä on euron enemmän kuin asiakas on valmis maksamaan ja T:n on tyydyttävä 1 euroon tai mentävä muualle.

    Nyt jos ammattiliitto A tulee nyt paikalle ja sanoo, että T on oikeutettu 2 euroon, niin A:lla ei ole oikein muita vaihtoehtoja kuin jättää palkkaamatta ja tehdä kaikki itse.

    "Suomessa ostovoima on järkyttävän hintatason takia todella huono"

    Hintatasosta iso osa on erilaisia veroja. Kannattaa lukea esimerkiksi Pauli Vahteran kirjoitus alv-rajan nostosta

    http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2015/03/04/alv-rajan-nosto-on-byrokratian-purkamista-ja-tyollistamista/

    Alv.n poisto, joka Vahteran mukaan olisi mahdollinen, vaikuttaisi talouteen edullisemmin kuin mikään perustulohaihattelu.

    EU:ssa toteutetut kaikkien alojen yhteiset minimipalkat eivät ole lisänneet työttömyyttä tai aiheuttaneet talouteen ongelmia. USA:ssa useat osavaltiot suunnittelevat 15 $:n minimipalkkoja muutaman vuoden sisään. Tämä estää sen ettei halpatyöpalkkojen mm. pikaruokaketjujen työntekijöiden palkanmaksusta osa siirry yhteiskunnan maksettavaksi sosiaaliturvan muodossa, vaan että työllä elää.

    Sosiaalikapitalismi (Loiskapitalismi) yksityistää voitot mutta sosialisoivat tappiot, kulut ja palkanmaksun yhteiskunnalle ja veronmaksajille mm. alipalkkauksen ja palkkatukien muodossa. Kyseessä on periaatteessa sosiaaliturvan siirtäminen huono-osaisilta ihmisiltä yrityksille ja muille yhteisöille.


  • Oikee_libertaari

   "Työnteko kannattaisi aina ja helpottuisi. Myös kaikenlainen yrittäminen, puoliammattimainen itsensä työllistäminen (taiteilijat jne.) ym. helpottuisi kun kansalaistulo toimisi myös yrittäjillä ja osa-aikayrittäjillä sekä itsensä työllistäjillä starttirahan tyylisenä minimiturvana."

   Et varmaankaan ole itse ollut yrittäjä. Joka tapauksessa yrityksiä ei pyöritetä menestyksekkäästi pelkällä perustulolla tms avustuksilla.

   Perustulo on sosialistien epämääräinen hanke, joka on yhteiskunnallisena keskustelunaiheena sitkeä kuin rikkaruoho - ja ihan yhtä vahingollinen.

   Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on jo nyt lähellä katastrofia. Ainoa asia, joka estää sen olemasta täysi katastrofi on "punainen nauha" ja häpeä, jotka liittyvät sosiaalitukien nostamiseen. Perustulo poistaisi molemmat ja tekisi tuilla oleilusta täysin automaattista ihmisille.

   Pitkällä tähtäimellä perustulo ei voi toimia tällaisessa yhteiskunnassa, joka perustuu ihmisten työlle. Asia on parhaiten ymmärrettävissä esimerkin kautta.

   Sanotaan, että kuvitteellisessa kansantaloudessa on kolme työntekijää A, B, ja C. Oletetaan, että sinne säädetään perustulo, esimerkiksi 1 000 euroa kuussa. Nyt A joka tienaa 1 000 euroa kuussa, siirtyy perustulolle työpaikastaan ja B, joka tienaa 1 200 euroa kuussa, jää työpaikkaansa, mutta tuntee kiusausta siirtyä perustulolle.

   Käytännössä perustulo ei pysy tässä mainitussa summassa, vaan ennen pitkää tulee poliittinen paine sen korottamiseksi sanotaan 1300 euroon kuussa. Nyt B siirtyisi A:n seuraksi perustulolle ja 1500 euroa kuussa tienaava C tuntisi jo kiusausta siirtyä, mutta pysyy toistaiseksi työssään.

   Kuten näkyy, perustulon seuraus lopulta on aina se, että kaikki päätyvät ennen pitkää elämään pelkällä perustulolla eikä kukaan tee töitä.

   Lisäksi tietenkin kun omista tuloista menisi puolet valtion ryöst...verottamina, niin sekään ei rohkaise työntekoon.

   • TärkeinTekijä

    Ajattelet nyt että ne muut, laiskat ja huonot ihmiset haluavat loikoilla minimitoimeentulotuella jolla juuri ja juuri tulee toimeen ja elää. Vastapuoli, eli yrittäjä kun olet, niin näkökulmasi on tämä. Suurin osa ihmisitä haluaa saada hyvän elintason ja elää muuten kuin kädestä suuhun. Nykyinen perusturva ei vain kannusta lisätulojen hankintaan, kun kokopäiväduunia ei monikaan saa, vaikka jokainen sellaisen haluisi. Ja nykyinen perusturva ei todellakaan ole niin suuri että se passivoisi, kyse on siitä että työtä ihmisarvoisella palkalla ei ole tarpeeksi saatavissa. 10€/tunti minimipalkka olisi ehdoton vaatimus, jotta ihmiset saisivat työtä jolla tulee toimeen nykyisessä Suomessa sen järkyttävän korkealla hintatasolla. Myös vuokra-asuminen on Suomessa järkyttävän kallista, ja usein työttömät tuensaajat ovat vuokra-asujia, jotka joutuvat maksamaan tätä suurta lisäkulua kuukausittain ilman että mitään jää käteen. Asuntonsa maksanut omistusasuja tulee toimeen pelkällä työttömyysturvalla usein, mutta vuokra-asuja joutuu hakemaan toimeentulotukea, jossa käteen jää tarkoin määrättyjen enimmäisasumiskulujen(vuokra vesi sähkö) jälkeen 400-500€/kk. Siis kaikkeen elämiseen. Perustulojärjestelmä takaisi saman minimielintason, mutta siinä jokainen työtunti toisi lisäeuroja, nykyinen kiusajärjestelmä laskee usein tuloja/tukia sen mitä pätkätöitä tehden tienaisit. Joskus menetys on jopa suurempi kuin tulot pätkähommista. On turha puhua paskaa että työelämään pääseminen vaikka 9€/pvä ylläpitokorvauksella työttömyysturvan/toimeentulotuen päälle on tärkeämpää kuin jouten olo. Kyllä työstä pitää maksaa kohtuullinen palkka, työntekijä on kuitenkin se tärkein tekijä yrityksessä joka tekee jokaisen yrityksen tuloksen ja voitot, jotka omistaja(t) voivat nostaa. Alipalkattu työ on siis suuri vääryys työn tekijää kohtaan. 10€/tunti kaikkien alojen minimipalkka olisi siis ehdoton minimi, jolla ihmisen voisi vaati atöitä tekemään. Jos tätä palkkaa ei pysty maksamaan, niin yritysidea on jo huono, ja yrittäjä mahdollisesti perheensä kanssa voi tehdä itse työt, koska koko tulos/voitto jää heille.


   • Oikeudenmukainen

    "Lisäksi tietenkin kun omista tuloista menisi puolet valtion ryöst...verottamina, niin sekään ei rohkaise työntekoon".

    Se lähes 50% menee vasta tulojen kasvaessa melkoisesti, ja nykyään menee ansiotuloista jopa 60%. Eli parannusta kun menee aina ainakin hippusen alle 50% kun se 1000€/kk tulee verottomana ja muista tuloista menee 50%. Kaikilla absoluuttisesti sama verotus tuloistaan, joten ei mitään epäarvoisuutta.
    Jokaisella sama mahdollisuus rikastua, ja jokainen lisäeuro köyhällä tai miljonäärillä tuo prosentuaalisesti yhtä paljon käteen ja verottajalle.


  • samivini

   niin, toistaalta kelantuet on tuota 1000€/kk luokkaa työttömällä. lume homma hyvyydestä.

   • samivini

    kusee silmään hyvää leikkimällä.


   • samivini

    ei se leikki paljoa oikeudessa auta.


   • SamanVerran

    Jos ihmisen tulot eivät täytä vähimmäisperusturvatasoa, niin hän saa puuttuvan osan sosiaalikeskuksen myöntämänä toimeentulotukena, jossa on noin 450€/kk käteen saatava toimeentulotuen perusosa josta kustannetaan ruoka, vaatteet, mobiili/netti, julkiset, vaatteet, kodintavara ym. Toinen puoli on kohtuulliset asumiskulut, jossa yksinään asuvan max 450€/kk vuokra/vastike vesimasku ja sähkömaksu. Yhteensä näistä tulee n. 1000€/kk kaikkinensa maksimissaan.
    Toimeentulotukea laskettaessa on otettu jo huomioon henkilön/parin/perheen muut tulot mm. työttömyysturva, asumistuki, eläke, lapsilisät, pankkitalletukset, puolison tulot, palkkatulot, irtisanomisedut, soviteltu päiväraha, veronpalautukset ym.


   • samivini

    loisen laskelmia.


   • Demokratian_puolesta
    samivini kirjoitti:

    loisen laskelmia.

    Ikävä kyllä, olen kokoaikatyöläinen. Mutta tietenkin kannatan työttömille ja tulottomille ihmisille demokraattina elämisen mahdollistavaa perusturvaa ilman orajamaista pakkotyötä tai -työllistämistoimia. Noin 1000€/kk perusturva (kansalaispalkka) olisi paras ja töihin kannustavin tapa toteuttaa perusturva. Se poistaisi tuki- ja tuloloukut ja vähentäisi erittäin paljon byrokratiaa.
    Lisäksi se toisi turvallisuutta ja vakautta suomalaisen elämään, ja mahdollistaisi sekä helpottaisi yrittäjyyttä, harrastemaista yrittäjyyttä, pätkätöiden vastaanottoa, aikuiopiskelua ym. Tämän lisäksi pitäisi olla tietenkin 10€/tunti kaikkien alojen minimipalkka, jolla estettäisiin halpatyön rantautuminen Suomeen.
    Veroton perustulo poistettaisiin enemmän tuloja saavilta veroprogressiota nostamalla, koska kyse ei ole lisätuloautomaatista töissä käyville, yrittäjille ym. ryhmille. Pääomatulot, optiot ja bonukset laitettaisiin samalle viivalle ansiotulojen kanssa verotuksessa progressiolla.


   • samivini

    nyt maksetaan 200 000 työttömälle kaikkenensa tätä noin 1000€/kk tuloa. mistä rahat 3 000 000lle ihmiselle? vaiko kaikille ikään riippumatta?


   • EiLisäLottovoitto
    samivini kirjoitti:

    nyt maksetaan 200 000 työttömälle kaikkenensa tätä noin 1000€/kk tuloa. mistä rahat 3 000 000lle ihmiselle? vaiko kaikille ikään riippumatta?

    Kannattaisi nyt lukea ajatuksella. Muiden tulojen verojen korotus kompensoi verottoman 1000€/kk perustulon. Eihän kyse ole lisätulosta tulonsaajille, vaan nykyisten tukien korvaaminen yhdellä perustulolla joka on suunnilleen entisen suuruinen, mutta auttaa vähentämään byrokratiaa huimasti, siis tuo säästöjä.

    1000€/kk perustuloa saisivat kaikki Suomen täysi-ikäiset kansalaiset. Alennettua nuorten tai lasten perustuloa alaikäiset, joka korvaisi lapsilisän/toimeentulotuen lapsiosan.
    Vammaisille, pitkäaikaissairaille voisi ajatella pientä perustulon vammaislisää, kuten he saavat nytkin korvausta vammasta.


  • SSS-porvarien_juoniko

   Luuleeko joku todella että SSS-porvarihallituksen perustulokokeilu jonka takana on kepun Sipilä ja kokkarien Stubb päätyy n. 1000 €/kk perustuloon, joka vastaa noin nykyistä toimeentulotukea (sisältäen muun perusturvan mm. työttömyysturva, asumistuki jne.) ja jonka tasoista perustulon tasoa 70% suomalaisista kannattaa.

   1000 €/kk – 70% sanoo ”Kyllä!”
   http://demokraatti.fi/1000-ekk-70-sanoo-kylla/
   Kansan tahto Juha Sipilälle: Tonni kuussa käteen jokaiselle
   http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/322754-kansan-tahto-juha-sipilalle-tonni-kuussa-kateen-jokaiselle
   .
   Ei todellakaan. Veikkaan että Sipilän ja Stubbin SSSuomen perutulo on jotain 500-800€/kk tasoa, joka on siis alle nykyisen minimiperusturvan eli toimeentulotuen, jossa on käteen elämiseen jäävä n. 450€/kk toimeentulotuen perusosa ja max 450€/kk vuokra-osuus yksinasuvalle vesi- ja sähkömaksut. Tästä muodostuu pakostakin nykyisellä vuokratasolla ja Suomen EU:n korkeimmalla hintatasolla minimissään tuon n. 1000€/kk toimeentulotukimenojen tasoinen.

   Suomen hintataso euromaiden korkein – nämä maat halvimmat
   http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/suomen-hintataso-euromaiden-korkein-nama-maat-halvimmat/5205878
   .
   Alle 1000€/kk perustulo tai kansalaispalkka on siis älytön idea, koska sen lisäksi pitää saada sitten asumistukea tai jotain muuta että edes Suomen minimitoimeentulotaso säilyy. Joka tosin on jo huomattavasti alle Euroopan neuvoston määrittelemien rajojen, josta Suomen hallitus on saanut noottia.

   Euroopan neuvostolta sapiskaa Suomelle liian matalasta sosiaaliturvasta
   11.2.2015
   http://yle.fi/uutiset/euroopan_neuvostolta_sapiskaa_suomelle_liian_matalasta_sosiaaliturvasta/7797709
   "Suomi joutuu Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan rikkomisesta järjestön tarkkailulistalle. Noloutta lisää se, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion pitää raportoida säännöllisesti perusturvan parannuksista siihen asti, kunnes niiden taso täyttää vaatimukset".
   .
   Veikkaan että Sipilän ja Stubbin kepu-kokkareajatuksen kansalaisen perustulo on keino pudottaa perusturvan määrää, ja kattaa vanhan minimiperusturvan ja kansalaisen perustulon eli kansalaispalkan erotus jollakin pakkotyöllä tai vastaavalla. SSS-porvaripolitiikka on jo näyttänyt että Sipilä ja Stubb leikkaavat Suomen 900.000 köyhältä, 400 000 työttömältä, huono-osaisilta, pieneläkeläisiltä, opiskelijoilta, pätkätyöläisiltä, lapsiperheiltä sekä pieni- ja keskituloisilta työläisiltä. n. 1000 €/kk vastikkeeton perustulo olisi tämän kepityspolitiikan vastaista toimintaa.
   .
   Toivottavasti Sipilän ja Stubbin SSSuomen perustulomalli ei ole myöskään lisätuloautomaatti hyväosaisille ja rikkaille, eli että se saadaan lisätuloina kaikissa tuloluokissa. Perustulonhan on tarkoitus korvata minimiperusturva eli työttömyyskorvaukset, asumistuet, toimeentulotuet, joten sen pitää poistua veroprogression kautta muita tuloja saavilta. Lisätuloina tulonsaajille ja hyvätuloisille annettava perustulo on mahdoton yhtälö, jonka rahoitusta Suomi ei kestä. Pelkästään minimiperusturvan korvaavana se taas on aika kustannusneutraali, eli siten että se poistuu muilta veroprogression korotuksella.

   SSS-hallitukselle perustulojärjestelmän luominen tosin saattaa olla harkittu keino hyväosaisten lisätuloautomaatiksi suunniteltuna tulla liian kalliiksi ja tuhota tämän jälkeen koko Suomen sosiaaliturvajärjestelmä, kun siihen on ensin nykyisestä järjestelmästä siirrytty. Tai sitten sen taso laitetaan niin alhaiseksi että ihmiset pakotetaan tukitöihin jotta nykyisen minimiturvan taso saavutetaan.

  • AloittajanToimivaMalli

   "2Niin kansalaistulo/ perustulo (palkka yms.) olisi vain perustasoa jolla monen kohdalla korvataan nykyiset etuudet kuten asumistuki yms. Joten eihän n se suuremmin lisää valtion kassamenoja kuten Kelan etuudet ovat.

   Ei kai se muuhun tuloonkaan vaikuta, kuten jo olemassa oleviin eläkkeisiin jne. Paitsi huippueläketuloisilla niitä tuskin saakaan?

   http://www.kaleva.fi/juttutupa/politiikka/kansalaispalkka/4121497

   Ja työssäkin voi käydä ja se on suhteutettuna niihin tuloihin?"

   ---

   http://www.piksu.net/artikkeli/kansalaispalkka-eli-perustulo-johtaisi-täystyöllisyyteen _vuodelta 2015 laskelma ja kaavioita:

   "Kansalainen ei menetä perustuloaan saadessaan työtä

   Perustulojärjestelmässä kansalainen ei työtä vastaan ottaessaan menetä perustavaa laatua olevaa sosiaalista etua, perustuloa. Kaikki verojen jälkeen jäävät ansiot jäävät hänelle itselleen. Työvoiman tarjonta lisääntyy merkittävästi kun lyhyitäkin työtehtäviä kannattaa ottaa

   Kärsijöinä ovat suurituloiset ja täysin toimettomat"

   http://www.piksu.net/artikkeli/kansalaispalkka-eli-perustulo-johtaisi-täystyöllisyyteen
   --

   Tuo 450€/kk perustulomalli on aika älytön, sen lisäksi pitää saada asumistukea kuitenkin, sillä 450€/kk on jo alle nykyisen toimeentulotuen perusosan 480€/kk jonka päälle saa kohtuulliset asumiskulut(vuokra/vastike vesi sähkö). 1000€/kk veroton perustulo sisältäisi myös asumisosuuden, eli se kattaisi kaikki elinkulut. Myös asumistukijärjestelmä voitaisiin poistaa. Valtion kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto pitäisi asumiskulut kohtuullisina ja minimipalkka 10€/tunti estäisi palkkakikkailun perustulon kustannuksella.

  • perustuloonmahdollisuus

   Perustulo on mahdollsiuus monin muodoin. On tulossa sosiaaliturva uudistus,joten keskustelu perustulosta on mitä ajankohtaisin. Perustulon tason määrän tarve tiedetään :

   http://www.eapn.fi/euroopan-sosiaalisten-oikeuksien-komitea-totesi-toistamiseen-suomen-tyomarkkinatuen-tason-riittamattomaksi/

   Kyse on kuinka asiata toteutetaan ja mitä tuo tulisi korvaamaan. Suomessa pienet työeläkkeet voisi katsoa siirrettavän hyvinkin perutulon sisään, kuten myös osa työttömyysturvaa jota perutulo on suurimmaasa määrin. Tuosta oon jo herännytkin keskutelua.

   https://yle.fi/uutiset/3-10530499

   Perustulolla on siis paikattavissa sosiaalisia aukkoja ,kuten myös yhtäläillä luotavissa työelämä joustoja ,sillä se on myös käytettävissä parhaimmillaan niin " työmarkkinatukena",kuin työllistämistukena.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Pikkutyttö hakkasi Tynkkysen

   Pikkutyttö hakkasi Tynkkysen (PS) kun ei pitänyt tämän poliittisesta suun soitosta. Tynkkynen nostaa syytteen asiasta kuten on mahdollista. Mutta aiem
   Maailman menoa
   337
   3944
  2. Lähden taas tänää kotoani pois, kiukkuinen Sofia lataa tekstiä Instassa.

   On vihainen kun on Seiskassa kannessa hänen ruhjeistaan ja haukkuu toimittajan ja lehden aivan lyttyyn.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   75
   2452
  3. Saisinpa nainen olla sun kanssas vielä joskus

   Rakastan sua hiljaa toivoen et päädyttäis yhteen. Kaikkea hyvää ihanalle ja pidä huoli itsestäsi 🍀❤
   Ikävä
   69
   1742
  4. Ähtärin puukotus

   Ketä puukotettu ähtärissä viime yönä??
   Ähtäri
   31
   1524
  5. Onkohan Sanna Marin(SDP) alkoholisti?

   Ei hän tosin olisi ensimmäinen pääministeri joka sellainen olisi. Mehän muistamme A Karjalaisen. Mutta tämä Sanna Marin tietoisesti bailaushimoissaan
   Kotimaiset julkkisjuorut
   169
   1205
  6. Martina ja Hannu, päättyikö yhteinen tarina jo?

   Somen perusteella molemmat elävät omaa elämäänsä, mitään yhteistä ei ole näkynyt hetkeen. Kutistuiko lupaava romanssi kasaan?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   80
   1005
  7. Jää meidän välillä

   Mitä haluisin sanoa sulle, jos voisin. Me tiedostettiin tai tiedostetaan, että meidän välillä on jotain. Mistä se siihen tuli, kun sitä ei aiemmin oll
   Ikävä
   60
   990
  8. Nyt räjähti. Sähkön hinta huomenna 1,21 Euroa kw/h. Tulee suuria ongelmia monelle.

   Hallituksella on kohta jotain muuta mietittivää kuin Korona leikki. Nyt on oikeasti iso ongelma joka vaikuttaa.
   Maailman menoa
   204
   877
  9. Super-Sanna

   Jää pois Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksesta Korona-altistumiseen vedoten.Mutta Sanna-tytön Baari-kierrosta Korona-altistuminen ei estä.Näin k
   Tampere
   118
   825
  10. Maksoiko Martinan sisko huumevelat hengellään?

   Joutuiko Martinan sisko maksamaan hengellään kun hällä ei ollut rahaa maksaa käyttämiään aineita? Miks Martina ei tuntenut empatiaa, vain soi siskolle
   Kotimaiset julkkisjuorut
   106
   787
  Aihe