Sikiön ja naisen oikeuksista

Löytyi seuraavanlainen artikkeli (Suomen Lääkärilehti 19/2001) josta lainaan osan eli mielestäni kiinnostavimman. Muuten artikkeli käsittelee päihdeäitien pakkohoitoasiaa.

Kirjoittaja on korkeimman hallinto-oikeden hallintoneuvos M. Liljeström

"Ihminen tulee perusoikeuksien täysimääräiseksi haltijaksi syntymänsä hetkellä. Sikiöön ei tosin saa kohdistaa ihmisarvoa loukkaavia toimenpiteitä, mutta sillä ei vastasyntyneen lapsen tavoin ole perusoikeutta hengen, terveyden tai koskemattomuuden suojaan. Siksi raskaana olevan naiseen ei voida hänen perusoikeuksiaan loukkaamatta kohdistaa pakkotoimia sikiön arvioidun edun nimissä.

Lennart Nilssonin kuuluisissa sikiökuvissa ei näy raskaana olevaa naista, ainoastaan sikiö irrallisessa kohdussa. Nämä kuvat ilmentävät hyvin lääketieteellisen ja teknisen kehityksen ruokkimana yleistyvää mielikuvaa sikiöstä itsenäisenä olentona, ja tämä myös näkyy pyrkimyksissä kehittää sikiölle itsenäisiä oikeuksia. Tämä kirjoitus tarkastelee sikiön oikeusturvan kehittämistä kahdesta näkökulmasta: Pitäisikö sikiölle luoda itsenäiset oikeudet suhteessa raskaana olevaan naiseen vai olisiko sikiön hyvinvoinnista huolehdittava turvaamalla raskaana olevan naisen oikeuksia? Onko oikeudellisesti ja eettisesti hyväksyttävää korvata yhteiskunnan puutteellisesti järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa raskaana olevaan naiseen kohdistuvilla pakkotoimilla?

Suuntaus, jossa sikiö nähdään raskaana olevasta naisesta erillisenä olentona ja itsenäisten oikeuksien haltijana, näkyy erityisesti Yhdysvaltain oikeuselämässä. Suomessa tämänkaltaista ajatustapaa syntyvän lapsen etujen turvaamiseksi esittävät Kouvalainen ja Äärimaa (1). He vaativat kirjoituksessaan sikiön suojaksi lastensuojelulain 16 pykälä:n analogian mukaisen säädöksen, joka mahdollistaisi raskaana olevan naisen pakkohoidon. Lain piiriin kuuluisivat alkoholi- ja huumeongelmaisten naisten lisäksi mm. naiset, jotka kieltävät sikiölle synnytyksessä välttämättömän toimenpiteen tai sellaisen hoidon, josta ei koituisi merkittäviä riskejä synnyttäjälle itselleen. Esimerkkeinä näistä tilanteista kirjoittajat mainitsevat induktiosynnytyksen yliaikaisessa raskaudessa sekä keisarileikkauksen sikiön tilan vuoksi.

(...) Suomen lainsäädännössä määritellään nykyään sekä alkio että sikiö. Alkio muuttuu sikiöksi, kun se on elävänä kiinnittynyt naisen elimistöön (2). Sikiötä ei missään yhteydessä rinnasteta lapseen. Tulevan ihmiselämän tai potentiaalisen yksilön oikeussuoja ei rinnastu elävänä syntyneen ihmisen ihmis- ja perusoikeuksiin kuuluviin hengen, terveyden tai koskemattomuuden suojaan, vaan se on sitä suhteellisempi. Tämä lainsäädäntömme perinteinen lähtökohta vahvistettiin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa ja Suomen uudessa perustuslaissa (3). Ihminen tulee perusoikeuksien täysimääräiseksi haltijaksi syntymänsä hetkellä. Perusoikeus elämään ei siten estä lailla säätämästä esimerkiksi raskauden keskeyttämisestä naisen suostumuksella." jatkuu....

110

640

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • "Oikeusjärjestys antaa kuitenkin eri tavoin suojaa myös ennen syntymää. Osittain tämä tapahtuu raskaana olevalle naiselle annettavan perusoikeusturvan välityksellä. (...)

   Perustuslain 7 pykälä 1 momentti turvaa jokaisen oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuden ja turvallisuuteen. Tämä suoja koskee tietenkin täysimääräisesti myös raskaana olevaa naista. Säännös antaa turvaa henkeen, vapauteen ja koskemattomuuteen kohdistuvia oikeudenvastaisia tekoja vastaan. Perusoikeussuoja on perinteisesti toteutettu kriminalisoimalla loukkaukset rikoslaissa.(...)

   Eri ihmisyksilöiden perusoikeudet joutuvat toisinaan keskenään ristiriitaan. Näitä ristiriitoja ratkaistaan sekä lainsäädännöllä että lainkäytössä. (...)
   Kun sikiöllä ei ole omia, raskaana olevan naisen oikeuksista erillisiä ihmis- eikä perusoikeuksia, ei ristiriitaa raskaana olevan naisen ja sikiön perusoikeuksien välille voi syntyä. Sellaisen lain säätäminen, jossa sikiön etua pyritään suojaamaan rajoittamalla raskaana olevan naisen oikeutta vapauteen tai puuttumalla hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa taikka yksityiselämänsä suojaan, loukkaisi käsitykseni mukaan raskaana olevan naisen perusoikeuksia. Kun tämän loukkauksen vastapainoksi ei voida asettaa sikiön vastaavia oikeuksia, minun on vaikea olla päätymättä muunlaiseen päätelmään, kuin että tällainen laki olisi perustuslain vastainen.

   LASTENSUOJELULAKIA VASTAAVA SIKIÖNSUOJELULAKI?Vastaava säännös ei olisi sikiön kohdalla mahdollinen, sikiötähän ei voida sijoittaa sijaishuoltoon. Lastensuojelulaki suojelee lasta hänen vanhemmiltaan. Se ei sen sijaan mahdollista lapsen vanhemman hoitoa hänen tahdostaan riippumatta. Tältä osin analogisia ratkaisuja sikiön suojelemiseksi ei siis ole löydettävissä. (...) Lastensuojelulaista analogian pohjaksi voisi nähdä vain sikiön terveyden ja kehityksen vaarantumisen, jos äidin puutteellinen huolenpito itsestään tai muut hänen olosuhteensa uhkaisivat vakavasti vaarantaa sikiön kehitystä ja terveyttä. Tältä osin tultaisiin ongelmallisiin näyttökysymyksiin. Olisi pystyttävä oikeusprosessissa näyttämään, että raskaana olevan naisen elämäntavat uhkaavat vakavasti vaarantaa sikiön terveyttä ja kehitystä. (...) Parhaiten sikiön oikeusturvaa parannetaan siten, että asianmukaisia päihde- ja mielenterveyspalveluja on tarjolla jo ennen raskautta."

   • SiittiönturvaRy

    Jokaiselle siittiölle on tehtävä siittiönsuojalaki joka turvaa hänelle oikeuden elämään ja syntymiseen. Tällöin on saatava aikaan myös laki joka kriminalisoi kondomit ja ehkäisyt sekä ejakulatsionin muualle kuin naisen vaginaan. Masturbatsionista määrätään naiselle kuolemanrangaistus vaikka rikollinen olisikin mies. Nainen on syypää sillä hän tietenkin viekottelee viattoman miehen luvattomaan seksiin.


   • Anonyymi

    Aloituksen hallintovirkamies aika selvästi kertoi mikä ongelma olisi jos sikiötä koskisi lastensuojelulaki. Tai että sitä käsitettäisiin erillisenäyksilönä.

    Silloin raskaana olevan naisen kansalaisoikeudet olis olis jollain konstin rajoitettava tai vietävä kokonaan. Ja sehän vaatis perustuslain muuttamisen missä sanotaan että raskaana oleva voidaan tuomita pakkohoitoon.
    Mutta siis toi koski päihde äitejäkö???


  • Anonyymi

   Tämä oli aika tyhjentävä ilmoitus lääketieteen lehdestä mikä ero asioilla on.

  • Anonyymi

   Kaiken abortin eettisyys- ja laillisuuspohdinnan lähtökohtana on kuitenkin hyvä pitää perusfaktaa, että ihminen on kaikkien biologisten lainalaisuuksien mukainen elollinen ja biologian mukaan kaiken elollisen, myös ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä, poislukien alkueläimet.

   Lääkäriliiton sikiön oikeuksien julkaisun mukaan sikiö on äitinsä sisällä, mutta ei hänen ruumiinosansa. Lääkäriliitonkin mukaan tämä sisäkkäisyys luo eräissä tilanteissa, lähinnä abortin kohdalla, eturistiriitoja äidin ja sikiön välille. Jommankumman osapuolen etujen korostaminen äärimmilleen aiheuttaa ongelmia, joiden perustana on erilaiset eettiset näkökulmat ja tietysti myös oikeus elämään ja kuinka paljon kummankin, äidin ja sikiön oikeusia arvotetaan ja kummanko oikeuksia ja arvoa toisen oikeudet alistavat.
   Rikoslakimme tuntee 1) sikiön surmaamisen kriminalisoinnin pahoinpitelyn sekä 2) myös laittoman, lupamenettelyn ulkopuolisen sikiön surmaamisen seurauksena tulevat rangaistukset. k_v

   • Anonyymi

    Onneksi Suomen laki määrittelee asian, joten sunkin pohdintasi on lähinnä ajanhukkaa. 💗💗💗


   • Anonyymi

    Korjataan nyt taas kerran näkemystäsi, jota tyrkytät faktana muille. Hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysvaihe. Jo sukusolut ovat elollisia, joten henkilön elämänkaaren biologinen elossa olo on alkanut jo siinä vaiheessa. Ei ole mitään järkeä esittää, että solut olisivat samassa asemassa kuin syntyneet persoonat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Korjataan nyt taas kerran näkemystäsi, jota tyrkytät faktana muille. Hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysvaihe. Jo sukusolut ovat elollisia, joten henkilön elämänkaaren biologinen elossa olo on alkanut jo siinä vaiheessa. Ei ole mitään järkeä esittää, että solut olisivat samassa asemassa kuin syntyneet persoonat.

    Turhaan edes yrität korjata olemassaolevia faktoja. Kirjoitin Lääkäriliiton kannan pohjalta, joka taas perustuu biologisiin faktoihin elollisen, myös ihmisen elämän synnystä. Se on VARMASTI tieteellisesti varmistettua faktaa elollisten, myös ihmisyksilön elämän alkuhetkestä, joka alkaa hedelmöityksestä. Oikeus omaan elämäänsä alkaa siitä kun elämä alkaa. Se mitä yrität esittää tuolla "samassa asemassa" sisältää aivan eri tason käsitteitä, jotka liittyvät taas arvokeskusteluun, juridiikkaan ja etiikkaan yms, mutta eivät kumoa mitenkään elämän alkuhetken määrittelyä. k_v


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Turhaan edes yrität korjata olemassaolevia faktoja. Kirjoitin Lääkäriliiton kannan pohjalta, joka taas perustuu biologisiin faktoihin elollisen, myös ihmisen elämän synnystä. Se on VARMASTI tieteellisesti varmistettua faktaa elollisten, myös ihmisyksilön elämän alkuhetkestä, joka alkaa hedelmöityksestä. Oikeus omaan elämäänsä alkaa siitä kun elämä alkaa. Se mitä yrität esittää tuolla "samassa asemassa" sisältää aivan eri tason käsitteitä, jotka liittyvät taas arvokeskusteluun, juridiikkaan ja etiikkaan yms, mutta eivät kumoa mitenkään elämän alkuhetken määrittelyä. k_v

    Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi. Kaikki muu on mutua.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi. Kaikki muu on mutua.

    Tosiaan, yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä. Sitä kutsutaan eläväksi ihmisyksilöksi varhaisimmissa kehitysvaiheissaan. Biologinen totuus nyt vaan on, että ihminen on kaikkien biologisten lainalaisuuksien mukainen elollinen ja biologian mukaan kaiken elollisen, myös ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä (poikkeuksena alkueläimet). Tämä tosiasia ei muuksi muutu jankuttamalla ja selittelemällä erilaisin sanakääntein. k_v


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tosiaan, yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä. Sitä kutsutaan eläväksi ihmisyksilöksi varhaisimmissa kehitysvaiheissaan. Biologinen totuus nyt vaan on, että ihminen on kaikkien biologisten lainalaisuuksien mukainen elollinen ja biologian mukaan kaiken elollisen, myös ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä (poikkeuksena alkueläimet). Tämä tosiasia ei muuksi muutu jankuttamalla ja selittelemällä erilaisin sanakääntein. k_v

    "Tosiaan, yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä"

    Tämä on ollut varmasti myös hallintoneuvoksen tiedossa. :) Eikä sinun kommenttisi ole yhtään muuta kuin samaa tautologiaa, ei vaikka kuinka yrität koristella sitä turhin sivistyssanoin. Kaikki, hallintoneuvoksen lisäksi tietää miten ihmiselämä alkaa (joskus ilman tarkoitusta), ja sehän on vähimmäisedellytys sille, että aborttia yleensä tarvitaan.


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    "Tosiaan, yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä"

    Tämä on ollut varmasti myös hallintoneuvoksen tiedossa. :) Eikä sinun kommenttisi ole yhtään muuta kuin samaa tautologiaa, ei vaikka kuinka yrität koristella sitä turhin sivistyssanoin. Kaikki, hallintoneuvoksen lisäksi tietää miten ihmiselämä alkaa (joskus ilman tarkoitusta), ja sehän on vähimmäisedellytys sille, että aborttia yleensä tarvitaan.

    Mainiota keskustelua edelleen, kohdistat ivasi ja herjasi kirjoittajiin, joiden kantaa et ymmärrä tai olet eri mieltä. Palstan aihe kun on kovin herkkä, niin täällä mielipiteensä ilmaisijan pitää valmistautua siihen, että asiasta on erilaisia mielipiteitä, jotka voivat jopa kumota sinun mielipiteesi, kuten usein on käynytkin. Mutta tuollainen hyökkäily kyllä osoittaa varsin heikkoa itsetuntoa ja asian kokonaishallintaa, jos ei osaa käsitellä vastakkaisia mielipiteitä niiden oikeassa kontekstissa. Ko. pilkkaamasi lause on suora kopio, ettei kukaan irvailisi omasta tulkinnasta ja sekin taas on mielestäsi väärin näiden pasltan ainoan totuuden omistajille, jotka eivät kuitenkaan oikeita faktoja hallitse, vaan esittelevät varsin suodatettua mutu-tietoa. No, sehän ei ole ollenkaan uutta palstalla.
    Väite: "Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi."
    Vastaväite: Tiedeyhteisön tuntema fakta on, että "yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä." Wikipedia Yksilönkehitys.
    Ymmärrätkö nyt yhteyden vai sumeneeko ymmärryksesi oikeiden faktojen esittelyn yhteydessä kiihdyttäen kirjoittajan vihaan ja pilkkaan? Osatotuuksilla voidaan faktat kääntää ihan vastakkaisiksikin, mitä tekniikkaa käyttävät nimenomaan agitaattorit ja fanaatikot. Eikö ihmisen yleensäkin pitäisi pysyttäytyä totuudessa? Vai onko tarkoituksesikin olla pilkkaamassa ja agitoimassa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mainiota keskustelua edelleen, kohdistat ivasi ja herjasi kirjoittajiin, joiden kantaa et ymmärrä tai olet eri mieltä. Palstan aihe kun on kovin herkkä, niin täällä mielipiteensä ilmaisijan pitää valmistautua siihen, että asiasta on erilaisia mielipiteitä, jotka voivat jopa kumota sinun mielipiteesi, kuten usein on käynytkin. Mutta tuollainen hyökkäily kyllä osoittaa varsin heikkoa itsetuntoa ja asian kokonaishallintaa, jos ei osaa käsitellä vastakkaisia mielipiteitä niiden oikeassa kontekstissa. Ko. pilkkaamasi lause on suora kopio, ettei kukaan irvailisi omasta tulkinnasta ja sekin taas on mielestäsi väärin näiden pasltan ainoan totuuden omistajille, jotka eivät kuitenkaan oikeita faktoja hallitse, vaan esittelevät varsin suodatettua mutu-tietoa. No, sehän ei ole ollenkaan uutta palstalla.
    Väite: "Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi."
    Vastaväite: Tiedeyhteisön tuntema fakta on, että "yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä." Wikipedia Yksilönkehitys.
    Ymmärrätkö nyt yhteyden vai sumeneeko ymmärryksesi oikeiden faktojen esittelyn yhteydessä kiihdyttäen kirjoittajan vihaan ja pilkkaan? Osatotuuksilla voidaan faktat kääntää ihan vastakkaisiksikin, mitä tekniikkaa käyttävät nimenomaan agitaattorit ja fanaatikot. Eikö ihmisen yleensäkin pitäisi pysyttäytyä totuudessa? Vai onko tarkoituksesikin olla pilkkaamassa ja agitoimassa?

    "Mainiota keskustelua edelleen, kohdistat ivasi ja herjasi kirjoittajiin, joiden kantaa et ymmärrä tai olet eri mieltä."

    Tuo neuvos ei esitä kai mielipidettä vaan faktaa siitä mitä laki sanoo. 🤗. Oletko kertonnut neuvokselle että hän on väärässä? Että se ei esitäkään faktaa? Miten sun jankkaaminen liittyy ees aborttiin? Ei kai aborttia ees tarvi tehä jos ei oo hedelmöittynytkään. 😄


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tosiaan, yksilönkehitys eli ontogenia on prosessi, jossa yksilön varhaisimmat kehitysvaiheet tapahtuvat ja se alkaa hedelmöityksestä. Sitä kutsutaan eläväksi ihmisyksilöksi varhaisimmissa kehitysvaiheissaan. Biologinen totuus nyt vaan on, että ihminen on kaikkien biologisten lainalaisuuksien mukainen elollinen ja biologian mukaan kaiken elollisen, myös ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä (poikkeuksena alkueläimet). Tämä tosiasia ei muuksi muutu jankuttamalla ja selittelemällä erilaisin sanakääntein. k_v

    Äärimmäisen rasittava tuo Sinun tapasi jankata, jankata, jankata ja sittenkin vielä muutaman kerran jankata noita samoja sanoja ja yhtä ja samaa lausetta. Koeta nyt jotenkni - onko se mahdollista? - hahmottaa, että Sinun löytämäsi yksittäinen lauser ei ole mikään lopullinen, universaali totuus, jonka ympärille Maailmankaikkeus muodostuu. Sinun lauseesi on vain yksi lause. Ei muuta.

    Kun jotakin oppikirjoihin laitetaan, pyritään aina yksinkertaiseen ja pelkistettyyn ilmaisuun. Ihmisyys itsessään on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ilmiö. Sinäkin voit siis yrittää pelkistää maailmaa tuon oppikirjamaisen pelkistämisen tapaan, mutta siitä vain ei seuraa mitään.

    Jos oikeasti olisi olemassa väittämäsi mukainen biologian ja biologien kanta siitä, että jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), tuo kannanotto näkyisi ja kuuluisi maailmassa ja maailmalla! Käsitätkö? Se näkyisi biologien koulutuksessa. Se heijastuisi lääketieeseen. Se väkisinkin muuttaisi myös lainsäädäntöä, sillä kyllä yleiset, HYVÄKSYTYT tieteelliset tosiasiat useimmiten niin lopulta tekevät.

    Sinä voit ihan koska vain kävellä ylkiopiston ovesta sisään ja kysyä, onko jo tsygootti biologian laitoksen asiantuntijoiden mielestä ihminen ja yksilö. Vastaukset ovat aivan varmasti monenkirjavia. Jos siis olisi jokin väittämäsi kaltainen tieteellinen yksimielisyys asiasta, mitään epäselvyyttä ei olisi. Toisin asia kuitenkin on. Väitätkö minun olevan väärässä? Väitätkö, että biologit vastaisivat sinun toivomallasi tavalla?

    Jankutuksesi on rasittavaa myös siksi, että vaikka kaivat esiin myös sen Lääkäriliiton eettisn ohjeistuksen, SIELLÄKÄÄN ei lausuta aiheesta mitään lopullisia linjauksia VARSINKAAN Sinun väitteitäsi tukien. Useaan otteeseen Lääkäriliiton edustajat ovat myös torpanneet näkemyksesi julkisuudessa olleissa artikkeleissa ja keskusteluissa. Eettinen ohjeistus on sekin kuitenkin vain vähän oppikirjan tyyppinen juttu. JOS Lääkäriliitto määrittelisi alkion Sinun laillasi, SEKIN sanottaisiin ihan selvästi! Ymmärrätkö?

    Ihan epäilemättä Sinä et anna minkään ikävän tosiasian pilata jankutustasi. Se on nähty. Toistat samat vanhat lauseet yhä uudelleen ja kaikki ne tekstit, mitkä Sinun mielestäsi eivät tarinaan mukaan sovi, Sinä vain unohdat. Se on REHELLISTÄ KESKUSTELUA!


   • Anonyymi
    InhottavaRealisti kirjoitti:

    Äärimmäisen rasittava tuo Sinun tapasi jankata, jankata, jankata ja sittenkin vielä muutaman kerran jankata noita samoja sanoja ja yhtä ja samaa lausetta. Koeta nyt jotenkni - onko se mahdollista? - hahmottaa, että Sinun löytämäsi yksittäinen lauser ei ole mikään lopullinen, universaali totuus, jonka ympärille Maailmankaikkeus muodostuu. Sinun lauseesi on vain yksi lause. Ei muuta.

    Kun jotakin oppikirjoihin laitetaan, pyritään aina yksinkertaiseen ja pelkistettyyn ilmaisuun. Ihmisyys itsessään on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ilmiö. Sinäkin voit siis yrittää pelkistää maailmaa tuon oppikirjamaisen pelkistämisen tapaan, mutta siitä vain ei seuraa mitään.

    Jos oikeasti olisi olemassa väittämäsi mukainen biologian ja biologien kanta siitä, että jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), tuo kannanotto näkyisi ja kuuluisi maailmassa ja maailmalla! Käsitätkö? Se näkyisi biologien koulutuksessa. Se heijastuisi lääketieeseen. Se väkisinkin muuttaisi myös lainsäädäntöä, sillä kyllä yleiset, HYVÄKSYTYT tieteelliset tosiasiat useimmiten niin lopulta tekevät.

    Sinä voit ihan koska vain kävellä ylkiopiston ovesta sisään ja kysyä, onko jo tsygootti biologian laitoksen asiantuntijoiden mielestä ihminen ja yksilö. Vastaukset ovat aivan varmasti monenkirjavia. Jos siis olisi jokin väittämäsi kaltainen tieteellinen yksimielisyys asiasta, mitään epäselvyyttä ei olisi. Toisin asia kuitenkin on. Väitätkö minun olevan väärässä? Väitätkö, että biologit vastaisivat sinun toivomallasi tavalla?

    Jankutuksesi on rasittavaa myös siksi, että vaikka kaivat esiin myös sen Lääkäriliiton eettisn ohjeistuksen, SIELLÄKÄÄN ei lausuta aiheesta mitään lopullisia linjauksia VARSINKAAN Sinun väitteitäsi tukien. Useaan otteeseen Lääkäriliiton edustajat ovat myös torpanneet näkemyksesi julkisuudessa olleissa artikkeleissa ja keskusteluissa. Eettinen ohjeistus on sekin kuitenkin vain vähän oppikirjan tyyppinen juttu. JOS Lääkäriliitto määrittelisi alkion Sinun laillasi, SEKIN sanottaisiin ihan selvästi! Ymmärrätkö?

    Ihan epäilemättä Sinä et anna minkään ikävän tosiasian pilata jankutustasi. Se on nähty. Toistat samat vanhat lauseet yhä uudelleen ja kaikki ne tekstit, mitkä Sinun mielestäsi eivät tarinaan mukaan sovi, Sinä vain unohdat. Se on REHELLISTÄ KESKUSTELUA!

    Ei anna sinun jankutuksesta oikein hyvää vaikutusta, jos valehtelet!
    Kirjoitit:
    "Jos oikeasti olisi olemassa väittämäsi mukainen biologian ja biologien kanta siitä, että jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), tuo kannanotto näkyisi ja kuuluisi maailmassa ja maailmalla! Käsitätkö? Se näkyisi biologien koulutuksessa."
    Vastaan pyynnöstäsi:
    -Katsopa mistä tahansa biologisia faktoja sisältävästä oppikirjasta tai biologisista tutkimuksista, niin löydät faktan, että KAIKEN elollisten elämä alkaa hedelmöityksestä, paitsi alkueläinten, joilla on oma prosessinsa. Olenko oikeassa? Saat toki etsiä biologian teos, jossa tuota ei vahvisteta, mutta laittanet sen sitten tänne arvioitavaksi. Minua se ei häiritse olenkaan.
    - Sitten menet taas propagandistisesti valehtelemaan, koska en ole edes väittänyt, että alkio, sikiö olisi "ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?)", vaan tsygootti on ensimmäinen kehitysvaihe, ihmisyksilön elämän alku, kaikkien biologien mielestä. Tosin on täällä paljon tee-se-itse-biologeja, jotka ovat sitä mieltä, että tsygootilla ei ole elämää eli se ei ole elävä.
    - Lääkäriliitonkin mielestä ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä! laakariliitto.fi/.../elaman-alku-ja.../syntymattoman-ihmisarvo-ja-oikeudet:
    "Ihmisyksilön elämän alkuna voidaan pitää munasolun hedelmöittymishetkeä."

    Se siitä "jankutuksesta", kun koet tosiasioiden esilläpitämisen jankutuksena! Kai täällä saa pitää tosiasioitakin esillä kaiken valheellisen propagandan seassa?
    Lue, tutustu, älä jankuta!


   • Anonyymi
    InhottavaRealisti kirjoitti:

    Äärimmäisen rasittava tuo Sinun tapasi jankata, jankata, jankata ja sittenkin vielä muutaman kerran jankata noita samoja sanoja ja yhtä ja samaa lausetta. Koeta nyt jotenkni - onko se mahdollista? - hahmottaa, että Sinun löytämäsi yksittäinen lauser ei ole mikään lopullinen, universaali totuus, jonka ympärille Maailmankaikkeus muodostuu. Sinun lauseesi on vain yksi lause. Ei muuta.

    Kun jotakin oppikirjoihin laitetaan, pyritään aina yksinkertaiseen ja pelkistettyyn ilmaisuun. Ihmisyys itsessään on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ilmiö. Sinäkin voit siis yrittää pelkistää maailmaa tuon oppikirjamaisen pelkistämisen tapaan, mutta siitä vain ei seuraa mitään.

    Jos oikeasti olisi olemassa väittämäsi mukainen biologian ja biologien kanta siitä, että jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), tuo kannanotto näkyisi ja kuuluisi maailmassa ja maailmalla! Käsitätkö? Se näkyisi biologien koulutuksessa. Se heijastuisi lääketieeseen. Se väkisinkin muuttaisi myös lainsäädäntöä, sillä kyllä yleiset, HYVÄKSYTYT tieteelliset tosiasiat useimmiten niin lopulta tekevät.

    Sinä voit ihan koska vain kävellä ylkiopiston ovesta sisään ja kysyä, onko jo tsygootti biologian laitoksen asiantuntijoiden mielestä ihminen ja yksilö. Vastaukset ovat aivan varmasti monenkirjavia. Jos siis olisi jokin väittämäsi kaltainen tieteellinen yksimielisyys asiasta, mitään epäselvyyttä ei olisi. Toisin asia kuitenkin on. Väitätkö minun olevan väärässä? Väitätkö, että biologit vastaisivat sinun toivomallasi tavalla?

    Jankutuksesi on rasittavaa myös siksi, että vaikka kaivat esiin myös sen Lääkäriliiton eettisn ohjeistuksen, SIELLÄKÄÄN ei lausuta aiheesta mitään lopullisia linjauksia VARSINKAAN Sinun väitteitäsi tukien. Useaan otteeseen Lääkäriliiton edustajat ovat myös torpanneet näkemyksesi julkisuudessa olleissa artikkeleissa ja keskusteluissa. Eettinen ohjeistus on sekin kuitenkin vain vähän oppikirjan tyyppinen juttu. JOS Lääkäriliitto määrittelisi alkion Sinun laillasi, SEKIN sanottaisiin ihan selvästi! Ymmärrätkö?

    Ihan epäilemättä Sinä et anna minkään ikävän tosiasian pilata jankutustasi. Se on nähty. Toistat samat vanhat lauseet yhä uudelleen ja kaikki ne tekstit, mitkä Sinun mielestäsi eivät tarinaan mukaan sovi, Sinä vain unohdat. Se on REHELLISTÄ KESKUSTELUA!

    Laitan erillisenä tämän osan vastauksestani. Osallistun mielelläni asialliseen keskusteluun, kunhan se käydään arvostavasti, tasapuolisesti, tosiasioista, näkemyksistä ja niihin perustuvista mielipiteistä ja arvoista, jolloin jokaisella on häiritsemätön mahdollisuus tuoda keskusteluun omia kantojaan ja arvojaan häirtisemättä. Keskusteluun ei kuulu toisten nimittäminen eikä väheksyminen sillä tavalla, mitä olet vuosikausia täällä jankuttamalla tehnyt. Se ei ole keskustelua, vaan enemmänkin toisten ahdistelua ja pilkkaamista.
    Normaalisti en tällaisiin asiattomiin kirjoituksiisi edes vastaa, mutta tämä vain tiedoksi. Ohitan kyllä tavanomaiset pilkkakirjoituksesi, mutta nyt tein poikkeuksen, koska haastoit tuollaisilla valheilla, joita en ole edes kirjoittanut.

    Mutta, en koe mielekkääksi enempää aikaani tuhlata sinun kirjoituksiisi, koska se olisi melko hyödytöntä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei anna sinun jankutuksesta oikein hyvää vaikutusta, jos valehtelet!
    Kirjoitit:
    "Jos oikeasti olisi olemassa väittämäsi mukainen biologian ja biologien kanta siitä, että jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), tuo kannanotto näkyisi ja kuuluisi maailmassa ja maailmalla! Käsitätkö? Se näkyisi biologien koulutuksessa."
    Vastaan pyynnöstäsi:
    -Katsopa mistä tahansa biologisia faktoja sisältävästä oppikirjasta tai biologisista tutkimuksista, niin löydät faktan, että KAIKEN elollisten elämä alkaa hedelmöityksestä, paitsi alkueläinten, joilla on oma prosessinsa. Olenko oikeassa? Saat toki etsiä biologian teos, jossa tuota ei vahvisteta, mutta laittanet sen sitten tänne arvioitavaksi. Minua se ei häiritse olenkaan.
    - Sitten menet taas propagandistisesti valehtelemaan, koska en ole edes väittänyt, että alkio, sikiö olisi "ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?)", vaan tsygootti on ensimmäinen kehitysvaihe, ihmisyksilön elämän alku, kaikkien biologien mielestä. Tosin on täällä paljon tee-se-itse-biologeja, jotka ovat sitä mieltä, että tsygootilla ei ole elämää eli se ei ole elävä.
    - Lääkäriliitonkin mielestä ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä! laakariliitto.fi/.../elaman-alku-ja.../syntymattoman-ihmisarvo-ja-oikeudet:
    "Ihmisyksilön elämän alkuna voidaan pitää munasolun hedelmöittymishetkeä."

    Se siitä "jankutuksesta", kun koet tosiasioiden esilläpitämisen jankutuksena! Kai täällä saa pitää tosiasioitakin esillä kaiken valheellisen propagandan seassa?
    Lue, tutustu, älä jankuta!

    Näin sivusta seurattuna toteaisin, että olet kyllä melkoinen valehtelija ja vääristelijä. Omassa lukion biologian kirjassani ei todellakaan todeta tuollaista mitä väität.

    Sinä itse käsität asiat omalla tavallasi, eli syyllistyt itse mutuiluun, josta syyttelet jatkuvasti muita. Sinulla on malka omasa silmässäsi. Käännät ne oikeat harvat "biologiset faktat" vastaamaan omaa käsitystäsi, vaikka ne ovat todellisuudessa neutraalissa muodossa juurikin siksi, että jo sana "ihmisyksilö" on monitulkintainen. Ihmisyksiö on monisoluinen eliö (todettu biologian kirjassa), tätäkin taustaa vasten on vaikeaa mennä väittämään, että solu olisi jo ihmisyksilö.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei anna sinun jankutuksesta oikein hyvää vaikutusta, jos valehtelet!
    Kirjoitit:
    "Jos oikeasti olisi olemassa väittämäsi mukainen biologian ja biologien kanta siitä, että jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), tuo kannanotto näkyisi ja kuuluisi maailmassa ja maailmalla! Käsitätkö? Se näkyisi biologien koulutuksessa."
    Vastaan pyynnöstäsi:
    -Katsopa mistä tahansa biologisia faktoja sisältävästä oppikirjasta tai biologisista tutkimuksista, niin löydät faktan, että KAIKEN elollisten elämä alkaa hedelmöityksestä, paitsi alkueläinten, joilla on oma prosessinsa. Olenko oikeassa? Saat toki etsiä biologian teos, jossa tuota ei vahvisteta, mutta laittanet sen sitten tänne arvioitavaksi. Minua se ei häiritse olenkaan.
    - Sitten menet taas propagandistisesti valehtelemaan, koska en ole edes väittänyt, että alkio, sikiö olisi "ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?)", vaan tsygootti on ensimmäinen kehitysvaihe, ihmisyksilön elämän alku, kaikkien biologien mielestä. Tosin on täällä paljon tee-se-itse-biologeja, jotka ovat sitä mieltä, että tsygootilla ei ole elämää eli se ei ole elävä.
    - Lääkäriliitonkin mielestä ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä! laakariliitto.fi/.../elaman-alku-ja.../syntymattoman-ihmisarvo-ja-oikeudet:
    "Ihmisyksilön elämän alkuna voidaan pitää munasolun hedelmöittymishetkeä."

    Se siitä "jankutuksesta", kun koet tosiasioiden esilläpitämisen jankutuksena! Kai täällä saa pitää tosiasioitakin esillä kaiken valheellisen propagandan seassa?
    Lue, tutustu, älä jankuta!

    "tosiasioiden esilläpitämisen jankutuksena! Kai täällä saa pitää tosiasioitakin esillä kaiken valheellisen propagandan seassa?"

    Haluat siis pitää esillä jankkaamaasi asiaa. Miksi? Jos kerran molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että hedelmöityksessä alkaa yksilönkehitysprosessi, eikä kyseessä ole vielä ihmispersoona, niin mitä väliä, vaikka tehdään abortteja? Eihän siinä menehdy ihmispersoona.


   • Anonyymi

    Odotellaan siis sitä biologisen fact.an lähdettä, joka kertoo ihm.is ycs.ilön el.ämän alkavan jostakin ihan muusta pisteestä kuin hedelmöityksestä, tai olevan jopa ihan jokaisen näkemysten varassa. Ei vaan ole koskaan nähty, eikä tulla näkemään, vain loputonta kiemurtelua ja vastaan jancc.austa.
    Lainsäädäntö vaihtelee ajoittain ja maittain, eikä sillä ole mitään tekemistä universaalin, jo ikiajat pysyneen biologian fact.an kanssa.

    "jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), "

    Mitä on "täydellinen ihm.is ycs.ilö", onko sellaista jossain tietyssä ikävaiheessa? Tietenkin tsygoottikin on täydellinen ihminen juuri siinä vaiheessa el.ämää kuin on.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Laitan erillisenä tämän osan vastauksestani. Osallistun mielelläni asialliseen keskusteluun, kunhan se käydään arvostavasti, tasapuolisesti, tosiasioista, näkemyksistä ja niihin perustuvista mielipiteistä ja arvoista, jolloin jokaisella on häiritsemätön mahdollisuus tuoda keskusteluun omia kantojaan ja arvojaan häirtisemättä. Keskusteluun ei kuulu toisten nimittäminen eikä väheksyminen sillä tavalla, mitä olet vuosikausia täällä jankuttamalla tehnyt. Se ei ole keskustelua, vaan enemmänkin toisten ahdistelua ja pilkkaamista.
    Normaalisti en tällaisiin asiattomiin kirjoituksiisi edes vastaa, mutta tämä vain tiedoksi. Ohitan kyllä tavanomaiset pilkkakirjoituksesi, mutta nyt tein poikkeuksen, koska haastoit tuollaisilla valheilla, joita en ole edes kirjoittanut.

    Mutta, en koe mielekkääksi enempää aikaani tuhlata sinun kirjoituksiisi, koska se olisi melko hyödytöntä.

    Tekstissäni ei ollut mitään asiatonta. Kyse on siitä, että Sinä et kykene juuri muuhun kuin toistelemaan samoja mantrojasi koko ajan. sinulla ei tunnu olevan oikeastaan edes halua juuri muuhun kuin tiettyjen yksittäisten iskulauseiden toisteluun. Sitä ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa keskustelemiseksi.

    Hyvä esimerkki toiminnastasi näkyy tuossa yläpuolella. Kun viittaan vaikkapa logiikkasi ongelmiin - tarkotan sitä, että nuo Sinun UNIVERSAALIT TOTUUTESI eivät oikein mitenkään käytännössä juuri näy - Sinä tyystin vaikenet. Et ota siis toisen kritiikkiä mitenkään huomioon. Se on kuules huonoa keskustelemista se! Sinä vain jankutat sitä samaa vanhaa tuttua!

    Minulle on täysin sama, vastaatko teksteihini vaiko et. En minä töiden alettua täällä koko ajan pyöri.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Odotellaan siis sitä biologisen fact.an lähdettä, joka kertoo ihm.is ycs.ilön el.ämän alkavan jostakin ihan muusta pisteestä kuin hedelmöityksestä, tai olevan jopa ihan jokaisen näkemysten varassa. Ei vaan ole koskaan nähty, eikä tulla näkemään, vain loputonta kiemurtelua ja vastaan jancc.austa.
    Lainsäädäntö vaihtelee ajoittain ja maittain, eikä sillä ole mitään tekemistä universaalin, jo ikiajat pysyneen biologian fact.an kanssa.

    "jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), "

    Mitä on "täydellinen ihm.is ycs.ilö", onko sellaista jossain tietyssä ikävaiheessa? Tietenkin tsygoottikin on täydellinen ihminen juuri siinä vaiheessa el.ämää kuin on.

    Niillä "universaaleilla totuuksilla" ei ole kuules MITÄÄN merkitystä, jos ihmiset eivät niitä noteeraa. Ihmisyhteisöjen arvot määrittyvät käytännössä jonkin ihan mun kuin idealististen ihanteiden perusteella. Se on Sinunkin logiikkasi suurin ongelma: Sinun arvojasi EI suurin osa suomalaisista tunnu jakavan, vaikka kuinka jankutat ja paasaat.

    "Mitä on "täydellinen ihm.is ycs.ilö", onko sellaista jossain tietyssä ikävaiheessa? Tietenkin tsygoottikin on täydellinen ihminen juuri siinä vaiheessa el.ämää kuin on."

    Järjetön ajatelma. Tsygootista TULEE ihminen, kun se saavuttaa sen pisteen - jos saavuttaa. Sitä ennen on raskauden jatkuttava loppuun. Ymmärrätkö? Siksi abortti on olemassa. Se KESKEYTTÄÄ raskauden. Luonto itse abortoi alkiota ja sikiöitä ja myös ihminen siihen pystyy. Tsygootti ei tosiaankaan ole "täydellinen ihminen" - ei sitten millään. Ihmisen pelkistäminen perintötekijöiksi on lähinnä typerää.


   • Anonyymi
    InhottavaRealisti kirjoitti:

    Niillä "universaaleilla totuuksilla" ei ole kuules MITÄÄN merkitystä, jos ihmiset eivät niitä noteeraa. Ihmisyhteisöjen arvot määrittyvät käytännössä jonkin ihan mun kuin idealististen ihanteiden perusteella. Se on Sinunkin logiikkasi suurin ongelma: Sinun arvojasi EI suurin osa suomalaisista tunnu jakavan, vaikka kuinka jankutat ja paasaat.

    "Mitä on "täydellinen ihm.is ycs.ilö", onko sellaista jossain tietyssä ikävaiheessa? Tietenkin tsygoottikin on täydellinen ihminen juuri siinä vaiheessa el.ämää kuin on."

    Järjetön ajatelma. Tsygootista TULEE ihminen, kun se saavuttaa sen pisteen - jos saavuttaa. Sitä ennen on raskauden jatkuttava loppuun. Ymmärrätkö? Siksi abortti on olemassa. Se KESKEYTTÄÄ raskauden. Luonto itse abortoi alkiota ja sikiöitä ja myös ihminen siihen pystyy. Tsygootti ei tosiaankaan ole "täydellinen ihminen" - ei sitten millään. Ihmisen pelkistäminen perintötekijöiksi on lähinnä typerää.

    "Sinun arvojasi EI suurin osa suomalaisista tunnu jakavan, vaikka kuinka jankutat ja paasaat."

    Sinun ongelmasi on se, ettet cerd.aakaan, millään keinoin ole vielä kyennyt todistamaan tätä(kään) jancc.austasi.

    "Järjetön ajatelma. Tsygootista TULEE ihminen, kun se saavuttaa sen pisteen - jos saavuttaa."

    Juuri tuo on järj.en vastainen ajatelma. Ei voi tulla sellaiseksi, joka jo ON. Tsygootti on joko ihminen, tai sitten se on jotakin muuta lajia. Ymm.ärrätkö?
    Joudut vain indd.ämään vastaan alkion ihm.isyyttä, koska muuten koko hut.era korttitalosi rom.ahtaisi. Tai onhan se jo rom.ahtanut, vaikket vieläkään vain taj.ua sitä.

    "Tsygootti ei tosiaankaan ole "täydellinen ihminen" - ei sitten millään. "

    Mutucuv.idelmasi ihm.isyyden yhdestä ainoasta määritelmästä on lähinnä dyb.erää.

    "Se KESKEYTTÄÄ raskauden. "

    Se S**MAA tietyn ikäisen ihm.isen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Sinun arvojasi EI suurin osa suomalaisista tunnu jakavan, vaikka kuinka jankutat ja paasaat."

    Sinun ongelmasi on se, ettet cerd.aakaan, millään keinoin ole vielä kyennyt todistamaan tätä(kään) jancc.austasi.

    "Järjetön ajatelma. Tsygootista TULEE ihminen, kun se saavuttaa sen pisteen - jos saavuttaa."

    Juuri tuo on järj.en vastainen ajatelma. Ei voi tulla sellaiseksi, joka jo ON. Tsygootti on joko ihminen, tai sitten se on jotakin muuta lajia. Ymm.ärrätkö?
    Joudut vain indd.ämään vastaan alkion ihm.isyyttä, koska muuten koko hut.era korttitalosi rom.ahtaisi. Tai onhan se jo rom.ahtanut, vaikket vieläkään vain taj.ua sitä.

    "Tsygootti ei tosiaankaan ole "täydellinen ihminen" - ei sitten millään. "

    Mutucuv.idelmasi ihm.isyyden yhdestä ainoasta määritelmästä on lähinnä dyb.erää.

    "Se KESKEYTTÄÄ raskauden. "

    Se S**MAA tietyn ikäisen ihm.isen.

    Väitätkö siis, että suuri osa suomalaisista ON abortista samoilla linjoilla kuin Sinä? No, siitä vain sitten todistamaan väitettä? Minun perusteluni väitteelleni on se, että suuri osa suomalaisista on liberaaleja abortin suhteen. Muusta ei julkisuudessa ole merkkejä. Mikä on SINUN perustelusi näkemyksellesi? Mutu?

    Tsygootti on ihminen ainoastaan hyvin kapeasti määritellen. Ihminen ei oikein millään ole pelkistettävissä perintötekijöiksi. Ei, vaikka niin haluaisit. Yksilöksi kasvetaan ja kehitytään. Opitaan. Tsygootti ei itsessään kykene tekemään mitään sellaista, mikä on oikeasti YKSILÖLLE ominaista. Se ei eroa silmämääräisesti muista tsygooteista.

    Abortti on raskauden keskeytys. Sen seurauksena alkio ei kehity ihmiseksi.


   • Anonyymi
    InhottavaRealisti kirjoitti:

    Väitätkö siis, että suuri osa suomalaisista ON abortista samoilla linjoilla kuin Sinä? No, siitä vain sitten todistamaan väitettä? Minun perusteluni väitteelleni on se, että suuri osa suomalaisista on liberaaleja abortin suhteen. Muusta ei julkisuudessa ole merkkejä. Mikä on SINUN perustelusi näkemyksellesi? Mutu?

    Tsygootti on ihminen ainoastaan hyvin kapeasti määritellen. Ihminen ei oikein millään ole pelkistettävissä perintötekijöiksi. Ei, vaikka niin haluaisit. Yksilöksi kasvetaan ja kehitytään. Opitaan. Tsygootti ei itsessään kykene tekemään mitään sellaista, mikä on oikeasti YKSILÖLLE ominaista. Se ei eroa silmämääräisesti muista tsygooteista.

    Abortti on raskauden keskeytys. Sen seurauksena alkio ei kehity ihmiseksi.

    Ainoa aivan parioikea tosiasioita sisältävää lausettakin tuli sinulta: "Abortti on raskauden keskeytys. Sen seurauksena alkio ei kehity ihmiseksi. " Onnittelen, olen kanssasi ensimmäisen kerran aivan samaa mieltä. Abortin seurauksena ei todellakaan alkio kehity ihmiseksi.
    Mutta oikeastaan ihmisen alkiossa on jo kaikki, mikä tekee sen ihmisyksilöksi. Kunha sitten aikaa kuluu muutama kuukausi, niin se yksilöllisyys ilmenee aina selkeämmin ja selkeämmin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ainoa aivan parioikea tosiasioita sisältävää lausettakin tuli sinulta: "Abortti on raskauden keskeytys. Sen seurauksena alkio ei kehity ihmiseksi. " Onnittelen, olen kanssasi ensimmäisen kerran aivan samaa mieltä. Abortin seurauksena ei todellakaan alkio kehity ihmiseksi.
    Mutta oikeastaan ihmisen alkiossa on jo kaikki, mikä tekee sen ihmisyksilöksi. Kunha sitten aikaa kuluu muutama kuukausi, niin se yksilöllisyys ilmenee aina selkeämmin ja selkeämmin.

    Koetas nyt pysyä asiassa.

    Olet antanut ymmärtää, että Sinun mielestäsi hyvinkin merkittävä osa suomalaisista on samoilla linjoilla abortin suhteen kuin Sinä. Nyt odottelen siis niitä perusteluja näkemyksellesi. Tuleeko niitä vaiko ei? Onko koko ajatuksesi siis kuitenkin vain sitä mutua?

    Kerro nyt ihmeessä, MITÄ alkiossa on perintötekijöiden lisäksi sellaista, mikä erottaa sen muista. Odotan mielenkiinnolla. Lopputekstissä puhutkin sitten oikeastaan itsesi suohon. Abortti Suomessa tehdään hyvin aikaisessa vaiheessa raskautta. On aivan turhaa puhua mitään monista kuukausista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Odotellaan siis sitä biologisen fact.an lähdettä, joka kertoo ihm.is ycs.ilön el.ämän alkavan jostakin ihan muusta pisteestä kuin hedelmöityksestä, tai olevan jopa ihan jokaisen näkemysten varassa. Ei vaan ole koskaan nähty, eikä tulla näkemään, vain loputonta kiemurtelua ja vastaan jancc.austa.
    Lainsäädäntö vaihtelee ajoittain ja maittain, eikä sillä ole mitään tekemistä universaalin, jo ikiajat pysyneen biologian fact.an kanssa.

    "jo hedelmöitetty munasolu on ihminen, ihmisyksilö ja ilmeisesti siis täydellinen ihmisolento (?), "

    Mitä on "täydellinen ihm.is ycs.ilö", onko sellaista jossain tietyssä ikävaiheessa? Tietenkin tsygoottikin on täydellinen ihminen juuri siinä vaiheessa el.ämää kuin on.

    No siinähän odottelet ihan rauhassa :D Olen kyllä huomannut jo aiemminkin, että et osaa itse ajatella käyttäen omaa järkeä, vaan tukeudut aina muihin lähteisiin tai muiden sanomisiin.

    Kehotan sinua lukemaan kehitysbiologian perusoppikirjaa, niin huomaat, että siellä ei todeta missään kohtaa, että missä kohtaa ihmisen elinkaarta alkaa ihmisyksilön elämä. Se ei ole millään lailla oleellista, koska alkioita tuhoutuu niin mittavat määrät muutenkin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Sinun arvojasi EI suurin osa suomalaisista tunnu jakavan, vaikka kuinka jankutat ja paasaat."

    Sinun ongelmasi on se, ettet cerd.aakaan, millään keinoin ole vielä kyennyt todistamaan tätä(kään) jancc.austasi.

    "Järjetön ajatelma. Tsygootista TULEE ihminen, kun se saavuttaa sen pisteen - jos saavuttaa."

    Juuri tuo on järj.en vastainen ajatelma. Ei voi tulla sellaiseksi, joka jo ON. Tsygootti on joko ihminen, tai sitten se on jotakin muuta lajia. Ymm.ärrätkö?
    Joudut vain indd.ämään vastaan alkion ihm.isyyttä, koska muuten koko hut.era korttitalosi rom.ahtaisi. Tai onhan se jo rom.ahtanut, vaikket vieläkään vain taj.ua sitä.

    "Tsygootti ei tosiaankaan ole "täydellinen ihminen" - ei sitten millään. "

    Mutucuv.idelmasi ihm.isyyden yhdestä ainoasta määritelmästä on lähinnä dyb.erää.

    "Se KESKEYTTÄÄ raskauden. "

    Se S**MAA tietyn ikäisen ihm.isen.

    "Tsygootti on joko ihminen, tai sitten se on jotakin muuta lajia. "

    Ihmisen tsygootti on hedelmöittynyt munasolu, kun taas ihmisyksilö on monisoluinen eliö. Ja puhumme todellakin tällä palstalla IHMISlajista ja sen edustajista.

    Ihminen ei ole ainoa laji, jolla on kehitysvaiheenaan tsygootti. Eli lauseesi on järjetön. Mutta ymmärrän kyllä mitä tarkoitat sillä. Sinulla vain menee iloisesti sekaisin laji ja lajin edustaja eli yksilö. Tuossa vaiheessa (ihmis)lajia edustaa ihmisen tsygootti, geneettinen yksilö, ei ihmisyksilö. Alkionkehitystä ei ole vielä tapahtunut, joten ihmisyksilöäkään ei vielä ole (kuten ei ihmispersoonaakaan).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ainoa aivan parioikea tosiasioita sisältävää lausettakin tuli sinulta: "Abortti on raskauden keskeytys. Sen seurauksena alkio ei kehity ihmiseksi. " Onnittelen, olen kanssasi ensimmäisen kerran aivan samaa mieltä. Abortin seurauksena ei todellakaan alkio kehity ihmiseksi.
    Mutta oikeastaan ihmisen alkiossa on jo kaikki, mikä tekee sen ihmisyksilöksi. Kunha sitten aikaa kuluu muutama kuukausi, niin se yksilöllisyys ilmenee aina selkeämmin ja selkeämmin.

    "Mutta oikeastaan ihmisen alkiossa on jo kaikki, mikä tekee sen ihmisyksilöksi. Kunha sitten aikaa kuluu muutama kuukausi, niin se yksilöllisyys ilmenee aina selkeämmin ja selkeämmin. "

    Tätä nimitetään potentiaalisuudeksi. Sama potentiaali on sukusoluillakin - kehittyä todelliseksi ihmispersoonaksi, silti niille ei myönnetä omia ihmisoikeuksia. Sama pätee alkioonkin.


   • Ja hädä cilj.uhan se tässäkin alkoi käymään. :)

    "Väitätkö siis, että suuri osa suomalaisista ON abortista samoilla linjoilla kuin Sinä?"

    En ole väittänyt mitään, toisin kuin sin.ä, joten turha käännellä tänne sitä todistustaakkaasi.

    "suuri osa suomalaisista on liberaaleja abortin suhteen."

    Samaa mutulinjaasi tämäkin.

    "Ihminen ei oikein millään ole pelkistettävissä perintötekijöiksi. Ei, vaikka niin haluaisit. "

    Mutusi ei oikein riitä cum.oamaan yleisesti tunnettuja biologian factoja. Ei vaikka niin haluaisit.

    "Tsygootti ei itsessään kykene tekemään mitään sellaista, mikä on oikeasti YKSILÖLLE ominaista"

    Ihm.is ycs.ilö tekee sitä mikä sille milloinkin on siinä ikävaiheessa tyypillistä.

    "Sen seurauksena alkio ei kehity ihmiseksi. "

    Ihm.is ycs.ilön elämä lopetetaan abotissa väc.i vall.oin, eikä se jadca kehitt.ymistään ihm.iseNÄ.

    "Kerro nyt ihmeessä, MITÄ alkiossa on perintötekijöiden lisäksi sellaista, mikä erottaa sen muista. "

    Kerro jo ihmeessä, MIKÄ se kahden ihm.isen aikaansaama alkio on lajiltaan, jollei ihminen?

    "No siinähän odottelet ihan rauhassa"

    On kyllä huomattu että sinulta ja sakiltasi on mitään järj.ellistä saati todisteita turha odottaa. :) Suosijasakin ainoa ciem.urtelu todisteiden puutteessa on juuri tuota tasoa "etkö osaa its.e ajatella". :D

    "Kehotan sinua lukemaan kehitysbiologian perusoppikirjaa"

    En tiedä mitä kirjoja sinä olet siellä caad.uma seuroissasi lukenut, mutta joka ikinen hiukankaan vakavammin otettava lähde kertoo aina vain ihm.is ycs.ilön el.ämän alkavan hedelmöityksestä. Siitä et vaan pääse yli etkä ympäri, vaikka kuinka ind.ät ja vähättelet sen merkitystä. Jos tuolla ei olisi mitään väliä, niin miksi tarvitaan tarkat säännöt ja lain lupamenettelyt, että tietyn ikäisiä ihm.isiä voidaan t***aa?

    "Ihmisen tsygootti on hedelmöittynyt munasolu, kun taas ihmisyksilö on monisoluinen eliö."

    Taas tämä töc.erö yritys ciem.urrella totuudesta. Harmi vaan kannaltasi, ettei "ihmisen tsygootti" ole mikään oma lajinsa, vaan ihm.isenkin eräs el.ämänvaihe.

    "Sinulla vain menee iloisesti sekaisin laji ja lajin edustaja eli yksilö."

    Sinähän niitä pyrit nyt häd.issäsi väc.isinkin sotkemaan. Järj.etöntä tosiaan. Ihminen eli ihm.is ycs.ilö on missä tahansa el.ämänsä vaiheessa lajiaan edustava ycs.ilö.

    "Alkionkehitystä ei ole vielä tapahtunut, joten ihmisyksilöäkään ei vielä ole (kuten ei ihmispersoonaakaan). "

    Ihm.is ycs.ilö on olemassa hedelmöityksen jälkeen ja jatkaa siitä kehittymistään alkiona. Facta, josta et vain toinen toistaan kummallisimmilla sec.oiluilla mihinkään pääse. Miten voitkaan vääntää noin mutkikkaaksi asian, joka on useimmille kaikessa selkiydessään erittäin yks.in cerd.ainen.
    Pers.oonuudet on edelleen nekin pelccää mutuasi. Missään ei ole määritelty, etteikö ihm.inen voisi olla alusta lähtien pers.oona.

    "Tätä nimitetään potentiaalisuudeksi."

    Höp.ö höp.ö. Olemassa oleva (ihm.inen) ei voi olla enää mikään potentiaali. Potentiaali on tietenkin kehittyä siitä eespäin sikiöksi, vauvaksi jne. seuraaviin el.ämän vaiheisiin, mutta laji, eli ihm.isyys on ja pysyy samana, el.ämän alusta lähtien.


   • Anonyymi

    "Lääkäriliiton sikiön oikeuksien julkaisun mukaan sikiö on äitinsä sisällä,"

    Lääkäriliitto ei laadi lakeja vaan eduskunta laatii lait, joita Lääkäriliittokin noudattaa. Kyllä on tietämätöntä ja sivistymätöntä sakkia täällä. Luulitko että lääkärit päättää näistä?? Saatat yllättyä kun abortti uudistus lähtee kohta käsittelyyn eduskunnassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi. Kaikki muu on mutua.

    "Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi. Kaikki muu on mutua."

    No jaa, ehkä tiedemiehet kuitenkin on toista mieltä. Faktoja on myös se että 2+2=4 mutta jos se on sinun mielestäsi muuta kuin tieteellinen fakta niin saat toki olla sitä mieltä jos et ole muista tieteenaloista aiemmin kuullut kuin niistä jotka liittyy naisen sukupuolielimiin. Suosittelisin kyllä laajentamaan hieman naisten jalkovälistä muuallekin päin. Lukeminen avartaa kummasti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ainoa tiedeyhteisön tunnustama fakta on se, että hedelmöityksestä alkaa yksilönkehitysprosessi. Kaikki muu on mutua."

    No jaa, ehkä tiedemiehet kuitenkin on toista mieltä. Faktoja on myös se että 2+2=4 mutta jos se on sinun mielestäsi muuta kuin tieteellinen fakta niin saat toki olla sitä mieltä jos et ole muista tieteenaloista aiemmin kuullut kuin niistä jotka liittyy naisen sukupuolielimiin. Suosittelisin kyllä laajentamaan hieman naisten jalkovälistä muuallekin päin. Lukeminen avartaa kummasti.

    " ehkä tiedemiehet kuitenkin on toista mieltä"

    Mitä ne muut "vaihtoehtoiset" faktat sitten ovat, ja saisiko niistä vihdoin jotain todisteitakin? 2+2 voi olla myöskin esim. 1 tai vaikka 10, jos joku sattuu 'olemaan sitä mieltä'? :)


   • Anonyymi

    "Kaiken abortin eettisyys- ja laillisuuspohdinnan lähtökohtana on kuitenkin hyvä pitää perusfaktaa, että ihminen on kaikkien biologisten lainalaisuuksien mukainen elollinen ja biologian mukaan kaiken elollisen, myös ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä, poislukien alkueläimet."

    Jeesus oli siis folkloresi mukaan alkueläin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Turhaan edes yrität korjata olemassaolevia faktoja. Kirjoitin Lääkäriliiton kannan pohjalta, joka taas perustuu biologisiin faktoihin elollisen, myös ihmisen elämän synnystä. Se on VARMASTI tieteellisesti varmistettua faktaa elollisten, myös ihmisyksilön elämän alkuhetkestä, joka alkaa hedelmöityksestä. Oikeus omaan elämäänsä alkaa siitä kun elämä alkaa. Se mitä yrität esittää tuolla "samassa asemassa" sisältää aivan eri tason käsitteitä, jotka liittyvät taas arvokeskusteluun, juridiikkaan ja etiikkaan yms, mutta eivät kumoa mitenkään elämän alkuhetken määrittelyä. k_v

    Aloituksen lainoppinut on varmasti perillä asioista, joita sinä jankkaat vielä jostain peruskoulun biologiankirjasta joka sinun maailmassasi on väitöskirjan veikkainen, kun et peruskoulun yli menevää tietoa enää ymmärrä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Turhaan edes yrität korjata olemassaolevia faktoja. Kirjoitin Lääkäriliiton kannan pohjalta, joka taas perustuu biologisiin faktoihin elollisen, myös ihmisen elämän synnystä. Se on VARMASTI tieteellisesti varmistettua faktaa elollisten, myös ihmisyksilön elämän alkuhetkestä, joka alkaa hedelmöityksestä. Oikeus omaan elämäänsä alkaa siitä kun elämä alkaa. Se mitä yrität esittää tuolla "samassa asemassa" sisältää aivan eri tason käsitteitä, jotka liittyvät taas arvokeskusteluun, juridiikkaan ja etiikkaan yms, mutta eivät kumoa mitenkään elämän alkuhetken määrittelyä. k_v

    "Turhaan edes yrität korjata olemassaolevia faktoja. Kirjoitin Lääkäriliiton kannan pohjalta, joka taas perustuu biologisiin faktoihin elollisen, myös ihmisen elämän synnystä. Se on VARMASTI tieteellisesti varmistettua faktaa elollisten, myös ihmisyksilön elämän alkuhetkestä, joka alkaa hedelmöityksestä. "

    ---

    Lääkäriliitossa on lääkäreitä, ja he kyllä ovat lukeneet sen peruskoulun biologian, mitä sinäkin tänne olet osannut kopioida. Lääkäriliitto, kuten myös aloituksessa lainaamani hallintoneuvos oikeustieteilijänä varmasti tietää tarkkaan hedelmöityksen ja raskauden vaiheet ja siksi aborttioikeus on rajattu siihen pisteeseen mihin on rajattu. Myös naiset ymmärtää, miksi aborttia pitää hakea ajoissa, jos ei haluja raskauden jatkamiseen ole. Naiset, me kaikki, hallintoneuvos, lääkäriliitto ja muut instanssit ymmärtää, että aborttia ei tarvita, jos ei hedelmöitystä ole = abortin edellytys on raskaus.

    Hallintoneuvos selitti aika tarkkaan, miksei sikiöllä voi olla samoja oikeuksia kuin naisella. Hallintoneuvos ymmärtää, sinä et. Ihan vaatimattomallakin älyllä tuosta sen ymmärtää mutta sinulla näyttää ajatukset pyörivän samaa ympyrää ihan kroonisesti. On hyvä kommentti tämä myöskin siihen "syntymättömän oikeus" -aloitteseen. Selvästi selostettu asia, että naiseen ei voida kohdistaa pakkotoimia, jos perustuslaki on olemassa tämmöisenään.

    Lääkäriliitto tukee aborttikäytännön helpottamista eikä se ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä Lääkäriliitto tietää hedelmöityksestä.


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    "Turhaan edes yrität korjata olemassaolevia faktoja. Kirjoitin Lääkäriliiton kannan pohjalta, joka taas perustuu biologisiin faktoihin elollisen, myös ihmisen elämän synnystä. Se on VARMASTI tieteellisesti varmistettua faktaa elollisten, myös ihmisyksilön elämän alkuhetkestä, joka alkaa hedelmöityksestä. "

    ---

    Lääkäriliitossa on lääkäreitä, ja he kyllä ovat lukeneet sen peruskoulun biologian, mitä sinäkin tänne olet osannut kopioida. Lääkäriliitto, kuten myös aloituksessa lainaamani hallintoneuvos oikeustieteilijänä varmasti tietää tarkkaan hedelmöityksen ja raskauden vaiheet ja siksi aborttioikeus on rajattu siihen pisteeseen mihin on rajattu. Myös naiset ymmärtää, miksi aborttia pitää hakea ajoissa, jos ei haluja raskauden jatkamiseen ole. Naiset, me kaikki, hallintoneuvos, lääkäriliitto ja muut instanssit ymmärtää, että aborttia ei tarvita, jos ei hedelmöitystä ole = abortin edellytys on raskaus.

    Hallintoneuvos selitti aika tarkkaan, miksei sikiöllä voi olla samoja oikeuksia kuin naisella. Hallintoneuvos ymmärtää, sinä et. Ihan vaatimattomallakin älyllä tuosta sen ymmärtää mutta sinulla näyttää ajatukset pyörivän samaa ympyrää ihan kroonisesti. On hyvä kommentti tämä myöskin siihen "syntymättömän oikeus" -aloitteseen. Selvästi selostettu asia, että naiseen ei voida kohdistaa pakkotoimia, jos perustuslaki on olemassa tämmöisenään.

    Lääkäriliitto tukee aborttikäytännön helpottamista eikä se ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä Lääkäriliitto tietää hedelmöityksestä.

    "Lääkäriliitto tukee aborttikäytännön helpottamista eikä se ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä Lääkäriliitto tietää hedelmöityksestä."

    Koska on, aloitteen puolustelijoiksi ei olekaan siellä ryhtynyt kuin muutama moraalisen selkärankansa ja valansa velvoitteen ymmärryksen menettänyt aivopesty hörhöilijä.
    Vaatimattomallakin älyllä ymmärtää että abortti on mitä julkeinta ihmisoikeuden riistoa ja pienten ihmisten raakaa tappamista. Sinä et.


  • Anonyymi

   Sikiön ja äidin oikeudet ovat abortin kohdalla väistämättä törmäyskurssilla toisiinsa nähden, vaikka miten pyritään selittämään asiat parhain päin. Siinä se dilemma on ja molempien oikeuksilla on kannattajansa riippuen ihmisen kyvystä pohtia elämän suuria kysymyksiä.

   • Anonyymi

    On aika outoa ajatella, että syntymättömällä olisi laajalti oikeuksia yli jo olemassa olevan ihmisen. Mahdoton ajatus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    On aika outoa ajatella, että syntymättömällä olisi laajalti oikeuksia yli jo olemassa olevan ihmisen. Mahdoton ajatus.

    Ei ole ollenkaan outoa ja sitä kannattaa kyllä ihan oikeesti miettiäkin. Mutta autan vähän kopioimalla Lääkäriliiton julkaisua taas: "Tärkein oikeuksista on oikeus elämään ja se on myös äitinsä kohtuun kiinnittyneen alkion perusoikeus." Paljon muita oikeuksia ei ihan ihmisyksilön elämän alkuvaiheessa tarvitsekaan olla ja sitäkin oikeutta ollaan niin innokkaasti riistämässä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole ollenkaan outoa ja sitä kannattaa kyllä ihan oikeesti miettiäkin. Mutta autan vähän kopioimalla Lääkäriliiton julkaisua taas: "Tärkein oikeuksista on oikeus elämään ja se on myös äitinsä kohtuun kiinnittyneen alkion perusoikeus." Paljon muita oikeuksia ei ihan ihmisyksilön elämän alkuvaiheessa tarvitsekaan olla ja sitäkin oikeutta ollaan niin innokkaasti riistämässä.

    Suomen laki määrittelee aika selkeästi ne oikeudet. Tiedät sen hyvin. 🤣🤣🤣


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomen laki määrittelee aika selkeästi ne oikeudet. Tiedät sen hyvin. 🤣🤣🤣

    Jepjep. On aborttilaki joka siis tarkoittaa että naisten ihmisoikeus menee sikiöitten edelle. Onhan tämä selvä juttu. Jos toisin olis niin aborttia ei sallittais.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole ollenkaan outoa ja sitä kannattaa kyllä ihan oikeesti miettiäkin. Mutta autan vähän kopioimalla Lääkäriliiton julkaisua taas: "Tärkein oikeuksista on oikeus elämään ja se on myös äitinsä kohtuun kiinnittyneen alkion perusoikeus." Paljon muita oikeuksia ei ihan ihmisyksilön elämän alkuvaiheessa tarvitsekaan olla ja sitäkin oikeutta ollaan niin innokkaasti riistämässä.

    "Paljon muita oikeuksia ei ihan ihmisyksilön elämän alkuvaiheessa tarvitsekaan olla ja sitäkin oikeutta ollaan niin innokkaasti riistämässä."

    Sinun mielestäsi ei niin nainen tarvitsekaan mitään oikeuksia, mutta onneksi Lääkäriliitto ja lainsäädäntö näkee asian vähän toisin. Lääkäriliittokin noudattaa vain lakeja.


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    "Paljon muita oikeuksia ei ihan ihmisyksilön elämän alkuvaiheessa tarvitsekaan olla ja sitäkin oikeutta ollaan niin innokkaasti riistämässä."

    Sinun mielestäsi ei niin nainen tarvitsekaan mitään oikeuksia, mutta onneksi Lääkäriliitto ja lainsäädäntö näkee asian vähän toisin. Lääkäriliittokin noudattaa vain lakeja.

    "Lääkäriliittokin noudattaa vain lakeja. "

    NImenomaan, lääkärit on velv.oitettu toimimaan vastoin el.ämää suojelevaa valaansa, lain pac.oddamina lic.aisen työn byöv.eleinä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    On aika outoa ajatella, että syntymättömällä olisi laajalti oikeuksia yli jo olemassa olevan ihmisen. Mahdoton ajatus.

    On aika oud.oa ajat.ella, että joncun ids.eccäiden muc.avuuden hal.ujen tulisi mennä yli toisen coc.o el.ämän oich.euden. Mistä lähtien toisen ihm.isen perusd.avimman oic.heuden eli el.ämän riisd.o on cuul.unut ihm.is oic.heuksiin?
    Johan tämä on risd.i riid.aisda ja sil.cca mahd.oddomuus.

    Mutta tämäkin oli taas liian rancc.a toteamus suosija sakille kun häd.ä ryn.ccy käy jadc.uvasti pic.a vauhtia.


  • Anonyymi

   "Nämä kuvat ilmentävät hyvin lääketieteellisen ja teknisen kehityksen ruokkimana yleistyvää mielikuvaa sikiöstä itsenäisenä olentona, ja tämä myös näkyy pyrkimyksissä kehittää sikiölle itsenäisiä oikeuksia."

   Justiin niin, se on vaan MIELIKUVA, sikiön erillisyys. Sikiö ei koskaan voi olla erillinen.

   • Anonyymi

    Eli jos ei tilapäisesti pysty elämään ilman toisen kehon apua, saadaan t***aa?
    Sitäpaitsi kyse oli itsenäisestä eikä erillisestä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli jos ei tilapäisesti pysty elämään ilman toisen kehon apua, saadaan t***aa?
    Sitäpaitsi kyse oli itsenäisestä eikä erillisestä.

    "Eli jos ei tilapäisesti pysty elämään ilman toisen kehon apua, saadaan t***aa?"

    Ei kai kukaan ole puhunut tappamisesta sinua lukuunottamatta?
    Jos sinun mukaasi naiselta ei tarvitse kysyä lupaa siitä, mikä hänen kehonsa elintoimintoja saa käyttää niin tuostahan voi päätellä, että sinun mielestäsi nainen joutuisi oman terveytensä ja elämänsä laadun vaarantamalla luovuttamaan kelle tahansa vaikka munuainen, munasoluja, silmä tai muu ilman että hänellä on oikeutta määrätä asiasta mitenkään. Koska joku muu tarvitsee hänen elimistöään. Naisen oma näkemys kehostaan ja sen arvosta hänelle itselleen siis on täysin yhdentekevä? Nainen on siis joku elinpankki ja muiden kasvatusalusta, eikä täysivaltainen ihminen? Vastentahtoinen raskaus on tavallaan luvaton käyttöönotto, ja abortteja tehdään myöskin niissä tapauksissa että raskaus on toivottu - joka onkin tiedetyistä ja käsitellyistä syistä vastustajille se "lupa tappaa" eli se aborttikäsitys on itse asiassa ihan sama kuin aborttioikeuden vastustajillakin. Keskiössä on se, onko raskaus vahinko vai ei. Vahingosta pitää saada rangaistus, koska ollaan menty harrastamaan seksiä ilman lisääntymistarkoitusta ja jopa käyetty ehkäisyä, mutta jos olet halunnut raskautta, voi ihan huoletta keskeyttää raskauden vaikkapa vain vammaisuuden perusteella. Nämä on johtopäätökset tällä forumilla ja olen näistä ennenkin kirjoitellut.

    Laki ei näin kuitenkaan tulkitse ja tekee vielä selvän eron (lääketieteeseen pohjautuen) siinäkin, että milloin puhutaan pelkästä soluorganismista ja milloin riittävän pitkälle kehittyneestä sikiöstä saati lapsesta. Mutta kun vastustajat haluaa tehdä näitä analogioita eikä tee sitä eroa minkä lääketiede ihan selkeästi tekee. Muutenhan ei mitään aborttiviikkorajoja meillä olisi, jos ei perusteena olisi lääketieteen ja biologian käsitykset ihmien kehityksestä.

    Onhan nämä vaikeita asioita eikä näistä yksimielisyyttä tule niiden kanssa, jotka pitää naista alkeellisempana yksilönä kuin muutaman kerran jakautunut solu. Vaan onneksi meillä laki antaa jokaiselle yksityisyyden suojan, jopa naiselle. :)


   • Anonyymi

    "Ei kai kukaan ole puhunut tappamisesta"

    Ei tietenkään sin.ä ja kalt.aisesi halua käyttää kaunistelemattoman todenmukaisesti kuvaavia termejä.

    "joutuisi oman terveytensä ja elämänsä laadun vaarantamalla luovuttamaan kelle tahansa vaikka munuainen, munasoluja, silmä tai muu"

    Lisää tökeröjä vertailuja. Eipä noissa yleensä ole kyse hengenvaarasta, saati että nainen olisi jotenkin vastuussa siitä. Sitäpaitsi elinluovutuksessa kehosta poistuu jotakin siihen kuuluvaa pysyvästi, toisin kuin raskaudessa.

    "Vastentahtoinen raskaus on tavallaan luvaton käyttöönotto,"

    Lupa on annettu silloin kun haarat leväytettiin. Käytännössä siis vain korkeintaan 0,1% abortin hakijoista voi olla näitä.

    "Vahingosta pitää saada rangaistus, koska ollaan menty harrastamaan seksiä ilman lisääntymistarkoitusta "

    Hohhoijaa, taas tämä sama iänikuinen mucavuus-seksi-rang.aistus h*rh.a..

    "jos olet halunnut raskautta, voi ihan huoletta keskeyttää raskauden vaikkapa vain vammaisuuden perusteella."

    Nämäkin päätelmäsi on sil.ccaa olki ukk.ojesi väänt.elyä vailla mitään todellisuutta. Voit toki näyttää, missä joku vastustaja hyväksyy abortin silloin kun lasta on ensin haluttu mutta sitten oic.uttelija kääntääkin kelkkansa.

    Laki ja biologia (ja lääketiedekin) on täysin eri asioita ja toisistaan irrallaan, vaikka sinä tietysti yrität saada mieluisan lakisi jonkinlaiseksi kaiken muunkin tieteen ylimmäksi määrittäjäksi.
    Lainkin on pacco vetää johonkin se raja, mutta sekään ei väitä missään etteikö abortti olisi syntymättömän lapsen ja ihmisen t***amista. Sikiönlähdetykseen liittyen se puhuukin s**maamisesta. Suosijasakin mukaan kai sitten teko on ihan eri kun se tapahtuu ilman lakipykäliä. :)

    "pitää naista alkeellisempana yksilönä kuin muutaman kerran jakautunut solu."

    Tällaisiakin vääristelyjä on niiden keksittävä joilla on vaic.euksia käs.ittää ihm.is oich.eucsien tärkeys järjestyksiä.


  • Anonyymi

   Minusta on ihan hullua edes ajatella niin että täysi-ikäinen nainen ja muutaman kerran jakautunut solu olis edes mitenkään verrattavissa oikeuksiltaan.

   Samalla lailla sitä vois väittää että jokainen munasolu on potentiaalinen lapsi ja naisen on väärin tai rikos heittää sitä hukkaan koska potentiaalinen elämä ei voi jatkua kun siittiötä ei hankittu. Siis kuukautiset olis kriminalisoitava??

   • Anonyymi

    Olen ihan samaa mieltä, enkä voi ymmärtää näitä tämänkin palstan abortinvastustajia ja heidän tärähtänyttä logiikkaansa. Ihan käsittämätöntä, että joidenkin mielestä SOLU on sama asia kuin vauva.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olen ihan samaa mieltä, enkä voi ymmärtää näitä tämänkin palstan abortinvastustajia ja heidän tärähtänyttä logiikkaansa. Ihan käsittämätöntä, että joidenkin mielestä SOLU on sama asia kuin vauva.

    Ihmisen alkio ei ole yksisoluinen, kun taas munasolu on, mutta sitähän ei abortoida. Alkio on elävä organismi, ihmisyksilön ensimmäinen kehitysaste. Vauvahan taas on monisoluisempi kuin alkio ja vauvan solut ovat jo erikoistuneet omia tehtäviään varten kun taas alkiossa ja myös sikiövaiheen alussa tuo prosessi on vasta alkamassa. Jos sinun mielestäsi vauva, alkio ja solu voidaan noin rinnastaa toisiinsa, osoittaa se kovin heikkoa biologian tietämystä.
    Mieluummin voitaisiin pysyä ihan faktoissakin, jos kirjoitetaan toisten mielipiteistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihmisen alkio ei ole yksisoluinen, kun taas munasolu on, mutta sitähän ei abortoida. Alkio on elävä organismi, ihmisyksilön ensimmäinen kehitysaste. Vauvahan taas on monisoluisempi kuin alkio ja vauvan solut ovat jo erikoistuneet omia tehtäviään varten kun taas alkiossa ja myös sikiövaiheen alussa tuo prosessi on vasta alkamassa. Jos sinun mielestäsi vauva, alkio ja solu voidaan noin rinnastaa toisiinsa, osoittaa se kovin heikkoa biologian tietämystä.
    Mieluummin voitaisiin pysyä ihan faktoissakin, jos kirjoitetaan toisten mielipiteistä.

    Puhun aina tsygootista, joka on todellakin yksittäinen solu. Te vastustajat katsotte sen olevan jo ihmisyksilö, joten pitäydyn siksi siinä esimerkeissä. Tsygootti ei ole monisoluinen, toisin kuin ihmisyksilöpersoona.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihmisen alkio ei ole yksisoluinen, kun taas munasolu on, mutta sitähän ei abortoida. Alkio on elävä organismi, ihmisyksilön ensimmäinen kehitysaste. Vauvahan taas on monisoluisempi kuin alkio ja vauvan solut ovat jo erikoistuneet omia tehtäviään varten kun taas alkiossa ja myös sikiövaiheen alussa tuo prosessi on vasta alkamassa. Jos sinun mielestäsi vauva, alkio ja solu voidaan noin rinnastaa toisiinsa, osoittaa se kovin heikkoa biologian tietämystä.
    Mieluummin voitaisiin pysyä ihan faktoissakin, jos kirjoitetaan toisten mielipiteistä.

    " Jos sinun mielestäsi vauva, alkio ja solu voidaan noin rinnastaa toisiinsa, osoittaa se kovin heikkoa biologian tietämystä"

    Voi herranen aika sentään, en todellakaan rinnasta, asia on päinvastoin! Te vastustajathan pidätte noita muotoja samana asiana eli ihmisyksilönä, oli kehitystaso mikä tahansa. Eli nokkaisit juuri oman porukkasi heikkoa biologista tietämystä :)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    " Jos sinun mielestäsi vauva, alkio ja solu voidaan noin rinnastaa toisiinsa, osoittaa se kovin heikkoa biologian tietämystä"

    Voi herranen aika sentään, en todellakaan rinnasta, asia on päinvastoin! Te vastustajathan pidätte noita muotoja samana asiana eli ihmisyksilönä, oli kehitystaso mikä tahansa. Eli nokkaisit juuri oman porukkasi heikkoa biologista tietämystä :)

    Jotain totaalista väärinymmärrystä tai halua ymmärtää väärin taas juttusi pohjana, kun olet noin kimpaantunut.
    Biologinen tosiasiahan on, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja päättyy ihmisyksilön kuolemaan ja sitä väliä kutsutaan tosiaan elämäksi eri nimikkeillä eri kehitysvaiheissaan. Siinä siis on ihmisyksilön elämän aikajana, Eri kehitysvaihteilla on eri nimityksiä selvyyden vuoksi. Raskaudenkeskeytys, abortti lopettaa tuon ihmisyksilön elämän ja siksihän se tehdäänkin. Aivan yksinkertaista?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jotain totaalista väärinymmärrystä tai halua ymmärtää väärin taas juttusi pohjana, kun olet noin kimpaantunut.
    Biologinen tosiasiahan on, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja päättyy ihmisyksilön kuolemaan ja sitä väliä kutsutaan tosiaan elämäksi eri nimikkeillä eri kehitysvaiheissaan. Siinä siis on ihmisyksilön elämän aikajana, Eri kehitysvaihteilla on eri nimityksiä selvyyden vuoksi. Raskaudenkeskeytys, abortti lopettaa tuon ihmisyksilön elämän ja siksihän se tehdäänkin. Aivan yksinkertaista?

    Olet aika pahasti itse pihalla asian suhteen, koska suhtaudut noin ristiriitaisesti asiaan, tai sitten olet eri kirjoittaja.

    Mielestäsi siis osoittaa kovin heikkoa biologian tietämystä, jos vauva, alkio ja solu rinnastetaan toisiinsa, mutta silti väität oman sakkinne mukaisesti, että monisoluisen ihmispersoonan elämä alkaa hedelmöityksestä ja siksi raskautta ei saa keskeyttää, koska tulevan vauvan tai vaarin elämä ei toteudu. Teidän logiikkanne on ihan pähkähullua :D

    Lisäksi korjataan nyt vielä kerran, että käyttämäsi lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, ei koskaan potentiaalisen ihmisen.


   • Ja häd.ä ul.ina senkun käy liian vaikeiden kysymysten edessä. ;)

    Mitä tec.emistä tsyg.ooteilla edes on aborttien kanssa?

    Suosija sakki ei tietenkään halua ymm.ärdää eroja coc.onaisessa YCS.ILÖN perimässä ja puolikkaassa (sucu solussa)

    Därähd.äneellä log.iikalla jonkun ids.eccääd muc.avuuden hal.ut (ns. "naisen oic.heus") menee toisen IHM.ISEN coc.o el.ämän edelle!

    "Teidän logiikkanne on ihan pähkähullua"

    Suosijasakin mielestä biologia ja tiede on pähkä hull.ua. :)

    "lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, "

    Niin, eli ei vielä minkään sucu solujen, jotka on tosiaan niitä potentiaaleja ihm.isen osia. Mutta siis "jo eläneen henkilön" el.ämän kaari alkaakin jostain muualta, kuin hedelmöityksestä, kun todetaan että ihmis ycs.ilön el.ämä alkaa hedelmöityksestä? :D Taj.uatko enää its.ekään tuota tolc.utonta sec.oiluasi?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olet aika pahasti itse pihalla asian suhteen, koska suhtaudut noin ristiriitaisesti asiaan, tai sitten olet eri kirjoittaja.

    Mielestäsi siis osoittaa kovin heikkoa biologian tietämystä, jos vauva, alkio ja solu rinnastetaan toisiinsa, mutta silti väität oman sakkinne mukaisesti, että monisoluisen ihmispersoonan elämä alkaa hedelmöityksestä ja siksi raskautta ei saa keskeyttää, koska tulevan vauvan tai vaarin elämä ei toteudu. Teidän logiikkanne on ihan pähkähullua :D

    Lisäksi korjataan nyt vielä kerran, että käyttämäsi lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, ei koskaan potentiaalisen ihmisen.

    "korjataan nyt vielä kerran, että käyttämäsi lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, ei koskaan potentiaalisen ihmisen." Ei kannata ruveta faktoja korjaamaan, jos et niitä hallitse ja epätoivoisesti pyrkiä korvaamaan jollain mutu-ajattelulla.

    Kyseinen elämänkaariajattelu on ihmisyksilön perimän ja koko elämänkaaren tarkastelua ja elämänkaariajattelu kyllä koskee myös eläviä ihmisyksilöitä jokaisessa elämänkaaren vaiheessaan, myös aivan alussa, hedelmöityksestä alkaen: "Neljäs jakso, Ihmisyksilön elämänkaari, perehdyttää lukijan ihmisen yksilönkehitykseen, koko elämänkaareen sekä perimän ja ympäristön merkitykseen elämänkaaren aikana". Lukion biologia-2016 ops.

    Ihmisyksilön elämänkaari alkaa hedelmöityksestä ja päättyy kuolemaan ja itse asiassa yksilön historian kontekstissa tuon ihmisyksilön elämä on jatkumo venhempien elämästä ja jatkuu taas seuraavaan ja sitä seuraavaan polveen. Elämä on jatkumo, kuten eräs amerikkalainen biologi sitä kutsuu ja jota asiaa on palstallakin käsitelty. Uutta elämää ei oikeastaan synny, vaan se jatkuu vuosituhanten takaa edellisiltä sukupolvilta seuraaville ja taas seuraaville. Käsite elämä pitää ymmärtää oikeissa mittasuhteissaan, jotta ymmärtää, mitä elämä on ja mitä siinä elämässä puolustetaan, ikiaikaista jatkumoa kauas tulevaisuuteen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "korjataan nyt vielä kerran, että käyttämäsi lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, ei koskaan potentiaalisen ihmisen." Ei kannata ruveta faktoja korjaamaan, jos et niitä hallitse ja epätoivoisesti pyrkiä korvaamaan jollain mutu-ajattelulla.

    Kyseinen elämänkaariajattelu on ihmisyksilön perimän ja koko elämänkaaren tarkastelua ja elämänkaariajattelu kyllä koskee myös eläviä ihmisyksilöitä jokaisessa elämänkaaren vaiheessaan, myös aivan alussa, hedelmöityksestä alkaen: "Neljäs jakso, Ihmisyksilön elämänkaari, perehdyttää lukijan ihmisen yksilönkehitykseen, koko elämänkaareen sekä perimän ja ympäristön merkitykseen elämänkaaren aikana". Lukion biologia-2016 ops.

    Ihmisyksilön elämänkaari alkaa hedelmöityksestä ja päättyy kuolemaan ja itse asiassa yksilön historian kontekstissa tuon ihmisyksilön elämä on jatkumo venhempien elämästä ja jatkuu taas seuraavaan ja sitä seuraavaan polveen. Elämä on jatkumo, kuten eräs amerikkalainen biologi sitä kutsuu ja jota asiaa on palstallakin käsitelty. Uutta elämää ei oikeastaan synny, vaan se jatkuu vuosituhanten takaa edellisiltä sukupolvilta seuraaville ja taas seuraaville. Käsite elämä pitää ymmärtää oikeissa mittasuhteissaan, jotta ymmärtää, mitä elämä on ja mitä siinä elämässä puolustetaan, ikiaikaista jatkumoa kauas tulevaisuuteen.

    Olet varmaan käynyt ilmoittamassa aborttioikeutta kommentoiville Lääkäriliitolle ja ETENE:lle myöskin katkelmia tästä lempikirjastasi "Lukion Biologia". :D (kiitos nauruista). Jos heiltä olisi sattunut jotenkin jäämään välistä tämä asia?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "korjataan nyt vielä kerran, että käyttämäsi lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, ei koskaan potentiaalisen ihmisen." Ei kannata ruveta faktoja korjaamaan, jos et niitä hallitse ja epätoivoisesti pyrkiä korvaamaan jollain mutu-ajattelulla.

    Kyseinen elämänkaariajattelu on ihmisyksilön perimän ja koko elämänkaaren tarkastelua ja elämänkaariajattelu kyllä koskee myös eläviä ihmisyksilöitä jokaisessa elämänkaaren vaiheessaan, myös aivan alussa, hedelmöityksestä alkaen: "Neljäs jakso, Ihmisyksilön elämänkaari, perehdyttää lukijan ihmisen yksilönkehitykseen, koko elämänkaareen sekä perimän ja ympäristön merkitykseen elämänkaaren aikana". Lukion biologia-2016 ops.

    Ihmisyksilön elämänkaari alkaa hedelmöityksestä ja päättyy kuolemaan ja itse asiassa yksilön historian kontekstissa tuon ihmisyksilön elämä on jatkumo venhempien elämästä ja jatkuu taas seuraavaan ja sitä seuraavaan polveen. Elämä on jatkumo, kuten eräs amerikkalainen biologi sitä kutsuu ja jota asiaa on palstallakin käsitelty. Uutta elämää ei oikeastaan synny, vaan se jatkuu vuosituhanten takaa edellisiltä sukupolvilta seuraaville ja taas seuraaville. Käsite elämä pitää ymmärtää oikeissa mittasuhteissaan, jotta ymmärtää, mitä elämä on ja mitä siinä elämässä puolustetaan, ikiaikaista jatkumoa kauas tulevaisuuteen.

    Se vaan, että tsygootilla ei ole vielä minkäänlaista elämänkaarta, kun ihmisyksilöä ei ole vielä muodostunut. Siinä sulle faktaa ;)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se vaan, että tsygootilla ei ole vielä minkäänlaista elämänkaarta, kun ihmisyksilöä ei ole vielä muodostunut. Siinä sulle faktaa ;)

    Muutaman tunnin tai päivänkin elämänkaari on yksilön elämänkaari siihen mennessä!!! Siinä sulle faktaa ;)


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    Olet varmaan käynyt ilmoittamassa aborttioikeutta kommentoiville Lääkäriliitolle ja ETENE:lle myöskin katkelmia tästä lempikirjastasi "Lukion Biologia". :D (kiitos nauruista). Jos heiltä olisi sattunut jotenkin jäämään välistä tämä asia?

    Minua tyhmyys eli tiedon puute ei naurata, vaan lähinnä säälittää vuosikymmenten jatkuva mutu-jutut. Biologia on ihan vakavasti otettava tiede abortti-mutu-"tietoihisi" verrattuna. Siksi tosiasioiden perustelu biologisilla tosiasioilla näyttää olevan valtaisa rikos ja piruilusi aihe, kun et oikein muuten pysty kumoamaan väitteitä, vaan teet ne naurunalaisiksi. Se on propagandan yksi työkalu. Voisit ihan joskus tutustua aiheeseen, jotta voisit kirjoittaa edes yhden järkevän lauseen ainaisen piruilun ja vähättelemisen sijaan ja perustella väitteesi ihan faktojen pohjalta. Mutta siihen tarvitaan tietoa ja myös kuuluisan biologian tuntemusta ja jonkinlaista perimään tutustumista myös, jotta voi tosiasioihin perustuen ymmärtää, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja abortilla lopetetaan se elämä kovin lyhyeen.

    Jos aborttia tosiaan haluat puolustaa, sinun pitäisi kyetä esittämään valheiden sijaan todella painavat oikeudet ja arvot ja niillä perustella väitteesi, kun faktat eivät oikein sovi "aborttioikeuteesi" eli lupaan lopettaa ihmisyksilön elämä myöskään lainsäädännön tasolla. Biologia ja lainsäädäntö kulkevat samalla viivalla tässä asiassa. Abortti on siksi tehty mahdolliseksi prosessiksi vain tarkan lupaprosessin kautta, mikä on lainsäätäjien trakoituskin ja hyvä niin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Minua tyhmyys eli tiedon puute ei naurata, vaan lähinnä säälittää vuosikymmenten jatkuva mutu-jutut. Biologia on ihan vakavasti otettava tiede abortti-mutu-"tietoihisi" verrattuna. Siksi tosiasioiden perustelu biologisilla tosiasioilla näyttää olevan valtaisa rikos ja piruilusi aihe, kun et oikein muuten pysty kumoamaan väitteitä, vaan teet ne naurunalaisiksi. Se on propagandan yksi työkalu. Voisit ihan joskus tutustua aiheeseen, jotta voisit kirjoittaa edes yhden järkevän lauseen ainaisen piruilun ja vähättelemisen sijaan ja perustella väitteesi ihan faktojen pohjalta. Mutta siihen tarvitaan tietoa ja myös kuuluisan biologian tuntemusta ja jonkinlaista perimään tutustumista myös, jotta voi tosiasioihin perustuen ymmärtää, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja abortilla lopetetaan se elämä kovin lyhyeen.

    Jos aborttia tosiaan haluat puolustaa, sinun pitäisi kyetä esittämään valheiden sijaan todella painavat oikeudet ja arvot ja niillä perustella väitteesi, kun faktat eivät oikein sovi "aborttioikeuteesi" eli lupaan lopettaa ihmisyksilön elämä myöskään lainsäädännön tasolla. Biologia ja lainsäädäntö kulkevat samalla viivalla tässä asiassa. Abortti on siksi tehty mahdolliseksi prosessiksi vain tarkan lupaprosessin kautta, mikä on lainsäätäjien trakoituskin ja hyvä niin.

    "Abortti on siksi tehty mahdolliseksi prosessiksi vain tarkan lupaprosessin kautta"

    No miksi Päivi Räsänenkin sanoo että hakemus on vain muodollisuus? Abortin saa aina kun hakee ajoissa. Ettäkös te ehkäisyn vastustajat marise jatkuvasti että laki on lepsu kun mitään olosuhteita ei kukaan tarkistele.


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    Olet varmaan käynyt ilmoittamassa aborttioikeutta kommentoiville Lääkäriliitolle ja ETENE:lle myöskin katkelmia tästä lempikirjastasi "Lukion Biologia". :D (kiitos nauruista). Jos heiltä olisi sattunut jotenkin jäämään välistä tämä asia?

    Painavat ovat abortin edistäjän argumentit, kun ollaan faktojen äärellä eikä niihin faktoja löydäkään, vaan tuollaista piruilua. Sillä ei kyllä oikein voi puolustaa kantojasi, usko pois.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minua tyhmyys eli tiedon puute ei naurata, vaan lähinnä säälittää vuosikymmenten jatkuva mutu-jutut. Biologia on ihan vakavasti otettava tiede abortti-mutu-"tietoihisi" verrattuna. Siksi tosiasioiden perustelu biologisilla tosiasioilla näyttää olevan valtaisa rikos ja piruilusi aihe, kun et oikein muuten pysty kumoamaan väitteitä, vaan teet ne naurunalaisiksi. Se on propagandan yksi työkalu. Voisit ihan joskus tutustua aiheeseen, jotta voisit kirjoittaa edes yhden järkevän lauseen ainaisen piruilun ja vähättelemisen sijaan ja perustella väitteesi ihan faktojen pohjalta. Mutta siihen tarvitaan tietoa ja myös kuuluisan biologian tuntemusta ja jonkinlaista perimään tutustumista myös, jotta voi tosiasioihin perustuen ymmärtää, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja abortilla lopetetaan se elämä kovin lyhyeen.

    Jos aborttia tosiaan haluat puolustaa, sinun pitäisi kyetä esittämään valheiden sijaan todella painavat oikeudet ja arvot ja niillä perustella väitteesi, kun faktat eivät oikein sovi "aborttioikeuteesi" eli lupaan lopettaa ihmisyksilön elämä myöskään lainsäädännön tasolla. Biologia ja lainsäädäntö kulkevat samalla viivalla tässä asiassa. Abortti on siksi tehty mahdolliseksi prosessiksi vain tarkan lupaprosessin kautta, mikä on lainsäätäjien trakoituskin ja hyvä niin.

    Antaisitko esimerkkejä maista, joissa aborttilainsäädäntöä on määritelty biologian pohjilta?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Minua tyhmyys eli tiedon puute ei naurata, vaan lähinnä säälittää vuosikymmenten jatkuva mutu-jutut. Biologia on ihan vakavasti otettava tiede abortti-mutu-"tietoihisi" verrattuna. Siksi tosiasioiden perustelu biologisilla tosiasioilla näyttää olevan valtaisa rikos ja piruilusi aihe, kun et oikein muuten pysty kumoamaan väitteitä, vaan teet ne naurunalaisiksi. Se on propagandan yksi työkalu. Voisit ihan joskus tutustua aiheeseen, jotta voisit kirjoittaa edes yhden järkevän lauseen ainaisen piruilun ja vähättelemisen sijaan ja perustella väitteesi ihan faktojen pohjalta. Mutta siihen tarvitaan tietoa ja myös kuuluisan biologian tuntemusta ja jonkinlaista perimään tutustumista myös, jotta voi tosiasioihin perustuen ymmärtää, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja abortilla lopetetaan se elämä kovin lyhyeen.

    Jos aborttia tosiaan haluat puolustaa, sinun pitäisi kyetä esittämään valheiden sijaan todella painavat oikeudet ja arvot ja niillä perustella väitteesi, kun faktat eivät oikein sovi "aborttioikeuteesi" eli lupaan lopettaa ihmisyksilön elämä myöskään lainsäädännön tasolla. Biologia ja lainsäädäntö kulkevat samalla viivalla tässä asiassa. Abortti on siksi tehty mahdolliseksi prosessiksi vain tarkan lupaprosessin kautta, mikä on lainsäätäjien trakoituskin ja hyvä niin.

    "ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja abortilla lopetetaan se elämä kovin lyhyeen."

    "Ihmisyksilö" on tuossa vaiheessa niin alkeellinen kehitysmuoto, että menetys ei ole sen kummoisempi kuin käyttämällä ehkäisyä. Sama lopputulos. Ihmispersoonaa ei kehity.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä ja abortilla lopetetaan se elämä kovin lyhyeen."

    "Ihmisyksilö" on tuossa vaiheessa niin alkeellinen kehitysmuoto, että menetys ei ole sen kummoisempi kuin käyttämällä ehkäisyä. Sama lopputulos. Ihmispersoonaa ei kehity.

    "Ihmispersoonaa ei kehity." Älykäs huomio! Ei todellakaan, kun se elämä väkivalloin lopetetaan abortilla!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Abortti on siksi tehty mahdolliseksi prosessiksi vain tarkan lupaprosessin kautta"

    No miksi Päivi Räsänenkin sanoo että hakemus on vain muodollisuus? Abortin saa aina kun hakee ajoissa. Ettäkös te ehkäisyn vastustajat marise jatkuvasti että laki on lepsu kun mitään olosuhteita ei kukaan tarkistele.

    Jospa se onkin Päivin, lääkärin mielipide ja näkemys mielestään liian helposti järjestyvästä abortista?


   • "tsygootilla ei ole vielä minkäänlaista elämänkaarta"

    Suosija ciihc.olla sitä ei näytä olevan minkäänlaista, kun kaiken aikansa bäiv.ystää ja rähj.ää täällä. Ei ole vielä edes muodostunut ihm.is ycs.ilöksi. Ja tämä on siis täyttä factaa. :) Ran.cca pal.a niel.ecsiä tietenkin siinä (kadd.eeddomassa) ylemm.yyden tunnossa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ihmispersoonaa ei kehity." Älykäs huomio! Ei todellakaan, kun se elämä väkivalloin lopetetaan abortilla!

    No mikä on ongelmasi? Vain persoonilla tulee olla ihmisoikeudet, ei soluilla.

    Jos ihminen päättää jättää lapset tekemättä, persoonaa ei kehity. Jos päättää käyttä ehkäisyä, persoonaa ei kehity. Jos keskeyttää raskauden, persoonaa ei kehity.

    Minusta asiassa ei ole mitään ongelmaa.


   • Noinhan sitä joutuu mutuilemaan ihm.isistä pers.oonia (mitä ik.inä termi sitten pitääkään sisällään ), jotta olisi muka oik.eutetumpaa riisd.ää "eb.ä pers.oonien" el.ämää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "korjataan nyt vielä kerran, että käyttämäsi lause biologisesta tosiasiasta kuvaa jo eläneen henkilön elämänkaarta, ei koskaan potentiaalisen ihmisen." Ei kannata ruveta faktoja korjaamaan, jos et niitä hallitse ja epätoivoisesti pyrkiä korvaamaan jollain mutu-ajattelulla.

    Kyseinen elämänkaariajattelu on ihmisyksilön perimän ja koko elämänkaaren tarkastelua ja elämänkaariajattelu kyllä koskee myös eläviä ihmisyksilöitä jokaisessa elämänkaaren vaiheessaan, myös aivan alussa, hedelmöityksestä alkaen: "Neljäs jakso, Ihmisyksilön elämänkaari, perehdyttää lukijan ihmisen yksilönkehitykseen, koko elämänkaareen sekä perimän ja ympäristön merkitykseen elämänkaaren aikana". Lukion biologia-2016 ops.

    Ihmisyksilön elämänkaari alkaa hedelmöityksestä ja päättyy kuolemaan ja itse asiassa yksilön historian kontekstissa tuon ihmisyksilön elämä on jatkumo venhempien elämästä ja jatkuu taas seuraavaan ja sitä seuraavaan polveen. Elämä on jatkumo, kuten eräs amerikkalainen biologi sitä kutsuu ja jota asiaa on palstallakin käsitelty. Uutta elämää ei oikeastaan synny, vaan se jatkuu vuosituhanten takaa edellisiltä sukupolvilta seuraaville ja taas seuraaville. Käsite elämä pitää ymmärtää oikeissa mittasuhteissaan, jotta ymmärtää, mitä elämä on ja mitä siinä elämässä puolustetaan, ikiaikaista jatkumoa kauas tulevaisuuteen.

    "mitä elämä on ja mitä siinä elämässä puolustetaan, ikiaikaista jatkumoa kauas tulevaisuuteen."

    Tuohan ei meinaa ollenkaan sitä että jokaisen olis sitä jatkumoa tuotettava. Vai meinaatko että on? Susta siis ehkäisy on tuomittavaa kun ei joka iikka halua jatkua enempää? Ihmiskunta lisääntyy liikaakin eikä jatkumolle noin yleisesti ole loppua näkyvissä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Hienoa tosiaan löytää kerrankin edes jonkinlaista logiikkaa (vaikkakin sekin eb.ä factaa) suosijasakin höb.inöistä. Et siis ole omilla määrityksilläsi ihm.is ycs.ilö, asia harvinaisen selvä. :) Ihan vain mielen kiinnosta, cerr.odco minkä lajin olento sitten koet olevasi? Onko tämä lajikysymyskin teille viherv.assareille nykysin ihan kokemusperäinen juttu, vähän niinkun sukupuolikin?


  • Anonyymi

   Huh tätä ketjun ympäripyöreää jaarittelua, etenkin ”Tieteilijä”.
   Onhan se selvä että abortti on hyväksyttävä esim, lääketieteellisistä syistä, sikiön alikehittyneisyys puuttuu raajoja tms. Yksi toinen syy on raiskaus, siis oikea väkivaltainen raiskaus. Sitten on näitä ns, ”kaupallisen naisen” temppuilut: esim, abortti avioehdon takia tai sen takia että haluaa vahingoittaa tahallaan toisen mieltä vaikkapa ihan valehtelee tehneensä abortin. Ihmisen erit, naisen mieli on vain joskun niin ”pimeyttä” täynnä .....

   • Anonyymi

    Pieni lisäys vielä: usein puhutaan kumppanin painostuksesta aborttiin, mutta jos tehdään abortti sen takia että päästään aurinkorannikolla pari viikkoa makailemaan niin onhan se ihan h..an hommaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pieni lisäys vielä: usein puhutaan kumppanin painostuksesta aborttiin, mutta jos tehdään abortti sen takia että päästään aurinkorannikolla pari viikkoa makailemaan niin onhan se ihan h..an hommaa.

    "Pieni lisäys vielä: usein puhutaan kumppanin painostuksesta aborttiin, mutta jos tehdään abortti sen takia että päästään aurinkorannikolla pari viikkoa makailemaan niin onhan se ihan h..an hommaa."

    Mikä sinua eniten kiusaa asiassa? Se, että joku tekee abortin vai se, että joku pääsee aurinkorannikolle makailemaan?


  • Anonyymi

   Tämä kirjoitus ois kansalaisaloitteita tekevän pitänyt lukea. Yritin löytää lääkärilehdestä mutta se on kirjautumisen takana.

  • Anonyymi

   Löysin tuollaisen Elina Reenkolan kirjoituksen Miesten tasa-arvo-sivustolta. Erityisen paljon kiinnitti huomiotani se, että feminismi saa voimansa jostain kaukaa historiasta ja vain sieltä haettuna. Sillä perusteella sitten hyökkää tasa-arvoisen yhteiskunnan yhtä ihmisryhmää, nykymiehiä vastaan, joilla ei ole voinut edes olla mitään tekemistä historian ihmisten, elämäntavan ja aatteiden kanssa eikä siten ole myöskään voinut vaikuttaa historian aatteisiin. Se vanha kaanon on jo aikoja sitten kumottu. Ikäänkuin historia oikeuttaisi rankaisuun nykytasa-arvon aikana, jolloin tuollaisia tapoja ja vanhaa kaanonia ei esiinny kuin feministisessä propagandassa.

   "Teatterikorkeakoulussa kuohuu (HS Kulttuuri 4.1.), eikä se ole ihme. Feminiininen raivo on oikeutettua ja antaa voimaa muutokseen ja itsesuojeluun.

   Feminiinistä on mitätöity. Länsimaisessa filosofiassa naista on väheksytty Platonista lähtien. Nainen on määritelty miehen vastakohdaksi ja alamaiseksi, vielä vajavaiseksikin mieheen verrattuna. Mies on käsitetty järjen edustajaksi ja nainen on yhdistetty ruumiiseen, tunteisiin, pimeyteen – nimenomaan alempiarvoiseen.

   Tämä vastakkainasettelu on vaikuttanut vahvasti kulttuurissamme. Nainen on pitkään tyytynyt uhrin ja Toisen osaansa, äänettömästi. On loogista, että naisen syrjintä, ruumiin häpäisy ja väkivaltainen kohtelu herättävät vihaa ja kostonhalua miehen valtaa kohtaan. Miksei sitä näy enempää?

   Naisen viha on ollut tabu, tukahdutettua ja hävettävää. Onko tullut aika feminiinisen raivon rakentavaan käyttöön naisen rajojen puolustamiseen ja vanhan kaanonin kumoukseen?

   Elina Reenkola, psykoanalyytikko, kirjailija, Helsinki"

   Sama femiininen raivo esiintyy tälläkin palstalla muutamien kirjoittajien riveillä yhtä absurdina miesvihana.

   • Anonyymi

    Sanna Ukkolan kolumnista feministeistä yms mielensäpahoittajista IL-sivulla:
    "He olivat hyvin mustavalkoisia ja varmoja asiastaan – mutta ajatusketjuissa ei tuntunut olevan päätä eikä häntää. Ikään kuin he olisivat kuuluneet johonkin hämärään lahkoon, jonka ulkoa opeteltuja fraaseja he toistelivat silmät ummessa, ilman omaa ajattelua.

    Viisi vuotta sitten mietin, ovatko kaikki tulleet hulluiksi – paitsi minä.

    Vasta myöhemmin kuulin intersektionaalisesta feminismistä, mikroaggressioista, turvallisista tiloista ja muusta karmeasta hölynpölystä, joka on nyt rantautunut Suomeenkin.

    Tajusin, että osa palautteen antajista oli kopioinut ajatuksensa suoraan jostain jenkkiläisestä höpöideologiasta ja toisteli sen fraaseja papukaijoina.

    Se näkyi minun suuntaani ensimmäisenä kummallisissa ja samankaltaisissa kolumnipalautteissa, joiden alkuperää en aluksi osannut määritellä.

    Nyt se näkyy kaikille muillekin, esimerkiksi siinä, kuinka jäätelöiden nimiä on alettu sensuroida kuinka Mika Ihamuotila saa täyslaidallisen kehuessaan somessa ulkomaalaistaustaista taksikuskia tai kuinka “amen ei nyt riitä, pitää sanoa awomen”. "

    Onkohan Sanna Ukkolakin naisvihaaja, kun avaa käsitteitä kovin naisvihamielisesti?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanna Ukkolan kolumnista feministeistä yms mielensäpahoittajista IL-sivulla:
    "He olivat hyvin mustavalkoisia ja varmoja asiastaan – mutta ajatusketjuissa ei tuntunut olevan päätä eikä häntää. Ikään kuin he olisivat kuuluneet johonkin hämärään lahkoon, jonka ulkoa opeteltuja fraaseja he toistelivat silmät ummessa, ilman omaa ajattelua.

    Viisi vuotta sitten mietin, ovatko kaikki tulleet hulluiksi – paitsi minä.

    Vasta myöhemmin kuulin intersektionaalisesta feminismistä, mikroaggressioista, turvallisista tiloista ja muusta karmeasta hölynpölystä, joka on nyt rantautunut Suomeenkin.

    Tajusin, että osa palautteen antajista oli kopioinut ajatuksensa suoraan jostain jenkkiläisestä höpöideologiasta ja toisteli sen fraaseja papukaijoina.

    Se näkyi minun suuntaani ensimmäisenä kummallisissa ja samankaltaisissa kolumnipalautteissa, joiden alkuperää en aluksi osannut määritellä.

    Nyt se näkyy kaikille muillekin, esimerkiksi siinä, kuinka jäätelöiden nimiä on alettu sensuroida kuinka Mika Ihamuotila saa täyslaidallisen kehuessaan somessa ulkomaalaistaustaista taksikuskia tai kuinka “amen ei nyt riitä, pitää sanoa awomen”. "

    Onkohan Sanna Ukkolakin naisvihaaja, kun avaa käsitteitä kovin naisvihamielisesti?

    Ulkomuodosta päätellen toimittajan kannattaisi tulla kaapista ja leikkauttaa itsensä sukupuoli-identiteettiään paremmin vastaavaan sukupuoleen. 😏


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanna Ukkolan kolumnista feministeistä yms mielensäpahoittajista IL-sivulla:
    "He olivat hyvin mustavalkoisia ja varmoja asiastaan – mutta ajatusketjuissa ei tuntunut olevan päätä eikä häntää. Ikään kuin he olisivat kuuluneet johonkin hämärään lahkoon, jonka ulkoa opeteltuja fraaseja he toistelivat silmät ummessa, ilman omaa ajattelua.

    Viisi vuotta sitten mietin, ovatko kaikki tulleet hulluiksi – paitsi minä.

    Vasta myöhemmin kuulin intersektionaalisesta feminismistä, mikroaggressioista, turvallisista tiloista ja muusta karmeasta hölynpölystä, joka on nyt rantautunut Suomeenkin.

    Tajusin, että osa palautteen antajista oli kopioinut ajatuksensa suoraan jostain jenkkiläisestä höpöideologiasta ja toisteli sen fraaseja papukaijoina.

    Se näkyi minun suuntaani ensimmäisenä kummallisissa ja samankaltaisissa kolumnipalautteissa, joiden alkuperää en aluksi osannut määritellä.

    Nyt se näkyy kaikille muillekin, esimerkiksi siinä, kuinka jäätelöiden nimiä on alettu sensuroida kuinka Mika Ihamuotila saa täyslaidallisen kehuessaan somessa ulkomaalaistaustaista taksikuskia tai kuinka “amen ei nyt riitä, pitää sanoa awomen”. "

    Onkohan Sanna Ukkolakin naisvihaaja, kun avaa käsitteitä kovin naisvihamielisesti?

    Muute, tsekkasin ketjun otsikon ja aloitustekstin ja huomasin että aloitus koskee jonkun hallinto oikeusihmisen juridista pohdintaa Lääkärilehdessä koskien sikiön oikeuksia vs naisen oikeuksia tilanteessa kun päihteet selvästi vahingoittaa sikiötä.

    Tämä ketju ei koske feminismiä ja jonkun toimittajan mielipiteitä. Pysyisitte fanaattiset naisvihaajat kerrankin asiassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muute, tsekkasin ketjun otsikon ja aloitustekstin ja huomasin että aloitus koskee jonkun hallinto oikeusihmisen juridista pohdintaa Lääkärilehdessä koskien sikiön oikeuksia vs naisen oikeuksia tilanteessa kun päihteet selvästi vahingoittaa sikiötä.

    Tämä ketju ei koske feminismiä ja jonkun toimittajan mielipiteitä. Pysyisitte fanaattiset naisvihaajat kerrankin asiassa.

    Onneksi lastenv.ihaajafanaatikot ei koskaan ala hädissään johdatella aiheesta sivuun kaikenlaisella seksirangaistus, naisv.iha ym. naurettavilla pakkomiellem.antroillaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanna Ukkolan kolumnista feministeistä yms mielensäpahoittajista IL-sivulla:
    "He olivat hyvin mustavalkoisia ja varmoja asiastaan – mutta ajatusketjuissa ei tuntunut olevan päätä eikä häntää. Ikään kuin he olisivat kuuluneet johonkin hämärään lahkoon, jonka ulkoa opeteltuja fraaseja he toistelivat silmät ummessa, ilman omaa ajattelua.

    Viisi vuotta sitten mietin, ovatko kaikki tulleet hulluiksi – paitsi minä.

    Vasta myöhemmin kuulin intersektionaalisesta feminismistä, mikroaggressioista, turvallisista tiloista ja muusta karmeasta hölynpölystä, joka on nyt rantautunut Suomeenkin.

    Tajusin, että osa palautteen antajista oli kopioinut ajatuksensa suoraan jostain jenkkiläisestä höpöideologiasta ja toisteli sen fraaseja papukaijoina.

    Se näkyi minun suuntaani ensimmäisenä kummallisissa ja samankaltaisissa kolumnipalautteissa, joiden alkuperää en aluksi osannut määritellä.

    Nyt se näkyy kaikille muillekin, esimerkiksi siinä, kuinka jäätelöiden nimiä on alettu sensuroida kuinka Mika Ihamuotila saa täyslaidallisen kehuessaan somessa ulkomaalaistaustaista taksikuskia tai kuinka “amen ei nyt riitä, pitää sanoa awomen”. "

    Onkohan Sanna Ukkolakin naisvihaaja, kun avaa käsitteitä kovin naisvihamielisesti?

    Onko Ukkola abortinvastustaja? Aika miesmäinen hän kyllä on että olisko nainen ollenkaan?


  • Anonyymi

   Niimpä! Alkioita ei missään yhteydessä rinnasteta lapseen.

   • Anonyymi

    Siis jonkun yhden (abortimielisen) henkilön mutuilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siis jonkun yhden (abortimielisen) henkilön mutuilla.

    Eivätkös sinun juttusikin sitten ole vain yhden aborttivastaisen henkilön mutuilua?

    Mr X


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eivätkös sinun juttusikin sitten ole vain yhden aborttivastaisen henkilön mutuilua?

    Mr X

    Vastustajien näkemykset vaan yleensä perustuu maailmanlaajuiseen biologian oppiin, lääketieteeseen ym. universaalisti tunnettuihin ja kouluissa kautta maailman opetettuihin faktoihin. Toisin kuin sinun mutusi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vastustajien näkemykset vaan yleensä perustuu maailmanlaajuiseen biologian oppiin, lääketieteeseen ym. universaalisti tunnettuihin ja kouluissa kautta maailman opetettuihin faktoihin. Toisin kuin sinun mutusi.

    Abortin viikkorajat perustuu myös biologiaan. Ei ole sattuma, että abortti on vapaa lähes joka puolella 12 viikkoon saakka. Kehitysbiologiaa ja lääketieteellinen asia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siis jonkun yhden (abortimielisen) henkilön mutuilla.

    Laki ei rinnasta sikiötä lapseen, sitähän aloitus just käsitteli. 😁 Kyllä korkeimman hallinto-oikeuden neuvos tietää lait jos kuka tietää.

    Naurattaa tämä epätoivo, millä abortinvastustaja uskikset aina väittää että "yhden henkilön mielipide" vaikka takana on laki, lääkärit ja YK ja enemmistö joka paikassa. Yksittäisistä henkilöistä se kansakuntakin koostuu 😁

    Harvassa sitä vastoin on vastustajat.....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Laki ei rinnasta sikiötä lapseen, sitähän aloitus just käsitteli. 😁 Kyllä korkeimman hallinto-oikeuden neuvos tietää lait jos kuka tietää.

    Naurattaa tämä epätoivo, millä abortinvastustaja uskikset aina väittää että "yhden henkilön mielipide" vaikka takana on laki, lääkärit ja YK ja enemmistö joka paikassa. Yksittäisistä henkilöistä se kansakuntakin koostuu 😁

    Harvassa sitä vastoin on vastustajat.....

    Jonkun yksittäisen henkilön mutut rinnastuksista ei muuta alkioiden ihmisyyyttä ja lapseutta mihinkään. :D Vai missä mikään laki jotain muuta väittää?
    Todellakin epätoivoista huttua taas suosijafanaatikoilta..

    "vaikka takana on laki, lääkärit ja YK ja enemmistö joka paikassa"
    "Harvassa sitä vastoin on vastustajat....."

    Pelkkiä trollin toivemutuja nämäkin. XD

    "vapaa lähes joka puolella 12 viikkoon saakka. Kehitysbiologiaa ja lääketieteellinen asia."

    Täysin keinotekoinen rajahan se on. Vai mikä siinä niin oleellisesti muuttuu 11 ja 12 viikkoisen sikiön välillä?


  • Anonyymi

   2.Timoteuksen kirje: 3
   Katumus, parannuksenteko & kääntyminen tieltänsä
   What else

   • Anonyymi

    Soossista Hän noussut on. Ramen!

    -LSH gospel 1:52


  • Anonyymi

   Näin oikeus ja laki vain rinnastaa asiat.

   Perustuslaki olisi myös pakko muuttaa ensin jos naiset voitaisiin jollain syyllä laittaa pakkohoitoon.

   Olisikin hauska miettiä kuinka moni enää uskaltaisi hankkiutua raskaaksi koska raskaus voisi johtaa helposti pakkohoitoon tai keskenmeno vankilaan. Siis jos seurakuntalaiset kukkahattusedät, Suomen phelpsit ja laulavat pilupolliisit saisi säätää lakeja.

   • Anonyymi

    Normaalit lapsia suojelevat tolkun ihmiset ei sellaiseen helposti joudu, mutta varmaankin sinun kaltaisillasi olisikin mahdollista. Tai jopa todennäköistä.


  • Anonyymi

   Hyvä aloitus!!! Noinhan lain oppineet asian määrittelee.

  • On näitä hauska lukea :D

   Aloituksessani käsiteltiin sikiön ja naisen oikeuksien ristiriitaisuutta perustuslaki viitekehyksenä. Niin eiköhän taas yksi tautologi kertomassa uutena asiana varmaan (koska dementia) sitä että yksilön kehitys alkaa hedelmöityksestä. Sillähän ei ole mitään tekemistä tämän kysymyksen kanssa. Hedelmöitys on aika olennainen juttu abortissa tai siinä että raskaus alkaa.

   Sitten aletaan räyhätä feministeistä ja päästäänkin raamatunlauseisiin. :D Ei liity nekään tähän asiaan.

   Ei ole ihan kartalla kyllä porukat.

  • Anonyymi

   Tämä hallintoneuvoksen teksti osoittaa selvästi ettei hedelmöittyneellä munasolulla ole perusoikeutta elämään. Sen saa vasta syntymän hetkellä.

   Siittäs repikäätte, phelpsit ja laulavat pilupolliisit ja muut hurmosuskikset.

   • Anonyymi

    Edes hallintoneuvoksetkaan eivät voi kumota YKn julistamia lastenoikeuksia, mm. oikeutta omaan elämäänsä ennen ja jälkeen syntymänsä, jonka Suomikin on muuten ratifioinut oman lainsäädäntönsä pohjaksi! Ääriliberalisti-äärifeministit ovat nyt olevinaan valtansa kukkuloilla ja julistelevat kuin kuin joku äärilahkolainen korvessa Omia Totuuksiaan , joilla vain ei ole lainsäädännöllistä pohjaa ja oikeutusta. Sorry vaan äärifeministit, ei se kovasti huutamisenne ja toisten pilkkaaminen poista sikiön oikeutta omaan elämäänsä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Edes hallintoneuvoksetkaan eivät voi kumota YKn julistamia lastenoikeuksia, mm. oikeutta omaan elämäänsä ennen ja jälkeen syntymänsä, jonka Suomikin on muuten ratifioinut oman lainsäädäntönsä pohjaksi! Ääriliberalisti-äärifeministit ovat nyt olevinaan valtansa kukkuloilla ja julistelevat kuin kuin joku äärilahkolainen korvessa Omia Totuuksiaan , joilla vain ei ole lainsäädännöllistä pohjaa ja oikeutusta. Sorry vaan äärifeministit, ei se kovasti huutamisenne ja toisten pilkkaaminen poista sikiön oikeutta omaan elämäänsä.

    "Ääriliberalisti-äärifeministit ovat nyt olevinaan valtansa kukkuloilla"

    Oletko varma että tuo hallintoneuvos on äärifeministi?


  • Anonyymi

   Yhden henkilön näkemysmutuilla ei ole paskankaan merkitystä YK:n julistamiin ihmisoikeuksiin, jotka koskee jokaista ihmistä, syntymästä riippumatta.
   Että repiköön siitä vaan räyhätrollit, hurmosaborttöörit, feminatsitantat ym. marginaalinen roskasakki.

   • Anonyymi

    Suomen laki ei ole näkemysmutu. Sitä sinäkin noudatat.


   • Anonyymi

    Niin, no... Silti aborttilakien muuttuminen löysempään suuntaan on todennäköistä.

    Mr X


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomen laki ei ole näkemysmutu. Sitä sinäkin noudatat.

    Kuka tässä mitään muuta oli edes väittänytkään?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomen laki ei ole näkemysmutu. Sitä sinäkin noudatat.

    Toisaalta, (näkemysmutuilevat) ihmisethän vaan ne laitkin on kirjoittaneet, joten...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisaalta, (näkemysmutuilevat) ihmisethän vaan ne laitkin on kirjoittaneet, joten...

    Mitä sinunkaan mielipiteesi sitten olis muuta kuin näkemysmutu, jos kerran muidenkin...

    Se mitä muut ajattelee ja mutuilee ei saa ketään jatkamaan ei toivottua raskauttaan, oli se lakikin miten vain.


   • Anonyymi

    "Yhden henkilön näkemysmutuilla ei ole paskankaan merkitystä YK:n julistamiin ihmisoikeuksiin, jotka koskee jokaista"

    Hallinto-oikeus on korkea viranomainen joka nimenomaan lakia pilkuntarkasti soveltaa esim lääkärien työhön.


  • Anonyymi

   "Lennart Nilssonin kuuluisissa sikiökuvissa ei näy raskaana olevaa naista, ainoastaan sikiö irrallisessa kohdussa. Nämä kuvat ilmentävät hyvin lääketieteellisen ja teknisen kehityksen ruokkimana yleistyvää mielikuvaa sikiöstä itsenäisenä olentona, ja tämä myös näkyy pyrkimyksissä kehittää sikiölle itsenäisiä oikeuksia."

   Näin uskovaiset naisesta ajattelee. Nainen on joku sivuosassa, ja kohtu on se mikä naisessa on huomionarvoista, ei naisen elämäja muu keho itsessään. Puhumattakaan aivoista.

   • Anonyymi

    "Nainen on joku sivuosassa, ja kohtu on se mikä naisessa on huomionarvoista, ei naisen elämäja muu keho itsessään."
    Olet täysin väärässä tai sitten taas trollaat! Sillä tärkeintä fiksuille ihmisille on juuri uuden yksilön oikeus omaan elämäänsä, joka syntyi hedelmöityksessä! Joskus sokeakin näyttää löytävän kultajyvän, arvokkaan helmen, uuden yksilön oikeuden omaan elämäänsä! Ehkäisy tai pidättäytyminen taas on tietysti fiksun parin toimintamalli, jos lasta ei todellakaan haluta, koska heillä on päätäntävalta, oikeus ja kyky päättää omasta toiminnastaan ja valinnoistaan.


  • Anonyymi

   Löysit? Unkarissa ja muualla etsitään himokasta tieteilijää.

  • Anonyymi

   Hyvä kirjoitus aloitus joka tukkii lopullisesti fanaatikkojen suut mitä tulee naisten oikeuksiin ! 👏👏👏

  • Anonyymi

   Hyviä vastauksia tähänkin joutavaan huttuun ja tukkii lopullisesti fanaatikkojen suut mitä tulee lasten oikeuksiin !

  Ketjusta on poistettu 24 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mihin aikaan tulee Marinin eroilmoitus huomenna?

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/cc979c9c-c331-42f5-afe6-d30bdb869e3a Yksityiset pikku bileet, taustalla kuuluu: v*ttu tästä tulee hyvä olo. Jau
   Maailman menoa
   492
   6455
  2. Marinin juopotteluvideot on kuvannut sama Autio,

   Joka otti legendaarisen ruisrokkikuvankin. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009012343.html "Videot ovat alkujaan rayharautio-nimiseltä yksityise
   Maailman menoa
   199
   6424
  3. "Bile-Sanna" lempinimen saanut Sanna Marin selittelee: "Tiesin kyllä, että minua kuvataan, mutta..."

   Bile-Sannan bailuvideo on saanut pääministerin myrskyn silmään. Mitä mieltä olet, pitäisikö pääministerin saada olla ihan tavallinen ihminen ja juhlij
   Maailman menoa
   541
   5185
  4. Marinin tiedotustilaisuus täysi floppi

   Ei tajua tai halua vasta toimittajien kysymyksiin, oliko hän kännissä toimintakunnossa pääministerin tehtävien suhteen. Ei tunnu tajuavan tilanteen v
   Maailman menoa
   534
   3364
  5. Jauhojengi äänet lisätty videoon jälkikäteen

   Kylläpäs taas jauhotettiin persupölvästit tässäkin tapauksessa :-D Hyvä läppä tuo kyllä on.
   Maailman menoa
   159
   2304
  6. Some liekeissä! Sanna Marin saa suitsutusta: "Wohooo!!!" "Miten magee pääministeri!" "Hyvä Sanna!"

   Mitäs mieltä sinä olet bilevideo-kohusta? Onko myrsky vesilasissa vai esim. oikea turvallisuusuhka? Lue juttu: https://www.suomi24.fi/viihde/some
   Maailman menoa
   207
   2131
  7. Sanna Marin juhlii ja tanssii villisti julkkisporukassa.

   Videot alkoivat levitä somessa: Sanna Marin juhlii ja tanssii villisti julkkisporukassa. Pääministeri Sanna Marin tanssii ja laulaa useilla videoilla
   Pori
   350
   1921
  8. Uusi shokkipaljastus Marinista: Kiehnäsi ja tanssi intiimisti vieraiden miesten syleissä

   https://www.seiska.fi/Kotimaa/Uusi-shokkipaljastus-Sanna-Marin-kiehnasi-ja-tanssi-intiimisti-vieraiden-miesten-syleissa Villi bileremmi ilmestyi Tea
   Maailman menoa
   393
   1898
  9. No kyllä siinä sanotaan jauhojengi

   Aivan selvästi. Marin on säälittävä, että roikkuu 36v. pääministerin asemassa ja perheenäitinä noissa parikymppisten koksubileissä. Täl on varmaan vak
   Maailman menoa
   62
   1620
  Aihe