poliisi.fi ei aukee

sivuuu
Ilmianna
Jaa

5 Vastausta


Löytyy www.yle.fi
Ilmianna
Jaa
Pitää katsoa.
Ilmianna
Jaa
Oiskohan vähän tukossa, kun puoli Suomea yrittää sitä ladata?
Ilmianna
Jaa
Aaltonen Esa
Aho Päivi
Aho Matti
Aho Paula
Aho Panu
Alanen Hannele
Alanen Juha-Pekka
Alanen Markus
Alanen Henna-Riikka
Alho Antti
Alho Joel
Alho Noora-Maija
Eckstein Christofer
Eckstein Timo
Eckstein Harriet
Erikivi Jules
Erikivi Niklas
Espo Raija
Espo Mika
Espo Anna-Maija
Friiman Ebba
Friiman Jesper
Geelnard Karin
Haapa Ari
Haapa Erja
Haaronen Helvi
Hacklin Mandi
Hacklin Elsi
Hacklin Mauri
Hakala Pertti
Hede Kari
Holopainen Jorma
Holopainen Eija
Huokuniemi Juha
Huuhtanen Pekka
Huuhtanen Tea
Huuhtanen Jon
Huuhtanen Johanna
Hyytiä Petri
Hyytiä Katja
Hyytiä Johanna
Jakobsson Charlotta
Jakobsson Maddalena
Jakobsson Jaakko
Jakobsson Maj-Len
Johansson Börje
Järvinen Heidi
Karjalainen Teresa
Karjalainen Topi
Keränen Riku
Keränen Pentti
Keskitalo Elina
Keskitalo Suvi
Keskitalo Aleksi
Kimari Jaana
Kimari Jani
Kimari Jarmo
Kimari Jukka
Kimari Juuso
Kiuru Mari
Kivistö Ari
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Anna
Kolehmainen Samuli
Kolehmainen Aino
Kuha Ritva
Kuha Kalle
Kälviä Tuula
Lagerholm Svante
Laitanen Jukka
Lamminpää Ilkka
Lamminpää tuija
Lehtonen Anne
Lempinen Ilpo
Lempinen Laura
Lempinen Nea
Majander Klaus
Majander Heidi
Majander Emilia
Majander Teemu
Majander Julia
Martikainen Anne
Mikola Arja
Myllymäki Tarja
Mäkinen Isabella
Mäkinen Jade
Mäkinen Mervi
Mäkinen Osmo
Mäkinen Pirjo
Mäkinen Veeti
Narkko Paula
Nikkanen Markku
Nurmi Lari
Nurmi Kari
Nurmi Ville
Nurminen Heidi
Nuuttila Erja
Parkkinen elina
Parkkinen Miko
Parkkinen Kimmo
Pertilä Anne
Pertilä Eeva
Perttula Matti
Puro Merja
Pöllänen Veikko
Rinne Marjo
Rinne Sea
Riutta Jukka
Rosendahl Aulis
Savela Sirkka
Savela Unto
Siitari-Lempinen Kirsi
Siltala Kalle
Sirkesalo Aki
Sirkesalo Johanna
Sirkesalo Saana
Sirkesalo Sampo
Sorajoki Santeri
Sund Marko
Sund Brit-Marie
Sund Kevin
Sund Carolina
Tanner Terhi
Tarnanen Markku
Tarnanen Tinja
Tarnanen Oona
Tarnanen Simo
Tarnanen Maija
Tikka Seppo
Timola Johanna
Tuominen Eero
Valo Timo
Valo Sinikka
Vepsä Milja
Vepsä Ahti
Vesalainen Paavo
Virta Eija
Vuorinen Helge
Vuorinen Paula
Ylönen Martta
Örn Kai
Öörni Karoliina
Öörni Heikki
Öörni Tarja
Öörni Matti
Öörni Kaisa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Olen nyt puolen tunnin ajan kerran sekunnissa pingannut poliisin saittia mutta ei mene yksikään läpi, onko kukaan pässyt läpi?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

poliisi.fi ei aukee

sivuuu

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta