Saako omalla maalla ampua?

Mossberg12

Onko rajoituksia omalla maalla maaseudulla (mökillä) tapahtuvaan ammuntaan? Ammunta tapahtuu lähinnä haulikolla. Savikiekkoja ym. Lähimpään asuttuun vakinaiseen naapuriin 1km. Ammunta tapahtuu kesäkuukausien ulkopuolella, joten mökkiläisiä kesäaikaan en häiritse.

21

2379

  Vastaukset

  • Kyllä voit ampua. Kannattaa kuitenkin jutella lähinaapureitten kanssa asiasta ja sopia vähän milloin ammutaan. Jos homma on enempi satunnaista, niin kenelläkään ei pitäisi olla mitään sanomista. Jos taas perustat "ampumaradan", niin melusta tulee ongelma.

   • Saakos kiväärillä ampua tarkkuutta lähellä naapureita. Vastanaapuri on vilkkaan tien reunassa ja me olemme tien toisella puolella. Mikä on raja?


   • Saa, kunhan se tapahtuu turvalliseen suuntaan eikä aiheuta kohtuutonta häiriötä.


  • Metsästäjäliiton sivuilla on ollut seuraavanlainen pohdista asiasta:

   "Esityksen 2 §:n toinen momentti luettelee asioita, jotka eivät kuulu lain soveltamisalaan. Siinä mainitaan satunnainen ja pienimuotoinen ammunta. Perusteluissa kuvataan mikä on satunnaista ja pienimuotoista ammuntaa, joka ei kuulu lain soveltamisalaan. / / / / / Satunnainen ammunta on nimensä mukaan vain silloin tällöin tapahtuvaa. Satunnaisen kuvauksessa on esimerkiksi myös aseen tarkkuuttaminen ja se ei siis kuulu asioihin jota laki säätää. / / / / / PERUSTELUTEKSTIÄ: "Satunnaista ampumista olisi esimerkiksi yksittäisten ampumakilpailujen järjestäminen. Ampumaratojen ulkopuolella järjestetään esimerkiksi ampumahiihtokilpailuja, reserviläisammunnan kilpailuja ja hirvenhiihtokilpailuja. Tällaiset kilpailut saattavat yksittäisinä tapahtumina kuulua kokoontumislain (530/1999) soveltamisalaan sen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yleisötilaisuutena. Elämysmatkailun yhteydessä on joissakin tapauksissa järjestetty ammuntaa. Tällainen toiminta olisi yksittäisinä kertoina satunnaista. Mikäli toiminta olisi jatkuvaa ja muuta kuin pienimuotoista, katsottaisiin sen kuitenkin kuuluvan lain soveltamisalaan. Satunnaista ampumista olisi myös esimerkiksi metsästystä varten tapahtuva ampuma-aseen tarkkuuttaminen ampumalla tauluun, pilkkaan tai muuhun vastaavaan kohteeseen. Tällainen ampuminen olisi lisäksi pienimuotoista ampumista." / / / / / T.S: Pienimuotoista ammuntaa taas on säännöllinen ampuminen, missä ei kuitenkaan ammuta älyttömän paljoa kerrallaan. Tällaista säännöllistäkään ammuntaa ei ole rajoitettu maanomistajalta tai hänen läsnäolleessaan muilta. Eli maanomistaja kavereineen voi edelleen ampua säännöllisestikin maallaan. Sitten on rajoitettu kuitenkin muiden säännöllinen ampuminen ilman maanomistajaa, ettei homma lähde lapasesta ja muodostu epävirallista kenenkään hallitsematonta ampumarataa, tai jos muodostuu, niin siitä tulisi hallittu, oikea ilmoitettu tai luvallinen rata. / / / / / PERUSTELUTEKSTIÄ: "Pienimuotoisella ampumisella tarkoitettaisiin sellaista ampumista, joka olisi luonteeltaan pysyvämpää kuin satunnainen ampuminen, mutta se olisi kuitenkin laukaus- ja osanottajamäärältään vähäistä. Maanomistajalla on perinteisesti katsottu olevan oikeus ampua omalla maallaan. Ehdotetussa laissa ei ole tällaisesta ampumisesta nimenomaista poikkeussäännöstä, mutta pienimuotoinen ampuminen jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Toiminta voisi olla pienimuotoista, jos kyse olisi maan hallintaan oikeuttavien henkilöiden ja näiden seurassa olevien henkilöiden ampumisesta. Sen sijaan silloin, jos ulkopuoliset henkilöt käyvät itsenäisesti ampumassa, olisi toiminta lähtökohtaisesti katsottava ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvaksi. Ammunnan pienimuotoisuutta arvioitaessa voidaan apuna käyttää ammuntaa varten tehtyjen rakenteiden laatua. Yksistään se, että ammuntaan käytettävällä paikalla on ammuntaa varten rakenteita, ei kuitenkaan osoittaisi, että paikka kuuluu ehdotettavan lain soveltamisalaan."

  • Maaperän pilaamiskielto
   Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

   • Savikiekko on puhdas luonnontuote ja hauleiksi rautahaulit.

    Ympäristökeskus on tehnyt ampumaradoilla tutkimuksia lyijyhaulien ympäristövaikutuksista. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ole voitu osoittaa lyijyn kulkeutuneen pintamaasta esim. pohjaveteen tai minnekkään muuallekaan. Lyijy sitoutuu tehokkaasti pintakerrokseen. Tutkimuksien tuloksista huolimatta riskit on jostain syystä arvioitu korkeiksi vastoin tutkimuksia.


  • Kyllä tuollainen ammuskelu nykypäivänä kuuluu ampumaradalla suoritettavaksi, hyvin äkkiä joku herkkänahkainen soittaa hälytyskeskukseen jos kuulee laukauksia ammuttavan ja varsinkaan jos ei ole varsinainen metsästyskausi menossa.
   Omalla maallakin ammuskelussa piilee vaara sillä siellä "omalla maalla" voi liikkua joku marjastaja tai sienestäjä ja useasti ammunnan touhussa unohtuu tallainen ja lutiaseella ammuttaessa vaara on suurempi.

   • Tuskin kukaan ampuisi omalla maalla sinne tänne, joten ne marjastajat ovat kyllä turvassa. Jotta ammunnasta olisi mitään hyötyä, niin se tapahtuu maalitaulun suuntaan. Maalitaulua ei kukaan kiinnitä keskelle metsää vaan jonkin rinteen tai kummun eteen, jolloin iskemät jäävät siihen. Suurempi vaara on tavallisessa metsästyksessä, jossa laukausten suunta keskellä metsää on enempi satunnainen.


   • osumat kirjoitti:

    Tuskin kukaan ampuisi omalla maalla sinne tänne, joten ne marjastajat ovat kyllä turvassa. Jotta ammunnasta olisi mitään hyötyä, niin se tapahtuu maalitaulun suuntaan. Maalitaulua ei kukaan kiinnitä keskelle metsää vaan jonkin rinteen tai kummun eteen, jolloin iskemät jäävät siihen. Suurempi vaara on tavallisessa metsästyksessä, jossa laukausten suunta keskellä metsää on enempi satunnainen.

    Omalla maalla on ihan hyvä ammuskella. Turha sitä mitään ratamaksuja maksamaan ja selvittelemään koska siellä olisi aikoja. Useimmilla radoilla ei ole mitään päivystystä ja sisään ei pääse porteista ilman tunnistusläpysköjä tai avaimia.


   • Juu. Kaikkein pahimpia ovat kaupungista maalle muuttaneet joiden käsityksen mukaan kaikki pitäisi edelleen tapahtua samoin kuin kaupunkilähiössään. Maalla perinteisesti varsinkin loppukesästä ampumisen ääni on kuulunut maisemaan.


  • Ampuminen voi olla luvallista myös muualla kuin erityisesti ampu
   -
   maradaksi rakennetuilla paikoilla. Maanomistaja voi haja-asutus
   -
   alueella rakentaa oman ampumapaikan omistamalleen maalle il
   -
   man lupamenettelyä ja maanomistaja voi antaa luvan ampumiseen
   omistamallaan maalla. Vaikka tämän kaltaiset ampumapaikat eivät
   tarvitsekaan varsinaisia lupia, ovat turvallisuusvaatimukset ja ym
   -
   päristöön kohdistuvat haitat otettava huomioon ja ampumapaikka
   rakennettava niin, että siitä ei ole haittaa eikä vaaraa naapurustolle
   tai ampumapaikan läheisyydessä liikkuville ihmisille tai eläimille.

  • Otetaankos huomioon meteli? Jos ampuu ns. hirvikiväärillä navetan takana, oman navetan siis ja matkaa lähimpiin naapureihin vaikkapa kilometri, kuulaassa kelissä se on aika meteliä, siinä voi herkkähermoinen mummo säikähtää.

   • Ei se ikänsä, maalla asunut mummo säikähdä, tottunut maaseudun paukkeeseen. Enempi vauhkoja ovat jo aiemmin mainitut. Kaupungista maalle muuttaneet, elämäntapa intiaanit ja rakkifarmarit.


  • Satunnainen tai pienimuotoinen ammunta omalla maalla on sallittua. Tietysti turvallisuus ja myös meluhaitta huomioiden. Mutta huomaa että laissa puhutaan nimen omaan omalla maalla, ei esimerkiksi vanhempien omistamalla maalla.

   • No se ei ole ongelma kuin siinä tapauksessa että vanhemmat eksplisiittisesti kieltää ammunnan heidän maillaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No se ei ole ongelma kuin siinä tapauksessa että vanhemmat eksplisiittisesti kieltää ammunnan heidän maillaan.

    Käsittääkseni laissa puhutaan maanomistajasta eli siitä henkilöstä kenen nimi on omistuspaperissa. Eli maanomistaja saa ampua omalla maallaan taikka jos hän on mukana ammunnan aikana toisen henkilön ampuessa. Jos metsästysoikeus on luovutettu eteenpäin, niin silloin metsästysoikeuden haltija.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Käsittääkseni laissa puhutaan maanomistajasta eli siitä henkilöstä kenen nimi on omistuspaperissa. Eli maanomistaja saa ampua omalla maallaan taikka jos hän on mukana ammunnan aikana toisen henkilön ampuessa. Jos metsästysoikeus on luovutettu eteenpäin, niin silloin metsästysoikeuden haltija.

    "Toiminta voisi olla pienimuotoista, jos kyse olisi maan hallintaan oikeuttavien henkilöiden ja näiden seurassa olevien henkilöiden ampumisesta."

    Eikös se silloin sovi, jos vanhemmat sopii lastensa kanssa, lasten olevan maanhallintaan oikeuttavia henkilöitä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Toiminta voisi olla pienimuotoista, jos kyse olisi maan hallintaan oikeuttavien henkilöiden ja näiden seurassa olevien henkilöiden ampumisesta."

    Eikös se silloin sovi, jos vanhemmat sopii lastensa kanssa, lasten olevan maanhallintaan oikeuttavia henkilöitä.

    Jos oikeus on rajattu maanomistajaan, niin silloin ainoastaa hänen ruokakunnassa asuvilla on samat oikeudet. Tämä on niitä asioita, jotka täytyy koeponnistaa ylimpiä oikeusasteita myöden. Muuten viranomaiset voivat tulkita sitä joka kerta eri lailla. Tästä voi olla olemassa ennakkopäätös, mutten viitsi kaivaa sitä esille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos oikeus on rajattu maanomistajaan, niin silloin ainoastaa hänen ruokakunnassa asuvilla on samat oikeudet. Tämä on niitä asioita, jotka täytyy koeponnistaa ylimpiä oikeusasteita myöden. Muuten viranomaiset voivat tulkita sitä joka kerta eri lailla. Tästä voi olla olemassa ennakkopäätös, mutten viitsi kaivaa sitä esille.

    Eipä kai kukaan toisen mailla isompia ruutikekkereitä rupea ilman (maanomistajan) lupaa pitämään??? Voi tulla sanomista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eipä kai kukaan toisen mailla isompia ruutikekkereitä rupea ilman (maanomistajan) lupaa pitämään??? Voi tulla sanomista.

    Maanomistajan lupa ei riitä, vaan hänen täytyy olla henkilökohtaisesti mukana.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Maanomistajan lupa ei riitä, vaan hänen täytyy olla henkilökohtaisesti mukana.

    Ja väitteesi perustuu mihin??

    Ole hyvä ja selitä!


  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Matkustaja ilmoitti omasta koronavirusepäilystään

   VR tehosiivosi junavaunuja. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a2da2794-58ae-4dbe-807c-83622f985a4c
   Maailman menoa
   140
   7282
  2. Coronasta jo parantuneet sairastuneet uudestaan

   https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/665a88cc-27e7-4aa9-8ce1-5e7a4f027914 Sairaus voi hetkellisesti mennä lepotilaan ja aktoivoitua uudestaan. Taitaa
   Maailman menoa
   257
   5337
  3. Marin: "Uuden virustaudin leviäminen on asetettava myös oikeaan mittakaavaan."

   Pääministeri puhuu eduskunnalle koronaviruksesta ja rauhoittelee tilanteesta. "Tavalliseen kausi-influenssaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 pr
   Maailman menoa
   76
   3843
  4. Ymmärsinkö oikein tuon Jari Sillanpään jutun?

   Siis Jari Sillanpäälle oli tullut hieroja hieromaan Jari Sillanpäätä. Tällä hierojalla oli ollut 12 v lapsi mukanaan saapuessaan Jari Sillanpälle. Tä
   Kotimaiset julkkisjuorut
   122
   1557
  5. Skotlanti lupaa ilmaiset tamppoonit naisille

   "Skotlannin parlamentti on hyväksynyt lakiesityksen, joka takaa ilmaiset kuukautissuojat kaikille maassa asuville naisille. Lain mukaan tamponeja ja s
   Maailman menoa
   54
   1101