Saako omalla maalla ampua?

Onko rajoituksia omalla maalla maaseudulla (mökillä) tapahtuvaan ammuntaan? Ammunta tapahtuu lähinnä haulikolla. Savikiekkoja ym. Lähimpään asuttuun vakinaiseen naapuriin 1km. Ammunta tapahtuu kesäkuukausien ulkopuolella, joten mökkiläisiä kesäaikaan en häiritse.
Ilmoita


12 Vastausta

Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.


Kyllä voit ampua. Kannattaa kuitenkin jutella lähinaapureitten kanssa asiasta ja sopia vähän milloin ammutaan. Jos homma on enempi satunnaista, niin kenelläkään ei pitäisi olla mitään sanomista. Jos taas perustat "ampumaradan", niin melusta tulee ongelma.
Ilmoita
Metsästäjäliiton sivuilla on ollut seuraavanlainen pohdista asiasta:

"Esityksen 2 §:n toinen momentti luettelee asioita, jotka eivät kuulu lain soveltamisalaan. Siinä mainitaan satunnainen ja pienimuotoinen ammunta. Perusteluissa kuvataan mikä on satunnaista ja pienimuotoista ammuntaa, joka ei kuulu lain soveltamisalaan. / / / / / Satunnainen ammunta on nimensä mukaan vain silloin tällöin tapahtuvaa. Satunnaisen kuvauksessa on esimerkiksi myös aseen tarkkuuttaminen ja se ei siis kuulu asioihin jota laki säätää. / / / / / PERUSTELUTEKSTIÄ: "Satunnaista ampumista olisi esimerkiksi yksittäisten ampumakilpailujen järjestäminen. Ampumaratojen ulkopuolella järjestetään esimerkiksi ampumahiihtokilpailuja, reserviläisammunnan kilpailuja ja hirvenhiihtokilpailuja. Tällaiset kilpailut saattavat yksittäisinä tapahtumina kuulua kokoontumislain (530/1999) soveltamisalaan sen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yleisötilaisuutena. Elämysmatkailun yhteydessä on joissakin tapauksissa järjestetty ammuntaa. Tällainen toiminta olisi yksittäisinä kertoina satunnaista. Mikäli toiminta olisi jatkuvaa ja muuta kuin pienimuotoista, katsottaisiin sen kuitenkin kuuluvan lain soveltamisalaan. Satunnaista ampumista olisi myös esimerkiksi metsästystä varten tapahtuva ampuma-aseen tarkkuuttaminen ampumalla tauluun, pilkkaan tai muuhun vastaavaan kohteeseen. Tällainen ampuminen olisi lisäksi pienimuotoista ampumista." / / / / / T.S: Pienimuotoista ammuntaa taas on säännöllinen ampuminen, missä ei kuitenkaan ammuta älyttömän paljoa kerrallaan. Tällaista säännöllistäkään ammuntaa ei ole rajoitettu maanomistajalta tai hänen läsnäolleessaan muilta. Eli maanomistaja kavereineen voi edelleen ampua säännöllisestikin maallaan. Sitten on rajoitettu kuitenkin muiden säännöllinen ampuminen ilman maanomistajaa, ettei homma lähde lapasesta ja muodostu epävirallista kenenkään hallitsematonta ampumarataa, tai jos muodostuu, niin siitä tulisi hallittu, oikea ilmoitettu tai luvallinen rata. / / / / / PERUSTELUTEKSTIÄ: "Pienimuotoisella ampumisella tarkoitettaisiin sellaista ampumista, joka olisi luonteeltaan pysyvämpää kuin satunnainen ampuminen, mutta se olisi kuitenkin laukaus- ja osanottajamäärältään vähäistä. Maanomistajalla on perinteisesti katsottu olevan oikeus ampua omalla maallaan. Ehdotetussa laissa ei ole tällaisesta ampumisesta nimenomaista poikkeussäännöstä, mutta pienimuotoinen ampuminen jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Toiminta voisi olla pienimuotoista, jos kyse olisi maan hallintaan oikeuttavien henkilöiden ja näiden seurassa olevien henkilöiden ampumisesta. Sen sijaan silloin, jos ulkopuoliset henkilöt käyvät itsenäisesti ampumassa, olisi toiminta lähtökohtaisesti katsottava ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvaksi. Ammunnan pienimuotoisuutta arvioitaessa voidaan apuna käyttää ammuntaa varten tehtyjen rakenteiden laatua. Yksistään se, että ammuntaan käytettävällä paikalla on ammuntaa varten rakenteita, ei kuitenkaan osoittaisi, että paikka kuuluu ehdotettavan lain soveltamisalaan."
Ilmoita
Maaperän pilaamiskielto
Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
1 VASTAUS:
Savikiekko on puhdas luonnontuote ja hauleiksi rautahaulit.

Ympäristökeskus on tehnyt ampumaradoilla tutkimuksia lyijyhaulien ympäristövaikutuksista. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ole voitu osoittaa lyijyn kulkeutuneen pintamaasta esim. pohjaveteen tai minnekkään muuallekaan. Lyijy sitoutuu tehokkaasti pintakerrokseen. Tutkimuksien tuloksista huolimatta riskit on jostain syystä arvioitu korkeiksi vastoin tutkimuksia.
+Lisää kommentti
Kyllä tuollainen ammuskelu nykypäivänä kuuluu ampumaradalla suoritettavaksi, hyvin äkkiä joku herkkänahkainen soittaa hälytyskeskukseen jos kuulee laukauksia ammuttavan ja varsinkaan jos ei ole varsinainen metsästyskausi menossa.
Omalla maallakin ammuskelussa piilee vaara sillä siellä "omalla maalla" voi liikkua joku marjastaja tai sienestäjä ja useasti ammunnan touhussa unohtuu tallainen ja lutiaseella ammuttaessa vaara on suurempi.
3 VASTAUSTA:
Tuskin kukaan ampuisi omalla maalla sinne tänne, joten ne marjastajat ovat kyllä turvassa. Jotta ammunnasta olisi mitään hyötyä, niin se tapahtuu maalitaulun suuntaan. Maalitaulua ei kukaan kiinnitä keskelle metsää vaan jonkin rinteen tai kummun eteen, jolloin iskemät jäävät siihen. Suurempi vaara on tavallisessa metsästyksessä, jossa laukausten suunta keskellä metsää on enempi satunnainen.
osumat kirjoitti:
Tuskin kukaan ampuisi omalla maalla sinne tänne, joten ne marjastajat ovat kyllä turvassa. Jotta ammunnasta olisi mitään hyötyä, niin se tapahtuu maalitaulun suuntaan. Maalitaulua ei kukaan kiinnitä keskelle metsää vaan jonkin rinteen tai kummun eteen, jolloin iskemät jäävät siihen. Suurempi vaara on tavallisessa metsästyksessä, jossa laukausten suunta keskellä metsää on enempi satunnainen.
Omalla maalla on ihan hyvä ammuskella. Turha sitä mitään ratamaksuja maksamaan ja selvittelemään koska siellä olisi aikoja. Useimmilla radoilla ei ole mitään päivystystä ja sisään ei pääse porteista ilman tunnistusläpysköjä tai avaimia.
Juu. Kaikkein pahimpia ovat kaupungista maalle muuttaneet joiden käsityksen mukaan kaikki pitäisi edelleen tapahtua samoin kuin kaupunkilähiössään. Maalla perinteisesti varsinkin loppukesästä ampumisen ääni on kuulunut maisemaan.
+Lisää kommentti
Ampuminen voi olla luvallista myös muualla kuin erityisesti ampu
-
maradaksi rakennetuilla paikoilla. Maanomistaja voi haja-asutus
-
alueella rakentaa oman ampumapaikan omistamalleen maalle il
-
man lupamenettelyä ja maanomistaja voi antaa luvan ampumiseen
omistamallaan maalla. Vaikka tämän kaltaiset ampumapaikat eivät
tarvitsekaan varsinaisia lupia, ovat turvallisuusvaatimukset ja ym
-
päristöön kohdistuvat haitat otettava huomioon ja ampumapaikka
rakennettava niin, että siitä ei ole haittaa eikä vaaraa naapurustolle
tai ampumapaikan läheisyydessä liikkuville ihmisille tai eläimille.
Ilmoita
Otetaankos huomioon meteli? Jos ampuu ns. hirvikiväärillä navetan takana, oman navetan siis ja matkaa lähimpiin naapureihin vaikkapa kilometri, kuulaassa kelissä se on aika meteliä, siinä voi herkkähermoinen mummo säikähtää.
1 VASTAUS:
Ei se ikänsä, maalla asunut mummo säikähdä, tottunut maaseudun paukkeeseen. Enempi vauhkoja ovat jo aiemmin mainitut. Kaupungista maalle muuttaneet, elämäntapa intiaanit ja rakkifarmarit.
+Lisää kommentti
Satunnainen tai pienimuotoinen ammunta omalla maalla on sallittua. Tietysti turvallisuus ja myös meluhaitta huomioiden. Mutta huomaa että laissa puhutaan nimen omaan omalla maalla, ei esimerkiksi vanhempien omistamalla maalla.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Saako omalla maalla ampua?

Onko rajoituksia omalla maalla maaseudulla (mökillä) tapahtuvaan ammuntaan? Ammunta tapahtuu lähinnä haulikolla. Savikiekkoja ym. Lähimpään asuttuun vakinaiseen naapuriin 1km. Ammunta tapahtuu kesäkuukausien ulkopuolella, joten mökkiläisiä kesäaikaan en häiritse.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta