Jumala tuli ihmiseksi

Mitä mieltä olette väitteestä, jonka mukaan "Jumala tuli ihmiseksi meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa"?

Onko "Jumala tullut ihmiseksi" vai ei?

Sopiiko tuo väite yhteen kolminaisuusopin kanssa?
Ilmianna
Jaa

186 VastaustaEihän tuo pidä paikkaansa. Fanaatikkojen ja hyväuskoisten hassuttelua.
Ilmianna
Jaa
Totta a tuli! Se on kirjotetu Raamrussa,esm Jh. 1 luvussa.
Ilmianna
Jaa
Sana tul7 lihaksi, tänne ihmislapseksi, veisataan jouluvirressäkin!
Ilmianna
Jaa
Tätä asiaa sivuaa uskomus Jumalan inkarnoitumisesta: siitä, että Jumala on ottanut itselleen ihmisen liharuumiin ja ilmestynyt siinä.

Kumpi tulkinta on oikea:

- Jumala puki ylleen liharuumiin
- Jumalan henki asui ihmisen liharuumiissa

Ensimmäisen version mukaan Jeesus on Jumala ihmisen ruumiissa. Ihmistä kristusta Jeesusta ei ole olemassakaan.

Toisen version mukaan Jumala asui ihmisen kristuksen Jeesuksen liharuumiissa ja sydämessä.

Kumpi tulkinta on oikea ja Raamatun kirjoitusten mukainen totuus?
Ilmianna
Jaa
Väitteet

"Jumala tuli ihmiseksi"

ja

"Jumala syntyi ihmiseksi"

ovat kolminaisuusoppia vastaan. Niissä on sotkettu Kristuksen jumalallinen ja inhimillinen luonto toisiinsa. Kolminaisuusopin mukaan "Jumala omaksui ihmisyyden" sen sijaan, että "Jumala tuli ihmiseksi" tai "syntyi ihmiseksi".

Moni maallikko sekoittaa toisiinsa Kristuksen inhimillisen ja jumalallisen luonnon yrittäessään todistaa Jeesuksen jumaluutta. Opetusta saaneet teologit ovat sen sijaan tarkkoja sen suhteen, että eivät sekoita keskenään Jumalan persoonia ja Kristuksen kahta eri luontoa.
Ilmianna
Jaa
Jumala ei tullut ihmiseksi.

Jumala ei syntynyt ihmiseksi.

Nuo väitteet ovat harhaoppia myös kolminaisuusopin mukaan.

Jumala tuli ihmiseen kristukseen Jeesukseen.

Tuo väite on Raamatun ilmoittama totuus.

Jumala ja ihminen kristus Jeesus ovat kaksi eri olevaista ja kaksi eri persoonaa.

Jumala asui ihmisessä kristuksessa Jeesuksessa ja on hänessä vielä tälläkin hetkellä, kun Jeesus on isän Jumalan oikealla puolella hänen valtaistuimellaan.

Älä ajattele noita sanoja kirjaimellisena kuvauksena siitä, miten Jeesus istuu isänsä valtaistuimella hänen oikella puolellaan.

Ajattele niitä hengellisinä kielikuvina.

Jonkun oikealla puolella (kädellä) istuminen tarkoittaa vallassa seuraavana olemista.

Jeesus kristus on isän Jumalan jälkeen vallassa seuraava.

Kun Jeesus "istuu valtaistuimellaan", niin se on kielikuva siitä, että Jeesus hallitsee tulevaa maailmaa.

Jumala asuu silloin Jeesuksen ruumiissa ja sydämessä, niin että häntä ei voida nähdä.

Vain Jeesus voidaan nähdä, mutta hän ei ole kaiken luonut Jumala.

Kaiken luonut Jumala asuu Jeesuksen kristuksen sydämessä ja ruumiissa.

Aamen. Tule herra Jeesus!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Jeesus yleni jumaluuteen vasta ylösnousemuksessa, tämä on taivaaan tosi..
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Monet nimeltään kristityt ja etenkin maallikot sanovat, että "Jumala tuli ihmiseksi meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa" tai "Jumala syntyi ihmiseksi". Nämä väitteet ovat kolminaisuusopin vastaisia, vaikka niillä on yritetty todistaa todeksi jokin versio pyhän kolmiyhteisen jumalan opista. Katolisten isien kehittämän virallisen kolminaisuusopin mukaan "Jumala ei tullut ihmiseksi" eikä "Jumala syntynyt ihmiseksi", mikä tarkoittaisi käytännössä samaa asiaa kuin se, että "Jumalasta tuli ihminen". Sen sijaan katolisen teologian mukaan "Jumala omaksui ihmisyyden" silloin, kun Jumalan Poika tuli alas taivaasta neitsyt Marian kohtuun ja syntyi poikalapseksi.

Maallikoiden esittämät väitteet kolmiyhteisen jumalan opin tueksi ovat sisäisesti ristiiriitaista järjettömyyttä. Jumala ei voi tulla ihmiseksi tai syntyä ihmiseksi eikä Jumala voi olla ihminen. Jumala ja ihminen ovat kaksi kokonaan eri olevaista. Jumala ja ihminen ovat hyvin erilaisia keskenään. Jos joku on ihminen, niin hän on silloin Jumalan luoma olento, jonka alku on hänen äitinsä kohdussa. Ihminen on tiedoltaan, muistiltaan, viisaudeltaan, voimaltaan ja kaikilta kyvyiltään sekä ominaisuuksiltaan vajavainen olento verrattuna kaiken luoneeseen kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Jumalalla ei ole elämän alkua eikä loppua, sillä hän on ollut aina olemassa. Jumala ei ole syntynyt koskaan, koska hän on ollut aina olemassa. Jumalaa ei ole kukaan luonut, koska hän on ollut aina olemassa ja on itse luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on. Jumalan ja ihmisen sekoittaminen toisiinsa on harhaoppia jopa kolminaisuusopin mukaan, mutta maallikot syyllistyvät siihen tuon tuostakin. He puhuvat ristiin Jumalasta ja ihmisestä ymmärtämättä sitä, mitä heidän sanansa tarkoittavat ja mitä heidän sanomansa merkitsee. Teologiaa opiskelleet huomaavat heidän tekemänsä virheet, mutta eivät yleensä puutu niihin. Omassa keskuudessaan he ovat hyvin tarkkoja sen suhteen, että Jumalan persoonia ja Kristuksen kahta eri luontoa ei sekoiteta toisiinsa.

Kolminaisuusopin ja Kristuksen kaksiluonto-opin sisäiset ristiriidat, epäloogisuus ja mysteeri eivät poistu siten, että pidetään tarkasti erillään Jumalan eri persoonat ja Kristuksen kaksi eri luontoa. Vaikka mitä terävimmät aivot ovat selittäneet näitä oppeja, niin heidän on ollut silti pakko tunnustaa todeksi se, että kyse on mysteeristä, jota ei voida järjellä ymmärtää eikä käsittää. Se on vain uskottava todeksi "tai muuten... joutuu helvettiin." Ihmiset on saatu pysymään katolisten harhaoppien kannalla pelottelemalla ja uhkailemalla heitä ikuisella helvetin tulella, yhteydestä (kirkosta) erottamisella, omaisuuden tai toimeentulon menettämisellä (leipäpapit) ja menneinä vuosisatoina jopa kuolemalla! Roomassa säädettiin vuonna 529 laki, jonka perusteella kolminaisuusopin kieltäjät (antitrinitaarit) oli lupa surmata.

Katolinen mysteeri ei poistu selitysten avulla. Se on mysteeri ja pysyy ikuisesti mysteerinä, jota ei voida ymmärtää uskon kautta eikä muutenkaan. Se on ihmisen käsityskyvyn ja ymmärryksen ulkopuolella oleva asia. Kolmiyhteisen jumalan opin mukaan Jeesus on ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta silti ihmisenä luotu olento ja kokonaan eri olevainen kuin Jumala, joka on hänen isänsä. Kristuksen kaksiluonto-opin mukaan Jeesus on yhtä aikaa Jumala ja ihminen, mutta hän on silti yksi ainoa olevainen ja yksi ainoa persoona, sen sijaan, että olisi kaksi eri persoonaa ja kaksi eri olevaista. Nämä väitteet ovat sisäisesti ristiriitaisia ja järjettömiä, mutta kolmiyhteiseen jumalaan uskovat pitävät niitä silti sokeasti totena, ymmärtämättä sitä, mitä todeksi väittävät.
Ilmianna
Jaa
Raamatun pyhistä kirjoituksista Jumalan hengen kautta opetusta saaneet valitut Jumalan lapset ymmärtävät sen, että katolisessa jumaluusopissa kyse on virheellisestä Raamatun tulkinnasta ja se on eksyttävää harhaoppia. (2Tess 2) Me voimme perustella väitteemme järkevästi ja kumoamme katoliset opit terveeseen harkintaan pohjaavilla vastaväitteillä ja asiallisella todistelulla uhkailematta ketään ikuisella helvetillä, jos hän ei sattuisi olemaan samaa mieltä kanssamme. Meidän kautta tullut Raamatun selitys ja Jumalan sanan opetus on mahdollista ymmärtää ja käsittää ihmisen järjellä, jota Jumala käyttää hyväkseen avaamalla sanansa lapsilleen.

Jumalan pyhä henki vaikuttaa ihmisen järkeen ja ymmärrykseen, niin että valitut Jeesuksen kristuksen palvelijat ymmärtävät Jumalan sanan ja sen opetus on silloin järkevää ja loogista (johdonmukaista). Jumalalta saatu opetus ei ole koskaan sisäisesti ristiriitaista ja järjetöntä. Jumala on opettanut meitä profeettojen, Jeesuksen ja apostolien kautta, joiden opetuksiin ja sanoihin me perustamme kaikki argumenttimme ja selityksemme. Jumalan sanat ovat selviä sanoja ja ne voidaan ymmärtää: ne on tarkoitettu ymmärrettäviksi. (Psa 12:7; 119:130; Matt 15:10) Mysteerit eivät ole lähtöisin Jumalasta vaan suuresta Babylonista ja paholaisesta (vrt. katolinen oppi Jumalasta ja Kristuksesta).
Ilmianna
Jaa
Jumala ei voi muuttua ihmiseksi

Väitteet, joiden mukaan "Jumala tuli ihmiseksi" tai "Jumala syntyi ihmiseksi" ovat sisäisesti ristiriitaisia ja järjettömiä. Jumala ja ihminen ovat eri olevaisia niin että ihmisestä ei voi tulla Jumalaa eikä Jumalasta voi tulla ihmistä. Tästä huolimatta monet maallikot väittävät, että "Jumala tuli ihmiseksi" tai "Jumala syntyi ihmiseksi". Se johtuu siitä, että he eivät ymmärrä sitä asiaa, jota todeksi väittävät. Heiltä puuttuu teologinen koulutus ja koska he eivät ole saaneet viisautta Jumalalta pyhän hengen kautta, yrittävät he selittää katolista mysteeriä todeksi ihmisen järjen avulla. Se on tuhoon tuomittu yritys.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Älä anna ihmisviisauden ja teologian sekoittaa päätäsi. Raamattu sanoo, että Aadamin Isä oli Jumala, ja saman sanoo myös Jeesuksesta. Aadamin biologinen Isä oli silti eräs Neaderthaalilainen apinaihminen, ja Jeesus nuhteli kovasti kansansa vanhimpia, inhimillisen sukupuun koroittamisesta isyyden mittapuuksi, koska silloinhan meidän kaikkien Isä todennäköisesti olisi Saatana?!?! Näin se saattaa jopa Darwinin mukaan olla!!!! Mutta jos se jotakuta lohduttaa, niin Saatanan Isä oli Hänelläkin tiettävästi evoluutiosukupuun mukaan, SAMMAKKO:-D Sellaiset jotka koroittaa Isäkseen, muunkuin biologisen perimyksen, sellaisista tulee, "Jumalan Lapsia". Yhtään väheksymättä biologisia isiämme, mutta Pyhä Henki tietää, heidän olleen todellisuudessa _VAIN_ isoveljiämme. Mitä erinomaista siinä on, että sai kloonattua tavallinen isäpappa onnistuneilla seksituouhuillaan yhden turhan ihmisäpärän skitsoillen tähän maailmaan uudestaanko?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Raamatussa on erotettu Jumala ja kristus toisistaan

Raamatussa on erotettu kaikkialla Jumala ja kristus toisistaan. Kristus Jeesus on ihminen Nasaretin kaupungista, mutta Jumala on hänen isänsä. Jumala on myös meidän taivaallinen isämme: hän, yksi ainoa totinen Jumala. (Matt 6:6ss.; Joh 5:44; 17:3; 20:17; Efe 1:3) Sanaa "kristus" on käytetty Raamatussa vain ja ainoastaan ihmisistä: ei koskaan Jumalasta tai enkeleistä. Sekin todistaa siitä, että Jeesus kristus on ihminen sen sijaan, että hän olisi kaiken luonut Jumala. Jumala on voidellut Jeesusta pyhällä hengellä enemmän kuin muita lapsiaan (Jeesuksen opetuslapsia). (Apt 10:38) Sana "kristus" on suomeksi "voideltu" ja se viittaa siihen, miten Jumala voiteli pyhällä hengellä poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen.

Ihmisellä kristuksella Jeesuksella on oma tahto, ajatukset, tunteet, mieli, tieto ja muistot. Jumalalla on oma tahto, ajatukset, tunteet, mieli, tieto ja muistot. Jeesuksella on oma tietoisuus ja Jumalalla on oma tietoisuus, joka on eri kuin Jeesuksella. Kyse on siten kahdesta kokonaan eri olevaisesta eikä yhden ja saman olevaisen kahdesta eri persoonasta tai yhden ja saman persoonan kahdesta eri luonnosta, niin kuin katolisessa opissa väitetään. Kolmiyhteisen jumalan oppi ja Kristuksen kaksiluonto-oppi ovat sisäisesti ristiriitaisia ja järjettömiä, mutta monet pitävät niitä "Jumalan viisautena", ikään kuin Jumala opettaisi sisäisesti ristiriitaisia ja järjettömiä oppeja, jotka ovat todellisuudessa suuren Babylonin mysteerejä. (Ilm 16:13-18:24)
Ilmianna
Jaa
Maallikot eivät väännä vinoon pelkästään Raamatun kirjoituksia vaan myös katolisten isien kehittämää kolminaisuusoppia ja Kristuksen kaksiluonto-oppia. Jumala ei ole tullut ihmiseksi pojassaan kristuksessa Jeesuksessa, niin kuin jotkut maallikot ovat väittäneet. Sen sijaan Jumala on tullut poikaansa, ihmiseen kristukseen Jeesukseen! Jumala tuli alas taivaasta henkenä ja asettui asumaan poikansa Jeesuksen kristuksen ruumiiseen ja sydämeen! Tämä on ihan eri asia kuin se, että Jumala olisi "muuttunut ihmiseksi" tai "omaksunut ihmisyyden" tai "tullut ihmiseksi", niin kuin kolmiyhteiseen jumalaan uskovat väittävät.

Jumala ei ole "inkarnoitunut". Jumala ei ole pukenut ylleen ihmisen liharuumista, niin että Jumalalla olisi ruumis niin kuin luoduilla olennoilla ja ihmisillä. Jumala on aineeton henki, jota ei voida nähdä, ja jolla ei ole ruumista. Tämä aineeton henki voi asua ihmisen liharuumiissa ja ihmisen sydämessä, mutta sillä hengellä ei itsellään ole ruumista eikä se henki ole sama persoona tai olevainen kuin se ihminen, jossa se henki asuu ja on. Kun sovitat tätä ihmiseen kristukseen Jeesukseen, niin saatat ymmärtää sen, miten Jumala asui Kristuksessa ja isä oli pojassaan Jeesuksessa, mutta nämä kaksi ovat eri olevaisia ja eri persoonia. (2Kor 5:114-21; Joh 10:38; 14:9-11)

Jumala tuli henkenä ihmiseen kristukseen Jeesukseen sen jälkeen, kun Jeesus sai kasteen. (Luuk 3:21-23; Joh 1:32-34) Siitä hetkestä lähtien isä Jumala asui henkenä poikansa Jeesuksen sydämessä ja asuu siellä yhä vielä ja ikuisesti. Isä asuu pojassaan ja Jumala on kristuksessa, mikä on ihan eri asia kuin se, että "poika on isä" tai "kristus on Jumala". (Joh 10:38; 14:9-11) Kaikki nimeltään kristityt eivät erota toisistaan ihmistä kristusta Jeesusta ja hänen isäänsä, joka on Jumala. He sanovat Kristusta Jumalaksi, vaikka kristus on ihminen, jossa Jumala asuu ja on henkensä kautta (henkenä). He sekoittavat nämä kaksi toisiinsa ja eksyvät yhä syvemmälle Babylonian mysteeriuskontoon, jota "katolinen usko" eli "usko pyhään kolmiyhteiseen jumalaan" nykyään edustaa.

Voit väittää, että Jumala asui kristuksessa jo hänen sikiämisestään asti: siitä asti, kun Jeesus sai ihmisenä alkunsa Marian kohdussa. (Matt 1:18-25; Luuk 1:26-38; 2:48) Se ei kumoa sitä tosiasiaa, että ihminen kristus Jeesus ja Jumala, hänen isänsä, ovat kaksi kokonaan eri olevaista ja kaksi eri persoonaa. Se ei kumoa sitä, että Jeesus sai ihmisenä alkunsa äitinsä Marian kohdussa, mitä ennen hän ei ollut olemassa. Jopa kolmiyhteiseen jumalaan uskovien on tunnustettava todeksi se, että Jeesus sai alkunsa ihmisenä äitinsä kohdussa eikä ihmistä kristusta Jeesusta ollut olemassa sitä ennen!
Ilmianna
Jaa
Raamatun kirjoituksia totena pitäviä haukutaan siitä, että he käyttävät omaa järkeään ja puhuvat viisaasti. Meidän uskoamme halveksitaan, koska se on ymmärrettävien asioiden totena pitämistä ja johdonmukaista opetukseltaan. Meitä pilkataan, koska meidän tapamme uskoa voidaan perustella järkevästi, maalaisjärkeen ja terveeseen harkintaan perustuvalla tavalla. Katolisen mysteerin totena pitävät eivät arvosta ihmisen tervettä harkintaa ja maalaisjärkeä, vaikka Jumalan pyhä henki käyttää juuri niitä apuna avatessaan meille sanaansa! Voi eksyneitä!

"Katolisessa" eli "yleisessä uskossa" olevat "nimeltään kristityt" pitävät totena mysteerin, tunnustivatpa sen tai eivät. Se mysteeri voidaan muotoilla eri tavoilla ja vaikkapa näin:

Jeesus kristus on ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta silti ihmisenä Jumalan luoma olento ja kokonaan eri olevainen kuin Jumala.
Jeesus kristus on yhtä aikaa ihminen ja Jumala, mutta hän on silti yksi ainoa persoona ja yksi ainoa olevainen sen sijaan, että olisi kaksi eri persoonaa ja kaksi eri olevaista.

Lapsikin ymmärtää sen, että ihmisellä ja Jumalalla on kummallakin oma tietoisuus, joka on eri kuin sillä toisella. Ihmisellä on oma tahto, ajatukset, mieli, tunteet, tieto ja muistot, jotka ovat eri kuin kaiken luoneella Jumalalla. Ihmisellä on myös alku äitinsä kohdussa, jota ennen hän ei ole ollut olemassa. Ihminen kristus Jeesus ja Jumala eroavat siten hyvin paljon toisistaan, jopa niin, että Kristus on kokonaan eri olevainen kuin Jumala.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ihmisellä on aivot, mutta milläs se Jahve suunnittelee?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tutkitaanpa vielä eksyneiden väitteitä vähän tarkemmin.

"Jumala tuli ihmiseksi meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa."

"Jumala syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta."

"Jumala tuli ihmiseksi, kun Jeesus-lapsi sikisi äitinsä Marian kohdussa Pyhästä Hengestä ja syntyi poikalapseksi."

On ihan sama, mitä versiota käytetään ja tutkitaan, sillä niiden kaikkien sisältämä sanoma on sama. Kaikkien NÄIDEN VÄITTEIDEN mukaan Jumala MUUTTI LUONTOAAN JA OLEMUSTAAN siten, että HÄNESTÄ TULI IHMINEN (Jumalasta tuli ihminen)! Nämä väitteet ovat jyrkästi kolminaisuusoppia vastaan, vaikka niiden avulla puolustetaan sitä tai kolmiyhteisen jumalan opin jotakin muuta versiota! Huomaatko?

"Jumala tuli ihmiseksi" = "Jumalasta tuli ihminen"

"Jumala syntyi ihmiseksi" = "Jumalasta tuli ihminen"

Jumalasta ei ole tullut ihminen eikä Jumalasta voi ikinä tulla ihminen. Jumala ja ihminen ovat kokonaan eri olevaisia ja hyvin erilaisia, niin että Jumala ei voi olla ihminen eikä ihminen voi olla Jumala. Kun tuollaisia harhaanjohtavia väitteitä esitetään kolmiyhteisen jumalan opin puolustukseksi, niin niillä vain vahingoitetaan sitä oppia sen sijaan, että onnistuttaisiin vahvistamaan se todeksi!

Katoliset isät olivat paljon viisaampia ja ovelampia muotoillessaan kolmiyhteisen jumalan oppia. He olisivat tuominneet edellä lainatut väitteet harhaoppeina! ;-) Katoliset isät olivat hyvin tarkkoja sen suhteen, että ei sekoitettaisi toisiinsa käsitteitä Jumala ja ihminen, niin että sanottaisiin ihmisen olevan Jumala tai Jumalan olevan ihminen. Siten ei ole oikein sanoa sitä, että "Jumala tuli ihmiseksi". Se, joka luulee "Jumalan tulleen ihmiseksi", on sekoittanut "Jumalan ja ihmisen luonnot toisiinsa".
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Miksi sinä puhut katolisista ja katolisista opeista? Oletko katolinen tai jotenkin jämähtänyt sinne? Puhu Jeesuksesta Kristuksesta, ylistä, korota ja kehu Häntä. Niin Pyhä Henki ja Hengen vaikutuksessa puhuva ihminen tekee.

Minä en ala jankkaamaan kanssasi koska se ei johda mihinkään hyvään, vain riitoihin ja pahaan mieleen. Niin en keskustele opeista kanssasi. Mutta vastinetta teksteillesi annan niille lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet Raamatun ilmoituksesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä http://www.jaikal.se/48683134
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Miksi sinä puhut katolisista ja katolisista opeista? Oletko katolinen tai jotenkin jämähtänyt sinne? Puhu Jeesuksesta Kristuksesta, ylistä, korota ja kehu Häntä. Niin Pyhä Henki ja Hengen vaikutuksessa puhuva ihminen tekee.

Minä en ala jankkaamaan kanssasi koska se ei johda mihinkään hyvään, vain riitoihin ja pahaan mieleen. Niin en keskustele opeista kanssasi. Mutta vastinetta teksteillesi annan niille lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet Raamatun ilmoituksesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä http://www.jaikal.se/48683134
Kolmiyhteisen jumalan oppi ja siihen kiinteästi liittyvä Kristuksen kaksiluonto-oppi ovat katolisten isien kehittämiä opetuksia. Sen vuoksi on oikein puhua "katolisesta opista". Sanat "katolinen oppi" tarkoittavat "yleistä oppia". Katolinen oppi on hyväksytty totuutena lähes kaikkialla nimeltään kristityssä maailmassa. On siis täysin oikein ja Jumalan tahdon mukaista puhua "katolisesta" opista.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Miten katoliset isät ratkaisivat "inkarnaation" eli "Jumalan lihaksi tulemisen" ongelman? He sanoivat, että Jumala omaksui ihmisyyden! He eivät sanoneet, että "Jumala tuli ihmiseksi" tai "Jumala syntyi ihmiseksi", koska se on heidän mielestään harhaoppia, jossa on sekoitettu Jumalan ja ihmisen luonnot toisiinsa! Oikea nimeltään kristillinen oppi on määritelty Athanasioksen uskontunnustuksessa (se on siis käytännössä "katolinen oppi" ja katoliset isät ovat kehittäneet sen):

"Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen:

Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen.

Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä.

Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi.

Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden.

Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas tuonelaan, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua."

"Jumala on omaksunut ihmisyyden" on aivan eri asia kuin se, että "Jumala tuli/syntyi ihmiseksi". Jumala ei tullut tai syntynyt ihmiseksi, mutta hän omaksui itselleen "Jumalan luonnon" lisäksi "ihmisen luonnon", jota hänellä itsellään ei aiemmin ollut. Kristuksella oli katolisen opin mukaan ennen ihmiseksi syntymistä pelkästään "Jumalan luonto", mutta ei lainkaan "ihmisen luontoa".

Jumala (Kristus) ei siten "muuttunut ihmiseksi" vaan hän sen sijaan sai itselleen "ihmisen luonnon" aiemman "Jumalan luonnon" lisäksi. Siitä lähtien Kristuksella (Jumalan toisella persoonalla) on ollut kaksi eri luontoa: Jumalan luonto ja ihmisen luonto. Ihmisen luonto on vain Kristuksella (Jumalan toisella persoonalla), ei Isällä eikä Pyhällä Hengellä. Katolisessa opissa on tärkeää, että Jumalan eri persoonia ja Kristuksen kahta eri luontoa ei sekoiteta toisiinsa, mutta maallikot tekevät sitä jatkuvasti. He eivät huomaa tätä erehdystään, koska heiltä puuttuu teologinen koulutus ja ymmärrys.

Kolmiyhteisen jumalan opin ja Kristuksen kaksiluonto-opin mukaan Jeesuksella ei ollut "ihmisen luontoa" ennen kuin hän tuli Henkenä alas taivaasta äitinsä Marian kohtuun! Jumala ei siis "muuttanut luontoaan" vaan hän "omaksui toisen luonnon" entisen rinnalle ja sen lisäksi! Sitten tämä "ihmisen luonto" on selitetty katolisessa opissa "kokonaan ihmiseksi", ikään kuin se poistaisi ristiriidan, jonka mukaan ihminen kristus Jeesus on kokonaan eri olento ja olevainen kuin Jumala, joka on hänen isänsä! Ihmisen kristuksen Jeesuksen täytyisi itse asiassa olla jopa kokonaan eri olento kuin hänen "jumalallinen luontonsa", joka on siis "täysi Jumala" katolisen teologian mukaan.
Ilmianna
Jaa
Tässä kohtaa näkyy ekstys jota ajetaan läpi :

" Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. "

Jeesus On Jumala, eikä Jumala siis ole syntynyt Jumalasta !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jumalalla ei ole alkua eikä loppua, vaan Jumala On !

Mutta sinä yrität oman oppisi kautta väittää Jeesusta joksinkin syntyneeksi alijumalaksi siis !

EKSYTTÄJÄ on kyseessä, joka ei usko Jumalaan, eli siihen että Jumala on Yksi Isässä Pojassa ja Pyhässä Hengessä.

Siis samoin kuin ihminen on yksi !

Vaikka ihmisessä on kolme erotettavaa osaa, eli henki ruumis ja sielu, samoin "kuvan" mukaan Jumalassa on Isä(sielu) ja Poika(ruumis) ja Henki(henki), ja näin kuva on täysi !

1. Moos. 1:26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
11 VASTAUSTA:
Sinäkin olet antikristus!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Lainasit Athanasioksen uskontunnustusta. Olen sitä mieltä, että se on virheellinen eikä kerro totuutta Jumalasta ja ihmisestä kristuksesta Jeesuksesta. Taisit tulla samaan johtopäätökseen kuin minä (se on virheellinen), mutta eri syistä.

Ihmisen jako kolmeen osaan - henki, sielu ja ruumis - on peräisin kreikkalaisesta filosofiasta. Nimeltään kristityt puhuvat sekaisin ihmisen hengestä ja sielusta, koska eivät osaa tehdä eroa näiden kahden välillä. Molemmat ovat heidän mielestään "aineettomia" osia ihmisestä, mutta he eivät osaa erottaa näitä kahta toisistaan.

Ole hyvä ja opeta nyt seurakuntaa kertomalla se, mikä ero on ihmisen hengellä ja sielulla! Perustele näkemyksesi Raamatulla. Osoita Raamatun avulla todeksi se, että ihmisessä on kaksi toisistaan erillistä aineetonta osaa, joita sanotaan hengeksi ja sieluksi.

Odotamme mielenkiinnolla selitystäsi ja opetustasi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
yksi-kolmesta kirjoitti:
Lainasit Athanasioksen uskontunnustusta. Olen sitä mieltä, että se on virheellinen eikä kerro totuutta Jumalasta ja ihmisestä kristuksesta Jeesuksesta. Taisit tulla samaan johtopäätökseen kuin minä (se on virheellinen), mutta eri syistä.

Ihmisen jako kolmeen osaan - henki, sielu ja ruumis - on peräisin kreikkalaisesta filosofiasta. Nimeltään kristityt puhuvat sekaisin ihmisen hengestä ja sielusta, koska eivät osaa tehdä eroa näiden kahden välillä. Molemmat ovat heidän mielestään "aineettomia" osia ihmisestä, mutta he eivät osaa erottaa näitä kahta toisistaan.

Ole hyvä ja opeta nyt seurakuntaa kertomalla se, mikä ero on ihmisen hengellä ja sielulla! Perustele näkemyksesi Raamatulla. Osoita Raamatun avulla todeksi se, että ihmisessä on kaksi toisistaan erillistä aineetonta osaa, joita sanotaan hengeksi ja sieluksi.

Odotamme mielenkiinnolla selitystäsi ja opetustasi.
Olet näköjään innokas teologi, eli jumaluus tieteen tutkija, mutta sitä kautta vertailemalla eri näkemyksiä ja oman ihmis "viisauden" kautta ja avulla ei Totuus löydy, sori vaan !

Mutta Raamattu kyllä kertoo asiat selvästi !

1. Moos. 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Siis elämän henki on siis ihmisen henki, eli se että ihminen elää !

Sielu taas kertoo sen, mitä se yksilö ihminen on, eli sen persoonan !

Ruumis on varmaan sinullekin selvää ???

Siis ruumis on kuollut ilman elämää eli elämän henkeä eli ihmisen henkeä !!!

Sielu taas on se meissä joka erottaa meidät yksilöinä toisistamme, mutten olisimme siis kaikki samanlaisia eikä eroja olisi !

Miksi minun pitää näitä ihan perus asioita opettaa ja kertoa, noin "ymmärtäväiselle" siis ymmärtäväiselle ja tietävälle sinun omasta mielestäsi ???

Olet pahasti paisunut omassa "viisaudessasi" ja "tietämyksessäsi" näköjään !

Mutta siihen tuo teologia ihmisen vie, eli harhakuivitelmaan omasta "tietämyksestä" ja "viisaudesta" !

Eli kun olet ehkäpä teologisissa väittelyissäsi saavuttanut voittoja, suhteessa muihin vastaaviin teologeihin, niin sitten kuvittelet harhoissasi jo tietäväsi kaiken oikein, ja silti eivät näköjään edes perus asiat ole vielä edes hallussa !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Raamatusta on helppo löytää henki, sielu ja ruumis. Raamattua tunteva ja lukeva henkilö ei edes tarvitse Raamatun hakuohjelmaa löytääkseen sellaisia jakeita joisa esiintyy ihmisen henki, sielu ja ruumis. Hän tietää niitä jakeita. "Raamattuprofessorien" olisi hyvä tietämisensä lisäksi myös uskoa ja ottaa Sana vastaan. Tietämisen lisäksi tarvitaan myös usko Sanaan. Mutta koska palstalla voi olla henkilöitä, jotka eivät tiedä, minä panen tähän nämä hakutulokset.

HENKI : http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=henkeni&jokin=&eiole=&kirjat=kr

SIELU: http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=sieluni&jokin=&eiole=&kirjat=kr

RUUMIS: http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=RUUMIINI&jokin=&eiole=&kirjat=kr
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Raamatusta on helppo löytää henki, sielu ja ruumis. Raamattua tunteva ja lukeva henkilö ei edes tarvitse Raamatun hakuohjelmaa löytääkseen sellaisia jakeita joisa esiintyy ihmisen henki, sielu ja ruumis. Hän tietää niitä jakeita. "Raamattuprofessorien" olisi hyvä tietämisensä lisäksi myös uskoa ja ottaa Sana vastaan. Tietämisen lisäksi tarvitaan myös usko Sanaan. Mutta koska palstalla voi olla henkilöitä, jotka eivät tiedä, minä panen tähän nämä hakutulokset.

HENKI : http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=henkeni&jokin=&eiole=&kirjat=kr

SIELU: http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=sieluni&jokin=&eiole=&kirjat=kr

RUUMIS: http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=RUUMIINI&jokin=&eiole=&kirjat=kr
Niin näemme edellisestä että ihminen koostuu hengestä, sielusta ja ruumiista, siis kolmesta "osasta". Näistä kolmesta koostuu siis yksi ihminen; ykseys ja yksi.

Ja kuten olemme todenneet Raamatun Sanasta; Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi Hän loi ihmisen; mieheksi ja naiseksi (kaksi).

1.Mooseksen kirja:1:27 "Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 5:2 Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin."

1.Mooseksen kirja:2:24 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi."

Ef 5:29 "Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."

1 Kor 6:16 "Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan."

Jumalassa on Henki, sielu ja ruumis.

Jes 42:1 Jumala sanoo: "Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun SIELUNI mielistyi. Minä olen pannut HENKENI häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden." Jumala: Sielu ja Henki, Sana ja Henki, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa (1 Tim 3:16).

Jeesuksesta Jumala sanoo Paavalin kautta:
Kolossalaiskirje:2:9 "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti." Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on siis KOKO JUMALUUS (ilmoitettu) ruumiillisesti.

Jeesuksen ruumis on Jumalan lihanruumis:

Hebr 9:11-14 "Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!"

Herra Jumala itse tulee alast taivaasta Öljymäelle. Hänen jalkansa seisovat Öljymäellä.

1.Tessalonikalaiskirje:4:16 "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;"
2.Tessalonikalaiskirje:1:7 "ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa"

Sak 14:3 "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi."

Lisäää perusteluja Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluudesta
http://www.jaikal.se/48683134
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Niin näemme edellisestä että ihminen koostuu hengestä, sielusta ja ruumiista, siis kolmesta "osasta". Näistä kolmesta koostuu siis yksi ihminen; ykseys ja yksi.

Ja kuten olemme todenneet Raamatun Sanasta; Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi Hän loi ihmisen; mieheksi ja naiseksi (kaksi).

1.Mooseksen kirja:1:27 "Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 5:2 Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin."

1.Mooseksen kirja:2:24 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi."

Ef 5:29 "Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."

1 Kor 6:16 "Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan."

Jumalassa on Henki, sielu ja ruumis.

Jes 42:1 Jumala sanoo: "Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun SIELUNI mielistyi. Minä olen pannut HENKENI häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden." Jumala: Sielu ja Henki, Sana ja Henki, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa (1 Tim 3:16).

Jeesuksesta Jumala sanoo Paavalin kautta:
Kolossalaiskirje:2:9 "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti." Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on siis KOKO JUMALUUS (ilmoitettu) ruumiillisesti.

Jeesuksen ruumis on Jumalan lihanruumis:

Hebr 9:11-14 "Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!"

Herra Jumala itse tulee alast taivaasta Öljymäelle. Hänen jalkansa seisovat Öljymäellä.

1.Tessalonikalaiskirje:4:16 "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;"
2.Tessalonikalaiskirje:1:7 "ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa"

Sak 14:3 "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi."

Lisäää perusteluja Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluudesta
http://www.jaikal.se/48683134
Ja tämä Herra Jumala, joka tulee Öljymäelle ruumiillisesa muodossa, on Herra Jeesus Kristus. Hänen ruumiissaan on lyöntien jäljet. Koska ja missä Herra Jumalaa oli lyöty? Ei ainakaan taivaassa!!!!

Kun Herra Jeesus Kristus, Jumala Kaikkivaltias, tulee Öljymäelle, tapahtuu seuraavaa:

Sak 12:8 "Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."

Juutalaiset murehtivat ja valittavat kovasti koska he nyt ymmärtävät että Herra Jeesus Kristus, jonka he olivat hyljänneet ja ristiinnaulinneet aina tähän päivään asti , onkin heidän Herransa, Vapahtajansa ja Jumalansa ja Kuninkaansa.

Sak 13:6 "Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa.""
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Ja tämä Herra Jumala, joka tulee Öljymäelle ruumiillisesa muodossa, on Herra Jeesus Kristus. Hänen ruumiissaan on lyöntien jäljet. Koska ja missä Herra Jumalaa oli lyöty? Ei ainakaan taivaassa!!!!

Kun Herra Jeesus Kristus, Jumala Kaikkivaltias, tulee Öljymäelle, tapahtuu seuraavaa:

Sak 12:8 "Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."

Juutalaiset murehtivat ja valittavat kovasti koska he nyt ymmärtävät että Herra Jeesus Kristus, jonka he olivat hyljänneet ja ristiinnaulinneet aina tähän päivään asti , onkin heidän Herransa, Vapahtajansa ja Jumalansa ja Kuninkaansa.

Sak 13:6 "Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa.""
Jos Jeesus JUMALAN Poika mielestäsi on JUMALA, niin uskoppa aikuisen oikeesti, ettei taas JUMALA ilmoittaisi tätä;

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT.

Jompi kumpi valehtelee ja pahasti. Sinä jaikal tai JUMALA. Lukija päättäköön kumpi on todennäköisempi valehtelija.

Niin, edes fiktiiviset kuvituksesi ei muuta asiaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Niin näemme edellisestä että ihminen koostuu hengestä, sielusta ja ruumiista, siis kolmesta "osasta". Näistä kolmesta koostuu siis yksi ihminen; ykseys ja yksi.

Ja kuten olemme todenneet Raamatun Sanasta; Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi Hän loi ihmisen; mieheksi ja naiseksi (kaksi).

1.Mooseksen kirja:1:27 "Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 5:2 Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin."

1.Mooseksen kirja:2:24 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi."

Ef 5:29 "Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."

1 Kor 6:16 "Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan."

Jumalassa on Henki, sielu ja ruumis.

Jes 42:1 Jumala sanoo: "Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun SIELUNI mielistyi. Minä olen pannut HENKENI häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden." Jumala: Sielu ja Henki, Sana ja Henki, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa (1 Tim 3:16).

Jeesuksesta Jumala sanoo Paavalin kautta:
Kolossalaiskirje:2:9 "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti." Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on siis KOKO JUMALUUS (ilmoitettu) ruumiillisesti.

Jeesuksen ruumis on Jumalan lihanruumis:

Hebr 9:11-14 "Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!"

Herra Jumala itse tulee alast taivaasta Öljymäelle. Hänen jalkansa seisovat Öljymäellä.

1.Tessalonikalaiskirje:4:16 "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;"
2.Tessalonikalaiskirje:1:7 "ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa"

Sak 14:3 "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi."

Lisäää perusteluja Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluudesta
http://www.jaikal.se/48683134
>>Jumalassa on Henki, sielu ja ruumis. <<

Näytäppä JUMALAN ilmoitus, missä hän sanoo olevansa Henki, ruumis ja sielu.

RAAMATTU ilmoittaa ihan yks kantaan, miten JUMALA on Henki ja piste. Ei mitään kuvituksia ruumiista tms............
Katolilaisuus opettaa vielä haaskemmasti, miten JUMALALLA olisi myös äiti. Mihinköhän rajajoittunee tuo ihmisen fiktiivinen kuvittelu JUMALASTA?

Kuten tiedätkin, niin simulle / kaltaisillesi on JUMALA ilmoittanut ihan henk´ kohtaisesti ajatellen opetustasi JUMALASTA;

22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Melkoista tekstiä, vai mitä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Jos Jeesus JUMALAN Poika mielestäsi on JUMALA, niin uskoppa aikuisen oikeesti, ettei taas JUMALA ilmoittaisi tätä;

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT.

Jompi kumpi valehtelee ja pahasti. Sinä jaikal tai JUMALA. Lukija päättäköön kumpi on todennäköisempi valehtelija.

Niin, edes fiktiiviset kuvituksesi ei muuta asiaa.
En minä kirjoita mielipiteitäni. Minä kirjoitan Jumalan Sanan ilmoituksen. Jumalan Sana ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen Herraksi Jumalaksi, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa (Joh 1:1,14, 1 Tim 3:16). Olen perustellut tätä Raamatulla tässä ketjussa ja kotisivuni "Kolminaisuus" teksitssäni.

Kukaan ei voi nähdä Jumalaa koska Hän on Sana ja Henki. Kuka voi nähdä Sanan ja Hengen?
Mutta Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Näin Jumala ilmoitti itsensä lihaksi tulleessa Pojassaan. Ihmisenä Jeesus on Jumalan ja Ihmisen Poika. Ikuisuudessa Hän on Jumala: Sana ja Henki, ilmoitettu lihassa. Lihassa ollessaan Jeesus sanoi olevansa Jumala. Hän sanoi omilleen että se, joka on nähnyt minut (Jeesuksen Kristuksen) on nähnyt Isä Jumalan. Pojassa sinä ja minä näemme Jumalan. Pojassa meilä on Jumala. Ohi Herran Jeesuksen Kristuksen kenelläkään ei ole Jumalaa (Ef 2:12).

Mutta meidän ei kannata väitellä tästä asiasta. Olemme väitelleet vuosikausia emmekä ole tulleet yhteisymmärrykseen Pojasta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
>>Jumalassa on Henki, sielu ja ruumis. <<

Näytäppä JUMALAN ilmoitus, missä hän sanoo olevansa Henki, ruumis ja sielu.

RAAMATTU ilmoittaa ihan yks kantaan, miten JUMALA on Henki ja piste. Ei mitään kuvituksia ruumiista tms............
Katolilaisuus opettaa vielä haaskemmasti, miten JUMALALLA olisi myös äiti. Mihinköhän rajajoittunee tuo ihmisen fiktiivinen kuvittelu JUMALASTA?

Kuten tiedätkin, niin simulle / kaltaisillesi on JUMALA ilmoittanut ihan henk´ kohtaisesti ajatellen opetustasi JUMALASTA;

22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Melkoista tekstiä, vai mitä?
>>>Kuten tiedätkin, niin simulle / kaltaisillesi on JUMALA ilmoittanut ihan henk´ kohtaisesti ajatellen opetustasi JUMALASTA;

22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. <<<

Jumala ei ole ilmoittanut tuota "minun kaltaisilleni" koska olen uskova. Tuota Sanaa ei ole osoitettu uskoville. Se on osoitettu ylpeille uskosta osattomille ihmisille jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen ja jotka luulevat olevansa viisaita. Viisautensa tähden he eivät katso voivansa uskoa hullutusta Jeesuksesta ja Hänen rististään. Minä en ole tuollainen "viisas" ihminen. Minua on jopa haukuttu tyhmäksi tällä palstalla, niin ei tuo sana kovin hyvin minuun sovi. Sitä paitsi en pidä itseäni viisaana. Palstalla on paljon minua viisaampia kirjoittajia.

Minäkin voisin ottaa Raamatusta jakeita ja osoittaa niillä sinua. Mutta minun tarkoitukseni ja pyrkimykseni ei ole lyödä ketään Sanalla. Raamattu ei ole lyömäase eikä sitä saa käyttää sellaisena ketään ihmistä vastaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Istuuko hän itsensä oikealla puolella?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Raamattu kumoaa sen, Jumalan tulon ihmiseksi. 1Tim.6:16. Jolla ainoalla on kuolemattomuus.......
Ilmianna
Jaa
5Moos.12:23. Biblia (1776). Vaan ainoasti kavahda, ettes verta syö; sillä veri on henki, sentähden ei sinun pidä syömän henkeä lihan kanssa.
Ilmianna
Jaa
Jokainen vakavasti Raamatun ottava tietää ja ymmärtää,- ettei JUMALAA ole kukaan ihminen nähnyt ja tule koskaan näkemään. JUMALA on Henki ja siten tämä JUMALA oli Nasaretin Jeesuksessa,- miehessä kuten apostolit kuvasivat ja kertoivat tarkoin.

Niin,- todella lapsikin tämän ymmärtää. Muutoinhan JUMALAN ilmoitukset olisivat täydessä ristiriidassa.
Kuten viestiketjussa on jo tullut esille, niin aikoinaan katolilainen oppi on laittanut uskonnollisten ihmisten pään pyörälle ja sitonut uskonnolliset ihmiset katolilaisuuteen. On tehnyt uskon ihmiseen,- joka periytyy isiltä pojille. Niin, ja ihan huomaamatta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
28 VASTAUSTA:
Lopeta jo Markku, et ole edes uskovainen !

Raamatun mukaan olet villitsijä ja antikristus !

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Tässä on Totuus kiteytetysti, jota sinä vastustat eli vastustat Jumalaa ja Hänen Sanaansa !!!

1. Joh. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

2. Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Eli Johannes selvästi asiat kertoo, mutta sinä siis valehtelet Totuutta eli Sanaa eli Jumalaa vastaan sinnikkäästi ja siten petät itse itsesi, kun olet omaksumiisi valhesiiin mielistynyt !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Lopeta jo Markku, et ole edes uskovainen !

Raamatun mukaan olet villitsijä ja antikristus !

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Tässä on Totuus kiteytetysti, jota sinä vastustat eli vastustat Jumalaa ja Hänen Sanaansa !!!

1. Joh. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

2. Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Eli Johannes selvästi asiat kertoo, mutta sinä siis valehtelet Totuutta eli Sanaa eli Jumalaa vastaan sinnikkäästi ja siten petät itse itsesi, kun olet omaksumiisi valhesiiin mielistynyt !
Viitsisit edes hieman lukea pidemmälle tuota Joh 1 ilmoitusta, niin kirkastuisi sinullekkin mistä on kysymys tuossa Joh 1 luvussa.

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT.

No, lie liikaa jo vaadittu.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Viitsisit edes hieman lukea pidemmälle tuota Joh 1 ilmoitusta, niin kirkastuisi sinullekkin mistä on kysymys tuossa Joh 1 luvussa.

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT.

No, lie liikaa jo vaadittu.
Jumala on näkymätön Henki. Kukaan ei voi nähdä näkymätöntä. Sinä todistat oikein että Jumala on ilmoittanut itsensä, näkymättömän olemuksensa, ainokaisessa Pojassaan. Silloin me näemme Jumalan Pojassa ja meillä on Jumala Pojassa.

Huomaatko mitä edellä kirjoitat? Minä kerroin sen nyt sinulle jos et itse huomaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Markku.Lievonen: "Jokainen vakavasti Raamatun ottava tietää ja ymmärtää,- ettei JUMALAA ole kukaan ihminen nähnyt ja tule koskaan näkemään. "

Raamattu: "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."

Minä valitsen uskoa Raamatun Sanaan. Markun sanat hylkään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikalii91 kirjoitti:
Markku.Lievonen: "Jokainen vakavasti Raamatun ottava tietää ja ymmärtää,- ettei JUMALAA ole kukaan ihminen nähnyt ja tule koskaan näkemään. "

Raamattu: "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."

Minä valitsen uskoa Raamatun Sanaan. Markun sanat hylkään.
Ehkä tarkkaavainen lukija huomaa että, tämä Jumala, jonka me Jumalasta; Sanasta ja Hengestä syntyneet Jumalan lapset tulemme näkemään, on Herra Jeesus Kristus. "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän."
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Ehkä tarkkaavainen lukija huomaa että, tämä Jumala, jonka me Jumalasta; Sanasta ja Hengestä syntyneet Jumalan lapset tulemme näkemään, on Herra Jeesus Kristus. "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän."
>>Silloin me näemme Jumalan Pojassa ja meillä on Jumala Pojassa. <<

Niin, vaikka JUMALA oli ja toimi todistetusti Jeesuksessa / Jeesuksen kautta, niin tämä ei tee Jeesuksesta JUMALAA, vaan on edelleen JUMALAN Poika kuten Raamattu opettaa.

>>Raamattu: "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."<<

Kuten tiedämme Raamatun opetuksesta, niin tässä lihallisessa ruumiissa,- joka ei peri JUMALAN valtakuntaa, niin ihminen ei näe. Kyseessä onkin ns ylösnousemisruumis.

Niin, vaikka KAIKKI opetuslapset ovat kuolleet / jättäeet tämän ajan, niin siitä huolimatta tuo on todellisuutta eli näkevät ylösnousemisruumiissa.

Kuten tiedätkin, niin tarkoitin lihallista ruumista ihmisessä ja tämä ihminen ei koskaan ole nähnyt JUMALAA,- eikä tule liharuumiissaan näkemään. Taas Jeesuksen on nähneet liharuumiillaan ehkä, jopa miljoonat ihmiset ,- mutta silti ei yksikään ole nähnyt totista JUMALAA kuten raamattu opettaa. Vai valehteleeko totinen JUMALA ? Kumpaa siis lukijan tulee uskoa?
Taas se on totta, miten jo näemme kirjoituksistasi, niin ihminen voi vaikka Jeesuksesta muovata JUMALAN äidin ja synnyttäjän tai kaiken Isän tai mitä sylki suuhun tuokaan.

NIin, Jeesus oli JUMALAN kuva ja kirkkaus ja ilmoittaja.- mutta ei silti totinen JUMALA.

Sinun jaikal tulisi jo vihdoin hyväksyä JUMALAN ilmoitus ja kyseenalaistaa katolilaisuuden oppisi;

6. yksi JUMALA ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Ehkä tarkkaavainen lukija huomaa että, tämä Jumala, jonka me Jumalasta; Sanasta ja Hengestä syntyneet Jumalan lapset tulemme näkemään, on Herra Jeesus Kristus. "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän."
Lukijana huomaan sekasotkun. Ensin ilmoitetaan ettei jumalaa ole kukaan nähnyt ja sitten kuitenkin nähdään toisen opetuksen mukaan.
Toisella opetuksella kumotaan toinen opetus.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
>>Silloin me näemme Jumalan Pojassa ja meillä on Jumala Pojassa. <<

Niin, vaikka JUMALA oli ja toimi todistetusti Jeesuksessa / Jeesuksen kautta, niin tämä ei tee Jeesuksesta JUMALAA, vaan on edelleen JUMALAN Poika kuten Raamattu opettaa.

>>Raamattu: "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."<<

Kuten tiedämme Raamatun opetuksesta, niin tässä lihallisessa ruumiissa,- joka ei peri JUMALAN valtakuntaa, niin ihminen ei näe. Kyseessä onkin ns ylösnousemisruumis.

Niin, vaikka KAIKKI opetuslapset ovat kuolleet / jättäeet tämän ajan, niin siitä huolimatta tuo on todellisuutta eli näkevät ylösnousemisruumiissa.

Kuten tiedätkin, niin tarkoitin lihallista ruumista ihmisessä ja tämä ihminen ei koskaan ole nähnyt JUMALAA,- eikä tule liharuumiissaan näkemään. Taas Jeesuksen on nähneet liharuumiillaan ehkä, jopa miljoonat ihmiset ,- mutta silti ei yksikään ole nähnyt totista JUMALAA kuten raamattu opettaa. Vai valehteleeko totinen JUMALA ? Kumpaa siis lukijan tulee uskoa?
Taas se on totta, miten jo näemme kirjoituksistasi, niin ihminen voi vaikka Jeesuksesta muovata JUMALAN äidin ja synnyttäjän tai kaiken Isän tai mitä sylki suuhun tuokaan.

NIin, Jeesus oli JUMALAN kuva ja kirkkaus ja ilmoittaja.- mutta ei silti totinen JUMALA.

Sinun jaikal tulisi jo vihdoin hyväksyä JUMALAN ilmoitus ja kyseenalaistaa katolilaisuuden oppisi;

6. yksi JUMALA ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa
Sinä et siis ole kovin tarkkaavainen lukija koska ohitat sinulle epämukavat ja oppiisi sopimattomat Raamatun jakeet huomioimatta niiden sanomaa. Se ei ole viisasta heittää Raamatun Sanoja selkänsä taakse.

Mitä tulee katolisimiin ja katoliseen oppiin, minä en tiedä siitä juuri mitään. En ole koskaan tutkinut enkä lukenut katolisten kirjoituksia ja oppeja. En myöskään ole tavannut yhtään uskoon tullutta helluntailaista joka olisi uskoon tulonsa jälkeen ryhtynyt tutkimaan ja lukemaan katolista oppia. Ja tällä palstalla monet antavat ymmärtää että helluntailaiset tekevät niin. Se on väärän todistuksen antamista lähimmäisestään. Ja se pidettäköön syntinä.

Min ä olen uskoon tuloni jälkeen ryhtynyt lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Myös kaikki helluntailaiset omaksuvat oppinsa Raamatusta eikä mistään muusta lähteestä. Siksi helluntailaisilla, miltei kaikilla, on täysin sama oppi Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Varsinkin niillä, jotka seurakunnissa opettavat ja julistavat Jumalan Sanaa.

Katolismissa voi olla joissakin kohtaa samoja oppeja kuin helluntailaisuudessa koska hekin lukevat Raamattua. Mutta helluntailaisten opit eivät nouse katolismista eivätkä perustu katolismiin. Ne perustuvat Raamattuun. Ja sinä Markku tiedät sen. On täysin käsittämätöntä että jotkut väittävät, tai jopa luulevat, uskoon tulleen uudestisyntyneen henkikastetun ihmisen kiinnostuvan katolisimista ja sen opeista. Itse en ole tavannyt yhtään sellaista ihmistä.

Pyhä Henki ei vie uskovaa kiinnostumaan katolisesta kirkosta ja sen opeista. Pyhä Henki vie ukovan kiinnostumaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Jeesus on Jumalan Sana. Pyhä Henki siis vie ihmistä Jumalan Sanan äärelle, Raamatun äärelle. Silloin Pyhä Henki esittelee uskovalle Herraa Jeesusta Kristusta. Katolismi ja sen opit eivät käy mielessä. Pyhän Hengen raamattukoulussa opiskellut uskova puhuu Jeesuksesta Kristuksesta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
nähdäänei kirjoitti:
Lukijana huomaan sekasotkun. Ensin ilmoitetaan ettei jumalaa ole kukaan nähnyt ja sitten kuitenkin nähdään toisen opetuksen mukaan.
Toisella opetuksella kumotaan toinen opetus.
Jokainen Jumalan lapsi tulee näkemään Jumalan sellaisena kuin Hän on. Ja Hän on Herra Jeesus Kristus. Uskovat tulevat kohtaamaan Jeesuksen ja näkevät Hänet juuri sellaisena kuin Hän on. Ja mikä parasta. Uskovasta tulee Herran kaltainen. Hän saa samanlaisen ylösnousemusruumiin kuin Herralla Jeesuksella Kristuksella on.

Raamatun Sana ei kumoa toista Raamatun Sanaa. Ihminen voi luulla kumoavansa Raamatun Sanaa toisella Raamatun Sanalla. Mutta se johtuu ihmisen vajavuudesta ja ymmärtämättömyydestä. Ihminen ei vielä tiedä niin kuin tulisi tietää. Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Raamatun Sana ei riitele itsensä kanssa. Raamattu selittää itseään Raamatun Sanalla, mutta ei koskaan kumoa Sanaa.

1.Johanneksen kirje:
3:1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliiii91 kirjoitti:
Jokainen Jumalan lapsi tulee näkemään Jumalan sellaisena kuin Hän on. Ja Hän on Herra Jeesus Kristus. Uskovat tulevat kohtaamaan Jeesuksen ja näkevät Hänet juuri sellaisena kuin Hän on. Ja mikä parasta. Uskovasta tulee Herran kaltainen. Hän saa samanlaisen ylösnousemusruumiin kuin Herralla Jeesuksella Kristuksella on.

Raamatun Sana ei kumoa toista Raamatun Sanaa. Ihminen voi luulla kumoavansa Raamatun Sanaa toisella Raamatun Sanalla. Mutta se johtuu ihmisen vajavuudesta ja ymmärtämättömyydestä. Ihminen ei vielä tiedä niin kuin tulisi tietää. Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Raamatun Sana ei riitele itsensä kanssa. Raamattu selittää itseään Raamatun Sanalla, mutta ei koskaan kumoa Sanaa.

1.Johanneksen kirje:
3:1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
>>Raamatun Sana ei kumoa toista Raamatun Sanaa. <<

Tuohonhan juuri vetoan , koska opillasi kumoat selkeän JUMALAN ilmoituksen.

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT

Koitappa jo vihdoin päättää onko ihminen nähnyt JUMALAA vai ei ? Raamatun opetuksen jo tiedät,- mutta päätöstäsi kaipailen. Jos Jeesusta pidät totisena kaikkivaltiaana JUMALANA, niin olet ristiriidassa ja kumoat itse ilmoituksen.

On siis kaksi eri vaihtoehtoa ja muuta ei ole. Joko ihminen on nähnyt JUMALAN tai ei.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Joh.16: 28
"Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

Joh.17: 5
"Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan."

Jo nämä kaksi jaetta valaisevat häikäisevän kirkkaina Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, Pyhän alkuperän ja Hänen Jumaluutensa.

Ei pitäisi olla epäselvyyttä, eikä vaikeuksia ymmärtää - ELLEI OLE HENGELLISESTI SOKEA ( Ylhäältä Hengestä uudesti syntymätön ) - Herran omien sanojen merkitystä, mitä Hän opetuslapsilleen SANOO JA ILMOITTAA - ei vertauksin, ei vertauskuvallisesti, vaan selväsanaisen yksinkertaisesti - JA YMMÄRRETTÄVÄSTI.

MINÄ OLEN LÄHTENYT ISÄSTÄ ( JUMALASTA ) JA TULLUT MAAILMAAN ( LIHAAN/IHMISEN OSAAN ); JÄLLEEN MINÄ JÄTÄN MAAILMAN ( LIHAN/IHMISEN OSAN ) JA MENEN ISÄN ( JUMALAN ) TYKÖ.

JA NYT, ISÄ, KIRKASTA SINÄ MINUT TYKÖNÄSI SILLÄ KIRKKAUDELLA , JOKA MINULLA OLI SINUN TYKÖNÄSI, ENNENKUIN MAAILMA OLIKAAN ( Jeesus Kristus on AINA OLLUT ja on AINA OLEVA! )
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
>>Raamatun Sana ei kumoa toista Raamatun Sanaa. <<

Tuohonhan juuri vetoan , koska opillasi kumoat selkeän JUMALAN ilmoituksen.

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT

Koitappa jo vihdoin päättää onko ihminen nähnyt JUMALAA vai ei ? Raamatun opetuksen jo tiedät,- mutta päätöstäsi kaipailen. Jos Jeesusta pidät totisena kaikkivaltiaana JUMALANA, niin olet ristiriidassa ja kumoat itse ilmoituksen.

On siis kaksi eri vaihtoehtoa ja muuta ei ole. Joko ihminen on nähnyt JUMALAN tai ei.
>>>Koitappa jo vihdoin päättää onko ihminen nähnyt JUMALAA vai ei ?<<<

Jumala on Henki. Kukaan ei ole nähnyt Henkeä. Mutta lihaksi tulleen Jumalan ovat ihmiset nähneet ja käsin kosketelleet ikuista elämää joka oli Isän luona ja tuli lihaksi ja ilmestyi meille ruumiillisessa ihmisen muodossa Jeesuksessa Kristuksessa. Lue Joh 1:1, 14, 14:9, 1 Joh 1. luvun alku sekä Fil 2. luku. Usko myös.

Kun Jumala tulee Öljymäelle, kaikkien silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka ovat lävistäneet Hänet. Ja jokainen Jumalan lapsi tulee näkemään Hänet sellaisena kuin Hän on. Tämä ei ole minun eikä katolisimin eikä helluntailaisten mielipde. Tämä on Raamatun ilmoitus.
Mutta luonnolliselle ihmiselle tämä on tietenkin hullutusta eikä hän voi sitä ymmärtää (1 Kor 2. luku).
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikalii91 kirjoitti:
>>>Koitappa jo vihdoin päättää onko ihminen nähnyt JUMALAA vai ei ?<<<

Jumala on Henki. Kukaan ei ole nähnyt Henkeä. Mutta lihaksi tulleen Jumalan ovat ihmiset nähneet ja käsin kosketelleet ikuista elämää joka oli Isän luona ja tuli lihaksi ja ilmestyi meille ruumiillisessa ihmisen muodossa Jeesuksessa Kristuksessa. Lue Joh 1:1, 14, 14:9, 1 Joh 1. luvun alku sekä Fil 2. luku. Usko myös.

Kun Jumala tulee Öljymäelle, kaikkien silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka ovat lävistäneet Hänet. Ja jokainen Jumalan lapsi tulee näkemään Hänet sellaisena kuin Hän on. Tämä ei ole minun eikä katolisimin eikä helluntailaisten mielipde. Tämä on Raamatun ilmoitus.
Mutta luonnolliselle ihmiselle tämä on tietenkin hullutusta eikä hän voi sitä ymmärtää (1 Kor 2. luku).
Totta, JUMALA on Henki,jota kukaan lihallinen / liharuumiissa oleva ihminen ei voi nähdä. Mutta, vaikka JUMALA oli Kristuksessa Jeesuksessa ja toimi olemuksensa mukaisesti Jeesuksen KAUTTA, niin tämä ei tee Jeesuksesta JUMALAA.

Raamattu opettaa selkein sanoin ja vieläpä helposti ymmärrettävästi, mite Jeesuksen JUMALA, - joka siis oli Jeesuksessa, niin tämä JUMALA herätti Jeesuksen kuolleista. JUMALA ei siis herättänyt itseään kuollestta,- vaan Jeesuksen,. jonka kautta hän toteutti tahtonsa ja toimi.

YMMÄRRÄTKÖ;

- Jeesuksella Kristuksella JUMALAN Pojalla on sama JUMALA kuin on myös JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.
- Samoin Jeesuksella Kristuksella JUMALAN Pojalla on sama Isä kuin on myös JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.

Todellisuus on ettei kohde muutu JUMALAKSI, jonka kautta JUMALA toimii ja toteuttaa tahtoaan.

>>Mutta lihaksi tulleen Jumalan ovat ihmiset nähneet ja käsin kosketelleet <<

Siis JUMALAKO on valehtelija sinun mukaan, koska edelleen ilmoittaa;

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT

YMMÄRRÄTKÖ, miten JUMALA ilmoittaa tuossa, ettei kukaan ole häntä nähnyt ja sinä väität miten ihmiset on nähneet ja vieläpä käsin kosketelleet. Huh heijaa!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Vielä painotan erikseen. Taho, jota totiseksi kaikkivaltiaaksi JUMALAKSI määritellään Raamatun ilmoituksissa,.- joka tekee myös ihmiseen uskon, niin tätä JUMALAA ei kukaan ihminen ole liharuumiissaan nähnyt.

KAIKKI teoriat ja fiktiiviset kuvittelut JUMALAN näkemisestä on täyttä valhetta. Lapsikin tämän ymmärtää.

Opetus, joka antaa ymmärtää näkymättömän JUMALAN näkemisestä on aina eksytystä,- joka ei ole Pyhän Hengen tuottamaa. Olkoompa opetus vaikka kiinan keisarin tai hottentotin tai jaikalin tai katollilaisuuden jne.... Niin, vaikka oppi olisi maailman laajuista, niin siti eksytystä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Totta, JUMALA on Henki,jota kukaan lihallinen / liharuumiissa oleva ihminen ei voi nähdä. Mutta, vaikka JUMALA oli Kristuksessa Jeesuksessa ja toimi olemuksensa mukaisesti Jeesuksen KAUTTA, niin tämä ei tee Jeesuksesta JUMALAA.

Raamattu opettaa selkein sanoin ja vieläpä helposti ymmärrettävästi, mite Jeesuksen JUMALA, - joka siis oli Jeesuksessa, niin tämä JUMALA herätti Jeesuksen kuolleista. JUMALA ei siis herättänyt itseään kuollestta,- vaan Jeesuksen,. jonka kautta hän toteutti tahtonsa ja toimi.

YMMÄRRÄTKÖ;

- Jeesuksella Kristuksella JUMALAN Pojalla on sama JUMALA kuin on myös JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.
- Samoin Jeesuksella Kristuksella JUMALAN Pojalla on sama Isä kuin on myös JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.

Todellisuus on ettei kohde muutu JUMALAKSI, jonka kautta JUMALA toimii ja toteuttaa tahtoaan.

>>Mutta lihaksi tulleen Jumalan ovat ihmiset nähneet ja käsin kosketelleet <<

Siis JUMALAKO on valehtelija sinun mukaan, koska edelleen ilmoittaa;

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT

YMMÄRRÄTKÖ, miten JUMALA ilmoittaa tuossa, ettei kukaan ole häntä nähnyt ja sinä väität miten ihmiset on nähneet ja vieläpä käsin kosketelleet. Huh heijaa!
>>>YMMÄRRÄTKÖ, miten JUMALA ilmoittaa tuossa, ettei kukaan ole häntä nähnyt ja sinä väität miten ihmiset on nähneet ja vieläpä käsin kosketelleet. Huh heijaa!<<<

En minä väitä mitään. Raamattu, elikkä Jumala Johanneksen kautta, väittää. Jos Raamattu ei väitä ihmisten nähneen ja käsin kosketelleet ikuista elämää, älä usko minua. Mutta jos Raamattu todistaa niin 1 Joh 1. l uvun alussa, usko Raamatun Sana vaikka et ymmärtäisi sitä ja vaikka näkisit tässä ristiriitaa. Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kansa. Ristiriidat ovat ihmisen ymmärtämättömässä sydämessä mikäli niitä ristiriitoja koetaan olevan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
>>>YMMÄRRÄTKÖ, miten JUMALA ilmoittaa tuossa, ettei kukaan ole häntä nähnyt ja sinä väität miten ihmiset on nähneet ja vieläpä käsin kosketelleet. Huh heijaa!<<<

En minä väitä mitään. Raamattu, elikkä Jumala Johanneksen kautta, väittää. Jos Raamattu ei väitä ihmisten nähneen ja käsin kosketelleet ikuista elämää, älä usko minua. Mutta jos Raamattu todistaa niin 1 Joh 1. l uvun alussa, usko Raamatun Sana vaikka et ymmärtäisi sitä ja vaikka näkisit tässä ristiriitaa. Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kansa. Ristiriidat ovat ihmisen ymmärtämättömässä sydämessä mikäli niitä ristiriitoja koetaan olevan.
>>Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kansa. Ristiriidat ovat ihmisen ymmärtämättömässä sydämessä mikäli niitä ristiriitoja koetaan olevan.<<

Juuri noin. Opetus, joka antaa ymmärryksen JUMALAN näkemisestä on eksytystä, koska JUMALA tietää totuuden;

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
>>Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kansa. Ristiriidat ovat ihmisen ymmärtämättömässä sydämessä mikäli niitä ristiriitoja koetaan olevan.<<

Juuri noin. Opetus, joka antaa ymmärryksen JUMALAN näkemisestä on eksytystä, koska JUMALA tietää totuuden;

18. EI ....KUKAAN ....OLE ....JUMALAA ....MILLOINKAAN ....NÄHNYT; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, ON HÄNET ILMOITTANUT
Mihin sinä Markku panet ne jakeet joita minä ja muutama muu on tässä ketjussa sinulle tuonut? Etkö usko niiden ilmoitusta? Valitsetko sinä Raamatusta mitä uskoa ja mitä heittää pois?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Mihin sinä Markku panet ne jakeet joita minä ja muutama muu on tässä ketjussa sinulle tuonut? Etkö usko niiden ilmoitusta? Valitsetko sinä Raamatusta mitä uskoa ja mitä heittää pois?
Esim. Joh 1 ei ole mitään ristiriitaisuutta siihen miten JUMALA oli Jeesuksessa ja toimi Jeesuksen kautta ja samoin käsitteet, miten Jeesus on JUMALAN kuva, kirkkaus ja säteily. ; "JUMALA meidän kanssamme".

Niin, lyhyesti sanoan; Joka tuntee / on kuullut Jeesuksen opetuksen tuntee myös JUMALAN tahdon.

Mutta, punainen lanka on edelleen, joka on ilmoitettu moneen kertaan Raamatussa ettei kukaan ihminen ole nähnyt JUMALAA ja ihan luonnollisesta syystä.

Niin, kun Jeesus on JUMALAN kuva ja kirkkaus ja säteily ja miten JUMALA toimi Jeesuksen kautta, niin tämä ei tee Jeesuksesta JUMALAA. Jeesuksessa Kristuksessa ilmenee vain JUMALAN toimintatapa .
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Raamatussa on repullinen kuvauksia, joissa on täysin erillään JUMALA ja Jeesus Kristus JUMALAN Poika. Tämän kaltaisia;

2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, JA Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3. Ylistetty olkoon meidän Herramme JEESUKSEN Kristuksen JUMALA ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

Nuokin kuvaavat näkymätöntä JUMALAA ja näkyväistä Jeesusta Kristusta. Kaksi täysin ei tahoa. Toinen ihminen / mies ja toinen Henki.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Esim. Joh 1 ei ole mitään ristiriitaisuutta siihen miten JUMALA oli Jeesuksessa ja toimi Jeesuksen kautta ja samoin käsitteet, miten Jeesus on JUMALAN kuva, kirkkaus ja säteily. ; "JUMALA meidän kanssamme".

Niin, lyhyesti sanoan; Joka tuntee / on kuullut Jeesuksen opetuksen tuntee myös JUMALAN tahdon.

Mutta, punainen lanka on edelleen, joka on ilmoitettu moneen kertaan Raamatussa ettei kukaan ihminen ole nähnyt JUMALAA ja ihan luonnollisesta syystä.

Niin, kun Jeesus on JUMALAN kuva ja kirkkaus ja säteily ja miten JUMALA toimi Jeesuksen kautta, niin tämä ei tee Jeesuksesta JUMALAA. Jeesuksessa Kristuksessa ilmenee vain JUMALAN toimintatapa .
Jumala ei siis ole ilmoittanut itseään sinulle. Jumalasi on kovin epämääräinen olento. Sinä et tunne Jumalaa koska Jumala ei ole ilmoittanut itseään sinulle.

Kuka on sinun Jumala? Missä sinä näet Hänet? Mikä on Hänen nimensä? Miten ja missä tai kenessä sinä voit tulla tuntemaan Hänet, vai voiko ihminen tulla tietämään mikä ja kuka Jumala on ja tuntea Hänet?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta."

Lue tuo ajatuksella, rukoillen. Havaitset miten yksinkertainen tunnistamistapa. Ei pitäisi olla vaikeaa. Lapsillehan se on kirjoitettu. Jumalan lapsille.

Hengen puhetta ei siis arvioida sen sisällön, Raamatun mukaisuuden tms. perusteella. Toki kaikki Raamatun vastainen puhe on väärästä hengestä.
Saatana ja väärät henget puhuvat myöskin hyvin Raamatun mukaisesti. Kyllä ne Raamatun tuntevat, paremmin kuin koko kristikunta yhteensä. Siinä ei ihminen pysty niitä päihittämään.

Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.

Kaiken muun väärät henget kyllä saattavat tunnustaa. Älä anna tämän hämätä itseäsi. Ylläolevaa tunnustusta ei voi korvata millään muulla. Ole tässä tarkkana.
Muistat miten riivaajahenget tunnustivat Jeesuksen "Jumalan Pojaksi" (Mt 8:29, Lk 4:34 ). Siinä on tärkeä ero. Kyllä saatanakin tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, tai Jumalan Pyhä. Mutta, että Jumala lähetti Poikansa Kristuksena lunastamaan ihmiset synnin orjuudesta (saatanan vallasta), sitä saatana ei tunnusta.

( Voitto Ramu )

P.S. Tämä Ramun opetuspätkä kannattaa postata tänne vaikka aika ajoin uudestaan!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Mihin sinä Markku panet ne jakeet joita minä ja muutama muu on tässä ketjussa sinulle tuonut? Etkö usko niiden ilmoitusta? Valitsetko sinä Raamatusta mitä uskoa ja mitä heittää pois?
Huomioi aina. Kun iloituksissa puhutaan Isästä, niin käsite on sama kuin JUMALA. Raamatussa on selkeä opetus, miten Isä yksin on totinen JUMALA ja erikoisesti vielä kaikkien Isä.
Juuri tuo JUMALA puhui Jeesuksen kautta ja luonnollisesti joka on kuullut ja tuntenut Jeesuksen puheita tuntee myös JUMALAN / Isän puheet / tahdon.

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
7. Jos te olisitte TUNTENEET MINUT, niin te TUNTISITTE myös minun ISÄNI; TÄSTÄLÄHIN te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

Tuon opetuksen jälkeen Jeesus sanoo;
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
10. ETTEKÖ USKO, että minä olen Isässä, ja että ISÄ ON MINUSSA? Niitä SANOJA, jotka minä teille puhun, minä EN PUHU ITSESTÄNI; ja Isä, joka MINUSSA ASUU, TEKEE TEOT, jotka ovat hänen.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin USKOKAA ITSE TEKOJEN TÄHDEN.

Siis Jeesus ei ole JUMALA, vaan JUMALA on Jeesujksessa ja toimii Jeesuksen kautta.

Kuin myös täällä ilmoitetaan;
22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,

1. Sittenkuin JUMALA muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2. on hän näinä viimeisinä päivinä PUHUNUT MEILLE POJAN KAUTTA, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
3. ja joka, ollen hänen KIRKKAUTENSA SÄTEILY ja hänen OLEMUKSENSA KUVA ja KANTAEN kaikki VOIMANSA SANALLA, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

Raamatussa ei todella ole ristiriitaisuuksia, jos ei ala käyttämään fiktiivistä kuvittelua. Niin, kyse on vain sanojen sisältöön uskomisesta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
saviseutulainen kirjoitti:
"Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta."

Lue tuo ajatuksella, rukoillen. Havaitset miten yksinkertainen tunnistamistapa. Ei pitäisi olla vaikeaa. Lapsillehan se on kirjoitettu. Jumalan lapsille.

Hengen puhetta ei siis arvioida sen sisällön, Raamatun mukaisuuden tms. perusteella. Toki kaikki Raamatun vastainen puhe on väärästä hengestä.
Saatana ja väärät henget puhuvat myöskin hyvin Raamatun mukaisesti. Kyllä ne Raamatun tuntevat, paremmin kuin koko kristikunta yhteensä. Siinä ei ihminen pysty niitä päihittämään.

Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.

Kaiken muun väärät henget kyllä saattavat tunnustaa. Älä anna tämän hämätä itseäsi. Ylläolevaa tunnustusta ei voi korvata millään muulla. Ole tässä tarkkana.
Muistat miten riivaajahenget tunnustivat Jeesuksen "Jumalan Pojaksi" (Mt 8:29, Lk 4:34 ). Siinä on tärkeä ero. Kyllä saatanakin tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, tai Jumalan Pyhä. Mutta, että Jumala lähetti Poikansa Kristuksena lunastamaan ihmiset synnin orjuudesta (saatanan vallasta), sitä saatana ei tunnusta.

( Voitto Ramu )

P.S. Tämä Ramun opetuspätkä kannattaa postata tänne vaikka aika ajoin uudestaan!
Oletko jo selvittänyt mitä on käsite ; Kristus?
JOKAINEN JUMALALTAAN uskon saanut ihminen ymmärtää ja tietää ja uskoo ja tunnustaa miten Nasaretin Jeesus on Kristus.
Minulle tuo tuli selviöksi jo yli 30 vuotta sitten.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Oletko jo selvittänyt mitä on käsite ; Kristus?
JOKAINEN JUMALALTAAN uskon saanut ihminen ymmärtää ja tietää ja uskoo ja tunnustaa miten Nasaretin Jeesus on Kristus.
Minulle tuo tuli selviöksi jo yli 30 vuotta sitten.
>>JOKAINEN JUMALALTAAN uskon saanut ihminen ymmärtää ja tietää ja uskoo ja tunnustaa miten Nasaretin Jeesus on Kristus.<<

Tuossapa se taas tuli. "Nasaretin Jeesus on Kristus".
Äkkiseltään näyttäisi, että juuri noin - VAAN, sinulle ei Jeesus muuta olekaan kuin Nasaretin Jeesus. Ihminen, lihaa ja verta - ei muuta.
Ihminen, joka on Kristus.

Herra Jeesus ilmoittaa itse näin:

Joh.16: 28
"Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

ja jatkaa:

Joh.17: 5
"Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan."

Apostoli Johannes kirjoittaa näin:

1.Joh. 4:
1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
5. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Ja annetaanpa vielä Voitto Ranullekin puheenvuoro:
...
>Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.<

>Mutta, että Jumala lähetti Poikansa Kristuksena lunastamaan ihmiset synnin orjuudesta (saatanan vallasta), sitä saatana ei tunnusta.<
...

P.S. >>Oletko jo selvittänyt mitä on käsite ; Kristus?<<
Tuossa se yläpuolella on kerrottu. Noin, kuin Ranukin "käsitteen" Kristus ilmaisee, olen sen itsekin, saatuani Jumalan armosta tulla uskoon, saanut sydämestäni uskoa ja ymmärtää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Jumala ei siis ole ilmoittanut itseään sinulle. Jumalasi on kovin epämääräinen olento. Sinä et tunne Jumalaa koska Jumala ei ole ilmoittanut itseään sinulle.

Kuka on sinun Jumala? Missä sinä näet Hänet? Mikä on Hänen nimensä? Miten ja missä tai kenessä sinä voit tulla tuntemaan Hänet, vai voiko ihminen tulla tietämään mikä ja kuka Jumala on ja tuntea Hänet?
Huoatkaapa miten Jeesus joutui vääntämään rautalankaa jo tuona aikana ja sama tilanne jatkuu edelleen katolilaisuudessa.

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
7. Jos te olisitte TUNTENEET MINUT, niin te TUNTISITTE myös minun ISÄNI; TÄSTÄLÄHIN te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
10. ETTEKÖ USKO, että minä olen Isässä, ja että ISÄ ON MINUSSA? Niitä SANOJA, jotka minä teille puhun, minä EN PUHU ITSESTÄNI; ja Isä, joka MINUSSA ASUU, TEKEE TEOT, jotka ovat hänen.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin USKOKAA ITSE TEKOJEN TÄHDEN.

Jeesus juuri tuossa opettaa, että ihmiset uskoisivat, miten JUMALA on hänessä ja puhuu hänen kauttaan. Hän ei ole JUMALA, vaan JUMALA puhuu hänen kauttansa. Viittaa vielä tunnustekoihinkin, että ihmiset uskoisivat. JUMALA puhui hänen kauttaan. Siis opetti asiaa , mitä Heprealaisille 1 ilmoitetaan.

1. Sittenkuin JUMALA muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2. on hän näinä viimeisinä päivinä PUHUNUT MEILLE POJAN KAUTTA, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
3. ja joka, ollen hänen KIRKKAUTENSA SÄTEILY ja hänen OLEMUKSENSA KUVA ja KANTAEN kaikki VOIMANSA SANALLA, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

Tai miten ihminenkin voi kirkastaa JUMALAN ruumiissa ja siten toinen ihminen voi kertoa tilanteessta; Olen kohdannut JUMALAN. Ihminen ei ole JUMALA, vaan ihminen on kirkastanut JUMALAN ruumiissaan.

19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
20. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Pieni korjaus. Siis tuona aikana, jolloin Jeesus vaelsi maanpäällä, niin ihmisillä oli erittäin suuri epäusko Jeesuksen puheisiin, että JUMALA on hänessä ja toimii hänen kauttaan. Tuota tilannetta Jeesus opetti tuomassani Raamatun opetuksessa. Niin, koko UT kulminoituu tämän saman asian todistamiseen;

30. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31. mutta nämä ovat kirjoitetut, ETTÄ TE USKOISITTE, että JEESUS ON KRISTUS, JUMALAN POIKA , ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Niin, uskoisitte, että Jeesus on Kristus eli savoksi sanottuna Jeesus on JUMALAN voideltu, jossa on JUMALAN kirkkaus ja kuva.
Sama kirkkaus / käsite, millä ihminenkin mahdollistuu kirkastamaan JUMALAN ruumiissaan.

Mutta, tänä päivänä taas katolilaisuus on ohjannut aikoinaan uskonnollisuuden uskottelemaan ja opettamaan Jeesuksen JUMALAKSI eli hylkäämään Jeesuksen JUMALAN Pojan aseman ja opetuksen siitä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jumalan Poikako vuodattaa meidän edestämme verensä? Onko tämä totta. ellei tämä ole totta, niin ei sitten mikään Jumalan sanassa, silloin saamme heittää kaiken tuuliajolle. Sinähän tunnet, että se on totta.

Ajattele silloin, minkä veroinen asia on! Suuri, kaikkivaltias Herra Jumala , joka aikain alussa, loi koko maailman ja loi ihmissuvun, on niin rakastanut maailmaa, että hän on luovuttanut ainoan Poikansa, oman olemuksensa, antaa hänen pukeutua meidän lihaamme, tulla meidän veljeksemme ja välittäjäksemme.

Ajattele, kuka hän on! Herra Jumala ei antanut meille enkeliä eikä pyhää ihmistä - sillä sellainen ei riittänyt - vaan ainoan Poikansa, totisen Jumalan Jumalasta, Isän vertaisen jumaluuden voimassa ja kunniassa. Tällainen persoona annetaan langenneiden lasten pelastukseksi.

Ja huomattava on, että tämä Pojan ilmestys on niin yhdistetty jumaluuteen, että hänen verensä Raamatussa kutsutaan myös Jumalan vereksi. Kuten Paavali sanoo: »Pyhä Henki on pannut teidät paimeniksi, Jumalan seurakuntaa kaitsemaan, jonka hän verellänsä on lunastanut.» Ajattele, kuinka kallis lunastushinta!

»PYHÄ HENKI ON PANNUT TEIDÄT PAIMENIKSI,JUMALAN SEURAKUNTAA KAITSEMAAN, JONKA HÄN VERELLÄNSÄ ON LUNASTANUT"!

... JONKA HÄN ( JUMALA ) VERELLÄNSÄ ON LUNASTANUT!!

Siinä väkevää Totuuden Sanaa C.O.Roseniukselta.
Ote tämän päivän Sanasta: "Ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan , veri puhdistaa meidät kaikista synneistämme".
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jaikaliii91 kirjoitti:
Jumala on näkymätön Henki. Kukaan ei voi nähdä näkymätöntä. Sinä todistat oikein että Jumala on ilmoittanut itsensä, näkymättömän olemuksensa, ainokaisessa Pojassaan. Silloin me näemme Jumalan Pojassa ja meillä on Jumala Pojassa.

Huomaatko mitä edellä kirjoitat? Minä kerroin sen nyt sinulle jos et itse huomaa.
Joo, vaikka näemme kirjaimemme, niin tiedämme, ettei näidenkään sanojen merkitykset juurikaan muistuta sanoja kirjaimineen, eikä minkään esineenkään nimi yleensä, oikein missään kielessä ole oikein täydellinen kuvaus sen ulkonäöstäkään, vain tiettyjä ääniä ilmaistaan, joissakin kielissä melko tarkasti niiden kaltaisilla sanoilla, ne on kai ainoita poikkeuksia, tästä säännöstä. Ja vaikka näkisitte tietokoneen binäärisen muistin 8 bitin pätkissään, ei siitä olisi paljoa hyötyä, se olisi van sekavaa mustavalkopistesekamelskaa. Vain BMP-kuvaformaatti mustavalkokuvan tapauksessa, saattaisi näyttää etäisesti alkuperäiseltä kuvalta, jos näkisimme tietokoneen muistin esimerkiksi, ja samoin on Jumalan Hengen laita, ei meitä hyödytä NÄHDÄ mitään henkeä, ellei meissä ole aistia, äänielintä, silmää, tai järkeä tms. mieltä, joka muuntaa hengen informaation johonkin elimeen havaittavaksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Mielenkiintoinen tulkinta kolminaisuusopista, että Jumala asui ihmisessä nimeltään Jeesus Nasaretilainen. En osaa nyt sanoa, mihin kolminaisuusopilliseen harhaan tämä väittämä kuuluu.

Kolminaisuusoppi tiivistetysti tarkoittaa: Jumala on yksi (olento), jolla on kolme toisistaan eriävää persoonaa.

Jumala tuli ihmiseksi ja Jumala syntyi ihmiseksi. Nämä ovat Raamatun mukaan täysin totta ja sitä kolminaisuusoppi juuri selittää. Kristus on sekä ihminen että Jumala täysin, molempia 100 % eikä kummatkaan luonnot, jumalallinen eikä inhimillinen, sekoittuneet. Silti samassa henkilössä, Jumalan toisessa persoonassa eli Pojassa, täysin ihminen ja täysin Jumala ovat molemmat luonnot yhtä aikaa toisiaan läpileikaten, osallisia toisistaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Höpön höpön. Jumala on joko yksi tai kolme - ei molempia. Kolminaisuusoppi on sekava ja jokainen vähänkin analyyttisempi ihminen käsittää sen heti.

Puhuminen "uhrista" on joutavaa puuhaa, kun "uhri" heräsi henkiin. Mitään lopullista ei siis tapahtunut.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jos vähänkin jäisit miettimään asiaa kolminaisuusopistasi, niin näkisit mielettömyyden. Siis ristiinnaulitsi itsensä ristille ja samoin JUMALA herätti itsensä kuolleesta. Niinkö?

Raamattu opettaa selkein sanoin ja helposti ymmärrettävästi, miten Jeesuksen Kristuksen JUMALA herätti Jeesuksen kuolleista ja erikoisesti apostolit opettavat, miten tämä kaikkivaltias JUMALA toimi Jeesuksen kautta.

Ajattelehan oppiasi miten tämä käy yksiin;

- Jeesuksella Kristuksella on sama Isä kuin on JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.
- Samoin Jeesuksella on sama JUMALA kuin on JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.

Niin, vaikka JUMALA antoi kaiken vallan Jeesukselle Kristukselle, niin tästä huolimatta Jeesus ei ole JUMALA,- vaikka omaakin JUMALAN kuvan ja kirkkauden ja vieläpä nöyrytti itsensä tästä tilasta ihmiseen nähden.

Kuten Raamattua lukeneena ihmisenä tietänetkin, niin aivan lopussa JUMALA alistaa Jeesuksenkin valtansa alaisuuteen. Miten tuo sopii oppiisi?Jeesuksella ei koskaan ole ollut valtaa JUMALAANSA.

Kun pohdimme käsitettä JUMALA, niin tätä tahtoa ei kukaan,- edes Poika Jeesus Kristus voi omia,- puhumattakaan muista tahoista. Kaikkivaltias JUMALA on kaikkien Isä. Tämä on se JUMALA jota pohdimme.
JUMALA ei koskaan ole koostunut persoonista,.- edes yhdestä,.- vaan Raamatussa JUMALA opettaa, että hän on Henki. - ei persoona.

Niin, huomaa miten kauas on uskonnollisuus ohjannut ihmisten näkemyksiä totisesta JUMALASTA. Ei mitään kosketuspintaa apostolien opetukseen JUMALASTA.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Jos vähänkin jäisit miettimään asiaa kolminaisuusopistasi, niin näkisit mielettömyyden. Siis ristiinnaulitsi itsensä ristille ja samoin JUMALA herätti itsensä kuolleesta. Niinkö?

Raamattu opettaa selkein sanoin ja helposti ymmärrettävästi, miten Jeesuksen Kristuksen JUMALA herätti Jeesuksen kuolleista ja erikoisesti apostolit opettavat, miten tämä kaikkivaltias JUMALA toimi Jeesuksen kautta.

Ajattelehan oppiasi miten tämä käy yksiin;

- Jeesuksella Kristuksella on sama Isä kuin on JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.
- Samoin Jeesuksella on sama JUMALA kuin on JUMALASTA syntyneellä ihmisellä.

Niin, vaikka JUMALA antoi kaiken vallan Jeesukselle Kristukselle, niin tästä huolimatta Jeesus ei ole JUMALA,- vaikka omaakin JUMALAN kuvan ja kirkkauden ja vieläpä nöyrytti itsensä tästä tilasta ihmiseen nähden.

Kuten Raamattua lukeneena ihmisenä tietänetkin, niin aivan lopussa JUMALA alistaa Jeesuksenkin valtansa alaisuuteen. Miten tuo sopii oppiisi?Jeesuksella ei koskaan ole ollut valtaa JUMALAANSA.

Kun pohdimme käsitettä JUMALA, niin tätä tahtoa ei kukaan,- edes Poika Jeesus Kristus voi omia,- puhumattakaan muista tahoista. Kaikkivaltias JUMALA on kaikkien Isä. Tämä on se JUMALA jota pohdimme.
JUMALA ei koskaan ole koostunut persoonista,.- edes yhdestä,.- vaan Raamatussa JUMALA opettaa, että hän on Henki. - ei persoona.

Niin, huomaa miten kauas on uskonnollisuus ohjannut ihmisten näkemyksiä totisesta JUMALASTA. Ei mitään kosketuspintaa apostolien opetukseen JUMALASTA.
Lue nyt vähän enemmän ja tarkemmin Raamattua eksyttäjä antikristus !!!

17 Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.
18 Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

Kuka siis antoi henkensä ja kuka sen otti ????

Herää jo harhoistasi !!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
>>Mitä mieltä olette väitteestä, jonka mukaan "Jumala tuli ihmiseksi meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa"? >>

Roviolle ne jotka tuollaista kehtaavat opettaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Mitämitä. Sinusta kiinnostuu kohta valkotakkiheput, PasiToivonen! Tuollainen asenne on nimittäin nykyään tulkittu psykoosiksi, varoitan sinua vakavasti, enää inkvisiittioaatelmista, ne on nykymaailmassa jo tuomittu.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Jeesus ei ole koskaan tullut tänne, mutta juutalaiset tulivat, meillä ei kuitenkaan ollut sijaa majatalossa.
Ilmianna
Jaa
Mitä epäselvää tässä on ???

Johannes 1
1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Siis mitä epäselvää on tässä:

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme !

Sana siis On Jumala, joka tuli lihaksi, eli Jeesus eli Sana On Jumala, joka tuli siis lihaksi !

Ei asioita enää tämän selvemmin voi kertoa, eikä niitä voi väärin ymmärtää, ei tyhmempikään.
Ilmianna
Jaa
Isä Jumala ei valehtele Sanastaan "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti...ja sinä Herra, olet alussa perustanut maan....(Hepr. 1:8, 10).
Ilmianna
Jaa
Kummallista etteivät helluntailaiset vieläkään usko Jeesukseen. Ovat niin uskovaisia ja pyhiä olevinaan mutta levittävät harhaoppeja sen kun ehtivät. Yksi niistä on väite että Jeesus on jumala. Mutta jos nuppi on viritetty luuloilla niin mikäpä siinä. Antaa heidän uskoa ja jatkaa valehteluaan muillekin.
Ilmianna
Jaa
Muslimeilla oikea oppi.
Ilmianna
Jaa
Muslimit eivät tunnusta sitä, että "Jumala herätti kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen". Ei tätä "evankeliumin perussanomaa" kovin moni muukaan todeksi usko - monet katolisessa uskossa olevat eivät voi tunnustaa tuota väitettä todeksi... jotkut sanovat uskovansa tuon väitteen, mutta kumoavat sen heti perään puhumalla katolisia taruja... niiden mukaan Jeesus ei ole kokonaan ihminen eikä hän kuollut ristillä vaan lähti Jumalana (Henkenä) ulos elottomasta ruumiistaan... ja palasi siihen takaisin kolmantena päivänä. Vain toinen versio evankeliumista voi olla totta, sillä nämä kaksi eri versiota kumoavat toinen toisensa. Jos Jeesus olisi "Jumala ihmisen ruumiissa", niin silloin hänen isänsä ei olisi tarvinnut herättää häntä ylös kuolleista (Jumala ei tarvitse ketään herättämään itseään kuolleista, koska on Jumala eikä voi edes kuolla)...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
10 VASTAUSTA:
Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala.

1 Mooses 1
26. Ja Jumala sanoi: "TehkääMME ihminen kuvakseMME, kaltaisekseMME; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jeesuksesta
Joh 1
1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Jumala ei tietenkään voi kuolla, siispä Jeesuksen ruumis vain kuoli ja kuolleista herättäminen käsittääkseni oli ruumiin eloon herääminen, joka ensin ristillä kuoli.

Joh 4
24. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Joh 20
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus sanoi ristillä ennen kuolemaansa, että Isä sinun käsiisi minä annan henkeni.
Jeesus sanoo myös,että Isä on häntä suurempi.Samoin jeesus on Pyhästä Hengestä siinnyt, ei syntynyt kuten me, miehestä ja naisesta.Jeesus kristus on Jumalan Poika ja sanoo:

Joh 8
58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

Joh 17
3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla
*** oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. ***

Jeesus tiesi olevansa Jumalan Poika jo 12 vuotiaana.
Luukas 2
49. Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"

Roomalaisille 8
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lukeeSanassa kirjoitti:
Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala.

1 Mooses 1
26. Ja Jumala sanoi: "TehkääMME ihminen kuvakseMME, kaltaisekseMME; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jeesuksesta
Joh 1
1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Jumala ei tietenkään voi kuolla, siispä Jeesuksen ruumis vain kuoli ja kuolleista herättäminen käsittääkseni oli ruumiin eloon herääminen, joka ensin ristillä kuoli.

Joh 4
24. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Joh 20
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus sanoi ristillä ennen kuolemaansa, että Isä sinun käsiisi minä annan henkeni.
Jeesus sanoo myös,että Isä on häntä suurempi.Samoin jeesus on Pyhästä Hengestä siinnyt, ei syntynyt kuten me, miehestä ja naisesta.Jeesus kristus on Jumalan Poika ja sanoo:

Joh 8
58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

Joh 17
3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla
*** oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. ***

Jeesus tiesi olevansa Jumalan Poika jo 12 vuotiaana.
Luukas 2
49. Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"

Roomalaisille 8
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
lukeeSanassa: "Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala."

Riippuu siitä luetaanko Sanaa uskossa vai epäuskossa, Jumalaan uskoen vai häntä vastaan tapellen.

Jos uskotaan Jumalaa itseään, Jeesusta Kristusta ja apostoleja niin on vain yksi Jumala, Isä. (Jesaja 45:22, Markus 12:29, Joh 17:3, Joh 20:17, 1 Kor 8:6, 1 Tim 2:5)

Apostoli Paavali kirjoittaa: "meillä on vain yksi Jumala, Isä" (1 Kor 8:6)

"Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1 Tim 2:5)

Jumalan todistus Jeesuksesta:

"Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!" (Luukas 9:35)

Jeesuksen oma todistus:

"Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Ne joilla on joku muu todistus Jeesuksesta eivät ole Jumalaan ja Jeesukseen uskovia vaan jumalankieltäjiä ja antikristuksia.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
lukeeSanassa: "Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala."

Riippuu siitä luetaanko Sanaa uskossa vai epäuskossa, Jumalaan uskoen vai häntä vastaan tapellen.

Jos uskotaan Jumalaa itseään, Jeesusta Kristusta ja apostoleja niin on vain yksi Jumala, Isä. (Jesaja 45:22, Markus 12:29, Joh 17:3, Joh 20:17, 1 Kor 8:6, 1 Tim 2:5)

Apostoli Paavali kirjoittaa: "meillä on vain yksi Jumala, Isä" (1 Kor 8:6)

"Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1 Tim 2:5)

Jumalan todistus Jeesuksesta:

"Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!" (Luukas 9:35)

Jeesuksen oma todistus:

"Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Ne joilla on joku muu todistus Jeesuksesta eivät ole Jumalaan ja Jeesukseen uskovia vaan jumalankieltäjiä ja antikristuksia.
Jumalan Poika on nimenomaan Jumala, mutta ei Isä.
Kaikki Raamatun sanan paikat tulee olla sopusoinnussa, ettei ole ristiriitoja.

Miten yksi Jumala ei ole Isä, Poika ja Pyhä Henki.Sehän tulee ilmi monessa kohtaa Raamatussa.

1 Mooses 1
26. Ja Jumala sanoi: "TehkääMME ihminen kuvakseMME, kaltaisekseMME; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

Ongelma on nimenomaan siinä jos et usko Jeesusta Kristusta häneksi, joka Hän on.Vain lihaksi tullut Jumalan Poika,joka myöskin on Jumala voi synnit sovittaa.Vain Jumala on synnitön ja jeesuksen kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä.

Jeesus sanoo:
Joh 8
23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

Jeesushan ilmaisee Tuomaalle ihan selvästi olevansa Jumala.Jeesus ei ole väittänyt olevansä Isä vaan Poika ja Isä asuu hänessä.

Joh 20
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskokaaSanaa kirjoitti:
Jumalan Poika on nimenomaan Jumala, mutta ei Isä.
Kaikki Raamatun sanan paikat tulee olla sopusoinnussa, ettei ole ristiriitoja.

Miten yksi Jumala ei ole Isä, Poika ja Pyhä Henki.Sehän tulee ilmi monessa kohtaa Raamatussa.

1 Mooses 1
26. Ja Jumala sanoi: "TehkääMME ihminen kuvakseMME, kaltaisekseMME; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

Ongelma on nimenomaan siinä jos et usko Jeesusta Kristusta häneksi, joka Hän on.Vain lihaksi tullut Jumalan Poika,joka myöskin on Jumala voi synnit sovittaa.Vain Jumala on synnitön ja jeesuksen kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä.

Jeesus sanoo:
Joh 8
23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

Jeesushan ilmaisee Tuomaalle ihan selvästi olevansa Jumala.Jeesus ei ole väittänyt olevansä Isä vaan Poika ja Isä asuu hänessä.

Joh 20
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
"Ongelma on nimenomaan siinä jos et usko Jeesusta Kristusta häneksi, joka Hän on."

Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:35)

Onko mitään väliä sillä mitä Jeesus itse sanoo olevansa?

Näille inttäjille Jeesuksen sanoilla ei ole minkäänlaista merkitystä. Raamatun avulla he todistavat Jeesuksen valehtelijaksi, ei ole Jeesus sitä mitä väitää olevansa, Jumalan Poika, vaan on Jumala itse.

Jumala sanoo Jeesuksesta: "Tämä on minun Poikani" (Luukas 9:35)

Ei uskota Jumalaakaan, nämä tietävät asiat paremmin kuin Jumala itse.

Turha luulla että Raamatun voi kääntää todistamaan Jumalaa ja Jeesusta vastaan mutta niinhän nämä järkensä menettäneet luulevat, eikä heille mitään voi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskokaaSanaa kirjoitti:
Jumalan Poika on nimenomaan Jumala, mutta ei Isä.
Kaikki Raamatun sanan paikat tulee olla sopusoinnussa, ettei ole ristiriitoja.

Miten yksi Jumala ei ole Isä, Poika ja Pyhä Henki.Sehän tulee ilmi monessa kohtaa Raamatussa.

1 Mooses 1
26. Ja Jumala sanoi: "TehkääMME ihminen kuvakseMME, kaltaisekseMME; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

Ongelma on nimenomaan siinä jos et usko Jeesusta Kristusta häneksi, joka Hän on.Vain lihaksi tullut Jumalan Poika,joka myöskin on Jumala voi synnit sovittaa.Vain Jumala on synnitön ja jeesuksen kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä.

Jeesus sanoo:
Joh 8
23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

Jeesushan ilmaisee Tuomaalle ihan selvästi olevansa Jumala.Jeesus ei ole väittänyt olevansä Isä vaan Poika ja Isä asuu hänessä.

Joh 20
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
"Jeesushan ilmaisee Tuomaalle ihan selvästi olevansa Jumala.Jeesus ei ole väittänyt olevansä Isä vaan Poika ja Isä asuu hänessä."

Jeesus ilmaisi opetuslapsilleen kuka on "minun Jumalani", eli siis Jeesuksen itsensä Jumala, ja "teidän Jumalanne", eli opetuslasten kuten Tuomaan Jumala. (Joh 20:17)

Molempien Jumala on Isä jonka Jeesus sanoo olevan "ainoan todellisen Jumalan" (Joh 17:3)

Tuomaan Jumala Jeesuksen opetuslapsena ei voi olla kukaan muu kuin Isä, hän jonka Jeesus sanoo olevan "teidän Jumalanne".

Jeesus ei sano olevansa Jumala.

Yksi ihminen Raamatussa "julistaa olevansa Jumala" (2 Tess. 2:4).

Se ihminen ei ole Jeesus.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
"Ongelma on nimenomaan siinä jos et usko Jeesusta Kristusta häneksi, joka Hän on."

Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:35)

Onko mitään väliä sillä mitä Jeesus itse sanoo olevansa?

Näille inttäjille Jeesuksen sanoilla ei ole minkäänlaista merkitystä. Raamatun avulla he todistavat Jeesuksen valehtelijaksi, ei ole Jeesus sitä mitä väitää olevansa, Jumalan Poika, vaan on Jumala itse.

Jumala sanoo Jeesuksesta: "Tämä on minun Poikani" (Luukas 9:35)

Ei uskota Jumalaakaan, nämä tietävät asiat paremmin kuin Jumala itse.

Turha luulla että Raamatun voi kääntää todistamaan Jumalaa ja Jeesusta vastaan mutta niinhän nämä järkensä menettäneet luulevat, eikä heille mitään voi.
korjaus:

Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika"

Raamatunkohta on Joh 10:36 (eikä 10:35)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
korjaus:

Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika"

Raamatunkohta on Joh 10:36 (eikä 10:35)
Jeesus sanoo:

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja ELÄMÄ; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Kellään ihmisellä ei ole ELÄMÄÄ ITSESSÄÄN, kukaan ihmien eli ole ELÄMÄ !!!

Ja Tuomas tunnusti selvääkin selvemmin Jeesuksen Jumalakseen:

27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus vahvisti asian sanomalla "Nyt sinä uskot" !

Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta, jos Hän ei olisi Jumala, sillä muuten Jeesus tuossa syyllistyi Jumalan pilkkaan eli kuoleman syntiin ja Hän olisi joutunut kadotukseen !

Vertaa:

21 Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen;
22 siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!"
23 Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Jeesus sanoo:

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja ELÄMÄ; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Kellään ihmisellä ei ole ELÄMÄÄ ITSESSÄÄN, kukaan ihmien eli ole ELÄMÄ !!!

Ja Tuomas tunnusti selvääkin selvemmin Jeesuksen Jumalakseen:

27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus vahvisti asian sanomalla "Nyt sinä uskot" !

Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta, jos Hän ei olisi Jumala, sillä muuten Jeesus tuossa syyllistyi Jumalan pilkkaan eli kuoleman syntiin ja Hän olisi joutunut kadotukseen !

Vertaa:

21 Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen;
22 siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!"
23 Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.
"Kellään ihmisellä ei ole ELÄMÄÄ ITSESSÄÄN, kukaan ihmien eli ole ELÄMÄ !!!"

Jeesuksella on elämä itsessänsä koska Jumala on sen hänelle antanut, ei siksi että hän olisi Jumala.

"Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä." (Joh 5:26)

Tämmöisiä valheväittämiä nämä jumalattomat kyhäävät.

Toinen on sitten Tuomas.

Tuomaan sanomisilla ei ole mitään merkitystä kun on kaksi todistajaa jotka todistavat siitä että Jeesus on Jumalan Poika. Näin todistavat Jumala itse, sekä Jeesus Kristus. (Luukas 9:35, Joh 10:36).

Ne jotka sanovat että "Jeesus on Jumala" hylkäävät Jumalan todistuksen Jeesuksesta ja Jeesuksen oman todistuksen. He eivät usko Jumalaa eikä Jeesusta. Tyhmyyksissään he luulevat että Tuomas kumoaa Jumalan ja Jeesuksen todistuksen.

Tuomaan Jumala sitäpaitsi on Isä eikä kukaan muu koska Jeesus niin sanoo opetuslapsille (Joh 20:17). Jeesuksella ei siis ollut mitään aihetta nuhdella Tuomasta.

Se jota Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella, jos hän olisi pitänyt itseään Jumalana, oli lainopettaja joka sanoo Jeesukselle: "Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän." (Markus 12:32)

Jos Jeesus olisi pitänyt itseään Jumalana niin hänen olisi pitänyt korjata se mitä lainopettaja sanoo vaan ei korjannut koska hän itse sanoo Herran olevan ainoa Jumala.

Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. (Joh 20:31)

Johanneksen evankeliumia ei ole kirjoitettu siksi että te uskoisitte Jeesuksen olevan Jumala.

Nämä "Jeesus on Jumala" hörhöt eivät tule kääntymään koska he ovat valinneet vääryyden ja siihen heidän vääryyteensä kuuluu Jumalan Sanan jatkuva vääristely.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Jeesus sanoo:

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja ELÄMÄ; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Kellään ihmisellä ei ole ELÄMÄÄ ITSESSÄÄN, kukaan ihmien eli ole ELÄMÄ !!!

Ja Tuomas tunnusti selvääkin selvemmin Jeesuksen Jumalakseen:

27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus vahvisti asian sanomalla "Nyt sinä uskot" !

Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta, jos Hän ei olisi Jumala, sillä muuten Jeesus tuossa syyllistyi Jumalan pilkkaan eli kuoleman syntiin ja Hän olisi joutunut kadotukseen !

Vertaa:

21 Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen;
22 siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!"
23 Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.
Se nyt on aivan sama mitä Tuomas sanoi. Vai onko hellareissa oppina se, että usko Tuomakseen niin sinä pelastut?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tietotuusjaelämä kirjoitti:
Se nyt on aivan sama mitä Tuomas sanoi. Vai onko hellareissa oppina se, että usko Tuomakseen niin sinä pelastut?
Eli sanot siis, että Jeesus valehteli ja Raamattu on valhetta !!!

Herää jo harhoistasi sinäkin !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
”Ihminen syntyi ihmiseksi” sen sijaan, että ”Jumala syntyi ihmiseksi”.
Ilmianna
Jaa
harhaopeilla on kummalliset selitykset ja uskomukset. Niihin ei pidä sortua kuten että Jeesus on jumala.
Ilmianna
Jaa
Onko "Jumala tullut ihmiseksi" vai ei?

Jumala ei ole tullut miksikään. Jumalasta Raamattu sanoo:

"Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen." (1 Tim 6:16)

Jos Jeesus olisi tuo Jumala niin häntä ei olisi kukaan ikinä nähnyt eikä hän voisi sanoa olleensa kuollut (Ilm 1:18) koska Jumala on kuolematon.

Evankeliumin sanoma on se että Jumala lähetti Poikansa mutta tämänkin perusasian (valhe-) kristityt osaavat unohtaa sanoessaan että "Jumala tuli ihmiseksi".
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Isää ei ole kukaan nähnyt, koska sielu on näkymätön kuten imiselläkin.

Joh. 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh. 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Joh. 14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

Siis jos Jeesus ei olisi Jumala, Hän olisi syyllistynyt Jumalan pilkkaan koska teki itsestään Jumalan tässäkin kohdassa !

Onko Jeesus siis syntinen ja kadotuksessa ???

Lue siis enemmän Raamattua, niin ehkäpä opit asiat oikein ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Isää ei ole kukaan nähnyt, koska sielu on näkymätön kuten imiselläkin.

Joh. 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh. 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Joh. 14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

Siis jos Jeesus ei olisi Jumala, Hän olisi syyllistynyt Jumalan pilkkaan koska teki itsestään Jumalan tässäkin kohdassa !

Onko Jeesus siis syntinen ja kadotuksessa ???

Lue siis enemmän Raamattua, niin ehkäpä opit asiat oikein ?
"Siis jos Jeesus ei olisi Jumala, Hän olisi syyllistynyt Jumalan pilkkaan koska teki itsestään Jumalan tässäkin kohdassa !"

"Onko Jeesus siis syntinen ja kadotuksessa ???"

"Lue siis enemmän Raamattua, niin ehkäpä opit asiat oikein ?"

------------------------------

Jos olisit uskonut Jumalaan niin olisit tiennyt että Jeesus on Jumalan Poika koska Jumala niin sanoo. (Luukas 9:35)

Jos olisit uskonut Jeesukseen niin olisit tiennyt saman koska Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Olisit myös tiennyt kuka Jeesuksen sanojen mukaan on Tuomaan Jumala. (Joh 20:17)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
"Siis jos Jeesus ei olisi Jumala, Hän olisi syyllistynyt Jumalan pilkkaan koska teki itsestään Jumalan tässäkin kohdassa !"

"Onko Jeesus siis syntinen ja kadotuksessa ???"

"Lue siis enemmän Raamattua, niin ehkäpä opit asiat oikein ?"

------------------------------

Jos olisit uskonut Jumalaan niin olisit tiennyt että Jeesus on Jumalan Poika koska Jumala niin sanoo. (Luukas 9:35)

Jos olisit uskonut Jeesukseen niin olisit tiennyt saman koska Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Olisit myös tiennyt kuka Jeesuksen sanojen mukaan on Tuomaan Jumala. (Joh 20:17)
Jos sinä lukisit enemmän Raamattua, niin vääjäämättä ymmärtäisit sen perus Totuuden, että Jeesus On Jumala joka tuli lihaksi.

Eikä Jumalan Poika nimi todellakaan poista sitä Totuutta, vaan vain vahvistaa sen.

Jeesus siis on niin ihmisen poika, kuin Jumalan Poika kuin Jumala, ja siinä on koko evankeliumin eli pelastus sanoman ydin, mutta sinä et antikristuksen hengessä sitä voi käsittää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Muslimeilla oikea oppi. (2)
Ilmianna
Jaa
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla...

Lisäys: Paitsi Jeesus. Voi niitä olla muitakin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Mitä Raamattu sanoo ?

Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Vain Jumala pystyy täyttämään TÄYSIN JA PILKULLEEN TAHTONSA, ja jokainen Jumalan tahdon vastainen teko on siis syntiä, ja jokainen Jumalan tahdon täyttämättä jättäminen, eli teko jota ei tehdä, on syntiä !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ruumis on temppeli. Temppeliin voi saapua asumaan ilman, että saa temppelissä oman eri tietoisuuden kuin ennen saapumista sinne.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Oletko sitä mieltä, että ihmisen kristuksen Jeesuksen ja Jumalan tietoisuus on sama?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eikirj kirjoitti:
Oletko sitä mieltä, että ihmisen kristuksen Jeesuksen ja Jumalan tietoisuus on sama?
Jos Jeesus oli ihminen, niin silloin hänellä oli myös sielu. Sielu puolestaan on ensimmäisen persoonan näkökulma tähän maailmaan. Tietoisuus saattoi olla sama, mutta Jeesuksella ensimmäisen persoonan näkökulman rajoittama.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jeesus Jumalaksi tai iankaikkinen kadotuksen tuska. Jeesus sanoi itsestään Jumalan nimenä "minä olen" noin 22 kertaa Joh. evankel.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
18 VASTAUSTA:
Jokaisella ihmisellä on vapaus tarkistaa Raamatusta onko JUMALA valehtelija, vaiko ei.

Jos kuvitellaan Jeesus JUMALAKSI, niin JUMALA on valehtelija ja jos Jeesus on JUMALAN Poika, niin JUMALA ei ole valehtelija.

Nimittäin JUMALA ilmoittaa yks kantaan, ettei kukaan ihminen ole häntä nähnyt:

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joka opettaa ja uskottelee jonkun ihmisen nähneen JUMALAN puhuu täyttä potaskaa. JUMALA ilmoituksineen on tästä todisteena.

Niin, Jeesuksen on aikoinaan nähnyt varmaan miljoonat sen ajan ihmiset, mutta näkymätöntä JUMALAA ei yksikään sen ajan ihminen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Jokaisella ihmisellä on vapaus tarkistaa Raamatusta onko JUMALA valehtelija, vaiko ei.

Jos kuvitellaan Jeesus JUMALAKSI, niin JUMALA on valehtelija ja jos Jeesus on JUMALAN Poika, niin JUMALA ei ole valehtelija.

Nimittäin JUMALA ilmoittaa yks kantaan, ettei kukaan ihminen ole häntä nähnyt:

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joka opettaa ja uskottelee jonkun ihmisen nähneen JUMALAN puhuu täyttä potaskaa. JUMALA ilmoituksineen on tästä todisteena.

Niin, Jeesuksen on aikoinaan nähnyt varmaan miljoonat sen ajan ihmiset, mutta näkymätöntä JUMALAA ei yksikään sen ajan ihminen.
Kuten edellä jo olen monasti kirjoittanut !

Se että Jeesusta sanotaan Jumalan Pojaksi, ei pois sulje sitä Totuutta, että Jeesus on Jumala !!!

Nämä asiat eivät ole toinen toistaan pois sulkevia, vaan toinen toisensa vahvistavia todistuksia !!!

Tämä on siis teidän Jeesuksen kieltäjien perus ongelma !

Jos sinä lukisit enemmän Raamattua, niin vääjäämättä ymmärtäisit sen perus Totuuden, että Jeesus On Jumala joka tuli lihaksi.

Eikä Jumalan Poika nimi todellakaan poista sitä Totuutta, vaan vain vahvistaa sen.

Jeesus siis on niin ihmisen poika, kuin Jumalan Poika kuin Jumala, ja siinä on koko evankeliumin eli pelastus sanoman ydin, mutta sinä et antikristuksen hengessä sitä voi käsittää.

Sitten se väite, että Jumalaa ei ole kukaan nähnyt, mitä Jeesus ITSE sanoo:

7 Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."
8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Kuten edellä jo olen monasti kirjoittanut !

Se että Jeesusta sanotaan Jumalan Pojaksi, ei pois sulje sitä Totuutta, että Jeesus on Jumala !!!

Nämä asiat eivät ole toinen toistaan pois sulkevia, vaan toinen toisensa vahvistavia todistuksia !!!

Tämä on siis teidän Jeesuksen kieltäjien perus ongelma !

Jos sinä lukisit enemmän Raamattua, niin vääjäämättä ymmärtäisit sen perus Totuuden, että Jeesus On Jumala joka tuli lihaksi.

Eikä Jumalan Poika nimi todellakaan poista sitä Totuutta, vaan vain vahvistaa sen.

Jeesus siis on niin ihmisen poika, kuin Jumalan Poika kuin Jumala, ja siinä on koko evankeliumin eli pelastus sanoman ydin, mutta sinä et antikristuksen hengessä sitä voi käsittää.

Sitten se väite, että Jumalaa ei ole kukaan nähnyt, mitä Jeesus ITSE sanoo:

7 Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."
8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
Mitä kiksejä saat oleellisen ilmoituksen sensuroimisesta ja siten vääristäen kokonaisuuden. Kuten Raamattu on todisteena, niin näkymätön JUMALA oli Jeesuksessa ja siten Jeesus ei ole JUMALA eli ilmoitus jatkuu;

10. ETKÖ USKO, että minä olen Isässä, ja että ISÄ ...ON ...MINUSSA? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä EN ...PUHU ...ITSESTÄNI; ja Isä, joka MINUSSA... ASUU, TEKEE TEOT, jotka ovat hänen.
11. USKOKAA minua, että minä olen Isässä, ja että ISÄ ....ON.... MINUSSA; mutta JOS... ETTE , niin USKOKAA ....ITSE TEKOJEN .....TÄHDEN. Joh 14

1. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli PUHUNUT isille profeettain kautta,
2. on hän näinä viimeisinä päivinä PUHUNUT... MEILLE ....POJAN ...KAUTTA , jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
3. ja joka, OLLEN... HÄNEN.... KIRKKAUTENSA ...SÄTEILY ja hänen OLEMUKSENSA KUVA ja KANTAEN kaikki VOIMANSA... SANALLA, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, Hep 1

22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta JUMALA ...TODISTI ...TEILLE voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita JUMALA ...HÄNEN ...KAUTTANSA ...TEKI teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, Ap 2

Lapsikin ymmärtää, miten näkymätön JUMALA, jota kukaan ihminen ei ole edes nänyt, niin tämä ainutlaatuinen JUMALA oli Jeesuksessa kuten Raamattu opettaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Mitä kiksejä saat oleellisen ilmoituksen sensuroimisesta ja siten vääristäen kokonaisuuden. Kuten Raamattu on todisteena, niin näkymätön JUMALA oli Jeesuksessa ja siten Jeesus ei ole JUMALA eli ilmoitus jatkuu;

10. ETKÖ USKO, että minä olen Isässä, ja että ISÄ ...ON ...MINUSSA? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä EN ...PUHU ...ITSESTÄNI; ja Isä, joka MINUSSA... ASUU, TEKEE TEOT, jotka ovat hänen.
11. USKOKAA minua, että minä olen Isässä, ja että ISÄ ....ON.... MINUSSA; mutta JOS... ETTE , niin USKOKAA ....ITSE TEKOJEN .....TÄHDEN. Joh 14

1. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli PUHUNUT isille profeettain kautta,
2. on hän näinä viimeisinä päivinä PUHUNUT... MEILLE ....POJAN ...KAUTTA , jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
3. ja joka, OLLEN... HÄNEN.... KIRKKAUTENSA ...SÄTEILY ja hänen OLEMUKSENSA KUVA ja KANTAEN kaikki VOIMANSA... SANALLA, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, Hep 1

22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta JUMALA ...TODISTI ...TEILLE voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita JUMALA ...HÄNEN ...KAUTTANSA ...TEKI teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, Ap 2

Lapsikin ymmärtää, miten näkymätön JUMALA, jota kukaan ihminen ei ole edes nänyt, niin tämä ainutlaatuinen JUMALA oli Jeesuksessa kuten Raamattu opettaa.
Jumalan lapsi ymmärtää sen, mitä minä kirjoitan !

Mutta sinä et !

Mitä se sinusta kertoo ?

Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana TULI LIHAKSI ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Ja tähän Johannes viittaa seuraavissa sanoissaan:

1. Johanneksen kirje 4
1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, LIHAAN TULLEEKSI, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2. Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli LIHAAN TULEVA; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Sinä et siis tunnusta Jeesusta LIHAAN TULLEEKSI Jumalaksi, joten kuka ja mitä sinä itse olet, Raamatun mukaan Markku ???
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Jumalan lapsi ymmärtää sen, mitä minä kirjoitan !

Mutta sinä et !

Mitä se sinusta kertoo ?

Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana TULI LIHAKSI ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Ja tähän Johannes viittaa seuraavissa sanoissaan:

1. Johanneksen kirje 4
1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, LIHAAN TULLEEKSI, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2. Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli LIHAAN TULEVA; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Sinä et siis tunnusta Jeesusta LIHAAN TULLEEKSI Jumalaksi, joten kuka ja mitä sinä itse olet, Raamatun mukaan Markku ???
Niin, saitko jo orgasmin sensuroidessasi taas jälleen kerran JUMALAN ilmoitusta?

Mikä neuroosi sinulla on poistaa eli jättää huomioimatta Joh 1 ilmoituksessa loppuosa.

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Tuo on juuri todisteena, ettet ymmärrä ja näe luvun alkuosaa Raamatun valossa väittäessäsi Jeesusta JUMALAKSI. Jos Jeesus olisi JUMALA, niin 18 jakeen opetus olisi kumottu Jeesus JUMALA käsitteellä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Jumalan lapsi ymmärtää sen, mitä minä kirjoitan !

Mutta sinä et !

Mitä se sinusta kertoo ?

Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana TULI LIHAKSI ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Ja tähän Johannes viittaa seuraavissa sanoissaan:

1. Johanneksen kirje 4
1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, LIHAAN TULLEEKSI, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2. Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli LIHAAN TULEVA; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Sinä et siis tunnusta Jeesusta LIHAAN TULLEEKSI Jumalaksi, joten kuka ja mitä sinä itse olet, Raamatun mukaan Markku ???
Uskotko että saat Markun uskomaan jakeittesi Sanat ja muuttamaan käsityksensä Jeesuksesta Kristuksesta jos jatkat vielä muutaman päivän, viikon tai kuukauden tai jopa vuoden? Jos Jumala ei ole saanut häntä uskomaan, et sinäkään. Markku kun todistaa että Jumala vaikuttaa uskon ja ettei ihmisellä ole siinä mitään osuutta. Jumala antaa jos antaa. Jumala ei näin ole antanut Markulle sitä uskoa jonka on meille Jeesuksen Jumalaksi tunnustavilla ja tuntevilla uskovilla on. Emme voi auttaa Markkua uskomaan, niin huono usko minulla on hänen kohdalleen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskonJeesukseen kirjoitti:
Uskotko että saat Markun uskomaan jakeittesi Sanat ja muuttamaan käsityksensä Jeesuksesta Kristuksesta jos jatkat vielä muutaman päivän, viikon tai kuukauden tai jopa vuoden? Jos Jumala ei ole saanut häntä uskomaan, et sinäkään. Markku kun todistaa että Jumala vaikuttaa uskon ja ettei ihmisellä ole siinä mitään osuutta. Jumala antaa jos antaa. Jumala ei näin ole antanut Markulle sitä uskoa jonka on meille Jeesuksen Jumalaksi tunnustavilla ja tuntevilla uskovilla on. Emme voi auttaa Markkua uskomaan, niin huono usko minulla on hänen kohdalleen.
Vielä huomauttaisin Markun saastaisen kielenkäytön joka todistaa hänestä jo paljon. Turhaa työtä teemme hänen kohdallaan jos yritämme saada häntä uskomaan Raamatun ilmoituksen sen kokonaisuudessaan. Hän valitsee mieleisensä jakeet joihin voi luonnollinen ihminen uskoa ilman Pyhän Hengen ilmoitusta ja opetusta. Muut jakeet hän heittää selkänsä taakse. Sellaista ihmistä ei voi auttaa. Jättäkäämme hänet Jumalan armon haltuun, jospa Jumala olisi hänelle armollinen. Mutta joka tahtoo jankata hänen kanssaan, saa tietenkin jankata vaikka kymmenen vuotta. Mutta kokemuksesta toteane että viimeisen kymmenen vuoden aikana ei hänessä ja hänen uskossaan ole tapahtunut mitään muutosta tai kehitystä vaikka monet, allekirjoittanut mukaan lukien, ovat yrittäneet ohjata häntä Sanalla.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskonJeesukseen kirjoitti:
Uskotko että saat Markun uskomaan jakeittesi Sanat ja muuttamaan käsityksensä Jeesuksesta Kristuksesta jos jatkat vielä muutaman päivän, viikon tai kuukauden tai jopa vuoden? Jos Jumala ei ole saanut häntä uskomaan, et sinäkään. Markku kun todistaa että Jumala vaikuttaa uskon ja ettei ihmisellä ole siinä mitään osuutta. Jumala antaa jos antaa. Jumala ei näin ole antanut Markulle sitä uskoa jonka on meille Jeesuksen Jumalaksi tunnustavilla ja tuntevilla uskovilla on. Emme voi auttaa Markkua uskomaan, niin huono usko minulla on hänen kohdalleen.
Tämä ei ole minun hatustani vedetty asia,- vaan JUMALAN ilmoitus;

29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on JUMALAN TEKO, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Siis Jeesukseen uskominen on JUMALAN teko ihmisessä.

Huomaatko, miten epäuskoinen olet JUMALAN ilmoitusta kohtaan?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskonJeesukseen kirjoitti:
Uskotko että saat Markun uskomaan jakeittesi Sanat ja muuttamaan käsityksensä Jeesuksesta Kristuksesta jos jatkat vielä muutaman päivän, viikon tai kuukauden tai jopa vuoden? Jos Jumala ei ole saanut häntä uskomaan, et sinäkään. Markku kun todistaa että Jumala vaikuttaa uskon ja ettei ihmisellä ole siinä mitään osuutta. Jumala antaa jos antaa. Jumala ei näin ole antanut Markulle sitä uskoa jonka on meille Jeesuksen Jumalaksi tunnustavilla ja tuntevilla uskovilla on. Emme voi auttaa Markkua uskomaan, niin huono usko minulla on hänen kohdalleen.
Ymmärrätkö sen Totuuden, että Jumalan Sana ei mene hukkaan ?

Jes. 55:11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

Me vain kylvämme, emme itse saa aikaan kasvua Sanan mukaan:

6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.

Lisäksi on hyvä ymmärtää se, että ei ole kyse ainoastaan Markusta !

Vaan pääosin on kyse nuoremista ja yhä ymmärtämättömistä uskovista veljistä ja sisarista, heitä pitää auttaa ja heistä pitää huolehtia !

Muurin aukosta ei ole lupa poistua, vaan siinä on oltava siihen asti, kunnes Herra toisin määrää, ymmärräthän tämänkin ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
nimimerkki filade:

"Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jeesus Jumalaksi tai iankaikkinen kadotuksen tuska. Jeesus sanoi itsestään Jumalan nimenä "minä olen" noin 22 kertaa Joh. evankel."

Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jeesusta itseään:

"Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jumalaa:

"Tämä on minun Poikani" (Luukas 9:35)

Nämä jotka eivät usko Jumalaa eivätkä Jeesusta ovat Isän ja Pojan kieltäjiä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
nimimerkki filade:

"Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jeesus Jumalaksi tai iankaikkinen kadotuksen tuska. Jeesus sanoi itsestään Jumalan nimenä "minä olen" noin 22 kertaa Joh. evankel."

Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jeesusta itseään:

"Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Jokaisella on vapaa valinta uskoa Jumalaa:

"Tämä on minun Poikani" (Luukas 9:35)

Nämä jotka eivät usko Jumalaa eivätkä Jeesusta ovat Isän ja Pojan kieltäjiä.
On vapaa valinta olla Uskomatta Jeesukseen, ja "uskoa" siis "toiseen jeesukseen", mutta sellainen "usko" vain vie lopulta kadotukseen !

2. Kor. 11:4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

Toisen jeesuksen julistaminen siis on samalla toisen evankeliumin julistamista, eli sitä antikristuksen oppia, jota te yritätte täälläkin tuputtaa jopa väkisin vuodesta toiseen !!!

Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana TULI LIHAKSI ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Ja tähän Johannes viittaa seuraavissa sanoissaan:

1. Johanneksen kirje 4
1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, LIHAAN TULLEEKSI, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2. Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli LIHAAN TULEVA; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Sinä et siis tunnusta Jeesusta LIHAAN TULLEEKSI Jumalaksi, joten kuka ja mitä sinä itse olet, Raamatun mukaan "totuus voittaa" nikki ???
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Ymmärrätkö sen Totuuden, että Jumalan Sana ei mene hukkaan ?

Jes. 55:11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

Me vain kylvämme, emme itse saa aikaan kasvua Sanan mukaan:

6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.

Lisäksi on hyvä ymmärtää se, että ei ole kyse ainoastaan Markusta !

Vaan pääosin on kyse nuoremista ja yhä ymmärtämättömistä uskovista veljistä ja sisarista, heitä pitää auttaa ja heistä pitää huolehtia !

Muurin aukosta ei ole lupa poistua, vaan siinä on oltava siihen asti, kunnes Herra toisin määrää, ymmärräthän tämänkin ?
Mitä enemmän Jeesuksen kieltäjän kanssa keskustelee ja vastaa hänelle hänen viesteihinsä, sitä enemmän he polkevat Jeesusta ja levittävät Herran kieltäviä ja jopa Häntä pilkkaavia tekstejä. Ja nämä tekstit ovat luonnollisen ihmisen järkeen käypiä. Siksi he uskovat ne helposti. Tästä johtuen uskosta osattomalle etsijälle voidaan tehdä karhunpalvelus kun näiden Herran vastustajien kanssa väitellään ja heitä innostetaan levittämään harhojaan. Mutta jokainen koetelkoon Herransa edessä koska ja missä ja miten vastaa ja kenelle vastaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Ymmärrätkö sen Totuuden, että Jumalan Sana ei mene hukkaan ?

Jes. 55:11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

Me vain kylvämme, emme itse saa aikaan kasvua Sanan mukaan:

6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.

Lisäksi on hyvä ymmärtää se, että ei ole kyse ainoastaan Markusta !

Vaan pääosin on kyse nuoremista ja yhä ymmärtämättömistä uskovista veljistä ja sisarista, heitä pitää auttaa ja heistä pitää huolehtia !

Muurin aukosta ei ole lupa poistua, vaan siinä on oltava siihen asti, kunnes Herra toisin määrää, ymmärräthän tämänkin ?
Uskovat saavat opetusta seurakunnissa ja Herralta omassa kammioissaan Raamatun äärellä. Täällä pyöriin enemmän uskosta osattomia, pilkkaajia ja Herran kieltäjiä, siis ihmisiä jotka eivät ota vastaan ja joita ei voi opettaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eivätotavastaan kirjoitti:
Uskovat saavat opetusta seurakunnissa ja Herralta omassa kammioissaan Raamatun äärellä. Täällä pyöriin enemmän uskosta osattomia, pilkkaajia ja Herran kieltäjiä, siis ihmisiä jotka eivät ota vastaan ja joita ei voi opettaa.
"Täällä pyöriin enemmän uskosta osattomia, pilkkaajia ja Herran kieltäjiä, siis ihmisiä jotka eivät ota vastaan ja joita ei voi opettaa."

Aamen! Näin on, mitä muuta voi sanoa ihmisistä jotka eivät ota vastaan Jeesuksen omaa todistusta itsestään: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)

Nämä eivät usko Jumalaakaan joka todistaa Jeesuksesta: "Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä" (Luukas 9:35)

Nämä eivät kuule Jumalaa eivätkä Jeesusta, he ovat Isän ja Pojan kieltäjiä. He tekevät Jumalasta valehtelijan ja samoin Jeesuksesta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskonJeesukseen kirjoitti:
Mitä enemmän Jeesuksen kieltäjän kanssa keskustelee ja vastaa hänelle hänen viesteihinsä, sitä enemmän he polkevat Jeesusta ja levittävät Herran kieltäviä ja jopa Häntä pilkkaavia tekstejä. Ja nämä tekstit ovat luonnollisen ihmisen järkeen käypiä. Siksi he uskovat ne helposti. Tästä johtuen uskosta osattomalle etsijälle voidaan tehdä karhunpalvelus kun näiden Herran vastustajien kanssa väitellään ja heitä innostetaan levittämään harhojaan. Mutta jokainen koetelkoon Herransa edessä koska ja missä ja miten vastaa ja kenelle vastaa.
"Ja nämä tekstit ovat luonnollisen ihmisen järkeen käypiä."

On todella järkevämpää lähteä siitä mitä Jumala itse sanoo Jeesuksesta ("Tämä on minun Poikani") ja siitä mitä Jeesus todistaa itsestään ("Minä olen Jumalan Poika")

On täysin JÄRJETÖNTÄ luulla että Raamatun sanalla voisi kumota Jumalan todistuksen Jeesuksesta, mutta niinhän nämä järkensä menettäneet luulevat.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
uskonJeesukseen kirjoitti:
Mitä enemmän Jeesuksen kieltäjän kanssa keskustelee ja vastaa hänelle hänen viesteihinsä, sitä enemmän he polkevat Jeesusta ja levittävät Herran kieltäviä ja jopa Häntä pilkkaavia tekstejä. Ja nämä tekstit ovat luonnollisen ihmisen järkeen käypiä. Siksi he uskovat ne helposti. Tästä johtuen uskosta osattomalle etsijälle voidaan tehdä karhunpalvelus kun näiden Herran vastustajien kanssa väitellään ja heitä innostetaan levittämään harhojaan. Mutta jokainen koetelkoon Herransa edessä koska ja missä ja miten vastaa ja kenelle vastaa.
Nämä eksyttäjät eivät lopeta siihen, että jos heille ei vastaa !!!

Se on JO KÄYTÄNNÖSSÄ nähty !

Ja kuten jo lainasin Sanaa, niin minä kuitenkin luotan siihen, että Sana ei tyhjänä palaja, eli puhdasta evankeliumin sanomaa pitää julistaa täälläkin, eikä miettiä sitä, että itääkö se vai ei ja milloin itää !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eivätotavastaan kirjoitti:
Uskovat saavat opetusta seurakunnissa ja Herralta omassa kammioissaan Raamatun äärellä. Täällä pyöriin enemmän uskosta osattomia, pilkkaajia ja Herran kieltäjiä, siis ihmisiä jotka eivät ota vastaan ja joita ei voi opettaa.
Sori vaan, mutta sinulla on aivan eri käsitys nykyajasta kuin minulla !

Suomessa ovat Hengelliset ajettu ulos seurakunnista, ja siellä siis ei huolehdittu heistä vaan hyväksikäytettiin ja lyötiin vain !

Sain itse Herralta jo yli 10 v sitten Hes 34 luvun ja se Herran mukaan kertoo Suomen Seurakunnan ja seurakuntien tilanteesta, suosittelen lukemaan !!!

Tässä alkumaistiainen:

Hesekiel 34
1 Minulle tuli tämä Herran sana:
2 "Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan, ennusta ja sano heille-paimenille: Näin sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet! Eikö paimenten ole kaittava lampaita?
3 Te olette syöneet rasvat, pukeneet päällenne villat, teurastaneet lihavat; mutta ette ole kainneet laumaa,
4 ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti.
5 Ja niin ne ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi-hajaantuneet ne ovat.
6 Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla; pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan, eikä kenkään niistä välitä eikä niitä etsi.

Täällä toki pyörii kaikenlaista porukkaa, eikä tämä olisi hyvä paikka nuorelle uskovalle, mutta kun monella ei muutakaan yhteyttä ole, niin tämä on siis "vuorilla ja kukkuloilla" ja "metsän petojen" seassa olemista !

Ja jonkun kuitenkin pitää huolehtia niistäkin, jotka täällä lukemassa ja kyselemässä käyvät !

Vai oletko eri mieltä ?

Siis nyt on vain toimittava olosuhteiden mukaan, koska niihin ei voi vaikuttaa, vaikka sitäkin yritin, mutta siis aivan turhaan, sillä eivät väärät ja pahantekijät luovu vallastaan seurakunnissa, eivät millään !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Niin, saitko jo orgasmin sensuroidessasi taas jälleen kerran JUMALAN ilmoitusta?

Mikä neuroosi sinulla on poistaa eli jättää huomioimatta Joh 1 ilmoituksessa loppuosa.

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Tuo on juuri todisteena, ettet ymmärrä ja näe luvun alkuosaa Raamatun valossa väittäessäsi Jeesusta JUMALAKSI. Jos Jeesus olisi JUMALA, niin 18 jakeen opetus olisi kumottu Jeesus JUMALA käsitteellä.
ÖÖ, siis Jeesus ei ole sama henkilö kuin Isänsä mutta Hän on silti Jumaluuskategoriaan kuuluva olento?
Jeesuksella oli Isänsä, ehkä jopa biologinen, joidenkin mielestä Joosef, joidenkin mielestä Sakarias, joka oli myös Johannes Kastajan Isä. Mutta kristinuskossa silti opetetaan, että Jeesus olisi siittynyt Neitseestä, eli oliko tuo neitsyt sitten ENÄÄ, kun Jumalan Voiman Varjo, oli käynyt päällään, niin en tiedä. Roomalaista sotilasta myös veikataan, mutta ehkä emme tiedä, koko tapausta kokonaan, koska myös Intilaisen kultin Krishnan(Bhagavad Giitta on Krishnan kirjoittama) väitetään syntyneen neitseestä, ja hänellä on sama synttäripäiväkin kuin Jeesuksella, 25.12. Mulla on sama kuin Charles Darwinilla, 12.2 mutta ketä sekään kiinnostaa
:-D Voin silti vakuuttaa että itse tiedän, kuka on mun biologinen Isäni ja Äitini...Vaikka äitini kertoikin kuolemansa jälkeen jonkun oudon jutun kerran isoveljeästänikin:-)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ei Jeesus ollut jumala koska hän ei ollut kuolematon ja näkymätön henki.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Siis häh? Jeesuksen sanat on Raamatussa ikuisesti, ja monissa muissakin apokryfeissä, ja ylösnoussut Jeesus puhuu vieläkin ihmisille, tavalla joka ylittää ymmärrystämme, koska emme me tiedä, mitkä asiat hän sanoo itse meille, ja missä asioissa vain ohjaa meidät miettimään asiat ihan itse. Näkymätön HENKI? No, miten sinä muka näät hengelliset asiat? Silloin kun vain puhutaan, ei ääni ole näkyvää, ja silloin kun nähdään, ei se ole kuuluvaa...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Eiköhän ole viisainta jättää nämä Jehovan todistajat keskenään jauhamaan paskaa, eikä langeta heidän trollauksiin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Anteeksi vain, yhtään Jehovan todistajaa ei ole tähän keskusteluun osallistunut, joten itse jauhat. Luulo ei ole tiedon väärti.
Erotan kyllä, milloin Jehovan todistajat kirjoittavat, koska tunnen tuon opetuksen hyvin. He eivät kyllä usko epäraamatulliseen kolminaisuusoppiin myöskään, Babylonista, ei Raamatusta lähtöiseen opetukseen, jonka katolinen kirkko ensin omaksui ja jätti mallin muillekkin tuon Kaikkivaltiasta Suvereenia pilkkaavan opetuksen. Siksi lavealla tiellä onkin niin paljon kulkijoita. Jumala ei anna pyhää henkeään sellaisille, jotka häpäisevät häntä väärillä opetuksilla ja tekevät Jeesuksesta valehtelijan, koska hän antoi kunnian ja palvonnan aina Isälleen.. Eikä hän koskaan rukoillut itseään, eikä turvautunut omaan voimaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tämä hihhuli nimimerkillä "Kristitty.net" jauhaa sapattia mutta ei tunnusta lain tärkeintä käskyä joka Jeesuksen mukaan on tämä: "Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra." (Markus 12:29)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
Tämä hihhuli nimimerkillä "Kristitty.net" jauhaa sapattia mutta ei tunnusta lain tärkeintä käskyä joka Jeesuksen mukaan on tämä: "Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra." (Markus 12:29)
Miten niin en tunnusta lain tärkeintä käskyä? Olkoon tärkein käsky mikä hyvänsä, sapattikäsky on osa kymmentä käskyä ja täten erittäin tärkeä käsky myös.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Juuri tämä 18 jakeen sanojen sisältö opettaa ja halutaan selkeyttää luvun alkuosaa ja mitä aluosassa on opetettu eli;

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Tuo 18 jakeen sisältö nimen omaan painottaa ja opettaa,- ettei Jeesus ole JUMALA,- vaan näkymätön JUMALA oli Jeesuksessa.

Niin, mitä ihmeen kiksejä ihminen saa tietoisesti sensuroidessaan JUMALAN ilmoitusta?

Aivan sama neuroosi sensuroimisen pakosta 13 jakeen kohdalla eli ihminen joka ottaa pelastuksen vastaan, niin sensuroidaan 13 jakeen sanojen sisältö, mikä todistaa, miten ihminen ON JO JUMALASTA SYNTYNYT.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Lopeta jo valheittesi levittäminen !

Et usko Jeesukseen, kun et usko Hänen olevan LIHAAN/LIHAKSI tullut Jumala, vaikka se selvästi sanotaan !

Toinen harhasi on se, että väität kaikkien ihmisten pelastuvan, vaikka Raamattu sanoo monen monessa kohtaa monien menevän kadotukseen !!!

Eli sinä taistelet Sanaa eli Jeesusta eli Jumalaa vastaan, etkä sitä lopeta näköjään, mutta minä pidän huolen siitä, että sinä et ihan helposti pääse todellisia Uskovia eksyttämään:

Lue nyt taas uudestaan nämäkin:

Matt. 7:13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Matt. 18:14 Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Luuk. 9:25 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Ap. t. 8:20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.

1. Kor. 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

1. Kor. 11:32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

2. Kor. 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:

2. Kor. 4:3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

2. Tess. 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

1. Tim. 6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

Ilm. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.

Ilm. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

Kaikki nämä siis Markku ohittaa ja väittää vastoin selvääkin selvempää Totuutta, että kaadotus on ja että sinne moni joutuu !!!

Tämä kertoo Markun tavasta väännellä Raamatun Sanaa mielin määrin omaksi kadotuksekseen !!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Lopeta jo valheittesi levittäminen !

Et usko Jeesukseen, kun et usko Hänen olevan LIHAAN/LIHAKSI tullut Jumala, vaikka se selvästi sanotaan !

Toinen harhasi on se, että väität kaikkien ihmisten pelastuvan, vaikka Raamattu sanoo monen monessa kohtaa monien menevän kadotukseen !!!

Eli sinä taistelet Sanaa eli Jeesusta eli Jumalaa vastaan, etkä sitä lopeta näköjään, mutta minä pidän huolen siitä, että sinä et ihan helposti pääse todellisia Uskovia eksyttämään:

Lue nyt taas uudestaan nämäkin:

Matt. 7:13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Matt. 18:14 Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Luuk. 9:25 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Ap. t. 8:20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.

1. Kor. 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

1. Kor. 11:32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

2. Kor. 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:

2. Kor. 4:3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

2. Tess. 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

1. Tim. 6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

Ilm. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.

Ilm. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

Kaikki nämä siis Markku ohittaa ja väittää vastoin selvääkin selvempää Totuutta, että kaadotus on ja että sinne moni joutuu !!!

Tämä kertoo Markun tavasta väännellä Raamatun Sanaa mielin määrin omaksi kadotuksekseen !!!
Kysy Markulta mikä kadotus on hänen mielestään. Hänen käsityksensä kadotuksesta, ei voi kieltää etteikö sitä Raamatussa ole ja jopa Jeesuksen itsensä sanomana, on eri kuin sinun käsityksesi siitä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eivoikieltäämuttauskooko kirjoitti:
Kysy Markulta mikä kadotus on hänen mielestään. Hänen käsityksensä kadotuksesta, ei voi kieltää etteikö sitä Raamatussa ole ja jopa Jeesuksen itsensä sanomana, on eri kuin sinun käsityksesi siitä.
Se riittää, että hän uskoo "kaikki pelastuu" oppiin !

Markun mukaan siis Jumala pelastaa ihan kaikki ihmiset, haluavat he sitä tai eivät !

Ei ole siis kyse mistään käsite eroista !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Raamattu siis valehtelee. Vai onko niitä jumalia useampia kuin yksi?

Joh. 1:18
Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

1. Tim.6.
15 jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
16 jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä-hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta.

Ja Jeesuskin valehteli:

Mark. 12:29
Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7 VASTAUSTA:
Tuo laki,

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
( 5. Moos. 6:4 )

on juuri se laki, minkä nojalla uskovia, Jeesuksen pyhiä, vainotaan.

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Uskova, Jumalan seurakunnan jäsen, Jumalan lapsi, huutaa avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

Vain Pyhän Hengen kuljettama ihminen, Jumalan lapsi, voi huutaa avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

3. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.
( 1. Kor. 12. )

Uskovan tunnistaa juuri siitä, että he huutavat avukseen Herranaan Jeesusta.

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Uskovien vainot jatkuvat yhä, kuten tämä ketju osoittaa.

Kaikkia, jotka huutavat avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta vainotaan.

Mutta, niin kuin Herra Jeesus pelasti Paavalin kaikkinaisista vainoista, niin on tänäänkin, Jeesus varjelee Häntä avukseen huutavia vainoojilta.

10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
( 2. Tim. 3. )

Vainoojat ovat niitä, joista Paavali kirjoittaa samassa luvussa:

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Tunnistat siis uskovan helposti, hän turvaa Herraansa Jeesukseen, huutaa Häntä avukseen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Usko.Toivonen kirjoitti:
Tuo laki,

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
( 5. Moos. 6:4 )

on juuri se laki, minkä nojalla uskovia, Jeesuksen pyhiä, vainotaan.

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Uskova, Jumalan seurakunnan jäsen, Jumalan lapsi, huutaa avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

Vain Pyhän Hengen kuljettama ihminen, Jumalan lapsi, voi huutaa avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

3. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.
( 1. Kor. 12. )

Uskovan tunnistaa juuri siitä, että he huutavat avukseen Herranaan Jeesusta.

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Uskovien vainot jatkuvat yhä, kuten tämä ketju osoittaa.

Kaikkia, jotka huutavat avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta vainotaan.

Mutta, niin kuin Herra Jeesus pelasti Paavalin kaikkinaisista vainoista, niin on tänäänkin, Jeesus varjelee Häntä avukseen huutavia vainoojilta.

10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
( 2. Tim. 3. )

Vainoojat ovat niitä, joista Paavali kirjoittaa samassa luvussa:

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Tunnistat siis uskovan helposti, hän turvaa Herraansa Jeesukseen, huutaa Häntä avukseen.
Niitä huutajia tulee olemaan hirveän paljon:

Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.' (Luukas 13:25)

Ei ole mitään sellaista uskoa Jeesukseen jossa kielletään Jeesuksen oma todistus itsestään: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36) ja jossa kielletään Jumalan todistus Jeesuksesta: "Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä" (Luukas 9:35)

"Jeesus on Jumala" uskovaiset eivät usko Jeesusta eikä Jumalaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kyllä Jeesus omansa tuntee.

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Jeesuksen omat juuri saavat niskaansa kaikkinaista herjaamista, siis vainoa, mm. tuohon tapaan mitä kommentissasi tuot esille.
Ja lisäksi tuot tuon sanankohdan vääryydellä esille.

Vangituksi tulivat ne, jotka avukseen huutavat Herranaan Jeesusta, siis Jeesuksen omat, Jeesuksen pyhät.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kolmiyhteinen Jumala? Mitä se tarkoittaa? Isää(suurempi) Poikaa(Pienempi) ja Pyhää Henkeä(heidän vertaisensa). Siis kyse on"yhdestä, MEIDÄN perheestä", joka on Jumala. Ei Jumaluus näet voi asua kokonaan, yhdessä ihmisenkään kaltaisessa liharuumiissa, vaan se on eräänlainen sielu-henki-entiteetti, monen olennon eli seurakunann kaltainen asia. Tästä todistaa Ilmestyskirja, kun puhuu 144 000 pelastuneesta Israelilaisesta, se on Messias-sieluentieetin konkreettisin ilmentymä, tai tulee olemaan. Kunhan vain Messiaaksi väitetyn -Yeshua nimensä vääntävät kirjoittaakin lopulta oikein, Jeesukseksi.... Yeshua näet on eri henkilö kuin Jeesus, ELLEI sitten heidän Raamatunkäännöksensä, Uudesta Testamentista, muka käytä Jeesus-nimen paikalla tuota Yeshua-nimeä. Yeshua niminen henkilö oli olemassa, makkabealaissotiensa aikaan, juuri ennen Jeesuksen tuloa, leeviläinen sotainen pappi, joka soti kreikkalaisia vastaan. En tiedä, miksi uusmessiaanisuutensa Israelissa vieläkin venkuloi kirjoittaa Jeesus-nimen väärin. Heillä on ongelma, ja se oli Kaifaksen ja Hannaksen kunnia-asemat Israelin vanhempina, ja hehän hylkäsivät messiaansa. Jeesushan nähtiin elävänä, vielä Kalliohautauksensa jälkeen, ja Jeesuksen väitetään eläneen vielä lähes 40 vuotta, ristiltä selvittyään, lammaspaimenena ja puuseppänä Israelissa, Maria Magdaleenansa kanssa, kolmisen lastakin olisivat saaneet?! Jeesuksellehan jätettiin tekemättä, se viimeinen rikollisen tappoisku ristillä, jalkaluiden murskaaminen, tämänkään vuoksi hän ei kokonaan tuolloin vielä kuollut. Myös Paavali mainitsee eräässä kirjeessään, että "Jeesus oli nähty elossa, ja se oli saanut eräiden uskon luhistumaan, koska toinen tulemuksensa olisi jo silloin muka tapahtunut". Toinen tulemuksensa, olisi kai eräänlainen "inkarnaatio", mutta se, tapahtuuko sitä lainkaan, on mysteeri, koska ILMESTYSKIRJA sanoo, että Jeesus tulee kaikkine pyhineen, PILVESSÄ! Eli Hän ei enää tulisi ristiinnalituksi, vaikka laulaahan Juicekin, että jos Jeesus tulisi takaisin, tavallisena ihmisinä, hänet ristiinnaulittaisiin vain uudestaan, ja senkään vuoksi hän tuskin tulee takaisin aivan pienestä syystä takaisin ihmisyyteensä. Koko länsimaisen uskonnon "KUOLEMAIDEA", vaan tulisi tuhotuksi lopullisesti, jos joku kuollut ihminen muka samana tulisi tänne takaisin, idän uskonnolle se puolestaan on suorastaan oletusarvo, siellähän puhutaan inkaranaatioista, ja Buddhan mukaan vain aniharva välttyy tulemasta tänne piankin takaisin...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Usko.Toivonen kirjoitti:
Tuo laki,

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
( 5. Moos. 6:4 )

on juuri se laki, minkä nojalla uskovia, Jeesuksen pyhiä, vainotaan.

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Uskova, Jumalan seurakunnan jäsen, Jumalan lapsi, huutaa avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

Vain Pyhän Hengen kuljettama ihminen, Jumalan lapsi, voi huutaa avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

3. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.
( 1. Kor. 12. )

Uskovan tunnistaa juuri siitä, että he huutavat avukseen Herranaan Jeesusta.

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Uskovien vainot jatkuvat yhä, kuten tämä ketju osoittaa.

Kaikkia, jotka huutavat avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta vainotaan.

Mutta, niin kuin Herra Jeesus pelasti Paavalin kaikkinaisista vainoista, niin on tänäänkin, Jeesus varjelee Häntä avukseen huutavia vainoojilta.

10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
( 2. Tim. 3. )

Vainoojat ovat niitä, joista Paavali kirjoittaa samassa luvussa:

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Tunnistat siis uskovan helposti, hän turvaa Herraansa Jeesukseen, huutaa Häntä avukseen.
Puhutko usko.toivonen nyt itsestäsi?

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tästä tunnistat heidät, jotka eivät kiellä "sen voiman".

17. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
( 1. Kor. 1. )

Eli tästä tunnistat Jeesuksen pyhän, Jumalan lapsen, jota Jumalan henki kuljettaa.

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jumalia on todella YKSI, Jehova(okei, Jahve): "MINÄ OLEN": Minä olen Herra, Sinun Jumalasi. "Minä" on 1. persoonapronomini.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kolminaisuusoppi on todella perinne, jota vaalitaan, vaikka Raamattu ei sitä opeta. Se on perinne katolilaisuudesta. Jeesus tuomitsi jyrkästi sellaiset, jotka arvostivat perinteitä enemmän kuin Jumalan sanaa.
Nämä raamatunpaikat puhuvat juuri tuosta asiasta: Matteus 15:3; Markus 7:13 Galatalaisille 1:14, Kolossalaisille 2:8.
Kolminaisuusopilla on onnistuttu sokaisemaan suuri määrä ihmisiä. Jumala ei anna epämääräistä sointua itsestään. Hänet voi oppia tuntemaan tutustumalla häneen hänen sanansa välityksellä, ei perinteiden mukaan
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
27 VASTAUSTA:
Niin, tuo Gal. 1. tekstikohta.

11. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12. enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.
13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
14. ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.

Paavali kertoo entisestä vaelluksesta juutalaisuudessa, jolloin hän vainosi Jumalan seurakuntaa, Jeesuksen pyhiä, eli niitä jotka avuksensa huusivat Herranaan Jeesusta Kristusta.

9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,
10. ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.
11. Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.
( Apt. 26. )

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Uskovat alkuseurakunnan alusta lähtien ovat joutuneet vainojen kohteeksi, ja heidät tunnistaa siitä, että he huutavat avukseen Herranaan Jeesusta.

On kirjoitusten tutkijoita, mutta he eivät halua kääntyä Vapahtajansa puoleen, heistä Jeesus toteaa:

39. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.
( Joh. 5. )
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"Tuo laki,

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
( 5. Moos. 6:4 )

on juuri se laki, minkä nojalla uskovia, Jeesuksen pyhiä, vainotaan."

-------------------

Tuosta näkee että Usko.Toivonen ei tiedä Jeesuksesta yhtään mitään.

Jeesus itse lausuu nuo sanat!

Lainopettaja lisäsi siihen: "Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. (Markus 12:32)

Usko Toivoselle ei Jeesuksen Jumala kelpaa vaikka Jeesus itse sanoo että ainoan totisen Jumalan ja hänen maailmaan lähettämänsä Jeesuksen Kristuksen tunteminen on iankaikkinen elämä. (Joh 17:3)

Pyhän Kolminaisuuden tunteminen ei sitä ole vaikka helluntaikirkko niin väittäisi.

Jeesuksen Jumala ei ole kolmiykseys vaan Isä, ainoa totinen Jumala. (Joh 17:3, Joh 20:17)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jeesus tosin varoitti aiemmin, itsetehostuksesta, eräissä apokryfeissä ainakin, ja itsensä suosittelmisesta ja esittelystä, paitsi sellaisissa asioissa, jotka oikeasti kyseinen henkilö osaa. Rikkoiko Jeesus näin oman käskynsä, jos vaati itseään Herran paikalle? No, Jeesus silti vain valittiin, Herran ja Opettajan ja Mestarin osaan, aluksi opetuslapsiensa vuoksi, ja sen vuoksi, että ITSE TAIVAAN ISÄ, oli valinnut hänet Herruuteen, maailman nykyisten ruhtinaiden sijaan. "Tämän maailman ruhtinas näet on jo tuomittu, ja näimme hänen syöksyvän alas taivaasta, kuin Salaman"(Jeesus).
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"totuus_voittaa" kirjoittajalle:

Minun ei tarvitse perustaa asioita omaan järkeilyyni, vaan Raamatun ilmoitukseen tässä asiassa.

Niitä vainotaan Raamatun mukaan, jotka Herranaan avukseen huutavat Jeesusta.

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Ja juuri ne, jotka avukseen huutavat Herraa Jeesusta ovat Jumalan lapsia, Jumalan seurakuntaan kuuluvia, Jeesuksen pyhiä.

Ei kukaan voi huutaa avukseen Herranaan Jeesusta, kuin Pyhän Hengen, Jumalan Hengen, vaikutuksesta.

Tutki itseäsi, huudatko sinä avuksesi Herraa Jeesusta, oletko kääntynyt Herran Jeesuksen puoleen.

11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
( Room. 10. )

Kalloon taotulla omalla uskolla ihminen ei pelastu, vaan kääntymällä Herran Jeesuksen puoleen.
Saulus tarsolainen uskoi olevansa oikeassa, kunnes kohtasi Herran Jeesuksen ja sai armon suuresta synnistään, Jumalan seurakunnan, Jeesuksen pyhien vainoamisesta.

13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
14. ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.
( Gal.1. )

Kyllähän Saulus entisessä vaellukessaan uskoi, että Jumala on yksi, mutta oli silti ilman pelastusta, Saulus oli matkalla kadotukseen.
Sitten Saulus kääntyi, huusi avukseen Herraa Jeesusta ja hänestäkin tuli Jumalan lapsi, Jeesuksen pyhä ja heti alkoi vainot häntäkin kohtaan.

Siitä hän todistaa mm:

12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
( 2. Tim. 3. )

Miksi sinä vainoat Herraa Jeesusta avukseen huutavia kirjoituksillasi?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Usko.Toivonen kirjoitti:
"totuus_voittaa" kirjoittajalle:

Minun ei tarvitse perustaa asioita omaan järkeilyyni, vaan Raamatun ilmoitukseen tässä asiassa.

Niitä vainotaan Raamatun mukaan, jotka Herranaan avukseen huutavat Jeesusta.

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
( Apt. 9. )

Ja juuri ne, jotka avukseen huutavat Herraa Jeesusta ovat Jumalan lapsia, Jumalan seurakuntaan kuuluvia, Jeesuksen pyhiä.

Ei kukaan voi huutaa avukseen Herranaan Jeesusta, kuin Pyhän Hengen, Jumalan Hengen, vaikutuksesta.

Tutki itseäsi, huudatko sinä avuksesi Herraa Jeesusta, oletko kääntynyt Herran Jeesuksen puoleen.

11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
( Room. 10. )

Kalloon taotulla omalla uskolla ihminen ei pelastu, vaan kääntymällä Herran Jeesuksen puoleen.
Saulus tarsolainen uskoi olevansa oikeassa, kunnes kohtasi Herran Jeesuksen ja sai armon suuresta synnistään, Jumalan seurakunnan, Jeesuksen pyhien vainoamisesta.

13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
14. ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.
( Gal.1. )

Kyllähän Saulus entisessä vaellukessaan uskoi, että Jumala on yksi, mutta oli silti ilman pelastusta, Saulus oli matkalla kadotukseen.
Sitten Saulus kääntyi, huusi avukseen Herraa Jeesusta ja hänestäkin tuli Jumalan lapsi, Jeesuksen pyhä ja heti alkoi vainot häntäkin kohtaan.

Siitä hän todistaa mm:

12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
( 2. Tim. 3. )

Miksi sinä vainoat Herraa Jeesusta avukseen huutavia kirjoituksillasi?
On se hirveää "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa kertoa että Jeesus sanoo olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) vastoin näiden "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" valehtelijoiden todistusta jonka mukaan Jeesus onkin Jumala itse.

Ei tästä muuta johtopäätöstä voi tehdä kuin että "Jeesus on Jumala" uskovaiset eivät Jumalasta eivätkä Jeesuksesta piittaa, heillä on toinen Jumala kuin Jeesuksella.

Raamattua he (väärin-) käyttävät Jeesuksen oman todistuksen ja Jumalan todistuksen kieltämiseen.

Raamattu muka todistaa että Jeesus on Jumala kun Jeesus itse todistaa olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) ja Jumala todistaa Jeesuksen olevan hänen Poikansa (Luukas 9:35)

Semmoinen joka uskoo Jeesukseen ei Jeesuksesta mene väittämään mitään sellaista mitä Jeesus itse ei sano.

Jeesuksen Jumala on Isä, ainoa totinen Jumala (Joh 17:3, Joh 20:17)

Helluntailaisten Jumala on kolminaisuus. Nämä eivät Jeesuksesta välitä vaikka Jeesus sanoo Isän olevan myös "teidän Jumalanne" eli Jeesuksen seuraajien ja opetuslasten Jumala. (Joh 20:17)

Jumalan seurakunnalla on vain yksi Jumala, Isä:

"meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät." (1 Kor 8:6)

Helluntaiseurakunta ei ole Jumalan seurakunta, heidän jumala on "Pyhä Kolminaisuus".

Helluntailaiset eivät ole Jumalaan uskovia koska eivät usko Jumalan Sanaa.

Tämä on pelkkä toteamus eikä mitään "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa. Jumalaan uskova ei kiistä Jumalan sanoja niinkuin nämä "uskovaiset" tekevät.

Kukaan joka ei Jeesusta usko ei ole Kristuksessa Jeesuksessa vaan elää itsepetoksessa ja valheessa.

Näitä valheessa ja itsepetoksessa eläviä on paljon. Yksi heistä on Usko.Toivonen. Osa heistä luottaa katoliseen kirkkoon ja paaviin, osa Lutheriin, osa Helluntaikirkkoon. Jumalaa he eivät usko.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
On se hirveää "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa kertoa että Jeesus sanoo olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) vastoin näiden "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" valehtelijoiden todistusta jonka mukaan Jeesus onkin Jumala itse.

Ei tästä muuta johtopäätöstä voi tehdä kuin että "Jeesus on Jumala" uskovaiset eivät Jumalasta eivätkä Jeesuksesta piittaa, heillä on toinen Jumala kuin Jeesuksella.

Raamattua he (väärin-) käyttävät Jeesuksen oman todistuksen ja Jumalan todistuksen kieltämiseen.

Raamattu muka todistaa että Jeesus on Jumala kun Jeesus itse todistaa olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) ja Jumala todistaa Jeesuksen olevan hänen Poikansa (Luukas 9:35)

Semmoinen joka uskoo Jeesukseen ei Jeesuksesta mene väittämään mitään sellaista mitä Jeesus itse ei sano.

Jeesuksen Jumala on Isä, ainoa totinen Jumala (Joh 17:3, Joh 20:17)

Helluntailaisten Jumala on kolminaisuus. Nämä eivät Jeesuksesta välitä vaikka Jeesus sanoo Isän olevan myös "teidän Jumalanne" eli Jeesuksen seuraajien ja opetuslasten Jumala. (Joh 20:17)

Jumalan seurakunnalla on vain yksi Jumala, Isä:

"meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät." (1 Kor 8:6)

Helluntaiseurakunta ei ole Jumalan seurakunta, heidän jumala on "Pyhä Kolminaisuus".

Helluntailaiset eivät ole Jumalaan uskovia koska eivät usko Jumalan Sanaa.

Tämä on pelkkä toteamus eikä mitään "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa. Jumalaan uskova ei kiistä Jumalan sanoja niinkuin nämä "uskovaiset" tekevät.

Kukaan joka ei Jeesusta usko ei ole Kristuksessa Jeesuksessa vaan elää itsepetoksessa ja valheessa.

Näitä valheessa ja itsepetoksessa eläviä on paljon. Yksi heistä on Usko.Toivonen. Osa heistä luottaa katoliseen kirkkoon ja paaviin, osa Lutheriin, osa Helluntaikirkkoon. Jumalaa he eivät usko.
No jos on siis Yksi Jumala eli Isä, siis teidän mukaanne !

Niin onko Pyhä Henki Jumala vai ei ???
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
No jos on siis Yksi Jumala eli Isä, siis teidän mukaanne !

Niin onko Pyhä Henki Jumala vai ei ???
"teidän mukaanne" eli Jumalan Sanan mukaan (1 Kor 8:6) johon sinä et ilmeisesti usko.

Jos meillä on vain yksi Jumala, Isä, niinkuin Sanassa lukee on aivan turha ruveta arvuuttelemaan että olisiko kuitenkin vielä joku toinen joka myös on Jumala. Semmoinen on epäuskoa ja Jumalan Sanasta piittaamattomuutta.

"Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1 Tim 2:5)

Uskokaa tai älkää mutta näin on.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Onhan se selkeätä vainoa.

aivan sama taktiikka kuin Saulus tarsolaisen entisessä vaelluksessa.

Saulus entisessä vaelluksessaan pyrki "takomaan" Jeesuksen pyhien "kalloon" omaa uskoaan, mikä ei ollut sydämen uskoa vaan lakiuskoa.

9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,
10. ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.
11. Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.
( Apt. 26. )

Aivan samanlainen "tao se kalloosi, ymmärrä, ymmärrä" toiminta on sinun ja muiden oman selitysoppinsa varassa toiminta, tosin ilman fyysistä kidutusta ja hengen riistoa. Mutta yhtä suuresta synnistä siinä on kysymys, kun pyritään estämään ihmisiä kääntymästä Herran Jeesuksen puoleen.

Itse he eivät huuda avukseen Herranaan Jeesusta, mutta hyökkäävät niitä vastaan, jotka huutavat avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

Kirjoitan tässäkin ketjussa vain aiheesta, mistä tunnistat uskovan, Jeesuksen pyhän:

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Ei minua kiinnosta "kalloon taottu" ihmisoppi, johon uskovia Suomessa on omien sanojesi mukaan muutama harva. Oppisi on itse rakentamasi ihmisoppi.
Miksi opistasi väittelisin, koska se ei saa ihmisiä kääntymään Herran Jeesuksen puoleen ja huutamaan Häntä avukseen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
"teidän mukaanne" eli Jumalan Sanan mukaan (1 Kor 8:6) johon sinä et ilmeisesti usko.

Jos meillä on vain yksi Jumala, Isä, niinkuin Sanassa lukee on aivan turha ruveta arvuuttelemaan että olisiko kuitenkin vielä joku toinen joka myös on Jumala. Semmoinen on epäuskoa ja Jumalan Sanasta piittaamattomuutta.

"Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1 Tim 2:5)

Uskokaa tai älkää mutta näin on.
Eli Pyhä Henkikään ei ole Jumala !

Miten selitätte tämän:

1. Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Eli Jumala ei siis asukkaan Henkensä kautta meissä , joilla on Jumalan Henki eli Pyhä Henki ?

Käsittämättömiä oppeja teillä !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
"teidän mukaanne" eli Jumalan Sanan mukaan (1 Kor 8:6) johon sinä et ilmeisesti usko.

Jos meillä on vain yksi Jumala, Isä, niinkuin Sanassa lukee on aivan turha ruveta arvuuttelemaan että olisiko kuitenkin vielä joku toinen joka myös on Jumala. Semmoinen on epäuskoa ja Jumalan Sanasta piittaamattomuutta.

"Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1 Tim 2:5)

Uskokaa tai älkää mutta näin on.
Joh. 8:
23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
24. Sentähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."
25. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.
26. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla."
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Eli Pyhä Henkikään ei ole Jumala !

Miten selitätte tämän:

1. Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Eli Jumala ei siis asukkaan Henkensä kautta meissä , joilla on Jumalan Henki eli Pyhä Henki ?

Käsittämättömiä oppeja teillä !
"Käsittämättömiä oppeja teillä !"

Se on apostoli Paavali joka kirjoittaa että meillä (siis uskovilla, vaan ei esim. helluntailaisilla, luterilaisilla ja katolisilla) on vain yksi Jumala, Isä, ja vain yksi Herra Jeesus Kristus. (1 Kor 8:6)

Noilla jotka eivät apostoliseen opetukseen taivu on "kolminaisuus" jota eivät tunteneet Jeesus, hänen opetuslapsensa, eivätkä apostolit.

Mitään selitystä ei ole joka tuon kumoaisi. "Vain yksi Jumala, Isä" ja "vain yksi Herra, Jeesus Kristus", sen joko uskoo tai on uskomatta.

Uskosta luopunut kristikunta ei ole tuota uskonut yli tuhanteen vuoteen mutta se ei muuta asiaa miksikään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
saviseutulainen kirjoitti:
Joh. 8:
23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
24. Sentähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."
25. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.
26. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla."
" Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille."

Eli näin,

Jeesus sanoo: "Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Usko.Toivonen kirjoitti:
Onhan se selkeätä vainoa.

aivan sama taktiikka kuin Saulus tarsolaisen entisessä vaelluksessa.

Saulus entisessä vaelluksessaan pyrki "takomaan" Jeesuksen pyhien "kalloon" omaa uskoaan, mikä ei ollut sydämen uskoa vaan lakiuskoa.

9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,
10. ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.
11. Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.
( Apt. 26. )

Aivan samanlainen "tao se kalloosi, ymmärrä, ymmärrä" toiminta on sinun ja muiden oman selitysoppinsa varassa toiminta, tosin ilman fyysistä kidutusta ja hengen riistoa. Mutta yhtä suuresta synnistä siinä on kysymys, kun pyritään estämään ihmisiä kääntymästä Herran Jeesuksen puoleen.

Itse he eivät huuda avukseen Herranaan Jeesusta, mutta hyökkäävät niitä vastaan, jotka huutavat avukseen Herranaan Jeesusta Kristusta.

Kirjoitan tässäkin ketjussa vain aiheesta, mistä tunnistat uskovan, Jeesuksen pyhän:

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Ei minua kiinnosta "kalloon taottu" ihmisoppi, johon uskovia Suomessa on omien sanojesi mukaan muutama harva. Oppisi on itse rakentamasi ihmisoppi.
Miksi opistasi väittelisin, koska se ei saa ihmisiä kääntymään Herran Jeesuksen puoleen ja huutamaan Häntä avukseen.
Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Korintossa olleella Jumalan seurakunnalla oli vain yksi Jumala, Isä (1 Kor 8:6)

Näin ei ole helluntaiseurakunnissa joten ne eivät ole Jumalan seurakuntia vaan "Pyhän Kolminaisuuden" kirkkoja.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Eli Pyhä Henkikään ei ole Jumala !

Miten selitätte tämän:

1. Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Eli Jumala ei siis asukkaan Henkensä kautta meissä , joilla on Jumalan Henki eli Pyhä Henki ?

Käsittämättömiä oppeja teillä !
Ei Pyhä Henki ole Jumala vaan Jumalan vaikuttava voima ihmisille, joille sellainen annetaan uskon perusteella. Turhaa väittelyä, ne jotka toitottavat kolminaisuudesta tekevät tilin viimeisenä päivänä ja palkka on sen mukainen. Sepä siitä, tili on tulossa aivan varmasti.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tietotuusjaelämä kirjoitti:
Ei Pyhä Henki ole Jumala vaan Jumalan vaikuttava voima ihmisille, joille sellainen annetaan uskon perusteella. Turhaa väittelyä, ne jotka toitottavat kolminaisuudesta tekevät tilin viimeisenä päivänä ja palkka on sen mukainen. Sepä siitä, tili on tulossa aivan varmasti.
Tälläiset selitykset ovat tuttuja esim. jehovantodistajilla !

Niin tilille te tulette joutumaan viimeistään viimeisellä tuomiolla, kun Jeesus istuu Jumalan valtaistuimella, ja Tuomarina tuomitsee teidätkin.

Siinä on enää turhaa sopertaa, että "et sinä Jeesus mikään Jumala ole" !

Siis kukaan muu ei kykene tuomitsemaan KAIKKIA ihmisiä tekojensa mukaan, kuin vain Jumala, eikä Raamatun mukaan ole kuin Yksi Tuomari joka Tuomitsee itse kunkin !

Tämänkin asian pitäisi herätellä teitä miettimään harhaoppejanne, mutta eihän sekään sitä varmaan tee ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
On se hirveää "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa kertoa että Jeesus sanoo olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) vastoin näiden "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" valehtelijoiden todistusta jonka mukaan Jeesus onkin Jumala itse.

Ei tästä muuta johtopäätöstä voi tehdä kuin että "Jeesus on Jumala" uskovaiset eivät Jumalasta eivätkä Jeesuksesta piittaa, heillä on toinen Jumala kuin Jeesuksella.

Raamattua he (väärin-) käyttävät Jeesuksen oman todistuksen ja Jumalan todistuksen kieltämiseen.

Raamattu muka todistaa että Jeesus on Jumala kun Jeesus itse todistaa olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) ja Jumala todistaa Jeesuksen olevan hänen Poikansa (Luukas 9:35)

Semmoinen joka uskoo Jeesukseen ei Jeesuksesta mene väittämään mitään sellaista mitä Jeesus itse ei sano.

Jeesuksen Jumala on Isä, ainoa totinen Jumala (Joh 17:3, Joh 20:17)

Helluntailaisten Jumala on kolminaisuus. Nämä eivät Jeesuksesta välitä vaikka Jeesus sanoo Isän olevan myös "teidän Jumalanne" eli Jeesuksen seuraajien ja opetuslasten Jumala. (Joh 20:17)

Jumalan seurakunnalla on vain yksi Jumala, Isä:

"meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät." (1 Kor 8:6)

Helluntaiseurakunta ei ole Jumalan seurakunta, heidän jumala on "Pyhä Kolminaisuus".

Helluntailaiset eivät ole Jumalaan uskovia koska eivät usko Jumalan Sanaa.

Tämä on pelkkä toteamus eikä mitään "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa. Jumalaan uskova ei kiistä Jumalan sanoja niinkuin nämä "uskovaiset" tekevät.

Kukaan joka ei Jeesusta usko ei ole Kristuksessa Jeesuksessa vaan elää itsepetoksessa ja valheessa.

Näitä valheessa ja itsepetoksessa eläviä on paljon. Yksi heistä on Usko.Toivonen. Osa heistä luottaa katoliseen kirkkoon ja paaviin, osa Lutheriin, osa Helluntaikirkkoon. Jumalaa he eivät usko.
Jeesus ei suhtautunut tähän asiaan silti ihan niin vakavasti - kuin te luulette. Hän tiesi Jumalan Isäksi, joka haluaa lastensa olevan iloisia ja leikkiviä, ja jos Jumala kesti pitää paholaistaan hengeissä, eikö teitä, te "vähäuskoiset". Jeesus ei pitänyt minään majesteettirikoksena itselleen edes sitä, että Hän sanoi, Tuomaan evankeliumissa, olevansa:" Kaikkien HENKIEN ISÄ". Siis Jumalilleenkin Isä:-D Ei Jumala ollut se vakava paha synkkä saatana, mitä vanhassa liitossa vielä etsittiin Jumalan paikallee, vähän joka asiassa, vaan äärettömän paljon sitä kivempi olio ja Isähahmo. Kuitenkaan Jumalan suhtautuminen SYNTIIN on aina vakava asia,mutta rehellisesti sanoen, eikä Jumalat paina villasella edes omia virheitään, muuta en oikein edes muista itsekään edes synniin määritelmä, joten se siitä, anteeksi tämä "Pimeyteni":-D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Tälläiset selitykset ovat tuttuja esim. jehovantodistajilla !

Niin tilille te tulette joutumaan viimeistään viimeisellä tuomiolla, kun Jeesus istuu Jumalan valtaistuimella, ja Tuomarina tuomitsee teidätkin.

Siinä on enää turhaa sopertaa, että "et sinä Jeesus mikään Jumala ole" !

Siis kukaan muu ei kykene tuomitsemaan KAIKKIA ihmisiä tekojensa mukaan, kuin vain Jumala, eikä Raamatun mukaan ole kuin Yksi Tuomari joka Tuomitsee itse kunkin !

Tämänkin asian pitäisi herätellä teitä miettimään harhaoppejanne, mutta eihän sekään sitä varmaan tee ?
Siinä on enää turhaa sopertaa, että "et sinä Jeesus mikään Jumala ole" !

----------------------

Mitä lie sopertavat ne jotka hylkäsivät Jumalan itsensä todistuksen Jeesuksesta:

"Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä" (Luukas 9:35)

Ja ne jotka hylkäsivät Jeesuksen oman todistuksen:

"Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
On se hirveää "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa kertoa että Jeesus sanoo olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) vastoin näiden "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" valehtelijoiden todistusta jonka mukaan Jeesus onkin Jumala itse.

Ei tästä muuta johtopäätöstä voi tehdä kuin että "Jeesus on Jumala" uskovaiset eivät Jumalasta eivätkä Jeesuksesta piittaa, heillä on toinen Jumala kuin Jeesuksella.

Raamattua he (väärin-) käyttävät Jeesuksen oman todistuksen ja Jumalan todistuksen kieltämiseen.

Raamattu muka todistaa että Jeesus on Jumala kun Jeesus itse todistaa olevansa Jumalan Poika (Joh 10:36) ja Jumala todistaa Jeesuksen olevan hänen Poikansa (Luukas 9:35)

Semmoinen joka uskoo Jeesukseen ei Jeesuksesta mene väittämään mitään sellaista mitä Jeesus itse ei sano.

Jeesuksen Jumala on Isä, ainoa totinen Jumala (Joh 17:3, Joh 20:17)

Helluntailaisten Jumala on kolminaisuus. Nämä eivät Jeesuksesta välitä vaikka Jeesus sanoo Isän olevan myös "teidän Jumalanne" eli Jeesuksen seuraajien ja opetuslasten Jumala. (Joh 20:17)

Jumalan seurakunnalla on vain yksi Jumala, Isä:

"meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät." (1 Kor 8:6)

Helluntaiseurakunta ei ole Jumalan seurakunta, heidän jumala on "Pyhä Kolminaisuus".

Helluntailaiset eivät ole Jumalaan uskovia koska eivät usko Jumalan Sanaa.

Tämä on pelkkä toteamus eikä mitään "jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa elävien" vainoa. Jumalaan uskova ei kiistä Jumalan sanoja niinkuin nämä "uskovaiset" tekevät.

Kukaan joka ei Jeesusta usko ei ole Kristuksessa Jeesuksessa vaan elää itsepetoksessa ja valheessa.

Näitä valheessa ja itsepetoksessa eläviä on paljon. Yksi heistä on Usko.Toivonen. Osa heistä luottaa katoliseen kirkkoon ja paaviin, osa Lutheriin, osa Helluntaikirkkoon. Jumalaa he eivät usko.
Jos joku oli edes JUmalan Lapsi, oli Hän tietysti, "Jumala itse"? Mikä tässä on niin vaikeaa? Ettekö USKO; että Jeesus oli monessakin asiassa KORKEIN? Ei Isäänsä, eikä kaikkia veli-enkeleitään korkeampi, ihan joka asiassa tietenkään, koska jokaisella on ajankäyttönsä, eikä kukaan kaikkea muilta ehdi oppia, tämänhän vuoksi Jeesus vaahtosikin "Kaidasta tiestä, ja ahtaasta portista", löytää vain se oma pienenpieni Jumalanlapseutensa ja Jumaluutensa, SE OMINAISUUS; missä ITSE olet se "Korkein". Jeesus kutsuu kaikkia Jumalan Lapseuteen, Jumaluuteen, mutta PAHOLAINEN kutsuu ihmisiä vain omituiseen surkeliuun, pienenä pahana pimeänä palvelijana tai orjana olemiseen, ja kaiken pahana pitämiseen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Tälläiset selitykset ovat tuttuja esim. jehovantodistajilla !

Niin tilille te tulette joutumaan viimeistään viimeisellä tuomiolla, kun Jeesus istuu Jumalan valtaistuimella, ja Tuomarina tuomitsee teidätkin.

Siinä on enää turhaa sopertaa, että "et sinä Jeesus mikään Jumala ole" !

Siis kukaan muu ei kykene tuomitsemaan KAIKKIA ihmisiä tekojensa mukaan, kuin vain Jumala, eikä Raamatun mukaan ole kuin Yksi Tuomari joka Tuomitsee itse kunkin !

Tämänkin asian pitäisi herätellä teitä miettimään harhaoppejanne, mutta eihän sekään sitä varmaan tee ?
No, minä en ole JT enkä kuulu yhteenkään ihmisoppeilla ja kolminaisuudella eksyttäviin lahkoihin, enkä kirkkoihin. Ne ovat perkeleestä. Pyhä Henki on Jumalan antama voima heille jotka uskovat Jeesuksen sanaan ja pysyvät totuudessa.

7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte VOIMAN ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Niin se oikeasti menee mutta väkevä eksytys on eksyttänyt massat pois totuudesta. Aniharvat ovat enää todellisia Jeesuksen opetuslapsia,.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
Siinä on enää turhaa sopertaa, että "et sinä Jeesus mikään Jumala ole" !

----------------------

Mitä lie sopertavat ne jotka hylkäsivät Jumalan itsensä todistuksen Jeesuksesta:

"Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä" (Luukas 9:35)

Ja ne jotka hylkäsivät Jeesuksen oman todistuksen:

"Minä olen Jumalan Poika" (Joh 10:36)
En ole missään kieltänyt sitä Totuutta, että Jeesus on Jumalan Poika !!!

Mutta se on vain osa Totuus siitä, mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta !

Sinä ja kaltaisesi taas kiistätte Jeesuksen olevan LIHAAN TULLUT Sana eli Jumala, eli sinä itse kiellät tärkeän osan Jeesuksesta ja siten evankeliumisikin on toista evankeliumia !

Siis ilosanoma kokonaisuudessaan on se, että Jumala tuli lihaksi ja eli keskellämme, kuten Nimikin kertoo eli Immanuel = Jumala kanssamme/keskellämme !

Sana eli Poika oli enkeleiden yläpuolella, ja siellä ei ole kuin Jumala itse !

Poika tuli siis HETKEKSI AIKAA enkeleitä halvemmaksi !!!!

Jumala sovitti ihmiset ITSENSÄ KAUTTA Kristuksessa ristillä !!!

Nyt Jeesus istuu Jumalan valtaistuimella ja Tuomarina ja Jumalana Hän tulee tuomitsemaan teidätkin.

Tämän Jumalan pelastus suunnitelman mukaan, Jeesus siis on niin Jumala, kuin Jumalan Poika, kuin ihmisen poika, eli KOKO kierto ja KOKO Evankeliumin Totuus, ja KOKO Totuus Jeesuksesta !

Mutta teillä ei ole tätä Jeesusta, vaan toinen jeesus, ja se kertoo sen, että ette ole edes Uskovia, vaan vain jotain uskonnollisia, eli uskontoa harjoittavia, tai sitten uskosta osattomia teologeja, jotka yrittävät epätoivoisesti selvittää Totuutta ihmis viisauden ja järjen avulla !

Mutta niin ei Totuutta tavoiteta, vaan mennään harhaan vain !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
En ole missään kieltänyt sitä Totuutta, että Jeesus on Jumalan Poika !!!

Mutta se on vain osa Totuus siitä, mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta !

Sinä ja kaltaisesi taas kiistätte Jeesuksen olevan LIHAAN TULLUT Sana eli Jumala, eli sinä itse kiellät tärkeän osan Jeesuksesta ja siten evankeliumisikin on toista evankeliumia !

Siis ilosanoma kokonaisuudessaan on se, että Jumala tuli lihaksi ja eli keskellämme, kuten Nimikin kertoo eli Immanuel = Jumala kanssamme/keskellämme !

Sana eli Poika oli enkeleiden yläpuolella, ja siellä ei ole kuin Jumala itse !

Poika tuli siis HETKEKSI AIKAA enkeleitä halvemmaksi !!!!

Jumala sovitti ihmiset ITSENSÄ KAUTTA Kristuksessa ristillä !!!

Nyt Jeesus istuu Jumalan valtaistuimella ja Tuomarina ja Jumalana Hän tulee tuomitsemaan teidätkin.

Tämän Jumalan pelastus suunnitelman mukaan, Jeesus siis on niin Jumala, kuin Jumalan Poika, kuin ihmisen poika, eli KOKO kierto ja KOKO Evankeliumin Totuus, ja KOKO Totuus Jeesuksesta !

Mutta teillä ei ole tätä Jeesusta, vaan toinen jeesus, ja se kertoo sen, että ette ole edes Uskovia, vaan vain jotain uskonnollisia, eli uskontoa harjoittavia, tai sitten uskosta osattomia teologeja, jotka yrittävät epätoivoisesti selvittää Totuutta ihmis viisauden ja järjen avulla !

Mutta niin ei Totuutta tavoiteta, vaan mennään harhaan vain !
1. Joh. 4:9
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että JUMALA LÄHETTI ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Kuka lähetti ja kenet? Toki Isä antoi Pojalle suoritettavia tehtäviä varten vallan joka oli lähtöisin Isä Jumalalta. Siis Jumalalta saatua valtaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tietotuusjaelämä kirjoitti:
1. Joh. 4:9
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että JUMALA LÄHETTI ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Kuka lähetti ja kenet? Toki Isä antoi Pojalle suoritettavia tehtäviä varten vallan joka oli lähtöisin Isä Jumalalta. Siis Jumalalta saatua valtaa.
Jeesus oli se Jumalista, "Jumalan EsikoisPoika", omassa tähtijärjestelmässämme, joka palautti meidät Saatanan mahtien alta, Jumalan, Luojamme vallan alle. Hän sovitti syntejämme, vaikka sanoikin, että "Jokaisen on ristinsä kannettava, ja seurattava minua". Ja sanoi:"Kun minä kuolen, vedän teidät kaikki mukaanne". Koska ei kuolemaa ole pohjimmiltaan olemassa, koska se itsessään tarkoittaa vain olemattomuutta. Se on olemassa vain loogisena elementtinä, kuin VALHE; eli se mitä ei ole läsnä kyseissä paikassa esim. fyysisesti, se on kuollut ja olematon kyseisessä paikassa, tai mikä ei ole TOTTA kyseisessä tilanteessa, on siinä tilanteessa kuollutta ja olematonta. Kuolema ja olemattomuus on eräässä teologisessa suuntaumuksessa synonyymeja. Toisaalta, "Kuolema on Voitto, Kuolema on Ilo"(Sanoi Paavali). Ja: "Toivottomille ihmisille, kuolema on suru". Kuolema on kuintekin AINA KUOLLEELLE ITSELLEEN Ilo, koska se helpottaa kaikkea kärsimystä suunnattomasti. Iloisuus ei ole kovin hyvää käytöstä, kuitenkaan, ainakaan yleensä:-D "Rätinää padan alla on tyhmän vahingoniloinen nauru - turhuutta sekin"(Salomo)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tietotuusjaelämä kirjoitti:
1. Joh. 4:9
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että JUMALA LÄHETTI ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Kuka lähetti ja kenet? Toki Isä antoi Pojalle suoritettavia tehtäviä varten vallan joka oli lähtöisin Isä Jumalalta. Siis Jumalalta saatua valtaa.
Eikö mene perille ???

Tuo kuuluu pelastus suunnitelmaan josta JO kirjoitin !

7 Sinä teit hänet VÄHÄKSI AIKAA enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

Yhä painotan asiaa:

Enkeleiden YLÄPUOLELLA EI OLE OLLUT KUIN Jumala !!!

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 KAIKKI on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli ELÄMÄ, ja elämä oli ihmisten valkeus.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Siis Sana eli Jumala, jossa oli Elämä, Elämääkään ei ole kellään ihmisellä itsessään !!!!

Jeesuksen todistus:

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja ELÄMÄ;

Siis Raamattu on TÄYNNÄ todistuksia siitä, että Jeesus on Jumala, mutta uskosta osaton ei sitä kykene hyväksymään, ei sitten millään näköjään !!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
No jos on siis Yksi Jumala eli Isä, siis teidän mukaanne !

Niin onko Pyhä Henki Jumala vai ei ???
ÖÖ, Ei Jumala pysyisi olemassa vain sen idean avulla, että olisi olemassa kaikella vain olla kaikessa kaille kaikista suurin. Jumalahan on itsestään syntynyt, ilman syntymääkin toisaalta syntynyt, aina oleva, mutta kun Jumala tarkkaili itseään, Hän halusi tietyn kaoottisuuden vähentämiseksi erottaa itseään persooniksi, eli Hän teki ja erotti itsestään itseään pienempiä olentoja(POIKIA) ja myös samanarvoisia ideoita, lähinnä silti vain poikien välillä, eli veljeys on Pyhä Henki. Kuitenkin tässä riepoo ihan tavallista jumaluutta normaali inhimillisyys, eli femaalisuus ja maskullinisuus, eli oliko aina olemassa myös "Jumalattaria?" Kiinalaisessa uskonnossa, I Ching-elementtijaottelussa, Taivaan Isä, on Taivas, PITKÄ JA SUURI Tyhjyys, ja Jumalatar, Äiti, on ÄITI-MAA....Katkonainen, kaikenlaisia pienenpieniä havaittavia osasia täynnä. 6 muutakin elementtiä on I chingissä, googletkaa I Ching tai tsekatkaa tämä:
http://personal.inet.fi/koulu/karppi/IChing.htm
Jeesus silti sanoi, että ei Jumalan valtakunnassa ole "Miestä eikä naista"; vaan kaikki ovat siellä kuin enkelit...ELi sillä ei ole väliä, puhummeko Jumalista vai Jumalattarista, se on vain fyysinen ominaisuus enimmäkseen, vaikka naisen logiikka kai eroaakin hiukan miehen logiikasta?! Jeesus tiedetään tulleen 7 taivaasta, tämän vuoksi hän ei käsittänyt Taivasta sekusaaliseksi paikaksi, joka on Eenokin mukaan 6:nnen taivaan ominaisuus. Antikristus on peräti 9. taivaan asukki, KUOLEMAN TAIVAAN, mutta 10. Taivas on Taivaan Isän itsensä ainoa paikka:"Maasta sinä olet tullut ja sinne sinäkin olet palaava".
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Eikö mene perille ???

Tuo kuuluu pelastus suunnitelmaan josta JO kirjoitin !

7 Sinä teit hänet VÄHÄKSI AIKAA enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

Yhä painotan asiaa:

Enkeleiden YLÄPUOLELLA EI OLE OLLUT KUIN Jumala !!!

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 KAIKKI on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli ELÄMÄ, ja elämä oli ihmisten valkeus.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Siis Sana eli Jumala, jossa oli Elämä, Elämääkään ei ole kellään ihmisellä itsessään !!!!

Jeesuksen todistus:

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja ELÄMÄ;

Siis Raamattu on TÄYNNÄ todistuksia siitä, että Jeesus on Jumala, mutta uskosta osaton ei sitä kykene hyväksymään, ei sitten millään näköjään !!!
"Siis Raamattu on TÄYNNÄ todistuksia siitä, että Jeesus on Jumala, mutta uskosta osaton ei sitä kykene hyväksymään, ei sitten millään näköjään !!!"

Jumalan todistus Jeesuksesta:

"Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!" (Luukas 9:35)

Jeesuksen todistus:

"Minä olen Jumalan Poika." (Joh 10:36)

Sillä joka hylkää Jumalan ja Jeesuksen todistuksen ei ole Jumalaa eikä Jeesusta.

Selityksiä voi olla miten paljon tahansa mutta niillä ei ole mitään merkitystä ja selitysten valheellisuus paljastuu jokaiselle raamatunlukijalle.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lopeta.jo.antikristus kirjoitti:
Eikö mene perille ???

Tuo kuuluu pelastus suunnitelmaan josta JO kirjoitin !

7 Sinä teit hänet VÄHÄKSI AIKAA enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

Yhä painotan asiaa:

Enkeleiden YLÄPUOLELLA EI OLE OLLUT KUIN Jumala !!!

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 KAIKKI on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli ELÄMÄ, ja elämä oli ihmisten valkeus.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Siis Sana eli Jumala, jossa oli Elämä, Elämääkään ei ole kellään ihmisellä itsessään !!!!

Jeesuksen todistus:

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja ELÄMÄ;

Siis Raamattu on TÄYNNÄ todistuksia siitä, että Jeesus on Jumala, mutta uskosta osaton ei sitä kykene hyväksymään, ei sitten millään näköjään !!!
Minulle on täysin selvää ettei Jeesus ole jumala, eikä hänestä tule koskaan Jumalaa. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan Poika.
Tietenkin sinä ja kaltaisesi saatte tehdä Jeesuksesta vaikka Kiinan keisarin, mutta Raamatun ja omien sanojensa mukaan hän on ja pysyy Jumalan Poikana. Tietysti sinua ärsyttää se että minä kutsun Jeesusta niinkuin Jumala käski. Eksyttäjiä on mutta minä en usko heitä, väittäkööt sitten kuinka paljon hyvänsä. Kai tämä nyt tuli täysin selväksi. Minä en usko eksyttäjiä
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
totuus_voittaa kirjoitti:
"Siis Raamattu on TÄYNNÄ todistuksia siitä, että Jeesus on Jumala, mutta uskosta osaton ei sitä kykene hyväksymään, ei sitten millään näköjään !!!"

Jumalan todistus Jeesuksesta:

"Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!" (Luukas 9:35)

Jeesuksen todistus:

"Minä olen Jumalan Poika." (Joh 10:36)

Sillä joka hylkää Jumalan ja Jeesuksen todistuksen ei ole Jumalaa eikä Jeesusta.

Selityksiä voi olla miten paljon tahansa mutta niillä ei ole mitään merkitystä ja selitysten valheellisuus paljastuu jokaiselle raamatunlukijalle.
Montako kertaa tämä pitää toistaa ???
!!!!!!!!!!!!
En ole missään kieltänyt sitä Totuutta, että Jeesus on Jumalan Poika !!!
!!!!!!!!!!!
Mutta se on vain osa Totuus siitä, mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta !

Sinä ja kaltaisesi taas kiistätte Jeesuksen olevan LIHAAN TULLUT Sana eli Jumala, eli sinä itse kiellät tärkeän osan Jeesuksesta ja siten evankeliumisikin on toista evankeliumia !

Siis ilosanoma kokonaisuudessaan on se, että Jumala tuli lihaksi ja eli keskellämme, kuten Nimikin kertoo eli Immanuel = Jumala kanssamme/keskellämme !

Sana eli Poika oli enkeleiden yläpuolella, ja siellä ei ole kuin Jumala itse !

Poika tuli siis HETKEKSI AIKAA enkeleitä halvemmaksi !!!!

Jumala sovitti ihmiset ITSENSÄ KAUTTA Kristuksessa ristillä !!!

Nyt Jeesus istuu Jumalan valtaistuimella ja Tuomarina ja Jumalana Hän tulee tuomitsemaan teidätkin.

Tämän Jumalan pelastus suunnitelman mukaan, Jeesus siis on niin Jumala, kuin Jumalan Poika, kuin ihmisen poika, eli KOKO kierto ja KOKO Evankeliumin Totuus, ja KOKO Totuus Jeesuksesta !

Mutta teillä ei ole tätä Jeesusta, vaan toinen jeesus, ja se kertoo sen, että ette ole edes Uskovia, vaan vain jotain uskonnollisia, eli uskontoa harjoittavia, tai sitten uskosta osattomia teologeja, jotka yrittävät epätoivoisesti selvittää Totuutta ihmis viisauden ja järjen avulla !

Mutta niin ei Totuutta tavoiteta, vaan mennään harhaan vain !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Niin, siis ei "Jumaluus" tarkoita mitään mahdotonta. Se on jossakin taidossaan, tiedossaan, voimateoissa tms. muiden tuntemiensa olentojen ylimmän kunnioituksen saanut olento, joka on siis kaikessa tuollaisessa "paras", "Korkein Olento". Rooman Keisarit uskoivat kai olevansa Jumalia, olivathan he hierarkioittensa kärjessä, ja siis olentoja, joiden käskyjä totteli hyvin moni, ihmiset silti vasta, mutta jopa armeijat.
Yleensä nykyään vain halutaan uskos SIIHEN JUMALAAN, joka ei ole täysin kaltaisemme, eläin, tms. vaan olento, joka hallitsee kaikkea jotenkin näkymättömyydestä käsin, ja sanallaan ja hengellään, vaikka kukaan ei silloin tiedä, onko Hän lainkaan ruumillinen eliö. JOS EI OLE, se ylittää kaiken inhmillisesti tärkeänä pitämämme käsityskykymme. Jeesus ei enkä näin asiaa ilmaissut, Hänhän sanoi itse olevansa "Jumalan Poika"; ja sanoi, että kuka hyvänsä IHMINENKIN voi syntyä Hänen lapsekseen, YLHÄÄLTÄ!

Lucifer oli puolestaan olento, joka ei hyväksynyt jotakin noina maailmamme alkuhistorian aikoina Jumaluutena palvottua olentoa, ja hänen kapinansa oli kuuluisa, Hän halusi perustaa oman galaksinsa jopa, jotenkin Jumalan luomistekojen rinnalle, mutta todellisuudessa häneltä puuttui kaikki tarvittava tietämys sen aikaansaamiseen, siksi hänet heitetttin "syvyyden pohjalle" tutkimaan asiaa, että "miten se olisi edes joskus mahdollista", Saatanan, sen punaisen paholaisdinon, Lucifer otti ikäänkuin maskotikseen. Luicfer käytti merkkinään punamustaa merkkiä, missä oli musta sisus ja punainen rinkula, ja Jumala valitsi häntä vastustamaan Mikaelin, jolla värit olivat sininen ja valkoinen. Jumala ei siis sinänsä tuominnut itse ajatusta, rinnakkaisesta maailmankaikkeudesta, rinnakkaisesta todellisuudesta, totesi vain, että se silti oli vielä mahdotonta. Urantia-kirja kertoo varsin seikkaperäisesti tuosta kapinasta, se kirja on luettavisissa aivan ilmaiseksi netissä. Se, että tässä oli paha - hyvä, vastakkainasettelua paljonkin, on melko merkityksetöntä, Jumalaan, Korkeimpaan Jumalaan verrattuna kaikki ovat pahoja, koska he olivat häntä huomompia luomistaidoissaan ja tiedoissaan, mutta tietenkään tuo kyseinen Lucifer ei Jumalan Enkeleistä ollut huonoin tai "pahinkaan" noissa asioissa, ei ollut silti riittävän tietävä ja taitava. Muttaitse kapina teki Luciferista sitli hyvin pahan ja huonokäytöksisen, hän oli suuresti pahoillaan ja katkrea siitä, ettei oppinut samaa luomistaitoa yhtä hyvin kuin Taivaallinen Isänsä.
Ilmianna
Jaa
Sopii ihan vitusti. jos ostaa kahvia. Muutenhan maailma on myynyt enemmän, kuin se voi ikinä toimittaa.
Ilmianna
Jaa
Hee. Jeesuksena olo on jännää. Melkeen ihanampaa kuin kelan vähennykset.
Ilmianna
Jaa
Ihminen loi jumalan omaksi kuvakseen, kokolailla vittumaiseksi sadistiksi.
https://yle.fi/uutiset/3-9788246
Ilmianna
Jaa
ÖÖ, mutta Jumala on Henki, ei Hän ole pohjimmiltaan edes "Kuva", paitsi ihmisyydessä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
13 VASTAUSTA:
Pistetäänpä taas tämä Voitto Ramun lyhyt opetuspätkä tänne - sen verran hyvin hän kirjoittaa. Ts. TOTUUDESSA.

"Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta."

Lue tuo ajatuksella, rukoillen. Havaitset miten yksinkertainen tunnistamistapa. Ei pitäisi olla vaikeaa. Lapsillehan se on kirjoitettu. Jumalan lapsille.
Hengen puhetta ei siis arvioida sen sisällön, Raamatun mukaisuuden tms. perusteella. Toki kaikki Raamatun vastainen puhe on väärästä hengestä.
Saatana ja väärät henget puhuvat myöskin hyvin Raamatun mukaisesti. Kyllä ne Raamatun tuntevat, paremmin kuin koko kristikunta yhteensä. Siinä ei ihminen pysty niitä päihittämään.

Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.

Kaiken muun väärät henget kyllä saattavat tunnustaa. Älä anna tämän hämätä itseäsi. Ylläolevaa tunnustusta ei voi korvata millään muulla. Ole tässä tarkkana.
Muistat miten riivaajahenget tunnustivat Jeesuksen "Jumalan Pojaksi" (Mt 8:29, Lk 4:34 ). Siinä on tärkeä ero. Kyllä saatanakin tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, tai Jumalan Pyhä. Mutta, että Jumala lähetti Poikansa Kristuksena lunastamaan ihmiset synnin orjuudesta (saatanan vallasta), sitä saatana ei tunnusta.

( Voitto Ramu )
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
saviseutulainen kirjoitti:
Pistetäänpä taas tämä Voitto Ramun lyhyt opetuspätkä tänne - sen verran hyvin hän kirjoittaa. Ts. TOTUUDESSA.

"Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta."

Lue tuo ajatuksella, rukoillen. Havaitset miten yksinkertainen tunnistamistapa. Ei pitäisi olla vaikeaa. Lapsillehan se on kirjoitettu. Jumalan lapsille.
Hengen puhetta ei siis arvioida sen sisällön, Raamatun mukaisuuden tms. perusteella. Toki kaikki Raamatun vastainen puhe on väärästä hengestä.
Saatana ja väärät henget puhuvat myöskin hyvin Raamatun mukaisesti. Kyllä ne Raamatun tuntevat, paremmin kuin koko kristikunta yhteensä. Siinä ei ihminen pysty niitä päihittämään.

Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.

Kaiken muun väärät henget kyllä saattavat tunnustaa. Älä anna tämän hämätä itseäsi. Ylläolevaa tunnustusta ei voi korvata millään muulla. Ole tässä tarkkana.
Muistat miten riivaajahenget tunnustivat Jeesuksen "Jumalan Pojaksi" (Mt 8:29, Lk 4:34 ). Siinä on tärkeä ero. Kyllä saatanakin tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, tai Jumalan Pyhä. Mutta, että Jumala lähetti Poikansa Kristuksena lunastamaan ihmiset synnin orjuudesta (saatanan vallasta), sitä saatana ei tunnusta.

( Voitto Ramu )
No, kerroppa viimein omin sanoin, mitä tarkoittaa käsite; Kristus. Tuo jo paljastaa onko Jeesus JUMALA vai ei.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Aivan triviaali muisto Raamatun sanakirjasta sanoo: "Kristus on Kreikan kieltä, joka tarkoittaa samaa, kuin hebreaksi Messias, voideltu, vapahtaja." Onko täällä joku depatti menossa siitä, että oliko Jeesus Jumala vai Ei, jos ei, niin oliko hän siis paholainen? TOKI, On mahdollista olla vain Jumalan Enkeli, mutta jokainen enkeleistäkin sai olla pieni jumala, juurikin se Jumalan LAPSI asioissa, joita hän itse rupesi elääkseen opettelemaan ja niissä kilpailemaankin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tässä on eräs eroavaisuus kuitenkin, maailman valtauskonnoissa. Islam-usko, ei perustu kovinkaan paljon "Jumalan-Lapsi-käsiteeseen"; ehkä Ismaelin tuleminen Aabrahamin ja varsinkin Saaran hyljeksimäksi oli syynä ja koska sen evankeliumin Koraanissa heille(tai siis Muhammedille) julistivat enkelit Mikael ja Gabriel. Ei Alkuperäiset Jumalan enkelit ole syntyneet täysin samoin kuin ihmiset, kloonamalla seksiaktin jälkeisissa hedelmöityksissä ja sikiöajankasvussa ruumiiksi, vaan he ovat syntyneet eräälaisista astraalisista kopiointiprosesseista, samoin, hieman, kuin mitä voitte esim. kopioida tekstejä tai tietokoneohjelmiakin netistä, ja muuttaa niitä paremmiksi tai huonommiksi. Rakkauskäsite on myös enemmistölle Jumalan Enkeleitä HIUKAN vieras käsite, koska he eivät ole yleensä vetisiä ruumiiltaan, he eivät koe tietynlaista "Olemassaolon Hekumaa", lainkaan. Tämän vuoksi monetkin kristityt Paavalin opetuksen takia paheksuvat Islamia, koska:"Vaikka Enkeli tulisi taivaasta, ja julistaisi toisenlaista evankeliumia kuin ME; olkoon hän kirottu." Oliko se sitten kuitenkaan toisenlaista, lukekaa Koraani, ja miettikää oliko totta Muhammedin itsensä väite siitä, että Hän oli ja eli lähellä Jeesusta, ja oli vain viimeinen suurista profeetoista seemiläisille uskonisille. Ranskalainen Nosrtadamuskin kävi sen jälkeen, mutta hänen nelisäikeensä ovat useimpien mielestä vain jotenkin hassuja....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
No, kerroppa viimein omin sanoin, mitä tarkoittaa käsite; Kristus. Tuo jo paljastaa onko Jeesus JUMALA vai ei.
>>Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.<<

Markku Lievonen,

tunnustatko sinä, että Jeesus on Kristus, LIHAAN TULLUT?

Tunnustatko sinä, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi ( lihaan ) - SE ON, TULI IHMISEKSI SUORITTAMAAN JUMALAN ANTAMAN LUNASTUSTYÖN GOLGATAN RISTILLÄ?

Markku Lievonen, jos tunnustat ylläolevan, niin vastaa lyhyesti- ilman minkäänlaista selitystä, väistöliikettä - näin kirjoittaen:

Tunnustan, että Jeesus on Kristus, lihaan tullut!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
saviseutulainen kirjoitti:
>>Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi, se on, tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä.<<

Markku Lievonen,

tunnustatko sinä, että Jeesus on Kristus, LIHAAN TULLUT?

Tunnustatko sinä, että Raamatun Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi ( lihaan ) - SE ON, TULI IHMISEKSI SUORITTAMAAN JUMALAN ANTAMAN LUNASTUSTYÖN GOLGATAN RISTILLÄ?

Markku Lievonen, jos tunnustat ylläolevan, niin vastaa lyhyesti- ilman minkäänlaista selitystä, väistöliikettä - näin kirjoittaen:

Tunnustan, että Jeesus on Kristus, lihaan tullut!
Kuten aina olen kirjoittanut, niin Nasaretin Jeesus on JUMALAN voideltu, messias eli todistettavasti siten ei JUMALA.
Jeesus on JUMALAN voideltu - kohde ja JUMALA on voitelija. Lihaan tullut JUMALAN voideltu / voitelu.

Kristus ei voi olla JUMALA,- koska Kristus on JUMALAN voideltu.
Kristus on JUMALAN,- ei JUMALA.

23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 1 Kor 3

Huomaa,- on ilmoitettu: ON...JUMALAN

3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että JUMALA ON KRISTUKSEN PÄÄ.

Ymmärrätkö nyt, mitä tarkoittaa käsite; Kristus? Kristus ei ole JUMALA,- vaan JUMALAN. yhden kirjaimen ero, mutta erittäin ratkaiseva.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Kuten aina olen kirjoittanut, niin Nasaretin Jeesus on JUMALAN voideltu, messias eli todistettavasti siten ei JUMALA.
Jeesus on JUMALAN voideltu - kohde ja JUMALA on voitelija. Lihaan tullut JUMALAN voideltu / voitelu.

Kristus ei voi olla JUMALA,- koska Kristus on JUMALAN voideltu.
Kristus on JUMALAN,- ei JUMALA.

23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 1 Kor 3

Huomaa,- on ilmoitettu: ON...JUMALAN

3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että JUMALA ON KRISTUKSEN PÄÄ.

Ymmärrätkö nyt, mitä tarkoittaa käsite; Kristus? Kristus ei ole JUMALA,- vaan JUMALAN. yhden kirjaimen ero, mutta erittäin ratkaiseva.
Kiitos vastauksesta!

Sinä et tunnusta, että JEESUS ON KRISTUS. LIHAAN TULLUT!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Kuten aina olen kirjoittanut, niin Nasaretin Jeesus on JUMALAN voideltu, messias eli todistettavasti siten ei JUMALA.
Jeesus on JUMALAN voideltu - kohde ja JUMALA on voitelija. Lihaan tullut JUMALAN voideltu / voitelu.

Kristus ei voi olla JUMALA,- koska Kristus on JUMALAN voideltu.
Kristus on JUMALAN,- ei JUMALA.

23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 1 Kor 3

Huomaa,- on ilmoitettu: ON...JUMALAN

3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että JUMALA ON KRISTUKSEN PÄÄ.

Ymmärrätkö nyt, mitä tarkoittaa käsite; Kristus? Kristus ei ole JUMALA,- vaan JUMALAN. yhden kirjaimen ero, mutta erittäin ratkaiseva.
Noin on. Meitä Jeesukseen uskovia opetuslapsia on yhä vähemmän. Jumalan lähettämä väkevä eksytys etenee ja eksyttää jopa valitutkin. Mutta joka pysyy lujana loppuun asti, se pelastuu. Pidetään markku kiinni vaan Jumalan Pojan opetuksista, ehkä me kuulumme siihen piskuiseen laumaan loppukahinoissa.

24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

2. Tess.2.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

Minä en usko valheita enkä eksyttjien oppeja. Opettajani on Jeesus Kristus.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
saviseutulainen kirjoitti:
Kiitos vastauksesta!

Sinä et tunnusta, että JEESUS ON KRISTUS. LIHAAN TULLUT!
Jos kirjoituksestani ei SINULLE selvinne, niin ongelma on ymmärrys tasossasi ja siihen en voi vaikuttaa. Koko uusitestamentti kulminoituu samaan asiaan eli Jeesus on Kristus,- JUMALAN voideltu. JUMALAN Poika.

30. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31. mutta nämä ovat kirjoitetut, ETTÄ TE USKOISITTE, että JEESUS ON KRISTUS, JUMALAN POIKA, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Todella näköjään usko ei ole joka miehen,- kuten Raamattu ilmoittaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tietotuusjaelämä kirjoitti:
Noin on. Meitä Jeesukseen uskovia opetuslapsia on yhä vähemmän. Jumalan lähettämä väkevä eksytys etenee ja eksyttää jopa valitutkin. Mutta joka pysyy lujana loppuun asti, se pelastuu. Pidetään markku kiinni vaan Jumalan Pojan opetuksista, ehkä me kuulumme siihen piskuiseen laumaan loppukahinoissa.

24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

2. Tess.2.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

Minä en usko valheita enkä eksyttjien oppeja. Opettajani on Jeesus Kristus.
Kuten muistatkin, niin Jeesukseen uskovia ihmisiä on kautta aikain ollut piskuinen lauma,- Jeesuksen ilmaisua käyttäen ja niin on myös tänä päivänä.
Taas JUMALAN lähettämään eksytykseen uskovia on repullinen, jos kaksikin eli suurin valtavöestö eli jokainen uskonnolllinen puolue ja niiden edustajat.

Mutta, sitä vain edelleen ihmettelen, miten ihmeessä uskonnollinen ihminen ei saata uskoa selkeisiin ilmoituksiin ja erikoisesti mitä Jeesus opetti JUMALASTAAN ja itsestään. Tämä asia ei ainakaan ole ymmärrystasosta/ kyvystä riippuvainen,- koska ilmoitukset on selkeitä.

Siunausta veljelleni / sisarelleni.
Niin, kenempä muun opettajan luokse me menisimme kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tietotuusjaelämä kirjoitti:
Noin on. Meitä Jeesukseen uskovia opetuslapsia on yhä vähemmän. Jumalan lähettämä väkevä eksytys etenee ja eksyttää jopa valitutkin. Mutta joka pysyy lujana loppuun asti, se pelastuu. Pidetään markku kiinni vaan Jumalan Pojan opetuksista, ehkä me kuulumme siihen piskuiseen laumaan loppukahinoissa.

24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

2. Tess.2.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

Minä en usko valheita enkä eksyttjien oppeja. Opettajani on Jeesus Kristus.
Väkevä eksytys on kyllä vaikuttamassa, eli antikristuksen henki !

Ja luopumus tapahtuu kaiken aikaa, sinäkin Markku luovuit muutamia vuosia sitten siitä Totuudesta, että Jeesus on Jumala !

Siis saatanan agenda on tässä lopun ajassa kiistää Jeesuksen Jumaluus !!!

Syynä on se, että eihän muuten kadotuksen lapsi voi asettautua Jumalan temppeliin ja väittää itse olevansa Jumala !!!

3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Siis Jeesuksen Jumaluutta vastaan hyökätään tästä syystä tässä ajassa niin rajusti ja voimallisesti !

Moni valitsee ja uskoo valheen ja siten LUOPUU, eli SE LAAJA LUOPUMUS tapahtuu !

2. Tess. 2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin LUOPUMUS ensin tapahtuu

Moni siis LUOPUU Elävästä Jumalasta, eli Jeesuksesta !!!

Hepr. 3:12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,

Tämä eksytys ja siitä seuraava luopumus on Jumalan seulontaa, se tuntuu minusta pahalta, sillä en toivoisi Markun sun muiden joutuvan kadotukseen, mutta kukin siis valitsee itse ja kunkin teko ja "munaskuut" paljastuvat tämän väkevän eksytyksen kautta:

11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Kukin on nyt siis valinnan edessä ja porukka SEULOTAAN, eli jyvät erotetaan akanoista nyt !!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"ml" kirjoittaa:

>> Kuten muistatkin, niin Jeesukseen uskovia ihmisiä on kautta aikain ollut piskuinen lauma,- >>

Voineeko noin sanoa, Jeesusta Herranaan avukseen huutaviien määrä kasvoi kuin kulovalkea.

40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
( Apt. 2. )

4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.
32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
( Apt. 4. )

14. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot.
( Apt. 5. )

7. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.
( Apt. 6. )

5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
( Apt. 8 )

20. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
21. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
( Apt. 11. )

Jne .. Jeesusta Herranaan avukseen huutavien määrä kasvoi hyvin suuresti,
uskovaisten, Jeesuksen pyhien joukko , Jumalan seurakunta ei ollut mikään piskuinen vaan suuri joukko.

Vainoista huolimatta.

On siis turha selittää omaa oppiaan uskovaisten vähäisellä määrällä, koska Raamattu ilmoittaa toisin.

Uskovan tunnistaa elävästä seurakuntayhteydestä.

2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
( 1. Kor. 1. )

Seurakuntayhteys:

22. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
( 2. Tim. 2. )
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
markku.lievonen kirjoitti:
Jos kirjoituksestani ei SINULLE selvinne, niin ongelma on ymmärrys tasossasi ja siihen en voi vaikuttaa. Koko uusitestamentti kulminoituu samaan asiaan eli Jeesus on Kristus,- JUMALAN voideltu. JUMALAN Poika.

30. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31. mutta nämä ovat kirjoitetut, ETTÄ TE USKOISITTE, että JEESUS ON KRISTUS, JUMALAN POIKA, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Todella näköjään usko ei ole joka miehen,- kuten Raamattu ilmoittaa.
Joh.16: 28
"Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

Joh.17: 5
"Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan."

Jo nämä kaksi jaetta valaisevat häikäisevän kirkkaina Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, Pyhän alkuperän ja Hänen Jumaluutensa.

Ei pitäisi olla epäselvyyttä, eikä vaikeuksia ymmärtää - ELLEI OLE HENGELLISESTI SOKEA ( Ylhäältä Hengestä uudesti syntymätön ) - Herran omien sanojen merkitystä, mitä Hän opetuslapsilleen SANOO JA ILMOITTAA - ei vertauksin, ei vertauskuvallisesti, vaan selväsanaisen yksinkertaisesti - JA YMMÄRRETTÄVÄSTI.

MINÄ OLEN LÄHTENYT ISÄSTÄ ( JUMALASTA ) JA TULLUT MAAILMAAN ( LIHAAN/IHMISEN OSAAN ); JÄLLEEN MINÄ JÄTÄN MAAILMAN ( LIHAN/IHMISEN OSAN ) JA MENEN ISÄN ( JUMALAN ) TYKÖ.

JA NYT, ISÄ, KIRKASTA SINÄ MINUT TYKÖNÄSI SILLÄ KIRKKAUDELLA , JOKA MINULLA OLI SINUN TYKÖNÄSI, ENNENKUIN MAAILMA OLIKAAN ( Jeesus Kristus on AINA OLLUT ja on AINA OLEVA! )
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kylläpä sitä nyt taas pitää olla niin niin tarkka, mutta Jeesus evankeeliumissaan sanoi:"Te takerrutte sanoihin muita syyttäessänne ja tuomitessanne, ja tuomitsette heitä kuin ihmiset ikään, mutta MINÄ EN TUOMITSE KETÄÄN, ja jos joudunkin tuomitsemaan, tuomioni on OIKEA, koska Isän Henki on Kanssani." Yrittäkää nyt silti murtua tuosta osastanne pois, please. Ei se ole Jeesuksen seuraamista olla tuollainen "Ihminen".
Ilmianna
Jaa
Antakaa näiden jehovantodistaja trollien jauhaa keskenään, turha lähteä väittelemään heidän kanssaan.
Ilmianna
Jaa
ÖÖ, joku narrasi, ettei Raamattu opeta, Isästä ja Pojasta ja Pyhästä hengestä:
Matteus 28:19:"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen".
Ilmianna
Jaa
Minut esimerkiksi kastoi henkilö nimeltä Armas, Hyrynsalmella, Hellariksi, mutta mitä iloa siitäkään tiedosta kenellekään on? Kaksi nättiä Hanna-neitiä kävi myös silloin kasteella. Pyhä Henki ei laskeutunut päälleni kyyhkysenä, vaikka valehtelematta, Isäni auton ikkunaan oli matkalla sinne Suomussalmelta läjähtää riekko tai metso... Kuoliko se, no, silloin minun päälleni laskeutui kasteessani vain kuollut Riekko:-D
Ilmianna
Jaa
Ostakkee elämä! Ristuksienne verillä tai millä hyvänsä?! Kertokaa jo jotakin omasta elämästänne?! Eikö elämässänne tapahdu mitään? Miksi kerrotte vain Raamatuistanne, eikö kenen hyvänsä suomalaisen elämässä ole ihan yhtä paljon ja yhtä hyviä tapahtumia, kuin Jeesuksen ja apostolien?
Nämä on KESKUSTELUPALSTOJA, eikä kirjojen siteerauspaikkoja!
Ilmianna
Jaa
Ihmisen tietoisuus on eri kuin Jumalan tietoisuus. Sovita tuota Jeesukseen, niin ymmärrät jotakin ihmisestä kristuksesta Jeesuksesta. Älä sano sitä ihmistä kaiken luoneeksi kaikkitietäväksi Jumalaksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ymmärtämättömän ihmisen kirjoitus !

Ihmisen, joka kuvittelee Raamatun aukeavan ihmisjärjen ja "ihmisviisauden" avulla.

Jumalan pelastus suunnitelmaan kuului tärkeänä osana se, että Sana eli Jumala tuli lihaksi ja asui keskellämme, ihan kuten nimi Immanuel kertoo, eli ITSE Jumala keskellämme/kanssamme.

Jeesus itse todistaa:

6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
7 Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."
8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
!!!
10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Jumala tuli ihmiseksi

Mitä mieltä olette väitteestä, jonka mukaan "Jumala tuli ihmiseksi meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa"?

Onko "Jumala tullut ihmiseksi" vai ei?

Sopiiko tuo väite yhteen kolminaisuusopin kanssa?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta