Urheiluilmailuopiston oikeudenkäynnit

Tietääköhän kukaan, kuinka paljon Urheiluilmailuopiston varoja on käytetty oikeudenkäynteihin ja kuinka paljon niistä on ollut hyötyä?
1
Ilmianna
Jaa

120 Vastausta


Päivää taas Sakari.

Minä tiedän.
Sen tietää myös vakuutusyhtiö joka korvaa niitä kuluja.

Jos olet asianosainen, ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Asiattoman heittelyn sijaan olisi paikallaan julkisesti pyytää anteeksi jäsenistöltä oman turhamaisuuden ja taitamattomuuden johdosta poltettuja kymmeniätuhansia jäsenmaksueuroja, sinänsä vahingonkorvauksia tuskin kukaan odottaa mutta hyvä ele olisi myös ilmoittaa luopuvansa yhdistystoiminnasta näiltä osin.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
josolisimunaa kirjoitti:
Asiattoman heittelyn sijaan olisi paikallaan julkisesti pyytää anteeksi jäsenistöltä oman turhamaisuuden ja taitamattomuuden johdosta poltettuja kymmeniätuhansia jäsenmaksueuroja, sinänsä vahingonkorvauksia tuskin kukaan odottaa mutta hyvä ele olisi myös ilmoittaa luopuvansa yhdistystoiminnasta näiltä osin.
Suomen Urheiluilmailuopiston toimintaa ei rahoiteta Suomen Ilmailuliiton jäsenmaksutuotoilla.

Opisto on osakeyhtiö. Ei yhdistys.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Ajatusten tonava....... osakeyhtiön vahingoittaminen ei haittaa mitään koska omistajat eivät suoraan rahoita yhtiötä vaan yhtiötä omistavaa yhdistystä.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Pari vuotta sitten Urheiluilmailuopistolla oli ongelmia, koska johto teki tyhmyyksiä, ja koitti sitten peitellä asioita, ja seuraukset olivat murheellisia. Käsittääkseni SIL taholta koettiin tarpeelliseksi pitää huolta siitä, että opistossa ei enää salailla asioita.

Nyt olisi hyvä pitää toiminta avoimena ja asiallisena?
1
Ilmianna
Jaa
Toiminta on avointa ja asiallista. Opisto toimii omistajaosakkaiden valitseman hallituksen ohjauksessa ja yhtiökokouksessa omistajat saavat kaiken osakeyhtiölaissa tarkoitetun tiedon.

Jos yhtiökokousten välillä joku asoianosainen haluaa saada tietoa tästä yksityisestä osakeyhtiöstä, pyydän ottamaan yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan.

On selvää, että SUOMI24 anonyymipalsta ei ole tarkoitettu yksityisen osakeyhtiön osakkeenomistajille tarkoitetun tiedon julkoistamiseen koko maailmalle. Kysyjä tusklin tarkoittikaan, että yhtiö alkaisi julkisen tiedottamisen täällä.

Avauskysymyshän koski sitä, "tietääkö joku." Sihen kysymykseen jo vastasin. Kyllä tietää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Oikeuden päätös johdon perseilystä on kuitenkin julkinen :) :) Samoin korvaussummat jne.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onneksi rahat eivät mene hukkaan vaan oikeiden lakihenkilöiden palkkioihin. Sillä turvataan taas yksityisilmailun tulevaisuutta monta tuntia eteenpäin.
1
Ilmianna
Jaa
Suomen asianajajaliiton näkemys tapahtuneeseen olisi mielenkiintoista saada. Ehkä joku voisi vinkata.
1
Ilmianna
Jaa
Ja niin olemme taas nähneet että SUOMI24 on paikka, jossa jutut lähtevät ns. laukalle.

Täällä kysytään Suomen Urheiluilmailuopiston "oikeudenkäynneistä". Oikeudenkäynnit ovat lopulta julkisia.

Mikä on se epäkohta josta nimimerkit ovat tai teeskentelevät olevansa huolissaan?
Mikä on se vahinko jonka verhotusti väitetään tapahtuneen?
Kenelle kuviteltu vahinko on aiheutunut?
Mikä on vahingon aiheutumismekanismi?

Mikä tai mitkä ovat ne syyt, joiden perusteella arvon nimimerkit uskovat että osakeyhtiössä vuosittain suoritettava tilintarkastus ei havaitsisi mahdollista vahinkoa ja nostaisi asiaa esille tilintarkastuskertomuksessa?

Mikä tai mitkä ovat ne syyt joiden perusteella arvon nimimerkit uskovat, että osakeyhtiön yhtiökokous olisi kykenemätön analysoimaan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja päättämään, onko edellytyksiä tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle?

Suomen Urheiluilmailuopisto on ollut osallisena muutamissa oikeudenkäynneissä. Osa niistä on syyttäjän alulle panemia, joissa henkilöitä on syytetty rikoksesta ja tuomittu korvauksiin. Niissä oikeudenkäynneissä opistona siamiehenä on toiminut AAtsto Borenius helsingistä.

Lisäksi Urheiluilmailuopisto on itse nostanut yhden siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen entistä toimitusjohtajaansa vastaan käräjäoikeudessa. Asia on siirtynyt hovioikeuden käsiteltäväksi. Asiamiehenä Borenius.

Lisäksi Urheiluilmailuopistosta erotettu entinen toimitusjohtaja haastoi opiston oikeuteen omaa työsuhdettaan koskevassa asiassa. Opiston asiamiehenä tässä prosessissa Elsilän Asianajotoimisto.

Käräjäoikeuden tässä prosessissa antaman päätöksen mukaan opisto on suorittanut opiston erotetulle johtajalle palkan tekemättömästä työstä 6 kuukauden ajalta ja asia on loppuun käsitelty. Opisto ei halunnut valittaa päätöksestä, koska todettiin, että edellisen toimitusjohtajan erottaminen oli tuonut opistolle sitä seuranneen vuoden aikana suuremman rahallisen säästön kuin opiston maksama erokorvaus ja oikeudenkäyntikulujen omavastuu olivat yhteensä, samalla kun opiston toiminta oli uusien johtamisjärjesteluyiden myötä kääntynyt merkittävään nousuun ja kasvuun.

Opistolla ei ole koskaan mennyt taloudellisesti yhtä hyvin kuin nyt.

Ja jos jollekulle on jäänyt epäselväksi, niin Suomen Ilmailuliiton jäsenten maksamat jäsenmaksut eivät siirry missään muodossa avustuksena Suomen Urheiluilmailuopiston toiminnan rahoitukseksi . Opiston talous on täysin erillään sen omistajien taloudesta.

Suomen Urheiluilmailuopistolla on 4 osakasta: Jämi-säätiö, Räyskälä-Säätiö, Lopen kunta ja SIL. Kaikki osakkaat ovat olleet opiston hallituksessa 100% yksimieliset tehtävistä toimenpiteistä ja ratkaisuista.

Kummastelen sitä, että arvon nimimerkeillä ei ole tiedossaan minun yhteystietojani, koska nämä vastaukset ja tosisasiat olisi ollut mahdollista saada selville yksinkertaisesti soittamalla tai mailaamalla. Eikä haahuilemalla täällä Suomi24:lla, epämääräisten vihjausten ja syytösten kautta. No, eihän tässä mitään uutta ole.

Jos teillä on vielä jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa, ottakaa yhteyttä. Ihan omalla nimellä ja omilla kasvoilla. Niin minäkin teen. Tulkaa SIL syyskokoukseen myöhemmin tässä kuussa. Esittäkää kysymyksenne ja väitteenne siellä. Vastaan mielelläni ja esitän faktat.

Jos joku haluaa keskustella (en tosin ymärrä mistä aiheesta) Asianajajaliiton kanssa, niin liiton valvontalautakunnan yhteystiedot ovat tässä:

https://www.valvontalautakunta.fi/valvontalautakunta

Ehkäpä sittenkin vain perättömien epäluulojen kylväminen ja vastuunkantajien mustamaalaaminen on ollut aloittajilla pohjimmaisena vaikuttimena tässä(kin) keskustelusäikeessä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6 VASTAUSTA:
Miksi Räyskälä säätiö ja Lopen kunta ovat enään SUIO:n osakkaina kun opiston konsultin luoman strategian mukaan Räyskälästä pitää siirtää toiminta pois ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Purjelentäjäry kirjoitti:
Miksi Räyskälä säätiö ja Lopen kunta ovat enään SUIO:n osakkaina kun opiston konsultin luoman strategian mukaan Räyskälästä pitää siirtää toiminta pois ?
"Purjelentäjäry" esitti kysymyksen

" Miksi Räyskälä säätiö ja Lopen kunta ovat enään SUIO:n osakkaina kun opiston konsultin luoman strategian mukaan Räyskälästä pitää siirtää toiminta pois ?"

Opisto on todellakin yhdessä SIL:n kanssa teettänyt konsulttiselvityksen toimintansa suuntaviivoista. Selvityksessä tarkasteltiin sitä, kuinka Opiston tulee toimia - jotta se parhaiten täyttää Suomen Ilmauiluliiton strategisen valinnan siitä, että nimenomaan koulutus on liiton strateginen kärkihanke.

Konsultti ei ensinnäkään luonut "strategiaa" Opistolle.
Toiseksi, konsultti ei esittänyt, että Opiston tulee siirtää toimintansa pois Räyskälästä.
Konsultti esitti, että opiston tulisi LAAJENTAA toimintaansa myös muualle Suomeen, onhan kyseessä SUOMEN Urheiluilmailuopisto. Näin olemme menestyksellisesti tehneet ja kuluvana vuonna olemme järjestäneet aktiivista ilmailulupakirjoihin tähtäävää koulutustoimintaa lukuisilla uusilla (ja vanhoilla) paikkakunnilla Hangosta Lappiin.

Sen sijaan Opistossa on jo aiemmin tehty päätös siirtää opiston TOIMISTO pois Räyskälästä, puhtaasti tarkoituksenmukaisussyistä.

Opisto on sittemmin pitänyt toimistoa Suomen Ilmailuliiton talossa malmilla. Ensi viikolla Opisto avaa uudet toimi- ja koulutustilat Malmin lentoaseman päärakennuksessa, "pyöreässä", vanhan briefingin tiloissa, jotka on nyt kunnostettu opiston käyttöön.

Näin opiston koulutustilat ovat merkittävästi aiempaa paremmin saavutettavissa varsinkin niille oppilaille, jotka opiskelevat muuta kuin purjelentoa.

Opisto ei muutoin ole ollut siirtämässä toimintaa pois Räyskälästä. Opisto omistaa edelleenkin "SIL-luokan" (kokonaisen talon) Räyskälässä, jota tullaan jatkossakin käyttämään opetustarkoituksiin. Samoin Opisto omistaa lähes puolet Räyskälän lentopaikan alueella sijaitsevasta LENTOLAAKSO-hallista.

Opisto on kuluvana vuonna investoinut huomattavan määrän rahaa Räyskälään. Varoilla on rakennettu ja päällystetty (asfaltoitu) kiitotieltä johtava rullaustie ja uusi asemataso Lentolaakso-halliin.

Olkaa siis huoletta, Opisto ei ole jättänyt eikä ole jättämässä Räyskälää. RäyskälääKÄÄN.

Peter Tähtinen
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter__T kirjoitti:
"Purjelentäjäry" esitti kysymyksen

" Miksi Räyskälä säätiö ja Lopen kunta ovat enään SUIO:n osakkaina kun opiston konsultin luoman strategian mukaan Räyskälästä pitää siirtää toiminta pois ?"

Opisto on todellakin yhdessä SIL:n kanssa teettänyt konsulttiselvityksen toimintansa suuntaviivoista. Selvityksessä tarkasteltiin sitä, kuinka Opiston tulee toimia - jotta se parhaiten täyttää Suomen Ilmauiluliiton strategisen valinnan siitä, että nimenomaan koulutus on liiton strateginen kärkihanke.

Konsultti ei ensinnäkään luonut "strategiaa" Opistolle.
Toiseksi, konsultti ei esittänyt, että Opiston tulee siirtää toimintansa pois Räyskälästä.
Konsultti esitti, että opiston tulisi LAAJENTAA toimintaansa myös muualle Suomeen, onhan kyseessä SUOMEN Urheiluilmailuopisto. Näin olemme menestyksellisesti tehneet ja kuluvana vuonna olemme järjestäneet aktiivista ilmailulupakirjoihin tähtäävää koulutustoimintaa lukuisilla uusilla (ja vanhoilla) paikkakunnilla Hangosta Lappiin.

Sen sijaan Opistossa on jo aiemmin tehty päätös siirtää opiston TOIMISTO pois Räyskälästä, puhtaasti tarkoituksenmukaisussyistä.

Opisto on sittemmin pitänyt toimistoa Suomen Ilmailuliiton talossa malmilla. Ensi viikolla Opisto avaa uudet toimi- ja koulutustilat Malmin lentoaseman päärakennuksessa, "pyöreässä", vanhan briefingin tiloissa, jotka on nyt kunnostettu opiston käyttöön.

Näin opiston koulutustilat ovat merkittävästi aiempaa paremmin saavutettavissa varsinkin niille oppilaille, jotka opiskelevat muuta kuin purjelentoa.

Opisto ei muutoin ole ollut siirtämässä toimintaa pois Räyskälästä. Opisto omistaa edelleenkin "SIL-luokan" (kokonaisen talon) Räyskälässä, jota tullaan jatkossakin käyttämään opetustarkoituksiin. Samoin Opisto omistaa lähes puolet Räyskälän lentopaikan alueella sijaitsevasta LENTOLAAKSO-hallista.

Opisto on kuluvana vuonna investoinut huomattavan määrän rahaa Räyskälään. Varoilla on rakennettu ja päällystetty (asfaltoitu) kiitotieltä johtava rullaustie ja uusi asemataso Lentolaakso-halliin.

Olkaa siis huoletta, Opisto ei ole jättänyt eikä ole jättämässä Räyskälää. RäyskälääKÄÄN.

Peter Tähtinen
Olis varmaan kyl voinut toitotetun avoimuuden nimissä samoin tein kertoa kuka tämä jumalainen kaikkitietävä konsultti on ollut. Niitä kun pyörii nurkissa jos jonninlaisia.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter__T kirjoitti:
"Purjelentäjäry" esitti kysymyksen

" Miksi Räyskälä säätiö ja Lopen kunta ovat enään SUIO:n osakkaina kun opiston konsultin luoman strategian mukaan Räyskälästä pitää siirtää toiminta pois ?"

Opisto on todellakin yhdessä SIL:n kanssa teettänyt konsulttiselvityksen toimintansa suuntaviivoista. Selvityksessä tarkasteltiin sitä, kuinka Opiston tulee toimia - jotta se parhaiten täyttää Suomen Ilmauiluliiton strategisen valinnan siitä, että nimenomaan koulutus on liiton strateginen kärkihanke.

Konsultti ei ensinnäkään luonut "strategiaa" Opistolle.
Toiseksi, konsultti ei esittänyt, että Opiston tulee siirtää toimintansa pois Räyskälästä.
Konsultti esitti, että opiston tulisi LAAJENTAA toimintaansa myös muualle Suomeen, onhan kyseessä SUOMEN Urheiluilmailuopisto. Näin olemme menestyksellisesti tehneet ja kuluvana vuonna olemme järjestäneet aktiivista ilmailulupakirjoihin tähtäävää koulutustoimintaa lukuisilla uusilla (ja vanhoilla) paikkakunnilla Hangosta Lappiin.

Sen sijaan Opistossa on jo aiemmin tehty päätös siirtää opiston TOIMISTO pois Räyskälästä, puhtaasti tarkoituksenmukaisussyistä.

Opisto on sittemmin pitänyt toimistoa Suomen Ilmailuliiton talossa malmilla. Ensi viikolla Opisto avaa uudet toimi- ja koulutustilat Malmin lentoaseman päärakennuksessa, "pyöreässä", vanhan briefingin tiloissa, jotka on nyt kunnostettu opiston käyttöön.

Näin opiston koulutustilat ovat merkittävästi aiempaa paremmin saavutettavissa varsinkin niille oppilaille, jotka opiskelevat muuta kuin purjelentoa.

Opisto ei muutoin ole ollut siirtämässä toimintaa pois Räyskälästä. Opisto omistaa edelleenkin "SIL-luokan" (kokonaisen talon) Räyskälässä, jota tullaan jatkossakin käyttämään opetustarkoituksiin. Samoin Opisto omistaa lähes puolet Räyskälän lentopaikan alueella sijaitsevasta LENTOLAAKSO-hallista.

Opisto on kuluvana vuonna investoinut huomattavan määrän rahaa Räyskälään. Varoilla on rakennettu ja päällystetty (asfaltoitu) kiitotieltä johtava rullaustie ja uusi asemataso Lentolaakso-halliin.

Olkaa siis huoletta, Opisto ei ole jättänyt eikä ole jättämässä Räyskälää. RäyskälääKÄÄN.

Peter Tähtinen
Huomasivat opistolla että on tullut tehtyä lentokonehalli jonne ei lentsikalla pääse ja nyt älykkään johtamisen tuloksena ovat sitten pääsyn tehneet.

Businesälyä, todellakin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Lennonjohtajastaseuraava kirjoitti:
Olis varmaan kyl voinut toitotetun avoimuuden nimissä samoin tein kertoa kuka tämä jumalainen kaikkitietävä konsultti on ollut. Niitä kun pyörii nurkissa jos jonninlaisia.
Huhun mukaan Jukka Salokannel SUIO:n ex toiminnanjohtaja Vesiksen puuhamiehiä ja Peter Tähtisen hengenheimolainen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Krogodiili. Mut eikös tää sovittu et kaik vanhat raakit pidetään sivus ja toteutetaan tää tottaalraunioittamine ihan itte. Nii. Niin ja sateet loppu jo.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
On jonkinlainen jatkumo nämä liiton piirissä tapahtuvat hölmöilyt.

Turkulainen sankarimme siirtyi vähin äänin taka-alalle kun saatiin uusi tilalle keskisuomesta. Jälkimmäinen IT taustoineen alkaa olla reinkarnaatio sittemmin malmille siirtyneestä ultrakevytlentäjästä, vai pitäisikö sanoa toimitusjohtajasta.

Samaan aikaan palkkajohtajana pettää kepulainen. Kohta vuosikymmen ilman ainoatakaan tulosta, ei edes eduskuntaan päässyt.

Tuloksettomuus voi olla hyväkin asia. Ei ainakaan kuse omiin muroihin kun ei mitään tee.

Kittilän tauti on pahana keskuudessamme,
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ja laukkanäköjään jatkuu.

Laukalle on tunnusomaista erilaisten hauskojen sutkautusten ja vihjausten esittäminen. Joku saattaisi niiståä luulla kirjoittajan omaavan jotakin sisäpiirin tietoa, tietoaa väärinkäytöksistä, kyvyttömyydestä, taloudellisesta kähminnästä, nepotismista, suuresta tai pienemmästä salaliitosta ja ties mistä.

Laukalle on tunnusomaista se, että mitään faktaa ei kirjoittajalla ole esittää. Pelkkää panattelua ainoastaan.

Jos olet jollakin tavoin asianosainen, toistan uudelleen aiemmin lausumani: Tule Suomen Ilmailuliiton syyskokoukseen, esitä huolesi, faktasi, syytöksesi, kysymyksesi, kehitysehdotuksesti ... mitä se onkaan.

Saatat silloin ehkä siitä "Kittilän taudista", jonka kerroit sinua tai teitä vaivaavan.

Ystävällisin terveisin

Peter Tähtinen
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Jotenkin se on aina yhtä hauskaa luettavaa, kun tämä yksi vie koko nimetöntä Suoli24-kitisijälaumaa kuin sitä kuuluisaa litran mittaa tai pässiä narussa.
Ilmianna
Jaa
“Siirtynyt hovioikeuteen” tarkoittanee että juttu on kertaalleen hävitty.

Opistolla menee taloudellisesti paremmin kuin koskaan tarkoittanee sitä että toiminnassa pyritään tekemään voittoa eikä optimoimaan SIL jäsenistön saamaa hyötyä. Voittoa lienee mahdollista tehdä jos saa noin 50% liikevaihdosta avustuksia.

Erokorvauksen syynä lienee yleensä laiton irtisanominen. Toimitusjohtajan voi erottaa milloin vain mutta on tavatonta että sen jälkeen vielä haukutaan eikä hoideta erokorvauksia.

Arvostelua ja kysymyksiä on hyvä esittää. Vaaleilla valituilta henkilöiltä on tavattu odottaa asiallista palautetta julkisesti esitettyihin kysymyksiin.

Fake news argumentoinnin sijaan olisi hyvä saada asiallisia perusteluja. On myös huolestuttavaa jos kukaan ei enää viitsi köydä keskustelua omalla nimellään nähtyään liikaa järjestelmällisiä henkilökohtaisia loukkauksia.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
VASTAUS, OSA 1
Hyvä nimimerkki (tällä kertaa "Dotj"),

olen suuresti pahoillani jos kaikesta tiedottamisesta huolimatta sinulle on päässyt syntym'än noin vääristynyt kuva siitä, mitä opistossa tapahtuu. Mielelläni kommentoin viestiäsi; toki vain tiettyyn rajaan saakka.

JULKISESTI ESITETYT KYSYMYKSET
"Arvostelua ja kysymyksiä on hyvä esittää. Vaaleilla valituilta henkilöiltä on tavattu odottaa asiallista palautetta julkisesti esitettyihin kysymyksiin."

Olen Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Suomen Urheiluilmailuopisto on yksityinen osakeyhtiö. Opiston yhtiökokous on nimennyt minut Suomen Ilmailuliiton edustajaksi yhtiön hallitukseen. Minua ei ole tähän yhtiöön valittu vaaleilla. Osakeyhtiölaki lausuu osakkaan tiedonsaantioikeudesta. Sen vastapainona on yhtiön johdon vaitiolovelvollisuus. Kehotan nimimerkkiä tutustumaan aiheesta julkaistuun tukielmaan olsoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/88793.

Lainaus tutkielmasta:
"Yhtiön johdon yleinen huolellisuusvelvoite vaatii johtoa toimimaan niin, ettei yhtiö
kärsi tarpeetonta vahinkoa. Huolellisuusvelvoitteen käsite on varsin laaja ja siitä on johdettavissa monen muun vastuukysymyksen ohella johdon velvollisuus vaieta tiedosta,
joka paljastuessaan on yhtiölle vahingoksi. Yhtiön johdolla on vaitiolovelvollisuus
kaikkia sellaisia tahoja tai henkilöitä kohtaan, joille annetulla tiedolla voi olla yhtiötä
vahingoittava vaikutus. Toisin sanoen yhtiön johto ei ole yleensä oikeutettu saati velvollinen antamaan yhtiötä koskevia tietoja sivullisille. Osakkeenomistajien tiedonsaantioikeutta on rajoitettu samalla perusteella, eli johto on pääsääntöisesti vaitiolovelvollinen myös päämiehiään, osakkeenomistajia, kohtaan."

Kritisoit puheenvuorossasi käsittääkseni minua siitä, että en ole antanut (sinun?) "julkisesti" esittämiisi kysymyksiin yksityiskohtaisia vastauksia.

Mikäli asia ei vielä tähän mennessä ole selvinnyt, totean että SUOMI24 sen paremmin kuin muukaan moderoimaton anonyymipalsta ei ole sellainen julkinen foorumi, jossa yhtiö tekisi selkoa asioistaan. Yhtiö tekee mielellään selkoa silloin, kun se tunnistaa kysyjän ja voi luotettavalla tavalla todeta, että kysyjä on asianosainen. Yhtiö on tehnyt luotettavalla tavalla selkoa kaikista kysytyistä toimenpiteistä osakkeenomistajilleen. Yhtiön hallituksessa on 4 jäsentä; yksi jäsen jokaisesta omistajayhtesöstä.

Olen pitänyt antamaani palautetta asiallisena kehottaessani kysyjää joko ottamaan kysymyksineen henkilökohtaisesti yhteyttä minuun ja/tai tulemaan Suomen Ilmailuliiton syyskokoukseen esittämään kysymyksensä mieltään painavista asioista.

HOVIOIKEUS
“Siirtynyt hovioikeuteen” tarkoittanee että juttu on kertaalleen hävitty.

Kun Helsingin käräjäoikeus katsoo, että yhtiön aiempi toimitusjohtaja ei olisi ollut osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tavalla "huolimaton" hyväksyessään ja maksaessaan Opiston varoista vuosien ajan huomattavaa ylihintaa toimistokoneista sekä jopa sellaisesta kopiokoneesta jota ei ollut olemassakaan eikä siten koskaan toimitettu yhtiölle, Opiston hallitus katsoi että päätöksestä on syytä valittaa hovioikeuteen. Hovioikeus tekee aikanaan asiassa ratkaisunsa.

OPISTON TAUDELLINEN MENESTYS
"Opistolla menee taloudellisesti paremmin kuin koskaan tarkoittanee sitä että toiminnassa pyritään tekemään voittoa eikä optimoimaan SIL jäsenistön saamaa hyötyä. Voittoa lienee mahdollista tehdä jos saa noin 50% liikevaihdosta avustuksia."

Tämän väitteen luettuani minulle syntyi perusteltu epäilys, että nimimerkki ei edes lähtökohtaisesti halua käydä asiallista keskustelua vaan pyrkii lähinnä provosoimaan.

Suomen Urheiluilmailuopisto on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen osakeyhtiö. Lähtökohtaisestikaan se ei voi jakaa osinkoa omistajilleen eikä palkita esimerkiksi hallituksen jäseniä. Opisto on luonut uusia palveluita, joista se saa uutta liikevaihtoa. Kertyneillä varoilla voidaan maksaa niitä investointeja (mm. uusi opetusympäristö AVIATRON) joilla nämä uudet tuotteet saatetaan asiakkaiden saataville. Lisäksi olemme vastikään järjestäneet esimerkiksi purjelennon opettajakussin huomattavasti alle omakustannushinnan; näin kanavoiden liiketoiminnan tuotosta SIL jäsenistölle.

Merkittävä osoitus SIL jäsenistölle kohdistettavan hyödyn optimoimisesta on kaksivuotinen lentoturvallisuusprojektimme, jossa tuotamme taas uusia kursseja, jopa ns. puskalentämisestä. (JATKUU)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
”Opiston yhtiökokous on nimennyt minut Suomen Ilmailuliiton edustajaksi yhtiön hallitukseen.”

Siis mitä?
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
eioletyhmiäkysymyksiä kirjoitti:
”Opiston yhtiökokous on nimennyt minut Suomen Ilmailuliiton edustajaksi yhtiön hallitukseen.”

Siis mitä?
Opiston osakkaat pitävät vuosittain yhtiökokouksen. Yhtiöjärjestyksen mukaan kokous valitsee yhtiölle hallituksen. Osakassopimuksen mukaisesti kukin osakas nimeää yhden jäsenen. Osakas SIL nimitti minut.

SIL on enemmistöosakkuus ja sen nimeämä hallitusjäsen on perinteisesti sitten nimetty puheenjohtajaksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
VASTAUS, OSA 2

.... Opisto on kaikin käytettävissä olevin tavoin pyrkinyt laajentamaan kurssivalikoimaansa, investoimaan uuteen IT-järjestelmään, uuteen henkilöstöön ja uusiin toimitiloihin, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla palvella niin SIL jäseniä kuin muotakin ilmailijoita. Opisto ei edellytä asiakkailtaan SIL jäsenyyttä, joskin joidenkin kurssien hinnoittelu voi olla edullisempi SIL jäsenille.

TOIMITUSJOHTAJAN EROKORVAUS
"Erokorvauksen syynä lienee yleensä laiton irtisanominen. Toimitusjohtajan voi erottaa milloin vain mutta on tavatonta että sen jälkeen vielä haukutaan eikä hoideta erokorvauksia."

Toimitusjohtajan johtajasopimuksessa voi olla sovittu irtisanomisen yhteydessä maksettavasta ns. erokorvauksesta. Suomen Urheiluilmailuopisto ei ole "laittomasti irtisanonut" toimitusjohtajaansa. Opisto on sitä astoin huhtikuussa 2016 PURKANUT toimitusjohtajan johtajasopimuksen sen jälkeen, kun johtaja ei ole enää nauttinut yhtiön johdon luottamusta.

Oikeudessa arvioitiin sittemmin ainoastaan sitä seikkaa, olisiko toimitusjohtaja kaikesta huolimatta oikeutettu saamaan puolen vuoden palkan vaikka häntä ei ollut irtisanottu vaan sopimus oli purettu.

Toimitusjohtaja on saanut kaiken sen mitä oikeus katsoi hänelle kuuluvan ja asia on opiston osalta loppuun käsitelty. Missään vaiheessa ei kukaan osapuoli väittänyt että toimitusjohtaja olisi "laittomasti irtisanottu".

"Tavattomana" tässä asiassa pidän lähinnä sitä, että entinen toimitusjohtaja ilmestyi sittemmin erilaisten nimimerkkien suojassa tälle anonyymipalstalle, esittäen uteilasta tetämätöntä, kysellen omasta oikeusprosessistaan sitä sun tätä. Varsin pian hänet toki tunnistettiin minkä hän sitten itsekin myönsi. Julkisen keskustelun tämän epäonnisen toimitusjohtajasuhteen purkamisesta käynnisti hän ise, ei työnantaja.

FAKE NEWS
"Fake news argumentoinnin sijaan olisi hyvä saada asiallisia perusteluja. "

Minun tiedossani ei ole yhtään paikkansapitämätöntä tiedotetta tai uutista, jonka opisto olisi toiminnastaan antanut.

Jätän kokonaan omaan arvoonsa nimimerkin selittelyn siitä, miksi hän ei "uskalla" tulla omalla nimellään esiin. En minäkään tohtisi tulla, jos jo kirjoittaessani tietäisin valehtelevani lähes joka asiassa, josta kirjoitan.

Peter Tähtinen
Ilmianna
Jaa
Nepotismi.

Hassu sana joka tuolla mainittiin.

Asiaa voisi purkaa monelta kantilta ja syvällisestikin. Voisi esimerksi ajatella olisiko itse tekemänsä sopimuksen noudattaminen ollut yhteisön kannalta viisaampaa ja sen purkaminen hyödyt optimoiden parempi vaihtoehto kuin tämä nyt toteutunut kaikkein kallein kaava.

Voisi myös ajatella juristin ammattietiikan, lainsäädännön tms. näkökulmasta millaisiin oikeusprosesseihin kukin osallistuu tai ei osallistu. Esimerkiksi onko viisasta kertoa päämiehellle että kyseisessä tapauksessa ei ole mahdollista voittaa ja että oikeusprosessi tuottaa jo tehdyn vahingon lisäksi lisävahinkoja. Äärimmäisessä tapauksessa jopa kieltäytyä eettisiin pelisääntöihin vedoten.

Yksi näkökulma on se miltä asiat näyttää riippumatta siitä mitä ne mahdollisesti ovat. Usein ne tosin ovat siltä miltä ne näyttävät.

Vendetta on toinen sana mikä tulee hassusti mieleen, siksi summaan tämän tässä nimimerkillä. Faktat lienevät faktoja nimestä tai merkistä riippumatta.

Nyt näyttäisi seuraavien faktojen tapahtuneen;

On annettu kenkää toimitusjohtajalle joka ei ole saanut lain/sopimuksenmukaisia korvauksia ilman että on joutunut niitä oikeusteitse hakemaan.

Tästä on syntynyt pari harmia. Ensinnäkin henkilölle itselleen, tarpeeton oikeusprosessi vain siksi että vastapuolen kyky ja halu noudattaa lakeja ja tekemiään sopimuksia on ollut heikko eikä ole kyennyt neuvotteluratkaisuun. Toinen harmi tietysti on ettei opisto ole saanut toimitusjohtajan työpanosta käyttöönsä taitamattoman johtamisen takia kuten olisi ollut mahdollista. Panosta josta kuitenkin maksettiin.

Sitten tämä mielenkiintoinen osuus. Elsilän Asianajotoimisto. Firma joka hoiti oikeusprosessin jonka lopputulema oli nähtävissä. Firma joka laskutti siitä muistaakseni n. 15 000 - 20 000 euroa. Mielestäni räikeästi ylittää markkinahinnan tällaisesta prosessista.

Julkisten tietojen mukaan saa vaikutelma että ko. Asianajotoimisto on yhden naisen yritys. Naisen joka on naimisissa erään Peterin kanssa.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
No olishan tuolla summalla kopiokoneenkin saanut, hetkeksi.

Kopiokonekaupoissa kai hyötyä tuli itselle, eikä suinkaan vain ja ainoastaan perhesiteiden tai yritysomistusten kautta.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Ja insiders-Papafox on taas tullut luolastaan.
Sulla taitaa ottaa tosi koville ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ai siis palkataan toimitusjohtaja, jonka kanssa tehdään johtajasopimus. Tässä sovitaan erokorvauksesta, joka maksetaan siinä tapauksessa, että tj ei enää nauti hallituksen luottamusta ja erotetaan. OK, ihan normi homma, tjn voi erottaa milloin vain, vaikka syytä ilmoittamatta.

Sitten tämä johtajasopimus irtisanotaan yksipuolisesti hallituksen toimesta. Ja samalla irtisanotaan toimitusjohtaja? Tunnetaanko yhtään vastaavaa menettelyä missään muussa suomalaisessa osakeyhtiössä?

Ja ihan oikeesti tämmöistä asiaa junailee hallituksen jäsenen vaimo?

Eihän tämä vaan ole totta? Sitten koko opisto pitää lopettaa jos sinne ei saada täyspäistä porukkaa.
1
Ilmianna
Jaa
Täällähän näyttää olevan koolla samaan aikaan koko hevosmiesten tietotoimisto, punakaarti ja katkerat purjelentäjät ry (ryypätään yhdessä). Kohkataan asian vierestä, kun itse asiasta ei taida kellään olla ensikäden tietoa.

Kun täällä tuotetaan tuota tajunnanvirtaa niin minäkin haluun. Koska ja kun.

Leikitään sellaista ajatusleikkiä. Ettei mene liian totiseksi.

Olipa kerran (jos toisenkin) osakeyhtiö X. Osakeyhtiö palkkasi toimitusjohtajan, hyvässä uskossa, toivossa ja luottamuksessa. Osakeyhtiö teki toimitusjohtajan kanssa johtajasopimuksen.

Toimitusjohtaja on eri maata kuin työntekijä, jota suojaa työsopimuslaki. Toimitusjohtaja ei ole työntekijä. Toimitusjohtaja voidaan siksi erottaakin syytä jopa ilmoittamatta. tuosta vain. Niin sanoo laki.

X sisällytti sitten johtajasopimukseen ehdon, että irtisanottaessa johtaja saa läksiäislahjaksi puolen vuoden palkan.

Nooh nooh, toimitusjohtajan pesti alkoi. Syystä tai toisesta usko katosi ensin, toivo seuraavaksi ja luottamus viimeiseksi. Tai jotenkin kai noin. Siksi yhtiön johto näyttää tulleen siihen tulokseen että toimitusjohtaja oli lyönyt laimin hänelle kuuluvien tärkeiden asioiden tekemisen. Ei vain laiminlyönyt vaan tekemällä sopimattomia toimia aiheuttanut yhtiölle vahinkoja. Kun tämä ei ollut ihan tuiki tavallinen toimitusjohtajan pesti. Johtaja näytti olevan EASA-asetuksen tarkoittamalla tavalla VASTUULLINEN JOHTAJA parissakin organisaatiossa, jolla oli EASA-toimilupa. Sellaisen johtajan vastuu kun on huimasti isompi kuin tavallisen suomalaien toimitusjohtajan.

Yhtiö ilmoitti lopulta toimitusjohtajalle että johtajaa ei enää tarvita. Sopii lähteä. Yhtiön mielestä laiminlyönnit olivat sitä luokkaa että sopimus PURETAAN. Purkaminen on aivan toista maata oleva toimenpide kuin irtisanominen.

Johtaja tästä näyttää pahoittaneen mielensä niin. Johtaja haastoi työnantajan oikeuteen ja sanoi että joo joo kyllä potkuja saa antaa mutta rahaa pitää antaa kanssa. Vaikka puretaankin. Eikä irtisanota. Siinä johtajasiopimuksessa kun vain irtisanottaessa laukeaisi 6 kk palkka maksuun niinkuin läksiäislahjaksi.

Tässä vaiheessa sitten yhtiökin kai tarvitsi asianajajan. Ex-Johtajalla sellainen jo oli.

Kun nyt olen muutamaankin kertaan silmäillyt käräjäoikeuden julkaiseman tuomion, kiinnittyy huomio siihen että käräjäoikeus punnitsi onko EASA-asetus vahvempi kuin osakeyhtiölaki. Ei tainnut Hyvinkään tuomarilla olla kokemusta asiasta, sen verran outo oli tulkinta. Laittoi Suomen lain EASA-lain edelle. Ja oli sitä mieltä että osakeyhtiölakia tulkiten ei saa jättää erokorvausta maksamatta.

Oikeuden pöytäkirjassa oli kummankin osapuolen asianajokulutkin kirjattu ylös. Kumpikin puoli hyväksyi toisen puolen kulut.

Osakeyhtiö näytti kuitenkin lopettavan asiassa riitelyn ja laittoi kirjan kannet kiinni.

Se mitä minä ymmärsin kuulemastani ja lukemastani niin osakeyhtiön oikeusvakuutus maksoi opiston asianajan kulut miinus tavanomainen omavastuu. Niinkuin tapana on. Vakuutusyhtiöt taitavat olla aika tarkkoja siitä mitä korvaavat. Ylisuuria kuluja ne eivät varsinkaan korvaisi.

Olisikos jollakin tuoda tänne lisää vertahyytäviä sensaatioita tästä asiasta? Asiahan on jo kuivunut kokoon aikoja sitten ja yhtiön toiminta näyttää jatkuvan. Ja hyvin jatkuukin.

Ettei olisi tämä potkut saanut osapuoli taas keksinyt uusia nimimerkkejä täällä itselleen kun jutut ovat niin.... sanoisinko että pyörryttäviä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Tällainen uusi nimimerkki ilmaantui keskusteluun. Ei taida pitää purjelentäjistä, mutta omaa ilmeisesti sisäpiirin tietoa opiston asioista. Kuka lienee. Hienoa että voi näin anonyymisti meille valottaa mitä on tapahtunut.

Kaikennäköisiä asioita kyllä on esitetty, mutta alkuperäiseen kysymykseen rahan menetyksen määrästä ei näytä tulevan vastausta. Myös lähipiirin hyväksi tehdyistä toimista on vihjailtu.

Harmi, ettei kukaan muuten älynnyt noinvain purkaa myös niitä kopiokonesopimuksia. Sillähän se asia olisi ratkennut ihan helposti.

Noh, opiston hallituksen jäsenethän lienevät hek koht korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista. Hehän myös nimittävät ja erottavat toimitusjohtajan ja vastaavat loppupeleissä hänenkin tekemisistään. Ehkä näemme (joudumme näkemään) tällaisenkin prosessin?

Jos näitä liikkeitä opiston hallituksessa tehdään myös SIL:n mandaatilla, niin ehkä olisi aika SIL:n tiedottaa jäsenistölle. SIL ilmeisimmin kanavoi huomattavan määrän valtion avustusrahaa opistolle. Se voinee vaatia opistolta selvityksen rahankäytöstä ja mahdollisista lähipiirikytköksistä ja julkaista sen jäsenistölle. Näin saadaan turhat epäilyt ja vihjailut loppumaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Vielä yksi kommentti nimimerkille "eihänvaanoletotta"

Kirjoitit:
"Harmi, ettei kukaan muuten älynnyt noinvain purkaa myös niitä kopiokonesopimuksia. Sillähän se asia olisi ratkennut ihan helposti."

Kyllä älyttiin. Vaan ei pystytty.

"Kopiokonesopimus" tarkoittaa rahoitussopimusta, jossa
1. kopiokoneliike Fici-Copy Oy toimitti kopiokoneen Opistolle (aina ei edes toimittanut);
2. lähetti kauppalaskun tästä rahoitusyhtiölle (joka maksoi koneen heti Fici-Copy:lle) ja
3. laskutti leasingvuokraa Opistolta.

Useimmiten rahoitusyhtiöltä laskutettu hinta oli moninkertainen siihen hintaan verrattuna, jolla koneen olisi saanut ostaa ns vapailta markkinoilta käteisellä.

Toimitusjohtaja Kuosmanen hyväksyi rahoitusyhtiölle koneiden toimitukset ja hinnat (myös sellaisten koneiden toimitukset joita ei ollut olemassakaan). Hän lisäksi pyysi ja sai erilaisia lahjoja (rahaa, matkalahjakortteja, alkoholia) Fici-Copylta tällaisesta hyvästä yhteistyöstä.

Rahoitusyhtiöillä ei ollut eikä voinutkaan olla tietoa siitä, olivatko hinnat käypiä tai että Kuosmasen vastaanottamaksi kuittaamia koneita ei todellisuudessa ollut olemassakaan.

Siksi mikään opistolle koneita rahoittaneista rahoitusyhtiöistä ei suostunut, lukuisista yrityksistä huolimatta, purkaan eikä edes alentamaan Opistolta laskutettuja leasingmaksuja. Fici-Copy oli tuolloin jo konkursissa. Opiston kärsimä vahinko oli noin 203.000 euroa.

Kun rikollinen toiminta opistossa paljastui minulle, kutsuin SIL hallituksen kautta Opiston hallituksen vt puheenjohtajaksi OTL, KTM Merja Bäckmanin, jolla oli vuosikymmenten kokemus yritystutkimuksesta, rahoituksesta ja sopimuksista. Bäckmanin toimeksiannon yksi osa oli em sopimusten purkaminen. Siinä ei onnistuttu, koska rahoitusyhtiöillä ei ollut mitään velvollisuutta sellaiseen. Ne olivat toimineet hyvässä uskossa.

Muistan erään keskustelun Bäckmanin kanssa hänen toimittuaan opiston hallituksen vt puheenjohtajana joitakin aikoja.

"Peter, kiitos että olen saanut tehdä tätä projektia. Toimittuani vuosikymmenet yritystutkijana luulin että olen jo nähnyt kaiken. Väärässä olin. Tällaista bordellia en ole nähnyt missään!"
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kaho peetteri taas väitteleepi ihtensä kanssa eri nimillä ja sammaan aikaan nuhteleepi toisia hemuleita nimimerkin käätöstä, on se kiero epeli.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Hyvät nimimerkit "hevosmieslentäjätryy" ja "Eihänvaanoletotta".

Minun täytynee tuottaa pettymys kaikille sensaation näkäisille lukijoille täällä.

Muutama fakta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Suomen Urheiluilmailuopistoa vuotuisella opistoavustuksella. Viime vuosina se on maksettu Opistolle enemmistöosakas Suoken Ilmailuliiton kautta, koska rikollisiin kopiokonekauppoihin opsiton sotkeneen ed ed toimitusjohtajan aikana valtion luottamus opistoon oli koetuksella. Nyt luottamus on palautunut. Kuluneena vuonna valtio viimeksi tarkasti opiston saaman avustuksen käyttöä.

Suomen Urheiluilmailuopisto antaa toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen pääosakkaalleen Suomen Ilmailuliitolle sen jokaisessa hallituksen kokouksessa; tämä on pysyvä asiakohta.

Koska osakeyhtiölaki rajoittaisi osakeyhtiön osakkaiden tiedonsaantioikeutta, minun aloitteestani perustettiin opistoon, kaikkien osakkaiden yksimielisellä suostumuksella muutamia vuosia sitten sisäisen tarkastuksen yksikkö, jolla on täysi käsiksipääsy kaikkiin opiston hallinnon asiakirjoihin ja oikeus raportoida kaikesta omistajaosakkaille.

Ilmailuliitto harjoittaa Opistossa aktiivista omistajaohjausta. Viimeksi runsas viikko sitten pidetyssä SIL hallituksen kokouksessa kerrattiin muun muassa oikeudenkäynteihin liittyvät seikat. SIL:in ei tarvitse erikseen "vaatia" opistolta yhtään mitään koska meillä on täysi avoimuus.

Olen jossakin määrin huvittuneena seurannut täällä keitettyä soppaa Pyörteen oikeudenkäynnin asianajokuluista. Se, mitä kriitikot eivät tiedä, on että siinä oikeudenkäynnissä kertyneet asianajokulut maksoi suurimmaksi osaksi Opiston tavanomainen oikeusturvavakuutus. Ei opisto, ei SIL, eivät SIL jäsenet, ei OKM. Sitäkään ei ole erikseen mainostettu, että puolisoni on jo vuosien ajan tehnyt asianajajana pro bono -asiantuntijatyötä niin Opistolle kuin ilmailuliitollekin. Sitäkään ei täällä ole erityisesti korostettu, että irtisanottuani edellisen toimitusjohtajan olen itse tehnyt palkatta, pro bono, osan opiston toimitusjohtajalle aiemmin kuuluneista töistä ja toinen puoli on siirretty koulutuspäällikön vastuulle. Olen tyytyväinen tehtyihin ratkaisuihin ja ennen kaikkea opiston nykyisen henkilöstön toimintaan. Pyörteen erorahaoikeudenkäyntiin olisimme voineet palkata myös eteläsuomalaisen asianajotoimiston; lasku olisi vain ollut 2-3 -kertainen ja lopputulos sama, koska Hyvinkään käräjäoikeuden linjaus oli mitä oli. Sekä opiston että pääosakas SIL:n hallitus yksimielisesti linjasivat asian siten, että koska olimme säästäneet jo vuodessa selvästi yli sen mitä toimitusjohtajan irtisanominen kaikkine oheiskuluineen maksoi, emme halunneet valittaa Hyvinkään käräjäoikeuden päätöksestä - joka oli useammankin oikeusoppineen mielestä useassa kohdin virheellinen. Opiston ydinliiketoimintaa on kuitenkin ilmailun koulutus, ei käräjöinti.

Summa summarum:
Ne joiden on tähän mennessä tarvinnut kantaa vastuuta, tehdä päätöksia ja saada tietoa, ovat kantaneet vastuuta, tehneet päätöksiä ja saaneet päätöksenteon taustaksi tarvitsemansa tiedot.

Olen laskujeni mukaan jo ainakin neljästi kehottanut täällä SUOMI24:ssä opistosta tietoa tarvitsevia ASIANOSAISIA kääntymään joko minun puoleeni suoraan ja/tai saapumaan Ilmailuliiton syyskokoukseen, jossa liitto voinee avata opiston tilannetta niille, joiden kuuluu saada asioista tietoa.

Laki ei salli minun juuri tämän enempää tehdä selkoa julkisuudessa yksityisen osakeyhtin asioista. Se joka toista väittää, tiedustekoon asiaa tuntemiltaan asianajajilta.

Ystävällisin terveisin

Peter Tähtinen
Suomen Urheiluilmailuopisto Oy
hallituksen puheenjohtaja
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Eli tieto siitä, että opiston hallitus olisi palkannut lähipiiristään henkilöitä ajamaan opiston oikeusjuttuja on täysin perätön? Sensijaan jos työtä on tehty, se on tehty täysin pro bono publico, eli yhteiseksi hyväksi, ja korvauksetta? Jos näin on, niin sehän on huojentava tieto. Se nyt vielä puuttuisi, että opiston hallitus junailee rahoja lähipiirilleen kaiken aiemman sähläyksen jälkeen.

Siitä ei lie ole haittaa opistolle ja sen omistajille jos se kertoo kuinka paljon oikeudenkäynteihin on mennyt, ja kuinka paljon arvioidaan vielä menevän. Ja kaikkein tärkein, mitä hyötyä jatkuvasta oikeudenkäynnistä arvioidaan saatavan. Muuta syytä prosesseille ei pitäisi olla kuin niistä saatava taloudellinen hyöty korvausten muodossa. Jos rahaa ei oleteta tulevan, ei kannattane investoida.

Jos jotain asiaa pitää tutkia, on syytä antaa asian selvittäminen jollekulle joka ei ole asianosaisena esteellinen. Näin ei jää spekulaatiolle tilaa. Aiemminkin ongelmiin johti se, että opiston johto ei toiminut avoimesti.

Johto ei voi valvoa itse itseään.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Hyvä nimimerkki "Eihänvaanoletotta"

En aivan tavoittanut ajatustasi siitä,

1) millä foorumilla, milloin ja kenelle sinä odotat opiston tai sen omistajien "kertovan kuinka paljon oikeudenkäynteihin on mennyt"

2) mitä asiaa pitää vielä tutkia?

3) Mitä tarkoitat "jatkuvilla oikeudenkäynneillä"?

- Opisto on itse käynnistänyt *yhden ainoan* oikeudenkäynnin, jolla se vaatii ex ex toimitusjohtajaa yhteisvastuullisesti Fici-copy -yrittäjän kanssa korvausvastuulliseksi siitä 203.000 euron vahingosta, joka ex ex toimitusjohtajan aikana opistolle on etuoäässä kopiokonesotkuista aiheutunut.

- opisto on ollut asianomistajana kahdessa syyttäjän ajamassa oikeudenkäynnissä joita se ei ole itse käynnistänyt. Ensimmäisessä oli rikoksesta syytettynä "Fici-Copy-Andersson" ja toisessa oli syytettynä opiston ex ex toimitusjohtaja. Syyttäjä katsoi opiston joutuneen rikoksen uhriksi.

4) Mikä on se "johto" joka ei voi "valvoa itse itseään" ? Jos kyse on sellaisten asioiden "valvonnasta" joita Suomen Urheiluilmailuopistossa on tapahtunut tai meneillään, ymmärtänet että

- OKM valvoo Opiston avustusten käyttöä
- KHT-tilintarkastusyhteisö valvoo ja tarkastaa vuosittain Opiston johdon ja laskentatoimen
- Opiston osakkaat (4) arvioivat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa edellytykset tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle
- SIL (enemmistöosakas) seuraa aktiivisesti ympäri vuoden myös Opiston toimintaa (toisin kuin aiempina vuosina ennen minun aikaani SIL hallituksessa)
- Opistossa on osakkailla sisäisen tarkastuksen yksikkö jolla on rajaton käsiksipääsyoikeus kaikkeen yhtiön toiminnassa syntyvään materiaaliin

Tällä päällekkäisellä valvontarakenteella olen pyrkinyt nimen omaan varmistamaan että kukaan ei enää vedä välistä mitään eikä aiemien vuosien kataisia rikoksia voida tehdä ilman, että ne paljastuvat pikimmiten.

Selvitäpä nyt mitä sinä oikein ajat takaa ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Eli tieto siitä, että opiston hallitus olisi palkannut lähipiiristään henkilöitä ajamaan opiston oikeusjuttuja on täysin perätön?
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Hyvät keskustelukumppanit.

Tämä keskustelu on minun osaltani päättynyt täällä sosiaalisessa mediassa. Keskustelen luottamuksellisista asioista tunnistettavien keskustelukumppaneiden kanssa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Minusta luottamuksellisista asioista ei saisi keskustella sivullisten kanssa ollenkaan. Toisaalta yleisesti tiedossa olevat asiat eivät voi muuttua luottamuksellisiksi edes siinä vaiheessa, kun niistä kysytään.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Rahasummia yms. on käsitelty tässä:

https://keskustelu.suomi24.fi/t/14916730/tekiko-tahtinen-sen-kuuluisan-mahalaskun

Pro bono ja ilmeisesti n. 50 000 euron veloitukset eivät oikein mahdu samaan lauseeseen. Tulee mieleen miten opisto osti it konsultointia aikanaan.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Tämä on kummallisimpia keskusteluita joita olen täällä käynyt.
En hahmota lainkaan, mikä on mainitsemasi 50.000 euron summa johon viittaat. Ystävällisesti konkretisoinet ajatuksiasi?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Oho kyllähän puhuu P.T. omituisia. Aika huolestuttavaa on se ettei hän SUIO:n hallituksen puheenjohtajana tiedä ettei OKM maksa mitään opistolle vaan kaikki avustukset menevät ensin Suomen ilmailuliitolle joka sitten niitä jakaa tarvittaessa sitten eteenpäin. P.T:n vaimo sai opisto vastaan ex toiminnanjohtaja noin 25000€ yhden naisen yritykselleen. Opiston hallituksen pj olisi halunut viedä e.m. jutun vielä hovioikeuteen, mutta sen onneksi esti opiston hallitus.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
11 VASTAUSTA:
Vai "Bullshittiä "??
"Opiston hallituksen pj olisi halunut viedä e.m. jutun vielä hovioikeuteen, mutta sen onneksi esti opiston hallitus. "

Ei muuten mennyt noin.
Olin paikalla asiaa käsitelleen Opiston hallituksen kokouksen sihteerinä ja siksi minulla on ehdottoman tarkka muistikuva siitä, miten asia kokouksessa eteni. Puheenjohtaja esitteli oikeuden päätöksen ja esitti, että päätöksestä ei valiteta.

Kokous teki asiassa yksimielisen päätöksen, joka oli myös Opiston asianajajan suosituksen mukainen.

Matti Huoviala
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kuulehan Huoviala ehkä jossain kokouksessa onkin käynyt näin, mutta tiedätkö miten asiasta oli ohjeistettu P.T:tä etukäteen ? Näköjään et !
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Pro Bono-Tähtinen taitaa muuten olla ainoa liiton luottamuselimessä toimivat ihminen joka perii kaikki mahdolliset kilometrikorvaukset ym. kulut. Samaan aikaan liiton hommia vapaa-aikanaan tekevät ihmiset jotka eivät ole vuosikymmeniin esittäneet penninkään laskua yhtään mistään, ja tätä on pidetty aivan itsestään selvänä asiana koska silloin lajeille jää enemmän rahaa käyttöön.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Bullshittiä kirjoitti:
Kuulehan Huoviala ehkä jossain kokouksessa onkin käynyt näin, mutta tiedätkö miten asiasta oli ohjeistettu P.T:tä etukäteen ? Näköjään et !
En oikein tiedä ketä pitäisi kuunnella kun BS ei ole tuttu nimi, viestien kirjoitusasussa sen sijaan on jotain tuttua.Tietolähteeksi veikkaan nimimerkillä kuitenkin tuttua "toistaiseksi vahvistamatonta mutta tavallisesti paikkansa pitävää ilmailuhuhua".

Matti Huoviala
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
M.Huoviala kirjoitti:
En oikein tiedä ketä pitäisi kuunnella kun BS ei ole tuttu nimi, viestien kirjoitusasussa sen sijaan on jotain tuttua.Tietolähteeksi veikkaan nimimerkillä kuitenkin tuttua "toistaiseksi vahvistamatonta mutta tavallisesti paikkansa pitävää ilmailuhuhua".

Matti Huoviala
Tai ehkäpä onkin ihlan oikeeta tietoo, toisin kun ehkä jollain muilla tässä ketjussa höpöttävillä.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Mysterious_Ways kirjoitti:
Pro Bono-Tähtinen taitaa muuten olla ainoa liiton luottamuselimessä toimivat ihminen joka perii kaikki mahdolliset kilometrikorvaukset ym. kulut. Samaan aikaan liiton hommia vapaa-aikanaan tekevät ihmiset jotka eivät ole vuosikymmeniin esittäneet penninkään laskua yhtään mistään, ja tätä on pidetty aivan itsestään selvänä asiana koska silloin lajeille jää enemmän rahaa käyttöön.
Kun täällä nimeltä mainitaan, niin saanen kommentoida.
Olen nyt kuuden vuoden aja, kolme kautta, tehnyt vapaaehtoistyötä Suomen Ilmailuliiton hallituksessa. Sekä kolmatta vuotta Suomen Urheiluilmailuopiston hallituksessa.

Työtunteja en ole näiltä kuudelta vuodelta laskenut. Saati veloittanut, onhan kyse vapaaehtoistyöstä. Pro Bono. Ajamani kilometrit olen sen sijaan laskenut. Ja veloittanut. Samoin kuin majoituskustannukset.

Luettuani nimimerkin "Mysterious_Ways" asia alkoi kiinnostaa myös periaatteen tasolla ja kilautin liiton matkalaskuja käsittelevälle Jari Lehdelle. Lehden mukaan "liitossa ei ole ainuttakaan luottamushenkilöä joka EI olisi laskuttanut matkakulujaan." Matkakulut ovat jäsenistön hyväksymään budjettiin sisältyvä erä.

(Nämä kilometrikorvaukset ovatkin todellinen rahasampo. Liiton matkustussäännön mukaan luottamushenkilöt saavat oman auton käytöstä 0,28 euroa per kilometri. )

Tämä keskustelusäie näköjään lähtee laukalle uudelleen ja uudelleen. Oman käsitykseni mukaan valehteluun ja loan heittoon eivät syynä ole niinkään mikään oikeudenkäynti sen paremmin kuin matkakorvauksetkaan.

Eilen illalla päästiin lopulta asiaan. Tulihan se toive sieltä. "Että P.T. putoaisi hallituksesta".

Liiton syyskokous lähestyy ja siellä valitaan taas hallitusjäseniä. Tämä keskustelupalsta on näköjään valjastettu vaalityöhön.

Muuta selitystä en keksi sille, että kirjoitus toisensa jälkeen sisältää panettelua ja valhetta.
Tuskin se selittyy millään mielenterveyden häiriölläkään. Tai mistä sitä tietää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Bullshittiä kirjoitti:
Kuulehan Huoviala ehkä jossain kokouksessa onkin käynyt näin, mutta tiedätkö miten asiasta oli ohjeistettu P.T:tä etukäteen ? Näköjään et !
Koulutuspäällikkö Huovialan puolesta voin kertoa, että Matti oli paremmin kuin hyvin selvillä "saamastani ohjeistuksesta", koska hän oli itse läsnä niissä keskusteluissa, joissa asiaa valmisteltiin ennen hallituskäsittelyä. Jos nyt "ohjeistukseksi" voidaan katsoa asianajajan neuvo jättää asia sillensä ja keskittyä opiston ydinliiketoiminnan kehittämiseen - olihan Opisto ansainnut jo erotetun tj:n erorahat ja oikeudenkäyntikulut korkoineen takaisin.

Laittakaapa nyt jäitä hattuun. Kirjoituksinenne herätätte lähinnä myötähäpeää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter__T kirjoitti:
Kun täällä nimeltä mainitaan, niin saanen kommentoida.
Olen nyt kuuden vuoden aja, kolme kautta, tehnyt vapaaehtoistyötä Suomen Ilmailuliiton hallituksessa. Sekä kolmatta vuotta Suomen Urheiluilmailuopiston hallituksessa.

Työtunteja en ole näiltä kuudelta vuodelta laskenut. Saati veloittanut, onhan kyse vapaaehtoistyöstä. Pro Bono. Ajamani kilometrit olen sen sijaan laskenut. Ja veloittanut. Samoin kuin majoituskustannukset.

Luettuani nimimerkin "Mysterious_Ways" asia alkoi kiinnostaa myös periaatteen tasolla ja kilautin liiton matkalaskuja käsittelevälle Jari Lehdelle. Lehden mukaan "liitossa ei ole ainuttakaan luottamushenkilöä joka EI olisi laskuttanut matkakulujaan." Matkakulut ovat jäsenistön hyväksymään budjettiin sisältyvä erä.

(Nämä kilometrikorvaukset ovatkin todellinen rahasampo. Liiton matkustussäännön mukaan luottamushenkilöt saavat oman auton käytöstä 0,28 euroa per kilometri. )

Tämä keskustelusäie näköjään lähtee laukalle uudelleen ja uudelleen. Oman käsitykseni mukaan valehteluun ja loan heittoon eivät syynä ole niinkään mikään oikeudenkäynti sen paremmin kuin matkakorvauksetkaan.

Eilen illalla päästiin lopulta asiaan. Tulihan se toive sieltä. "Että P.T. putoaisi hallituksesta".

Liiton syyskokous lähestyy ja siellä valitaan taas hallitusjäseniä. Tämä keskustelupalsta on näköjään valjastettu vaalityöhön.

Muuta selitystä en keksi sille, että kirjoitus toisensa jälkeen sisältää panettelua ja valhetta.
Tuskin se selittyy millään mielenterveyden häiriölläkään. Tai mistä sitä tietää.
Juu toivotaan ihlan oikkeesti että Peter Tähtine jättääpi kuuden vuoden jälkeen kaekki toimensa ja hommelinsa Suomen ilmailuliitossa ja Suomen urheiluilmailuopistossa jotta suotaisiin viimeinniin rauha talloon ja riitely loppumaan sekä asioita hoitelemaan ossaavat mukavat hemulit. Eipähän Piitteri ole koskaan ollutkaan mikkään ilmailunharrastelija vaan isolla rahhalla pörryyttelevä moottorilenteleksijä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Vastaan vielä vanhalle tuttavallemme "Bullshittiä" (ei siitä olisi haittaa ollut vaikka olisit suoraan kirjoittanut omalla nimelläsi).

Jäithän jo valheesta kiinni väittäessäsi että opiston puheenjohtaja olisi halunnut viedä hovioikeuteen Pyörteen työsuhderiidan. Ei olisi.

"Oho kyllähän puhuu P.T. omituisia. Aika huolestuttavaa on se ettei hän SUIO:n hallituksen puheenjohtajana tiedä ettei OKM maksa mitään opistolle vaan kaikki avustukset menevät ensin Suomen ilmailuliitolle joka sitten niitä jakaa tarvittaessa sitten eteenpäin. "

OKM on jo useiden vuosien ajan maksanut Opistolle 210.000 euron vuotuisen avustuksen. Olen ITSE aiemmassa viestissäni todennut että kiitos ex ex toimitusjohtajan sotkujen, OKM halusi maksaa opistolle tulevan avustuksen SIL:n kautta.

Nimimerkin (ks edellä) esittämä väite "....Suomen ilmailuliitolle joka sitten niitä jakaa tarvittaessa sitten eteenpäin" on taas yksi perätön väite tässä valheiden jatkumossa.

Suomen Ilmailuliitto tilittää Opistolle säännöllisesti 1/12 Opiston 210.000 euron vuosiavustuksesta joka kuukausi. Tässä ei ole taustalla minkäänlaista tarveharkintaa vaan liiton hallituksen asiassa tekemä päätös.

Jos avustusasiassa on bullshit:iä kirjoittavalle nimimerkille tai muille vielä epäselvää, kysykää suoraan OKM:ltä. Tarkastaja Niemi-Nikkola vastaa siellä Opiston avustuksen käsittelystä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Savonmuanhilma kirjoitti:
Juu toivotaan ihlan oikkeesti että Peter Tähtine jättääpi kuuden vuoden jälkeen kaekki toimensa ja hommelinsa Suomen ilmailuliitossa ja Suomen urheiluilmailuopistossa jotta suotaisiin viimeinniin rauha talloon ja riitely loppumaan sekä asioita hoitelemaan ossaavat mukavat hemulit. Eipähän Piitteri ole koskaan ollutkaan mikkään ilmailunharrastelija vaan isolla rahhalla pörryyttelevä moottorilenteleksijä.
Haloo Hilma,

Toit keskusteluun aivan uuden ulottuvuuden.

Esitit, että minä en ole KOSKAAN ollut ilmailun harrastaja vaan "isolla rahalla pörryyttelevä....".
Koska tällainen kategorisointi on minulle uusi, niin auta minua ymmärtämään.

Mikä on sellainen harrastukseen käytettävän rahan enimmäismäärä vaikkapa vuositasolla, joka pitää harrastajan vielä "harrastajana" ?

Vai onko tässä erityisesti otettava huomioon se perisuomalainen ilmiö, joka korreloi vesistöissä olevien kalakantojen kokoon?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Koska sää oot mitään harrastanut ilmailussa, kunham oot pottuillu liitolentelijöille, tuonut ommaa hyvyyttäs essiin ja virhettömyyttäs ja mekeen kaikki mihnä kosket aiheuttaapi oikeusjuttelun, kränää ja pahhaa mieltä joten voisitko jättää poikkee ja jäädä resserviin luulisin että liittokin voesi parremmin ilman asbergeriä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
On se vuan ihmeellistä että SUIO:n kaksi hemmoa käättääpi tiellä toummoista höpinää, luulisi että noilla olisi parempaakin hommelia tehtävänä. Näyttääpi siltä ettei kumpaakaan kovin kaivata ilmailupiireissä ja on vuon niin hyväniin jos P.T. puttooppi hllituksesta ja M.H. menneepi sinne hommeleihin mihnä koulutuksensakkin on saanut ! (Vai eikö olekkaan ).
Ilmianna
Jaa
Jaajaa... siitäkö on nyt kyse että PT:n vaimo on edustanut Opistoa oikeudessa ja kai saanut tästä rahaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Nähtävästi siitäkin.

Lukemani perusteella olen tulkinnut että
- opisto on väärällä paikkakunnalla.
- Se on väärin johdettu.
- Sillä menee liian hyvin.
- Sillä on liikaa oppilaita
- Se on vaatinut vahingonkorvausta rikoksiin syyllistyneeltä ex ex tioimitusjohtajalta
- Se on irtisanonut edellisen toimitusjohtajan
- Se opettaa vääriä asioita
- Se ei opeta oikeita asioita
- väärä mies on opiston johdossa
- väärä mies on opiston koulutuspäällikkönä
- opisto tulee esittää negatiivisessa valokeilassa
- opiston kanssa tulee kilpailla
- opistolle tulee laittaa kapulaa rattaisiin

Ja vielä vastauksena; opisto todellakin kutsui hallituksen päätöksellä (PT jäävi) AA Tähtisen - joka tunsi opiston hallinnon läheisesti konsultoituaan sitä jo pikään - edustamaan opistoa Sakari Pyörteen nostamassa työsuhteeseen liittyvässä oikeudenkäynnissä Pyörre vs opisto. Tälle kutsulle oli perusteltuja syitä ja yksikään niistä ei liittynyt asiananajan ja hallituksen puheenjohtajan aviosuhteeseen.

AA Tähtinen teki sen työn mitä tilattiin, laskutti työstään, sai sen mitä laskutti; opisto laskutti edelleen vakuutusyhtiötä ja sai vakuutuskorvauksen.

Kaikki tämä lienee VÄÄRIN.

Täällä on singottu erilaisia vihjauksia asiasta ilman, että kukaan joka niitä on singonnut, todella titäisi mitä on tapahtunut (paitsi Sakari Pyörre, eri nimimerkkiensä suojista, kysellen asioista kuin hän ei tietäisi)

Ymmärtäisin että asiaa tulisi jotekin perata jos tässä asianajotoimeksiannossa Opisto olisi kärsinyt jonkinlaisen vahingon. Siinä tapauksessa asianosaisia olisivat Opiston osakkaat. Heistä ei yksikään näy täällä esiintyneen.

Toisaalta kukaan ei ole edes yksilöinyt mitään väärinkäytöstä tai vahinkoa jota kukaan olisi asiassa kärsinyt.

Mutta muistakaa, että nyt on vaalivuosi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tarkasteltuani tätä(kin) viestiketjua olen perin hämmästynyt.

Myös anonyymi-somessa olisi sangen arvostettavaa, että kirjoittajat ottaisivat vastuun sanomisistaan.

13.11. Presidenttiehdokkaiden paneelissa lähes kaikki ehdokkaat nostivat esiin huoltaan vihapuheesta sekä siitä, että sanomisista pitäisi kantaa vastuuta.

Huoli on aiheellinen. Tämä säie antaa varsin kattavan kuvan siitä, kuinka pieni joukko syystä tai toisesta katkeroituneita ”ilmailijoita” pystyy nimimerkin piilosta suoltamaan vihaa ja ennakkoluuloja, ilman että olisi valmis kantamaan vastuunsa.

Ongelma näillä kirjoittajilla saattaa olla hyvinkin varhaista perua ja juontaa juurensa puuttuvaan kotikasvatukseen ja -sivistykseen.

Toivoisin että nämä ns. vihaiset valehtelijat voisivat tulla esiin koloistaan rehdisti omilla kasvoillaan esiin, sanomaan sanottavansa ja siten ottamaan teoistaan vastuun.

Niin minäkin teen.
Ilmianna
Jaa
Nimimerkki Peter_T

Mussuta mitä mussutat. Tippaleipäaivosi suoltaa yhtenä päivänä yhtä, toisena toista.
Sairaassa mielessäsi ruokit keskustelusäikeitä haluamaasi suuntaan. Muiden sanomat eivät tavoita eikä rekisteröidy korvienväliisi. On aivan sama mitä mieltä muut ovat, ne sanomat tulevat alapuoleltasi, niillä ei ole merkitystä.

-Näin se vaan on.

Muistutan tähän viestiketjuun viikko sitten kirjoittamasi ukaasin:

Peter__T

7.11.2017 23:43
Hyvät keskustelukumppanit.

Tämä keskustelu on minun osaltani päättynyt täällä sosiaalisessa mediassa. Keskustelen luottamuksellisista asioista tunnistettavien keskustelukumppaneiden kanssa.
Ilmianna
Jaa
MOT
Ilmianna
Jaa
Eli siis on totta.

Kun tässä ketjussa nyt on syytetty aika montaa ihmistä erilaisista väärinkäytöksistä Urheiluilmailuopiston toiminnassa, miltä nämä uudet paljastukset näyttävät jäsenistön silmissä?

Minä koen hyvin kiusallisena kaikkien entisten opiston työntekijöiden julkisen panettelun.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Mitähän olivat ne "uudet paljastukset" joita pitäisi arvioida "jäsenistön silmissä" ?
Pyydän että puhutaan suoraan.
Tarkoitatko, että sinun mielestäsi opiston johto on syyllistynyt väärinkäytökseen/-iin esimerkiksi kuluneen vuoden 2017 aikana?
Jos tarkoitat, niin pyydän että yksilöit väärinkäytöksen ja sellaisen vahingon joka opiston johto on mielestäsi aiheuttanut opistolle.
Ja pyytän että kerrot myös oman nimesi, avoimuuden nimissä, sillä nythän käymme arvokeskustelua - jossa kunkin tulee ottaa vastuu sanomisistaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter__T kirjoitti:
Mitähän olivat ne "uudet paljastukset" joita pitäisi arvioida "jäsenistön silmissä" ?
Pyydän että puhutaan suoraan.
Tarkoitatko, että sinun mielestäsi opiston johto on syyllistynyt väärinkäytökseen/-iin esimerkiksi kuluneen vuoden 2017 aikana?
Jos tarkoitat, niin pyydän että yksilöit väärinkäytöksen ja sellaisen vahingon joka opiston johto on mielestäsi aiheuttanut opistolle.
Ja pyytän että kerrot myös oman nimesi, avoimuuden nimissä, sillä nythän käymme arvokeskustelua - jossa kunkin tulee ottaa vastuu sanomisistaan.
Ehkä se että oikeudessa häviää, vaikka saakin vakuutusyhtiön maksamaan omistamalleen yhtiölle sievoisen summan jo etukäteen häviöksi tiedetystä oikeudenkäynnistä, harmittaa?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
"Mikä tai mitkä ovat ne syyt, joiden perusteella arvon nimimerkit uskovat että osakeyhtiössä vuosittain suoritettava tilintarkastus ei havaitsisi mahdollista vahinkoa ja nostaisi asiaa esille tilintarkastuskertomuksessa?"

Järjen jättiläiselle, vrt esim suio case muutaman vuoden takaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6 VASTAUSTA:
No hei Peter et sitten viittinytkän käättää ommaa nimmeesi tähän.kommrntin tynkään.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Savonmuanhilma kirjoitti:
No hei Peter et sitten viittinytkän käättää ommaa nimmeesi tähän.kommrntin tynkään.
Voi rakas Hilima

Pahaksi on sinulla jo tuo harha ja kompleksi päässyt. Peter siellä, Peter tuolla, Tähtinen sitä ja Tähtinen tätä.

Laita jo jäätä päähineeseen. Miksi et oikeana ja aitona ilmailun harrastajana setu ehdolle SIL hallitukseen? Hyville Hilimoille on varmasti käyttöä.

Tosin eräs Painiliiton henkilö totesi aikanaan että ”Ei Suomen painin tilas painamalla paranneta”.

Yhtä vähän ilmailun tilaa parannetaan lentelemällä. Tai somessa valehtelemalla.

Tarvitaan johtajuutta ja vastuun ottoa. Onko sinusta siihen? Toivon että olisi.

Tulokset puhuvat sitten puolestaan. Katso nyt vaikkapa Opiston toimintaa nyt ja vertaa sitä muutaman vuoden takaiseen. Mitä eroja havaitset toiminnan laajuudessa, sijainnissa, koulutusluvissa ja oppilasmääristä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kuuleppa sie piitteeri, sie oot se homelo joka hämmentelee joka paekassa ja sumpuloittet ja vatuloit, liitolentäjät ovvat ihlan erikoisekseen asbergeroitavina sinnun hommeleissa. Mie luppaan ihlan heti assettua ehdollen liitton hallituksehen (niinku moni muukin ) jos luppaat tähtelö olla sivussa, mutta sitä riskilöä että joutuisin olleen sammassa porukassa kun sie ei voe ees aatella, eihän siun kanssa jaksaneet edes kovvemmat hemulit, Jouppi, Pyörre, Suksi, Korpela yms.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Savonmuanhilma kirjoitti:
Kuuleppa sie piitteeri, sie oot se homelo joka hämmentelee joka paekassa ja sumpuloittet ja vatuloit, liitolentäjät ovvat ihlan erikoisekseen asbergeroitavina sinnun hommeleissa. Mie luppaan ihlan heti assettua ehdollen liitton hallituksehen (niinku moni muukin ) jos luppaat tähtelö olla sivussa, mutta sitä riskilöä että joutuisin olleen sammassa porukassa kun sie ei voe ees aatella, eihän siun kanssa jaksaneet edes kovvemmat hemulit, Jouppi, Pyörre, Suksi, Korpela yms.
Hilima hyvä,

Teen ehdotuksen. Ota yhteyttä, esittele itsesi ja muutama muukin niistä kertomustasi potentiaalisista hallitusehdokkaista.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Savonmuanhilma kirjoitti:
Kuuleppa sie piitteeri, sie oot se homelo joka hämmentelee joka paekassa ja sumpuloittet ja vatuloit, liitolentäjät ovvat ihlan erikoisekseen asbergeroitavina sinnun hommeleissa. Mie luppaan ihlan heti assettua ehdollen liitton hallituksehen (niinku moni muukin ) jos luppaat tähtelö olla sivussa, mutta sitä riskilöä että joutuisin olleen sammassa porukassa kun sie ei voe ees aatella, eihän siun kanssa jaksaneet edes kovvemmat hemulit, Jouppi, Pyörre, Suksi, Korpela yms.
Olen SIL:n entinen hallituksen jäsen Korpela. Tuolla kaudella hallituksen pöydälle tuli hyvin haastavia asioita, jotka piti hoitaa. Minä olin päättänyt pitää sitoumukseni valinnan tehneelle jäsenistölle, hoidan hallituskauden loppuun ja niin tein. En edes harkinnut eroavani. Muutamat hallituksen jäsenet erosivat, heidän puolestaan en voi ottaa kantaa. Hallituksen jäsen ei voi vetäytyä sen taakse että mahdollisesti tuntee antipatiaa tai sympatiaa toista jäsentä kohtaan, hänen velvollisuutensa on toimia liiton edun mukaisesti. Jotkut voivat takertua Peterin henkilössä havaitsemaansa kulmikkuuteen, mutta hän on antanut yksityisesti ja SIL:n puitteissa hyvin suuren panoksen ilmailun hyväksi. Toivon että hän jatkaisi edelleen työtään. Itselleni SILin hallituskausi oli projekti, jossa olin päättänyt olla yhden kauden, kun valituksi tulin. Tuosta ajasta muodostui korkeakoulu, josta saatuja kokemuksia olen hyödyntänyt kasvuyrityksen hallituksen puheenjohtajana. Vaikeat ajat opettavat enemmän.

Sakari Korpela
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Sakari_Korpela kirjoitti:
Olen SIL:n entinen hallituksen jäsen Korpela. Tuolla kaudella hallituksen pöydälle tuli hyvin haastavia asioita, jotka piti hoitaa. Minä olin päättänyt pitää sitoumukseni valinnan tehneelle jäsenistölle, hoidan hallituskauden loppuun ja niin tein. En edes harkinnut eroavani. Muutamat hallituksen jäsenet erosivat, heidän puolestaan en voi ottaa kantaa. Hallituksen jäsen ei voi vetäytyä sen taakse että mahdollisesti tuntee antipatiaa tai sympatiaa toista jäsentä kohtaan, hänen velvollisuutensa on toimia liiton edun mukaisesti. Jotkut voivat takertua Peterin henkilössä havaitsemaansa kulmikkuuteen, mutta hän on antanut yksityisesti ja SIL:n puitteissa hyvin suuren panoksen ilmailun hyväksi. Toivon että hän jatkaisi edelleen työtään. Itselleni SILin hallituskausi oli projekti, jossa olin päättänyt olla yhden kauden, kun valituksi tulin. Tuosta ajasta muodostui korkeakoulu, josta saatuja kokemuksia olen hyödyntänyt kasvuyrityksen hallituksen puheenjohtajana. Vaikeat ajat opettavat enemmän.

Sakari Korpela
Kiitokset, Sakari, ystävällisistä sanoista.

Täällä Suomi24:n keskustelupalstalla saisi tehdä kokopäivätöitä jos pyrkisi oikaisemaan kaiken sen vääristelyn ja panettelun ja suoranaisen valehtelun, jota esimerkiksi Urheiluilmailuopiston ympärillä on täällä esiin tuotu.

Opisto avasi eilen uudet toimitilat Helsinki-Malmilla "Pyöreän" 3. kerroksessa, entisen briefingin tiloissa. Nyt se on entistäkin enemmän SUOMEN Urheiluilmailuopisto.

Kasvua on ollut erityisesti moottorilennon teoriaoppilaiden määrissä ja alueellisten yhteistyökumppaneiden määrässä. Oppilasmäärä vuonna 2017 on 400% siitä mitä uskalsimme etukäteen budjetoida.

Meillä on Opistossa nyt loistava tiimi toteuttamassa SIL 2020 -strategiaa, jossa koulutus on stratgien kärkihanke.

Peter Tähtinen
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Minusta nyt esille tulleet asiat ovat hyvin oleellisia. Myös opiston oikeudenkäyntien runsaus on oleellista. Oikeuden päätöksistä perusteluineen selviää, että opiston johdon käsitys asioista ei ole ollut oikea. On yleensäkin vaarallista lukita kantansa julkisuudessa niin, ettei enää voi perääntyä väitteistään. Ei kannata uskoa kaikkea mitä kuulee - ei myöskään kaikkea mitä kuulee oman päänsä sisällä.

Mitäpä luulette tapahtuvan, jos selviää jonkin opiston entisen johtajan järjestelleen parinkymmenen tuhannen laskutuksen lähiomaisensa yhtiölle? Ei voi olla eri sääntöjä eri ihmisille. Minun mielestäni Huoviala on kykenevä hoitamaan opistoa. SIL edustajana voisi hallituksessa toimia toiminnanjohtaja Latikka.

Opiston olisi syytä lopettaa oikeudenkäynnit entistä johtajaa Kuosmasta vastaan. Jos hän olisi syyllistynyt rikoksiin, olisi syyttäjä hänelle vaatinut rangaistusta. Ficicopy jutussa ei ole mitään jäänyt salaisuudeksi. Petollisesti toiminut johtaja on tunnustanut ihan kaiken, toiminut yhteistyössä poliisin ja syyttäjän kanssa, ja tästä tehokkaasta katumisestaan saanut alhaisemman tuomion.

Kuosmanen sähläsi pahasti, mutta sai sitä ennen aikaan myös hyviä asioita, kuten pari purjekonetta joille oli aikanaan kovasti käyttöä. Myös nykyinen opiston johto jatkaa monia toimintoja jotka käynnistettiin Kuosmasen aikana. Kuosmasta on nöyryytetty julkisuudessa varmasti jo tarpeeksi. Vaikka hänelle ja Ficicopyn kaverilla saataisiinkin tuomio korvauksista, mitä arvoa sillä olisi opistolle? Onko todennäköistä että korvauksia saataisiin perittyä?

Josko jatkettaisiin opiston hyvää kehitystä ja keskityttäisiin yhdessä ja sopuisasti rakkaan harrastuksemme edistämiseen. Lopetetaan riitely ja haukkuminen.
Ilmianna
Jaa
Nythän Tähtisen kannatus mitataan kun näyttää asettuneen ehdolle, toivottavasti saadaan hyvä enemmistöä tyydyttävä ratkaisu ja liitto taas kuntoon .
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
6 VASTAUSTA:
Aivan niin.
Tätä se demokratia on.

"Enemmistö" näyttää kolmena aikaisempana kaksivuotiskautena olleen yhtä mieltä.
Voihan se olla nyt toistakin mieltä, varsinkin jos olen hoitanut tehtäväni huonosti. Tai jos on selvästi parempia ehdokkaita.

Se kuitenkin on aivan varmaa, että täällä Suomi24:ssä on esillä vain pieni vähemmistö.

Jäsenet eivät voine äänestää väärin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Näyttää tämä olevan todella tärkeä mielipiteen esille tuomispaikka teille Peter Tähtinen kun kerran käytte täällä voimakasta mielipiteen vaihtoa jatkuvasti. Toivottavasti tulee mahdollisimman monta ehdokasta hallituksen jäseniksi, jotta saataisiin asiasta äänestys aikaiseksi ja kerhojen edustajat saisivat vaihtoehtoja valintoihin.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
JukkaJokinen kirjoitti:
Näyttää tämä olevan todella tärkeä mielipiteen esille tuomispaikka teille Peter Tähtinen kun kerran käytte täällä voimakasta mielipiteen vaihtoa jatkuvasti. Toivottavasti tulee mahdollisimman monta ehdokasta hallituksen jäseniksi, jotta saataisiin asiasta äänestys aikaiseksi ja kerhojen edustajat saisivat vaihtoehtoja valintoihin.
Hyvä "Jukka Jokisen" nimimerkin takana sijaitseva virtuaalihenkilö, joka olet estynyt tulemasta omalla nimelläsi esille.

Edustamaani yhteisöä on voimakkaasti kritisoitu aiemmin sulkeutuneisuudesta ja vähäisestä tiedottamisesta.

Olen siksi aikanaan tehnyt tietoisen valinnan, että pyrin tuomaan asiallista tietoa esille täällä, vaikka keskustelukumppanit eivät olekaan (yleensä tunnistettavissa), pois lukien tässäkin säikeessä esiintyvät muutamat henkilöt.

Katsopa täällä avattuja viestiketjuja. Useimmat ketjut, joissa olen jotakin lausunut, liittyvät syystä tai toisesta minuun tai edustamaani organisaatioon. Tai sekä että. Lisäksi useimmille viesteille on tyypillistä se, että ne sisältävät joko tietämättömyyteen tai pahuuteen perustuvaa panetteua, valeuutisia ja paikkaansa pitämättömiä väitteitä. Trollausta. Joskus toki asiallisiakin kysymyksiä.

Edelleen tyypillistä näille "vihaisten ilmailijoiden" kirjoituksille on ollut se surullinen tosiasia, että nimimerkin piilosta sylki roiskuen kirjoittavat henkilöt eivät ota vastuuta sanomisistaan eivätkä halua - tai todennäköisimmin kykene - vastaamaan yksinkertaisimpaankaan asiaan liittyvään (vasta)kysymykseen. Esimerkkejä löytyy tästäkin langasta useita.

Minut te voitte täällä tunnistaa. Otan vastuun siitä mitä sanon ja mitä teen. Toivoisin voivani sanoa samaa teistäkin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter lähtee hallituksesta vain jalat edellä. Äänestettiinpä oikein tai väärin.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
Arvoisa "Jukka Jokinen", pyydän sinua vielä täsmentämään aikaisemmin lausumaasi: Toivot että "saadaan liitto taas kuntoon".

Missä kohden liitto on "epäkunnossa" ja mikä on sinun ja/tai edustaasi viiteryhmän tove tai halu, mitä liiton pitisi tehdä toisin? Jos se on "epäkunnossa". Milloin liitto on mielestäsi mennyt "epäkuntoon" - kun toivot, että se tulisi "taas kuntoon".

Mielenkiintoisia kielikuvia.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Hienoa asialleen omistautumista. Hyvä Peter!
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tämän ketjun aloittaja kysyi, kuinka paljon opiston varoja on käytetty oikeudenkäynteihin. Minustakin se oli hyvä kysymys, ja ansaitsee vastauksen. Opistolla ei liene mitään syytä olla vastaamatta.

Asiallista vastausta ei ole tullut. Siihen on jokin syy.

Oikeusturvavakuutukset eivät kata kaikkia kuluja. Yksinkertainen lista jossa on prosessin aihe, opiston kulut, saadut korvaukset, mahdolliset vakuutuskorvaukset, loppusaldo. Sillä loppuu spekuloinnit ja huhut.

Ihmisillä on oikeus kysellä anonyymistikin. Vaikka että onko kuninkaalla vaatteita. Ketjun aloittajalla oli ilmeisesti asiasta tietoa, joka ei ollut peräisin opiston tiedotteista.

Hyvä olisi myös miettiä, että miten paljon opiston pitäisi vielä käyttää rahoja oikeustoimiin, ja millaisin periaattein opistossa toimitaan suhteessa entisiin ja nykyisiinkin työntekijöihin. Jos on kovasti ongelmia, syytä löytyy yleensä myös asioiden hoitotavassa. Tässä ketjussa on haukuttu erittäin epätavallisella tavalla entistä toimitusjohtajaa. Kuulemma muitakin lähteneitä on haukuttu.

Tällainen ihmisten kiusaaminen ei voi olla vaikuttamatta asioiden hoitamiseen jatkossa.
Ilmianna
Jaa
Missä yhtiössä se oikeuspuolen vakuutus on?
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Vakuutusyhtiössä
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kiitän Suomen Ilmailuliiton jäsenistöä luottamuksesta, tultuani tänään valituksi neljännelle kaksivuotiskaudelle Suomen Ilmailuliiton hallitukseen.

Peter Tähtinen
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Vakuutusyhtiö ja summa jäi mainitsematta :D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kuten osasin ennustaakin: Tähtinen on vaan kova tyyppi ja sillä siisti. Onnittelut menestyksestä!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa
Ketä oli vastaehdokkaina? Varmaan raaka ja osaava setti.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Eipä ollunna kettään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tämä on totta. Täällä suurta melua pitäneet jonkinlaisten protestiryhmien vihaiset edustajat loistivat kokouksessa poissaolollaan. Toisaalta, kyllä minua olisi aidosti kummastuttanut, jos näiden vihaisten nimimerkkien lauma olisi saanut esitettyä edes yhtä ehdokasta - jolla olisi ollut todellinen vaihtoehto esitettävänä ja ajettavanaan.

Jäsenistöllä oli siis täysi vapaus marssittaa vaaliin vaikka kuinka monta ehdokasta, antamaan panoksensa, kantamaan vastuuta ja laittamaan itsensä likoon.

Ei näkynyt sellaisia. No, ehkä täällä riidan haastaminen ja trollaaminen veivät jo kaikki voimat.

SIL jäsenistö valitsi yksimielisesti kaikki kolme etovuoroista jatkamaan liiton johdossa. Jäsenistö on nyt päätöksensä tehnyt ja tahtonsa osoittanut.

Sama selkokielellä: kaikki paikalla olleet jäsenistön valtuuttamat kokousedustajaa halusivat yksimielisesti, että hallituksessa jatkavat taas seuraavan kaksivuotiskauden Lehtonen, Halonen - ja Tähtinen.

Te eroani halunneet taisitte kärsiä tappion.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7 VASTAUSTA:
Aina voi miettiä mistä saattaa johtua jos ketään uutta ei kiinnosta osallistua. Homma on kuitenkin vapaaehtoista eikä kaikilla ole yrityksiä joiden kautta kierrättää rahoja tai muita mielenkiintoisia intressejä.

On tietysti jäsenistön tappio että kyvykkäitä ei kiinnosta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
savonmaansirpa kirjoitti:
Aina voi miettiä mistä saattaa johtua jos ketään uutta ei kiinnosta osallistua. Homma on kuitenkin vapaaehtoista eikä kaikilla ole yrityksiä joiden kautta kierrättää rahoja tai muita mielenkiintoisia intressejä.

On tietysti jäsenistön tappio että kyvykkäitä ei kiinnosta.
Etkö rakas trolli parempaan pysty?
Että ihan rahan takia.
Eiköhän tuon säälittävän inttämisen voisi jo lopettaa.

Luulin että olisit ollut se kyvykäs. Ei ole sinusta vastuun ostajaksi, ei.

Olen pahemman kerran yliarvioinut älynlahjasi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"Vastuun ostaja": mielenkiintoinen käsite mielenkiintoisissa olosuhteissa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Observatory_ao kirjoitti:
"Vastuun ostaja": mielenkiintoinen käsite mielenkiintoisissa olosuhteissa.
Sehän tarkoittaisi kirjaimellisesti sitä, että se joka kantaa vastuun, vielä maksaa siitä että kantaa vastuun.

Yhdistystoiminnassa vastuu määritellään yhdistyslaissa.

Osakeyhtiössä vastuu määritellään osakeyhtiölaissa ja oikeuskirjallisuudessa.

Jos osakeyhtiölle tai yhdistyksellä on jokin EASA-toimilupa, kuten vaikkapa opiston ATO-toimilupa, on vastuullisen johtajan vastuu vielä laajempi kuin osakeyhtiön toimitusjohtajalla. Koska EU- laki menee kansallisen lainsäädännön edelle.

Kuudessa vuodessa todellakin olen maksanut korkean hinnan siitä että v 2012 lupasin kantaa vastuuta harrasteilmailun liitossa. Työtuntien määrä on huomattava. Onneksi myös aikaansaannosten.

Mutta.

Jos minä esimerkiksi laiminlöisin velvollisuuteni huolehtia organisaation resursseista tai jos tekisin sellaisia toimiluvan vastaisia toimia, joiden seurauksena yhtiö menettäisi toimilupansa, joutuisin korvausvastuuseen.

Paitsi jos asia käsiteltäisiin Hyvinkään käräjäoikeudessa, joka ei nähtävästi ole tietoinen EASA-asetuksen Lex specialis -luonteesta.

Noh, opisto, jossa liiton lisäksi työskentelen, on tullut kylästä kaupunkiin ja sen asioita käsittelisi Helsingin käräjäoikeus / hovioikeus - jossa asuu todellinen asiantuntemus.

Ehkä juuri siksi tässä ketjussa se punainen lanka näyttää olevan pelko ja huoli siitä, kuinka Helsingissä vireillä olevissa rikos- ja korvausoikeudenkäynneissä tulee kirjoittajien lähipiiriin kuuluvalle taholle käymään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jos on lain yläpuolella niin näkökulma ja tapa toimia ovat ymmärrettäviä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
vhhvubuhuhuhjuh kirjoitti:
Jos on lain yläpuolella niin näkökulma ja tapa toimia ovat ymmärrettäviä.
Kummallinen näkökuma. Jos joku olisi "lain yläpuolella" niin vimeinen asia johon turvauduttaisiin olisi oikeuslaitos.

Laki on tehty myös opiston suojaksi. Esitutkintaviranomainen selvittää ono lakia rikottu ja tuomioistuinlaitos antaa siitä tuomion.

Mikä tässä on niin vaikeata ymmärtää?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Lainvoimaisen oikeuden päätöksen arvosteleminen tuomioistuimen virheeksi ja kaksinaismoralismi nepotismin suhteen ovat hyviä esimerkkejä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ja mitähän valittamista arvon nimimerkki keksii seuraavaksi?

Prosessit etenevät. Päätökset tulevat aikanaan. EASA-asetus on edelleenkin Suomen osakeyhtiölain yläpuolella. Ja nepotismia ette ole nähneetkään sen jälkeen kun Kraateri Oy lopetti opiston laskuttamisen.

Kysy tuosta Hyvinkään Käon tuomiosta vaikkapa joltakin yhtiöikeuden professorilta.

Tai ihan sama minulle.

Tee itse 6 vuotta vapaaehtoistyötä jonkin tärkeänä pitämäsi asian eteen. Nepotismi... joka tunti jonka teen liiton eteen köyhdyn noin 200...300 euroa. Koska olen niin valinnut.

Ihanko luulet että vaimoni sai jotakin lahjaksi edustaessaan opistoa oikeudessa? Jokaisen euron eteen on työtä tehty. Ja paljon myös sellaista työtä joka ei näy sinulle - eikä ole tarkoituskaan näkyä. Josta kukaan ei maksa mitään. Mistä muusta voisitte vielä olla kateellisia?

Kyllä minä toisaalta ymmärrän että 20 kiloa voi tuntua isolta rahalta sellaisesta, joka ei ole tottunut itseään rehellisellä työllä elättämään.

Mutta.. jos luulette että tuommoisen pikkusumman vuoksi minä ryhtyisin rikkomaan eettisiä periaatteita niin erehdytte raskaasti.

Mitäpä jos jo rauhoittuisitte.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
On selvää että kun olen tehnyt paljon ilmaistyötä saan kompensoida sitä sopivalla tavalla. Sehän on ihan eri asia kuin mainittu kraateri :D :D :D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Niin, ja mitä tekemistä nepotismilla on sen kanssa, kuinka paljon joku on tehnyt töitä tai kuinka paljon työstä on maksettu?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tämä menee hupaisaksi. Taidan todellakin olla teille muutamalle elämän keskipiste. Oikea pakkomielle.

Onko teissä munaa tulla päivänvaloon, esiin, omalla nimellä ja kasvoilla? Sanomaan edessä sen mitä vihjailette nimimerkin takaa? Eipä taida olla.

Lienettekö saaneet elämässänne mitään merkittävää sikaan? Epäilen syvästi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Olisin siitä nepotismista vaihtanut muutaman sanan kun nimimerkki itse sen otti esille :D :D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
merkittävääsikaa kirjoitti:
Olisin siitä nepotismista vaihtanut muutaman sanan kun nimimerkki itse sen otti esille :D :D
Vaihda pois vaan. Soita minulle niin jutellaan. Oikein mielelläni.
Oletko hairahtunut nepotismin poluille? Kuinka voin auttaa?

Numeroni on 045 670 3670. Odotan nyt soittoasi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ai et sitten soittanutkaan?
Etkö oikein uskalla näyttäytyä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
No kun pitää ensin saada jotain "merkittävää sikaan"...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tämä ketju alkoi keskustelulla siitä, kuinka paljon opisto käyttää varojaan oikeustaisteluihin. Ihan vertailun vuoksi, opistoa piti tukea muistaakseni noin 10.000 eurolla tämän kopiokonesotkun vuoksi. Kuosmasen aikana opistoon oli kertynyt varallisuutta huomattavan paljon, varmasti yli 100.000 euroa, mikä on hyvä muistaa Kuosmasta haukuttaessa. Surkeaa että se menetettiin näin. Aika moni on sitä mieltä, että Kuosmasellekkin asia oli järkytys, ja että sille miehelle on asiasta tullut takkiin jo riittävästi. Ei meidän lentäjäkolleegojen yhdistyksen enää tarvitsisi jatkaa kostotoimia.

10.000 eurolla ei paljon lakituvassa poiketa. Jos prosessien oletettu kustannus on esimerkiksi 50.000 euroa, olisiko syytä miettiä, että miksi opistossa päätellään, että tähän panostukseen on pakko lähteä?

Käsittääkseni viimeisimpää toimaria vastaan ei opisto katsonut tarpeelliseksi lähteä oikeutta käymään ja korvauksia vaatimaan. Prosessin aloitti toimari jonka kanssa tehtyä johtajasopimusta opisto ei noudattanut. Nyt kun opisto hävisi riidan irtisanomiskorvauksesta, miksi prosessia on jatkettava? Täällä on todisteltu, ettei opistolle tullut merkittävää tappiota.

Vastassa lienee ammattiliiton juristit, jotka hoitavat näitä juttuja päätyökseen ja ovat mukana myös lainvalmisteluprosesseissa. En kyllä omilla rahoillani moiseen lähtisi. Etenkään jos kyse on vain jostain periaatteellisesta kysymyksestä, mahdollisesti jopa henkilökohtaisesta. Vielä vaarallisempaa jos asioita ajetaan käyttäen avustajina hallituksen lähipiiriläisiä, joilla mahdollisesti ei ole edes paras asiantuntemus. SIL ei käsittääkseni näe eritystä syytä hakea ennakkopäätöstä jossain merkittävässä asiassa?

Toki moni meistä tahtoo titteleitä ja luottamustoimia, ei se tee ihmisestä pahaa. Täytyisi kuitenkin miettiä, että miten näissä luottamustoimissa toimitaan. Jälkikäteen on hankalaa arvostella tehtyjä päätöksiä sortumatta jälkiviisauteen. Nyt kuitenkin ollaan keskustelemassa asioista, joita ollaan päättämässä ja joista tulevat kustannukset, riskit ja hyödyt ovat eriteltävissä ja arvoitavissa. Minusta tämä on hyvä asia. Se myös asettaa opiston hallituksen vastuun uudenlaiseen painoarvoon. Kun asiasta keskustellaan avoimesti, ei hallitus voi väittää, ettei kaikki vaikuttavat seikat olleet tiedossa.

Sille rahalle ja energialle joka näihin juttuihin menee olisi varmasti myös tähdellisempääkin käyttöä...
Ilmianna
Jaa
Nimim Eihänvaanoletotta kirjoittaa:

"Tämä ketju alkoi keskustelulla siitä, kuinka paljon opisto käyttää varojaan oikeustaisteluihin. Ihan vertailun vuoksi, opistoa piti tukea muistaakseni noin 10.000 eurolla tämän kopiokonesotkun vuoksi. Kuosmasen aikana opistoon oli kertynyt varallisuutta huomattavan paljon, varmasti yli 100.000 euroa, mikä on hyvä muistaa Kuosmasta haukuttaessa. Surkeaa että se menetettiin näin. Aika moni on sitä mieltä, että Kuosmasellekkin asia oli järkytys, ja että sille miehelle on asiasta tullut takkiin jo riittävästi. Ei meidän lentäjäkolleegojen yhdistyksen enää tarvitsisi jatkaa kostotoimia."

En tiedä, kuka tätä nimimerkkiä yllyttää tänne kirjoittamaan puuta heinää - oletettavasti se on Sakari Pyörre tai Kuosmanen tai molemmat yhdessä. Ovathan he sentään tunnettuja purjelentäjiä molemmat.

VARALLISUUS
On totta, että päivänä, kun Kuosmanen sai potkut opistolta, Opisto omisti 2 kpl Duo Discus-purtsikkaa ja siivun Lentolaakso-hallista. Näihin oli saatu Opetusministeröstä avustuksia.

KIRJANPITORIKOS JA TÖRKEÄ KAVALLUS
Samaan aikaan kirjanpito oli väärennetty (se jouduttiin teettämään useampaan kertaan uudelleen) ja vastikään Kuosmanen oli salaa siirtänyt Opiston tililtä kertasuorituksena - ilman tositetta ja ilman merkintää opiston kirjanpitoon - oman lähipiiriyhtiönsä Kraater Oy:n tilille Fici-Copyltä tulleen 70.000 euroa. Tämä käy ilmi oikeuden pöytäkirjasta ja siitä' Kuosmanen tuomittiin vankeusrangaitukseen, rikosnimikkeenä törkeä kavallus.

DUOT MENIVÄT VELKOJEN MAKSUUN
Duot jouduttiin myymään ja rahoilla maksettiin niitä vahinkoja, joita Kuosmasen hyväksymät tekaistut leasingsopimukset olivat opistolle aiheutuneet.

JOHTOPÄÄTÖKSET
"Surkeaa"
Kyllä, on todella siis SURKEAA että omaisuus menetettiin näin. Yllätys se ei voine olla, onhan ex tj:n cv:ssä jo aiempia meriittejä riittämiin siitä, että salatutkin asiat tulevat lopulta ilmi.

"Järkytys?"
Opiston osakkaat ainakin kuulemma järkyttyivät sitten kun saivat asiasta totuudenmukaista tietoa.

MISSÄ RAHAT?
Opiston rahaa on Kuosmasen johtajakaudelta kateissa edelleen PALJON.

En ihmettele, että opisto haluaa - jo yleisen oikeustajunkin nimissä - turvata ilmailuyhteisön saatavan hakemalla Kuosmasen(kin) korvausvastuuseen.

SUOMI24 -palstalla asiasta jankuttamalla esitetty vaihtoehtoinen totuus ei kaiketi peruuta jo aloitettuja prosesseja?

OIKEUSPROSESSIT
Selvittelin asiaa (kilauttamalla asiaa tuntevalle taholle,) ja kuulin, että opistolla on tasan kaksi oikeusprosessia käynnissä.

a) Asianomistajana syyttäjän alulle panemassa rikosprosessissa, jossa Kuosmaselle vaaditaan rangaistusta

b) Kantajana siviiliprosessissa, jossa oikeus selvittää, onko Kuosmanen laiminlyönyt tj:lta vaaditun huolellisuuden sitouttamalla Opiston maksamaan JÄR-JET-TÖ-MI-Ä leasingkustannuksia toimisto- ja kopiokoneista. Joista osaa ei ollut edes olemassa.

Vai että kosto?

On se hellyttävää, että Kuosmasella on täällä äänekkäitä kavereita, jotka ovat nähtävästi jääneet kiitollisuudenvelkaan päästyään Jaca:n lentoleireille lentelemään kalliilla purjekoneilla, riviharrastajoen jäädessä nuolemaan näppejään. Eliitti se on purjelentäjissäkin.

Saanen lainata raskaan kaluston kujettajan sanoja:
"Opiston asioiden enempi selvittely on vaarallista ja yhteisölle vahingollista"

Päättele itse.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Minusta on masentavaa tällainen keskustelutekniikka jossa pyritään viemää huomio kerta toisensa jälkeen pois varsinaisesta asiasta, tässäkin pyritään tunkemaan savuverhoa menemällä asian ohi.

Ilmeisesti kirjoittajaa itseäänkin jo hävettää, jos sellaista omista toimistaan edes osaa tuntea, kun nimimerkki on vaihtunut.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tässä säikeessä esitetään toistuvasti kysymys ja väitteitä oikeudenkäynneistä, joissa Suomen Urheiluilmailuopisto on tai on ollut osallisena. Erityisesti on tiedusteltu oikeudenkäyntien tähän mennessä aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi on toistuvasti ehdotettu ja jopa vaadittu oikeudenkäyntien keskeyttämistä, jotta niissä syytettynä tai vastaajana oleva henkilkö ei tulisi tuomituksi.

Suomen Urheiluilmailuopisto on yksityinen osakeyhtiö.
Kukaan kysyjistä ei ole tunnistettavissa.
Suomi24 on julkinen Internet-keskustelupalsta.

Opisto ei tee selkoa liiketoiminnastaan tahoille, joiden henkilöllisyyttä ja asianosaisuutta se ei kykene varmistamaan.

Oikeudenkäynnitkin - niin valitettavia kuin ne saattavatkaan olla - liittyvät osakeyhtiön liiketoimintaan.

Opisto ei tee edes tunnistettaville tahoille selkoa liiketoiminnastaan, jos taho ei kuulu siihen osakeyhtiölaissa tarkoitettuun kohderyhmään, jolla on tiedonsaantioikeus.

Opisto ei tee kenellekään selkoa liketoimintansa yksityiskohdista - esimerkiksi oikeusprosessien kustannuksista - sosiaalisessa mediassa.

Osakeyhtiölaissa on säädetty osakkaan tiedonsaantioikeudesta sekä yhtiön johdon vaitiolovelvollisuudesta. Tästäkin olen tehnyt kysyjille kattavasti selkoa jo aiemmin.

Yleisellä tasolla voinkuitenkin vielä todeta, että syyttäjä on käynnistänyt oikeudenkäynnin opiston entistä toimitusjohtajjaa vastaan, vaatien vankeusrangaistusta esitutkinnassa ilemmeistä teoista joista syyttäjän käsityksen mukaan on laissa säädetty rangaistus. Näillä teoilla on syyttäjän käsityksen mukaan aiheutettu huomattavaa taloudellista vahinkoa Opistolle. Siksi Opisto on vahinkoa käörsineenä osapuolena mukana prosessissa.

Voin myös todeta, että edellisen toimitusjohtajan aikana yhtiö sitoutettiin erittäin vahingollisiin rahoitussopimuksiin - joiden luonne ja muoto ei vastannut todellisuutta. Opiston katsotaan kärsineen tämän toiminnan vuoksi 203.000 euron vahingon. Opisto on maksanut 203.000 euroa liikaa koneista joita se vuokrasi tai joita se ei ole koskaan nähnytkään. Opiston omistajat ovat tehneet yksimielisen päätöksen turvata yhtiön etu vaatimalla siviilioikeudellisessa vahingonkorvausprosessissa toimitusjohtajaa korvausvastuuseen aiheuttamastaan vahingosta. Lain mukaan toimitusjohtaja voi olla vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oikeuden tehtävänä on tehdä asiassa päätös.

Tällä palstalla esitettyjen puheenvuorojen sanavalinnoista voidaan toistuvasti olettaa, että niitä esittävät sellaiset opistolle tai opiston johdolle tai henkilökunnalle vihamieliset tahot, joilla on todennäköisesti läheinen yhteys henkilöön jota vastaan opisto prosessoi - tai jota vastaan syyttäjä prosessoi.

Olen aiemmin tässä keskustelusäikeessä useaan otteeseen esittänyt, ettäne asiasta kiinnostuneet henkilöt jotka ovat asianosaisia, ottaisivat yhteyttä yhtiöön - tai että henkilö tai henkilöt olisivat saapuneet Opiston enemmistöosakkaan Suomen Ilmailuliiton syyskokoukseen (joka pidettiin viime lauantaina) kysymyksineen.

Kukaan ei ole ottanut yhteyttä - eikä syyskokouksessa esitetty asiasta kysymyksiä.
Tämän perusteella katson tulleen täysin selväksi, että tässä keskustelusäikeessä tunnistamattomien nimimerkkien takaa esitetyt kannanotot ovat enimmäkseen provokatiivista vihapuhetta, johon Suomen Urheiluilmailuopistolla ei ole mitään syytä eikä varsinkaan velvollisuutta vastata.

Jos jollakulla asianosaisella on vielä asiasta kysyttävää, pyydän ottamaan minuun henkilökohtaisesti yhteyttä.

Peter Tähtinen
Opiston hallituksen puheenjohtaja.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Henkilöön käyvään asiattomaan arvosteluun on syyllistytty toistuvasti tässäkin säikeessä mm. hallituksen puheenjohtajana esiintyvän nimimerkin toimesta.

On myös tullut esiin että opisto on rikkonut sopimustaan jonka johdosta syntyneessä oikeusprosessissa on käytetty opiston johdon toimesta oman perheen omistamaa yritystä ilman että sille on ollut asiallisia perusteita.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
muutamafakta kirjoitti:
Henkilöön käyvään asiattomaan arvosteluun on syyllistytty toistuvasti tässäkin säikeessä mm. hallituksen puheenjohtajana esiintyvän nimimerkin toimesta.

On myös tullut esiin että opisto on rikkonut sopimustaan jonka johdosta syntyneessä oikeusprosessissa on käytetty opiston johdon toimesta oman perheen omistamaa yritystä ilman että sille on ollut asiallisia perusteita.
Ole hyvä ja kerro mitkä ovat asiamiehen valinnassa ne ”asialliset perusteet”, joihin viittaat - ja missä ne on määritelty? Kerro myös, millä kompetenssilla esität väitteesi sekä se, millä tavalla olet ylimalkaan asianosainen?

Anna myös perustelut asiattomasta arvostelusta, jota väität minun harjoittaneen.

Esitit itse puheenvuorossasi väitteitä ja vihjauksia, joiden teonkuvsus löytyy RL 24 luvusta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Arvoisa nimimerkki Peter_T,

Kiitämme osoittamastanne mielenkiinnosta RL 24 lukua kohtaan. Sen johdosta pyydämme teitä kertomaan, millä kompetenssilla tulkitsette toisistaan eriäviä käsityksiä juuri RL 24 luvun valossa.

Kunnioittaen
nimimerkki R.D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
13 VASTAUSTA:
Kiitos Montesquieun; minun ei tarvitse. Meillä kun on tämä oikeuslaitos.

Ja kun on Alma Media - joka ilmoittaa viranomaiselle, mistä IP-osoitteesta tuo RL24 tunnusmerkistöön sopiva postaus tuli.

Ja kun on teleoperaattori jonka IP-osoiteavaruuteen tuo osoite kuuluu.

Operaattori puolestaan ilmoittaa viranomaiselle taas sen, kenelle sen asiakkaista tuo IP-osoite oli allokoitu 1.12.2017 klo 12:19.

Eiköhän se RL 24:9 tulkinta ole sitten suomalaiselle oikeusviranomaiselle paljon helpompaa kuin vaikkapa sen tulkinta, miten EASA huoltotoiminta-asetuksen osassa M tarkoitetun ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaorganisaation vastuullisen johtajan laaja vastuu esimerkiksi organisaation resursoinnista poikkeaa OYL määrittelemästä toimitusjohtajan pienemmästä vastuusta.

Niin että enpä minä maallikkona ryhdy lain tulkitsijaksi. Kun oikeuslaitos on ihan sitä varten.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kiitos ystävällisestä ja selventävästä vastauksesta, nimimerkki Peter_T. Arvostamme kompetenssianne.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter__T kirjoitti:
Kiitos Montesquieun; minun ei tarvitse. Meillä kun on tämä oikeuslaitos.

Ja kun on Alma Media - joka ilmoittaa viranomaiselle, mistä IP-osoitteesta tuo RL24 tunnusmerkistöön sopiva postaus tuli.

Ja kun on teleoperaattori jonka IP-osoiteavaruuteen tuo osoite kuuluu.

Operaattori puolestaan ilmoittaa viranomaiselle taas sen, kenelle sen asiakkaista tuo IP-osoite oli allokoitu 1.12.2017 klo 12:19.

Eiköhän se RL 24:9 tulkinta ole sitten suomalaiselle oikeusviranomaiselle paljon helpompaa kuin vaikkapa sen tulkinta, miten EASA huoltotoiminta-asetuksen osassa M tarkoitetun ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaorganisaation vastuullisen johtajan laaja vastuu esimerkiksi organisaation resursoinnista poikkeaa OYL määrittelemästä toimitusjohtajan pienemmästä vastuusta.

Niin että enpä minä maallikkona ryhdy lain tulkitsijaksi. Kun oikeuslaitos on ihan sitä varten.
Kirjoitan tänne ensimmäistä kertaa koska aiemmin kirjoituksiani ei ole julkaistu eikä niihin ole vastattu.

Mukavaa että tässä tapauksessa nimimerkillä on vahva luottamus oikeuslaitostamme kohtaan vaikka toisaalla se teki suuren virheen ja osoitti kyvyttömyyttään vahvistamalla että kyllä miehen pitää pitää sanastaan kiinni. Vaatimattomammankin.

Leikitäänpä hetki ajatusleikkiä.

Sellaista että haastan. Tällä kertaa asianomistajana. Omassa asiassani. Taas tulee väärä tuomio käräjäoikeudesta. Joudun maksamaan vastapuolen kustannukset. Mistä vakuutuksista tällä kertaa se menee?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
porvoosta kirjoitti:
Kirjoitan tänne ensimmäistä kertaa koska aiemmin kirjoituksiani ei ole julkaistu eikä niihin ole vastattu.

Mukavaa että tässä tapauksessa nimimerkillä on vahva luottamus oikeuslaitostamme kohtaan vaikka toisaalla se teki suuren virheen ja osoitti kyvyttömyyttään vahvistamalla että kyllä miehen pitää pitää sanastaan kiinni. Vaatimattomammankin.

Leikitäänpä hetki ajatusleikkiä.

Sellaista että haastan. Tällä kertaa asianomistajana. Omassa asiassani. Taas tulee väärä tuomio käräjäoikeudesta. Joudun maksamaan vastapuolen kustannukset. Mistä vakuutuksista tällä kertaa se menee?
Jos esitutkinnassa kävisi ilmi tai olisi aihetta epäillä, että henkilö x olisi syyllistynyt tekoon, josta rikoslaissa on säädetty rangaistus, syyttäjä tekee päätöksen syyttämisestä. Tällöin Suomen valtio ajaa rikossyytettä omalla kustannuksellaan. Jos syyttäjä häviää jutun, valtio maksaa syytetyn oikeudenkäyntikulut. Jos voittaa, syytetty maksaa omat kulunsa. Sekä hänelle määrätyn sakkorangaistuksen - ellei tule vankeutta ja oheissakkoa määrätä.

Rikosasioissa yhteiskunta suojelee kansalaista.
Sopimusriidoissa ymmärrettävästi tilanne on toinen.

Mahtaisiko tuohtumustanne hillitä sen oivaltaminen, että yksinomaan opiston omistajien hyväntahtoisuudesta ei edellisen toimitusjohtajan sopimusriita-asiassa jatkettu proessointia. On ymmärrettävää,että alioikeudennuori tuomari ei tohtinut tehdä ennakkopäätöstä asiassa, josta maassamme ei käsittääkseni ole aiempaa tulkintaa.

Tätä keskustelua pitävät hengissä muut tahot kuin Opisto.

Niin tai näin; opiston puolelta asia on loppuun käsitelty ja hyvillä mielin ekämme uudessa tilanteessa jossa koulutuspäällikkö edelleenkin tekee toimitusjohtajalle kuuluneet työt. Nyt vain ei tarvitse maksaa palkkaa lisäksi toimitusjohtajalle.

Oletan että täällä asiasta "tietävät" Opiston kriitikot eivät tosiasiassa tunne laisinkaan asian taustoja eikä sitä, mitä osapuolet oikeudessa esittivät.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
porvoosta kirjoitti:
Kirjoitan tänne ensimmäistä kertaa koska aiemmin kirjoituksiani ei ole julkaistu eikä niihin ole vastattu.

Mukavaa että tässä tapauksessa nimimerkillä on vahva luottamus oikeuslaitostamme kohtaan vaikka toisaalla se teki suuren virheen ja osoitti kyvyttömyyttään vahvistamalla että kyllä miehen pitää pitää sanastaan kiinni. Vaatimattomammankin.

Leikitäänpä hetki ajatusleikkiä.

Sellaista että haastan. Tällä kertaa asianomistajana. Omassa asiassani. Taas tulee väärä tuomio käräjäoikeudesta. Joudun maksamaan vastapuolen kustannukset. Mistä vakuutuksista tällä kertaa se menee?
Nimimerkki "Porvoosta" ei ole ilmeisesti alkuunkaan käsittänyt mistä erotetun toimitusjohtajan sopimusriita-asiassa oli kyse. Ilmeisesti nimimerkille on kerrottu jonkin asian sivussa häärineen ns. hevosmiesten tietotoimiston kautta, että työnantaja olisi mielivaltaisesti/henkilökohtaisesta syistä/kostoksi (kaikki nämä vaihtoehdot on esitetty täällä) jättänyt toimitusjohtajan johtajasopimukseen kuuluvan IRTISANOMISkorvauksen suorittamatta.

Toimitusjohtajaa ei IRTISANOTTU. Toimitusjohtajan johtajasopimus PURETTIIN.
Toimitusjohtajalle tarjottiin sovintosopimusta purun yhteydessä. Työnantjan mielestä purkamiselle oli useampiakin perusteita. Itse purkamista ei ole missään vaiheessa kenenkään taholta riitautettu eikä sen oikeutusta kiistetty.

Kun asia näyttää edelleenkin nimimerkkiä suuresti kiinnostavan, pyydän tutustumaan EASA:n huoltotoiminta-asetukseen siltä osin, mitä säädetään ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan organisaation vastuuhenkilöistä.

Asetus löytyy täältä:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1464336508089&uri=CELEX:32014R1321

Ote asetuksesta:

"M.A.706 Henkilöstövaatimukset

a) Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa yrityksen puolesta, että organisaatio kykenee rahoittamaan ja toteuttamaan kaikki jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät toimet tämän osan mukaisella tavalla."

Toimiluvallisessa organisaatiossa (kuten SUIO Oy) olevan VASTUULLISEN JOHTAJAN tehtävänä on EU-asetuksen mukaan YRITYKSEN PUOLESTA varmistaa toimintojen resursointi.

Koska toimintoja ei toimiluvan ehtojenmukaisesti resursoitu, yhtiö SUIO OY menetti toimilupansa ja joutui konkurssiin.

OYL lausuu
"8 § Johdon tehtävä
Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua."

Edelleen

Toimitusjohtaja
17 §
Toimitusjohtajan yleiset tehtävät

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.
"2 §
Hallituksen yleiset tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). "

SUOMEN OYL asettaa hallitukselle toiminnan järjestämisvastuuta. EASA-asetus määrää toimiluvassa tarkoitetun toiminnan resursointivastuun vastuulliselle johtajalle.

Tooimitusjohtaja oli sitoutunut (Trafille) toimimaan toimiluvassa tarkoitettuna vastuullisena johtajana. Organisaatiossa hänen alaisenaan toimineen Lentokelpoisuusjohtajan (CAM) kesäkuussa 2015 laajalla jakelulla lähettämän kirjelmän mukaan tj oli laiminlyönyt lähes kaikki resursointiin liittyvät velvoitteensa ja olettanut että tarkastuksia suorittavat työntekijät tekisivät työnsä korvauksetta, ilmaiseksi.

Tässä merkittävä ero vastuun määrittelyssä EU-lainsaäädännön ja kansallisen lainsäädännön välillä.

EU-asetus on ns. Lex Specialis joka menee aina kansallisen lainsäädännön edelle. Paitsi Hyvinkäällä, näköjään.

Nimimerkin letkautus siitä kuinka "mies pitää sanansa" ei sovellu tämän prosessin tarkasteluun miltään osin. Jos nimimerkki on aidosti kiinnostunut siitä, mitä asiassa tapahtui, kehotan häntä ottamaan minuun yhteyttä. Oikeudenkäyntipöytäkirja kun on täysin julkinen asiakirja.

SUMMA SUMMARUM
Oikeus on asiassa istunut ja päätöksensä antanut. Vaikka kaikki Opiston omistajat ovat yksimielisiä siitä, että päätökseen sisältyi oleellinen virhe, ei päätöksestä valitettu koska yhtiön kokonaisvaltainen etu ei sitä vaatinut.

On outoa että sosiaalisessa mediassa asiaa ruoditaan yhä. Outoa oli jo se että yhtiön erotettu tj aloitti oikeusprosessin spekuloinnin esiintyen täällä nimimerkin takaa kuin asioista tietämätön sivullinen, esittäen kysymyksiä joihin hön jos kuka tiesio vastaukset etukäteen. Noh, siitähän hän jäi kiinni ja paljastui.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Lyhyesti, ex tj joutui oikeusteitse hakemaan saataviaan ja ne sai. SUIO ylin johtaja joka ei suostunut opiston sopimuksia noudattamaan ilman oikeuden päätöstä venytti juttua aiheuttaen ex tj lle ylimääräistä harmia, stressiä jne kunnes oikeus määräsi maksamaan.

SUIO ylin johtaja käytti lakimiespalveluja tavalla joka ei nyky-yhteiskunnassa ole hyväksyttävää, tavalla josta snormaalisti euraa joko vakava varoitus tai mainittu työsuhteen purkaminen.

Häiritseekö tässä eniten se ettei seisty sopimuksen takana kuten mies vai se että organisaation toimesta ja vallalla henkisesti kiusattiin yksittäistä ihmistä vai se ettei edes ymmärretä käytäksen sopimattomuutta jää jokaisen itsensä arvioitavaksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Peter__T kirjoitti:
Jos esitutkinnassa kävisi ilmi tai olisi aihetta epäillä, että henkilö x olisi syyllistynyt tekoon, josta rikoslaissa on säädetty rangaistus, syyttäjä tekee päätöksen syyttämisestä. Tällöin Suomen valtio ajaa rikossyytettä omalla kustannuksellaan. Jos syyttäjä häviää jutun, valtio maksaa syytetyn oikeudenkäyntikulut. Jos voittaa, syytetty maksaa omat kulunsa. Sekä hänelle määrätyn sakkorangaistuksen - ellei tule vankeutta ja oheissakkoa määrätä.

Rikosasioissa yhteiskunta suojelee kansalaista.
Sopimusriidoissa ymmärrettävästi tilanne on toinen.

Mahtaisiko tuohtumustanne hillitä sen oivaltaminen, että yksinomaan opiston omistajien hyväntahtoisuudesta ei edellisen toimitusjohtajan sopimusriita-asiassa jatkettu proessointia. On ymmärrettävää,että alioikeudennuori tuomari ei tohtinut tehdä ennakkopäätöstä asiassa, josta maassamme ei käsittääkseni ole aiempaa tulkintaa.

Tätä keskustelua pitävät hengissä muut tahot kuin Opisto.

Niin tai näin; opiston puolelta asia on loppuun käsitelty ja hyvillä mielin ekämme uudessa tilanteessa jossa koulutuspäällikkö edelleenkin tekee toimitusjohtajalle kuuluneet työt. Nyt vain ei tarvitse maksaa palkkaa lisäksi toimitusjohtajalle.

Oletan että täällä asiasta "tietävät" Opiston kriitikot eivät tosiasiassa tunne laisinkaan asian taustoja eikä sitä, mitä osapuolet oikeudessa esittivät.
Kun olet hallituksen jäsen siinä vaimosi firmassa niin kannattaisko kysyä häneltä mitä eroa on yleisen syytteen alaisessa vs. asianomistajajutussa ennenkuin enempiä nolailet itseäsi
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jokeriarvuttaja kirjoitti:
Lyhyesti, ex tj joutui oikeusteitse hakemaan saataviaan ja ne sai. SUIO ylin johtaja joka ei suostunut opiston sopimuksia noudattamaan ilman oikeuden päätöstä venytti juttua aiheuttaen ex tj lle ylimääräistä harmia, stressiä jne kunnes oikeus määräsi maksamaan.

SUIO ylin johtaja käytti lakimiespalveluja tavalla joka ei nyky-yhteiskunnassa ole hyväksyttävää, tavalla josta snormaalisti euraa joko vakava varoitus tai mainittu työsuhteen purkaminen.

Häiritseekö tässä eniten se ettei seisty sopimuksen takana kuten mies vai se että organisaation toimesta ja vallalla henkisesti kiusattiin yksittäistä ihmistä vai se ettei edes ymmärretä käytäksen sopimattomuutta jää jokaisen itsensä arvioitavaksi.
et muistanut mainita sitä rahaliikennettä vaimon firmalle :D :D :D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
minäkösaapas kirjoitti:
Kun olet hallituksen jäsen siinä vaimosi firmassa niin kannattaisko kysyä häneltä mitä eroa on yleisen syytteen alaisessa vs. asianomistajajutussa ennenkuin enempiä nolailet itseäsi
Täytynee tuottaa taas pettymys.

Minä en ole osakkaana asianajotoimistossa. :)

Laittakaa hyvät ystävät korkki kiinni.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Mutta ehkä haaraliikkeessä?

Jos ei ymmärrä hallitusjäsenyyden ja osakkuuden eroa niin onko silloin edes oikeustoimikelpoinen
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
jokeriarvuttaja kirjoitti:
Lyhyesti, ex tj joutui oikeusteitse hakemaan saataviaan ja ne sai. SUIO ylin johtaja joka ei suostunut opiston sopimuksia noudattamaan ilman oikeuden päätöstä venytti juttua aiheuttaen ex tj lle ylimääräistä harmia, stressiä jne kunnes oikeus määräsi maksamaan.

SUIO ylin johtaja käytti lakimiespalveluja tavalla joka ei nyky-yhteiskunnassa ole hyväksyttävää, tavalla josta snormaalisti euraa joko vakava varoitus tai mainittu työsuhteen purkaminen.

Häiritseekö tässä eniten se ettei seisty sopimuksen takana kuten mies vai se että organisaation toimesta ja vallalla henkisesti kiusattiin yksittäistä ihmistä vai se ettei edes ymmärretä käytäksen sopimattomuutta jää jokaisen itsensä arvioitavaksi.
*huutonaurua*

Keitä te olette? Jotenkin ajatusrajoitteisia?

Että oikein YLIN JOHTO käytti LAKIMIESpalveluita?

Kun yhtiö haastetaan oikeuteen yhtiö luonnollisesti palkkaa asianajajan. (”Lakimiehet” taas ovat melkein-asianajajia.)

Asianajajan palkkasi yhtiön hallitus.

Missä on sellsinen ”nyky-yhteiskunta” jossa oikeuteen vastaajaksi haastettu ei käytä oikeudessa asianajajaa? Hoh hoijaa...,

Minä esimerkiksi en ole työsuhteessa yhtiöön lainkaan.

Varoituksia yhtiössä jakelee hallitus. Joka oli kuitenkin tässä työsuhteen purkuasiassa asiassa täysin yksimielinen.

- Ilmailuliitto
- Räyskälä-Säätiö
- Lopen kunta
- Jämi-säätiö

Hallituksessa on edustettuina kaikki yhtiön osakkaat. Kenelle ja mistä syystä olisi pitänyt ”varoittaa”?

Tämä alkaa olla parasta viihdettä aikoihin.

Tuo teidän kohkaamisenne somessa on jo enemmän kuin koomista. Juttu paisuu paisumistaan ja argumentit muuttuvat aina vaan absurdimmiksi.

Vaikka te kuinka koetatte esiintyä täällä wannabe-lakiasiantuntijoina ja vaikka te kuinka koetatte kirjoittaa mahtipontisin sanakääntein....

Totean että teillä ei selvästi ole mitään käsitystä tapahtuneesta ettekä ole millään tavoin asianosaisia.

Mielenkiinnolla odotan seuraavaa esiintuloanne.
Voisitteko vähän tiivistää? Vaikkapa yhteenvedon omaisesti:

Kertokaa ensin keitä olette. Jotta teihin voisi suhtautua edes vähän vakavasti. Mitä ilmailulajia harrastatte? Mikä on yhteytenne erotettuun johtajaan? Mihin pyritte? Mistä olette saaneet kaikki nuo harhaiset käsityksenne tapahtumien kulusta?

Miksi suollatte täällä pelkkää puuta heinää ja valhetta?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
paneminensolastseason kirjoitti:
Mutta ehkä haaraliikkeessä?

Jos ei ymmärrä hallitusjäsenyyden ja osakkuuden eroa niin onko silloin edes oikeustoimikelpoinen
Pettymys seuraa toistaan.
En nimittäin ole edes osakkaana puolisoni asianajotoimistossa. Perehtykääpä lainsäädäntöön niin ehkä ymmärrätte miksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
minäkösaapas kirjoitti:
Kun olet hallituksen jäsen siinä vaimosi firmassa niin kannattaisko kysyä häneltä mitä eroa on yleisen syytteen alaisessa vs. asianomistajajutussa ennenkuin enempiä nolailet itseäsi
KVG
Asianomistaja
Kantaja

Kun syyttäjä aloittaa prosessin, voi prosessissa olla 1...n ASIANOMISTAJAA

Kun yksityishenkilö aloittaa prosessin, on hän KANTAJA

Koettakaa nyt olla enää enempää olla nolaamatta itseänne.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Urheiluilmailuopiston oikeudenkäynnit

Tietääköhän kukaan, kuinka paljon Urheiluilmailuopiston varoja on käytetty oikeudenkäynteihin ja kuinka paljon niistä on ollut hyötyä?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta