Uskotko Jeesuksen antamaan uhriin?

Helluntailaisuudessa korostetaan Herran Jeesuksen uhrin synnit anteeksi antavaa arvoa. Mutta moniko helluntailainen tietää mitä Jeesuksen antamaan uhriin sisältyi? Usein helluntailaisen suusta kuullaan fraasi: "Jeesuksen Kristuksen veri", mutta mitä sillä oikeasti Raamatun mukaan tarkoitetaan? Mitä siinä on uhrattu?

1.Kor.11: 23-25 avaa tätä ajatusta.

Noissa jakeissa kerrotaan kahdesta eri asiasta, jotka liittyvät tietyllä tavalla toisiinsa. Noihin jakeisiin on talletettu itse Herran Jeesuksen sanat: "Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin - - sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. - - ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni."

Mitä Jeesus luovutti uhrina noiden jakeiden mukaan?
Ilmoita

Evlut.kirkon kotisivulla kerrotaan hyvin selkeästi mikä merkitys oli Mooseksen lain alaisuudessa tapahtuvalla uhraamisella, joita silloiset papit suorittivat temppelipalveluksena.

"Karitsan veri ja sijaissovitus
Juutalaisten ajattelun mukaan sielu eli elämä oli veressä. Veren vuotaminen merkitsi kuolemaa. Syntisen täytyi menettää elämänsä eli verensä. Toisaalta tunnettiin sijaissovitus. Velkaan joutuneen puolesta sai sukulainen kyllä maksaa velan. Kuollakin voi toisen puolesta rangaistuskuoleman. Ihmisen ei tarvinnut kuolla syntiensä takia, jos hän uhrasi puolestaan eläimen, ennen kaikkea viattoman karitsan."

Uhrit olivat vain tilapäisratkaisu. Ne eivät voineet koskaan poistaa syntejä lopullisesti. Kuitenkin ne olivat lopullisen ratkaisun esikuvia.

Paavali piti Jeesusta selvästi uhrattuna pääsiäislampaana. Tästä kertoo 1 Kor. 5:7: "- - sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu" - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry (SLEY)
2 VASTAUSTA:
Sijaissovitus: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne"

Asiaa kun tarkastellaan alla olevan sitaatin valossa, voidaan se ymmärtää selvemmin.
"Toisaalta tunnettiin sijaissovitus. Velkaan joutuneen puolesta sai sukulainen kyllä maksaa velan."- (SLEY)

Velkasumma kun maksetaan takaisin velkojalle toisen puolesta, miten arvelet tuolle sijaissovitukselle käyvän, jos velkasumma otetaankin velkojalta oitis takaisin. Eikö sijaissovitus tällöin mitätöidy?

Kun Jeesus luovutti ruumiinsa, viittaan tuohon 1. Kor.11:24:een, sijaissovituksena, niin miten olisi käynyt tuolloin sijaissovituksen, jos hän olisi ottanut ruumiinsa takaisin?
Sijaissovitus kaatuu siihen, ettei rangaistusta voi siirtää toisen kärsittäväksi. Ei rangaistuksen pointti ole se, että kunhan JOKU kärsii, vaan syyllisen itsensä on se kärsittävä jos kenenkään. Rangaistus voidaan toki jollain edellytyksillä kumota, eli syyllinen armahtaa, mutta rangaistusta ei kuitenkaan voi siirtää. Vankilaan tai teloitettavaksi ei voi mennä toisen puolesta, sellaista ei hyväksytä eikä se olisi oikeudenmukaista.

Se, että Jeesuksen mukamas piti kuolla ihmisten "puolesta", kertoo vain primitiivisistä paimentolaisista ja heidän ankarasta jumalastaan. Tuo jumala ei anna anteeksi, ellei saa verta pakkiin, eikä hänelle ole erityisen suurta väliä sillä, kuka kuolee (syntiset ihmiset vai synnitön Jeesus), kunhan joku kuolee.
+Lisää kommentti
Mikäli olen ymmärtänyt oikein lukemiani kirjoituksia, joita jotkut helluntailaiset kirjoittelevat sosiaaliseen mediaan, niin helluntailaiset saamani ymmärryksen mukaan opettavat Jeesuksen ottaneen kuolemansa jälkeen itselleen takaisin sen saman liharuumiin, jonka hän antoi 1.Kor.11: 23-25 mukaan monien puolesta.
1 VASTAUS:
En ole kylläkään kuullut, mutta niiden läskipäiden juttuihin se sopii niinkuin suutarin sormi sian p........Saa nähdä miten vastaavat. Liekö kuten luulen, puolustelevat "hengellä täytetyn" veljen saamaa näkyä. Mikä henki heissä puhuukin se ei ainakaan ole Jumalasta.
+Lisää kommentti
Jeesus antoi vastaavat lunnaat Aadamin syntiinlankeemuksen vuoksi. Aadam menetti elämän ollessaan täydellinen ihminen. Tarvittiin toinen täydellinen ihminen, lunastamaan menetetyn elämän ja mahdollisuuden syntien anteeksiantoon. Senvuoksi Jumala lähetti Poikansa maailmaan ihmiseksi varaamaan lunnaat. Kallis hinta sekä Jumalalle, että Jeesukselle. Jumala näki rakkaan Poikansa kuolevan julmalla tavalla ja Jeesus itse kesti tuon julman kuoleman uskollisena Isälleen ja näin teki korvaamattoman teon meidän epätäydellisten ihmisten puolesta. Arvostakaamme tuota hyvyyttä ja toimikaamme aina niin, että se miellyttää taivaallista Isäämme ja hän voi katsoa meidät saamaan lunnaista saatavan hyödyn.
1 VASTAUS:
Isällä on kaksi poikaa, Matti ja Teppo. Matti tekee ilkeyttä ja ansaitsisi selkäsaunan, mutta Teppo suostuu ottamaan rangaistuksen hänen puolestaan. Niin Matti pääsee kuin koira veräjästä ja syytön Teppo saa tuppivyöstä.

Uhrautuvaista toimintaa Tepolta, mutta kenen oikeustajua tuollainen järjestely tyydyttää?
+Lisää kommentti
Jesaja 53. luku.
Ilmoita
Kuka on tuo viimeinen Aadam, johon tässä Raamatun kohdassa viitataan?

Raamattu, 1.Kor. 15: 45, 47, 48, 50
"45. Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
48. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa

Mistä tunnistamme 1.Kor. 15:45 mainitun ensimmäisen Aadamin?

Raamattu, 1.Moos. 2:7
"7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu."

Onko Herra Jeesus tuo 1.Kor. 15: 45 mainittu toinen Aadam?

Raamattu, 1.Piet. 3: 18, 19
"18. Sillä myös Kristus - - hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,"
2 VASTAUSTA:
On kahdenlaisia

liha ja veri:
- Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu ;
- Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen ;
- Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset ;
- Kristus - - hän, joka tosin kuoletettiin lihassa

ei lihaa, ei verta:
- viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki ;
- toinen ihminen on taivaasta
- minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset
- ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa
- Kristus - - tehtiin eläväksi hengessä
Jeesus oli alunperin taivaassa henkiolentona aivan niin kuin enkelitkin ovat taivaassa henkinä.
Henget eivät ole lihaa eivätkä verta.

Jeesuksen taivaallinen Isä siirsi Jeesuksen elämän maanpäälle ihmisen, Marian kohtuun, ja näin Jeesus saattoi syntyä lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi.

Raamattu, Luuk. 1: 30-32
"30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, "

Raamattu, Joh. 6:38
"38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt"

Raamattu, Joh. 8:23
"23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta."

Mikä tuo uhri heprealaiskirjeen mukaan Jeesuksessa Kristuksessa oli?

Raamattu, Hepr. 9: 28 ; 10: 4 - 7, 10
28. samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit,
4. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5. Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 6. polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'."
10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan."

Oliko niin, että Herrassa Jeesuksessa uhrattiin hänen ihmiselämänsä - ruumiinsa ja verensä? Jeesuksen kerrotaan kuolleen lihassa, mutta mitä sen jälkeen hänestä kerrotaan? Hänestä kerrotaan, että hänen taivaallinen Isänsä teki hänet kuoleman jälkeen jälleen eläväksi. Mutta koska hänessä oli uhrattu täydellinen ihmiselämä - hänen ruumiinsa ja verensä, niin minkälaisessa muodossa hänet tuolloin täytyi herättää kuolleista, ettei hänessä annettu sijaisuhri menettäisi merkitystään?

Herra Jeesus oli tullut taivaasta taivaallisen Isänsä luota, ja kun hänessä oli uhrattu täydellinen ihmiselämä täällä maanpäällä, oli hänen aikansa palata takaisin taivaallisen Isänsä luo taivaiden korkeuksiin. Minkälaisessa muodossa hän voisi tällöin mennä takaisin taivaallisen Isänsä luo? Hänen taivaallinen Isänsä on Henki.

Raamattu, Joh. 14: 28b,
" Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi."
17. Jeesus sanoi hänelle: "- - sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö"

Raamattu, 1.Kor. 15:50
"50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa,"

Raamattu, 1. Piet. 3:18
"18. Sillä myös Kristus - - hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,"

Raamattu, Joh. 4:24
"24. Jumala on Henki"

Raamattu, 2.Kor. 3: 17
"17. Sillä Herra on Henki"

Raamattu, Joh. 1: 18
"18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut."
+Lisää kommentti
Kuoliko Jeesus? Jos kuoli, hän antoi uhrin. Jos Jeesus elää, uhria ei ollut.
1 VASTAUS:
Oi, miten viisas sinä oletkaan! Sinusta pitäisi tulla piispa!
+Lisää kommentti
Onko Herra Jeesus tuo 1.Kor. 15: 45 mainittu toinen Aadam?

On käsittääkseni itse Herra taivaasta, jae 47 .Vanhemmat Raamatut ovat selkeämpiä monessa kohden,alkutekstille uskollisempia.

Biblia 1776
1 Kor 15
45. Niinkuin myös kirjoitettu on: ensimäinen ihminen Adam on tehty eläväksi sieluksi*, ja viimeinen Adam+ eläväksi tekeväiseksi hengeksi.
46. Mutta hengellinen ei ole ensimäinen, vaan luonnollinen, senjälkeen hengellinen.

47. Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.
Ilmoita
"Uskotko Jeesuksen antamaan uhriin?"

Toki. Täysillä.

JeeJeeJeesukset.
Ilmoita
Kyllä uskon Jeesuksen amtamaan uhriin kun Hän uhrasi itsensä ristillä ja kuoli puolestamme ja Jumala herätti Jeesuken kuolleista!Sehän lukee Raamatussa ihan kiistattomasti.

Hebrealaisille 9
11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12. meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14. kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15. Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
16. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;
17. sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.
18. Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
19. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
20. sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.
24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26. sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
27. Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,
28. samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.
Ilmoita
Hellareista en mene takuuseen, mutta minä, paha luterilainen, panen siihen, Jeesuksen täyteen sovitustyöhön, lahjavanhurskautuksineen, kaiken uskoni ja toivoni.
🕊
2 VASTAUSTA:
Komppaan.
Ette saa armoa, jos ette ala noudattaa Jumalan tahtoa. Jos jatkatte laittomuuden tekemistä ja opettamista, ette pelastu.

Matteus 7
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te LAITTOMUUDEN tekijät'.

Taivaaseen pelastuu hyvin pieni osa uskovista. Malli menee jotenkin näin.

1. Ateistit. Näitä on suuri osa ihmiskunnasta. Joutuvat kadotukseen.
2. Uskovat, jotka tunnustavat uskovansa Jeesuksen olevan Jumalan poika, mutta eivät jaksa opiskella Raamattua eikä käydä seurakunnassa. Näitä lienee jonkin verran. Joutuvat kadotukseen
3. Uskovat, jotka käyvät aktiivisesti seurakunnan rukouskokouksissa ja lukevat paljon Raamattua, mutta uskovat sellaista, ettei sitä Raamattua tarvitse noudattaa, koska risti yksin riittää. Näitä on aika harvoja, ehkä muutama prosentti suomalaista. Joutuvat kadotukseen.
4. Uskovat, jotka rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen lukevat paljon Raamattua ja noudattavat jokaista sen käskyä siitä huolimatta, että seurakunnan enemmistö arvostelee heitä. Näitä on murto osa uskovista, hyvin hyvin pieni osa ihmiskunnasta. Nämä pelastuvat taivaaseen.
+Lisää kommentti
Room.2:13 Biblia (1776). Sillä ei ne ole Jumalan edessä vanhurskaat, jota lain kuulevat: mutta ne, jotka lain töillänsä täyttävät, ne pitää vanhurskaiksi tuleman. Room.3:28 Biblia. Niin me siis sen siksi pidämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi, uskon kautta, ilman lain töitä.
1 VASTAUS:
> Room.2:13
Tätä ei kukaan voi tehdä. Siksi Room. 3:28.
+Lisää kommentti
Jeesus sovitti niiden synnit, jotka lopettavat synnin tekemisen ja alkavat noudattaa Jumalan tahtoa noudattamalla lakia. Sovitusuhria ei ole, jos uskoon tullut ei tee elämässään uudistusta syntymällä uudesti siten, että alkaa noudattamaan lakia.

Raamattu sanoo, että sovitusuhrin saamiseen on ehto. Se on synnin tekemisen lopettaminen.

Heprealaiskirje 12
8 Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. 9 Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia.

Roomalaiskirje 2
13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

Vain hyvin harva uskovainen tekee parannuksen synnin tekemisestä ja alkaa noudattamaan lakia. Sen takia vain hyvin harva uskovainen pelastuu taivaaseen.

Helluntaipapit opettavat valheellisesti että Jeesus vapautti teidät lain noudattamisesta ja lähes kaikki tämän valheen uskovat. Sen takia taivaaseen pelastuu vain pieni osa uskovista.

Matteus 23
13 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.

15 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.
3 VASTAUSTA:
Jaahas ja taas uusi nikki ja vanhat synnittömyysjutut!

suomeksi älä höpötä enempää tällä osiolla äläkä yritä sekottaa muit aitsesi lisäksi enempää.
>>Jeesus sovitti niiden synnit, jotka lopettavat synnin tekemisen ja alkavat noudattaa Jumalan tahtoa noudattamalla lakia. Sovitusuhria ei ole, jos uskoon tullut ei tee elämässään uudistusta syntymällä uudesti siten, että alkaa noudattamaan lakia.<<

>SYNTYMÄLLÄ UUDESTI SITEN, ETTÄ ALKAA NOUDATTAMAAN LAKIA!!!<

"Ja kaikille, jotka ottivat hänet ( Jeesuksen Kristuksen ) vastaan, Hän ( Jeesus Kristus ) antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen (Jeesuksen Kristuksen ) nimeensä, ja jotka eivät ole syntyneet verestä eivätkä lihan eikä miehen tahdosta - VAAN JUMALASTA"

Syntyä Jumalasta = syntyä Jumalan armosta uudesti ylhäältä Hengestä, Jumalan Pyhästä Hengestä.

>>>Vain hyvin harva uskovainen tekee parannuksen synnin tekemisestä ja alkaa noudattamaan lakia. Sen takia vain hyvin harva uskovainen pelastuu taivaaseen.<<<

Matteus 23
13 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.

15 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."

Ja nuo Matt. 23: 13 ja 15 ovat Herran Jeesuksen puhetta juuri sinun kaltaisillesi, nimimerkki "niinpäniin". Evankeliumin vääristelijöille, teeskentelijöille ja tuomitsevaisille fariseuksille
saviseutulainen kirjoitti:
>>Jeesus sovitti niiden synnit, jotka lopettavat synnin tekemisen ja alkavat noudattaa Jumalan tahtoa noudattamalla lakia. Sovitusuhria ei ole, jos uskoon tullut ei tee elämässään uudistusta syntymällä uudesti siten, että alkaa noudattamaan lakia.<<

>SYNTYMÄLLÄ UUDESTI SITEN, ETTÄ ALKAA NOUDATTAMAAN LAKIA!!!<

"Ja kaikille, jotka ottivat hänet ( Jeesuksen Kristuksen ) vastaan, Hän ( Jeesus Kristus ) antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen (Jeesuksen Kristuksen ) nimeensä, ja jotka eivät ole syntyneet verestä eivätkä lihan eikä miehen tahdosta - VAAN JUMALASTA"

Syntyä Jumalasta = syntyä Jumalan armosta uudesti ylhäältä Hengestä, Jumalan Pyhästä Hengestä.

>>>Vain hyvin harva uskovainen tekee parannuksen synnin tekemisestä ja alkaa noudattamaan lakia. Sen takia vain hyvin harva uskovainen pelastuu taivaaseen.<<<

Matteus 23
13 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.

15 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."

Ja nuo Matt. 23: 13 ja 15 ovat Herran Jeesuksen puhetta juuri sinun kaltaisillesi, nimimerkki "niinpäniin". Evankeliumin vääristelijöille, teeskentelijöille ja tuomitsevaisille fariseuksille
Teillä on valikoivat silmälasit päässänne. Näette pelkät lahjat ja suljette silmänne silloin, kun Jeesus sanoo, että lakia on noudatettava, muuten joutuu helvettiin. Mitä sanoin, löytyy lukuisista paikoista Uudesta testamentista ja myös Jeesuksen sanoista. Etsikää, niin jotain voitte oppia. Jeesus sanoi lähetyskäskyssä, että nämä vaatimukset koskevat myös pakanoita, kuten edellä siteeratuissa jakeissa kirjoittaa myös Paavali roomalaisille pakanoille.

Laitetaan teille lisää Raamattua. Nämä sanat tuomitsevat teidät, jos ette usko Jeesuksen sanoja:

Matteus 5
17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. 18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Matteus 23
1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: 2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

Johannes 12
49 En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50 ja minä tiedän, että HÄNEN KÄSKYNSÄ ANTAA IKUISEN ELÄMÄN.

Matteus 16
16 Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" 17 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. JOS HALUAT PÄÄSTÄ SISÄLLE ELÄMÄÄN, NOUDATA KÄSKYJÄ."
+Lisää kommentti
Jeesus Kristus antoi syntien sovitusuhrin vain niille, jotka alkavat noudattamaan Jeesuksen käskyä noudattaa lakia. Jeesus ei sovittanut niiden syntejä, jotka eivät halua tehdä parannusta ja lopettaa synnin teon.

Johannes 15
13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. 14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

Matteus 7
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te LAITTOMUUDEN tekijät'.
Ilmoita
Joutuuko helvettiin jos juo viiniä?
1 VASTAUS:
Kysymyksesi on vinoilua. Olet kääntynyt katoliseksi ja vedät katolisessa kirkossa neitsyt Marian rukouksia. Koska rukoilette Raamatun kiellon vastaisesti vainajahenkiä ja kumarratte neitsyt Marian patsaan edessä, niin joudutte helvettiin. Sinulla Pasi ei ole enää mahdollisuutta tehdä parannusta, koska olet pilkannut Pyhää Henkeä.

3 Mooses 20
6 "Jos joku luopuu minusta ja kääntyy vainajahenkien ja tietäjien puoleen, minä käännyn häntä vastaan ja poistan hänet kansansa keskuudesta. 7 Olkaa puhtaat ja pyhät, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.

5 Mooses 4
15 "Sinä päivänä, jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, 16 ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa, jolla olisi miehen tai naisen hahmo

Sefanja 1
5 Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla
taivaan joukoille,
ne, jotka kumartavat Herraa
mutta vannovat Milkomin nimeen,
6 ne, jotka ovat luopuneet Herrasta, jotka eivät etsi Herraa eivätkä kysy hänen tahtoaan.
+Lisää kommentti
Jeesus ei tuonut rauhaa vaan miekan. Homot ja kuvainpalvojat uhrattiin myös Herralle.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Uskotko Jeesuksen antamaan uhriin?

Helluntailaisuudessa korostetaan Herran Jeesuksen uhrin synnit anteeksi antavaa arvoa. Mutta moniko helluntailainen tietää mitä Jeesuksen antamaan uhriin sisältyi? Usein helluntailaisen suusta kuullaan fraasi: "Jeesuksen Kristuksen veri", mutta mitä sillä oikeasti Raamatun mukaan tarkoitetaan? Mitä siinä on uhrattu?

1.Kor.11: 23-25 avaa tätä ajatusta.

Noissa jakeissa kerrotaan kahdesta eri asiasta, jotka liittyvät tietyllä tavalla toisiinsa. Noihin jakeisiin on talletettu itse Herran Jeesuksen sanat: "Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin - - sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. - - ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni."

Mitä Jeesus luovutti uhrina noiden jakeiden mukaan?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta