Höyhenpuvussa luennoi. Aika-avaruuden alku ja loppu.

Yritä esittää matemaattisella kaavalla tämä asia: Kaadetaan vettä tyhjään sinkkiämpäriin. Tulokseksi saadaan vedellä täytetty sinkkiämpäri.

Näin se toimii aika-avaruudessakin. Ei ole olemassa matemaattista kaavaa.

Aika-avaruus koostuu siis menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Nämä ovat toisilleen vastakkaiset elementit. Aika kulkee tulevaisuutta kohti. Dualismi kukoistaa :)

Teetauko :)

29

<50

  Vastaukset

  • Tarkoitin yllä olevassa tehtävässä matemaattista kaavaa ilman x, z ja y merkkejä. Vain numeroita saa käyttää :)

   Teetauko jatkuu :)

  • 0+1=1

   • Oikein hyvä yritys.

    Tilan täytyy sijaita jossakin. Onko sen arvo nolla vai miinus yksi? Tilaa tässä symboloi vesi. Onko sinkkiämpärissä oleva vesi itseisarvo, vai pitääkö ottaa huomioon sinkkiämpärin tilavuus? Onko tällöin sinkkiämpärin symboliarvo nolla vai miinus yksi? Onko nollaa olemassakaan kahden vastakkaisen elementin matematiikassa? Onko dualismissa vastakkainen arvo miinus yksi?


  • No niin, jatketaanpa taas.

   Sinkkiämpäri on nyt täynnä vettä. Näin se toimii maailmankaikkeuskin. Tyhjä eli ei mitään on täynnä avaruutta.

   Aika-avaruudessa on kolme elementtiä. Tila eli avaruus, menneisyys ja tulevaisuus. Menneisyyden ja tulevaisuuden välissä on avaruus. Tai toisin sanoen avaruus on menneisyyden ja tulevaisuuden täyttämä. Tai voidaan sanoa menneisyys-avaruus on reaktiivinen tulevaisuuden, eli ei mitään kanssa.

   Tulevaisuus on ei mitään. Se on vasta tulossa kuin huominen aamiainen. Eikö totta? Ei mitään on ihan kohta jotakin.

   Menneisyys-avaruus on ominaisuudeltaan avaruus-amorfinen, eli täydellisesti muuntuva.

   Avaruus eli tila voi laajentua tai kutistua. Menneisyys-avaruuden määräävä ominaisuus on täyttää, kuten vesi täyttää sinkkiämpärin. Eikö totta?

   Tehdäänpä koe. Porataan vedellä täytetyn sinkkiämpärin pohjaan pieni reikä. Mitä tapahtuu? Vastaus: Vesi täyttää heti reiän ja valuu sinkkiämpäristä pois. Sama juttu se on menneisyys-avaruudenkin kanssa. Tulevaisuus on ikään kuin rei`ittänyt menneisyys-avaruuden, joka pyrkii täyttämään syntyneen reiän. Eikö totta?

   Teetauko :)

  • Muista toki tyhjentää laskiämpärisi ennenkuin se kaatuu lattialle..

  • No, mutta kun taikurit ovat sitä mieltä, että kaikki syntyi itsestään ja tyhjästä.
   Tosin tuon teorian syntyessä ei vielä ymmärretty, ettei avaruus ole mitään tyhjyyttä.
   On muutakin kuin se minkä me voimme nähdä vaatimattomilla aisteillamme.
   Kutsutaan sitä sitten vaikka kentäksi, eetteriksi tai vaahdoksi. Se on kuitenkin jo tiedetty asia, että jotakin todella on.

  • Elämä järjesti hieman vaikeuksia, mutta jatketaan sisukkaasti siitä huolimatta luentosarjaa.

   Sinkkiämpäri, tuo mainio keksintö ihmiskunnalle:

   http://tinyurl.com/yylvj85c

   Täytetään ehjä sinkkiämpäri vedellä. Sytytetään nuotio palamaan ja asetetaan sinkkiämpäri nuotion päälle koukkuun kuumenemaan. Mitä tapahtuu?

   Vastaus: Ajan mittaan vesi lämpenee kiehuvaksi ja vesi alkaa kuplia. Muodostuu höyrykuplia. Vesi myös laajenee yhtä vesilitraa kohden 0,00033 litraa. Eikö totta?

   Näin se aika-avaruuskin toimii.

   Tila eli avaruus reagoi tulevaisuuden (ei mitään tai tyhjä) kanssa. Tulevaisuus on tässä muuttumaton elementti, kun taas tila on muuttuva. Reaktiossa muodostuu Einsteinin aikaspiraaleja. Katso kuva:

   http://tinyurl.com/y2gxrrm3

   Tila eli avaruus tuottaa siis tulevaisuuden kanssa reagoidessaan aikaspiraalin. Samalla tila laajenee ja laajenneeseen tilaan muodostuu uusia aikaspiraaleja. Tästä voidaan päätellä että gravitaatio on sama asia kuin aikavaikutus massaan. Ymmärsittekö :)

   Teetauko :)

  • Tuo vaatiikin hirmu monimutkaista kaavaa...

  • Arvoisa lintuyleisö. On tullut aika jatkaa luentosarjaa, mutta aluksi hieman katselemme kollegojemme aikaansaannoksia:

   https://www.youtube.com/watch?v=zjIqSEJxiaU

   Sitten kurkistamme sinkkiämpäriin. Se on tyhjä. Voidaan sanoa, että siellä ei ole mitään. Siellä on tulevaisuus. Kohta se tulevaisuus eli ei mitään on täytetty vedellä, joka symboloi avaruutta (eli tilaa). Avaruuskin sijaitsee jossakin. Se sijaitsee ei missään, eli tulevaisuudessa. Ymmärsittekö :)

   Tulevaisuutta ei voida kuvata matemaattisesti antamalla sille arvoksi nolla. Tulevaisuus ei ole nollan arvoinen vaan paljon arvokkaampi. Eikö totta? Tulevaisuus on mahdollisuuksien meri. Se on aikaenergian taikinajuuri. Unohda vanhanaikainen matematiikka tässä tapauksessa. Siitä ei ole apua.

   Aika on avaruuden liikettä. Avaruus (eli tila) joko laajenee tai supistuu pallon muotoisena. Tällä hetkellä avaruus on laajenevassa liikkeessä. Avaruus ei liikkeessään kuitenkaan ohene tai tihene. Se ei ole avaruuden ominaisuus. Avaruuden määräävä ominaisuus on kulkea tulevaisuutta (ei mitään) kohden. Ymmärsittekö :)

   Avaruus siis laajenee tällä hetkellä pallon muotoisena kohti sitä ympäröivää tulevaisuutta, koska avaruuden määräävä ominaisuus on kulkea kohti tulevaisuutta (ei mitään). Avaruus on myös itsessään täynnä tulevaisuutta, joka muuttuu aikaspiraaleissa menneisyysavaruudeksi. Ymmärsittekö :)

   Laajeneva avaruus on ikään kuin niitattu jokaisesta pisteestä kiinni tulevaisuuteen. Avaruuden laajetessa syntyy staattista aikaenergiaa. Avaruuden laajeneva liike on taasen kineettistä aikaenergiaa. Ymmärsittekö :)

   Teetauko :)

  • Jatketaanpa taas.

   Tarkastellaan avaruuden reagointia tulevaisuuden kanssa. Avaruus eli tila on tasainen, kun taas dualismin lakien mukaan tulevaisuus on "tikkuinen". Miksi tulevaisuus on niin "tikkuinen", eikä "sileää" tasaista avaruutta? Vastaus: Tulevaisuus on olevaisuuselementtinä kaksijakoinen. Tällä tarkoitetaan positiivisia ja negatiivisia tulevaisiuuspareja. Positiivinen tulevaisuuspari muodostaa aikaspiraalin avaruuden tilan kanssa reagoidessaan. Ymmärsittekö :)

   Teetauko :)

  • Löytyi pieni hetki aikaa, että jatketaan.

   Tulevaisuuselementissä on siis positiivista ja negatiivista tulevaisuutta. Mitä on negatiivinen tulevaisuus? Se ei ole todellakaan menneisyyttä. Eivätkä positiivinen ja negatiivinen kumoa toisiaan tässä tapauksessa. Tulevaisuus on suunta. Toinen on laajenevaan suuntaan, kun taas toinen on supistuvaan suuntaan. Nyt elämme laajenevassa avaruudessa.

   Teetauko :)

  • "Yritä esittää matemaattisella kaavalla tämä asia: Kaadetaan vettä tyhjään sinkkiämpäriin. Tulokseksi saadaan vedellä täytetty sinkkiämpäri."

   Sinkkiämpärin tilavuus on V. Veden tilavuusvirta on Q ja täyttymiseen menee aikaa t.

   → V = Qt

  • Tarkoitin ilman mitään merkkejä, kuten x, y, z ja lisätään vielä kaikki muutkin kirjaimet. Vain numeroita saa käyttää. Sinkkiämpäriä ei voi laittaa nollan arvoiseksi, koska silloin ei ole sinkkiämpäriäkään, vaan se on haihtunut atomeiksi :)

  • Löytyi taas pieni hetki aikaa, tai no miten sen nyt ottaa.

   Arvoisa lintuyleisö. Arvoisat fasaaneiden sukuun kuuluvat, arvoisat mustarastaat, arvoisat varpuset, närhet ja talitintit. On aika jatkaa matkaa tiellä maailmankaikkeuden saloihin.

   Otetaan taas se sinkkiämpäri komeron hyllyltä. Kaadetaan sinkkiämpäriin vettä. Lisätään hieman astianpesuainetta, sokeria ja glyserolia. Otetaan puhallusväline ja aletaan puhaltelemaan saippuakuplia.

   https://yle.fi/uutiset/3-6171391

   Mitä tapahtuu? Vastaus: Saamme aikaiseksi saippuakuplia. Tämä on tärkeä havainto, sillä maailmankaikkeuden tulevaisuuselementti tai tulevaisuusulottuvuus on hieman samankaltainen. Saippuakuplassa on tyhjää sisällä, ja kun taas tätä tyhjää ympäröin saippuasta muodostunut kupla.

   Näin se maailmankaikkeuskin toimii.

   Tulevaisuusulottuvuus on täynnä näitä kuplia. Maailmankaikkeudessa kuplaa ei ympäröi saippuakuori, vaan hitunen avaruutta. Tätä tulevaisuuskuplaa kutsun tulevaisuuspariksi. Ymmärsittekö :)

   Kun laajeneva avaruus tulee tällaisen tulevaisuusparin (kuplan) kohdalle, alkaa tyhjyys täyttymään, koska avaruuden määräävä ominaisuus on tyhjyyden täyttäminen. Eikö totta?

   Koska avaruus on laajenevassa liikkeessä, niin tyhjä kupla ei täyty koskaan kovasta yrityksestä huolimatta.

   Tätä kutsumme aikaenergiaksi. Voitaisiinko sanoa, täyttymätön unelma kuplan täyttämiseksi. Ymmärsittekö :)

   Teetauko :)

  • Miksi avaruus laajenee?

   Vastaus:
   Avaruus laajenee tai liikkuu tulevaisuutta kohti, koska tulevaisuus on täyttymätön elementti avaruudelle ja avaruuden määräävä ominaisuus on täyttymättömän täyttäminen. Aivan kuten veden määräävä ominaisuus on täyttää tyhjä sinkkiämpäri kun siihen kaadetaan vettä. Eikö totta?

   Avaruus laajenee pallon muotoisena laajenemisena pallon keskeltä ulospäin. Laajeneminen on kiihtyvää, koska maailmankaikkeudessa oleva massa pystyy jarruttamaan kiihtymistä aikaa myöten aina vain heikommin ja heikommin. Maailmankaikkeuden massa siis kaareuttaa aika-avaruutta, ja tämä kaareutuminen jarruttaa laajenemista. Se on sellainen maailmankaikkeuden oma "rumpujarrujärjestelmä". Ymmärsittekö :)

   Lopulta, ikävä kyllä, kun laajeneminen kiihtyy suunnattoman suureksi, niin kaikki maailmankaikkeuden massa ja hiukkaset hajoavat ja muuttuvat aikaenergiaksi, eli aika-avaruudeksi. Ymmärsittekö :)

   Teetauko :)

  • Tänään käsittelemme valonnopeutta.

   Miksi valonnopeus on aaltohiukkasdualismin maksiminopeus maailmankaikkeudessa?

   Vastaus: Valonsäde liikkuessaan törmää tulevaisuuspareihin, eli saa lisää aikaa, eli tiettyyn nopeuteen jota nopeammin ei enää pääse. Ymmärsittekö :)

   Jos valonsäde kulkisi nopeammin, se olisi tulevaisuudessa, mikä on mahdotonta.

   Siis jos liikutaan lähestyen valonnopeutta, saa liikkuva objekti (aaltohiukkasdualismi) törmätessään tulevaisuuspareihin lisää aikaa, eli tulevaisuutta. Tämä ei koske avaruuden laajenemisnopeutta, koska avaruuden laajeneva reuna törmätessään tulevaisuuspareihin ei hidastu, vaan jatkaa matkaansa kiihtyvällä vauhdilla. Avaruus ei ole aaltohiukkasdualismia, vaan ihan muuta. Ymmärsittekö :)

   Teetauko :)

  • Jatketaanpas taas.

   Saturaatioshokkiin loppuu avaruuden laajeneminen. Tällöin maailmankaikkeuden massa ja hiukkaset hajoavat aika-avaruudeksi.

   Saturaatioshokki on käänteinen Big Bang. Aika-avaaruuden laajeneminen loppuu saturaatioshokkiin.

   Ota polkupyörän sisuskumista palanen. Tee siihen pieni reikä. Kas noin. Venytä sisuskumia ja huomaat, että reikä kapenee viivaksi, eli umpeutuu. Näin tapahtuu myös aika-avaruudessa kun laajenemisen kiihtyminen pääsee tiettyyn pisteeseen. Aika-avaruuden pallon muotoiset tulevaisuusparit (aikaspiraalit) umpeutuvat. Aika-avaruus loppuu.

   Tästä seuraa saturaatioshokki, joka aloittaa supistuvan aika-avaruuden. Nyt tulevaisuus on negatiivinen.

   Teetauko :)

  • SATURAATIOSHOKISTA UUTEEN BIG BANGIIN

   Saturaatioshokin jälkeen avaruus (ei enää varsinaisesti aika-avaruus) vetäytyy kasaan äärettömällä nopeudella. Kaikki avaruus menee yhteen pisteeseen, eli pakkautuu yhteen ainoaan tulevaisuuspariin. Ja seuraavaksi tapahtuu Big Bang.

   Aika-avaruus heräsi henkiin ja laajenee.

  • Olkoon tämän esittämäni teorian nimi Fasaaniteoria, koska arvostan fasaaneja ja koen tällä hetkellä itsekin olevani fasaani.

   Tulen tarkentamaan Fasaaniteorian yksityiskohtia.

   Teetauko :)

  • Mitä tapahtuu saturaatioshokissa?

   Vastaus: Aika-avaruus lakkaa lukuun ottamatta aika-avaruuden pallomaista reunaa. Samalla saturaation vuoksi loppunut aika-avaruus, nyt pelkkä avaruus kutistuu hieman. Avaruuden pallomaisella reunalla tapahtuu aikasähkömagneettinen ilmiö, jonka johdosta avaruus alkaa kutistua. Tästä aiheesta lisää tuonnempana.

   Kutistuminen tapahtuu äärettömällä nopeudella, joten negatiivinen tulevaisuus kutistuvan avaruuspallon ei kestä kauan. Aikasähkömagneettisella ilmiöllä ei ole mitään tekemistä meidän aika-avaruuden hiukkasten sähkömagnetismin kanssa, vaikka muistuttavatkin suuresti toisiaan.

   Teetauko :)

  • Korjaus edelliseen.

   Toisessa osiossa piti kirjoittaa: Kutistuminen tapahtuu äärettömällä nopeudella, joten negatiivinen tulevaisuus kutistuvan avaruuspallon reuna-alueella ei kestä kauan.

  • Aloitetaan: (en se minä ollut)
   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/ac0ef7eb-0394-4e27-a269-27d1b396ce2e:

   Vielä kerran. Viedään sinkkiämpäri avaruuteen. Saadaan sinkkiämpärillinen avaruutta. Mutta jos avaruus poistetaan sinkkiämpäristä, niin mitä tapahtuu?

   Vastaus: Saadaan sinkkiämpärillinen aika-avruus -säikeitä. Ymmärsittekö? Ette varmasti ymmärtäneet :)

   Teetauko :)

   • Jos linkki ei näy, niin se uutinen on tässä:

    Raivokas fasaani piinaa ohikulkijoita Luumäellä – Kävi torstaina koulumatkalla olleen tytön kimppuun: ”Hän ei uskalla vähään aikaan mennä jalkaisin kouluun”
    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee, että syy fasaanin hyökkäilyyn on syyskiima.

    Matti Väisänen

    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee fasaanin hyökkäilyn johtuvan syyskiimasta. Arkistokuvan fasaani ei liity tapaukseen.
    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee fasaanin hyökkäilyn johtuvan syyskiimasta. Arkistokuvan fasaani ei liity tapaukseen.
    Raivokas fasaani on kiusannut luumäkeläisiä viime päivinä. Jurvalassa Suoanttilantien varrella päivystävän fasaanin kerrotaan hyökkäillevän ihmisiä kohden.

    Torstaina lintu kävi koulumatkalla olleen viidesluokkalaisen tytön kimppuun. Tytön äiti Mari Kurkan kertoo lapsen olleen kävelemässä kouluun, kun fasaani keskeytti hänen matkansa.

    — Hän soitti hädissään ja kertoi, että lintu ei päästä häntä eteenpäin.

    Tyttö soitti äidilleen videopuhelun, josta Kurkan näki linnun kiertävän tytön eteen aina tämän yrittäessä liikkua.

    — Se tuli aina eteen. Kun hän yritti liikkua, se tuli hänen jalkojensa viereen.

    Kurkan kertoo tytön päässeen lopulta etenemään noin 200 metrin matkan. Sitten lintu hyökkäsi.

    — Se nokkaisi häntä jalkaan.

    Paksujen talvivaatteiden ansiosta nokkaisusta ei jäänyt jälkeä, ja Kurkan arvioi vammojen olevan enemmän henkisiä kuin fyysisiä.

    Seuraavaksi Kurkan hyppäsi autoonsa ja ajoi paikalle.

    — Yritin pelotella lintua pois, mutta se ei lähtenyt. Lopulta sain sen kiinnostumaan minusta, ja tyttö pääsi livahtamaan autoon.

    Perjantaina autolla kouluun
    Mari Kurkan kertoo kuljettaneensa lapsensa perjantaina autolla kouluun.

    — Hän ei uskalla vähään aikaan mennä jalkaisin kouluun, enkä itsekään halua siitä kulkea. Hassua sanoa, mutta pieni lintu voi olla pelottava.

    Kurkan kertoo nähneensä tutun fasaanin aamulla samoilla seuduilla. Myös Facebookin Luumäki-ryhmään on kirjattu havaintoja, joiden mukaan fasaani on ottanut kohteekseen myös ohi ajavia autoja.

    Yksi lintua ihmetelleistä on Pasi Tikka. Linja-autoa kuljettava Tikka näki linnun torstaina.

    — Vein lapsia linja-autolla kouluun ja näin yhden tytön kulkemassa aurauskeppi kädessään. Fasaani kulki edellä ja yritti ilmeisesti tulla tytön viereen. Tyttö hätisteli sitä kepillä pois.

    Paluumatkalla Tikka näki saman linnun uudelleen, nyt polkupyörällä liikkeellä olleen pojan lähettyvillä. Tällä kertaa lintu pakeni läheiselle pellolle.

    Tikka arvioi, että lapset olivat tilanteesta hämillään.

    — Tietysti olivat vähän ihmeissään, kun lintu yritti tulla lähelle.

    Koululla reagoitiin tilanteeseen
    Kangasvarren koulun rehtori Timo Piesanen kertoo, että koululle on tullut ilmoitus linnusta. Tapauksesta on ilmoitettu kunnan sivistystoimenjohtajalle ja kerrottu myös paikalliselle metsästäjälle.

    — Hän on sanonut, että poistaa sen omalla tavallaan. Joko siirretään se kokonaan pois alueelta tai laitetaan pois päiviltä.

    Piesasen mukaan fasaani ei ole herättänyt suuria tunteita koululla.

    — Asiaan suhtaudutaan tietysti vakavasti, kun se on siellä kävely- ja kulkureitin varrella tepastellut, ettei tule pelkotiloja kenellekään.

    Piesanen kertoo itsekin nähneensä fasaanin paikalla.

    — Täällä on fasaaneja ollut viimeisen 30 vuoden ajan. En tiedä, mistä ne tulevat ja minne ne menevät. Aiemmin niistä ei ole ollut häiriötä.

    Piesanen muistuttaa, ettei häiriköinyt fasaani ole ollut koulun alueella, vaan noin kilometrin päässä koulusta.

    Syyskiimainen fasaani?
    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee, että syy fasaanin hyökkäilyyn on syyskiima.

    — Se kokee kaikki saman kokoiset ja isommat sulhaskilpailijoiksi, Ekholm pohtii.

    — En usko, että se muuten olisi aggressiivinen. Tyypillisesti fasaanikukot tappelevat keskenään, mutta kun kiima menee niin sanotusti yli, kaikki ihmisestä linja-autoon kelpaavat aggression kohteeksi.

    Fasaaneita Kiuruvedellä kasvattava Janne Linnilä Vehnäahon fasaanista ei muista vastaavaa tapausta. Hän pitää syyskiimaista toimintaa kuitenkin mahdollisena selityksenä Luumäen fasaanin raivolle.

    — Kai ne samanlaisia ovat kuin metsot, luonnonoikkuja on kuten muissakin linnuissa. Meillä ei ole ollut sellaista edes kesäisin, että ne hyökkäilisivät kimppuun.

    Suomen riistakeskuksen mukaan fasaanien soidinaika on huhtikuussa.

    AIHEET
    FASAANI
    LUUMÄKI
    ETELÄ-KARJALAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS
    Juhana Nyman
    JUHANA NYMAN


   • höyhenpuvussa kirjoitti:

    Jos linkki ei näy, niin se uutinen on tässä:

    Raivokas fasaani piinaa ohikulkijoita Luumäellä – Kävi torstaina koulumatkalla olleen tytön kimppuun: ”Hän ei uskalla vähään aikaan mennä jalkaisin kouluun”
    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee, että syy fasaanin hyökkäilyyn on syyskiima.

    Matti Väisänen

    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee fasaanin hyökkäilyn johtuvan syyskiimasta. Arkistokuvan fasaani ei liity tapaukseen.
    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee fasaanin hyökkäilyn johtuvan syyskiimasta. Arkistokuvan fasaani ei liity tapaukseen.
    Raivokas fasaani on kiusannut luumäkeläisiä viime päivinä. Jurvalassa Suoanttilantien varrella päivystävän fasaanin kerrotaan hyökkäillevän ihmisiä kohden.

    Torstaina lintu kävi koulumatkalla olleen viidesluokkalaisen tytön kimppuun. Tytön äiti Mari Kurkan kertoo lapsen olleen kävelemässä kouluun, kun fasaani keskeytti hänen matkansa.

    — Hän soitti hädissään ja kertoi, että lintu ei päästä häntä eteenpäin.

    Tyttö soitti äidilleen videopuhelun, josta Kurkan näki linnun kiertävän tytön eteen aina tämän yrittäessä liikkua.

    — Se tuli aina eteen. Kun hän yritti liikkua, se tuli hänen jalkojensa viereen.

    Kurkan kertoo tytön päässeen lopulta etenemään noin 200 metrin matkan. Sitten lintu hyökkäsi.

    — Se nokkaisi häntä jalkaan.

    Paksujen talvivaatteiden ansiosta nokkaisusta ei jäänyt jälkeä, ja Kurkan arvioi vammojen olevan enemmän henkisiä kuin fyysisiä.

    Seuraavaksi Kurkan hyppäsi autoonsa ja ajoi paikalle.

    — Yritin pelotella lintua pois, mutta se ei lähtenyt. Lopulta sain sen kiinnostumaan minusta, ja tyttö pääsi livahtamaan autoon.

    Perjantaina autolla kouluun
    Mari Kurkan kertoo kuljettaneensa lapsensa perjantaina autolla kouluun.

    — Hän ei uskalla vähään aikaan mennä jalkaisin kouluun, enkä itsekään halua siitä kulkea. Hassua sanoa, mutta pieni lintu voi olla pelottava.

    Kurkan kertoo nähneensä tutun fasaanin aamulla samoilla seuduilla. Myös Facebookin Luumäki-ryhmään on kirjattu havaintoja, joiden mukaan fasaani on ottanut kohteekseen myös ohi ajavia autoja.

    Yksi lintua ihmetelleistä on Pasi Tikka. Linja-autoa kuljettava Tikka näki linnun torstaina.

    — Vein lapsia linja-autolla kouluun ja näin yhden tytön kulkemassa aurauskeppi kädessään. Fasaani kulki edellä ja yritti ilmeisesti tulla tytön viereen. Tyttö hätisteli sitä kepillä pois.

    Paluumatkalla Tikka näki saman linnun uudelleen, nyt polkupyörällä liikkeellä olleen pojan lähettyvillä. Tällä kertaa lintu pakeni läheiselle pellolle.

    Tikka arvioi, että lapset olivat tilanteesta hämillään.

    — Tietysti olivat vähän ihmeissään, kun lintu yritti tulla lähelle.

    Koululla reagoitiin tilanteeseen
    Kangasvarren koulun rehtori Timo Piesanen kertoo, että koululle on tullut ilmoitus linnusta. Tapauksesta on ilmoitettu kunnan sivistystoimenjohtajalle ja kerrottu myös paikalliselle metsästäjälle.

    — Hän on sanonut, että poistaa sen omalla tavallaan. Joko siirretään se kokonaan pois alueelta tai laitetaan pois päiviltä.

    Piesasen mukaan fasaani ei ole herättänyt suuria tunteita koululla.

    — Asiaan suhtaudutaan tietysti vakavasti, kun se on siellä kävely- ja kulkureitin varrella tepastellut, ettei tule pelkotiloja kenellekään.

    Piesanen kertoo itsekin nähneensä fasaanin paikalla.

    — Täällä on fasaaneja ollut viimeisen 30 vuoden ajan. En tiedä, mistä ne tulevat ja minne ne menevät. Aiemmin niistä ei ole ollut häiriötä.

    Piesanen muistuttaa, ettei häiriköinyt fasaani ole ollut koulun alueella, vaan noin kilometrin päässä koulusta.

    Syyskiimainen fasaani?
    Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Ekholm arvelee, että syy fasaanin hyökkäilyyn on syyskiima.

    — Se kokee kaikki saman kokoiset ja isommat sulhaskilpailijoiksi, Ekholm pohtii.

    — En usko, että se muuten olisi aggressiivinen. Tyypillisesti fasaanikukot tappelevat keskenään, mutta kun kiima menee niin sanotusti yli, kaikki ihmisestä linja-autoon kelpaavat aggression kohteeksi.

    Fasaaneita Kiuruvedellä kasvattava Janne Linnilä Vehnäahon fasaanista ei muista vastaavaa tapausta. Hän pitää syyskiimaista toimintaa kuitenkin mahdollisena selityksenä Luumäen fasaanin raivolle.

    — Kai ne samanlaisia ovat kuin metsot, luonnonoikkuja on kuten muissakin linnuissa. Meillä ei ole ollut sellaista edes kesäisin, että ne hyökkäilisivät kimppuun.

    Suomen riistakeskuksen mukaan fasaanien soidinaika on huhtikuussa.

    AIHEET
    FASAANI
    LUUMÄKI
    ETELÄ-KARJALAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS
    Juhana Nyman
    JUHANA NYMAN

    Mitä ihmeen sieniä sie syöt?!?


  • Aloitetaanpa runolla:

   Sinkkiämpäri nokassaan lentää lintu pörröinen. Kotkan siivin kaartelee sinisten vuorten yllä. Yli sumuisten huippujen, vihreiden niittyjen. Ja Aurinko hymyilee. On kevät. Alapuolella leiri roomalaisten sotilaiden. Valo haarniskoista välkehtien. On ihanainen kevät.

   Ja sitten asiaan.

   Maailmankaikkeudessa kaikki on lähtöisin aikaenergiasta. Menneisyys ja tulevaisuus. Aika-avaruus, kuten Einstein sen sanoi. Lähdetään liikkeelle alkuräjähdyksestä.

   Alussa oli aika-binomi. Vain hitunen menneisyyttä, jota kutsumme avaruudeksi. Menneisyyttä voi ympäröidä vain nykyhetki ja tulevaisuus. Eikö totta? Tulevaisuus vetää menneisyyden reunoja puoleensa valtavalla voimalla. Menneisyyspallon reunoilla on nykyhetki. Kuin magneetin plus- ja miinusnavat vetävät toisiaan puoleensa.

   Tulevaisuus on kiinni menneisyydessä aika-avaruuden säikeillä. Menneisyys, pienen pallon muotoinen on joka kohdasta kiinni tulevaisuuden säikeillä. Kuin siimoja, joiden läpimitta on absoluuttisen pieni. Pienin mahdollinen aika-avaruuden yksikkö.

   Ja kuten tiedämme, niin pallonmuotoiselta pinnalta lähtiessään kaksi suoraa viivaa erkanevat toisistaan mitä kauemmaksi viivat jatkuvat. Samalla säikeet kuitenkin laajenevat niin, että ovat kuin kiinni toisissaan. Ihminen sanoo tulevaisuus-säikeistä, että se on ei mitään. Totta, mutta tulevasisuus onkin tulevaisuutta :)

   Teetauko :)

  • Ajattelin kirjoittaa e-kirjan tästä fasaani-teoriastani. Loput voitte sitten lukea sieltä, kun se ilmestyy.

   Se miksi olen pitänyt hullun humoristista linjaa näissä postauksissani johtuu siitä, että joka tapauksessa minua pidettäisiin hulluna, kuten esim. taiteilija Salvador Dalia :)

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   195
   7735
  2. Sedu Koskinen aikoo järjestää isot juhlat

   Näihin julkkiksiin ei näköjään päde mitkään lait tai korona tartu. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637821.html Kyllä esim. taviksen ylioppilas
   Kotimaiset julkkisjuorut
   114
   5285
  3. Stefu kärähti taas amfetamiinista!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Eikö tuolle sekoilulle näy loppua? https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/b3a29a6e-ac7d-460f-bd45-23ee51898a72
   Kotimaiset julkkisjuorut
   56
   4209
  4. Vapaavuorelle tuli kiire - Kaikki yleisötilaisuudet kielletään, mutta mites juottolat?

   Pelimies Vapaavuoren loppupeli Helsingin johdossa meni kimuraiseksi koronakriisin vuoksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637875.html "Vapaavuori
   Maailman menoa
   101
   3143