ET:n vapauttaminen lakialoitteella

Jos vaalikoneen vastaukset painotettuna kuvaisivat tulevaa eduskuntaa, se olisi valmis vapauttamaan ET-opetuksen äänin 158-29, 13 tyhjää. Vastanneet muodostavat todennäköisesti vääristyneen otoksen, mutta toisaalta nykyisillä ennusteilla enemmän vapauttamisen kannalla oleva SDP nousee.

Yksittäisenä kysymyksenä tätä ei toisaalta ehkä edes mietitä hallitusohjelmaan (vaikka olihan nykyisessäkin hevonpaska mainittu, kirjaimellisesti). Ehdotus: Pyritään saamaan lakialoite, jonka allekirjoittaisivat ne -- eri puolueita olevat! -- kansanedustajat, jotka vaalikoneessa tätä mieltä olivat.

Aloitteet käsitellään huomattavan hitaasti, mutta vaalikausi riittää, jos asia saadaan nopeasti alulle.
Ilmoita


Tykkäsin enemmän Morkista.
Ilmoita
Vapaa-ajattelijat ovat toimineet jaa toimivat jatkossakin sen puolesta, että tämä nimenomaaan tulee hallitusohjelmaan. Kirjoitan Vapaa Ajattelija -lehden 1/2019 pääkirjoituksessa seuraavasti:

"Elämänkatsomustiedon avaamiseen. Nyt.

Elämänkatsomustieto voidaan ja on syytä avata kaikille mahdolliseksi katsomusaineeksi peruskoulussa ja lukiossa nopealla erillisratkaisulla. Uudistus ei vaadi opetussuunnitelmien eikä oppikirjojen muuttamista. Se voidaan ottaa käyttöön heti.

Tämä tarkoittaa, että eduskuntavaalien jälkeen uusi hallitus ottaa asian ohjelmaansa niin, että uudistus voidaan saada ripeästi voimaan elokuussa 2020.

Perusteet ja laaja tuki ET:n avaamiselle tulivat esiin viimeksi lukiolain käsittelyn yhteydessä, muun muassa Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sekä Kuntaliiton lausunnoissa. Kunnathan ovat ylivoimaisesti suurin koulutuksen järjestäjä.

Lapsiasiavaltuutettu totesi kertomuksessaan eduskunnalle helmikuussa 2018, että nykyinen sääntely on ”yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vastainen”. Erityisvaltuutettujen näin vahvat kannanotot pitää ottaa todesta. Perusoikeuksien toteutumisen epäkohtaan tarttumista ei pidä lykätä.

Eduskunnassa kesäkuussa 2018 ET:n avaamista koskeva ponsi sai SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien sekä kahden RKP:n kansanedustajien tuen. Käydyssä keskustelussa ET:n avaaminen sai tukea myös hallituspuolueiden kansanedustajien taholta, vaikka oppositiopuolueiden yhteiseen ponteen ei äänestyksessä yhdyttykään.

Tällä perusteella voidaan katsoa olevan realistiset mahdollisuudet ET:n avaamiselle nopealla erillisratkaisulla vaalien jälkeen. Mielipidetiedustelun mukaan 75 % kansalaisista pitää ET:n avaamista oikeana. Myös kansanedustajaehdokkaista suuri osa näyttää kannattavat ET:n avaamista.

ET:n nopeaa avaamista ei pidä jarruttaa asettamalla se vastakkain muiden, pidempää keskustelua ja valmistelua vaativien katsomusopetusta koskevien ideoiden kanssa. Koska perusopetuksen nykyinen oppiaine- ja tuntijako sekä uudet opetussuunnitelmat ja oppikirjat on juuri otettu käytäntöön, on selvää, että oppiaineita ja tuntijakoa ei voida muuttaa nopealla aikataululla. Lukion opetussuunnitelman perusteitakin vielä valmistellaan uuden lukiolain pohjalta.

Muista, pidemmälle menevistä uudistuksista luonnollisesti voidaan vaaleihin liittyen keskustella. Kaikki ratkaisuvaihtoehdot eivät välttämättä ole edes pöydässä. Siihen keskusteluun voidaan nostaa myös esimerkiksi katsomusaineiden tuntimäärän vähentäminen.

Jos katsomusopetukseen annettavaa tuntimäärää (10 vuosiviikkotuntia peruskoulun 9 vuoden aikana) vähennettäisiin ja opetus alkaisi vasta myöhemmin kuin heti ensimmäisellä luokalla, se antaisi mahdollisuuden muiden aineiden tuntimäärän lisäämiseen.

Tuntijakomuutokset samoin kuin kysymys nykyisten katsomusaineiden lakkauttamisesta kokonaan tai mahdollisesta uudesta oppiaineesta vaatisi perusteellista keskustelua ja valmistelua sekä myös opetussuunnitelma- ja oppikirjatyötä. ET:n avaaminen vaalien jälkeen kiireellisellä erillisuudistuksella ei estä katsomusopetuksen edelleen kehittämistä koskevan keskustelun jatkumista.

ET:n avaaminen nyt lisää valinnan vapautta ja yhdenvertaisuutta sekä siten lapsen oikeuksia, lasten pääsyä oikeuksiinsa. Koska ET on yhä monin paikoin vajaakäytössä, sen avaaminen vahvistaa uskonnottomien ja ei-uskonnollisten perheiden lasten katsomusvapautta ja yhdenvertaisuutta."
2 VASTAUSTA:
Ihan hyvä tavoite, mutta tähän kyllä tarvitaan suunnitelma B. Vaalituloksesta riippuu miten paljon ohjelmaan otetaan yksityiskohtia. Tämähän ei ole mikään suuri linjanveto malliin "Liitytään NATOon" tai "Jyrkennetään veroprogressiota". Juuri tämä pienuus voikin paradoksaalisesti haitata tavoitteen saavuttamista.
jori.mantysalo kirjoitti:
Ihan hyvä tavoite, mutta tähän kyllä tarvitaan suunnitelma B. Vaalituloksesta riippuu miten paljon ohjelmaan otetaan yksityiskohtia. Tämähän ei ole mikään suuri linjanveto malliin "Liitytään NATOon" tai "Jyrkennetään veroprogressiota". Juuri tämä pienuus voikin paradoksaalisesti haitata tavoitteen saavuttamista.
Vapauttamisen kiireellisyyttä pitää perustella ja kysyä kaikilta ehdokkaita. Nyt. Se ei ole "jossan" päällä, koska ET on olemassa ja voi hyvin, mutta siksi ansaitsee avaamisen kaikille mahdolliseksi.
+Lisää kommentti
ET:n vapauttaminen kaikille oppilaille on ehdottomasti saatava toteutumaan seuraavalla eduskuntakaudella. Jos perussuomalaiset sattuu pääsemään hallitukseen, niin myös jumalanpilkkapykälän kumoaminen on hyvin mahdollista.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

ET:n vapauttaminen lakialoitteella

Jos vaalikoneen vastaukset painotettuna kuvaisivat tulevaa eduskuntaa, se olisi valmis vapauttamaan ET-opetuksen äänin 158-29, 13 tyhjää. Vastanneet muodostavat todennäköisesti vääristyneen otoksen, mutta toisaalta nykyisillä ennusteilla enemmän vapauttamisen kannalla oleva SDP nousee.

Yksittäisenä kysymyksenä tätä ei toisaalta ehkä edes mietitä hallitusohjelmaan (vaikka olihan nykyisessäkin hevonpaska mainittu, kirjaimellisesti). Ehdotus: Pyritään saamaan lakialoite, jonka allekirjoittaisivat ne -- eri puolueita olevat! -- kansanedustajat, jotka vaalikoneessa tätä mieltä olivat.

Aloitteet käsitellään huomattavan hitaasti, mutta vaalikausi riittää, jos asia saadaan nopeasti alulle.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta