Puhelin liittymän irtisanominen

Anonyymi

Asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan muuta palvelua koskevan
sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei toisin ole
sovittu.
Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.
Asiakkaalla on kuitenkin oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus päättymään
kahden (2) viikon kuluttua irtisanomisesta, jos hän on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai vastaavan hänestä riippumattoman syyn
takia taikka jos sopimuksen pitäminen voimassa muun erityisen syyn takia
on hänen kannaltaan kohtuutonta. Teleyrityksellä on oikeus saada takaisin
kytkykaupan yhteydessä luovutettu päätelaite.
Teleyrityksellä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kirjallisesti noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu.
11.2 Purkaminen
Asiakas saa purkaa sopimuksen teleyrityksen viivästyksen tai virheen
vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Sopimuksen purkaminen voi
kohdistua vain siihen palveluun, johon viivästys tai virhe kohdistuu.
Teleyritys saa purkaa viestintäpalvelusopimuksen ilmoittamalla siitä
etukäteen, jos
■ liittymä on ollut suljettuna muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä
vähintään kuukauden ja liittymän sulkemisen edellytykset ovat voimassa,
tai
■ asiakas tai käyttäjä on tuomittu viestintäpalvelua hyväksi käyttäen
tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä.
Teleyritys saa purkaa muuta palvelua koskevan sopimuksen, jos
■ palvelun käyttö on ollut keskeytettynä muusta syystä kuin asiakkaan
pyynnöstä tai verkon korjaamisen takia vähintään kuukauden ja keskeytyksen edellytys on edelleen voimassa,
■ asiakas on todettu maksukyvyttömäksi eikä hän maksa teleyrityksen
vaatimaa ennakkomaksua tai aseta hyväksyttävää vakuutta,
■ viranomainen on todennut, että asiakas on tahallaan estänyt tai häirinnyt
televiestintää, tai
■ asiakas on rikkonut jotain sopimusehtoa olennaisesti eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään.
Asiakas ja teleyritys voivat purkaa muuta palvelua kuin viestintäpalvelua
koskevan sopimuksen, jos
■ sopimuksen noudattamisen on estänyt ylivoimainen este yli kolmen (3)
kuukauden ajan, tai
■ palvelua ei voida toimittaa kohtuullisessa ajassa kohdassa 3.2 mainitun
toimituksen edellytyksen puutteen vuoksi.
Teleyrityksen tulee purkaa viestintäpalvelusopimus kirjallisesti. Asiakas voi
purkaa viestintäpalvelusopimuksen suullisesti tai kirjallisesti.

Viime vkolla soitin ja lähetin tarvittavan liitteen sähköpostilla ovat vastaanottaneet, sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. Yritin soittaa aaamulla kova ruuhka asiakaspalvelussa. Miten muut operaattorit hoitaa saman asian 10 minuutissa.

1 kommenttia

Vastaukset

  • Palvelut huononee.

    Olen itse ihmetellyt, että kun ennen DNAn asiakaspalvelupuhelin oli maksuton, miksi se muutettiin maksulliseksi.

    Jos pitää selvittää esim. laskussa olevaa epäselvyyttä, miksi siitäkin pitää maksaa puhelumaksu DNAlle? Ja vielä jonotusajasta!

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.