Ei tervehditä

Anonyymi

Onko sijaisperheiden, ammatillisten sijaisperheiden yms. kulttuurissa tavallista, että ei tervehditä - tervehtiminen koetaan jotenkin uhkana.

Tässä esimerkkejä: sijaisvanhemmat eivät tervehdi lapsen vanhempia ja sukulaisia eivätkä lasta, kun tämä tuodaan tapaamiselta takaisin. Saattaa tulla "komentavansävyinen" kommentti. "Onko syönyt?"

Sijaisvanhempi ja hänen aikuiset lapsensa eivät tervehdi lainkaan lapsen läheisiä.

Lapsi ei uskalla tervehtiä, jos näkee kaupungilla sijaisvanhemman kanssa. Mutta sitten uskalsi halata, kun siirtyi toiseen paikkaan.

Kun tapaamiset määrättiin sijaisperheen tontille, jonne meitä ei haluttu, emme saaneet tervehtiä tai olla huomaavinaankaan ketään muuta lasta, kuin sellaista, joihin meillä on biologinen side.

Myös erästä muuta talossa käyvää henkilöä kiellettiin tervehtimästä ketään lasta, koska se vaikuttaa sijaisvanhempien ja lasten suhteita heikentäen.

Onko tällainen tavallista?

30

<50

  Vastaukset

  • Siis toista henkilöä kiellettiin tervehtimästä lapsia, koska se heikentää sijaisvanhempien ja lasten kiintymyssuhteita.

  • Lisäksi sijaisvanhempi määräsi, että jos esim. koulun juhlissa haluaa tervehtiä lasta, tulee asia sopia etukäteen sosiaalityöntekijän ja tietyn sukulaisen välityksellä sijaisvanhemman kanssa.

   Koulun juhliin olivat lasten sukulaiset tervetulleita, paitsi sijoitettujen lasten sukulaisten tuleminen ja meneminen oli sijaisvanhemman mielihalujen varassa. Eli se, jolle hän joskus sattui antamaan luvan, sai mennä luokkaan, kuten muut ihmiset juhlan jälkeen. Toisinaan lapsi kuljetettiin piiloon.

  • Sellainen asia vielä ihmetytti, että täysin tuntematon, lapsen elämässä uusi ihminen sai mennä luokkaan, mutta tuttujen piti jäädä käytävälle (muillakin lapsilla oli useita sukulaisia luokassa).

  • Sosiaalijohtajan mukaan tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin. Kysyin häneltä neuvoa tuolloin asiaan. Mutta myöskään sosiaalijohtajan lupa ei auttanut tilanteessa, jossa tervehtimiseen tarvittiin erikoislupa.

  • Miksi jotkut lapset joutuvat tuollaisiin sijaisperheisiin?

   SIJAISVANHEMMIKSI AIKOVILLE PSYKOLOGISET TESTIT!

  • Lapsen sukulaisena kysyn vilpittömästi, mistä saa apua edellisen kaltaiseen tilanteeseen? Ja kun tervehtimisen lisäksi säätelyn kohteina olivat sadat muut asiat. Elämä oli suorastaan henkistä väkivaltaa täynnä.

   Kertokaapa sijaisvanhemmat ja muut, kuka auttaa, jos koko elämästä tulee em. kaltaista.

   • Toivoisin, että Perhehoitliitto perustaa hankkeen: "Tervehtiminen sijaishuollossa!"


   • Kaikkiaan tuli sellainen olo, ettei osaa tehdä mitään oikein. Jos ei muuta, seisoin väärässä kohtaa lumihangessa ja sijaisvanhempi tuli huutamaan, että siinä ei saa seisoa. Kommunikointitapa oli erikoinen, ei mitenkään normaali vaan usein jo lähtökohtaisesti syyttävä ja huutava. Minusta tuli pelokas ja aivan hiljainen ko. henkilön seurassa. Epäilen, ja oikeastaan tiedän, että lapsille kävi samalla tavalla.

    Myös rangaistukset lapsille olivat epäjohdonmukaisia ja mielivaltaisia.


  • Pesäpuu sen sijaan voisi perustaa hankkeen: " Tervehtimisen monet ulottuvuudet sijaishuollossa!"

  • Suututtaa nämä kaiken maailman järjestöt ja viranomaiset. Lastensuojelussa pyörii miljoonia euroja yhteiskunnan varoja ja jatkuvasti pyöritellään erilaisia "mediaseksikkäitä hankkeita", nuorisomusiikki pauhaa seminaareissa ja lahjakkaat hyviin sijaishuoltopaikkoihin päätyneet pelastumisestaan kertovat nuoret esiintyvät.

   Mutta kysypä apua järjestöistä tai viranomaisilta "instant" - tilanteissa elämässä oleviin vaikeuksiin, esim. yllä kertomiini ongelmiin, joiden pyörteissä kymmenet lapset ja sukulaiset elivät vuosikausia - ET SAA.

   Miksi sijaisvanhemmille annetaan mielivalta hankaloittaa jopa satojen ihmisten elämää ilman että kukaan vaivautuisi puuttumaan asioihin?

  • Kaikki lastensuojelujärjestöt valitsevat puolensa: SIJAISPERHEEN, esim. yllä kertomissani tilanteissa.

   Miksi? ONKO SE LAPSEN ETU? vai sanooko se PKS:N johtaja sellaista, että järjestöt lakoontuvat mahalleen.

   MIKSI ETTE AUTA IHMISIÄ, KOSKA SAATTE SUURIA RAHOJA YHTEISKUNNAN VAROISTA?

  • Lisäksi eräs lastensuojelujärjestön hanketyöntekijä kertoi minulle, että hankkeisiin valitaan vuorovaikutuksessaan parhaat sijaisperheet.

   Huonolaatuisiin sijaishuoltopakkoihin päätyneet lapset ja perheet jäävät myös näiden hankkeiden ulkopuolelle, koska järjestöjen työntekijät eivät viitsi vaivautua sotkemaan käsiään hankalien sijaisvanhempien kanssa työskentelyyn. Näin myös hankkeiden tuloksista saadaan näyttävämpiä.

   Huonoon sijaishuoltoon päätyneet lapset ja perheet jätetään yksin mahdollisesti täysin mielivaltaisesti käyttäytyvän henkilön armoille.

  • Kuka nyt tervehtii tuikituntemattomia saastoja. Tunsin kerran yhden maaltamuuttajan, joka oli ensimmäistä kertaa Stadissa. Kotikylässä asui 15 ihmistä joten kaikki tervehtivät toisiaan. Stadissa tämä maajussi jatkoi samaa, mutta käveltyään Manskulla 2 minuuttia ja moikattuaan kaikkia sataa vastaantulijaa, hän sai turpaansa sadanneltaensimmäiseltä ja lopetti.

   • Aivan. Kannattaa muutenkin alkaa sijoittajaksi tms. ja toimia vain rahojen kanssa. Jää siitä välistä ne hankalat ja inhottavat ihmiset pois.


   • Huomasin muutaman tervehtimiskerran jälkeen, että sijaisperheessä tms. minua pidettiin saastana. Ja se kokemus jatkui lähes 10 vuotta ja sitä työstän edelleen.


  • Huomasin kuitenkin, että sijaisvanhemmalle ja hänen aikuisille lapsilleen oli tärkeää esittää ympäristössään, miten hyviä ihmisiä he ovat. Ulkoinen imago hyväntekijästä näytti olevan heille mieluinen ja sen puolesta taisteltiin loppuun saakka - ilmeisesti vieläkin.

   Se vaan ei oikein toiminut.

  • Naurettavia nämä "sijaissisaruus" yms. Peppi-hankkeet, jos koko ihmisyys on vaakalaudalla huonolaatuisessa sijaishuollossa.
   Vaadin yhteiskunnan varojen käyttöön kokonaisvaltaisempaa otetta, jossa kaikki osapuolet ovat tasa-arvoisesti mukana. Jos ajattelee, mitä "sijaissisaruus" - hanke pahimmillaan aiheuttaa paikassa, jonne ei lapsen omia läheisiä haluta - se ajaa läheiset vielä kauemmaksi.

  • Voisiko kiintymyssuhteesta puhuvat viranomaiset ym. kertoa, miten se, etteivät sukulaiset tervehdi esimerkiksi lapsen sisaruspuolta vaikuttaa sijaisvanhempien ja sisaruspuolen väliseen kiintymyssuhteeseen. Ainakin se hidastaa mahdollisten myöhempien ihmissuhteiden muodostamista.

  • Olipas uskomattomia väitteitä sijaishuollosta. Sellaista lakia ei olekaan että ei voi tervehtiä sijaisvanhemmat lapsen läheisiä jonkun kiintymyssuhteen takia. Eikä sosiaaliviranomainen voi sellaista määrätä jollei ole kysymys yhteydenpidon rajoituksista joidenkin henkilöiden kesken. Tiedän että on kaikenlaisia sijaisperheitä niinkuin myös ammatillisia perhekoteja joiden toiminta ei kestä päivänvaloa eikä mutta on otettava huomioon että asioissa on aina kaksi osapuolta. Yhteistyön hyvä sujuminen edellyttää aina molemminpuolista yhteistyötä molempien vanhempien osalta. Olen itse toiminut ammatillisessa perhekodissa perhekoti-isänä yli kymmenen vuoden ajan ja sinä aikana on ollut muutama vanhempi joiden kanssa yhteistyö ei ole sujunut hyvin koska jos vanhemmat ei hyväksy sijoitusta niin ollaan tekemättömän paikan edessä yhteistyön kannalta lapsen hyväksi. Myös sosiaalityöntekijöinä on erilaisia ihmisiä joiden kanssa ei yhteistyö ei aina suju vaikka kuinka yrittäisi. Niinkuin olemme viime aikoina olemme lukeneet eri medioista niin valvonta ei oikein toimi ja ylilyötejä tapahtuu edelleen ikävä kyllä.

   • Voisitko kertoa, miten se, että on tervehtimättä lapsia lisää lasten ja sijaisvanhemman keskinäistä kiintymyssuhdetta? Odotan mielenkiinnolla jonkun fiksun sijaisvanhemman vastausta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voisitko kertoa, miten se, että on tervehtimättä lapsia lisää lasten ja sijaisvanhemman keskinäistä kiintymyssuhdetta? Odotan mielenkiinnolla jonkun fiksun sijaisvanhemman vastausta.

    Se ettei tervehdi lapsia ei millään lailla edistä kenenkään kiintymyssuhdetta. Tällä varmaan tarkoitat lapsen omia vanhempia.


  • Voi olla vaikka kuinka monta osapuolta, kaksi tai kymmenen. Mutta jos sijaisvanhemmalla on mennyt valta hattuun ja hän kuvittelee omistavansa lapset ja kaiken muunkin, huonosti homma toimii. Ja jos sosiaaliviranomaiset antavat valtaan sairastuneen henkilön johtaa prosessia, huonosti käy. Kyllä noissa kuvioissa sijaisvanhemmalla on suurempi mahdollisuus kiusata muita osapuolia lukuisilla mahdollisilla tavoilla. Hän voi esimerkiksi kieltää tervehtimisen niin halutessaan.

   • Asiassa ei ole mitään tekemistä sen kanssa, hyväksyykö sijoituksen vai ei. Normaalisti ihmiset tervehtivät kuitenkin ja saavat tervehtiä vapaasti sijoitettua lasta tai sijaisperheen muita sijoitettuja lapsia. Millä oikeudella sijaisvanhempi voi kieltää tervehtimisen?


   • Sijaishuollossa tapahtuu kaikenlaista. Luitte varmaan tuoreen uutisen sijoitettujen eristämisestä, riisuttamisista yms. Valitettavasti sijaishuoltoon palkataan sijaisvanhempia, joilla ei ole kykyjä toimia ko. tehtävässä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sijaishuollossa tapahtuu kaikenlaista. Luitte varmaan tuoreen uutisen sijoitettujen eristämisestä, riisuttamisista yms. Valitettavasti sijaishuoltoon palkataan sijaisvanhempia, joilla ei ole kykyjä toimia ko. tehtävässä.

    Samainen sijaisvanhempi, joka ei sallinut lapsen ja hänen läheistensä tervehtiä, harjoitti niin ikään monenlaista lasten kiusaamista sekä lasten läheisten kiusaamista. Turhan kauan homma sai jatkua! Toivotaan että jättää viimein syyttömät ihmiset rauhaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asiassa ei ole mitään tekemistä sen kanssa, hyväksyykö sijoituksen vai ei. Normaalisti ihmiset tervehtivät kuitenkin ja saavat tervehtiä vapaasti sijoitettua lasta tai sijaisperheen muita sijoitettuja lapsia. Millä oikeudella sijaisvanhempi voi kieltää tervehtimisen?

    Se etei vanhemmat hyväsy sijoitusta ja tuovat sen esille lapsen kuullen erittäin selvasti on erittäin haitallista lapsen asettumisessa sijaispaikkaan. Voin kertoa myös että sijoitukselle on aina syynsä ja kymmenien vuosien kokemuksella voin sanoa että kun lapsi tulee sanotaan nyt vaikka ammatilliseen perhekotiin kiireellisellä sijoituksella niin kyllä melko äkkiä siinä selviää onko tarvetta kiireellisen sijoituksen jatkamiseen avohuollon sijoituksella tai huostaanotolla. Aina ei myös sosiaalityö näe millaista apua perhe tarvitsee vaikka joskus vain apua arjen halitsemiseen. Tuosta kun sanotaan että sijaisvanhemmille pitäisi tehdä psykologiset testit sanoisin siihen että myös tavallisille vanhemmille sitten myös testit onko edellytyksiä vanhemmuuteen. Eteen on tullut sellaisia vanhempia joilla useita lapsia mutta joiden ei oikeasti olisi tullut saada tehdä yhtään lasta. Että jos siitä lähhdetään


   • Asialla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että tehtävään sopimaton sijaisvanhempi ja hänen aikuiset lapsensa eivät halua tervehtiä.

    Hyväksymme oikein hyvin hyvälaatuisen sijaishuoltopaikan. Emme kuitenkaan sellaista, jossa ei tervehditä ja jossa harjoitetaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa lapsia ja nuoria kohtaan. Tervehtimättömyys ja väkivalta näyttävät kulkevan käsi kädessä.


   • Jos sijaisvanhemman ainut mielihyvä tulee siitä, että kokee muka olevansa parempi ihminen, kuin sijoitetut, hänen ei tule alkaa sijaisvanhemmaksi. Juuri tuollaisia tyyppejä varten tulee olla PSYKOLOGISET TESTIT.

    He kuvittelevat että voivat kaltoin kohdella lapsia ja nuoria, koska heitä ei kyetty hoitamaan OMASSA kodeissa. Mutta ennemmin tai myöhemmin (toivottavasti ennemmin) lapset haetaan kaltoin kohtelevalta sijaisvanhemmalta pois. Yksi toisensa perään. Ei siinä enää lahjontakaan auta. Turha siis enää yrittää esittää!


   • Ei siinä auta enää laulut, ei maakunnalliset suuret johtajat eikä kaupunginviskaalit. Sorry!


  • Sijaisperheiden ja ammatillisten sijaisperheiden (sijaisperheiden ja ammatillisten perhekotien välimaastoon sijoittuvien paikkojen) valvonta on retuperällä!

   Sijaisvanhempien valintaan psykologiset testit!

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kauanko Maisan avioliitto kestää?

   Vuosi vaiko kaksi, mitä veikkaat? Ensi vuonna ero, tämä on veikkaukseni.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   382
   9441
  2. Ohisalo: paperittomille työlupa jonon ohi

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1883695a-f66c-488e-a622-ac181f96a0ff Miten on mahdollista, kaikki uutisointi mikä liittyy Ohisaloon on negatiiv
   Maailman menoa
   117
   895
  3. Helsingissä Oodissa puukotus tekijä poistunut paikalta ei vaaraa !

   No nyt noita kulttuuritekoja tehdään jo oikessa ympäristössään kirjastossa. Että silleen. ILtalehti.
   Maailman menoa
   109
   882