Vastaan tähän: olisi hyvä saada palkkaa

Anonyymi

KR 1933/-38
Luuk. 10:7 Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. > Siirry

1Kor. 9:4 Eikö meillä olisi oikeus saada ruokamme
ja juomamme?

1Kor. 9:5 Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa, uskonsisarta,
niinkuin muutkin apostolit
ja Herran veljet
ja Keefas tekevät?
1Kor. 9:6 Vai ainoastaanko minulla
ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä?
1Kor. 9:7 Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan,
eikä syö sen hedelmää?
Tai kuka kaitsee karjaa,
eikä nauti karjansa maitoa?
1Kor. 9:8 Puhunko tätä vain ihmisten tavalla?
Eikö myös laki sano samaa?
1Kor. 9:9 Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: "Älä sido puivan härän suuta."
Eihän Jumala häristä
näin huolta pitäne?
1Kor. 9:10 Eikö hän sano sitä kaiketikin meidän tähtemme?
Meidän tähtemmehän on kirjoitettu,
että kyntäjän tulee kyntää toivossa
ja puivan puida osansa saamisen toivossa.
1Kor. 9:11 Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää,
onko paljon,
jos me niitämme teiltä aineellista?
1Kor. 9:12 Jos muilla on teihin tällainen oikeus,
eikö paljoa enemmän meillä?
Mutta me emme ole käyttäneet tätä oikeutta,
vaan kestämme kaikki,
ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille.
1Kor. 9:13 Ettekö tiedä,
että ne,
jotka hoitavat pyhäkön toimia,
saavat ravintonsa pyhäköstä,
ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen,
saavat osansa silloin kuin alttarikin?
1Kor. 9:14 Samoin
myös
Herra
on säätänyt,
että evankeliumin
julistajain
tulee
saada
evankeliumista elatuksensa.

Ellet julista että Jeesus on Jumalan Poika niin et suinkaan ansaitsekaan mitään palkkaa.

13

<50

Vastaukset

 • Oletko jokin ylin kristitty, kun aina (vastaat tähän).
  Vastaatko myös oikeudessa näistä jeesustelemistasi rikollisista.

 • KR 1933/-38
  1Kor. 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

  2Moos. 17:6 Katso,
  minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona;
  lyö kallioon,
  ja siitä on vuotava vettä,
  niin että kansa saa juoda."
  Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.

  4Moos. 20:10 Ja Mooses
  ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen,
  ja hän sanoi heille:
  "Kuulkaa nyt,
  te niskurit!
  Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"
  4Moos. 20:11 Niin Mooses nosti kätensä
  ja iski kalliota kahdesti sauvallansa,
  ja siitä lähti runsaasti vettä,
  niin että kansa
  ja sen karja saivat juoda.

  Ps. 78:15 Hän halkoi kalliot erämaassa
  ja juotti heitä runsaasti,
  kuin syvistä vesistä.
  Ps. 78:16 Hän juoksutti puroja kalliosta
  ja vuodatti virtanaan vettä.

  Biblia (1776)
  1Kor. 10:4 Ja kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet;
  sillä he joivat siitä hengellisestä kalliosta,
  joka heitä seurasi;
  mutta
  se
  kallio
  oli
  Kristus.

  • Mooses loi kalliosta viiniä kaikkien maailman ihmisten juotavaksi, lisäksi
   Mooses leikkasi kaikkien maailman ihmisten tukat hienoksi.


  • Ei se suinkaan noin mennyt: katso Suomenkielisessä 1933/-38 raamatussa sanotaan näin:

   KR 1933/-38 2Moos. 17:6
   Katso,
   minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona;
   lyö kallioon,
   ja
   siitä
   on
   vuotava
   vettä,
   niin että kansa saa juoda."
   Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.

   Biblia (1776) 2Moos. 17:6
   Katso,
   minä seison siellä sinun edessäs kalliolla Horebissa:
   ja sinun pitää lyömän kalliota,
   ja
   siitä
   pitää
   vedet
   juokseman,
   niin että kansa siitä juoda saa.
   Ja Moses teki niin Israelin vanhimpain edessä.


 • KR 1933/-38 Apostoli Paavalin kirje Roomalaisille:
  6:17 Mutta kiitos Jumalalle,
  että te,
  jotka ennen olitte synnin palvelijoita,
  nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle,
  jonka johtoon te olette annetut,
  6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
  6:19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden.
  Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden
  ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen,
  niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.

  6:20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita,
  niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.

  6:21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte?
  Sen, jota te nyt häpeätte.
  Sillä sen loppu on kuolema.

  6:22 Mutta nyt,
  kun olette synnistä vapautetut
  ja Jumalan palvelijoiksi tulleet,
  on teidän hedelmänne pyhitys,
  ja sen loppu on iankaikkinen elämä.

  6:23 Sillä synnin palkka on kuolema,
  mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

  • Nytkö te "kristityt" käytte jo toisianne vastaan!?. Todellako!? Täällä syytätte veljeä ja sisarta!? Tuomitsette toisenne..minkä mukaan?? Raamatun evankelistan mukaan eläkää!? .ISO OSA JEESUKSEN sanomaa oli!! Olen pettynyt teihin!! Hävetkää!! Hävetkää!!


  • Anonyymi kirjoitti:

   Nytkö te "kristityt" käytte jo toisianne vastaan!?. Todellako!? Täällä syytätte veljeä ja sisarta!? Tuomitsette toisenne..minkä mukaan?? Raamatun evankelistan mukaan eläkää!? .ISO OSA JEESUKSEN sanomaa oli!! Olen pettynyt teihin!! Hävetkää!! Hävetkää!!

   KR 1933/-38 Onko sinulle käynyt näin: 2Piet. 2:15
   He ovat hyljänneet suoran tien,
   ovat eksyneet
   ja seuranneet Bileamin,
   Beorin pojan,
   tietä,
   hänen,
   joka rakasti vääryyden palkkaa,


 • KR 1933/-38
  1Joh. 5:20 Mutta me tiedämme,
  että Jumalan Poika on tullut
  ja antanut meille ymmärryksen,
  tunteaksemme sen Totisen;
  ja me olemme siinä Totisessa,
  hänen Pojassansa,
  Jeesuksessa Kristuksessa.
  Hän on totinen Jumala
  ja iankaikkinen elämä.

  Luuk. 24:45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

  Joh. 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä,
  että he tuntevat sinut,
  joka yksin olet totinen Jumala,
  ja hänet,
  jonka sinä olet lähettänyt,
  Jeesuksen Kristuksen.

 • Bileamin ahneus johti miehen tuhoon
  https://www.youtube.com/watch?v=8pwwPHYvsIw

  Samoin kävi Juudas Iskariotille ensin hän otti itselleen kaikki kolehtitulot ja sen jälkeen kavalsi Jeesuksen 30 hopearahan hinnasta .

  KR 1933/-38 apostolien teot 1:16
  "Miehet,
  veljet,
  sen raamatun sanan piti käymän toteen,
  jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi,
  jotka ottivat kiinni Jeesuksen.

  1:17 Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu
  ja oli saanut osalleen tämän viran.

  1:18 Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla,
  ja hän suistui alas
  ja pakahtui keskeltä,
  niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.

  Lestadiolaisten käyttämä raamattu sanoo sen näin:
  Biblia (1776) Ap.t. 1:18
  Hän siis on ansainnut pellon vääryyden palkasta,
  ja kuin hän pudotettiin alas,
  on hän keskeltä kahtia pakahtunut,
  että kaikki hänen sisällyksensä läksivät ulos.

 • KR 1933/-38
  2Piet. 2:15 He ovat hyljänneet suoran tien,
  ovat eksyneet
  ja seuranneet Bileamin,
  Beorin pojan,
  tietä,
  hänen,
  joka rakasti vääryyden palkkaa,

  4Moos. 22:2 Mutta Baalak,
  Sipporin poika,
  näki kaiken,
  mitä Israel oli tehnyt amorilaisille.

  4Moos. 22:7 Niin Mooabin vanhimmat
  ja Midianin vanhimmat lähtivät matkaan,
  tietäjänpalkka mukanansa.
  Ja kun he saapuivat Bileamin luo,
  puhuivat he hänelle Baalakin sanat.

  4Moos. 22:8 Hän vastasi heille:
  "Viipykää täällä tämä yö,
  niin minä annan teille vastauksen sen mukaan,
  kuin Herra minulle puhuu."
  Silloin jäivät mooabilaisten päämiehet Bileamin luo.

  22:9 Niin Jumala tuli Bileamin tykö
  ja kysyi:
  "Keitä ovat ne miehet,
  jotka ovat sinun luonasi?"
  22:10 Bileam vastasi Jumalalle:
  "Baalak,
  Sipporin poika,
  Mooabin kuningas,
  on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan:

  22:11 'Katso, kansa on lähtenyt Egyptistä
  ja on tulvinut yli maan;
  tule siis,
  kiroa se minun puolestani,
  ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan
  ja karkoittaa sen'."

  22:12 Mutta Jumala sanoi Bileamille:
  "Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä kansaa,
  sillä se on siunattu."

  22:13 Niin Bileam nousi aamulla
  ja sanoi Baalakin päämiehille:
  "Menkää takaisin maahanne,
  sillä Herra ei ole sallinut minun lähteä teidän kanssanne."

  22:14 Silloin nousivat Mooabin päämiehet
  ja tulivat Baalakin luo
  ja sanoivat:
  "Bileam ei suostunut lähtemään meidän kanssamme."

  22:15 Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan,
  vielä useampia
  ja arvokkaampia kuin edelliset.

  22:16 Ja he saapuivat Bileamin luo
  ja sanoivat hänelle:
  "Näin sanoo Baalak,
  Sipporin poika:
  'Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni.

  22:17 Sillä minä palkitsen sinut ylenpalttisesti
  ja teen kaiken,
  mitä minulta vaadit;
  tule siis
  ja kiroa minun puolestani tämä kansa.'"

  22:18 Mutta Bileam vastasi
  ja sanoi Baalakin palvelijoille:
  "Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata
  ja kultaa,
  en sittenkään voisi,
  en pienessä enkä suuressa,
  rikkoa Herran,
  minun Jumalani,
  käskyä.

  22:19 Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi,
  saadakseni tietää,
  mitä Herra vielä minulle sanoo."

  • 24:4 Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. >> Jakeen lisätiedot
   24:5 Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel!
   24:6 Niinkuin laajat purolaaksot, niinkuin puutarhat virran varrella, niinkuin aloepuut, Herran istuttamat, niinkuin setripuut vesien vierillä!
   24:7 Vettä läikkyy sen vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti vettä. Agagia mahtavampi on sen kuningas, ylhäinen sen kuningasvalta.
   24:8 Jumala vei sen pois Egyptistä; sen sarvet ovat kuin villihärän. Se syö suuhunsa viholliskansat, heidän luunsa se murskaa ja lävistää heidät nuolillansa.
   24:9 Se on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, niinkuin naarasleijona - kuka uskaltaa sitä häiritä? Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa!"
   24:10 Silloin Baalak vihastui Bileamiin ja löi kätensä yhteen. Ja Baalak sanoi Bileamille: "Minä kutsuin sinut vihollisiani kiroamaan, ja nyt sinä olet siunannut heidät jo kolme kertaa.


 • Ja pisteeksi iin päälle:
  KR 1933/-38 Paavalin kirje 2Tes 3:10
  Sillä jo silloin,
  kun olimme teidän tykönänne,
  me säädimme teille,
  että kuka ei tahdo työtä tehdä,
  ei hänen syömänkään pidä.

  3:11 Sillä me olemme kuulleet,
  että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti,
  eivät tee työtä,
  vaan puuhailevat sellaisessa,
  mikä ei heille kuulu.

  3:12 Semmoisia me käskemme
  ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa,
  tekemään työtä hiljaisuudessa
  ja syömään omaa leipäänsä.

  3:13 Mutta te,
  veljet,
  älkää väsykö tekemästä sitä,
  mikä hyvää on.

  3:14 Mutta jos kuka ei tottele sitä,
  mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet,
  niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan,
  että hän häpeäisi.

  3:15 Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena,
  vaan neuvokaa niin kuin veljeä.

  3:16 Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan,
  aina ja kaikella tavalla.
  Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.

 • KR 1933/-38 Apostoli Paavalin kirje: 1 Timoteuksen
  Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
  6:3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin,
  joka on jumalisuuden mukainen,

  6:4 niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään,
  vaan on riitakysymyksien
  ja sanakiistojen kipeä,
  joista syntyy kateutta,
  riitaa,
  herjauksia,
  pahoja epäluuloja,
  6:5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken,
  jotka ovat turmeltuneet mieleltään
  ja totuuden menettäneet
  ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.

  6:6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.

  6:7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet,
  emme myös voi täältä mitään viedä;

  6:8 mutta kun meillä on elatus
  ja vaatteet,
  niin tyytykää niihin.

  6:9 Mutta ne,
  jotka rikastua tahtovat,
  lankeavat kiusaukseen
  ja paulaan
  ja moniin mielettömiin
  ja vahingollisiin himoihin,
  jotka upottavat ihmiset turmioon
  ja kadotukseen.

  6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri;
  sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta
  ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

  6:11 Mutta sinä,
  Jumalan ihminen,
  pakene semmoista,
  ja tavoita vanhurskautta,
  jumalisuutta,
  uskoa,
  rakkautta,
  kärsivällisyyttä,
  hiljaisuutta.

  6:12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus,
  tartu kiinni iankaikkiseen elämään,
  johon olet kutsuttu
  ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

  6:13 Jumalan edessä,
  joka kaikki eläväksi tekee,
  ja Kristuksen Jeesuksen edessä,
  joka Pontius Pilatuksen edessä todisti,
  tunnustaen hyvän tunnustuksen,
  minä kehoitan sinua,

  6:14 että tahrattomasti
  ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka,

  6:15 jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas
  ja ainoa valtias,
  kuningasten Kuningas
  ja herrain Herra,

  6:16 jolla ainoalla on kuolemattomuus;
  joka asuu valkeudessa,
  mihin ei kukaan taida tulla;
  jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä
  - hänen olkoon kunnia
  ja iankaikkinen valta.
  Amen.

Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.