Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen.

Herramme Jeesus olemme eksyksissä. Kuten huomaat, tämän palstan kirjoitukset huutavat pahasti eksyneiden miesten hätä huutoa.
Ilmoita


Johanneksen evankeliumi.
15:1 "Minä olen totinen viinipuu,
ja minun Isäni on viinitarhuri.
15:2 Jokaisen oksan minussa,
joka ei kanna hedelmää,
hän karsii pois;
ja jokaisen,
joka kantaa hedelmää,
hän puhdistaa,
että se kantaisi runsaamman hedelmän.

15:3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden,
jonka minä olen teille puhunut.
15:4 Pysykää minussa,
niin minä pysyn teissä.
Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään,
ellei se pysy viinipuussa,
niin ette tekään,
ellette pysy minussa.

15:5 Minä olen viinipuu,
te olette oksat.
Joka pysyy minussa
ja jossa minä pysyn,
se kantaa paljon hedelmää;
sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

15:6 Jos joku ei pysy minussa,
niin hänet heitetään pois niinkuin oksa,
ja hän kuivettuu;
ja ne kootaan yhteen
ja heitetään tuleen,
ja ne palavat.

15:7 Jos te pysytte minussa
ja minun sanani pysyvät teissä,
niin anokaa,
mitä ikinä tahdotte,
ja te saatte sen.

15:8 Siinä minun Isäni kirkastetaan,
että te kannatte paljon hedelmää
ja tulette minun opetuslapsikseni.

15:9 Niinkuin Isä on minua rakastanut,
niin minäkin olen rakastanut teitä;
pysykää minun rakkaudessani.
15:10 Jos te pidätte minun käskyni,
niin te pysytte minun rakkaudessani,
niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt
ja pysyn hänen rakkaudessaan.

15:11 Tämän minä olen teille puhunut,
että minun iloni olisi teissä
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
15:12 Tämä on minun käskyni,
että te rakastatte toisianne,
niinkuin minä olen teitä rakastanut.
15:13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään,
kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
15:14 Te olette minun ystäväni,
jos teette,
mitä minä käsken teidän tehdä.
15:15 En minä enää sano teitä palvelijoiksi,
sillä palvelija ei tiedä,
mitä hänen herransa tekee;
vaan ystäviksi minä sanon teitä,
sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki,
mitä minä olen kuullut Isältäni.

15:16 Te ette valinneet minua,
vaan minä valitsin teidät
ja asetin teidät,
että te menisitte
ja kantaisitte hedelmää
ja että teidän hedelmänne pysyisi:
että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni,
hän sen teille antaisi.

15:17 Sen käskyn minä teille annan,
että rakastatte toisianne.
1 VASTAUS:
oikea sananjulistaja pitäytyy kirjoituksiin ja tässä on yksi sellainen jo edesmennyt lähetyssaarnaaja, joka ei puhunut omiaan.
http://www.saarnatuoli.net/?page_id=35
+Lisää kommentti
Jeesus kuoli mulkkujen vaan ei vittujen puolesta. Mahtavaa että olen täällä.
Ilmoita
KR 1933/-38 Galatalais kirje
2:11 Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan,
vastustin minä häntä vasten kasvoja,
koska hän oli herättänyt suurta paheksuntaa.
2:12 Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä,
oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa;
mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
2:13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.

2:14 Mutta kun minä näin,
etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan,
sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen:
"Jos sinä,
joka olet juutalainen,
noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten,
miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"

2:15 Me olemme luonnostamme juutalaisia,
emmekä
pakanasyntisiä;

2:16 mutta koska tiedämme,
ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista,
vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen,
niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista,
koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

2:17 Mutta jos meidät itsemmekin,
pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa,
on havaittu syntisiksi,
onko sitten Kristus synnin palvelija?
Pois se!

2:18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen,
minkä olen hajottanut maahan,
osoitan minä olevani lain rikkoja.

2:19 Sillä
minä
olen
lain
kautta
kuollut
pois
laista,
elääkseni
Jumalalle.

Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,

2:20 ja minä elän,
en enää minä,
vaan Kristus elää minussa;
ja minkä nyt elän lihassa,
sen
minä
elän
Jumalan
Pojan
uskossa,
hänen,
joka on rakastanut minua
ja antanut itsensä minun edestäni.

2:21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa,
sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta,
silloinhan Kristus on turhaan kuollut.
Ilmoita
KR 1933/-38 Tuomarien kirja
6:12 Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle
ja sanoi hänelle:
"Herra olkoon sinun kanssasi,
sinä sotaurho!"
6:13 Niin Gideon vastasi hänelle:
"Oi,
Herrani,
jos Herra on meidän kanssamme,
miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut?
Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa,
joista isämme ovat meille kertoneet sanoen:
'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä'?
Mutta nyt Herra on hylännyt meidät
ja antanut meidät Midianin kouriin."

6:14 Silloin Herra kääntyi häneen
ja sanoi:
"Mene tässä voimassasi
ja vapauta Israel Midianin kourista;
minä lähetän sinut."

6:15 Hän vastasi hänelle:
"Oi, Herra,
millä minä vapautan Israelin?
Minun sukunihan on heikoin Manassessa,
ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä."

6:16 Herra sanoi hänelle:
"Minä olen sinun kanssasi,
ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen."

6:17 Mutta hän sanoi hänelle:
"Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä,
niin osoita minulle tunnusteolla,
että sinä itse puhut minun kanssani.

6:18 Älä poistu täältä,
ennen kuin minä tulen takaisin sinun luoksesi
ja tuon uhrilahjani
ja panen sen eteesi."
Hän sanoi:
"Minä jään,
kunnes sinä tulet takaisin."

6:19 Gideon meni
ja valmisti vohlan,
ja eefa-mitan jauhoja happamattomiksi leiviksi,
pani lihan koriin
ja liemen pataan
ja vei ne hänen luoksensa tammen alle
ja pani ne tarjolle.

6:20 Mutta Jumalan enkeli sanoi hänelle:
"Ota liha
ja happamattomat leivät
ja pane ne tälle kalliolle
ja vuodata liemi."
Ja hän teki niin.

6:21 Ja Herran enkeli ojensi sauvan,
joka hänellä oli kädessään,
ja kosketti sen kärjellä lihaa
ja happamattomia leipiä;
niin kalliosta nousi tuli,
ja se kulutti lihan
ja happamattomat leivät.
Ja Herran enkeli katosi hänen silmistänsä.
Ilmoita
Olen kyllästynyt ilmaisen työn tekemiseen.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen.

Herramme Jeesus olemme eksyksissä. Kuten huomaat, tämän palstan kirjoitukset huutavat pahasti eksyneiden miesten hätä huutoa.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta