Rakkauden ja Vapauden laki

Miten te helluntailaiset ymmärrätte Rakkauden lain eli Vapauden lain eli Kuninkaiden lain? Adventistit ajattelevat, että kun puhutaan rakkauden laista, niin puhutaan Kymmenen käskyn laista. Jehovantodistajat sanovat, että Rakkauden laki on eri laki kuin Kymmenen käskyn laki.

Minä entisenä adventistina olen löytänyt Raamatusta erikseen Kymmenen käskyn lain ja Rakkauden lain. Perusteluni on se, että Rakkauden laki puhuu veljen rakastamisesta ja sanoo, että ei saa katsoa henkilöön. Dekalogi ei mainitse kumpaakaan. Toki Kymmenen käskyn laissa on samaa henkeä kuin Rakkauden laissa mutta ei samoja käskyjä. Rakkauden laki pitää sisällää myös lain ja profeetat. Sen täytyy siis olla enemmän kuin vain dekalogi. Lisäksi Paavali kertoo uudesta laista, joka on se vanha ja tuttu: Rakastakaa toisianne. Jeesuskin antoi uuden käskyn: rakastakaa veljiänne. Kun Jeesukselta kysyttiin mikä on tärkein käsky, se ei ollut suoraan mikään Kymmenen käskyn laeista vaan se oli rakkauden kaksoiskäskynä tuntemamme laki. Dekalogi ei sano: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja Jumalaasi yli kaiken.

Näin ollen on siis oltava kaksi eri lakia, joiden sisältö poikkeaa toisistaan: Kymmennen käskyn laki ja Rakkauden laki.

Miten on?

Mikä laki siis lakkasi olemasta kun tuli siemen (Jeesus)? Mistä laista ei katoa piirtokaan? Olihan Vanhan testamentin laeissa useita sellaisia, jotka olivat lakanneet olemasta ja toisia, joita oli muutettu jo ennen Jeesuksen syntymää.

Mitä tarkoittaa, että papin (Jeesus) vaihtuessa vaihtuu välttämättä myös laki?

Entä mikä laki oli olemassa ennen Siinaita kun Mooseksen mukaan Kymmenen käskyn laki annettiin vasta 430 vuotta Abrahamin jälkeen?

142

<50

  Vastaukset

  • Rakkauden, vapauden ja uskon laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat toteutuneet Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali noudatti Kristuksen lakia, joka on juutalaisten Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat toteutuneet Jeesuksessa Kristuksessa.

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

   Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

   Jeesus Kristus noudatti itse Mooseksen lakia, joten Kristuksen laki on juutalaisten Kuninkaan noudattama Mooseksen laki.

   Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

   Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
   18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

   Raamatussa on käytännössä siis vain yksi laki, mutta sillä on useita kutsumanimiä. Termi Jumalan käskyt viittaa usein Mooseksen lain ja profeettojen käskyihin.

   Laki on voimassa uuden liiton aikana, eikä siitä ole poistettu yhtäkään käskyä. Kymmenen käskyä on voimassa samalla tavalla, kuin muutkin Mooseksen lain ja profeettojen kirjojen käskyt. VT:stä ei ole kumottu yhtäkään käskyä.

   Joh 10:34 Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? [Ps. 82:6]
   35 Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.

   • Ilman muuta Jeesus noudatti Mooseksen lakia. Hänen oli pakko, koska hän eli sen lain alaisena, olihan hän puhtaasti juutalainen, ei kristitty siis.

    Miten selität sen, että Raamattu sanoo, että Rakkauden laki pitää sisällään Lain ja profeetat? Miksei Kymmenen käskyn laissa mainita sitä, ettei saa katsoa henkilöön mutta Uuden testamentin kirjoituksien mukaan rakkauden laissa se mainitaan? Miten selität tuon?


   • Advis kirjoitti:

    Ilman muuta Jeesus noudatti Mooseksen lakia. Hänen oli pakko, koska hän eli sen lain alaisena, olihan hän puhtaasti juutalainen, ei kristitty siis.

    Miten selität sen, että Raamattu sanoo, että Rakkauden laki pitää sisällään Lain ja profeetat? Miksei Kymmenen käskyn laissa mainita sitä, ettei saa katsoa henkilöön mutta Uuden testamentin kirjoituksien mukaan rakkauden laissa se mainitaan? Miten selität tuon?

    Rakkauden laki tarkoittaa sitä, että kirjoittaja on korostanut rakkauden merkitystä kun Mooseksen lakia noudattaa. Laissa on käsky olla laupias lähimmäiselle ja rakastaa Jumala kaikilla voimilla. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Mooseksen lakia ja profeettojen kirjoja. Jeesus noudatti lakia ja käski opettaa pakanakansoille saman lain, jotta pakanat alkaisivat noudattaa Mooseksen lakia.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    Joh 10:13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
    14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
    ---
    20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Rakkauden laki tarkoittaa sitä, että kirjoittaja on korostanut rakkauden merkitystä kun Mooseksen lakia noudattaa. Laissa on käsky olla laupias lähimmäiselle ja rakastaa Jumala kaikilla voimilla. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Mooseksen lakia ja profeettojen kirjoja. Jeesus noudatti lakia ja käski opettaa pakanakansoille saman lain, jotta pakanat alkaisivat noudattaa Mooseksen lakia.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    Joh 10:13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
    14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
    ---
    20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Edustatko helluntailaisten yleistä mielipidettä tässä asiassa vai onko teidän mielipiteissänne hajontaa tämän asian suhteen? Siis sen, onko Rakkauden laki ja dekalogi sama asia?


   • Advis kirjoitti:

    Edustatko helluntailaisten yleistä mielipidettä tässä asiassa vai onko teidän mielipiteissänne hajontaa tämän asian suhteen? Siis sen, onko Rakkauden laki ja dekalogi sama asia?

    Kristittyjen joukossa on suuri intohimo päästä irti Jumalan käskyistä, jotta voi enää niin kuin tahtoo. Tämän vuoksi Raamatussa esiintyvät käsitteet Rakkauden tai Kristuksen laki on pyritty irrottamaan siitä säädöspohjasta, mihin se perustuu eli Mooseksen laista.

    Raamattu kehottaa noudattamaan Mooseksen lakia, mutta porttokirkko kehottaa olemaan piittaamatta laista, mikä miellyttää lihallista seurakuntaa. Tämän vuoksi kristittyjen keskuudessa on suuri hajaannus siitä, mitä Raamattu opettaa. Sen vuoksi vain hyvin harva kristitty pelastuu, koska he todellisuudessa harjoittavat uskontoaan tekemällä laittomuutta.

    Pietari varoitti, että kirkkoon tulee sellainen harhaoppi, että Paavali on kumonnut lain. Paavalin kirjoitukset ovat vaikeatajuisia, joten niitä on helppo vääristellä, kuten Pietari varoitti.

    (2 Piet 3:15-17) ram.38 käännös

    ... ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne...

    Pietari varoittaa ja käskee olemaan varuillaan, sillä on ihmisiä jotka vääristelevät opetuksessaan sitä mitä rakas veljemme Paavali on puhunut ja kirjoittanut. Pietari sanoo että "tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon apostoli Paavalin kirjeitä, kuin muitakin Raamatun kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen".

    Tietämätön = ihminen joka esittää tietävänsä asian, vaikka hänellä ei ole totuuden mukaisia perusteita väitöksilleen.

    Vakaantumaton = ihminen joka horjuu/vaihtelee kantaansa muiden ihmisten antamien mielipiteiden ja ajatuksisen välillä (on ihmisten vietävissä)
    Jae 17 antaa selityksen mihin heidän vääristely johdattaa joka on
    "rietasten eksymyksen".

    Mikä on "rietasten eksymys"(athesmōn planē) , jonka Pietari mainitsee jakeessa 17? Englannin ja ruotsinkieliset raamatut kääntävät sanan athesmōn planē oikein (laglös, lawlessness ) mutta ei suomenkielinen raamattu. Athesmōn planē= , laittomuuden harhakäsityksen eli laittomuus!!!

    Ihmiset käyttävät Paavalin kirjeitä syyksi hylkäämään Jumalan lakia, ja tähän eksytyksen perustuu koko nykyinen kristinusko. Jeesus kun palaa takaisin Hän sanoo erityisesti tietylle ihmisjoukolle; "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät (Anomia)" Matt 7. Anomia = lainrikkojat ja hylkääjät. Tämä on se kylmä ja armoton totuus.

    Tällä palstalla monet syyttävät muutamia tiettyjä kirjoittajia että he opettavat lakia, ikään kuin se olisi vääriin opettaa lakia. Jeesus ITSE SANOI joka opettaa ja noudattaa lakia kutsutaan taivasten valtakunnassa SUUREKSI. Kuka teistä kristityistä haastaa Hänen sanoja?

    Jos Paavalin kirjeillä sanotte ja väitätte ja oletatte ja opetatte, ettei Jumalan lakia tarvitse noudatta niin olette täyttänyt Pietarin varoituksen ihmisistä jotka ovat tietämättömät ja vakaantumattomat ja jotka vääristelevät raamattua laittomuuteen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kristittyjen joukossa on suuri intohimo päästä irti Jumalan käskyistä, jotta voi enää niin kuin tahtoo. Tämän vuoksi Raamatussa esiintyvät käsitteet Rakkauden tai Kristuksen laki on pyritty irrottamaan siitä säädöspohjasta, mihin se perustuu eli Mooseksen laista.

    Raamattu kehottaa noudattamaan Mooseksen lakia, mutta porttokirkko kehottaa olemaan piittaamatta laista, mikä miellyttää lihallista seurakuntaa. Tämän vuoksi kristittyjen keskuudessa on suuri hajaannus siitä, mitä Raamattu opettaa. Sen vuoksi vain hyvin harva kristitty pelastuu, koska he todellisuudessa harjoittavat uskontoaan tekemällä laittomuutta.

    Pietari varoitti, että kirkkoon tulee sellainen harhaoppi, että Paavali on kumonnut lain. Paavalin kirjoitukset ovat vaikeatajuisia, joten niitä on helppo vääristellä, kuten Pietari varoitti.

    (2 Piet 3:15-17) ram.38 käännös

    ... ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne...

    Pietari varoittaa ja käskee olemaan varuillaan, sillä on ihmisiä jotka vääristelevät opetuksessaan sitä mitä rakas veljemme Paavali on puhunut ja kirjoittanut. Pietari sanoo että "tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon apostoli Paavalin kirjeitä, kuin muitakin Raamatun kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen".

    Tietämätön = ihminen joka esittää tietävänsä asian, vaikka hänellä ei ole totuuden mukaisia perusteita väitöksilleen.

    Vakaantumaton = ihminen joka horjuu/vaihtelee kantaansa muiden ihmisten antamien mielipiteiden ja ajatuksisen välillä (on ihmisten vietävissä)
    Jae 17 antaa selityksen mihin heidän vääristely johdattaa joka on
    "rietasten eksymyksen".

    Mikä on "rietasten eksymys"(athesmōn planē) , jonka Pietari mainitsee jakeessa 17? Englannin ja ruotsinkieliset raamatut kääntävät sanan athesmōn planē oikein (laglös, lawlessness ) mutta ei suomenkielinen raamattu. Athesmōn planē= , laittomuuden harhakäsityksen eli laittomuus!!!

    Ihmiset käyttävät Paavalin kirjeitä syyksi hylkäämään Jumalan lakia, ja tähän eksytyksen perustuu koko nykyinen kristinusko. Jeesus kun palaa takaisin Hän sanoo erityisesti tietylle ihmisjoukolle; "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät (Anomia)" Matt 7. Anomia = lainrikkojat ja hylkääjät. Tämä on se kylmä ja armoton totuus.

    Tällä palstalla monet syyttävät muutamia tiettyjä kirjoittajia että he opettavat lakia, ikään kuin se olisi vääriin opettaa lakia. Jeesus ITSE SANOI joka opettaa ja noudattaa lakia kutsutaan taivasten valtakunnassa SUUREKSI. Kuka teistä kristityistä haastaa Hänen sanoja?

    Jos Paavalin kirjeillä sanotte ja väitätte ja oletatte ja opetatte, ettei Jumalan lakia tarvitse noudatta niin olette täyttänyt Pietarin varoituksen ihmisistä jotka ovat tietämättömät ja vakaantumattomat ja jotka vääristelevät raamattua laittomuuteen.

    "Jos Paavalin kirjeillä sanotte ja väitätte ja oletatte ja opetatte, ettei Jumalan lakia tarvitse noudatta niin olette täyttänyt Pietarin varoituksen ihmisistä jotka ovat tietämättömät ja vakaantumattomat ja jotka vääristelevät raamattua laittomuuteen. "

    Kiitos vastauksestasi. Ja kiitos mutta ei.tarvitse teititellä.

    Miten Kymmenen käskyn lain voisi erottaa Rakkauden laista!? Sanoohan Raamattu suoraan, että Rakkauden laki sisältää LAIN ja profeetat? Ainoa kysymysmerkki lienee sapattikäsky, jonka tulkinta on on moniulotteinen.

    - Advis


  • >>Mitä tarkoittaa, että papin (Jeesus) vaihtuessa vaihtuu välttämättä myös laki?<<

   Itse asiassa laki ei vaihdu vaan lain sisällä sovelletaan toista samassa laissa olevaa säädöstä.

   Laissa on säädökset sekä Aaronin että Melkisedekin ylipappeudelle. Laki ennustaa, että ylipappeus siirtyy Messiaan tullessa Kristukselle Melkisedekin järjestyksen mukaan. Kun laissa mainittu olosuhdetekijä vaihtuu, niin lain ylipappeutta koskeva säädös vaihtaa paikkaa lain sisällä.

   Näin toimii myös monet asiat maallisessa lainsäädännössä. Esim. lapsen oikeudet muuttuvat sen mukaan, miten raskaus etenee ja milloin hän syntyy.

   Tässä yksi näistä asioista. Kuninkaasta tulee samalla myös ylipappi:

   Sak 6:
   11 ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän
   12 ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin.
   13 Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.

   Ps 110:
   1 Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen.
   2 Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli!
   3 Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta."
   4 Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."
   5 Herra on sinun oikealla puolellasi. Kun hän vihastuu, hän murskaa kuninkaat.
   6 Hän tuomitsee kansat: kaikkialla on ruumiita, joka puolella on katkottuja päitä.
   7 Kuningas juo purosta matkansa varrella. Voittoisana hän kohottaa päänsä.

   • "Itseasiassa laki ei vaihdu..."

    Raamattu on siis väärässä kun se sanoo, että VÄLTTÄMÄTTÄ laki vaihtuu?


   • Advis kirjoitti:

    "Itseasiassa laki ei vaihdu..."

    Raamattu on siis väärässä kun se sanoo, että VÄLTTÄMÄTTÄ laki vaihtuu?

    Kysymys on siitä, mitä tarkoitetaan termeillä.

    Laki vaihtuu tarkoittaa lain soveltamiskohta laista vaihtuu, mikä tarkoittaa sitä, että kun Messias tuli, niin Aaronin pojille ei kuulu enää ylipappeus, vaan se siirtyi Daavidin suvulle Jeesukselle Kristukselle.


   • Advis kirjoitti:

    "Itseasiassa laki ei vaihdu..."

    Raamattu on siis väärässä kun se sanoo, että VÄLTTÄMÄTTÄ laki vaihtuu?

    Tämä jae tarkoittaa juuri sitä, mitä edellä kerroin. Messiaan tultua, astuu laista voimaan ne säädökset, jotka koskeva Melkisedekin pappeutta. Silloin Aaronin pappeus ei ole enää ajankohtainen, koska Jeesus Kristus jatkaa ylipappina. Sukukunta vaihtuu, kuten Hebrealaiskirje opettaa.

    Heb 7:
    12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
    13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
    14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
    15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
    16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
    17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

    Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, koska Jeesus sanoi, ettei laista kumota pilkkuakaan. Kysymys on ennalta lakiin kirjatusta ylipappeuden muutoksesta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tämä jae tarkoittaa juuri sitä, mitä edellä kerroin. Messiaan tultua, astuu laista voimaan ne säädökset, jotka koskeva Melkisedekin pappeutta. Silloin Aaronin pappeus ei ole enää ajankohtainen, koska Jeesus Kristus jatkaa ylipappina. Sukukunta vaihtuu, kuten Hebrealaiskirje opettaa.

    Heb 7:
    12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
    13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
    14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
    15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
    16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
    17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

    Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, koska Jeesus sanoi, ettei laista kumota pilkkuakaan. Kysymys on ennalta lakiin kirjatusta ylipappeuden muutoksesta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    "Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, koska Jeesus sanoi, ettei laista kumota pilkkuakaan. Kysymys on ennalta lakiin kirjatusta ylipappeuden muutoksesta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. "

    No jos kerran laista ei katoa pilkkuakaan ja Jeesus sanoi, että on tullut täyttämään lain (RK-käännös), niin miksi Johannes väittää, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Miksi Jeesus Johanneksen mukaan sanoi, että hän tekee työtä sapattisin?

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tämä jae tarkoittaa juuri sitä, mitä edellä kerroin. Messiaan tultua, astuu laista voimaan ne säädökset, jotka koskeva Melkisedekin pappeutta. Silloin Aaronin pappeus ei ole enää ajankohtainen, koska Jeesus Kristus jatkaa ylipappina. Sukukunta vaihtuu, kuten Hebrealaiskirje opettaa.

    Heb 7:
    12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
    13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
    14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
    15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
    16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
    17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

    Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, koska Jeesus sanoi, ettei laista kumota pilkkuakaan. Kysymys on ennalta lakiin kirjatusta ylipappeuden muutoksesta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Oikeastaan nuo jakeet 18 ja 19 vasta perustelevat sen, miksi sanotaan, että laki vaihtuu välttämättä.

    Heprealaiskirje 7:18-19
    Näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön – eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

    Tuo entinen säädös (laki) koski sitä, että papit oli valittava samasta pappissuvusta, jota Jeesus nyt ei edustanut. Se laki vaihtui välttämättä. Ei siis niin, että laki ei vaihtunut vaan juuri nimen omaan se laki vaihtui toiseen, jonka mukaan Jeesuksen ei tarvinnut tulla pappissuvusta.

    Tosin tätä ei sanota missään suoraan. Se pitää osata ymmärtää rivien välistä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oikeastaan nuo jakeet 18 ja 19 vasta perustelevat sen, miksi sanotaan, että laki vaihtuu välttämättä.

    Heprealaiskirje 7:18-19
    Näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön – eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

    Tuo entinen säädös (laki) koski sitä, että papit oli valittava samasta pappissuvusta, jota Jeesus nyt ei edustanut. Se laki vaihtui välttämättä. Ei siis niin, että laki ei vaihtunut vaan juuri nimen omaan se laki vaihtui toiseen, jonka mukaan Jeesuksen ei tarvinnut tulla pappissuvusta.

    Tosin tätä ei sanota missään suoraan. Se pitää osata ymmärtää rivien välistä

    Minun oli väännettävä tuo asia itselleni rautalangasta, koska se ei oikein auennut muuten. Siispä luin oikein ajatuksella nuo tekstit läpi.

    Tosiasiassa tuollaista säädöstä/lakia, joka vaihtui, ei sellaisenaan löydy Raamatusta. En ainakaan minä löytänyt. Pappien ei tarvinnut tulla Aaronin sukuhaarasta. Ainostaan Aaron ja hänen poikansa ALOITTIVAT pappispalveluksen. Muuta heistä ei sanota. Se kyllä sanotaan, että pappien piti tulla leeviläisten suvusta.

    Myöskään Melkisedekistä ei sanota tähän asiaan liittyen mitään muuta kuin että hän oli pappi.

    Uudessa testamentissa kuitenkin sanotaan, että Jeesus on pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Asiayhteydestä on tajuttava, että Melkisedekin pappeus ei perustunut leeviläiseen järjestykseen, koska siinä sanotaan, ettei Mooses ollut puhu ut mitään Juudan sukukunnan pappeudesta. Sitten mainitaan lain eli säädöksen vaihtuminen.

    Asian ymmärtämistä auttaa se, että aiemmin sanottiin, että pappisjärjestyksen mukaan valittu pappi valittiin lihallisen käskyn lain perusteella (, jossa sukukunnalla oli oma roolinsa) mutta Jeesus nyt siis Melkisedekin järjestyksen mukaan.

    Tästä kaikesta voi siis päätellä, että laki todella vaihtui ja se laki koski pappissukua ja sitä ketä saa toimia pappina.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, koska Jeesus sanoi, ettei laista kumota pilkkuakaan. Kysymys on ennalta lakiin kirjatusta ylipappeuden muutoksesta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. "

    No jos kerran laista ei katoa pilkkuakaan ja Jeesus sanoi, että on tullut täyttämään lain (RK-käännös), niin miksi Johannes väittää, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Miksi Jeesus Johanneksen mukaan sanoi, että hän tekee työtä sapattisin?

    - Advis

    >>No jos kerran laista ei katoa pilkkuakaan ja Jeesus sanoi, että on tullut täyttämään lain (RK-käännös), niin miksi Johannes väittää, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Miksi Jeesus Johanneksen mukaan sanoi, että hän tekee työtä sapattisin?<<

    Jeesus ei koskaan rikkonut sapattilakia. Johannes ei sano, että Jeesus olisi rikkonut koskaan lakia, mutta sanoo, että jotain Jeesus kyllä sapattina teki. Oliko se lain rikkomista?

    Lain pääsääntö on, ettei sapattina saa tehdä työtä eikä pitää kauppoja auki. Mutta pappien on käsketty tekemään papillisia töitä, samoin sapattisäädös ei estä antamasta apua hädässä olevalle ihmiselle yms. Sapattina saa siis parantaa ihmisiä ja opettaa evankeliumia seurakunnalle.

    Fariseusten syytökset siitä, että Jeesus olisi rikkonut sapattilakia olivat Tooran vastaisia. Fariseukset eivät noudattaneet Tooraa vaan Tooran vastaisia ja ihmisten itse keksimiä perinnäisääntöjä, joissa on sapatista ankarammat säädökset, mitä on Toorassa.

    Lain rikkominen on aina synnin tekemistä myös Johanneksen mukaan 1 Joh 3:4 ja Room 3:20. Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, joten hän noudatti aina oikein lakia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minun oli väännettävä tuo asia itselleni rautalangasta, koska se ei oikein auennut muuten. Siispä luin oikein ajatuksella nuo tekstit läpi.

    Tosiasiassa tuollaista säädöstä/lakia, joka vaihtui, ei sellaisenaan löydy Raamatusta. En ainakaan minä löytänyt. Pappien ei tarvinnut tulla Aaronin sukuhaarasta. Ainostaan Aaron ja hänen poikansa ALOITTIVAT pappispalveluksen. Muuta heistä ei sanota. Se kyllä sanotaan, että pappien piti tulla leeviläisten suvusta.

    Myöskään Melkisedekistä ei sanota tähän asiaan liittyen mitään muuta kuin että hän oli pappi.

    Uudessa testamentissa kuitenkin sanotaan, että Jeesus on pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Asiayhteydestä on tajuttava, että Melkisedekin pappeus ei perustunut leeviläiseen järjestykseen, koska siinä sanotaan, ettei Mooses ollut puhu ut mitään Juudan sukukunnan pappeudesta. Sitten mainitaan lain eli säädöksen vaihtuminen.

    Asian ymmärtämistä auttaa se, että aiemmin sanottiin, että pappisjärjestyksen mukaan valittu pappi valittiin lihallisen käskyn lain perusteella (, jossa sukukunnalla oli oma roolinsa) mutta Jeesus nyt siis Melkisedekin järjestyksen mukaan.

    Tästä kaikesta voi siis päätellä, että laki todella vaihtui ja se laki koski pappissukua ja sitä ketä saa toimia pappina.

    - Advis

    >>Tästä kaikesta voi siis päätellä, että laki todella vaihtui ja se laki koski pappissukua ja sitä ketä saa toimia pappina.<<

    Toistan vielä. Kysymys on siitä, miten sana Toora = laki = opetus määritellään. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, mutta tarkoittaa sitä, että ylipappeutta koskevat säädökset vaihtavat lain sisällä paikkaa.

    Laissa ja profeetoissa on kaksi eri säädöstä ylipappeudesta, josta voidaan soveltaa kerralla vain yhtä. Laissa on säädös, että Messiaan tultua Aaronin ylipappeus siirtyy Messiaalle.

    Aaronin poikien ylipappeus ei tarkoita vain Aaroni poikia vaan kaikkia poikapuolisia jälkeläisiä. Hebreassa sana poika voi tarkoittaa myös pojanpoikia ja siitä eteenpäin kaikkia jälkeläisiä. Sen takia Jeesusta sanotaan myös Daavidin pojaksi, koska hän on Daavidin suvusta. Aaroni pappeus koskee kaikkia Aaronin poikapuolisia jälkeläisiä.

    Toinen säädös on Melkisedekin ylipappeus. Se kuuluu Jumalan Pojalle ja on juutalaisen oikeusajattelun mukaan Aaronin ylipappeutta korkeampi järjestys.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>No jos kerran laista ei katoa pilkkuakaan ja Jeesus sanoi, että on tullut täyttämään lain (RK-käännös), niin miksi Johannes väittää, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Miksi Jeesus Johanneksen mukaan sanoi, että hän tekee työtä sapattisin?<<

    Jeesus ei koskaan rikkonut sapattilakia. Johannes ei sano, että Jeesus olisi rikkonut koskaan lakia, mutta sanoo, että jotain Jeesus kyllä sapattina teki. Oliko se lain rikkomista?

    Lain pääsääntö on, ettei sapattina saa tehdä työtä eikä pitää kauppoja auki. Mutta pappien on käsketty tekemään papillisia töitä, samoin sapattisäädös ei estä antamasta apua hädässä olevalle ihmiselle yms. Sapattina saa siis parantaa ihmisiä ja opettaa evankeliumia seurakunnalle.

    Fariseusten syytökset siitä, että Jeesus olisi rikkonut sapattilakia olivat Tooran vastaisia. Fariseukset eivät noudattaneet Tooraa vaan Tooran vastaisia ja ihmisten itse keksimiä perinnäisääntöjä, joissa on sapatista ankarammat säädökset, mitä on Toorassa.

    Lain rikkominen on aina synnin tekemistä myös Johanneksen mukaan 1 Joh 3:4 ja Room 3:20. Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, joten hän noudatti aina oikein lakia.

    No sitten Johannes valehtelee kun sanoo ihan suoraan, että "hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan..." Varmaan Jeesuskin valehtelee kun sanoi tekevänsä töitä sapattina.

    Johannes 5:16-18
    "Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin.” Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi Isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. "


   • Anonyymi kirjoitti:

    No sitten Johannes valehtelee kun sanoo ihan suoraan, että "hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan..." Varmaan Jeesuskin valehtelee kun sanoi tekevänsä töitä sapattina.

    Johannes 5:16-18
    "Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin.” Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi Isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. "

    Johannes ei valehtele ja sinä et ymmärrä, mitä Johannes kirjoittaa.

    Johannes tarkoittaa, että fariseusten mielestä Jeesus rikkoi sapattilakia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että Jeesus olisi oikeasti rikkonut lakia.

    Fariseusten mielestä Jeesus rikkoi myös lakia väittäessään olevan Jumalan Poika. Raamattu ei tarkoitta, että Jeesus olisi rikkonut lakia, vaan kyse on fariseusten Tooran vastaisista syytöksistä.

    Kun lukee koko luvun Johanneksen viidennestä luvusta, niin Jeesus paransi siinä sairaita sapattina, mikä ei riko sapattilakia vastaan, vaikka fariseusten mielestä se olisi ollut laitonta. Jos Jeesus olisi tehnyt puusepän töitä sapattina, niin se olisi ollut syntiä, mutta nyt hän näytti olevan liikkeellä evankeliumin takia ja puusepän haalarit oli jätetty kotiin. Jeesuksella oli Raamatun mukaan tapana mennä sapattina synagogaan opettamaan kansaa, mikä ei riko lakia vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Johannes ei valehtele ja sinä et ymmärrä, mitä Johannes kirjoittaa.

    Johannes tarkoittaa, että fariseusten mielestä Jeesus rikkoi sapattilakia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että Jeesus olisi oikeasti rikkonut lakia.

    Fariseusten mielestä Jeesus rikkoi myös lakia väittäessään olevan Jumalan Poika. Raamattu ei tarkoitta, että Jeesus olisi rikkonut lakia, vaan kyse on fariseusten Tooran vastaisista syytöksistä.

    Kun lukee koko luvun Johanneksen viidennestä luvusta, niin Jeesus paransi siinä sairaita sapattina, mikä ei riko sapattilakia vastaan, vaikka fariseusten mielestä se olisi ollut laitonta. Jos Jeesus olisi tehnyt puusepän töitä sapattina, niin se olisi ollut syntiä, mutta nyt hän näytti olevan liikkeellä evankeliumin takia ja puusepän haalarit oli jätetty kotiin. Jeesuksella oli Raamatun mukaan tapana mennä sapattina synagogaan opettamaan kansaa, mikä ei riko lakia vastaan.

    Johannes ei siis sano sitä mitä tarkoittaa vaan jotakin muuta. Johanneshan se sanoi, että "...hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan...". Eivät sitä tuossa fariseukset sano.

    Jos johannes olisi tarkoittanut, että fariseusten mukaan Jeesus rikkoi sapattikäskyä, niin eikö hän myös olisi sanonut niin. Eikö Johannes olisi silloin kirjoittanut:

    Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei HEIDÄN MUKAANSA ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi Isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

    Raamattua pitää lukea niin kuin siellä sanotaan eikä niin kuin siellä halutaan sanottavan eli ei pidä keksiä omiaan tukemaan omia uskomuksiaan.

    Ilmiselvästi Jeesus rikkoi sapattikäskyä. Kysymys kuuluu, että miksi?


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Tästä kaikesta voi siis päätellä, että laki todella vaihtui ja se laki koski pappissukua ja sitä ketä saa toimia pappina.<<

    Toistan vielä. Kysymys on siitä, miten sana Toora = laki = opetus määritellään. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei tarkoita sitä, että koko laki olisi kumottu, mutta tarkoittaa sitä, että ylipappeutta koskevat säädökset vaihtavat lain sisällä paikkaa.

    Laissa ja profeetoissa on kaksi eri säädöstä ylipappeudesta, josta voidaan soveltaa kerralla vain yhtä. Laissa on säädös, että Messiaan tultua Aaronin ylipappeus siirtyy Messiaalle.

    Aaronin poikien ylipappeus ei tarkoita vain Aaroni poikia vaan kaikkia poikapuolisia jälkeläisiä. Hebreassa sana poika voi tarkoittaa myös pojanpoikia ja siitä eteenpäin kaikkia jälkeläisiä. Sen takia Jeesusta sanotaan myös Daavidin pojaksi, koska hän on Daavidin suvusta. Aaroni pappeus koskee kaikkia Aaronin poikapuolisia jälkeläisiä.

    Toinen säädös on Melkisedekin ylipappeus. Se kuuluu Jumalan Pojalle ja on juutalaisen oikeusajattelun mukaan Aaronin ylipappeutta korkeampi järjestys.

    Tuo selitys ei mene eksegeettisesti oikein. Antaisitko raamatunpaikat, joissa kerrotaan, että pappeudesta oli olemassa kaksi eri säädöstä, joista vain yhtä voidaan soveltaa kerrallaan. Ja mielellään myös nuo säädökset täydellisinä tekstiversioina. Jos sellaiset esität, voin uskoa myös sinun versiosi. Uskon kyllä sen, että jokin (pappis)laki vaihtui toiseen mutta mielestäni selität asiaa enemmän kuin mitä Raamattu antaa meille tietoa.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Johannes ei siis sano sitä mitä tarkoittaa vaan jotakin muuta. Johanneshan se sanoi, että "...hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan...". Eivät sitä tuossa fariseukset sano.

    Jos johannes olisi tarkoittanut, että fariseusten mukaan Jeesus rikkoi sapattikäskyä, niin eikö hän myös olisi sanonut niin. Eikö Johannes olisi silloin kirjoittanut:

    Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei HEIDÄN MUKAANSA ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi Isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

    Raamattua pitää lukea niin kuin siellä sanotaan eikä niin kuin siellä halutaan sanottavan eli ei pidä keksiä omiaan tukemaan omia uskomuksiaan.

    Ilmiselvästi Jeesus rikkoi sapattikäskyä. Kysymys kuuluu, että miksi?

    >>Johannes ei siis sano sitä mitä tarkoittaa vaan jotakin muuta. Johanneshan se sanoi, että "...hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan...". Eivät sitä tuossa fariseukset sano.<<

    Nyt on niin, että sinä yrität ilmeisesti tahallaan vääristellä Johanneksen sanomisia. Sinä luet Raamattua kuin piru.

    Otat jonkin sanaparin irti asiayhteydestä ja selität sen ottamatta huomioon koko asiayhteyttä ja sitä, mitä kirjoittaja tarkoittaa.

    Esim. jos joku siteeraa Ps. 53:1:stä näin: "Ei ole Jumalaa" ja sanoo, että Raamatun mukaan Jumalaa ei ole, niin se on samanlaista Raamatun vääristelyä, mitä sinä teet. Kun luemme koko asiayhteyden Ps. 53:1:stä, niin totuus on päinvastainen: "Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Siis Jumala on olemassa ja vain hullu väittää toisin.

    Jos sinun mielestä Johannes oli sitä mieltä, että Jeesus rikkoi sapattilakia, niin silloin Johanneksen mielestä Jeesus myös rikkoi lakia sanomalla olevansa Jumalan Poika. Tätä Johannes ei missään nimessä tarkoita, vaan kertoo sen, miksi fariseukset olivat vihaisia Jeesukselle, mutta todellisuudessa he sovelsivat lakia väärin. Johannes ei väitä, että Jeesus olisi rikkonut sapattilakia tai tehnyt syntiä sanomalla olevansa Jumalan Poika, vaan kertoo, mitä fariseukset ajattelivat asiasta.

    Johannes 5:16-18
    "Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin.” Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi Isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. "

    Kun lukee huolella Joh 5 luvun, niin se kertoo, ettei Jeesus rikkonut sapattilakia vaan noudatti lakia opettamalla Raamattua ja parantamalla sairaita sapattina, mikä on luvallista sapattina.


  • Adventisteilla on luja usko
   1. Sapattilakiin
   2. Omaan pyhyyteensä
   3. Ellen Whiteen
   4. Ruokaan

   Usko on sapattiputken läpi katsomista ja kokemista.
   Adventismi on syntynyt harhan pohjalle.

   • Entä mihin sinä uskot?


  • Lakeja on monia, niinkuin sen panijoitakin. Älkää sekoilko.

  • Hei Advis, tänne helluntaipalstalle on pesiytynyt muutama judaisti, varo heitä, joku heistä taisi vastata sinulle.

   Uskon, että rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.

   Uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, mutta että me emme ole Mooseksen lain alla, ja uskon kuten Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki. Uskon myös kuten William Higgins opettaa Apostolien tekojen 21. lukua koskevassa opetuksessaan.: "Jewish Christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law. "
   Suomeksi: "Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain. "
   Ja uskon myös, kuten eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'.

   [Room 7:6] but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of spirit, and not oldness of the letter

   [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

   Uskon, että sana kirjain tuossa jakeessa Room. 7:6 viittaa liiton sanoihin kymmeneen käskyyn.

   Mielestäni jakeet 1.Kor. 14:37 ja Joh. 13:34 ovat hyviä todisteita sille, että sana käsky ei aina viittaa viidessä Mooseksen kirjassa oleviin käskyihin.

   [1.Kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you -- that of the Lord they are commands

   [1.Kor. 14:37 ] Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä teille kirjoitan, ne ovat Herran käskyjä.

   [Joh. 13:34] Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne

   Uskon, että Jeesuksen käskyt ovat Jumalan käskyjä, sillä Raamatussa sanotaan:

   [Joh. 7:16] Jeesus vastasi heille ja sanoi: 'Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

   [jakeesta Joh 8:51 ] Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää sanani....

   [Joh 12:47] Ja jos joku kuulee minun sanani eikä usko, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan että vapahtaisin maailman.
   48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä puhuin, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
   49 Sillä en minä itsestäni puhunut, vaan Isä, joka minut lähetti, itse antoi minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
   50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä iäinen elämä on. Sentähden, minkä puhun, sen puhun niin, kuin Isä on sanonut minulle .

   [Joh. 14:10] Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, hän tekee teot,

   [Joh. 14:15] Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

   [Joh. 14:21] Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

   [Joh. 14:23] Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan

   [Joh. 15:10] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan

   [Joh. 15:12 ] Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

   [Joh. 17:8] Sillä ne sanat, jotka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille; ja he ottivat ne vastaan ja tiesivät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskoivat, että sinä lähetit minut.

   [Joh. 17:14] Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihasi heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/16004287/todellinen-sapatin-lepo-vai-viikkosapatin-muotomeno#comment-98927391

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/16004287/todellinen-sapatin-lepo-vai-viikkosapatin-muotomeno#comment-98927792

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/16004287/todellinen-sapatin-lepo-vai-viikkosapatin-muotomeno#comment-98928292

   • Tulit taas tänne levittämään valheitasi.

    >>>Uskon, että rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.<<<

    Paavali noudatti Kristuksen lakia, joka on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä lukee Raamatussa joten älkää uskoko tuota huijaria, joka muuta väittää.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

    Jeesus Kristus noudatti itse Mooseksen lakia, joten Kristuksen laki on juutalaisten Kuninkaan noudattama Mooseksen laki.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.


   • Kiitos varoituksesta. Ihmettelinkin jo, kun aiemmista kirjoituksista en tunnistanut sitä, mikä kuva minulla on helluntailaisista.

    Minulla on se käsitys, että nyt on voimassa Rakkauden laki, joka on itseasiassa tiukempi kuin dekalogi. Rakkauden laki = Dekalogi + profeetat, jotka siis viittasivat Jeesukseen, niin kuin lakikin viittasi omalla tavallaan (esim sapatin lepo) + ne uudet käskyt, jotka Uudessa testamentissa mainitaan. Niistä piirtokaan ei katoa. Dekalogi itsessään ei kokonaisuudessaan ole se juttu, mikä Rakkauden lakiin sisältyy vaan ennemminkin dekalogin moraalinen ajatusmaailma. Seitsemännen päivän sapatti kun ei ymmärtääkseni ole voimassa vaan se oli esikuvaa siitä jatkuvasta Jumalan levosta, jonka saamme Jeesuksessa, näin ymmärrän.

    Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla. Meidät on vapahdettu synnistä. Vaikka olemmekin syntisiä, Jeesuksen uhrikuoleman takia Jumala näkee meidät syyttöminä kun katsoo meitä poikansa uhrin kautta. Syntimme on annettu anteeksi jo siksi, että Jeesus kuoli, ei siksi, uskommeko me hänen kuolemaansa vai emme. Pelastus kun on tarjolla kaikille. Jos uskomme evankeliumiin, saamme ottaa pelastuksen vastaan.

    Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. Ja huomioida aina Jumalan tahto. Jumalan tahto on käynyt ilmi läpi Raamatun punaisena lankana, ikuisena moraalikoodina, jota mm dekalogi heijastelee. Kaiken keskipisteenä on se Jumalan rakkaus, joka hänestä huokuu ja jonka pitäisi meistäkin heijastua. Se tulee ilmi Jeesuksen käskyissä ja Rakkauden laissa.

    Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. Jos ihminen voisi olla synnitön, mihin Jeesusta tarvittaisiin? Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.

    Tämmöisiä ajatuksia. Korjaa jos olen väärässä.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos varoituksesta. Ihmettelinkin jo, kun aiemmista kirjoituksista en tunnistanut sitä, mikä kuva minulla on helluntailaisista.

    Minulla on se käsitys, että nyt on voimassa Rakkauden laki, joka on itseasiassa tiukempi kuin dekalogi. Rakkauden laki = Dekalogi + profeetat, jotka siis viittasivat Jeesukseen, niin kuin lakikin viittasi omalla tavallaan (esim sapatin lepo) + ne uudet käskyt, jotka Uudessa testamentissa mainitaan. Niistä piirtokaan ei katoa. Dekalogi itsessään ei kokonaisuudessaan ole se juttu, mikä Rakkauden lakiin sisältyy vaan ennemminkin dekalogin moraalinen ajatusmaailma. Seitsemännen päivän sapatti kun ei ymmärtääkseni ole voimassa vaan se oli esikuvaa siitä jatkuvasta Jumalan levosta, jonka saamme Jeesuksessa, näin ymmärrän.

    Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla. Meidät on vapahdettu synnistä. Vaikka olemmekin syntisiä, Jeesuksen uhrikuoleman takia Jumala näkee meidät syyttöminä kun katsoo meitä poikansa uhrin kautta. Syntimme on annettu anteeksi jo siksi, että Jeesus kuoli, ei siksi, uskommeko me hänen kuolemaansa vai emme. Pelastus kun on tarjolla kaikille. Jos uskomme evankeliumiin, saamme ottaa pelastuksen vastaan.

    Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. Ja huomioida aina Jumalan tahto. Jumalan tahto on käynyt ilmi läpi Raamatun punaisena lankana, ikuisena moraalikoodina, jota mm dekalogi heijastelee. Kaiken keskipisteenä on se Jumalan rakkaus, joka hänestä huokuu ja jonka pitäisi meistäkin heijastua. Se tulee ilmi Jeesuksen käskyissä ja Rakkauden laissa.

    Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. Jos ihminen voisi olla synnitön, mihin Jeesusta tarvittaisiin? Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.

    Tämmöisiä ajatuksia. Korjaa jos olen väärässä.

    - Advis

    Uuden testamentin opetus on, että Mooseksen lain rikkominen on syntiä ja Mooseksen lain noudattaminen on vanhurskasta.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Jeesus sanoi, ettei hän armahda sellaisia syntisiä, jotka eivät lopeta lain rikkomista. Laittomuuden tekeminen johtaa synnin orjuuteen ja synnin orjia Jeesus ei ole vapauttanut.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uuden testamentin opetus on, että Mooseksen lain rikkominen on syntiä ja Mooseksen lain noudattaminen on vanhurskasta.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Jeesus sanoi, ettei hän armahda sellaisia syntisiä, jotka eivät lopeta lain rikkomista. Laittomuuden tekeminen johtaa synnin orjuuteen ja synnin orjia Jeesus ei ole vapauttanut.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

    Niihän se Raamattu sanoo. Mutta onneksi en ole lain alla! Mutta Rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki.

    On autuasta kun ei tarvitse murehtia syntisyyttään eikä piehtaroida itsesäälissä kun lankeaa vaan iloita siitä, että aina kun hairahdun synnin tekoihin niin tiedän, Jeesuksen uhrikuolema on mitätöinyt synnin seuraukset kohdallani.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos varoituksesta. Ihmettelinkin jo, kun aiemmista kirjoituksista en tunnistanut sitä, mikä kuva minulla on helluntailaisista.

    Minulla on se käsitys, että nyt on voimassa Rakkauden laki, joka on itseasiassa tiukempi kuin dekalogi. Rakkauden laki = Dekalogi + profeetat, jotka siis viittasivat Jeesukseen, niin kuin lakikin viittasi omalla tavallaan (esim sapatin lepo) + ne uudet käskyt, jotka Uudessa testamentissa mainitaan. Niistä piirtokaan ei katoa. Dekalogi itsessään ei kokonaisuudessaan ole se juttu, mikä Rakkauden lakiin sisältyy vaan ennemminkin dekalogin moraalinen ajatusmaailma. Seitsemännen päivän sapatti kun ei ymmärtääkseni ole voimassa vaan se oli esikuvaa siitä jatkuvasta Jumalan levosta, jonka saamme Jeesuksessa, näin ymmärrän.

    Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla. Meidät on vapahdettu synnistä. Vaikka olemmekin syntisiä, Jeesuksen uhrikuoleman takia Jumala näkee meidät syyttöminä kun katsoo meitä poikansa uhrin kautta. Syntimme on annettu anteeksi jo siksi, että Jeesus kuoli, ei siksi, uskommeko me hänen kuolemaansa vai emme. Pelastus kun on tarjolla kaikille. Jos uskomme evankeliumiin, saamme ottaa pelastuksen vastaan.

    Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. Ja huomioida aina Jumalan tahto. Jumalan tahto on käynyt ilmi läpi Raamatun punaisena lankana, ikuisena moraalikoodina, jota mm dekalogi heijastelee. Kaiken keskipisteenä on se Jumalan rakkaus, joka hänestä huokuu ja jonka pitäisi meistäkin heijastua. Se tulee ilmi Jeesuksen käskyissä ja Rakkauden laissa.

    Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. Jos ihminen voisi olla synnitön, mihin Jeesusta tarvittaisiin? Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.

    Tämmöisiä ajatuksia. Korjaa jos olen väärässä.

    - Advis

    Hei Advis! Perun yhden lauseeni, nimittäin tämän 'Uskon, että rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.'

    En uskalla esittää mielipidettäni siitä mitä ilmaisulla rakkauden laki tarkoitetaan.

    Mutta uskon, että Kristuksen laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.


   • Perun yhden lauseeni, nimittäin tämän 'Uskon, että rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.'

    En uskalla esittää mielipidettäni siitä mitä ilmaisulla rakkauden laki tarkoitetaan.

    Mutta uskon, että Kristuksen laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niihän se Raamattu sanoo. Mutta onneksi en ole lain alla! Mutta Rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki.

    On autuasta kun ei tarvitse murehtia syntisyyttään eikä piehtaroida itsesäälissä kun lankeaa vaan iloita siitä, että aina kun hairahdun synnin tekoihin niin tiedän, Jeesuksen uhrikuolema on mitätöinyt synnin seuraukset kohdallani.

    - Advis

    >>>>Niihän se Raamattu sanoo. Mutta onneksi en ole lain alla!<<<<

    Sinä teet karkea virheen, kun luulet, ettei sinun tarvitse noudattaa lakia, koska et ole lain alla.

    Paavalin termi lain alla tarkoittaa vanhan liiton juutalaisia, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. Paavali noudatti lakia, mutta hän ei ollut lain alla, koska hän noudatti lakia uskossa Kristukseen, jolloin hän oli armon alla.

    Paavali opettaa tämän asian niin, että jos armon alla ei noudata Mooseksen lakia, niin ei saa armoa, vaan tuomitaan kadotukseen synnin orjana,

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Joh 8:34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

    Room 6:14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
    15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
    16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    >>>Mutta Rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki. <<<

    Puhut täyttä roskaa. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Mooseksen lakia, koska Mooseksen lain noudattaminen on Jumalan tahto. Kristuksen laki ja Rakkauden laki tarkoittavat kummatkin juutalaisten Mooseksen lakia, mitä sekä Kristus että Paavali kummatkin noudattivat.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hei Advis! Perun yhden lauseeni, nimittäin tämän 'Uskon, että rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.'

    En uskalla esittää mielipidettäni siitä mitä ilmaisulla rakkauden laki tarkoitetaan.

    Mutta uskon, että Kristuksen laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.

    >>>>Mutta uskon, että Kristuksen laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä. <<<<

    Puhut täyttä roskaa. Kristuksen laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali ja Kristus noudattivat Mooseksen lakia, joten se on myös Kristuksen laki.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>>Mutta uskon, että Kristuksen laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä. <<<<

    Puhut täyttä roskaa. Kristuksen laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali ja Kristus noudattivat Mooseksen lakia, joten se on myös Kristuksen laki.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

    Kristuksen laki on Rakkauden laki.
    Rakkauden kaksoiskäsky:
    Rakasta Jumalaa ylitse kaiken muun
    kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta ymmärryksestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
    Näissä ovat sekä laki, että profeetat.

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>>Niihän se Raamattu sanoo. Mutta onneksi en ole lain alla!<<<<

    Sinä teet karkea virheen, kun luulet, ettei sinun tarvitse noudattaa lakia, koska et ole lain alla.

    Paavalin termi lain alla tarkoittaa vanhan liiton juutalaisia, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. Paavali noudatti lakia, mutta hän ei ollut lain alla, koska hän noudatti lakia uskossa Kristukseen, jolloin hän oli armon alla.

    Paavali opettaa tämän asian niin, että jos armon alla ei noudata Mooseksen lakia, niin ei saa armoa, vaan tuomitaan kadotukseen synnin orjana,

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Joh 8:34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

    Room 6:14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
    15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
    16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    >>>Mutta Rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki. <<<

    Puhut täyttä roskaa. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Mooseksen lakia, koska Mooseksen lain noudattaminen on Jumalan tahto. Kristuksen laki ja Rakkauden laki tarkoittavat kummatkin juutalaisten Mooseksen lakia, mitä sekä Kristus että Paavali kummatkin noudattivat.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

    "Sinä teet karkea virheen, kun luulet, ettei sinun tarvitse noudattaa lakia, koska et ole lain alla."

    En minä one niin sanonut. Laitat sanoja suuhuni. Jeesuksen uhrikuoleman takia minun syntejäni ei lueta minulle syyksi. Jumala ei minun syntejäni muista.

    - Advis


   • Advis kirjoitti:

    "Sinä teet karkea virheen, kun luulet, ettei sinun tarvitse noudattaa lakia, koska et ole lain alla."

    En minä one niin sanonut. Laitat sanoja suuhuni. Jeesuksen uhrikuoleman takia minun syntejäni ei lueta minulle syyksi. Jumala ei minun syntejäni muista.

    - Advis

    Sinun syntisi luetaan sinun syyksesi, jos sinä et lopeta lain rikkomista ja ala noudattaa lakia. Jeesus ei armahda niitä, jotka eivät tee parannusta lain rikkomisesta. Jeesuksen armo ei ole tarkoitettu laittomuudessa elämistä varten vaan laittomuuden lopettamista varten. Suurin osa kristityistä ei tee parannusta, joten he saavat tuomion laittomuuden tekijöinä.

    Joh 15:13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
    14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinun syntisi luetaan sinun syyksesi, jos sinä et lopeta lain rikkomista ja ala noudattaa lakia. Jeesus ei armahda niitä, jotka eivät tee parannusta lain rikkomisesta. Jeesuksen armo ei ole tarkoitettu laittomuudessa elämistä varten vaan laittomuuden lopettamista varten. Suurin osa kristityistä ei tee parannusta, joten he saavat tuomion laittomuuden tekijöinä.

    Joh 15:13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
    14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Kukaan ei pysty noudattamaan lakia. Et edes sinä. Raamattu kertoo hyvin selkeästi Jeesuksen olleen ainoa, joka pystyi noudattamaan täydellisesti lakia. Jos ei nyt Paavalin omia väitteitä itsestään lasketa. Toisaalta, sanoihan Paavali tekevänsä sitä pahaa, mitä ei tahdo ja myös olevansa syntisistä suurin. Mutta se on asia erikseen.

    Joten minäkin voin helpottuneena tunnustaa, etten kykene noudattamaan lakia. Enkä aio moittia itseäni turhaan siitä, että lankean. Se nyt vaan on faktaa jokaisen uskovankin kohdalla. Jos muuta väittää, valehtelee.

    Totta kai yritän tehdä Jumalan tahdon mukaan niin hyvin kuin taidan.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinun syntisi luetaan sinun syyksesi, jos sinä et lopeta lain rikkomista ja ala noudattaa lakia. Jeesus ei armahda niitä, jotka eivät tee parannusta lain rikkomisesta. Jeesuksen armo ei ole tarkoitettu laittomuudessa elämistä varten vaan laittomuuden lopettamista varten. Suurin osa kristityistä ei tee parannusta, joten he saavat tuomion laittomuuden tekijöinä.

    Joh 15:13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
    14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Se on muuten kumma juttu, että miksi sinä, joka et tunne minua etkä tiedä Jumalasuhteestani hölkäsen pöläystä, tulet tuomitsemaan minua asioista, joita en ole edes tehnyt. Kuvittelet, että kun sanon jonkun lauseen, että ajattelen kaikissa asioissa sinun stereotypioittesi mukaisesti. Ja pahinta on se, että sinulta puuttuu suvaitsevaisuus ja nöyryys sisaria ja veljiäsi kohtaan. Et osaa samaistua heihin etkä heidän tilanteeseensa. Käyttäydyt ikään kuin sinulla olisi täydellinen ymmärrys siitä, mikä Raamatun tulkinta on oikea. Ja kuitenkin takerrut asioihin, joista juuri sinä vähiten osaat opettaa. Mutta elä vain tavallasi. Tee vain sitä, mistä saat tyydytystä.

    Minulla ei olisi ikinä pokkaa väittää kenellekään, että minun tulkintani Raamatusta olisi se ainoa ja oikea. Se vaikutus, mikä sinun saarnallasi on minuun, on vain se, etten pysty ottamaan tosissani sinua ja kirjoituksiasi. Katsos kun se näkyy tekstistä päällepäin, milloin joku on vilpittömästi asialla ja milloin joku on sinut itsensä, Jumalansa ja uskonsa kanssa ja milloin taas opetuksen takana on jokin muu henki kuin rakkauden henki.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Perun yhden lauseeni, nimittäin tämän 'Uskon, että rakkauden laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.'

    En uskalla esittää mielipidettäni siitä mitä ilmaisulla rakkauden laki tarkoitetaan.

    Mutta uskon, että Kristuksen laki ei ole sama kuin Mooseksen laki tai kymmenen käskyä.

    Nooh... lataa vaikka Raamattu kansalle nettiversio Raamatustajanetsi halusanalla maikki raamatunkohdat, joissa mainitaan sanat: kuninkaiden laki, vapauden laki ja rakkauden laki. Kun luet sanat asiayhteyksissään, pääset melko nopeasti jyvälle siitä, mitä Rakkauden laki tarkoittaa ja miten se eroaa Mooseksen laeista.

    Minä en ole ennen törmännyt sanoihin "Kristuksen laki", joten en osaa kommentoida mitä se tarkoittaa. Ehkäpä voisit laittaa muutaman raamatunpaikan, jossa puhutaan Kristuksen laista niin pääsisin jyvälle niiden sanojen merkityksestä?

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kukaan ei pysty noudattamaan lakia. Et edes sinä. Raamattu kertoo hyvin selkeästi Jeesuksen olleen ainoa, joka pystyi noudattamaan täydellisesti lakia. Jos ei nyt Paavalin omia väitteitä itsestään lasketa. Toisaalta, sanoihan Paavali tekevänsä sitä pahaa, mitä ei tahdo ja myös olevansa syntisistä suurin. Mutta se on asia erikseen.

    Joten minäkin voin helpottuneena tunnustaa, etten kykene noudattamaan lakia. Enkä aio moittia itseäni turhaan siitä, että lankean. Se nyt vaan on faktaa jokaisen uskovankin kohdalla. Jos muuta väittää, valehtelee.

    Totta kai yritän tehdä Jumalan tahdon mukaan niin hyvin kuin taidan.

    - Advis

    >>>Kukaan ei pysty noudattamaan lakia. Et edes sinä. Raamattu kertoo hyvin selkeästi Jeesuksen olleen ainoa, joka pystyi noudattamaan täydellisesti lakia. <<<

    Tuolla asenteella sinä astelet kohti helvettiä.

    Raamattu ilmoittaa, että on sellaisia jopa pakanauskovia, jotka ovat täyttäneet lain. Raamattu ilmoittaa, että lain noudattaminen on kevyt taakka ja lain pystyy täyttämään. Se tietenkin edellyttää parannuksen tekemistä, mutta suurin osa kristityistä ei edes halua tehdä parannusta laittomuudesta, joten he saavat kadotustuomion laittomuuden tekijöinä. Parannuksen teon kautta voi täyttää lain ja lain täyttäneitä kristittyjä on:

    Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    Ap.t 25:8 sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan".

    5 Moos 30:11 Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.
    12 Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
    13 Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
    14 Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nooh... lataa vaikka Raamattu kansalle nettiversio Raamatustajanetsi halusanalla maikki raamatunkohdat, joissa mainitaan sanat: kuninkaiden laki, vapauden laki ja rakkauden laki. Kun luet sanat asiayhteyksissään, pääset melko nopeasti jyvälle siitä, mitä Rakkauden laki tarkoittaa ja miten se eroaa Mooseksen laeista.

    Minä en ole ennen törmännyt sanoihin "Kristuksen laki", joten en osaa kommentoida mitä se tarkoittaa. Ehkäpä voisit laittaa muutaman raamatunpaikan, jossa puhutaan Kristuksen laista niin pääsisin jyvälle niiden sanojen merkityksestä?

    - Advis

    Advis, koska sinä olet eksynyt, koska sinä et osaa kirjoituksia.

    Olet menossa kohti helvettiä, koska sinä et halua noudattaa Mooseksen lakia, joka on Jeesuksen Kristuksen vaatimus kaikille kristityille.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nooh... lataa vaikka Raamattu kansalle nettiversio Raamatustajanetsi halusanalla maikki raamatunkohdat, joissa mainitaan sanat: kuninkaiden laki, vapauden laki ja rakkauden laki. Kun luet sanat asiayhteyksissään, pääset melko nopeasti jyvälle siitä, mitä Rakkauden laki tarkoittaa ja miten se eroaa Mooseksen laeista.

    Minä en ole ennen törmännyt sanoihin "Kristuksen laki", joten en osaa kommentoida mitä se tarkoittaa. Ehkäpä voisit laittaa muutaman raamatunpaikan, jossa puhutaan Kristuksen laista niin pääsisin jyvälle niiden sanojen merkityksestä?

    - Advis

    Gal. 6:2 Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

    Jaak. 1:25 Mutta se joka katsoi täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyi siinä, ei ollut unohtavainen kuulija, vaan työn tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.

    Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että ainakaan jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.

    En uskalla esittää mielipidettä siitä, että mihin sana laki viittaa jakeessa Jaak 2:8 ilmaisussa kuninkaallinen laki, enkä sitä, että mihin laki viittaa jakeessa 1.Kor. 9:21, sillä minulla ei ole asiasta varmaa käsitystä.

    1.Kor. 9:21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Kristukselle laissa - voittaakseni ilman lakia olevia;

    [1.Kor. 9:21, Young's Literal Translation]
    to those without law, as without law -- [not being without law to God, but within law to Christ] -- that I might gain those without law;

    Jakeessa 1.Kor. 9:21 on pieni eroavaisuus byzanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä, alexandrialaisessa tekstissä on genetiivimuoto sanassa Xristos [Kristus], kun taas byzanttilaisessa tekstissä on datiivimuoto. Itse uskon, että byzanttilainen teksti on tarkempi.

    En ole ladannut Raamattu kansalle käännöstä, enkä löytänyt ilmaisua rakkauden laki v. 1938 käännöksestä ainakaan sillä hakutoiminnolla mitä käytin. Löytyykö ilmaisu rakkauden laki Raamatusta, jos löytyy niin mistä?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Gal. 6:2 Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

    Jaak. 1:25 Mutta se joka katsoi täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyi siinä, ei ollut unohtavainen kuulija, vaan työn tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.

    Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että ainakaan jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.

    En uskalla esittää mielipidettä siitä, että mihin sana laki viittaa jakeessa Jaak 2:8 ilmaisussa kuninkaallinen laki, enkä sitä, että mihin laki viittaa jakeessa 1.Kor. 9:21, sillä minulla ei ole asiasta varmaa käsitystä.

    1.Kor. 9:21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Kristukselle laissa - voittaakseni ilman lakia olevia;

    [1.Kor. 9:21, Young's Literal Translation]
    to those without law, as without law -- [not being without law to God, but within law to Christ] -- that I might gain those without law;

    Jakeessa 1.Kor. 9:21 on pieni eroavaisuus byzanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä, alexandrialaisessa tekstissä on genetiivimuoto sanassa Xristos [Kristus], kun taas byzanttilaisessa tekstissä on datiivimuoto. Itse uskon, että byzanttilainen teksti on tarkempi.

    En ole ladannut Raamattu kansalle käännöstä, enkä löytänyt ilmaisua rakkauden laki v. 1938 käännöksestä ainakaan sillä hakutoiminnolla mitä käytin. Löytyykö ilmaisu rakkauden laki Raamatusta, jos löytyy niin mistä?

    Sana laki viittaa aina Mooseksen lakiin, koska Jumala vaatii sen noudattamista myös uuden liiton aikana. Ei ole olemassa jotain sellaista toista säädöskokoelmaa, joka olisi korvannut Mooseksen lakin.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Pikemminkin on niin, että Jeesus on ilmoittanut, että Mooseksen lain purkajat tulevat saamaan kadotustuomion. Jos joku kieltäytyy noudattamasta Mooseksen lakia, hän saa varman tuomion helvettiin. Jeesus ei armahda laittomuuden tekijöitä.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.
    20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Gal. 6:2 Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

    Jaak. 1:25 Mutta se joka katsoi täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyi siinä, ei ollut unohtavainen kuulija, vaan työn tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.

    Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että ainakaan jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.

    En uskalla esittää mielipidettä siitä, että mihin sana laki viittaa jakeessa Jaak 2:8 ilmaisussa kuninkaallinen laki, enkä sitä, että mihin laki viittaa jakeessa 1.Kor. 9:21, sillä minulla ei ole asiasta varmaa käsitystä.

    1.Kor. 9:21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Kristukselle laissa - voittaakseni ilman lakia olevia;

    [1.Kor. 9:21, Young's Literal Translation]
    to those without law, as without law -- [not being without law to God, but within law to Christ] -- that I might gain those without law;

    Jakeessa 1.Kor. 9:21 on pieni eroavaisuus byzanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä, alexandrialaisessa tekstissä on genetiivimuoto sanassa Xristos [Kristus], kun taas byzanttilaisessa tekstissä on datiivimuoto. Itse uskon, että byzanttilainen teksti on tarkempi.

    En ole ladannut Raamattu kansalle käännöstä, enkä löytänyt ilmaisua rakkauden laki v. 1938 käännöksestä ainakaan sillä hakutoiminnolla mitä käytin. Löytyykö ilmaisu rakkauden laki Raamatusta, jos löytyy niin mistä?

    [Joh. 1:17] For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

    Tosiaan uskon, että jakeessa Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.

    Suom. 1933 käännöksessä jakeessa Jer. 31:33 on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa jakeessa Jer. 31:33 sanalla panna eikä sanalla antaa, ja että tuon jakeen siteerauksissa v. 1938 käännöksessä jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16 kreikan sana didomi on käännetty sanalla panna eikä sanalla antaa.

    [Jer. 31:33] Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

    Uskon, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan.

    [2.Moos. 34:28] Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

    Vertaa
    2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

    Uskon, että Kristuksen kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki ja että Kristuksen kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

    Uskon, että jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa vanhan liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7 jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary ja Matti Suo]. [Ja uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin.]

    [2.Kor. 3:6] joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se henki tekee eläväksi.
    [3:7] Ja jos [jo] palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin että Israelin pojat eivät voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
    [3:8] kuinka paljon enemmän palvelusvirka hengen on-oleva kirkkaudessa [3:9] Sillä jos kadotustuomion palvelusvirka oli kirkkautta, niin on vanhurskauden palvelusvirka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.

    [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

    Uskon, että myös jakeessa Room. 7:6 sana kirjain viittaa vanhan liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, ja että sana laki tuossa jakeessa viittaa viiteen Mooseksen kirjaan Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista', suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla 'mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista' , suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla 'mutta nyt me olemme irti laista' ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla 'mutta nyt olemme päässeet irti laista'.

    Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'.

    [Room. 3:31] Lainko siis mitätöimme [sen] uskon kautta ? Ei suinkaan, vaan lain vahvistamme.


   • Anonyymi kirjoitti:

    [Joh. 1:17] For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

    Tosiaan uskon, että jakeessa Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.

    Suom. 1933 käännöksessä jakeessa Jer. 31:33 on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa jakeessa Jer. 31:33 sanalla panna eikä sanalla antaa, ja että tuon jakeen siteerauksissa v. 1938 käännöksessä jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16 kreikan sana didomi on käännetty sanalla panna eikä sanalla antaa.

    [Jer. 31:33] Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

    Uskon, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan.

    [2.Moos. 34:28] Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

    Vertaa
    2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

    Uskon, että Kristuksen kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki ja että Kristuksen kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

    Uskon, että jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa vanhan liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7 jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary ja Matti Suo]. [Ja uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin.]

    [2.Kor. 3:6] joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se henki tekee eläväksi.
    [3:7] Ja jos [jo] palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin että Israelin pojat eivät voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
    [3:8] kuinka paljon enemmän palvelusvirka hengen on-oleva kirkkaudessa [3:9] Sillä jos kadotustuomion palvelusvirka oli kirkkautta, niin on vanhurskauden palvelusvirka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.

    [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

    Uskon, että myös jakeessa Room. 7:6 sana kirjain viittaa vanhan liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, ja että sana laki tuossa jakeessa viittaa viiteen Mooseksen kirjaan Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista', suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla 'mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista' , suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla 'mutta nyt me olemme irti laista' ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla 'mutta nyt olemme päässeet irti laista'.

    Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'.

    [Room. 3:31] Lainko siis mitätöimme [sen] uskon kautta ? Ei suinkaan, vaan lain vahvistamme.

    >>>Tosiaan uskon, että jakeessa Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.<<<

    Sinä olet ammattimainen eksyttäjä ja valheen äänitorvi. Olet todellakin menossa kohti helvettiä valheittesi kanssa.

    Jeremian kirjan jakeessa 31:33 mainitaan Toora. Jeremian aikana ei ollut muuta Tooraa kuin Mooseksen laki.

    >>>>Uskon, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan<<<<

    Sinä puhut valhetta kuin Saatana itse.

    Jumala ei ole antanut ihmiselle mitään lainsäädäntövaltaa, vaan edellyttää kaikkien antamiensa käskyjen noudattamista mitään niistä pois ottamatta.

    Koska sinä kuka lienetkin koko ajan lähetät valheellisia kommentteja lakia vastaan, niin sinä olet menossa kohti helvettiä lain purkajana ja laittomuuden tekijänä. Nämäkin jakeet ovat Uudesta testamentista ja puhuvat nimenomaan kaikista Mooseksen lain käskyistä.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.
    20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    >>>>Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'. [Room. 3:31] Lainko siis mitätöimme [sen] uskon kautta ? Ei suinkaan, vaan lain vahvistamme. <<<<

    Jos joku on niin typerä, että menee uskomaan tuon valheen, niin hän saa mitä tilaa, tuomion helvettiin valheen orjana ja laittomuuden tekijänä.

    Paavali ei koskaan opettanut, että meitä on mitätöity irti laista. Tässä tämä on sanottu selvällä suomen kielellä.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Paavali on kyllä opettanut, että niin kuin vaimo irtoaa miehensä kuoleman kautta vanhasta avioliitosta, niin leski saa mennä uudelleen naimisiin, mikä on vertaus siitä, että Golgatan kuoleman kautta juutalaiset voivat solmia uuden liiton. Uusi liitto vaatii myös Mooseksen lain ja profeettojen kirjojen käskyjen noudattamista.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
    ----
    20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos varoituksesta. Ihmettelinkin jo, kun aiemmista kirjoituksista en tunnistanut sitä, mikä kuva minulla on helluntailaisista.

    Minulla on se käsitys, että nyt on voimassa Rakkauden laki, joka on itseasiassa tiukempi kuin dekalogi. Rakkauden laki = Dekalogi + profeetat, jotka siis viittasivat Jeesukseen, niin kuin lakikin viittasi omalla tavallaan (esim sapatin lepo) + ne uudet käskyt, jotka Uudessa testamentissa mainitaan. Niistä piirtokaan ei katoa. Dekalogi itsessään ei kokonaisuudessaan ole se juttu, mikä Rakkauden lakiin sisältyy vaan ennemminkin dekalogin moraalinen ajatusmaailma. Seitsemännen päivän sapatti kun ei ymmärtääkseni ole voimassa vaan se oli esikuvaa siitä jatkuvasta Jumalan levosta, jonka saamme Jeesuksessa, näin ymmärrän.

    Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla. Meidät on vapahdettu synnistä. Vaikka olemmekin syntisiä, Jeesuksen uhrikuoleman takia Jumala näkee meidät syyttöminä kun katsoo meitä poikansa uhrin kautta. Syntimme on annettu anteeksi jo siksi, että Jeesus kuoli, ei siksi, uskommeko me hänen kuolemaansa vai emme. Pelastus kun on tarjolla kaikille. Jos uskomme evankeliumiin, saamme ottaa pelastuksen vastaan.

    Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. Ja huomioida aina Jumalan tahto. Jumalan tahto on käynyt ilmi läpi Raamatun punaisena lankana, ikuisena moraalikoodina, jota mm dekalogi heijastelee. Kaiken keskipisteenä on se Jumalan rakkaus, joka hänestä huokuu ja jonka pitäisi meistäkin heijastua. Se tulee ilmi Jeesuksen käskyissä ja Rakkauden laissa.

    Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. Jos ihminen voisi olla synnitön, mihin Jeesusta tarvittaisiin? Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.

    Tämmöisiä ajatuksia. Korjaa jos olen väärässä.

    - Advis

    Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin'in opetuksesta suomennettuna:'Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.'
    ' Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.'
    'Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa Uuden liiton suhdetta Jumalan kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanille.'

    John MacArthur'in opetusta suomennettuna: 'Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [Apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä pakana uskoville.

    Siteerasin tuossa John MacArthurin opetusta, ja tuo opetus jota siteerasin, on mielestäni oikea, mutta en suosittele muita hänen opetuksiaan, sillä hän on kalvinisti, ja kalvinismi on harhaoppista. Ja Advis, en suosittele myöskään helluntailaisuutta, sillä mielestäni helluntailaiset painottavat liikaa armolahjoja, ja joissakin helluntailaisissa on toinen henki, uskon että mm. kuuluisa Niilo Y-V oli vastaanottanut jonkin toisen hengen jonka avulla hän sai ihmisiä kaatumaan.

    [2.Kor. 11:3-4] Mutta pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne Kristusta-kohtaan-olevasta vilpittömyydestä turmeltaisiin pois. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta, jota emme saarnanneet, tai jos te vastaanotatte toisen hengen, jota ette vastaanottaneet, tai toisen evankeliumin, jota ette vastaanottaneet, niin sen te hyvin siedätte.

    [Gal. 1:8] Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

    [2.Tim. 4:3] Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan syyhyävinä kuuloltaan haalivat itselleen opettajia

    [Ef. 4:14] ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa

    Arvelen, että jotkut helluntailaiset ovat saattaneet ymmärtää vähän väärin jakeen 2.Kor. 3:6. Uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin. Uskon, että tuossa jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7 jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena
    perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary ja Matti Suo].

    [2.Kor. 3:6] joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se henki tekee eläväksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Kukaan ei pysty noudattamaan lakia. Et edes sinä. Raamattu kertoo hyvin selkeästi Jeesuksen olleen ainoa, joka pystyi noudattamaan täydellisesti lakia. <<<

    Tuolla asenteella sinä astelet kohti helvettiä.

    Raamattu ilmoittaa, että on sellaisia jopa pakanauskovia, jotka ovat täyttäneet lain. Raamattu ilmoittaa, että lain noudattaminen on kevyt taakka ja lain pystyy täyttämään. Se tietenkin edellyttää parannuksen tekemistä, mutta suurin osa kristityistä ei edes halua tehdä parannusta laittomuudesta, joten he saavat kadotustuomion laittomuuden tekijöinä. Parannuksen teon kautta voi täyttää lain ja lain täyttäneitä kristittyjä on:

    Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    Ap.t 25:8 sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan".

    5 Moos 30:11 Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.
    12 Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
    13 Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
    14 Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Kiitos! Olkoon niin. Uskottavuutesi on nolla.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Advis, koska sinä olet eksynyt, koska sinä et osaa kirjoituksia.

    Olet menossa kohti helvettiä, koska sinä et halua noudattaa Mooseksen lakia, joka on Jeesuksen Kristuksen vaatimus kaikille kristityille.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

    " Advis, koska sinä olet eksynyt, koska sinä et osaa kirjoituksia.

    Olet menossa kohti helvettiä, koska sinä et halua noudattaa Mooseksen lakia, joka on Jeesuksen Kristuksen vaatimus kaikille kristityille."

    Tuomitse vain kun et itse ymmärrä mitä olen kirjoittanut. Valheesi ei liikuta minua.

    Tämä helluntailaisten palsta onkin näköjään täynnä ihan kaikkia muita kuin helluntailaisia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Tosiaan uskon, että jakeessa Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.<<<

    Sinä olet ammattimainen eksyttäjä ja valheen äänitorvi. Olet todellakin menossa kohti helvettiä valheittesi kanssa.

    Jeremian kirjan jakeessa 31:33 mainitaan Toora. Jeremian aikana ei ollut muuta Tooraa kuin Mooseksen laki.

    >>>>Uskon, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan<<<<

    Sinä puhut valhetta kuin Saatana itse.

    Jumala ei ole antanut ihmiselle mitään lainsäädäntövaltaa, vaan edellyttää kaikkien antamiensa käskyjen noudattamista mitään niistä pois ottamatta.

    Koska sinä kuka lienetkin koko ajan lähetät valheellisia kommentteja lakia vastaan, niin sinä olet menossa kohti helvettiä lain purkajana ja laittomuuden tekijänä. Nämäkin jakeet ovat Uudesta testamentista ja puhuvat nimenomaan kaikista Mooseksen lain käskyistä.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.
    20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    >>>>Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'. [Room. 3:31] Lainko siis mitätöimme [sen] uskon kautta ? Ei suinkaan, vaan lain vahvistamme. <<<<

    Jos joku on niin typerä, että menee uskomaan tuon valheen, niin hän saa mitä tilaa, tuomion helvettiin valheen orjana ja laittomuuden tekijänä.

    Paavali ei koskaan opettanut, että meitä on mitätöity irti laista. Tässä tämä on sanottu selvällä suomen kielellä.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Paavali on kyllä opettanut, että niin kuin vaimo irtoaa miehensä kuoleman kautta vanhasta avioliitosta, niin leski saa mennä uudelleen naimisiin, mikä on vertaus siitä, että Golgatan kuoleman kautta juutalaiset voivat solmia uuden liiton. Uusi liitto vaatii myös Mooseksen lain ja profeettojen kirjojen käskyjen noudattamista.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
    ----
    20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

    Sinä kirjoitit: >>>niin sinä olet menossa kohti helvettiä lain purkajana ja laittomuuden tekijänä. <<<

    Et voi syyttää minua lain purkajaksi, sillä minähän uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu. Sanasta laittomuus tässä linkissä: https://keskustelu.suomi24.fi/t/16004287/todellinen-sapatin-lepo-vai-viikkosapatin-muotomeno#comment-98928292

    Sinä kirjoitit: >>>Paavali ei koskaan opettanut, että meitä on mitätöity irti laista. Tässä tämä on sanottu selvällä suomen kielellä.<<<

    [Room. 3:31] Lainko siis mitätöimme [sen] uskon kautta ? Ei suinkaan, vaan lain vahvistamme.

    [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

    Mielestäni Ben'in opetus, että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme', on oikea ja sopii hyvin yhteen sekä jakeen Room. 3:31 että jakeen Room. 7:6 kanssa, molemmissa jakeissa kreikan sana katargeo.

    [Matt. 5:17-19] Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
    Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
    Kuka siis jonkun näistä vähimmistä käskyistä purkaa, ja näin ihmisiä opettaa, hän pitää taivaan valtakunnassa vähimmäksi kutsuttaman; mutta joka tekee ja opettaa, se pitää suureksi taivaan valtakunnassa kutsuttaman.

    Matt. 23:1 Silloin Jeesus puhui kansalle ja oppilailleen
    23:2 sanoen: 'Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
    23:3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee

    [Matt. 28:20] Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä käskin teille . Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Amen!

    Kun Jeesus sanoi ne sanat mitä on jakeessa Matt. 23:1-3, niin tietääkseni uusi liitto ei ollut silloin vielä alkanut, ja koska Jeesusta ei oltu vielä ristiinnaulittu silloin, niin käsittääkseni uskoviakaan ei oltu vielä kuoletettu laille. Ja uskon myös kuten William Higgins opettaa: "Jewish Christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law. "
    Suomeksi: "Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain. "
    Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Gal. 6:2 Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

    Jaak. 1:25 Mutta se joka katsoi täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyi siinä, ei ollut unohtavainen kuulija, vaan työn tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.

    Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että ainakaan jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä myöskään kymmentä käskyä.

    En uskalla esittää mielipidettä siitä, että mihin sana laki viittaa jakeessa Jaak 2:8 ilmaisussa kuninkaallinen laki, enkä sitä, että mihin laki viittaa jakeessa 1.Kor. 9:21, sillä minulla ei ole asiasta varmaa käsitystä.

    1.Kor. 9:21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Kristukselle laissa - voittaakseni ilman lakia olevia;

    [1.Kor. 9:21, Young's Literal Translation]
    to those without law, as without law -- [not being without law to God, but within law to Christ] -- that I might gain those without law;

    Jakeessa 1.Kor. 9:21 on pieni eroavaisuus byzanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä, alexandrialaisessa tekstissä on genetiivimuoto sanassa Xristos [Kristus], kun taas byzanttilaisessa tekstissä on datiivimuoto. Itse uskon, että byzanttilainen teksti on tarkempi.

    En ole ladannut Raamattu kansalle käännöstä, enkä löytänyt ilmaisua rakkauden laki v. 1938 käännöksestä ainakaan sillä hakutoiminnolla mitä käytin. Löytyykö ilmaisu rakkauden laki Raamatusta, jos löytyy niin mistä?

    Advis kirjoittaa:

    Olin jo unohtanut, että hakusanoilla "rakkauden laki" ei löydy kaikkia kohtia, jotka tätä lakia käsittelevät. Katsotaas nyt sitten... Rakkauden laki on nimitys Jeesuksen laille, joka käsittelee rakkautta ja joka on KAIKEN täyttymys (Jeesuksessa). Se on siis eri asia kuin Kymmenen käskyn laki, jossa kukaan ei saanut kokea vanhurskautta eikä siis minkäänlaista täyttymystä.

    Tässä suurin osa rakkautta käsittelevistä laeista:

    Johannes 13:34-35
    "Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.”

    1. Johanneksen kirje 2:7-11
    Rakkaani, en kirjoita teille uutta käskyä vaan vanhan käskyn, joka teillä on ollut alusta asti. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa. Joka sanoo olevansa valossa mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hän ole lankeemukseksi kenellekään. Mutta joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeydessä eikä tiedä, minne menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.

    Ymmärrän tämän seuraavan niin, että Rakkauden lain toteuttaminen on Jeesuksen käskyjen noudattamista. Ehkäpä kyse on sitten Kristuksen laista.

    2. Johanneksen kirje 4-6
    Tulin hyvin iloiseksi, kun huomasin lastesi joukossa niitä, jotka vaeltavat totuudessa sen käskyn mukaan, jonka olemme Isältä saaneet. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niin kuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti: meidän tulee rakastaa toisiamme. Rakkaus on sitä, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta asti, ja sen mukaan teidän tulee vaeltaa.

    Rakkauden laki on siis ollut alusta asti, jo ennen Kymmenen käskyn lakia. Silti dekalogi ei mainitse tätä lakia. Vanhasta testamentista löytyy kuitenkin viittauksia tähän lakiin.

    Tämä seuraava raamatunpaikka yhdistää Vapauden laki-nimen Rakkauden lakiin, koska siinä mainitaan vapauden lain sisältävän samoja Jeesuksen käskyjä kuin Rakkauden lakikin sisältää.

    Jaakobin kirje 1:25-27
    Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on KÄYDÄ KATSOMASSA ORPOJA JA LESKIÄ heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

    Jaakob yhdistää Vapauden lain ja Rakkauden lain kertomalla niiden sisällöstä. Niiden sisältö on sama. Sinä on vahva viittaus Jeesuksen sanoihin siitä, millainen on rakastava uskova:

    Matteus 25:37-43
    "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Niin Kuningas vastaa heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’ Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa."

    Kuninkaiden laki on Vapauden laki joka on myös Rakkauden laki. Rakkauden laki sisältää myös sen ettei pidä katsoa henkilöön. Dekalogi ei maininnut tätäkään käskyä ja siitä voidaan myös päätellä, että Rakkauden laki on eri laki kuin dekalogi. Seuraavassa Jaakob mainitsee Rakkauden lain, joka ei katso henkilöön:

    Jaakobin kirje 2:8-13
    Jos te noudatatte Raamatun kuninkaallista lakia: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, te teette oikein. Mutta jos te katsotte henkilöön, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät lainrikkojiksi. Sillä se, joka pitää koko lain mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syyllinen kaikissa kohdin. Hän, joka sanoi: ”Älä tee huorin”, sanoi myös: ”Älä tapa.” Jos et teekään huorin mutta tapat, olet lainrikkoja. Puhukaa ja toimikaa niin kuin ne, jotka tuomitaan vapauden lain mukaan. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus saa tuomiosta riemuvoiton.

    Jatkuu...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Advis kirjoittaa:

    Olin jo unohtanut, että hakusanoilla "rakkauden laki" ei löydy kaikkia kohtia, jotka tätä lakia käsittelevät. Katsotaas nyt sitten... Rakkauden laki on nimitys Jeesuksen laille, joka käsittelee rakkautta ja joka on KAIKEN täyttymys (Jeesuksessa). Se on siis eri asia kuin Kymmenen käskyn laki, jossa kukaan ei saanut kokea vanhurskautta eikä siis minkäänlaista täyttymystä.

    Tässä suurin osa rakkautta käsittelevistä laeista:

    Johannes 13:34-35
    "Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.”

    1. Johanneksen kirje 2:7-11
    Rakkaani, en kirjoita teille uutta käskyä vaan vanhan käskyn, joka teillä on ollut alusta asti. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa. Joka sanoo olevansa valossa mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hän ole lankeemukseksi kenellekään. Mutta joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeydessä eikä tiedä, minne menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.

    Ymmärrän tämän seuraavan niin, että Rakkauden lain toteuttaminen on Jeesuksen käskyjen noudattamista. Ehkäpä kyse on sitten Kristuksen laista.

    2. Johanneksen kirje 4-6
    Tulin hyvin iloiseksi, kun huomasin lastesi joukossa niitä, jotka vaeltavat totuudessa sen käskyn mukaan, jonka olemme Isältä saaneet. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niin kuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti: meidän tulee rakastaa toisiamme. Rakkaus on sitä, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta asti, ja sen mukaan teidän tulee vaeltaa.

    Rakkauden laki on siis ollut alusta asti, jo ennen Kymmenen käskyn lakia. Silti dekalogi ei mainitse tätä lakia. Vanhasta testamentista löytyy kuitenkin viittauksia tähän lakiin.

    Tämä seuraava raamatunpaikka yhdistää Vapauden laki-nimen Rakkauden lakiin, koska siinä mainitaan vapauden lain sisältävän samoja Jeesuksen käskyjä kuin Rakkauden lakikin sisältää.

    Jaakobin kirje 1:25-27
    Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on KÄYDÄ KATSOMASSA ORPOJA JA LESKIÄ heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

    Jaakob yhdistää Vapauden lain ja Rakkauden lain kertomalla niiden sisällöstä. Niiden sisältö on sama. Sinä on vahva viittaus Jeesuksen sanoihin siitä, millainen on rakastava uskova:

    Matteus 25:37-43
    "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Niin Kuningas vastaa heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’ Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa."

    Kuninkaiden laki on Vapauden laki joka on myös Rakkauden laki. Rakkauden laki sisältää myös sen ettei pidä katsoa henkilöön. Dekalogi ei maininnut tätäkään käskyä ja siitä voidaan myös päätellä, että Rakkauden laki on eri laki kuin dekalogi. Seuraavassa Jaakob mainitsee Rakkauden lain, joka ei katso henkilöön:

    Jaakobin kirje 2:8-13
    Jos te noudatatte Raamatun kuninkaallista lakia: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, te teette oikein. Mutta jos te katsotte henkilöön, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät lainrikkojiksi. Sillä se, joka pitää koko lain mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syyllinen kaikissa kohdin. Hän, joka sanoi: ”Älä tee huorin”, sanoi myös: ”Älä tapa.” Jos et teekään huorin mutta tapat, olet lainrikkoja. Puhukaa ja toimikaa niin kuin ne, jotka tuomitaan vapauden lain mukaan. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus saa tuomiosta riemuvoiton.

    Jatkuu...

    Advis jatkaa...

    Jeesus antaa esimerkin ja käskyn Rakkauden laista ja siitä, ettei pidä katsoa henkilöön:

    Luukas 10:33-37
    Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ’Pidä hänestä huolta, ja jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä maksan ne sinulle palatessani.’ Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli rosvojen käsiin joutuneen miehen lähimmäinen?” Lainoppinut vastasi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin!” 

    Johannes 15:9-10
    Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 

    Tässä on Jeesuksen rakkauden käsky eli rakkauden laki:

    Johannes 13:34
    Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. 

    Johannes 15:17
    Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne.

    Matteus 22:36-40
    ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat.” 

    Tässä jälleen puhuttiin lähimmäisen rakkaudesta mutta kymmenessä käskyssä ei ole moista mainintaa. Mooseksen muissa laeissa kuitenkin on. Siksi Rakkauden lain täytyy olla jokin toinen laki kuin dekalogi. Ja käyhän se tekstistäkin ilmi, että tämä rakkautta käsittelevä laki on suurempi kuin Mooseksen lait, sillä paitsi, että tämä laki käsittelee rakkautta, sen lisäksi se sisältää myös KOKO lain ja profeetat.

    Seuraavassa selitetään, miten dekalogin käskyt sisältyvät Rakkauden lakiin.

    Roomalaiskirje 13:8-10
    "Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. RAKKAUS ON SIIS LAIN TÄYTTYMYS."

    Rakkauden lakihan ei ole uusi laki vaikka Jeesus sen uutena antoikin. Se on kuitenkin suurempi laki kuin dekalogi tai muut Mooseksen lait. Rakkaus on lain täyttymys. Siksi dekalogi oli lopulta kuitenkin vain ihan rääpäle laiksi. Täysin kykenemätön kuvaamaan Jumalan ja Jeesuksen rakkautta. Siksi Rakkauden laki on kaiken yläpuolella. Se sisältää myös Jeesuksen käskyt. Mooseksen lain voi unohtaa sillä Rakkauden laki on Jumalan rakkauden olemus kiteytettynä kahteen käskyyn: rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Muuta ei tarvita.

    Ja siitäkin huolimatta, että meillä on noin iso liuta lakeja pidettävään, me emme ole lain alla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Advis jatkaa...

    Jeesus antaa esimerkin ja käskyn Rakkauden laista ja siitä, ettei pidä katsoa henkilöön:

    Luukas 10:33-37
    Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ’Pidä hänestä huolta, ja jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä maksan ne sinulle palatessani.’ Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli rosvojen käsiin joutuneen miehen lähimmäinen?” Lainoppinut vastasi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin!” 

    Johannes 15:9-10
    Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 

    Tässä on Jeesuksen rakkauden käsky eli rakkauden laki:

    Johannes 13:34
    Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. 

    Johannes 15:17
    Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne.

    Matteus 22:36-40
    ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat.” 

    Tässä jälleen puhuttiin lähimmäisen rakkaudesta mutta kymmenessä käskyssä ei ole moista mainintaa. Mooseksen muissa laeissa kuitenkin on. Siksi Rakkauden lain täytyy olla jokin toinen laki kuin dekalogi. Ja käyhän se tekstistäkin ilmi, että tämä rakkautta käsittelevä laki on suurempi kuin Mooseksen lait, sillä paitsi, että tämä laki käsittelee rakkautta, sen lisäksi se sisältää myös KOKO lain ja profeetat.

    Seuraavassa selitetään, miten dekalogin käskyt sisältyvät Rakkauden lakiin.

    Roomalaiskirje 13:8-10
    "Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. RAKKAUS ON SIIS LAIN TÄYTTYMYS."

    Rakkauden lakihan ei ole uusi laki vaikka Jeesus sen uutena antoikin. Se on kuitenkin suurempi laki kuin dekalogi tai muut Mooseksen lait. Rakkaus on lain täyttymys. Siksi dekalogi oli lopulta kuitenkin vain ihan rääpäle laiksi. Täysin kykenemätön kuvaamaan Jumalan ja Jeesuksen rakkautta. Siksi Rakkauden laki on kaiken yläpuolella. Se sisältää myös Jeesuksen käskyt. Mooseksen lain voi unohtaa sillä Rakkauden laki on Jumalan rakkauden olemus kiteytettynä kahteen käskyyn: rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Muuta ei tarvita.

    Ja siitäkin huolimatta, että meillä on noin iso liuta lakeja pidettävään, me emme ole lain alla.

    Kristittyjen velvollisuus on pitää jokainen Mooseksen lain käsky.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kristittyjen velvollisuus on pitää jokainen Mooseksen lain käsky.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

    -
    Se mikä laissa on määräys ja käsky, on evankeliumissa kutsu ja oikeus. Se mikä laissa on tehtävä ja vaatimus, on evankeliumissa lahja ja oikeus. Laki sanoo: ‘Tule puhtaana ja täydellisenä Herran luo!’ Evankeliumi sitä vastoin sanoo: ‘Tule Herran luo sellaisena kuin olet!

    Laki sanoo:‘Sinun on tehtävä kaikki oikein — tai muutoin käy huonosti!’
    Evankeliumi sanoo: ‘Jeesus teki kaiken sinun puolestasi. Siksi sinä tulet puhtaaksi ja virheettömäksi Hänessä ja saat tulla sellaisena kuin olet’.

    Laki sulkee meiltä Jumalan valtakunnan syntiemme tähden; evankeliumi avaa meille oven synneistämme huolimatta Jeesuksen täydellisen teon ansiosta (Room. 4:5).
    -

    ( Lainaus: Olav Valen-Sendstad )


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    -
    Se mikä laissa on määräys ja käsky, on evankeliumissa kutsu ja oikeus. Se mikä laissa on tehtävä ja vaatimus, on evankeliumissa lahja ja oikeus. Laki sanoo: ‘Tule puhtaana ja täydellisenä Herran luo!’ Evankeliumi sitä vastoin sanoo: ‘Tule Herran luo sellaisena kuin olet!

    Laki sanoo:‘Sinun on tehtävä kaikki oikein — tai muutoin käy huonosti!’
    Evankeliumi sanoo: ‘Jeesus teki kaiken sinun puolestasi. Siksi sinä tulet puhtaaksi ja virheettömäksi Hänessä ja saat tulla sellaisena kuin olet’.

    Laki sulkee meiltä Jumalan valtakunnan syntiemme tähden; evankeliumi avaa meille oven synneistämme huolimatta Jeesuksen täydellisen teon ansiosta (Room. 4:5).
    -

    ( Lainaus: Olav Valen-Sendstad )

    Saviseutulainen kirjoittaa eksytystä eksytyksen perään: "Tule sellaisena kuin olet". Sellaista ei lue evankeliumissa, vaan tee parannus ja synny uudesti ylhäältä.

    Joh 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan

    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Ilm 14:12 Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

    Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Saviseutulainen kirjoittaa eksytystä eksytyksen perään: "Tule sellaisena kuin olet". Sellaista ei lue evankeliumissa, vaan tee parannus ja synny uudesti ylhäältä.

    Joh 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan

    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Ilm 14:12 Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

    Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

    Kirjoitat:
    <<Tee parannus ja synny uudesti ylhäältä>>

    Tehkää parannus ja kääntykää - KÄÄNTYKÄÄ, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.
    Tehdä parannus ja kääntyä on kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen ja huutaa hänen nimeään avuksensa.
    Ei kukaan kykene itse itseään parantamaan - eikä voi omin voimin ja päätöksin uudestisyntyä.
    Vain Jeesus Kristus voi meidät parantaa ja vain Hänen kauttansa, uskon kautta Häneen, voi ihminen Jumalan armosta saada syntyä uudesti ylhäältä Hengestä.

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitat:
    <<Tee parannus ja synny uudesti ylhäältä>>

    Tehkää parannus ja kääntykää - KÄÄNTYKÄÄ, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.
    Tehdä parannus ja kääntyä on kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen ja huutaa hänen nimeään avuksensa.
    Ei kukaan kykene itse itseään parantamaan - eikä voi omin voimin ja päätöksin uudestisyntyä.
    Vain Jeesus Kristus voi meidät parantaa ja vain Hänen kauttansa, uskon kautta Häneen, voi ihminen Jumalan armosta saada syntyä uudesti ylhäältä Hengestä.

    s-seutulainen

    Sinä Saviseutulainen levität omaa eksytystä koko ajan.

    Kääntyminen tarkoittaa synnin tekemisen lopettamista ja muissa käännöksissä se on parannuksen tekeminen.

    Heb 6:1 Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista,

    Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä Saviseutulainen levität omaa eksytystä koko ajan.

    Kääntyminen tarkoittaa synnin tekemisen lopettamista ja muissa käännöksissä se on parannuksen tekeminen.

    Heb 6:1 Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista,

    Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.

    Turvaapa siis edelleen omaan parannuksen tekoosi/itsesi parantamiseen - ja jatka sitten omavanhurskauden kadottavalla tiellä, oman päätöksesi mukaisesti.

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos varoituksesta. Ihmettelinkin jo, kun aiemmista kirjoituksista en tunnistanut sitä, mikä kuva minulla on helluntailaisista.

    Minulla on se käsitys, että nyt on voimassa Rakkauden laki, joka on itseasiassa tiukempi kuin dekalogi. Rakkauden laki = Dekalogi + profeetat, jotka siis viittasivat Jeesukseen, niin kuin lakikin viittasi omalla tavallaan (esim sapatin lepo) + ne uudet käskyt, jotka Uudessa testamentissa mainitaan. Niistä piirtokaan ei katoa. Dekalogi itsessään ei kokonaisuudessaan ole se juttu, mikä Rakkauden lakiin sisältyy vaan ennemminkin dekalogin moraalinen ajatusmaailma. Seitsemännen päivän sapatti kun ei ymmärtääkseni ole voimassa vaan se oli esikuvaa siitä jatkuvasta Jumalan levosta, jonka saamme Jeesuksessa, näin ymmärrän.

    Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla. Meidät on vapahdettu synnistä. Vaikka olemmekin syntisiä, Jeesuksen uhrikuoleman takia Jumala näkee meidät syyttöminä kun katsoo meitä poikansa uhrin kautta. Syntimme on annettu anteeksi jo siksi, että Jeesus kuoli, ei siksi, uskommeko me hänen kuolemaansa vai emme. Pelastus kun on tarjolla kaikille. Jos uskomme evankeliumiin, saamme ottaa pelastuksen vastaan.

    Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. Ja huomioida aina Jumalan tahto. Jumalan tahto on käynyt ilmi läpi Raamatun punaisena lankana, ikuisena moraalikoodina, jota mm dekalogi heijastelee. Kaiken keskipisteenä on se Jumalan rakkaus, joka hänestä huokuu ja jonka pitäisi meistäkin heijastua. Se tulee ilmi Jeesuksen käskyissä ja Rakkauden laissa.

    Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. Jos ihminen voisi olla synnitön, mihin Jeesusta tarvittaisiin? Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.

    Tämmöisiä ajatuksia. Korjaa jos olen väärässä.

    - Advis

    Kirjoitit Advis >>Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. <<<< Noin minäkin ajattelen.

    Kirjoitit Advis >>>Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. <<<

    Room. 7:15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    7:16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    7:17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    7:18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
    7:19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
    7:20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    7:21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
    7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
    7:23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
    7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

    Kirjoitit Advis >>> Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.<<<

    Dan C. opettaa: 'Jotkut synnit ovat suurempia kuin toiset.’
    Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päällään?
    Ben Bailey opettaa [suomennettu];
    ... "se että olet kerran aikaisemmin vapahdettu ei tarkota sitä että tulisit aina olemaan vapahdettu. "

    Myron Horst opettaa [suomennettu]: 'on mahdollista että yhden synnin vuoksi henkilön pääsy taivaaseen estyy'.
    Myron Horst opettaa [suomennettu] . ’Kristitty voi joutua helvettiin sellaisenkin synnin kuin ahneus, takia.'

    Tuntemattoman kirjoittajan opetusta suomennettuna: "Harhakäsitystä syntien samansuuruisuudesta, on yritetty todistaa jakeella Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kreikankielinen merkitys synnin tekemiselle on kirjaimellisesti osua ohi maalin. Tuo jae ei tarkoita, että synnit olisivat samansuuruisia Jumalan silmissä, se vain viittaa että kaikki meistä ovat osuneet ohi maalin. Ovatko kaikki synnit samansuuruisia Jumalan silmissä? Eivät ole. On myös fakta, että 3. Mooseksen kirjassa Jumala selvästi määrää rangaistukset tuomittaviksi tehdyn synnin vakavuuden mukaan.”

    Mielestäni mm. jakeesta Matt. 5:22 käy ilmi, että kaikki synnit eivät ole yhtä suuria.

    [Matt. 5:22] mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.

    Uskon, että olemassa syntejä, joista ansaitseen helvetin tulen ja että on syntejä, joista ansaitsee pienemmän tuomion.

    1.Kor. 6:6-11 Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä!
    7 Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
    8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
    9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
    10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
    11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; vaan pestiin-teidät, vaan pyhitettiin-teidät, vaan vanhurskautettiin-teidät nimessä Herra Jeesuksen ja hengessä Jumalamme.
    Myron Horst opettaa: 'Älkäämme tulko petetyiksi, että kristitty joka tekee näitä syntejä, perisi Jumalan valtakunnan.’ ’Jakeiden 9 ja 10 konteksti kohdistetaan kristityille. Jumalan toistaa kahdesti. 'Eivät peri Jumalan valtakuntaa.
    Huomaa, että jakeessa 11 sanotaan sellaisia olivat jotkut teistä. Se sanotaan menneessä aikamuodossa, ei preesens aikamuodossa.'


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos varoituksesta. Ihmettelinkin jo, kun aiemmista kirjoituksista en tunnistanut sitä, mikä kuva minulla on helluntailaisista.

    Minulla on se käsitys, että nyt on voimassa Rakkauden laki, joka on itseasiassa tiukempi kuin dekalogi. Rakkauden laki = Dekalogi + profeetat, jotka siis viittasivat Jeesukseen, niin kuin lakikin viittasi omalla tavallaan (esim sapatin lepo) + ne uudet käskyt, jotka Uudessa testamentissa mainitaan. Niistä piirtokaan ei katoa. Dekalogi itsessään ei kokonaisuudessaan ole se juttu, mikä Rakkauden lakiin sisältyy vaan ennemminkin dekalogin moraalinen ajatusmaailma. Seitsemännen päivän sapatti kun ei ymmärtääkseni ole voimassa vaan se oli esikuvaa siitä jatkuvasta Jumalan levosta, jonka saamme Jeesuksessa, näin ymmärrän.

    Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla. Meidät on vapahdettu synnistä. Vaikka olemmekin syntisiä, Jeesuksen uhrikuoleman takia Jumala näkee meidät syyttöminä kun katsoo meitä poikansa uhrin kautta. Syntimme on annettu anteeksi jo siksi, että Jeesus kuoli, ei siksi, uskommeko me hänen kuolemaansa vai emme. Pelastus kun on tarjolla kaikille. Jos uskomme evankeliumiin, saamme ottaa pelastuksen vastaan.

    Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. Ja huomioida aina Jumalan tahto. Jumalan tahto on käynyt ilmi läpi Raamatun punaisena lankana, ikuisena moraalikoodina, jota mm dekalogi heijastelee. Kaiken keskipisteenä on se Jumalan rakkaus, joka hänestä huokuu ja jonka pitäisi meistäkin heijastua. Se tulee ilmi Jeesuksen käskyissä ja Rakkauden laissa.

    Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. Jos ihminen voisi olla synnitön, mihin Jeesusta tarvittaisiin? Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.

    Tämmöisiä ajatuksia. Korjaa jos olen väärässä.

    - Advis

    Ef. 5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
    5:4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
    5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
    5:7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan

    Dan C. opettaa: 'Paavali tahtoi uskovien, jotka olivat sinetöity, Pyhällä Hengellä , tietävän että ei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan kuningaskunnassa. Toisin sanoen, hän tahtoi heidän tietävän, että se sinetti ei estäisi niitä syntejä poistamasta heidän perintöään kuningaskunnasta. Toiset Raamatunkohdat osoittavat, että ne jotka eivät peri Jumalan kuningaskuntaa, menevät tulijärveen [Ilm. 21:1-8; Mt. 25:33-46; etc.] Näin ollen samaan hengenvetoon kuin Paavali kirjoitti Pyhän Hengen sinetistä, hän myös varoitti uskovia, että synti voisi saada aikaan sen, että menettää vapahduksen/[pelastuksen], ja se että on sinetöity Pyhällä Hengellä, ei estä tätä.'

    [Room. 11:22] katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, ankaruutta langenneita kohtaan, ja hyvyyttä sinua kohtaan, jos hyvyydessä pysyt, muutoin myös sinut hakataan irti.

    [Gal 5:16-21] minä sanon: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
    Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
    Mutta jos hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
    Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
    epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit,
    kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

    Miten käykään niille jotka vaeltavat lihassa tehden lihan tekoja! Sellainen muistutus koskien jaetta Room. 8:1, että suom. v. 1938 suomalaisesta käännöksestä puuttuu tuon jakeen lopusta sanat 'ei mukaan lihan kulkeville vaan mukaan hengen'.

    [Rom. 8:1] Niin ei nyt siis ole kadotustuomiota niille [jotka] Kristuksessa Jeesuksessa [ovat], ei mukaan lihan vaeltaville vaan mukaan hengen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitit Advis >>Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. <<<< Noin minäkin ajattelen.

    Kirjoitit Advis >>>Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. <<<

    Room. 7:15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    7:16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    7:17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    7:18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
    7:19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
    7:20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    7:21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
    7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
    7:23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
    7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

    Kirjoitit Advis >>> Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.<<<

    Dan C. opettaa: 'Jotkut synnit ovat suurempia kuin toiset.’
    Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päällään?
    Ben Bailey opettaa [suomennettu];
    ... "se että olet kerran aikaisemmin vapahdettu ei tarkota sitä että tulisit aina olemaan vapahdettu. "

    Myron Horst opettaa [suomennettu]: 'on mahdollista että yhden synnin vuoksi henkilön pääsy taivaaseen estyy'.
    Myron Horst opettaa [suomennettu] . ’Kristitty voi joutua helvettiin sellaisenkin synnin kuin ahneus, takia.'

    Tuntemattoman kirjoittajan opetusta suomennettuna: "Harhakäsitystä syntien samansuuruisuudesta, on yritetty todistaa jakeella Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kreikankielinen merkitys synnin tekemiselle on kirjaimellisesti osua ohi maalin. Tuo jae ei tarkoita, että synnit olisivat samansuuruisia Jumalan silmissä, se vain viittaa että kaikki meistä ovat osuneet ohi maalin. Ovatko kaikki synnit samansuuruisia Jumalan silmissä? Eivät ole. On myös fakta, että 3. Mooseksen kirjassa Jumala selvästi määrää rangaistukset tuomittaviksi tehdyn synnin vakavuuden mukaan.”

    Mielestäni mm. jakeesta Matt. 5:22 käy ilmi, että kaikki synnit eivät ole yhtä suuria.

    [Matt. 5:22] mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.

    Uskon, että olemassa syntejä, joista ansaitseen helvetin tulen ja että on syntejä, joista ansaitsee pienemmän tuomion.

    1.Kor. 6:6-11 Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä!
    7 Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
    8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
    9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
    10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
    11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; vaan pestiin-teidät, vaan pyhitettiin-teidät, vaan vanhurskautettiin-teidät nimessä Herra Jeesuksen ja hengessä Jumalamme.
    Myron Horst opettaa: 'Älkäämme tulko petetyiksi, että kristitty joka tekee näitä syntejä, perisi Jumalan valtakunnan.’ ’Jakeiden 9 ja 10 konteksti kohdistetaan kristityille. Jumalan toistaa kahdesti. 'Eivät peri Jumalan valtakuntaa.
    Huomaa, että jakeessa 11 sanotaan sellaisia olivat jotkut teistä. Se sanotaan menneessä aikamuodossa, ei preesens aikamuodossa.'

    "Uskon, että olemassa syntejä, joista ansaitseen helvetin tulen ja että on syntejä, joista ansaitsee pienemmän tuomion."

    Minä en usko, sillä eikö silloin kyseessä olisi kiirastuli, joka on katolilaisten harhaoppi. Minä en myöskään usko, että mitä pahempi synti, sitä suurempi rangaistus. Enkä usko sitäkään, että Saatana kärsisi tulessa pidempään kuin hän, joka teki vain vähäisen synnin. Raamattu ei yksinkertaisesti tue sellaisia käsityksiä.

    Mikä sinusta on se pienempi tuomio kuin kadotus? Raamatunkohta auttaisi minua ymmärtämään näkökantasi.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitit Advis >>Ymmärrän, että meidän tulee vaeltaa kristityn elämäämme Jeesuksen käskyjen mukaan. Niitä löytyy Uudesta testamentista. <<<< Noin minäkin ajattelen.

    Kirjoitit Advis >>>Mitä tulee synnin tekemiseen, ymmärrän, että synnin tekemiseltä on mahdotonta välttyä vaikka sitä pitääkin vältellä. <<<

    Room. 7:15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    7:16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    7:17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    7:18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
    7:19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
    7:20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    7:21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
    7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
    7:23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
    7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

    Kirjoitit Advis >>> Ymmärrän, että yksittäinen synnin teko ei vie uskovaa kadotukseen vaan sellainen ajatusmaailma, joka on Jumalan tahtoa vastaan. Syntiensä katuminen kuuluu asiaan.<<<

    Dan C. opettaa: 'Jotkut synnit ovat suurempia kuin toiset.’
    Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päällään?
    Ben Bailey opettaa [suomennettu];
    ... "se että olet kerran aikaisemmin vapahdettu ei tarkota sitä että tulisit aina olemaan vapahdettu. "

    Myron Horst opettaa [suomennettu]: 'on mahdollista että yhden synnin vuoksi henkilön pääsy taivaaseen estyy'.
    Myron Horst opettaa [suomennettu] . ’Kristitty voi joutua helvettiin sellaisenkin synnin kuin ahneus, takia.'

    Tuntemattoman kirjoittajan opetusta suomennettuna: "Harhakäsitystä syntien samansuuruisuudesta, on yritetty todistaa jakeella Room. 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kreikankielinen merkitys synnin tekemiselle on kirjaimellisesti osua ohi maalin. Tuo jae ei tarkoita, että synnit olisivat samansuuruisia Jumalan silmissä, se vain viittaa että kaikki meistä ovat osuneet ohi maalin. Ovatko kaikki synnit samansuuruisia Jumalan silmissä? Eivät ole. On myös fakta, että 3. Mooseksen kirjassa Jumala selvästi määrää rangaistukset tuomittaviksi tehdyn synnin vakavuuden mukaan.”

    Mielestäni mm. jakeesta Matt. 5:22 käy ilmi, että kaikki synnit eivät ole yhtä suuria.

    [Matt. 5:22] mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.

    Uskon, että olemassa syntejä, joista ansaitseen helvetin tulen ja että on syntejä, joista ansaitsee pienemmän tuomion.

    1.Kor. 6:6-11 Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä!
    7 Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
    8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
    9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
    10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
    11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; vaan pestiin-teidät, vaan pyhitettiin-teidät, vaan vanhurskautettiin-teidät nimessä Herra Jeesuksen ja hengessä Jumalamme.
    Myron Horst opettaa: 'Älkäämme tulko petetyiksi, että kristitty joka tekee näitä syntejä, perisi Jumalan valtakunnan.’ ’Jakeiden 9 ja 10 konteksti kohdistetaan kristityille. Jumalan toistaa kahdesti. 'Eivät peri Jumalan valtakuntaa.
    Huomaa, että jakeessa 11 sanotaan sellaisia olivat jotkut teistä. Se sanotaan menneessä aikamuodossa, ei preesens aikamuodossa.'

    "Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päällään? "

    Arvelen, että eipä, olisi Jumalan armo kummoinenkaan, jos se ei riittäisi armahtamaan syntistä, joka lankeaa uudestaankin. Minun ymmärtääkseni uskovan tunnistaa siitä, että kun hän lankeaa, nousee hän jälleen ylös ja kohdistaa katseensa Kristukseen. Uskon, että kyse on ajatusmallista. Sanoihan Paavalikin jatkuvasti tekevänsä sitä, mitä ei halua (Room 7:15-24). Tuo koko teksti on preesenssissä, ei imperfektissä, joten Paavali kertoo tekevänsä syntiä koko ajan. Ei siis edes kerran tai kaksi, ei edes jossain menneisyydessä vaan nyt, vaikka oli jo tullut pelastetuksi. Ja silti hän julistaa pelastusta ja kertoo omaavansa pelastuksen. Edes se, joka kieltää Jumalan kerran tai kaksi, ei joudu kadotukseen, kuten ei Pietarikaan joutunut vaikka kolmesti kielsi Jumalan. Mielestäni kadotuksen ansaitsee silloin kun on jatkuvasti ja kertakaikkisesti Jumalaa vastaan.

    Jos Raamattu olettaa ihmisen antavan anteeksi seitsemänkymmmentä kertaa seitsemän, niin eikö Jumala muka pystyisi vielä suurempaan armoon?

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ef. 5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
    5:4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
    5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
    5:7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan

    Dan C. opettaa: 'Paavali tahtoi uskovien, jotka olivat sinetöity, Pyhällä Hengellä , tietävän että ei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan kuningaskunnassa. Toisin sanoen, hän tahtoi heidän tietävän, että se sinetti ei estäisi niitä syntejä poistamasta heidän perintöään kuningaskunnasta. Toiset Raamatunkohdat osoittavat, että ne jotka eivät peri Jumalan kuningaskuntaa, menevät tulijärveen [Ilm. 21:1-8; Mt. 25:33-46; etc.] Näin ollen samaan hengenvetoon kuin Paavali kirjoitti Pyhän Hengen sinetistä, hän myös varoitti uskovia, että synti voisi saada aikaan sen, että menettää vapahduksen/[pelastuksen], ja se että on sinetöity Pyhällä Hengellä, ei estä tätä.'

    [Room. 11:22] katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, ankaruutta langenneita kohtaan, ja hyvyyttä sinua kohtaan, jos hyvyydessä pysyt, muutoin myös sinut hakataan irti.

    [Gal 5:16-21] minä sanon: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
    Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
    Mutta jos hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
    Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
    epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit,
    kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

    Miten käykään niille jotka vaeltavat lihassa tehden lihan tekoja! Sellainen muistutus koskien jaetta Room. 8:1, että suom. v. 1938 suomalaisesta käännöksestä puuttuu tuon jakeen lopusta sanat 'ei mukaan lihan kulkeville vaan mukaan hengen'.

    [Rom. 8:1] Niin ei nyt siis ole kadotustuomiota niille [jotka] Kristuksessa Jeesuksessa [ovat], ei mukaan lihan vaeltaville vaan mukaan hengen

    Kysymys kuuluu, mitä synti on? Mitä se tarkoittaa? Minun ymmärtääkseni se on asenne, joka hylkää Jumalan. Näin ainakin kerrotaan Vanhassa testamentissa haureudesta. Ei siis seksuaalisesta haureudesta vaan haureudesta Jumalaa vastaan. Uskon Raamattuun perustuen, että ymsittäine synnin teko ei voi johtaa kadotukseen vaan kyseessä täytyy olla Jumalan vastainen asenne. Jos uusittu synti johtaisi kadotukseen, ei ihmisillä olisi mitään toivoa, sillä niin usein ajattelemme pahaa toisista.

    Ja mitä tulee meihin miehiin, olisimme täysin tuomittuja kadotukseen, sillä Jumalan meihin luoma lisääntymisen tarve on niin vahva ja rakennettu niin, että ihmiskunta varmasti lisääntyy ja täyttää maan. Nuorten miesten on täysin mahdotonta olla ajattelematta seksuaalisia ajatuksia vähäpukeisista naisista kun he bikineissään tulevat kadulla vastaan. Eikä se meille avioliitossa olevillekaan ole helppoa kesäisin kun hormoonit eivät ole mielen hallinnassa. Näin on Jumala kaiken luonut. Puhumattakaan testosteronin tuotannon häiriöistä. Sekä sen vajaus, että ylituotanto sekoittaa libidon.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kysymys kuuluu, mitä synti on? Mitä se tarkoittaa? Minun ymmärtääkseni se on asenne, joka hylkää Jumalan. Näin ainakin kerrotaan Vanhassa testamentissa haureudesta. Ei siis seksuaalisesta haureudesta vaan haureudesta Jumalaa vastaan. Uskon Raamattuun perustuen, että ymsittäine synnin teko ei voi johtaa kadotukseen vaan kyseessä täytyy olla Jumalan vastainen asenne. Jos uusittu synti johtaisi kadotukseen, ei ihmisillä olisi mitään toivoa, sillä niin usein ajattelemme pahaa toisista.

    Ja mitä tulee meihin miehiin, olisimme täysin tuomittuja kadotukseen, sillä Jumalan meihin luoma lisääntymisen tarve on niin vahva ja rakennettu niin, että ihmiskunta varmasti lisääntyy ja täyttää maan. Nuorten miesten on täysin mahdotonta olla ajattelematta seksuaalisia ajatuksia vähäpukeisista naisista kun he bikineissään tulevat kadulla vastaan. Eikä se meille avioliitossa olevillekaan ole helppoa kesäisin kun hormoonit eivät ole mielen hallinnassa. Näin on Jumala kaiken luonut. Puhumattakaan testosteronin tuotannon häiriöistä. Sekä sen vajaus, että ylituotanto sekoittaa libidon.

    - Advis

    >>>Kysymys kuuluu, mitä synti on? Mitä se tarkoittaa? <<<

    Tätä kysymystä ei tarvitse ollenkaan filosofoida. Synti tarkoittaa Jumalan tahdon vastaista tekoa rikkomalla Mooseksen lakia ja profeettojen kirjojen käskyjä vastaan.

    Room 3:20 Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Synnin vastakohta on vanhurskaus, joka tarkoittaa Jumalan tahdon mukaisia tekoja.

    Onko Mooseksen lain noudattaminen syntiä? Ei ole.

    Room 7:7 Onko laki syntiä? Ei toki.

    Mikä on vanhurskasta? Se on lain noudattaminen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Laki käskee myös uskomaan Messiaaseen.

    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Kysymys kuuluu, mitä synti on? Mitä se tarkoittaa? <<<

    Tätä kysymystä ei tarvitse ollenkaan filosofoida. Synti tarkoittaa Jumalan tahdon vastaista tekoa rikkomalla Mooseksen lakia ja profeettojen kirjojen käskyjä vastaan.

    Room 3:20 Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Synnin vastakohta on vanhurskaus, joka tarkoittaa Jumalan tahdon mukaisia tekoja.

    Onko Mooseksen lain noudattaminen syntiä? Ei ole.

    Room 7:7 Onko laki syntiä? Ei toki.

    Mikä on vanhurskasta? Se on lain noudattaminen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Laki käskee myös uskomaan Messiaaseen.

    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Valitettavasti asia on niin, ettei kukaan pystynyt ennen Jeesusta saavuttamaan vanhurskautta yrittämällä lain täyttämistä. Luuletko, että nyt pystyy? Olisiko Jeesuksen kuolema muuttanut tuon tilanteen joksikin muuksi? Jeesus oli ainoa, joka täytti lain täydellisesti. Juuri siksi Jeesuksen oli kuoltava, että ihminen ei pystynyt pelastumaan tekemällä lain tekoja. Israel ei pystynyt elämään Jumalan tahdon mukaisesti synnittömänä. Tarvittiin ristinkuolema, jotta Jumala Jeesuksen uhriin katsomalla näkisi meidätkin kelvollisina itselleen.

    Jos väität eläväsi synnitöntä elämää valehtelet, mikä sekin on syntiä.

    - Advis


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Jos joku uskova, joka on vapahdettu, vaikkapa varastaisi 5 euroa, niin mitä arvelet, onko hän enää vapahdettu tuon synnin jälkeen? Onko hän vapahdettu tuosta varkaudesta, vai onko tuo varkaus hänen päällään? "

    Arvelen, että eipä, olisi Jumalan armo kummoinenkaan, jos se ei riittäisi armahtamaan syntistä, joka lankeaa uudestaankin. Minun ymmärtääkseni uskovan tunnistaa siitä, että kun hän lankeaa, nousee hän jälleen ylös ja kohdistaa katseensa Kristukseen. Uskon, että kyse on ajatusmallista. Sanoihan Paavalikin jatkuvasti tekevänsä sitä, mitä ei halua (Room 7:15-24). Tuo koko teksti on preesenssissä, ei imperfektissä, joten Paavali kertoo tekevänsä syntiä koko ajan. Ei siis edes kerran tai kaksi, ei edes jossain menneisyydessä vaan nyt, vaikka oli jo tullut pelastetuksi. Ja silti hän julistaa pelastusta ja kertoo omaavansa pelastuksen. Edes se, joka kieltää Jumalan kerran tai kaksi, ei joudu kadotukseen, kuten ei Pietarikaan joutunut vaikka kolmesti kielsi Jumalan. Mielestäni kadotuksen ansaitsee silloin kun on jatkuvasti ja kertakaikkisesti Jumalaa vastaan.

    Jos Raamattu olettaa ihmisen antavan anteeksi seitsemänkymmmentä kertaa seitsemän, niin eikö Jumala muka pystyisi vielä suurempaan armoon?

    - Advis

    Adviksen sanoissa on syvyyttä. Se, että Raamattu puhuu tahallisen synnin johtavan kadotukseen, tarkoittaa nimen omaan jatkuvaa synnin tekoa vailla katumusta ja vailla Jumalan kunnioitusta. Ainoa synti, jota ei saa anteeksi on Pyhän Hengen pilkka. Se tarkoittaa Pyhän Hengen sanoman hylkäämistä eli Jumalan hylkäämistä. Kun hylkää Jumalan, ei pääse osalliseksi pelastuksestakaan.

    Kaikki uskovat lankeavat. Synnittömät eivät pelastusta tarvitse. Syntiset tarvitsevat.

    Se, että sortuu yksittäiseen synnin tekoon, ei vie pois pelastusta kun katuu väärää tekoaan ja pyytää syntiään anteeksi. Jumalalta ei lopu rakkaus kesken kenenkään kohdalta. Se ei tarkoita sitä, että saisimme mielin määrin tehdä synnin tekoja. Ei, vaan meidän pitää vältellä synnin tekemistä. Voimme luottaa siihen, että kun sorrumme, Jumalan armosta saamme syntimme anteeksi joka päivä. Miksi muuten sinäkin rukoilisit joka päivä syntiesi anteeksiantoa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Uskon, että olemassa syntejä, joista ansaitseen helvetin tulen ja että on syntejä, joista ansaitsee pienemmän tuomion."

    Minä en usko, sillä eikö silloin kyseessä olisi kiirastuli, joka on katolilaisten harhaoppi. Minä en myöskään usko, että mitä pahempi synti, sitä suurempi rangaistus. Enkä usko sitäkään, että Saatana kärsisi tulessa pidempään kuin hän, joka teki vain vähäisen synnin. Raamattu ei yksinkertaisesti tue sellaisia käsityksiä.

    Mikä sinusta on se pienempi tuomio kuin kadotus? Raamatunkohta auttaisi minua ymmärtämään näkökantasi.

    - Advis

    "Minä en myöskään usko, että mitä pahempi synti, sitä suurempi rangaistus. Enkä usko sitäkään, että Saatana kärsisi tulessa pidempään kuin hän, joka teki vain vähäisen synnin. Raamattu ei yksinkertaisesti tue sellaisia käsityksiä."

    Saatana kärsii pisimpään. Kyllä se on niin, että mitä pahempi syntinen, sitä pidempään hän kärsii helvetissä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Minä en myöskään usko, että mitä pahempi synti, sitä suurempi rangaistus. Enkä usko sitäkään, että Saatana kärsisi tulessa pidempään kuin hän, joka teki vain vähäisen synnin. Raamattu ei yksinkertaisesti tue sellaisia käsityksiä."

    Saatana kärsii pisimpään. Kyllä se on niin, että mitä pahempi syntinen, sitä pidempään hän kärsii helvetissä.

    "Saatana kärsii pisimpään. Kyllä se on niin, että mitä pahempi syntinen, sitä pidempään hän kärsii helvetissä. "

    En ole samaa mieltä. Monet uskovat luulevat Jumalan kiduttavan pahimpia kadotukseen joutuvia enemmän ja pidemmän aikaa kuin niitä, jotka joutuvat kadotukseen ja ovat vain vähän rikkoneet Jumalaa vastaan. Ja jotkut pitävät äärimmäisen oikeudenmukaisena, että Saatanaa pidettäisiin hengissä tulimeressä kaikista kauimmin, kun on kerran kaikista pahin tyyppi. Mutta se ei olisi oikeudenmukaista.

    Tuollainen alkukantainen kidutusoppi ei pidä kaikkaansa. Raamattu sanoo, että tuli nielee heidät eikä heitä enää ole. Heille käy kuin Sodoman ja Gomorran. Kerottiinko siitä mitään vähänkään sen suuntaista, että joku jäisi yliluonnollisella tavalla pidemmäksi aikaa henkiin liekeisssä? Ei kerottu. Missään päin Ramattua ei kerrota niin. Se, että joku joutuisi kärsimään kadotuksessa pidempään kuin mitä ruumis ja henki normaalistikin kestävät tulessa, viittaisi hetkelliseen sielun kuolemattomuuteen. Uskon, kuten adventistit eli nimen omaan he opettavat, ettei sielu ole kuolematon. Sitäpaitsi, ihmisten tahallinen kiduttaminen ei olisi rakastavan Jumalan luonteen mukaista.

    Se, että Raamattu toteaa, että kaikki saavat tekojesan mukaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos on ollut Jumalalle kelvollinen, pääsee taivaaseen ja uuteen maahan ja jos on lopullisesti hyljännyt Jumalan joutuu kadotukseen. Se on tekojen mukaista. Missään Raamatussa ei sanota, että ne, jotka ovat vähän kiltempiä pelastettuja kuin toiset, pääsevät taivaaseen vähän pidemmäksi aikaa. Tai että ne, jotka ovat tehneet enemmän hyviä tekoja, palkittaisiin jotenkin paremmin taivaassa kuin ne, jotka ovat juuri ja juuri tehneet riittävästi tekoja ollakseen Jumalan silmissä pelastettuja. Kaikki saavat saman palkan. Se Raamatussa kyllä lukee. Sen voi nähdä Jeesuksen vertauksista, jotka kertovat taivasten valtakunnasta. Jumala on tasapuolinen ja oikeudenmukainen, ei kiduttaja. Jumala ei tuomitse hyvien tekojenkaan kanssa niin, niin miksi sitten pahojen tekojen mukaan tuomittaisiin niin?

    Tuollainen väärä oppi on vain ilkikuristen uskovaisten kuvitelmia. Sellaisten, jotka haluavat saada jotakin hyvitystä omalle kärsimykselleen. Olisi sielua hivelevää saada kuulla Saatanan joutuvan kärsimään kadotuksessa enemmän kuin ihmisten, onhan hän niin paljon muita pahempi olento mutta se ei ole raamatunmukaista. Raamattuun ei voi lähteä keksimään omia oppejaan. Vaikka kuinka sukupolvet ennen tätä ovat opettaneet tätä raamatunvastaista oppia, se ei tee siitä totta. JOS jumala toimisi ihmistä vastaan tällaisella logiikalla, löytyisi siitä viitteitä Raamatusta. Erityisesti siitä pitäisi löytyä viitteitä Vanhan testamentin puolelta, jossa Jumala tappoi tai tapatti paljon pahoja ihmisiä mutta missään Vanhassa testamentissa ei sanota että jotkut olisivat pysyneet hengissä yliluonnollisella tavalla pidempään tapettaessa, kuin toiset. Silti hekin saivat tekojensa mukaan.

    Tähän vielä lisäyksenä Kai_A:n kommentti tähän kirjoitukseeni, jonka jo aiemmin julkaisi Adventismi-palstalla.

    Kai: "Ensimmäisenä havaintona se, että Jeesus kuollessaan ristillä kantoi meidän syntivelkamme. Synnin rangaistus ei siis pahimmankaan syntisen kohdalla voisi olla ajallisesti tai kärsimyksen puolesta suurempi kuin mitä tapahtui ristillä. Samalla käy selväksi, että tuli on Raamatun helvettikuvauksissa toisarvoinen asia. Jos tuli olisi pääasia, ei Jeesus kärsinyt synnin rangaistusta.

    Mutta tämä on vasta jutun alku. Vaikka risti aiheuttaa suuren fyysisen kärsimyksen - ei hänen kokemansa ruumiillinen kipu ollut asian ydin. Se löytyy sanoista: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit.

    Jeesus opettikin, että sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmisteluja, rangaistaan monella lyönnillä. Tuomio on henkisellä puolella."


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kristuksen laki on Rakkauden laki.
    Rakkauden kaksoiskäsky:
    Rakasta Jumalaa ylitse kaiken muun
    kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta ymmärryksestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
    Näissä ovat sekä laki, että profeetat.

    s-seutulainen

    >>>>Kristuksen laki on Rakkauden laki.
    Rakkauden kaksoiskäsky:
    Rakasta Jumalaa ylitse kaiken muun
    kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta ymmärryksestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
    Näissä ovat sekä laki, että profeetat.
    >>>

    Jeesus lainasi nämä kohdat Vanhasta Testamentista.
    5Ms6:5, 3Ms19:18
    Näitä eivät fariseukset korostaneet, vaikka sisältyivät Raamattuun.
    Jeesus asetti tärkeimmät asiat laissa slelkeästi ylimmiksi.
    Nämä kaksi käskyä ovat tiivistelmä dekalogista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>>Kristuksen laki on Rakkauden laki.
    Rakkauden kaksoiskäsky:
    Rakasta Jumalaa ylitse kaiken muun
    kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta ymmärryksestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
    Näissä ovat sekä laki, että profeetat.
    >>>

    Jeesus lainasi nämä kohdat Vanhasta Testamentista.
    5Ms6:5, 3Ms19:18
    Näitä eivät fariseukset korostaneet, vaikka sisältyivät Raamattuun.
    Jeesus asetti tärkeimmät asiat laissa slelkeästi ylimmiksi.
    Nämä kaksi käskyä ovat tiivistelmä dekalogista.

    Vaikka olisivatkin mielestäsi tiivistelmä dekalogista, ne eivät sisältyneet dekalogiin. Niiden merkityskin vaihteli Vanhan liiton ja Uuden liiton välillä.

    Dekalogi oli puutteellinen lain määritelmänä. Siksi tarvittiin niin monia muita lakeja ohjaamaan kansaa. Vaikka nämä muut lait annettiin Vanhassa liitossa tottelemattomuuden takia, se ei pidä Uudessa liitossa paikkaansa, sillä rakkauden kaksoiskäsky ja henkilöön katsomisen kieltävä laki annettiin uudestaan Jeesuksen aikana eri syystä. Tällöin perusteena ei sanottu olevan tottelemattomuus vaan se, että rakkaus on lain täyttymys. Peruste on siis täysin eri. Siksi nuo kolme lakia piti ensin lakkauttaa ja sitten antaa uusina käskyinä. Niinhän Paavalikin sanoo, että minä annan teille uuden käskyn, joka on vanha käsky: rakastakaa toisianne.

    - Advis


  • E. N. opettaa [suomennettu]: 'On totta että uskovat eivät ole Mooseksen lain alla. Paavali nuhteli siitä mitä hän kutsui 'toiseksi evankeliumiksi' -Gal. 1:6-. 'Tuo toinen evankeliumi ei ollut kuuliaisuutta messiaalle; se oli havittelemista tulla vanhurskautetuksi Mooseksen lain avulla.'

   E. N. opettaa: 'Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen hengessä vaeltamiselle ei lihassa. Paavali sanoo': [Gal 5:16-25] Minä sanon: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
   Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
   Mutta jos hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
   Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
   epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
   Ja hedelmä hengen on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvänsuopuus, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä
   Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka [ovat] Kristuksen, ristiinnaulitsivat lihan himoineen ja haluineen. Jos elämme hengellä, hengellä myös vaeltakaamme.

   [1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

   Len L:n opetusta suomennettuna: 'Laki on hyvä jos sitä käytetään lainmukaisesti. Paavali opetti että laki asetetaan tietyille ihmisille, nimittäin väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille. Sellaisten ihmisten täytyy nähdä laissa, että se tie, jossa he elävät, on inhottava Jumalalle. Heidän täytyy nähdä että Jumala vihaa sitä mitä he tekevät. 'Len L opettaa: 'Tässä lauseessa Paavali opetti myös, että ne jotka ovat väärintekijöitä ja niskoittelevia, vääriä ja syntisiä, epähurskaita ja epäpyhiä, isänsä tappajia ja äitinsä tappajia, murhaajia, haureellisia, miehimyksiä, ihmisten varastajia, valehtelijoita, valapattoisia, ne kaikki tekivät vastaan tervettä opetusta. 'Len L. opettaa: 'Laki ei aseteta ainoastaan sellaisille ihmisille kuin hän spesifioi tässä, vaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia. Termi 'jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia' käsittää minkä tahansa toisen tuossa kategoriassa ilman tarvetta Paavalin spesifioida se. Kun lakia käytetään lainmukaisesti, se ei ole vastaan tervettä oppia.

   Len L. opettaa: 'Paavali opetti kirjessään Timoteukselle, että laki asetetaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia.'Len L. opettaa: 'Ja kertoessaan että laki asetetaan sellaisille ihmisille [väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia], hän ei rajannut sitä epäuskoisiin; laki asetetaan näissä tiloissa siitä huolimatta, että henkilö nimittää itseään veljeksi.'

   • >>>E. N. opettaa [suomennettu]: 'On totta että uskovat eivät ole Mooseksen lain alla. Paavali nuhteli siitä mitä hän kutsui 'toiseksi evankeliumiksi' -Gal. 1:6-. 'Tuo toinen evankeliumi ei ollut kuuliaisuutta messiaalle; se oli havittelemista tulla vanhurskautetuksi Mooseksen lain avulla.'<<<

    Sinä puhut roskaa ja eksytät.

    Kuulaisuus Messiaalle on nimenomaan sitä, että noudattaa Jeesuksen Kristuksen käskyjä. Hän sanoi, että noudattakaa Mooseksen lakia, joten niin tulee kristittyjen tehdä.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

    Paavali tarkoittaa lain alaisilla vanhan liiton juutalaisia. Paavali itse noudatti lakia, mutta ei ollut lain alla, koska hän uskoi Jeesukseen Kristukseen. Paavali oli armon alla, mutta opetti, että uudessa liitossa tulee noudattaa Moosekseen lakia, muuten saa tottelemattomana tuomion helvettiin.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Joh 8:34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

    Room 6:14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
    15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
    16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.


   • Kirjoitit Advis. >>>Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla.<<<

    Tosiaan uskon, kuten eräs Ben opettaa, [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'.

    [Room. 7:4] niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin sille laille Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle

    [Room 7:6] but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of the spirit, and not oldness of the letter

    [ Room. 6:5-6 ] For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.

    [Room 6:8-9 ] mutta jos kuolimme Kristuksen kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
    Tietäen, että Kristus nostettiin kuolleista, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse

    [Room. 6:11] täten ja te lukekaa itsenne kuolleita oleviksi synnille, ja elävinä Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa Herrassamme

    [Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että Jumalalle eläisin

    Mutta uskon myös kuten E. N opettaa: 'Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen hengessä vaeltamiselle ei lihassa.

    Lue https://keskustelu.suomi24.fi/t/16036034/rakkauden-ja-vapauden-laki#comment-98979391

    Jos uskova alkaa vaeltaa lihassa tehden lihan tekoja, niin onko hänen vanha ihmisensä sillä hetkellä enää kuolleessa tilassa? Asetetaanko laki sellaiselle henkilölle ja onko hän lain alla siinä langenneessa tilassa?

    Jos uskova vaikka valehdellen sanoisi väärän todistuksen lähimmäisestään, niin asetetaanko laki hänelle ja onko hän lain alla siinä langenneessa tilassa? Jakeessa 1.Tim. 1:10 mainitaan valehtelijat.

    [1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

    Mutta huomaathan, että noissa jakeissa 1. Tim. 1:8-10 ei mainita sapattina työtätekeviä, eikä mm. parranreunanleikkaajia, eikä katkarapujensyöjiä eikä sianlihansyöjiä. Ja uskon, että työntekoa sapattina, parran reunan leikkaamista, sianlihan syöntiä ja katkarapujen syöntiä EI luokitella sisältyväksi jakeissa 1.Tim. 1:10 mainittuun ilmaisuun 'ja jos [on] jotakin toista joka on tervettä oppia vastaan '


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitit Advis. >>>Se, että me emme ole lain alla tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että Jeesuksen kuoleman tähden meitä ei tuomita lain perusteella niin kuin tuomittiin niitä, jotka Vanhan liiton aikana olivat lain alla.<<<

    Tosiaan uskon, kuten eräs Ben opettaa, [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu ], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'.

    [Room. 7:4] niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin sille laille Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle

    [Room 7:6] but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of the spirit, and not oldness of the letter

    [ Room. 6:5-6 ] For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.

    [Room 6:8-9 ] mutta jos kuolimme Kristuksen kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
    Tietäen, että Kristus nostettiin kuolleista, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse

    [Room. 6:11] täten ja te lukekaa itsenne kuolleita oleviksi synnille, ja elävinä Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa Herrassamme

    [Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että Jumalalle eläisin

    Mutta uskon myös kuten E. N opettaa: 'Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen hengessä vaeltamiselle ei lihassa.

    Lue https://keskustelu.suomi24.fi/t/16036034/rakkauden-ja-vapauden-laki#comment-98979391

    Jos uskova alkaa vaeltaa lihassa tehden lihan tekoja, niin onko hänen vanha ihmisensä sillä hetkellä enää kuolleessa tilassa? Asetetaanko laki sellaiselle henkilölle ja onko hän lain alla siinä langenneessa tilassa?

    Jos uskova vaikka valehdellen sanoisi väärän todistuksen lähimmäisestään, niin asetetaanko laki hänelle ja onko hän lain alla siinä langenneessa tilassa? Jakeessa 1.Tim. 1:10 mainitaan valehtelijat.

    [1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

    Mutta huomaathan, että noissa jakeissa 1. Tim. 1:8-10 ei mainita sapattina työtätekeviä, eikä mm. parranreunanleikkaajia, eikä katkarapujensyöjiä eikä sianlihansyöjiä. Ja uskon, että työntekoa sapattina, parran reunan leikkaamista, sianlihan syöntiä ja katkarapujen syöntiä EI luokitella sisältyväksi jakeissa 1.Tim. 1:10 mainittuun ilmaisuun 'ja jos [on] jotakin toista joka on tervettä oppia vastaan '

    Sinä jatkat eksyttämistä kuin Saatana.

    Jokainen, joka ei alistu noudattamaan Mooseksen lakia, on lihassa ja Kristuksen vihollinen.

    Ne ovat Pyhässä Hengessä, jotka kuolettavat itsestään lain rikkomisen pois Pyhän Hengen voimalla.

    Room 7:14 Me tiedämme, että laki on hengellinen.

    Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
    7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
    8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
    ----
    13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

    Jokainen, joka jatkaa elämistä lakia rikkoen, on Kristuksen armon ulkopuolella, koska hän ei tehnyt parannusta.

    Lain rikkomisesta parannuksen tehneet saavat Jeesukselta armon.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä jatkat eksyttämistä kuin Saatana.

    Jokainen, joka ei alistu noudattamaan Mooseksen lakia, on lihassa ja Kristuksen vihollinen.

    Ne ovat Pyhässä Hengessä, jotka kuolettavat itsestään lain rikkomisen pois Pyhän Hengen voimalla.

    Room 7:14 Me tiedämme, että laki on hengellinen.

    Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
    7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
    8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
    ----
    13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

    Jokainen, joka jatkaa elämistä lakia rikkoen, on Kristuksen armon ulkopuolella, koska hän ei tehnyt parannusta.

    Lain rikkomisesta parannuksen tehneet saavat Jeesukselta armon.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

    Ja taas olet täydessä vauhdissa, nyt tässä ketjussa, helvetintuomioitasi jakelemassa.
    Olet saanut erittäin hyviä vastauksia esim. ketjun aloittajalta - lyödäksesi ne kaikki tuttuun tapaasi lyttyyn.
    Muuten, miten olet tänään onnistunut Mooseksen lain täyttämisessä - tähän mennessä, ehtootahan on edessä vielä pitkälti!?

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä jatkat eksyttämistä kuin Saatana.

    Jokainen, joka ei alistu noudattamaan Mooseksen lakia, on lihassa ja Kristuksen vihollinen.

    Ne ovat Pyhässä Hengessä, jotka kuolettavat itsestään lain rikkomisen pois Pyhän Hengen voimalla.

    Room 7:14 Me tiedämme, että laki on hengellinen.

    Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
    7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
    8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
    ----
    13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

    Jokainen, joka jatkaa elämistä lakia rikkoen, on Kristuksen armon ulkopuolella, koska hän ei tehnyt parannusta.

    Lain rikkomisesta parannuksen tehneet saavat Jeesukselta armon.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Ap.t 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

    Sinä puhut kuin Petteri sinä eksytät kuin Erkki.


  • Room. 13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 13:9 Sillä nämä: älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä: rakasta lähimmäistäsi kuin sinua

  • Gal.5:14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jaak:2:8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi, niin te hyvin teette. Matt.22:36-40

  • Annetaan Raamatun puhua.

   Gal 2:21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.
   Gal3:11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta."
   Gal5:4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

   Apt13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

   Room 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
   3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
   3:25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
   3:26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
   3:27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
   3:28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

   • Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.


   • >> Rakkauden, vapauden ja uskon laki on Mooseksen laki, >>

    Tuosta edellä olevasta kommentista, joka alkaa,
    >>Annetaan Raamatun puhua. >>, käy hyin ilmi siinä olevien Raamatunkohtien kautta, että Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.

    Apt13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

    Tässä on tuotu selkeästi esille, että Mooseksen lain kautta ei voi päästä vapaaksi, vapauteen.

    Vain Vapahtaja voi aikaansaada vapauden, mihin Mooseksen laki ei kyennyt.

    17. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
    18. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
    19. - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi - mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
    ( Hep 7)

    Laki joka ei tehnyt mitään täydelliseksi olikin vain siihen asti, kunnes oli tuleva se luvattu siemen, joka on Jeesus Kristus.

    16. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.
    17. Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi.
    18. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
    19. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
    ( Gal 3)

    Vapauden laki astui voimaan Vapahtajassa, Kristuksessa.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Jeesuksen puoleen kääntynyt pahantekijä ristillä, sai kokea paremman toivon , Vapahtaja vapautti synneistä pahantekijän, pahantekijänkin synnit oli Hänen päällensä heitetyt.

    1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
    ( Gal 5)

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Rakkauden, vapauden ja uskon laki on Mooseksen laki, >>

    Tuosta edellä olevasta kommentista, joka alkaa,
    >>Annetaan Raamatun puhua. >>, käy hyin ilmi siinä olevien Raamatunkohtien kautta, että Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.

    Apt13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

    Tässä on tuotu selkeästi esille, että Mooseksen lain kautta ei voi päästä vapaaksi, vapauteen.

    Vain Vapahtaja voi aikaansaada vapauden, mihin Mooseksen laki ei kyennyt.

    17. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
    18. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
    19. - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi - mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
    ( Hep 7)

    Laki joka ei tehnyt mitään täydelliseksi olikin vain siihen asti, kunnes oli tuleva se luvattu siemen, joka on Jeesus Kristus.

    16. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.
    17. Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi.
    18. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
    19. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
    ( Gal 3)

    Vapauden laki astui voimaan Vapahtajassa, Kristuksessa.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Jeesuksen puoleen kääntynyt pahantekijä ristillä, sai kokea paremman toivon , Vapahtaja vapautti synneistä pahantekijän, pahantekijänkin synnit oli Hänen päällensä heitetyt.

    1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
    ( Gal 5)

    Usko Toivonen

    >>Tässä on tuotu selkeästi esille, että Mooseksen lain kautta ei voi päästä vapaaksi, vapauteen.<<

    Tämä pätee vain silloin, jos noudattaa vain osaa lain käskyistä ja jättää noudattamatta lain käskyä uskoa Messiaaseen.

    Lain käskyjen noudattaminen uskossa Jeesukseen Kristukseen vapauttaa synnin orjuudesta.

    Synnin orjia ovat kaikki ne kristityt, jotka rikkovat lakia vastaan. He eivät ole kuolettaneet itsestään syntiä pois Pyhä Hengen voimalla, vaan ovat laittomuutensa takia edelleen lihassa.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Joh 8:34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

    Room 6:16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

    >>Vapauden laki astui voimaan Vapahtajassa, Kristuksessa.<<

    Moni helluntaiseurakunnissa käyvä lain rikkoja luulee olevansa vapaa Kristuksessa, koska on Usko.Toivosen kaltaisia valhesaarnaajia, jotka eksyttävät seurakunnan tekemään laittomuutta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    1 Joh 2:3 Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä.
    4 Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.
    5 Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään.
    6 Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.

    Yksikään Mooseksen laista piittaamaton helluntailainen kristitty ei ole vapaa eikä Kristuksessa. Laittomuuden tekijät ovat kaikki lihassa ja Kristuksen vihollisia.

    Room 7:14 Me tiedämme, että laki on hengellinen.

    Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
    7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
    8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
    ----
    13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Tässä on tuotu selkeästi esille, että Mooseksen lain kautta ei voi päästä vapaaksi, vapauteen.<<

    Tämä pätee vain silloin, jos noudattaa vain osaa lain käskyistä ja jättää noudattamatta lain käskyä uskoa Messiaaseen.

    Lain käskyjen noudattaminen uskossa Jeesukseen Kristukseen vapauttaa synnin orjuudesta.

    Synnin orjia ovat kaikki ne kristityt, jotka rikkovat lakia vastaan. He eivät ole kuolettaneet itsestään syntiä pois Pyhä Hengen voimalla, vaan ovat laittomuutensa takia edelleen lihassa.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Joh 8:34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

    Room 6:16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

    >>Vapauden laki astui voimaan Vapahtajassa, Kristuksessa.<<

    Moni helluntaiseurakunnissa käyvä lain rikkoja luulee olevansa vapaa Kristuksessa, koska on Usko.Toivosen kaltaisia valhesaarnaajia, jotka eksyttävät seurakunnan tekemään laittomuutta.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    1 Joh 2:3 Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä.
    4 Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.
    5 Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään.
    6 Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.

    Yksikään Mooseksen laista piittaamaton helluntailainen kristitty ei ole vapaa eikä Kristuksessa. Laittomuuden tekijät ovat kaikki lihassa ja Kristuksen vihollisia.

    Room 7:14 Me tiedämme, että laki on hengellinen.

    Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
    7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
    8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
    ----
    13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

    "Synnin orjia ovat kaikki ne kristityt, jotka rikkovat lakia vastaan. He eivät ole kuolettaneet itsestään syntiä pois Pyhä Hengen voimalla, vaan ovat laittomuutensa takia edelleen lihassa."

    Väitätkö siis olevasi TÄYSIN synnitön? Ymmärtääkseni kukaan ei pysty täysin olemaan tekemättä synnin tekoja. Ja mikä pahinta, nuo teot tehdään enemmän tai vähemmän tahallaan, sillä uskova tietää lain ansiosta, mikä on syntiä ja mikä ei ja sortuu syntiin tekoihin silti.

    Onneksi Jeesus kuoli syntiemme puolesta ja onneksi Jumalan armo riittää pelastamaan meidät syntisetkin. Ja varmaan teidätkin, joka tekojenne kautta yritätte pelastua.


   • Tässä on tuotu selkeästi esille, että Mooseksen lain kautta ei voi päästä vapaaksi, vapauteen.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    >> Tämä pätee vain silloin, jos noudattaa vain osaa lain käskyistä ja jättää noudattamatta lain käskyä uskoa Messiaaseen. >>

    Tuo Apt 13. tekstikohta ei sisällä tuollaista väitettä, jonka esität,

    Tekstikohta kumoaa tuollaisen väittämän.

    Kirjoittaahan Luukas tuossa kohdassa

    "vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla."

    Mooseksen laki ei siis sisällä tuollaista mahdollisuutta, vaikka oppinne vuoksi sen haluaisitte niin olevan.

    Tässä ei ole mainittu mitään mahdollisuutta Mooseksen lain kautta päästä vapaaksi.

    Joten Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tässä on tuotu selkeästi esille, että Mooseksen lain kautta ei voi päästä vapaaksi, vapauteen.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    >> Tämä pätee vain silloin, jos noudattaa vain osaa lain käskyistä ja jättää noudattamatta lain käskyä uskoa Messiaaseen. >>

    Tuo Apt 13. tekstikohta ei sisällä tuollaista väitettä, jonka esität,

    Tekstikohta kumoaa tuollaisen väittämän.

    Kirjoittaahan Luukas tuossa kohdassa

    "vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla."

    Mooseksen laki ei siis sisällä tuollaista mahdollisuutta, vaikka oppinne vuoksi sen haluaisitte niin olevan.

    Tässä ei ole mainittu mitään mahdollisuutta Mooseksen lain kautta päästä vapaaksi.

    Joten Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.

    Usko Toivonen

    >>Joten Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.<<

    Taas Usko.Toivonen jää kiinni emävalheesta ja eksytyksestä.

    Mooseksen laissa on käsky uskoa Messiaaseen. Joka niin tekee, Mooseksen laista tulee hänelle vapauden laki, mitä ko. asia tarkoittaa.

    Jeesus ja Paavali noudattivat Mooseksen lakia ja Paavali julisti Mooseksen lakia, koska se todistaa Messiaasta. Vapauden laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali noudatti juutalaisten Mooseksen lakia, kuten teki myös Jeesus Kristus, joten se on vapauden laki kristityille.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

    Ap.t 28:23:Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen.

    Joh 5:46 Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut. [1. Moos. 49:10; 5. Moos. 18:18]


   • Tuo on vain oman oppinne näkemys, minkä tuo tekstikohta Apostolien teoissa mm. kumoaa.

    Teillähän on tapana mennä yli sen, mikä kirjoitettu on.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tässä Raamatun ilmoituksessa ei ole mitään viittausta väitteeseenne.

    Jos siis väität minun tai jonkun toisen kirjoittajan tässä asiayhteydessä, niin syytät tätä Raamatun ilmoitusta "emävalheeksi".

    Se että Paavali juutalaisille opetti Raamatun ilmoituksesta Messias-profetioita, joita Uudessa Testamentissa on eniten lainattu Psalmien kirjasta, ei tee Mooseksen laista Vapauden lakia, ei tee.

    Vaan kuten tuossakin Apt 13:38-39 on kirjoitettu, Mooseksen laki ei voi tehdä vapaaksi, joten se todistaa ettei Mooseksen laki ole Raamatun ilmoittama Vapauden laki.

    Paavali noudatti tarkasti isien lakia, mutta teki syntiä, eli sekin todistaa tuon Apt 19 tekstikohdan todistavan oppianne vastaan.

    Huomaa että julistat valehtelijoiksi myös Raamatun kirjoitukset.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on vain oman oppinne näkemys, minkä tuo tekstikohta Apostolien teoissa mm. kumoaa.

    Teillähän on tapana mennä yli sen, mikä kirjoitettu on.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tässä Raamatun ilmoituksessa ei ole mitään viittausta väitteeseenne.

    Jos siis väität minun tai jonkun toisen kirjoittajan tässä asiayhteydessä, niin syytät tätä Raamatun ilmoitusta "emävalheeksi".

    Se että Paavali juutalaisille opetti Raamatun ilmoituksesta Messias-profetioita, joita Uudessa Testamentissa on eniten lainattu Psalmien kirjasta, ei tee Mooseksen laista Vapauden lakia, ei tee.

    Vaan kuten tuossakin Apt 13:38-39 on kirjoitettu, Mooseksen laki ei voi tehdä vapaaksi, joten se todistaa ettei Mooseksen laki ole Raamatun ilmoittama Vapauden laki.

    Paavali noudatti tarkasti isien lakia, mutta teki syntiä, eli sekin todistaa tuon Apt 19 tekstikohdan todistavan oppianne vastaan.

    Huomaa että julistat valehtelijoiksi myös Raamatun kirjoitukset.

    Usko Toivonen

    >>38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)<<

    Tuossa puhutaan vanhan liiton juutalaisille, jotka eivät uskoneet Jeesukseen, mikä käy ilmi mm. jakeesta 45. Tämän totuuden sinä Usko.Toivonen tapasi mukaisesti pimitit, minkä takia sinun kirjoituksesi ovat emävalheita.

    Mitä tulee vapauteen, niin Mooseksen lain rikkojat ovat synnin orjia ja lain noudattajat ovat vapaita, jos uskovat lain käskyn mukaisesti Jeesukseen Kristukseen. Sinä Usko.Toivonen et ole vapaa vaan nimenomaan synnin siteissä.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Joh 8:34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.,

    Room 6:16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

    Room 8:13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

    3 Moos 18:5 Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra.

    Joh 12:50 ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on vain oman oppinne näkemys, minkä tuo tekstikohta Apostolien teoissa mm. kumoaa.

    Teillähän on tapana mennä yli sen, mikä kirjoitettu on.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tässä Raamatun ilmoituksessa ei ole mitään viittausta väitteeseenne.

    Jos siis väität minun tai jonkun toisen kirjoittajan tässä asiayhteydessä, niin syytät tätä Raamatun ilmoitusta "emävalheeksi".

    Se että Paavali juutalaisille opetti Raamatun ilmoituksesta Messias-profetioita, joita Uudessa Testamentissa on eniten lainattu Psalmien kirjasta, ei tee Mooseksen laista Vapauden lakia, ei tee.

    Vaan kuten tuossakin Apt 13:38-39 on kirjoitettu, Mooseksen laki ei voi tehdä vapaaksi, joten se todistaa ettei Mooseksen laki ole Raamatun ilmoittama Vapauden laki.

    Paavali noudatti tarkasti isien lakia, mutta teki syntiä, eli sekin todistaa tuon Apt 19 tekstikohdan todistavan oppianne vastaan.

    Huomaa että julistat valehtelijoiksi myös Raamatun kirjoitukset.

    Usko Toivonen

    Miksi Uskoton Toivoton huijaa koko ajan? Tässä on paljastettu Uskottoman Toivottoman huijaus.

    >>21 Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen.
    ( Gal 3, 92-käännös)
    Tämän jakeen loppuosaa ette siedä ja sen sen vuoksi ette sitä siteeraa. Ja totuus väärälle siteeramisellenne on se, että tuossa jakeen loppuosassa on totuus, mitä oppinne ei kestä.<<

    Koko asia irtoaa asiayhteydestä, koska Uskoton Toivoton ei siteeraa Galatalaiskirjeen kolmannesta luvusta niitä jakeita, jotka kertovat syyn, miksi lain noudattaminen ei vanhurskauta ketään:

    "Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen." (Gal 3:22)

    Syy on, ettei lain käskyjen noudattaminen anna vanhurskautta, JOS ei usko Jeesukseen Kristukseen, mitä lakikin käskee tekemään.

    Sitten kun Jeesus puhuu häneen uskoville, niin hän sanoo, että Mooseksen lain noudattaminen antaa elämän. Tämä tietenkin tarkoittaa silloin sitä, että myös noudattaa lain käskyä uskoa Messiasta. Kun uskoo Jeesukseen ja tekee parannuksen lain rikkomisesta, niin synnit saa anteeksi ja Jumalan käskyjen noudattaminen usko mukaan lukien antaa elämän.

    "Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra." (3 Moos 18:5)

    "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua." (Joh 12:50)

    Jos Uskoton Toivoton taas yrittää väittää vastaa, ettei laki muka anna elämään siteeraamalla Galatalaiskirjettä, niin tässä on selitys valmiiksi, miksi hänen selityksensä on eksyttämistä.

    Lain noudattaminen antaa elämän, JOS sen tekee uskossa Jeesukseen Kristukseen. Tätä Uskoton Toivoton ei sano, koska hän huijaa teitä.

    "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." (Room 2:13)

    Mikä Oli Todistettava.


   • Raamatun ilmoitus ei valehtele:

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tuo on täysin aukoton imoitus siitä, että Mooseksen lain kautta ei voi vapaaksi tulla.

    Ei tuossa ole mitään lisävaihtoehtoja, mitä joudutte lisäämään siihen mikä tässä kirjoitettu on.

    Mooseksen lain kautta ei voi vapaaksi tulla.
    Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Raamatun ilmoitus ei valehtele:

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tuo on täysin aukoton imoitus siitä, että Mooseksen lain kautta ei voi vapaaksi tulla.

    Ei tuossa ole mitään lisävaihtoehtoja, mitä joudutte lisäämään siihen mikä tässä kirjoitettu on.

    Mooseksen lain kautta ei voi vapaaksi tulla.
    Mooseksen laki ei ole Vapauden laki.

    Usko Toivonen

    Usko Toivonen pimittää koko totuuden, koska hänen tavoitteensa on eksyttää palstan lukijat kadotukseen.

    Apostolien tekojen luvun 13 lainauksesi on osoitettu niille juutalaisille, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. Sen vuoksi lain käskyt eivät heitä vanhurskauta. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus.

    Sen takia annan lisää jakeita teille, että tiedätte, ettei lakia rikkovat kristityt ole vanhurskaita vaikka he sanoisivat uskovansa Jeesukseen. Vanhurskaus tulee laista, kun noudattaa sen käskyä uskoa Kristusta. Jae Ap. t. 13:39 on osoitettu niille, jotka eivät usko Jeesukeen, joten se ei kumoa tätä asiaa. Tämän vuoksi tulee kiinnittää huomiota näihin jakeisiin ja erityisesti Roomalaiskirjeeseen, jonka toinen luku on osoitettu Jeesukseen uskoville.

    Viides Mooseksen kirja luku 6:
    25 Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'

    Roomalaiskirje luku 2:
    Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Jaakobin kirje luku 1:
    22 Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä -- älkää pettäkö itseänne.

    Jaakobin kirje luku 2:
    24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

    Jokaisen on syytä varoa Usko Toivosta, koska hän ei ole rehellinen. Hänen juonensa on tuotu julki hyvin ymmärrettävällä tavalla tässä kommentissa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/16004287/todellinen-sapatin-lepo-vai-viikkosapatin-muotomeno#comment-99007305


   • Kun nuokaan sanasi eivät pidä paikkaansa ...

    >> Apostolien tekojen luvun 13 lainauksesi on osoitettu niille juutalaisille, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. >>,

    niin kuinka mikään muukaan opistasi kumpuava kirjoittelu voisi olla vakavasti otettavaa.

    Nuo sanat ovat ensisijaisesti juutalaisille

    15 Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa".
    16 Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa!
    ...
    26 Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty.
    ...

    Ja on osa Paavalin evankeliumin julistamista, johon liittyen hän julistaa:

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Ja sama sanahan koskee kaikkia Mooseksen lakiin perustavia, Paavali todistaa, että Mooseksen alin kautta ei ole mahdollista päästä vapaaksi kaikesta.

    Joten Mooseksen laki ei ole Vapauden laki Raamatun ilmoituksen mukaan.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun nuokaan sanasi eivät pidä paikkaansa ...

    >> Apostolien tekojen luvun 13 lainauksesi on osoitettu niille juutalaisille, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. >>,

    niin kuinka mikään muukaan opistasi kumpuava kirjoittelu voisi olla vakavasti otettavaa.

    Nuo sanat ovat ensisijaisesti juutalaisille

    15 Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa".
    16 Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa!
    ...
    26 Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty.
    ...

    Ja on osa Paavalin evankeliumin julistamista, johon liittyen hän julistaa:

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Ja sama sanahan koskee kaikkia Mooseksen lakiin perustavia, Paavali todistaa, että Mooseksen alin kautta ei ole mahdollista päästä vapaaksi kaikesta.

    Joten Mooseksen laki ei ole Vapauden laki Raamatun ilmoituksen mukaan.

    Usko Toivonen

    Usko.Toivonen huijaa taas

    Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. Sama asia tule esille Roomalaiskirjeen luvussa 9.

    Ap.t 38 Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi,
    39 saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa.
    ----
    45 Kun juutalaiset näkivät väenpaljouden, kiihko valtasi heidät ja he kiistivät herjaten sen, mitä Paavali puhui.

    Room 9:30 Mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet sen, nimittäin uskon vanhurskauden.
    31 Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut.
    32 Miksi ei? Siksi, että israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen,
    33 josta on kirjoitettu: -- Minä asetan Siioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.

    Usko.Toivosen valhe on, ettei tuon opetuksen takia lain noudattaminen vaikuta vanhurskauteen millään tavalla. Usko.Toivonen tapansa mukaan juonii ja valehtelee.

    Jos niin olisi niin nämä Paavalin jakeet olisivat kumoutuneet. Mutta kun eivät ole. Nämä jakeet ovat osoitettu Jeesukseen uskoville kristityille. Jos joku ei noudata Mooseksen lakia, niin hän ei ole vanhurskas, vaan saa tuomion helvettiin, vaikka olisi huutanut Jeesukselle "Herra, Herra".

    Room 2:12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    5 Moos 6:25 Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'

    Room 2:27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun nuokaan sanasi eivät pidä paikkaansa ...

    >> Apostolien tekojen luvun 13 lainauksesi on osoitettu niille juutalaisille, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. >>,

    niin kuinka mikään muukaan opistasi kumpuava kirjoittelu voisi olla vakavasti otettavaa.

    Nuo sanat ovat ensisijaisesti juutalaisille

    15 Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa".
    16 Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa!
    ...
    26 Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty.
    ...

    Ja on osa Paavalin evankeliumin julistamista, johon liittyen hän julistaa:

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Ja sama sanahan koskee kaikkia Mooseksen lakiin perustavia, Paavali todistaa, että Mooseksen alin kautta ei ole mahdollista päästä vapaaksi kaikesta.

    Joten Mooseksen laki ei ole Vapauden laki Raamatun ilmoituksen mukaan.

    Usko Toivonen

    Tässä on paljastettu Uskottoman Toivottoman huijaus.

    >>21 Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen.
    ( Gal 3, 92-käännös)
    Tämän jakeen loppuosaa ette siedä ja sen sen vuoksi ette sitä siteeraa. Ja totuus väärälle siteeramisellenne on se, että tuossa jakeen loppuosassa on totuus, mitä oppinne ei kestä.<<

    Koko asia irtoaa asiayhteydestä, koska Uskoton Toivoton ei siteeraa Galatalaiskirjeen kolmannesta luvusta niitä jakeita, jotka kertovat syyn, miksi lain noudattaminen ei vanhurskauta ketään:

    "Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen." (Gal 3:22)

    Syy on, ettei lain käskyjen noudattaminen anna vanhurskautta, JOS ei usko Jeesukseen Kristukseen, mitä lakikin käskee tekemään.

    Sitten kun Jeesus puhuu häneen uskoville, niin hän sanoo, että Mooseksen lain noudattaminen antaa elämän. Tämä tietenkin tarkoittaa silloin sitä, että myös noudattaa lain käskyä uskoa Messiasta. Kun uskoo Jeesukseen ja tekee parannuksen lain rikkomisesta, niin synnit saa anteeksi ja Jumalan käskyjen noudattaminen usko mukaan lukien antaa elämän.

    "Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra." (3 Moos 18:5)

    "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua." (Joh 12:50)

    Jos Uskoton Toivoton taas yrittää väittää vastaa, ettei laki muka anna elämään siteeraamalla Galatalaiskirjettä, niin tässä on selitys valmiiksi, miksi hänen selityksensä on eksyttämistä.

    Lain noudattaminen antaa elämän, JOS sen tekee uskossa Jeesukseen Kristukseen. Tätä Uskoton Toivoton ei sano, koska hän huijaa teitä.

    Kukaan Jeesukseen uskova kristitty ei ole vanhurskas ja ei myöskään saa syntejään anteeksi, jos hän ei ala noudattaa lakia, koska evankeliumissa on vaatimus tehdä parannus.

    "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'" (5 Moos 6:25)

    "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." (Room 2:13)

    Mikä Oli Todistettava.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tässä on paljastettu Uskottoman Toivottoman huijaus.

    >>21 Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen.
    ( Gal 3, 92-käännös)
    Tämän jakeen loppuosaa ette siedä ja sen sen vuoksi ette sitä siteeraa. Ja totuus väärälle siteeramisellenne on se, että tuossa jakeen loppuosassa on totuus, mitä oppinne ei kestä.<<

    Koko asia irtoaa asiayhteydestä, koska Uskoton Toivoton ei siteeraa Galatalaiskirjeen kolmannesta luvusta niitä jakeita, jotka kertovat syyn, miksi lain noudattaminen ei vanhurskauta ketään:

    "Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen." (Gal 3:22)

    Syy on, ettei lain käskyjen noudattaminen anna vanhurskautta, JOS ei usko Jeesukseen Kristukseen, mitä lakikin käskee tekemään.

    Sitten kun Jeesus puhuu häneen uskoville, niin hän sanoo, että Mooseksen lain noudattaminen antaa elämän. Tämä tietenkin tarkoittaa silloin sitä, että myös noudattaa lain käskyä uskoa Messiasta. Kun uskoo Jeesukseen ja tekee parannuksen lain rikkomisesta, niin synnit saa anteeksi ja Jumalan käskyjen noudattaminen usko mukaan lukien antaa elämän.

    "Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra." (3 Moos 18:5)

    "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua." (Joh 12:50)

    Jos Uskoton Toivoton taas yrittää väittää vastaa, ettei laki muka anna elämään siteeraamalla Galatalaiskirjettä, niin tässä on selitys valmiiksi, miksi hänen selityksensä on eksyttämistä.

    Lain noudattaminen antaa elämän, JOS sen tekee uskossa Jeesukseen Kristukseen. Tätä Uskoton Toivoton ei sano, koska hän huijaa teitä.

    Kukaan Jeesukseen uskova kristitty ei ole vanhurskas ja ei myöskään saa syntejään anteeksi, jos hän ei ala noudattaa lakia, koska evankeliumissa on vaatimus tehdä parannus.

    "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'" (5 Moos 6:25)

    "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." (Room 2:13)

    Mikä Oli Todistettava.

    Sinä pilkkaat toistuvasti Herran Jeesuksen nimen avuksi huutamista.
    Etkä alkuunkaan käsitä mitä se merkitsee - ja keille Herra Jeesus on kohdistanut nuo, niin mielelläsi siteeraamasi, sanat, kun Hän toteaa, etteivät kaikki, jotka sanovat hänelle Herra, Herra ...!
    Sitä, joka synnin hädässään kääntyy sydämestään Herran Jeesuksen puoleen ja huutaa Häntä Herranaan ja Vapahtajanaan avuksensa, ei Herra Jeesus noilla sanoillaan tarkoita.
    Sitä, joka Jumalan vetämänä tahtoo Herran Jeesuksen Kristuksen tykö tulla, ei Herra Jeesus luotansa työnnä eikä pois aja.

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä pilkkaat toistuvasti Herran Jeesuksen nimen avuksi huutamista.
    Etkä alkuunkaan käsitä mitä se merkitsee - ja keille Herra Jeesus on kohdistanut nuo, niin mielelläsi siteeraamasi, sanat, kun Hän toteaa, etteivät kaikki, jotka sanovat hänelle Herra, Herra ...!
    Sitä, joka synnin hädässään kääntyy sydämestään Herran Jeesuksen puoleen ja huutaa Häntä Herranaan ja Vapahtajanaan avuksensa, ei Herra Jeesus noilla sanoillaan tarkoita.
    Sitä, joka Jumalan vetämänä tahtoo Herran Jeesuksen Kristuksen tykö tulla, ei Herra Jeesus luotansa työnnä eikä pois aja.

    s-seutulainen

    Herra ei kuule niiden rukouksia, jotka sulkevat korvansa Mooseksen lailta.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Jes 59:2 Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule,
    3 sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta.

    Jes 1:15 Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat.


   • Kun syytätte minua ja muita kirjoittajia, jotka siteeraavat Raamattua nimenomaan asiayhteydessään, niin te syytätte Raamatun ilmoitusta huijaajaksi.

    Lukekaa ihmeessä asiayhteys Raamatusta.
    Mutta koska älyttäömiä väitätte ..

    >> Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. >>

    .. nin ei osoita.

    14 Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan; ja he menivät synagoogaan sapatinpäivänä ja istuutuivat.
    15 Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa".
    16 Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa!
    17 Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan, heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa, ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella,
    18 ja hän kärsi heidän tapojansa noin neljäkymmentä vuotta erämaassa
    19 ja hävitti seitsemän kansaa Kanaanin maasta ja jakoi niiden maan heille perinnöksi.
    20 Näin kului noin neljäsataa viisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samueliin saakka.
    21 Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi.
    22 Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni'.
    23 Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi,
    24 sittenkuin Johannes ennen hänen tuloansa oli saarnannut parannuksen kastetta kaikelle Israelin kansalle.
    25 Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä, sanoi hän: 'En minä ole se, joksi minua luulette; mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka kenkiä minä en ole arvollinen jaloista riisumaan'.
    26 Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty.
    27 Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan;
    28 ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin.
    29 Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan.
    30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.
    31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.
    32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
    33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt'.
    34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot'.
    35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta'.
    36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
    37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    40 Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa:
    41 'Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa; sillä minä teen teidän päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille'."
    42 Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina.
    43 Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa.
    44 Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.
    45 Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.
    45 Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.
    ( Apt 13. )

    Esitä nyt tästä tekstistä, missä sanotaan, kuten esität:

    >> >> Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. >>

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Herra ei kuule niiden rukouksia, jotka sulkevat korvansa Mooseksen lailta.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Jes 59:2 Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule,
    3 sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta.

    Jes 1:15 Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat.

    Herran Jeesuksen nimen avuksi huutamisen, Häneen turvautumisen, tiimoilta:

    >Jumalan lapsen perustava tuntomerkki on syntisenä olemisen tietoisuus ja hengen köyhyys. Samaan aikaan uskova iloitsee siitä, että hänellä on Vapahtaja. Se ei ole iloa omasta itsestä, vaan Jeesuksesta. Uskova ei voi elää päivääkään ilman Vapahtajan anteeksiantamusta ja turvaa.

    Köyhän syntisen ilon ja rauhan aiheena on Jumalan Karitsa, hänen haavansa ja verensä. Uskovan pyhitys onkin sitä, että hän saa olla tämän Kristuksen hoidossa ja lampaana hänen laumassaan. Silloin pyhitys ei ole oman kilvoituksen tulosta, vaan syntien anteeksiantamuksen osallisuutta.

    Se on Vapahtajaan nojautumista ja rukouksin hänen puoleensa kääntymistä. Jumalan lapsi on tosin puhdas ja pyhä Vapahtajan ansion tähden, mutta Kristuksen läheisyydessä hän tuntee alati oman syntisyytensä ja säilyy siten jatkuvasti armoa tarvitsevana kerjäläisenä Jumalan edessä. Vain kerjäläiselle Jumala antaa armonsa.<

    ( Zinzendorff )


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun syytätte minua ja muita kirjoittajia, jotka siteeraavat Raamattua nimenomaan asiayhteydessään, niin te syytätte Raamatun ilmoitusta huijaajaksi.

    Lukekaa ihmeessä asiayhteys Raamatusta.
    Mutta koska älyttäömiä väitätte ..

    >> Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. >>

    .. nin ei osoita.

    14 Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan; ja he menivät synagoogaan sapatinpäivänä ja istuutuivat.
    15 Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa".
    16 Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa!
    17 Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan, heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa, ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella,
    18 ja hän kärsi heidän tapojansa noin neljäkymmentä vuotta erämaassa
    19 ja hävitti seitsemän kansaa Kanaanin maasta ja jakoi niiden maan heille perinnöksi.
    20 Näin kului noin neljäsataa viisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samueliin saakka.
    21 Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi.
    22 Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni'.
    23 Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi,
    24 sittenkuin Johannes ennen hänen tuloansa oli saarnannut parannuksen kastetta kaikelle Israelin kansalle.
    25 Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä, sanoi hän: 'En minä ole se, joksi minua luulette; mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka kenkiä minä en ole arvollinen jaloista riisumaan'.
    26 Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty.
    27 Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan;
    28 ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin.
    29 Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan.
    30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.
    31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.
    32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
    33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt'.
    34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot'.
    35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta'.
    36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
    37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    40 Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa:
    41 'Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa; sillä minä teen teidän päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille'."
    42 Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina.
    43 Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa.
    44 Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.
    45 Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.
    45 Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.
    ( Apt 13. )

    Esitä nyt tästä tekstistä, missä sanotaan, kuten esität:

    >> >> Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. >>

    Usko Toivonen

    >>Esitä nyt tästä tekstistä, missä sanotaan, kuten esität:<<

    Se on sinun Usko.Toivonen lihallinen mielipiteesi, jolla ei ole mitään arvoa, koska se ei vastaa sitä, mitä Paavali opetti.

    Paavali opetti, että vain lakia noudattava kristitty on vanhurskas. Paavalin opetuksen mukaan laista piittaamaton kristitty ei saa armoa vaan tuomion.

    Room 2:12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
    ----
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

    Tämä vastaa Jeesuksen Kristuksen opetusta. Lakia rikkovat kristityt eivät saa armoa, mutta lain rikkomisesta parannuksen tehneet saavat.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    Herran Jeesuksen nimen avuksi huutamisen, Häneen turvautumisen, tiimoilta:

    >Jumalan lapsen perustava tuntomerkki on syntisenä olemisen tietoisuus ja hengen köyhyys. Samaan aikaan uskova iloitsee siitä, että hänellä on Vapahtaja. Se ei ole iloa omasta itsestä, vaan Jeesuksesta. Uskova ei voi elää päivääkään ilman Vapahtajan anteeksiantamusta ja turvaa.

    Köyhän syntisen ilon ja rauhan aiheena on Jumalan Karitsa, hänen haavansa ja verensä. Uskovan pyhitys onkin sitä, että hän saa olla tämän Kristuksen hoidossa ja lampaana hänen laumassaan. Silloin pyhitys ei ole oman kilvoituksen tulosta, vaan syntien anteeksiantamuksen osallisuutta.

    Se on Vapahtajaan nojautumista ja rukouksin hänen puoleensa kääntymistä. Jumalan lapsi on tosin puhdas ja pyhä Vapahtajan ansion tähden, mutta Kristuksen läheisyydessä hän tuntee alati oman syntisyytensä ja säilyy siten jatkuvasti armoa tarvitsevana kerjäläisenä Jumalan edessä. Vain kerjäläiselle Jumala antaa armonsa.<

    ( Zinzendorff )

    Sinun on turha laitana jotain Zinzendorffia, koska Raamattu yksin ratkaisee tämän asia. Herra ei kuule niiden rukouksia, jotka sulkevat korvansa Mooseksen lailta.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Jes 59:2 Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule,
    3 sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta.

    Jes 1:15 Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat.


   • No niin, siinä se nähtiin, kun pyysin esittåämään kyseisestä tekstikohdasta sen kohdan, mitä väitit siellä olevan.

    Esitä nyt tästä tekstistä, missä sanotaan, kuten esität:

    >> Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. >>

    Ja kun et sitä kyennyt esittämään, niin alat syyttelemään, kuten tapanasi on valheoppiasi puolustaa valheen keinoin.

    >> Se on sinun Usko.Toivonen lihallinen mielipiteesi, jolla ei ole mitään arvoa, koska se ei vastaa sitä, mitä Paavali opetti. >>

    Nyt on kysymys Raamatun ilmoituksesta, ei minunlihallisesta mielipiteestäni, mutta minkäkaltaisesta ilmoituksesta on kysymys sinun osaltasi.

    Esität perusteettomia syytöksiä toisia kirjoittajia vastaan ja vieläpä pyrit tietoisesti antamaan Raamatun ilmoituksesta, suorasta tekstistä, valheelisen kuvan.

    Miksi niin toimit?
    Toimit sen vuoksi siten, koska oppisi vaatii valehtelemaan Raamatun ilmoitusta.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    No niin, siinä se nähtiin, kun pyysin esittåämään kyseisestä tekstikohdasta sen kohdan, mitä väitit siellä olevan.

    Esitä nyt tästä tekstistä, missä sanotaan, kuten esität:

    >> Paavali osoittaa jakeen Ap.t 13:39 nimenomaan sellaisille juutalaisille, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Kristukseksi. >>

    Ja kun et sitä kyennyt esittämään, niin alat syyttelemään, kuten tapanasi on valheoppiasi puolustaa valheen keinoin.

    >> Se on sinun Usko.Toivonen lihallinen mielipiteesi, jolla ei ole mitään arvoa, koska se ei vastaa sitä, mitä Paavali opetti. >>

    Nyt on kysymys Raamatun ilmoituksesta, ei minunlihallisesta mielipiteestäni, mutta minkäkaltaisesta ilmoituksesta on kysymys sinun osaltasi.

    Esität perusteettomia syytöksiä toisia kirjoittajia vastaan ja vieläpä pyrit tietoisesti antamaan Raamatun ilmoituksesta, suorasta tekstistä, valheelisen kuvan.

    Miksi niin toimit?
    Toimit sen vuoksi siten, koska oppisi vaatii valehtelemaan Raamatun ilmoitusta.

    Usko Toivonen

    No niin, menkääs johonkin toisen ketjuun kinastelemaan aiheesta, joka ei kuulu tämän ketjun aiheeseen. Eikös teille ole tuttu Raamatun sana, jonka mukaan teidän pitää lähteä kalppimaan sieltä, missä teidän sanomaanne ei oteta vastaan.

    - Advis


   • Eikös keskustelu ole nimenomaan Vapauden laista, ja siitähän tässä on kysymys.

    Keskustelua onko Mooseksen laki vapauden laki.

    Ja siihen liittyy oleellisesti tuo ko. jae Apt 13:49.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tuo vetosi Herran Jeesuksen opetuslapsilleen ei ole aivan sopiva tähän aiheeseen.

    Paavalihan antaa ymmärtää, ettei tule hetkeksikään antaa periksi niille, jotka pyrkivät horjuttamaan vapautta Kristuksessa Jeesuksessa, joka on evankeliumin totuus.

    4. Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,
    5. me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.
    ( Gal. 2. )

    Myönnän toki, että keskustelu rönsyilee ja etta on hyvä pysyä aloittajan antamassa aiheessa.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinun on turha laitana jotain Zinzendorffia, koska Raamattu yksin ratkaisee tämän asia. Herra ei kuule niiden rukouksia, jotka sulkevat korvansa Mooseksen lailta.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Jes 59:2 Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule,
    3 sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta.

    Jes 1:15 Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat.

    1. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
    2. sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
    3. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
    4. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa.
    5. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
    6. ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
    7. ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi.'
    8. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
    9. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
    10. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
    11. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
    12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
    13. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
    14. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun syötte leskien talot, jopa näön vuoksi pitkiä rukouksia pitäen! Sentähden saatte sitä kovemman tuomion.
    15. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
    16. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'!
    17. Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?
    18. Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu.'
    19. Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää?
    20. Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on.
    21. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu.
    22. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.
    23. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
    24. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!
    25. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
    26. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
    27. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
    28. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.
    29. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,
    30. ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!
    ( Matt. 23 )

    jatkuu ...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikös keskustelu ole nimenomaan Vapauden laista, ja siitähän tässä on kysymys.

    Keskustelua onko Mooseksen laki vapauden laki.

    Ja siihen liittyy oleellisesti tuo ko. jae Apt 13:49.

    38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    ( Apt 13)

    Tuo vetosi Herran Jeesuksen opetuslapsilleen ei ole aivan sopiva tähän aiheeseen.

    Paavalihan antaa ymmärtää, ettei tule hetkeksikään antaa periksi niille, jotka pyrkivät horjuttamaan vapautta Kristuksessa Jeesuksessa, joka on evankeliumin totuus.

    4. Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,
    5. me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.
    ( Gal. 2. )

    Myönnän toki, että keskustelu rönsyilee ja etta on hyvä pysyä aloittajan antamassa aiheessa.

    Usko Toivonen

    Usko.Toivonen, jokainen järkevä ihminen kiinnittää huomiota siihen, että Paavali opettaa niin, että vain lain noudattajat ovat vanhurskaita. Tämän vuoksi pitää olla syy siihen, miksi Galatalaiskirjeessä tai Apostolien tekojen kirjassa lain noudattaminen ei toisi vanhurskautta. Siihen on selvä syy, mutta sinä yrität pimittää tämän syyn, koska sinä Usko.Toivonen olet Saatanan kätyri, jonka tehtävä on eksyttää seurakunta helvettiin.

    Miksi Uskoton Toivoton huijaa koko ajan? Tässä on paljastettu Uskottoman Toivottoman huijaus.

    >>21 Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen.
    ( Gal 3, 92-käännös)
    Tämän jakeen loppuosaa ette siedä ja sen sen vuoksi ette sitä siteeraa. Ja totuus väärälle siteeramisellenne on se, että tuossa jakeen loppuosassa on totuus, mitä oppinne ei kestä.<<

    Koko asia irtoaa asiayhteydestä, koska Uskoton Toivoton ei siteeraa Galatalaiskirjeen kolmannesta luvusta niitä jakeita, jotka kertovat syyn, miksi lain noudattaminen ei vanhurskauta ketään:

    "Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen." (Gal 3:22)

    Syy on, ettei lain käskyjen noudattaminen anna vanhurskautta, JOS ei usko Jeesukseen Kristukseen, mitä lakikin käskee tekemään.

    Sitten kun Jeesus puhuu häneen uskoville, niin hän sanoo, että Mooseksen lain noudattaminen antaa elämän. Tämä tietenkin tarkoittaa silloin sitä, että myös noudattaa lain käskyä uskoa Messiasta. Kun uskoo Jeesukseen ja tekee parannuksen lain rikkomisesta, niin synnit saa anteeksi ja Jumalan käskyjen noudattaminen usko mukaan lukien antaa elämän.

    "Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra." (3 Moos 18:5)

    "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua." (Joh 12:50)

    Jos Uskoton Toivoton taas yrittää väittää vastaa, ettei laki muka anna elämään siteeraamalla Galatalaiskirjettä, niin tässä on selitys valmiiksi, miksi hänen selityksensä on eksyttämistä.

    Lain noudattaminen antaa elämän, JOS sen tekee uskossa Jeesukseen Kristukseen. Tätä Uskoton Toivoton ei sano, koska hän huijaa teitä.

    "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.' (5 Moos 6:25)

    "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." (Room 2:13)

    Mikä Oli Todistettava.


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    1. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
    2. sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
    3. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
    4. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa.
    5. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
    6. ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
    7. ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi.'
    8. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
    9. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
    10. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
    11. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
    12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
    13. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
    14. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun syötte leskien talot, jopa näön vuoksi pitkiä rukouksia pitäen! Sentähden saatte sitä kovemman tuomion.
    15. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
    16. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'!
    17. Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?
    18. Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu.'
    19. Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää?
    20. Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on.
    21. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu.
    22. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.
    23. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
    24. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!
    25. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
    26. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
    27. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
    28. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.
    29. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,
    30. ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!
    ( Matt. 23 )

    jatkuu ...

    ... jatkoa

    31. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.
    32. Täyttäkää siis te isäinne mitta.
    33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
    34. Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;
    35. että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.
    36. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle.
    37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
    38. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.'
    39. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'"
    ( Matt.23 )


  • 1Joh.3:9 Biblia Jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei se syntiä tee; sillä hänen siemenensä pysyy hänessä, ja ei hän taida syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Saarn.7:21 Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä. 1Kun.8:46. 2Aik.6:36. Sananl.20:9

   • Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Ilm 14:12 Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

    Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.


  • antti wuoltee pilkkaamassa Jumalaa. Eikös Mooseksen lain teot ole ne, jotka valhehebrealaisen pelastaa???

  • Jaak.2:24 Biblia Niin siis näette, että ihminen töistä vanhurskautetuksi osoitetaan, ja ei ainoastaan uskossa. Kyllä minä, joka päivä, paiskin töitä!

  • Valhehebrelainen paiskii oman isänsä, pimeyden tekoja kaiket päivät!!!

  • Opettele kirjottelemaan oikein: Valhe heprealainen.

   • Onko kova stressi? Kaipatko lepoa jatkuvasta pikkutarkkuudesta, toisten huomauttelusta ja suorittamisesta? Ei se mitään, niin minäkin. Meitä on monia.


   • antti käyttää itse itsestään titteliä, hebrealainen. "Pastor, messianic community around Hämeenlinna hebrealainen".


   • Oikea muoto on valhehebrealainen. Muita vastaavia sanoja ovat mm. valheveljet ja antikristus.


   • kamalaaa, kamina_kuumaksi, antitoraisti jne.

    Onko kaikki baptistilähetysseurakunnan jäsenet niin jyrkästi Jumalan käskyjä vastaan kuin sinä olet?

    Oletko ottanut puheeksi tämän somekirjoittelusi seurakunnan johdon kanssa?


  • Judaisti, olet harhojesi vallassa.

   • Voitko kertoa, miten baptistilähetys suhtautuu sinun somekirjoitteluun?


  • olet varmaan jo hoidoissa?

   • Mistä sinulle tulee tuollainen mieleen?

    Kerro nyt, miten baptistilähetys sinuun suhtautuu?


  • Olet täysin harhojesi vallassa ja toistat päivästä toiseen samaa liturgiaa, etkä ole koskaan kieltänyt olevasi hoitoissa. Umpimielisyytesi on kaikkien nähtävillä.

   • Minä en todellakaan ole hoidossa. Olen terve ihminen.

    Onko sinulla mielessä hoitoasiat koko ajan?

    Nyt voisit kertoa, miten baptistilähetys suhtautuu sinuun?


   • kamalaaa, kamina_kuumaksi, antitoristi, olet koko ajan väittänyt, että eläkkeellä oleva pappi Antti Wuoltee kirjoittaa tälle keskustelupalstalle. Olisi nyt reilua, että sinäkin kerrot, kuka olet ja mikä on seurakuntasi. Nyt on otettu esille, että se olisi baptistilähetys. Tavastasi reagoida tähän kysymykseen toistuvasti hyökkäämällä takaisin voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että todellakin käyt baptistilähetyksessä.


  • Oletko sitten koko saatanan synagoogan joukko kaivalleen, sitä mihin seurakuntaan kuulun.
   Mutta oletko koskaan ajatellut että palstalla saattaa vierailla myös mielen sairauksien tuntijoita?

   • Okei, asia tuli nyt ainakin minulle selväksi, että kuulut johonkin baptistilähetys seurakuntaan. Joku voi tietää mihin niistä ja kuka olet, kun kerran pystyivät sen ilmoittamaan. Sinä olet kyllä niin törkeitä kirjoitellut someen, että olisi aikaa saada sinut oikeasti edesvastuuseen kirjoituksistasi.


  • Huomaat lopulta, että juuri judaistit ovat ne, jotka joutuivat vastuuseen kaikista törkeyksistään, joita he olivat tehneet suomi24:ssä.

   • kamalaaa, kamina_kuumaksi, antitoraisti,

    Judaistit ovat kirjoittaneet asiallisesti. Sinä olet kirjoitellut hyvin aggressiivisesti judaisteja pilkaten.

    Et ole vieläkään kertonut, mitä baptistilähetys on mieltä sinun somekirjoittelusta.


  • Ihminen rakastaa suorittamista.On niin mukavaa "ansaita" oma elämänsä/pelastuksensaja oikeastaan ihan kaikki.

   Ei pelastushistoria ole siksi monituhatvuotinen, etteikö Jumala olisi voinut nopeammin lunastaa meitä kuoleman vallasta, vaan siksi, että meille ei mene JUmalan suunnitelmat perille kovin helposti. Aina pitää ensin epäonnistua itse useasti ja monintavoin, että on valmis ottamaan mitään vastaan lahjana, ilman "mä tein sen" merkintää.
   Ja vaikka se "mä hoidan tän" historia nyt löytyy yhden kansan näkökulmasta, (jonka puupäisydessään voi varmasti tässä mielessä soveltaa kaikkiin juutalainen=suomalainen=korealainen jne), niin edelleen oma yrittäjyys on kovassa suosiossa.
   Se että Herra ilmoittaa myös synnin "synnyn", sen seurauksen ja pysyvyyden sekä mahdottomuuden noudattaa lakia (elää kuten Pyhä elää), ei vieläkään pysäytä "Mä teen tän nyt kuitenkin".
   Ja kun sanotaan selkeästi, että yksikään ei voi synnin vuoksi lakia noudattaa ja,että Jesus teki sen puolestamme (eli TEKI SEN JO) niin sitten päädytään siihen, että ",joo uskoa pitää ja sitten sen uskon kautta saadun Hengen avulla noudattaa (suorittaa) lakia".
   ELi se Jeesuksen kertakaikkinen lain täyttäminen EI VAAN RIITÄ.

   Ja kun joku uskaltaa evankeliumin kertoa, niin suorittamisen kannalla oleva sanoo, että "aijaa, saako sitä stten ryypätä, tappaa ja raiskata mielinmäärin, jos kerran lakia ei tarvitse noudattaa?" Ei ymmärretä, että on kahdenlaisia ihmisiä. Toiset lainalaisina hoitavat itse omat hommansa, aina synnin maksuun asti. Vähät välittävät Jumalasta tai ovat kääntäneet Hänelle selkänsä. SItten on evankeliumin vastaanottaneita, jotka eivät ole enää lainalaisia, vaan ovat lunastettuja ja vanhurskauden päällensä pukeneita. Kristus meissä kirkkauden toivo. Uskovat eivät Jumalan silmissä ole enää synnin vallassa olevia vaan Pyhiä Kristuksessa. Tämä vanhurskaus ei ole saavutettu vaan saatu lahjana. Koska Jumalan tahto on, että kaikki vapautuisivat ja pelastuisivat tuomiolta. Jumala ei ole kiinnostunut roboteista, orjista tai aivopestyistä suorittajista.
   Ja kyllä se Pyhä Henki lastansa opettaa. EI juuri Jumalan valtakuntaan syntynyt mieti miten voisi pahiten loukata puolestaan valtavasti vapaaehtoisesti kärsinyttä vapahtajaansa.
   Laki,niin kova, armoton ja ah niin ihana sana, vetää vaan puoleensa. ENkö minä nyt vähän voisi tähän jotain lisätä. Edes pikkuisen ristin päälle, ettei vaan kaikki olisi Rakkauden lahjaa.

   • Raamatussa ei sanota missään, että Jeesus Kristus on täyttänyt jonkun toisen puolesta velvollisuuden noudattaa lakia. Jeesus Kristus täytti omasta puolesta lain ja laissa olevat Messias profetiat. Jeesus antoi käskyn, että kaikkien kristittyjen tulee hänen esimerkkinsä mukaisesti täyttää laki. Paavali sanoi, että ne kristityt, jotka täyttävät lain, tulevat tuomitsemaan ne, jotka eivät noudattaneet lakia.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Matt 28:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Raamatun mukaan lain voi täyttää, kun tekee parannuksen synneistä uskossa Jeesukseen Kristukseen. Lain täyttäminen on kevyt taakka.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    5 Moos 30:11 Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.


  • Judaisti paskanjauhaja jatkaa valheitaan. Sinun mielestäsi on asiallista tuomita Lindroos ja Paavola ja Mattila helvetin kuuminpaan paikkaa.
   Sinä et ole Jumala, vaikka harhoissasi kuvittelet.
   Olet täysin poissa todellisesta elämästä.

   • Mainitsemasi miehet ovat kaikki eksyttäjiä.

    He antavat hyväksyntänsä laittomuudelle, tekevät itse laittomuutta ja opettavat seurakunnan tekemään laittomuutta. Sellaiset ovat vääriä profeettoja, jotka tekevät kelvotonta hedelmää. Sellaiset saavatkin tuomion kadotukseen. En minä heitä tuomitse, vaan Jumalan Sana heidät tuomitsee ja tässä on tuomio:

    Matt 5:15 "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.
    16 Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.
    17 Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä.
    18 Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä.
    19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.
    20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Ps 1:1 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa
    2 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.
    3 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.
    4 Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
    5 Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa.
    6 Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mainitsemasi miehet ovat kaikki eksyttäjiä.

    He antavat hyväksyntänsä laittomuudelle, tekevät itse laittomuutta ja opettavat seurakunnan tekemään laittomuutta. Sellaiset ovat vääriä profeettoja, jotka tekevät kelvotonta hedelmää. Sellaiset saavatkin tuomion kadotukseen. En minä heitä tuomitse, vaan Jumalan Sana heidät tuomitsee ja tässä on tuomio:

    Matt 5:15 "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.
    16 Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.
    17 Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä.
    18 Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä.
    19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.
    20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Ps 1:1 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa
    2 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.
    3 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.
    4 Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
    5 Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa.
    6 Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Korjaus Matt 5:15 => Matt 7:15


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mainitsemasi miehet ovat kaikki eksyttäjiä.

    He antavat hyväksyntänsä laittomuudelle, tekevät itse laittomuutta ja opettavat seurakunnan tekemään laittomuutta. Sellaiset ovat vääriä profeettoja, jotka tekevät kelvotonta hedelmää. Sellaiset saavatkin tuomion kadotukseen. En minä heitä tuomitse, vaan Jumalan Sana heidät tuomitsee ja tässä on tuomio:

    Matt 5:15 "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.
    16 Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.
    17 Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä.
    18 Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä.
    19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.
    20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Ps 1:1 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa
    2 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.
    3 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.
    4 Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
    5 Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa.
    6 Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.

    Sananl 28:9 Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Osaatko vastata, koska Mooseksen laki astui Suomessa voimaan?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Osaatko vastata, koska Mooseksen laki astui Suomessa voimaan?

    Viimeistään 1000-vuotiskauden alusta lukien. Silloin koko ihmiskunta noudattaa Mooseksen lakia ja maailman pääkaupunki on Jerusalem. Kaikki pakanakansat menevät Jerusalemiin kumartamaan Herraa Jeesusta ja kuulemaan temppelivuorelle lain opettamista.

    Jes 66:23 Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra.

    Sak 14:16 Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

    Jes 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
    3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana".
    4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Viimeistään 1000-vuotiskauden alusta lukien. Silloin koko ihmiskunta noudattaa Mooseksen lakia ja maailman pääkaupunki on Jerusalem. Kaikki pakanakansat menevät Jerusalemiin kumartamaan Herraa Jeesusta ja kuulemaan temppelivuorelle lain opettamista.

    Jes 66:23 Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra.

    Sak 14:16 Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

    Jes 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
    3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana".
    4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

    Sinähän satuja kertoilet. Olet täysin poissa tästä maailanssa ja elät aivan omissa harhamaailmoissa. Sanan mukaan tuhatvuotissa valtakunnassa ei edes kaivata Moosesta. "ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä."
    Lain tauluja ja lain kirjaa säilytettiin arkissa.
    Kerropa seuraava harha-aistimuksesi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän satuja kertoilet. Olet täysin poissa tästä maailanssa ja elät aivan omissa harhamaailmoissa. Sanan mukaan tuhatvuotissa valtakunnassa ei edes kaivata Moosesta. "ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä."
    Lain tauluja ja lain kirjaa säilytettiin arkissa.
    Kerropa seuraava harha-aistimuksesi.

    Sinähän pilkkaat Raamattua, kun kyseenalaistit niiden ilmoituksen. Tuossa siteerasin niitä jakeita, joissa sanotaan, että 1000-vuotiskaudella noudatetaan Mooseksen lakia kaikkialla maailmassa.

    Mitä tulee liitonarkkiin, niin se on ihan eri asia. Ei se vaikuta millään tavalla lain noudattamiseen. Ko. liitonarkkia ei ollut temppelissä enää Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Jeremia kirjoitti, ettei uutta arkkia enää rakenneta. Siitä huolimatta lakia noudatettiin normaalisti. Lain noudattaminen ei ole sidottu arkin olemassa oloon millään tavalla.

    Sinä näytät olevan joku Saatanan kätyri tai muut nettitrolli, koska hyökkäät heti vanhurskautta vastaan herjaamalla toista harha-aistimuksista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän pilkkaat Raamattua, kun kyseenalaistit niiden ilmoituksen. Tuossa siteerasin niitä jakeita, joissa sanotaan, että 1000-vuotiskaudella noudatetaan Mooseksen lakia kaikkialla maailmassa.

    Mitä tulee liitonarkkiin, niin se on ihan eri asia. Ei se vaikuta millään tavalla lain noudattamiseen. Ko. liitonarkkia ei ollut temppelissä enää Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Jeremia kirjoitti, ettei uutta arkkia enää rakenneta. Siitä huolimatta lakia noudatettiin normaalisti. Lain noudattaminen ei ole sidottu arkin olemassa oloon millään tavalla.

    Sinä näytät olevan joku Saatanan kätyri tai muut nettitrolli, koska hyökkäät heti vanhurskautta vastaan herjaamalla toista harha-aistimuksista.

    Raamatun pilkasta ei ole olemassa mitään säännöksiä. Raamattu on ihmisten kirjoittamaa tekstiä joka sisältää virheitä. Miksei Raamattua saisi pilkata?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän pilkkaat Raamattua, kun kyseenalaistit niiden ilmoituksen. Tuossa siteerasin niitä jakeita, joissa sanotaan, että 1000-vuotiskaudella noudatetaan Mooseksen lakia kaikkialla maailmassa.

    Mitä tulee liitonarkkiin, niin se on ihan eri asia. Ei se vaikuta millään tavalla lain noudattamiseen. Ko. liitonarkkia ei ollut temppelissä enää Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Jeremia kirjoitti, ettei uutta arkkia enää rakenneta. Siitä huolimatta lakia noudatettiin normaalisti. Lain noudattaminen ei ole sidottu arkin olemassa oloon millään tavalla.

    Sinä näytät olevan joku Saatanan kätyri tai muut nettitrolli, koska hyökkäät heti vanhurskautta vastaan herjaamalla toista harha-aistimuksista.

    Älä valehtele kakara, Mooseksen laki määräsi liiton arkin kaikkeinpyhimpään. Jos ei ollut liiton arkkia, niin ei myös ole ole noudattamista, sillä jokaista käskyä pitää noudattaa.
    Kuvitteletteko etteivät typerät valheesi näy? "toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin ;siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut".
    Olet valehteleva paskanjauhaja. Niin että kuka täällä onkaan saatanan kätyri ja valheen isän lapsi? Kuka kirjoittaa pelkkää pajunköyttä ja satuja, sinä valhejuutalainen.
    Valheesi liiton arkista oli kaikkien valheittesi huippu.
    Olet täysin joissain harhojen valhemaailmassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Älä valehtele kakara, Mooseksen laki määräsi liiton arkin kaikkeinpyhimpään. Jos ei ollut liiton arkkia, niin ei myös ole ole noudattamista, sillä jokaista käskyä pitää noudattaa.
    Kuvitteletteko etteivät typerät valheesi näy? "toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin ;siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut".
    Olet valehteleva paskanjauhaja. Niin että kuka täällä onkaan saatanan kätyri ja valheen isän lapsi? Kuka kirjoittaa pelkkää pajunköyttä ja satuja, sinä valhejuutalainen.
    Valheesi liiton arkista oli kaikkien valheittesi huippu.
    Olet täysin joissain harhojen valhemaailmassa.

    Eikä sinun pitäisi mennä nyt juttelemaan baptistilähetyksen johdon kanssa, jotta saisit tukea omaan tilanteeseesi. Jatkat harhaoppien levittämistä tavalla, joka ei ole normaalia.

    Mooseksen laki on voimassa edelleen myös uuden liiton aikana, joten sinun harhaoppisi liitonarkin olemassaolon ja lain noudattamisen välillä on todistettu vääräksi.

    Roomalaiskirje luku 3:
    31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Matteus luku 5:
    17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikä sinun pitäisi mennä nyt juttelemaan baptistilähetyksen johdon kanssa, jotta saisit tukea omaan tilanteeseesi. Jatkat harhaoppien levittämistä tavalla, joka ei ole normaalia.

    Mooseksen laki on voimassa edelleen myös uuden liiton aikana, joten sinun harhaoppisi liitonarkin olemassaolon ja lain noudattamisen välillä on todistettu vääräksi.

    Roomalaiskirje luku 3:
    31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Matteus luku 5:
    17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Kun kerran Mooseksen laki on voimassa, niin mene poimimaan tähteitä pelloilta, äläkä ota vastaan sosiaaliavustuksia.
    Mooses määräsi liiton arkin, jota pidettiin kaikkein pyhimmässä, jos ei ollut kaikkeinpyhintä eikä liiton arkkia, niin ei myöskään ole lain noudattamista, sillä Mooseksen laki on kokonaisuus ja jokaista käskyä pitää noudattaa. Etkö kakara ymmärrä?
    Liiton arkki oli temppelissä aina temppelin hävittämiseen asti. Valehtelit ja kirjoitit potaskaaa väitäessäsi: "Ko. liitonarkkia ei ollut temppelissä enää Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen" Sitten jatkat sontasi lapioimista, niin kuin ei olisi mitään merkitystä mitä kirjoittelet, kunhan vain postaat ja kopioit lisää juttujasi ja rehentelet valheinesi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun kerran Mooseksen laki on voimassa, niin mene poimimaan tähteitä pelloilta, äläkä ota vastaan sosiaaliavustuksia.
    Mooses määräsi liiton arkin, jota pidettiin kaikkein pyhimmässä, jos ei ollut kaikkeinpyhintä eikä liiton arkkia, niin ei myöskään ole lain noudattamista, sillä Mooseksen laki on kokonaisuus ja jokaista käskyä pitää noudattaa. Etkö kakara ymmärrä?
    Liiton arkki oli temppelissä aina temppelin hävittämiseen asti. Valehtelit ja kirjoitit potaskaaa väitäessäsi: "Ko. liitonarkkia ei ollut temppelissä enää Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen" Sitten jatkat sontasi lapioimista, niin kuin ei olisi mitään merkitystä mitä kirjoittelet, kunhan vain postaat ja kopioit lisää juttujasi ja rehentelet valheinesi.

    Eikä sinun pitäisi mennä nyt juttelemaan baptistilähetyksen johdon kanssa, jotta saisit tukea omaan tilanteeseesi. Jatkat vihakirjoittamista tavalla, joka ei ole enää normaalia. Mene nyt juttelemaan seurakunnan johdon kanssa, vielä kun voit.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun kerran Mooseksen laki on voimassa, niin mene poimimaan tähteitä pelloilta, äläkä ota vastaan sosiaaliavustuksia.
    Mooses määräsi liiton arkin, jota pidettiin kaikkein pyhimmässä, jos ei ollut kaikkeinpyhintä eikä liiton arkkia, niin ei myöskään ole lain noudattamista, sillä Mooseksen laki on kokonaisuus ja jokaista käskyä pitää noudattaa. Etkö kakara ymmärrä?
    Liiton arkki oli temppelissä aina temppelin hävittämiseen asti. Valehtelit ja kirjoitit potaskaaa väitäessäsi: "Ko. liitonarkkia ei ollut temppelissä enää Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen" Sitten jatkat sontasi lapioimista, niin kuin ei olisi mitään merkitystä mitä kirjoittelet, kunhan vain postaat ja kopioit lisää juttujasi ja rehentelet valheinesi.

    Ehkä sinun pitäisi mennä nyt juttelemaan baptistilähetyksen johdon kanssa, jotta saisit tukea omaan tilanteeseesi. Jatkat vihakirjoittamista tavalla, joka ei ole enää normaalia. Mene nyt juttelemaan seurakunnan johdon kanssa, vielä kun voit.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ehkä sinun pitäisi mennä nyt juttelemaan baptistilähetyksen johdon kanssa, jotta saisit tukea omaan tilanteeseesi. Jatkat vihakirjoittamista tavalla, joka ei ole enää normaalia. Mene nyt juttelemaan seurakunnan johdon kanssa, vielä kun voit.

    Oletko kuullut koskaan sellaista sanaa kuin 'vapaat suunnat'? Vapaissa suunnissa ei ole niin kuin seurakunnassasi, jossa ukko, joka käyttää nimitystä "Pastor, messianic community around Hämeenlinna hebrealainen" häärii Jumalan sijaisena.
    Juttelemaan "baptistilähetyksen johdon kanssa" sanon vain että olet täysin naurettava typerys ja kakara, jolla ei ole järjen hiventäkään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oletko kuullut koskaan sellaista sanaa kuin 'vapaat suunnat'? Vapaissa suunnissa ei ole niin kuin seurakunnassasi, jossa ukko, joka käyttää nimitystä "Pastor, messianic community around Hämeenlinna hebrealainen" häärii Jumalan sijaisena.
    Juttelemaan "baptistilähetyksen johdon kanssa" sanon vain että olet täysin naurettava typerys ja kakara, jolla ei ole järjen hiventäkään.

    Miksi et tullut baptistilähetyksen kokoukseen eilen paikalle? Sinä tarvitset ehdottomasti tukea, koska elämäsi on hunningolla. Jatka vihakirjoittamista, mikä pitää sinun mielsi koko ajan maassa.


  • Ei ole mitään tekemistä lespouden kanssa.

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ei näin Lidl! Ei! Ei! Ei!

   Voi ei. Älkää lähtekö tähän leikkiin! Ei mitään sovelluskorttipeliä! // Lidl aikoo tuoda asiakkailleen etukortin – bonuksista ei vielä tietoa // http
   Maailman menoa
   253
   5685
  2. Vuosi Tinderissä oli järkytys

   Ei mikään ihme. Tinder on ihan syvältä. https://yle.fi/uutiset/3-11212319
   Sinkut
   87
   4706
  3. Haavisto aikoo jatkaa

   ulkoministerinä ri­ko­se­päi­lyis­tä huolimatta https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/pekka-haavisto-kommentoi-esitutkintapyyntoa-aikoo-jatkaa-ulkomin
   Maailman menoa
   83
   804
  4. Maisa perhelomalla Levillä

   Mikko ilmestyi myös Leville odottamatta. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ystavanpaivana-avioitunut-maisa-torppa-koki-romanttisen-yllatyksen-per
   58
   747
  5. Kokoomuspoliitikko Pauliina Valkovirta nolasi

   itsensä pahanpäiväisesti eilisessä valtuustokokouksessa vaatiessaan sivukylien koulujen lakkauttamista. Tuntui ,että hän ei tajua ollenkaan kyläkouluj
   Haapavesi
   43
   675