Aihe

Virallinen tiedote, et ole oikeassa uskossa!!!

Anonyymi

"Jos ei tiedä eikä usko 28 opinkohtaan ja niiden selitykseen ei voi olla oikea uskossa oleva adventisti". (Adventistiteologian tohtori T. Flink)

114

153

  Vastaukset

  • Antaisitko myös lähteen tuohon lainaukseesi.

   • Timo Flink käyttää sinulaisistasi nimitystä änkyräadventisti.


   • Pölvästi.
    Lähde on Timo Flink.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pölvästi.
    Lähde on Timo Flink.

    Paitsi että hän ei ole noin kirjoittanut. Tuo nyt oli vain väännös.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paitsi että hän ei ole noin kirjoittanut. Tuo nyt oli vain väännös.

    Et ole oikeassa adventismiuskossa koska kiellät Adventtikirkon 28 keskeisintä opinkohtaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et ole oikeassa adventismiuskossa koska kiellät Adventtikirkon 28 keskeisintä opinkohtaa.

    En ottanut kantaa opinkohtiin, vaan siihen, että vääristelet toisen sanomisia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Timo Flink käyttää sinulaisistasi nimitystä änkyräadventisti.

    Ei käytä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pölvästi.
    Lähde on Timo Flink.

    Näin voi vastata vain koluttamaton ihminen.


  • Kirkkokäsikirja:
   "Kaste-ehdokkaat vaaditaan hyväksymään kymmenysten maksaminen ennen kuin heidät voidaan kastaa Kristukseen ja äänestää kirkkojäsenyyteen."

   Timo Flink: "Kymmenysten maksamatta jättäminen on varastamista Jumalalta."

   Tämä on harhaoppi.
   Katso SDA Church Manual, 1981 p. 62.

   • Vuoden 1981 käsikirja ei ole ollut voimassa vuosikymmeniin. Voimassa on vuoden 2015 käsikirja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vuoden 1981 käsikirja ei ole ollut voimassa vuosikymmeniin. Voimassa on vuoden 2015 käsikirja.

    Sieltä mennään adventismuskossa missä aita on matalin.
    Typerää väittää ettei Adventtikirkon 28 keskeisintä opinkohtaa koske pastoreita ja jäseniä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sieltä mennään adventismuskossa missä aita on matalin.
    Typerää väittää ettei Adventtikirkon 28 keskeisintä opinkohtaa koske pastoreita ja jäseniä.

    Adventismiusko vaikuttaa todella epärehelliseltä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sieltä mennään adventismuskossa missä aita on matalin.
    Typerää väittää ettei Adventtikirkon 28 keskeisintä opinkohtaa koske pastoreita ja jäseniä.

    Miksi oikein sekoilet?


   • Jos raamatun ottaa rinnalle, niin ei tuo kymmenys ole suuri- sillä Jumalan omat, ovat maksaneet jopa marttyyriyden uskosta. Eli ovat luovuttaneet henkensä. Kiinostaako sinua silloin usko?
    Luin taannoin kirjan Kiinan seurakunnista muistiin kirjoitetetua. Siellä Herran omat, ne perheen isät, papit olivat vankeudessa. Äidit ja sisaret hoitivat seurakunnan opetuksen kirjoituksista.
    Nämä uskovat vankeudessa, keräsivät kymmenykset niistä leipäpaloista ja antoivat sen heikompiosaiselle vangille, eikä siinä kysytty uskoa, vastaanottajalta.
    Siellä tuli elävään uskoon tuon kymmenysosan leivästä rakkaudenlahjan kautta.
    Eikös se kiinnosta sinua?
    Mieti Melkisedekiä ja kymmenystä, mitä hänelle annettiin.
    Vertauskuva- Kristuksesta.

    Hänen oppiaan vastaanko te niin lihan mielellä räkytätte. Onhan Kristusta aina silmille syljetty ja ruoskaa annettu.
    Sen te osaatte, tapanne mukaan ja suunne tunnustus sen tuo esiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos raamatun ottaa rinnalle, niin ei tuo kymmenys ole suuri- sillä Jumalan omat, ovat maksaneet jopa marttyyriyden uskosta. Eli ovat luovuttaneet henkensä. Kiinostaako sinua silloin usko?
    Luin taannoin kirjan Kiinan seurakunnista muistiin kirjoitetetua. Siellä Herran omat, ne perheen isät, papit olivat vankeudessa. Äidit ja sisaret hoitivat seurakunnan opetuksen kirjoituksista.
    Nämä uskovat vankeudessa, keräsivät kymmenykset niistä leipäpaloista ja antoivat sen heikompiosaiselle vangille, eikä siinä kysytty uskoa, vastaanottajalta.
    Siellä tuli elävään uskoon tuon kymmenysosan leivästä rakkaudenlahjan kautta.
    Eikös se kiinnosta sinua?
    Mieti Melkisedekiä ja kymmenystä, mitä hänelle annettiin.
    Vertauskuva- Kristuksesta.

    Hänen oppiaan vastaanko te niin lihan mielellä räkytätte. Onhan Kristusta aina silmille syljetty ja ruoskaa annettu.
    Sen te osaatte, tapanne mukaan ja suunne tunnustus sen tuo esiin.

    Voihan sitä kirkkokuntansa toimintaa tukea ihan miten parhaaksi näkee. Mutta jos haluaa maksaa kymmenyksiä, pitäisi se tehdä Raamatun lain mukaan, jonka JUMALA määräsi. Jumalan määräyksen mukaan vain karjankasvattajat ja jyväjemmarit maksoivat kymmenyksiä. He maksoivat ne tuon määräyksen mukaan karjana ja viljana. Kymmenykset olivat olennainen osa temppelipalvelusta. Kun temppelipalvelus lakkasi, ei ollut tarvetta maksaa kymmenyksiäkään. Kymmenysten maksu ei siis kuulu Uuteen liittoon. Evankelioitsijat taas saavat Raamatun mukaan rahansa evankeliointityöstään. Kyllä Jumala heistä huolen pitää.


  • Virallisen yhden opinkohdan selityksen selitys ja liiteluettelo.

   Lähdeviitteet ja huomautukset
   1. Kursiivi lisätty.
   2. Raamatun esimerkkejä naisprofeetoista ks. 2. Moos. 15:20; Tuom. 4:4; 2.Kun. 22:14; Luuk. 2:36; Ap. t. 21:9.
   3. Frank B. Holbrook, "The Biblical Basis for a Modern Prophet", s.1 (Shelf document, Ellen G. White Estate Inc.,General Conference of Seventh-day Adventists, 6840 Eastern Ave. NW, Washington, D.C. 20012). Vrt. Jemison, A Prophet Among You, Mountain View, CA, Pacific Press, 1955, s. 52-55.
   4. Ks. Holbrook, "Modern Prophet", s. 3-5.
   5. Valitettavasti ei ole olemassa täydellistä tietoa siitä, mitä on tapahtunut apostolisen ajan jälkeen.
   6. Gerhard Friedrich, "Prophets and Prophecies in the New Testament" Theological Dictionary of the New Testament, vol.6, s. 859.
   7. Vrt. Friedrich, s.860,861.
   8. Alkutekstin sanonta, joka kirkkoraamatussa on suomennettu "Jeesuksen todistus" (Ilm. 12:17), voidaan tulkita kahdella tavalla. Sillä voidaan tarkoittaa joko Jeesusta koskevaa todistusta tai Jeesuksen antamaa todistusta. Ilmestyskirjan vastaavat tekstiyhteydet tukevat käsitystä, että kysymyksessä on Jeesuksesta lähtöisin oleva todistus ja että tämä todistus annetaan profeetallisen ilmestyksen kautta. Tämä tulkinta on sopusoinnussa myös Ilmestyskirjan loppusanojen kanssa: "Hän, joka todistaa tämän, sanoo: 'Tämä on tosi, minä tulen pian.'"
   9. Ks. SDA Bible Commentary, rev.ed., vol. 7, s. 812; T.H. Blincoe, "The Prophets Were Until John", Ministry, Supplement, July 1977, s. 24L; Holbrook, "Modern Prophet", s. 8.
   10. James Moffatt, Expositor's Greek Testament, ed., W.Robertson Nicoll, vol.5, s. 465.
   11. "Spirit of Prophecy," SDA Encyclopedia, rev.ed., s. 1412. Paavali toteaa, että Kristuksen tulemusta odottavilla kristityillä on kaikkia armolahjoja, "armolahjojen koko rikkaus" (1.Kor. 1:6,7).
   12. Uriah Smith, "Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?" Review and Herald, Jan.13,1863, s. 52, lainattu Review and Herald, Dec. 1, 1977, s. 13.
   13. White, "A Messenger", Review and Herald, July 26, 1906, s.8. Nimitys "Herran sanansaattaja" [the Lord's messenger] oli Jumalan Hengen innoittama (sama).
   14. White, Early Writings, s. 59.
   15. J.M. Peebles, "The Word Spiritualism Misunderstood", Centennial Book of Modern Spiritualism in America (Chicago,IL, National Spiritualists Association of the United States of America, 1948), s. 34.
   16. B.F. Austin, "A Few Helpful Thoughts", Centennial Book of Modern Spiritualism, s. 44.
   17. White, Alfa ja omega 8, s. 80,97.
   18. Danielin ja Ilmestyskirjan profetioiden kirkkohistoriallisesta tulkinnasta, joka oli hallitsevassa asemassa protestanttien keskuudessa uskonpuhdistuksen ajasta 1800-luvulle asti ks. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vols. 2-4. Ks. myös lukua 12.
   19. Richard Hammill, "Spiritual Gifts in the Church Today", Ministry, July 1982, s. 17.
   20. Roger L. Dudley and Des Cummings, Jr., "A Comparison of the Christian Attitudes and Behaviors Between Those Adventist Church Members Who Regularly Read Ellen White Books and Those Who Do Not", 1982, s.41,42. Tutkimus raportti, jonka suoritti Institute of Church Ministry, Andrews University, Berrien Springs, Michigan. Tutkimuksessa oli mukana yli 8 200 jäsentä 193:sta yhdysvaltalaisesta seurakunnasta.
   21. Jemison, Prophet Among You, s. 208-210; Froom. Movement of Destiny (Washington, D.C., Review and Herald, 1971), s. 91-132; Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, s. 103-293.
   22. White, Hengellisiä kokemuksia s. 89.
   23. White, Suuri taistelu, (taskupainos) s. 11.
   24. William A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement (Washington, D.C., Review and Herald, 1937), s. 30.
   25. White, Testimonies, vol. 5,s. 664 - 665.
   26. White, "An Open Letter", Review and Herald, Jan.20, 1903, s.15 Whiten kirjassa Colporteur Ministry, Mountain View, CA, Pacific Press, 1953, s.125.
   27. White, Todistusaarteita 2, s. 279-280.
   28. Sama, s. 281.
   29. Sama, s. 276.
   30. White, Suuri taistelu (taskupainos), s. 11.

   Sivu päivitetty 26.01.2012.

   Provided by netAdventist © copyright 1999-2020 /


   • Anonyymi kirjoitti:

    E.G. White Estate vaalii Ellenin perintöä ja pyörittää miljoonien kustannustoimintaa.

    Toinen adventismin pioneeri oli aivosairauteen kuollut harhaoppinen Uriah Smith.
    https://whiteestate.org/resources/pioneers/usmith/

    Myös Ellen White sai ohimoon osuvasta kivestä vakavan aivosairauden.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myös Ellen White sai ohimoon osuvasta kivestä vakavan aivosairauden.

    Millä lailla adventismi vaikuttaa aivoihin.
    Pääseekö adventismista eroon jos eroaa Adventtikirkosta?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Millä lailla adventismi vaikuttaa aivoihin.
    Pääseekö adventismista eroon jos eroaa Adventtikirkosta?

    Minä erosin Adventtikirkosta ja hurahdin uskoon ja minusta tuli kristitty.
    Hurahtaminen on ainoa oikeaoppinen tapa uudestisyntyä esimerkiksi paukahtaminen tai pärähtäminen ei ole.
    Nyt minä sitten teen näitä aloituksia, koska adventtipastorit ei opeta hurahtamista.
    Eksytyksen henki johtaa teitä adventisteja harhaan, eikä adventistipastorit myöskään opeta että oikeaoppisesti riivaajia ajetaan ulos apostolien tapaan opeilla, teorioilla ja lihaksilla.
    Minunkin sormilihakset on erittäin vahvat, vaikka olenkin sänkyni vankina, joka hajosi kiimaisen lemmikkikarjuni painosta.
    Se oli yhtä iso ja lihava kuin minäkin, eikä sänky kestänyt meitä molempia.
    Nyt sitten kirjoittelen näitä aloituksiani lattialta ja syön kepappia ja nyhtöpossua, jonka valmistin siitä homppelikarjusta, kun se yritti astua minut.
    Minä sanoin sille karjulle, että sinä sika et kyllä astu minua ja tökkäsin sitä paistiveitsellä kurkkuun. Nyt se ei sitten enää ole lemmikkini, vaan ruokani.
    Uuden lemmikin hankkiminen on taas edessä sillä minä rakastan niin kovasti lemmikkejä ja yksinolo on kurjaa.
    Siinä me ollaan samanlaisia bunkkerimiehen kanssa, mutta kristittynä saan paiseita ja ripulia, jos alan vertaistoveriksi sellaisen kanssa, joka öyhöttää adventismista, Ellenistä ja sapatista.
    En vielä tiedä minkä lemmikin ottaisin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Millä lailla adventismi vaikuttaa aivoihin.
    Pääseekö adventismista eroon jos eroaa Adventtikirkosta?

    Ei siitä pääse, adventtiairut on yksi ovissa roikkuvista ja huumeheikki nauraja.
    He eivät pääse vapaaksi, he ovat itse orjuuttaneet itsensä lihansa kautta.
    SE on vaikuttanut heidän aivoihinsa. Kannattaa lukea palstaa, niin nähdään, kuin juuri sisällä eronneet haluavat kiusata itse Mestaria, heidän kauttaan.
    LIHA- se vaikuttaa airuen tavoin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä erosin Adventtikirkosta ja hurahdin uskoon ja minusta tuli kristitty.
    Hurahtaminen on ainoa oikeaoppinen tapa uudestisyntyä esimerkiksi paukahtaminen tai pärähtäminen ei ole.
    Nyt minä sitten teen näitä aloituksia, koska adventtipastorit ei opeta hurahtamista.
    Eksytyksen henki johtaa teitä adventisteja harhaan, eikä adventistipastorit myöskään opeta että oikeaoppisesti riivaajia ajetaan ulos apostolien tapaan opeilla, teorioilla ja lihaksilla.
    Minunkin sormilihakset on erittäin vahvat, vaikka olenkin sänkyni vankina, joka hajosi kiimaisen lemmikkikarjuni painosta.
    Se oli yhtä iso ja lihava kuin minäkin, eikä sänky kestänyt meitä molempia.
    Nyt sitten kirjoittelen näitä aloituksiani lattialta ja syön kepappia ja nyhtöpossua, jonka valmistin siitä homppelikarjusta, kun se yritti astua minut.
    Minä sanoin sille karjulle, että sinä sika et kyllä astu minua ja tökkäsin sitä paistiveitsellä kurkkuun. Nyt se ei sitten enää ole lemmikkini, vaan ruokani.
    Uuden lemmikin hankkiminen on taas edessä sillä minä rakastan niin kovasti lemmikkejä ja yksinolo on kurjaa.
    Siinä me ollaan samanlaisia bunkkerimiehen kanssa, mutta kristittynä saan paiseita ja ripulia, jos alan vertaistoveriksi sellaisen kanssa, joka öyhöttää adventismista, Ellenistä ja sapatista.
    En vielä tiedä minkä lemmikin ottaisin.

    ET sinä raamatun uskoon ole hurahtanut, vaan oman lihan ja itsensä korottamiseen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei siitä pääse, adventtiairut on yksi ovissa roikkuvista ja huumeheikki nauraja.
    He eivät pääse vapaaksi, he ovat itse orjuuttaneet itsensä lihansa kautta.
    SE on vaikuttanut heidän aivoihinsa. Kannattaa lukea palstaa, niin nähdään, kuin juuri sisällä eronneet haluavat kiusata itse Mestaria, heidän kauttaan.
    LIHA- se vaikuttaa airuen tavoin.

    Nauraja ei ole koskaan ollut adventisti eikä ylipäätään mikään uskovainen. Adventtiairuesta en tiedä.


  • Adventistien lihansyöntikiellolla on uskonnollinen tausta.

   Miksi?
   Lihansyönti lisää lihan himoa ja siksi se on syntiä.
   Tohtori Kellogin ja sisar Whiten mukaan lihasyönti lisää myös taipumuksia masturbaatioon.
   Adventistit perustivat hoitolan jossa annettiin kylmiä suihkuja ja kasvisruokaa hoitoina masturbaation ehkäisyyn.

   • Meitä ei sekopäiset väitteesi kiinnosta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Meitä ei sekopäiset väitteesi kiinnosta.

    Tervepäiset adventistit perustivat hoitolan jossa annettiin kylmiä suihkuja ja kasvisruokaa hoitoina masturbaation ehkäisyyn.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tervepäiset adventistit perustivat hoitolan jossa annettiin kylmiä suihkuja ja kasvisruokaa hoitoina masturbaation ehkäisyyn.

    Miksi valehtelet?


   • Silloin kun minä olin adventisti kävin noissa hoidoissa.
    Mutta totesin, ettei niistä mitään apua ollut ja onanointini vaan lisääntyi, niin erosin Adventtikirkosta ja hurahdin uskoon
    Kylmistä suihkuista ja kasvissyönnistä ei ollut mitään apua ja aloin taas syödä kinkkua, pekonia, meetvurstia, alatoopia, HKn sinistä ja herkullisia liharuokia.
    Loppui se kärvistely soijanakkojen kanssa. Ellen Whiten opetukset on eksytystä.
    Nyt onanointini on loppu kun olen niin lihava, enkä ylety vehkeisiini.
    Ellen White ei ole kristittyjen profeetta.   • Anonyymi kirjoitti:

    Miksi valehtelet?

    Adventismiin hurantaneilla etenkin pastoreilla on jyrkkä kielteinen kanta masturbaatioon ja sianlihaan.
    On aivan kirkon opinkohtien mukaista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Adventismiin hurantaneilla etenkin pastoreilla on jyrkkä kielteinen kanta masturbaatioon ja sianlihaan.
    On aivan kirkon opinkohtien mukaista.

    Kirkkomme ei puutu ihmisen seksuaalielämään. Ne on muut kirkkokunnat kun niin tekevät, jos tekevät. Paavali antaa luvan syödä sianlihaa, jos sitä joku vieraanvaraisuudessaan tarjoaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Silloin kun minä olin adventisti kävin noissa hoidoissa.
    Mutta totesin, ettei niistä mitään apua ollut ja onanointini vaan lisääntyi, niin erosin Adventtikirkosta ja hurahdin uskoon
    Kylmistä suihkuista ja kasvissyönnistä ei ollut mitään apua ja aloin taas syödä kinkkua, pekonia, meetvurstia, alatoopia, HKn sinistä ja herkullisia liharuokia.
    Loppui se kärvistely soijanakkojen kanssa. Ellen Whiten opetukset on eksytystä.
    Nyt onanointini on loppu kun olen niin lihava, enkä ylety vehkeisiini.
    Ellen White ei ole kristittyjen profeetta.

    Miksi valehtelet?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miksi valehtelet?

    Kaikki kristityt sitä tekevät. Sinäkö et ole kristitty, tunnusta pois.

    Raamatussa opetetaan, että tarkoitus pyhittää keinot, vihollisilta saa varastaa, petkuttaa ja niin edelleen.   • Anonyymi kirjoitti:

    Väitteesi ovat silti epätosia.

    Minä en väitä mitään. Julkaisin aiheesta kirjoitetun artikkelin, jottasinäkin sokea tietäisit, mitä hölmöyksiä kirkkosi porukoissa on tapahtunut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä en väitä mitään. Julkaisin aiheesta kirjoitetun artikkelin, jottasinäkin sokea tietäisit, mitä hölmöyksiä kirkkosi porukoissa on tapahtunut.

    Sitä edeltävässä viestissäsi väität epätotuuksia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sitä edeltävässä viestissäsi väität epätotuuksia.

    Miksi valehtelet minusta? Minä en ole kirjoittanut mitään tuota ennen.


  • Tässä on Flinkin alkuperäiset sanat. Olisi parempi jos aloittaja ei jauhaisi paskaa.

   "Kirkko on asettanut reunakohdat. 28 opinkohtaa. Eivät ne ole minun asettamiani ehtoja. Arvioin ihmisten uskon sen perusteella, mitä he itse sanovat siitä, mitä uskovat tai eivät. Jos henkilö sanoo uskovansa vain 13 opinkohtaa, niin hän ei ole adventistikristitty, enkä ymmärrä, miksi sellainen henkilö haluaisi olla tämän seurakunnan jäsen. Olen niiden vuosien aikana, jona olen seurakuntaan kuulunut, huomannut, että juuri tuollaiset ihmiset aiheuttavat kaikkein eniten sekaannusta ja riitaa seurakunnissa. He eivät usko, mitä seurakunta edustaa ja napisevat sitä vastaan. Sellaiset tulee seurakuntakäsikirjan mukaan laittaa seurakuntakurin alaiseksi. Jatkuva opillisten asioiden mitätöiminen on käsikirjan mukaan syy seurakunnasta erottamiseen. Suomessa ollaan aivan liian vapaamielisiä tässä asiassa. Sallitaan monta kertaa sellaista, mitä muualla maailmassa ei sallita ilman seuraamuksia....Edustan kansainvälistä linjaa. KAIKKI 28 opinkohtaa ovat tärkeitä. Henkilö, joka hylkää niistä vaikka osankin ei ole adventisti. Yksikään 28 opinkohdasta ei ole kurioositeetti. Tämä on pääkonferenssin kanta."

   Lähde: http://keskustelu.suomi24.fi/node/3589941/thread

  • Ei huolta! Turha riidellä. Jeesus huolehtii että petos ei tule ikinä onnistumaan. Jeesus tietää.
   Timo Flink on parhaita Raamatun opettajia. Hän opettaa kuinka Jeesus on jo Vanhassa Testamentissa vaikuttamassa ja kuinka sillä tavalla Raamattu avautuu ja synkronoituu yhdeksi, silloin Jeesus sana se menee sydämeen saakka ja muuttaa ihmisen. Kristus kirkastuu ja näyttää tien Isän kotiin.
   Kaikki on yhtä, koko luomakunta.

   • Adventistit ovat jakautuneet kahtia.

    Jotka eivät usko ja eivät edes tiedä mitä Adventtikirkon 28 virallista opinkohtaa ovat ja toinen jäännös tietää ja noudattaa 28 kirkon opinkohtaa.

    Adventistit ovat keskenään eriseuraisia.
    Selkeä kahtiajako.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Adventistit ovat jakautuneet kahtia.

    Jotka eivät usko ja eivät edes tiedä mitä Adventtikirkon 28 virallista opinkohtaa ovat ja toinen jäännös tietää ja noudattaa 28 kirkon opinkohtaa.

    Adventistit ovat keskenään eriseuraisia.
    Selkeä kahtiajako.

    Onneksi ihmisen toivo on Jeesuksessa, eikä niinkään opeissa.
    Ainoa johon voi nykyään luottaa. Usko on luja luottamus: Tie totuus ja elämä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onneksi ihmisen toivo on Jeesuksessa, eikä niinkään opeissa.
    Ainoa johon voi nykyään luottaa. Usko on luja luottamus: Tie totuus ja elämä.

    Adventisteille kysymys.

    Noudattake te kirkkonne 28 opinkohtaa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Adventisteille kysymys.

    Noudattake te kirkkonne 28 opinkohtaa?

    Adventisteilla on vielä paljon oppimista.

    Ensimmäinen Pietarin kirje 2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.


   • Valitetavasti nyt on niin, etteivät parhaatkaan Raamatun tutkijat löydä Jeesusta Vanhasta testamentista muualta kuin parista ennustuksesta eikä niissäkään puhuta Jeesus-nimisestä Jumalasta. Israelin kansa ei siis tuntenut Jeesusta. Timo Flink siis opettaa harhaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitetavasti nyt on niin, etteivät parhaatkaan Raamatun tutkijat löydä Jeesusta Vanhasta testamentista muualta kuin parista ennustuksesta eikä niissäkään puhuta Jeesus-nimisestä Jumalasta. Israelin kansa ei siis tuntenut Jeesusta. Timo Flink siis opettaa harhaa.

    Onko sinulla jotain henkilökohtaista Timoa vastaan vai miksi tuot timoa tänne jatkuvasti ?

    kysynpävaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko sinulla jotain henkilökohtaista Timoa vastaan vai miksi tuot timoa tänne jatkuvasti ?

    kysynpävaan.

    Minä en tuonut Flinkiä tähän keskusteluun enkä ole koskaan tuonut häntä yhteenkään keskusteluun. En tunne koko miestä mutta tunnen kyllä Raamatun ja tiedän, milloin joku opettaa sitä vastaan. Jos sinä olet sitä mieltä, että Jeesus-niminen Jumala löytyy mainittuna jostakin Vanhan testamentin kirjoituksista, niin voisitko lainata tuota Raamatunkohtaa tähän ketjuun?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitetavasti nyt on niin, etteivät parhaatkaan Raamatun tutkijat löydä Jeesusta Vanhasta testamentista muualta kuin parista ennustuksesta eikä niissäkään puhuta Jeesus-nimisestä Jumalasta. Israelin kansa ei siis tuntenut Jeesusta. Timo Flink siis opettaa harhaa.

    Miten voi Raamattua tulkita kun peite on silmillä.
    Ennustuksia: Puvusta arpaa, lävistetty kylki j.n.e. ennustukset toteutu. Kuka antoi mannaa ja kalliosta vettä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä en tuonut Flinkiä tähän keskusteluun enkä ole koskaan tuonut häntä yhteenkään keskusteluun. En tunne koko miestä mutta tunnen kyllä Raamatun ja tiedän, milloin joku opettaa sitä vastaan. Jos sinä olet sitä mieltä, että Jeesus-niminen Jumala löytyy mainittuna jostakin Vanhan testamentin kirjoituksista, niin voisitko lainata tuota Raamatunkohtaa tähän ketjuun?

    Flink edustaa virallista ja erehtymätöntä adventismipolitiikkaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Adventisteille kysymys.

    Noudattake te kirkkonne 28 opinkohtaa?

    Miten niin noudatetaan? Käskyjä noudatetaan. 28 opinkohtaa on kuvauksia Raamatun opetuksesta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä en tuonut Flinkiä tähän keskusteluun enkä ole koskaan tuonut häntä yhteenkään keskusteluun. En tunne koko miestä mutta tunnen kyllä Raamatun ja tiedän, milloin joku opettaa sitä vastaan. Jos sinä olet sitä mieltä, että Jeesus-niminen Jumala löytyy mainittuna jostakin Vanhan testamentin kirjoituksista, niin voisitko lainata tuota Raamatunkohtaa tähän ketjuun?

    No luepa vaikka Jes. 6:1-10 ja Joh. 12:31.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitetavasti nyt on niin, etteivät parhaatkaan Raamatun tutkijat löydä Jeesusta Vanhasta testamentista muualta kuin parista ennustuksesta eikä niissäkään puhuta Jeesus-nimisestä Jumalasta. Israelin kansa ei siis tuntenut Jeesusta. Timo Flink siis opettaa harhaa.

    Uuden testamentin kirjoittajat löytävät Jeesuksen koko ajan Vanhasta testamentista. Ne sinun "parhaat tutkijasi" eivät ole mitään muuta kuin laput silmillä, sydän uudestisyntymättömänä kulkevia, uskosta osattomia eksyttäjiä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten voi Raamattua tulkita kun peite on silmillä.
    Ennustuksia: Puvusta arpaa, lävistetty kylki j.n.e. ennustukset toteutu. Kuka antoi mannaa ja kalliosta vettä.

    Vai on peite silmillä? Suurin osa raamatuntutkijousta sanoo, että kristityt ovat omineet Vanhasta testamentista raamatunpaikkoja, joilla ei ollut alunperin mitään tekemistä Jeesuksen tai edes odotetun messiaan kanssa ja muuttaneet ne koskemaan Jeesusta vaikka alunperinne koskivat ihan muutahenkilöä ja muuta paikkaa. Otetaanpa esimerkki:

    Onko Jesajan 7:14 ennustus Jeesuksesta? Siinä puhutaan neitsyestä ja syntyvästä lapsesta, vai puhutaanko?

    Kristityt kääntävät tarkoitushakuisesti sanan nuori nainen (hā·‘al·māh) sanaksi neitsyt, vaikkei kyse ole neitsyestä vaan nuoresta naisesta. Heprean kielessä tämä sana ei tarkoittanut neitsyttä missään yhteydessä sillä neitsyt on hepreaksi bethulah. Kyseessä on käännösvirhe kun teksti käännettiin hepreasta kreikkaan. Kreikankielessä nuori nainen voidaan kääntää myös neitsyeksi mutta ei koskaan hepreankielessä.

    Toinen ongelma tässä lauseessa on ennustuksen tapahtumien ajankohta. Lauseen kieliopista käy selvästi ilmi, että tuo nuori nainen, joka tulisi synnyttämään Davidin sukukunnalle poikalapsen, ON JO raskaana. Tätä lausuttaessa hänet ON JO SIITETTY. Ja vieläpä niin raskaana, että pojan syntymä on välittömästi lähellä. Miten tämä sopii Jeesukseen? Ei sovi mitenkään. Kyse ei olekaan Jeesuksesta vaan mitä ilmeisemmin hallitsijan pojasta, koska hallitsijoita ja heidän sukuaan kutsutiin tuohon aikaan jumaliksi.

    Lisäksi tämä poika tulisi tekemään hyvää mutta hänestä sanotaan myös, että hän tulee tekemään pahaa. Sopiiko tämä Jeesukseen? Ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan, autioituu kahden tietyn kuninkaan maa. Tämän mukaan Jeesus siis teki pahaa, syntiä. Entä autioituivatko jotkut maat Uuden testamentin mukaan Jeesuksen elinaikana? Sellaista väitettä ei löydy Uudesta testamentista. Kyseessä olikin joko Jesajan vaimo, joka olisi ollut raskaana kolmannesta lapsestaan taikka Aahaksen vaimo, joka oli raskaana saadakseen tulevan kuningas Hiskian, josta 2. Kuninkaiden kirja 18:7 sanoo:

    "Niin HERRA OLI HISKIAN KANSSA, ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän nousi kapinaan Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvellut häntä." Herra oli siis Daavidin sukukunnan kanssa kun hän oli Hiskian kanssa. 

    Milloin tuo käännösvirhe syntyi? Silloin kun Vanha testamentti käännettiin kreikaksi jo paljon ennen Jeesuksen syntymää: Jesajan kirja noin 200eKr eteenpäin.

    Asia on hyvin yksinkertaista tarkastaa kun kirjoittaa tähän aramea-englanti sanakirjaan sanan neitsyt:

    https://www.atour.com/cgi-bin/dictionary.cgi?string=Virgin&Search_Field=Meaning

    Neitsyt on siis armeaksi betulah

    Saman voi tehdä tähän englanti-heprea sanakirjaan:

    https://www.doitinhebrew.com/Translate/default.aspx?kb=US+US&l1=en&l2=iw

    Jälleen saadaan, että neitsyt on b'etulah

    Sanat muistuttavat toisiaan, koska aramea on sukua hepreankielelle. Osa Vanhasta testamentista on kirjoitettu arameaksi.

    Voidaan myös kirjoittaa heprean kielellä Jesajan 7:14 käytetty hā·‘al·māh, joka kirjoitetaan: הָֽעַלְמָ֔ה

    Käännökseksi saadaa englanninkielen Miss eli suomeksi neiti.

    Vanhassa testamentissa on vain kolme kohtaa, joissa sana almah esiintyy. Ne ovat tuon Jesajan lisäksi:

    1. Mooseksen kirja 24:43
    Minä seison tässä vesilähteellä. Kun joku neitonen tulee ammentamaan vettä, minä kysyn häneltä: ’Antaisitko minun juoda vähän vettä ruukustasi?’

    2. Mooseksen kirja 2:8
    "Faraon tytär vastasi: ”Mene!” Tyttö meni ja kutsui lapsen äidin."

    Näissä halalmah on käännetty oikein: neitoseksi ja tytöksi. On siis aivan kirkas fakta, että joko Jesaja ei ennusta Jeesuksesta tai sitten jos ennustaa, Jeesus ei syntynyt neitseestä. Kyse on tosiaankin käännösvirheestä, joka huomattiin vasta 1600-luvulla. Kun Uuden testamentin kirjoittajat olivat lukeneet käännösvirheellä varustettua kreikankielen Vanhaa testamenttia, siirtyi tuo käännösvirhe sellaisenaan myös Uuden testamentin kirjoituksiin.

    Kuten sanottu, ei siis koskenut Jeesusta. Sinun pitäisi adventistina tietää, että heprealaiset odottivat maallista hallitsijaa, messiasta, joka tulisi tappamaan kaikki ne, jotka eivät usko Jahveen ja kaikki ne, jotka eivät ole heprealaisten puolella. Hän tulisi johtamaan maallista valtakuntaa. Taivaasta ei puhuttu sanaakaan eikä missään tapauksessa puhuttu Jumalasta, joka tilisi kärsimään rikollisen kuoleman ennenkuin pääsisi edes valtaansa. Näin ainakin minulle opetettiin adventtikirkon raamatuntutkistelussa. Juuri siksi juutalaiset eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi.

    Laitapa vain rohkeasti sellaisia Raamatunpaikkoja, joita kuvittelet ennustuksiksi Jeesus-nimisestä Jumalasta. Odotan mielenkiinnolla. Heprealaiset kyllä odottivat messiasta ja sellaisesta löytyykin pari ennustusta Vanhasta testamentista mutta ei Jeesus-nimisestä eikä todellakaan mistään Jumala messiaasta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai on peite silmillä? Suurin osa raamatuntutkijousta sanoo, että kristityt ovat omineet Vanhasta testamentista raamatunpaikkoja, joilla ei ollut alunperin mitään tekemistä Jeesuksen tai edes odotetun messiaan kanssa ja muuttaneet ne koskemaan Jeesusta vaikka alunperinne koskivat ihan muutahenkilöä ja muuta paikkaa. Otetaanpa esimerkki:

    Onko Jesajan 7:14 ennustus Jeesuksesta? Siinä puhutaan neitsyestä ja syntyvästä lapsesta, vai puhutaanko?

    Kristityt kääntävät tarkoitushakuisesti sanan nuori nainen (hā·‘al·māh) sanaksi neitsyt, vaikkei kyse ole neitsyestä vaan nuoresta naisesta. Heprean kielessä tämä sana ei tarkoittanut neitsyttä missään yhteydessä sillä neitsyt on hepreaksi bethulah. Kyseessä on käännösvirhe kun teksti käännettiin hepreasta kreikkaan. Kreikankielessä nuori nainen voidaan kääntää myös neitsyeksi mutta ei koskaan hepreankielessä.

    Toinen ongelma tässä lauseessa on ennustuksen tapahtumien ajankohta. Lauseen kieliopista käy selvästi ilmi, että tuo nuori nainen, joka tulisi synnyttämään Davidin sukukunnalle poikalapsen, ON JO raskaana. Tätä lausuttaessa hänet ON JO SIITETTY. Ja vieläpä niin raskaana, että pojan syntymä on välittömästi lähellä. Miten tämä sopii Jeesukseen? Ei sovi mitenkään. Kyse ei olekaan Jeesuksesta vaan mitä ilmeisemmin hallitsijan pojasta, koska hallitsijoita ja heidän sukuaan kutsutiin tuohon aikaan jumaliksi.

    Lisäksi tämä poika tulisi tekemään hyvää mutta hänestä sanotaan myös, että hän tulee tekemään pahaa. Sopiiko tämä Jeesukseen? Ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan, autioituu kahden tietyn kuninkaan maa. Tämän mukaan Jeesus siis teki pahaa, syntiä. Entä autioituivatko jotkut maat Uuden testamentin mukaan Jeesuksen elinaikana? Sellaista väitettä ei löydy Uudesta testamentista. Kyseessä olikin joko Jesajan vaimo, joka olisi ollut raskaana kolmannesta lapsestaan taikka Aahaksen vaimo, joka oli raskaana saadakseen tulevan kuningas Hiskian, josta 2. Kuninkaiden kirja 18:7 sanoo:

    "Niin HERRA OLI HISKIAN KANSSA, ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän nousi kapinaan Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvellut häntä." Herra oli siis Daavidin sukukunnan kanssa kun hän oli Hiskian kanssa. 

    Milloin tuo käännösvirhe syntyi? Silloin kun Vanha testamentti käännettiin kreikaksi jo paljon ennen Jeesuksen syntymää: Jesajan kirja noin 200eKr eteenpäin.

    Asia on hyvin yksinkertaista tarkastaa kun kirjoittaa tähän aramea-englanti sanakirjaan sanan neitsyt:

    https://www.atour.com/cgi-bin/dictionary.cgi?string=Virgin&Search_Field=Meaning

    Neitsyt on siis armeaksi betulah

    Saman voi tehdä tähän englanti-heprea sanakirjaan:

    https://www.doitinhebrew.com/Translate/default.aspx?kb=US+US&l1=en&l2=iw

    Jälleen saadaan, että neitsyt on b'etulah

    Sanat muistuttavat toisiaan, koska aramea on sukua hepreankielelle. Osa Vanhasta testamentista on kirjoitettu arameaksi.

    Voidaan myös kirjoittaa heprean kielellä Jesajan 7:14 käytetty hā·‘al·māh, joka kirjoitetaan: הָֽעַלְמָ֔ה

    Käännökseksi saadaa englanninkielen Miss eli suomeksi neiti.

    Vanhassa testamentissa on vain kolme kohtaa, joissa sana almah esiintyy. Ne ovat tuon Jesajan lisäksi:

    1. Mooseksen kirja 24:43
    Minä seison tässä vesilähteellä. Kun joku neitonen tulee ammentamaan vettä, minä kysyn häneltä: ’Antaisitko minun juoda vähän vettä ruukustasi?’

    2. Mooseksen kirja 2:8
    "Faraon tytär vastasi: ”Mene!” Tyttö meni ja kutsui lapsen äidin."

    Näissä halalmah on käännetty oikein: neitoseksi ja tytöksi. On siis aivan kirkas fakta, että joko Jesaja ei ennusta Jeesuksesta tai sitten jos ennustaa, Jeesus ei syntynyt neitseestä. Kyse on tosiaankin käännösvirheestä, joka huomattiin vasta 1600-luvulla. Kun Uuden testamentin kirjoittajat olivat lukeneet käännösvirheellä varustettua kreikankielen Vanhaa testamenttia, siirtyi tuo käännösvirhe sellaisenaan myös Uuden testamentin kirjoituksiin.

    Kuten sanottu, ei siis koskenut Jeesusta. Sinun pitäisi adventistina tietää, että heprealaiset odottivat maallista hallitsijaa, messiasta, joka tulisi tappamaan kaikki ne, jotka eivät usko Jahveen ja kaikki ne, jotka eivät ole heprealaisten puolella. Hän tulisi johtamaan maallista valtakuntaa. Taivaasta ei puhuttu sanaakaan eikä missään tapauksessa puhuttu Jumalasta, joka tilisi kärsimään rikollisen kuoleman ennenkuin pääsisi edes valtaansa. Näin ainakin minulle opetettiin adventtikirkon raamatuntutkistelussa. Juuri siksi juutalaiset eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi.

    Laitapa vain rohkeasti sellaisia Raamatunpaikkoja, joita kuvittelet ennustuksiksi Jeesus-nimisestä Jumalasta. Odotan mielenkiinnolla. Heprealaiset kyllä odottivat messiasta ja sellaisesta löytyykin pari ennustusta Vanhasta testamentista mutta ei Jeesus-nimisestä eikä todellakaan mistään Jumala messiaasta.

    Jo profeetta Jesajan osoitti ennustuksessaan selvästi, että syntyvä Vapahtaja olisi Jumala: "Lapsi on syntynyt meille, poika on anettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeelinen neuvontuoja, Väkevä Jumala Iankaikkinen isä, Rauhan Ruhtinas" Jes. 9:5) Juutalaiset vihasivatkin Jeesusta erityisesti sen vuoksi, että hän antoi jumaluutensa tiettäväksi Joh. 5:18; 10:33)
    Häneen viittaavassa Vanhan testamentin ennustuksessa hänelle annetaan myös Jumalan heprealainen pyhä nimi, alkutekstissä Jahve eli Jehova Jes. 40:3)

    kysynpävaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No luepa vaikka Jes. 6:1-10 ja Joh. 12:31.

    Kyllähän Jes 9:6 saadaan kuulostamaan ennustukselta, jos ei osata kielioppia. Ensinnä on sanottava, että tämä raamatunkohta koskee Hesekieliä.

    Mutta siis eikö olekin niin, että ennustus koskee aina tulevaisuutta. Ei koskaan menneisyyttä, eikö niin? Jesajan 9:5 on kirjoitettu pluskvamperfektissä eli kaikki siinä kuvatut asiat ovat jo tapahtuneet ennen kuin sitä on kirjoitettu. Ollakseen ennustus, lauseen pitäisi olla futuurissa. Jenkkilässä monissa käännöksissä on valheellisesti käytetty futuuria. Onneksi ei meidän Raamatussamme, niin minun ei tarvitse lähteä selittämään heprean kielioppia tässä.

    Mutta miksi Hesekieliä kutsutaan tässä jumalallisilla arvonimillä, esimerkiksi voimalliseksi jumalaksi?

    Jeesus itse sanoo, että niitä, joille tuli Jumalan sana kutsutaan Raamatussa jumaliksi. Joh.10:34-35: "Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: ’Minä sanoin: te olette jumalia.’? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli – eikä Raamattu voi raueta tyhjiin –... "

    Hesekielille tuli Jumalan sana. Siksi häntä kutsuttiin jumalaksi. Lähes kaikkia Israelin kansan hallitsijoita kutsuttiin jumalallisilla nimillä. Se, että suomalaisen Raamatun kääntäjä on päättänyt laittaa Voimallisen Jumalan etukirjaimiksi isoja alkukirjaimia, ei tee kenestäkään Jumalaa. Asia selvenee vielä, kun osaa katsoo hepreankielen sanakirjasta, mitä Hesekielin hepreankielinen nimi tarkoittaa.

    Mutta mitä itse raamatunlause sanoo:

    Jesaja 9:5
    "Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka hartioilla on valtius, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Voimallinen Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. " (RK-käännös)

    Tämä raamatunkohtahan kertoo Hesekielistä (hebr. Ἑζεκίας). Hesekiel on tarkoittaa hepreaksi voimallinen jumala.

    Case closed!

    Kyse ei ollut edes Jeesuksesta, saati sitten Jumalasta eikä loppujen lopuksi edes ennustuksesta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uuden testamentin kirjoittajat löytävät Jeesuksen koko ajan Vanhasta testamentista. Ne sinun "parhaat tutkijasi" eivät ole mitään muuta kuin laput silmillä, sydän uudestisyntymättömänä kulkevia, uskosta osattomia eksyttäjiä.

    Ei muuta kuin esittämään sitten Vanhan testamentin raamatunkohtia, joissa samassa yhteydessä lukevat sanat Jeesus ja Jumala. Et löydä sellaisia, koska niitä ei ole.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai on peite silmillä? Suurin osa raamatuntutkijousta sanoo, että kristityt ovat omineet Vanhasta testamentista raamatunpaikkoja, joilla ei ollut alunperin mitään tekemistä Jeesuksen tai edes odotetun messiaan kanssa ja muuttaneet ne koskemaan Jeesusta vaikka alunperinne koskivat ihan muutahenkilöä ja muuta paikkaa. Otetaanpa esimerkki:

    Onko Jesajan 7:14 ennustus Jeesuksesta? Siinä puhutaan neitsyestä ja syntyvästä lapsesta, vai puhutaanko?

    Kristityt kääntävät tarkoitushakuisesti sanan nuori nainen (hā·‘al·māh) sanaksi neitsyt, vaikkei kyse ole neitsyestä vaan nuoresta naisesta. Heprean kielessä tämä sana ei tarkoittanut neitsyttä missään yhteydessä sillä neitsyt on hepreaksi bethulah. Kyseessä on käännösvirhe kun teksti käännettiin hepreasta kreikkaan. Kreikankielessä nuori nainen voidaan kääntää myös neitsyeksi mutta ei koskaan hepreankielessä.

    Toinen ongelma tässä lauseessa on ennustuksen tapahtumien ajankohta. Lauseen kieliopista käy selvästi ilmi, että tuo nuori nainen, joka tulisi synnyttämään Davidin sukukunnalle poikalapsen, ON JO raskaana. Tätä lausuttaessa hänet ON JO SIITETTY. Ja vieläpä niin raskaana, että pojan syntymä on välittömästi lähellä. Miten tämä sopii Jeesukseen? Ei sovi mitenkään. Kyse ei olekaan Jeesuksesta vaan mitä ilmeisemmin hallitsijan pojasta, koska hallitsijoita ja heidän sukuaan kutsutiin tuohon aikaan jumaliksi.

    Lisäksi tämä poika tulisi tekemään hyvää mutta hänestä sanotaan myös, että hän tulee tekemään pahaa. Sopiiko tämä Jeesukseen? Ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan, autioituu kahden tietyn kuninkaan maa. Tämän mukaan Jeesus siis teki pahaa, syntiä. Entä autioituivatko jotkut maat Uuden testamentin mukaan Jeesuksen elinaikana? Sellaista väitettä ei löydy Uudesta testamentista. Kyseessä olikin joko Jesajan vaimo, joka olisi ollut raskaana kolmannesta lapsestaan taikka Aahaksen vaimo, joka oli raskaana saadakseen tulevan kuningas Hiskian, josta 2. Kuninkaiden kirja 18:7 sanoo:

    "Niin HERRA OLI HISKIAN KANSSA, ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän nousi kapinaan Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvellut häntä." Herra oli siis Daavidin sukukunnan kanssa kun hän oli Hiskian kanssa. 

    Milloin tuo käännösvirhe syntyi? Silloin kun Vanha testamentti käännettiin kreikaksi jo paljon ennen Jeesuksen syntymää: Jesajan kirja noin 200eKr eteenpäin.

    Asia on hyvin yksinkertaista tarkastaa kun kirjoittaa tähän aramea-englanti sanakirjaan sanan neitsyt:

    https://www.atour.com/cgi-bin/dictionary.cgi?string=Virgin&Search_Field=Meaning

    Neitsyt on siis armeaksi betulah

    Saman voi tehdä tähän englanti-heprea sanakirjaan:

    https://www.doitinhebrew.com/Translate/default.aspx?kb=US+US&l1=en&l2=iw

    Jälleen saadaan, että neitsyt on b'etulah

    Sanat muistuttavat toisiaan, koska aramea on sukua hepreankielelle. Osa Vanhasta testamentista on kirjoitettu arameaksi.

    Voidaan myös kirjoittaa heprean kielellä Jesajan 7:14 käytetty hā·‘al·māh, joka kirjoitetaan: הָֽעַלְמָ֔ה

    Käännökseksi saadaa englanninkielen Miss eli suomeksi neiti.

    Vanhassa testamentissa on vain kolme kohtaa, joissa sana almah esiintyy. Ne ovat tuon Jesajan lisäksi:

    1. Mooseksen kirja 24:43
    Minä seison tässä vesilähteellä. Kun joku neitonen tulee ammentamaan vettä, minä kysyn häneltä: ’Antaisitko minun juoda vähän vettä ruukustasi?’

    2. Mooseksen kirja 2:8
    "Faraon tytär vastasi: ”Mene!” Tyttö meni ja kutsui lapsen äidin."

    Näissä halalmah on käännetty oikein: neitoseksi ja tytöksi. On siis aivan kirkas fakta, että joko Jesaja ei ennusta Jeesuksesta tai sitten jos ennustaa, Jeesus ei syntynyt neitseestä. Kyse on tosiaankin käännösvirheestä, joka huomattiin vasta 1600-luvulla. Kun Uuden testamentin kirjoittajat olivat lukeneet käännösvirheellä varustettua kreikankielen Vanhaa testamenttia, siirtyi tuo käännösvirhe sellaisenaan myös Uuden testamentin kirjoituksiin.

    Kuten sanottu, ei siis koskenut Jeesusta. Sinun pitäisi adventistina tietää, että heprealaiset odottivat maallista hallitsijaa, messiasta, joka tulisi tappamaan kaikki ne, jotka eivät usko Jahveen ja kaikki ne, jotka eivät ole heprealaisten puolella. Hän tulisi johtamaan maallista valtakuntaa. Taivaasta ei puhuttu sanaakaan eikä missään tapauksessa puhuttu Jumalasta, joka tilisi kärsimään rikollisen kuoleman ennenkuin pääsisi edes valtaansa. Näin ainakin minulle opetettiin adventtikirkon raamatuntutkistelussa. Juuri siksi juutalaiset eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi.

    Laitapa vain rohkeasti sellaisia Raamatunpaikkoja, joita kuvittelet ennustuksiksi Jeesus-nimisestä Jumalasta. Odotan mielenkiinnolla. Heprealaiset kyllä odottivat messiasta ja sellaisesta löytyykin pari ennustusta Vanhasta testamentista mutta ei Jeesus-nimisestä eikä todellakaan mistään Jumala messiaasta.

    Lue Matteuksen evankeliumin neljä ensimmäistä lukua ja katso miten se lainaa Vanhaa testamenttia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllähän Jes 9:6 saadaan kuulostamaan ennustukselta, jos ei osata kielioppia. Ensinnä on sanottava, että tämä raamatunkohta koskee Hesekieliä.

    Mutta siis eikö olekin niin, että ennustus koskee aina tulevaisuutta. Ei koskaan menneisyyttä, eikö niin? Jesajan 9:5 on kirjoitettu pluskvamperfektissä eli kaikki siinä kuvatut asiat ovat jo tapahtuneet ennen kuin sitä on kirjoitettu. Ollakseen ennustus, lauseen pitäisi olla futuurissa. Jenkkilässä monissa käännöksissä on valheellisesti käytetty futuuria. Onneksi ei meidän Raamatussamme, niin minun ei tarvitse lähteä selittämään heprean kielioppia tässä.

    Mutta miksi Hesekieliä kutsutaan tässä jumalallisilla arvonimillä, esimerkiksi voimalliseksi jumalaksi?

    Jeesus itse sanoo, että niitä, joille tuli Jumalan sana kutsutaan Raamatussa jumaliksi. Joh.10:34-35: "Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: ’Minä sanoin: te olette jumalia.’? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli – eikä Raamattu voi raueta tyhjiin –... "

    Hesekielille tuli Jumalan sana. Siksi häntä kutsuttiin jumalaksi. Lähes kaikkia Israelin kansan hallitsijoita kutsuttiin jumalallisilla nimillä. Se, että suomalaisen Raamatun kääntäjä on päättänyt laittaa Voimallisen Jumalan etukirjaimiksi isoja alkukirjaimia, ei tee kenestäkään Jumalaa. Asia selvenee vielä, kun osaa katsoo hepreankielen sanakirjasta, mitä Hesekielin hepreankielinen nimi tarkoittaa.

    Mutta mitä itse raamatunlause sanoo:

    Jesaja 9:5
    "Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka hartioilla on valtius, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Voimallinen Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. " (RK-käännös)

    Tämä raamatunkohtahan kertoo Hesekielistä (hebr. Ἑζεκίας). Hesekiel on tarkoittaa hepreaksi voimallinen jumala.

    Case closed!

    Kyse ei ollut edes Jeesuksesta, saati sitten Jumalasta eikä loppujen lopuksi edes ennustuksesta.

    Heprean kielessä ei ole mitään pluskvanperfektiä ollenkaan. Jes. 9:5 ei puhu Hesekielistä yhtään mitään. Se sinun "case closed" ei sitä ole ollenkaan.

    Luuk. 24:27 "Ja hän [Jeesus] selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli KAIKISSA kirjoituksissa sanottu."

    Luuk. 24:44 "Jeesus sanoi heille: »Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.»"

    Jeesus itse on siis kanssasi eri mieltä. Arvaa kumpaa uskon?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei muuta kuin esittämään sitten Vanhan testamentin raamatunkohtia, joissa samassa yhteydessä lukevat sanat Jeesus ja Jumala. Et löydä sellaisia, koska niitä ei ole.

    Sinä et vain halua uskoa, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala ja Raamatun lupaama messias. Siksi iniset.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten voi Raamattua tulkita kun peite on silmillä.
    Ennustuksia: Puvusta arpaa, lävistetty kylki j.n.e. ennustukset toteutu. Kuka antoi mannaa ja kalliosta vettä.

    "Miten voi Raamattua tulkita kun peite on silmillä."

    Samoin!! Sinun peitteesi johtuu kirkkoisien keksimistä valheista joihin uskot totuutena.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten niin noudatetaan? Käskyjä noudatetaan. 28 opinkohtaa on kuvauksia Raamatun opetuksesta.

    Vai kuvauksia Raamatun opetuksesta? Missä kohtaa Raamatussa käsketään kuntoilemaan? Missä kohtaa Raamatussa lukee, että Ellen White on profetian henki? Miksei adventtikirkossa ole enää profeettoja, niin kuin muissa seurakunnissa on? Whiten opetukset ovat aikaan sidottuja ja kun adventtikirkko on lyönyt opetuksensa lukkoon yli sata vuotta sitten, Pyhä henki ei pääse enää vaikuttamaan nykyajassa elävään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uuden testamentin kirjoittajat löytävät Jeesuksen koko ajan Vanhasta testamentista. Ne sinun "parhaat tutkijasi" eivät ole mitään muuta kuin laput silmillä, sydän uudestisyntymättömänä kulkevia, uskosta osattomia eksyttäjiä.

    Miten sinä voisit arvostella näitä tutkijoita kun kirkossakin on niitä ja silti uskot heitä. Sinulla on peite silmilläsi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lue Matteuksen evankeliumin neljä ensimmäistä lukua ja katso miten se lainaa Vanhaa testamenttia.

    Sillä ei ole merkitystä, mitä Matteuksen evankeliumissa lukee. VANHAN TESTAMENTIN heprealaiset eivät lukeneet Uutta testamenttia. Sitä kun ei ollut vielä silloin olemassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Heprean kielessä ei ole mitään pluskvanperfektiä ollenkaan. Jes. 9:5 ei puhu Hesekielistä yhtään mitään. Se sinun "case closed" ei sitä ole ollenkaan.

    Luuk. 24:27 "Ja hän [Jeesus] selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli KAIKISSA kirjoituksissa sanottu."

    Luuk. 24:44 "Jeesus sanoi heille: »Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.»"

    Jeesus itse on siis kanssasi eri mieltä. Arvaa kumpaa uskon?

    Kyse ei tässä ole siitä, mitä UT sanoo. Kyse oli siitä, että Vanhassa testamentista ei löydy YHTÄÄN raamatunpaikkaa, mistä löytyisi ennustuksesta Jeesus -niminen Jumala. Yrität vain kääntää puheen muuhun kun et ymmärrä VT kirjoituksia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä et vain halua uskoa, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala ja Raamatun lupaama messias. Siksi iniset.

    Tottakai uskon siihen, että Jeesus on messias mutta en usko että hän olisi ollut Jumala. Jeesusta tosin kutsuttiin jumalaksi, koska hänelle tuli Jumalan sana. Jeesuksen mukaan kaikki ne ovat jumalia, joille tuli Jumalan sana. Tämä selittää senkin, miksi Raamatussa enkelitäkin kutsutaan jumaliksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Heprean kielessä ei ole mitään pluskvanperfektiä ollenkaan. Jes. 9:5 ei puhu Hesekielistä yhtään mitään. Se sinun "case closed" ei sitä ole ollenkaan.

    Luuk. 24:27 "Ja hän [Jeesus] selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli KAIKISSA kirjoituksissa sanottu."

    Luuk. 24:44 "Jeesus sanoi heille: »Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.»"

    Jeesus itse on siis kanssasi eri mieltä. Arvaa kumpaa uskon?

    "Heprean kielessä ei ole mitään pluskvanperfektiä ollenkaan. Jes. 9:5 ei puhu Hesekielistä yhtään mitään. Se sinun "case closed" ei sitä ole ollenkaan."

    En minä ole väittänyt, että Jes 9:5 olisi pluskvamperfektissä. Lainaamani raamatun suomennos on, koska se on lähinnä oikeinta alkuperäistekstiä.

    Tutustupa juutalaiseen historiaan niin sinulle käy hyvin selväksi, että teksti koskee Hesekieliä.

    Mutta koko väitteeltäsi menee pohja pois kun alkutekstin aikamuoto ei ole futuurissa vaan menneessä aikayksikössä. Kristityt ovat vain omineet tämän raamatunpaikan itselleen eikä se liity mitenkään tulevaan messiaaseen. Jo pelkkä kielioppi paljastaa huijausyrityksesi valheeksi.

    Edelleen: case closed!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai kuvauksia Raamatun opetuksesta? Missä kohtaa Raamatussa käsketään kuntoilemaan? Missä kohtaa Raamatussa lukee, että Ellen White on profetian henki? Miksei adventtikirkossa ole enää profeettoja, niin kuin muissa seurakunnissa on? Whiten opetukset ovat aikaan sidottuja ja kun adventtikirkko on lyönyt opetuksensa lukkoon yli sata vuotta sitten, Pyhä henki ei pääse enää vaikuttamaan nykyajassa elävään.

    Ei niissä muissa seurakunnissa mitään profeettoja ole.

    Sanonpa vain, että valivali.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyse ei tässä ole siitä, mitä UT sanoo. Kyse oli siitä, että Vanhassa testamentista ei löydy YHTÄÄN raamatunpaikkaa, mistä löytyisi ennustuksesta Jeesus -niminen Jumala. Yrität vain kääntää puheen muuhun kun et ymmärrä VT kirjoituksia.

    Kyllä ymmärrän. Sinä sen sijaan et.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tottakai uskon siihen, että Jeesus on messias mutta en usko että hän olisi ollut Jumala. Jeesusta tosin kutsuttiin jumalaksi, koska hänelle tuli Jumalan sana. Jeesuksen mukaan kaikki ne ovat jumalia, joille tuli Jumalan sana. Tämä selittää senkin, miksi Raamatussa enkelitäkin kutsutaan jumaliksi.

    "Tottakai uskon siihen, että Jeesus on messias mutta en usko että hän olisi ollut Jumala."

    Joh. 1:1 "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala."

    Kirjoitat selvästi Raamattua vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Heprean kielessä ei ole mitään pluskvanperfektiä ollenkaan. Jes. 9:5 ei puhu Hesekielistä yhtään mitään. Se sinun "case closed" ei sitä ole ollenkaan."

    En minä ole väittänyt, että Jes 9:5 olisi pluskvamperfektissä. Lainaamani raamatun suomennos on, koska se on lähinnä oikeinta alkuperäistekstiä.

    Tutustupa juutalaiseen historiaan niin sinulle käy hyvin selväksi, että teksti koskee Hesekieliä.

    Mutta koko väitteeltäsi menee pohja pois kun alkutekstin aikamuoto ei ole futuurissa vaan menneessä aikayksikössä. Kristityt ovat vain omineet tämän raamatunpaikan itselleen eikä se liity mitenkään tulevaan messiaaseen. Jo pelkkä kielioppi paljastaa huijausyrityksesi valheeksi.

    Edelleen: case closed!!!

    Ei koske Hesekieliä. Sinun "case closed" väitteesi joutavat valheena roskiin. Heprean kielessä ei ole aikamuotoa verbillä lainkaan. Opettelisit edes vähän sitä, miten heprean kieli toimii.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Tottakai uskon siihen, että Jeesus on messias mutta en usko että hän olisi ollut Jumala."

    Joh. 1:1 "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala."

    Kirjoitat selvästi Raamattua vastaan.

    Johanneksen evankeliumi ei edusta sitä uskoa, mihin Jeesus itse uskoi. Evankeliumeista voidaan nähdä niiden kirjoittamisajankohdan perusteella, mihin kukin Raamattuun päätyneen kirjeen kirjoittaja uskoi. Markus on kirjoitettu lähinnä Jeesuksen kuolemaa. Markus ei mainitse mitään Jeesuksen jumaluudesta tai neitsyestä syntymisestä. Ilmeisesti täysin toisarvoisia seikkoja nämä kristinuskon tärkeimmät kulmakivet mainittaviksi, vai mitä? Mitä luulet Matteuksen kirjan kirjoittajan (kuka lie olikaan) kirjoittaneen näistä asioista? Matteus kun on seuraavaksi vanhin evankeliumeista. Kun päästään Johannekseen, joka on nuorin evankeliumeista, Jeesuksesta onkin sitten leivottu ikuisuudesta asti olemassa ollut Jumala. Paavalin itse kirjoittamat seitsemän kirjettä antavat asioista paljon todemman kuvan kuin Johanneksen evankeliumina pidetty kirja. Paavalihan kirjoittaa asioista, jotka tapahtuivat vain noin 3 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen.

    Johanneksen evankeliumi on niin täynnä muunneltua totuutta, että sen ainoa oikea paikka on polttouuni.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei niissä muissa seurakunnissa mitään profeettoja ole.

    Sanonpa vain, että valivali.

    Olipas itseään täynnä oleva ylimielinen kommentti! Kertoo paljon adventisteista! Ei ole nimittäin ensimmäinen kerta kun adventisteilta pääsee moisia lipsahduksia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei koske Hesekieliä. Sinun "case closed" väitteesi joutavat valheena roskiin. Heprean kielessä ei ole aikamuotoa verbillä lainkaan. Opettelisit edes vähän sitä, miten heprean kieli toimii.

    No voi voi! Sinun kanssasi ei kannata jatkaa keskustelua, koska kommenteistasi käy ihan selvästi esille, ettemme keskustele samalla koulutustasolla hepreankielestä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No voi voi! Sinun kanssasi ei kannata jatkaa keskustelua, koska kommenteistasi käy ihan selvästi esille, ettemme keskustele samalla koulutustasolla hepreankielestä.

    Tässä vielä muiden palstaa lukevien kuunneltavaksi se, mitä tämä aikamuotosekoilu oikein tarkoittaa. Kun ei osata hepreaa, tehdään valetulkintoja, kuten edellä voidaan huomata. Tämän videon rabbi on puhunut hepreaa lähes vauvasta saakka ja opettaa hepreankieltä. Hän kyllä tietää aikamuodoista kaiken mahdollisen. Minun tarkoitukseni ei ole opettaa täällä kieliä eikä puuttua epäolennaisuuksiin.

    Koska tämä video sattuu kertomaan juuri tuosta samasta Jesajan kirjan kohdasta, sopii se oikein hyvin kertomaan myös siitä, mikä tuon jakeen todellinen merkitys on ja mistä se oikeasti kertoo. Tämän jälkeen viimeistään lapsikin voi jo todeta: case closed! Varsinkin jos osaa englantia.

    https://youtu.be/B1JTb7qGwgI


  • uhritoimitukset oli kaikki Jeesuksen esikuvallista toimintaa (typologia). Karitsa joka ottaa pois maailman synnit.

   • Hyvin sanottu tuo typologia!!

    Sitähän se oli mutta typologia ei merkitse esikuvaa vaan merkitystä, joka on annettu tekstille myöhemmin. Ennen Uuden testamentin tapahtumia näitä typologioita ei ollut olemassa. Ja koska kyse on nimen omaan typologiasta, on kyseessä ihmisten tekemä luokittelu, jonka 100-luvun uskovaiset keksivät. Nämä typologiat voi nähdä vain sellainen, jolle on tarkoitushakuisesti opetettu niiden merkitys.

    Juutalaiset olivat melkoisen hyviä keksimään typologioita. Heidän tulkintansa mukaan jokaisesta raamatunlauseesta voidaan esittää neljäkin erilaista tulkintaa, joista yksi on juuri typologinen tulkintatapa. Valitettavasti edes typologian mestarit eivät keksineet typologiouta, joissa Jeesus-niminen henkilö olisi mainittu samassa yhteydessä sanan Jumala kanssa.

    Esikuvallisuus on sitten toinen asia. Jeesuksesta ei ikimaailmassa oltaisi (Vanhan testamentin aikaan) nähty temppeliuhrauksen esikuvaa. Heprealaiset odottivat maallista hallitsijaa, joka rupeaisi johtamaan heitä ja hävittäisi Israelin viholliset. Taivaasta ei puhuttu yhtään mitään. Rikollisena tuomittu Jumala kaikkein vähiten sopisi heidän ajatusmaailmaansa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hyvin sanottu tuo typologia!!

    Sitähän se oli mutta typologia ei merkitse esikuvaa vaan merkitystä, joka on annettu tekstille myöhemmin. Ennen Uuden testamentin tapahtumia näitä typologioita ei ollut olemassa. Ja koska kyse on nimen omaan typologiasta, on kyseessä ihmisten tekemä luokittelu, jonka 100-luvun uskovaiset keksivät. Nämä typologiat voi nähdä vain sellainen, jolle on tarkoitushakuisesti opetettu niiden merkitys.

    Juutalaiset olivat melkoisen hyviä keksimään typologioita. Heidän tulkintansa mukaan jokaisesta raamatunlauseesta voidaan esittää neljäkin erilaista tulkintaa, joista yksi on juuri typologinen tulkintatapa. Valitettavasti edes typologian mestarit eivät keksineet typologiouta, joissa Jeesus-niminen henkilö olisi mainittu samassa yhteydessä sanan Jumala kanssa.

    Esikuvallisuus on sitten toinen asia. Jeesuksesta ei ikimaailmassa oltaisi (Vanhan testamentin aikaan) nähty temppeliuhrauksen esikuvaa. Heprealaiset odottivat maallista hallitsijaa, joka rupeaisi johtamaan heitä ja hävittäisi Israelin viholliset. Taivaasta ei puhuttu yhtään mitään. Rikollisena tuomittu Jumala kaikkein vähiten sopisi heidän ajatusmaailmaansa.

    Valehtelet.
   • Anonyymi kirjoitti:

    Valehtelet. Piste.

    Et siis lukenut. Omapa on häpeäsi.


  • Päättäkää jo adventistit.

   Jos Adventtikirkon Flink oikeassa niin noudattaka hänen opetustaan.

   Jos Flink on väärässä niin erottakaa hänet harhaoppisena Adventtikirkon palveluksesta.

   • Veljemme Timo tuntee Adventtikirkon 28 keskeisimmät opinkohdat ja noudattaa niitä.


   • Flinkin kanta on kylläkin se, että meidän tulee noudattaa Jumalan ilmoitettua sanaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Flinkin kanta on kylläkin se, että meidän tulee noudattaa Jumalan ilmoitettua sanaa.

    Valitettavasti jotkut opinkohdat ovat ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa ja sisältävät vielä lisäyksiä, joita Raamattu ei edes tunne. Juuri siksi lähdin adventtikirkosta. Toinen syy oli se, että adventistit opettavat yhtä mutta elävät toisin kuin opettavat, toisi sanoen ovat tekopyhiä. Ristiriita on melkoinen eikä perusadventisti edes kykene huomaamaan, että asiassa olisi jokin ongelma. Adventistit tunnetaan siitä, että heillä on "totuutensa" mutta heitä ei tunneta rakkaudestaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitettavasti jotkut opinkohdat ovat ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa ja sisältävät vielä lisäyksiä, joita Raamattu ei edes tunne. Juuri siksi lähdin adventtikirkosta. Toinen syy oli se, että adventistit opettavat yhtä mutta elävät toisin kuin opettavat, toisi sanoen ovat tekopyhiä. Ristiriita on melkoinen eikä perusadventisti edes kykene huomaamaan, että asiassa olisi jokin ongelma. Adventistit tunnetaan siitä, että heillä on "totuutensa" mutta heitä ei tunneta rakkaudestaan.

    Näinhän se on eivät kaikki adventistit elä rakkaudessa, mutta näytä sinä heille että rakastat heitä vaikka he ovat vajavaisija, ethän sinä itsekkään ole täydellinen vai ?
    Jos löydät jonkun ryhmän jotka ovat edes melkein täydelisijä ilmoita siitä tänne meillekin.

    Siunausta sinulle veljeni.
    kysynpävaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitettavasti jotkut opinkohdat ovat ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa ja sisältävät vielä lisäyksiä, joita Raamattu ei edes tunne. Juuri siksi lähdin adventtikirkosta. Toinen syy oli se, että adventistit opettavat yhtä mutta elävät toisin kuin opettavat, toisi sanoen ovat tekopyhiä. Ristiriita on melkoinen eikä perusadventisti edes kykene huomaamaan, että asiassa olisi jokin ongelma. Adventistit tunnetaan siitä, että heillä on "totuutensa" mutta heitä ei tunneta rakkaudestaan.

    Tunnetko sinä kaikki advarit ?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tunnetko sinä kaikki advarit ?

    Kirjoitinko KAIKKI adventistit? No miksi sitten kyselet?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitinko KAIKKI adventistit? No miksi sitten kyselet?

    Rauhoitu veliseni ! Olet varmaan tavannut Kai A


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitettavasti jotkut opinkohdat ovat ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa ja sisältävät vielä lisäyksiä, joita Raamattu ei edes tunne. Juuri siksi lähdin adventtikirkosta. Toinen syy oli se, että adventistit opettavat yhtä mutta elävät toisin kuin opettavat, toisi sanoen ovat tekopyhiä. Ristiriita on melkoinen eikä perusadventisti edes kykene huomaamaan, että asiassa olisi jokin ongelma. Adventistit tunnetaan siitä, että heillä on "totuutensa" mutta heitä ei tunneta rakkaudestaan.

    Eivät ole ristiriidassa, vaikka mitä väittäisit.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitinko KAIKKI adventistit? No miksi sitten kyselet?

    Kyllä kirjoitat, koska sanoit "adventistit", siis et tehnyt mitään eroa yhden ja toisen välillä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä kirjoitat, koska sanoit "adventistit", siis et tehnyt mitään eroa yhden ja toisen välillä.

    Höpöhöpö!! Opettele suomenkieltä. Jos koolla on kahden hengen raamatturyhmä, joka koostuu vain adventisteista, heistä voidaan sanoa adventistit. Jo kaksi riittää siihen mutta ahdistuksessasi sinä keskityt vain kirkkosi puolustamiseen ajattelematta edes vähääkään, että vain muutamassa ihmisessä voisi olla kuvaamiani ongelmia.

    Tosiasiassa puhutaan paljon paljon suuremmasta lukumäärästä kuin vain kaksi. Sekin on tosin suhteellista mutta jos alle 4% adventisteista edes pelastuu, se kertoo paljon siitä, miten vähän tärkeä Jeesuksen rakkaus on ADVENTISTEILLE. Suurin syypää tähänhän on kirkon johto, joka tietää joidenkin avainasemassa olevien opetuksien olevan vääriä mutta on liian heikko tekemään asialle mitään. Kyllä ihminen on sokea kun se on sokea. Ei siihen tarvita edes Saatanaa kun ihminen saa asiat sekaisin ihan itsekin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eivät ole ristiriidassa, vaikka mitä väittäisit.

    No ethän sinä sitä voi nähdä numerosarjapyhpyh, kun olet niin syvällä adventismissa. Vain ulkopuoliset ihmiset, jotka olivat ennen adventisteja, voivat sen nähdä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Höpöhöpö!! Opettele suomenkieltä. Jos koolla on kahden hengen raamatturyhmä, joka koostuu vain adventisteista, heistä voidaan sanoa adventistit. Jo kaksi riittää siihen mutta ahdistuksessasi sinä keskityt vain kirkkosi puolustamiseen ajattelematta edes vähääkään, että vain muutamassa ihmisessä voisi olla kuvaamiani ongelmia.

    Tosiasiassa puhutaan paljon paljon suuremmasta lukumäärästä kuin vain kaksi. Sekin on tosin suhteellista mutta jos alle 4% adventisteista edes pelastuu, se kertoo paljon siitä, miten vähän tärkeä Jeesuksen rakkaus on ADVENTISTEILLE. Suurin syypää tähänhän on kirkon johto, joka tietää joidenkin avainasemassa olevien opetuksien olevan vääriä mutta on liian heikko tekemään asialle mitään. Kyllä ihminen on sokea kun se on sokea. Ei siihen tarvita edes Saatanaa kun ihminen saa asiat sekaisin ihan itsekin.

    Näin varmaan on niinkuin kirjoitit, vain jäänös jää. Mutta niinhän se on muissakin ryhmissä vai mitenkä ajattelet ? Kysyisin montako advari pastoria tunnet ?
    Tunnetko vaikkapa Sakari Vehkavuoren, Kai Arasolan, Joel Saarisen, Taneli Pirskanen, Ville Saarinen. Emmehän mekään kaikkea osata ja ymmärrä emme ole täydellisiä.
    Sinussa ja minussa on omat puuteemme ja virheemme vai mitä ?
    Siunausta sinulle toivoisin asiallista keskustelua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Näin varmaan on niinkuin kirjoitit, vain jäänös jää. Mutta niinhän se on muissakin ryhmissä vai mitenkä ajattelet ? Kysyisin montako advari pastoria tunnet ?
    Tunnetko vaikkapa Sakari Vehkavuoren, Kai Arasolan, Joel Saarisen, Taneli Pirskanen, Ville Saarinen. Emmehän mekään kaikkea osata ja ymmärrä emme ole täydellisiä.
    Sinussa ja minussa on omat puuteemme ja virheemme vai mitä ?
    Siunausta sinulle toivoisin asiallista keskustelua.

    En tunne heistä ainoatakaan. Käsittääkseni tunteminen edellyttää muutakin kuin sen, että on jutellut heidän kanssaan, mitä olen kyllä harrastanut enemmänkin ja useammankin heistä kanssa. Harvapa meistä tuntee perheensä lisäksi todella hyvin muita ihmisiä.


  • Luukkaan evankeliumi: 24:27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.
   (Jeesus selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.)
   Matteuksen evankeliumi: 11:13 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; (Huom.! kaikki profeetat ja laki on ennustusta, koko sen aikainen VT)
   Kannattaa kuunnella niin Raamattu aukenee aivan uudella tavalla ja Jeesus kirkastuu.
   https://www.audiopankki.com/?cat=12&paged=3 Timo Flink, Helsingissä 5.10.20050 3/12: Jeesus Vanhassa testamentissa

   • Tästä kaikesta huolimatta Vanhan testamentin lukijat eivät tunnistaneet kirjoituksistaan Jeesusta messiaana. Näinhän kirkkosikin sinulle opettaa. Tiedän, koska olen ollut itse mukaan tällaisessa raamatuntutkistelussa, jossa näin opetettiin. Ja syykin kerrottiin. He eivät tunnistaneet Jeesusta messiaaksi, koska kirjoitukset sanovat, että messias tulisi olemaan maallinen hallitisija, joka tulisi hävittämään Jumalan viholliset ja tappamaan ne, jotka vastustavat Israelin kansaa. He odottivat maanpäällistä valtakuntaa, ei taivaallista. Kirjoitusten perusteella he eivät osanneet odottaa, että messias olisi mitään sellaista, joka tapettaisiin rikollisena. Tämä kaikki kuuluu adventtikirkon opetuksiin.

    Miksi siis taistelette sitä vastaan? Joko et ole aito adventisti tai et tunne kirkkosi opetuksia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tästä kaikesta huolimatta Vanhan testamentin lukijat eivät tunnistaneet kirjoituksistaan Jeesusta messiaana. Näinhän kirkkosikin sinulle opettaa. Tiedän, koska olen ollut itse mukaan tällaisessa raamatuntutkistelussa, jossa näin opetettiin. Ja syykin kerrottiin. He eivät tunnistaneet Jeesusta messiaaksi, koska kirjoitukset sanovat, että messias tulisi olemaan maallinen hallitisija, joka tulisi hävittämään Jumalan viholliset ja tappamaan ne, jotka vastustavat Israelin kansaa. He odottivat maanpäällistä valtakuntaa, ei taivaallista. Kirjoitusten perusteella he eivät osanneet odottaa, että messias olisi mitään sellaista, joka tapettaisiin rikollisena. Tämä kaikki kuuluu adventtikirkon opetuksiin.

    Miksi siis taistelette sitä vastaan? Joko et ole aito adventisti tai et tunne kirkkosi opetuksia.

    "kirjoitukset sanovat, että messias tulisi olemaan maallinen hallitisija, joka tulisi hävittämään Jumalan viholliset ja tappamaan ne, jotka vastustavat Israelin kansaa. "

    Tuo juuri on sinun valheesi. Raamattu ei noin opeta, vaikka juutalaiset niin uskoivat.


  • Jeesus tuli taivaasta kaikkein Pyhimmästä ja puhui toraa. Nyt istuu isän oikealla puolella.
   Johanneksen evankeliumi: 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

   Kolossalaiskirje: 3:1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
   3:2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.

   Jeesuksella on toisen luomakunnan logiikka toimintatapana, ei väkivalta, vaan Rakkaus.

   • Miten tämä liittyy aloitukseen?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten tämä liittyy aloitukseen?

    Adventismin hengetön kirjanoppineisuus on täynnä epäkristillisyyttä vailla Pyhää Henkeä.
    Sellaista papukaijamaista uskoa niinkuin jehovan todistajilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Adventismin hengetön kirjanoppineisuus on täynnä epäkristillisyyttä vailla Pyhää Henkeä.
    Sellaista papukaijamaista uskoa niinkuin jehovan todistajilla.

    Valheesi kohtaat tuomiopäivänä.


  • Tämä ketju on kyllä adventistien pohjanoteeraus. Asialliseen keskusteluun ja kommentteihin ei saa asiallisia vastineita vaan haukkumista, vähättelyä, valehtelemista ja ylimielisiä kommentteja vailla minkäänlaisia perusteluita. Niin siinä yleensä käy, että kun oma tietämys loppuu, niin mennään henkilökohtaisuuksiin. Toivottavasti kaikki adventistit eivät ole samanlaisia. Nöyryyttä ei tästä ketjusta löydy.

   • Kuinkahan moni täällä on advari ?


   • Adventismissa vaikuttaa henkivallat ja se selittää kaiken.


  • __ Adventtikirkon 28 -opinkohtaa kuvaavat kirkon arvoja joista ei voi poiketa.

   28- opinkohtaa kerrotaan ennen kuin uusia jäseniä otetaan, että 28- ei tulisi liian suurena kulttuurishokkina.

   Kirkko ei siis kirjoita noista arvoista poikkeavaa teologiaa missään.

   Kirkko pitää aina kiinni 28- arvostaan kaikessa päätöksenteossa.

   >>> Kun asia on näin, niin 28- opinkohtaa = ovat kirkon arvot.

   • Kai Arasolan mukaan alkuseurakunta tarvitsi mielestään jonku työkalun, jonka avulla osoittaa, mihin he uskoivat kun sitä välillä kyseltiin. Hän kirjoitti tällä palstalla, että opinkohdat oli alunperin tehty sitä varten, että niiden avulla voitiin näyttää ULKOPUOLISILLE mihin seurakunta uskoi. Alkuperäiset adventistit vastustivat sitä, että seurakunnalla olisi ollut mitään opinkohtia. Alussa opinkohtiin kuului vain Raamatusta lähtöisin olevia asioita.

    Ajansaatossa näistä opinkohdista on muokkautunut adventistien oma lakikirja, jonka perusteella jopa erotetaan jäseniä seurakunnista. Tämä ei koskaan ollut alkuseurakunnan tarkoitus. Nyt on hyvin helppoa nähdä, mitä tämä tarkoittaa. Itse lain kirjain on kirkolle tärkeämpi kuin sen toiminta Jeesuksen rakkauden levittäjänä. Kirkko on mennyt vielä pidemmälle kun sen johtaja laati opinkohtien ulkopuolisen pykälän, jonka perusteella kokonaisia unioneita voidaan tarvittaessa erottaa kirkosta, jos ke eivät noudata opinkohtia. Tästä käy hyvin selville mikä opinkohtien merkitys on kirkolle.

    Kun opinkohdat sisältävät muutakin kuin Raamatusta otettua, niitä voidaan hyvällä syyllä kutsua perinnäissäännöiksi. Näin perinnäissäännöt voivat olla syy erottamiselle. Perinnäissäännöistä tulee siis tärkeämpiä kuin itse Raamattu. Se, jos jokin tekee adventtikirkosta kulttiuskonnon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kai Arasolan mukaan alkuseurakunta tarvitsi mielestään jonku työkalun, jonka avulla osoittaa, mihin he uskoivat kun sitä välillä kyseltiin. Hän kirjoitti tällä palstalla, että opinkohdat oli alunperin tehty sitä varten, että niiden avulla voitiin näyttää ULKOPUOLISILLE mihin seurakunta uskoi. Alkuperäiset adventistit vastustivat sitä, että seurakunnalla olisi ollut mitään opinkohtia. Alussa opinkohtiin kuului vain Raamatusta lähtöisin olevia asioita.

    Ajansaatossa näistä opinkohdista on muokkautunut adventistien oma lakikirja, jonka perusteella jopa erotetaan jäseniä seurakunnista. Tämä ei koskaan ollut alkuseurakunnan tarkoitus. Nyt on hyvin helppoa nähdä, mitä tämä tarkoittaa. Itse lain kirjain on kirkolle tärkeämpi kuin sen toiminta Jeesuksen rakkauden levittäjänä. Kirkko on mennyt vielä pidemmälle kun sen johtaja laati opinkohtien ulkopuolisen pykälän, jonka perusteella kokonaisia unioneita voidaan tarvittaessa erottaa kirkosta, jos ke eivät noudata opinkohtia. Tästä käy hyvin selville mikä opinkohtien merkitys on kirkolle.

    Kun opinkohdat sisältävät muutakin kuin Raamatusta otettua, niitä voidaan hyvällä syyllä kutsua perinnäissäännöiksi. Näin perinnäissäännöt voivat olla syy erottamiselle. Perinnäissäännöistä tulee siis tärkeämpiä kuin itse Raamattu. Se, jos jokin tekee adventtikirkosta kulttiuskonnon.

    Adventtikirkossa on kirjoitettu hyvää Raamatun tutkimusta.

    Kaikilla uskontojärjestöillä on vajaat jäsenehdot, taikka kokonaan jäsenehdot kirjoittamatta.
    - Tyhjentävästi kirjoitetut jäsenehdot ovat välttämättömät.

    Teologia ja kaikki muu normitus on niin iso ja suuri kakku, että ihmisten aika ei riitä, siksi jäsenehdot pitäisi olla selvät, jo maan lakienkin vuoksi.

    >>> Kuitenkin Adventtikirkon teologia ja kaikki muukin on pyhiä arvoja täynnä ja Raamatun kanssa sovussa ja Raamatulla perusteltua teologiaa.


   • Piruntorjuntabunkkeri kirjoitti:

    Adventtikirkossa on kirjoitettu hyvää Raamatun tutkimusta.

    Kaikilla uskontojärjestöillä on vajaat jäsenehdot, taikka kokonaan jäsenehdot kirjoittamatta.
    - Tyhjentävästi kirjoitetut jäsenehdot ovat välttämättömät.

    Teologia ja kaikki muu normitus on niin iso ja suuri kakku, että ihmisten aika ei riitä, siksi jäsenehdot pitäisi olla selvät, jo maan lakienkin vuoksi.

    >>> Kuitenkin Adventtikirkon teologia ja kaikki muukin on pyhiä arvoja täynnä ja Raamatun kanssa sovussa ja Raamatulla perusteltua teologiaa.

    "kaikki muukin on pyhiä arvoja täynnä"

    Keskustapuoluekin taitaa väittää jotakin samansuuntaista.


   • Piruntorjuntabunkkeri kirjoitti:

    Adventtikirkossa on kirjoitettu hyvää Raamatun tutkimusta.

    Kaikilla uskontojärjestöillä on vajaat jäsenehdot, taikka kokonaan jäsenehdot kirjoittamatta.
    - Tyhjentävästi kirjoitetut jäsenehdot ovat välttämättömät.

    Teologia ja kaikki muu normitus on niin iso ja suuri kakku, että ihmisten aika ei riitä, siksi jäsenehdot pitäisi olla selvät, jo maan lakienkin vuoksi.

    >>> Kuitenkin Adventtikirkon teologia ja kaikki muukin on pyhiä arvoja täynnä ja Raamatun kanssa sovussa ja Raamatulla perusteltua teologiaa.

    "Teologia ja kaikki muu normitus on niin iso ja suuri kakku, että ihmisten aika ei riitä, siksi jäsenehdot pitäisi olla selvät, jo maan lakienkin vuoksi."

    Kirkkokunnat eivät ole vastuussa valtiolle siitä, miten heidän jäsenensä tulkitsevat Raamattua niin kauan kun kirkot eivät syyllisty maallisen lakien rikkomiseen. Koska kristitty arvomaailma ei tähän syyllisty, tämä perusteesi menettää täysin merkityksensä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Teologia ja kaikki muu normitus on niin iso ja suuri kakku, että ihmisten aika ei riitä, siksi jäsenehdot pitäisi olla selvät, jo maan lakienkin vuoksi."

    Kirkkokunnat eivät ole vastuussa valtiolle siitä, miten heidän jäsenensä tulkitsevat Raamattua niin kauan kun kirkot eivät syyllisty maallisen lakien rikkomiseen. Koska kristitty arvomaailma ei tähän syyllisty, tämä perusteesi menettää täysin merkityksensä.

    Kirkot ovat vastuussa niiltä osin jos erottamisista on seuraamuksia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Teologia ja kaikki muu normitus on niin iso ja suuri kakku, että ihmisten aika ei riitä, siksi jäsenehdot pitäisi olla selvät, jo maan lakienkin vuoksi."

    Kirkkokunnat eivät ole vastuussa valtiolle siitä, miten heidän jäsenensä tulkitsevat Raamattua niin kauan kun kirkot eivät syyllisty maallisen lakien rikkomiseen. Koska kristitty arvomaailma ei tähän syyllisty, tämä perusteesi menettää täysin merkityksensä.

    .. Eli,

    Siis haitta mitä voi aiheutua siitä että joku erottaisiin jäsenyydestä , eikä erottamiselle olisi perusteita.
    Selkeiden jäsenehtojen puuttuessa on monenlaista tulkintaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kai Arasolan mukaan alkuseurakunta tarvitsi mielestään jonku työkalun, jonka avulla osoittaa, mihin he uskoivat kun sitä välillä kyseltiin. Hän kirjoitti tällä palstalla, että opinkohdat oli alunperin tehty sitä varten, että niiden avulla voitiin näyttää ULKOPUOLISILLE mihin seurakunta uskoi. Alkuperäiset adventistit vastustivat sitä, että seurakunnalla olisi ollut mitään opinkohtia. Alussa opinkohtiin kuului vain Raamatusta lähtöisin olevia asioita.

    Ajansaatossa näistä opinkohdista on muokkautunut adventistien oma lakikirja, jonka perusteella jopa erotetaan jäseniä seurakunnista. Tämä ei koskaan ollut alkuseurakunnan tarkoitus. Nyt on hyvin helppoa nähdä, mitä tämä tarkoittaa. Itse lain kirjain on kirkolle tärkeämpi kuin sen toiminta Jeesuksen rakkauden levittäjänä. Kirkko on mennyt vielä pidemmälle kun sen johtaja laati opinkohtien ulkopuolisen pykälän, jonka perusteella kokonaisia unioneita voidaan tarvittaessa erottaa kirkosta, jos ke eivät noudata opinkohtia. Tästä käy hyvin selville mikä opinkohtien merkitys on kirkolle.

    Kun opinkohdat sisältävät muutakin kuin Raamatusta otettua, niitä voidaan hyvällä syyllä kutsua perinnäissäännöiksi. Näin perinnäissäännöt voivat olla syy erottamiselle. Perinnäissäännöistä tulee siis tärkeämpiä kuin itse Raamattu. Se, jos jokin tekee adventtikirkosta kulttiuskonnon.

    Olet varmaan lukenut Teppo Salmelan kirjan ?
    Vai oletko itse Teppo ?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet varmaan lukenut Teppo Salmelan kirjan ?
    Vai oletko itse Teppo ?

    Minä jag itse en ole lukenut ko. kirjaa, enkä ole mr. Teppo.


   • Piruntorjuntabunkkeri kirjoitti:

    .. Eli,

    Siis haitta mitä voi aiheutua siitä että joku erottaisiin jäsenyydestä , eikä erottamiselle olisi perusteita.
    Selkeiden jäsenehtojen puuttuessa on monenlaista tulkintaa.

    Ja tämä liittyi opinkohtiin miten? Maan lakien vuoksi?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet varmaan lukenut Teppo Salmelan kirjan ?
    Vai oletko itse Teppo ?

    No enpä ole lukenut enkä ole Salmela.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Tiesikö Martina miehensä taustat?

   Turkkilainen miljonääri onkin irakilainen jolla huikea rikostausta? Askarruttaa tiesikö Martina mistä on kyse vai tuliko yllätyksenä. Joka tapauksessa
   Kotimaiset julkkisjuorut
   403
   26174
  2. Korona räjähtämässä käsiin 618 uutta tartuntaa 5 uutta kuolemaa

   Marin ja Kiuru karjaisivat kunnille mm. HUS-alueelle viime hetkellä, eivät ne pysty hoitamaan asioitansa vaan tarvitaan Marinin hallituksen tiukkaa oh
   Maailman menoa
   727
   16460
  3. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   399
   15244
  4. Seiska: Sedu Koskinen vaihtaa nimensä eksoottiseksi Zedu Di Lucaksi!

   No nyt! Ja nimen takana vanha ystävä Andy McCoy... https://www.suomi24.fi/viihde/seiska-sedu-koskinen-vaihtaa-nimensa-eksoottiseksi-zedu-di-lucaksi-ni
   Kotimaiset julkkisjuorut
   117
   13255
  5. Joskus naista ei vaan tajua

   Nainen ostaa netistä tavaraa 30 eurolla kengät ja sitten lähtee hakee niitä 30km päästä eli ajaa 60 km edestakas kun kaupassa samat kengät maksaa 40 e
   Parisuhde
   58
   3189