Fraktaalien merkityksestä

Anonyymi

Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-373)

Fraktaalien eräs merkitys ihmisille on siinä, että jotkin niistä ovat ns. "mentaali-portaaleja"; eli tavallaan sellaisia vaikutuksiltaan ikoneiden tai mandaloiden kaltaisia rakenteita, jotka mahdollistavat; nagualistisin termein, kokoomapisteen siirtymisen. Toisessa ketjussa mainittu Mandelbrotin joukko on tunnetuin fraktaali, mutta en ole havainnut siinä tai muissakaan yleisimmin tunnetuissa fraktaaleissa tuossa suhteessa mielenkiintoisia piirteitä, mikä mahdollisesti johtuu siitä, että ko. rakenteet eivät ole samankaltaisia kuin sellaiset rakenteet, joita ihmiset ovat tottuneet tulkitsemaan elävien olentojen osiksi, tarkoittaen sitä, että ne eivät ohjaa kokoomapisteen liikettä siten, että se kohdistuisi elävien olentojen energiaan.

Sen sijaan, klassisella "video-feedback" -tekniikalla on mahdollista tuottaa sellaisia fraktaalimaisia rakenteita, joilla on tuossa suhteessa hämmästyttäviä ominaisuuksia. Tuo tekniikka perustuu analogisen videokuvan takaisinkytkentään, sopivilla parametrien arvoilla, liittyen zoomauksen syvyyteen, kameran rotaatioon, sekä signaalin käsittelyn viiveeseen. Oleellista on analogisen tekniikan käyttö, koska digitalisointi "tasapäistää" "feedback-silmukassa" käsiteltävän informaation arvoja.

Kannattaa katsoa ohessa viitattu video. Tekninen haaste tässä tekniikassa on se, että em. parametrien arvojen täytyy olla nimenomaan tietyt, jotta osien väliset suhteet ovat sellaiset, että tulokset ovat siinä merkityksessä mielenkiintoisia, että ne johtavat kokoomapisteen liikkeeseen, mitä ei ole mahdollista saavuttaa ilman hyvin tarkkaa säätömekanismia. Tuon viitatun videon resoluutio ei ole hyvä, mutta se on silti paras tiedossani oleva video tuon em. parametrien arvojen valinnan suhteen. Ko. tekniikka vaatii säätämistä ja ns. "sweet-spot":iin osutaan tuossa tapauksessa vasta kohdassa 2:25 ja toisen kerran välillä 2:42-3:10.
https://www.youtube.com/watch?v=cstvxrhO6ts

Ko. kohdat mahdollistavat mm. sen, että samankaltaista kohdetta tarkastellaan samanaikaisesti eri näkökulmista näkymän eri osien kautta. On harmi, että tämäntyyppisillä videoilla on noinkin vähän katsojia. Periaatteessa, jos tähän; sinällään siis jo hyvinkin vanhaan, tekniikkaan panostettaisiin, niin voitaisiin saavuttaa hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia ja etenkin, jos sitä parametrien säätämistä optimoitaisiin laskennallisesti ja dynaamisesti, esim. perustuen reaaliaikaisesti selvitettäviin neuro-korrelaatteihin...

On toisaalta selvää, että tässä on kyse samankaltaisesta tulkitsevasta ilmiöstä kuin esim. pareidoliassa, mutta tämä on silti jotain paljon enemmän, mm. koska yksittäisten pysäytyskuvien osien väliset keskinäiset suhteet ovat nimenomaan tietynlaiset ja myös koska kyse ei ole vain satunnaisista pysäytyskuvista... Ihmiset pystyvät toki näkemään ns. stereotyyppisiä hahmoja myös satunnaisissa kuvioissa; kuten esim. mustetahroissa, mutta väitän, että tämän tekniikan avulla niitä on huomattavasti helpompi tunnistaa ja tämä tekniikka on siis tavallaan "laajennettu ikkuna kollektiiviseen piilotajuntaan".

Voidaan myös teoretisoida mm., että noiden em. parametrien tietyt arvot tuottavat sellaisia rakenteita, jotka ovat samankaltaisia kuin ne rakenteet, jotka ihmisten on helpointa tunnistaa ja myös, että ko. rakenteilla on tiettyjä keskenään samankaltaisia ja tietysti matemaattisesti kuvattavissa olevia ominaisuuksia...

Yleisimmin havaituiksi tulkittuja rakenteita näyttäisivät olevan huulet, johtuen kaiketi siitä, että ihmislajille on ollut tärkeää kiinnittää niihin huomiota; pyrittäessä ymmärtämään suullista ilmaisua, sekä silmät, joiksi tulkinta kuitenkin on harvinaisempaa, ilmeisesti johtuen siitä, että todennäköisyys, että tunnistetaan kaksi sopivaksi arvioiduksi etäisyydellä toisistaan olevaa rakennetta silmiksi, on vain selvästi alle puolet siitä, että tulkitaan jokin rakenne suuksi, sekä kasvot ja kasvojen osat; erityisesti kasvojen ääriviivat ja esim. kyseisen videopätkän on tulkittavissa sisältävän satoja osittaisia kasvokuvia.

Selvästi vähemmän todennäköisiä, mutta silti suhteellisen todennäköisiä tulkintoja, ovat erityisesti seisovat ja istuvat ihmishahmot ja lisäksi havaittuja rakenteita on myös helpompaa tulkita esim. käsivarsiksi yms. tutuiksi asioiksi, kuin sellaisiksi asioiksi, joita ihmislaji ei ole lainkaan tottunut tunnistamaan, mikä mm. selittää sitä, että ns. ufo-olennot usein kuvataan humanoideiksi. Suurin osa tuossa videossa esiintyvistä kasvokuvista on osittaisia; osittain toisten rakenteiden peitossa olevia, mutta osa niistä on kokonaisia (esim. Saddam Hussein :D) ja osa myös niin selkeitä, että on selvää, että niitä ei käytännössä esiintyisi pelkän kohinan tapauksessa ja tämä kaikki siis on saavutettu ilman erityisen sofistikoitunutta parametrien säätämistä...

9

276

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Katsoin videon. En kokenut tai nähnyt mitään erikoista. Kokoomapisteeni taitaa olla oikeassa kohdassa. Ja energian käyttäminen moitteetonta.

   Psykoosissa tai huumaantuneena olisi nähnyt varmaan enemmän.

   • Anonyymi

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-374)

    Viittaamassani videon kohdassa on muuten helposti nähtävissä myös mm. satoja tanssivia ihmishahmoja, eikä niiden näkemiseen edes tarvita muuta, kuin vain sellainen pieni kokoomapisteen liike, joka ei edellytä mitään huumausaineiden tms. käyttöä, eikä siinä, että niitä näkee, sinällään siis ole muuta erikoista, kuin se, että ne näkee sellaisen syötteen perusteella, joka on tuotettavissa suhteellisen helposti kyseisellä suhteellisen vanhalla tekniikalla...

    Oleellista tässä ei myöskään ole se, että näkee nimenomaan ne tai jotain muuta tiettyä, vaan se, että kokoomapiste liikkuu, koska vain se mahdollistaa henkilökohtaisen voiman lisääntymisen, mutta sanoisin, että jos se liikkuu, niin selvästi todennäköisimmin se liikkuu siten, että tuloksena on juuri sellaiset tulkinnat, jotka aiemmin kuvasin, niistä syistä, jotka myös jo kuvasin aiemmin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-374)

    Viittaamassani videon kohdassa on muuten helposti nähtävissä myös mm. satoja tanssivia ihmishahmoja, eikä niiden näkemiseen edes tarvita muuta, kuin vain sellainen pieni kokoomapisteen liike, joka ei edellytä mitään huumausaineiden tms. käyttöä, eikä siinä, että niitä näkee, sinällään siis ole muuta erikoista, kuin se, että ne näkee sellaisen syötteen perusteella, joka on tuotettavissa suhteellisen helposti kyseisellä suhteellisen vanhalla tekniikalla...

    Oleellista tässä ei myöskään ole se, että näkee nimenomaan ne tai jotain muuta tiettyä, vaan se, että kokoomapiste liikkuu, koska vain se mahdollistaa henkilökohtaisen voiman lisääntymisen, mutta sanoisin, että jos se liikkuu, niin selvästi todennäköisimmin se liikkuu siten, että tuloksena on juuri sellaiset tulkinnat, jotka aiemmin kuvasin, niistä syistä, jotka myös jo kuvasin aiemmin.

    Tuo video on vain aivojen huijaamista pareidoliaksi-ilmiön
    tuottamiseen.
    Husseinin kasvot, taisi olla hyvinkin kontingentti-ilmiö.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo video on vain aivojen huijaamista pareidoliaksi-ilmiön
    tuottamiseen.
    Husseinin kasvot, taisi olla hyvinkin kontingentti-ilmiö.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-375)

    Anon.: "Tuo video on vain aivojen huijaamista pareidoliaksi-ilmiön tuottamiseen."

    Sekoitat asioita, sillä ensinnäkään ko. videon tekijän intentiona ei ole ollut käyttää sitä erityisesti "pareidolia-ilmiön tuottamiseen", vaan "video-feedback" -tekniikan käytön havainnollistukseen ja toisekseen oma intentioni puolestaan ei ole ollut sen käyttäminen pareidolia-ilmiön havainnollistukseen, vaan sen käyttäminen esimerkkinä liittyen sellaisen fraktaalimaisia rakenteita sisältävän sisällön tuottamiseen liittyvien relevanttien ohjausparametrien arvojen säätämisestä, joiden arvojen perusteella muodostettavien rakenteiden tarkkailu siis mahdollistaa kokoomapisteen liikkeen huomattavasti tehokkaammin, kuin esim. ns. valkoinen kohina tai ns. Mandelbrot:in joukko/fraktaali, millä seikalla puolestaan on myös ilmeisiä ja erittäin laaja-alaisia käytännöllisiä sovellusmahdollisuuksia ja kolmannekseen kyse ei ole "aivojen huijaamisesta", vaan "aivojen luontaisesta toiminnasta", joka toiminta tietenkin myös on hyvin relevantti tieteellinen tutkimuskohde...

    Eräänä yleisluonteisena pointtina tässä siis on se, että ohjaan "katsettanne" käyttökelpoiseen suuntaan. Eli, vaikka esim.; neroksikin luonnehditun, Mandelbrot:in mukaan nimetyssä joukossa on paljon mielenkiintoisia piirteitä ja se sisältää esim. nimenomaan myös erittäin suuren määrän hyvin vaikuttavia mandaloita, niin; kuten jo aiemmin totesin, jostain syystä niillä kuitenkaan ei ole samanlaista vaikutusta kokoomapisteen liikkeeseen, kuin tämän tekniikan tuotoksilla ja huom! nimenomaan tietyillä parametrien arvoilla, jotka arvot tietenkin ovat tieteellisesti ja matemaattisesti kiinnostavia, syistä jotka mielestäni jo kerroin avauksessa, vaikka vaikuttaakin siltä, että ne eivät vielä ole kolahtaneet ainakaan kaikkien lukijoiden tajuntaan.

    "Husseinin kasvot, taisi olla hyvinkin kontingentti-ilmiö."

    Olen havainnut, että myös mm. Hitler:in, Lenin:in, Marx:in ja Putin:in kasvonpiirteet on helppo tunnistaa tai tulkita tunnistaneensa ja jätän itse kunkin mietittäväksi, että mistä se mahtaa johtua. Esim. Putin:in kasvokuva on löydettävissä myös tuosta em. videostakin. Vähän ruma ehkä, mutta silti kokonainen, toisin kuin monet muut. :D


  • Anonyymi

   Fraktaalimatematiikka on merkityksellinen nykymatematiikan haara, mikä sinänsä on jo poikkeus nykymatematiikassa, jolla harvoin on mitään relevanssia käytännön suhteen abstraktin luonteensa vuoksi.

   Fraktaalimatematiikan ominaispiirteistä skaalautuvuus on mielenkiintoinen, koska tämän merkitsee sitä, että mittakaavasta riippumatta ilmiö käyttäytyy samankaltaisesti eli rosoisesti. Tätä piirrettä voi soveltaa suoraan esim. aikasarja-analyysiin: On odotettavissa fraktaaliteorian mukaan, että Microsoftin pörssiosakkeen markkinahinnan muutokset vuositasolla, kuukausitasolla, viikkotasolla, päivätasolla jne. ovat niin samankaltaisia ettei niitä pysty erottamaan toisistaan. Ne siis skaalautuvat aikavälin osalta.

   Maldelbrot oli niitä harvoja todellisia neroja nykymatematiikan piirissä, jotka olivat luonteeltaan itseasiassa soveltavia matemaatikkoja. Nykymatemaatikot (matemaatikot viimeisen 150 vuoden aikana) ovat harvoin kiinnostuneita siitä, voidaanko heidän ajatuksiaan soveltaa. Maldelbrot oli tässä suhteessa poikkeus, jonka tyyli oli hyvin käytännönläheinen. Juuri tämän vuoksi Mandelbrot oli nero, jota tosiaan nykymatemaatikot eivät tyypillisesti ole.

   • Anonyymi

    En kiellä fraktaalimatematiikan ansioita.
    Tosin osakkeiden teknisessä analyysissä niiden arvo ei taida olla
    mullistava.

    Se ei näyttäisi olevan kovin ennustava, enemmän hieman ajallisesti jäljessä
    (lagging) oleva indikaattori.

    Proffan esittelemä kuvion pyöritysvideo on oikeastaan vain
    pareidoliaksigeneraattori.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En kiellä fraktaalimatematiikan ansioita.
    Tosin osakkeiden teknisessä analyysissä niiden arvo ei taida olla
    mullistava.

    Se ei näyttäisi olevan kovin ennustava, enemmän hieman ajallisesti jäljessä
    (lagging) oleva indikaattori.

    Proffan esittelemä kuvion pyöritysvideo on oikeastaan vain
    pareidoliaksigeneraattori.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-376)

    Anon.: "Proffan esittelemä kuvion pyöritysvideo on oikeastaan vain pareidoliaksigeneraattori."

    Selitin tuota asiaa jo tarkemmin äsken tuolla vähän ylempänä ja tämä on muutenkin tietenkin vasta lämmittelyä suhteessa tämän tekniikan teoreettiseen merkitykseen ja sen soveltamismahdollisuuksiin. Eli, tässä ei siis ensinnäkään ole kyse "pareidoliageneraattorin" tuotosten havainnollistuksesta, vaikka ko. tekniikkaa voidaankin tietenkin käyttää myös tyypillisten pareidolia-ilmiöiden tuottamiseen ja oleellista ei myöskään siis ole informaation tietty tulkinta, vaan se, että se on jokin sellainen tulkinta, joka mahdollistaa kokoomapisteen jatketun liikkeen ja joiden käyttökelpoisten tulkintojen tunnistaminen tietenkin on eräs relevanteista jatkotehtävistä.

    Käytin termiä "pareidolia" aiemmin viittauksena sellaiseen asiaan, joka on ennestään tunnettu, jotta tämä ilmiö kyetään liittämään käsitteellisesti muihin ilmiöihin, mutta tämä lähestymistapa ei kuitenkaan rajoitu tyypillisten yksinkertaisten pareidolisten kuvioihin mukaisten tulkintojen mahdollistamiseen, vaan esim. tuostakin videosta on löydettävissä sellaisia laajoja konsistentteja rakenteita, joita tietääkseni ei olla havainnollistettu missään sellaisessa julkaistussa pareidolioiden-kuvauksessa, jotka kuviot ovat tuotettavissa nimenomaan täysin automatisoidusti ja ilman mitään spesifiä tulkintoja kuvaavaa tai niihin ohjaavaa informaatiota. Filosofisesti tämä on mielenkiintoista mm. tietoteorian näkökulmasta.

    Annoin aiemmin yksinkertaisimpia mahdollisia esimerkkejä, koska odotusteni mukaisesti joillakin tuntui olevan vaikeuksia niihinkin liittyvien rakenteiden tunnistamisessa, johtuen hyvin tyypillisestä kokoomapisteen tavattoman jähmettyneestä tilasta, mikä tunnistaminen tietenkin on hahmontunnistusta ja edellyttää siis myös kognitiivista kyvykkyyttä.

    "Vähän" vaativampi tunnistustehtävä on seuraava: riemukaaren edustalla olevalla aukiolla rinnakkain kävelevät ja täysin oikeat anatomiset mittasuhteet omaavat kaksi nuorta naista, jotka molemmat kantavat kirjoja puristettuina rintamuksiaan vasten ja joista oikeanpuoleisella on enemmän kiire kuin vasemmanpuoleisella... Viime aikoina on ollut tällä palstalla paljon puhetta mm. ns. kaukonäkemisestä ja vaikka olenkin hyvin skeptinen sen kykyyn tuottaa sellaista informaatiota, jota "näkijöillä" ei jo *ennestäänkin* olisi käytössään, niin käsitteellinen yhteys on selvä ja erityisesti siltä osin, että tämänkaltaiset tekniikat ovat hyödyllisiä mm. pyrittäessä tunnistamaan sitä relevanttia informaatiota, jota jo *on* periaatteessa käytettävissä, mutta jota siis ei vielä olla tiedostettu...


  • Anonyymi

   1. Onko nagualismissa eri energian lajeja ? Selvästi ihmisellä on ainakin fyysistä energiaa ja emotionaalista energiaa ehkä myös henkistä energiaa. Miten hoidetaan moitteettomuus näiden kaikkien osalta?

   2. Miksi ylipäätään kannattaa siirtää kokoomapistettä ?

   • Anonyymi
    UUSI

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-389)

    Anon.: "Onko nagualismissa eri energian lajeja ? Selvästi ihmisellä on ainakin fyysistä energiaa ja emotionaalista energiaa ehkä myös henkistä energiaa."

    Nagualismin mukaan olemassa ei ole todellista dualismia mielen ja ruumiin välillä, vaan kyse on pohjimmiltaan siitä samasta energiasta. Lisäksi, nagualismin mukaan kukin selittämättömän voiman emanaatio on ääretön energian-lähde, mutta tietenkään sitä ei tiedosteta siinä kokoomapisteen tavanomaisessa sijainnissa...

    Kokoomapisteen kulloisenkin sijainnin mukaan energia siis tulkitaan siksi, miksi se sitten kulloinkin tulkitaankin. Nagualismissa ollaan kiinnostuneita energiasta erityisesti siltä osin, kuin sen paikallinen keskittyminen on edellytys kokoomapisteen liikkeille, koska kokoomapisteen sijainti on tapa kuvata sitä, että selittämätön voima pakottaa elävän olennon kokemaan todellisuuden sellaisena, kuin millaisena se sitten sen pakottaakin kokemaan, millä tietenkin on eläville olennoille aivan oleellinen subjektiivinen merkitys.

    "Miten hoidetaan moitteettomuus näiden kaikkien osalta?

    Energeettisessä moitteettomuudessa on kyse tavallaan yksilötasolla lähtökohtaisesti tiedostamattomien, mutta reaalisten kykyjensä, tiedostamisen kannalta käyttökelpoisen energian riittävän pitkäkestoisesta koossapysymisestä. Eli, ko. merkityksessä käyttökelpoisella energialla on taipumus hajaantua elävän olennon ympäristöön, mutta energeettinen moitteettomuus mahdollistaa sen koossapysymisen, mikä puolestaan mahdollistaa sen, että sitä kertyy entistä enemmän jne.

    Asiaa voidaan luonnehtia myös esim. siten, että kyse on siitä, että energiaa ei tuhlata sellaisiin kohteisiin, joilla ei ole yhteyttä ns. abstraktiin, eli tavallaan ei-efemeraalisiin; yleispätevästi toistuviin asioihin, eikä myöskään sellaisiin kohteisiin, jotka eivät koostu samantyyppisistä emanaatioista, kuin mistä itse koostutaan, koska kyseisillä kohteilla ei ole mitään ainakaan ns. subjektiivisella tasolla havaittavia energisoivia vaikutuksia.

    Nagualismissa pyritään ns. energiaruumiinsa ja ns. itsen kokonaisuutensa tiedostamiseen, eli ihmisen itsensä kaikkien kykyjen tiedostamiseen. Tämä ei kuitenkaan nimenomaan tarkoita esim. sitä, etteikö voitaisi keskittää huomiota myös esim. muihinkin ihmisiin, koska kaikki ihmiset koostuvat samantyyppisistä emanaatioista, tarkoittaen sitä, että ko. emanaatiot tuottavat samansisältöisiä "kokemuksellisia primitiivejä", eikä myöskään sitä, etteikö voitaisi keskittyä myös muihinkin olioihin, siltä osin, kuin ne koostuvat saman tyyppisistä emanaatioista jne.

    Ihmisen kyvykkyyksiin ei kuulu sitä, että ihminen kykenisi muuttamaan niitä emanaatioita, joista koostuu, vaan kyse on "vain" siitä, että selittämätön voima kykenee; tietyillä edellytyksillä, uudelleenorganisoimaan ko. emanaatiojoukon, mikä mahdollistaa mm. muodonmuutoksen ja myös energisoimaan ko. emanaatiot.

    Eli, esim. kokoomapisteen kiinnittäminen sellaisiin ns. epäorgaanisiin olentoihin, jotka koostuvat osin samoista emanaatioista, kuin ihmiset, mahdollistaa; luonnollisesti tietyillä hyvin ankarilla edellytyksillä, sen, että käytettävissä on paljon enemmän energiaa, kuin mitä sitä on käytettävissä siinä tylsässä kokoomapisteen tavanomaisessa sijainnissa, joka sijainti esim. nimimerkki Belisario:n mukaan on seurausta ns. konsensus-transsista...

    "2. Miksi ylipäätään kannattaa siirtää kokoomapistettä ?"

    "Kokoomapisteen siirtäminen" on vain tapa puhua siitä, että *selittämätön voima* siirtää sitä, mikä puolestaan tapahtuu väistämättä, kun käytettävissä on riittävä energia-määrä ja kokoomapisteen liike poispäin sen tavanomaisesta sijainnista puolestaan siis mahdollistaa aiempaa suuremman käytettävissä olevan; aiemmassa mainitussa merkityksessä relevantin, energia-määrän jne.

    Eli, kuten olen aiemmin todennutkin, kyseessä on ideaalisessa tilanteessa kumulatiivinen prosessi, joskin tietenkin yleensä ollaan hyvin kaukana ideaalisesta tilanteesta. Pienet kokoomapisteen liikkeet ovat suhteellisen helposti aikaansaatavissa, minkä havainnollistaminen oli eräs tämän aloituksen tarkoituksista, mutta kokoomapisteen kiinnittyminen sellaisiin epätavanomaisiin sijainteihin, joilla on energisoiva vaikutus, ilman, että tuhlataan sitä energiaa, on lähtökohtaisesti paljon vaativampaa...

    Elävän olennon ei ole mahdollista siirtää kokoomapistettä ns. itsenäisesti esim. yrittämällä pakottaa sitä siirtymään, esim. kuvittelemallaan "ajattelun voimalla" tai "tietoisuuden voimalla" tai esim. pomppimalla tasajalkaa tai millään muullakaan sellaisella hömpällä, vaan kyse on sellaisesta elävän olennon itseorganisoitumisprosessista ja reaalisesta kyvykkyydestä, mikä edellyttää ns. tonaali-tasolla mielletyn järjestelmärajapinnan ulkopuolelta tulevia energiavirtoja ja tapahtuu yleensä hyvin pitkälti tiedostamattomalla tasolla, vaikka tietenkin sen seuraukset voidaankin; tietyillä edellyksillä, tiedostaa, mikä puolestaan tietenkin siis on subjektiivisella tasolla oleellista.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kertokaa yksikin hyvä syy ottaa koronarokote

   Tähän saakka on kerrottu vain uskomuksia. Koronarokote ikään kuin olisi ratkaisu ongelmaan. No miksi sitten rokotettuja on sairaalahoidossa siinä miss
   Maailman menoa
   548
   1979
  2. Hävetkää rokotetut!

   Olen tässä lueskellut näitä palstalla olleita koronakeskusteluja ja saanut hävetä silmät päästäni siksi, että suurin osa rokotettujen kirjoituksista o
   Iisalmi
   255
   1766
  3. Oot sä oikeasti

   rakastunu muhun nainen? Oon kyllä huomannu katseet mutta että kyse ois vakavammasta niin se on tullu yllätyksenä minulle.
   Ikävä
   62
   1157
  4. Iltalehti: Päijät Hämeen teho-osastolla uuvutaan koronan takia. Totuus ketään ei teholla.

   Olen koko ajan suhtautunut näihin lehtien pelottelutarinoihin kriittisesti. Niissä ei anneta oikeasti mitään taustatietoja potilaista, määristä, iästä
   Maailman menoa
   294
   1123
  5. 72
   1023
  6. Stefu, otathan sinäkin tyttäresi lomalle mukaan?

   Sofia kertoi pääsevänsä pian reissuun ( hänhän ei pysty ilman Stefania matkustamaan), joten jään mielenkiinnolla odottamaan, ottaako isä tyttärensä mu
   Kotimaiset julkkisjuorut
   92
   998
  7. Onko pakko revittää niitä autoja ja huudattaa ämyreitä!

   Kello on yli 00:00 koko illan on revitetty autoja kiihdytetty ja huudatettu ämyreitä. Eikö ole oikeasti mitään kehitettävämpää tekemistä? Ihmiset yrit
   Hyrynsalmi
   51
   860
  Aihe