Miten mantra toimii, miten vaikuttaa

Anonyymi

Vaikuttamalla todellisuuden hienojakoiseen maailmaan ääni saa aikaan muutoksen aineellisessa todellisuudessa. Vedalainen metafysiikka - miten ääni yleensä vaikuttaa materiaan ja myös tietoisuuteen.

Myös Raamattu puhuu äänen korkeimmasta luonteesta: Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
Tämä on täydellisessä sopusoinnussa vedalaisen metafysiikan kanssa, jonka mukaan ääni on kaikkein hienovaraisin, joka matriisin tavoin kantaa jo karkeampia elementtejä sisällään. Ääni etenee avaruudessa - fyysisen maailman perustassa. Vedan mukaan ilman elementti syntyy avaruudesta. Ilmasta tulee tuli, tulesta tulee vesi ja vedestä tulee maa. Ääntä manipuloimalla voidaan siis aiheuttaa muutoksia karkeammissa elementeissä. Tämä on materialisaation tai taikuuden salaisuus. Nämä "ihmeet" tehdään olemisen hienovaraisia lakeja koskevan tiedon perusteella. Näin Kristus ruokki ihmiset leivillä.
Kyseessä on yksinkertaisesti hienovaraisempi tekniikka, jonka salaisuus on useimmille tuntematon.
Henkiset värähtelyt (mantrat) ovat tapa kommunikoida Pyhän Maailman kanssa, ja tämän kanavan kautta henkinen energia tulee luoksemme.
Koska ääni on ohuempi kuin muut, se on kaikkein informatiivisin.

Kristinuskossa on tunnettu tapa toistaa Jeesuksen rukousta rukousnauhalla. Jos ihminen keskittyy kunnolla ja huomioi joitakin ulkoisia olosuhteita, rukouksen tai mantran harjoittajan tietoisuus yhdistyy henkisen äänen absoluuttisen luonteen vuoksi siihen henkilöön, jonka nimeä toistaa. Se on kuin lapsen kutsu, johon äiti vastaa.
Vedat vertaavat mantran vaikutusta sielun tietoisuuteen myös resonanssin ilmiöön. Kun kaksi jousiääntä on viritetty yhteen, yhden jousen ääni aktivoi toisen jousen värähtelyn, ja niiden välille syntyy resonanssi. Sielua verrataan sisäiseen jousenjohtimeen ja Jumalan Nimeä mantrassa tai rukouksessa verrataan ulkoiseen resonaattoriin. Jos ihminen on henkisellä etsinnällä, kun hän
kohtaa henkisen äänen, sielun jousi alkaa soida yhteen ääneen, ja hän tuntee vetoa tähän tai tuohon henkiseen perinteeseen. Jos taas henkilö on liian syvällä maallisissa asioissa, tällaista sopusointua eikä kiinnostusta synny.

32

1045

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Muinaisina aikoina oli maailmanlaajuinen kehittynyt sivilisaatio, jota ohjasi Vedojen tieto. Sitä kutsuttiin vedalaiseksi sivilisaatioksi.
   Se, mitä nyt saavutetaan teknologian avulla, saavutettiin ennen rituaaleilla, mantroilla (puheella) ja mystisillä voimilla. Vedalainen sivilisaatio eli sopusoinnussa luonnon kanssa ja huolehti ympäristöstä. Vedalaisella sivilisaatiolla oli hyvin kokonaisvaltainen näkemys maailmasta. Se perustui ymmärrykseen siitä, että kaikkien olemassa olevien ilmiöiden välillä on näkymätön yhteys, ja tietoon siitä, että tekojen, ajatusten, sanojen ja tekojen energia ei koskaan lakkaa olemasta.

   Eräässä kirjoituksessa rishi (tietäjä) selittää, että kun ihmiset valehtelevat oikeudessa ja loukkaavat toisiaan, heidän äänivärähtelynsä saastuttavat eetteriä ja aiheuttavat luonnonkatastrofeja, kuten tulvia, maanjäristyksiä ja epidemioita.

   • Anonyymi

    Absurdia on nykyajan tilanne, jossa ihmiset kutsuvat filosofiaa joksikin, mikä ei ole filosofiaa. Määritelmän mukaan filosofia on rakkautta viisauteen, mutta useimmiten se ilmenee joko rakkautena tietämättömyyteen tai viisauden kieltämisenä, siihen nykyaikainen aikakausi kykenee. Modernin filosofian yksi suunta on modernismi, usko materiaan ja siten usko aineelliseen edistykseen. Ja materian hallitseminen tarkoittaa edistystä, parannusta, kulutusta, se tarkoittaa elintason nostamista, ja se on kaikki moderni tiede, ja kaikki optimistit, ne jotka uskovat edistykseen, aineellisiin asioihin, ja kaikki filosofiat, jotka tukevat sitä, ne ovat modernistisia filosofioita. Ja toinen suuntaus, johon kuuluu paljon erilaisia opetuksia, on postmodernismi, materian kieltäminen, tai kuten sanoimme, kyse on samoista kahdesta muinaisesta taipumuksesta, joita ihmisellä on - karma ja gyāna - toisella puolella on aineellinen edistys, joka on halu nauttia, ja toisella puolella on väsymys siihen ja yritykset luopua kaikesta siitä. Ja me olemme selvittäneet postmodernin filosofian monimuotoisuutta kaiken tämän nihilismin, kieltämisen jne. filosofian takana. On siis käynyt ilmi, että jotkut ylistävät materiaa, joka Vedojen mukaan on tietämättömyyttä, ja jotkut hylkäävät sen, mutta samaan aikaan he sanovat, ettei Totuutta ole olemassa. Jotkut sanovat, että Totuus on materiassa, ja toiset sanovat, että sitä ei ole. Niinpä kaikki nykyfilosofian suuntaukset ovat joko filosofioita, jotka ylistävät tietämättömyyttä tai kieltävät sen yhtä aikaa. Eikä nykymaailmassa ole muuta filosofiaa, joka tarkoittaisi rakkautta viisauteen, jotakin henkistä, positiivista, kuin bhakti-filosofian, puhtaan omistautuneen palvelun filosofia.

    Metafysiikka on siis, kuten nimikin jo kertoo - se, mikä on fysiikan yläpuolella. Se, mikä on kiellettyä suhteessa aineelliseen todellisuuteen.
    Mutta koska se pysyy hienovaraisessa, henkisessä muodossaan, sitä ei voi havaita aineellisilla aisteilla. Metafysiikka on siis tietoa korkeammasta todellisuudesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Absurdia on nykyajan tilanne, jossa ihmiset kutsuvat filosofiaa joksikin, mikä ei ole filosofiaa. Määritelmän mukaan filosofia on rakkautta viisauteen, mutta useimmiten se ilmenee joko rakkautena tietämättömyyteen tai viisauden kieltämisenä, siihen nykyaikainen aikakausi kykenee. Modernin filosofian yksi suunta on modernismi, usko materiaan ja siten usko aineelliseen edistykseen. Ja materian hallitseminen tarkoittaa edistystä, parannusta, kulutusta, se tarkoittaa elintason nostamista, ja se on kaikki moderni tiede, ja kaikki optimistit, ne jotka uskovat edistykseen, aineellisiin asioihin, ja kaikki filosofiat, jotka tukevat sitä, ne ovat modernistisia filosofioita. Ja toinen suuntaus, johon kuuluu paljon erilaisia opetuksia, on postmodernismi, materian kieltäminen, tai kuten sanoimme, kyse on samoista kahdesta muinaisesta taipumuksesta, joita ihmisellä on - karma ja gyāna - toisella puolella on aineellinen edistys, joka on halu nauttia, ja toisella puolella on väsymys siihen ja yritykset luopua kaikesta siitä. Ja me olemme selvittäneet postmodernin filosofian monimuotoisuutta kaiken tämän nihilismin, kieltämisen jne. filosofian takana. On siis käynyt ilmi, että jotkut ylistävät materiaa, joka Vedojen mukaan on tietämättömyyttä, ja jotkut hylkäävät sen, mutta samaan aikaan he sanovat, ettei Totuutta ole olemassa. Jotkut sanovat, että Totuus on materiassa, ja toiset sanovat, että sitä ei ole. Niinpä kaikki nykyfilosofian suuntaukset ovat joko filosofioita, jotka ylistävät tietämättömyyttä tai kieltävät sen yhtä aikaa. Eikä nykymaailmassa ole muuta filosofiaa, joka tarkoittaisi rakkautta viisauteen, jotakin henkistä, positiivista, kuin bhakti-filosofian, puhtaan omistautuneen palvelun filosofia.

    Metafysiikka on siis, kuten nimikin jo kertoo - se, mikä on fysiikan yläpuolella. Se, mikä on kiellettyä suhteessa aineelliseen todellisuuteen.
    Mutta koska se pysyy hienovaraisessa, henkisessä muodossaan, sitä ei voi havaita aineellisilla aisteilla. Metafysiikka on siis tietoa korkeammasta todellisuudesta.

    Materialisaatio - se on tämän mystiikan ydin, kaikki asiat ovat jo olemassa. Ne ovat jo olemassa täydellisessä muodossa, ja on vain taidetta, miten äänellä, tällä värähtelyllä voitte materialisoida nämä asiat, vetää ne esiin hienovaraisemmasta todellisuudesta. Jos esimerkiksi painat tiettyä näppäintä tietokoneellasi, saat esiin ohjelman, tiedoston, tietokoneesta. Samoin nuo vedalaiset teknologit, brahmanit, tunsivat tietyt mantrat (tai koodit), joiden avulla he saattoivat kutsua esiin jonkin todellisuuden. Universumissa on siis suuri tietopankki tai tiettyjen kykyjen varasto, johon tietyillä persoonallisuuksilla on pääsy.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Materialisaatio - se on tämän mystiikan ydin, kaikki asiat ovat jo olemassa. Ne ovat jo olemassa täydellisessä muodossa, ja on vain taidetta, miten äänellä, tällä värähtelyllä voitte materialisoida nämä asiat, vetää ne esiin hienovaraisemmasta todellisuudesta. Jos esimerkiksi painat tiettyä näppäintä tietokoneellasi, saat esiin ohjelman, tiedoston, tietokoneesta. Samoin nuo vedalaiset teknologit, brahmanit, tunsivat tietyt mantrat (tai koodit), joiden avulla he saattoivat kutsua esiin jonkin todellisuuden. Universumissa on siis suuri tietopankki tai tiettyjen kykyjen varasto, johon tietyillä persoonallisuuksilla on pääsy.

    Muinaisessa veda-sivilisaatiossa brahmanit (tietäjät, oppineet) saattoivat käyttää mantroja sytyttääkseen tulen, parantaakseen sairauden, laukaistakseen ydinreaktion, tappaakseen vihollisen, luodakseen suojakilven ja paljon muuta.
    Koko maailma koostuu värähtelyistä, ja mantrat ovat erityisiä äänivärähtelyjä. Mantrat ovat kuin avaimia, jotka sisältävät erityisiä informaatiokoodeja, jotka antavat pääsyn maailmankaikkeuden eri osiin.
    Mantrojen äänivärähtelyt mahdollistavat erilaisten energioiden ja voimien valjastamisen. Jotkut mantrat toimivat hienovaraisella aineellisella tasolla ja jotkut jopa korkeammalla henkisellä tasolla.
    Monet muinaisista voimakkaista mantroista tunnetaan vielä nykyäänkin, ja ne on kirjattu Vedoihin. Ongelmana on kuitenkin se, ettei enää ole päteviä ihmisiä tai brahmaneja (pappeja) jäljellä lausumaan niitä oikein.
    Loppujen lopuksi piti tietää oikea sävelkorkeus, intonaatio, tauot ja paljon muuta ja koska tämä tieto on kadonnut, nämä mantrat eivät enää toimi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muinaisessa veda-sivilisaatiossa brahmanit (tietäjät, oppineet) saattoivat käyttää mantroja sytyttääkseen tulen, parantaakseen sairauden, laukaistakseen ydinreaktion, tappaakseen vihollisen, luodakseen suojakilven ja paljon muuta.
    Koko maailma koostuu värähtelyistä, ja mantrat ovat erityisiä äänivärähtelyjä. Mantrat ovat kuin avaimia, jotka sisältävät erityisiä informaatiokoodeja, jotka antavat pääsyn maailmankaikkeuden eri osiin.
    Mantrojen äänivärähtelyt mahdollistavat erilaisten energioiden ja voimien valjastamisen. Jotkut mantrat toimivat hienovaraisella aineellisella tasolla ja jotkut jopa korkeammalla henkisellä tasolla.
    Monet muinaisista voimakkaista mantroista tunnetaan vielä nykyäänkin, ja ne on kirjattu Vedoihin. Ongelmana on kuitenkin se, ettei enää ole päteviä ihmisiä tai brahmaneja (pappeja) jäljellä lausumaan niitä oikein.
    Loppujen lopuksi piti tietää oikea sävelkorkeus, intonaatio, tauot ja paljon muuta ja koska tämä tieto on kadonnut, nämä mantrat eivät enää toimi.

    Vedan ytimessä on käsite shabda-brahman, äänen perimmäinen syy. Tämä on kaiken vedalaisen filosofian perusperiaate. Esimerkiksi kaikki vedalaiset uhrit (yagyat) perustuvat shabda-brahmanin periaatteeseen. Vedalaisten uhrausten perustana on se, että ihmiset yksinkertaisesti lausuvat joitakin ääniä, ja nämä äänet - koska ne heijastavat esineiden sisäistä luonnetta - vaikuttavat karkeisiin aineellisiin asioihin. Toisin sanoen tiettyjen äänien tai mantrojen avulla ihminen voi periaatteessa luoda karkeamateriaalisia esineitä.

    Toisin sanoen, jos todella tuntisin äänen hienovaraista tiedettä, voisin sanoa nyt jotain: kham, hrim - ja sitten joku demoni nousisi esiin. Ja ennen oli ihmisiä, joilla oli tämä kyky. He vain lausuivat mantran oikein, ja mantran ääni loi välittömästi vastaavan raa'an esineen aineelliseen tilaan. Koska kaiken aineellisen luomisen ytimessä on loppujen lopuksi ääni.

    Siksi sanskritin aakkosten äänteitä kutsutaan aksharaksi, joka tarkoittaa "erehtymätöntä". Toisin sanoen sanskritin aakkosten oikein lausutut äänteet heijastavat asioiden sisäistä luonnetta. Kali Yugan yleiset rappeutuneet kielet ovat hyvin mielivaltaisia. Miksi monitorin näyttöä kutsutaan "näytöksi"? - Kukaan ei tiedä. He vain suostuivat ja alkoivat kutsua sitä "screeniksi". Äänen "näytön" ja itse esineen "näytön" välillä ei ole mitään luontaista yhteyttä. Sanskritin kielessä esineen nimi vastaa aina esineen sisäistä luonnetta.

    Viime kädessä sanskritin kieli on peräisin henkisestä maailmasta, ja henkisessä maailmassa ei ole eroa äänen (esineen nimen) ja itse esineen välillä. Henkisessä maailmassa pelkkä äänen sanominen riittää saamaan kohteen näkyviin. Aineellisessa maailmassa vain sanskritin kielellä on kyky materialisoida äänimuotoja.


    Äänteiden oikean ääntämisen merkitys.

    Tämän vuoksi Vedoissa, erityisesti karma-kanda-osiossa, kiinnitetään niin paljon huomiota Vedojen äänteiden oikeaan ääntämiseen. Kuten tiedetään, itse Vedojen lisäksi on Vedangoja eli Vedojen jäseniä, jotka varmistavat Vedojen toiminnan (Vedangoja pidetään Vedojen runkona). Kaikista kuudesta Vedangasta kolme viittaa nimenomaan siihen, että opetetaan lausumaan sanskritin mantrat oikein.

    Ensimmäistä kutsutaan shikshaksi. Shiksha opettaa yksinkertaisesti, miten sanskritin äänteet lausutaan - se on yksityiskohtainen fonetiikan tiede, joka kertoo, mikä sanskritin aakkosten äänne, millä kehon elimellä, tulisi lausua. Yksi ääni on tuotettava vatsasta, toinen ääni on tuotettava nenästä, ja kolmannen äänen on tultava jostain muualta. Kyseessä on kokonainen tiede, joka on nyt käytännössä kadonnut. Kukaan ei osaa lausua näitä sanskritin aakkosten äänteitä oikein. Se on valtava tiede, jota ei nykyään käytännössä ole olemassa.

    Vedangan seuraava osa on vyakarana eli kielioppi, joka kuvaa, miten sanskritin aakkosten eri äänteet yhdistetään sanoiksi ja miten sanat yhdistetään lauseiksi ja miten ne kuvaavat jotakin tämän maailman kokonaisuutta tai kohdetta.

    Lopuksi kolmas Vedanga, joka käsittelee äänen tiedettä, on Chhandas, joka kuvaa vedalaisten mantrojen eri kokoja ja kertoo, miten säkeiden eri koot on lausuttava oikein, jotta syntyy oikea melodia. Kun taas se, mitä me nyt voimme lausua, on heikko, kalpea, säälittävä jäljitelmä oikeista Veda-mantroista. Jokainen mantraääni on lausuttava sekunnin miljoonasosan tarkkuudella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedan ytimessä on käsite shabda-brahman, äänen perimmäinen syy. Tämä on kaiken vedalaisen filosofian perusperiaate. Esimerkiksi kaikki vedalaiset uhrit (yagyat) perustuvat shabda-brahmanin periaatteeseen. Vedalaisten uhrausten perustana on se, että ihmiset yksinkertaisesti lausuvat joitakin ääniä, ja nämä äänet - koska ne heijastavat esineiden sisäistä luonnetta - vaikuttavat karkeisiin aineellisiin asioihin. Toisin sanoen tiettyjen äänien tai mantrojen avulla ihminen voi periaatteessa luoda karkeamateriaalisia esineitä.

    Toisin sanoen, jos todella tuntisin äänen hienovaraista tiedettä, voisin sanoa nyt jotain: kham, hrim - ja sitten joku demoni nousisi esiin. Ja ennen oli ihmisiä, joilla oli tämä kyky. He vain lausuivat mantran oikein, ja mantran ääni loi välittömästi vastaavan raa'an esineen aineelliseen tilaan. Koska kaiken aineellisen luomisen ytimessä on loppujen lopuksi ääni.

    Siksi sanskritin aakkosten äänteitä kutsutaan aksharaksi, joka tarkoittaa "erehtymätöntä". Toisin sanoen sanskritin aakkosten oikein lausutut äänteet heijastavat asioiden sisäistä luonnetta. Kali Yugan yleiset rappeutuneet kielet ovat hyvin mielivaltaisia. Miksi monitorin näyttöä kutsutaan "näytöksi"? - Kukaan ei tiedä. He vain suostuivat ja alkoivat kutsua sitä "screeniksi". Äänen "näytön" ja itse esineen "näytön" välillä ei ole mitään luontaista yhteyttä. Sanskritin kielessä esineen nimi vastaa aina esineen sisäistä luonnetta.

    Viime kädessä sanskritin kieli on peräisin henkisestä maailmasta, ja henkisessä maailmassa ei ole eroa äänen (esineen nimen) ja itse esineen välillä. Henkisessä maailmassa pelkkä äänen sanominen riittää saamaan kohteen näkyviin. Aineellisessa maailmassa vain sanskritin kielellä on kyky materialisoida äänimuotoja.


    Äänteiden oikean ääntämisen merkitys.

    Tämän vuoksi Vedoissa, erityisesti karma-kanda-osiossa, kiinnitetään niin paljon huomiota Vedojen äänteiden oikeaan ääntämiseen. Kuten tiedetään, itse Vedojen lisäksi on Vedangoja eli Vedojen jäseniä, jotka varmistavat Vedojen toiminnan (Vedangoja pidetään Vedojen runkona). Kaikista kuudesta Vedangasta kolme viittaa nimenomaan siihen, että opetetaan lausumaan sanskritin mantrat oikein.

    Ensimmäistä kutsutaan shikshaksi. Shiksha opettaa yksinkertaisesti, miten sanskritin äänteet lausutaan - se on yksityiskohtainen fonetiikan tiede, joka kertoo, mikä sanskritin aakkosten äänne, millä kehon elimellä, tulisi lausua. Yksi ääni on tuotettava vatsasta, toinen ääni on tuotettava nenästä, ja kolmannen äänen on tultava jostain muualta. Kyseessä on kokonainen tiede, joka on nyt käytännössä kadonnut. Kukaan ei osaa lausua näitä sanskritin aakkosten äänteitä oikein. Se on valtava tiede, jota ei nykyään käytännössä ole olemassa.

    Vedangan seuraava osa on vyakarana eli kielioppi, joka kuvaa, miten sanskritin aakkosten eri äänteet yhdistetään sanoiksi ja miten sanat yhdistetään lauseiksi ja miten ne kuvaavat jotakin tämän maailman kokonaisuutta tai kohdetta.

    Lopuksi kolmas Vedanga, joka käsittelee äänen tiedettä, on Chhandas, joka kuvaa vedalaisten mantrojen eri kokoja ja kertoo, miten säkeiden eri koot on lausuttava oikein, jotta syntyy oikea melodia. Kun taas se, mitä me nyt voimme lausua, on heikko, kalpea, säälittävä jäljitelmä oikeista Veda-mantroista. Jokainen mantraääni on lausuttava sekunnin miljoonasosan tarkkuudella.

    S. Ordin

    Kvanttifysiikka ja veedalainen äänitiede

    Kun Stephen Hawkingilta (hyvin kuuluisalta kvanttimekaanikolta) kysyttiin, mitä hän tutkii, hän määritteli hyvin ja ytimekkäästi tutkimuksensa aiheen ja antoi vastauksen, jonka voisi asettaa koko nykyaikaisen tieteen kuvaukseksi: "Tutkin sitä, mitä en tiedä ja mitä en voi todistaa".

    Srimad Bhagavatamin metafysiikkaa (sanskritiksi Sankhya) kuvaavassa osassa on erittäin mielenkiintoinen kohta, jossa nykyaikaisia tiedemiehiä rohkaistaan tekemään vakavaa tutkimusta eetteristä, aineesta, joka liittyy suoraan ääneen. Tässä artikkelissa pyritään yhdistämään nykytieteen saavutukset ja se tieto eetteristä, joka on saatavissa vedalaisesta tiedosta, erityisesti Srimad-Bhagavatamista.

    Mitä tiedämme eetteristä.
    ...
    Mielellä, tunteilla ja elämänvoimalla eli elävällä olennolla on muoto, vaikka sitä ei voi nähdä paljain silmin. Muodon hienovarainen prototyyppi asuu eetterissä, ja ruumiin sisällä se ilmenee suonien ja elintärkeän ilman kierron muodossa. Ulkopuolellamme ovat aistiesineiden näkymättömät muodot. Näkymättömien aistielementtien luominen on eetterielementin ulkoinen tehtävä, kun taas elintärkeän ilman ja veren kierto on sen sisäinen tehtävä.

    Nykyaikainen tiede on vahvistanut hienojakoisten muotojen olemassaolon eetterissä. Tiedemiehet ovat keksineet television, jonka avulla voidaan siirtää filmille otettuja muotoja tai kuvia paikasta toiseen hyödyntäen eetterin ominaisuuksia. Kaikki tämä on hyvin selitetty edellä olevassa lainauksessa Srimad-Bhagavatamista. Tämä lainaus on potentiaalinen perusta suunnattomalle tutkimustyölle, koska siinä selitetään, miten hienojakoiset muodot syntyvät eetteristä, mitä ominaisuuksia niillä on, miten ne toimivat ja miten aistien havaitsemat elementit - ilma, tuli, vesi ja maa - muodostuvat hienojakoisesta muodosta.

    Mielen toiminta tai mentaalinen toiminta, joka ilmenee elävän olennon ajattelussa, tunteina ja haluina, tapahtuu myös eetterissä. Lisäksi mainittu lainaus vahvistaa yhden Bhagavad-gitan määräyksen, jossa sanotaan, että mielentila kuoleman hetkellä määrittää seuraavan elämämme. Mielessä oleva muoto muuttuu aistien havaitsemaksi karkeaksi muodoksi heti, kun "saastuminen" johtaa karkeiden elementtien muodostumiseen hienosta muodosta.

    Eetterin toiminnallinen tarkoitus.

    Srimad-Bhagavatamin metafysiikkaa (sanskritiksi Sankhya) käsittelevässä osassa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki aineelliset elementit, joista aineellinen luomakunta koostuu. Näille aineellisille elementeille on annettu toiminnalliset määritelmät. Kyse ei ole vain alkuaineiden nimistä ja niiden paikoista Mendelejevin taulukossa.

    Yllä olevassa lainauksessa Srimad-Bhagavatamista alkaa kuvaus ensimmäisestä karkeasta alkuaineesta - eetterin alkuaineesta. Eetteri on karkeista alkuaineista ohuin. Srimad-Bhagavatamin mukaan eetterielementin perustehtävä on yksinkertaisesti se, että se tarjoaa tilan tai toimintakentän eläville olennoille, aisteille ja mielelle.

    Toisin sanoen tila, jossa toimimme - tämän maailman aineellinen tila, jossa nyt olemme - on elementti, aineellinen elementti. Tämä on sankhya-filosofian (metafysiikan) ja modernin tieteen välinen ero. Koska nykyaikainen tiede ei ymmärrä, että avaruus itsessään on tiettyä ainetta, että se ei ole pelkkää tyhjyyttä, ei pelkkää tyhjiötä - että kaikki tämä on jo itsessään tiettyä aineellista ainetta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    S. Ordin

    Kvanttifysiikka ja veedalainen äänitiede

    Kun Stephen Hawkingilta (hyvin kuuluisalta kvanttimekaanikolta) kysyttiin, mitä hän tutkii, hän määritteli hyvin ja ytimekkäästi tutkimuksensa aiheen ja antoi vastauksen, jonka voisi asettaa koko nykyaikaisen tieteen kuvaukseksi: "Tutkin sitä, mitä en tiedä ja mitä en voi todistaa".

    Srimad Bhagavatamin metafysiikkaa (sanskritiksi Sankhya) kuvaavassa osassa on erittäin mielenkiintoinen kohta, jossa nykyaikaisia tiedemiehiä rohkaistaan tekemään vakavaa tutkimusta eetteristä, aineesta, joka liittyy suoraan ääneen. Tässä artikkelissa pyritään yhdistämään nykytieteen saavutukset ja se tieto eetteristä, joka on saatavissa vedalaisesta tiedosta, erityisesti Srimad-Bhagavatamista.

    Mitä tiedämme eetteristä.
    ...
    Mielellä, tunteilla ja elämänvoimalla eli elävällä olennolla on muoto, vaikka sitä ei voi nähdä paljain silmin. Muodon hienovarainen prototyyppi asuu eetterissä, ja ruumiin sisällä se ilmenee suonien ja elintärkeän ilman kierron muodossa. Ulkopuolellamme ovat aistiesineiden näkymättömät muodot. Näkymättömien aistielementtien luominen on eetterielementin ulkoinen tehtävä, kun taas elintärkeän ilman ja veren kierto on sen sisäinen tehtävä.

    Nykyaikainen tiede on vahvistanut hienojakoisten muotojen olemassaolon eetterissä. Tiedemiehet ovat keksineet television, jonka avulla voidaan siirtää filmille otettuja muotoja tai kuvia paikasta toiseen hyödyntäen eetterin ominaisuuksia. Kaikki tämä on hyvin selitetty edellä olevassa lainauksessa Srimad-Bhagavatamista. Tämä lainaus on potentiaalinen perusta suunnattomalle tutkimustyölle, koska siinä selitetään, miten hienojakoiset muodot syntyvät eetteristä, mitä ominaisuuksia niillä on, miten ne toimivat ja miten aistien havaitsemat elementit - ilma, tuli, vesi ja maa - muodostuvat hienojakoisesta muodosta.

    Mielen toiminta tai mentaalinen toiminta, joka ilmenee elävän olennon ajattelussa, tunteina ja haluina, tapahtuu myös eetterissä. Lisäksi mainittu lainaus vahvistaa yhden Bhagavad-gitan määräyksen, jossa sanotaan, että mielentila kuoleman hetkellä määrittää seuraavan elämämme. Mielessä oleva muoto muuttuu aistien havaitsemaksi karkeaksi muodoksi heti, kun "saastuminen" johtaa karkeiden elementtien muodostumiseen hienosta muodosta.

    Eetterin toiminnallinen tarkoitus.

    Srimad-Bhagavatamin metafysiikkaa (sanskritiksi Sankhya) käsittelevässä osassa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki aineelliset elementit, joista aineellinen luomakunta koostuu. Näille aineellisille elementeille on annettu toiminnalliset määritelmät. Kyse ei ole vain alkuaineiden nimistä ja niiden paikoista Mendelejevin taulukossa.

    Yllä olevassa lainauksessa Srimad-Bhagavatamista alkaa kuvaus ensimmäisestä karkeasta alkuaineesta - eetterin alkuaineesta. Eetteri on karkeista alkuaineista ohuin. Srimad-Bhagavatamin mukaan eetterielementin perustehtävä on yksinkertaisesti se, että se tarjoaa tilan tai toimintakentän eläville olennoille, aisteille ja mielelle.

    Toisin sanoen tila, jossa toimimme - tämän maailman aineellinen tila, jossa nyt olemme - on elementti, aineellinen elementti. Tämä on sankhya-filosofian (metafysiikan) ja modernin tieteen välinen ero. Koska nykyaikainen tiede ei ymmärrä, että avaruus itsessään on tiettyä ainetta, että se ei ole pelkkää tyhjyyttä, ei pelkkää tyhjiötä - että kaikki tämä on jo itsessään tiettyä aineellista ainetta.

    Sanskrit - mantrojen kieli. Muinainen sanskritin kieli - tulevaisuuden ohjelmointikieli.
    Sanskrit on matemaattisen tarkka kieli. Siitä haluttiin jopa tehdä tietokoneohjelmointikieli. Erittäin vaikea kieli, jonka pelkän kieliopin oppimiseen menee noin 16 vuotta. Tietenkin on myös monia eri tasoja: suullinen kieli, Pyhien Tekstien kieli jne. Sanskritia on hyvin vaikea kääntää kielestä toiseen, jos kääntäjä ei tunne kielen taustalla olevaa filosofiaa. Jopa väärä tavu, väärä kirjain (myös ääntämisessä) jne. muuttaa tekstin merkityksen täysin.
    Sanskrit on jumalainen kieli ja tulevaisuuden ohjelmointikieli. Sen vaikutus on levinnyt suoraan tai välillisesti lähes kaikkiin maailman kieliin (arviolta noin 97 %). Jos osaat sanskritia, voit helposti oppia mitä tahansa kieltä maailmassa; parhaita ja tehokkaimpia tietokonealgoritmeja ei ole luotu englanniksi vaan sanskritiksi. Tutkijat Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ranskassa kehittävät ohjelmistoa, joka toimii sanskritin kielellä. Sanskritin kielessä on monia merkittäviä etuja, jotka kiehtovat tutkijoita ja kielitieteilijöitä, joista jotkut pitävät sitä jumalallisena, selkeänä ja kaunopuheisena kielenä. Sanskritin kieli paljastaa myös joitakin Vedan ja Puranan, muinaisten intialaisten tekstien, salaisia merkityksiä tällä ainutlaatuisella kielellä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanskrit - mantrojen kieli. Muinainen sanskritin kieli - tulevaisuuden ohjelmointikieli.
    Sanskrit on matemaattisen tarkka kieli. Siitä haluttiin jopa tehdä tietokoneohjelmointikieli. Erittäin vaikea kieli, jonka pelkän kieliopin oppimiseen menee noin 16 vuotta. Tietenkin on myös monia eri tasoja: suullinen kieli, Pyhien Tekstien kieli jne. Sanskritia on hyvin vaikea kääntää kielestä toiseen, jos kääntäjä ei tunne kielen taustalla olevaa filosofiaa. Jopa väärä tavu, väärä kirjain (myös ääntämisessä) jne. muuttaa tekstin merkityksen täysin.
    Sanskrit on jumalainen kieli ja tulevaisuuden ohjelmointikieli. Sen vaikutus on levinnyt suoraan tai välillisesti lähes kaikkiin maailman kieliin (arviolta noin 97 %). Jos osaat sanskritia, voit helposti oppia mitä tahansa kieltä maailmassa; parhaita ja tehokkaimpia tietokonealgoritmeja ei ole luotu englanniksi vaan sanskritiksi. Tutkijat Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ranskassa kehittävät ohjelmistoa, joka toimii sanskritin kielellä. Sanskritin kielessä on monia merkittäviä etuja, jotka kiehtovat tutkijoita ja kielitieteilijöitä, joista jotkut pitävät sitä jumalallisena, selkeänä ja kaunopuheisena kielenä. Sanskritin kieli paljastaa myös joitakin Vedan ja Puranan, muinaisten intialaisten tekstien, salaisia merkityksiä tällä ainutlaatuisella kielellä.

    Rig-vedan päämantra (1.22.20) on "Om tad visno paramam padam sada pasyanti suraya ".
    Siinä verrataan Jumalaa aurinkoon ja sielua säteeseen.
    Säde liukuu maan yllä, mutta sen kotimaa on aurinko, henkinen maailma.

    Vedat ovat autenttista opetusta.
    Vietämme kolmanneksen elämästämme opiskellen kouluissa ja yliopistoissa.
    Mutta monien tutkintotodistusten saamisen jälkeen emme vieläkään saa vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin: "Kuka minä olen?
    Miksi minä kärsin?
    Mikä on elämäni tarkoitus?"
    Vedat kuitenkin alkavat vastaamalla juuri näihin olennaisiin kysymyksiin.
    "Hitopadesha" toteaa: dharmena hinah pashubhih samanah - "Kyky esittää kysymyksiä elämän tarkoituksesta erottaa ihmisen eläimestä." Ja Vedanta-sutra (1.1) julistaa: atkhato brahma jigyasa - "On tullut aika kysyä Totuudesta".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rig-vedan päämantra (1.22.20) on "Om tad visno paramam padam sada pasyanti suraya ".
    Siinä verrataan Jumalaa aurinkoon ja sielua säteeseen.
    Säde liukuu maan yllä, mutta sen kotimaa on aurinko, henkinen maailma.

    Vedat ovat autenttista opetusta.
    Vietämme kolmanneksen elämästämme opiskellen kouluissa ja yliopistoissa.
    Mutta monien tutkintotodistusten saamisen jälkeen emme vieläkään saa vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin: "Kuka minä olen?
    Miksi minä kärsin?
    Mikä on elämäni tarkoitus?"
    Vedat kuitenkin alkavat vastaamalla juuri näihin olennaisiin kysymyksiin.
    "Hitopadesha" toteaa: dharmena hinah pashubhih samanah - "Kyky esittää kysymyksiä elämän tarkoituksesta erottaa ihmisen eläimestä." Ja Vedanta-sutra (1.1) julistaa: atkhato brahma jigyasa - "On tullut aika kysyä Totuudesta".

    Vedat sisältävät jonkin verran salattua tietoa, joka on piilotettu pääosan taakse?
    On olemassa alkuperäiset Vedat, Shruti, ja on olemassa niihin liittyvät kirjoitukset, jotka paljastavat merkityksen, Smriti. Shruti on todellakin hyvin vaikea ymmärtää, koska se on tarkoituksella kirjoitettu salatulla kielellä. Tosiasia on, että sama sanskritinkielinen lause, säe tai mantra ilmaisee monia merkityksiä olemassaolon eri tasoilla. Ilman avainta on mahdotonta löytää alkuperäistä merkitystä.
    (Haridev Das)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedat sisältävät jonkin verran salattua tietoa, joka on piilotettu pääosan taakse?
    On olemassa alkuperäiset Vedat, Shruti, ja on olemassa niihin liittyvät kirjoitukset, jotka paljastavat merkityksen, Smriti. Shruti on todellakin hyvin vaikea ymmärtää, koska se on tarkoituksella kirjoitettu salatulla kielellä. Tosiasia on, että sama sanskritinkielinen lause, säe tai mantra ilmaisee monia merkityksiä olemassaolon eri tasoilla. Ilman avainta on mahdotonta löytää alkuperäistä merkitystä.
    (Haridev Das)

    Mikä on siis avain?
    -Ne ovat tiettyjä peruskäsitteitä, jotka ovat siirtyneet opettajalta oppilaalle oppilasperintöketjussa ikimuistoisista ajoista lähtien.
    ...
    ... jonka kautta teksti saa kokonaisvaltaisen merkityksen. Aikaisemmin tämä avain annettiin samanaikaisesti Vedojen tekstien suullisen siirtämisen kanssa. Loppujen lopuksi ennen Kali Yugaa Vedoja ei kirjoitettu muistiin, vaan ne välitettiin suullisesti. Opettaja antoi oppilaalle tekstien hallinnan lisäksi myös merkityksen - avaimen. Kyse on siitä, että Vedojen avain tekee ihmisestä enemmän tai vähemmän voimakkaan, ja sen vuoksi opettaja ei antanut sitä eteenpäin ihmisille, jotka eivät olleet päteviä.

    (Haridev Das)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mikä on siis avain?
    -Ne ovat tiettyjä peruskäsitteitä, jotka ovat siirtyneet opettajalta oppilaalle oppilasperintöketjussa ikimuistoisista ajoista lähtien.
    ...
    ... jonka kautta teksti saa kokonaisvaltaisen merkityksen. Aikaisemmin tämä avain annettiin samanaikaisesti Vedojen tekstien suullisen siirtämisen kanssa. Loppujen lopuksi ennen Kali Yugaa Vedoja ei kirjoitettu muistiin, vaan ne välitettiin suullisesti. Opettaja antoi oppilaalle tekstien hallinnan lisäksi myös merkityksen - avaimen. Kyse on siitä, että Vedojen avain tekee ihmisestä enemmän tai vähemmän voimakkaan, ja sen vuoksi opettaja ei antanut sitä eteenpäin ihmisille, jotka eivät olleet päteviä.

    (Haridev Das)

    Sanskrit - mantrojen kieli


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanskrit - mantrojen kieli

    Kehittyneen tapausjärjestelmän ansiosta sanskritin kielessä sanojen järjestys lauseessa voi olla lähes mikä tahansa, ja tämä tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia ilmaisuun ja monimutkaisten mutta selkeiden metristen kuvioiden luomiseen runoudessa.

    Sanskritin kielen konjugaation osalta meillä on esimerkiksi kolme menneen ajan ja kaksi tulevan ajan muotoa.

    Sanskritin kielessä on paljon ihmeteltävää. Se on kieli, jossa samoilla sanoilla voidaan ilmaista kaksi-, kolmi- tai jopa useampia merkityksiä tai ne voidaan kirjoittaa niin, että ne ovat yksiselitteisiä.
    (H.Das)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanskrit - mantrojen kieli

    Kyllä, muun muassa mantrojen kieli, kaikessa monimuotoisuudessaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä, muun muassa mantrojen kieli, kaikessa monimuotoisuudessaan.

    Itse asiassa sama sanskritinkielinen lause, sama mantra jne. ilmaisee eri merkityksiä olemassaolon tasosta riippuen. Ilman avainta alkuperäistä merkitystä ei voi löytää.
    7d


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Itse asiassa sama sanskritinkielinen lause, sama mantra jne. ilmaisee eri merkityksiä olemassaolon tasosta riippuen. Ilman avainta alkuperäistä merkitystä ei voi löytää.
    7d

    Aloituksessa lukee:
    Myös Raamattu puhuu äänen korkeimmasta luonteesta: Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
    ”Tämä on täydellisessä sopusoinnussa vedalaisen metafysiikan kanssa” - jos näin todella on, voisiko siitä päätellä, että useilla eri uskonnoilla on yhteiset juuret, vai mitä? Että joskus kauan sitten oli planeetallamme vain yksi kulttuuri ja yksi uskonto?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aloituksessa lukee:
    Myös Raamattu puhuu äänen korkeimmasta luonteesta: Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
    ”Tämä on täydellisessä sopusoinnussa vedalaisen metafysiikan kanssa” - jos näin todella on, voisiko siitä päätellä, että useilla eri uskonnoilla on yhteiset juuret, vai mitä? Että joskus kauan sitten oli planeetallamme vain yksi kulttuuri ja yksi uskonto?

    Abrahamilaisilla uskonnoilla on yhteiset juuret. Myöhemmin niistä tuli kolme eri uskontoa, jotka alkoivat riidellä ja taistella - vain heidän uskonsa oli oikea, kaikki muut olivat väärässä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Abrahamilaisilla uskonnoilla on yhteiset juuret. Myöhemmin niistä tuli kolme eri uskontoa, jotka alkoivat riidellä ja taistella - vain heidän uskonsa oli oikea, kaikki muut olivat väärässä.

    Kvanttifyysikot ovat havainneet tämän kausaalilain universaalin ulottuvuuden. David Bohmin kaltaiset edelläkävijät ovat menneet niin pitkälle, että he ovat esittäneet, että on olemassa universaali potentiaalinen kvanttikenttä, joka ohjaa syiden hierarkiaa ja optimoi ei-lokaalit fyysiset tapahtumat.

    Nämä ovat vain abstrakteja ajatuksia, mutta ne osoittavat, että monimutkaisten toiminta- ja reaktiojärjestelmien tutkiminen atomin ja maailmankaikkeuden tasolla johtaa siihen johtopäätökseen, että kaikkea tapahtuvaa ei voida selittää mekaanisilla syillä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kvanttifyysikot ovat havainneet tämän kausaalilain universaalin ulottuvuuden. David Bohmin kaltaiset edelläkävijät ovat menneet niin pitkälle, että he ovat esittäneet, että on olemassa universaali potentiaalinen kvanttikenttä, joka ohjaa syiden hierarkiaa ja optimoi ei-lokaalit fyysiset tapahtumat.

    Nämä ovat vain abstrakteja ajatuksia, mutta ne osoittavat, että monimutkaisten toiminta- ja reaktiojärjestelmien tutkiminen atomin ja maailmankaikkeuden tasolla johtaa siihen johtopäätökseen, että kaikkea tapahtuvaa ei voida selittää mekaanisilla syillä.

    Fraktaalit - kaikkialla universumissa.
    Fraktaalit ovat rakenteita, jotka säilyttävät muotonsa missä tahansa suurennoksessa. Lähes välittömästi niiden löytämisen jälkeen tutkijat huomasivat, että fraktaalit muistuttavat puita, mineraalien pinnalla olevia kuvioita ja paljon muuta. Fraktaalialgoritmeja käytetään nykyään tietokonegrafiikassa esimerkiksi liekinkielten tai veden aaltoilun piirtämiseen. Myös puut tai lumihiutaleet voidaan nähdä fraktaaleina, mutta ainoa korjaus on se, että niiden itsesimilaarisuus ei ole ääretön.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Fraktaalit - kaikkialla universumissa.
    Fraktaalit ovat rakenteita, jotka säilyttävät muotonsa missä tahansa suurennoksessa. Lähes välittömästi niiden löytämisen jälkeen tutkijat huomasivat, että fraktaalit muistuttavat puita, mineraalien pinnalla olevia kuvioita ja paljon muuta. Fraktaalialgoritmeja käytetään nykyään tietokonegrafiikassa esimerkiksi liekinkielten tai veden aaltoilun piirtämiseen. Myös puut tai lumihiutaleet voidaan nähdä fraktaaleina, mutta ainoa korjaus on se, että niiden itsesimilaarisuus ei ole ääretön.

    Tutkija Emoto Masaru
    Sanan voima
    https://fi.erch2014.com/obrazovanie/89287-masaru-emoto-i-ego-eksperimenty.html


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kvanttifyysikot ovat havainneet tämän kausaalilain universaalin ulottuvuuden. David Bohmin kaltaiset edelläkävijät ovat menneet niin pitkälle, että he ovat esittäneet, että on olemassa universaali potentiaalinen kvanttikenttä, joka ohjaa syiden hierarkiaa ja optimoi ei-lokaalit fyysiset tapahtumat.

    Nämä ovat vain abstrakteja ajatuksia, mutta ne osoittavat, että monimutkaisten toiminta- ja reaktiojärjestelmien tutkiminen atomin ja maailmankaikkeuden tasolla johtaa siihen johtopäätökseen, että kaikkea tapahtuvaa ei voida selittää mekaanisilla syillä.

    Olen kuullut jotain tuollaista ennenkin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Kun ihminen tekee hyvää, hyvät voimat vahvistuvat. Mutta kun ihminen tekee pahaa, se antaa lisää voimaa pahoille voimille tässä maailmankaikkeudessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Lisää vastauksia provosoiviin kysymyksiin:
    (V.K.Prabhu)
    - Sanotte, että vedalainen  kulttuuri on vanhin. Mutta samaan aikaan näemme maailmassa kulttuurien ja perinteiden suuren monimuotoisuuden! Koulussa opimme, että vanhimmat sivilisaatiot olivat antiikin Rooman ja Kreikan sivilisaatiot. On hieman kyseenalaista, oliko ennen heitä olemassa mitään vedalaista sivilisaatiota.
    - Mitä tulee historiaan ja muinaisuuteen, ei ole olemassa naurettavampaa ja epätieteellisempää tiedettä kuin historia. Siksi jokainen sukupolvi muuttaa käsityksiään menneisyydestä. On olemassa kiistattomia empiirisiä todisteita siitä, että jo kauan ennen kristinuskoa intialaiset palvoivat Krishnaa korkeimpana olentona. Kreikkalaiset ja roomalaiset mainitaan muuten Vedoissa "Pulindoina". Kyseessä on eräänlainen vedalaisen ajan jälkeinen barbaarinen kulttuuri, jolle oli ominaista veriset uhrit ja selkeän maailmankuvan puute. Vedat kuvaavat korkeakulttuuria, eivät barbaarisia ilmentymiä. Ja uskosi koulukirjoihin on yllättävän naiivi. Nämä oppikirjat ovat poliittisesti sitoutuneiden kouluttajien kirjoittamia tietyssä järjestyksessä. Jos luet 30 vuoden takaisia ja nykyisiä koulukirjoja, huomaat, että käsitys historiasta on muuttunut…
    --------------------------
    ...Aivan kuten vanhemmat asettavat potentiaalinsa lapseensa, Jumala asettaa jumalallisen potentiaalinsa meihin. Monilla ihmisillä on outo käsitys Jumalasta: joku kalju isoisä, joka ... huokaa, kuinka syntisiä kaikki täällä ovat, mutta ei voi tehdä asialle mitään. Ihmiset ajattelevat Jumalasta hyvin sentimentaalisesti ymmärtämättä hänen asemaansa. Puhumme tässä joistakin energioista, ajatuksen voimasta, mutta kaikella on lähde: jokaisella energialla, jokaisella voimalla. Oikea käsitys Jumalasta on, että Jumala ei ole vain abstrakti, käsittämätön henkilö, vaan kaikkien energioiden lähde! Näin Vedanta-sutra määrittelee Hänet.
    Ja mitä tulee Jumalan todistamiseen, niin Jumalaa ei voi periaatteessa todistaa, koska todistaminen tarkoittaa osoittamista... Näyttäminen, osoittaminen on vain sitä, mikä on voimissamme. Jumala ei ole meidän vallassamme, vaan me olemme Hänen vallassaan. Ei ole mahdollista todistaa sitä, joka on meidän yläpuolellamme ja sitä, joka ei ole meidän vallassamme. Vain Hän Itse voi todistaa tai ilmaista Itsensä, jos Hän katsoo sen tarpeelliseksi. Voimme tarjota etsijöille vain joitakin konkreettisia perusteluja, jotka voivat viitoittaa tietopolkua. Mutta on mahdotonta raahata Jumalaa jonnekin ja sanoa: "Tässä on se Jumala, jota olette etsinyt niin kauan!". Hänen voimansa on ääretön, meidän mahdollisuutemme ovat hyvin, hyvin rajalliset, joten kysymys Jumalan todistamisesta on virheellinen. Niinpä niillä, jotka eivät ole kiinnostuneita Jumalasta, on aina omat vasta-argumenttinsa. Mutta Jumalan ajatuksen kumoamisen osalta voi myös olla rauhassa. Jumalaa ei voi todistaa eikä kumota. Miten voitte kiistää kaikkialle ulottuvan, yliälykkään ja aineettoman olennon olemassaolon?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Veda-tekstit ovat ikivanhoja, mutta ehjiä ja käytännöllisiä, ainutlaatuisia, uskomattoman selvän ja älykkään tiedon lähteitä. Ne sisältävät täydellisen kuvauksen tästä aineellisesta universumista (universumeista) sen olemuksesta ja tarkoituksesta, antavat selityksen kaikkien tämän maailman elävien olentojen luonteesta ja niiden maailmassa olemisen merkityksestä sekä paljon muuta.

    Vedat eivät kuitenkaan pelkästään kerro tulevaisuuden tapahtumista, vaan ne myös ehdottavat tapoja ratkaista kuvatut ongelmat kuvaamalla tärkeimmän menetelmän, jonka avulla tunteva olento voi pätevästi rakentaa aineellisen olemuksensa sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa, mikä on onnellisen elämän perusta.

    Nämä Vedojen ennustukset eivät koske ainoastaan välitöntä tulevaisuutta. Niiden avulla voimme kuvitella, millaista elämä on tuhansien vuosien kuluttua, aina aikojen loppuun ja maailmankaikkeuden tuhoutumiseen asti. Luonnollisesti jotkut näistä ennustuksista ovat päällekkäisiä ja joskus yhteneväisiä muiden lähteiden, kuten Mayan, Nostradamuksen tai Raamatun, ennustusten kanssa. Useimmat vedalaiset profetiat ovat kuitenkin täysin ainutlaatuisia ja erilaisia kuin mikään muu. Siksi ne tarjoavat täysin erilaisen, uuden näkökulman tulevaisuuteen.

    ...eri pyhien kirjoitusten mukaan sama asia on ennustettu. Näin tehdessään yhden Puranan sanat auttavat usein ymmärtämään ja selventämään toisen Puranan ennustuksia. Tämä lisää ennusteiden uskottavuutta ja ilmaisuvoimaa.

    Loppujen lopuksi jokainen meistä elää nyt tässä maailmassa, voi lukea tämän päivän sanomalehden tai kuunnella uutisia radiosta ja sitten verrata lukemaansa ja kuulemaansa siihen, mitä Vedat ennustivat nykymaailmasta 5000 vuotta sitten! Ja mielenkiintoista on, että 5000 vuotta sitten on nykyaikaisten tutkijoiden antama vähimmäisaika, sillä on olemassa kirjoituksia, jotka ovat yli 60 000 vuotta vanhoja ja jotka puolestaan viittaavat vielä vanhempiin!

    8dy


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    "Nämä Vedojen ennustukset eivät koske ainoastaan välitöntä tulevaisuutta. Niiden avulla voimme kuvitella, millaista elämä on tuhansien vuosien kuluttua, aina aikojen loppuun ja maailmankaikkeuden tuhoutumiseen asti. Luonnollisesti jotkut näistä ennustuksista ovat päällekkäisiä ja joskus yhteneväisiä muiden lähteiden, kuten Mayan, Nostradamuksen tai Raamatun, ennustusten kanssa. Useimmat vedalaiset profetiat ovat kuitenkin täysin ainutlaatuisia ja erilaisia kuin mikään muu. Siksi ne tarjoavat täysin erilaisen, uuden näkökulman tulevaisuuteen".

    Mielenkiintoista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Nykyaikaisten tekniikoiden ansiosta on nyt mahdollista tarkkailla objektiivisesti hienovaraisen kehon muutoksia. Tutkijat ovat esimerkiksi huomanneet, että kun ihminen on negatiivisten tunteiden (suru, pelko, viha, stressi) vaikutuksen alaisena, hänen auransa (hienojakoinen keho) menettää eheytensä ja siihen ilmestyy monia aukkoja. Sitä vastoin, kun henkilöön vaikuttavat myönteiset tunteet tai hän on uppoutunut henkiseen meditaatioon, kaikki auran aukot sulkeutuvat, ja hienojakoinen keho kevenee ja tiivistyy. Television ja tietokoneen säteily, alkoholi, nikotiini, huumeet, liiallinen seksuaalisuus, kova aggressiivinen musiikki, synteettiset aineet, mustat vaatteet, säilykkeet ja pakastekuivattu ruoka, jossa ei ole elävää energiaa, heikentävät hienojakoista kehoa. Kun hienojakoinen keho heikkenee, ihmisestä tulee hyvin riippuvainen toisista, hän on helposti johdateltavissa, menettää keskittymiskyvyn, päättäväisyyden ja tehokkuuden. Terveelliset elämäntavat, tuore kasvisruoka, aikainen nukkumaanmeno ja herätys ovat ulkoisia tekijöitä, jotka parantavat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nykyaikaisten tekniikoiden ansiosta on nyt mahdollista tarkkailla objektiivisesti hienovaraisen kehon muutoksia. Tutkijat ovat esimerkiksi huomanneet, että kun ihminen on negatiivisten tunteiden (suru, pelko, viha, stressi) vaikutuksen alaisena, hänen auransa (hienojakoinen keho) menettää eheytensä ja siihen ilmestyy monia aukkoja. Sitä vastoin, kun henkilöön vaikuttavat myönteiset tunteet tai hän on uppoutunut henkiseen meditaatioon, kaikki auran aukot sulkeutuvat, ja hienojakoinen keho kevenee ja tiivistyy. Television ja tietokoneen säteily, alkoholi, nikotiini, huumeet, liiallinen seksuaalisuus, kova aggressiivinen musiikki, synteettiset aineet, mustat vaatteet, säilykkeet ja pakastekuivattu ruoka, jossa ei ole elävää energiaa, heikentävät hienojakoista kehoa. Kun hienojakoinen keho heikkenee, ihmisestä tulee hyvin riippuvainen toisista, hän on helposti johdateltavissa, menettää keskittymiskyvyn, päättäväisyyden ja tehokkuuden. Terveelliset elämäntavat, tuore kasvisruoka, aikainen nukkumaanmeno ja herätys ovat ulkoisia tekijöitä, jotka parantavat.

    Helpoin ja luonnollisin tapa vahvistaa ja puhdistaa hienojakoista kehoa on kuitenkin ravita sitä sisältäpäin henkisellä energialla. Kun ihminen alkaa saada säännöllisesti henkistä ravintoa pyhien kirjoitusten, rukouksen ja mantrameditaation avulla, hänen sydämen chakransa täyttyy positiivisilla värähtelyillä, jotka harmonisoivat kolmen alemman ja kolmen ylemmän chakran toimintaa. Tällä tavoin koko hienojakoinen keho puhdistuu sisältäpäin ja siitä tulee henkisen energian kanava. Tällä tavoin hienojakoisesta kehosta tulee sielun ystävä eikä sen korvike.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Helpoin ja luonnollisin tapa vahvistaa ja puhdistaa hienojakoista kehoa on kuitenkin ravita sitä sisältäpäin henkisellä energialla. Kun ihminen alkaa saada säännöllisesti henkistä ravintoa pyhien kirjoitusten, rukouksen ja mantrameditaation avulla, hänen sydämen chakransa täyttyy positiivisilla värähtelyillä, jotka harmonisoivat kolmen alemman ja kolmen ylemmän chakran toimintaa. Tällä tavoin koko hienojakoinen keho puhdistuu sisältäpäin ja siitä tulee henkisen energian kanava. Tällä tavoin hienojakoisesta kehosta tulee sielun ystävä eikä sen korvike.

    Nykyaikaiset käsitykset maailmasta, vaikka ne ovatkin tieteellisiä, kärsivät suhteellisuudesta, epävarmuudesta ja epävakaisuudesta. Nykyisin suosittu relativismi ei hyväksy lopullisia totuuksia maailmankuvaan, vaikka fysiikka ja matematiikka ovatkin käsittämättömiä ilman yleisesti hyväksyttyjä vakioita. Uskonnon alalla samoja muuttumattomia käsitteitä tai vakioita (Jumala ja sielu) kutsutaan kuitenkin jostain syystä dogmeiksi.

    Koska ihmiset nykyään hankkivat tietoa kokeellisesti ja yksinkertaisesti spekuloivat faktojen puuttuessa, eli luovat teorioita, virheet ovat hyvin todennäköisiä.

    Vedat ovat siis ilmestyskirjallisuutta, joka antaa yhtä aikaa tarkan ja kokonaisvaltaisen tiedon maailmasta. Kuten Vedat itsessään antavat ymmärtää, ne ovat Jumalan tai Hänen informaatiokenttänsä emanaatio. Koska Vedat ovat Jumalasta lähtöisin olevia ideoita, ne ovat alkuperäistä värähtelyä maailmankaikkeuden avaruudessa, ja siksi, kuten sanotaan, "ideat leijuvat ilmassa". Esoteerikot kutsuvat tätä universumin informaatiokerrokseksi. Jos ihminen on puhdassydäminen, hänestä voi tulla näiden ajatusten välittäjä. Tällaisia ihmisiä kutsutaan näkijöiksi, tietäjiksi tai guruiksi - opettajiksi. Tällaisten muinaisten aikojen tietäjien kautta nämä jumalalliset ilmoitukset ovat saapuneet meidän päiviimme. Aivan kuten valonsäteellä on taipumus laajentua, niin Vedat olivat ensin olemassa mantran siemenen OM tai AUM muodossa, ja sitten ne alkoivat laajentua ja kasvaa selityksiksi. Aivan kuten siemen sisältää jo kaiken tiedon jättiläismäisestä puusta tiiviissä muodossa, tämä mystinen tavu AUM sisältää kaiken tiedon. Siksi kaikki Vedan mantrat alkavat tällä tavulla. A-kirjain tarkoittaa Jumalaa kaiken alkulähteenä, U-kirjain tarkoittaa hänen erilaisia energioitaan, ja M-kirjain tarkoittaa maailman monimuotoisuutta, joka on syntynyt Jumalan ja hänen energioidensa yhteydestä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nykyaikaiset käsitykset maailmasta, vaikka ne ovatkin tieteellisiä, kärsivät suhteellisuudesta, epävarmuudesta ja epävakaisuudesta. Nykyisin suosittu relativismi ei hyväksy lopullisia totuuksia maailmankuvaan, vaikka fysiikka ja matematiikka ovatkin käsittämättömiä ilman yleisesti hyväksyttyjä vakioita. Uskonnon alalla samoja muuttumattomia käsitteitä tai vakioita (Jumala ja sielu) kutsutaan kuitenkin jostain syystä dogmeiksi.

    Koska ihmiset nykyään hankkivat tietoa kokeellisesti ja yksinkertaisesti spekuloivat faktojen puuttuessa, eli luovat teorioita, virheet ovat hyvin todennäköisiä.

    Vedat ovat siis ilmestyskirjallisuutta, joka antaa yhtä aikaa tarkan ja kokonaisvaltaisen tiedon maailmasta. Kuten Vedat itsessään antavat ymmärtää, ne ovat Jumalan tai Hänen informaatiokenttänsä emanaatio. Koska Vedat ovat Jumalasta lähtöisin olevia ideoita, ne ovat alkuperäistä värähtelyä maailmankaikkeuden avaruudessa, ja siksi, kuten sanotaan, "ideat leijuvat ilmassa". Esoteerikot kutsuvat tätä universumin informaatiokerrokseksi. Jos ihminen on puhdassydäminen, hänestä voi tulla näiden ajatusten välittäjä. Tällaisia ihmisiä kutsutaan näkijöiksi, tietäjiksi tai guruiksi - opettajiksi. Tällaisten muinaisten aikojen tietäjien kautta nämä jumalalliset ilmoitukset ovat saapuneet meidän päiviimme. Aivan kuten valonsäteellä on taipumus laajentua, niin Vedat olivat ensin olemassa mantran siemenen OM tai AUM muodossa, ja sitten ne alkoivat laajentua ja kasvaa selityksiksi. Aivan kuten siemen sisältää jo kaiken tiedon jättiläismäisestä puusta tiiviissä muodossa, tämä mystinen tavu AUM sisältää kaiken tiedon. Siksi kaikki Vedan mantrat alkavat tällä tavulla. A-kirjain tarkoittaa Jumalaa kaiken alkulähteenä, U-kirjain tarkoittaa hänen erilaisia energioitaan, ja M-kirjain tarkoittaa maailman monimuotoisuutta, joka on syntynyt Jumalan ja hänen energioidensa yhteydestä.

    Veda - on itsenäinen kirjallisuus, joka ei tarvitse todisteita, aivan kuten aurinko ei tarvitse valaistusta ulkopuolelta, koska se on luonteeltaan itsestään valaiseva. Aivan kuten aurinko on kaiken valaistuksen lähde tässä maailmassa joko suoraan tai epäsuorasti, niin Vedat ovat kaiken tiedon alkuperäinen lähde tässä maailmassa. Ajan kuluessa tieto voi kuitenkin vääristyä niin, että sen alkuperäiset lähteet voidaan kieltää. Lyhdyt ja kynttilät ovat merkityksellisiä vain auringonvalon puuttuessa, ja ne menettävät merkityksensä auringon noustessa. Samalla tavalla tämän maailman nykyaikainen tieto kalpenee Vedojen rinnalla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Veda - on itsenäinen kirjallisuus, joka ei tarvitse todisteita, aivan kuten aurinko ei tarvitse valaistusta ulkopuolelta, koska se on luonteeltaan itsestään valaiseva. Aivan kuten aurinko on kaiken valaistuksen lähde tässä maailmassa joko suoraan tai epäsuorasti, niin Vedat ovat kaiken tiedon alkuperäinen lähde tässä maailmassa. Ajan kuluessa tieto voi kuitenkin vääristyä niin, että sen alkuperäiset lähteet voidaan kieltää. Lyhdyt ja kynttilät ovat merkityksellisiä vain auringonvalon puuttuessa, ja ne menettävät merkityksensä auringon noustessa. Samalla tavalla tämän maailman nykyaikainen tieto kalpenee Vedojen rinnalla.

    Vedat ovat siis ilmestyskirjallisuutta, joka antaa yhtä aikaa tarkan ja kokonaisvaltaisen tiedon maailmasta. Kuten Vedat itsessään antavat ymmärtää, ne ovat Jumalan tai Hänen informaatiokenttänsä emanaatio. Koska Vedat ovat Jumalasta lähtöisin olevia ideoita, ne ovat alkuperäistä värähtelyä maailmankaikkeuden avaruudessa, ja siksi, kuten sanotaan, "ideat leijuvat ilmassa". Esoteerikot kutsuvat tätä universumin informaatiokerrokseksi. Jos ihminen on puhdassydäminen, hänestä voi tulla näiden ajatusten välittäjä.


  Ketjusta on poistettu 28 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Tämäkin vielä! Steppi suviseuroissa

   Nyt on maailmankirjat sekaisin, En ollut uskoa silmiäni. Selvänä teltassa lauloi muiden mukana.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   73
   2658
  2. En minä alussa sua pitänyt kauniina

   Mutta nyt olet silmissäni maailman ihanin nainen. En edes käsitä, mitä tapahtui. Pikkuhiljaa muutuit silmissäni haluttavimmaksi naiseksi koko maailmas
   Tunteet
   197
   2391
  3. Voisitko mies kirjoittaa

   Jotain kivaa ja siten että tunnistaisin itseni varmasti? Ei ilkeilyjä..
   Ikävä
   56
   1176
  4. Kirjoitan sulle sydämestäni

   Syvin toiveeni on päästä kanssasi suhteeseen, saada tutustua sinuun ja että sinäkin tuntisit minut sellaisena kuin olen. Minulla on paljon rakkautta s
   Tunteet
   58
   873
  5. Homseksuaaliksi syntyminen - vuosisadan sumutus?

   Tieteellinen fakta on ettei homoseksuaaliksi voi syntyä vaan homoseksuaaliksi ruvetaan. Tätä kylmää ja itsestäänselvää tosiasiaa ei aivan viime vuosik
   Luterilaisuus
   261
   827
  6. uskallatkohan laittaa

   Kerro jotain mistä sinussa pidän? Tunnemme toisemme riittävän hyvin tietääksemme toisistamme nämä asiat melko osuvasti.
   Ikävä
   36
   774
  7. Meillä on vain telepaattinen suhde

   Tai siis mulla suhun. Yksipuolinen se on, ja romanttinen kaikesta huolimatta. Mielikuvitus korvaa sen, mitä ei koskaan ollut.
   Ikävä
   61
   732
  8. Ei tiemme enää kohtaa

   Joten älä odota, että ilmestyisin elämääsi. Se, mitä on tapahtunut on mennyttä, eikä sitä enää saa takaisin. Voi olla, että et näe minua pitkään aikaa
   Ikävä
   69
   729
  Aihe