Neutraali monismi

Anonyymi

Filosofi-palstallakin näkee välillä kiistelyä idealismin ja materialismin välillä, vaikka mainittu dikotomia ei ole pakollinen ajattelutapa. Niin kuin missään ajattelussa, ei ole pakollista jakaa todellisuutta vastinpareihin.

Neutraali monismi on käsitys, että todellisuus koostuu yhdentyyppisestä substanssista, joka itsessään ei ole olemukseltaan sen enempää henkistä kuin aineellistakaan, mutta voi ilmetä sekä henkisinä että aineellisina aspekteina.

Tätä filosofiaa kehitteli Spinoza 1600-luvun lopulla. Se eroa esim. emergentistä materialismista siinä, että aineellista todellisuutta ei pidetä ensisijaisena, josta sitten tietoisuus nousee jonkinlaisena "enemmän kuin osiensa summana" esiin.

Neutraalissa monismissa todellisuuden perusta on yhtenäinen eikä dikotominen. Todellisuudessa voi olla ilmenemismuotoja (aspekteja), jotka ovat aineellisia, kuten atomit, molekyylit jne. mutta myös aineettomia kuten henkiset ominaisuudet ovat eläimillä ja ihmisillä. Tietoisuus ei siis nouse mistään materiasta, vaan on itsessään osa todellisuuden perustaa.

Tätä taustaa vasten onkin ymmärrettävää, että Spinoza oli panteisti, mutta tämä käsitys ei ole mitenkään välttämätön. Koko "jumalkysymyksen" voi jättää avoimeksi ja suhtautua siihen agnostisesti.

23

479

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Hyvä kirjoitus.

   Löytyisikö jotain keskitietä muidenkin katsantojen välille?

   Teismi -ateismi
   Älykäs suunnittelu -evoluutio
   Jumala pelastaa sut - sun on itse pelastettava itsesi
   Teot pelastaa sut - usko pelastaa
   Ajan alku - ikuisuus
   Kohtalo - sattuma
   Yksi versumi - multiversumi
   Vapaa tahto - ei vapaata tahtoa
   Satunnaisuus - determinismi
   Moraalinen relativismi - objektivismi

   • David Bohmin implikaatti järjestys?


   • Anonyymi

    Nuo katsannot ovat käsitteellisiä jakoja viitekehyksen sisällä, mitä jos
    ei pidä niitä oleellisina.

    Esim tuo Teismi -ateismi asettelu, jos katsoo että jumalakäsite on tyhjä ja
    turha, kysymys muuttuu samantien turhaks,i jos ei halua ajatella noiden
    käsitteiden kautta asiaa.

    Samanlainen on --meidän puolellamme tai meitä-- vastaan, asetelma jonka avulla
    on sitten tapettu ihmisiä, käsitteellisten jakojen takia, ylevä kuolema!!

    Oikeastaan pitäisi heti hylätä sellaiset ihmiset jotka tekevät tuollaisia jakoja,
    he ovat kärjistäjiä oman etunsa vuoksi.

    Ovatko nuo jaot oleellisia? Sitä pitäisi ensin miettiä.


  • Anonyymi

   Mitä tästä opimme? Ihiminen kehittyvässä älyssään luo itse itselleen todellisuuskuvan, jossa erilaisin termein määritellään ja kuvaillaan elämänkokemuksen ja luonnonkokemuksen (itseaiheutettua) monimutkaisuutta monimutkaisin tavoin, joita vain monimutkaisuuden kehittäjät itse ymmärtävät.

   Eliöt syövät, juovat ja lisääntyvät. Ihiminen luo maailmakuvan, jossa kysytään mitä ne ovat, miten ja mitä ne syövät ja juovat, miten lisääntyvät, miten ja miksi toimivat ja käyttäytyvät... mitä itse olemme, missä olemme, miksi olemme, miksi sitä miksi tätä miksi niin ja näin... mitä on avaruus, missä on avaruus, mistä se tuli... Ihminen on täynnä kysymyksiä ja lopulta elää epätyydyttävää elämää, koska tietää, ettei tiedä. Ja koska tietää, ettei tiedä, alkaa pohdiskelu, miksi näin ja mitä pitäisi tehdä, että tietäisi sen, mitä tällä hetkellä ei tiedä.

   Tätä kutsutaan kehitykseksi, jota perustellaan moni eri tavoin, hyödyin jne. Mutta kun lopulta kaikki on poissa, mitä hyötyä siitä on, kun olisi voitu keskittyä syömään, juomaan ja lisääntymään asian primitiivisessä merkityksessä?

   • Anonyymi

    Kyllä kehitys on hyväksi. Kirjoituksesi heijastelee jonkinlaista kehitysnihilismiä, mikä ei ole hyvä asenne ihmiskunnalle.

    Nytkin on kehitelty lentävä auto. Sillä saa lähteä lentoon lentokentältä, joten se hieman rajoittaa käyttökokemusta. Ja tietenkin kuljettajalla on oltava sekä ajokortti että lentolupakirja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä kehitys on hyväksi. Kirjoituksesi heijastelee jonkinlaista kehitysnihilismiä, mikä ei ole hyvä asenne ihmiskunnalle.

    Nytkin on kehitelty lentävä auto. Sillä saa lähteä lentoon lentokentältä, joten se hieman rajoittaa käyttökokemusta. Ja tietenkin kuljettajalla on oltava sekä ajokortti että lentolupakirja.

    Kyllä minä ihan selkeästi sanoin, että "tätä perustellaan monin eri tavoin, hyödyin jne." Asian ydin on viimeisessä kappaleessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä minä ihan selkeästi sanoin, että "tätä perustellaan monin eri tavoin, hyödyin jne." Asian ydin on viimeisessä kappaleessa.

    Kehitysnihilismillä viittaan juuri lopussa kysymääsi: "Mutta kun lopulta kaikki on poissa, mitä hyötyä siitä on, kun olisi voitu keskittyä syömään, juomaan ja lisääntymään asian primitiivisessä merkityksessä?"


  • Jotkut asiat ovat joko tai, joissakin löytyy keskitie. Dualistinen dialektinen materialismi olisi aika hyvä. Kyllä materialismin ja idealismin voi yhdistää: kaikessa on henki ja aine aina yhtä aikaa.
   Aine ja energia
   Solut ja elämä
   Ruumis, aivot ja psyyke
   Jumalan ruumis, aivot ja psyyke.

  • Anonyymi

   "Filosofi-palstallakin näkee välillä kiistelyä idealismin ja materialismin välillä, vaikka mainittu dikotomia ei ole pakollinen ajattelutapa. Niin kuin missään ajattelussa, ei ole pakollista jakaa todellisuutta vastinpareihin."

   Binäärinen vastakohtien kautta ajattelu johtaa usein monenlaisiin (turhiin) ongelmiin ja kiistoihin. Yleensä ongelma ilmenee jo perusoletusten eli metakognitiivisen hahmotuksen tasolla jolloin sitoudutaan vain johonkin tiettyyn näkökulmaan eikä usein osata eikä haluta edes nähdä toisenlaista vastakkaiselta tai erilaiselta tuntuvaa näkökulmaa.

   Todellisia vastakohtia ei edes ole olemassa vaan vain saman jatkumon ääripäitä ( esim. kylmä ja kuuma suhteessa lämpötilaan, hyvä ja paha suhteessa omiin intresseihin, materialistinen ja idealistinen suhteessa ontologiaan jne. )

   Tietysti varsinkin arjen tasolla voi olla usein selkeintä ja helpointa että kaikkiin kysymyksiin on olemassa joko kyllä tai ei vastaus ja se toimiikin aika pitkälle käytännön arjen ongelmien ja varsinkin tekniikan tasolla jossa olennaisinta on toimivuus eikä niinkään mikään absoluuttinen filosofinen totuus.

   Sitten kun siirrytään tieteellisen teorian ja filosofian tasolle niin tieteellisen tai filosofisen tutkimuksen julkilausutut ja varsinkin julkilausumattomat perusoletukset ja niistä seuraavat havaintojen tulkinnat ovat se kaikkein olennaisin asia koska teoriat monimutkaistuvat hyvin nopeasti ja sen teorian loogisten johdannaisten (ns. "lillukanvarsi" taso) tasolla on jo paljon vaikeampaa tiedostaa sellaisia ongelmia jotka ilmenevät jo siellä aksioomien ja postulaattien tasolla koska on ikäänkuin itsestäänselvänä koulutuksen ja kulttuurin tasolla vahvasti omaksuttu joku tietynlainen konsensushahmotus.

   "Neutraali monismi on käsitys, että todellisuus koostuu yhdentyyppisestä substanssista, joka itsessään ei ole olemukseltaan sen enempää henkistä kuin aineellistakaan, mutta voi ilmetä sekä henkisinä että aineellisina aspekteina."

   Ns. kaksoisaspektimonismi on neutraalia monismia suhteessa idealismin ja materialismin vastakohta-asetteluun mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa miten ns. ideaaliset ja ns. materiaaliset asiat voivat vuorovaikuttaa keskenään.

   Kaksoisaspektimonismissa "idealistista" on se kvaliakokemus ja "materialistista " taas se mitä fysikaalisten aistien erityisesti näköaistin kautta voidaan todellisuudesta hahmottaa.

   Jos ajattelee todellisuuden syntyvän ikäänkuin erilaistumisen kautta jolloin täysin homogeenisesta kokonaisuudesta (jossa ei ole mitään havaittavaa eikä mitattavaa koska mikään ei ole erilaista suhteessa mihinkään muuhun) niin ns. "ensimmäinen leikkaus" tuottaa aina kolme erilaista komponenttia (kaksi toisistaan erotettua aluetta ja niiden välinen rajapinta) niin suhteessa idealistiseen "henkimaailmaan" ja materialistiseen "fysikaaliseen maailmaan" syntyy myös niiden rajapinta eli elollinen biologinen ontologia jossa niiden kahden toisistaan erotetun kokonaisuuden kaikki vuorovaikutus tapahtuu.

   Aika, avaruus ja ns. aine syntyvät erilaistumisen kautta ja sen perussubstanssin kehittyessä ja erilaistuessa se alunperin yksi samanlainen "olematon" perussubstanssi vähitellen muodostaa sellaisen todellisuuden jossa nyt elämme jossa voimme kokea sekä ns. "henkisiä" että "aineellisia" sekä "elollisuuden" kokemuksia jotka kaikki kokemukset ovat pohjimmiltaan saman substanssin erilaistuneita ilmentymiä jotka näyttävät vertaamalla niiden ääripäitä jollain tavalla vastakkaisilta ja toistensa vastakohdilta.

   B

   • Anonyymi

    "Binäärinen vastakohtien kautta ajattelu johtaa usein monenlaisiin (turhiin) ongelmiin
    ja kiistoihin. "

    B. on tuonut tätä ajatustaan usein esille,
    Kommentoidaan sitä hiukan.

    "Binääri" viittaa lukujärjestelmään jossa 2 on kantaluku, tietokoneet toimivat
    sillä periaatteella.
    Aivot eivät ole tietokone, eivätkä aivot toimi binäärisysteemin avulla, ihmiset
    eivät ajattele binäärisesti kuin joissain erikoisongelmissa.

    Ihmiset käyttävät luontevasti dikotomioita, jotka ovat käsitteellisiä jakoja,
    siten käsitteenmuodostukseen kuuluvia, eikä mitenkään negatiivisia.

    Esimerkkinä dikotomiasta on käytetty Jumala-ihminen tilannetta, tämä on
    tyypillinen käsitteellinen ongelma, eikä mitään todellisuus asetelmaa tarvitse
    soveltaa. Jako voidaan tehdä eri tavoilla, jotkut ovat hyviä, jotkut huonoja,
    kuten käsitteellisissä jaoissa on tyypillistä.

    Jos B. olisi lukenut aikaisemman kommentin, ja vähän ajatellut sitä, niin ehkä
    dikotominen jako olisi tullut selvemmäksi eikä mitään binäärikehtelmiä olisi
    tarvinnut kehitellä.

    "Jos ajattelee todellisuuden syntyvän ikäänkuin erilaistumisen kautta jolloin täysin homogeenisesta kokonaisuudesta (jossa ei ole mitään havaittavaa eikä mitattavaa
    koska mikään ei ole erilaista suhteessa mihinkään muuhun"

    Todellisuus täysin hahmoton?
    Koska se erilaistuisi ja minkä ansiosta?

    Big Bang olisi ollut aika lähellä tätä tilannetta, mutta et tarkoittane sitä tilannetta.
    Idealististisena ajattelijana mielummin toisit tajunnan peliin mukaan ja antaisit
    sen hoitaa erilaistumisen.

    Ajatus jää näin annettuna hiukan epämääräiseksi, täsmentäisitkö sitä vähän.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Binäärinen vastakohtien kautta ajattelu johtaa usein monenlaisiin (turhiin) ongelmiin
    ja kiistoihin. "

    B. on tuonut tätä ajatustaan usein esille,
    Kommentoidaan sitä hiukan.

    "Binääri" viittaa lukujärjestelmään jossa 2 on kantaluku, tietokoneet toimivat
    sillä periaatteella.
    Aivot eivät ole tietokone, eivätkä aivot toimi binäärisysteemin avulla, ihmiset
    eivät ajattele binäärisesti kuin joissain erikoisongelmissa.

    Ihmiset käyttävät luontevasti dikotomioita, jotka ovat käsitteellisiä jakoja,
    siten käsitteenmuodostukseen kuuluvia, eikä mitenkään negatiivisia.

    Esimerkkinä dikotomiasta on käytetty Jumala-ihminen tilannetta, tämä on
    tyypillinen käsitteellinen ongelma, eikä mitään todellisuus asetelmaa tarvitse
    soveltaa. Jako voidaan tehdä eri tavoilla, jotkut ovat hyviä, jotkut huonoja,
    kuten käsitteellisissä jaoissa on tyypillistä.

    Jos B. olisi lukenut aikaisemman kommentin, ja vähän ajatellut sitä, niin ehkä
    dikotominen jako olisi tullut selvemmäksi eikä mitään binäärikehtelmiä olisi
    tarvinnut kehitellä.

    "Jos ajattelee todellisuuden syntyvän ikäänkuin erilaistumisen kautta jolloin täysin homogeenisesta kokonaisuudesta (jossa ei ole mitään havaittavaa eikä mitattavaa
    koska mikään ei ole erilaista suhteessa mihinkään muuhun"

    Todellisuus täysin hahmoton?
    Koska se erilaistuisi ja minkä ansiosta?

    Big Bang olisi ollut aika lähellä tätä tilannetta, mutta et tarkoittane sitä tilannetta.
    Idealististisena ajattelijana mielummin toisit tajunnan peliin mukaan ja antaisit
    sen hoitaa erilaistumisen.

    Ajatus jää näin annettuna hiukan epämääräiseksi, täsmentäisitkö sitä vähän.

    R.

    Binäärinen ajattelu on suora käännös engl. ilmaisusta "binary thinking" joka ei sinänsä liity tietokoneisiin koska tietokoneet eivät osaa ajatella vaan pelkästään prosessoivat algoritmeja.

    Laita hakukoneeseen: "binary thinking".

    Kyse on nimenomaan diktotomisesta ajattelusta vastakohtien kautta jolloin kaikki yksityiskohdat ja nyanssit helposti katoavat ja päädytään kaavamaisiin ja usein täysin vääristyneihin ja virheellisiin johtopäätöksiin.

    "Todellisuus täysin hahmoton?
    Koska se erilaistuisi ja minkä ansiosta?"

    Todellisuden perustaso tai pohjataso on täysin hahmoton eli tietyssä mielessä jonkinlaista puhdasta potentiaalisuutta jossa ei mitään ei voi havaita eikä mitata eli tietyssä mielessä ns. kvanttityhjiö josta syntyy jatkuvasti ns. virtuaalihiukkasia jotka sopivissa olosuhteissa voivat muuttua aktuaalisiksi hiukkasiksi.

    "Big Bang olisi ollut aika lähellä tätä tilannetta, mutta et tarkoittane sitä tilannetta."

    Tavallaan tarkoitan mutta tiputan siitä pois Big Bangin ja inflaation ja esitän hypoteesin että sen sijaan että olisi tapahtunut joku massiivinen ja äärimmäisen epätodennäköinen kvanttifluktuaatio kuten big bangin tapauksessa jossa ns. nollaenergian tasapaino tai symmetria hajoaa niin sitä aineen syntymistä on aina tapahtunut ja tapahtuu koko ajan ja kaikkialla pienissä kvanttifluktuaatioissa ja erityisesti galaksien keskustojen "mustissa aukoissa" jotka todellisuudessa ovat oikeastaan "mustia aurinkoja" joista galaksit kasvavat ulospäin tuottaen uusia galakseja.

    Entropia ja negentropia ovat siis tasapainossa koska uutta ainetta syntyy jatkuvasti ja aine-energian säilyminen ei pidä paikkaansa lokaalisti mutta kylläkin kokonaisuuden kannalta eli kvanttityhjiön tasapainotiloissa (nollapistevektoreissa) on valtava energiamäärä ja samalla myös valtavasti informaatiota koska nollapistevektorit voivat muodostaa hyvin monimutkaisia epälokaaleja kokonaisuuksia jotka toimivat
    erilaistuneen maailmankaikkeuden prosessien templaatteina/muotteina eli kvanttityhjiö muodostaa David Bohmin Wholeness & implicate order kuvatun implisiittisen järjestyksen joka voidaan hahmottaa myös kollektiivisena tietoisuutena ja kaikkien mahdollisten eksplisiittisten järjestyksien eli erilaistuneen todellisuuden muokkaajana.

    Kvanttityhjiön ja ns. kollektiivisen tietoisuuden sekä siitä erilaistuneet yksilölliset tietoisuudet voi siis hahmottaa tietyssä mielessä samaksi asiaksi eri näkökulmista tarkasteltuna eli siinä mielessä maailmankaikkeus syntyy kun tietoisuus-aine substanssi erilaistuu ja muodostaa johdannaisia jotka jähmeimmällä tasollaan käyttäytyvät hyvin säännönmukaisesti ja mekaanisesti ja jota voi sitten kutsua aineeksi kun taas se alkuperäisempi korkeamman tason johdannainen on se mitä voi kutsua elämäksi ja tietoisuudeksi.

    Plasmoilla on myös todettu useita samankaltaisia ominaisuuksia kuten itseorganisoitumiskyky kuin biologisilla eliöillä (esim. David Bohm) eli ehkä auringot, planeetat,kuut ja jopa galaksit ovat jonkinlaisia metaorganismeja joilla on oma identiteettinsä ja myös jonkinlainen tietoisuus.

    "Idealististisena ajattelijana mielummin toisit tajunnan peliin mukaan ja antaisit
    sen hoitaa erilaistumisen."

    Pidän tietysti tietoisuutta ja elollisuutta fiksumpana substanssina kuin ns. ainetta (esim. kivi) joten pidän tietoisuutta ensisijaisena.

    Idealismi vs. materialismi/realismi/fysikalismi on tyypillistä binääristä vastakohtien kautta hahmottamista. Ns. "aine" on saman neutraalin substanssin alemman tason johdannainen kun taas "elämä" ja "tietoisuus" kehittyneempiä ylemmän tason johdannaisia. Eli kyseessä on vain aste-ero ja kyse on saman substanssin erilaisista ilmentymistä.

    "Ajatus jää näin annettuna hiukan epämääräiseksi, täsmentäisitkö sitä vähän."

    Ymmärtäminen vaatii lukijaltakin jonkinlaista kykyä ymmärtää ilman asenteita ja ennakkoluuloja :D
    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Binäärinen ajattelu on suora käännös engl. ilmaisusta "binary thinking" joka ei sinänsä liity tietokoneisiin koska tietokoneet eivät osaa ajatella vaan pelkästään prosessoivat algoritmeja.

    Laita hakukoneeseen: "binary thinking".

    Kyse on nimenomaan diktotomisesta ajattelusta vastakohtien kautta jolloin kaikki yksityiskohdat ja nyanssit helposti katoavat ja päädytään kaavamaisiin ja usein täysin vääristyneihin ja virheellisiin johtopäätöksiin.

    "Todellisuus täysin hahmoton?
    Koska se erilaistuisi ja minkä ansiosta?"

    Todellisuden perustaso tai pohjataso on täysin hahmoton eli tietyssä mielessä jonkinlaista puhdasta potentiaalisuutta jossa ei mitään ei voi havaita eikä mitata eli tietyssä mielessä ns. kvanttityhjiö josta syntyy jatkuvasti ns. virtuaalihiukkasia jotka sopivissa olosuhteissa voivat muuttua aktuaalisiksi hiukkasiksi.

    "Big Bang olisi ollut aika lähellä tätä tilannetta, mutta et tarkoittane sitä tilannetta."

    Tavallaan tarkoitan mutta tiputan siitä pois Big Bangin ja inflaation ja esitän hypoteesin että sen sijaan että olisi tapahtunut joku massiivinen ja äärimmäisen epätodennäköinen kvanttifluktuaatio kuten big bangin tapauksessa jossa ns. nollaenergian tasapaino tai symmetria hajoaa niin sitä aineen syntymistä on aina tapahtunut ja tapahtuu koko ajan ja kaikkialla pienissä kvanttifluktuaatioissa ja erityisesti galaksien keskustojen "mustissa aukoissa" jotka todellisuudessa ovat oikeastaan "mustia aurinkoja" joista galaksit kasvavat ulospäin tuottaen uusia galakseja.

    Entropia ja negentropia ovat siis tasapainossa koska uutta ainetta syntyy jatkuvasti ja aine-energian säilyminen ei pidä paikkaansa lokaalisti mutta kylläkin kokonaisuuden kannalta eli kvanttityhjiön tasapainotiloissa (nollapistevektoreissa) on valtava energiamäärä ja samalla myös valtavasti informaatiota koska nollapistevektorit voivat muodostaa hyvin monimutkaisia epälokaaleja kokonaisuuksia jotka toimivat
    erilaistuneen maailmankaikkeuden prosessien templaatteina/muotteina eli kvanttityhjiö muodostaa David Bohmin Wholeness & implicate order kuvatun implisiittisen järjestyksen joka voidaan hahmottaa myös kollektiivisena tietoisuutena ja kaikkien mahdollisten eksplisiittisten järjestyksien eli erilaistuneen todellisuuden muokkaajana.

    Kvanttityhjiön ja ns. kollektiivisen tietoisuuden sekä siitä erilaistuneet yksilölliset tietoisuudet voi siis hahmottaa tietyssä mielessä samaksi asiaksi eri näkökulmista tarkasteltuna eli siinä mielessä maailmankaikkeus syntyy kun tietoisuus-aine substanssi erilaistuu ja muodostaa johdannaisia jotka jähmeimmällä tasollaan käyttäytyvät hyvin säännönmukaisesti ja mekaanisesti ja jota voi sitten kutsua aineeksi kun taas se alkuperäisempi korkeamman tason johdannainen on se mitä voi kutsua elämäksi ja tietoisuudeksi.

    Plasmoilla on myös todettu useita samankaltaisia ominaisuuksia kuten itseorganisoitumiskyky kuin biologisilla eliöillä (esim. David Bohm) eli ehkä auringot, planeetat,kuut ja jopa galaksit ovat jonkinlaisia metaorganismeja joilla on oma identiteettinsä ja myös jonkinlainen tietoisuus.

    "Idealististisena ajattelijana mielummin toisit tajunnan peliin mukaan ja antaisit
    sen hoitaa erilaistumisen."

    Pidän tietysti tietoisuutta ja elollisuutta fiksumpana substanssina kuin ns. ainetta (esim. kivi) joten pidän tietoisuutta ensisijaisena.

    Idealismi vs. materialismi/realismi/fysikalismi on tyypillistä binääristä vastakohtien kautta hahmottamista. Ns. "aine" on saman neutraalin substanssin alemman tason johdannainen kun taas "elämä" ja "tietoisuus" kehittyneempiä ylemmän tason johdannaisia. Eli kyseessä on vain aste-ero ja kyse on saman substanssin erilaisista ilmentymistä.

    "Ajatus jää näin annettuna hiukan epämääräiseksi, täsmentäisitkö sitä vähän."

    Ymmärtäminen vaatii lukijaltakin jonkinlaista kykyä ymmärtää ilman asenteita ja ennakkoluuloja :D
    B

    Suomen kieli tunnistaa binäärisen vain lukujärjestelmänä.
    Tietysti jotkut ryhmät yrittävät tuoda termin suomeen lisäämällä
    sen sanastoonsa, kyse on vieraankielen sanan uittamisesta
    kielenkäyttöön, huono juttu kun Suomessa pitäisi käyttää suomea.

    Toisen kielen termit sisältävät yleensä ääneen lausumattomia
    ennakko-oletuksia, toisaalta amerikkalaisilla on osittain erilainen
    käsitteistö kuin meillä. Siis etenkin filosofiassa suomen kieltä, kiitos.

    "koska tietokoneet eivät osaa ajatella vaan pelkästään prosessoivat algoritmeja."

    Entä jos on algoritmeja jotka opettavat sitä ajattelemaan?

    "Kyse on nimenomaan diktotomisesta ajattelusta vastakohtien kautta jolloin kaikki
    yksityiskohdat ja nyanssit helposti katoavat ja päädytään kaavamaisiin ja usein
    täysin vääristyneihin ja virheellisiin johtopäätöksiin."

    Tuota tunnut toistelevan aika usein.
    Ensin, binäärinen ajattelu ei ole aivan sama kuin dikotomia.
    Joskus on nostettava abstraktiotasoa jotta yksityiskohdat ja nyanssit saadaan
    poistettua. Nyanssit eivät aina ole oleellisia, vaan joskus ylimääräistä
    aineistoa jolla ei tee mitään, ne voivat saada ajattelun niin kuormitetuksi
    ettei siihen enää ihmiset pysty.

    Mitä tulee vääristyneisiin ja virheellisiin johtopäätöksiin, se on logiikan
    tehtävä hoitaa pois ne kuvioista. Vain oleelliseen aineistoon on pyrittävä.

    Hahmoton todellisuus.
    Jos katsoisi isoa kuvaa todellisuudesta, big bangin jälkeen oli hetkellisesti
    hahmoton todellisuus.
    Kvanttitasolla voisi olla samoin, pelkkää kvanttipuuroa menemättä detaljeihin.

    Jos katsotaan ihmisen tasolla olevaa todellisuutta, sehän on hyvin eriytynyttä
    ja stabiilia todellisuutta.
    Ihmiset elävät tajuntansa kanssa tuossa reaalisessa todellisuudessa,
    tietoisuus ja tajunta ovat oleellisia jotta ihminen selviytyisi elävänä, mutta
    täytyy sanoa että tajunta löytää sen mitä todellisuudessa on, eikä luo sitä
    todellisuuteen.
    Todellisuus on olemassa reaalisesti, ihmisen tajunnasta riippumatta,
    sen kanssa on vain elettävä, ainahan se eläminen ei onnistu, ihmiset
    putoavat silloin tällöin rotkoihin joista he eivät ole tietäneet mitään.

    Tuo reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden
    välillä, sikäli se eroaa materialismista, joka korostaa todellisuuden ainesta,
    tai idealismista joka korostaa todellisuuden tajunnallisuutta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomen kieli tunnistaa binäärisen vain lukujärjestelmänä.
    Tietysti jotkut ryhmät yrittävät tuoda termin suomeen lisäämällä
    sen sanastoonsa, kyse on vieraankielen sanan uittamisesta
    kielenkäyttöön, huono juttu kun Suomessa pitäisi käyttää suomea.

    Toisen kielen termit sisältävät yleensä ääneen lausumattomia
    ennakko-oletuksia, toisaalta amerikkalaisilla on osittain erilainen
    käsitteistö kuin meillä. Siis etenkin filosofiassa suomen kieltä, kiitos.

    "koska tietokoneet eivät osaa ajatella vaan pelkästään prosessoivat algoritmeja."

    Entä jos on algoritmeja jotka opettavat sitä ajattelemaan?

    "Kyse on nimenomaan diktotomisesta ajattelusta vastakohtien kautta jolloin kaikki
    yksityiskohdat ja nyanssit helposti katoavat ja päädytään kaavamaisiin ja usein
    täysin vääristyneihin ja virheellisiin johtopäätöksiin."

    Tuota tunnut toistelevan aika usein.
    Ensin, binäärinen ajattelu ei ole aivan sama kuin dikotomia.
    Joskus on nostettava abstraktiotasoa jotta yksityiskohdat ja nyanssit saadaan
    poistettua. Nyanssit eivät aina ole oleellisia, vaan joskus ylimääräistä
    aineistoa jolla ei tee mitään, ne voivat saada ajattelun niin kuormitetuksi
    ettei siihen enää ihmiset pysty.

    Mitä tulee vääristyneisiin ja virheellisiin johtopäätöksiin, se on logiikan
    tehtävä hoitaa pois ne kuvioista. Vain oleelliseen aineistoon on pyrittävä.

    Hahmoton todellisuus.
    Jos katsoisi isoa kuvaa todellisuudesta, big bangin jälkeen oli hetkellisesti
    hahmoton todellisuus.
    Kvanttitasolla voisi olla samoin, pelkkää kvanttipuuroa menemättä detaljeihin.

    Jos katsotaan ihmisen tasolla olevaa todellisuutta, sehän on hyvin eriytynyttä
    ja stabiilia todellisuutta.
    Ihmiset elävät tajuntansa kanssa tuossa reaalisessa todellisuudessa,
    tietoisuus ja tajunta ovat oleellisia jotta ihminen selviytyisi elävänä, mutta
    täytyy sanoa että tajunta löytää sen mitä todellisuudessa on, eikä luo sitä
    todellisuuteen.
    Todellisuus on olemassa reaalisesti, ihmisen tajunnasta riippumatta,
    sen kanssa on vain elettävä, ainahan se eläminen ei onnistu, ihmiset
    putoavat silloin tällöin rotkoihin joista he eivät ole tietäneet mitään.

    Tuo reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden
    välillä, sikäli se eroaa materialismista, joka korostaa todellisuuden ainesta,
    tai idealismista joka korostaa todellisuuden tajunnallisuutta.

    "Suomen kieli tunnistaa binäärisen vain lukujärjestelmänä. Tietysti jotkut ryhmät yrittävät tuoda termin suomeen lisäämällä sen sanastoonsa, kyse on vieraankielen sanan uittamisesta kielenkäyttöön, huono juttu kun Suomessa pitäisi käyttää suomea."

    Heh. Sinä siis kuvittelet että suomen kieli on jotenkin suljettu systeemi jossa uusia sanoja ei tule eikä saa tulla muista kielistä ja kulttuureista laisinkaan?

    Suomen kieli taipuu aika huonosti filosofiseen ja tieteellisen ilmaisuun ja englannin kieli on siinä mielessä paljon joustavampaa ja toimivampaa ja kaiken lisäksi suurin osa sekä filosofisesta että tieteellisestä aineistosta on englanninkielistä koska englanti nyt sattuu olemaan globaali kieli nykyään.

    "Toisen kielen termit sisältävät yleensä ääneen lausumattomia ennakko-oletuksia, toisaalta amerikkalaisilla on osittain erilainen käsitteistö kuin meillä. Siis etenkin filosofiassa suomen kieltä, kiitos."

    Kaikkien kielien ilmaisut sisältäväy aina julkilausumattomia eli implisiittisiä ennakko-oletuksia ja jos keskittyy vain siihen eksplisiittiseen ilmaisuun niin suuri osa kokonaisuudesta jää usein huomaamatta.

    "Entä jos on algoritmeja jotka opettavat sitä ajattelemaan?"
    Todellinen ajattelu on aina alitajuista siinä mielessä että siinä ei operoida käsitteiden määritelmien kautta mekaanisesti vaan luodaan mahdollisimman yksiselitteinen intentio jolle sitten jossain vaiheessa ilmaantuu vastaus joka on usein paljon toimivampi kuin se mihin olisi päädytty puhtaasti algoritmisen formatoorisen prosessoinnin tuloksena mutta vain sillä edellytyksellä että se alitajunta on ensin siivottu siitä roskasta mikä kaiken ehdollistamisen kautta on sinne elämän varrella kertynyt.

    Maailman on nykyään ehkä juuri sen takia niin kaoottinen koska globaalit johtajat ja eliitti (esim. WEF, DAVOS yms. johdannaiset) pelaavat skenaariopelejä tekoälyllä ja sellaisenaan pyrkivät sitten toteuttamaan sen mitä se tekoäly kulloinkin ehdottaa parhaaksi tavaksi toimia.

    "Tuota tunnut toistelevan aika usein."

    Niim koska suurimmalla osalla kommentoijistani tuntuu olevan massiivisia puutteita nimen omaan tuon asian sisäistämisessä. :D

    "Ensin, binäärinen ajattelu ei ole aivan sama kuin dikotomia."

    Ei olekaan täsmälleen sama asia mutta binäärinen ajattelu ja laskenta on ikäänkuin mekaanisten on-off kytkimien kautta prosessointia jossa perusoletukset (aksioomat, premissit ja muut vastaavat sellaisenaan annettuna olevat lähtökohdat määrittelevät tarkasti mitä sellaisesta ajattelusta seuraa johtopäätöksenä minkä takia korostan erityisesti niihin alkuoletuksiin keskittymistä sen sijaan että tuhlaisin aikaani niiden lillukanvarsijohdannaisten käsittelyyn koska ne lillukanvarret jo implisiittisesti ovat mukana siellä alkuoletuksissa. Eli ts. binäärinen ajattelu tuottaa hyvin helposti ellei lähes väistämättä aina jonkinlaisia dikotomioita.

    "Joskus on nostettava abstraktiotasoa jotta yksityiskohdat ja nyanssit saadaan poistettua. Nyanssit eivät aina ole oleellisia, vaan joskus ylimääräistä aineistoa jolla ei tee mitään, ne voivat saada ajattelun niin kuormitetuksi ettei siihen enää ihmiset pysty."

    Tottakai mutta siinä nyanssien poistamisessa pitää olla hyvin varovainen ettei heitä vahingossa roskiin jotain hyvin olennaista joka voi muuttaa lopputuloksen aivan toisenlaiseksi.

    Yleensä siinä abstraktiotason nostossa tapahtuu niin että sekä lauman että yksilöiden omat mieltymykset ja omaksuttu ideologia ja maailmankuva määrittelee mitä kulloinkin pidetään olennaisena ja mitä taas ei haluta mukaaan siihen abstraktiotasoon ja paradigmaan jonka pohjalta sitten jatketaan tutkimuksia. Kaikki vallitsevan ja omaksutun maailmankuvan anomaliat sitten pyritään unohtamaan ja häivyttämään pois sotkemasta jolloin samalla helposti syntyy vääristymiä ajatteluprosessin lopputulokseen.

    "Mitä tulee vääristyneisiin ja virheellisiin johtopäätöksiin, se on logiikan tehtävä hoitaa pois ne kuvioista. Vain oleelliseen aineistoon on pyrittävä."

    Logiikan säännöt (2-arvoisessa logiikassa) tietysti korjaavat päättelyvirheitä mutta eivät auta laisinkaan sen loogisen päättelyn premissien valinnassa.

    Voisi jopa sanoa että arvaamalla ja intuitiolla voi päästä paljon lähemmäksi totuutta kuin kurinalaisella muodollisella loogisella päättelyllä koska jos päättelyn premisseistä yksikin on virheellinen niin koko päättelyn lopputulos on väärä samoin kuin jos premissien valikoima on puutteellinen tai siinä on mukana erilaiseen viitekehykseen/näkökulmaan liittyviä premissejä niin prosessi tuottaa väistämättä myös väärän johtopäätöksen minkä takia loogisen päättelyn osalta pätee sama totuus kuin tietotekniikassa: "Jos vähänkin roskaa sisään niin paljon roskaa ulos" :D

    Muodollinen logiikka on niitä varten joilta toimiva intuitio on surkastettu pois muodollisen koulutuksen ehdollistamisprosessissa ja suurin osa heistä on jo toivottomia tapauksia elleivät onnistu poisoppimaan sitä ehdollistumistaan.

    jatkuu


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Suomen kieli tunnistaa binäärisen vain lukujärjestelmänä. Tietysti jotkut ryhmät yrittävät tuoda termin suomeen lisäämällä sen sanastoonsa, kyse on vieraankielen sanan uittamisesta kielenkäyttöön, huono juttu kun Suomessa pitäisi käyttää suomea."

    Heh. Sinä siis kuvittelet että suomen kieli on jotenkin suljettu systeemi jossa uusia sanoja ei tule eikä saa tulla muista kielistä ja kulttuureista laisinkaan?

    Suomen kieli taipuu aika huonosti filosofiseen ja tieteellisen ilmaisuun ja englannin kieli on siinä mielessä paljon joustavampaa ja toimivampaa ja kaiken lisäksi suurin osa sekä filosofisesta että tieteellisestä aineistosta on englanninkielistä koska englanti nyt sattuu olemaan globaali kieli nykyään.

    "Toisen kielen termit sisältävät yleensä ääneen lausumattomia ennakko-oletuksia, toisaalta amerikkalaisilla on osittain erilainen käsitteistö kuin meillä. Siis etenkin filosofiassa suomen kieltä, kiitos."

    Kaikkien kielien ilmaisut sisältäväy aina julkilausumattomia eli implisiittisiä ennakko-oletuksia ja jos keskittyy vain siihen eksplisiittiseen ilmaisuun niin suuri osa kokonaisuudesta jää usein huomaamatta.

    "Entä jos on algoritmeja jotka opettavat sitä ajattelemaan?"
    Todellinen ajattelu on aina alitajuista siinä mielessä että siinä ei operoida käsitteiden määritelmien kautta mekaanisesti vaan luodaan mahdollisimman yksiselitteinen intentio jolle sitten jossain vaiheessa ilmaantuu vastaus joka on usein paljon toimivampi kuin se mihin olisi päädytty puhtaasti algoritmisen formatoorisen prosessoinnin tuloksena mutta vain sillä edellytyksellä että se alitajunta on ensin siivottu siitä roskasta mikä kaiken ehdollistamisen kautta on sinne elämän varrella kertynyt.

    Maailman on nykyään ehkä juuri sen takia niin kaoottinen koska globaalit johtajat ja eliitti (esim. WEF, DAVOS yms. johdannaiset) pelaavat skenaariopelejä tekoälyllä ja sellaisenaan pyrkivät sitten toteuttamaan sen mitä se tekoäly kulloinkin ehdottaa parhaaksi tavaksi toimia.

    "Tuota tunnut toistelevan aika usein."

    Niim koska suurimmalla osalla kommentoijistani tuntuu olevan massiivisia puutteita nimen omaan tuon asian sisäistämisessä. :D

    "Ensin, binäärinen ajattelu ei ole aivan sama kuin dikotomia."

    Ei olekaan täsmälleen sama asia mutta binäärinen ajattelu ja laskenta on ikäänkuin mekaanisten on-off kytkimien kautta prosessointia jossa perusoletukset (aksioomat, premissit ja muut vastaavat sellaisenaan annettuna olevat lähtökohdat määrittelevät tarkasti mitä sellaisesta ajattelusta seuraa johtopäätöksenä minkä takia korostan erityisesti niihin alkuoletuksiin keskittymistä sen sijaan että tuhlaisin aikaani niiden lillukanvarsijohdannaisten käsittelyyn koska ne lillukanvarret jo implisiittisesti ovat mukana siellä alkuoletuksissa. Eli ts. binäärinen ajattelu tuottaa hyvin helposti ellei lähes väistämättä aina jonkinlaisia dikotomioita.

    "Joskus on nostettava abstraktiotasoa jotta yksityiskohdat ja nyanssit saadaan poistettua. Nyanssit eivät aina ole oleellisia, vaan joskus ylimääräistä aineistoa jolla ei tee mitään, ne voivat saada ajattelun niin kuormitetuksi ettei siihen enää ihmiset pysty."

    Tottakai mutta siinä nyanssien poistamisessa pitää olla hyvin varovainen ettei heitä vahingossa roskiin jotain hyvin olennaista joka voi muuttaa lopputuloksen aivan toisenlaiseksi.

    Yleensä siinä abstraktiotason nostossa tapahtuu niin että sekä lauman että yksilöiden omat mieltymykset ja omaksuttu ideologia ja maailmankuva määrittelee mitä kulloinkin pidetään olennaisena ja mitä taas ei haluta mukaaan siihen abstraktiotasoon ja paradigmaan jonka pohjalta sitten jatketaan tutkimuksia. Kaikki vallitsevan ja omaksutun maailmankuvan anomaliat sitten pyritään unohtamaan ja häivyttämään pois sotkemasta jolloin samalla helposti syntyy vääristymiä ajatteluprosessin lopputulokseen.

    "Mitä tulee vääristyneisiin ja virheellisiin johtopäätöksiin, se on logiikan tehtävä hoitaa pois ne kuvioista. Vain oleelliseen aineistoon on pyrittävä."

    Logiikan säännöt (2-arvoisessa logiikassa) tietysti korjaavat päättelyvirheitä mutta eivät auta laisinkaan sen loogisen päättelyn premissien valinnassa.

    Voisi jopa sanoa että arvaamalla ja intuitiolla voi päästä paljon lähemmäksi totuutta kuin kurinalaisella muodollisella loogisella päättelyllä koska jos päättelyn premisseistä yksikin on virheellinen niin koko päättelyn lopputulos on väärä samoin kuin jos premissien valikoima on puutteellinen tai siinä on mukana erilaiseen viitekehykseen/näkökulmaan liittyviä premissejä niin prosessi tuottaa väistämättä myös väärän johtopäätöksen minkä takia loogisen päättelyn osalta pätee sama totuus kuin tietotekniikassa: "Jos vähänkin roskaa sisään niin paljon roskaa ulos" :D

    Muodollinen logiikka on niitä varten joilta toimiva intuitio on surkastettu pois muodollisen koulutuksen ehdollistamisprosessissa ja suurin osa heistä on jo toivottomia tapauksia elleivät onnistu poisoppimaan sitä ehdollistumistaan.

    jatkuu

    "Ihmiset elävät tajuntansa kanssa tuossa reaalisessa todellisuudessa, tietoisuus ja tajunta ovat oleellisia jotta ihminen selviytyisi elävänä, mutta täytyy sanoa että tajunta löytää sen mitä todellisuudessa on, eikä luo sitä todellisuuteen."

    Jos tarkastet omaa elinympäristöäsi niin kuinka paljon siitä on oikeasti vain löydettyä ja kuinka paljon ihmisten oman toiminnan ja ideoinnin tuotetta.

    Kulttuuriympäristöä ja rakennettua infrastruktuuria voi minusta aivan perustellusti väittää enemmän tai vähemmän älykkään suunnittelun tuotokseksi eikä vain joksikin naturalistisen sattuman tuottamaksi luonnonmuodostelmaksi johon olemme joutuneet sopeutumaan koska emme pysty tietoisuutemme avulla vaikuttamaan siihen mitenkään.

    "Todellisuus on olemassa reaalisesti, ihmisen tajunnasta riippumatta,sen kanssa on vain elettävä, ainahan se eläminen ei onnistu, ihmiset putoavat silloin tällöin rotkoihin joista he eivät ole tietäneet mitään."

    Tuossa sinun naiivin realismin ideologia ilmenee hyvin selkeästä ja tuon tyyppinen realismi on hyvin naiivia vaikka se onkin ainoa johhtopäätös mikä onnistuu nykyisen tieteellisen metodin kautta joka pelkästään aistihavaintojen ja mittaustulosten sekä kaavamaisen logiikan ja matematiikan varassa. Maailmankuvasta muodostuu äärimmilleen pelkistetty ja mekaaninen koska matematiikka ja logiikka toimivat aina ilman aitoa ajattelua ja intuitiota.

    "Tuo reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden älillä, sikäli se eroaa materialismista, joka korostaa todellisuuden ainesta, ai idealismista joka korostaa todellisuuden tajunnallisuutta."

    Tuollainen "realismi" hukkaa suurimman osan todellisuudesta. Minusta idealismissa (esim. Kastrup) ymmärretään juuri se mitä tieteellisestä realismista puuttuu.

    Ns. "tieteellinen realismi" filosofisena asenteena soveltuu oikeastaan ainostaan tekniikan kehittelyyn. Koko totuuden hahmottamiseen tarvitaan jotain sellaista mikä osaa yhdistää kaikki erilaiset osatotuudet samaan ideologisesti ja ontologisesti neutraaliin kokonaisuuteen & poimii niistä mukaan vain ne parhaat ja toimivimmat oivallukset mukaan ja jättää myös tilaa ja mahdollisuuksia uusille oivalluksille ja itsensä korjaamiseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ihmiset elävät tajuntansa kanssa tuossa reaalisessa todellisuudessa, tietoisuus ja tajunta ovat oleellisia jotta ihminen selviytyisi elävänä, mutta täytyy sanoa että tajunta löytää sen mitä todellisuudessa on, eikä luo sitä todellisuuteen."

    Jos tarkastet omaa elinympäristöäsi niin kuinka paljon siitä on oikeasti vain löydettyä ja kuinka paljon ihmisten oman toiminnan ja ideoinnin tuotetta.

    Kulttuuriympäristöä ja rakennettua infrastruktuuria voi minusta aivan perustellusti väittää enemmän tai vähemmän älykkään suunnittelun tuotokseksi eikä vain joksikin naturalistisen sattuman tuottamaksi luonnonmuodostelmaksi johon olemme joutuneet sopeutumaan koska emme pysty tietoisuutemme avulla vaikuttamaan siihen mitenkään.

    "Todellisuus on olemassa reaalisesti, ihmisen tajunnasta riippumatta,sen kanssa on vain elettävä, ainahan se eläminen ei onnistu, ihmiset putoavat silloin tällöin rotkoihin joista he eivät ole tietäneet mitään."

    Tuossa sinun naiivin realismin ideologia ilmenee hyvin selkeästä ja tuon tyyppinen realismi on hyvin naiivia vaikka se onkin ainoa johhtopäätös mikä onnistuu nykyisen tieteellisen metodin kautta joka pelkästään aistihavaintojen ja mittaustulosten sekä kaavamaisen logiikan ja matematiikan varassa. Maailmankuvasta muodostuu äärimmilleen pelkistetty ja mekaaninen koska matematiikka ja logiikka toimivat aina ilman aitoa ajattelua ja intuitiota.

    "Tuo reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden älillä, sikäli se eroaa materialismista, joka korostaa todellisuuden ainesta, ai idealismista joka korostaa todellisuuden tajunnallisuutta."

    Tuollainen "realismi" hukkaa suurimman osan todellisuudesta. Minusta idealismissa (esim. Kastrup) ymmärretään juuri se mitä tieteellisestä realismista puuttuu.

    Ns. "tieteellinen realismi" filosofisena asenteena soveltuu oikeastaan ainostaan tekniikan kehittelyyn. Koko totuuden hahmottamiseen tarvitaan jotain sellaista mikä osaa yhdistää kaikki erilaiset osatotuudet samaan ideologisesti ja ontologisesti neutraaliin kokonaisuuteen & poimii niistä mukaan vain ne parhaat ja toimivimmat oivallukset mukaan ja jättää myös tilaa ja mahdollisuuksia uusille oivalluksille ja itsensä korjaamiseen.

    "Heh. Sinä siis kuvittelet että suomen kieli on jotenkin suljettu systeemi jossa uusia
    sanoja ei tule eikä saa tulla muista kielistä ja kulttuureista laisinkaan?"

    Heh heh, enpä kuvittele olemattomia, asiat voi esittää paremmin suomeksi
    kuin anglismeilla joista ei edes ole varmaa ymmärtääkö esittäjä sitä.

    "Suomen kieli taipuu aika huonosti filosofiseen ja tieteellisen ilmaisuun ja englannin kieli
    on siinä mielessä paljon joustavampaa ja toimivampaa ja kaiken.."

    Ennen vanhaan ruotsalaiset "tutkijat" saivat ylimielisyyskohtauksia ja
    julistivat suomen kielen alkukantaiseksi ja sopimattomaksi "korkeampaan"
    ajatteluun. No nykyään tiedetään sen verran enemmän, ettei mikään ihmisen
    kieli ole alkukantaisempi, uusia sanoja voi aina lisätä ja yhdyssanat ovat
    suomessa oikea helmi.
    Nykyisin tiedetään että tärkeintä on että lapsi oppii äidinkielensä hyvin niin
    aivot ovat löytäneet peruskielensä, muita voi sitten opiskella tarpeen
    mukaan. Sitten kun tulet tarpeeksi vanhaksi, huomannet että opitut kielet
    katoavat ensin ja äidinkieli jää viimeiseksi.

    "Todellinen ajattelu on aina alitajuista siinä mielessä että siinä ei operoida käsitteiden
    määritelmien kautta mekaanisesti..."

    En tiedä onko todellista ajattelua ja onko tuo kuvaus edes oikea.
    Kyllä siellä alitajunnassa operoidaan käsitteiden avulla, koska pääkoppasi
    sisällä on suurella vaivalla kerätty karmea määrä käsitteitä tai
    ajatustiivistyksiä jos tykkäät siitä enemmän.
    Kun lukee ajatusvirtaasi, voi helposti huomata mitä käsitteitä käytetät
    ja minkälaisia suhteita niiden välillä on, itseasiassa siitä saa hyvän tuntuman
    käsitekoneistosi toiminnasta.

    "Logiikan säännöt (2-arvoisessa logiikassa) tietysti korjaavat päättelyvirheitä mutta
    eivät auta laisinkaan sen loogisen päättelyn premissien valinnassa."

    Niin, eihän se kohta edes ole logiikkaan kuuluva, voithan sinä ottaa ajatuksen-
    virtasi premissiksi, saat valita premissiksi mitä tahansa, premissi voi olla
    vaikka kuinka epätosi, logiikka takaa vain totuusarvon, joka voi olla siis
    epätosi, siirtymisen. Totuudet ja epätotuudet siirtyvät premissistä
    johtopäätökseen.
    Sinulla on outoja käsityksiä logiikasta. Näytät sekoittavan logiikan ja päättelyn
    ja argumentit.

    En ole naiivi realisti, eikä realismin kutsuminen naiiviksi ole hääppönen
    argumentti, toisaalta oletko sitten naiivi idealisti?

    Olet sanonut että olet lukenut Russellin kirjoituksia, oletko tavoittanut ollenkaan
    hänen ajatuksiaan suhteista tai relaatioista anglismina, onko relaatiot menneet
    kokonaan ohi?

    "reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden välillä" on hyvä
    ajatus kun ottaa relaatiot niin kuin Russell on niitä kuvannut.

    " Koko totuuden hahmottamiseen tarvitaan jotain sellaista mikä osaa yhdistää kaikki
    erilaiset osatotuudet"

    No ei ainakaan idealismi siinä onnistu, kun katsoo idealismin historian
    saavutuksia. Hegelin merkittävin tähtitieteellinen saavutus taitaa olla se
    kun hän päätteli taivaalle vilkaisematta planeettojen välttämättömän
    määrän, siinäkin hän erehtyi.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Heh. Sinä siis kuvittelet että suomen kieli on jotenkin suljettu systeemi jossa uusia
    sanoja ei tule eikä saa tulla muista kielistä ja kulttuureista laisinkaan?"

    Heh heh, enpä kuvittele olemattomia, asiat voi esittää paremmin suomeksi
    kuin anglismeilla joista ei edes ole varmaa ymmärtääkö esittäjä sitä.

    "Suomen kieli taipuu aika huonosti filosofiseen ja tieteellisen ilmaisuun ja englannin kieli
    on siinä mielessä paljon joustavampaa ja toimivampaa ja kaiken.."

    Ennen vanhaan ruotsalaiset "tutkijat" saivat ylimielisyyskohtauksia ja
    julistivat suomen kielen alkukantaiseksi ja sopimattomaksi "korkeampaan"
    ajatteluun. No nykyään tiedetään sen verran enemmän, ettei mikään ihmisen
    kieli ole alkukantaisempi, uusia sanoja voi aina lisätä ja yhdyssanat ovat
    suomessa oikea helmi.
    Nykyisin tiedetään että tärkeintä on että lapsi oppii äidinkielensä hyvin niin
    aivot ovat löytäneet peruskielensä, muita voi sitten opiskella tarpeen
    mukaan. Sitten kun tulet tarpeeksi vanhaksi, huomannet että opitut kielet
    katoavat ensin ja äidinkieli jää viimeiseksi.

    "Todellinen ajattelu on aina alitajuista siinä mielessä että siinä ei operoida käsitteiden
    määritelmien kautta mekaanisesti..."

    En tiedä onko todellista ajattelua ja onko tuo kuvaus edes oikea.
    Kyllä siellä alitajunnassa operoidaan käsitteiden avulla, koska pääkoppasi
    sisällä on suurella vaivalla kerätty karmea määrä käsitteitä tai
    ajatustiivistyksiä jos tykkäät siitä enemmän.
    Kun lukee ajatusvirtaasi, voi helposti huomata mitä käsitteitä käytetät
    ja minkälaisia suhteita niiden välillä on, itseasiassa siitä saa hyvän tuntuman
    käsitekoneistosi toiminnasta.

    "Logiikan säännöt (2-arvoisessa logiikassa) tietysti korjaavat päättelyvirheitä mutta
    eivät auta laisinkaan sen loogisen päättelyn premissien valinnassa."

    Niin, eihän se kohta edes ole logiikkaan kuuluva, voithan sinä ottaa ajatuksen-
    virtasi premissiksi, saat valita premissiksi mitä tahansa, premissi voi olla
    vaikka kuinka epätosi, logiikka takaa vain totuusarvon, joka voi olla siis
    epätosi, siirtymisen. Totuudet ja epätotuudet siirtyvät premissistä
    johtopäätökseen.
    Sinulla on outoja käsityksiä logiikasta. Näytät sekoittavan logiikan ja päättelyn
    ja argumentit.

    En ole naiivi realisti, eikä realismin kutsuminen naiiviksi ole hääppönen
    argumentti, toisaalta oletko sitten naiivi idealisti?

    Olet sanonut että olet lukenut Russellin kirjoituksia, oletko tavoittanut ollenkaan
    hänen ajatuksiaan suhteista tai relaatioista anglismina, onko relaatiot menneet
    kokonaan ohi?

    "reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden välillä" on hyvä
    ajatus kun ottaa relaatiot niin kuin Russell on niitä kuvannut.

    " Koko totuuden hahmottamiseen tarvitaan jotain sellaista mikä osaa yhdistää kaikki
    erilaiset osatotuudet"

    No ei ainakaan idealismi siinä onnistu, kun katsoo idealismin historian
    saavutuksia. Hegelin merkittävin tähtitieteellinen saavutus taitaa olla se
    kun hän päätteli taivaalle vilkaisematta planeettojen välttämättömän
    määrän, siinäkin hän erehtyi.

    R.

    B1
    "Heh heh, ...."

    Nuo sinun pseudokriittiset höpötyksesi eivät liity mitenkään enää ketjun aiheeseen eli siihen neutraaliin monismiin jota itse olen jatkuvasti yrittänyt korostaa täällä eli vaikka pidänkin tietoisuutta paljon tärkeämpänä asiana kuin ns. "ainetta" (=fysiikkatieteen hahmotelmat kokemuksissa esiintyvistä säännönmukaisuuksista) niin silti sekä tietoisuus (kokemuksellisuus) ja se ns. "aine" ovat saman kokonaisuuden osia vaikkakin erilaisista näkökulmista tarkasteltuna.

    Itse pidän näitä keskustelujamme ainakin toisinaan varsin viihdyttävinä tahattoman huumorinsa takia ja myös sen takia että ne mahdollistavat joidenkin asioiden tarkemman selvityksen ns. rautalangan vääntämisen tasolla mikä on toisaalta kehittävää koska pääsääntöisesti kuvittelen luetunymmärtämisen toimivan kaikilla eli sekä yliarvioin kommentoijiani sekä samalla ali-arvioin pakotetun konsensuksen ja ryhmäajattelun vaikutusta heidän "ajatteluunsa".

    Ns. "binäärinen ajattelu" nimenomaan tuottaa helposti keinotekoisia vastakohtaisuuksia ja myös "tietämisen illuusiota" koska mihinkään konkreettista asiaa koskavaan kysymykseen ei voi oikeastaan vastata vain pelkästään "kyllä" ja "ei" vaihtoehtojen kautta koska kysymykset ovat usein täynnä sellaisia oletuksia ja uskomuksia todellisuudesta jotka eivät ole mitenkään itsestäänselvästi tosia eivätkä siinä mielessä niin kattavia että ne olisivat yleistettävissä miksikään universaaliksi säännönmukaisuudeksi.

    Näin siis varsinkin sellaisten asioiden suhteen jotka liittyvät tieteeseen ja filosofiaan. Arjen kommunikoinnin tasolla tietysti kyetään toimimaan aika hyvin pelkästään kyllä/ei kytkimillä koska siellä vallitsevat vakiintuneet tavat ja rutiinit.

    Ts. idealismi ja realismi/fysikalismi/materialismi eivät ole toistensa vastakohtia vaan saman kokonaisuuden tarkastelua erilaisesta näkökulmasta eli erilaisen perushahmotuksen kautta ja koska ne perushahmotukset eivät ole yhteismitallaisia niin niiden väitteitä ei pidä sotkea samaan loogiseen päättelyyn joka aina edellyttää yhteistä viitekehystä ja ainakin toistaiseksi idealismi ja fysikalismi eivät ole yhteensovitettavissa koska tietoisuus ja aine ovat niin erilaisia kokonaisuuksia joilla ei ole edes käsitteiden tasolla juuri mitään yhteistä kosketuspintaa muuta kuin korrelaation taso josta taas ei voi päätellä minkäänlaista kausaliteettia.

    Samanlainen selityskuilu vallitsee elottoman ja elollisen välillä eli todellisuus ei ole dualistinen vaan kolmijakoinen jossa se rajapinta (elollisuus) toimii vuorovaikutusten välittäjänä. Tuo todellisuuden kolmijakoisuus vallitsee kaikissa konkreettissa ilmiöissä vaikka tyypillisesti aina ollaankin jollain tavalla sokeita sen kolmannen vaikutuksen suhteen.

    "Sitten kun tulet tarpeeksi vanhaksi, huomannet että opitut kielet katoavat ensin ja äidinkieli jää viimeiseksi."

    Minä olen ikuinen parikymppinen mieleltäni vaikka iältäni jo lähes 70v. :D

    "En tiedä onko todellista ajattelua ja onko tuo kuvaus edes oikea."

    Koska ideoita pulpahtaa usein mieleeni samalla kirjoittelen tänne ja usein paljon nopeammin kuin sormet pysyvät perässä niin minusta ajattelu on suurimmaksi osaksi alitajuista.

    Tyypillistä on kutsua ajatteluksi sellaista mikä on oikeasti vain matkimista ja/tai valmiiden sääntöjen seuraamista mitä voisi kutsua kyllä ryhmäajatteluksi tai "papukaijaprosessoinniksi" eli toistelemalla mitä esim. jokin ns. "auktoriteetti" on sanonut.

    Omaehtoinen itsenäinen ajattelu ja itseopiskelu on pannassa koska sillä voi olla taipumusta katkaista tai rikkoa yhteiskunnan komentoketjuja.

    "Kun lukee ajatusvirtaasi, voi helposti huomata mitä käsitteitä käytetät ja minkälaisia suhteita niiden välillä on, itseasiassa siitä saa hyvän tuntuman käsitekoneistosi toiminnasta."

    Kiitos samoin. Yleensä palstakirjoittelu kertoo paljon enemmän kirjoittajasta kuin siitä ketjun aiheesta.

    "Sinulla on outoja käsityksiä logiikasta. Näytät sekoittavan logiikan ja päättelyn ja argumentit."

    Logiikka ja sen säännöt ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Itse en jaa kokonaisuutta siisteihin toisistaan riippumattomiin lokeroihin kuten akateemisessa tieteessä ja ammattien tasolla on tapana vaan minusta kaikki vaikuttaa kaikkeen.

    "Olet sanonut että olet lukenut Russellin kirjoituksia, oletko tavoittanut ollenkaan hänen ajatuksiaan suhteista tai relaatioista anglismina, onko relaatiot menneet kokonaan ohi?"

    Luin niitä viimeksi n. 40 v sitten ja taisin tehdä joistain hänen teoksistaan myös muistiinpanoja kuten sadoista muistakin filosofiaan ja tieteeseen liittyvistä teoksista kun lukion jälkeen päätin itse rakentaa oman pääni uudestaan muodollisen koulutuksen ehdollistavan vaikutuksen takia (tosin en koskaan lukenut läksyjä enkä paljoa edes ollut paikkallakaan vaan vietin aikaani läheisessä kirjastossa)

    ....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    B1
    "Heh heh, ...."

    Nuo sinun pseudokriittiset höpötyksesi eivät liity mitenkään enää ketjun aiheeseen eli siihen neutraaliin monismiin jota itse olen jatkuvasti yrittänyt korostaa täällä eli vaikka pidänkin tietoisuutta paljon tärkeämpänä asiana kuin ns. "ainetta" (=fysiikkatieteen hahmotelmat kokemuksissa esiintyvistä säännönmukaisuuksista) niin silti sekä tietoisuus (kokemuksellisuus) ja se ns. "aine" ovat saman kokonaisuuden osia vaikkakin erilaisista näkökulmista tarkasteltuna.

    Itse pidän näitä keskustelujamme ainakin toisinaan varsin viihdyttävinä tahattoman huumorinsa takia ja myös sen takia että ne mahdollistavat joidenkin asioiden tarkemman selvityksen ns. rautalangan vääntämisen tasolla mikä on toisaalta kehittävää koska pääsääntöisesti kuvittelen luetunymmärtämisen toimivan kaikilla eli sekä yliarvioin kommentoijiani sekä samalla ali-arvioin pakotetun konsensuksen ja ryhmäajattelun vaikutusta heidän "ajatteluunsa".

    Ns. "binäärinen ajattelu" nimenomaan tuottaa helposti keinotekoisia vastakohtaisuuksia ja myös "tietämisen illuusiota" koska mihinkään konkreettista asiaa koskavaan kysymykseen ei voi oikeastaan vastata vain pelkästään "kyllä" ja "ei" vaihtoehtojen kautta koska kysymykset ovat usein täynnä sellaisia oletuksia ja uskomuksia todellisuudesta jotka eivät ole mitenkään itsestäänselvästi tosia eivätkä siinä mielessä niin kattavia että ne olisivat yleistettävissä miksikään universaaliksi säännönmukaisuudeksi.

    Näin siis varsinkin sellaisten asioiden suhteen jotka liittyvät tieteeseen ja filosofiaan. Arjen kommunikoinnin tasolla tietysti kyetään toimimaan aika hyvin pelkästään kyllä/ei kytkimillä koska siellä vallitsevat vakiintuneet tavat ja rutiinit.

    Ts. idealismi ja realismi/fysikalismi/materialismi eivät ole toistensa vastakohtia vaan saman kokonaisuuden tarkastelua erilaisesta näkökulmasta eli erilaisen perushahmotuksen kautta ja koska ne perushahmotukset eivät ole yhteismitallaisia niin niiden väitteitä ei pidä sotkea samaan loogiseen päättelyyn joka aina edellyttää yhteistä viitekehystä ja ainakin toistaiseksi idealismi ja fysikalismi eivät ole yhteensovitettavissa koska tietoisuus ja aine ovat niin erilaisia kokonaisuuksia joilla ei ole edes käsitteiden tasolla juuri mitään yhteistä kosketuspintaa muuta kuin korrelaation taso josta taas ei voi päätellä minkäänlaista kausaliteettia.

    Samanlainen selityskuilu vallitsee elottoman ja elollisen välillä eli todellisuus ei ole dualistinen vaan kolmijakoinen jossa se rajapinta (elollisuus) toimii vuorovaikutusten välittäjänä. Tuo todellisuuden kolmijakoisuus vallitsee kaikissa konkreettissa ilmiöissä vaikka tyypillisesti aina ollaankin jollain tavalla sokeita sen kolmannen vaikutuksen suhteen.

    "Sitten kun tulet tarpeeksi vanhaksi, huomannet että opitut kielet katoavat ensin ja äidinkieli jää viimeiseksi."

    Minä olen ikuinen parikymppinen mieleltäni vaikka iältäni jo lähes 70v. :D

    "En tiedä onko todellista ajattelua ja onko tuo kuvaus edes oikea."

    Koska ideoita pulpahtaa usein mieleeni samalla kirjoittelen tänne ja usein paljon nopeammin kuin sormet pysyvät perässä niin minusta ajattelu on suurimmaksi osaksi alitajuista.

    Tyypillistä on kutsua ajatteluksi sellaista mikä on oikeasti vain matkimista ja/tai valmiiden sääntöjen seuraamista mitä voisi kutsua kyllä ryhmäajatteluksi tai "papukaijaprosessoinniksi" eli toistelemalla mitä esim. jokin ns. "auktoriteetti" on sanonut.

    Omaehtoinen itsenäinen ajattelu ja itseopiskelu on pannassa koska sillä voi olla taipumusta katkaista tai rikkoa yhteiskunnan komentoketjuja.

    "Kun lukee ajatusvirtaasi, voi helposti huomata mitä käsitteitä käytetät ja minkälaisia suhteita niiden välillä on, itseasiassa siitä saa hyvän tuntuman käsitekoneistosi toiminnasta."

    Kiitos samoin. Yleensä palstakirjoittelu kertoo paljon enemmän kirjoittajasta kuin siitä ketjun aiheesta.

    "Sinulla on outoja käsityksiä logiikasta. Näytät sekoittavan logiikan ja päättelyn ja argumentit."

    Logiikka ja sen säännöt ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Itse en jaa kokonaisuutta siisteihin toisistaan riippumattomiin lokeroihin kuten akateemisessa tieteessä ja ammattien tasolla on tapana vaan minusta kaikki vaikuttaa kaikkeen.

    "Olet sanonut että olet lukenut Russellin kirjoituksia, oletko tavoittanut ollenkaan hänen ajatuksiaan suhteista tai relaatioista anglismina, onko relaatiot menneet kokonaan ohi?"

    Luin niitä viimeksi n. 40 v sitten ja taisin tehdä joistain hänen teoksistaan myös muistiinpanoja kuten sadoista muistakin filosofiaan ja tieteeseen liittyvistä teoksista kun lukion jälkeen päätin itse rakentaa oman pääni uudestaan muodollisen koulutuksen ehdollistavan vaikutuksen takia (tosin en koskaan lukenut läksyjä enkä paljoa edes ollut paikkallakaan vaan vietin aikaani läheisessä kirjastossa)

    ....

    B2
    Russell oli mielestäni samalla tavalla järkevä arjen tasolla kuin Niiniluotokin mutta ei kovin kiinnostava vaan lähinnä olemassaolevaa järjestystä ja paradigmaa vaaliva filosofi.

    "reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden välillä" on hyvä
    ajatus kun ottaa relaatiot niin kuin Russell on niitä kuvannut."
    Tajunta on se osa todellisuutta joka tieteessä ja realismin filosofiassa on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle koska siitä on vaikeaa muodostaa konsensusta vaikka se on paljon rikkaampi ja monimuotoisempi kokonaisuus kuin ns. ekplisiittinen ainetodellisuus.

    Tajunta on implisiittisen järjestyksen ilmentymä ja itse asiassa myös suurelta osin sen eksplisiittisen aineellisen todellisuuden tuottaja ja myös ainoa kausaaliketjujen aloittaja ns. sattumien lisäksi jotka eivät välttämättä nekään ole sattumia vaan sen implisiittisen järjestyksen tuottamia kuten ns. synkronisiteetti (Jung & Pauli).

    "No ei ainakaan idealismi siinä onnistu, kun katsoo idealismin historian saavutuksia. Hegelin merkittävin tähtitieteellinen saavutus taitaa olla se kun hän päätteli taivaalle vilkaisematta planeettojen välttämättömän määrän, siinäkin hän erehtyi."

    Filosofia ei ole tiedettä vaan perusoletusten (aksioomien, premissien, postulaattien yms.) ja kokemusten tulkintojen tutkimista ja vertailua ja koska niitä perusoletuksia voi hahmottaa monella eri tavalla niin mikään filosofia ei ole kumuloituvaa.

    Olen kolmoisaspektimonisti (tietoisuus, elollisuus, aine) vaikka olenkin aika monessa asiassa samaa mieltä joidenkin idealistisesti orientuneiden ajattelijoiden kanssa. Koska en ole Hegel niin kritiikkisi meni taas maalin ohitse. :D

    Böö


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    B2
    Russell oli mielestäni samalla tavalla järkevä arjen tasolla kuin Niiniluotokin mutta ei kovin kiinnostava vaan lähinnä olemassaolevaa järjestystä ja paradigmaa vaaliva filosofi.

    "reaalisuus on oikeastaan vain suhde tajunnan ja todellisuuden välillä" on hyvä
    ajatus kun ottaa relaatiot niin kuin Russell on niitä kuvannut."
    Tajunta on se osa todellisuutta joka tieteessä ja realismin filosofiassa on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle koska siitä on vaikeaa muodostaa konsensusta vaikka se on paljon rikkaampi ja monimuotoisempi kokonaisuus kuin ns. ekplisiittinen ainetodellisuus.

    Tajunta on implisiittisen järjestyksen ilmentymä ja itse asiassa myös suurelta osin sen eksplisiittisen aineellisen todellisuuden tuottaja ja myös ainoa kausaaliketjujen aloittaja ns. sattumien lisäksi jotka eivät välttämättä nekään ole sattumia vaan sen implisiittisen järjestyksen tuottamia kuten ns. synkronisiteetti (Jung & Pauli).

    "No ei ainakaan idealismi siinä onnistu, kun katsoo idealismin historian saavutuksia. Hegelin merkittävin tähtitieteellinen saavutus taitaa olla se kun hän päätteli taivaalle vilkaisematta planeettojen välttämättömän määrän, siinäkin hän erehtyi."

    Filosofia ei ole tiedettä vaan perusoletusten (aksioomien, premissien, postulaattien yms.) ja kokemusten tulkintojen tutkimista ja vertailua ja koska niitä perusoletuksia voi hahmottaa monella eri tavalla niin mikään filosofia ei ole kumuloituvaa.

    Olen kolmoisaspektimonisti (tietoisuus, elollisuus, aine) vaikka olenkin aika monessa asiassa samaa mieltä joidenkin idealistisesti orientuneiden ajattelijoiden kanssa. Koska en ole Hegel niin kritiikkisi meni taas maalin ohitse. :D

    Böö

    Böö. kirjoitti.

    ""Sinulla on outoja käsityksiä logiikasta. Näytät sekoittavan logiikan ja päättelyn ja argumentit."

    "Logiikka ja sen säännöt ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Itse en jaa kokonaisuutta siisteihin toisistaan riippumattomiin lokeroihin kuten akateemisessa tieteessä ja ammattien tasolla on tapana vaan minusta kaikki vaikuttaa kaikkeen."

    No ilmanko ajatuksesi liihoittelevat siellä sun täällä ja vastauksesi paisuvat
    kuin pullataikina.
    Holistinen "logiikka" ei oikein näytä toimivan, ei sillä saa mitään järkevää
    aikaiseksi. Se on hyödyllinen ainoastaan maailman paksuimman kirjan
    kirjoittamisessa.

    Kirja "Kahvihetki" sisältää sen hetken ja kaiken mikä vaikuttaa tai ajattelee
    vaikuttavan kaikesta kaikkeen. Toimitetaan vain rekka-autolla ja maksaa
    10000000€.
    Kalle Päätalo kokeili kirjoittaa näitä holistisia romaaneja, ne osoittautuivat
    vaarallisiksi kirjastoautoissa, äkkijarrutuksissa koko Päätalon tuotanto
    tuli kuljettajan niskaan.

    En tähdännyt sinuun Hegel kommentilla, tiedän että et ole Hegeliläinen,
    Hänen kirjoituksistaan ei saa selvää ennen kuin on opiskellut hegelkielen.

    Kastrupin Essentia-sivustolla on Hegeliä kaipaavia kirjoittajia, ovat nyreissään
    kun Russell kritisoi Hegeliä ilmeisesti liian tehokkaasti, nyt toivovat että
    Russelin kritiikki unohtuisi ja Hegelin uusi nousu koittaisi, toivottavasti ei.

    Russel oli itse Hegeliläinen eräässä vaiheessaan filosofisessa kehityksessään,
    Ihmetteli minkälaista soopaa oli silloin kirjoittanut, on julkaissut erään katkelman,
    kieltämättä siinä google kääntäjä ilmoittaisi ettei tämä ole mitään kieltä ja
    kaatuisi lopullisesti sen jälkeen.

    Minulla on se Russellin kirja missä se hegelkielinen katkelma on täytyykin
    kokeilla saisiko sillä kaikki kääntäjäohjelmat ottamaan lopputilin lopullisesti.

    Rautalangasta vääntämisestä, on sinulle väännetty mallia tarpeeksi aivan
    yksinkertaisista perusasioista kuten vaikka logiikasta ja argumentoinnista,
    yksi huone on varmaankin jo täynnä rautalankahäkkyröitä.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Böö. kirjoitti.

    ""Sinulla on outoja käsityksiä logiikasta. Näytät sekoittavan logiikan ja päättelyn ja argumentit."

    "Logiikka ja sen säännöt ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Itse en jaa kokonaisuutta siisteihin toisistaan riippumattomiin lokeroihin kuten akateemisessa tieteessä ja ammattien tasolla on tapana vaan minusta kaikki vaikuttaa kaikkeen."

    No ilmanko ajatuksesi liihoittelevat siellä sun täällä ja vastauksesi paisuvat
    kuin pullataikina.
    Holistinen "logiikka" ei oikein näytä toimivan, ei sillä saa mitään järkevää
    aikaiseksi. Se on hyödyllinen ainoastaan maailman paksuimman kirjan
    kirjoittamisessa.

    Kirja "Kahvihetki" sisältää sen hetken ja kaiken mikä vaikuttaa tai ajattelee
    vaikuttavan kaikesta kaikkeen. Toimitetaan vain rekka-autolla ja maksaa
    10000000€.
    Kalle Päätalo kokeili kirjoittaa näitä holistisia romaaneja, ne osoittautuivat
    vaarallisiksi kirjastoautoissa, äkkijarrutuksissa koko Päätalon tuotanto
    tuli kuljettajan niskaan.

    En tähdännyt sinuun Hegel kommentilla, tiedän että et ole Hegeliläinen,
    Hänen kirjoituksistaan ei saa selvää ennen kuin on opiskellut hegelkielen.

    Kastrupin Essentia-sivustolla on Hegeliä kaipaavia kirjoittajia, ovat nyreissään
    kun Russell kritisoi Hegeliä ilmeisesti liian tehokkaasti, nyt toivovat että
    Russelin kritiikki unohtuisi ja Hegelin uusi nousu koittaisi, toivottavasti ei.

    Russel oli itse Hegeliläinen eräässä vaiheessaan filosofisessa kehityksessään,
    Ihmetteli minkälaista soopaa oli silloin kirjoittanut, on julkaissut erään katkelman,
    kieltämättä siinä google kääntäjä ilmoittaisi ettei tämä ole mitään kieltä ja
    kaatuisi lopullisesti sen jälkeen.

    Minulla on se Russellin kirja missä se hegelkielinen katkelma on täytyykin
    kokeilla saisiko sillä kaikki kääntäjäohjelmat ottamaan lopputilin lopullisesti.

    Rautalangasta vääntämisestä, on sinulle väännetty mallia tarpeeksi aivan
    yksinkertaisista perusasioista kuten vaikka logiikasta ja argumentoinnista,
    yksi huone on varmaankin jo täynnä rautalankahäkkyröitä.

    R.

    Sinulla on näköjään massiivisia vaikeuksia pysyä asiassa.

    Poimit tarkoitushakuisesti joitain keskustelun kannalta täysin epäolennaisia assosiaatioitasi ja yhdistämällä ne kökköihin ad-hominem argumentteihin yrittät välttää sen tiedostamista että olet väärässä melkein kaikessa kuten koko tiedeyhteisö joka indoktronoitu uskomaan että kaikki on fysikaalista ja mekaanista.

    "Holistinen "logiikka" ei oikein näytä toimivan, .."

    Minua kiinnostavat lähinnä vain ne perusoletukset joiden kautta todellisuuskuvaa hahmotetaan ja se logiikka tulee mukaan vasta siinä vaiheessa kun se perushahmotus kattaa riittävällä tasolla kaiken olennaisen eikä vain sen mitä kaavamaisella tieteen metodilla on mahdollista. Kuten jo edellä sanoin niin logiikalla ei tee yhtään mitään jos sen loogisen päättelyn premissit ovat virheelliset tai puutteelliset.

    Mitä tulee siihen idealismiini niin koska kannatan kolmoisaspektimonismia niin se aineellinen aspekti on vain n. 33,3 % kokonaisuudesta ja tietoisuus ja elollisuus yhteensä siis 66,6%. (":D") .

    Tiede ei ole kyennyt muuten kuin korkeintaan haaveiden ja lupausten tasolla palauttamaan elollisuutta ja tietoisuutta aineellisuuteen eikä se muutenkaan koska tule onnistumaan sillä tavalla kuin kuvitellaan vaan ainoastaan vain laajentamalla ja suhteellistamalla aineellisuuden käsitettä ja samalla ymmärtäen että todellisuus on monitasoinen ja hierarkkinen "ylhäältä alaspäin" organisoituva (ns. downward causation) kokonaisuus.

    Hänen kirjoituksistaan ei saa selvää ennen kuin on opiskellut hegelkielen."

    Minusta Hegel saattaa olla jopa vaivan ja lukemisen arvoista vaikka hän erehtyikin planeettojen lukumäärän suhteen mutta siinäkin ehkä hän oli osittain oikeilla jäljillä koska jonkinlainen harmoninen symmetria vallitsee aurinkunnassamme jota ei kyetä selittämään nykytieteen keinoin. (ks. Titus-Bode lait) .

    Kannattaa muistaa myös että Hegel eli n. 200 v sitten eli jos haluaa etsiä naurettavuuksia niin ehkä kannattaisi vilkaista sen ajan tähtitieteilijöiden teorioita eikä nostaa Hegeliä syntipukiksi mikä on muutenkin melkoista jälkiviisastelua.

    "Kastrupin Essentia-sivustolla on Hegeliä kaipaavia kirjoittajia, ovat nyreissään kun Russell kritisoi Hegeliä ilmeisesti liian tehokkaasti, nyt toivovat että Russelin kritiikki unohtuisi ja Hegelin uusi nousu koittaisi, toivottavasti ei."

    Russell ei todennäköisesti ymmärtänyt Hegeliä alkuunkaan eikä edes vaivautunut kunnolla perehtymään koska hänen aikanaan oli muotia looginen empirismi ja positivismi eli että havaittu ja mitattu ja todellista ja teoriat sitten ikäänkuin automaagisesti syntyvät suoraan havainnoista ilman mitään metafysiikan oletuksia.

    "Russel oli itse Hegeliläinen eräässä vaiheessaan filosofisessa kehityksessään, Ihmetteli minkälaista soopaa oli silloin kirjoittanut, on julkaissut erään katkelman,kieltämättä siinä google kääntäjä ilmoittaisi ettei tämä ole mitään kieltä ja kaatuisi lopullisesti sen jälkeen."

    Google kääntäjä on kone eikä ymmärrä merkityksiä eikä viitekehyksiäkään kuten suurin osa käsitteiden merkitysten ja muodollisen logiikan avulla orjallisesti "ajattelevat" koska heidätkin on koulutettu konemaisiksi.

    "Minulla on se Russellin kirja missä se hegelkielinen katkelma on täytyykin kokeilla saisiko sillä kaikki kääntäjäohjelmat ottamaan lopputilin lopullisesti."

    Taidankin jossain vaiheessa syventyä Hegeliin, Jos se on sinun mielestäsi huonoa niin sen täytyy olla hyvää koska muutenkin olemme vastakkaista mieltä lähes joka asiasta :D

    "Rautalangasta vääntämisestä, on sinulle väännetty mallia tarpeeksi aivan yksinkertaisista perusasioista kuten vaikka logiikasta ja argumentoinnista, yksi huone on varmaankin jo täynnä rautalankahäkkyröitä."

    Minä ymmärrän varsin hyvin sinun kantasi mutta en ole samaa mieltä kun taas sinulla ei tunnu olevan alkeellisintakaan käsitystä minun kannastani tai sitten ikä & dementia painaa jo ja kuten olen jo aikaismeminkin sanonut että dementoituminen alkaa jo kun mennään kouluun ja massiivinen ehdollistaminen alkaa koska kuvitellaan että sinne oppilaan mieleen pitää uploadata kaikki mahdollinen nykyajan "tieteellinen" sekoilu ja vielä varmistaa että se omaksutaan täydellisesti ilman kyseenalaistamisen mahdollisuutta. Näin syntyi samalla uusi sekulaari fundamentalistinen uskonto joka tukee valtaapitävien agendoja.

    Se Böö oli tarkoitettu sinulle!

    Olen kyllä monenlaisten tyyppien kanssa keskustellut täällä ja sinä olet melkoinen huipentuma. Firwdasi & Kolli & Agnoskepo alkavat jo vaikuttaa melko asiallisilta ja älykkäiltä sinuun verrattuna (=ad hominem)

    Jatketaan näitä keskinäisiä kohteliaisuuksia joskus myöhemmin lisää. Nyt laitan sinut toistaiseksi ignore-listalleni.

    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinulla on näköjään massiivisia vaikeuksia pysyä asiassa.

    Poimit tarkoitushakuisesti joitain keskustelun kannalta täysin epäolennaisia assosiaatioitasi ja yhdistämällä ne kökköihin ad-hominem argumentteihin yrittät välttää sen tiedostamista että olet väärässä melkein kaikessa kuten koko tiedeyhteisö joka indoktronoitu uskomaan että kaikki on fysikaalista ja mekaanista.

    "Holistinen "logiikka" ei oikein näytä toimivan, .."

    Minua kiinnostavat lähinnä vain ne perusoletukset joiden kautta todellisuuskuvaa hahmotetaan ja se logiikka tulee mukaan vasta siinä vaiheessa kun se perushahmotus kattaa riittävällä tasolla kaiken olennaisen eikä vain sen mitä kaavamaisella tieteen metodilla on mahdollista. Kuten jo edellä sanoin niin logiikalla ei tee yhtään mitään jos sen loogisen päättelyn premissit ovat virheelliset tai puutteelliset.

    Mitä tulee siihen idealismiini niin koska kannatan kolmoisaspektimonismia niin se aineellinen aspekti on vain n. 33,3 % kokonaisuudesta ja tietoisuus ja elollisuus yhteensä siis 66,6%. (":D") .

    Tiede ei ole kyennyt muuten kuin korkeintaan haaveiden ja lupausten tasolla palauttamaan elollisuutta ja tietoisuutta aineellisuuteen eikä se muutenkaan koska tule onnistumaan sillä tavalla kuin kuvitellaan vaan ainoastaan vain laajentamalla ja suhteellistamalla aineellisuuden käsitettä ja samalla ymmärtäen että todellisuus on monitasoinen ja hierarkkinen "ylhäältä alaspäin" organisoituva (ns. downward causation) kokonaisuus.

    Hänen kirjoituksistaan ei saa selvää ennen kuin on opiskellut hegelkielen."

    Minusta Hegel saattaa olla jopa vaivan ja lukemisen arvoista vaikka hän erehtyikin planeettojen lukumäärän suhteen mutta siinäkin ehkä hän oli osittain oikeilla jäljillä koska jonkinlainen harmoninen symmetria vallitsee aurinkunnassamme jota ei kyetä selittämään nykytieteen keinoin. (ks. Titus-Bode lait) .

    Kannattaa muistaa myös että Hegel eli n. 200 v sitten eli jos haluaa etsiä naurettavuuksia niin ehkä kannattaisi vilkaista sen ajan tähtitieteilijöiden teorioita eikä nostaa Hegeliä syntipukiksi mikä on muutenkin melkoista jälkiviisastelua.

    "Kastrupin Essentia-sivustolla on Hegeliä kaipaavia kirjoittajia, ovat nyreissään kun Russell kritisoi Hegeliä ilmeisesti liian tehokkaasti, nyt toivovat että Russelin kritiikki unohtuisi ja Hegelin uusi nousu koittaisi, toivottavasti ei."

    Russell ei todennäköisesti ymmärtänyt Hegeliä alkuunkaan eikä edes vaivautunut kunnolla perehtymään koska hänen aikanaan oli muotia looginen empirismi ja positivismi eli että havaittu ja mitattu ja todellista ja teoriat sitten ikäänkuin automaagisesti syntyvät suoraan havainnoista ilman mitään metafysiikan oletuksia.

    "Russel oli itse Hegeliläinen eräässä vaiheessaan filosofisessa kehityksessään, Ihmetteli minkälaista soopaa oli silloin kirjoittanut, on julkaissut erään katkelman,kieltämättä siinä google kääntäjä ilmoittaisi ettei tämä ole mitään kieltä ja kaatuisi lopullisesti sen jälkeen."

    Google kääntäjä on kone eikä ymmärrä merkityksiä eikä viitekehyksiäkään kuten suurin osa käsitteiden merkitysten ja muodollisen logiikan avulla orjallisesti "ajattelevat" koska heidätkin on koulutettu konemaisiksi.

    "Minulla on se Russellin kirja missä se hegelkielinen katkelma on täytyykin kokeilla saisiko sillä kaikki kääntäjäohjelmat ottamaan lopputilin lopullisesti."

    Taidankin jossain vaiheessa syventyä Hegeliin, Jos se on sinun mielestäsi huonoa niin sen täytyy olla hyvää koska muutenkin olemme vastakkaista mieltä lähes joka asiasta :D

    "Rautalangasta vääntämisestä, on sinulle väännetty mallia tarpeeksi aivan yksinkertaisista perusasioista kuten vaikka logiikasta ja argumentoinnista, yksi huone on varmaankin jo täynnä rautalankahäkkyröitä."

    Minä ymmärrän varsin hyvin sinun kantasi mutta en ole samaa mieltä kun taas sinulla ei tunnu olevan alkeellisintakaan käsitystä minun kannastani tai sitten ikä & dementia painaa jo ja kuten olen jo aikaismeminkin sanonut että dementoituminen alkaa jo kun mennään kouluun ja massiivinen ehdollistaminen alkaa koska kuvitellaan että sinne oppilaan mieleen pitää uploadata kaikki mahdollinen nykyajan "tieteellinen" sekoilu ja vielä varmistaa että se omaksutaan täydellisesti ilman kyseenalaistamisen mahdollisuutta. Näin syntyi samalla uusi sekulaari fundamentalistinen uskonto joka tukee valtaapitävien agendoja.

    Se Böö oli tarkoitettu sinulle!

    Olen kyllä monenlaisten tyyppien kanssa keskustellut täällä ja sinä olet melkoinen huipentuma. Firwdasi & Kolli & Agnoskepo alkavat jo vaikuttaa melko asiallisilta ja älykkäiltä sinuun verrattuna (=ad hominem)

    Jatketaan näitä keskinäisiä kohteliaisuuksia joskus myöhemmin lisää. Nyt laitan sinut toistaiseksi ignore-listalleni.

    B

    "Taidankin jossain vaiheessa syventyä Hegeliin, Jos se on sinun mielestäsi huonoa niin sen täytyy olla hyvää koska muutenkin olemme vastakkaista mieltä lähes joka asiasta :D"

    Jos hegelistit hermostuvat Russellin kritiikkiin, sehän on jo kunnianosoitus
    Russellille.

    Minä suhtautuisin asiaan niin että alkaisin tutkimaan missä Russellin kriitikin
    voima oikein piilee. Etsisin vahvimmat mahdolliset argumentit jotka kohdistuvat
    omaa näkemystäni vastaan. Keräisin linjaani vastaan olevat argumentit varastoksi
    jota sitten voi tutkia.

    En reagoisi kuin fundamentalisti kristitty, joka kohtaa jumalakritiikkiä ja sitten
    alkaa vahvistamaan uskoaan huutamalla entistä kovempaa "hoosiannaa".

    Filosofiaan kuuluu argumentointi ja sen asiallinen käsittely.

    Henkilökohtaisuuksiin meno ja nimittely kuuluvat uskontopalstalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Taidankin jossain vaiheessa syventyä Hegeliin, Jos se on sinun mielestäsi huonoa niin sen täytyy olla hyvää koska muutenkin olemme vastakkaista mieltä lähes joka asiasta :D"

    Jos hegelistit hermostuvat Russellin kritiikkiin, sehän on jo kunnianosoitus
    Russellille.

    Minä suhtautuisin asiaan niin että alkaisin tutkimaan missä Russellin kriitikin
    voima oikein piilee. Etsisin vahvimmat mahdolliset argumentit jotka kohdistuvat
    omaa näkemystäni vastaan. Keräisin linjaani vastaan olevat argumentit varastoksi
    jota sitten voi tutkia.

    En reagoisi kuin fundamentalisti kristitty, joka kohtaa jumalakritiikkiä ja sitten
    alkaa vahvistamaan uskoaan huutamalla entistä kovempaa "hoosiannaa".

    Filosofiaan kuuluu argumentointi ja sen asiallinen käsittely.

    Henkilökohtaisuuksiin meno ja nimittely kuuluvat uskontopalstalle.

    "Etsisin vahvimmat mahdolliset argumentit jotka kohdistuvat omaa näkemystäni vastaan. Keräisin linjaani vastaan olevat argumentit varastoksi jota sitten voi tutkia."

    Samaa voi suositella myös sinulle ja kaikille muillekin "kriitikoilleni" ja kanattaisi myös ilmaista se kritiikki selkeästi eikä pelkästään epämääräisen vihjailun tasolla joka jättää turhan paljon arvailun varaan.

    Ongelma tuossa on se että oma kantani ei ole mitenkään lukkoonlyöty ja lopullinen vaan jatkuvasti työn alla ja mielessäni on usein useita erilaisia mahdollisia skenaarioita ja muutenkin kirjoittelen tänne vain murto-osan siitä mitä pitäisi jos haluaisin tarkasti ja hyvin perustella oman kantani ja se vaatisi taas jo useampisatasivuisen kirjan vähintään.

    Sekin tietysti auttaisi jos edes vaivautuisit mainitsemaan missä teoksessa se Russellin Hegel kritiikki luuraa. Linkki olisi vielä parempi koska en aio ostella kirjoja enää kun ne ei mahdu mihinkään enkä halua tuhlata rahaa moiseen.

    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Etsisin vahvimmat mahdolliset argumentit jotka kohdistuvat omaa näkemystäni vastaan. Keräisin linjaani vastaan olevat argumentit varastoksi jota sitten voi tutkia."

    Samaa voi suositella myös sinulle ja kaikille muillekin "kriitikoilleni" ja kanattaisi myös ilmaista se kritiikki selkeästi eikä pelkästään epämääräisen vihjailun tasolla joka jättää turhan paljon arvailun varaan.

    Ongelma tuossa on se että oma kantani ei ole mitenkään lukkoonlyöty ja lopullinen vaan jatkuvasti työn alla ja mielessäni on usein useita erilaisia mahdollisia skenaarioita ja muutenkin kirjoittelen tänne vain murto-osan siitä mitä pitäisi jos haluaisin tarkasti ja hyvin perustella oman kantani ja se vaatisi taas jo useampisatasivuisen kirjan vähintään.

    Sekin tietysti auttaisi jos edes vaivautuisit mainitsemaan missä teoksessa se Russellin Hegel kritiikki luuraa. Linkki olisi vielä parempi koska en aio ostella kirjoja enää kun ne ei mahdu mihinkään enkä halua tuhlata rahaa moiseen.

    B

    Kirjoista nyt ainakin:

    Ensisijaiset lähteet

    Bertrand Russell: My Philosophical Development
    Russell: Länsimaisen filosofian historia 1-2 osat. 2. osassa Hegeliä koskeva
    osa. Löytynee kirjastosta. Suositeltava lähdeteoksena.

    Ensimmäinen kirja voi löytyä netin kirjastoista.

    Nettihakuina:
    Russell vs Hegel
    Russell on Hegel
    Russell on Idealism

    Muitakin, mutta voivat olla tulkintoja, epäluotettavia ehkä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Taidankin jossain vaiheessa syventyä Hegeliin, Jos se on sinun mielestäsi huonoa niin sen täytyy olla hyvää koska muutenkin olemme vastakkaista mieltä lähes joka asiasta :D"

    Jos hegelistit hermostuvat Russellin kritiikkiin, sehän on jo kunnianosoitus
    Russellille.

    Minä suhtautuisin asiaan niin että alkaisin tutkimaan missä Russellin kriitikin
    voima oikein piilee. Etsisin vahvimmat mahdolliset argumentit jotka kohdistuvat
    omaa näkemystäni vastaan. Keräisin linjaani vastaan olevat argumentit varastoksi
    jota sitten voi tutkia.

    En reagoisi kuin fundamentalisti kristitty, joka kohtaa jumalakritiikkiä ja sitten
    alkaa vahvistamaan uskoaan huutamalla entistä kovempaa "hoosiannaa".

    Filosofiaan kuuluu argumentointi ja sen asiallinen käsittely.

    Henkilökohtaisuuksiin meno ja nimittely kuuluvat uskontopalstalle.

    " Henkilökohtaisuuksiin meno ja nimittely kuuluvat uskontopalstalle "

    Nyt sekoittuivat asiat pahanpäiväisesti. Tuomitsemista, "Henkilökohtaisuuksiin menoa ja nimittelyä" on esiintynyt filosofian palstoilla nimenomaan tapauksissa, joissa asialllisesta puheenvuorosta on oltu tunnistavinaan "fundamentalisti kristitty".


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ökyä! Aki Manninen tykittää Putin-koiran ja mega-kärryn kanssa: "Känni ja kihlat, molemmista..."

   Kolme kovaa: Aki Manninen! Putin-koira! Öky-auto! Ja nyt Akilla on todellakin asiaa, sillä hän on kirjoittanut Instassa vaikeistakin asioista elämässä
   Kotimaiset julkkisjuorut
   50
   4119
  2. No nyt! Vappu Pimiä hehkuttaa tätä "salaista asetta" - Peffa ei reagoi, kun sen sujauttaa alle

   No nyt on nokkela "salainen ase"! Pimiä on kyllä aikamoinen pakkaus, energiaa riittää. Hän varmasti herättää vahvoja tunteita suuntaan ja toiseen...
   Kotimaiset julkkisjuorut
   10
   2906
  3. Iskeekö Venäjä Suomeen?

   Mitä mieltä ootte iskeekö Venäjä Suomeen? Pelottaako teitä miten tässä käy? Mä tunnustan että mua pelottaa. Mun äiti sanoi aikoinaan että Venäjältä
   Maailman menoa
   357
   1803
  4. Milloin sä olet viimeksi nähnyt kaipaamasi henkilön?

   Mä näin maanantaina pikaisesti naisen.
   Ikävä
   103
   1428
  5. Taas se nähtiin. USA on itse piru

   Miksi Venäjää syyllistetään omien kaasuputkiensa räjäyttämisestä, ja miksi radioon päästetään paskiaisia syyllistämään Venäjää, kun mitään ei ole todi
   Kokkola
   103
   940
  6. Taas kerran, anteeksi

   Anteeksi että turhaan huolestuin Vain koska mua aiemmin kaipasit Siitä mun pitäisi tajuta olla onnellinen Mut kiusaajan valheisiin takerruin Ja ihan o
   Romantiikka
   173
   937
  7. Tuijotan yhden ihmisen

   wa-kuvaa ja tekisi mieli kirjoittaa sinne pieni viaton viesti: Hyvää viikonloppua X! Tässähän se menee mitä varmimmin väärään osoitteeseen ja laitan s
   Ikävä
   41
   761
  8. Venäjästä tulee hitaasti mutta varmasti supervalta

   Venäjä on pikkuhiljaa palautumassa samaan tilaan kuin Neuvostoliiton kulta-aikoina viime vuosisadan puolivälissä. Putin on täydellinen kapteeni ohjaam
   Maailman menoa
   288
   758
  9. Jari Sillanpää paljastaa huumearjen kiroista: "Kauanko voin ottaa, ennen kuin lähden..."

   Karua... Ex-tangokuningas jäi kiinni auton ratista metamfetamiinin eli kristallihuumeen vaikutuksen alaisena v. 2017. Hän sai tuomion ja ehdollista v
   Kotimaiset julkkisjuorut
   15
   754
  10. Miksi media haluaa ylläpitää valheellista kuvaa Martinan urheilullisesta tasosta

   Martina on nätti ja sanavalmis ihminen, mutta urheilijana aivan kuntotasoa. Hyvän kuvan Martinan tasosta antaa hänen aikansa ja sijoituksensa tänä vuo
   Kotimaiset julkkisjuorut
   135
   742
  Aihe