Valoa nopeampi kommunikointi

Anonyymi-ap

Onko valoa nopeampi kommunikointi mahdollista seuraavalla tavalla ja jos ei, niin miksi ei?
Valmistellaan neljä paria sellaisia alkeishiukkasia, jotka ovat lomittuneet jonkin kvanttiominaisuutensa osalta pareittain: a1 ja a2, b1 ja b2, c1 ja c2, d1 ja d2, e1 ja e2, f1 ja f2, g1 ja g2, sekä h1 ja h2 siten, että niitä käytettäisiin 16:n erillisen kvanttitietokoneen; k1, k2,... , k16 kubitteina (k1: a1, k2: b1, k3: c1, k4: d1, k5: e1, k6: f1, k7: g1, k8: h1, k9: a2, k10: b2, k11: c2, k12: d2, k13: e2, k14: f2, k15: g2 ja k16: h2), joista kvanttitietokoneet k9, k10, ... k16 sekä vastaavat kubitit olisi tarkoitus tarkoitus lähettää esim. Jupiteriin niiden osina. Ennen luotaimen lähtöä matkalle, kaikki kvanttitietokoneet olisi käynnistetty, mutta niiden suorittaman laskutoimituksen tulosta ei vielä luettaisi.
Luotaimen saavuttua Jupiteriin muutettaisiin Maassa hiukkasten a1 ja b1 lomittuneita kvanttitiloja siten, että jos haluttaisiin lähettää bitti, jonka arvo on "0" muutettaisiin a1:stä ja jätettäisiin b1 ennalleen ja käänteisesti, jos haluttaisiin lähettää bitti jonka arvo on "1" muutettaisiin b1:stä ja jätettäisiin a1 ennalleen. Kaksinkertaisen lähetyksen tarkoituksena olisi varmistaa se, että tiedettäisiin, että pitäisikö jommankumman hiukkasen Jupiterissa olevan vastinparin kvanttitilan pysyminen ennallaan tulkita siten, että kyseessä on lähetetty bitti vai siten, että kyseessä on se, että viestiä ei olla vielä lähetetty.
Luotaimessa olevien kvanttitietokoneiden k9 ja k10 suorittamien laskutoimitusten tultua siellä luetuiksi, niitä verrattaisiin aiemmin Maassa laskettuihin oikeisiin vastauksiin kyseisiin laskutoimituksiin ja mahdollisten erojen perusteella aluksen tietokone päättelisi, että kumpi tapauksista olisi kyseessä. Lähetettäessä vastaus-bitti Maahan, toimittaisiin kvanttitietokoneiden k11 ja k12, sekä niihin liittyvien kubittien osalta asianmukaisilta osiltaan vastaavalla tavalla jne., jolloin oltaisiin lähetetty ja luettu yksi bitti informaatiota viiveettä molempiin suuntiin.

11

138

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kvanttifyysikot sanovat, että informaatio ei siirry.

  • Anonyymi

   Voit lukea kvanttilomittuneen hiukkasen ominaisuudet nopeammin kuin valo toisi tiedon, mutta et tiedä mitä se tarkoittaa eikä siitä ole informaationa hyötyä.

   • Anonyymi

    Ideana on se, että se, että miten tietyn bitin arvo pitäisi tulkita, kiinnitettäisiin jo ennen kubittien etääntymistä toisistaan. Eli, bitin konteksti, eli se, että mihin kvanttitietokoneista se sisältyisi, määrittäisi suoraan sen semantiikan.


  • Anonyymi

   Heti kun kvanttitila todetaan, systeemi romahtaa. Ei sitä voi muuttaa ilman, että peli on seis.

   • Anonyymi

    Ideana on se, että koska kvanttitietokoneiden laskentatuloksia luettaessa, tapahtuisi joka tapauksessa dekoherenssi, niin tunnistettaisiin se kvanttitietokoneista, jossa dekoherenssi on tapahtunut jo aiemmin, kuin tietyllä ennalta sovitulla ajanhetkellä suoritettava laskentatulosten luku, viestintään liittyvän lomittumisen viestiyhteyden vastakkaisessa päässä tapahtuvasta kubitin manipuloinnista johtuen.


  • Anonyymi

   Kun systeemi romahtaa niin sitten ei enää ole kvanttitietokoneita eikä suoli24-kanavaa eikä Apollolentojakaan.

  • Anonyymi

   "Luotaimen saavuttua Jupiteriin muutettaisiin Maassa hiukkasten a1 ja b1 lomittuneita kvanttitiloja siten, että jos haluttaisiin lähettää bitti, jonka arvo on "0" muutettaisiin a1:stä ja jätettäisiin b1 ennalleen ja käänteisesti, jos haluttaisiin lähettää bitti jonka arvo on "1" muutettaisiin b1:stä ja jätettäisiin a1 ennalleen."

   Bittien 1 muuttaminen on parin näkökulmasta operaatio U o I, joka ei muuta bittejä 2 eikä parin kietoutumisastetta. Jos halutaan lukea bittejä niin ei ole kyseessä unitaarinen U.

   "Kaksinkertaisen lähetyksen tarkoituksena olisi varmistaa se, että tiedettäisiin, että pitäisikö jommankumman hiukkasen Jupiterissa olevan vastinparin kvanttitilan pysyminen ennallaan tulkita siten, että kyseessä on lähetetty bitti vai siten, että kyseessä on se, että viestiä ei olla vielä lähetetty."

   Jupiterin ei pitäisi tietää, mitä biteille 1 on tehty, jos bitit 2 eivät muutu edellisessä. Tässä puuttuu muutenkin ehdotus, mitä bitille 2 tehdään. Tai mitä jupiterissa tehdään, ja mikä on tekemisen jälkeisen tulkinnan tulkintatapa.

   "Luotaimessa olevien kvanttitietokoneiden k9 ja k10 suorittamien laskutoimitusten tultua siellä luetuiksi, niitä verrattaisiin aiemmin Maassa laskettuihin oikeisiin vastauksiin kyseisiin laskutoimituksiin ja mahdollisten erojen perusteella aluksen tietokone päättelisi, että kumpi tapauksista olisi kyseessä."

   Toimi maana (ennen lähtöä) ja kirjoita oikea vastaus k9 laskutoimitukselle näkyviin. Lasku tai sitä vastaava bitin 2 uusi muoto todennäköisesti sisältää operaatioita I o U' . Ehdotat myös, että jupiterissa tietokone ei enää osaa laskea?

  • Anonyymi

   Ei, valoa nopeampi kommunikointi ei ole mahdollista millään keinolla. Menetelmällä ei sinänsä ole merkitystä vaan sillä, että signaali ei voi liikkua valoa nopeammin.

   Jos se olisi mahdollista niin syntyisi paradokseja ja syy-seuraussuhteet hajoaisivat.

  • Anonyymi

   Täytyy äkkiä keksiä joku keino valoa nopeampaan kommunikointiin, koska muutenhan, Linnunradan laajuiselle alueelle laajentuessaan, ihmiskunta ei enää kykene kunnolla kommunikoimaan edes itsensäkään kanssa. Eikö kommunikointi ole yhtään sen helpompaa siinä tapauksessa, että käytettävissä on yhteisen historian omaamisen ansiosta keskenään lomittuneet kvanttitilat, kuin siinä tapauksessa, että niitä ei ole käytettävissä?
   Eikö lomittuneiden hiukkasparien etäällä olevien vastinparien kvanttiominaisuuksiin vaikuttaminen romahduta superposition viiveettömästi myös siinä kvanttitietokoneessa, joka sijaitsee viestintäyrityksen vastakkaisessa päässä? Jos romahduttaa, niin eikö se silloin ole tunnistettavissa yksinkertaisesti siitä, että kummassakaan päässä olevat vastaavat kvanttitietokoneet eivät silloin kykene tuottamaan samaa tulosta, jonka ne olivat tuottaneet aiemmin ollessaan keskenään lomittumattomassa tilassa? Jos niiden suorittama laskutoimitus on erittäin kompleksinen, niin silloin voidaan olla hyvin varmoja, että kyseessä ei ole sattumasta johtuva tilanne.
   Tuossa tapauksessa on siirtynyt yksi bitti informaatiota viiveettömästi, koska suoritettavan laskutoimituksen tulos tiedetään etukäteen ja kyseisen kvanttitietokoneen suorittaman laskennan siltä osin toimimattomuuteen tavallaan koodattu viesti voi sisältää minkä tahansa ennalta sovitun kysymyksen osalta yhden kyllä/ei tai a/b -tyyppiseksi tulkittavan vastauksen. Eli, jos esim. k9 ei tuota oikeata vastausta, niin se voisi ennaltasovitusti merkitä esim. sitä, että luotaimen pitää lähteä seuraavaksi Uranukseen ja se, että jos se tuottaisi oikean vastauksen, voisi merkitä sitä, että sen pitäisi lähteä seuraavaksi Neptunukseen ja käytettäessä kahta kahden kvanttitietokoneen paria voitaisiin varmistua siitä, että kyseinen toimimattomuus ei johdu siitä, että kvanttitietokoneessa olisi jokin ei-tarkoitettu vika, eikä siitä, että lähettävässä päässä ei vielä olisi vaikutettu lomittuneeseen kvanttitilaan siinä tapauksessa, että ainakin toinen kvanttitietokoneista ei toimisi, mikä siis olisi tarkoitetulla tavalla aina tuloksena siinä tapauksessa, että viesti olisi lähetetty ennaltasovitussa aikataulussa, mikä ajoitus tietysti on myös oleellista, koska kutakin kvanttitietokonetta kohti voidaan tässä skenaariossa suorittaa vain yksi sellainen mittaus, jolla on relevanssia viestin mahdollisen siirtymisen varmistamisen kannalta...

   • Anonyymi

    Tiivistetysti: hypoteesina tässä on se, että sopivalla järjestelyllä ja käytettäessä 2x2:ta kvanttitietokonetta, kyettäisiin siirtämään yksi bitti informaatiota viiveettömästi jompaan kumpaan suuntaan.


   • Anonyymi

    "Eikö lomittuneiden hiukkasparien etäällä olevien vastinparien kvanttiominaisuuksiin vaikuttaminen romahduta superposition viiveettömästi myös siinä kvanttitietokoneessa, joka sijaitsee viestintäyrityksen vastakkaisessa päässä?"

    Vain mittaus 'vaikuttaa' toiseenkin hiukkaseen. Puhut kuitenkin laskutoimituksista (ja ylipäänsä tietokoneista), mikä tarkoittaisi, että hiukkasiin vaikutetaan millä tahansa laskennallisilla porteilla
    https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_logic_gate
    jotka ovat pelkästään yhden hiukkasen portteja joko maassa tai Jupiteriin vietynä.

    Esim. Hadamardin portilla voidaan operoida Jupiterissa k9. Jos tämä tehdään silloin, kun maassa on tehty mittaus, tuloksena saadaan a2, jonka tila on yksi peruslaskuista tilaan 0 tai 1
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hadamard_transform#Hadamard_gate_operations

    Jos maa ei ole vielä mitannut a1 hiukkasta ja k9 Jupiterissa tekee laskutoimituksen ensin, tämä on se sama, missä k9 on edelleen maassa ja siellä tehdään alustava lasku. Ja tämä on se tieto, mihin on mahdollista myöhemmin verrata. Tässä molempien hiukkasten tila muuttuu tähän muotoon:
    https://cs.stackexchange.com/questions/57977/hadamard-gate-on-entangled-qubit
    missä on 4:n tilan superpositio. Tilaan tehdään ilmeisesti seuraavaksi mittaus esim. k1 ensin ja k9 sen jälkeen. Hadamardoidulla tilalla ei ole kuitenkaan merkitystä mittaustuloksille, kun mitataan yhtä kerrallaan. Sillä olisi merkitystä tietokoneessa, joka tekisi lisää porttilaskuja, ja esim. kahden qubitin porteilla.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kyssäriä pukkaa nyt

   Mikä on kaivattusi nimi?
   Ikävä
   102
   2245
  2. Nainen, minne tahtoisit muuttaa kanssani

   Jos meistä tulisi pari?
   Ikävä
   175
   1478
  3. Sara ja Pyry eronneet?

   Pitääkö huhu paikkansa, tietääkö kukaan?Joku kertoi, että olivat tapelleet rajusti Emma gaalan jälkeen ja sen jälkeen Sara poisti Instatililtään kaikk
   Kotimaiset julkkisjuorut
   69
   1446
  4. Oudolta tuntuu

   Kun on joku joka välittää oikeasti täälläkin.
   Ikävä
   171
   1354
  5. Ikävintä on kokea

   Kun toinen lähestyy niin sitä itse vetäytyy. Sitten kun itse lähestyy niin toinen vetäytyy. Vähänkuin magneetit jotka hylkivät toisiaan ja sitä ei ede
   Ikävä
   81
   1168
  6. Unelmoitko asunnosta lämpimässä? Haluaisitko muuttaa Suomesta esim. Espanjaan?

   Kiinnostaisiko sinua muuttaa pois Suomesta lämpimään? Jos kiinnostaisi, niin muuttaisitko vain talviajaksi vai koko vuodeksi ja millaisia kriteerejä s
   Maailman menoa
   79
   919
  7. Miksi ihmiset ilkeilevät toisilleen anonyymisti?

   Ikuisuusaihe, tavallaan, mutta jäin tuota pohtimaan männä yönä. Miksi pitää olla ilkeä mm. palstalla anonyymisti? Miksei voi vain todeta, että olen er
   Sinkut
   160
   824
  8. Millaisista tuoksuista miehet pitää?

   Tuli tuosta yhdestä aloituksesta mieleen tälläinen. Eli millainen tuoksu saa miehet sekaisin? Onko se karkkikaupan tuoksu, kukkainen tuoksu,mausteinen
   Ikävä
   99
   822
  9. Sen takia sanoin sen

   Että et ottaisi itseesi kun ei ole tarkoitus sinua loukata. Me vain heijastellaan toistemme kipukohtia ja se tuntuu ikävälle.
   Ikävä
   100
   764
  Aihe