Mitä mieltä asioista jotka ovat käytännössä mahdollisia mutta teoriassa mahdottomia?

Anonyymi-ap

Näitä asioitahan on ääretön määrä.

37

438

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Se teoria taitaa sitten olla epäpätevä.

   • Anonyymi

    😋😋😋😍😍😍😍😋😋😋

    🔞 ­N­­­y­­m­­­f­o­m­a­­­a­­n­­i -> https://ye.pe/finngirl21

    🔞❤️💋❤️💋❤️🔞💋❤️💋❤️💋🔞


  • Anonyymi

   Teoriassa on mahdoton nähdä kuvaa silmät kiinni ja unessa. Koska ei saavu silloin aistimusta silmiin minkään laista. Kuitenkin käytännössä ihmiset näkee unia. Mutta harvoin herätessään edes muistavat mitä näkivät.

   Onko muistin toiminta suljettu jotenkin unen aikana.

   • Anonyymi

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-712)

    Unien muistamisen vaikeus on seuraus siitä, että kokoomapiste siirtyy herätessä takaisin valveillaololle tyypilliseen sijaintiinsa, mikä tarkoittaa unohtamista. Kyseiset ja kaikki muutkin kokemukset ovat silti edelleen tallentuneina ihmisen ruumiiseen. Castaneda:n nagualismin mukaan oleellista on se, että kyetään siirtämään intentionaalisesti kokoomapistettä siten, että kyetään muistamaan ne kokemukset, jotka liittyvät niihin tilanteisiin, jolloin ihmisellä on ollut korkea energiataso, koska tuolloin kyseinen energia tulee intentionaalisesti käytettävissä olevaksi.

    Oleellista siis on muistaa itsensä ns. korkea-energisessä tilassa, mikä prosessi tarkoittaa loogiseen päätepisteeseensä vietynä, ns. energiaruumiinsa muistamista. Tältä osin on hyvin tärkeää ymmärtää se, että vaikka energiaruumiin tiedostamiseen johtava väylä siis onkin unennäkö, niin energiaruumiin energia on reaalista ja aivan luontaisesti ihmiseen kuuluvaa energiaa, joka siis vain tavallisesti ei ole intentionaalisesti käytettävissä olevaa, koska tyypillisen kokoomapisteen erittäin epäoptimaaliseen sijaintiin kiinnittymisen seurauksena se on unohtunut.

    Hämmästyttävintä on se, että miten valtavasta energiavarannosta on kyse ja se, että kuinka vähäisen ohjausenergian sen saavuttaminen edellyttää, mutta toisaalta, sen ohjauksen tulee olla erittäin tarkkaa ja moitteetonta, eli intention tulee olla täsmällistä ja koherenttia, jotta tuloksena olisi energiaruumiinsa selväjärkinen tiedostaminen sen sijaan, että tiedostettaisiin merkityksettömiä asioita, kuten tavallisten unien aikana yleensä tiedostetaan…


   • Anonyymi

    Miksi kuvaa on teoriassa mahdotonta nähdä unessa? Selitä se mekanismi, ja laita tieteellinen linkki sen vahvistukseksi. Ihmisen tärkeimmät elintoiminnot (sydän ja hermosto) toimii sähköisesti. (Se tarkoittaa elektronien mukanaoloa. )
    Sitten voit pohtie näköaistimusta hereillä. Miten se muodostuu ja miksi.
    Ja sen jälkeen aivojen osuutta siinä prosessissa.
    Selkouneksi kutsuttu tila on tajunnantasolla sellainen, että tiedostamaton "halaa" tietoista yli niitä erottavan "maagisen" rajan. Tietoinen voi vaikuttaa tiedostamattomaan, vaikka se vallitsee. Tähänkin pätee muistaminen tai unohtaminen.
    Muistin toiminta ei mitenkään ole "suljettu". On lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka esim. keksintöjä tai tieteellisiä oivalluksia on tehty "unen" aikana hereilläolon tajunnantasoon verrattuna.
    Neurotiede, ja sen sovellukset kehittyy kovaa vauhtia edelleen. Ja sen osalta myös etiikka ja moraalikysymykset tulee todennäköisesti laahaamaan pahasti perässä edistymiseen nähden.
    On ollut jo pitkään kokeellisesti todennettua neurotieteen toimesta, että intentiot on ajallisesti merkittävästi aikaisempia tiedostamattoman alueella (johon ei voi vaikuttaa), ennen kuin ne nousee tietoiseen mieleen, ja aikaansaa teon. Tämä jopa yksinkertaisten liikkeiden ja mitättömien valintojen olessa kyseessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi kuvaa on teoriassa mahdotonta nähdä unessa? Selitä se mekanismi, ja laita tieteellinen linkki sen vahvistukseksi. Ihmisen tärkeimmät elintoiminnot (sydän ja hermosto) toimii sähköisesti. (Se tarkoittaa elektronien mukanaoloa. )
    Sitten voit pohtie näköaistimusta hereillä. Miten se muodostuu ja miksi.
    Ja sen jälkeen aivojen osuutta siinä prosessissa.
    Selkouneksi kutsuttu tila on tajunnantasolla sellainen, että tiedostamaton "halaa" tietoista yli niitä erottavan "maagisen" rajan. Tietoinen voi vaikuttaa tiedostamattomaan, vaikka se vallitsee. Tähänkin pätee muistaminen tai unohtaminen.
    Muistin toiminta ei mitenkään ole "suljettu". On lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka esim. keksintöjä tai tieteellisiä oivalluksia on tehty "unen" aikana hereilläolon tajunnantasoon verrattuna.
    Neurotiede, ja sen sovellukset kehittyy kovaa vauhtia edelleen. Ja sen osalta myös etiikka ja moraalikysymykset tulee todennäköisesti laahaamaan pahasti perässä edistymiseen nähden.
    On ollut jo pitkään kokeellisesti todennettua neurotieteen toimesta, että intentiot on ajallisesti merkittävästi aikaisempia tiedostamattoman alueella (johon ei voi vaikuttaa), ennen kuin ne nousee tietoiseen mieleen, ja aikaansaa teon. Tämä jopa yksinkertaisten liikkeiden ja mitättömien valintojen olessa kyseessä.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-714)

    Lisäkommenttina tähän aiheeseen liittyen. Kuvaahan ei ole teoriassa, eikä käytännössä mahdotonta nähdä unessa, sillä kokemusten perusteella kuvia on täysin mahdollista nähdä unessa, eikä se ole edes yllättävääkään, sillä näemmehän kuvia myös valveilla ollessamme ja sehän, että mitä tiedostamme, on aivojemme tuotos, sillä eiväthän verkkokalvolle tulevat fotonit tietenkään sinne pään sisälle mene, joskin on totta, että sen, että mitä tiedostamme, vastaavuus siihen, että mitä olemme havainneet aiemmin nimenomaan tietyssä tilanteessa, on heikompi, jopa selkounennäönkin aikana, kuin käytettäessä silmiä reaaliaikaisesti.

    Nagualismin mukaan se, että kuinka selkeä aivojemme tuottama kuva on ja missä määrin se unennäön aikana tiedostetusti vastaa esikuvaansa, riippuu siitä, että missä määrin kokoomapiste on kiinnittynyt siihen erityiseen sijaintiin, joka tuottaa kyseisen tietoisuuden sisällön. Tieteellisesti ajateltuna tietoisuuden sisällöt mitä ilmeisimmin muodostuvat uudelleenkoosteina aivojen aiemmin johonkin muotoon koodaamien aistiärsykkeiden perusteella, mikä näkemys on myös yhteensopiva sen nagualismin käsityksen kanssa, että tietoisuutemme on ns. ajasta jäljessä sen suhteen, että mitä tapahtuu, mikä puolestaan ilmeisesti liittyy siihen, että tietoisuuden sisältöjen koostaminen komponenteistaan vaatii tietojenkäsittelyä, mikä puolestaan vie aikaa. Tieteellisesti toisaalta on todistettu vastaavuus ihmisten tiedostamien mielikuvien ja aivotoiminnan mittaustulosten välillä, liittyen mm. kuviin ja myös unennäköön ja nuo tosiaan ovat sellaisia merkittäviä edistysaskelia, joita on kuvattu mm. tuolla:
    https://www.youtube.com/watch?v=Z1DVyZ2JBqo

    Nagualismin mukaan varsinainen unennäkö on nimenomaan sitä ns. selkounennäköä ja siihen liittyy korrelaatio sen välillä, että mikä on intentio ja sen välillä, että mitä havaitaan sen unennäön kautta ja myös oleellisesti koherentimmat ja kontekstiin yhteensopivammat tietoisuuden sisällöt, kuin ns. tavallisissa unissa. Unennäön edellytyksenä on niiden ns. tavallisten unien ns. ei-tekeminen, mikä tarkoittaa sitä, että kokoomapiste siirretään intentionaalisesti muualle, kuin siihen sijaintiin, joka tuottaa ne, mikä puolestaan johtaa sekä em. korkeampaan korrelaatioon että koherenssiin. Käsittääkseni nagualismin käsitykset ovat näiltä osin aika pitkälti yhteensopivia modernin neurotieteen kanssa.

    Eräs mielenkiintoinen tähän liittyvä seikka on analogia ihmisen aivojen ja keinotekoisten hermoverkkojen (ANNs) välillä, eli unennäössä on vaikeinta nähdä täsmällisesti ja oikeellisesti strukturoitunutta informaatiota, kuten tekstejä ja numerosarjoja ja toisaalta myös kuvia tuottaville tekoälyille on haasteellisinta tuottaa mielekkäältä vaikuttavia tekstejä ja numerosarjoja.

    Tekstiä tuottavat tekoälyt tietysti kykenevät tuottamaan mielekästä tekstiä, mutta jos ne tekstit on annettu tekoälyille kuvallisessa muodossa, niin vapausasteita on enemmän ja mielekkäiden tulosten tuottaminen hankalampaa, tarkoittaen sitä, että poikkeamat alkuperäisen havaitun tai tekoälyn opetusmateriaalina toimineen datan ja uudelleenkoosteen tai transformaation tuloksen välillä on helpompi tunnistaa teksti- tai numeromuotoisen datan tapauksessa, mikä puolestaan liittynee siihen, että kuvat sisältävät suhteellisen paljon informaatiota ja jos niitä kuvia tarkastellaan vain yleisellä tasolla, niin huomion kiinnittyminen pieniin poikkeamiin on epätodennäköisempää kuin esim. tekstien analysoinnin tapauksessa.


  • Anonyymi

   teoriassa kaikki on mahollista. käytäntö on todellisuus

   minäkin teoriassa olen nyt vaikka missä multiversumissa

  • Anonyymi

   Juurikaan tuo takia teoriaa ei kannattaisi ikinä käyttä oppona, harhaoppona,k herettiläistä harhaoppia kaikki teoria.

  • Anonyymi

   Teoriassa on vaikea uskoa että ilmaan kirkkaalle taivaalle syntyy kuva kaupungista. Silti käytännössä kangastuksia on olemassa.

   https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kangastus

   Ehkä niiden synty kyetään selittämään mutta entä ennustettavuus ja tilastollinen lukumäärä ja toistuvuuden edellytykset?

   • Anonyymi

    Uskominen onkin teorioiden ulkopuolella.

    Teorialla ei ole mitään ongelmaa selittää syytä kangastusten muodostumiseen. Ongelma liittyy siihen, että teoriaa (optiikka, fysiikka) tuntematon ei tuota selitystä ymmärrä.

    Millaisia käytännössä mahdollisia ilmiöitä on havaittu joita teoria ei selitä? Aloituksessa sellaisiin viitataan mutta vielä ei ole esitetty yhtään esimerkkiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskominen onkin teorioiden ulkopuolella.

    Teorialla ei ole mitään ongelmaa selittää syytä kangastusten muodostumiseen. Ongelma liittyy siihen, että teoriaa (optiikka, fysiikka) tuntematon ei tuota selitystä ymmärrä.

    Millaisia käytännössä mahdollisia ilmiöitä on havaittu joita teoria ei selitä? Aloituksessa sellaisiin viitataan mutta vielä ei ole esitetty yhtään esimerkkiä.

    Kelpaisiko turbulenssi. Rajaa missä laminaarinen virtaus muuttuu turbulentiksi, ei kyetä matemaattisesti (tarkasti) mallintamaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kelpaisiko turbulenssi. Rajaa missä laminaarinen virtaus muuttuu turbulentiksi, ei kyetä matemaattisesti (tarkasti) mallintamaan.

    Yksinkertaisimmillaan kolmen kappaleen ongelma riittää. Sitä ei saa ratkaistua analyytisesti mutta silti se on täysin teorian mukainen noudattaessaan Newtonin painovoimalakia ja Newtonin liikeyhtälöitä.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmen_kappaleen_probleema

    Se että ilmiölle ei ole alkeisfunktioiden avulla kirjoitettavissa olevaa matemaattista ratkaisua ei ole este imiötä selittävän teorian toimivuudelle. Sama koskee niin virtausmekaniikkaa kuin monen kappaleen kvanttimekaniikkaakin. Kiinteän aineen fysiikka on täynnä teorioita, joissa yhtälöiden ratkaiseminen ei onnistu muuten kuin numeerisesti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kelpaisiko turbulenssi. Rajaa missä laminaarinen virtaus muuttuu turbulentiksi, ei kyetä matemaattisesti (tarkasti) mallintamaan.

    Virtausmekaniikkaa...jo Da Vinci tutki 1500-luvun alussa virtaavaa vettä, ja havaitsi, että dynaamisen järjestelmän jouduttua kaaokseen, sen laitamille kuitenkin muodostui järjestystä. Siitäkin edelleen puuttunee kunnolliset matemaattiset mallit...kaikille.

    Ja Da vincin yksi Codex-kirja on valitettavasti yksityisomistuksessa (Bill Gates). Joten joukosta nouseva poikkeuksellinenkaan älykkyys valjastamattomana hänen palvelukseensa ja etujensa ajamiseen, ei voi sitäkään tutkia ja avata.

    Dynaamiset, kompleksiset järjestelmät rajallisine spekseineen, ja niiden pyöristyksiin (sekä approksimaatioihin), perustuu nykyäänkin lähinnä uskomuksiin ja valistuneisiin pelkkiin viihdehoroskooppitasoisiin arvauksiin. Tällaisia on esim. talous, ilmasto.


  • Anonyymi

   Tämä on provosointia:

   Ei ole selvitetty miten teoriassa olisi mahdollista että jumala on olemassa.

   Mutta miljardit ihmiset kokevat jumalan läsnäolon käytännössä päivittäin.

   • Kokevathan ihmiset uniakin, vaikka niitäkään ei ole varsinaisesti "olemassa".


  • Anonyymi

   Varskkaana syntynyt vauva on sainas mirlrxyään omsn onnrnsa seppä.

   Kuten on lottovoittajakin, omsn onnrna seppä.

  • Anonyymi

   Sokrateen totuuksia sovellettuna.

  • Väärät teoriat ennustavat väärin, oikeat oikein. Mikään teoria ei vielä ole täysin oikea ja täsmällinen muuta kuin muodollisessa logiikassa ja matematiikassa. Eniten fysiikassa, vähiten yhteiskuntatieteissä. Teologiassa koko asia on toisenlainen. On varmoja totuuksia, mutta ne eivät ole tieteellisiä totuuksia, vaan uskonvaraisia, henkilökohtaisia, tuntemattomia jne. Kuitenkin ihmisen saavutettavissa, mutta ei tieteen.

   • Anonyymi

    Tiede se on teologiakin joten älä jauha paskaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tiede se on teologiakin joten älä jauha paskaa.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Teologia

    Teologia tieteenalana tutkii uskontoa uskonnon ulkopuolelta. Sanalla teologia on myös toinen merkitys uskonnollisena teologiana, jolloin se ei enää ole objektiivista vaan alisteista jonkun tietyn uskonnon opinkappaleille joiden puitteissa sitten yritetään tehdä päätelmiä opinkappaleiden sisäisistä ristiriidoista huolimatta.

    Lyhytprosaistin heitoissa nuo kaksi merkitystä tarkoituksellisesti sotketaan keskenään tieteen arvostuksen vähentämiseksi. Nyt kun ilmastonmuutospalstalla APH on tauolla on trolli jäänyt huomiotta eli nälkiintynyt ja päivystää myös muilla palstoilla. Sama on toistunut vuosien varrella useasti aiemminkin APH:n taukojen aikana.


   • Anonyymi kirjoitti:

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Teologia

    Teologia tieteenalana tutkii uskontoa uskonnon ulkopuolelta. Sanalla teologia on myös toinen merkitys uskonnollisena teologiana, jolloin se ei enää ole objektiivista vaan alisteista jonkun tietyn uskonnon opinkappaleille joiden puitteissa sitten yritetään tehdä päätelmiä opinkappaleiden sisäisistä ristiriidoista huolimatta.

    Lyhytprosaistin heitoissa nuo kaksi merkitystä tarkoituksellisesti sotketaan keskenään tieteen arvostuksen vähentämiseksi. Nyt kun ilmastonmuutospalstalla APH on tauolla on trolli jäänyt huomiotta eli nälkiintynyt ja päivystää myös muilla palstoilla. Sama on toistunut vuosien varrella useasti aiemminkin APH:n taukojen aikana.

    Tunnustuksellinen teologia tutkii teologiaa oman uskontokuntansa puitteissa, olettaen sen peruskäsitykset oikeiksi. Liberaaliteologia naturalistisesti.


   • Anonyymi kirjoitti:

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Teologia

    Teologia tieteenalana tutkii uskontoa uskonnon ulkopuolelta. Sanalla teologia on myös toinen merkitys uskonnollisena teologiana, jolloin se ei enää ole objektiivista vaan alisteista jonkun tietyn uskonnon opinkappaleille joiden puitteissa sitten yritetään tehdä päätelmiä opinkappaleiden sisäisistä ristiriidoista huolimatta.

    Lyhytprosaistin heitoissa nuo kaksi merkitystä tarkoituksellisesti sotketaan keskenään tieteen arvostuksen vähentämiseksi. Nyt kun ilmastonmuutospalstalla APH on tauolla on trolli jäänyt huomiotta eli nälkiintynyt ja päivystää myös muilla palstoilla. Sama on toistunut vuosien varrella useasti aiemminkin APH:n taukojen aikana.

    Liberaaliteologia, naturalismi, ei tietenkään hyväksy tunnustuksellista teologiaa tieteelliseksi. Se on sen häpeä eikä teologian.

    Naturalismi ei sovi teologiaan, Ufo-tutkimukseen eikä parapsykologiaan. Niiden olemassaolo tieteinä osoittaa naturalismin yksipuoliseksi asenteeksi tieteessä. Se on vain luonnontiedettä ja matematiikkaa, todellisuudessa on paljon muutakin kuin niiden tutkimat asiat, ja jos sitä ei oteta huomioon, mennään harhapoluille fysiikassakin.


   • Anonyymi
    santtunen kirjoitti:

    Liberaaliteologia, naturalismi, ei tietenkään hyväksy tunnustuksellista teologiaa tieteelliseksi. Se on sen häpeä eikä teologian.

    Naturalismi ei sovi teologiaan, Ufo-tutkimukseen eikä parapsykologiaan. Niiden olemassaolo tieteinä osoittaa naturalismin yksipuoliseksi asenteeksi tieteessä. Se on vain luonnontiedettä ja matematiikkaa, todellisuudessa on paljon muutakin kuin niiden tutkimat asiat, ja jos sitä ei oteta huomioon, mennään harhapoluille fysiikassakin.

    Kerro vielä se, mitä on teologinen matematiikka ja fysiikka.
    Pitääkö fyysikon uskoa ufoihin ja vihreisiin miehiin että sähkön kulku sähköjohdossa tulisi varmasti oikein selvitetyksi.


   • Anonyymi

    Uskonnollisten väitteiden kutsuminen varmoiksi totuuksiksi vaatii termien kohdalla varsin luovaa tulkintaa.


   • Anonyymi
    santtunen kirjoitti:

    Liberaaliteologia, naturalismi, ei tietenkään hyväksy tunnustuksellista teologiaa tieteelliseksi. Se on sen häpeä eikä teologian.

    Naturalismi ei sovi teologiaan, Ufo-tutkimukseen eikä parapsykologiaan. Niiden olemassaolo tieteinä osoittaa naturalismin yksipuoliseksi asenteeksi tieteessä. Se on vain luonnontiedettä ja matematiikkaa, todellisuudessa on paljon muutakin kuin niiden tutkimat asiat, ja jos sitä ei oteta huomioon, mennään harhapoluille fysiikassakin.

    Tunnustuksellinen teologia, UFO tutkimus ja parapsykologia eivät ole tiedettä. Kahta viimeksimainittua on joskus tutkittu tieteen piirissäkin, mutta tieteellisesti kestävien näyttöjen puute on tappanut kiinnostuksen. Joku yksittäinen "tutkija" saattaa puuhastella aiheen parissa, mutta esimerkiksi Suomen UFO-tutkijat on enemmänkin uskonnollinen järjestö. Nyt jenkkien UFO havaintoja tutkittiin jonkin aikaa niiden nostattaman kohun takia ja lopputulos oli sama kuin aina ennenkin. Ei todisteita maan ulkoisesta teknologiasta.

    Tunnustuksellinen teologia on jo lähtökohdiltaan epätieteellistä. Kun osa väitteistä on jo hyväksytty sellaisenaan ilman niihin kohdistuvaa kritiikkiä, niin tieteellisyydeltä on pohja pois.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kerro vielä se, mitä on teologinen matematiikka ja fysiikka.
    Pitääkö fyysikon uskoa ufoihin ja vihreisiin miehiin että sähkön kulku sähköjohdossa tulisi varmasti oikein selvitetyksi.

    Olen ehdottanut J´- termiä yhtälöihin. J` saa arvoja + äärettömästä - äärettömään aina sen mukaan, mitä uskomus kulloinkin vaatii. Kun esimerkiksi iänmäärityksiin liitetään sopivasti muuttuva J´, niin iänmääritys ei koskaan osoita näytteelle yli 6000 vuoden ikää.

    Näin helppoa se on, kun sen osaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tunnustuksellinen teologia, UFO tutkimus ja parapsykologia eivät ole tiedettä. Kahta viimeksimainittua on joskus tutkittu tieteen piirissäkin, mutta tieteellisesti kestävien näyttöjen puute on tappanut kiinnostuksen. Joku yksittäinen "tutkija" saattaa puuhastella aiheen parissa, mutta esimerkiksi Suomen UFO-tutkijat on enemmänkin uskonnollinen järjestö. Nyt jenkkien UFO havaintoja tutkittiin jonkin aikaa niiden nostattaman kohun takia ja lopputulos oli sama kuin aina ennenkin. Ei todisteita maan ulkoisesta teknologiasta.

    Tunnustuksellinen teologia on jo lähtökohdiltaan epätieteellistä. Kun osa väitteistä on jo hyväksytty sellaisenaan ilman niihin kohdistuvaa kritiikkiä, niin tieteellisyydeltä on pohja pois.

    "Kahta viimeksimainittua on joskus tutkittu tieteen piirissäkin, mutta tieteellisesti kestävien näyttöjen puute on tappanut kiinnostuksen."

    SETI-projekti edelleenkin jatkuu, vaikka SETI@home suljettiin 4 vuotta sitten. Koti-PC koneita ei enää käytetä laskentaan.
    SETI-projekti otti 2023 suuren edistysaskeleen, kun vastaanotettiin avaruudesta lähetetty testisignaali ja varmistettiin, että älyllistä elämää kyetään löytämään jos jokin alien-rotu lähettäisi signaalia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerro vielä se, mitä on teologinen matematiikka ja fysiikka.
    Pitääkö fyysikon uskoa ufoihin ja vihreisiin miehiin että sähkön kulku sähköjohdossa tulisi varmasti oikein selvitetyksi.

    Se ei ole matematiikkaa, se on kysymys onko Jumala olemassa ja mikä hänen vaikutuksensa on kaikkeudessa.

    Kaikkeutta ei ole luotu, se ei ole alkanut. Se ei siis ainakaan ole Jumalan vaikutus. BBhen sellainen Jumala sopii.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uskonnollisten väitteiden kutsuminen varmoiksi totuuksiksi vaatii termien kohdalla varsin luovaa tulkintaa.

    Joku uskonto voi olla oikea. Emme tiedä mikä, mutta on mahdollista ihmisenä ottaa se selville. Tiedettä se ei ole.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tunnustuksellinen teologia, UFO tutkimus ja parapsykologia eivät ole tiedettä. Kahta viimeksimainittua on joskus tutkittu tieteen piirissäkin, mutta tieteellisesti kestävien näyttöjen puute on tappanut kiinnostuksen. Joku yksittäinen "tutkija" saattaa puuhastella aiheen parissa, mutta esimerkiksi Suomen UFO-tutkijat on enemmänkin uskonnollinen järjestö. Nyt jenkkien UFO havaintoja tutkittiin jonkin aikaa niiden nostattaman kohun takia ja lopputulos oli sama kuin aina ennenkin. Ei todisteita maan ulkoisesta teknologiasta.

    Tunnustuksellinen teologia on jo lähtökohdiltaan epätieteellistä. Kun osa väitteistä on jo hyväksytty sellaisenaan ilman niihin kohdistuvaa kritiikkiä, niin tieteellisyydeltä on pohja pois.

    Noin naturalismi ja ateismi väittävät. Ne eivät ole TIEDE, vaan koulukuntia, suuntia filosofiassa.


   • Anonyymi
    santtunen kirjoitti:

    Se ei ole matematiikkaa, se on kysymys onko Jumala olemassa ja mikä hänen vaikutuksensa on kaikkeudessa.

    Kaikkeutta ei ole luotu, se ei ole alkanut. Se ei siis ainakaan ole Jumalan vaikutus. BBhen sellainen Jumala sopii.

    Mikä näistä ihmisen luomista jumalista olisi sopiva.
    Tai minkä yhteisön versio jostakin tietystä jumalasta?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mikä näistä ihmisen luomista jumalista olisi sopiva.
    Tai minkä yhteisön versio jostakin tietystä jumalasta?

    Kristus on tämän maan ja tämän taivaan Jumala. Ja kun tämä on valmis tuhannen vuoden kuluttua, luovuttaa tämän Isä Jumalalle. Jumalan valtakunta on näkymätön kirkko kaikkien ihmisten keskuudessa ja enkelit ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

    Sanotaan mormoneiksi, mutta niitä on muitakin lahkoja. Ei kyllä Suomessa, mutta ne moniavioiset lahkot esiintyvät realitysarjoissa.


  • Anonyymi

   Niitähän on ääretön määrä, mutta et keksinyt yhtään?

  • Anonyymi

   Vääriä teorioita riittää se pitäisi jokaisen ymmärtää. Se on lähinnä luulotautia, jos luulee ymmärtävänsä jotakin ihan oikeasti. Mitä viisaampi ihminen sen paremmin hän ymmärtää, kuinka vähän lopulta tietää.

   • Anonyymi

    Totta.

    Jopa suurilla tiedemiehillä voi olla vain osittainen arvio, rajallinen käsitys asioiden luonteesta. Newton sanoi: "Kosketan vain hyvin vähäpätöistä osaa tiedon suuresta valtamerestä." Hän oli vilpitön mies. "Tiedon rajaton valtameri", hän sanoi, "on jalkojeni juuressa.


  • Anonyymi

   Kerro meille esimerkki asioista jotka ovat käytännössä mahdollisia mutta teoriassa mahdottomia.

   • Anonyymi

    Onhan niitä vaikka kuinka paljon.


  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Valkeakosken kiinniotettua ei epäillä

   Kummallisia kommentteja ja uhkauksia poliisi taas jakelee orjakansalle muituttaakseen verisrstä kostosta jos rahvas kapi
   Maailman menoa
   61
   6154
  2. Valkeakosken murhaaja

   Raiskausrikosten joukossa kanta suomalainen tekijä on niin harvinainen että kannattaa erikseen mainita. Raiskausuutisia
   Maailman menoa
   68
   3592
  3. Tekijä on poliisin vanha tuttu

   Ihan supisuomalainen.
   Valkeakoski
   58
   2682
  4. Tietääkö kukaan millaisesta perheestä murhaaja on?

   Onko siis rikkaiden lellipentu, joka luulee, että kaikkea saa tehdä, vai köyhien kakara, jolla ei ole mitään vastuuta ku
   Valkeakoski
   46
   1354
  5. Kuumat päivät

   Hyvää huomenta. 🌞🌼☕😊🙌 Sinkkukesä 2024
   Ikävä
   347
   1193
  6. Nainen, olet jollakin tavalla pelottava

   Tunne sinun suhteen on ehkä verrattavissa ruusupensaaseen, hurmaavan kaunis kukka, upea tuoksu, mutta jos yrittää lähell
   Ikävä
   57
   1124
  7. Valkeakosken surmaaja oli koeajalla edellisestä tuomiosta

   Tässä osoitus, että rangaistukset Suomessa ovat liian löysiä ja se maksoi tämän tytön hengen https://yle.fi/a/74-2009067
   Maailman menoa
   13
   978
  8. Haaveilen sinusta

   Läheisyydestäsi, kosketuksestasi. Siitä että saisin koskettaa sinua. Pitää sinua lähellä. En tiedä mistä tämä tuli. Tied
   Ikävä
   22
   853
  9. Enpä usko että olisit valmis jättämään kaiken

   Vaikka tulisin ja kosisin sinua.
   Ikävä
   48
   821
  10. Ohimenevältä

   Tilalta tämä alkaa jo vaikuttamaan. Arjen pieni piristys olimme toisillemme.
   Ikävä
   29
   813
  Aihe