Varojen nosto pesästä, verotus

Meitä on leski ja 3 lasta. Testamenttia, avioehtoa tai riitoja ei ole. Kuolinpesässä on asunto-osake (lesken koti) ja n 25t e pankkitilillä. Tarkoitus on jättää pesä jakamatta toistaiseksi. Meillä osakkailla on kuitenkin tarvetta nostaa osa noista rahoista itsellemme. (1) Onko oikein jos menemme joskus perunkirjoituksen jälkeen kaikki 4 osakasta pankkin ja nostamme esim. 12t siten että leski saa 6t ja 3 lasta saavat 2t kukin ja pesä jää muuten jakamatta?

(2) Maksetaanko perintöverot sitten näistä pesästä otetuista rahoista sinä vuonna kun ne on nostettu siten että kukin osakas maksaa oman perintöveronsa omassa veotuksessaan? (3) Joudutaanko kuolinpesästä maksamaan perintöveroja pesän omassa verotuksessa heti kuolinvuonna vai tulevatko perintöverot maksettaviksi vasta kun pesä (tai osa pesää) jaetaan siten että kukin osakas maksaa sitten perintöverot omassa verotuksessan ja pesä maksaa veroja vain osinko ja korkotuloistaan?
Ilmianna
Jaa

10 VastaustaSiis onko leski ilmoittanut perukirjassa käyttävänsä oikeutta pitää pesän jakamatta hallussaan. Tällöin perintöverostanne vähennetään lesken hallintaoikeuden pääomitettu arvo. Eli maksatte perintöveron josta vähennetään ko hallintaoikeuden pääomitettu arvo normaalisti. Laki on tulkinnanvarainen, mutta arvovaltaisessa oikeuskirjallisuudessa on esitetty kanta, että jos teette perinnönjaon ennen verotuksen valmistumista (peruk. hyväksytään verotoimistossa) niin jaosta tulisi ilmoittaa ja tällöin veroa mahdollisesti korotetaan. Verotuksen valmistumisen jälkeen ei ole perusteltua vaatia ilmoittamista. Leskihän voin kuolla seuraavana päivänä tai vasta vuosikymmenten päästä. Pääomitetun arvon laskentakaavassa käytetyillä "elinaikataulukoilla" ei verotuksen valmistuttua ole merkitystä. Näinhän ei ole säädetty.
Ilmianna
Jaa
Teillä näyttää olevan käsitys, että perintöverot menee maksuun vasta sitten, kun omaisuutta on nostettu tai realisoitu. Näin ei ole vaan verottaja pamauttaa verot maksuun kohtapuoleen perukirjan toimittamisen jälkeen riippumatta siitä mitä kuolinpesä omaisuudellaan tekee.

Siis vastaus (1). Toimittakaa perinnönjako ja ositus hetimmiten. Jos talon arvo sallii, niin laittakaa sen arvo vastaamaan muuta jaettavaa omaisuutta. Siten leski saa talon omistukseensa, eikä maksa veroa. Lapset saavat käteistä ja maksavat tästä veron. Kahden vuoden päästä leski voi myydä talon verottomasti markkinahintaan. Tämä onnistuu, mikäli riitoja ei ole ja on varmasti verotuksellisesti edullisin vaihtoehto.

2 ja 3 tulikin vastattua jo alussa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
5 VASTAUSTA:
pesäosakas (ketjun aloittaja) vastaa:
Tätä juuri tarkoitin että missä vaiheessa perintöverot peritään ja mistä. Pankkitalletuksista tulee siis vero maksuun aika pian verottajan saatua perunkirjoituksen vaikka mitään jakoa ei suoritettaisikaan. Mutta miten on tuo asunto-osake, johon leski jää kotiinsa asumaan? Oletan että se vain siirtyy lesken hallintaan tässä vaiheessa eikä siitä nyt mitään veroja makseta. Osakkeen arvo on selvästi suurempi kuin talletukset. Jostain luin että tällaisessa "tavanomaisessa" tilanteessa ei pesää ruveta yleensä jakamaan vasta kuin lesken kuoltua. Luulin että näin olisi meidänkin paras tehdä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
pesäosakas kirjoitti:
pesäosakas (ketjun aloittaja) vastaa:
Tätä juuri tarkoitin että missä vaiheessa perintöverot peritään ja mistä. Pankkitalletuksista tulee siis vero maksuun aika pian verottajan saatua perunkirjoituksen vaikka mitään jakoa ei suoritettaisikaan. Mutta miten on tuo asunto-osake, johon leski jää kotiinsa asumaan? Oletan että se vain siirtyy lesken hallintaan tässä vaiheessa eikä siitä nyt mitään veroja makseta. Osakkeen arvo on selvästi suurempi kuin talletukset. Jostain luin että tällaisessa "tavanomaisessa" tilanteessa ei pesää ruveta yleensä jakamaan vasta kuin lesken kuoltua. Luulin että näin olisi meidänkin paras tehdä.
Verottaja toimittaa perintöverotuksen viivyttelemättä, kunhan on saanut perukirjan haltuunsa. Vero määrätään koko perinnön arvosta (rahavarat ja muu omaisuus = asunto-osake). Leskelle tuleva osuus ei ole perintöä, vaan hänen omaa omaisuuttaan tai tasinkoa, eikä niistä makseta perinöveroa. Perinövero määrätään maksuun kullekin perilliselle eli laput tulevat perillisen nimellä ja on hänen asiansa, millä varoilla ne maksaa.
Kun perintöverotus on toimitettu, voitte tehdä osittaisen osituksen ja perinnönjaon, jolloin olevista rahoista esim. leski saa osituksena 6000 eur ja kukin kolmesta perillisestä perintönä 2000 eur. Asunto-osake ja loput rahat jäävät tämän osittaisen osituksen ja perinnönjaon ulkopuolelle. Ne voitte jakaa sitten kun haluatte. Teidän kannattaa tehdä osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus, johon kirjatte, mitä ekassa vaiheessa kukin saa. Sen voitte tehdä keskenänne tai teettää pankissa, asiakirja on helppo, kun jaetaan palkkää rahaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
neuvoja.. kirjoitti:
Verottaja toimittaa perintöverotuksen viivyttelemättä, kunhan on saanut perukirjan haltuunsa. Vero määrätään koko perinnön arvosta (rahavarat ja muu omaisuus = asunto-osake). Leskelle tuleva osuus ei ole perintöä, vaan hänen omaa omaisuuttaan tai tasinkoa, eikä niistä makseta perinöveroa. Perinövero määrätään maksuun kullekin perilliselle eli laput tulevat perillisen nimellä ja on hänen asiansa, millä varoilla ne maksaa.
Kun perintöverotus on toimitettu, voitte tehdä osittaisen osituksen ja perinnönjaon, jolloin olevista rahoista esim. leski saa osituksena 6000 eur ja kukin kolmesta perillisestä perintönä 2000 eur. Asunto-osake ja loput rahat jäävät tämän osittaisen osituksen ja perinnönjaon ulkopuolelle. Ne voitte jakaa sitten kun haluatte. Teidän kannattaa tehdä osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus, johon kirjatte, mitä ekassa vaiheessa kukin saa. Sen voitte tehdä keskenänne tai teettää pankissa, asiakirja on helppo, kun jaetaan palkkää rahaa.
pesäosakas (ketjun aloittaja) vastaa:
Kiitokset vastauksesta. Asia selkeni. Jotakin
tuollaista oli mielessä mutta ihan en ole
ollut selvillä asioista kun ei ole
perintöasioista aiempaa kokemusta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
neuvoja.. kirjoitti:
Verottaja toimittaa perintöverotuksen viivyttelemättä, kunhan on saanut perukirjan haltuunsa. Vero määrätään koko perinnön arvosta (rahavarat ja muu omaisuus = asunto-osake). Leskelle tuleva osuus ei ole perintöä, vaan hänen omaa omaisuuttaan tai tasinkoa, eikä niistä makseta perinöveroa. Perinövero määrätään maksuun kullekin perilliselle eli laput tulevat perillisen nimellä ja on hänen asiansa, millä varoilla ne maksaa.
Kun perintöverotus on toimitettu, voitte tehdä osittaisen osituksen ja perinnönjaon, jolloin olevista rahoista esim. leski saa osituksena 6000 eur ja kukin kolmesta perillisestä perintönä 2000 eur. Asunto-osake ja loput rahat jäävät tämän osittaisen osituksen ja perinnönjaon ulkopuolelle. Ne voitte jakaa sitten kun haluatte. Teidän kannattaa tehdä osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus, johon kirjatte, mitä ekassa vaiheessa kukin saa. Sen voitte tehdä keskenänne tai teettää pankissa, asiakirja on helppo, kun jaetaan palkkää rahaa.
pesäosakas (ketjun aloittaja) vastaa:
neuvoja.. kirjoitti että
>Asunto-osake ja loput rahat jäävät tämän osittaisen
>osituksen ja perinnönjaon ulkopuolelle.

Ymmärsinkö nyt oikein että vaikka asunto-osake jää lesken hallintaan (lesken koti), ja vaikka mitään jakoa ei juuri nyt suoritettaisikaan, niin perintövero tulee kuitenkin perillisille maksuun suht pian perunkirjoituksen jälkeen?
Siis kukin kolmesta lapsesta maksaa perintöveron 25t euron perinnöstä -jos asunto-osakken käypä arvo on 130t euroa ja perittävällä oli talletuksia omissa nimissään 20t euroa (ja leskellä ei ole talletuksia). Näinkö se menee? Taitaa käydä niin että lasten osuus talletuksista meneekin nyt melkein kaikki perintöverojen
maksamiseen. Ja leskelle jää puolet asunto-osakkeesta ja puolet talletuksista ja hänelle ei tule mitään veroja.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
pesäosakas kirjoitti:
pesäosakas (ketjun aloittaja) vastaa:
neuvoja.. kirjoitti että
>Asunto-osake ja loput rahat jäävät tämän osittaisen
>osituksen ja perinnönjaon ulkopuolelle.

Ymmärsinkö nyt oikein että vaikka asunto-osake jää lesken hallintaan (lesken koti), ja vaikka mitään jakoa ei juuri nyt suoritettaisikaan, niin perintövero tulee kuitenkin perillisille maksuun suht pian perunkirjoituksen jälkeen?
Siis kukin kolmesta lapsesta maksaa perintöveron 25t euron perinnöstä -jos asunto-osakken käypä arvo on 130t euroa ja perittävällä oli talletuksia omissa nimissään 20t euroa (ja leskellä ei ole talletuksia). Näinkö se menee? Taitaa käydä niin että lasten osuus talletuksista meneekin nyt melkein kaikki perintöverojen
maksamiseen. Ja leskelle jää puolet asunto-osakkeesta ja puolet talletuksista ja hänelle ei tule mitään veroja.
Jos kuolinpesän arvo on 130.000 20.000=150.000 euroa, niin lesken osuus on 75.000 euroa kuolinpesän (jakamattoman) arvosta. Hän ei maksa siitä mitään veroa, koska hän ei perikään mitään. Se mitä hän "saa", on joko hänen omaa omaisuuttaan (jos esim. asunto olisi ollut puoliksi lesken ja puoliksi vainajan) taikka sitten hänelle avio-oikeuden perusteella osituksessa tulevaa omaisuutta, josta siitäkään hän ei maksa veroa missään vaiheessa, koska kyseessä ei ole perintö.
Lasten osuus perinnöstä on 25.000 euroa kullekin. Perinnön arvoa vähentää lesken hallinta-oikeus (lesken hallinta-oikeuden arvo lasketaan sen omaisuuden arvon mukaan, mihinkä hallinta-oikeus ulottuu). Hallinta oikeuden arvoon vaikuttaa myös lesken ikä. Tuosta 25.000:sta vähennetään hallinta-oikeuden arvo ja loppusta menee perintövero.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ei vaikuta perintöverotukseen. Teette osakkaat jakoasiakirjan ja pankkiin. Soon siinä! Ei ne rahat sementoituja ole, ne on teidän.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Olettaen tietysti, ettei VELKOJA ole kuolinpesässä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Perintövero menee kuolinpäivän omaisuudesta, teette mitä vaan ja koska vaan.
Pankkitilien arvokin tarvitaan kuolinpäivältä perunkirjaan.

Verolappu tulee noin 6, siitä kun on perunkirja viety.

Kannatta merkitä mahdollisimman oikeat arvot, jottei myöhemmin mene kovemman veroprosentin mukaan, jos myy ja saa voitoa.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Varojen nosto pesästä, verotus

Meitä on leski ja 3 lasta. Testamenttia, avioehtoa tai riitoja ei ole. Kuolinpesässä on asunto-osake (lesken koti) ja n 25t e pankkitilillä. Tarkoitus on jättää pesä jakamatta toistaiseksi. Meillä osakkailla on kuitenkin tarvetta nostaa osa noista rahoista itsellemme. (1) Onko oikein jos menemme joskus perunkirjoituksen jälkeen kaikki 4 osakasta pankkin ja nostamme esim. 12t siten että leski saa 6t ja 3 lasta saavat 2t kukin ja pesä jää muuten jakamatta?

(2) Maksetaanko perintöverot sitten näistä pesästä otetuista rahoista sinä vuonna kun ne on nostettu siten että kukin osakas maksaa oman perintöveronsa omassa veotuksessaan? (3) Joudutaanko kuolinpesästä maksamaan perintöveroja pesän omassa verotuksessa heti kuolinvuonna vai tulevatko perintöverot maksettaviksi vasta kun pesä (tai osa pesää) jaetaan siten että kukin osakas maksaa sitten perintöverot omassa verotuksessan ja pesä maksaa veroja vain osinko ja korkotuloistaan?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta