Kärkkäinen Oulu

Ostinpahan Oulun Kärkkäisestä kokovartalopeilin. Kotona huomasin kuitenkin, että peilin kuva vääristää hurjasti ja puinen reunuskin on rikki. Lähdin sitten palauttamaan tuotetta Kärkkäiselle ja siitä se vasta riemu syntyi.

Menin liikeen sisään ja kysyin vastaantulevalta myyjältä missä palautus onnistuu. Minut ohjattiin info-pisteeseen. Siellä jouduin jonottamaan todella kauan, koska myyjä esitteli kameraa jollekulle. Myyjä kysyi sitten, että kenellä on vuoro ja eräs röyhkeä nainen väitti että hänellä, vaikka minun edellä ollut nuori poika oli tullut ensin ja minäkin olin tullut tätä naista ennen liikkeeseen. Palveluvuoroista ei pidetty ollenkaan kiinni vaan minut meinattiin ohittaa toiseenkin kertaan. Puutuin kuitenkin sitten jo asiaan ja sain vuoroni.

Tämä myyjä sitten otti vastaan palautusasian ja teki palautuslapun. Seuraavaksi minut käskettiin ottamaan tavara mukaani ja menemään vielä takaisin "sisustusosastolle". Siellä sitten myyjä otti vastaan palautetun tavaran ja palautti sen takaisin hyllyyn myytäväksi !!

Minulle kerrottiin, että palautus ei onnistu vaan vain vaihto johonkin muuhun tuotteeseen. En kuitenkaan halunnut mitään tilalle ja kysyin, että eikö tavaraa voi vain palauttaa ja saada rahoja takaisin, mutta se ei kuulemma käynyt. Hän ei ottanut asiasta vastuuta ja ohjasi minut seuraavalle myyjälle, joka kuulemma vastaisi asiasta.

No, menin tämän henkilön luokse ja kysyin, että eikö tavaraa voi vain palauttaa ja saada rahoja takaisin, koska heillä ei ollut vastaavaa tuotetta tilalle enkä halua käyttää rahojani muuhun tuotteeseen. Hän sanoi, että heillä ei voi palauttaa. Kysyin sitten, että kuka teillä sitten asioista vastaa ja ottaa vastuun palautuksesta. Hän pyysi minua menemään jälleen info-pisteeseen ja kysyä sieltä hyväksyykö he palautuksen.

Sain jälleen jonottaa info-pisteeseen ja jälleen asiakkaita ohitti jonon. Neljäs myyjä siinä toisti jälleen, että ei heillä oteta palautuksia vastaan. Siinä vaiheessa näin jo punaista. Kerroin, että minua on tässä juoksutettu jo henkilöltä toiselle ja minä en halua vähään aikaan tähän liikkeeseen tulla ostamaan mitään, joten haluan palauttaa viallisen tuotteen ja saada rahat takaisin ! Myyjä kysyi jo viidenneltä henkilöltä apua, joka soitti sitten kuudennelle henkilölle, joka oli lienee sitten se vastuullinen henkilö.

Tämä viides myyjä sanoi sitten hieman töykeästi, että saat tästä rahat takaisin.

Täytyy sanoa, että oli todella huonoa palvelua ja ennenkuulumatonta, että viallista tuotetta ei voi palauttaa. Kuuden henkilön, kahden kaupan kiertämisen ja hiiltymisen jälkeen palautus onnistui.
Ilmoita


Onhan tuossa tökerö toiminta tapa ollut, kun asiakasta pompotellaan kuin kumipalloa.

Tuo tyyli on yleinen varsinkin "halpa tavara ketjuissa" vaikka ei saisi olla. Syy johtuu siitä että myyjätkään ei tiedä mitä he saavat tehdä ja mitä eivät. Se ei ole myyjien syy vaan esimiestason ja liikkeen johdon. TUollaisesta suosittelen reklamoimista esimiestasolle tai myymäläpäällikölle.

Mitä tavaran palautukseen tulee niin liikkeellä ei ole velvollisuutta palauttaa rahoja ellei ole kaupan yhteydessä sovittu niin. Jos tuote on virheellinen/rikkinäinen voi liike vaihtaa tavaran vastaavaan tuotteeseen tai johonkin muuhun jonka hinta on sama. Liikkeestä ostetulla tavaralla ei ole 14 pv palautus oikeutta kuten postimyynnissä on. Kannattaa kaupan yhteydessä pyytää kuittiin merkintä jos sovitte palautusoikeudesta. Tällöin asiakkaalle jää dokumentti johon vedota jos myyjä alkaa kieltämään sopimuksen.

Virhe jonka suurimmaksi näen asiassa on se että liikkeessä harrastetaan asiakkaan pompottelua, joka johtaa asiakkaan turhautumiseen ja siihen että asiakas ei halua palata liikkeeseen asioimaan. Ymmärrän hiiltymisesi asiaan ja se on oikeutettua. Suosittelen reklamointia ja sitä että vaadit pikaista selitystä asiaan. Näin liikekin voi kehittää asiakaspalveluaan oikeaan suuntaan.

Joskus tuntuu että myyjät aiheuttaa noita mutta todellisuudessa vika on liikkeen johdossa , ei myyjissä.
3 VASTAUSTA:
Niinpä kyllä, mutta tämähän on hyvä foorumi kertoa huonosta kohtelusta. Viallisen tuotteen saa lain mukaan aina palauttaa, jollei löydy korvaavaa tuotetta tai jollei tuotetta voi korjata. Korvaavaa tuotettahan ei tässä tapauksessa ollut, joten... hyvitys on ainoa vaihtoehto.
"Mitä tavaran palautukseen tulee niin liikkeellä ei ole velvollisuutta palauttaa rahoja ellei ole kaupan yhteydessä sovittu niin. Jos tuote on virheellinen/rikkinäinen voi liike vaihtaa tavaran vastaavaan tuotteeseen tai johonkin muuhun jonka hinta on sama."

Kuluttajansuojalaki mainitsee eritoten oikeuden purkaa kauppa, kuluttajan saadessa virheellistä tai muuten myyntiargumentteja vastaamatonta kauppatavaraa, milloin myyjä ei pysty tuotetta virheettömällä vastaavalla korvaamaan.
Ja tässähän oli selvästi kyse juuri siitä,
ettei myyjäosapuoli kyennyt toimittamaan virheetöntä tuotetta tilalle.

Alla otteita kyseisestä laista:

""

Kuluttajansuojalaki

2 LUKU
Markkinoinnin sääntely

2 §
Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

4 LUKU
Sopimuksen sovittelu ja tulkinta (16.12.1994/1259)

3 § (16.12.1994/1259)
Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

4 § (16.12.1994/1259)
Jos syntyy erimielisyys siitä, onko kysymyksessä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu etukäteen laadittu sopimusehto, elinkeinonharjoittajan on näytettävä väitteensä toteen.

5 LUKU (5.1.1994/16)
Kuluttajankauppa
Yleiset säännökset kuluttajankaupasta

2 § (5.1.1994/16)
Pakottavuus
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tavaran ominaisuudet ja virhe
12 § (5.1.1994/16)
Yleinen virhesäännös
Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen; (13.12.2001/1258)

3) olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; (13.12.2001/1258)

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi; sekä

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, joka johtuu hänen toimittamistaan tavaran valmistamiseen käytetyistä tarveaineista, paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti. (13.12.2001/1258)

13 § (13.12.2001/1258)
Tiedot tavarasta
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Myyjä ei kuitenkaan vastaa 1 momentissa tarkoitetusta virheestä, jos hän osoittaa, että:

1) hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista;

2) tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan; tai

3) tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

14 § (5.1.1994/16)
Sellaisena kuin se on -ehto
Jos tavara on myyty ''sellaisena kuin se on'' tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. (13.12.2001/1258)

15 § (13.12.2001/1258)
Virheellisyyden määräävä ajankohta
Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta.

Virheen seuraamukset
16 § (5.1.1994/16)
Virheilmoitus
Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen, ja se voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista. (13.12.2001/1258)

Ostaja saa 1 momentin estämättä vedota tavaran virheeseen, jos:

1) myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti;

2) virhe perustuu siihen, että tavara ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain (914/86) nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä; tai

3) virhe perustuu siihen, että tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

18 § (5.1.1994/16)
Virheen oikaisu
Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. (13.12.2001/1258)

Vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheetöntä tavaraa, myyjä saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Myyjä ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta 2 momentissa tarkoitettuun virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

19 § (13.12.2001/1258)
Hinnanalennus ja kaupan purku
Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

20 § (5.1.1994/16)
Vahingonkorvaus
Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Samanlainen oikeus korvaukseen kuin ostajalla on hänen perheenjäsenellään, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa.

""

Myös Kauppalaki määrää asiasta:

""

4 LUKU
Tavaran ominaisuudet
Sopimuksenmukaisuus
17 §
Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muusta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;

3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; sekä

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, siinä on virhe.

Tiedot tavarasta
18 §
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Virheellisyyden määräävä ajankohta
21 §
Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta. Sama on voimassa, jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan ja huononeminen koskee sitoumuksen piiriin kuuluvaa ominaisuutta.

6 LUKU
Tavaran virheen seuraamukset
Ostajan oikeudet
30 §
Jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostaja saa tämän luvun säännösten mukaisesti vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös 42 §:n mukaisesti pidättyä kauppahinnan maksamisesta.

Tavaran tarkastus luovutuksen jälkeen
31 §
Kun tavara on luovutettu, ostajan on tarkastettava se hyvän tavan mukaisesti niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

Jos käy ilmi, että tavara tullaan kuljettamaan luovutuspaikkakunnalta, ostaja saa lykätä tarkastusta, kunnes tavara on tullut perille.

Jos ostaja tavaran ollessa matkalla määrää sille uuden määräpaikan tai lähettää tavaran edelleen ilman, että hänellä on kohtuullista tilaisuutta sen tarkastamiseen, ja jos myyjä kaupantekohetkellä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tavaran määräpaikka mahdollisesti muuttuu tai että tavara mahdollisesti lähetetään edelleen, ostaja saa lykätä tavaran tarkastusta, kunnes se on tullut perille uudelle määräpaikkakunnalle.

Reklamaatio
32 §
Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita (reklamaatio).

33 §
Ostaja saa 31 ja 32 §:n säännösten estämättä vedota tavaran virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Virheen korjaaminen ja uusi toimitus
34 §
Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata ilman, että myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Myyjä saa virheen korjaamisen sijasta 36 §:n mukaisesti uusia toimituksen.

Ostajalla on oikeus vaatia uutta toimitusta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Ostajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos on olemassa 23 §:ssä tarkoitettu este tai epäsuhde. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos kaupan kohteena on tavara, joka oli olemassa kaupantekohetkellä ja jota, ottaen huomioon tavaran ominaisuudet sekä sen mitä sopijapuolten on oletettava edellyttäneen, ei voida korvata muulla tavaralla.

Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhe, ostajalla on oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista.

Hinnanalennus ja kaupan purku
37 §
Jollei virheen korjaaminen tai uusi toimitus tule kysymykseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta, ostaja saa vaatia 38 §:n mukaisesti laskettavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan 39 §:n mukaisesti.

Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hinnanalennukseen, kun tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta.

38 §
Ostajan vaatiessa hinnanalennusta se lasketaan niin, että alennetun ja sopimuksen mukaisen hinnan välinen suhde vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon välistä suhdetta luovutusajankohtana.

39 §
Ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

Ostaja ei saa virheen vuoksi purkaa kauppaa, ellei hän ilmoita purkamisesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, taikka sen ajan päättymisestä, joka myyjällä saattaa 37 §:n mukaan olla käytettävissään virheen korjaamista tai uutta toimitusta varten. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

""

Näistä kahdesta laista ensisijaisesti pätee kuluttajansuojalaki, ja milloin siitä ei sopivaa säännöstä löydy, pätee kauppalaki.
Inter Arma kirjoitti:
"Mitä tavaran palautukseen tulee niin liikkeellä ei ole velvollisuutta palauttaa rahoja ellei ole kaupan yhteydessä sovittu niin. Jos tuote on virheellinen/rikkinäinen voi liike vaihtaa tavaran vastaavaan tuotteeseen tai johonkin muuhun jonka hinta on sama."

Kuluttajansuojalaki mainitsee eritoten oikeuden purkaa kauppa, kuluttajan saadessa virheellistä tai muuten myyntiargumentteja vastaamatonta kauppatavaraa, milloin myyjä ei pysty tuotetta virheettömällä vastaavalla korvaamaan.
Ja tässähän oli selvästi kyse juuri siitä,
ettei myyjäosapuoli kyennyt toimittamaan virheetöntä tuotetta tilalle.

Alla otteita kyseisestä laista:

""

Kuluttajansuojalaki

2 LUKU
Markkinoinnin sääntely

2 §
Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

4 LUKU
Sopimuksen sovittelu ja tulkinta (16.12.1994/1259)

3 § (16.12.1994/1259)
Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

4 § (16.12.1994/1259)
Jos syntyy erimielisyys siitä, onko kysymyksessä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu etukäteen laadittu sopimusehto, elinkeinonharjoittajan on näytettävä väitteensä toteen.

5 LUKU (5.1.1994/16)
Kuluttajankauppa
Yleiset säännökset kuluttajankaupasta

2 § (5.1.1994/16)
Pakottavuus
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tavaran ominaisuudet ja virhe
12 § (5.1.1994/16)
Yleinen virhesäännös
Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen; (13.12.2001/1258)

3) olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; (13.12.2001/1258)

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi; sekä

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, joka johtuu hänen toimittamistaan tavaran valmistamiseen käytetyistä tarveaineista, paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti. (13.12.2001/1258)

13 § (13.12.2001/1258)
Tiedot tavarasta
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Myyjä ei kuitenkaan vastaa 1 momentissa tarkoitetusta virheestä, jos hän osoittaa, että:

1) hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista;

2) tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan; tai

3) tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

14 § (5.1.1994/16)
Sellaisena kuin se on -ehto
Jos tavara on myyty ''sellaisena kuin se on'' tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. (13.12.2001/1258)

15 § (13.12.2001/1258)
Virheellisyyden määräävä ajankohta
Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta.

Virheen seuraamukset
16 § (5.1.1994/16)
Virheilmoitus
Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen, ja se voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista. (13.12.2001/1258)

Ostaja saa 1 momentin estämättä vedota tavaran virheeseen, jos:

1) myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti;

2) virhe perustuu siihen, että tavara ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain (914/86) nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä; tai

3) virhe perustuu siihen, että tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

18 § (5.1.1994/16)
Virheen oikaisu
Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. (13.12.2001/1258)

Vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheetöntä tavaraa, myyjä saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Myyjä ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta 2 momentissa tarkoitettuun virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

19 § (13.12.2001/1258)
Hinnanalennus ja kaupan purku
Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

20 § (5.1.1994/16)
Vahingonkorvaus
Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Samanlainen oikeus korvaukseen kuin ostajalla on hänen perheenjäsenellään, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa.

""

Myös Kauppalaki määrää asiasta:

""

4 LUKU
Tavaran ominaisuudet
Sopimuksenmukaisuus
17 §
Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muusta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;

3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; sekä

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, siinä on virhe.

Tiedot tavarasta
18 §
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Virheellisyyden määräävä ajankohta
21 §
Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta. Sama on voimassa, jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan ja huononeminen koskee sitoumuksen piiriin kuuluvaa ominaisuutta.

6 LUKU
Tavaran virheen seuraamukset
Ostajan oikeudet
30 §
Jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostaja saa tämän luvun säännösten mukaisesti vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös 42 §:n mukaisesti pidättyä kauppahinnan maksamisesta.

Tavaran tarkastus luovutuksen jälkeen
31 §
Kun tavara on luovutettu, ostajan on tarkastettava se hyvän tavan mukaisesti niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

Jos käy ilmi, että tavara tullaan kuljettamaan luovutuspaikkakunnalta, ostaja saa lykätä tarkastusta, kunnes tavara on tullut perille.

Jos ostaja tavaran ollessa matkalla määrää sille uuden määräpaikan tai lähettää tavaran edelleen ilman, että hänellä on kohtuullista tilaisuutta sen tarkastamiseen, ja jos myyjä kaupantekohetkellä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tavaran määräpaikka mahdollisesti muuttuu tai että tavara mahdollisesti lähetetään edelleen, ostaja saa lykätä tavaran tarkastusta, kunnes se on tullut perille uudelle määräpaikkakunnalle.

Reklamaatio
32 §
Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita (reklamaatio).

33 §
Ostaja saa 31 ja 32 §:n säännösten estämättä vedota tavaran virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Virheen korjaaminen ja uusi toimitus
34 §
Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata ilman, että myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Myyjä saa virheen korjaamisen sijasta 36 §:n mukaisesti uusia toimituksen.

Ostajalla on oikeus vaatia uutta toimitusta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Ostajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos on olemassa 23 §:ssä tarkoitettu este tai epäsuhde. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos kaupan kohteena on tavara, joka oli olemassa kaupantekohetkellä ja jota, ottaen huomioon tavaran ominaisuudet sekä sen mitä sopijapuolten on oletettava edellyttäneen, ei voida korvata muulla tavaralla.

Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhe, ostajalla on oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista.

Hinnanalennus ja kaupan purku
37 §
Jollei virheen korjaaminen tai uusi toimitus tule kysymykseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta, ostaja saa vaatia 38 §:n mukaisesti laskettavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan 39 §:n mukaisesti.

Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hinnanalennukseen, kun tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta.

38 §
Ostajan vaatiessa hinnanalennusta se lasketaan niin, että alennetun ja sopimuksen mukaisen hinnan välinen suhde vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon välistä suhdetta luovutusajankohtana.

39 §
Ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

Ostaja ei saa virheen vuoksi purkaa kauppaa, ellei hän ilmoita purkamisesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, taikka sen ajan päättymisestä, joka myyjällä saattaa 37 §:n mukaan olla käytettävissään virheen korjaamista tai uutta toimitusta varten. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

""

Näistä kahdesta laista ensisijaisesti pätee kuluttajansuojalaki, ja milloin siitä ei sopivaa säännöstä löydy, pätee kauppalaki.
Se peili oli selvästi viallinen. Näytti lihavan.
+Lisää kommentti
Ko. Liikkeessä tekevät omia tulkintoja kuluttajansuojasta. Asiasta on tieto myös paikallisella kuluttaja-asiamiehellä.

Toiminta johtuu "johtoportaasta."

Itse olin aikoinaan vastaavassa tilanteessa.
Asia meni niin tiukaksi, että puhelutkin jo katkaistiin.
Sain lopulta kaupan purettua, ja rahat takaisin.

Meni vaan samalla muutama työpaikka myyjiltä...!
(Voitte havaita omilla silmillänne, miten henkilökunta on vaihtunut.)

Olit saanut siis palutetta, joka kuuluu tuon liikkeen normaaliin toimintaan.
Ilmoita
mieleen kun aikoinaan Ylivieskan Kärkkäisellä ilmoitettiin ulko-ovessa: Romaneilta pääsy kielletty. En muista oliko se just noilla sanoilla mutta viesti oli tuo.
1 VASTAUS:
Samainen lappu tulisi olla lähes jokaisen liikkeen ovessa.
+Lisää kommentti
Mitä muuta voi odottaa "rahat pois tyhmältä kansalta" mentaliteetilla toimivalta lahkokaupalta..
Ilmoita
Kärkkäinen on muuten hyvä, mutta reklamaatio on hidasta ja hankalaa. Ovatpa joskus myös unohtaneet lähettää tilauksen, mutta lopulta 4kk myöhemmin kamerani maksusta/tilauksesta sain tuotteen.

Eikä pelkoakaan edes anteeksipyynnöstä, saati sitten että olisivat korvanneet 4kk odottelun vaikka hieman paremmalla mallilla, muistikortilla, akuilla tms. Kun moni muu firma nämä mokat jotenkin edes korvaa.
1
Ilmoita
Tämä ei mitenkään liity Kärkkäiseen ja joka tapauksessa alkuperäinen tarina on jo kymmenenvuotis synttärinsä hyvän aikaa sitten viettänyt. Mutta vaikka "palvelu" on monissa paikoissa ottanut aimo harppauksia tuosta ajasta, tunnistaa tarinasta myös muutaman asian jotka ovat voimissaan edelleen, eikä suunta ole välttämättä kohti parempaa, ei ainakaan hellepäivinä. Nämä asiat liittyvät enemmän asiakkaan käytökseen ja oletuksiin, kuin siihen, että kyse olisi huonosta asiakaspalvelusta.
1. "juoksuttaminen", normaalisti jos kauppaan palautetaan jotakin, pitää palautus ikäänkuin kuitata myymälään saapuneeksi sillä infopisteellä, josta nähdään, että asiakas ei ole ottanut "palautettavaa" tavaraa myymälän hyllystä. TÄTÄ ESIINTYY YLLÄTTÄVÄN USEIN. Ovensuun infopiste ei yleensä myöskään tunne myymälän tuotteita ja ei siksi oikein voi ottaa kantaa siihen, onko palautettava tuote rikki vai vain halvan hintansa veroinen, tai onko se vaihdettavissa ehjään, korjattavissa, vai onko ainoa vaihtoehto hyvitys. Myöskään tuotetta tuntematon infon täti tai setä ei tiedä mitä palautettavassa tuotteessa pitäisi olla mukana. MYÖS YLLÄTTÄVÄN USEIN PALAUTETTAVASTA PAKETISTA PUUTTUU JOTAIN ARVOKASTA "VAHINGOSSA". Näistä syistä asiakas monissa teknisempiä tuotteita myyvissä kaupoissa nykyäänkin lähetetään sille osastolle, jonka tavarasta on kyse.
2. "väärä päätös", tuskin myyjä koskaan ja missään palauttaa aidosti viallista tuotetta myyntiin, kuten tarinassa kerrottiin. Mutta YLLÄTTÄVÄN USEIN asiakas joka tietää, että palautuoikeutta ei ole tai mahdollinen luvattu palautusoikeusaika on ylittynyt, vetoaa tuotteessa olevaan virheeseen, (jonka vain hän pysyy näkemään).
3. "äänen korottaminen" sehän on vain myyjä, aivan sama mitä sille sanoo tai millä äänensävyllä sen sanoo, jos ensimmäinen ei taivu huutamalla, olemattomaan lakiin vetoamalla tai testaamalla vaikuttaako pahanhajuinen hengitys 10 sentin etäisyydeltä, niin ehkä hänen esimiehensä taipuu samalla setillä. Asiakashan tietää, että näistä asioista on ennenkin huutamalla ja solvaamalla selvitty....kun vain ensimmäinen poloinen myyjä olisi ymmärtänyt, että tätä taistelua ei voi voittaa, olisi selvinnyt sekä "asiakkaan" solvauksilta, että esimiehensä vitutuskäyrän nousulta, eli kusta valuu sieltäkin suunnalta.
4. "aasiakas.net" täältä löytyy muut variaatiot "huonosta asiakaspalvelusta"

Sanottakoon, että en ole itse asiakaspalvelutehtävässä, mutta työnkuvastani johtuen vähän väliä pääsen näitä tilanteita sivusta seuraamaan, monesti myyjää säälien ja kuvotusta "asiakasta" kohtaan tuntien.
Ilmoita
Huh huh! Kärkkäiset itse laittaneet metrin mittaiset vastaukset pykälineen.

Kärkkäisen tyttö on erittäin töykeä asiakkaille. Kokemusta on. Ei voisi olla huonompaa käytöstä jonka häneltä sain. Ja turha kirjoittaa että syy oli minun. Ei todella ollut. Ystävällisesti kerroin hänelle kuinka heidän tuotteensa sai kasvoni turpoamaan yms. , ja pyysin rahoja takaisin palauttaessani tuotteen. Pyysin myös tutkituttamaan tuotteen mikä siinä olisi vikana (Kiinalainen) maksoikin 29.50e. Ei onnistunut mikään, vaan oltiin niin töykeää ja sanottiin vaan MINÄ olen Kärkkäinen! Oli Kärkkäisen tytär.
Ilmoita
Itse olen monta kertaa ostanut Kärkkäiseltä ja tänään viimeksi ja aina ollut niin palautukset ja muut asiat kunnossa toisin kuin esim verkkokauppa.comin joka huijaa aina.Verkkokauppa.comin mielestä asiakas aina väärässä mutta se onkin SDP:n ja Sak:n omistama liike kun katsoo osakemäöäriä.
Ilmoita
Kärkkäinen on semmonen firma joka tietoisesti rikkoo kuluttajansuojalakia. Erittäin huonoa asiakaspalvelua. Jotkut erikoistuotteet ovat myös ylihinnoiteltuja.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Kärkkäinen Oulu

Ostinpahan Oulun Kärkkäisestä kokovartalopeilin. Kotona huomasin kuitenkin, että peilin kuva vääristää hurjasti ja puinen reunuskin on rikki. Lähdin sitten palauttamaan tuotetta Kärkkäiselle ja siitä se vasta riemu syntyi.

Menin liikeen sisään ja kysyin vastaantulevalta myyjältä missä palautus onnistuu. Minut ohjattiin info-pisteeseen. Siellä jouduin jonottamaan todella kauan, koska myyjä esitteli kameraa jollekulle. Myyjä kysyi sitten, että kenellä on vuoro ja eräs röyhkeä nainen väitti että hänellä, vaikka minun edellä ollut nuori poika oli tullut ensin ja minäkin olin tullut tätä naista ennen liikkeeseen. Palveluvuoroista ei pidetty ollenkaan kiinni vaan minut meinattiin ohittaa toiseenkin kertaan. Puutuin kuitenkin sitten jo asiaan ja sain vuoroni.

Tämä myyjä sitten otti vastaan palautusasian ja teki palautuslapun. Seuraavaksi minut käskettiin ottamaan tavara mukaani ja menemään vielä takaisin "sisustusosastolle". Siellä sitten myyjä otti vastaan palautetun tavaran ja palautti sen takaisin hyllyyn myytäväksi !!

Minulle kerrottiin, että palautus ei onnistu vaan vain vaihto johonkin muuhun tuotteeseen. En kuitenkaan halunnut mitään tilalle ja kysyin, että eikö tavaraa voi vain palauttaa ja saada rahoja takaisin, mutta se ei kuulemma käynyt. Hän ei ottanut asiasta vastuuta ja ohjasi minut seuraavalle myyjälle, joka kuulemma vastaisi asiasta.

No, menin tämän henkilön luokse ja kysyin, että eikö tavaraa voi vain palauttaa ja saada rahoja takaisin, koska heillä ei ollut vastaavaa tuotetta tilalle enkä halua käyttää rahojani muuhun tuotteeseen. Hän sanoi, että heillä ei voi palauttaa. Kysyin sitten, että kuka teillä sitten asioista vastaa ja ottaa vastuun palautuksesta. Hän pyysi minua menemään jälleen info-pisteeseen ja kysyä sieltä hyväksyykö he palautuksen.

Sain jälleen jonottaa info-pisteeseen ja jälleen asiakkaita ohitti jonon. Neljäs myyjä siinä toisti jälleen, että ei heillä oteta palautuksia vastaan. Siinä vaiheessa näin jo punaista. Kerroin, että minua on tässä juoksutettu jo henkilöltä toiselle ja minä en halua vähään aikaan tähän liikkeeseen tulla ostamaan mitään, joten haluan palauttaa viallisen tuotteen ja saada rahat takaisin ! Myyjä kysyi jo viidenneltä henkilöltä apua, joka soitti sitten kuudennelle henkilölle, joka oli lienee sitten se vastuullinen henkilö.

Tämä viides myyjä sanoi sitten hieman töykeästi, että saat tästä rahat takaisin.

Täytyy sanoa, että oli todella huonoa palvelua ja ennenkuulumatonta, että viallista tuotetta ei voi palauttaa. Kuuden henkilön, kahden kaupan kiertämisen ja hiiltymisen jälkeen palautus onnistui.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta