lääkkeet tuhoaa vaan ihmisen

kyllä niin

Psykiatria ja psykologia ovat huijausta
Psyykenlääkkeet ovat vahingollisia ja hyödyttömiä (eivät auta siinä, mihin niitä määrätään). Useat niistä aiheuttavat pysyviä aivovaurioita ja muita vaarallisia sivuvaikutuksia, ja siksi niitä ja psykiatreja, jotka niitä määräävät, on pidettävä vaarana terveydelle.

Masennuslääkkeistä brittiläinen psykiatri A. Stanway on joutunut toteamaan (kirjassa Overcoming Depression): "Jos masennuslääkkeet todella olisivat niin tehokkaita kuin väitetään, niin varmasti niiden määrä, jotka joudutaan ottamaan sairaalaan masennuksen vuoksi, olisi laskenut niiden parinkymmenen vuoden aikana, jolloin niitä on ollut saatavilla. Valitettavasti näin ei ole käynyt - - Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että ns. trisyklisten masennuslääkkeiden ja lumelääkkeiden (so. ”lääkkeiden”, jotka eivät sisällä vaikuttavaa ainetta) teho on suurin piirtein sama, ja joissakin tutkimuksissa on jopa havaittu, että lumelääkkeet ovat tehokkaampia.”

Psykiatrian professori R. Adams kuvaa taustaa sille, että lääkehoidon sijaan masennuksen hoitoon etsitään muita keinoja. Syyksi hän sanoo: "Ehkä on petytty masennuslääkkeisiin. Ei ole löydetty lääkettä, joka olisi hoidollisesti 30 vuotta vanhaa imipramiinia (yksi trisyklinen masennuslääke) parempi, ja uusimmat valmisteet joko ovat tehottomampia tai myrkyllisempiä kuin vanhat lääkkeet."

Psykiatri Peter Breggin sanoo kirjassaan "Psychiatric Drugs: Hazards to the Brain" ("Psyykenlääkkeet: riskejä aivoille"): "Tärkein huomio, joka on tehtävä eniten käytetyistä masennuslääkkeistä, on se, että niillä ei ole mitään nimenomaan masennusta vähentävää vaikutusta. Kuten psykoosilääkkeet, joiden läheisiä sukulaisia ne ovat, ne ovat erittäin myrkyllisiä hermostolle ja vaurioittavat aivoja, ja ne saavuttavat vaikutuksensa lamaamalla normaalia aivotoimintaa".

Jotkut psykiatrit sanovat litiumin vähentävän masennusta, vaikka tällaiset horrostilaa aiheuttavat "lääkkeet" päinvastoin tuottavat surkeuden ja toivottomuuden tunteen.

Myöskään ns. rauhoittavat lääkkeet eivät paranna mitään vaan ovat nekin vain aivoja vahingoittavia lääkkeitä. Esim. Halcion-merkkinen lääke tuottaa muistin heikkenemistä, masennusta ja vainoharhaisuutta. Edellä mainittu psykiatri Breggin sanoo kirjassaan "Toxic Psychiatry" rauhoittavista lääkkeistä seuraavaa: "Niiden käyttö, kuten useimpien muidenkin psyykenlääkkeiden käyttö, aiheuttaa juuri niiden oireiden lisääntymistä, joita niiden väitetään parantavan"!

Niin sanotut neuroleptit (psykoosilääkkeet eli jakomielitaudin lääkkeet) ovat kaikkein vaarallisimpia; niitä ovat esimerkiksi klorpromatsiini, flufenatsiini ja haloperidoli. Nämä lääkkeet aiheuttavat tuskaisuutta, eivät mielenrauhaa. Ne lamaavat ihmisen ajattelu- ja toimintakykyä. Tällainen ei ole mitään hoitoa vaan vammauttamista ja tuhoamista. Henkilöltä häviävät niin hyvät kuin huonot persoonallisuuspiirteet. Hän kuolee pystyyn. Nämä lääkkeet aiheuttavat psyykenlääkkeistä kaikkein eniten aivovaurioita.

Psykiatrian professori Conrad Swartz sanoo: "Viedessään pois psykoottista levottomuutta neuroleptit lamaavalla vaikutuksellaan tylsistyttävät persoonallisuuden hyvä piirteitä, kuten aloitekykyä, tunneherkkyyttä, intoa, seksikkyyttä, pirteyttä ja käsityskykyä - - Lisäksi tulevat sivuvaikutuksina mm. tahdosta riippumattomat liikkeet, jotka voivat olla pysyviä ja ovat siten merkki aivovauriosta".

Robert Whitaker sanoo kirjassaan "Mad in America": ”Neuroleptien on havaittu aiheuttavan häkellyttävän suuren määrän patologisia (sairaalloisia) muutoksia aivoissa". Psykoosilääkkeet aiheuttavat maanista ja joskus väkivaltaista käytöstä sekä hoidon aikana että varsinkin lääkettä lopetettaessa. Yhdysvalloissa on alettu kiinnittää huomiota siihen (esim. Mental and Physical Disability Law Reporterin raportti 1985), että näiden lääkkeiden antaminen vasten tahtoa saattaa rikkoa ihmisoikeuksia, koska (em. raportin mukaan) "psykoosilääkkeillä on kyky vaikuttaa vakavasti ja pysyvästi henkilön kykyyn ajatella ja kommunikoida". Psykiatri Breggin sanoo, että käyttämällä aivovaurioita synnyttäviä lääkkeitä "psykiatria on synnyttänyt maailmaan hermostollisten sairauksien epidemian, joka koskee 1-2 miljoonaa ihmistä joka vuosi."

Useissa tapauksissa aivovaurio ilmenee ns. tardiivina dyskinesiana (tardiivi = myöhäinen; dyskinesia = epänomaalit lihasliikkeet), pysyvänä tilana, jossa esiintyy tahdottomia liikkeitä mm. huulissa, kielessä, leuassa, sormissa, varpaissa ja muissa ruumiinosissa. Tällaisia lääkityksen uhreja ovat ne, joita näkee kaduilla ja joilla esiintyy naaman vääntelyä, laahustamista, vapinaa, nykinää ja muita tahdottomia liikkeitä. Heidät on "lääkitty" tällaisiksi! Myös aivojen korkeammat toiminnot tuhoutuvat, jolloin syntyy dementia. Ihminen tuhoutuu pystyyn! On rikollista antaa tällaista lääkitystä kenellekään! Pidän psykiatreja vaarallisina rikollisina ja ihmisten tuhoajina.

Em. Breggin toteaa: "Neuroleptit ovat erittäin myrkyllisiä lääkkeitä; ne ovat myrkyllisiä monille kehon elimille. Ne ovat erityisen voimakkaita hermomyrkkyjä, ja usein ne aiheuttavat pysyvän aivovaurion - - tardiivi dyskinesia voi kehittyä matalilla annoksilla jo lyhytaikaisen käytön jälkeen - - tardiiviin dyskinesiaan liittyvä dementia (korkeampien aivotoimintojen heikkeneminen) on yleensä palautumaton - - Harvoin olen tuntenut itseni surullisemmaksi tai kauhistuneemmaksi kuin havaitessani psykiatrian välinpitämättömyyden sen todistusaineiston edessä, että hoitaessaan ihmisiä neurolepteillä psykiatria aiheuttaa palautumattomia lobotomiavaikutuksia, psykoosia ja dementiaa miljoonille potilaille." Usein niitä annetaan väkisin, ja niin raiskataan mieli!

Neuroleptit voivat aiheuttaa myös ns. toksisen reaktion, jossa potilas saa kuumetta ja tulee sekavaksi, kiihtyneeksi ja jäykäksi, ja esim. USA:ssa siihen on kuollut yli 100 000 ihmistä.

Ns. "uudemmat psykoosilääkkeet", "atyyppiset lääkkeet" ovat nekin vaarallisia. Ne aiheuttavat kouristuksia, liiallista turtumista, kuolaamista, ummetusta, virtsaamisvaikeuksia, painonnousua, hengitysvaikeuksia, sydänkohtauksia ja joskus äkillisen kuoleman. Veressä ne aiheuttavat valkosolujen katoa, joka voi johtaa kuolemaan.

Em. professori Abrams sanoo, että trisykliset masennuslääkkeet ovat klorpromatsiinin (neurolepti) johdannaisia. Psykiatri Breggin toteaa, että "masennuslääkkeet ovat neuroleptejä valepuvussa". Niinpä psykiatri Mark Gold toteaa, että masennuslääkkeetkin voivat aiheuttaa tardiivia dyskinesiaa (The Good News About Depression, s. 259).

On väitetty, että niin masennuslääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä kuin psykoosilääkkeitäkin voidaan käyttää unilääkkeinä. Kuitenkin niiden vaikutus on se, että ne estävät TODELLISEN unen, sen univaiheen, jossa näemme unia. Juuri tämä uni on ihmiselle tärkeä. Kaikki psyykenlääkkeet tuhoavat sen, ja ihminen alkaa todellisen unen puutteessa kärsiä ja lamautua. Pitkään käytettynä psyykenlääkkeet synnyttävät sen vuoksi jopa aistiharhoja (joita sitten taas lääkitään uusilla lääkkeillä!).

Psyykenlääkkeet ovat hermostolle myrkyllisiä, ja siksi ne aiheuttavat esimerkiksi sellaisia oireita kuin suun kuivumista, näön hämärtymistä, sekavuutta, huimausta, uneliaisuutta, ajattelun vaikeutumista, kuukautishäiriöitä, virtsaamisvaivoja ja rytmihäiriöitä. Nämä ovat näiden lääkkeiden TODELLISIA vaikutuksia, eivät "sivuvaikutuksia", kuten usein sanotaan.

Kaiken lisäksi psykiatrit eivät tiedä, kuinka heidän määräämäänsä lääkkeet toimivat biologisesti. Psykiatrian professori Maxmen sanoo: "Ei tiedetä, kuinka psyykenlääkkeet toimivat". Kokemus on osoittanut, ja kuinka muuten voisi ollakaan, että psyykenlääkkeet vaikuttavat vaurioittamalla aivoja aivan yleisesti ja kauttaaltaan, joka kohtaa ja joka toimintoa. Yksikään psyykenlääke ei vaikuta vain johonkin tiettyyn "oireeseen" vaan koko hermostoon. Kuten aiemmissa yhteyksissä on todettu, minkään psyykkisen sairauden takana ei edes ole fyysistä syytä! Kuinka siis psyykenlääke voisi osua mihinkään syyhyn ja parantaa!

Psykiatri Breggin sanoo: "Mikään ei ole vahingoittanut yksilön elämän laatua nykyisessä yhteiskunnassa enempää kuin se väärä luulo, että ihmisen kärsimykset aiheutuvat biologisista ja geneettisistä syistä ja että ne voidaan poistaa lääkkeillä tai sähköshokilla - - Jos haluan tuhota jonkun elämän, sanoisin hänelle, että biologinen psykiatria on oikeaa, että ihmissuhteet eivät merkitse mitään, että ei ole vaihtoehtoja ja että tunteita ja käyttäytymistä hallitsevat vialliset aivot. Jos tahtoisin heikentää henkilön kykyä luoda empaattisia, rakastavia ihmissuhteita, määräisin hänelle psyykenlääkkeitä, jotka kaikki tylsistyttävät korkeimpia psykologisia ja henkisiä toimintoja".

Psyykkisten sairauksien takana ei ole elimellisiä syitä, joten lääketieteellisesti psyykkisiä sairauksia ei ole olemassakaan. Psykiatria on poistettava lääketieteestä, ja on tehtävä loppu psykiatrien puoskarintyöstä, jossa ihmisiä tuhotaan psyykenlääkkeiksi kutsutuilla hermostomyrkyillä ja jossa lisäksi leimataan heidät loppuiäkseen "sairauden" leimoilla.

Lisäksi psyykenlääketehtaat on revittävä alas ja tällaisten tehtaitten osakkaat, omistajat ja johtajat on saatettava vastuuseen ihmisten tuhoamisesta. Psyykenlääkkeillä on tuhottu kymmenien miljoonien ihmisten elämä ja lukuisia ihmisiä on niillä tapettu.

Psyykenlääkkeet on välittömästi asetettava myyntikieltoon. Psykiatria on kiellettävä. Psykologeja ja psykiatreja vastaan on ryhdyttävä laajoihin oikeudenkäynteihin ihmisten tuhoamisen vuoksi.

135

4545

Vastaukset

 • mutta kun lääketeollisuuden taloudellisia intressejä ajava kansallinen koululääketieteen instituutio on ainoa asiantuntija, jota poliitikot ja kansa kuuntelevat, niin minkäs teet?

 • Olen sun kanssa täysin samaa mieltä!

 • kannalla.

 • toimimaan. heitin lääkkeet pois en syö niitä enää ikinä. jos joudun sairaalaan vastustan lääkitystä loppuun saakka. olen jo monta kertaa aiemmin yrittänyt heittää lääkkeet pois.

  • En enää tuon totuuden jälkeen lääkkeitä syö ja vastustan lääkitystä vaikka mun kuolemaan asti.
   Minulla on nykyään pakkoliikkeitä, kädet, jalat ja naama vääntyilee enkä voi hallita sitä. Mulla taitaa siis olla nyt jo aivovaurio. Ja muutenkin sain lääkkeistä pelkkiä haittoja. Niinpä, lääkkeet ja psykiatria vaan tuhoaa ihmisen eikä hoida.
   Lopetan lääkkeet nyt pysyvästi.


  • kyllästynyt kaikkeen kirjoitti:

   En enää tuon totuuden jälkeen lääkkeitä syö ja vastustan lääkitystä vaikka mun kuolemaan asti.
   Minulla on nykyään pakkoliikkeitä, kädet, jalat ja naama vääntyilee enkä voi hallita sitä. Mulla taitaa siis olla nyt jo aivovaurio. Ja muutenkin sain lääkkeistä pelkkiä haittoja. Niinpä, lääkkeet ja psykiatria vaan tuhoaa ihmisen eikä hoida.
   Lopetan lääkkeet nyt pysyvästi.

   saako tuosta ees korvauksia? eiväthän lääkärit lääkkeiden vaikutuksia tunne, lukevat vaan kirjoja ja uskovat niitä sokeasti.minullakin on ollut pelkkää haittaa lääkkeiden käytöstä; unihäiriöitä, väsymystä, tunteiden lamaantumista ja painon nousua. tässä ei mielestäni ole yhtään positiivista asiaa ja siinä olikin se kaikki mitä lääkkeet saivat minussa aikaan.
   oli myös raivostuttavaa kun uusia lääkkeitä "kokeiltiin" minulla. ei kukaan ole koekaniini jota lääkärit saavat testata. sitä paitsi huonossa mielentilassa jaksaa kaikkein vähiten olla jossain testissä ja mietiskellä että auttaakohan tämä nyt vai ei. uskon että lääkkeet lisäävät turvallisuuden tunnetta ja saavat siksi ihmiset voimaan "paremmin".kun "sivu"vaikutuksia on enemmän kuin hyödyttäviä,ei mielestäni lääkitystä kannata jatkaa.ei pidä luottaa lääkäriin joka määrää lääkkeitä jotka ovat suht uusia ja joista on vähän näyttöä ja tutkimuksia!!! mielestäni kaikki mielialalääkkeet ovat huijausta ja rahastusta. koska lääkkeet auttavat mukamas kuukausien kuluttua,ihmiset saadaan ostamaan lisää.käyttöäkään "ei voi" lopettaa nopeasti. kaikki lääkkeet eivät edes ole korvattavia ja siinä pääsee helposti köyhtymään. ei sen puolin lääkkeissä kuin psykiatreissakaan ole kehumista. heidän työnsä on tyrkyttää nappia naamaan.


  • kyllästynyt kaikkeen kirjoitti:

   En enää tuon totuuden jälkeen lääkkeitä syö ja vastustan lääkitystä vaikka mun kuolemaan asti.
   Minulla on nykyään pakkoliikkeitä, kädet, jalat ja naama vääntyilee enkä voi hallita sitä. Mulla taitaa siis olla nyt jo aivovaurio. Ja muutenkin sain lääkkeistä pelkkiä haittoja. Niinpä, lääkkeet ja psykiatria vaan tuhoaa ihmisen eikä hoida.
   Lopetan lääkkeet nyt pysyvästi.

   vaarallista ja lopettaminen kannattaa aina.

   Täytyy kuitenkin huomioida, että lopettaminen liian nopeasta saattaa olla myös vaarallista, varsinkin jos on syönyt lääkkeitä pitkään.


  • syöminen on kirjoitti:

   vaarallista ja lopettaminen kannattaa aina.

   Täytyy kuitenkin huomioida, että lopettaminen liian nopeasta saattaa olla myös vaarallista, varsinkin jos on syönyt lääkkeitä pitkään.

   sai sydärin ku siltä lopetettiin joku psyykenlääke.Ehti olla kaks viikkoo ilman tota lääkettä.


 • Lisään vielä, että psyykenlääketehtaat ja psyykenlääkkeet pitää todellakin lakkauttaa kun niistä ei hyviä asioita seura, psyykenlääkkeet vaan tuhoaa ihmisen!!! Ja semmoset ketkä tuhoavat ihmisiä lääkkeillä pitää laittaa vastuuseen siitä. On väärin aiheuttaa aivovaurioita ja muuta kamalaa.

 • Joutuessani psykiatriselle jouduin eristyksiin, koska menin häiritsemään lääkkeidenjakoa. Sanoin suoraan, että lääkkeet ovat myrkkyjä. En voinut vain sivusta seurata, miten potilaat menivät jonossa mukisematta ottamaan lääkeensä. Itse lopetin psykoosilääkkeen käytön melkein heti kun kotiuduin, mutta se muutaam kuukausikin oli liikaa. Tunsin sinä aikana hirvittävää ahditusta, jota en osannut purkaa mitenkään. Sisälläni oli energiaa, mutta en voinut käyttää sitä mitenkään, menin jotenkin aivan kummalliseen tilaan, jolloin kävelin levottomana pystymättä tekemään mitään järkeävää. Kun lopetin lääkkeet, aloin pikkuhiljaa saada otetta elämästä. Koukutuin sen jälkeen masennuslääkkeisiin, mutta pian olen niistäkin erossa ja olen vakaasti päättänyt olla ottamatta mitään mietoja alkoholijuomia pahempaa myrkkyä, vaikka miten ahdistais. Idiootti lääkäri vielä uhkaili, että joudun uudestaan hoitoon, jos en syö lääkkeitä kahta vuotta. Lisäksi kehtas sanoa, ettei mun kannattais opiskella sosiaalisella alalla. Hah hah, valmistuinpa kuiteski ja jatkan elämääni. Ei kannata ikinä kuvitella, että nämä pääpuoskarit tietäisivät yhtään mistään mitään.

 • Olen samaa mieltä kanssasi, lääkärit määräävät liian herkästi näitä masennuslääkkeitä, minäkin söin aivan turhaan niitä aika kauan, nyt olen ilman ollut noin vuoden, elämä paljon selvempää, tunteet palanneet, nauru ja itku tulleet takaisin, onneksi ymmärsin lopettaa, en kuollut pystyyn! Kiitos siitä että järki palasi, mutta se piti itse huomata ja lopettaa!!! Lääkäri olisi jatkanut lääkitystä, saavatko he siitä rahaa kun ihmiset näitä syövät?

  • Tulee vierotusoireita. Kai jokasella on oikeus lopettaa lääkkeensä jos on avohoidossa. Varmasti laihtuis ja tunteet palais. Mutta se että kun niihin on tottunut niin miten tuskallista se lopettaminen mahtanee olla.


 • Hienoa tekstiä.
  Söin parivuotta neuroleptejä, olin kuulemma psykoottinen (lääkärin mielestä). Oloni huononi huononemistaan ja lääkäri totesi minun olevan toivoton tapaus.
  Kun asia myöhemmin tutkittiin toisella taholla sairastinkin erästä toista sairautta, jonka hoitoon neuroleptit ei kuuluu. Kyllä vituttaa näin jälkeenpäin. En uskalla kuvitellakaan, mitä aivoilleni on tapahtunut.
  Luottamus lääkäreihin meni, että ropisi.
  Tänäpäivänä olen jo melkein työkykyinen ja kunnossa oikeanlaisen lääkkeettömän kuntoutuksen ansiosta.

  • myrkkyjä, ja näitä nuorille ihmisille syötetään pelkkään unettomuuteen, eikö lääkäreillä ole mitään rajaa, pilataan nuorten elämä, minä söin vuosia perinteistä neuroleptiä, psykiatrian polilta potkastiin resepti kädessä terv. keskukseen jossa resepti piti uusia. Ei mitään seurantaa, aloin lopettamaan kun tuli kankeutta jalkoihin, käsiin, nykimisiä ym. en edes tiennyt, että söin neuroleptiä, luulin niitä tavalliseksi masennuslääkkeeksi. Nyt sairastan neurologista sairautta loppuelämäni, ns.dystoniaa.


 • sinä kirjoitat asiaa noin se on

  • Psykologit eivät muuten määrää lääkkeitä ...


 • minä en ymmärrä miksi pitää niitä myrkky pillereitä syödä ja mennä vaan enemmän sekaisin

  • laittaa suuhunsa yhtään ainutta pilleriä.


  • -----------vvv kirjoitti:

   laittaa suuhunsa yhtään ainutta pilleriä.

   olen nähnyt kun ihmisiä on siihen pakotettu


 • propagandaa. psykiatria ja lääkkeet voivat olla avuksi, kun ne ovat asianmukaisia. tietty tekstissä oli joitakin ihan tärkeitäkin pointteja. valitettavaa on se, että liian usein määrätään vääriä lääkkeitä. hoidon tulis olla aina yksilöllistä, asiantuntevaa, ja pitkäjänteistä. eikä niin että haastattelun perusteella lyödää resepti käteen esim masennuskeen tai ahdistukseen. pitää myös muistaa että vastuu hoidosta kuuluu myös potilaalle itelleen. niissä rajoissa kun se on mahdollista tietenkin. itse kukin vois miettiä mitkä on ne ongelmat ja voisko niille tehä jotakin muuta kuin vain napsia pillereitä. ikävä kyllä, asianmukasta kohtelua (eli hoitoa) voi joutua jopa vaatimaan.

  • Se haastattelu kestää 5min. Ja siinä kerrotaan vain mitä lääkkeitä tulee syödä. Mitään ei kysellä, mitään testejä ei tehdä.


  • psyykenlääkkeet aiheuttavat aivovaurioita, jotka muuttavat persoonallisuutta siten, että ei reagoi enää luonnollisesti stressitekijöihin. Viestissä oli siis kyse lääkkeistä tieteellisenä huijauksena, joka on helvetin hyvä bisnes, koska lääkkeet eivät paranna, ne eivät siis poista masennuksen aiheuttajaa, vaan muuttavat (vaurioittavat) aivoja siten, että ne lakkaavat ylireagoimasta stressitekijöihin. Idea saattaa kuulostaa hyvältä, mutta tuo säätäminen ei toimi läheskään kaikilla noin simppelisti, aivot ovat aivan liian monimutkainen koneisto, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja joka asiaan vaikuttavat yksilölliset tekijät. Pelkkään automaattiseen lääkitykseen oireitten perusteella perustuva lähestyminen jättää huomioimatta oireiden aiheuttajat, joten potilaasta tulee asiakas, joka on koukussa koko elämänsä ajan.

   Järki kehottaa selvittämään ensin, onko olemassa jotain kemiallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat stressihormoneihin, jotka ovat aina näiden mielialahäiriöiden takana. Kemiallisten stressitekijöiden, kuten kofeiinin, alkoholin, nikotiinin ja sopimattomien ravintotekijöiden poistaminen kuvasta on ensimmäinen älyyn perustuva toimenpide kun alkaa päässä viiraamaan. Sen jälkeen kartoitetaan aivoilta puuttuvat rakennusaineet ja korvataan ne. Vasta tämän jälkeen, kun aovokemia alkaa normalisoitumaan, katsotaan, onko tarpeen poistaa stressitekijöitä elämästä yleensä, ja harjoitellaan tarvittaessa stressinsietokykyä, joka voi alentua pysyvästi esimerkiksi kofeiiniriippuvuuden seurauksena. Jos aivoille antaa kaikkia niiden tarvitsemia ravinteita ja välttää vahingoittamasta niitä elämäntavoilla, kuten päihteillä, ne toimivat kuten on tarkoitus, ja kestävät erilaisia elämän tuomia stressitekijöitä normaaleissa rajoissa.

   Sinä taas puhut hoitopolitiikasta, joka on täysin eri asia.


  • avauksen viestiä, kirjoitti:

   psyykenlääkkeet aiheuttavat aivovaurioita, jotka muuttavat persoonallisuutta siten, että ei reagoi enää luonnollisesti stressitekijöihin. Viestissä oli siis kyse lääkkeistä tieteellisenä huijauksena, joka on helvetin hyvä bisnes, koska lääkkeet eivät paranna, ne eivät siis poista masennuksen aiheuttajaa, vaan muuttavat (vaurioittavat) aivoja siten, että ne lakkaavat ylireagoimasta stressitekijöihin. Idea saattaa kuulostaa hyvältä, mutta tuo säätäminen ei toimi läheskään kaikilla noin simppelisti, aivot ovat aivan liian monimutkainen koneisto, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja joka asiaan vaikuttavat yksilölliset tekijät. Pelkkään automaattiseen lääkitykseen oireitten perusteella perustuva lähestyminen jättää huomioimatta oireiden aiheuttajat, joten potilaasta tulee asiakas, joka on koukussa koko elämänsä ajan.

   Järki kehottaa selvittämään ensin, onko olemassa jotain kemiallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat stressihormoneihin, jotka ovat aina näiden mielialahäiriöiden takana. Kemiallisten stressitekijöiden, kuten kofeiinin, alkoholin, nikotiinin ja sopimattomien ravintotekijöiden poistaminen kuvasta on ensimmäinen älyyn perustuva toimenpide kun alkaa päässä viiraamaan. Sen jälkeen kartoitetaan aivoilta puuttuvat rakennusaineet ja korvataan ne. Vasta tämän jälkeen, kun aovokemia alkaa normalisoitumaan, katsotaan, onko tarpeen poistaa stressitekijöitä elämästä yleensä, ja harjoitellaan tarvittaessa stressinsietokykyä, joka voi alentua pysyvästi esimerkiksi kofeiiniriippuvuuden seurauksena. Jos aivoille antaa kaikkia niiden tarvitsemia ravinteita ja välttää vahingoittamasta niitä elämäntavoilla, kuten päihteillä, ne toimivat kuten on tarkoitus, ja kestävät erilaisia elämän tuomia stressitekijöitä normaaleissa rajoissa.

   Sinä taas puhut hoitopolitiikasta, joka on täysin eri asia.

   Mulla masennuslääkkeet auttaa masennukseen ja paniikkihäiriöön. Ei ne tietenkään mitenkään kokonaan vie kaikkea paskaa mutta ne auttaa alulle ja sitte pitää vaan ite päästä eteenpäin. Aika paljo itestäki kiinni


 • ihmisille on syötetty psyykenlääkkeitä kuin karkkeja!!!!!Halloooo!!!!!!Kenen syy!!!!

  • Usa ja 240 miljardin lääkebisnes.


 • syön taas mielialalääkkeitä citalopram 40mg aloitusannos rivatril 4mg psykoosilääkeperetsin 4mg otin asumuseron vaimostani ja ollu kaikenlaisia mielenhäröita vaimo ei hyväksyny lääkkeitä on uskova ja olin tekin mut otettiin muuten 6v tahdon vastaseen luult laittomasti olin ollu1/2V ILMan huumeita mutt psykoosijäi tyttöystävä yritti mua pois sieltä ja aluks halusin itekin mutt en enää parin paivän pääst lääkkeinä oli hoidon aikana aluks rispendahl depot jossain vaiheessa serenace josta naama väänty irvistykseen temesta zyprexa 15mg ois tuikattu pistoksin jollen ois ottanu keskusteluapu jäi vähiin kaiken lisäksi määrättiin vielä depot ad/hd lääke ilman testejä olin tässä välissä avoiliitossa oli paljon vaikeuksia elettiin umpiossa lähdin omille teilleni rikkinaisenä käytin siilon paljon luantais tuotteita jotain vieläkin

 • Aloittajalta erittäin hyviä huomioita. Ikävä kyllä psykiatria voi hyvin ja siihen luotetaan tässä ajassa aivan liikaa.

  Miksi tuo puoskari ala saa jatkaa toimintaansa? Eikö kukaan puutu tuohon tappomeininkiin? Tulee väkisinkin mieleen, että psykiatria saa vain kannustusta ja tukea taakseen näinä päivinä enenmpi ja enempi.

  Psykiatrit kirkkain silmin väittävät ettei neuroleptit tai muut keskushermosto lääkkeet tuhoaisi käyttäjäänsä. Että pistää vihaksi.

  Minutkin viime kesänä uskolteltiin syömään neuroleptejä ja vähän tasaavia päälle. Ensin kaamea annos kahta eri merkkistä neuroleptiä ja päälle siihen masennuslääkettä tasaavat. Miten tämä toimii.. ensin keskushermostoa laamaavaa lääkettä ja sen päälle keskushermostoa stimuloivaa ja sen päälle vielä tasaavaa. Miten tuossa enää ihminen voi toimia tuntevana ja osaavana yksilönä. Mikä tuon lääkityksen tarkoitus on, kun ensin sammutetaan ja sitten virkistellään? Eikö samaan tulokseen päästäisi ilman lääkitystä?

  Onneksi älysin lopettaa lääkkeiden syömisen muutaman käyttökuukauden jälkeen. Tai pakkohan se oli lopettaa, kun päässä ei liikkunut enää muuta kuin perhesurma.. totta halusin neuroleptien syömisen aikaan tappaa lapseni, mieheni ja lemmikkieläimemme. Psykiatrin mielestä neuroleptit eivät tuota saaneet aikaan vaan mielisairauteni ja siksi hän lisäsi lääkitykseeni tasaavan jotta murha-ajatukset väistyisivät. Pöh koskaan mitään tasaavia syönyt, lopetin kaikkien lääkkeiden syömisen ja jo palasi järki päähän.

  Ei tähän neurolepti hullutukseen ole odotettavissa loppua koskaan. Lääkefirmat käyvät niin agressiivistä markkinointia lääkärikunnan keskuudessa etteivät tohtorit edes kyseenalaista lääkkeiden hirveitä haittavaikutuksia.

  Kun ajan henki on neuroleptiä joka vaivaan niin ainoa asia mitä me voimme omaksi parhaaksi tehdä on jättää syömättä nuo lääkkeet. Minäkin uskottelen psykiatrille hakevani lääkkeet apteekista ja syöväni ne jotta saan vapaalla jalalla liikkua.

  Psykiatrian rautaisesta otteesta ei irti pääse jos saavatkin vihiä siitä ettei olekaan kuuliainen.. eivät ne montaa vuotta jaksa minua otteessaan pitää. Sinä päivänä kun olen heidän silmissään kroonikko ja vanha tapaus olen vapaa.

 • Niin, minusta lääkkeet tekivät pysyvästi zombien. Mikään järkevä ei kiinnosta eikä huvita. Ennen ei jaksanut. Nyt ei sitten ole mitään väliä. Miksi yrittäisin mitään. Ei sillä mitään väliä kuitenkaan ole. Yksi ihminen ei vaikuta mitään tässä maailmassa.

  Jaksaisin siis kyllä, mutta miksi tekisin. Aivot katosi jonnekin. Typerätkin jutut naurattavat. Elämä on superyksinkertaista tasaista ajelehtemista. Mutta hyvä niin, en muuta kaipaakaan. Ei minun tarvitse enää käyttää aivojani, eiväthän ne edes toimi samalla tavalla kuin aikoinaan.

  Atomin keskellä on ydin, Aurinkokunnan keskellä on tähti. Galaxin keskellä täytyy olla jotain, mikä pitää sen kasassa. Näin minä päättelin 12 - vuotiaana. No musta aukkohan se pitää meidän linnunradankin kasassa.
  Nykyään ajatukset ovat poissa. Olen vain kuin joku eläin. Tuijotan hetken ikkunasta, seuraan lintua. Päässä ei pyöri mitään, ei mitään ajatuksia, kaikki toimiva aivokapasitetti menee linnun liikkeiden seuraamiseen.

  Mutta kuten sanoin. en minä muuta enää kaipaakkaan. Kunhan kirjoitin mitä minulle tapahtui.

  • Niin sanotut psyykenlääkeet tekevät ihmisestä muun muassa yksinkertaisemman, älyllisesti hitaamman, välinpitämättömämmän sekä apaattisemman, mikä on kaiken psykiatrisen "lääkinnän" tarkoituskin. Ihmisestä halutaan tehdä helpommin hallittava ja vähemmän valittava. Kuten on sanottu useaan kertaan, psykiatrian tarkoitus ei ole auttaa henkilöä itseään vaan sidosryhmiä; perhettä, työantajaa, psykiatreja ja muita alalta leipänsä saavia jne. sekä sivussa teollisuutta. Jos joku kokee "lääkkeistään" olleen apua niin kiva juttu, mutta se ei ole psykiatrian prioriteettilistalla kovinkaan korkealla.


  • Kadonnut lahjakkuus.
   Oletko varma, ettei aivosi voisi alkaa toipua ?


 • Täyttä totta.

 • Kyllä aivosolut palautuu,

  • Tiettyyn rajaan asti.


 • Pitää oikein pohtia, miksi tämä psyykelääkemonopoliaseman alasajo on niin vaikeaa, kirkkoko sitä pitää pystyssä vai mikä..
  Mainitsiko joku jo sivuvaikutuksista vaikean valoallergian (olkaa varovaisia, se ei välttämättä parane kun lääkkeet lopetetaan) tai masennuksen(myös vaarallinen)?
  Haluaisiko joku selvittää muuten, miksi lamaavien lääkkeiden yhteydessä puhutaan huumaavasta vaikutuksesta tai vieroitusoireista? vaikka eiväthän ne aiheuta kuin kipuja ja pelottavia fyysisiä oireita.

  • Kaikki lääkkeet ovat huumausaineita, ainoa ero niiden ja esimerkiksi kadulla myytävien huumeiden välillä on se, että ensin mainitut ovat laillisia. En edes liioittele. Lääkärit pyörittävät laillista huumebisnestä, ja lääkeyhtiöt käärivät miljardiluokan suuruiset vuosittaiset voitot ihmisten terveyden, ja jopa hengen kustannuksella. Sairasta peliä, joka pitäisi paljastaa useampien henkilöiden taholta. Lääketehtaita vastaan tulisi nostaa massakanteet, jotta sitä bisnestä pyörittävät ammattiluokan rikolliset saataisiin vastuuseen. Liian moni ihminen ei ole vielä herännyt todellisuuteen lääkkeiden suhteen, moni luottaa sokeasti näihin puoskarilääkäreihin. Sen karvaan virheen tein itsekin, ja se kokemus totisesti karaisti, ja opetti kantapään kautta. En enää koskaan sekaannu näihin aivoja tuhoaviin mieliala mömmöihin.


  • Joo. Tosta valoallergiasta vielä muuten sen verran, että kannattaa ilmoittaa lääkärille, jos jotain epämääräisiä iho-oireita ilmaantuu tai muuta valonarkuutta..


 • Viranomaiset taas pakottavat mut psykiatrialle ja käyttämään mielialalääkkeitä. Mul on tulehdusta vatsassa ja nämä neropatit päättivät tehdä fyysisestä sairaudesta henkisen. Saivat tämän lisäksi päähänpistoksen että olisin masentunut. Sairaudesta siis viis ja käydään vaan psykiatrialla ja käytetään lääkkeitä niin varmasti toi tulehdus paranee. En varmana mene.

  • Miten voidaan vatsatulehduksen perusteella pakottaa henkilö psykiatriseen hoitoon? Tämä juttusi ei nyt ihan täysin auennut minulle.


  • Eikö olekin huvittavaa, että toisaalta valtio estää ihmisiä käyttämästä huumausaineita, joita he haluavat käyttää ja samaan aikaan suosittaa tai jopa pakottaa käyttämään huumausaineita, joita ihmiset eivät halua käyttää.


  • mitähelvettiä kirjoitti:

   Miten voidaan vatsatulehduksen perusteella pakottaa henkilö psykiatriseen hoitoon? Tämä juttusi ei nyt ihan täysin auennut minulle.

   Kirjoittaja tarkoittanee, että (oikeat) lääkärit ohjaavat vaikeat asiakkaansa/potilaansa psykiatreille sen mukaan, jos eivät halua tai viitsi auttaa henkilöä tai, jos kuvittelevat, että henkilö ei ole oikeasti sairas vaan kuvittelee olevansa. Psykiatrit hoitelevat tällaiset henkilöt.

   Jos henkilö taas on oikeasti sairas, ja psykiatri huomaa tai epäilee näin, ja on rehellinen, hän lähettää asiakkaansa takaisin (oikealle) lääkärille.

   Psykiatria on ikään kuin lääketieteen viemäri (sewer of medicine), jonne survotaan kaikki "hankalat ihmiset ja tapaukset", joihin (oikeat) lääkärit ovat kyllästyneet tai joista haluavat eroon.


 • No koska sossut ovat sitä mieltä että se johtuisi stressistä. Vääristelevät asioita. Tahallisesti. Keksivät myös että olisin masentunut. Keksivät syyn psykiatrille ja käyttävät sairauttani hyväksi ja valehtelevat siitä.

 • Psykologit ei määrää lääkkeitä.

  • Mutta psykiatrian lääkärit määräävät lääkkeitä, jotka ovat kirjaimellisesti tuhonneet tuhansien ihmisten elämän ja tämä touhu vain jatkuu vuodesta toiseen. Kukaan ei siihen puutu millään tavalla eikä tätä toimintaa valvota laisinkaan. Puoskarilääkärit saavat mellastaa ihan vapaasti, ja sitten päivitellään kuinka yhteiskunnassamme työkyvyttömien nuorten työikäisten ihmisten määrä kasvaa kasvamistaan. Tämä on suoraan seurausta mielialalääkkeistä, jotka vaurioittavat ihmisen sekä henkistä että fyysistä terveyttä, jopa pysyvästi tehden ihmisestä toimintakyvyttömän kaikilta osin. SItä mukaa kun mielialalääkkeiden käyttö on kasvanut, on myös erinäiset ongelmat lisääntyneet räjähdysmäisesti.


  • Niinpä.


 • Aloittajalle kiitos näistä viimeisimmistä tiedoista!
  Olen lukenut vastaavaa 1990- joten se ei ole uutta tietoa lääkäreille.
  Mutta taloudellisesti tuottavaa!

 • Tilaa kroonistavilla, uusia huonompia tiloja tekevillä, aivoja vaurioittavilla ja toimintakykyä jopa heikentävillä psyykenlääkkeillä, ylilääkinnällä ja traumatisoivilla pakottavilla laitoshoitokäytänteillä on viety moni ihminen ennenaikaiselle eläkkeelle. Biologinen psykiatria on tuhoisaa kansantaloudelle.

  • Juuri tästä syystä jää yhä useampi jopa täysin työkykyinen ihminen työkyvyttömyyseläkkeelle, ja eläkkeelle jäävien keskimääräinen ikä alenee koko ajan, eli aina parikymppisistä henkilöistä lähtien on porukkaa jäämässä mahdollisesti jopa elinikäisesti työkyvyttömiksi.

   Tilanne on erittäin huolestuttava, mutta siihen ei kukaan tunnu paneutuvan eikä julkisuudessa puhuta tämän ilmiön mahdollisista syistä kuten siitä, että useiden ihmisten kohdalla se mahdollisesti johtuu siitä, että he ovat jatkuvan lääkkeiden käytön seurauksen vaurioituneet pysyvästi, eivätkä täten ollen tule koskaan olemaan työkykyisiä.

   Tämä on hyvin surullista, että niin monen nuorenkin ihmisen elämä tuhotaan täysin tällaisilla kemiallisilla myrkyillä. Tilanne on järjetön siksikin, että lääkkeiden tehottomuus on tutkimuksissakin osoitettu, silti sadat tuhannet ihmiset syövät niitä kuin karkkia. Tällainen ei ole normaalia miltään kantilta katsottuna.


  • Psykoosilääkkeiden määräys lapsille on kasvussa. Lähde:http://m.iltalehti.fi/mieli/201703062200081040_md.shtml

   Ei ole ihme että nuoret aikuiset joutuvat ennenaikaisesti eläkkeelle kun jo kasvuiässä oleville, joiden aivot vielä kehittyy ja mihin lääkkeet vaikuttaa suuresti ja hyvin suurella todennäköisyydellä haitallisesti ja aivoja vauriottavasti, määrätään tämän tason myrkkyjä ja vielä kasvavissa määrin.


  • true.n kirjoitti:

   Psykoosilääkkeiden määräys lapsille on kasvussa. Lähde:http://m.iltalehti.fi/mieli/201703062200081040_md.shtml

   Ei ole ihme että nuoret aikuiset joutuvat ennenaikaisesti eläkkeelle kun jo kasvuiässä oleville, joiden aivot vielä kehittyy ja mihin lääkkeet vaikuttaa suuresti ja hyvin suurella todennäköisyydellä haitallisesti ja aivoja vauriottavasti, määrätään tämän tason myrkkyjä ja vielä kasvavissa määrin.

   Sairasta kerta kaikkiaan!! Eikö tälle touhulle pystytä laittamaan stoppia? Eihän nyt kasvuiässä olevalla lapsella voi olla oikeanlaista ymmärrystä -ja tietämystä psykiatriasta, ja mielenterveydenhoitoon käytettävistä lääkkeistä. Hei haloo, miten esimerkiksi 6-vuotias lapsi voi olla perillä antipsykoottien vaarallisuudesta? Ei niin mitenkään. Lapsi kiltisti tekee niin kuin käsketään, koska tuossa iässä olevat ihmiset ovat vielä hyvin naiiveja kaikissa asioissa. Ei tuon ikäinen henkilö voi päättää omista asioistaan samalla tavalla kuin aikuinen, eikä omata samantasoista käsityskykyä esimerkiksi asioiden syy-seuraussuhteesta. Psykiatria on täysin mielivaltaista, ja sairasta touhua, jossa ihmisiltä riistetään terveys, työ -ja opiskelukykyisyys, ja joissakin karmeimmissa -ja epäonnisimmissa tapauksissa jopa henki. Tämä kaikki tehdään ihmisten "auttamisen" nimissä. Totaalisen epähumaania -ja epäinhimillistä toimintaa, jota ei edes valvota kunnolla. Lääkärit saavat puoskaroida niin paljon kuin heitä itseään huvittaa, heillä on lupa ja omasta mielestään oikeus pilata muiden ihmisten elämä. En liioittele tämän sanoessani, lääkkeet voivat aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita, ja jos niitä ilmenee lääkkeiden käytön jälkeen, korvauksia et saa yhtään mistään.


  • "Suomalaistutkimuksen mukaan lasten-nuorten psyykenlääke käyttäminen on
   viimeisten 8v ajalla noussut". kts. edellä linkit.
   Hyvä että alkaa nousemaan julkisuuteen, nämä 'lääkitykset'! Mikä on vanhempien
   asema, kyse omasta lapsesta.


  • Noilla aineilla tuhotaan niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin terveys ja toimintakyky ja sitä kautta elämänlaatu. Sivusta seuraavana ei voi kuin todeta ilmeinen ja odottaa, että kansan enemmistö herää painajaiseen ja vaatii syylliset vastuuseen sekä muutoksia toimintaan.

   Kamalin kohtalo on lapsilla, jotka ovat psykiatrian valtaa vastaan käytännössä täysin puolustuskyvyttömiä. Psykiatria kusettaa aikuisia uskomaan alan myytteihin ja saa sillä lapsen vanhemmat vakuutettua, että Maijalle ja Matille amfetamiinit ovat hyvästä, vaikka aikuisille eivät ole. Tässäkin peräänkuulutan vanhempien vastuuta ottaa asioista selvää ja miettiä omilla aivoilla kehen luottaa ja mitä amfetamiinit ja "synteettinen kokaiini" metyylifenidaatti ihmisen terveydelle tekee.

   Toinen karmea kohtalo on iästäriippumatta heillä, jotka psykiatria on alistanut myrkytettäväksi-vaurioitettavaksi mielenterveyslain nojalla. Käyttämällä eufemismia hoito, psykiatrian ammattikunta ja valtio ovat onnistuneet vedättämään kansaa kuvittelemaan, että niin sanottu psykiatrinen hoito on aidosti hoitoa ja, että niin sanottu pakkohoito on kohteen omaksi parhaaksi. Psykiatrian orjille menevät lapsiuhrien lisäksi suurimmat empatiani ja pahoitteluni. Joku päivä vielä olkaamme tietoisia psykiatrian valheista ja ennen kaikkea vapaita psykiatrisesta orjuudesta. Se aika ei kuitenkaan ole vielä.


 • uten Ap jo totesikin ja niinkuin jotkut muutkin ihmiset ovat täällä samaa mieltä asiasta että lääkkeet tuhoaa ihmisen ja niin se kylläkin pitää paikkansa, yks eräs lääketieteellinen tutkimuskin on myös joskus osoittanut että, masennus ja psyykelääkkeillä voi olla yhteyksiä myös moniin autoimmuuni-sairauksiin ja yks mikä ainakin voi tulla mielleen niin on 1-Tyypin Diabetes, tuhoten ihmisen haiman Insullinia tuottavat saarekkeet ja niin siitä voi oikeesti aiheutua mahdollinen paskamainen koko eliniän kestävä paskamainen sairaus, joka ei sitten parane kirveelläkkään. että älkää vitussa syökö niitä masennuslääkkeitä, ne on oikeesti vaarallisia jo terveydelle ja muutenkin vittu ne mihinkään auta, entistä enemmän vaan tekee ihmisen hullumaks ja hullumaks jne... muuta jännää ja vähänkään liian iso annos voi tappaa ihmisen jo kertalaakista.

 • On ihan naurettavaa jos sellasesta asiasta edes keskustellaan onko vai eikö psyykelääkkeet oo haitallisia ihmiset kertoo ihan ite että niistä on haittaa ja omista kokemuksistaan ja netti on täynnä tarinoita siitä kuinka psyykelääkkeet on tuhonnu ihmisten elämän

 • Psyykenlääkkeet tappavat yli puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta ihmistä vuosittain Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy sydänsairauksien ja syövän jälkeen.

 • Kirjoittaja ei todennäköisesti ole koskaan sairastanut masennusta, jos olisi ei kirjoittaisi moista soopaa.

 • "Ei ole keksitty aidosti uusia ja tehokkaita lääkkeitä, todellisiin sairauksiin, jotka koskevat koko ihmiskuntaa, kuten syöpään ja verenpaineeseen, lääketeollisuus on myyntiä ylläpitääkseen keksinyt helpomman tien: Keksitään sairauksia, joita ei ole. Niihin ne tarjoavat lääkkeitä, joilla ei ole tehoa, mutta sillä ei ole väliä, koska ns. sairaat eivät ole sairaita."
  Ykkösdokumentti: Lääkkeitä terveille
  https://youtu.be/nM4WdU8syJ8

  "Kun rikos on johtanut tuhansien ihmisten kuolemaan, siihen pitäisi suhtautua rikoksena ihmiskuntaa vastaan. Meidän suhtautumiseemme ei pitäisi vaikuttaa se, tapettiinko uhrit pyssyillä vai pillereillä."
  -Tappava psykiatria ja lääkinnän harha (Peter Gøtzsche)

  "Lääketeollisuus on ainoa laatuaan siinä että se saa hyväksikäytön näyttämään jalojen tarkoitusperien toteuttamiselta."
  Squibbin entinen lääketieteellinen johtaja Yhdysvaltojen senaatin kuultavana
  -Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus (Peter Gøtzsche)

 • Tappava psykiatria ja lääkinnän harha (Peter Gøtzsche)
  Ei ole epäilystäkään, että psyykenlääkkeistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ne tappavat yli puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta ihmistä vuosittain Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy sydänsairauksien ja syövän jälkeen. Gøtzschen mukaan voisimme vähentää nykyistä psyykenlääkkeiden käyttöä 98 %:lla ja samalla parantaa ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lääkityksen lopettaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska ne aiheuttavat riippuvuutta. Koska vieroitusoireet voivat olla pahoja, lääkitys on usein lopetettava asteittain. Kirjassaan Gøtzsche murtaa myytit, joita johtavat psykiatrit – usein lääkefirmojen palkkalistoilla olevat – ovat vaalineet vuosikymmenten ajan salatakseen sen tosiasian, että biologinen psykiatria on epäonnistunut. Biologinen psykiatria näkee lääkkeet ratkaisuna käytännössä kaikkiin ongelmiin, mutta potilaat ovat usein eri mieltä. Lääkkeet tehoavat toivotusti vain pieneen osaan potilaista, mikä johtaa usein siihen että turhautuneet psykiatrit tekevät lisää diagnooseja, määräävät lisää lääkkeitä isompina annoksina ja aiheuttavat entistä suurempia vahinkoja potilailleen. Sitruuna Kustannus julkaisi keväällä 2014 Peter C. Gøtzschen kirjan Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus – Näin lääketiede on turmellut terveydenhoidon. Kirja sai valtavan mediahuomion ja professori Gøtzsche vieraili Suomessa syyskuussa 2014 Suomen Psykologiliiton kutsumana. Kirja sai Britannian lääkäriliiton BMA:n kirjallisuuspalkinnon sarjassa Basis of Medicine. Kirjan julkaisun jälkeen keskustelu lääkkeiden tarpeellisuudesta ja lääkeyhtiöiden rumasta pelistä ihmisten hengillä on käynyt kiivaana myös Suomessa.

  https://www.adlibris.com/fi/kirja/tappava-psykiatria-ja-laakinnan-harha-9789525701586

  Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus (Peter Gøtzsche)
  Miksi reseptilääkkeet aiheuttavat länsimaissa kolmanneksi eniten kuolemia sydänsairauksien ja syövän jälkeen? Peter C. Gøtzsche paljastaa tässä ajatuksia herättävässä kirjassaan, miten lääkkeitä määrätään väärin, kuinka liiketavat ovat korruptoituneet ja miten laitonta lääkemarkkinointi on. Kirja paljastaa, miten lääkäreitä lahjotaan ja lääketutkimusten tuloksia pimitetään, miksi eri lääkkeiden yhteisvaikutuksista ei tiedetä ja miksi lääkkeiden käyttöä ei haluta rajoittaa. Gøtzschen mukaan lääketeollisuuden liiketoimintamalli muistuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen tärkein tavoite on suuret voitot, ei suinkaan potilaan terveys. Potilaiden luottamus lääkkeisiin perustuu hengenvaaralliseen illuusioon, että ne ovat turvallisia koska ne ovat testattuja ja hyväksyttyjä. Peter C. Gøtzsche väittää, että olemme erittäin tappavan lääke-epidemian keskellä ja hän esittää useita vallankumouksellisia ajatuksia perusteellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Kirja on julkaistu syksyllä 2013 Englannissa ja Tanskassa ja sen oikeudet on myyty lähes 10 maahan. Tanskassa kirja nousi myydyimpien tietokirjojen kärkeen välittömästi sen ilmestymisen jälkeen.

  https://www.adlibris.com/fi/kirja/tappavat-laakkeet-ja-jarjestaytynyt-rikollisuus-9789525701401

 • Here are three sets of proven facts totally at odds with medical propaganda:

  First, antidepressants don’t prevent suicide; they cause it.

  Second, antidepressants almost never cure depression and instead they frequently worsen depression.

  Third, Antidepressants never cure biochemical imbalances. Instead, they always cause them. There are no known biochemical imbalances in the brains of depressed people until they start taking psychiatric drugs and every person who takes one of these drugs end up with a significant biochemical disturbance in the brain.

  Conclusion? Antidepressants are a hoax

  - Dr. Peter Breggin

 • Parhaita kirjoituksia ja niin TOTTA. Lääkkeet pilaavat ihmisen.

 • Erityisesti nuoret, jotka joutuvat psykiatrin pyöritykseen jotka määräävät lääkkeitä joilla paino nousee jopa 30 kiloa pienessä ajassa,sitä ihmettelen.Eikö tosiaan ole parempia lääkkeitä uupumukseen,esim.yliopisto-opiskelijoille.

 • Masennus (Aku Kopakkala)
  "Puoli miljoonaa suomalaista syö mielialalääkkeitä. Silti masennus ei parane vaan kroonistuu, ja on yleisin diagnoosi ennenaikaisen eläköitymisen taustalla.Kuinka masennuksesta tuli kansantauti? Onko lääkehoito varmasti paras vaihtoehto yksilön tai yhteiskunnan kannalta? Tässä kirjassa esitellään monia tehokkaaksi todettuja hoitomenetelmiä. Siinä myös tutkitaan kriittisesti vallitsevaa hoitokäytäntöä, jonka keskiössä ovat serotoniinitasapainoon vaikuttavat lääkkeet - sekä sen taustalla olevaa lääketeollisuuden tutkimusta.Masennus - suuri serotoniinihuijaus tarjoaa vaihtoehtoja kaikille, joita mielen pulmat askarruttavat - sekä masentuneille, heidän läheisilleen että hoitaville tahoille. Teos eroaa radikaalisti aiemmista suomalaisista alan julkaisuista, sillä se rakentuu alkuperäistutkimuksille ja on lähdekriittinen. Se pyrkii osaltaan myös muuttamaan suomalaisia käytäntöjä.Psykologi Aku Kopakkala työskenteli terveydenhuoltoyritys Mehiläisessä 10 vuotta työpsykologian ja psykoterapian palveluiden johtajana sekä sen jälkeen neljä vuotta kuntoutusjohtajana. Mehiläinen päätti irtisanoa Kopakkalan kesäkuussa 2014 sen jälkeen, kun tämä oli YLE TV1:n MOT-ohjelmassa viitannut tutkimustuloksiin, joiden mukaan SSRI-lääkkeet eivät sovellu pitkäaikaiskäyttöön ja saattavat olla syynä masennuksen kroonistumiseen."
  https://www.adlibris.com/fi/kirja/masennus-9789522603449

 • Sinä et sitten vain ole tarpeeksi viisas ymmärtämään psykologiaa:)

  No fence. Sinä voit oppia sitä, jos vain päästät vihastasi irti:)

  Vielä yksi hymynaama piristämään päivääsi:)

 • Ilmiselvä trolli :)

  Taidat puhua nyt itsestäsi :)

 • Vai pitäskö ne oikein lopettaa niije käyttö eikä psykiatrit sais määrätä enää lääkkeitä??
  Näinkö meinaatte?
  Mix tää viha lääkkeitä kohtaa?
  Ne pelastaa useita ihmisiä.
  Usea teistä on varmasti jotenki lääkekammoinen ja todennäköisesti ei oo uinu ns syvissä vesissä vai onko näin?
  Kai tajuutte sen, ettei pelkkä puheterapia tai vitamiinien popsiminen poista esim itsemurha-ajatuksia?
  Jos noin luulette, olette idiootteja.
  Akuuttiin ongelmaan lääke on paras ratkaisu + hyvä puheterapia.
  Puhun omasta kokemuksestani.
  Jos lääkkeitä ei jaettaisi ennää, niin kuolleisuus lisääntyisi HUIMASTI.
  Sitähän jotkut kai haluaaki.
  Joillaki voi olla mielessä ns pahat ajatukset.
  Mun psykologi sanoi näin minulle, ei mun oma mielipide vaan psykologi sanoi näin, että joillaki voi olla pahat taka-ajatukset.
  Hän sano ettei kannmata uskoa niitöä.

  • Minulle syötettiin lievään masennukseeni masennuslääkettä, jonka seurauksena tuli itsemurha-ajatuksia, vaikka niitä ennen lääkettä ei ollut. Lääkäri totesi, että nyt olet psykoottisesti masentunut, lisäsi masennuslääkkeen annosta ja pakotti lisäksi syömään antipsykoottia. Menetin seksuaalisuuteni ja sain metabolisen oireyhtymän. Psykiatria pilasi elämäni.


 • "Psyykelääkkeistä on haittaa ihmisille. Niistä tulee huono olo ja ne aiheuttaa ongelmia ihmisille. Ne tekee ihmisen masentuneeks ahdistuneeks aggressiiviseks väkivaltaseks ja itsetuhoseks ja saa ihmisen ajattelemaan ittensä tappamista. Ne vaikuttaa ihmisen tunteisiin ja käytökseen. Ne vaikuttaa ihmiseen haitallisesti monella tavalla. Ne tuhoo ihmisen elämän. Psyykelääkkeet aiheuttaa sanoinkuvaamattoman määrän pahoinvointia ongelmia ja kärsimystä ihmisille. “Haitta” on tässä vaan todella lievä sana kuvaamaan sitä minkälaista tuhoa noi psyykelääkkeet saa aikaan ihmisille joten ehkä “tuho” olis paremmin kuvaava sana.

  Psyykelääkkeen lopettamisen jälkee tulee ihan helvetillinen olo. Sen jälkee ku lopettaa psyykelääkkeen niin psyykelääkkeen aiheuttamat haitat voi kestää kuukausista vuosiin ja senkää jälkee ihmiset ei välttämättä tunne oloaan mitenkää hyväks tai ainakaa sellaseks mitä se oli ennen ku ne käytti psyykelääkettä. Monella on todella huono olo ja erilaisia ongelmia sen jälkee ku ne lopettaa psyykelääkkeen ja viel vaikka psyykelääkkeen lopettamisesta olis jo tosi pitkä aika siis vuosia. Moni on sanonu et niil oli ihan hyvä olo ennenku ne alotti käyttämään psyykelääkettä mut todellinen huono olo ja ongelmat tuli psyykelääkkeen käyttämisestä ja sen jälkee ku ne lopetti sen psyykelääkkeen.

  Ihmisten onki yleensä vaikee lopettaa psyykelääke koska niille tulee niin huono olo sen jälkee ku ne lopettaa psyykelääkkeen. Ihmisen keho tulee riippuvaiseks psyykelääkkeestä ja joka kerta ku psyykelääkettä yrittää lopettaa niin tulee hirvee olo ja sit joutuu ehkä taas alkaa käyttämään psyykelääkettä. Tää huono olo on psyykelääkkeen aiheuttamaa haittaa. Psyykelääke saa aikaan jotain muutoksia ihmisen kehossa ja sen takii ihmisel tulee huono olo ja ongelmia. Nää on psyykelääkkeen aiheuttamia haittoja tai “haittavaikutuksia”. Psyykelääkkeet tekee ihmiselle jotain mut en tiiä mitä. Yleensä ihmiset ei välttämättä edes ite tajuu et psyykelääkkeestä on haittaa. Ihmiset ei välttämättä tajuu et se on se psyykelääke mistä tulee huono olo ja mikä aiheuttaa ongelmia. Tai sitä ei välttämättä tajuu sillon ku käyttää psyykelääkettä. Yleensä psyykelääkkeen aiheuttamat haitat tajuuki vast sit ku lopettaa psyykelääkkeen ja pahin olo ja pahimmat ongelmat tuleeki vast sit.

  Ensin annetaan psyykelääkettä mikä tekee ihmisen huonovointiseks itsetuhoseks ja joka aiheuttaa ongelmia ja sit psykiatri sanooki et se huonovointisuus itsetuhosuus ja ne ongelmat on esim sitä masennusta tai jotain muuta “psykiatrista diagnoosia” vaikka psykiatriset diagnoosit ei selitä mistä asiat johtuu. Se onki just ovela tapa huijata ihmisiä johtaa ihmisiä harhaan. Ihmiset voi ollaki siin uskossa et niitten “oireet” johtuu “psykiatrisesta diagnoosista” vaikka psykiatriset diagnoosit ei selitä mistä asiat johtuu. Kaiken lisäks psyykelääkkeet aiheuttaa just niitä “oireita” mihin niitä määrätään niitä “oireita” mitä on eri “psykiatrisissa diagnooseissa”.

  Ihmisten huono olo ja ittensä tappamisen ajatteleminen johtuu psyykelääkkeistä. Psyykelääkkeet on syynä itsemurhiin. Jos halutaan ettei ihmiset tee itsemurhia tai väkivaltaa itelleen tai muille ja jos halutaan ettei ihmiset voi huonosti niin sillon psyykelääkkeet pitäis kieltää kokonaan.

  Netti on täynnä juttuja jossa ihmiset on kertonu et psyykelääkkeistä on ollu haittaa niille ja siitä kuinka huonosti ihmisille on käyny psyykelääkkeitten kans."
  ...

  http://pesarijapallo.blogspot.fi/2017/10/tuhoavat-psyykelaakkeet-tuhoava-psykiatria-ja-tuhoava-laaketeollisuus.html

 • “Masennuslääkkeet lisäävät itsemurhan ja väkivallan riskiä kaikenikäisillä:

  Enää ei voi epäillä, etteivätkö masennuslääkkeet olisi vaarallisia tai voisi aiheuttaa itsemurhia ja murhia kaikenikäisillä . Masennuslääkkeillä on monia muitakin merkittäviä haittoja, ja niiden hoidollinen hyöty on kyseenalainen. Sen vuoksi johtopäätökseni on, että niitä ei pitäisi käyttää lainkaan. On absurdia käyttää masennukseen lääkkeitä, jotka lisäävät itsemurhan vaaraa, kun psykoterapian tiedetään vähentävän sitä.

  Meidän pitäisi tehdä kaikkemme välttääksemme masennuslääkkeiden aloittamista ja auttaaksemme niitä käyttäviä lopettamaan ne pienentämällä annoksia hitaasti ja tarkassa valvonnassa. Masennuksesta kärsivien tulisi saada psykoterapiaa ja psykososiaalista tukea, ei lääkkeitä.

  - Peter Gøtzsche”

  http://akukopakkala.fi/professori-gotzsche-halusi-varoittaa-suomalaisia-laakareita-vaarasta/

  Koko teksti
  https://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2017/02/Gøtzsche-Masennuslääkkeet.pdf

 • On aina mielenkiintoista lukea, että joku on jo 8 vuotta sitten osannut todeta, ettei psykiatria ole lääketiedettä. Lämmittää sydämestä nähdä.

 • Kysymys on siitä että ihminen saadaan pidettyä lekassa ja kontrollissa. Jos ihminen alkaa vaatimaan oikeuksiaan niin ihminen määrätään mielisairaalaan ja siitä kovat psykoosilääke kuurit ja ihmisestä tulee niin pelokas ettei se uskalla enää edes nettiin kirjoitella. Näin saatanaa palvelevat ihmiset saavat jatkaa toimintaansa mitä nyt sitten huijaavatkin.

 • Huom! Tämän keskustelun aloituspuheenvuoro on huhtikuulta 2009. Silloin jo on ollut tosi paljon tieteellistä tietoa psyykenlääkkeiden todellisista vaikutuksista. Miksi niiden käyttöä ei heti silloin kielletty? Psykiatrinen kansanmurha on saanut jatkua kenenkään häiritsemättä. Milloin aloituspuheenvuorossa mainitut teokset on julkaistu? Milloin muuten olivat ensimmäiset gang stalking /sähkömagneettinen häirintä -tapaukset. Olivatko samana vuonna vai aikaisemmin? Voisiko gang stalking olla reaktiota tosiasioiden ilmituloon eli todellakin psykiatrialähtöistä kuten monet ovat arvelleetkin?

 • psyykemyrkyt köyhdyttävät rehellisiä ahkeria ihmisiä, koska ne maksatetaan rehellisillä ihmisillä, ei niillä joista tehdään hulluja noiden myrkkyjen avulla.

 • ihmiset on psykiatrien koekaniineja...tiesitkö?

 • söin tässä joitakin vuosia sitten kaikkia psyykenlääkkeitä mitä ihminen vain voi saaada. Koska lihoin 20 kg ja muutenkin voin huonosti niistä (pyörrytti, tasapaino-ongelmia, jne) niin lopetin pikkuhiljaa ilman että kerroin lääkäreille tästä. Nykyään voin paljon paremmin fyysisesti mutta vaikka voin psyykisesti joskus erittäin huonosti en ota enää lääkkeitä koska tiedän että se menee ohitse aina ajan kanssa. En tietenkään kerro tästä lääkärille annan vaan sen kuvan että juu syödään syödään lääkkeitä ja ovat niin hyviä että:))). Istun muitten huuruäijien ja ämmien kanssa samassa kahvikokouksessa ja huomaan että itse olen selvä ja muut "kännissä".
  Joitakin rippeitä tuo lääkkeiden syömisaika kumminkin jätti mutta ei ainakaan enää pahene.
  Tätä teen siksi kun haluan olla sairaseläkkeellä vielä jonkin aikaa. Minä en niitä myrrkyjä enää koskaa syö!! Lääkärit odottavat että maksani munuaiseni tai jokin muu posahtaa mutta näin ei tu käymään ja sitten ehkä rupeavat epäilemään jotain mutta siihen mennessä olenkin jo mukana työelämässä. Hahhah!!

  • koko perheemme voimalla !


 • Psyykelääkkeet aiheuttavat niinsanottuja "mielisairauksia" tai "mielenterveyden ongelmia". Ne aiheuttavat juuri niitä ongelmia joihin niitä määrätään.

  • Sanoit just oikein! Ei mitään mielen sairauksia ole olemassakaan! Psykiatrit ovat saaneet huimat rahat lääketehtailta!
   Jotta määräisivät lääkkeitä ihmisille, jotka eivät ikinä tule parantumaan "kuvitelluista" sairauksista, kuten "masennus", sairaus jota ei ole edes olemassa! Muualla kuin "potilaan" mielikuvituksessa!
   Nyt "potilas" olla höllöttelee sairauspvrahalla ja kun hyvin osaa näytellä, niin pääsee sairauseläkkeelle!
   Kannatan näitä lääkkeiden ja psykiatrian vastustajia, jotka ovat oivaltaneet tämän seikan!
   He ovat nousseet näitä "mukasairaita" vastaan, jotka röyhkeästi ja häikäilemättä käyttävät psykiatriaa ja mielialalääkkeitä keppihevosenaan.
   Näiden "mukasairaiden" yhteiskunnalle aiheuttamat kulut sairauspoissaoloineen ja eläkkeiden maksuineen on tulonsiirtoa OIKEILTA sairailta pois!
   MITÄÄN MIELEN SAIRAUKSIA EI OLE!
   On vain luusereita jotka kuppaavat veronmaksajia psykiatrien keksimiin "sairauksiin" vedoten!
   Kaikki psykoterapia, psykiatrien määräämät sairauspoissaolot, mielenterveyshoitajat, psykiatrit, mteläkkeet ON LOPETETTAVA!
   Luuserieläkeläiset määrättävä töihin!
   Näin pelastamme yhteiskuntamme.


 • Asbestin vaarallisuus tiedettiin parikymmentä vuotta ennen kuin se vihdoin kiellettiin. Kuinka kauan psyykenlääkkeiden käytön annetaan jatkua ennenkuin ne kielletään?

 • https://fi.wikipedia.org/wiki/Psykologi

  Ammatteina psykologi ja psykiatri sekoitetaan usein keskenään. Toisin kuin psykiatrit, psykologit eivät Suomessa aseta lääketieteellisiä diagnooseja (ICD-10) eri mielenterveyden häiriöille eivätkä määrää lääkkeitä. Sen sijaan psykologi voi esimerkiksi tutkimustensa, osaamiskompetenssinsa sekä kriittisen asiantuntijuutensa [5] keinoin tehdä psykodiagnostiikkaa eli kuvailla ongelmien luonnetta, kartoittaa asiakkaan vahvuuksia ja selvittää keinoja asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Niin psykiatri kuin psykologikaan ei voi tarjota Kelan korvaamaa psykoterapiaa käymättä lisäksi erillistä psykoterapeuttikoulutusta (erikoistumiskoulutus, 3–5 v). Psykologin koulutus sinänsä mahdollistaa kuitenkin terapeuttisen asiakastyön sekä ohjauksen ja neuvonnan.

 • Homeopatia auttaa paljon tehokkaammin ja pysyvämmin jos vain löytää hyvän homeopaatin. Suomessa ovat vähän varovaisia ja antavat vain yhden lääkkeen kerralla mikä tietää pitkää hoitoaikaa kun esim kaksi kolme lääkettä johtaa usein nopeammin ja kivuttomammin tuloksiin.

  Lisäksi näistä koskettavista tarinoista voisi olla apua, https://beforeitsnews.com/v3/health/2018/2864550.html

 • Homeopsykiatria

 • Psyykelääkkeet (eli siis myrkyt tai huumeet) on tuhonnu monen ihmisen elämän

 • Juu useat lääkärit saavat vähän sponsorirahaa lääkeyhtiöiltä. Siinäpä turhaan syöt lääkkeitä.

 • Neuroleptit eivät tutkitusti tehoa edes skitsofreenikoilla edes lyhyellä aikavälillä sen lisäksi, että niillä on tuhottu vuosikymmenien aikana miljoonien ihmisten terveys ja toimintakyky. Tätä on perusteltu sillä, että skitsofrenia on niin vaikea sairaus, että lääkitys on pakollinen ja sitä voi määrätä jopa vastoin tahtoa. Mitäköhän sanottaisiin, jos esimerkiksi johonkin somaattisesti sairauteen määrättäisiin vastoin tahtoa lääke, jonka avulla 13 % potilaista toipuu , 19 % tila huononee tai ei parane yhtään ja 67 % potilaista ei saavuta remissiota löysemmiltä kriteerillä edes lyhyellä aikavälillä, saati sitten pitkällä? Ja tämä arvio vielä liioittelisi tehoa, koska kokeet tehtäisiin aina hyvin valikoiduilla potilasryhmillä? Voi hyvin olettaa, että tehosta tippuu puolet pois, kun tullaan lääkityksellä suotuisasta tutkimusasetelmasta todellisuuteen. Psykiatreille on näin ollen lakiin kirjattu oikeus syöttää potilaille heikkotehoisia vaarallisia lääkkeitä vastoin hänen omaa tahtoaan. Kyse on ihmisoikeusrikoksesta ja se rikkoo kidutuksen ja halventavan kohtelun kieltäviä ihmisoikeussopimuksia räikeästi. Erityisen haavoittuvaisia asemassa olevat alaikäiset ja vanhukset ovat kaikkein suurimpia uhreja tälle myrkkyjen pakkosyötölle.

  https://www.madinamerica.com/2018/10/how-well-do-neuroleptics-work/

  • Psykiatreilla ei Suomessa ole laillista oikeutta pakkolääkitä ketään sairaalan ulkopuolella. Näin on ollut ainakin niin kauan kuin nykyinen mielenterveyslaki on ollut voimassa eli liki kolmekymmentä vuotta, sairaalassakin vain jos ihminen on muiden trveydelle tai turvallisuudelle vaarallinen. Psykiatrit ovat liki järkiään psykopaatteja, jotka tekevät mitä lystää, ihmisten psyykkisen ja fyysisen terveyden kustannuksella, niin kauan kunnes STM ja poliisi toivottavasti joskus heidän tekemisiinsä puuttuvat.


 • Mutta jos ajatellaan että, kaikki kuolee joskus. Niin silloin useimmilla tutkimuksilla joista uutisoidaan lehdissä menettää merkityksensä koska elämää voi jatkaa normaalisti. Kuolema tulee jos on tullakseen.

  • Pointtihan on tuntea ja ymmärtää elämän ja sen laadun viholliset ja taistella niitä vastaan. Ilman kehittyvää lääketiedettä ihmisen keski-ikä olisi edelleen about 20 vuotta. Sun logiikalla on siis turha elää, koska kuitenkin kuollaan.


  • öööökhänädä kirjoitti:

   Pointtihan on tuntea ja ymmärtää elämän ja sen laadun viholliset ja taistella niitä vastaan. Ilman kehittyvää lääketiedettä ihmisen keski-ikä olisi edelleen about 20 vuotta. Sun logiikalla on siis turha elää, koska kuitenkin kuollaan.

   Totta puhuen lääketiedettä enemmän elämän pitkittymistä selittyy elintason nousu, hygienia (parantuneet viemäriverkostot, ravinnon turvallisuus jne.) ja raskaan kuluttavan työn väheneminen. Samassa yhteydessä voidaan korkeintaan puhua jostain antibiooteista ja rokotuksista, mutta muuten lääketiede ei ole vastuussa läheskään niin suuressa määrin eliniän pidentymisestä, kuin väität. Hyvin harva lääketieteellinen edistysaskel on vaikuttanut samassa määrin, kuin viemäriverkoston rakentaminen ja jätteiden käsittelyn kehittyminen ja parantunut hygienia ruuan suhteen. Tämä saa aivan liian vähän huomiota, koska kyse on sinullekin kai itsestäänselvyyksistä. Elinikä kuitenkin alkoi nousta länsimaissa ennen antibioottien kehittymistä osin juuri näiden takia yhdistettynä teknologisen kehityksen mahdollistamaan tehostuneeseen tuotantoon ja sen johdosta kohonneeseen elintasoon. Lääketieteessä keksitään hyvin harvoin mitään, joka merkittävästi nostaisi elinikää. Itse asiassa esimerkiksi Yhdysvalloissa siellä ollaan keksitty innovatiivisesti lääkeyhtiöiden toimesta sellainen nerokas keksintö, joka päin vastoin on laskenut amerikkalaisten elinikää. Sitä kutsutaan opioidiriippuvuudeksi, joka lähti reseptillä saatavien kipulääkkeiden holtittomasta markkinoinnista. Joitakin henkeä pelastavia hoitoja varmasti keksitään, mutta myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla on huomattava merkitys eliniän kehittymiseen.


 • Palstalla lääke- ja hoitovastaisuuteen taipuvaiset, sekä salaliittouskovaiset, ihmiset agitoi muita ja leikkii "asiantuntijaa". Lääke- ja hoitovastaisuus kun on syystä jos toisestakin osa taudinkuvaa. On totta, että kaikille kaikki lääkkeet ei sovi, tai ne ei tehoa odotetulla tavalla, tai aiheuttaa sivuoireita. Joihinkin sairauksiin kehitettyjen lääkkeiden pitkäaikaiskäytössä on ilmennyt haittavaikutuksia. Nämä ovat kehitykseen kuuluvia asioita, jossa ihminen ajoittain vaikuttaa olevan kuin "koekaniini". Usein lääkäri joutuu vaihtamaan lääkkeen/lääkkeet, koska niiden yksilöllistä vaikutusta on mahdotonta tietää etukäteen. Se taas on valhetta, kun em. eriasteisten ongelmien vuoksi luodaan yleistyksiä hoidon ja lääkkeiden toimimattomuudesta, tai öyhötetään salaliitoista ja huijauksista, tai tahallisista myrkyttämisistä. Ilman alati kehittyvää lääketiedettä aivoperäiset ongelmat olisivat tuhat kertaisesti vakavampi ongelma. Lääketiede ei ole vihollisemme siitäkään huolimatta, että alalla on paljon korruptiota. Vihollisuusharhat syntyy sairastuneessa ja kärsineessä mielessä.

  Ja ei, en ole lääketieteen palkkaama trolli, vaikka palstalla kyllä uskotaan tähänkin vahvasti^^

  • Sinä olet kaukana asiantuntijasta.

   Minä olin lääkkeiden koekaniini. Minulle määrättiin lääkkeitä kertaakaan mainitsematta pitkäkestoisen käytön tutkimuksen puutteista, vieroituksen tutkimuksen ongelmista (ei mainittu kuinka vaikeita vieroitusoireet voi olla), olennaisista haittavaikutuksista, siitä että olin osa laajaa "ihmiskoetta" jossa jotain lääkkeitä vaan kylvetään laajalle osalle ihmisiä tietämättä täysin a)lääkkeen toimintamekanismia b) lääkkeillä joiden toimintamekanismin periaatteen teoriat vaan vaihtelee aikojen saatossa serotoniinitasojen vajavaisuudesta ties mihin (kusetusta) ja potilaalle voi kusettaa ties mitä lääkkeiden käytön syyksi c) Koska lääkkeitä määrätään pitkäksi aikaa kuitenkin alussa tutkimuksien ollessa lyhyitä, ihmiset joutuvat osaksi koetta mitä eivät tiedä missä voi paljastua odottamattomia haittoja.

   Olin nuori ja naiivi kun lääkkeet otin käyttöön. Nykyään en enää ole.enkä pidä enää lääkäriä ja lääketiedettä jalustalla.

   Kun kohtasin pahoja ongelmia vieroitusoireiden kanssa pitkäaikaiskäytön lopetuksessa, mikä oli kunnia-arvoisten lääkärien reaktio?

   Määrätä lisää lääkkeitä joilla olo meni kuin syöksyen alaspäin. Olin lääkkeenvaihtolimbossa kuukausia, satutettuna lääkkeillä. Saaden voimakkaita haittavaikutuksia joka johti annosten ylöskasvattamiseen purun sijaan ja lääkkeiden päällekkäin määräämiseen. Ihme etten kuollut tuolla reitillä. Mielessä kävi. Olo oli niin kamala noilla lääkkeillä mutta siltikään lääkäri ei nähnyt ongelmaksi lääkkeet vaan ratkaisuksi lääkkeet. Minulle selvisi lääkkeiden vahingoittava ja haitallinen luonne. Niiden todellinen luonne.

   Potilaat eivät saa tehdä oikeasti päätöstä riskit ja hyödyt punniten käytöstä, koska vain murto-osa riskeistä mainitaan. Minulle ei mainittu lopetusvaikeuksia kohtaan eikä muita merkityksellisinä pitämiäni asioita, yleisiä haittavaikutuksia jotka vaikuttaa elämämlaatuun.

   Kohta olen vapaa lääkkeistä. Oloni on kohentunut. Olen saanut vertaistukea potilaista vertaistukiryhmissä lääkevähennyksiin. Lääkärin ohjeita en enää noudattanut vaan tein vieroituksen hitaammin pienemmillä pudotuksilla enkä ole suostunut enää mihinkään lääkkeisiin.

   Elämä voittaa jälleen.

   Twitter hashtag " morethan2weeks "


  • "Se taas on valhetta, kun em. eriasteisten ongelmien vuoksi luodaan yleistyksiä hoidon ja lääkkeiden toimimattomuudesta, tai öyhötetään salaliitoista ja huijauksista, tai tahallisista myrkyttämisistä. Ilman alati kehittyvää lääketiedettä aivoperäiset ongelmat olisivat tuhat kertaisesti vakavampi ongelma. "

   Mikä on sinusta on "aivoperäinen ongelma" ja millä perustelet tuon, että ne olisivat tuhat kertaisesti vakavampi ongelma, jos näitä lääkkeitä ei olisi markkinoilla? On esitetty jopa väitteitä ihan paljon siteerattujen asiantuntijoiden suusta, että ne tuottavat enemmän haittaa kuin hyötyä. Tiedätkö sinä oikeasti alkeellisellakaan tasolla, mistä puhut? Jos tiedostat lääketieteen korruption, niin mistä hitosta sinä olet saanut vankkumatonta näyttöä siitä, että mielenterveyden ongelmien ennuste olisi paljon huonompi ilman lääkkeitä? Tietääkseni esimerkiksi skitsofrenian ennuste on joidenkin tutkimusten mukaan viime vuosikymmeninä pikemminkin heikentynyt kuin parantunut länsimaissa, ja masennuslääkityksen levitessä masennuksesta johtuneet työkyvyttömyyseläkkeet ovat räjähtäneet käsiin. Luulisi, että työkyvyttömyyseläkkeet eivät ainakaan merkittävästi nousisi tällaisten vallankumouksellisten aivolääkkeiden tultua markkinoille.

   Käypä hoito -suositukset perustuvat lääkeyhtiöiden rahoittamille lyhyen aikavälin tutkimuksille, joita erästä kuuluisaa salaliittoteoreetikkoa ja paranoidikkoa Peter Gotszchea lainaten, ovat yhtä uskottavia kuin jos syytetyn annettaisiin päättää itse omasta tuomiostaan oikeudenkäynnissä. Ehkä sinä "mieleltäsi terveenä" pidät tätä argumenttia vainoharhaisena, sillä eihän voittoa tuottavat yhtiöt mitenkään omaa intressiä suosia omia lääkkeitään rahoittamissaan kliinisissä tutkimuksissa. Pidät varmaan todella paranoidisena myös salallitttoteoreetikko Peter Gotszchen ehdotusta, että lääketutkimusten rahoitusta pitäisi uudistaa verottamalla lääkkeitä lääketutkimusrahastoa varten, ja tämä tuottaisi sitten riippumatonta tutkimusta lääkkeiden hyödyistä ja haitoista. Hänen toinen paranoidinen ehdotuksensa liittyy kliinisten kokeiden kestoon. Hänen mukaansa kliinisten kokeiden kestoa tulisi pidentää etenkin silloin, jos aikomuksena on lääkitä ihmisiä vuosikausia, eikä vain kahta viikkoa, kuten monissa tutkimuksissa on laita. Hänen sinusta ehkä toki mieleltään täysin sairas argumenttinsa on se, että harva lääke tuo niin merkittäviä hyötyjä kansantaloudelle, että niiden pääsyä markkinoille pitäisi vauhdittaa parin viikon pikatutkimuksilla. Terveen mielen omaavana pidät paljon parempana ideana, että annetaan sitä vastoin tuhansien ihmisten vammautua ja kuolla koekaniineina, koska olet lukenut joskus jostain lääkeyhtiön markkinointiesitteestä tai kuullut jonkin hienon tittelin omaavan tohtorin puhuvan tohtorinhattu päässään, että nämä vallankumoukselliset lääkkeet korjaavat aivojen patologiset tilat ja suojelevat kaikelta pahalta. Tällä tavalla suojellaan kansanterveyttä eikä rahat mene hukkaan turhan pitkiin kliinisiin lääketutkimuksiin.

   Ei ole mitään syytä itsessään olettaa, että lääkkeet tuottaisivat kansanterveydelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Haluaisi oikeasti, että oikeasti perustelisit oletuksesi jollain tasolla. Toisit esille jotain tutkimuksia, joiden mukaan lääkkeet ovat itsessään systemaattisesti yhteydessä parempaan toimintakykyyn ja vähäisempään psyykkiseen oireiluun pitkällä aikavälillä todellisissa olosuhteissa. Kun kerran olet niin terve mieleltäsi ja tiedät paremmin kuin me wanna-be-asiantuntijat, niin voisit edes vähän argumentoida näkemyksiäsi. Sinulla voisi olla meille tietämättömille mielisairaille paljon annettavaa. Minäkin voisin ehkä sitten jopa ymmärtää, että se että psykiatri melkein tappoi minut lääkemääräyksillään eikä välittänyt saamistani vakavista sivuoireista, oli vain välttämätön uhri, joka on lääketieteen kehityksen eteen tehtävä.


  • "Lääke- ja hoitovastaisuus kun on syystä jos toisestakin osa taudinkuvaa. On totta, että kaikille kaikki lääkkeet ei sovi, tai ne ei tehoa odotetulla tavalla, tai aiheuttaa sivuoireita. "

   Sinä ehkä osaat tuoda valoa pimeyteen ja kertoa suuressa sivistyksessäsi, että mitä ihmeen aivopatologinen tila on raiskatuksi joutuminen? Tai koulukiusaamisesta traumatisoituminen? Mitä lääkitystä suosittelisit, millä annoksella? Jos inahdan sinulle, että vähän masentaa, niin millaisen aivojen toimintahäiriön sinä minulle naamastani ja sanoistani oikein diagnosoisit? Riittääkö edes kolme lääkettä, kaikki eri oireeseen? Onko liian vähän? Yksi siihen, että minusta tuntuu, että minua raiskataan ja nöyryytetään päivästä toiseen, toinen siihen, että olen tästä vähän masentunut ja lamaantunut ja kolmas siihen, että se ajoittain aiheuttaa ahdistuskohtauksia. Neljäs tietenkin siihen, etten saa unta ehkä kerran vuodessa, varmuuden vuoksi. Minä tarvitsen sinun sivistystäsi ja suurta laaja-alaista näkökulmaasi näiden hirvittävien naamasta ja kyselykaavakkeesta luettavien aivosairauksieni hallitsemiseen. En haluaisi olla sairaudentunnoton ja lääkekielteinen, mutta koin hoidon kerta kaikkiaan niin hengenvaaralliseksi ja nöyryyttäväksi, etten kyennyt hoitoon. Tiedätkö sinä miltä tuntuu, kun henkeäsi uhataan? Kun tajuat, että sinua hoitava lääkäri on vaarallisen välinpitämätön ja tietämätön määräämistään lääkkeistä ja hoitamistaan ongelmista? Minun oli pakko lopettaa hoito kesken, ymmärräthän sinä?

   Ehkä sinun kaltaisten aivoiltasi normaalien ihmisten on vaikea ymmärtää tällaisia patologisen paranoidisia tiloja, mutta toivon että edes yrittäisit. Minä en vain koe, että raiskatuksi joutuminen on lääkittävä aivosairaus. Olen pahoillani, mutta koen myös, että tämä tulkinta on perusoikeuteni. Minulla on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen, vaikka se sinun kaltaiselta puhtaan ja kauniin tieteen edustajalta tuntuisikin pahalta ja loukkaisi sinun kaunista ja ihmeellisen täydellisen tieteellistä maailmankuvaasi, jossa vallankumouksellinen lääkitys on poistanut raiskatuksi joutumisen aivopatologiset tilat tai ainakin saattanut sen oireet parempaan hallintaan, kuten te meitä mielisairaita tietävämmät ja suuresti sivistyneet älyköt niin kauniisti sanotte. Se on vähän kuin diabetes se raiskatuksi joutuminen, eikö vain? Kun vain testaa kymmenen eri lääkettä läpi parin vuoden aikana, niin lopulta löytyy se ihmelääke, joka poistaa kaikki ikävät muistot sinun päästäsi ja vapauttaa sinut elämään täyttä elämää? Yhtään parempi idea ei olisi kohdata vastoinkäymisiään ja jatkaa elämää ilman ensimäisenkään lääkeriippuvuuden kehittymistä? Ilman hengenvaarallisia, traumatisoivia lääkekokeiluja ja niitä varten kehittettyjä nöyryyttäviä pakkohoitojaksoja? Onko tämä ajatus niin tiedevastainen kuitenkaan, vai onko se vain vastoin sinun pientä maailmankuvaasi ja lääkeyhteiöiden intressiä?


  • Tiedätkö, miltä tuntuu kun oma alkoholilta ja hieltä haiseva isukkisi työntää kullinsa sinun perseseseesi joka ilta, kun olet 6-vuotias? Miltä tuntuu, kun sinua kiusataan väkivaltaisesti koko lapsuutesi ajan, etkä koskaan opi muodostamaan ensimmäistäkään kiintymyssuhdetta, joka ylläpitäisi mielenterveyttäsi? Kerro minulle, kuinka monta vuotta ja kuukautta pakkohoitoa ja kuinka monta lääkekoktailiyhdistelmää sinä käyttäisit itseesi, raiskattuun lapseen, jota ei kukaan koskaan rakastanut. Mikä lääkekoktailiyhdistelmä olisi lopulta paras, kuinka monta vuotta tai kuukautta sen löytämiseen menisi? Kuinka monta pakkohoitojaksoa tarvitaan, että potilas, joka kokee olevansa raiskattu ja nöyryytetty, ymmärtää olevansa geneettisesti viallinen ja aivosairas? Sinä kun olet tuollainen lääketieteellisesti orientoitunut pumpulissa kasvanut vajakki, niin voit valaista meitä paranoidisia mielisairaita vielä vähän, että mikä on todella tämä suunnaton lääketieteellinen edistys, jonka sinä raiskatun lapsen tappamisella saavutat?


 • Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. 1. Korinttolaiskirje 1

 • En puolustele lääkkeitä, mutta nykytilanteella jäädään ehkä kuitenkin plussan puolelle kokonaisuudessa jos verrattaisiin ettei lääkkeitä olisi olemassa. Kannabiksen laillistaminen muuttaisi varmaan tilannetta paremmaksi. Toisaalta siinäkin asiassa on puolensa.


  • Kannabis on yksi suurimmista psykoosisairauksien riskitekijöistä. Sen laillistaminen varmaan johtaisi elähdyttävän paljon tervepäisempään väestöön, kieltämättä uskottava hypoteesi! Kuule laillistetaan vaan kaikki muutkin laittomat huumeet, saadaan teikäläisten tervehenkistä aatemaailmaa seuraten taas kansan mielenterveys kohenemaan entistä ehommaksi. Koska teidän mittareillanne mielenterveyden edistäminen tarkoittaa yhtä kuin mielenterveysongelmasta johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden räjähdysmäinen kasvu, niin valmistautuisi sinuna varmuuden vuoksi maksamaan vielä vähän enemmän veroja, kyllähän sinultakin varmaan vielä löytyy veronmaksukykyä? Otetaan toiseksi mielenterveyden edistämisen mittariksi vaikka lääkeyhtiöiden /huumediilerien voiton kasvattaminen, niin saatte tuloksistanne vertailukelpoisia masennuslääkkeiden kanssa. Mitä suuremmat tuotot ja mitä enemmän mielenterveyseläkeläisiä, sitä paremmaksi tulkitsette mielenterveyden hoidollisen vasteen. Ehdottomasti suojelee kuule mielenterveyttä lääkkeet, jotka lihottavat massiivisen ylipainoiseksi, tuhoavat tunne-elämän ja seksuaalisuuden ja joiden teho masennuksen hoidossa plaseboon verrattuna on lukuisten meta-analyysien mukaan alle kliiinisesti merkitsevän tason noin 6 viikon lääkeyhtiöiden rahoittamista kliinisissä lääkekokeissa. Nämä meta-analyysit ovat tietenkin toki salaliittoteoreetikoiden tekemiä kuten täällä tuotiin esille, ja ne jotka niitä osaavat lukea ovat vain jotain tyhmiä wanna-ne-professoreja ja sairaudentunnottomia henkilöitä, joita pahat ja ilkeät salaliittoteoreetikot johtavat harhaan. Onneksi sentään teidän kaltaiset ihmiset ette osaa selvästikään lukea tieteellisiä tutkimuksia ettekä selvästikään hahmota asioiden syy-seuraussuhteita, säästytte aivan hirvittävältä aivopesulta.


  • Tuo on kyllä raakuudessaan ihan omaa luokkaansa. Syitä on oikeastaan turha edes miettiä, ne jää aina enemmän tai vähemmän pimentoon. Voimme vain kädetpuuskassa pyöritellä päätä ja ihmetellä.


  • Hjjfdlk kirjoitti:

   Kannabis on yksi suurimmista psykoosisairauksien riskitekijöistä. Sen laillistaminen varmaan johtaisi elähdyttävän paljon tervepäisempään väestöön, kieltämättä uskottava hypoteesi! Kuule laillistetaan vaan kaikki muutkin laittomat huumeet, saadaan teikäläisten tervehenkistä aatemaailmaa seuraten taas kansan mielenterveys kohenemaan entistä ehommaksi. Koska teidän mittareillanne mielenterveyden edistäminen tarkoittaa yhtä kuin mielenterveysongelmasta johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden räjähdysmäinen kasvu, niin valmistautuisi sinuna varmuuden vuoksi maksamaan vielä vähän enemmän veroja, kyllähän sinultakin varmaan vielä löytyy veronmaksukykyä? Otetaan toiseksi mielenterveyden edistämisen mittariksi vaikka lääkeyhtiöiden /huumediilerien voiton kasvattaminen, niin saatte tuloksistanne vertailukelpoisia masennuslääkkeiden kanssa. Mitä suuremmat tuotot ja mitä enemmän mielenterveyseläkeläisiä, sitä paremmaksi tulkitsette mielenterveyden hoidollisen vasteen. Ehdottomasti suojelee kuule mielenterveyttä lääkkeet, jotka lihottavat massiivisen ylipainoiseksi, tuhoavat tunne-elämän ja seksuaalisuuden ja joiden teho masennuksen hoidossa plaseboon verrattuna on lukuisten meta-analyysien mukaan alle kliiinisesti merkitsevän tason noin 6 viikon lääkeyhtiöiden rahoittamista kliinisissä lääkekokeissa. Nämä meta-analyysit ovat tietenkin toki salaliittoteoreetikoiden tekemiä kuten täällä tuotiin esille, ja ne jotka niitä osaavat lukea ovat vain jotain tyhmiä wanna-ne-professoreja ja sairaudentunnottomia henkilöitä, joita pahat ja ilkeät salaliittoteoreetikot johtavat harhaan. Onneksi sentään teidän kaltaiset ihmiset ette osaa selvästikään lukea tieteellisiä tutkimuksia ettekä selvästikään hahmota asioiden syy-seuraussuhteita, säästytte aivan hirvittävältä aivopesulta.

   Kannabis ei ole laiton aine sen negatiivisten terveysvaikutusten vuoksi, vaan sen takia ettei voi lääketeollisuus ja muut tahot kääriä rahaa siitä. Kannabis yhtenä suurimmista psykoosi-oireilun aiheuttajana on myytti. Samalla tavoin alkoholi, gluteeni,unettomuus, lapsuuden traumat tai kroonistunut stressi voi aiheuttaa hallusinaatioita ja psykooseja. Psykoosisairaus ei ole sairaus sanan varsinaisessa merkityksessä eikä mikään parantumaton aivohäiriötila. Kannabis on esim. kivun hoidossa todistetusti toimiva aine. Mikä sinun ehdotuksesi olisi kansakunnan mielenterveyden kohentamiseksi?


  • Samalla tavoin myös psyykenlääkkeet ja niiden lopetusoireet voivat laukaista psykooseja. Vieroitus niistä aiheuttaa suurta stressiä = altistaa psykoosille

   Psykiatria on kiinnostunut tutkimaan vain kannabiksen yhteyttä psykooseihin ja mielenterveysongelmiin.

   Kannattaisi tutkia myös omaa pesää ja omia iatrogeenisesti aiheutettuja ongelmia ihmisten aivokemioiden sotkemisesta.

   En suosittele kannabiksen käyttöä kellekään, mutta kannattaa huomioida että myös psykiatrian tarjoamat psykoaktiiviset aineet jonka toimintamekanismia tai pitkäaikaisvaikutuksia kehnosti ymmärretään, voivat aiheuttaa myös riskitekijöitä psyykelle.


  • etjy kirjoitti:

   Kannabis ei ole laiton aine sen negatiivisten terveysvaikutusten vuoksi, vaan sen takia ettei voi lääketeollisuus ja muut tahot kääriä rahaa siitä. Kannabis yhtenä suurimmista psykoosi-oireilun aiheuttajana on myytti. Samalla tavoin alkoholi, gluteeni,unettomuus, lapsuuden traumat tai kroonistunut stressi voi aiheuttaa hallusinaatioita ja psykooseja. Psykoosisairaus ei ole sairaus sanan varsinaisessa merkityksessä eikä mikään parantumaton aivohäiriötila. Kannabis on esim. kivun hoidossa todistetusti toimiva aine. Mikä sinun ehdotuksesi olisi kansakunnan mielenterveyden kohentamiseksi?

   Minä en itse asiassa vastusta huumeiden käytön dekriminalisoimista, mutta tämä ei johdu siitä, että uskoisin huumausaineiden käytön parantavan kenenkään mielenterveyttä. Dekriminalisoinnilla on muita positiivisia vaikutuksia, jotka liittyvät narkomaanien ja huumesotien uhrien ihmisoikeuksiin ja asemaan ja kannatan sitä monellakin tasolla. En ole niin yksinkertainen että en ymmärtäisi, että huume on käsitteenä juridinen ja poliittinen, eikä perustu mihinkään vaarallisuusluokitukseen. Kannabis on uskoakseni vähemmän haitallinen psykoakatiivinen aine kuin alkoholi ja olen sitä totta puhuen itsekin kokeillut, tosin en kovin montaa kertaa. Mutta olen todellakin eri mieltä siitä, ettei se olisi korostuneen voimakkaasti yhteydessä psykoosin puhkeamiseen, kuten myös monet lapsuuden traumat ja alkoholikin. Kuulostaisihan se sinustakin hölmöltä, jos suosittaisin vähän alkoholismia ja pedofiliaa psykoosien tai vaikka masiksen estoon? Siltä tuo sinun kommenttisi kuulosti. En ole mikään idiootti, ymmärrän myös, että monilla psykoaktiivisilla aineilla on rajoitetusti käytettynä jopa positiivisia vaikutuksia, mutta ne eivät hoida mitään tunnettua aivokemiallista epätasapainoa, ne eivät estä itsemurhia (kuten psykiatriassa usein väitetään), eivätkä paranna ihmisten toimintakykyä eivätkä ne näin ollen paranna kansan mielenterveyttä. Minua suorastaan kuvottaa ajatus, että nuori itsensä kanssa vaikeuksiin joutunut ihminen, joka ei tiedä maailmasta eikä itsestään mitään, saa nykyään kuulla valtion virassa toimivilta huumediilereiltä, että hänellä on jokin olematon aivosairaus, epätasapaino hermostossa, jonka vuoksi hänen on syötävä keholle, seksuaalisuudelle ja psyykkiselle hyvinvoinnille haitallisia psykoaktiivisia aineita vain siksi, että se hyödyttää tiettyä kartellia, joka tekee rahaa epätoivoisten ihmisten hädällä. On kuvottava, että nämä puoskarit käyttävät tiedettä ja tieteellistä retoriikkaa hyväkseen aivopestäkseen yhteiskuntaa ja ihmisiä uskomaan olemattomiin aivosairauksiin ja tiloihin tehdäkseen näillä uskomuksilla rahaa. Täälläkin jotkut typerät neropatit kuvittelevat, että ihmisen psykosoiaaliset ongelmat olisivat jotain aivoperäisiä diabeteksen tai jopa dementian kaltaisia sairauksia, joita voidaan tehokkaasti hoitaa ja hallita psykoaktiivisilla aineilla. Onko jälkeenjääneenmpää ajatusta ikinä kuultu, ja silti sitä pidetään yleisesti rationaalisena näkökulmana, joka pitäisi ottaa tosissaan. Ajattelepas, jos esi-isämme olisivat pitäneet jokaista tuskallista kokemusta, jokaista pientä inahdusta, jokaista fyysistä ja psyykkistä traumaa tai sopeutumisongelmaa jonain psykoaktiivista ainetta kaipaavana kroonisena sairautena? Todisteena oltaisiin käytetty sitä, että alkoholisteilla on aivovaurio, joten alkoholismi johtuu aivovauriosta, eikä aivovaurio alkoholismista, joka taas johtuu osin vaikka mielekkään tekemisen ja rakkauden puutteesta. Saman tasoista tieteellistä logiikkaa psykiatriassa käytetään, täysin jälkeenjäänyttä. Tutkimuksissa todistellaan sairauksien olemassaoloa lääkehoidon aiheuttamilla aivomuutoksilla ja riippuvuusoireilla. Tuolla tavalla me oltaisiin kuoltu aivovaurioon koko sakki ennen, kuin laskeudumme puusta. Syntimme olisi ollut loogisen ajattelukyvyn häiriö, tai jokin muu tosi modernilta kuulostava "aivosairaus".


 • No osittain noista lääkityksen sivuvaikutuksista johtuu, että mielenterveyspotilaat (ainakin skitsofrenia, bipolaarinen) kuolevat ympäri läntistä maailmaa 20 vuotta nuorempina.
  https://yle.fi/uutiset/3-5461299
  https://www.nationalelfservice.net/mental-health/schizophrenia/people-with-severe-mental-illness-die-younger-and-things-are-getting-worse/
  Psykoosin kokeneena, voin kyllä sanoa, että itse sairaus nyt meni ohitse ja lääkkeetkin jättänyt, mutta kaikista eniten muutti elämää siten, että olet joka paikassa psykologin asiakas etkä mitään muuta ja sinulla ei ole mitään sanottavaa siihen, miksi sinut määritetään eikä sinulle edes kerrota. Arvosi muuttuu pysyvästi joksikin päiväkotilapsen holhouksen tasolle, jota pitää kytätä joka välissä. Hyvää onnea sitten vaan vaikka työelämään. Ja vaikka psykoosin saisikin, niin ei ole humalaista vaarallisempi. En todellakaan ihmettele tuota kuolleisuuslisäystä, ettei muita sairauksia oteta huomioon ja ettei potilaat luota tarpeeksi tavallisiinkaan lääkäreihin käydäkseen lääkärissä, koska sielläkin olet ensisijaisesti psykologin potilas. Bipolaarista sairastaa 2,6%, psykoosin saa 4%, skitsofrenialuokituksen saa 1%. Jos nyt sanotaan, että 5% Suomen väestöstä elää 20 vuotta lyhyempään, niin se tekee 2 750 000 elinvuotta. Eli vaikkapa noin 6 kertaa Srebrenican kansanmurhan (8372) viemien ihmisvuosien määrän. Paskan hoidon, luodun stigman ja lääkkeiden osuus tästä luvusta on ilmeisesti melkoinen. En tiedä, miten ihmiset perustelivat itselleen mitä tekivät, kun olivat vaikka natsien keskitysleirikoneiston palveluksessa, vai välittivätkö. Vähän samaa voisi kysyä näitten nykyisten mielenterveyshoitajien kanssa.

  • Mutta mielisairaus on metafora! Ei sellaista voi sairastaa kuin kielikuvallisesti. Sitäkö tarkoitat? Miksi käyttää medikalisoitua kieltä kuvaamaan ihmiselämän vastoinkäymisistä, tai elämästä yleensä, seuraavaa reagointia? Sellainen hämää lukijaa, kuuntelijaa ja taitaapa hämätä usein myös kertojaa itseään.


  • Toisaalta se voi olla aika kuvaavaa. Puhutaanhan Jumalasta ja helvetistäkin eikä me olla varmoja onko ne kielikuvia vai kuitenkin totta.


  • thelastwallet kirjoitti:

   Toisaalta se voi olla aika kuvaavaa. Puhutaanhan Jumalasta ja helvetistäkin eikä me olla varmoja onko ne kielikuvia vai kuitenkin totta.

   Niin tai joulupukki, tai hammaskeijut, tai, että maapallo onkin maalettu.


 • Yleensähän on tapana aloittaa lauseella, joka parhaiten kuvaa sitä, mitä aikoo kirjoittaa.
  Miksi aloittaja siis puhuu vain psykiatrista eikä puhu psykologiasta mitään, vaikka hän on myös sen ajatellut olevan huijausta?

 • Tiedetään että psyykkiset sairaudet paranevat luonnonkansoilla paremmin kuin "sivistys"valtioissa sekä Keroputaalla, jossa käytetään vähemmän lääkkeitä, paremmin kuin muissa Suomen sairaaloissa. Ehkä siellä toimitaan muutenkin paremmin Suomen lain ja tieteellisen tiedon eikä psykiatrisen uskomusjärjestelmän mukaan.

  • Tiedetään, että psyykkinen sairaus on kielikuva ja siten mitään parannettavaa ei ole.

   On olemassa vain ihmiselämän haasteet ja niihin reagoiminen, joten miten meistä kukin selättää oman elämänsä haasteet on yksilöllistä. Jotkut tukeutuvat ystäviin, toiset ammattineuvojiin, kolmannet valtion promoamiin tai "kadulta" saataviin huumeisiin.


 • Sopiva psyykenlääkitys on 17 olutta päivässä.

Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.