Elektrooninen kissankarkotin

ei kissanvihaaja

Onko jostain saatavilla? Se karkotin lopettaisi valitukset naapurin kissojen häirinnästä ja parantaisi naapurusten viihtyvyyttä.

Karkottimen asentaminen lasten hiekkalaatikon läheisyyteen parantaisi hygieenisyyttä.

46

2140

  Vastaukset

  • lopettaisi? Eihän se tekisi muuta kuin siirtäisi ongelman toiselle naapurille ja taas jos hän hankkisi, niin toiselle naapurille jne. Jos karkoittimen toiminta perustuisi korkeataajuiseen ääneen, se karkottaisi muutkin saman äänialueen piirissä olevat eläimet (luonnonvaraisetkin) tai häiritsisi ja stressaisi niitä. Jos ääni taas kantaisi riittävän pitkälle, se aiheuttaisi sen, ettei ne kissat menisi edes takaisin kotiinsa vaan jäisivät kuljeksimaan ja villiintymään. Ongelman ratkaisu ei ole sen siirtäminen toisen riesaksi, vaan kissan omistajan huolehtiminen kissansa ulkoilusta valvotusti.

   Ei ole muiden ihmisten kannalta oikein, että he joutuvat pitämään pihansa kissavapaana ja maksamaan siitä, kun omistajat huolettomasti antavat lemmikkiensä kuljeksia missä huvittaa. Lemmikin omistaja on AINA lainkin edessä velvollinen korvaamaan esim. lemmikin aiheuttamat vahingot, ei suinkaan vahingonteon kohteena oleva ihminen.

   • välttämättä näe asiaa ongelmana, vaan positiivisena asiana. Kissat ovat mukavia eläimiä ja ainakin meille ovat vapaana kuljeskelevat tervetulleita käymään. Kissanvihaajat onneksi ovat aika harvinainen ilmiö.

    Jos jonkun korkeataajuisen laitteen hankkii, niin sehän on vain hyvä jos se karkottaa muutkin eläimet. Aika omituista, jos viha koskee ainoastaan kissoja. No, onhan kissavihakin vähintäänkin omituista.

    Lemmikin omistaja ei ole AINA lain edessä eikä takanakaan velvollinen korvaamaan lemmikkinsä aiheuttamia vahinkoja.


   • naapuri ei kirjoitti:

    välttämättä näe asiaa ongelmana, vaan positiivisena asiana. Kissat ovat mukavia eläimiä ja ainakin meille ovat vapaana kuljeskelevat tervetulleita käymään. Kissanvihaajat onneksi ovat aika harvinainen ilmiö.

    Jos jonkun korkeataajuisen laitteen hankkii, niin sehän on vain hyvä jos se karkottaa muutkin eläimet. Aika omituista, jos viha koskee ainoastaan kissoja. No, onhan kissavihakin vähintäänkin omituista.

    Lemmikin omistaja ei ole AINA lain edessä eikä takanakaan velvollinen korvaamaan lemmikkinsä aiheuttamia vahinkoja.

    positiivinen asia että tälläinen kulkurikissa merkkailee säännöllisesti pihaasi niin et kusi lemuaa ja onpa pyykitkin saaneet osansa? Minusta ihminen joka "rakastaa" kissoja niin paljon et haluaa niiden virtsaa pyykkeihin ei ole terve!
    Itselläni on kaksi kissaa ja ne ovat minulle todella tärkeitä ja rakkaita. mutta noita ihmisiä en ymmärrä jotka päästävät kissansa yksin ulos muiden haitaksi.


   • se sinusta kirjoitti:

    positiivinen asia että tälläinen kulkurikissa merkkailee säännöllisesti pihaasi niin et kusi lemuaa ja onpa pyykitkin saaneet osansa? Minusta ihminen joka "rakastaa" kissoja niin paljon et haluaa niiden virtsaa pyykkeihin ei ole terve!
    Itselläni on kaksi kissaa ja ne ovat minulle todella tärkeitä ja rakkaita. mutta noita ihmisiä en ymmärrä jotka päästävät kissansa yksin ulos muiden haitaksi.

    tuollaista ongelmaa ollut vaikka omia ja vieraita kissoja on vuosikymmenet kulkenut pihallamme. Missä ihmeessä oikein pidät pyykkejä?

    Minulla on kolme kissaa ja koska kissat ovat minulle oikeasti rakkaita, päästän ne nauttimaan vapaudesta. Samalla ne voivat ilostuttaa naapuria, jotka tervepäisenä ihmisinä ovat erittäin eläinrakkaita.


   • naapuri ei kirjoitti:

    välttämättä näe asiaa ongelmana, vaan positiivisena asiana. Kissat ovat mukavia eläimiä ja ainakin meille ovat vapaana kuljeskelevat tervetulleita käymään. Kissanvihaajat onneksi ovat aika harvinainen ilmiö.

    Jos jonkun korkeataajuisen laitteen hankkii, niin sehän on vain hyvä jos se karkottaa muutkin eläimet. Aika omituista, jos viha koskee ainoastaan kissoja. No, onhan kissavihakin vähintäänkin omituista.

    Lemmikin omistaja ei ole AINA lain edessä eikä takanakaan velvollinen korvaamaan lemmikkinsä aiheuttamia vahinkoja.

    tilanteessa lemmikin omistaja EI OLE lain edessä korvausvelvollinen lemmikkinsä aiheuttamiin vahinkoihin.


   • missäköhän kirjoitti:

    tilanteessa lemmikin omistaja EI OLE lain edessä korvausvelvollinen lemmikkinsä aiheuttamiin vahinkoihin.

    Googeta hieman niin löydät tietoa.


   • l,.m kirjoitti:

    Googeta hieman niin löydät tietoa.

    Vai googlettaa pitäisi!

    Hehheh!

    Et sitten löytänyt mitään näyttöä väitteesi tueksi! HAH!


   • tilannetta_ kirjoitti:

    Vai googlettaa pitäisi!

    Hehheh!

    Et sitten löytänyt mitään näyttöä väitteesi tueksi! HAH!

    Et sitten osannut googlettaa.   • hih heh kirjoitti:

    Et sitten osannut googlettaa.

    Hehheh!

    Minä osasin ja googletin, ja mitäs löysinkään! OHHOH, kun löysin koko paljon järkiperäistä asiaa kissojen pitoon liittyen: Ole hyvä! Sivisty sinäkin!

    Jämäkkä tietopaketti kissojen pitämiseen vaikuttavista Suomen laeista ja niiden oikeasta tulkinnasta:

    Järjestyslaki ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612 )

    "14 §
    Koirakuri
    Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

    1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
    2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)
    3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

    Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

    Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

    Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä."

    * * * * *

    Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus; Suomessa saatettu voimaan asetuksella nro 49/1992 ( http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920049 )

    "
    3 artikla / Eläinten hyvinvoinnin perusperiaatteet
    1. Lemmikkieläimelle ei saa tuottaa tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa.
    2. Lemmikkieläintä ei saa jättää heitteille."
    . . .
    Heitteillä oleva lemmikkieläin:
    1. Artikla, määritelmät, kohta 5.
    "Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella, eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hallinnassa tai suorassa valvonnassa."

    * * * * *

    Metsästyslaki: ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615 )
    " 85 §
    Huolenpito kissasta
    Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty."

    " 75 § (14.6.2002/516)
    Metsästyslain säännösten rikkominen
    Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
    . . .
    1) vahingoittaa riistaeläintä tai häiritsee sen soidinta, pesintää tai poikasia 37 §:n 1 momentin nojalla annetulla asetuksella säädettynä rauhoitusaikana,
    . . .
    7) jättää heitteille tai hylkää kissan vastoin 85 §:n säännöstä,
    on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten rikkomisesta sakkoon."

    * * * * *

    Luonnonsuojelulaki: Huom! erit. 39§ (vapaana liikkuva kissa mitä suurimmalla todennäköiyydellä häiritsee, pyydystää, vahingoittaa ja jopa tappaa rauhoitettujen lajien yksilöitä)
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096

    * * * * *
    Eläinsuojelulaki:
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

    * * * * *

    Tulkintoja asiasta:
    * http://www.poliisi.fi/poliisi/pirkanmaa/home.nsf/pfbdarch/E30D4645D95D1084C22574EA00760E3E?opendocument
    * http://www.poliisi.fi/poliisi/poliisilehti/periodic.nsf/vwarchivedlist/C64B1899B236257CC22572F9002AE88B
    * http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=706&lan=fi
    * http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/faq-suojelu.shtml#kissa
    * http://www.sey.fi/elaintietoa/kissa/kissan_oikeudet#Turvallinenpaikkakissalle
    * http://www.siilinjarvi.fi/pdf_ohjeet/ymparisto/Lemmikkielaeinohje_paeivitys_030708.pdf


   • sinäkään! kirjoitti:

    Hehheh!

    Minä osasin ja googletin, ja mitäs löysinkään! OHHOH, kun löysin koko paljon järkiperäistä asiaa kissojen pitoon liittyen: Ole hyvä! Sivisty sinäkin!

    Jämäkkä tietopaketti kissojen pitämiseen vaikuttavista Suomen laeista ja niiden oikeasta tulkinnasta:

    Järjestyslaki ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612 )

    "14 §
    Koirakuri
    Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

    1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
    2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)
    3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

    Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

    Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

    Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä."

    * * * * *

    Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus; Suomessa saatettu voimaan asetuksella nro 49/1992 ( http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920049 )

    "
    3 artikla / Eläinten hyvinvoinnin perusperiaatteet
    1. Lemmikkieläimelle ei saa tuottaa tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa.
    2. Lemmikkieläintä ei saa jättää heitteille."
    . . .
    Heitteillä oleva lemmikkieläin:
    1. Artikla, määritelmät, kohta 5.
    "Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella, eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hallinnassa tai suorassa valvonnassa."

    * * * * *

    Metsästyslaki: ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615 )
    " 85 §
    Huolenpito kissasta
    Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty."

    " 75 § (14.6.2002/516)
    Metsästyslain säännösten rikkominen
    Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
    . . .
    1) vahingoittaa riistaeläintä tai häiritsee sen soidinta, pesintää tai poikasia 37 §:n 1 momentin nojalla annetulla asetuksella säädettynä rauhoitusaikana,
    . . .
    7) jättää heitteille tai hylkää kissan vastoin 85 §:n säännöstä,
    on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten rikkomisesta sakkoon."

    * * * * *

    Luonnonsuojelulaki: Huom! erit. 39§ (vapaana liikkuva kissa mitä suurimmalla todennäköiyydellä häiritsee, pyydystää, vahingoittaa ja jopa tappaa rauhoitettujen lajien yksilöitä)
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096

    * * * * *
    Eläinsuojelulaki:
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

    * * * * *

    Tulkintoja asiasta:
    * http://www.poliisi.fi/poliisi/pirkanmaa/home.nsf/pfbdarch/E30D4645D95D1084C22574EA00760E3E?opendocument
    * http://www.poliisi.fi/poliisi/poliisilehti/periodic.nsf/vwarchivedlist/C64B1899B236257CC22572F9002AE88B
    * http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=706&lan=fi
    * http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/faq-suojelu.shtml#kissa
    * http://www.sey.fi/elaintietoa/kissa/kissan_oikeudet#Turvallinenpaikkakissalle
    * http://www.siilinjarvi.fi/pdf_ohjeet/ymparisto/Lemmikkielaeinohje_paeivitys_030708.pdf

    Tuossa 19.55 laittamassani viestissä toin tietoa sinunkin luettavaksesi. Sinä tyypilliseen tapaasi linkitit nuo ainaiset samat jutut, vaikka ne eivät liity käsiteltävään asiaan millään tavalla. Vahvistuu entisestään se, ettet ymmärrä asioista yhtään mitään. Linkittelet todennäköisesti nuo samat löpinät, vaikka kyseessä olisi talouskeskustelu. :))))


   • jththwjyj kirjoitti:

    Tästä linkistä löydät asiasta tietoa:

    http://www.fine.fi/userfiles/file/koirat09.pdf

    juuri kertoo sen, että omistaja on velvollinen korvaamaan lemmikkinsä aiheuttamat vahingot. Miksi näin on, koska on omalla toiminnallaan edesauttanut vahingon syntyä laskiessaan kissan vapaaksi. Mikä tässä on epäselvää? Minä en viitsi enää aloittaa tuota iänikuista jauhantaa "saako kissa olla vapaana ja jos niin missä". Se on tehty aivan selväksi, ettei saa olla ilman valvontaa.

    Jos kissa esim. tappaa rauhoitetun pyrstötiaisen, on ihan sama missä se tapahtuu, omistaja on korvausvelvollinen ja hinta taisi olla n. 250 euron luokka/tintti sakot, piste.


   • tämähän kirjoitti:

    juuri kertoo sen, että omistaja on velvollinen korvaamaan lemmikkinsä aiheuttamat vahingot. Miksi näin on, koska on omalla toiminnallaan edesauttanut vahingon syntyä laskiessaan kissan vapaaksi. Mikä tässä on epäselvää? Minä en viitsi enää aloittaa tuota iänikuista jauhantaa "saako kissa olla vapaana ja jos niin missä". Se on tehty aivan selväksi, ettei saa olla ilman valvontaa.

    Jos kissa esim. tappaa rauhoitetun pyrstötiaisen, on ihan sama missä se tapahtuu, omistaja on korvausvelvollinen ja hinta taisi olla n. 250 euron luokka/tintti sakot, piste.

    sen, ettei lemmikin omistaja ole aina lain edessä vastuussa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista. Asiassa ei ole mitään epäselvää.

    Kissa saa olla vapaana ilman valvontaa kotipiirinsä alueella. Se on myös täysin selvää. Omistaja ei ole korvausvelvollisuudessa kissansa tappamasta rauhoitetusta eläimestä. Ainakaan silloin, jos surmateko tapahtuu kotipiirin alueella. Kolmetoista pistettä.


   • tuo kertoo kirjoitti:

    sen, ettei lemmikin omistaja ole aina lain edessä vastuussa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista. Asiassa ei ole mitään epäselvää.

    Kissa saa olla vapaana ilman valvontaa kotipiirinsä alueella. Se on myös täysin selvää. Omistaja ei ole korvausvelvollisuudessa kissansa tappamasta rauhoitetusta eläimestä. Ainakaan silloin, jos surmateko tapahtuu kotipiirin alueella. Kolmetoista pistettä.

    yrittää keksiä vääntämistä tästä aiheesta vaikka millä keinolla. Mutta....Luonnonsuojelulaki kattaa myöskin sen kotipiirin alueen, eli se ei todellakaan pois sulje omalla pihalla tai tontilla tapahtunutta rauhoitetun eläimen tappamista ja siitä aiheutuvaa korvausvelvoitetta, sori vaan ;) (voit kokeilla vaikka liito-oravan kohdalla jos et usko). Et edes sinä voi sellaista tehdä vaikka kuinka olisit omalla pihallasi, poikkeuksen tekee ainoastaan petoeläimen tappaminen JOS siitä pedosta on välitöntä vaaraa esim. ihmisille tai kotieläimille. Muuten senkin tekee poliisi tai heidän valtuuttamansa henkilö (metsästäjät pyydetään yleensä mukaan jos tarvitaan). Pyrstötiaisesta tai edellä mainitusta liito-oravasta tuskin vaaraa voidaan katsoa olevan;)

    Tässä pari lakia tuohon edelliseen, mikä koskee petoeläimiä. Susi on metsästyslain mukaan riistaeläin mutta saman lain asetuksen mukaan rauhoitettu.

    Poliisilaki. Poliisilla on oikeus lopettaa susi, jos siitä aiheutuu vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taikka huomattavaa vahinkoa omaisuudelle.

    Rikoslaki, pakkotila. Pakkotila on kuin hätävarjelu. Jos voidaan katsoa, että ihminen on toiminut pakkotilassa pelastaakseen ihmisiä tai omaisuutta ja tekee sellaisen teon, joka muuten on rangaistava, voi selvitä teosta ilman rangaistusta. Suden saa siis pakkotilassa lopettaa. Poliisi ja oikeus harkitsevat jälkeen päin, oliko kyseessä pakkotila.

    No, tätä samaa jauhantaa saat jatkossa ihan yksiksesi tai kaverisi kanssa tehdä. Näitä vääntöjähän yrität koko ajan eri tavoin saada aikaan. Kissan vapaan ulkoilun totaalikieltoa odotellessa:)


   • vaan jaksat kirjoitti:

    yrittää keksiä vääntämistä tästä aiheesta vaikka millä keinolla. Mutta....Luonnonsuojelulaki kattaa myöskin sen kotipiirin alueen, eli se ei todellakaan pois sulje omalla pihalla tai tontilla tapahtunutta rauhoitetun eläimen tappamista ja siitä aiheutuvaa korvausvelvoitetta, sori vaan ;) (voit kokeilla vaikka liito-oravan kohdalla jos et usko). Et edes sinä voi sellaista tehdä vaikka kuinka olisit omalla pihallasi, poikkeuksen tekee ainoastaan petoeläimen tappaminen JOS siitä pedosta on välitöntä vaaraa esim. ihmisille tai kotieläimille. Muuten senkin tekee poliisi tai heidän valtuuttamansa henkilö (metsästäjät pyydetään yleensä mukaan jos tarvitaan). Pyrstötiaisesta tai edellä mainitusta liito-oravasta tuskin vaaraa voidaan katsoa olevan;)

    Tässä pari lakia tuohon edelliseen, mikä koskee petoeläimiä. Susi on metsästyslain mukaan riistaeläin mutta saman lain asetuksen mukaan rauhoitettu.

    Poliisilaki. Poliisilla on oikeus lopettaa susi, jos siitä aiheutuu vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taikka huomattavaa vahinkoa omaisuudelle.

    Rikoslaki, pakkotila. Pakkotila on kuin hätävarjelu. Jos voidaan katsoa, että ihminen on toiminut pakkotilassa pelastaakseen ihmisiä tai omaisuutta ja tekee sellaisen teon, joka muuten on rangaistava, voi selvitä teosta ilman rangaistusta. Suden saa siis pakkotilassa lopettaa. Poliisi ja oikeus harkitsevat jälkeen päin, oliko kyseessä pakkotila.

    No, tätä samaa jauhantaa saat jatkossa ihan yksiksesi tai kaverisi kanssa tehdä. Näitä vääntöjähän yrität koko ajan eri tavoin saada aikaan. Kissan vapaan ulkoilun totaalikieltoa odotellessa:)

    Kysehän oli siitä, vastaako lemmikin omistaja aina lemmikkinsä tekemistä vahingoista. Ei vastaa kuten todistin.


   • :))))) kirjoitti:

    Tuossa 19.55 laittamassani viestissä toin tietoa sinunkin luettavaksesi. Sinä tyypilliseen tapaasi linkitit nuo ainaiset samat jutut, vaikka ne eivät liity käsiteltävään asiaan millään tavalla. Vahvistuu entisestään se, ettet ymmärrä asioista yhtään mitään. Linkittelet todennäköisesti nuo samat löpinät, vaikka kyseessä olisi talouskeskustelu. :))))

    Linkitin sinullekin tuiki tarpeellista ja oikeata tietoa.

    Eihän sitä ikinä tiedä, vaikka sinunkin kohdallesi sattuisi joskus sellainen selväjärkisyyden puuska, että lopulta ymmärtäisit.

    Jopa sinunkin suhteesi meillä on toivoa. Vaikkakin hyvin vähän.


   • tuo kertoo kirjoitti:

    sen, ettei lemmikin omistaja ole aina lain edessä vastuussa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista. Asiassa ei ole mitään epäselvää.

    Kissa saa olla vapaana ilman valvontaa kotipiirinsä alueella. Se on myös täysin selvää. Omistaja ei ole korvausvelvollisuudessa kissansa tappamasta rauhoitetusta eläimestä. Ainakaan silloin, jos surmateko tapahtuu kotipiirin alueella. Kolmetoista pistettä.

    On mahdollista, että joissakin erikoistilanteissa lemmikin omistaja vapautetaan korvausvastuusta.

    PÄÄSÄÄNTÖ kuitenkin on, että omistaja vastaa lemmikkiensä tekemisistä.

    Myös kissanomistaja on vastuussa lemmikkinsä tekemisistä ja vastuu kattaa myös kotipiirin alueen. PÄÄSÄÄNTÖISESTI NÄIN.

    Ihanko vakavissasi väität, että kissa saisi omistajansa kotipiirin alueella tappaa rauhoitettuja eläimiä, esim. liito-oravia vapaasti? Niinkö? Ihanko vakavissasi olet?


   • itsellesi! kirjoitti:

    Linkitin sinullekin tuiki tarpeellista ja oikeata tietoa.

    Eihän sitä ikinä tiedä, vaikka sinunkin kohdallesi sattuisi joskus sellainen selväjärkisyyden puuska, että lopulta ymmärtäisit.

    Jopa sinunkin suhteesi meillä on toivoa. Vaikkakin hyvin vähän.

    ymmärtääkseni kissojen irtipitäminen on kunnallislain alainen asia,
    eli toisten kuntien alueella sitä ei ole kielletty ja toisten on:

    itse asun helsingissä jossa kissojen irtipitoa ei ole erikseen kielletty
    eli se on sallittua.

    mikäli oma(t) kissani aiheuttaa taloudellista vahinkoa, sanotaan naapurille,
    ja tämä pystytään toteennäyttämään, luonnollisesti korvaan aiheutuneen
    vahingon.

    tuo pyykkien yms. kuseskeleminen on minulle aivan uusi juttu.
    kaikki kolme (kaksi naarasta ja yksi uros) ovat leikattuja enkä ole koskaan
    kuullut näistä kateista aiheutuneista hajuhaitoista.

    nm. anna toisellekin tilaa niin itsesikin on parempi olla...


   • 4thecatz kirjoitti:

    ymmärtääkseni kissojen irtipitäminen on kunnallislain alainen asia,
    eli toisten kuntien alueella sitä ei ole kielletty ja toisten on:

    itse asun helsingissä jossa kissojen irtipitoa ei ole erikseen kielletty
    eli se on sallittua.

    mikäli oma(t) kissani aiheuttaa taloudellista vahinkoa, sanotaan naapurille,
    ja tämä pystytään toteennäyttämään, luonnollisesti korvaan aiheutuneen
    vahingon.

    tuo pyykkien yms. kuseskeleminen on minulle aivan uusi juttu.
    kaikki kolme (kaksi naarasta ja yksi uros) ovat leikattuja enkä ole koskaan
    kuullut näistä kateista aiheutuneista hajuhaitoista.

    nm. anna toisellekin tilaa niin itsesikin on parempi olla...

    Tämän linkin viestistä löytyy sinullekin oikeata ymmärrystä, ole hyvä!

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8650301/41260969


   • niin väärässä. kirjoitti:

    On mahdollista, että joissakin erikoistilanteissa lemmikin omistaja vapautetaan korvausvastuusta.

    PÄÄSÄÄNTÖ kuitenkin on, että omistaja vastaa lemmikkiensä tekemisistä.

    Myös kissanomistaja on vastuussa lemmikkinsä tekemisistä ja vastuu kattaa myös kotipiirin alueen. PÄÄSÄÄNTÖISESTI NÄIN.

    Ihanko vakavissasi väität, että kissa saisi omistajansa kotipiirin alueella tappaa rauhoitettuja eläimiä, esim. liito-oravia vapaasti? Niinkö? Ihanko vakavissasi olet?

    Voit ihan vapaasti laittaa oikeustapauksen, jossa kissan omistaja on tuomittu korvaukseen kissansa kotipiirin alueella tappamasta eläimestä.

    Lue tarkemmin linkittämäni juttu. Korvausvastuussa on tietyt pelisäännöt ja oikeuden tulkinta elää tapauksesta riippuen. Pääsääntöä, jonka mukaan eläimen omistaja vastaa eläimensä tekemisistä ei ole olemassakaan.


   • niin oikeassa kirjoitti:

    Voit ihan vapaasti laittaa oikeustapauksen, jossa kissan omistaja on tuomittu korvaukseen kissansa kotipiirin alueella tappamasta eläimestä.

    Lue tarkemmin linkittämäni juttu. Korvausvastuussa on tietyt pelisäännöt ja oikeuden tulkinta elää tapauksesta riippuen. Pääsääntöä, jonka mukaan eläimen omistaja vastaa eläimensä tekemisistä ei ole olemassakaan.

    Laita sinä esimerkki sellaisesta oikeustapauksesta, jossa kissanomistaja on vapautettu korvausvastuusta hänen lemmikkinsä tapettua useamman kuin yhden rauhoitetun eläimen.

    Pääsääntö ja lähtökohta on, vaikkei sitä juuri niillä sanoilla lakiin ole kirjoitettukaan, että eläimen omistaja ja/tai haltija on vastuussa hallinnassaan olevien eläinten tekemisistä. Tapauskohtaisesti sitten harkitaan, onko eläimen aiheuttama vahinko tapahtunut sellaisissa olosuhteissa ja tilanteessa, joista omistajaa ei ole kohtuullista saattaa (täyteen) vastuuseen.

    Palataan vielä liito-oraviin. Otetaan esimerkiksi sellainen tilanne, jossa kissanomistajan kotipiirin alueella ja lähistöllä sijaitsee useita liito-oravien reviirejä. Lienee luonnollista, että vapaana liikkuessaan kissa saattaa saalistaa myös rauhoitetun liito-oravan, vai mitä?

    Ensimmäinen kissan tekemä liito-oravan surma voi mennä vahingon ja tietämättömyyden piikkiin ja omistaja sitä kautta välttyä korvauksilta, mutta toisen tai viimeistään kolmannen tapauksen osalta omistaja joutuu vastuuseen. Vai eikö sinun mielestäsi joudu? Jos ei, niin perustele väitteesi!


   • niin väärässä! kirjoitti:

    Laita sinä esimerkki sellaisesta oikeustapauksesta, jossa kissanomistaja on vapautettu korvausvastuusta hänen lemmikkinsä tapettua useamman kuin yhden rauhoitetun eläimen.

    Pääsääntö ja lähtökohta on, vaikkei sitä juuri niillä sanoilla lakiin ole kirjoitettukaan, että eläimen omistaja ja/tai haltija on vastuussa hallinnassaan olevien eläinten tekemisistä. Tapauskohtaisesti sitten harkitaan, onko eläimen aiheuttama vahinko tapahtunut sellaisissa olosuhteissa ja tilanteessa, joista omistajaa ei ole kohtuullista saattaa (täyteen) vastuuseen.

    Palataan vielä liito-oraviin. Otetaan esimerkiksi sellainen tilanne, jossa kissanomistajan kotipiirin alueella ja lähistöllä sijaitsee useita liito-oravien reviirejä. Lienee luonnollista, että vapaana liikkuessaan kissa saattaa saalistaa myös rauhoitetun liito-oravan, vai mitä?

    Ensimmäinen kissan tekemä liito-oravan surma voi mennä vahingon ja tietämättömyyden piikkiin ja omistaja sitä kautta välttyä korvauksilta, mutta toisen tai viimeistään kolmannen tapauksen osalta omistaja joutuu vastuuseen. Vai eikö sinun mielestäsi joudu? Jos ei, niin perustele väitteesi!

    Eli tiivistettynä sepustuksesi voisi kuulua näin: en löytänyt mitään todistetta luuloilleni. :)


   • valtavan oikeassa kirjoitti:

    Eli tiivistettynä sepustuksesi voisi kuulua näin: en löytänyt mitään todistetta luuloilleni. :)

    kun omat argumentit puuttuu tai loppuu. Samaa piiiiiip eri paketissa kuten aina ;)


   • valtavan oikeassa kirjoitti:

    Eli tiivistettynä sepustuksesi voisi kuulua näin: en löytänyt mitään todistetta luuloilleni. :)

    Vastauksesi osoittaa selkeästi sen, ettet enää jaksanut edes yrittää vastaan väittämistä.

    Kiitos luottamuksestasi!


   • lopussa! kirjoitti:

    Vastauksesi osoittaa selkeästi sen, ettet enää jaksanut edes yrittää vastaan väittämistä.

    Kiitos luottamuksestasi!

    jotenkin odotin sinun pystyvän edes hieman tuota parempaan. Valitettavasti et pystynyt.


   • mutta mutta kirjoitti:

    jotenkin odotin sinun pystyvän edes hieman tuota parempaan. Valitettavasti et pystynyt.

    Voivoi, kuinka väärässä.

    Kuten edellä on osoitettu, kissat eivätkä muutkaan lemmikit saa tappaa rauhoitettuja eläimiä. Ei edes kotipiirissään.

    Muuten tulee omistjalle sakkoa.

    Ehhehe! Ja se sakko on sille tomppelille ihan oikein. Ehhehe!


   • väärässä kirjoitti:

    Voivoi, kuinka väärässä.

    Kuten edellä on osoitettu, kissat eivätkä muutkaan lemmikit saa tappaa rauhoitettuja eläimiä. Ei edes kotipiirissään.

    Muuten tulee omistjalle sakkoa.

    Ehhehe! Ja se sakko on sille tomppelille ihan oikein. Ehhehe!

    oikeassa olen.

    Edellä ei ole osoitettu esittämäsi kaltaista, eikä mitään näyttöä asian tueksi löytynyt.


   • ja äärettömän kirjoitti:

    oikeassa olen.

    Edellä ei ole osoitettu esittämäsi kaltaista, eikä mitään näyttöä asian tueksi löytynyt.

    Esitä sinä, jos pystyt, järkevä ja pitävä näyttö sille, että rauhoitettujen eläinten tappaminen muka olisi kissoille sallittua.

    Kiellettyä se on siitäkin huolimatta, että yksittäisissä poikkeustapauksissa kissanomistaja voi selvitä ilman rangaistusta lemmikkinsä tekosista.

    Antaahan kuulua järkiperusteluja!


   • sinä olet! kirjoitti:

    Esitä sinä, jos pystyt, järkevä ja pitävä näyttö sille, että rauhoitettujen eläinten tappaminen muka olisi kissoille sallittua.

    Kiellettyä se on siitäkin huolimatta, että yksittäisissä poikkeustapauksissa kissanomistaja voi selvitä ilman rangaistusta lemmikkinsä tekosista.

    Antaahan kuulua järkiperusteluja!

    Et siis vieläkään löytänyt näyttöä.


   • olen taas kirjoitti:

    Et siis vieläkään löytänyt näyttöä.

    Väitit edellä, että kissat saisivat tappaa rauhoitettuja eläimiä kotipiirissään.

    Olet väärässä väittäessäsi niin.

    Ja näköjään tekee todella kipeätä myöntää virheensä.

    Mikä siinä on niin mahdottoman vaikeata?


   • sinulla ei kirjoitti:

    Väitit edellä, että kissat saisivat tappaa rauhoitettuja eläimiä kotipiirissään.

    Olet väärässä väittäessäsi niin.

    Ja näköjään tekee todella kipeätä myöntää virheensä.

    Mikä siinä on niin mahdottoman vaikeata?

    oikeata näyttöä. Se on vain mielikuvituksesi tuotetta.

    Vaikeaa sinulla näyttää tosiaan olevan kun et löydä sanoillesi kunnollista tukea. Yritä kuitenkin jatkaa elämääsi.


   • ei ole kirjoitti:

    oikeata näyttöä. Se on vain mielikuvituksesi tuotetta.

    Vaikeaa sinulla näyttää tosiaan olevan kun et löydä sanoillesi kunnollista tukea. Yritä kuitenkin jatkaa elämääsi.

    Hassua, että mollaat ja väheksyt minun hienoja, loogisia ja täyttä asiaa olevia perustelujani, muttet itse kykene esittämään väitteittesi tueksi yhtään mitään.

    Et sitten yhtään mitään.

    Ainoastaan räkytät, kuin rakkikoira.

    Mutta mitäs muutakaan sitä voi, jos ei kerta rahkeet riitä.


   • näyttösi? kirjoitti:

    Hassua, että mollaat ja väheksyt minun hienoja, loogisia ja täyttä asiaa olevia perustelujani, muttet itse kykene esittämään väitteittesi tueksi yhtään mitään.

    Et sitten yhtään mitään.

    Ainoastaan räkytät, kuin rakkikoira.

    Mutta mitäs muutakaan sitä voi, jos ei kerta rahkeet riitä.

    Hauskaa että kuvittelet epäloogisten sekoilujesi todistavan jotain. Sinä voit todistaa väitteesi ainoastaan esittämällä oikeuden päätöksen kiistellystä asiasta. Sitä et ole pystynyt esittämään. Minun ei tarvitse esittää yhtään mitään, koska juuri se, ettei oikeudessa ole edes käsitelty asiaa käy hyvästä todisteesta kantani tueksi.


   • kovin hauskaa kirjoitti:

    Hauskaa että kuvittelet epäloogisten sekoilujesi todistavan jotain. Sinä voit todistaa väitteesi ainoastaan esittämällä oikeuden päätöksen kiistellystä asiasta. Sitä et ole pystynyt esittämään. Minun ei tarvitse esittää yhtään mitään, koska juuri se, ettei oikeudessa ole edes käsitelty asiaa käy hyvästä todisteesta kantani tueksi.

    Olet edelleen väärässä.

    Eikä sinulla ole mitään perustetta väittää sellaista, ettei muka oikeudessa olisi kiistamme alaista asiaa käsitelty. Kyse on pelkästään sinun saamattomuudestasi ja typeryydestäsi; sinä et vain ole löytänyt tietoja tapahtuneista käsittelyistä. Ihan samoin kun en minäkään ole löytänyt oikeustapauksia oman näkemykseni tueksi.

    Kummallakaan ei siis (ainakaan toistaiseksi) ole ollut esittää oikeustapauksia väitteidensä tueksi, ja sinä et ole esittänyt edes epäloogisia sekoiluja. (Koska et uskalla. Vai onko niin, että et kykene niihinkään?)

    Minä olen edellä esittänyt asiapitoisen, järkeenkäyvän ja kaikin puolin loogisen päättelyketjun, jonka väistämätöntä totuutta yrität epätoivoisella kiemurtelullasi sinnikkäästi kiistää.

    Jos todella olet niin fiksu ja nokkela kuin täällä olet antanut ymmärtää, osoita toki valhe ja epäloogisuus esittämässäni liito-oravia koskevassa väitteessä. Sen luulisi olevan sinunlaisellesi neropatille helppoa, miksi enää kiemurtelet selvässä asiassa?

    Annahan kuulua, niin voimme sitten jatkaa "keskustelua".


   • edelleen! kirjoitti:

    Olet edelleen väärässä.

    Eikä sinulla ole mitään perustetta väittää sellaista, ettei muka oikeudessa olisi kiistamme alaista asiaa käsitelty. Kyse on pelkästään sinun saamattomuudestasi ja typeryydestäsi; sinä et vain ole löytänyt tietoja tapahtuneista käsittelyistä. Ihan samoin kun en minäkään ole löytänyt oikeustapauksia oman näkemykseni tueksi.

    Kummallakaan ei siis (ainakaan toistaiseksi) ole ollut esittää oikeustapauksia väitteidensä tueksi, ja sinä et ole esittänyt edes epäloogisia sekoiluja. (Koska et uskalla. Vai onko niin, että et kykene niihinkään?)

    Minä olen edellä esittänyt asiapitoisen, järkeenkäyvän ja kaikin puolin loogisen päättelyketjun, jonka väistämätöntä totuutta yrität epätoivoisella kiemurtelullasi sinnikkäästi kiistää.

    Jos todella olet niin fiksu ja nokkela kuin täällä olet antanut ymmärtää, osoita toki valhe ja epäloogisuus esittämässäni liito-oravia koskevassa väitteessä. Sen luulisi olevan sinunlaisellesi neropatille helppoa, miksi enää kiemurtelet selvässä asiassa?

    Annahan kuulua, niin voimme sitten jatkaa "keskustelua".

    Sinun sekava mutuun perustuva spekulointisi ei käy todisteeksi kuin suunnattomasta kyvyttömyydestäsi.

    Kuten jo moneen kertaan olen kertonut, asian päättää tuomioistuin. Niin kauan kun et pysty osoittamaan kannallesi oikeuden päätöstä, olet täysin tyhjän päällä. Syytön kunnes toisin todistetaan pätee tässäkin asiassa.


   • edelleen!! kirjoitti:

    Sinun sekava mutuun perustuva spekulointisi ei käy todisteeksi kuin suunnattomasta kyvyttömyydestäsi.

    Kuten jo moneen kertaan olen kertonut, asian päättää tuomioistuin. Niin kauan kun et pysty osoittamaan kannallesi oikeuden päätöstä, olet täysin tyhjän päällä. Syytön kunnes toisin todistetaan pätee tässäkin asiassa.

    MOT


   • ole koskaan kirjoitti:

    tuollaista ongelmaa ollut vaikka omia ja vieraita kissoja on vuosikymmenet kulkenut pihallamme. Missä ihmeessä oikein pidät pyykkejä?

    Minulla on kolme kissaa ja koska kissat ovat minulle oikeasti rakkaita, päästän ne nauttimaan vapaudesta. Samalla ne voivat ilostuttaa naapuria, jotka tervepäisenä ihmisinä ovat erittäin eläinrakkaita.

    pyykkiteline ulos takaterassille niin saattavat saada kusta päälle. Ja itse tykkään tuulettaa päiväpeitot,tyynyt, matot yms. ulkona, etenkin talvella antaisin olla koko yön ulkona pakkasessa, mutta kun ei uskalla jättää, ei koskaan voi tietää jos joku käy ne sotkemassa.


   • Omistaja saa antaa kissansa kulkea vapaasti. Noin pari vuotta olen yrittänyt saada omistajaa ymmärtämään erilaisin kehoituksin pitämään kissansa kurissa, (erittäin maltillisesti) etteivät kävisi ulostamassa taloni vierustalle, missä on hiekka esillä lasten leikkejä varten. Olen yrittänyt poliisin vaikutuksellakin puuttua asiaan, mutta poliisi on vain todennut, mitäpä se välittää vaikka parinkympin sakon saisikin ja oikeusavustaja on vastannut, ainoa keino on saada se ympäristörikokseksi ja se ei kyllä onnistu mitenkää.
    Terveystarkastaja on kieltänyt lasten leikkimisem kyseisellä alueella, koska yleensä kissojen ulosteessa on paljon loisia ja ne tarttuvat lapseen. Enpä kyllä antaisi lasten mennäkkään sille alueelle, joten ainoa keino on laittaa lapset evakkoon omalta tontilta, että naapurin kissat saavat pitää tämän tonti ulostusalueeaan. Kun ihmisellä on tarpeeksi pirullinen luonne, niin laki on voimaton sen edessä.


   • mitä teen kirjoitti:

    Omistaja saa antaa kissansa kulkea vapaasti. Noin pari vuotta olen yrittänyt saada omistajaa ymmärtämään erilaisin kehoituksin pitämään kissansa kurissa, (erittäin maltillisesti) etteivät kävisi ulostamassa taloni vierustalle, missä on hiekka esillä lasten leikkejä varten. Olen yrittänyt poliisin vaikutuksellakin puuttua asiaan, mutta poliisi on vain todennut, mitäpä se välittää vaikka parinkympin sakon saisikin ja oikeusavustaja on vastannut, ainoa keino on saada se ympäristörikokseksi ja se ei kyllä onnistu mitenkää.
    Terveystarkastaja on kieltänyt lasten leikkimisem kyseisellä alueella, koska yleensä kissojen ulosteessa on paljon loisia ja ne tarttuvat lapseen. Enpä kyllä antaisi lasten mennäkkään sille alueelle, joten ainoa keino on laittaa lapset evakkoon omalta tontilta, että naapurin kissat saavat pitää tämän tonti ulostusalueeaan. Kun ihmisellä on tarpeeksi pirullinen luonne, niin laki on voimaton sen edessä.

    Huomaavat jossain vaiheessa kissan kadonneen...

    Olisiko sittenkin pitänyt pitää kissa narussa???


  • Toimiikohan koiraan mitenkä tuollainen karkoitin?

   • Käykö jonkun koira ulostamassa sun pihalla?
    Karkottimet on turhia.O.istajan on huolehdittava lemmikistään omassa kodissaan ja pihassaan.Laki kieltää kissan hylkäämisen ja heitteillejätön.
    Koira ei saa olla irti ilman alueen omistajan lupaa.
    Eli, vieras kissa tai koira on lakien vastaisesti pidetty,jos se tulee pihaasi.
    Voit siis ottaa ne kiinni,ja kuljettaa löytöeläintalolle.
    Jos jatkuvasti häiriköivät, ne varmasti ovat myös vaarassa liikenteen yms vuoksi.Ilmoita eläinsuojeluun asiasta, ja pyydä heiltä apua ongelmaan.
    Omalla pihalla ei tatvitse sietää vieraan lemmikkejä.


   • Jotain ulkona haukkumis ongelmaisten juttuja on myynnissä.Joku pönttö, joka reakoi haukkuun,en tiedä toimiiko.
    On.myös jotain koiraturvasumutteita,en muista nimeä tarkkaan.Niitä käytetään kai jos koira hyökkää,tai tulee pelkäävän ihmisen lähelle.
    Ulkomailla on myös,en tiedä onko suomessa.Sellaisia taskulampyn kokoisia piippareita,joista tulee joku ääni nappia painamalla.En tiedä välittääkö koirat edes niistä.
    Oma piha kannattaa aina aidata, niin pysyvät ulkopuoliset helpommin poissa.Siihen on monenlaista vaihtoehtoa.Aita ja räksyttävä terrieri, ovat usein toimivat,jos itse jaksaa sitä kuunella ja hoitaa.


   • Millaista karkoitinta tarkoitat?
    2m aita, toimii ainakin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Millaista karkoitinta tarkoitat?
    2m aita, toimii ainakin.

    Ei toimi, ellei ole yläosassa pleksiä tai pentiä joka estää ylitykset.
    Puuaidasta menee yli,samoin verkkoaidoista.
    Aitaus,ja pari terrieriä siellä ovat tehokkaita torjumaan tunkeilevat vieraslajit kuten supikoira ja kissa.


  • Eivät toimi kuin hetken,kissat tottuvat ja jatkavat ulostamista ja virtsaamista pihalle.Parhaiten toimii supiloukku tai ihan kissanloukku ja kuljetus löytöeläintalolle.
   Kissaa ei saa päästää muiden pihoille/ alueille.Eli pihaan tullut kissa on siellä laittomasti.Kissaa ei saa hylätä eikä jättää heitteille,laki kieltää.Pihalle tullut kissa on siis aina laittomasti hylätty tai heitteillejätetty.Kannattaa ne kaikki loukuttaa ja kuljettaa löytöeläintalolle,sieltä omistajat osaa kysyä.

   • Myös irtokoirat,jotka tulee pihaan voi kuljettaa löytöeläintalolle.Ne suuremmat ei mahu loukkuihin😅


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sofia on 2 viikkoa Hangossa Stefun kanssa

   Kertoi ig. Mihis Isbe? Martina ei tytöstä huolehdi. Isbe ollut vain Hangossa Stefun suvulla. Vai hoitaako myös Sofia Isbeä Hangossa? Maralla ei ole
   Kotimaiset julkkisjuorut
   192
   1960