Lastensuojelu ja -psykiatria tehtailevat huostaanottoja

"Nykyvanhempien kelvottomuutta perustellaan lasten mielenterveydellisten ongelmien ja huostaanottojen lisääntymisellä. Tähän on helppo esittää kaksi vastaväitettä:
-Lisääntyneet mielenterveydelliset diagnoosit eivät välttämättä johdu mielenterveydellisten ongelmien todellisesta lisääntymisestä. Ne voivat johtua myös lääkärikunnan ja etenkin lastenpsykiatrien muuttuneesta toimintatavasta: mielenterveydellisiä ongelmia nähdään nyt siellä, missä niitä ei aiemmin nähty. Sama argumentti pätee vanhemmiltaan huostaan otettujen lasten määrän kasvamiseen: syynä voi olla lastensuojeluviranomaisten muuttunut toimintatapa.
-Vaikka lasten mielenterveydellisten ongelmien lisääntyminen olisikin tosiasia, mitä ei mielestäni ole vielä toteennäytetty, asia voi johtua myös muiden tahojen kuin vanhempien toiminnasta: päivähoidosta, koulusta, ikätoverien toiminnasta.

Vanhempien yleisellä mollaamisella on haitallisia yhteiskunnallisia seurauksia. On syntynyt ilmapiiri, jossa viranomaisten ja vanhempien ollessa keskenään erimielisiä perheen tilanteesta, vanhemmat ovat automaattisesti vähemmän uskottavia. Tämä on osaltaan syynä lisääntyneisiin huostaanottoihin.
Toisin kuin luullaan, suurin osa lasten huostaanotoista ei johdu vanhempien juoppoudesta, heidän harjoittamastaan väkivallasta tai lapsen hoidon laiminlyönnistä. Helsingissä 1990-2005 tehtyihin lasten sijoituksiin kodin ulkopuolelle esitettiin useimmiten seuraavia perusteluja (suluissa ensisijaisena perusteena esiintyminen):
Lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelma 52% (17%)
Kouluvaikeudet 37% (8%)
Sosiaalisen vuorov. ongelma perheessä 31% (10%)
Kasvattamisen ongelmat 30% (10%)
Ongelma lapsen fyysisessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa 27% (7%)
Lapsen oma päihteiden käyttö 26% (11%)
Kuljeskelu 21% (9%)
Vanhemman tai perheen päihteiden käyttö 15% (10%)
Muut perheen elinoloihin liittyvät vaikeudet 14% (5%)
Lapsen omat rikolliset teot 14% (3%)
Vanhemman fyysinen tai psyykkinen terveysongelma 10% (4%)
Väkivalta kotona 7% (2%)
Lapsen hoidon laiminlyönti 7% (2%)
(Savolainen-Hinkkanen-Pekkarinen, Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76, 2007, s. 8-9. )
En suinkaan tyystin vastusta lasten huostaan ottamista tai sijoittamista pois vanhemmilta kodin ulkopuolelle. Vakavan väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden lasten kohdalla se on hyvin perusteltua. Selkeä ja ymmärrettävä peruste on myös lapsen hoidon laiminlyöminen. Näiden syiden perusteella on kuitenkin tehty vain suhteellisen pieni osa sijoituksista. Huomattavasti yleisempiä ovat enemmän tulkinnanvaraisuutta sisältävät perusteet, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelma. Kuka voi varmuudella sanoa, ettei hänellä ole sellaista?

Huostaanottojen määrä Helsingissä on noussut voimakkaasti: vuonna 1995 1,3% helsinkiläisistä alle 17-vuotiaista oli huostaan otettuna, 2006 huostaan otettujen osuus oli 2,0%. Pääkaupunkiseudun kuntien välillä on merkittäviä eroja: kun helsinkiläisistä lapsista 2,3% oli sijoitettu kodin ulkopuolelle vuonna 2006, vastaava osuus Vantaalla oli 1,5% ja Espoossa 1,1%. Luvut osoittavat, ettei vanhemmiltaan pois otettujen lasten määrä voi johtua ainakaan pelkästään perheiden ongelmien määrästä, vaan siihen vaikuttaa myös viranomaisten toimintalinja.

2008 voimaan tullut uusi lastensuojelulaki on poistanut lasten huostaanotot kunnallisen demokratian vaikutusmahdollisuuksien piiristä: vastedes päätöksen niistä voi tehdä niistä vastaava sosiaalityöntekijä. Vanhempien vastustaessa huostaanottoa se käsitellään hallinto-oikeudessa. Kunnalliset luottamushenkilöt eivät vastaisuudessa voi vaikuttaa huostaan ottoihin ainakaan yksittäistapauksissa, joita ne kaikki ovat. Pidän uudistusta erittäin valitettavana, sillä lasten kohtalot ovat liian vakava asia ilman valvontaa jätettäväksi.
Jotain on silti vielä tehtävissä. Kunnalliset luottamushenkilöt voivat vaikuttaa lastensuojeluviranomaisille annettaviin yleisiin toimintaohjeisiin. Myös huostaan otettujen lasten olojen ja heidän saamansa hoidon asianmukaisuuden valvonta kuuluvat kaupungin tehtäviin. Meistä jokainen, oli poliitikko tai ei, voi kyseenalaistaa matalaotsaiset yksinkertaistukset, joissa vastakkain ovat järjestään pahat vanhemmat ja hyvät viranomaiset. Todellisuus kun on huomattavasti monimutkaisempi."
Johannes Remy-blogista
Ilmoita


Tällä sivustolla keskusteluita useista eri aiheista. Klikkaa etusivu löydät lisää aiheita.

Tämä on keskusteluun Yksikin diagnoisitu perhe on liikaa.

http://www.peda.net/veraja/vep/keskustelu?vp=singlemodule&m_id=839627&sp=thread&t_id=415372
---
13 VASTAUSTA:
Sunnuntaisuomalainen tänään 20.2.2011.
Valtaosa hyvinvointiyhteiskunnnan palvelurakenteista on sortumassa, tai sortunut jo.
Hyvänä esimerkkinä on lastensuojelun tavoite löytää huostaanotetuille lapsille perhehoitopaikka.
Koska sijaisperheitä ei ole riittävästi, lapsia ei voida laitospaikkojen niukkuuden vuoksi kriisitilanteissakaan sijoittaa minnekään. Jyväskylä on malliesimerkki tästä.

Suomi on kohta täynnä katulapsia, huutolaisvanhuksia ja päämäärättöminä ajelehtivia moniongelmaisia.

Tähänkö on ajaduttu ahneuden ja rahanhimon vuoksi?

Lue lisää ja linkitä myös muihin keskusteluihin, kirjoitus on mielestäni hyvin osuva ja ajankohtainen.

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/vale-emävale-asiantuntijalausunto/647766
---
Paskanen loppu. kirjoitti:
Sunnuntaisuomalainen tänään 20.2.2011.
Valtaosa hyvinvointiyhteiskunnnan palvelurakenteista on sortumassa, tai sortunut jo.
Hyvänä esimerkkinä on lastensuojelun tavoite löytää huostaanotetuille lapsille perhehoitopaikka.
Koska sijaisperheitä ei ole riittävästi, lapsia ei voida laitospaikkojen niukkuuden vuoksi kriisitilanteissakaan sijoittaa minnekään. Jyväskylä on malliesimerkki tästä.

Suomi on kohta täynnä katulapsia, huutolaisvanhuksia ja päämäärättöminä ajelehtivia moniongelmaisia.

Tähänkö on ajaduttu ahneuden ja rahanhimon vuoksi?

Lue lisää ja linkitä myös muihin keskusteluihin, kirjoitus on mielestäni hyvin osuva ja ajankohtainen.

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/vale-emävale-asiantuntijalausunto/647766
---
Ehkä eräs suurimpia ongelmia ovat median luomat mielikuvat. Tytöt on kovia jätkiä kulttuuri.

STT info Lähes puolet tytöistä käyttää väkivaltaa. Bitch slap on tytöille tyypillstä väkivaltaa.

Tässä on useampia linkkejä
Sosiaalikusymykset. Perhe, koulutus ja kasvatus.
Väkivalta sosiaaliset kysymykset.

http://www.sttinfo.fi/pressrelease/detail.do?pressId=27841&type=thisweek&searchKey=483ec90c-d5b3-11de-aacb-e3fa86c7701e&languageId=all&pageIndex=1
---
Paskanen loppu. kirjoitti:
Sunnuntaisuomalainen tänään 20.2.2011.
Valtaosa hyvinvointiyhteiskunnnan palvelurakenteista on sortumassa, tai sortunut jo.
Hyvänä esimerkkinä on lastensuojelun tavoite löytää huostaanotetuille lapsille perhehoitopaikka.
Koska sijaisperheitä ei ole riittävästi, lapsia ei voida laitospaikkojen niukkuuden vuoksi kriisitilanteissakaan sijoittaa minnekään. Jyväskylä on malliesimerkki tästä.

Suomi on kohta täynnä katulapsia, huutolaisvanhuksia ja päämäärättöminä ajelehtivia moniongelmaisia.

Tähänkö on ajaduttu ahneuden ja rahanhimon vuoksi?

Lue lisää ja linkitä myös muihin keskusteluihin, kirjoitus on mielestäni hyvin osuva ja ajankohtainen.

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/vale-emävale-asiantuntijalausunto/647766
---
Esim. perhehoitoliiton jäsenille ei kelpaa vanhukset, vammaiset eikä ongelmaiset lapset, liiton jäsenet haluavat ennenkaikkea kilttejä ja helppohoitoisia, hyvistä perheistä olevia lapsia, vammaiset kelpaavat kunhan heille on ensin lyöty lastensuojelun status että saa rahaa enemmän.

Vanhuksia on perhehoidossa reilusti alle 100, vaikka vanhusten määrä luonnollisesti kasvaa koko ajan ja vanhukset nauttisivat perhehoidosta.

Vaikeaongelmaiset lapset, kuten päihdeongelmaisten lapset ovat enemmän laitosten hoidokkeja, laitospaikat ovat kokoajan täynnä ja hinnat pysyy korkealla. Vaikeahoitosia/ongelmaisia lapsia ei yksinkertaisesti huoli kukaan ja he jäävät heitteille.
yksityistäminen kirjoitti:
Esim. perhehoitoliiton jäsenille ei kelpaa vanhukset, vammaiset eikä ongelmaiset lapset, liiton jäsenet haluavat ennenkaikkea kilttejä ja helppohoitoisia, hyvistä perheistä olevia lapsia, vammaiset kelpaavat kunhan heille on ensin lyöty lastensuojelun status että saa rahaa enemmän.

Vanhuksia on perhehoidossa reilusti alle 100, vaikka vanhusten määrä luonnollisesti kasvaa koko ajan ja vanhukset nauttisivat perhehoidosta.

Vaikeaongelmaiset lapset, kuten päihdeongelmaisten lapset ovat enemmän laitosten hoidokkeja, laitospaikat ovat kokoajan täynnä ja hinnat pysyy korkealla. Vaikeahoitosia/ongelmaisia lapsia ei yksinkertaisesti huoli kukaan ja he jäävät heitteille.
Uskontojen uhrit ry sivustoolla löytyy selittäviä tekijöitä, miksi esimerkiksi lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä insestistä tuli muoti-ilmiö 70 luvulla.
Tämä tauti levisi jenkeistä Gelgian pedofiliskandaaliin, joss lasten omat vanhemmat käyttivöt lapsia seksuaalisesti hyväksi, mutta väittivät jonkun pedofiliringin käyttäneen heidän lapsia seksuaalisesti hyväksi.

Nämä iskostuivat joidenkin tahojen takaraivoon niin syvällisesti, että he eivät kyenneet tunnistamaan, mikä on totta ja mikä on tarua.

Uskontojen uhrien tuki siustolla aiheet.
Istutetut muistot. Mikä on valemuistosyndrooma.
Väärien muistikuvien luominen ja ylläpito, Saatanalle uhratut vauvat ja ibsesti saatananpalvontarituaaleissa.

Otsakkeessa,
Palautettuja muistoja, vai nykyajan notacvinoa käsitellään insestiä ja kuinka terapeutit houkuttelivat potilaita palauttamaan mieleensä insestin. Kun potilasta aikansa aivopestiin, hän uskoi, että häntä oli lapsena käyetty seksuaalisesti hyväksi.

Suomessakin moni aviolittoo päättyi juuri näihin mielikuviin ja moni mies istui syyttömänä vankilassa, menetti oikeudet tavata lapsiaan, määrttiin lähestymiskieltoon.

Milloinkahan joku taho herää todellisuuteen, eikä ole uskomuksien uhri?

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/ahdistava-uskonto/istutetut-muistot
---
yksityistäminen kirjoitti:
Esim. perhehoitoliiton jäsenille ei kelpaa vanhukset, vammaiset eikä ongelmaiset lapset, liiton jäsenet haluavat ennenkaikkea kilttejä ja helppohoitoisia, hyvistä perheistä olevia lapsia, vammaiset kelpaavat kunhan heille on ensin lyöty lastensuojelun status että saa rahaa enemmän.

Vanhuksia on perhehoidossa reilusti alle 100, vaikka vanhusten määrä luonnollisesti kasvaa koko ajan ja vanhukset nauttisivat perhehoidosta.

Vaikeaongelmaiset lapset, kuten päihdeongelmaisten lapset ovat enemmän laitosten hoidokkeja, laitospaikat ovat kokoajan täynnä ja hinnat pysyy korkealla. Vaikeahoitosia/ongelmaisia lapsia ei yksinkertaisesti huoli kukaan ja he jäävät heitteille.
Minä ainakin uskon sijaisvanhempien olevan niitä hyväsydämisiä auttajia joiksi itsensä ovat ylentäneet. Vanhukset haluavat enenevässä määrin perheenomaista asumista ja uskon etteivät sijaisvanhemmat vain ole tätä jostain syystä huomanneet, eikä kuntien sosiaalitoimet ole vastaavasti tarjonneet sijaisvanhemmille vanhuksia.
Koska sijaiskoteja on jo valmiina, niin meidän pitää sosiaalivirastoissa asioidessamme muistaa kertoa tästä vanhusten perhehoidosta ja pyytää lapsillemme avohuollon tukitoimia ja lapset kotiin.
Ketkä täällä tietävät jonkin perhekodin, kuten jyväskyläläisestä Frouvasta kirjoittava kollega tietää, niin siitä vain sinne Jyväskylän kaupunginhallituksen aloitelaatikkoon aloite lasten siirtämisestä vanhempiensa hoivaan ja sinne hyväsydämiselle frouvalle talo täyteen ihania vanhuksia. Vanhusten täytyy saada olla etu oikeutettuja ja ajaa lastemme ohi herttaisten sijaisvanhempien perhehoitoon.
False memory. kirjoitti:
Uskontojen uhrit ry sivustoolla löytyy selittäviä tekijöitä, miksi esimerkiksi lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä insestistä tuli muoti-ilmiö 70 luvulla.
Tämä tauti levisi jenkeistä Gelgian pedofiliskandaaliin, joss lasten omat vanhemmat käyttivöt lapsia seksuaalisesti hyväksi, mutta väittivät jonkun pedofiliringin käyttäneen heidän lapsia seksuaalisesti hyväksi.

Nämä iskostuivat joidenkin tahojen takaraivoon niin syvällisesti, että he eivät kyenneet tunnistamaan, mikä on totta ja mikä on tarua.

Uskontojen uhrien tuki siustolla aiheet.
Istutetut muistot. Mikä on valemuistosyndrooma.
Väärien muistikuvien luominen ja ylläpito, Saatanalle uhratut vauvat ja ibsesti saatananpalvontarituaaleissa.

Otsakkeessa,
Palautettuja muistoja, vai nykyajan notacvinoa käsitellään insestiä ja kuinka terapeutit houkuttelivat potilaita palauttamaan mieleensä insestin. Kun potilasta aikansa aivopestiin, hän uskoi, että häntä oli lapsena käyetty seksuaalisesti hyväksi.

Suomessakin moni aviolittoo päättyi juuri näihin mielikuviin ja moni mies istui syyttömänä vankilassa, menetti oikeudet tavata lapsiaan, määrttiin lähestymiskieltoon.

Milloinkahan joku taho herää todellisuuteen, eikä ole uskomuksien uhri?

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/ahdistava-uskonto/istutetut-muistot
---
Varatuomari Anja Hannuniemen väitöstutkimuksessa selviää, mihinkä johtivat nämä uskomukset saatanapalvontarituaaleista, istutetuista, muistoista, ufoabbduktioista, insestistä.

Mikäli sosiaalitoimi, oikeuslaitos ja lastensuojelijat uskovat näihinluulohin ja olettamuuksiin ja tekevät johtopäätöksiä noiden uskomuksien perustella, niin lasten ja isien asema on todella huono.

http://www.porinsanomat.fi/uutiset.php?id=997
----
En oikein usko tuota kirjoitti:
Minä ainakin uskon sijaisvanhempien olevan niitä hyväsydämisiä auttajia joiksi itsensä ovat ylentäneet. Vanhukset haluavat enenevässä määrin perheenomaista asumista ja uskon etteivät sijaisvanhemmat vain ole tätä jostain syystä huomanneet, eikä kuntien sosiaalitoimet ole vastaavasti tarjonneet sijaisvanhemmille vanhuksia.
Koska sijaiskoteja on jo valmiina, niin meidän pitää sosiaalivirastoissa asioidessamme muistaa kertoa tästä vanhusten perhehoidosta ja pyytää lapsillemme avohuollon tukitoimia ja lapset kotiin.
Ketkä täällä tietävät jonkin perhekodin, kuten jyväskyläläisestä Frouvasta kirjoittava kollega tietää, niin siitä vain sinne Jyväskylän kaupunginhallituksen aloitelaatikkoon aloite lasten siirtämisestä vanhempiensa hoivaan ja sinne hyväsydämiselle frouvalle talo täyteen ihania vanhuksia. Vanhusten täytyy saada olla etu oikeutettuja ja ajaa lastemme ohi herttaisten sijaisvanhempien perhehoitoon.
Osalainaus.
Tämä gradu on poistettu julkisuudesta, koska se kertoi liikaa uskomuksista.

Tekikö media pedofiliasta uuden hyvän vihollisen?
Pedofiilit nousivat melkein täydestä tuntemattomuudesta lööppien suosikkiaiheiksi 1990-luvulla. Lähes kaikki tiedotusvälineet raportoivat ahkerasti pedofiilien tekemisistä – ilmiöstä, jonka nimeäkään ei kymmenen vuotta aiemmin juuri tunnettu.

Toimittaja Anna Jeanne Söderlund on tutkinut tiedotusvälineiden pedofiili-jahtia Helsingin yliopiston viestinnän laitokselle laatimassaan pro gradu työssään “Pysäyttäkää pedofiilit – Kuinka hyvä vihollinen rakennetaan joukkotiedotuksessa”. Tutkimus ilmestyy tänä keväänä Sexpo-säätiön ja Lyhytterapiainstituutin julkaisussa.

-Minua kiinnosti miksi asiasta yhtäkkiä pelästyttiin niin kovin. Ilmiöhän on ollut olemassa iät ja ajat. Siinä on jotain samaa kuin kesäisissä karhujutuissa: karhut ovat yhtäkkiä hirmuisen vaarallisia, vaikka tosiasiassa autot ovat paljon vaarallisempia, selittää Söderlund tutkimuskohteensa valintaa.

Tutkimustaan varten Söderlund kävi läpi YLE:n lehtileikearkiston vuosilta 1987-97, samoin TV-arkiston. Alkupäässä aineistoa oli vähän, esimerkiksi vuonna 1988 ei YLE:n arkistoon ollut löytynyt yhtään pedofilia-leikettä. Vuonna 1993 aineisto alkoi nopeasti kasvaa ja huipussaan se oli 1996, jolloin leikearkistoon oli kertynyt 166 uutista ja artikkelia, ja TV- arkistossakin oli 66 merkintää ilmiön käsittelystä. Seuraavana vuonna aineisto alkoi harveta.

-Vuonna 1996 oli Belgian pedofiliaskandaali kuumimmillaan ja samaan aikaan oli Tukholmassa ilmiötä käsittelevä laaja, kansainvälinen konferenssi – joka puolestaan sai Belgian tähden ylimääräistä julkisuutta. Samaan aikaan ilmestyi myös Observer- lehden artikkeli, jossa väitettiin suomalaisen internet-palvelimen välittävän pedofiilien aineistoa.

Kaikki toistavat
samoja väitteitä
Mediahäly pedofilian ympärillä on sikälikin outoa, että lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö on tosiasiassa aika harvinainen rikos. Vuonna 1996 tuomittiin alaikäisiin kohdistuvista siveellisyysrikoksista 59 henkilöä, heistä 22 ehdottomaan vankeustuomioon. Törkeiksi rikoksista luokiteltiin vain kaksi. On huomattava, että lukuihin sisältyvät myös nuoriin, 14-16 vuotiaisiin kohdistuneet rikokset, jotka eivät yleensä ole pedofiilien tekosia. Samana vuonna Suomessa tehtiin noin 150 henkirikosta, joista ehkä vain 2-3 herätti yhtä paljon huomiota kuin vähäpätöisinkin pedofiili.
Maailman laajimmassa, Heikki Sariolan julkaisemassa 8500 kuusitoistavuotiaan nuoren haastattelututkimuksessa ilmeni, että jonkinlaista seksuaalista ahdistelua oli kokenut jossain elämän vaiheessa 7,4 prosenttia tytöistä ja 3,5 prosenttia pojista. Luvut voivat tuntua korkeilta, mutta huomattakoon ettei yksikään muistanut kokeneensa tällaista alle 5 vuotiaina, ja alle 10- vuotiaina oli tytöistä ahdisteltu 0,6 prosenttia, vakavia tapauksia oli 0,3 prosentilla – kolmella tuhannesta. Luvut nousevat selvästi haastateltujen täytettyä 14-vuotta, jolloin he eivät ole enää lapsia, vaikka juridisesti ovatkin. Luvuissa ovat sitäpaitsi mukana myös vähäiset teot, jotka menevät lähinnä murrosikäisten kiusoittelun tiliin.

Journalistille Söderlundin tutkimus on masentavaa luettavaa. Se on kuin luettelo siitä kuinka toimittajien ei tulisi koskaan toimia, mutta he toimivat silti. Käy ilmi, että tiedotusvälineet paisuttelevat ilmiötä ja asiat muokataan sellaisiksi että ne täyttävät uutisen kriteerit. Tosiasioita käytetään valikoiden, vastoin “virallista” totuutta olevista faktoista vaietaan.

Media on epäitsenäinen, kaikki toistavat samoja väitteitä ja käyttävät samoja niin sanottuja asiantuntijoita, joiden väitteitä ei edes yritetä tarkistaa. Tiedotusvälineet seuraavat tarkkaan toistensa uutisia, mutta eivät tutki niiden todenperäisyyttä. Päinvastoin, valtavirrasta poikkeavaa kirjoittelua pidetään suorastaan epäammatillisena. Sopuli-ilmiö rehottaa rujoimmillaan
Insestuhysteria. kirjoitti:
Osalainaus.
Tämä gradu on poistettu julkisuudesta, koska se kertoi liikaa uskomuksista.

Tekikö media pedofiliasta uuden hyvän vihollisen?
Pedofiilit nousivat melkein täydestä tuntemattomuudesta lööppien suosikkiaiheiksi 1990-luvulla. Lähes kaikki tiedotusvälineet raportoivat ahkerasti pedofiilien tekemisistä – ilmiöstä, jonka nimeäkään ei kymmenen vuotta aiemmin juuri tunnettu.

Toimittaja Anna Jeanne Söderlund on tutkinut tiedotusvälineiden pedofiili-jahtia Helsingin yliopiston viestinnän laitokselle laatimassaan pro gradu työssään “Pysäyttäkää pedofiilit – Kuinka hyvä vihollinen rakennetaan joukkotiedotuksessa”. Tutkimus ilmestyy tänä keväänä Sexpo-säätiön ja Lyhytterapiainstituutin julkaisussa.

-Minua kiinnosti miksi asiasta yhtäkkiä pelästyttiin niin kovin. Ilmiöhän on ollut olemassa iät ja ajat. Siinä on jotain samaa kuin kesäisissä karhujutuissa: karhut ovat yhtäkkiä hirmuisen vaarallisia, vaikka tosiasiassa autot ovat paljon vaarallisempia, selittää Söderlund tutkimuskohteensa valintaa.

Tutkimustaan varten Söderlund kävi läpi YLE:n lehtileikearkiston vuosilta 1987-97, samoin TV-arkiston. Alkupäässä aineistoa oli vähän, esimerkiksi vuonna 1988 ei YLE:n arkistoon ollut löytynyt yhtään pedofilia-leikettä. Vuonna 1993 aineisto alkoi nopeasti kasvaa ja huipussaan se oli 1996, jolloin leikearkistoon oli kertynyt 166 uutista ja artikkelia, ja TV- arkistossakin oli 66 merkintää ilmiön käsittelystä. Seuraavana vuonna aineisto alkoi harveta.

-Vuonna 1996 oli Belgian pedofiliaskandaali kuumimmillaan ja samaan aikaan oli Tukholmassa ilmiötä käsittelevä laaja, kansainvälinen konferenssi – joka puolestaan sai Belgian tähden ylimääräistä julkisuutta. Samaan aikaan ilmestyi myös Observer- lehden artikkeli, jossa väitettiin suomalaisen internet-palvelimen välittävän pedofiilien aineistoa.

Kaikki toistavat
samoja väitteitä
Mediahäly pedofilian ympärillä on sikälikin outoa, että lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö on tosiasiassa aika harvinainen rikos. Vuonna 1996 tuomittiin alaikäisiin kohdistuvista siveellisyysrikoksista 59 henkilöä, heistä 22 ehdottomaan vankeustuomioon. Törkeiksi rikoksista luokiteltiin vain kaksi. On huomattava, että lukuihin sisältyvät myös nuoriin, 14-16 vuotiaisiin kohdistuneet rikokset, jotka eivät yleensä ole pedofiilien tekosia. Samana vuonna Suomessa tehtiin noin 150 henkirikosta, joista ehkä vain 2-3 herätti yhtä paljon huomiota kuin vähäpätöisinkin pedofiili.
Maailman laajimmassa, Heikki Sariolan julkaisemassa 8500 kuusitoistavuotiaan nuoren haastattelututkimuksessa ilmeni, että jonkinlaista seksuaalista ahdistelua oli kokenut jossain elämän vaiheessa 7,4 prosenttia tytöistä ja 3,5 prosenttia pojista. Luvut voivat tuntua korkeilta, mutta huomattakoon ettei yksikään muistanut kokeneensa tällaista alle 5 vuotiaina, ja alle 10- vuotiaina oli tytöistä ahdisteltu 0,6 prosenttia, vakavia tapauksia oli 0,3 prosentilla – kolmella tuhannesta. Luvut nousevat selvästi haastateltujen täytettyä 14-vuotta, jolloin he eivät ole enää lapsia, vaikka juridisesti ovatkin. Luvuissa ovat sitäpaitsi mukana myös vähäiset teot, jotka menevät lähinnä murrosikäisten kiusoittelun tiliin.

Journalistille Söderlundin tutkimus on masentavaa luettavaa. Se on kuin luettelo siitä kuinka toimittajien ei tulisi koskaan toimia, mutta he toimivat silti. Käy ilmi, että tiedotusvälineet paisuttelevat ilmiötä ja asiat muokataan sellaisiksi että ne täyttävät uutisen kriteerit. Tosiasioita käytetään valikoiden, vastoin “virallista” totuutta olevista faktoista vaietaan.

Media on epäitsenäinen, kaikki toistavat samoja väitteitä ja käyttävät samoja niin sanottuja asiantuntijoita, joiden väitteitä ei edes yritetä tarkistaa. Tiedotusvälineet seuraavat tarkkaan toistensa uutisia, mutta eivät tutki niiden todenperäisyyttä. Päinvastoin, valtavirrasta poikkeavaa kirjoittelua pidetään suorastaan epäammatillisena. Sopuli-ilmiö rehottaa rujoimmillaan
Osalainaus TV5.sen Jan Guilloun ohjelmasta nitien aika.

Tämä antaa lisävalaistusta, miksi ja mistä insestihysteria sai alkunsa.

"Herran vuonna 1992. 27.2 kuultiin Bjungrin kylässä Trondheimin lähellä tulinen noitatarina

Nyt pappina toimi entinen sosiaalityöntekijä nykyisin itseoppinut asiantuntija lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä (Laila Vielfraue).

Hän oli muutamaa vuotta aikaisemmin nähnyt amerikkalaisen elokuvan tästä kulkutaudista JA NÄHNYT VALON ja matkusteli nyt levittäen sanomaansa.

-Nykytiedon mukaan lasten hyväksikäyttö on paljon yleisempää. On oltava varuillaan. On osattava tunnistaa.
Keskittymisvaikeudet koulussa, arvosanat laskevat, vuoteen kastelua, lapsellista kielenkäyttöä.

Jan Guillou. Jos hyväksikäytön merkit ovat tälläisiä, jotka lähes jokainen vanhempi lapsessaan tunnistaa ei kestä kauaa ennenkuin ensimmäinen NOITA on ilmiannettu.

Se tapahtui täällä Portngårdin lastentarhassa, jossa oli kunnan ainoa miespuolinen hoitaja. Hän joutui pian noitavainon uhriksi, koska hän vastasi 18. lapsesta neljän naisen kanssa.

Vakoilu alkoi, kun eräs lapsi väitti nähneensä Ulfin pippelin. Naispuoliset kolleegat muodostivat tiedustelupalvelun ja pian voitiinkin ilmoittaa epäilystä. Kaikkihan tiesivät mitä merkkejä tarkkailla.

Ulf oli esimerkiksi tervehtinyt lasta, joka ei vastannut tervehdykseen. Eräs lapsi oli roikkunut Ulfin vyössä Ulf oli silittänyt lapsen päätä. Lisäksi eräs lapsista oli tuijottanut suurin pelokkain silmin. Sen lisäksi Ulf oli kuorinut appelsiinin seksuaalisella tavalla. -Rivo appelsiininkuori takavarikoitiin ja luovutettiin poliisille todistusaineeksi.

-31.1.1994. Noin kahden vuoden noitavainon päätteeksi Trondheimin valamiehistö vapautti vihdoinkin Hammerin syyttömänä, mutta tapaus varjostaa häntä koko loppuelämän".
False memory. kirjoitti:
Osalainaus TV5.sen Jan Guilloun ohjelmasta nitien aika.

Tämä antaa lisävalaistusta, miksi ja mistä insestihysteria sai alkunsa.

"Herran vuonna 1992. 27.2 kuultiin Bjungrin kylässä Trondheimin lähellä tulinen noitatarina

Nyt pappina toimi entinen sosiaalityöntekijä nykyisin itseoppinut asiantuntija lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä (Laila Vielfraue).

Hän oli muutamaa vuotta aikaisemmin nähnyt amerikkalaisen elokuvan tästä kulkutaudista JA NÄHNYT VALON ja matkusteli nyt levittäen sanomaansa.

-Nykytiedon mukaan lasten hyväksikäyttö on paljon yleisempää. On oltava varuillaan. On osattava tunnistaa.
Keskittymisvaikeudet koulussa, arvosanat laskevat, vuoteen kastelua, lapsellista kielenkäyttöä.

Jan Guillou. Jos hyväksikäytön merkit ovat tälläisiä, jotka lähes jokainen vanhempi lapsessaan tunnistaa ei kestä kauaa ennenkuin ensimmäinen NOITA on ilmiannettu.

Se tapahtui täällä Portngårdin lastentarhassa, jossa oli kunnan ainoa miespuolinen hoitaja. Hän joutui pian noitavainon uhriksi, koska hän vastasi 18. lapsesta neljän naisen kanssa.

Vakoilu alkoi, kun eräs lapsi väitti nähneensä Ulfin pippelin. Naispuoliset kolleegat muodostivat tiedustelupalvelun ja pian voitiinkin ilmoittaa epäilystä. Kaikkihan tiesivät mitä merkkejä tarkkailla.

Ulf oli esimerkiksi tervehtinyt lasta, joka ei vastannut tervehdykseen. Eräs lapsi oli roikkunut Ulfin vyössä Ulf oli silittänyt lapsen päätä. Lisäksi eräs lapsista oli tuijottanut suurin pelokkain silmin. Sen lisäksi Ulf oli kuorinut appelsiinin seksuaalisella tavalla. -Rivo appelsiininkuori takavarikoitiin ja luovutettiin poliisille todistusaineeksi.

-31.1.1994. Noin kahden vuoden noitavainon päätteeksi Trondheimin valamiehistö vapautti vihdoinkin Hammerin syyttömänä, mutta tapaus varjostaa häntä koko loppuelämän".
KÖNSKRIGET - SUKUPUOLTEN SOTA.

Lehti 26.6.2006. Siskoilla viiraa pahasti päästä.

Vaikuttava raportti paljastaa, että kajajahtaneet fundamentalistit ovat ottaneet vallan Ruotsin taistelevassa naisliikkeessä. - Taistelija: Feministijohtaja Ireen von Wachenfeldtin mielestä käynnissä on sukupuolten keskinäinen maailmansota.

Voisivatko miehet Ruotsissa, tai Suomessa pitää kokouksia, joissa hoilattaisiin "hirttäkää naiset, tappakaa naiset"?
No eivät! tai voisisivat, mutta pian tulisi sinitakit käymään, eikä se kyllä olisi nukkumatti.

Voisiko ylipäätänsä mikään kansanryhmä Ruotsissa, tai Suomessa harrasta moista kiihotusta väkivaltaan joutumatta siitä edesvastuuseen.? Vain yksi, nimittäin naisliike, eikä sekään Suomessa.

Naapurissa sensijaan ei koira feministien perään hauku paljasta Evin Rubar kaksiosaisessa ohjelmassa. Sukupuolisota.

VAARALLISINTA äärifeministien touhuissa ei ole iskulauseiden huutelu, sehän on vain metelinpitoa. Pelottavinta on se, että he hehkuttavat salaliittoteoriaa, jonka mukaan miesten satanisti-pedofiili-verkko katta maan koko valtakoneiston.

Impiä raiskatan ja tehdään raskaksi, sikiöt kidutetaan julmasti hengiltä. Lapsia ryöstetään ja surmataan kammottavissa rituaaleissa. Kaikki tämä tapahtuu viranomaisten tieten keskellä ruotsalaista yhteiskuntaa, autotalleissa ja hotellihuoneissa.

Rubar kysyy turvakotijärjestö ROCKS:in puheenjohtajalta Ireen von Wachenfeldtiltä, miksi murhaajien jäljiltä ei löytynyt ainuttakaan ruumista, eikä edes yhtään malliin sopivaa lasta ole kadoksissa.

- Mistä sinä sen tiedät? Miten voit väittää sellaista, tivaa Wachenfeldt. Itse hän ilmoittaa saaneensa tietonsa naisilta, jotka puhuvat omasta kokemuksestaan.

RUOTSISSA feminismi on vahva poliittinen voima. siksi siellä yliopistotutkijankin on mahdollista olla yksisilmäinen aktivisti.

Luonnollisesti Ruotsin naistutkimuksen piirissä on pääosin vastuuntuntoisia tieteentekijöitä, mutta näkyypä siellä olevan todella outoakin väkeä.

Omasssa sarjassaan maailmankin mittakaavassa painii Uppsalan yliopiston professori Eva Lundgren, jonka kehittämän teorian mukaan miehet lyövät naisia siksi, että he saavat siitä eroottisen nautinnon. Nainen puolestaan muuttuu parisuhteessa zombieksi, joka hyväksyy väkivallan, koska mies aivopesee hänet.

FST:n esittämä rohkea dokumentti herättää pohtimaan, miksi yksi ääriliike on saanut Ruotsissa näin suuren ja poikkeuksellisen toimintavapuden - ha miksi Suomessa on toisin".
Onko Suomessa toisin?

Kommentti. Ei ole. Mot ohjelmassa Epäilys ja rangasistus eräs "asiantuntija lupasi kirjoittaa insestitodistuksen 2000:lla eurolla näkemättä lasta.

Toinen "asiantuntija" lastentautien erkoislääkäri väitti, että Suomessa järjestetään saatanapalvontarituaaleja joissa grillataan ja syödään vauvoja.
Poliisit eivä löytäneet kadonneita lapsia, eivätkä kaluttuja luita.
"Asiantuntija" passitettiin mielisairaalaan.
---
Könskriget? kirjoitti:
KÖNSKRIGET - SUKUPUOLTEN SOTA.

Lehti 26.6.2006. Siskoilla viiraa pahasti päästä.

Vaikuttava raportti paljastaa, että kajajahtaneet fundamentalistit ovat ottaneet vallan Ruotsin taistelevassa naisliikkeessä. - Taistelija: Feministijohtaja Ireen von Wachenfeldtin mielestä käynnissä on sukupuolten keskinäinen maailmansota.

Voisivatko miehet Ruotsissa, tai Suomessa pitää kokouksia, joissa hoilattaisiin "hirttäkää naiset, tappakaa naiset"?
No eivät! tai voisisivat, mutta pian tulisi sinitakit käymään, eikä se kyllä olisi nukkumatti.

Voisiko ylipäätänsä mikään kansanryhmä Ruotsissa, tai Suomessa harrasta moista kiihotusta väkivaltaan joutumatta siitä edesvastuuseen.? Vain yksi, nimittäin naisliike, eikä sekään Suomessa.

Naapurissa sensijaan ei koira feministien perään hauku paljasta Evin Rubar kaksiosaisessa ohjelmassa. Sukupuolisota.

VAARALLISINTA äärifeministien touhuissa ei ole iskulauseiden huutelu, sehän on vain metelinpitoa. Pelottavinta on se, että he hehkuttavat salaliittoteoriaa, jonka mukaan miesten satanisti-pedofiili-verkko katta maan koko valtakoneiston.

Impiä raiskatan ja tehdään raskaksi, sikiöt kidutetaan julmasti hengiltä. Lapsia ryöstetään ja surmataan kammottavissa rituaaleissa. Kaikki tämä tapahtuu viranomaisten tieten keskellä ruotsalaista yhteiskuntaa, autotalleissa ja hotellihuoneissa.

Rubar kysyy turvakotijärjestö ROCKS:in puheenjohtajalta Ireen von Wachenfeldtiltä, miksi murhaajien jäljiltä ei löytynyt ainuttakaan ruumista, eikä edes yhtään malliin sopivaa lasta ole kadoksissa.

- Mistä sinä sen tiedät? Miten voit väittää sellaista, tivaa Wachenfeldt. Itse hän ilmoittaa saaneensa tietonsa naisilta, jotka puhuvat omasta kokemuksestaan.

RUOTSISSA feminismi on vahva poliittinen voima. siksi siellä yliopistotutkijankin on mahdollista olla yksisilmäinen aktivisti.

Luonnollisesti Ruotsin naistutkimuksen piirissä on pääosin vastuuntuntoisia tieteentekijöitä, mutta näkyypä siellä olevan todella outoakin väkeä.

Omasssa sarjassaan maailmankin mittakaavassa painii Uppsalan yliopiston professori Eva Lundgren, jonka kehittämän teorian mukaan miehet lyövät naisia siksi, että he saavat siitä eroottisen nautinnon. Nainen puolestaan muuttuu parisuhteessa zombieksi, joka hyväksyy väkivallan, koska mies aivopesee hänet.

FST:n esittämä rohkea dokumentti herättää pohtimaan, miksi yksi ääriliike on saanut Ruotsissa näin suuren ja poikkeuksellisen toimintavapuden - ha miksi Suomessa on toisin".
Onko Suomessa toisin?

Kommentti. Ei ole. Mot ohjelmassa Epäilys ja rangasistus eräs "asiantuntija lupasi kirjoittaa insestitodistuksen 2000:lla eurolla näkemättä lasta.

Toinen "asiantuntija" lastentautien erkoislääkäri väitti, että Suomessa järjestetään saatanapalvontarituaaleja joissa grillataan ja syödään vauvoja.
Poliisit eivä löytäneet kadonneita lapsia, eivätkä kaluttuja luita.
"Asiantuntija" passitettiin mielisairaalaan.
---
Pääkirjoitus Riitta Viialainen.
Ei ole ihme, jos miesaktivismi nostaa päätään.

Käsittelemme lehdessä arkaa aihetta naisten väkivaltaisuutta.
Aihe on niin arka, että kun Ensi- ja turvakotien liitto viritteli puolitoista vuotta sitten selvitystä asiasta, monet naisjärjestöt halusivat evätä sen.

Linkki on pääkirjoitukseen.
Selaa vasemmassa laidassa olevaa palkkia ja valitse kiinnostava aihe.

http://dialogi.stakes.fi/NR/rdonlyres/83F3592F-2650-4F54-9D37-2C2B8159C2D1/0/dialogi20056.pdf
----
Siskoilla viiraa? kirjoitti:
Pääkirjoitus Riitta Viialainen.
Ei ole ihme, jos miesaktivismi nostaa päätään.

Käsittelemme lehdessä arkaa aihetta naisten väkivaltaisuutta.
Aihe on niin arka, että kun Ensi- ja turvakotien liitto viritteli puolitoista vuotta sitten selvitystä asiasta, monet naisjärjestöt halusivat evätä sen.

Linkki on pääkirjoitukseen.
Selaa vasemmassa laidassa olevaa palkkia ja valitse kiinnostava aihe.

http://dialogi.stakes.fi/NR/rdonlyres/83F3592F-2650-4F54-9D37-2C2B8159C2D1/0/dialogi20056.pdf
----
Löytyisikö vastauksia tämän päivän ongelmiin EU:n asettaman erityistyöryhmän tutkimusraportista, josa on vastauksia yli 700 kysymykseen.
Mikäli vastausta ei löydy suomenkielisenä, vastaus löytyy ennglanninkielisenä.
Sivustoja selaamalla löytyy lisää näkökulmia.

http://web4health.info/fi/answers/life-women-menu.htm
----
Siskoilla viiraa? kirjoitti:
Pääkirjoitus Riitta Viialainen.
Ei ole ihme, jos miesaktivismi nostaa päätään.

Käsittelemme lehdessä arkaa aihetta naisten väkivaltaisuutta.
Aihe on niin arka, että kun Ensi- ja turvakotien liitto viritteli puolitoista vuotta sitten selvitystä asiasta, monet naisjärjestöt halusivat evätä sen.

Linkki on pääkirjoitukseen.
Selaa vasemmassa laidassa olevaa palkkia ja valitse kiinnostava aihe.

http://dialogi.stakes.fi/NR/rdonlyres/83F3592F-2650-4F54-9D37-2C2B8159C2D1/0/dialogi20056.pdf
----
sukupuolivähemmistövanhukset vaativat perhehoidossa saada jatkaa homosteluaan, mutta mikä ongelma tuo nyt on? Mikkelissä tai oliko Savonlinnassa mistä täällä on kirjoitettu, on perhekoti tai laitos, jota pitäisi lesbopariskunta. Heille sinne voi sosiaalitoimet sijoittaa lesbo ja homovanhuksia. Pitää lesbo ja homovanhuksille olla heidän halumiaan perhehoitopaikkoja, sen verran pitää kunnioittaa työnsä tehneitä ja veronsa maksaneita ikäihmisiä. Nuoret sijoitetut pitää ensin tietenkin siirtää koteihinsa asumaan. Nykyiset vaativat ja äveriäät vanhukset ovat seksuaalisesti vireätä porukkaa meedian mukaan, vanhustenperhehoitajille avautuu perhehoidon antamisen ohessa mahdollisuus yritysryppääseen, vanhuksille räätälöityjen seksilelujen myyntiä, siinä bisneksessä on vielä avaamattomat markkinat.
No varmaankin kirjoitti:
sukupuolivähemmistövanhukset vaativat perhehoidossa saada jatkaa homosteluaan, mutta mikä ongelma tuo nyt on? Mikkelissä tai oliko Savonlinnassa mistä täällä on kirjoitettu, on perhekoti tai laitos, jota pitäisi lesbopariskunta. Heille sinne voi sosiaalitoimet sijoittaa lesbo ja homovanhuksia. Pitää lesbo ja homovanhuksille olla heidän halumiaan perhehoitopaikkoja, sen verran pitää kunnioittaa työnsä tehneitä ja veronsa maksaneita ikäihmisiä. Nuoret sijoitetut pitää ensin tietenkin siirtää koteihinsa asumaan. Nykyiset vaativat ja äveriäät vanhukset ovat seksuaalisesti vireätä porukkaa meedian mukaan, vanhustenperhehoitajille avautuu perhehoidon antamisen ohessa mahdollisuus yritysryppääseen, vanhuksille räätälöityjen seksilelujen myyntiä, siinä bisneksessä on vielä avaamattomat markkinat.
Ei ihme, jos lasten ja nuorten syrjäytyminen, sekä huostaanotot lisääntyvät.

Helsingin Sanomat 26.7.2008.
Suomesssa käytetään kymmentä erilaista ikähaarukkaa määrittelemään kenellä on oikeus nuorisopsykiatriseen hoitoon.

Linkissä 61 kommenttia, sekä lisäksi muita uutisia vuosien varrelta.

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kunnat pakoilevat vastuuta nuorten psykiatrisessa hoidossa/1135238123909

--
+Lisää kommentti
Uusi lastensuojelulaki vuonna 2008 oli katastrofaalinen seurauksiltaan. Tosiasiassa nyt voidaan huostaanottaa lapset keneltä tahansa. Kaikki viranomaiset vetävät yhtä köyttä vanhempia ja lapsia vastaan. Kukaan ei välitä lasten voinnista. Lastensuojelu on nykyisin pelkkää bisnestä, sillä kunnat hyötyvät tekemällä huostaanottoja, lastensuojelulaitokset tekevät kovaa tiliä ja ikävä kyllä perheet, jotka toimivat sijaisperheinä, tekevät sen myös rahan kiilto silmissä.

Lastensuojelulaki pitäisi heti uudistaa ja huostaanottoperusteet määriteltävä niin, että vain todellisessa hätätilanteessa huostaanotto voidaan tehdä. Jos lapsi on todellisessa hengenvaarassa tai vjos vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsen tarpeista esim. alkoholin tai muiden aineiden käytön vuoksi, olisivat perusteina.

Tällä hetkellä tilanne on hirveä. Kunnat tehtailevat huostaanottoja, lastensuojeluviranomaiset suhtautuvat perheisiin vihamielisesti ja viis veisaavat lasten ja heidän vanhempiensa kärsimyksistä. Huostaanoton syyksi keksitään psykiatrien avustuksella mitä mielikuvituksellisimpia juttuja. Esim. että lapsella on vaara masentua!!! Huostaanotetuista lapsista tulee helposti syrjäytyneitä aikuisia eikä mikään ihme. Usko yhteiskuntaan ja viranomaisiin, myös oikeus- ja terveydenhuoltoviranomaisiin menee taatusti nykyisillä toimintatavoilla.

Nykyisen lastensuojelulain voi nimetä lasten ja heidän vanhempiensa tulevaisuuden ja hyvinvoinnin pilaamislaiksi!!! Hävetkää hallitus ja eduskunta, lastensuojeluliitot, lapsiasimies ym.
Ilmoita
vantaa poisti huostaanotto-oikeuden kriisityöntekijöiltä.

Helsingin Sanomat 23.12.2007.

Kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä ei Vantalla voi enää vuoden alusta tehdä päätöstä lapsen kiireellisestä huostaanotosta.

Artikkelin lopussa.
"Kuka siitä päätöksenteota ottaa vastuun? Päätöshän on sekin, jos ei oteta huostaan".

http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Vantaa poisti huostaanotto-oikeuden lastensuojelun kriisityöntekijöiltä/HS20071224SI1KA02vp5
---
Ilmoita
Lukiolaisten mielenterveyspalvelut kuntoon

Keskisuomalainen 28.2.2011.

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/lukioiden-mielenterveyspalvelut-kuntoon/649917
---
Ilmoita
Meidän perheessämme on tehty Rovaniemellä Korkalovaaran koulussa hurja kiireellinen huostaanotto, toisin sanoen kiireellinen sijoitus, viime viikolla.

Rovaniemen kaupungin lastensuojelu lähetti poliisit Korkalovaaran koululle hakemaan ekaluokkalaista poikaa, kun poikien kesken oli ollut välitunnilla kinaa. Välituntivalvojat (joista toinen oli pitkään pojalleni vain mykkyyttä ja vaikenemista ilmaissut luokanopettaja) eivät puuttuneet kiusaamiseen. Opettajat näyttävät ajaneen (siis muutama prosessissa mukana oleva ja jo pitkään touhuiluistaan tunnettu) lastensuojelun väliintuloa.

Opettajat ovat ajatelleet, että lastensuojelun pakkokeinojen avulla hiljennetään koululaisten ja koulun asioista kiinnostunut sanavalmis vanhempi.

Kolme-neljä poikaa (joista yksi vähän vanhempi) oli tullut välitunnilla porukalla kiusaamaan poikaani. Pojat olivat laulaneet pilkkalaulua, josta poikani muistaa sanan "roskaa".

Oli syntynyt takaa-ajo. Rehtori Heikki Ervast oli soittanut lastensuojelun paikalle.

Koulussa ei ole enää aikuisia, jotka ohjaisivat lapsia. Siellä työskentelee kasvatustustieteiden maistereita, mutta he eivät kasvata. He korostavat olevansa vain upeita "pedagogeja". Suomalainen koulu on turvaton paikka lapselle.

Lapseni kyydittiin hullujen huoneelle, osastolle numero seitsemän Lapin keskussairaalaan. Lasten ja nuorten psykiatriselle klinikalle.

http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=10663

Hiihtolomaviikon hän viettää Lapin Ensi- ja turvakodissa, koska psykiatrinen klinikka on silloin suljettu. Poikani aloittaa sen jälkeen ns. tutkimusjakson, jossa ylilääkäri Eeva-Riitta Kokkonen selvittää, onko pojassani jotain vikaa. Etsii siis, kun sellaista ei ole vielä näkynyt. Aivan mieletön järjestelmä!

http://yle.fi/alueet/lappi/2010/10/kolpeneella_laakaripula_-_uusi_ylilaakari_valittiin_2093786.html?sendtofriend=true

Tulen kirjoittamaan tästä lähivuosien aikana paljon. Analysoiden, asiakaspapereita tutkien.

Havaintojeni ja poikani kertoman mukaan psykiatrisella osastolla ei ole lapsia, hoitopaikat ammottanevat tyhjinä, vaikka Eeva-Riitta Kokkonen kuulutti Lapin radiossa viikko sitten keskiviikkona, että Lapissa ei ole riittävästi psykiatrian hoitopaikkoja ja terapiapalveluita. Höpö, höpö.

http://yle.fi/alueet/lappi/2011/02/ylilaakari_lasten_mielenterveyshoitoon_lisaa_rahaa_2382954.html

Näyttää siltä, että ne "vähäisetkin" psykiatrian hoitopaikat täytetään mukavilla ja terveillä lapsilla, joista pitää alkaa hakemalla hakea vikaa peräti kolme viikkoa kestävällä "tutkimusjaksolla". Ja ennen sitä poika on ollut laskutuksessa eli laitoksessa ainakin kaksi-kolme viikkoa. Ennen kuin mitään "tutkimusta" on aloitettu!

Järkyttävä tapahtumaketju.
Ilmoita
Koska opettajat eivät puuttuneet kiusaamiseen, voi opettajien käytöksestä tehdä valituksen. Heidän velvollisuutensa on nimittäin taata turvallinen ja rauhallinen kouluympäristö.

Mitenkähän Valvirassa suhtauduttaisiin valitukseen siitä, että kiusatuksi tulleesta oppilaasta tehdään psykiatrinen potilas? Tai potilasasiamies? Ja mitä ilmeisimmin jollain tavalla häiriintynyt kiusaajaporukan johtaja jatkaa porskutustaan... Näin niitä väkivaltarikollisia kasvatetaan.

Hoitopaikat täytetään tosiaan terveillä tai neurololgisten oireyhtymien lapsilla, jotka eivät kuuluisi psykiatriseen hoitoon ollenkaan.

Raivostuttavaa, oikeastaan paljon enemmän kuin pelkästään raivostuttavaa lapsia kohtaan! Tämä on rikollisten aikuisten maa, jossa rahanahneet ja vallanhaluiset paskiaiset määrittelevät, miten törkeästi lapsia saa kohdella, ja syyt julkisuuessa heitetään täysin syyttömienkin vanhempien niskoille.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Lastensuojelu ja -psykiatria tehtailevat huostaanottoja

"Nykyvanhempien kelvottomuutta perustellaan lasten mielenterveydellisten ongelmien ja huostaanottojen lisääntymisellä. Tähän on helppo esittää kaksi vastaväitettä:
-Lisääntyneet mielenterveydelliset diagnoosit eivät välttämättä johdu mielenterveydellisten ongelmien todellisesta lisääntymisestä. Ne voivat johtua myös lääkärikunnan ja etenkin lastenpsykiatrien muuttuneesta toimintatavasta: mielenterveydellisiä ongelmia nähdään nyt siellä, missä niitä ei aiemmin nähty. Sama argumentti pätee vanhemmiltaan huostaan otettujen lasten määrän kasvamiseen: syynä voi olla lastensuojeluviranomaisten muuttunut toimintatapa.
-Vaikka lasten mielenterveydellisten ongelmien lisääntyminen olisikin tosiasia, mitä ei mielestäni ole vielä toteennäytetty, asia voi johtua myös muiden tahojen kuin vanhempien toiminnasta: päivähoidosta, koulusta, ikätoverien toiminnasta.

Vanhempien yleisellä mollaamisella on haitallisia yhteiskunnallisia seurauksia. On syntynyt ilmapiiri, jossa viranomaisten ja vanhempien ollessa keskenään erimielisiä perheen tilanteesta, vanhemmat ovat automaattisesti vähemmän uskottavia. Tämä on osaltaan syynä lisääntyneisiin huostaanottoihin.
Toisin kuin luullaan, suurin osa lasten huostaanotoista ei johdu vanhempien juoppoudesta, heidän harjoittamastaan väkivallasta tai lapsen hoidon laiminlyönnistä. Helsingissä 1990-2005 tehtyihin lasten sijoituksiin kodin ulkopuolelle esitettiin useimmiten seuraavia perusteluja (suluissa ensisijaisena perusteena esiintyminen):
Lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelma 52% (17%)
Kouluvaikeudet 37% (8%)
Sosiaalisen vuorov. ongelma perheessä 31% (10%)
Kasvattamisen ongelmat 30% (10%)
Ongelma lapsen fyysisessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa 27% (7%)
Lapsen oma päihteiden käyttö 26% (11%)
Kuljeskelu 21% (9%)
Vanhemman tai perheen päihteiden käyttö 15% (10%)
Muut perheen elinoloihin liittyvät vaikeudet 14% (5%)
Lapsen omat rikolliset teot 14% (3%)
Vanhemman fyysinen tai psyykkinen terveysongelma 10% (4%)
Väkivalta kotona 7% (2%)
Lapsen hoidon laiminlyönti 7% (2%)
(Savolainen-Hinkkanen-Pekkarinen, Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76, 2007, s. 8-9. )
En suinkaan tyystin vastusta lasten huostaan ottamista tai sijoittamista pois vanhemmilta kodin ulkopuolelle. Vakavan väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden lasten kohdalla se on hyvin perusteltua. Selkeä ja ymmärrettävä peruste on myös lapsen hoidon laiminlyöminen. Näiden syiden perusteella on kuitenkin tehty vain suhteellisen pieni osa sijoituksista. Huomattavasti yleisempiä ovat enemmän tulkinnanvaraisuutta sisältävät perusteet, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelma. Kuka voi varmuudella sanoa, ettei hänellä ole sellaista?

Huostaanottojen määrä Helsingissä on noussut voimakkaasti: vuonna 1995 1,3% helsinkiläisistä alle 17-vuotiaista oli huostaan otettuna, 2006 huostaan otettujen osuus oli 2,0%. Pääkaupunkiseudun kuntien välillä on merkittäviä eroja: kun helsinkiläisistä lapsista 2,3% oli sijoitettu kodin ulkopuolelle vuonna 2006, vastaava osuus Vantaalla oli 1,5% ja Espoossa 1,1%. Luvut osoittavat, ettei vanhemmiltaan pois otettujen lasten määrä voi johtua ainakaan pelkästään perheiden ongelmien määrästä, vaan siihen vaikuttaa myös viranomaisten toimintalinja.

2008 voimaan tullut uusi lastensuojelulaki on poistanut lasten huostaanotot kunnallisen demokratian vaikutusmahdollisuuksien piiristä: vastedes päätöksen niistä voi tehdä niistä vastaava sosiaalityöntekijä. Vanhempien vastustaessa huostaanottoa se käsitellään hallinto-oikeudessa. Kunnalliset luottamushenkilöt eivät vastaisuudessa voi vaikuttaa huostaan ottoihin ainakaan yksittäistapauksissa, joita ne kaikki ovat. Pidän uudistusta erittäin valitettavana, sillä lasten kohtalot ovat liian vakava asia ilman valvontaa jätettäväksi.
Jotain on silti vielä tehtävissä. Kunnalliset luottamushenkilöt voivat vaikuttaa lastensuojeluviranomaisille annettaviin yleisiin toimintaohjeisiin. Myös huostaan otettujen lasten olojen ja heidän saamansa hoidon asianmukaisuuden valvonta kuuluvat kaupungin tehtäviin. Meistä jokainen, oli poliitikko tai ei, voi kyseenalaistaa matalaotsaiset yksinkertaistukset, joissa vastakkain ovat järjestään pahat vanhemmat ja hyvät viranomaiset. Todellisuus kun on huomattavasti monimutkaisempi."
Johannes Remy-blogista

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta