AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!

Sähköluvat

21 Vastausta 23 938 Lukukertaa
Olen suorittanut 3-vuotisessa ammattikoulussa sähkövoimatekniikan perustutkinnon ja sen jälkeen on työkokemusta reilu vuosi. Mitä minun on tehtävä jotta voin alkaa tekemään omalla nimellä näitä hommia?

googlesin

http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/ohjeet/sahkotyot.html

Sain tuollaisen aloitussivun kun googlesin "tukes sähköpätevyys".

Työkokemuksesi ei riitä luulisin. Mutta muu riippuu omasta tahdosta. Turvallisuusmääräysten tutkintoon kannattaa alkaa valmistautumaan. Se on tentittävä eikä vaihtoehtoa ole. Asentajapohjalla pitäisi irrota joku vanhan systeemin C:n lupa.

sähköpätevyys2

nuo sähköpätevyysluokat muuttui n. 5v sitten, ja nykyään on sähköpätevyys1, johon vaaditaan sähkölaitoskokemusta 20kV jännitteillä ym..
Sen sijaan sähköpätevyys2 voisi tulla kysymykseen asentajakoulutuksella, taisi olla 1000V asti ja työkokemusta muistaakseni 4 v, mutta tiedot saa esim tukes:sta

ohjeet

hommaat ainakin vuoden lisää työkokemusta ja tentit sähköturvallisuus kakkosen. tenttikirjat makaavat tällä hetkellä eteisen lattialla esimerkkikokeineen... ei pärjää pelkällä yleiskoulutuksella, on tiukkaa lakitekstiä ja paljon. noin 250 e kirjat ja se itse tentti on parisensataa eppua. tentin voi suorittaa koska vaan eli ei tarvitse olla työkokemukset täynnä mutta asennuslupia saa hakea vasta kun on sekä koulutus, alan kokemus että tentti tehty. ja sekin tietysti maksaa mutta väliäkö sillä.

Vieläkö saa omaan asennusluvan?

Vieläkö nykyään saa rajoitetut oikeudet oman ja alenevassa tai ylenevässä (sisarukset, vanhemmat) talon asennukseen kuten sai vanhan systeemin aikana? 15 vuotta sitten sain tällaiset oikeudet (2v ammattikoulu ja vuosi asennuskokemusta enimmäkseen teollisuudesta + inssin paperit elektroniikasta). Käsittääkseni luvat ovat edelleen voimassa, ei siinä ainakaan takarajaa ole mainittu eikä erikseen nimenomaan silloin kohteena ollutta omaan käyttöön tullutta omakotitaloa).

tilapäislupa

Omalle työlle saa tilapäisluvan, mutta sellaisella tehdessä työlle pitää tilata auktorisoidun tarkastajan tekemä tarkastus, eli kuka tahansa urakoitsia ei kelpaa tarkistamaan kytkentöjä. Käytännössä on helpompaa pyytää joku urakoitsijaksia ja tämä joku sitten tarksitaa sen omana työnään.

kyllä

Jos sinulla on vähintään sähköasentajan paperit voit huoletta asennella itsellesi, lapsillesi ja vanhemmillesi. Etkä tarvitse mitään muita erityislupia.

Jonkun "spesiaali"luvan tarvitsisit silloin jos sinulla ei olisi asentajan papereita mutta olisit mielestäsi pätevä sähkötöihin.

tarvitset kyllä

käypäs nyt tukesin sivuilla ensin enenkuin rupeat neuvomaan jooko.

www.tukes.fi

6. Oman tai lähisukulaisen asunnon sähkötyöt

Oman tai lähisukulaisen asunnon sähkötyöt saa tehdä myös yksityinen henkilö, joka on itsenäiseen sähköasennustyöhön kykenevä. Lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia ja isovanhempia;ei esim. siskoja, veljiä tai serkkuja.

Oikeus oman tai lähisukulaisen asunnon sähkötyöhön osoitetaan soveltuvalla todistuksella, esim. arviointilaitoksen antamalla kelpoisuustodistuksella tai riittävällä sähköalan tutkinto- tai pätevyystodistuksella. Kelpoisuustodistus vaaditaan kohdan 3 luettelossa kirjaimella K- merkityissä tapauksissa silloin, kun henkilöllä ei ole asennustyöhön riittävää pätevyystodistusta. Tekijän on tarkastettava asennukset ennen käyttöönottoa (käyttöönottotarkastus) ja teetettävä niille kolmannen osapuolen (valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos) varmennustarkastus kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

Oikeus töiden tekemiseen osoitetaan tarkastajalle. Riittävän pätevyystodistuksen (S1, S2, A, B tai C)omaava henkilö voi tehdä myös ilmoituksen kertaluontoisesta sähkötyöstä TUKESille, jolloin varmennustarkastusta ei vaadita.

3. Sähkötöitä tekevien henkilöiden ammattitaito

Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti oman alansa sähkö- ja käyttötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja jolla on

sähköalan DI-, insinööri- tai teknikkotutkinto
sähköalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto taikka vastaava tutkinto
hyväksytysti suoritettu sähköalan oppisopimuskoulutus
sähköalan 3 v. ammatillinen perustutkinto tai vastaava koulutus ja sen jälkeen 1 v työkokemus, taikka sähköalan 2 v. ammatillinen perustutkinto tai vastaava koulutus ja sen jälkeen 2 v. työkokemus (K )
1 v. sähköalan koulutus ja sen jälkeen 3 v. työkokemus sähköalan töistä (K )
6 v. työkokemus sähköalan töistä + riittävät alan perustiedot (K)

(K = kelpoisuustodistus)

Muun sähköalan kuin sähkövoimatekniikan koulutuksen suorittaneilta edellytetään lisäksi vuosi sähkövoima- alaan perehdyttävää työkokemusta tutkinnon tai koulutuksen jälkeen, mikäli tehdään sähkövoima-alan töitä. Mikäli kyse on yksittäiseen sähkölaite- tai sähkölaitteistoryhmään kohdistuvista sähköalan töistä, riittävän ammattitaitoiseksi katsotaan henkilö, jolla on:

- kahden vuoden työkokemus

- suoritettuna ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta annetun lain mukainen ammattitutkinto, johon sisältyy Opetushallituksen vahvistama sähköalan osa, sekä tutkinnon jälkeen vuosi työkokemusta

tavaliselta sähkäriltä vaaditan aina kelpoisustodistus.

NÄMÄ TIEDOT LÖYTTYVÄT http://tukes.fi Kanataisi vähän yhden sun toisen perehtyä sivuihin .

tuota

"Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti oman alansa sähkö- ja käyttötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja jolla on sähköalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto taikka vastaava tutkinto" =EI TARVITSE kelpoisuustodistusta

kirjoitit "tavaliselta sähkäriltä vaaditan aina kelpoisustodistus." MITÄ IHMETTÄ!

opettele lukemaan.

Eli lupaa ei tarvitse pyytää

Eli lähisukulaisen kohteen voi tehdä, jos on sähkömies ja tekee työstä normaalin ilmoituksen ja tekee oman tarkastuksen asennuksille kuten urakoitsia, mutta tämän lisäksi tulee teettää vielä varmennustarkastus.

Toisin sanoen helpommalla pääsee, kun saa työn jonku urakoitsian nimiin.

kelpoisuustodistus

Tässä on sekoitettu asiat keskenään. Kun tekee lähisukulaiselle sähkötöitä ilman sähköpätevyyttä /sähköurakointilupaa pitää olla kelpoisuustodistus ja asennukset tulee varmennustarkastaa valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella.

Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti oman alansa sähkö- ja käyttötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja jolla on sähköalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto taikka vastaava tutkinto. Edellä kuvattu ammattitaitovaatimus on tarkoitetti yritykselle jolla on sähkötöidenjohtaja ja urakointi luvat. Urakointiin siis vaaditaan sähkäpätevyys (hyväksytty tentti + riittävä työkokemus). Tilannetta voisi verrata autolla ajoon usealla on ajokortti ja ajokokemusta mutta ei silloinkaan voi alkaa taksia ajamaan !!

Oiskohan

asia selvinnyt, kun alkaa alkuperäinen kyssäri olla kohta kouluiässä.

sippo

muistelen että kelpoisuustodistus vaaditaan ammattikoulun käyneillle (+työkokemus),
mutta teknikot ja inssit saa tehdä koulun päästötodistuksella (+mahd.työkokemus jos ei sähkövoimalinja).

Tuossa tukesin lainauksessa (nimi. sähköm.) näyttää ettei k-kirjainta ole 3-vuotisen ammattikoulutuksen + 1v. työkokemuksen kohdalla;
eli alkuperäinen kysyjä voisi tehdä itselleen + lähisukulaiselleen ilman kelpoisuustodistusta.

Meniköhän se nyt oikein.

Kunhan teettää varmennustarkastuksen

Saapi tehdä. Hankkeen alussa ilmoitus sähkötyöstä ( http://www.tukes.fi/lomakkeet/sahko_ja_hissit/lomakeSL1.dot ) ja ilmeisesti selvitys myös pätevyydestä, koska nimi ei löydy urakoitsiarekisteristä ( http://www.tukes.fi/cgi-bin/sahkourakoitsijat/main.cfm ). Kun työ on tehty niin pitää tehdä oma tarkastus mittauksineen sekä teettää vielä varmennustarkastus auktorisoidulla tarkastajalla, joita löytyy Suomesta vajaa 100 ( http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/rekisterit/tarkastajat_kaikki.xls ) ja ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin ( http://www.tukes.fi/lomakkeet/sahko_ja_hissit/lomake_SL_2A.dot ).

löytyykö

sulla kun tuntuu olevan asia tuttua, löytyisikö vielä netistä lomake Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjaksi.

ja vielä

siis sähkötyöt omaan taloon oma-asennusoikeuksilla; pitääkö ilmoitus sähkötöistä tällöin tehdä?

Onko itselleen asentaja tällöin sähkötöiden johtaja?

Selvittelin omaa varten

Ilmoitus pitää tehdä aina. Muistaaksenin Pentaloon ei tarvitse nimetä sähkötöiden johtajaa.

ST-kortistosta löytyy jotain pohjia mittauksia varten, tuskin on ilmaiseksi jaettavana missään, tietysti nuo TUKEsin sivut kannattaa plarata läpi. Urakoitsijalla oli valmiita kaavakkeita tarkastusta varten, en tiedä mistä oli hankkinut.

Lopulta homma tehtiin urakoitsian nimiin, pääsee helpommalla ja halvemmalla. Varmennustarkastus olisi maksanut jonkin verran.

tukesin sivuilta

selailin tukesin nettisivuja, ja siellä oli toimintakaavio ok-talon sähköistyksestä sivun -->

Etusivu > Toimialat > Sähkö ja hissit > Sähkötyöt ja -urakointi

lopussa.

Kaaviossa vain 'vieraan' taloon tehdyistä sähkötöistä pitää tehdä urakointi-ilmoitus.

Onko kuitenkin näin?

Kaavio oikein

Joo oikeinhan tuo kaavio on. Urakointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä kuin ei ole ketään urakoimassa.

Sähkölaitos muistaakseni kuitenkin vaatii teidon urakoitsijasta ja jos sellaita ei ole niin varmaan kuitenkin haluavat tietää kuka tekee. Ainakin oman laitoksen liittymäntilaussopimuksessa sitä kysyttiin.
pelkkä sähköasentajan pätevyys ei riitä esim: oman talon sähkötöiden tekemiseen vaan uudiskohteessa pitää olla sähkötöiden johtaja.
Sähköasentajan koulutus + tietty työkokemus riittää oman talon sähkötöiden tekemiseen tietyin ehdoin: Näillä voi hakea SETIltä kelpoisuustodistusta ja mikäli se myönnetään, niin sähkötyöt saa tehdä.

Mutta, mikäli tekee itselleen kelpoisuustodistuksella sähköasennukset, niin pitää teettää erikseen varmennustarkastus urakointiliikkeellä, jonka Tukes on valtuuttanut tekemään varmennustarkastuksia. Muutoinhan omakotitaloon ei siis vaadittaisi varmennustarkastusta.
jos tietää johtojen viis värii voi tehä ite ei tarvi kouluja lahjattomat reenaa!!!!!!!

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta