Maan pienimmät tuloverot Ahvenanmaalla taas

Finska talande bätt.

Euromääräisesti Ahvenanmaa saa Suomen maakunnista vähiten tukea valtiolta, mutta asukasta kohti laskettuna tuki on maan suurin. Vuonna 2006 Ahvenanmaa sai nettomääräisesti valtiolta noin 4 000 euroa jokaista asukasta kohti. Vuoden 2011 budjettiin on varattu tukea 8 000 euroa asukasta kohden. Valtion verotulot asukasta kohden laskettuna ovat Ahvenanmaalla toiseksi eniten pääkaupunkiseudun jälkeen. Verotuloista osa jää maakuntaan. Ahvenanmaan itsehallintolain (49§) mukaisesti jos maakunnassa verovuodelta maksuun pantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 prosenttia vastaavasta verosta koko maassa, ylimenevä osa kuuluu maakunnalle (verohyvitys). Kallis saari suomalaisille veronmaksajille!

29

2498

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Gyffhbglmöfjnb

   Tuota veroasiaa on väännetty täällä, lukisit ketjua.
   Kopsasin sinulle erään viestin koska se selittää tyhjentävästi (ja uudempaa tietoa) mitä verotus Ahvenanmaan ja manner-Suomen välillä lopultakin on. Käytä aivojasi kun luet, ja lue myös linkki, ei pelkästtän tuota viestiä!!

   "Koska tälle palstalle kovin usein heitellään asiaa siitä kuinka "manner-suomalaisten on maksettava milloin mitäkin summia Ahvenanmaalle" niin laitanpa faktaa Suomen Valtionvarainministeriön julkaisusta. Tästä näette että Suomi joutuu maksamaan tasausmaksua eli vähän niinkuin palkansaajakin voi saada veronpalautusta kun on ollut hyvä veronmaksaja ja maksanut liikaa.

   Ahvenanmaan maakunnasta kannetut verot

   Ahvenanmaan maakunnassa maksuunpannut muut kuin kunnan verot tulevat valtiolle kuten muuallakin Suomessa. Verohyvitystä vahvistettaessa huomioidaan valtion tulovero, yhteisövero, rajoitetusti verovelvollisen ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero, kor- kotulon lähdevero ja tonnistovero. Vuoden 2010 verotuksen perusteella Ahvenanmaalla maksuunpannut edellä mainitut verot olivat yhteensä noin 69,7 milj. euroa. Välillisten verojen ja muiden tulojen osalta vastaavaa tietoa ei ole saatavissa, mutta näitä tuloja on mahdollista arvioida käytettävissä olevien tietojen avulla.
   Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Ålands statistik- och utrednings- byrån (ÅSUB) laatimassa selvityksessä ”Det skattefinansiella utjämningssystemet mellan landskapet Åland och staten: 1990-talets erfarenheter” on arvioitu valtiolle Ahvenanmaan maakunnasta kertyviä vero- ja muita tuloja 1990–2000. Laskelman mukaan vuonna 2000 Ahvenanmaalla maksettiin tulon ja varallisuuden perusteella kannettavia veroja 510 milj. markkaa sekä liikevaihdon perusteella kannettavia veroja ja maksuja, valmisteveroja, muita veroja ja muita veronluonteisia tuloja yhteensä 580 milj. markkaa. Tämän lisäksi sekalaisia tuloja kertyi 39 milj. markkaa.
   Ahvenanmaan maakunnasta valtiolle kertyviä vero- ja muita tuloja voidaan arvioida käyttämällä hyväksi vuoden 2000 tietoja sekä valtion tilinpäätöksen mukaista vero- ja seka- laisten tulojen kehitystä vuodesta 2000 nykyhetkeen. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 valtion tilinpäätöksen mukaiset liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, valmisteve- rot, muut verot, muut veronluonteiset tulot sekä sekalaiset tulot kasvoivat yhteensä n. 22,0 mrd. eurosta n. 27,2 mrd. euroon, eli 23,6 %. Vuoteen 2011 nähden vastaavaa kasvua oli 33,6 %. Jos kyseiset tulot olisivat Ahvenanmaalla kasvaneet samassa suhteessa kuin koko maassa, olisi näitä tuloja Ahvenanmaalla kertynyt vuonna 2010 n. 128,7 milj. euroa. Vuo- delta 2011 vastaava luku olisi 139,1 milj. euroa. Tällöin tulo- ja varallisuusvero huomioi- den vuonna 2010 veroja ja veronluonteisia tuloja sekä sekalaista tuloja olisi Ahvenanmaalla kertynyt yhteensä 198,4 milj. euroa. Vuoden 2011 verotusta ei ole vielä vahvistettu, joten Ahvenanmaan osuus tulon ja varallisuuden perusteella kannettavista veroista ei ole tie- dossa ja kokonaissummaa ei voida kyseiseltä vuodelta laskea.
   Verotukseen liittyvä huomioitava seikka on, että ahvenanmaalaiset laivanvarustamot työllistävät suuren määrän työntekijöitä, jotka eivät asu Ahvenanmaalla. Maakunnan talouselämä kasvattaa tällöin valtion verotuloja myös muiden kuin laivanvarustamoiden paikallisten työntekijöiden palkkojen kautta. Samalla nämä maakunnan ulkopuolella asuvat työntekijät tuovat panoksensa ahvenanmaalaisen laivanvarustamoalan voittoihin ja voiton- jakoon, mikä osaltaan kasvattaa maakunnan veron perustetta. Ilmiön rahallista vaikutusta ei ole pystytty arvioimaan tämän selvityksen laajuuden puitteissa.

   Kiva lisäinfo tämäkin, etenkin nyt kun niitä öljyjä taas ajatui rannalle:

   Erityinen avustus

   Ahvenanmaan itsehallintolain 51 §:n mukaan maakunnalle on valtion varoista myönnet- tävä avustusta: 1) erityisesti maakuntaa kohtaavien olennaisten kansantaloudellisten häiriöiden estämi-
   seksi tai poistamiseksi; 2) tuhoisasta luonnontapahtumasta, ydinvoimaonnettomuudesta, öljypäästöstä tai niihin
   rinnastettavasta tapahtumasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi, jollei kustannusten kohtuudella tule jäädä maakunnan kannettaviksi.

   Huom! Tätä pykälää ei ole kertaakaan sovellettu.

   Koko tutkimus luettavissa täältä:

   http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/01_budjetit/20121001Valtio/Ahvenanmaa_selvitys.pdf

  • kaikki talkoisiin

   Nyt, kun on tarve säästää, olisi reilua, jos myös ahvenanmaalaiset osallistuisivat talkoisiin. Lähtökohtana voisi olla se, että Ahvenanmaalle ohjutuvia valtiontukia leikattaisiin siten, että kunnallisvero asettuisi Ahvenanmaan kunnissa mannersuomen kuntien keskitasolle.

   • Ahvenanmaa saa tasoitusmaksun (0,45% valtion budjetista), joka on lähinnä korvaus siitä, että suurin osa Suomessa valtion hallintoon liittyvistä tehtävistä hoidetaan maakunnassa. Verohyvitys (flitpenning) riippuu valtion ja Ahvenanmaan verotulojen suhteesta. Muita "valtiontukia" ei Ahvenanmaa saa. Kunnallisveron pienuus johtuu siitä, että Ahvenanmaalla kunnat eivät vastaa terveydenhoidosta, vaan se kuuluu maakuntahallituksessle (eli periaatteessa otetaan siitä 0,45%:sta). Joten kunnallisvero mantereella ja Ahvenanmaalla eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


   • Nyfiken

    Tervetuloa katsomaan paikan päälle kuinka paljon säästöjä on jo tehty ja tehdään vielä.
    Luuletko ettei täällä leikata mitään eikä mistään? Jos luulet, tule itse katsomaan sillä olet väärässä luuloinesi.
    Äläkä nyt enää jaksa jauhaa tuota samaa virttä hieman eri sanoin. Kokeilepa löytäisitkö jotain muuta arvostelun aihetta kuin iänikuinen kielikysymys ja kuvittelemasi taloushyöty manner-Somen kustannuksella?

    Mitä, muuten, kuvittelet manner-Suomen hyötyvän jos kunnallisverot nostetaan Suomen tappiokuntien tasolle? Pistäpä siitä dokumenttia meillekin, älä mutujasi.
    Todisteitasi yhä ootellen....


   • Oikea päätelmä
    Nyfiken kirjoitti:

    Tervetuloa katsomaan paikan päälle kuinka paljon säästöjä on jo tehty ja tehdään vielä.
    Luuletko ettei täällä leikata mitään eikä mistään? Jos luulet, tule itse katsomaan sillä olet väärässä luuloinesi.
    Äläkä nyt enää jaksa jauhaa tuota samaa virttä hieman eri sanoin. Kokeilepa löytäisitkö jotain muuta arvostelun aihetta kuin iänikuinen kielikysymys ja kuvittelemasi taloushyöty manner-Somen kustannuksella?

    Mitä, muuten, kuvittelet manner-Suomen hyötyvän jos kunnallisverot nostetaan Suomen tappiokuntien tasolle? Pistäpä siitä dokumenttia meillekin, älä mutujasi.
    Todisteitasi yhä ootellen....

    Ahvenanmaalle on elinehto yksikielisyys sillä kaksikielisyys maksaisi
    jo niin paljon, että koko maakunta ja sen kansa olisi pelkkää kurjuutta ja nälkää.

    Manner-Suomessa kaksikielisyys maksaa paljon ja siksi verotus
    on korkeampi mikä on aivan selvä asia.

    Normaali järjellä varustautunut ihminen tajuaa ettei kaksinkertaista hallintoa
    ja virkamiehistöä pidetä yllä ilmaiseksi ja mitä tulee kun kaikki on oltava kaksinkertaista.

    Ahvenanmaa saa kiittää niitä jotka aikoinaan päättivät sen kohtalosta ja tietysti
    tärkeimmästä siitä, että Ahvenanmaa on yhtä kuin Suomi.


   • Oikea päätelmä kirjoitti:

    Ahvenanmaalle on elinehto yksikielisyys sillä kaksikielisyys maksaisi
    jo niin paljon, että koko maakunta ja sen kansa olisi pelkkää kurjuutta ja nälkää.

    Manner-Suomessa kaksikielisyys maksaa paljon ja siksi verotus
    on korkeampi mikä on aivan selvä asia.

    Normaali järjellä varustautunut ihminen tajuaa ettei kaksinkertaista hallintoa
    ja virkamiehistöä pidetä yllä ilmaiseksi ja mitä tulee kun kaikki on oltava kaksinkertaista.

    Ahvenanmaa saa kiittää niitä jotka aikoinaan päättivät sen kohtalosta ja tietysti
    tärkeimmästä siitä, että Ahvenanmaa on yhtä kuin Suomi.

    Suomessa on loppujen lopuksi aika vähän kaksikielistä. Olen ollut monessa kunnassa töissä siellä mantereella ja ihan Lounais-Suomessa, mutta missään ei ole mitään ruotsinkielistä tullut vastaan. Joten tuo kaksinkertaisuus on suuresti liioiteltua.
    Sen sijaan se, että meillä on oma hallinto täällä (maapäivät ja maakuntahallitus), maksaa luonnollisesti ihan yhdelläkin kielellä. Tosin meillä ei sitten ole mitään aluehallintokeskuksia (vai mitä ne nykyisin ovat), kun asiat hoidetaan maakuntahallituksessa (jopa niin että esim työmarkkinatukea ei maksa Kela vaan maakuntahallitus).
    Ahvenamaa on osa Suomea, mutta ihan yhtä kuin Suomi se ole, ja siitä saamme olla kiitollisia.


   • Nyfiken
    Oikea päätelmä kirjoitti:

    Ahvenanmaalle on elinehto yksikielisyys sillä kaksikielisyys maksaisi
    jo niin paljon, että koko maakunta ja sen kansa olisi pelkkää kurjuutta ja nälkää.

    Manner-Suomessa kaksikielisyys maksaa paljon ja siksi verotus
    on korkeampi mikä on aivan selvä asia.

    Normaali järjellä varustautunut ihminen tajuaa ettei kaksinkertaista hallintoa
    ja virkamiehistöä pidetä yllä ilmaiseksi ja mitä tulee kun kaikki on oltava kaksinkertaista.

    Ahvenanmaa saa kiittää niitä jotka aikoinaan päättivät sen kohtalosta ja tietysti
    tärkeimmästä siitä, että Ahvenanmaa on yhtä kuin Suomi.

    Miten tuo "oikea päätelmä" muka liittyy vaatimukseesi että meidän kunnallisverot tulisi nostaa manner-Suomen tasolle?

    Manner-Suomi saa Eu-tukirahastosta jonkin verran tukea vähemmistökielten tukemiseen. Ruotsinkieli ei ole ainoa tukea saava.

    Mainitsemasi normaalijärkiset ovat mantereella vaatineet kuntayhdistymisiä ettei tarvitsisi tuplana ylläpitää vierekkäisten kuntien virkamiehistöä.

    Historian tapahtumiin en ota kantaa ikinä, koska ne on olleita ja menneitä. Jos joku nyt haluaa kiitellä niin siitä vaan, tässä hetkessä eläminen kun talous tuntuu olevan retuperällä koko Euroopassa, jonkin pienen saariryhmän 2-kielisyys, kuntaverot jne. ovat pisara meressä.


   • Olkaa kiitollisia
    ahvennainen kirjoitti:

    Suomessa on loppujen lopuksi aika vähän kaksikielistä. Olen ollut monessa kunnassa töissä siellä mantereella ja ihan Lounais-Suomessa, mutta missään ei ole mitään ruotsinkielistä tullut vastaan. Joten tuo kaksinkertaisuus on suuresti liioiteltua.
    Sen sijaan se, että meillä on oma hallinto täällä (maapäivät ja maakuntahallitus), maksaa luonnollisesti ihan yhdelläkin kielellä. Tosin meillä ei sitten ole mitään aluehallintokeskuksia (vai mitä ne nykyisin ovat), kun asiat hoidetaan maakuntahallituksessa (jopa niin että esim työmarkkinatukea ei maksa Kela vaan maakuntahallitus).
    Ahvenamaa on osa Suomea, mutta ihan yhtä kuin Suomi se ole, ja siitä saamme olla kiitollisia.

    Tietysti ruotsille olisi ollut trkeää omistaa Ahvenanmaa ja sen saaristo
    jonne kaikki ruotsalaiset olisivat rakentaneet huvilansa ja rannat
    täynnään roinaa ja jätettä kuin sikalassa sontaa ja mikä lemu vielä kaiken lisäksi?
    Itsehallintoa ei tietysti saisi olla vaan kaikki hallinto tulisi päämajasta ruotsista
    että eipä siinä Ahvenanmaan kukkoilijoilla olisikaan enää kiekumapaikkoja
    mitä nykyisin on ollut.


   • Olkaa kiitollisia kirjoitti:

    Tietysti ruotsille olisi ollut trkeää omistaa Ahvenanmaa ja sen saaristo
    jonne kaikki ruotsalaiset olisivat rakentaneet huvilansa ja rannat
    täynnään roinaa ja jätettä kuin sikalassa sontaa ja mikä lemu vielä kaiken lisäksi?
    Itsehallintoa ei tietysti saisi olla vaan kaikki hallinto tulisi päämajasta ruotsista
    että eipä siinä Ahvenanmaan kukkoilijoilla olisikaan enää kiekumapaikkoja
    mitä nykyisin on ollut.

    Mitkä ovat Ahvenanmaan "kiekumapaikkoja"? Minusta Ahvenanmaa yrittää hoitaa asiansa parhaalla tavalla ja tekee sen hyvin asiallisesti. Verojakin maksamme mantereelle ihan kohtuullisesti, koska työttömyys on miltei olematon ja maakunta on varakas. Kaikki valtion verot maksetaan mantereelle. Täällä on ehdotettu oman verotukssen selvitämistä, mutta Suomen hallitus on tyrmännyt asian totaalissesti. Johtuisiko siitä, että maksamme enemmän kuin saamme?


   • täh!?
    ahvennainen kirjoitti:

    Ahvenanmaa saa tasoitusmaksun (0,45% valtion budjetista), joka on lähinnä korvaus siitä, että suurin osa Suomessa valtion hallintoon liittyvistä tehtävistä hoidetaan maakunnassa. Verohyvitys (flitpenning) riippuu valtion ja Ahvenanmaan verotulojen suhteesta. Muita "valtiontukia" ei Ahvenanmaa saa. Kunnallisveron pienuus johtuu siitä, että Ahvenanmaalla kunnat eivät vastaa terveydenhoidosta, vaan se kuuluu maakuntahallituksessle (eli periaatteessa otetaan siitä 0,45%:sta). Joten kunnallisvero mantereella ja Ahvenanmaalla eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

    Te siis halusitte autonomiaa, mutta suomalaisten on kustannettava, anteeksi siis KORVATTAVA autonomiasta koituvat taloudelliset rasitteet. Ja sitten kitisette siitä miksi teitä vihataan palavasti sammumattomalle vihalla.


   • ja sekös sinua harmi
    Nyfiken kirjoitti:

    Miten tuo "oikea päätelmä" muka liittyy vaatimukseesi että meidän kunnallisverot tulisi nostaa manner-Suomen tasolle?

    Manner-Suomi saa Eu-tukirahastosta jonkin verran tukea vähemmistökielten tukemiseen. Ruotsinkieli ei ole ainoa tukea saava.

    Mainitsemasi normaalijärkiset ovat mantereella vaatineet kuntayhdistymisiä ettei tarvitsisi tuplana ylläpitää vierekkäisten kuntien virkamiehistöä.

    Historian tapahtumiin en ota kantaa ikinä, koska ne on olleita ja menneitä. Jos joku nyt haluaa kiitellä niin siitä vaan, tässä hetkessä eläminen kun talous tuntuu olevan retuperällä koko Euroopassa, jonkin pienen saariryhmän 2-kielisyys, kuntaverot jne. ovat pisara meressä.

    Hamittaa. Mikäli sinusta riippuisi, niin saamelaisille ja romaneille tarkoitetut rahat menisi nekin Föglöön tai johonkin muuhun punikkien täyttämään peräkylään.


   • älä hårre gur

    Jokaisella valtiaskansalaisella on oltava neljä mökkiä, mersu bentley ja työpaikka kunnantalolla. Ei näitä terveyden perikuvia ja ahkeria kalastajia saa häiritä punkkeineen nuuskineen.


   • täh!? kirjoitti:

    Te siis halusitte autonomiaa, mutta suomalaisten on kustannettava, anteeksi siis KORVATTAVA autonomiasta koituvat taloudelliset rasitteet. Ja sitten kitisette siitä miksi teitä vihataan palavasti sammumattomalle vihalla.

    Ymmärsit väärin, kustanukset otetaan MEIDÄN AHVENANMAALAISTEN maksamista veroista, joten ihan ITSE kustannamme autonomiamme. Varsinkin kun maksamme aika paljon veroja (varakas maakunta) ja työttömyys on hyvin vähäistä. Pitäisikö meidän sinun mielestäsi vain maksaa veroja sinne mantereelle eikä saada mitään takaisin? Aika ahneita tunnutte olevan!


   • Nyfiken
    ja sekös sinua harmi kirjoitti:

    Hamittaa. Mikäli sinusta riippuisi, niin saamelaisille ja romaneille tarkoitetut rahat menisi nekin Föglöön tai johonkin muuhun punikkien täyttämään peräkylään.

    Ei harmita. Etenkin saamelaiset ansaitsisivat enemmänkin korvauksia kaikilta suomalaisilta joiden esi-isät valloittivat heiltä tämän Suomi-nimiseksi ristityn maan. Sinä vain et suostuisi maksamaan niitä... Föglössa puniikkeja? Buahhahhhaaaaa :D

    Jos niin on niin mikset kertonut aikaisemmin että sinulla on sukulainen siellä?


   • Nyfiken
    älä hårre gur kirjoitti:

    Jokaisella valtiaskansalaisella on oltava neljä mökkiä, mersu bentley ja työpaikka kunnantalolla. Ei näitä terveyden perikuvia ja ahkeria kalastajia saa häiritä punkkeineen nuuskineen.

    Ne valtiaskansalaiset ovat venäläiset mökin ostajat Saimaan rannoilla, jotka täyttävät nuo kirjoittamasi kriteerit. Pitäkää hyvänänne kun ette ymmärrä vaatia kotiseutuoikeuslakia esim. 5 vuoden koeaika-asumisella....Äänestä seuraavissa vaaleissa oikein. Ai niin, et voikaan, unohdin kirjoittavani vajaavaltaiselle :0


   • älä hårre gur kirjoitti:

    Jokaisella valtiaskansalaisella on oltava neljä mökkiä, mersu bentley ja työpaikka kunnantalolla. Ei näitä terveyden perikuvia ja ahkeria kalastajia saa häiritä punkkeineen nuuskineen.

    Siellä mantereellako tuollaisia valtiaita on? Mökki toki on monella täälläkin, neljä tosin vain niillä jotka niitä vuokraavat.Yrittäjiä täällä onkin suhteellisesti eniten koko Suomessa, Bentleyta on tasan yksi Ahvenamaalla, sen omistaa (yrittäjä) Anders Wiklöf. Terveitä täällä ollaan, kalastajat tosin ovat kuolleet sukupuuttoon, punkkeja löytyy tietysti, nuuska ei mitenkään erityisesti ahvenanmaalainen ilmiö ole, kun ei sitä täällä saa edes myydä.


   • Syrjintään lupa
    ahvennainen kirjoitti:

    Mitkä ovat Ahvenanmaan "kiekumapaikkoja"? Minusta Ahvenanmaa yrittää hoitaa asiansa parhaalla tavalla ja tekee sen hyvin asiallisesti. Verojakin maksamme mantereelle ihan kohtuullisesti, koska työttömyys on miltei olematon ja maakunta on varakas. Kaikki valtion verot maksetaan mantereelle. Täällä on ehdotettu oman verotukssen selvitämistä, mutta Suomen hallitus on tyrmännyt asian totaalissesti. Johtuisiko siitä, että maksamme enemmän kuin saamme?

    Mikä olisikaan Ahvenanmaan tilanne jos olisitte itsenäisiä?
    Mitä tapahtuisi kieliasioissa ja saisiko syrjintää toteuttaa
    samoilla argumenteilla mitä nykyisin tapahtuu eli laillisesti?

    Miten Ahvenanmaalla on toteutettu ystävällinen syrjintä ja onko
    siihen EU:ssa erityiset lakiosaset joista emme tiedä mitään?

    Ystävällinen syrjintä on mielestäni mukava sanonta kun halutaan
    sortaa jotain vähemmistöä laillisesti.


   • Syrjintään lupa kirjoitti:

    Mikä olisikaan Ahvenanmaan tilanne jos olisitte itsenäisiä?
    Mitä tapahtuisi kieliasioissa ja saisiko syrjintää toteuttaa
    samoilla argumenteilla mitä nykyisin tapahtuu eli laillisesti?

    Miten Ahvenanmaalla on toteutettu ystävällinen syrjintä ja onko
    siihen EU:ssa erityiset lakiosaset joista emme tiedä mitään?

    Ystävällinen syrjintä on mielestäni mukava sanonta kun halutaan
    sortaa jotain vähemmistöä laillisesti.

    Uskoisin että pärjäisimme itsenäisenäkin, mutta kovin helppoa se ei varmaan olisi, kun pitäisi moni asia luoda alusta . Kieliasioihin se tietenkään vaikuttaisi mitenkään. En tiedä mitä on ystävällinen syrjintä, en ole täällä siihen sen paremmin kuin epäystävälliseenkään syrjintään törmännyt, joten en ymmärrä mistä puhut. Kuinka kauan sinä olet täällä asunut? Miten sinua on syrjitty? Jos et ole täällä asunut, niin en pidä tietojasi syrjinnästä luotettavina. On helppoa puhua soopaa asioista, joista ei mitään tiedä.


   • Hgjhyjhkkvmjj
    ahvennainen kirjoitti:

    Uskoisin että pärjäisimme itsenäisenäkin, mutta kovin helppoa se ei varmaan olisi, kun pitäisi moni asia luoda alusta . Kieliasioihin se tietenkään vaikuttaisi mitenkään. En tiedä mitä on ystävällinen syrjintä, en ole täällä siihen sen paremmin kuin epäystävälliseenkään syrjintään törmännyt, joten en ymmärrä mistä puhut. Kuinka kauan sinä olet täällä asunut? Miten sinua on syrjitty? Jos et ole täällä asunut, niin en pidä tietojasi syrjinnästä luotettavina. On helppoa puhua soopaa asioista, joista ei mitään tiedä.

    Täydet pisteet sulle ahvennainen!
    Yleensä sanotaan ett nuoriso olisi raaempaa mut mun kokemus on kyllä ett tosi hyvin olen saanut ystäviä! Samaa on sanonu nekin jotka opiskelee täällä jo toista tai kolmatta vuotta. Myös opettajat on hienosti auttaneet alkuun.

    Alan uskoa jo että tuo joka noita negatiivisia väitteitään jatkuvasti kirjoittaa, on joku yläasteelta ja jostain pienestä kunnasta kotoisin josta ei pääse noin vaan matkustamaan eikä turisteja käy. Joku kuoleva kunta?


   • Totuus on totta
    ahvennainen kirjoitti:

    Uskoisin että pärjäisimme itsenäisenäkin, mutta kovin helppoa se ei varmaan olisi, kun pitäisi moni asia luoda alusta . Kieliasioihin se tietenkään vaikuttaisi mitenkään. En tiedä mitä on ystävällinen syrjintä, en ole täällä siihen sen paremmin kuin epäystävälliseenkään syrjintään törmännyt, joten en ymmärrä mistä puhut. Kuinka kauan sinä olet täällä asunut? Miten sinua on syrjitty? Jos et ole täällä asunut, niin en pidä tietojasi syrjinnästä luotettavina. On helppoa puhua soopaa asioista, joista ei mitään tiedä.

    Ahvenanmaalainen poliitikko puhui tuon syrjintä jutun suorassa Tv:n ohjelmassa, että sen kuuli muutkin mitä minä. En vaan ymmärrä miksi kielätte asioita mitkä ovat
    totta ja niitä käytetään myös ihmisiin siellä Ahvenanmaalla.


   • Viedäään ruotsiin
    ahvennainen kirjoitti:

    Siellä mantereellako tuollaisia valtiaita on? Mökki toki on monella täälläkin, neljä tosin vain niillä jotka niitä vuokraavat.Yrittäjiä täällä onkin suhteellisesti eniten koko Suomessa, Bentleyta on tasan yksi Ahvenamaalla, sen omistaa (yrittäjä) Anders Wiklöf. Terveitä täällä ollaan, kalastajat tosin ovat kuolleet sukupuuttoon, punkkeja löytyy tietysti, nuuska ei mitenkään erityisesti ahvenanmaalainen ilmiö ole, kun ei sitä täällä saa edes myydä.

    Nuuskaa valmistetaan Ahvenanmaalla ?


   • Viedäään ruotsiin kirjoitti:

    Nuuskaa valmistetaan Ahvenanmaalla ?

    Ei minun tietääkseni. Mahtaisiko sitä edes saada valmistaa, kun Ruotsi on ainoa maa, jossa sitä saa myydä.
    Nuuska ei ole mikään iso asia tääällä. Jotkut nuuskaavat (vähemmän kuin Ruotsissa), mutta kaikki matkustavat niin paljon laivoilla, että sen pystyy laillisesti hankkimaan (kaverille tietysti joskus voi tuoda). Nuuska on laivoilla halpaa, niin sitä ei tarvitse salakuljettaa hinnan takia, kuten Ruotsissa. Sielllähän on ihmisiä, jotka työkseen käyvät hamstraamassa laivoilta ja sitten myyvät voitolla.


   • Anonyymi
    ahvennainen kirjoitti:

    Ahvenanmaa saa tasoitusmaksun (0,45% valtion budjetista), joka on lähinnä korvaus siitä, että suurin osa Suomessa valtion hallintoon liittyvistä tehtävistä hoidetaan maakunnassa. Verohyvitys (flitpenning) riippuu valtion ja Ahvenanmaan verotulojen suhteesta. Muita "valtiontukia" ei Ahvenanmaa saa. Kunnallisveron pienuus johtuu siitä, että Ahvenanmaalla kunnat eivät vastaa terveydenhoidosta, vaan se kuuluu maakuntahallituksessle (eli periaatteessa otetaan siitä 0,45%:sta). Joten kunnallisvero mantereella ja Ahvenanmaalla eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

    Ei ole suurin osa maakunnan hoitamia, vaan vähemmistöosa. Valtio hoitaa Ahvenanmaan osaltakin niin maanpuolustuksen, oikeuslaitoksen, poliisilaitoksen, vesiväylät, rajavartion, vankilat, EU-asiat, eläkkeet, erikoissairaanhoidon järjestämisen, työttömyyskorvauskset, valtionhallinnon menot ja lukuisat muut isot ja kalliit asiat, kuten Yleisradion palvelutkin Ahvenanmaalle ilmaiseksi (paikallinen radiolupamaksu ei sisällä Ylen menoja, vaan Yle tarjoaa palvelunsa Ahvenanmaalle muun Suomen maksamana).


   • Anonyymi
    ahvennainen kirjoitti:

    Ahvenanmaa saa tasoitusmaksun (0,45% valtion budjetista), joka on lähinnä korvaus siitä, että suurin osa Suomessa valtion hallintoon liittyvistä tehtävistä hoidetaan maakunnassa. Verohyvitys (flitpenning) riippuu valtion ja Ahvenanmaan verotulojen suhteesta. Muita "valtiontukia" ei Ahvenanmaa saa. Kunnallisveron pienuus johtuu siitä, että Ahvenanmaalla kunnat eivät vastaa terveydenhoidosta, vaan se kuuluu maakuntahallituksessle (eli periaatteessa otetaan siitä 0,45%:sta). Joten kunnallisvero mantereella ja Ahvenanmaalla eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

    Suurinta osaa hallinnosta ei hoideta itsehallinnon toimesta, vaan valtion toimesta ja varoin. Puolustusvoimat, oikeuslaitos, poliisi, eläkkeet hallintoineen (jota valtio subventoi erityisesti merimiesten ja yrittäjien eläkkeiden osalta), meriväylien ylläpito, merivartiosto, öljyntorjunta, yliopistot ja tutkimustoiminnan rahoitus Suomessa, ja lukuisat muut asiat hoidetaan Ahvenanmaan asukkaidenkin osalta valtion varoin. Valtion hoitaa toki myös mm. tullin ja verotuksen hallinnot ja maksaa kokonaan niidenkin hallintojen menot. Itsehallinnon hoitama hallinto vastaa reilusti alle puolta siitä julkisen hallinnon määrästä, mitä valtio Ahvenanmaankin osalta hoitaa, mutta sen järjestämisen menot ovat valtavia verrattuna siihen, miten halvalla valtio vastaavat palvelut muussa maassa tuottaa per asukasluku.


  • Kaksikielisyys pois

   Kaksikielisyys on asia joka maksaa ja jos Ahvenanmaa olisi kaksikielinen
   niin olisiko sen talous sitä mitä se on nyt? On aivan turhaa väittää ettei
   kaksinkertainen hallintokoneisto maksaisi mitään ja sen ylläpito on muka ilmaista.
   Jo pelkkä katujen ja kylttien kaksikielisyys maksaisi ettei Ahvenanmaan talous
   kestäisi sitä yhtään ja sehän olisi vain pieniosa koko menoista.

   • Anonyymi

    Nyt asia on toteutettu niin, että Ahvenanmaan hallintokoneisto on ruotsinkielinen ja Suomen valtion pitää maksaa tulkkauspalvelut kaikista Ahvenanmaan ja valtion välisestä kommunikaatiosta ja kääntää kaikki dokumentit manner-Suomen veronmaksajien kustannuksella. Ahvenanmaalle tuo on toki halvempi ratkaisu, että kaksikielisyyden kustannukset on vyörytetty kokonaan sen ulkopuolelle.


  • Nyfiken

   Jaha, vakiotrolli ei kyennytkään jatkamaan aloitustaan asiallisella tasolla saatuaan, jälleen kerran asiallisia vastauksia :D
   Sorrut jatkuvasti älykkyyden puutteesi vuoksi ala-arvoiseen kirjoitteluun. Lääkkeet loppu, vai?
   Voi raasua, ollaanko me sun ainoat kaverit, me Ahvenanmaan suomenkieliset :D

   No, kiitos taas, sait aikaan naurut täällä.

  • Hurrit vain

   Rasistit täällä mellastaa ja tämä palsta on hurriloisten omistuksessa haistakaa
   sontanne hurrit!

  • Anonyymi

   Armeijaan sieltä! Dragsvikiin mahtuu!

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Jussi Hakulinen on kuollut - YÖ yhtyeen hittien tekijä

   https://www.is.fi/viihde/art-2000008994171.html Vielä ei ole kerrottu kuoleman syytä. Jussi Hakulinen loi YÖ yhtyeen kuuluisimmat hit
   Maailman menoa
   202
   4105
  2. Loiri on kuollut.

   Poistui kuvioista.
   Maailman menoa
   160
   2399
  3. Kirja: Martina Aitolehti näki narkomaani-siskonsa piikitetyn käsivarren: "Sillä hetkellä tajusin..."

   Hyvinvointiyrittäjä ja triatlonisti Martina Aitolehti avautuu rehellisesti mm. pikkusiskonsa-Steffin huumehöyryisestä elämästä uudessa elämäkertakirja
   Kotimaiset julkkisjuorut
   27
   1716
  4. Yön Jussi Hakulinen on Kuollut

   Näin kertoo lehdet, esim satakunnankansa. R.I.P. Jussi. Olit hyvä laulaja ja sanoittaja.
   Pori
   128
   1338
  5. Törkeä ryöstö Hyrynsalmella

   Törkeä ryöstö Hyrynsalmella – miehet tunkeutuivat aamuyöllä taloon, otsikoivat lehdet. Kenen sakkija ovat tunkeutujat olleet ja missä??
   Hyrynsalmi
   39
   1162
  6. Martinan vastenmielinen menneisyys

   Martinan kirjasta julkaistujen otteiden perusteella hän on vastenmielinen sarjapettäjä ja epävakaa persoona. Kukaan normaali ihminen ei huuda kuutta t
   Kotimaiset julkkisjuorut
   139
   965
  7. Joko kadonnut?

   Onko löytynyt jo?
   Hyrynsalmi
   6
   851
  8. Miksi Martina puhuu kirjassaan

   …muunneltua totuutta. Hän ei ole ollut apuvalmentajana hevostallilla nuoruudessaan. Hän on ollut ihan tavallinen tallityttö muiden tallityttöjen jouko
   Kotimaiset julkkisjuorut
   105
   802
  9. Käynköhän mä vielä siellä

   lähiaikoina.. 🤔 Jaa-a, siinäpä mietittävää meille molemmille.
   Tunteet
   63
   764
  10. Oho! Esko Eerikäinen pisti deitti-ilmoituksen someen - Martina Aitolehden ex on valmis rakkauteen

   Esko Eerikäinen erosi aikansa kohujulkkiksesta Martina Aitolehdestä reilu kymmenen vuotta sitten. Ero jätti rajut arvet. Nyt Esko on valmis rakkaute
   Kotimaiset julkkisjuorut
   22
   741
  Aihe