Kittilä teki sen taas!

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kittila-teki-sen-taas-kunta-haluaa-eroon-kahdesta-tyontekijasta-tavalla-joka-raikeasti-lainvastainen/?shared=997041-e320fa4e-500

KOTIMAA
Kittilä teki sen taas: Kunta haluaa eroon kahdesta työntekijästä tavalla, joka on ”räikeästi” lainvastainen
Kumpaakaan työntekijää ei ole kuultu vielä kertaakaan yli puolentoista kuukauden aikana.
Jaa artikkeli

Eeva-Liisa Hynynen
KOTIMAA 30.11.2017 18:34
KITTILÄN kunnanhallitus ja vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa ovat ryhtyneet järeisiin toimiin kahta kunnan työntekijää vastaan.

Kun kyse on Kittilästä, kukaan tuskin yllättyy siitä, että kunnan menettely on lainvastainen.

Tästä on kyse:

Kunnanhallitus antoi lokakuun 2017 lopulla asianajotoimistolle toimeksiannon ryhtyä selvittämään viranhaltijan pidättämistä virastaan ja jopa hänen viraltapanoaan sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työsuhteen purkamista.

Syy toimiin on kunnanhallituksen mukaan poliisin käynnistämä esitutkinta kuntakonserniin kuuluvassa Levin Vesihuolto Oy:ssä.

Yksi kunnanhallituksen ja vs. kunnanjohtajan menettelyn virhe on jo siinä, että Lapin poliisilaitos ei ole edes vahvistanut avanneensa esitutkintaa.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Lapin poliisilaitos on päinvastoin antanut kuntaan tiedon ainakin 13. lokakuuta, että tutkintaa ei ole avattu ja että poliisilla ei ole ketään epäiltyä.

KUNNANHALLITUS on käsitellyt asiaa salaisissa kokouksissaan 10. lokakuuta, 17. lokakuuta ja 24. lokakuuta. Pöytäkirjat ovat salaisia. Oikeasti ne voivat olla salaisia vain kyseisten työntekijöiden oikeusturvan vuoksi.

Nyt näyttää siltä, että salaisessa menettelyssä heidän oikeusturvaansa on rikottu, eikä edes päätöksenteon salaamista ole perusteltu asiallisesti.

Kumpaakaan työntekijää ei ole kuultu vielä kertaakaan yli puolentoista kuukauden aikana. Monet muut ovat käsitelleet heidän tapaustaan ja saaneet tietoa heistä tehdystä tutkintapyynnöstä, mutta kyseiset työntekijät eivät edes tiedä, mistä on kyse, vaikka toimenpiteet heidän osaltaan ovat jo valmistelussa.

Jos tarkkoja ollaan, heitä olisi pitänyt kuulla jo ennen maaliskuuta 2017, jolloin Levin Vesihuolto Oy:n hallitus teki tutkintapyynnön.

Kumpikin työntekijä on ollut oikeutettu saamaan salaiset pöytäkirjat ja siihen liittyvän aineiston, jota ei ole haluttu antaa heille. On kuitenkin heidän asiansa, mitä he aineistolla tekevät sen saatuaan.

jakuu....
Ilmianna
Jaa

105 Vastausta


Kuntapäättäjät salasivat poliisin antaman tiedon.
SUOMEN KUVALEHTI kertoi 24. lokakuuta kummallisesta tutkintapyynnöstä, joka tehtiin jo maaliskuussa 2017, mutta josta Levin Vesihuolto Oy:n hallitus tiedotti – ilman yhdenkään hallituksen jäsenen nimeä tiedotteen alla – vasta 12. lokakuuta.

Tiedottaminen tapahtui vuorokausi sen jälkeen, kun Oulun syyttäjänvirasto oli tiedottanut, että syytteitä Kittilän päätöksentekijöitä vastaan nostetaan 13. lokakuuta.

Syytteet nostettiin kaikkiaan 27 edellisen valtuustokauden kuntapäättäjää vastaan. Suurin osa heistä on kunnan luottamustehtävissä myös nykyisellä valtuustokaudella.

Kun kunnanhallitus käynnisti Levin Vesihuolto Oy:n asian käsittelyn 10. lokakuuta, vs. kunnanjohtajana toimi raskaista virka- ja petosrikoksista tuolloin syyteharkinnassa ollut Timo Kurula (kesk).

Kun syytteet nostettiin, useisiin syytteisiin asetettu Kurula vetäytyi sairauslomalle 17. lokakuuta, jolloin vs. hallintojohtaja Sanna Ylinampa toimi esittelijänä ja vs. kunnanjohtajan sijaisena kunnanhallituksessa.

Ylinampa salasi kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Rajalan (kesk) ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan Aki Nevalaisen (vas) kanssa poliisin antaman tiedon siitä, että esitutkintaa ei ole käynnistetty eikä epäiltyjä ole.

Kunnanhallitus kuuli asiassa Levin Vesihuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Veli-Matti Junnolaa (kesk), joka on yksi törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä syytteeseen asetetuista kuntapäättäjistä. Junnola väitti kunnanhallituksen jäsenille esitutkinnan käynnistyneen. Tieto kirjattiin totena.

Työntekijöihin kohdistettua prosessia jatkettiin Junnolan antaman tiedon ja Levin Vesihuolto Oy:n tiedotteen pohjalta. Poliisin antama tieto pidettiin salassa.

SK:N TIETOJEN mukaan vasta 24. lokakuuta kunnanhallituksen kokouksessa tuli ilmi poliisin kunnalle antama tiedote, jonka mukaan epäiltyjä ei ole.

Tiedolla ei vain enää ollut mitään vaikutusta kuntapäättäjiin ja itse prosessiin.

Nyt asianajotoimisto suorittaa kunnan viranomaistehtävää, joka kuuluisi vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalle. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja varatuomari.

Kunnanhallituksessa tätä outoa prosessia ajoi varajäsen Marita Toivanen (vas). Hän esitti kokouksessa toimenpiteet, joihin enemmistön voimin ryhdyttiin.

Vakavinta kahden työntekijän kannalta on, että edes heidän esimiehensä, vs. kunnanjohtaja Ylinampa ei informoinut heitä. Missään vaiheessa kummallekaan työntekijälle ei ole kerrottu, mistä heitä epäillään, jotta he saisivat kertoa näkemyksensä asiasta.

Tutkintapyynnön kohteena oleville henkilöille yhteistä on se, että he ovat olleet joko puolustamassa kunnanjohtaja Anna Mäkelää tätä irtisanottaessa, ovat puuttuneet prosessiin liittyviin epäasiallisiin päätöksiin – tai olleet mukana tapahtumaketjussa, jossa kunnan enemmistöomistaman Levin hissiyhtiön hallitus erotti toimitusjohtaja Jouni Palosaaren ja teki hänestä tutkintapyynnön.

Levin Vesihuolto Oy:n tutkintapyynnön on allekirjoittanut lakimies Jari Korhonen, joka tunnetaan tapaus Kittilän yhteydessä sekä Hullu Poro Oy:n toimitusjohtajan Päivikki Palosaaren että Jouni Palosaaren asiamiehenä.

Työntekijöiden tilanne on ”kafkamainen”.
NYT asianajotoimisto käsittelee tapausta tietämättä, mitä sanottavaa työntekijöillä olisi tutkintapyyntöön liittyvistä asioista.

Kaksikon kannalta tilanne on ”kafkamainen”.

Suomen Kuvalehden soittokierros maan johtaville kunta-, hallinto- ja rikoslainsäädännön asiantuntijoille tuottaa vastaukseksi useita syviä huokauksia ja jokaiselta luonnehdinnan ”lainvastainen” – ja useampaan kertaan etuliite on ”räikeä” tai ”törkeä”.

Tapaus Kittilän yhteydessä asiantuntijoista tunnetuin on virkarikosprofessori Pekka Viljanen.

”Ei voi kuin ihmetellä tuollaista menettelyä – ja uskallusta menetellä tuolla tavalla”, professori toteaa.

”Velvollisuus antaa suunnitellun toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle tilaisuus tulla kuulluksi ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on yksi oikeusvaltion keskeisimmistä periaatteista. Se ei todellakaan ole pelkkä muodollisuus”, professori korostaa.

Jo se, että henkilö saa selittää, mistä oli kysymys hänen epäasiallisiksi väitetyissä toimissaan, voi Viljasen mukaan riittää osoittamaan epäilyt aiheettomiksi.

”Siksi on taloudellisestakin näkökulmasta vailla mieltä antaa asianajotoimistolle toimeksianto kuulematta ensin asianomaisia henkilöitä.”

Viljanen tuntee yli kolme ja puoli vuotta Kittilän asiakirjoja luettuaan kunnan päätöksenteon ”pelisäännöt”.

”Minkähän takia tätä asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa salaisella listalla?” hän kysyy – ja vastaa saman tien:

”Jos tarkoituksena on ollut pitää salassa kunnanhallituksen kyseenalainen menettely eli asianomaisten kuulematta jättäminen, niin se ei ainakaan ole laillinen salaamisperuste.”

Viljasen mukaan asian salaamista vaatii korkeintaan ”epäiltyjen” oikeusturva, ja heillä on silloin tietysti oikeus antaa lupa asian julkistamiseen.

SUOMEN KUVALEHTI kysyi keskiviikkona 29. lokakuuta vs. kunnanjohtaja Sanna
Ilmianna
Jaa
SUOMEN KUVALEHTI kysyi keskiviikkona 29. lokakuuta vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta, kunnanhallituksen puheenjohtajalta Pekka Rajalalta ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalta Aki Nevalaiselta perusteluja ilmeisen lainvastaiselle menettelylle.

SK lähetti kolmikolle tekstiviestin, jossa kertoi laittaneensa kommenttipyynnön sähköpostitse ja pyysi vastausta määräaikaan mennessä.

Ylinampa ja Rajala eivät vastanneet lainkaan.

Nevalainen lähetti toimittajalle keskiviikkona iltapäivällä tekstiviestin:

”Höpö-höpö! Suomen kuvalehti ei päätä koska minä luen sähköpostini. Enkä todellakaan kommentoi yhtään mitään.”

Aki Nevalainen on paitsi Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja myös Lapin liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja.

Kuuleminen vaihtelee sen mukaan, kenestä on kyse.
KUULEMINEN ei näytä olevan kovassa kurssissa Kittilän kunnan päätöksenteossa – paitsi jos se koskee kuntapäättäjiä itseään.

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä syytteeseen asetettu kunnanvaltuutettu Raili Fagerholm (vas) on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen siitä, että häntä ei ole kuultu asianmukaisesti ennen kunnanvaltuuston kokousta 31. lokakuuta, jolloin kunnanvaltuusto pidätti syytteeseen asetetut ”osittain päätöksenteosta”.

Todellisuudessa kyseessä ei ollut ”pidättäminen”. Kunnanvaltuusto vain keksi uudelleen voimassa olevat esteellisyyssäännökset, joita pitäisi noudattaa muutoinkin.

Fagerholmia on kuitenkin kuultu ja sen laillisuuteen hallinto-oikeus ottaa aikanaan kantaa.

Fagerholmin valituksen hallinto-oikeudelle tekee mielenkiintoiseksi se, että hän on yksi tutkintapyynnön tehneen Levin Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsenistä.

Kittilän päätöksenteossa kuulemismenettely vaihtelee siitä riippuen, kenestä on kyse.

Kunnanjohtaja Anna Mäkelää ei kuultu tilapäisen valiokunnan lopullisesta raportista ennen hänen irtisanomistaan, ei myöskään hallintojohtaja Esa Mäkistä ennen kuin häneltä vietiin hallintosäännön muutoksella kunnanhallituksen sihteerin ja kunnanjohtajan sijaisen tehtävät.

Jos edes kunnanjohtaja esimiehenä ei anna työntekijöilleen mahdollisuutta tulla kuulluksi vakavien syytösten edessä, kaikki kuntastrategiat ovat turhia ja vailla katetta.

Sanna Ylinampa tavoittelee jatkokautta vs. kunnanjohtajana. Hän on yksi neljästä haastatteluun päässeistä hakijoista.

Lue myös

Kittilän kohtalonpäivä: Vaihtoehtoja ei enää ole – Suomessa vastaavaa ei ole nähty
Kittilä-sotku syvenee: Levin vesihuoltoyhtiö keksi tiedottaa ”väärinkäytöksistä” – päivää ennen syytteiden nostamista
Kittilän 27 päättäjälle syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä – tässä he ovat
Kittilä: Timo Kurula valittiin toistamiseen vt. kunnanjohtajaksi – ”Arvoton näytelmä”
Nyt Kittilää johtaa kunnanjohtajan viransijaisen varahenkilön vuosiloma­sijainen
Kittilän erotettu kunnanjohtaja: Olisin saanut pitää virkani, jos olisin pyytänyt julkisesti anteeksi
Kittilän laki – näin Levitunturin varjossa käydään taistelua vallasta
Kittilän kriisin mieletön tarina: Valta­taistelusta raskaisiin rikos­epäilyihin – Suomen kalleimmat potkut
Kittilä-farssissa ankara välitilinpäätösten päivä: ”Uskomaton tapahtumasarja, jonka loppua ei näy”
”Vain pieniä muotovirheitä”? – Niistä Kittilässä ei ole koskaan ollut kyse
Kittilä: Valtuustossa syntyi farssi – ”Onko tuo enää aikuisten ihmisten toimintaa”
Kittilä: Nyt päättäjät syrjäyttivät hallintojohtajan – ei olisi saanut julkistaa kohuttua Eilavaara-laskua
Kittilä palkkasi konsulttifirman 37 000 eurolla – Konsultti syytti Suomen Kuvalehden ”sotkeneen asiat”
Kunta toimeenpani kaksi hakukierrosta ja hakijoiden joukossa kuntajohtamisen kokemus oli – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – olematonta.

KAIKKI syytteeseen asetetut Kittilän kuntapäättäjät ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Poliisi ryhtyi tutkimaan Kittilän kunnan päätöksentekoa, kun Suomen Kuvalehden lukija teki poliisille tutkintapyynnön Kittilän laki -jutun (SK 24/2014) perusteella kesäkuussa
Ilmianna
Jaa
Vs varmisti sitten ittelleen ihan oman syytteen enskevväänä
Ilmianna
Jaa
Ylinampa käänsi kelkkansa. Näköjään on luvattu kunnanjohtajan pesti.
Poliisi saa lisää tutkittavaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ja kaikki vain yhden klaanin takia. Kannattaakohan tuommoinen ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tämähän on sikäli vanha juttu, että toimeksianto asianajotoimistolle on tehty khallituksen kokouksessa 24.10. Kahden virkamiehen savustaminen ulos kunnasta salaisine kokouksineen on toki uutta tietoa.
Ei ole kovin vaikea vetää johtopäätöksiä, että tässä ollaan Esa Mäkistä ja Lauri Kurulaa savustamassa kunnasta ulos. Voin toki olla väärässäkin.
Mäkinenhän pääsisi ikänsä puolesta jo eläkkeelle. Voisi olla hänelle vaan hyvä juttu että saisi laittomat potkut ja korvauksena mukavat eläkerahat.
Päin mäntyä tässä ollaan joka tapauksessa menossa. Toivottavasti selvitysryhmä aloittaa työnsä heti vuoden alussa, niin on toiveita saada kunnan päätöksenteko lailliselle pohjalle.
Ilmianna
Jaa
Kunta-kuttulalaisille käytti pari päivää aiemmin sarkastista ironiaa kirjoittaessaan "Valitaan vuoden 2018 johtajaksi Sanna, jonka useiden viikkojen kokemus kunnan johtamisesta on muutamamasta eriävästä mielipiteestä huolimatta osoittautunut verrattomaksi. Sannalla ei ole ole petostuomioita tai edes syytteitä, joten vaikka joku tutkinta olisikin alkanut niin tuskin tuomioita ehtii vuoden 2018 aikana tulla".

SY.ltä puuttuu ilmeisesti alkeellisimmatkin esimiestaidot ja terve harkinta. Näitä Kittilän kunnan lakimieskoulutuksen saaneita johtajia ja avustajia kuunnellessa ja heidän toilailujaan arvioidessa päätyy väistämättä kysymykseen --> syökö juristikoulutus henkilön aivot niin ettei hän kykene normaaliin ajatteluun ja vuorovaikutussuhteeseen yhteistyötahojensa kanssa? Vai onko Kittilän kunnantalossa jokin säteilytin, joka vie ihmiseltä normaalin ymmärryksen?

Eiköhän SY.n kunnanjohtajahaastattelu ollut tässä, tai toisaalta mahtuuhan tämäkin Kittilän kunnanjohtajaksi, edellinenhän oli taparikollinen. Tämä kuuleminen ei pitäisi olla uusi asia näille henkilöille. Petrus ja Aki Nevalainen on vielä ihan syyttömiä kaikkeen. Vähän vain on sorsittu kunnan virkamiehiä.

Sa........na, että mulla ottaa aivoon nämä sutkit !!!!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Se harhaanjohtaja on ilmeisesti se kukkulan kun......?
Säteilytin taitaakin olla se kuuluisa musta aukko?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Ja taas on painovirhepaholainen muuntanut eukon aukoksi !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kittilän päättömät päättäjät.
Lukekaa ajatuksella tuo.

"Pekka Viljanen ihmettelee sitä, miten vähän Lex Kittilästä ja kunnallisesta itsehallinnosta käydyssä julkisessa keskustelussa on puhuttu tavallisten kuntalaisten oikeudesta uskottavaan ja hyvään hallintoon. Vaikka juuri se on koko lain ydinajatus. Paljon enemmän on puhuttu siitä, kajotaanko nyt kunnan itsehallintoon, jos puututaan syytteeseen asetettujen oikeuteen jatkaa kunnan päätöksenteossa.”

TAVALLISTEN KUNTALAISTEN OIKEUS USKOTTAVAAN JA HYVÄÄN HALLINTOON ?
Ilmianna
Jaa
Se on muuten kurula ja kangas jota menettely koskee

Pöljien touhua selvitysmiehet kehiin
Ilmianna
Jaa
Onkohan äänestety ja jätetty eriäviä mielipiteitä
Ilmianna
Jaa
Entä miten puheena olevaan asiaan ottaa kantaa nimim. 'kittilä-kittiläläisille' ? Edelleenkö mennään pienillä muotovirheillä ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Se nimim. taitaa olla sieltä könkhäältä,koska hiljeni kummasti.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Eikun eikös se ollut niin, että nyt rauhassa odotellaan kun turhat syytteet luottamusmiehille kaatuvat varmasti ja sitten välillä kiitellään luojaa että ovat saattaneet Palosaaret maan päälle meidän syntejä anteeksiantamaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Yhtä asiaa olen ulkopaikkakuntalaisena kovasti ihmetellyt: miten Kittilän kommunistit, joita myös vassareiksi kutsutaan, lähtivät alunperin tähän peliin mukaan ? Sen voin ymmärtää, että kepulaisten joukossa on näitä kovakalloisia, joihin ei virheidenkään jälkeen minkäänlainen järkipuhe mene perille. Mutta että mukaan lähtevät kommunistit, joiden olisi tässä prosessissa ollut helppoa ilmituoda hallinnon virheet, auttaa nyt epäiltyjen rikosten selvittämistä ja ottaa suuri poliittinen voitto kotiin. Missä ovat aatteet ja suuret ihanteet ? Mikä vaatimattomassa ajatuksenjuoksussani hiertää ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ei mikään. Inkeri Yritys, ex vasemmisto, ex valtuuston puheenjohtaja on ollut suuri lain puolustaja ja ilman häntä kunta olisi syvemmässäkin suossa. Ne muut sitten pelaavat mafian ja työnantajansa pussiin, yli puoluerajojen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Sanna YlinAPA on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja varatuomari.

Nyt kyseenalaistaisin kyseisen henkilön tutkintotodistukset tai ehdottaisin vaihtoehtoisesti välitöntä viraltapanoa.

Miten kehtaa julkisilla varoilla hankitulla koulutuksella olla noin sikamainen.
Ilmianna
Jaa
Haiskahtaa jo siltä että SY ja PR ajat nyt jo itteänsä raastupaan niin ja tietysti myös koko uusihallitus. Eikö mitään opita edellisestä sotkusta joka on vieläkin auki. Eihän tuo koskaan lopu jos pääasiallinen taapa on aina vaan vainota jotka ovat olleet lain oikealla puolella.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
5 VASTAUSTA:
Ylinampa ja Rajala joutuvat hyllytettäväksi Eilavaaran kakkos laskusta ja muutama muu heidän mukana eli ovat syyllistyneet törkeään petokseen kuntaa kohtaan. Tämä Kangas Pentin ja Kurulan Laurin episodi tulee maksamaan päättäjille aikanaan isot summat. Näyttää siltä että ainoa keino saada kunnanhallinto kuntoon on liittää Kittilä Rovaniemeen. Naapurikunnat ei käy kun nämä pöljät sotkis nekin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Heidän päähänsä on ilmeisesti iskostettu asia niin, että kaikki mitä SK ssä on kirjoitettu niin sitä pistää vastustaa. Joku takapiru siellä ilmeisesti määrää. Sen kun saa pelistä pois, sitten alkaa kaikki toimimaan. Ovat niin pitkään olleet "riippuvaisia" tästä "pirusta", että normaaliin ei hevillä ole paluuta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
VoikoollaKittilässäkin kirjoitti:
Heidän päähänsä on ilmeisesti iskostettu asia niin, että kaikki mitä SK ssä on kirjoitettu niin sitä pistää vastustaa. Joku takapiru siellä ilmeisesti määrää. Sen kun saa pelistä pois, sitten alkaa kaikki toimimaan. Ovat niin pitkään olleet "riippuvaisia" tästä "pirusta", että normaaliin ei hevillä ole paluuta.
Jaetaankohan Kuvalehteä Könkään kylässä useaankin talouteen ? Jos eivät vielä tilaa, niin tässä olisi aktiiviselle puhelinmyyjällä työmaata. Ei muuta kuin tarjoamaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
KuvalehtiSivistää kirjoitti:
Jaetaankohan Kuvalehteä Könkään kylässä useaankin talouteen ? Jos eivät vielä tilaa, niin tässä olisi aktiiviselle puhelinmyyjällä työmaata. Ei muuta kuin tarjoamaan.
Suomen Kuvalehti on saanut jo sen verran materiaali että voisi julkaista jo yhden liitteen tapauksesta.
Kittilän tapauksesta saisi jatko-osan Metsola tv-sarjalle.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
ValehteluJatkuu kirjoitti:
Suomen Kuvalehti on saanut jo sen verran materiaali että voisi julkaista jo yhden liitteen tapauksesta.
Kittilän tapauksesta saisi jatko-osan Metsola tv-sarjalle.
Kurjan rinteet
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onkohan Kittilä kittiläläisille muuttanut nimimerkkinsä Maantavoille .
Ilmianna
Jaa
MISSÄ ON TAVALLISTEN KUNTALAISTEN OIKEUS USKOTTAVAAN JA HYVÄÄN HALLINTOON? Kittilässä luottamustehtävään valitut sutkit parsivat edellisten sutkien keskeneräisiä töitä ja rakentelevat uusia kieroiluja. Päällimmäisenä on huoli törkeistä rikoksista syytteeseen asetettujen henkilöiden oikeusturvasta, mutta tavallisen kittiläläisen oikeusturvasta ei paljon kirjoitella.

Taparikollisen valinta kaikkine koukeroineen vs kunnanjohtajan tehtävään on sikamaisen kieroa ja röyhkeää vallankäyttöä, jolla pyrittiin peittelemään aiempia laittomuuksia. Uusia sutkeja palkataan entisten tilalle.

Kittiläläiset, kokoonutaan kunnantalolle mielenosoitukseen ja ajetaan nuo sutkivaltuutetut käpälämäkeen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Olis’ jo aika kuntalaisten puuttua tuohon rikolliseen toimintaan!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Olisko juuri lopputilinuhka se maaginen voima, joka saa osan
valtuutetuista pysymään ruodussa ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Pelottelua, uhkailua ja kiristystä. Siinäpä ne "aseet" ruodussa pysymiseen taitavat olla.
Mistä niitä tehtaillaan? Sanokaapa viisaammat.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onkohan oikeuslaitoksessa jo harkittu pääpukareiden pidättämistä odottamaan tulevaa oikeudenkäyntiä perusteena estää uusien rikosten tekeminen ? Kunnallisesta itsehallinnosta kiinnipitäminen on kai nykytilanteessa toisarvoista, kun hallinto ei itse ole kyennyt näitä tyyppejä toimistaan pidättämään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Puolueilla on ns. dktatuuriset toimintatavat toisinaan. Näin on
Kittilässä päässyt käymään.

Diktatuurille on ominaista poliittisen opposition tukahduttaminen sekä sananvapauden ja muiden perinteisten demokraattisten vapauksien rajoittaminen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Harmittaa, että SY onkin tällaisia salailijoita ja suhmuroitsijoita.. Olis kyllä uskovaisena ihmisenä ja lakitutkinnon opiskelleena luullu hänen erottavan oikean ja väärän hallintotavan..

Muutoinkin on tosi kurjaa, että Kittilän kunnanhallituksessa ja valtuustossa ei ole muuttunut mikään tänäkään vuonna. Oliko se vuosi 2014, kun Mäkelä potkastiin laittomasti pois? Kolme vuotta on jo menny, kauan tätä on jo jatkunu.

Petruksen toiminnan kyllä ymmärrän, koska siteet Könkäälle ovat niin vahvat ja koska hän on varmasti uskollinen taustajoukoilleen keskustassa ja levillä. Vieläkään en unohda, miten siinä potkukokouksessa Petrus iloisesti taputti, kun Mäkelän potkuista päätettiin. Ei hän tietenkään voi edes ajatella toimivansa missään asiassa väärin, kun on jo monta vuotta könkäsläisten nuorassa kulkenu.

Akia en sen sijaan ymmärrä. Hällä olis ollu mahdollisuus valtuuston puheenjohtajana pyyhkästä pöytä puhtaaksi ja aloittaa avoimempi ja laillisempi valtuustokausi. Enkä kyllä ymmärrä Maritaakaan, joka lähti niin voimakkaasti ajamaan syytteessä olevien puolta. Olisivat molemmat voineet jättäytyä suhmuroinnin ulkopuolelle, mutta veikö vallanhimo heidätkin nyt mennessään? Mene ja tiedä.

Tällainen oli sitten Kittilän vuosi 2017: oikein kunniakkaasti edustaa Suomen juhlavuotta.. Huoh.. Ensi vuosi 2018 on sitten Kittilän oma 150 juhlavuosi.. Jotenkin nololta tuntuu nyt olla kittiläläinen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ehkä uudet vaalit olis paras ratkaisu. Jos laki vaan sallisi. Sais nuo änkyrät heivattua yli laidan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Hyvät SY ja p<r kysykää ohjeita muiltaki ko Junturalta tuntuu siltä jo että sehän rahastaa näillä lausunnoilla. Kaikki lausunnot kun menee pieleen taitaa hallintolain tuntemus ollal heikko. sehän vetää teät kuseen kaikki taas kerran.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kittiläläisillä on vahva kokemus kalliista lakimiesneuvojista, Eilavaara, Tornberg, Juntura, Korhonen. Em. juristien valmistelemat jutut on säännönmukaisesti hävitty tai ollaan parasta aikaa häviämässä. Nyt esille noussut uusi nimi Ylinampa on pyrkimässä vs. kunnanjohtajaksi ja on samaa häviäjäkastia edellisten kanssa. Voihan olla, ettei noita juttuja olisi kenenkään muunkaan neuvoilla voinut voittaa, mutta törkeää on rahastaminen noilla jutuilla. Itsellä kun maalaisjärkikin sanoo, milloin mennään laittomuuden puolelle.

Kittiläläisille tiedoksi ja vihjeeksi paremmasta juristista; siellä paikkakunnalla on joku E Mäkinen. On kuulemma viimeisen neljän vuoden aikana voittanut jokaisen jutun mihin on ryhtynyt. Kokkeilkaapa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Hassu juttu sinänsä, että ylipääntäsä väitellään siitä - asiat riitelevät eivät "ihmiset". Todellisuus on aivan toinen - riitely on aina sitä, että asiasta taistellaan vastustajan kuolemaan saakka.!?
Ilmianna
Jaa
Edesmenneen Ex-kunnanjohtaja Aarne Nikan kirjoitus 11.10.2014:
Kunnanvaltuusto poistaa aikanaan kaikki kunnan hallintoa häiritsevät ja vahingoittavat
tekijät noudattaen kirjaimellisesti voimassa olevia säännöksiä. Se ei tarvitse ulkopuolista
apua. Valtuuston enemmistön tahto tulee toteutumaan. Se on demokratiaa.

Tähän uskomukseen ne valtuutetut nojaa vieläkin ja häiritseviä tekijöitä (työntekijöitä) senkun poistellaan omilta paikoiltaan ihan mielivaltaisesti.

Katotaan sitten vuoden alusta, miten oikeille häiriköille käy.
Ilmianna
Jaa
Aarne Nikka on ollut ehdottomasti oikeassa. Eiväthän nämä vastarannan kiisket, Mäkelä, Mäkinen, Yritys ja muut aja kuin omia etujaan. Heidän ainoa tarkoituksensa oli ja on vahingoittaa kuntaa ja sen asukkaita kaikin keinoin. Tehokas tapa tuottaa vaurioita on estää yritystoimintaa, Näin nämä hyökkäykset sisarusparia kohtaan tulevat ymmärrettäväksi. Voin vain toivottaa voimia vs. kunnanjohtajalle ja kaikille vastuullisille luottamushenkilöille heidän taistelussaan oikeuden toteuttamiseksi. On hyvin todennäköistä, että demokratia toteutuu ja syytteet hylätään kaikilta osin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
Könkäältä kajahti taas. Onkohan kepu luvannut jotain?
Könkään diktatuuri ei taida nyt voittaa. On hieman enemmän pelissä tällä kertaa.
Aika harhainen tuo oikeusvoitta nimim aivopesu yritys.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kyllä nuo kommentit, joissa ylistetään "palosaaren sisaruksia" vaikuttavat siltä, että niitä krjoittavat kommentoijat ovat "sisarusten" palkkaamat troijat. Saavat palkaksi ruokaa, mitä jää yli ravintolan seisovasta pöydästä ja palkkaa 5-9€/pv. Lisäksi lupauksen taivaspaikasta, sitten kun aika heidät jättää.
Kautta aikain on ollut ja tulee olemaan vastaisuudessakin propakantakoneisto, joka ajaa milloin kenenki etua, joko pakon edessä tai aivopestynä.
Meitä ihmisiä kun on joka junaan ja vielä jää asemallekkin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"Aarne Nikka on ollut ehdottomasti oikeassa. Eiväthän nämä vastarannan kiisket, Mäkelä, Mäkinen, Yritys ja muut aja kuin omia etujaan. Heidän ainoa tarkoituksensa oli ja on vahingoittaa kuntaa ja sen asukkaita kaikin keinoin."

Onko pöljempää kuultu ? Että ihan omia etujaan. Ainoa tarkoitus vahingon tekeminen. Näitä kommentteja lukiessa ymmärtää, miksi kittiläläiset seisoo polviaan myöten paskassa. Uskotaan kaikki vainohulluimmatkin teoriat kunhan ne tulevat "luotettavalta" taholta.

Mäkelä, Mäkinen, Kuusisto ja Yritys ajoivat varmasti omaa etuaan siinä mielessä, etteivät suostuneet laittomiin päätöksiin ja siinä mielessä pelastivat nahkansa. Tämä mahdollisuus tarjottiin muillekin luottamushenkilöille, mutta vain muutama otti tarjouksen vastaan. Tämä väite on todistettu oikeaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa saakka.

Meillä on perustellusti oikeus odottaa luottamushenkilöiltä aktiivista pyrkimystä lainmukaisiin päätöksiin. Tämä sutkien paljastusprosessi on kuitenkin kestänyt luvattoman pitkään, koska asia on laaja ja sutkillakin on oikeutensa. Joskus tuntuu, että sutkilla parempi kuin uhrilla.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jotkut trollit syövät kuormasta, jätteitä !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Eikö siellä Kittilässä ole jo sen verran muualta tulleita jotta ottaisivat oikeudettoman vallan paikallisilta änkyröiltä pois. Pankaa seuraavissa vaaleissa tuulemaan jumankauta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6 VASTAUSTA:
Kunhan isoveli saapuu alkuvuonna, niin könkään emännällekkin näytetään "oikeus uskottavaan ja hyvään hallintoon." Jo loppui isottelu ja uho.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kittilälehdessä tai Lapin Kansassa oli vuosi, pari sitten sellainen juttu, johon oli koottu Kittilän valtuusto jäsenet ja jossa kerrottiin, missä he olivat töissä ja mitä sidoksia oli mihinkin suuntaan. Iso osa valtuuston porukasta oli "könkään emännällä" töissä tai jossain lähifirmassa, joka hyötyi hyvistä työsuhteista "könkään emäntään". Olispa kiinnostava nähdä samanlainen juttu nykyisestä valtuustosta.

Eihän kukaan koira ruokkivaa kättä pure, se on selvä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Olisipa hienoa jos tuohon juttuun löytyisi linkki.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Mikääneitulemuuttumaan kirjoitti:
Kittilälehdessä tai Lapin Kansassa oli vuosi, pari sitten sellainen juttu, johon oli koottu Kittilän valtuusto jäsenet ja jossa kerrottiin, missä he olivat töissä ja mitä sidoksia oli mihinkin suuntaan. Iso osa valtuuston porukasta oli "könkään emännällä" töissä tai jossain lähifirmassa, joka hyötyi hyvistä työsuhteista "könkään emäntään". Olispa kiinnostava nähdä samanlainen juttu nykyisestä valtuustosta.

Eihän kukaan koira ruokkivaa kättä pure, se on selvä.
Osoittaa kyllä jonkinlaista henkistä laiskuutta medialta, jos nykyisten valtuutettujen sidonnaisuuksia ei ole selvitetty. Mutta taitaa LK:kin riippumattomuus olla kyseenalainen eräistä uutisoinneista päätellen. Olisiko Ylellä rohkeutta ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
MissäMedia kirjoitti:
Osoittaa kyllä jonkinlaista henkistä laiskuutta medialta, jos nykyisten valtuutettujen sidonnaisuuksia ei ole selvitetty. Mutta taitaa LK:kin riippumattomuus olla kyseenalainen eräistä uutisoinneista päätellen. Olisiko Ylellä rohkeutta ?
Tarkastuslautakunta jätti käsittelyn seuraavan kokoukseen.
http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20171485-16

Kohta puoli vuotta ovat säätäneet ilmoitusten kanssa.

30.08.2017
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:
Puheenjohtaja tekee ehdotuksensa kokouksessa.

Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:
Lautakunta toteaa, että sidonnaisuusilmoituksien osittaisen puuttumisen johdosta siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Mielenkiintoinen aika edessä. Koira haudattuna siellä täällä.
Mihin jäljet johtaa? Salmi on kepuleita.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Mikä ihmeen hinku Kittilän politiikoilla on tehdä laittomia päätöksiä? Tuntuu olevan oikein tavaramerkki.
Nykyinen vt kunnanjohtaja on varatuomari, edellinen taisi olla oikeustieteen tohtori?????+

Herää vakava kysymys: MITÄ KITTILÄSSÄSALTAAN?
Onkohan poliisilta tulossa tietoa vireillä olevista tutkimuksista? Tuleeko uusia syyteharkintoa? Tuleeko uutta tutkittavaa?
Ilmianna
Jaa
Milloinkahan poliisilta tulee lisätietoa käynnissä olevista esitutkinnoista? Kovasti kuumana käyvät Kittilän poliitikot. Valtuuston puheenjohtaja oli päässyt oikein lehtiin tekstiviesteineen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Eikö tuohon touhuun ole jo valtiovaltakin puuttunu? Koska sieltä aletaan asiaa puimaan?? Kittilän kunnan päättäjät on naurunalaisia koko maassa!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tulokoohan lisää syyteharkintaa ja laajeneeko tutkinta?
Ilmianna
Jaa
Kunnanjohtajalla pitäis olla jotain käsitystä johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta. Kuntapäättäjät eivät näytä haluavan pätevää junnanjohtajaa, kun sellaista ei voi pomottaa mielin määrin. Siitähän tässä on koko ajan kyse. Mitä heikommat valtuutetut ja kunnanjohtaja, sitä paremmin juntta saa asioitaan hoidettua. Katsokaa vaikka tuo Maijalalle annettu kymppitonni. Perustelematta sujahtaa rahat sopiviin tarkoituksiin. Kaikki vaan hakemusta vetämään. Tasapuolisuuden nimissä rahaa saa varmaan muutkin.
Ilmianna
Jaa
Varmaa on se että Juntura tekee hyvän tilin, näiden pölhöjen kustannuksella !
Ilmianna
Jaa
SK teki sen taas. Paisuttelee ja maalailee kuin Iltalehti. Ja aktiivipalstalaiset jatkaa pirujen maalaamista seinille. Keskenään keskustelu on aikamoista hupia tieten.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Eiköhän se maalailija oo könkäällä. Se pahin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa
Sä olet ihan vitun turha.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kas kun ei pirjo34kk
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Nyt tajuan vasta tuon maininnan 10 000 eurosta. Annettiin siis kh:ssa 27.11.2017 Eeva-Marja Maijalan hakemuksesta Savukoskella pidettäville metsälappalaispäiville. Siellä kun puhutaan nyt Kittilän metsälappalaisista... ja viime vuonna ollut kävijöitäkin peräti 450. Voi älytöntä. Tuommosta veromarkoista. Vaikka edes kunnanjohtaja ei sitä esittänyt.
Olisikohan myönnetty, jos olisi ollut joku muu hakijana kuin Eeva-Marja Maijala. Voi v.....
Ilmianna
Jaa
Peeveli, mikä päätös taas. Sen vuoksi se Maijalan kehuikin Kittilää, kuinka hyvin sillä menee, kun tiesi, että maksaja niillekin höpötyspäiville pitäisi saada. Ja nämä mettälappalaiset taas meni ansaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ja menevät satimeen, vielä monta kertaa ! :))):D
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Nyt kun Suomi täyttää 100 vuotta, voisiko Kittilän potkia pihalle valtakunnasta.
Minusta se olisi loistavaa kehitystä.
Ilmianna
Jaa
Ai jaa no voihan helvetti. Enpä tiennyt että Maijalan hymistelystä että maksettiin kymppitonni. Tuolla rahallahan saa kovasti niskojaan nyökyttelemhään. Ja niinhänhän Maíjala maksoi velan. Muistatteko maijalan kijotuksta kittilän rosvoille.
Ilmianna
Jaa
pohjanmaalaisena asiaa seuranneena ei voi muuta todeta kuin että tämä keissi ylittää jo käänteissään kaikkien saippuasarjojenkin emim. Kauniit ja rohkeat juonenkäänteet!! Miten te Kittilän kuntalaiset annatte tälläisten laittomuuksien tapahtua? Ei muuta ku potkut perseeseen koko sakille ja sakinhivutusta ja puukkoa kylkeen, ellei muuten noi laittomuudet lopu!!!! NYT KANSALAISALOITE koko suomren, että BOIKOTOIDAAN KITTILÄÄ NIIN KAUAN KUN NOI OMAN EDUN TAVOITTELIJAT JA KÄHMIJÄT ON SAATU POIS PALLEILTAAN!!! Onhan Pohjoisessa muitakin kauniita ja talvella aktiviteetteja tarjoavia keskyksia. Käytetään välillä noiden muiden palveluita!!! Toi Palosaari P on pahin kaikista.. Näkyy jo kauas olemuksesta, millainen omahyväinen ja omaa etuaan ajava tyyppi onkaan , hyi v......u.. Tänä talvena suuntaan Rukalle. Paljon lähempänäkin kuin Kittilä... Koko kunta pilannut maineensa noiden sähläreitten vuoksi...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Olen aprikoinut ihan samalla lailla. Levi kierretään kaukaa, kunnes saavat rehelliset
päättäjät valituksi. Pallo on nyt kuntalaisilla. Te päätätte mikä on kunnan suunta. Kaikki päätökset ovat varmaan vaikeita, mutta ei kunta voi toimia pelkästään jonkun klaanin ohjauksessa. Suomessa on valta KANSALLA. Mutta Kittilässä muutamalla poliitikolla ja Palosaarilla.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
JA Rikolliset rautoihin!!!!!!!!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
niiin vielä tuokin laiton kaatopaikkajupakka, en muistanutkaan sitä, ku tässä satukirjassa on niin monta lukua!!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Joo kyllä kymppitonnilla saa sympatiaa ainaki vaalien alla.
Ilmianna
Jaa
Ne metsälappalaispäivät järjestetään kuitenkin Kittilässä, mutta eipä löytynyt netistä mitään päätöstä, että Savukosken kunta olisi edellisenä vuonna tarvinnut avustaa. Jos Savukoskella ollut 450 kävijää, niin Kittilässä ei varmaan sen enempää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Tämä Maijalan hankkeeseen myönnetty kymppitonni on ihan pisara valtameressä, kun sitä verrataan viimeisen neljän vuoden ajalta näitten sutkien törsäilyyn kunnan rahoilla korvausten ja kokouspalkkioiden muodossa.
Jos Maijala käyttää kymppitonnin Kittilän metsälappalaispäiviin, niin se poikii moninkertaista tulovirtaa KIttilän elinkeinoelämälle.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Älkää unohtako mikä on Kittilän ulkopuolisen A. Rinteen osuus tässä kaikessa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kerropa tarkemmin mikä se osuus oli ?
Se lienee kaikkien tiedossa että oli erottamassa hissimiestä. Oliko muuta ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kunta tekee mitä haluaa. Ette te mitään pysty. Nämä vimeiset erottamiset on selkeä viesti: mitään ette voi. Tuollaiset lex-kittilät ovat vain pelottelua. Syytteet ovat tyhjiä. Jotain pilkkusääntöjä on rikottu ja siinä kaikki.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7 VASTAUSTA:
V...u mikä urpo. Joku maksaa sinunkin elantosi. Se on joko asiakas tai veronmaksajat.
Esimerkiksi minusta ei Kittilä eikä varsinkaan Naurusaaren bisnekset enää asiakasta saa. Käytän ne säästyneet tuhannet parempiin tarkoituksiin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Nimimerkki : Kittilä-kittiläläisille.
Siteeraan kunnanvaltuuston joulukuusta, anteeksi metsälappalaista, ei kun
puheenjohtajaa: ”Höpö, höpö”!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Paljonko maksavat propagandakirjoittelustasi? Muruja seisovasta pöydästä.
Ja sen taivaspaikan sitten joskus.l
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kittilä-kittiläläisille
Sinun olisi hyvä astua "kuplastasi" ulos ja alkaa miettimään miten aiot töppäilysi maksaa. Sillä kuntalaisille ei tule maksua teidän töppäyksistä. Sillä uskon edelleen että Suomessakin oikeus voittaa, lopulta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tämä on suurimman ja ahnaimman vehkeijijän kirjoittama kommentti!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Rikolliseypois kirjoitti:
Tämä on suurimman ja ahnaimman vehkeijijän kirjoittama kommentti!
Rikollisetpois kommentti oli tarkoitettu Kittilä-kittiläläisille-Kommentoijalle!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Hei Kittiläläiset, ihan oikeesti, koettakaa nyt löytää tähän mielipuoliseen touhuun joku rääpy, kyllä tähän keissiin on jossain oltava jokin konsti, jolla tuo saada totaalisesti loppumaan, älkää suostuko tuohon enää pätkääkää!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onko tässä koko sirkuksessa juurisyynä se että Mäkelä teki kittilän kuninkattaren veljestä tutkintapyynnön?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
5 VASTAUSTA:
Kun kuningatar huomasi että kuntaan oli tullut häntä paljon lukeneempi ja viisaampi nainen, niin silloin mitta tuli täyteen. Kaikkina aikoina on ollut sama tilanne . Kilpailijat poistetaan jos he uhkaavat vallanhimoisia "elvistelijöitä"
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
VoikoollaKittilässäkin kirjoitti:
Kun kuningatar huomasi että kuntaan oli tullut häntä paljon lukeneempi ja viisaampi nainen, niin silloin mitta tuli täyteen. Kaikkina aikoina on ollut sama tilanne . Kilpailijat poistetaan jos he uhkaavat vallanhimoisia "elvistelijöitä"
Kaikki alkoi hissiyhtiöstä. Yhtiöön pitäisi tehdä ylimääräinen tilintarkastus.
Veikkaan että paljastuu lisää väärinkäytöksiä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Hissiyhtiöstä tulee pian syyttäjältä ilmoitus On lupailtu jopa ihan tässä kuussa kuten Eilavaaran laskuista.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Mielenkiinnolla pitää odottaa, että onko kepu lla ollut vaikutusta syytteisiin. Jos on , niin pysykää hereillä tulevista että saatte valitukset tehtyä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
voikoollamahd kirjoitti:
Mielenkiinnolla pitää odottaa, että onko kepu lla ollut vaikutusta syytteisiin. Jos on , niin pysykää hereillä tulevista että saatte valitukset tehtyä.
Paikkakuntalaiset, tehkää rikosilmoituksia, ryhmäkanteita ym.ym. kaikki mahdollinen tuon mafian lopettamiseksi!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Pailkakuntalaiset tehkää rikosilmoituksia, ryhmäkanteita, KAIKKI MAHDOLLINEN! mafian lopettamisesi!!!!'
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
5 VASTAUSTA:
Tilanne lähti liikkeelle syksyllä 2013, kunLauri Kurula ei enää uskaltanut sivusta seurata J Palosaaren mellastusta hissiyhtiössä ja kertoi A Mäkelälle. Tästä lähti pallo pyörimään ja salaisuudet aukeamaan. Yhtenä toimintakinjana oli kielikellojen rankaiseminen ja poistaminen ja toisena toimintalinjana jälkien häivyttäminen ja tapahtumien vanhettaminen.

Levin kuningattaren vallanhalu on vain väline, mutta tosiasiassa tässä on kysymys miljoonista euroista, jotka ovat kiertäneet hissiyhtiön kautta harmaata reittiä valikoitujen henkilöiden omaan käyttöön. Kunnan luottamushenkilöt uskovat pysyvänsä vaikutusvallan käytävillä, kun sokeasti tukevat Palosaaria.

Raha tässä ratkaisee !!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Ja minkä tasoinen juristin koulutus tai tutkinto tällä kukkulan valtiaalla mahtaa olla.
Vai "piiloutuuko" hän rahan mahdin taakse ja luottaa yksinomaan siihen?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
juristitkunniaan kirjoitti:
Tilanne lähti liikkeelle syksyllä 2013, kunLauri Kurula ei enää uskaltanut sivusta seurata J Palosaaren mellastusta hissiyhtiössä ja kertoi A Mäkelälle. Tästä lähti pallo pyörimään ja salaisuudet aukeamaan. Yhtenä toimintakinjana oli kielikellojen rankaiseminen ja poistaminen ja toisena toimintalinjana jälkien häivyttäminen ja tapahtumien vanhettaminen.

Levin kuningattaren vallanhalu on vain väline, mutta tosiasiassa tässä on kysymys miljoonista euroista, jotka ovat kiertäneet hissiyhtiön kautta harmaata reittiä valikoitujen henkilöiden omaan käyttöön. Kunnan luottamushenkilöt uskovat pysyvänsä vaikutusvallan käytävillä, kun sokeasti tukevat Palosaaria.

Raha tässä ratkaisee !!!
Onko tiedossa miksi vähemmistöomistajat eivät ole vaatineet erityistilintarkastusta jo aiemmin ? Saattaa tosin nyt olla tarpeeton kun asiat ovat muutenkin Krp:n pöydällä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
TilitSelviksi kirjoitti:
Onko tiedossa miksi vähemmistöomistajat eivät ole vaatineet erityistilintarkastusta jo aiemmin ? Saattaa tosin nyt olla tarpeeton kun asiat ovat muutenkin Krp:n pöydällä.
Käsittääkseni sellainen tehtiin jo mäkelän pyynnöstä silloin aiemmin Palosaaren potkujen yhteydessä. Uusi mafian valitsema hallitus vain päätti, että sellaista 'ei ole tehty' eikä tuloksia kirjattu mihinkään. Näin Kittilässä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Talousrikosten tutkiminen on hidasta. Hissiyhtiössä tehtiin erityistilintarkastus vuosilta 2006 -2013. Keväällä 2014 julkaistun raportin mukaan tarkasteluvuosina tehtiin kokonaan budjetoimattomia investointeja neljällä miljoonalla eurolla. Toimitusjohtaja Jouni Palosaari on merkittävällä tavalla ylittänyt valtuutensa hankintojen osalta ja jättänyt raportoimatta tapahtuneista investointien muutoksista. Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että yksi maansiirtoyhtiö on tarkasteluaikana laskuttanut urakoita yli kolmen miljoonan euron arvosta.Kilpailutus tämän yrityksen laskutukseen liittyen on ollut vain noin 200 000.

Hallituksen käsittelyyn toimitusjohtaja toi ylitykset raportin mukaan vain vuonna 2009.
Tällöin hissiyhtiön hallitus kiinnitti huomion ylittyneeseen investointibudjettiin. Yhtiön käyttöpääoma oli kriittisellä rajalla ja tilanteen korjaamiseksi otettiin lainaa. Yhtiön hallitus päätti, että jatkossa investointeja seurataan jatkuvasti ja poikkeamista raportoidaan. Näin ei tilintarkastusraportin mukaan kuitenkaan tapahtunut.

Osa yhtiön hallituksessa istuneista Kittilän kunnan edustajista äänesti lisätutkintapyynnön tekemistä vastaan. Uusi hallituksen puheenjohtaja Tarmo Salonen (PS)kommentoi asiaa: "Tällaista tarkastusta ei olisi saanut teettää ilman yhtiökokouksen suostumusta". Hänen mukaansa vastuuvapaus on annettu joka vuosi, eikä toimitusjohtaja ole voinut siten mitenkään ylittää valtuuksiaan.  

Levi Ski Resortin entinen hallitus teki poliisille lisätutkintapyynnön erityistilintarkastuskerto-muksen pohjalta. Päätös syntyi MTV Uutisten tietojen mukaan äänestyksellä. 

Näin Kittilän valtuutetut valvovat kuntalaisten etuja !!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
no mikäs nyt on taas vikana,eiköhän se selvyys tule kun aletaan kunnolla tutkinn pötäkirjat,ei pidä olla huolissaan kaikki selviää odotellaan vain ihan rauhassa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Jeesus tulee kun vai jaksetaan odottaa. Mutta mitäs jos se ei tulekaan omana elinaikana? Nousevatko minua paremmat sitten taivaan porteille minun sijastani?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Toivottavasti ne pöytäkirjat ovat ajan tasalla? Niinkuin kuuluukin olla. Sekin on yksi mikä selvitetään nyt.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Olen aloituksen tekijänä kylläkin huolissani kommentoinneista, rönsyillyt kovasti ja asiattomuuksia on paljonkin. Miksi ei pysytä tuossa SK.oon lehtijutussa, vaan jo ollaan ihan jotkut mielikuvitusten valtaamina kirjoittelemassa. Annetaan tutkijoille se alue ja he vain tietävät jos sitten ilmenee laittomuuksia. SK uutinen on mitä on ja uskoo siihen ken uskoo, en ota kantaa.
(olen jo ilmoittanut ylläpidolle tämän viestiketjun poistamisesta)
Kirjoitelkaa asiallisesti!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6 VASTAUSTA:
Tässä klassinen olkiukko eli kirjoittaja haluaa keskittyä siihen onko sk:n uutisointi 'oikein'. Todettakoon, että syyttäjä on jo todennut että rikos on tapahtunut. Nyt enää tutkitaan, kuka tai ketkä ovat siihen syyllistyneet. Se että SK raportoi asioista ei ole tutkinnan kohde. Liian kauan Kittilässä on keskitytty siihen kuka on oikeutettu sanomaan mitäkin tai kenen mielipide on pyhitetty, sen sijaan että oltaisiin keskitytty siihen mikä on oikein eli laillista ja mikä on laitonta. Tässä asiassa ei voida hyvittää syntejä tai puolustaa omaa reviiriä pienessä piirissä valittujen kesken.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jos tämä ketju poistettais niin tälläistä keskustelupalstaa on sitten yleensä turhaa pitää yllä. Kaikilla on oikeus mielipiteeseen! Jospa edes täällä ihmiset voivat purkaa kokemaansa epäoikeudenmukaisuutta..
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Valittujoukko kirjoitti:
Tässä klassinen olkiukko eli kirjoittaja haluaa keskittyä siihen onko sk:n uutisointi 'oikein'. Todettakoon, että syyttäjä on jo todennut että rikos on tapahtunut. Nyt enää tutkitaan, kuka tai ketkä ovat siihen syyllistyneet. Se että SK raportoi asioista ei ole tutkinnan kohde. Liian kauan Kittilässä on keskitytty siihen kuka on oikeutettu sanomaan mitäkin tai kenen mielipide on pyhitetty, sen sijaan että oltaisiin keskitytty siihen mikä on oikein eli laillista ja mikä on laitonta. Tässä asiassa ei voida hyvittää syntejä tai puolustaa omaa reviiriä pienessä piirissä valittujen kesken.
Syyttäjä syyttää, mutta vasta tuomari tuomitsee.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Aika naurettavaa kepuilua esittäytyä nyt muka ketjun aloittajaksi!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Liike kirjoitti:
Aika naurettavaa kepuilua esittäytyä nyt muka ketjun aloittajaksi!
>>Aika naurettavaa kepuilua esittäytyä nyt muka ketjun aloittajaksi<< Kuules "Liike", ollaan oikeudenmukaisesti myös sen nimensä velvoittamina näillä nettisivuillakin. Niinkuin inkikin sanoo että laillisuuteen en ota kantaa, Pysyn minäkin samoilla linjoilla inkin kanssa. (olen aloituksen tekijä)
https://yle.fi/uutiset/3-9966284?origin=rss

Suunnitteilla kahdet uudet potkut – Kittilän valtuuston varapuheenjohtaja ihmettelee salailua
Kittilän kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Inkeri Yritys (OMK) sanoo, että potkuja on valmisteltu kunnanhallituksessa salaisesti.

Kittilä8.12.2017 klo 06:52päivitetty 8.12.2017 klo 09:07
Kittilän kunnantalo
Kittilän kunnantaloJyri Tynkkynen / Yle

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt alkaa valmistella yhden virkasuhteen ja yhden työsuhteen purkamista. Oikeudenmukainen Kittilä -yhteislistaa edustava Inkeri Yritys sanoo, että asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa salaisesti eikä kunta ole kuullut päätösten kohteena olevia henkilöitä asianmukaisesti ennen kuin toimenpiteisiin ryhdyttiin.

– Nämä ovat ihan käsittämättömiä toimia jo ensinnäkin senkin vuoksi, että kyseisille henkilöille ei ole kerrottu ilmeisesti näistä asioista yhtään mitään eikä heitä ole kuultu ennen kuin näihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Yritys oli tietoinen salaisesta kokouksesta, sillä valtuuston toisena puheenjohtajana hänelle tulee kutsu kunnanhallituksen kokouksiin ja hänellä on niissä läsnäolo-oikeus. Yritys ei kuitenkaan ollut paikalla sillä kertaa.

– En ole osallistunut siihen kokoukseen, missä näistä toimenpiteistä on päätetty. Se, että miksi tämä kokous oli salainen, on semmonen asia, mikä minua ihmetyttää. Eihän siinä ollut perusteita salaisen kokouksen pitämiseen muuten kuin näiden kyseisten henkilöiden osalta.

Kittilän kunnanhallituksen toimet ovat nostattaneet voimakasta kritiikkiä. Yritys ei kuitenkaan halua ottaa kantaa siihen, onko hallitus toiminut laittomasti ja pitäisikö päätökset kumota.

– No, tähän asiaan varmaan palataan valtuustossa.

Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk.) on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Yle Rovaniemi ei tavoittanut vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eioletuomittu kirjoitti:
Syyttäjä syyttää, mutta vasta tuomari tuomitsee.
Väärin.
Tutkinta on tehty ja rikoksen tunnusmerkit ovat täytyneet. Se riitävätkö ne kaikkien osalta tuomioon on toinen juttu. Mutta vakkei tuomiota saisikaan niin se ei todista että olisit syytön.

Esim. kunnanjohtajan irtisanominen on tapahtunut laittomasti. Saako siitä tuomion on eri asia. Mutta vaikkei saisikaan niin laiton irtisanominen oli.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Aivan uskomatonta mitä siellä Kittilässä on tapahtunut, mutta kuten sanonta kuuluu paha saa aina palkkansa ja velat on maksettava. Ei kieroilijat ja vääryydentekijät voi nukkua öitään hyvin tulee kivut ja sairaudet .Ns. ahneella on paskanen loppu.
1
Ilmianna
Jaa
Juha Sipilän ja Keskustan vastaus satavuotiaan Suomen laillisuuden saavuttamiseen:

Me kepulit teemme mitä haluamme ja te paskiaiset maksatte sen!

Kittilän rikollinen kepulauma saa edelleen valtionapua muualta Suomesta...
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Kittilä teki sen taas!

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kittila-teki-sen-taas-kunta-haluaa-eroon-kahdesta-tyontekijasta-tavalla-joka-raikeasti-lainvastainen/?shared=997041-e320fa4e-500

KOTIMAA
Kittilä teki sen taas: Kunta haluaa eroon kahdesta työntekijästä tavalla, joka on ”räikeästi” lainvastainen
Kumpaakaan työntekijää ei ole kuultu vielä kertaakaan yli puolentoista kuukauden aikana.
Jaa artikkeli

Eeva-Liisa Hynynen
KOTIMAA 30.11.2017 18:34
KITTILÄN kunnanhallitus ja vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa ovat ryhtyneet järeisiin toimiin kahta kunnan työntekijää vastaan.

Kun kyse on Kittilästä, kukaan tuskin yllättyy siitä, että kunnan menettely on lainvastainen.

Tästä on kyse:

Kunnanhallitus antoi lokakuun 2017 lopulla asianajotoimistolle toimeksiannon ryhtyä selvittämään viranhaltijan pidättämistä virastaan ja jopa hänen viraltapanoaan sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työsuhteen purkamista.

Syy toimiin on kunnanhallituksen mukaan poliisin käynnistämä esitutkinta kuntakonserniin kuuluvassa Levin Vesihuolto Oy:ssä.

Yksi kunnanhallituksen ja vs. kunnanjohtajan menettelyn virhe on jo siinä, että Lapin poliisilaitos ei ole edes vahvistanut avanneensa esitutkintaa.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Lapin poliisilaitos on päinvastoin antanut kuntaan tiedon ainakin 13. lokakuuta, että tutkintaa ei ole avattu ja että poliisilla ei ole ketään epäiltyä.

KUNNANHALLITUS on käsitellyt asiaa salaisissa kokouksissaan 10. lokakuuta, 17. lokakuuta ja 24. lokakuuta. Pöytäkirjat ovat salaisia. Oikeasti ne voivat olla salaisia vain kyseisten työntekijöiden oikeusturvan vuoksi.

Nyt näyttää siltä, että salaisessa menettelyssä heidän oikeusturvaansa on rikottu, eikä edes päätöksenteon salaamista ole perusteltu asiallisesti.

Kumpaakaan työntekijää ei ole kuultu vielä kertaakaan yli puolentoista kuukauden aikana. Monet muut ovat käsitelleet heidän tapaustaan ja saaneet tietoa heistä tehdystä tutkintapyynnöstä, mutta kyseiset työntekijät eivät edes tiedä, mistä on kyse, vaikka toimenpiteet heidän osaltaan ovat jo valmistelussa.

Jos tarkkoja ollaan, heitä olisi pitänyt kuulla jo ennen maaliskuuta 2017, jolloin Levin Vesihuolto Oy:n hallitus teki tutkintapyynnön.

Kumpikin työntekijä on ollut oikeutettu saamaan salaiset pöytäkirjat ja siihen liittyvän aineiston, jota ei ole haluttu antaa heille. On kuitenkin heidän asiansa, mitä he aineistolla tekevät sen saatuaan.

jakuu....

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta