Vauraus Suomi ongelmissa? Miten käy sijoittajien?

M-P-N

Kaltaiseni Vaurauden vanhemmat, huomasivat viime keväänä yrityksen toiminnassa selvän muutoksen. Vauraus alkoi nimittäin myöntämään aiempaa huomattavasti suurempia lainoja. Nämä lainat ovat yleensä kertalyhenteisiä. Sijoittaja saa lainasta korot kuukausittain, mutta pääoma maksetaan kerralla takaisin laina-ajan lopussa. Viime viikolla erääntyi tällainen 1.7 miljoonan euron laina ja kuten odotettua, ei pääomaa ole maksettu sijoittajille takaisin.

Asia on kyllä ollut odotettavissa koska kyseinen laina on annettu Liberi Oy:lle. Liberi Oy on lahtelaisen kiinteistösijoittajan Pasi Tinnilän perheyhtiö. Rahalla piti remontoida Lahden konserttitaloa, projektia jonka etenemistä (tai sen puutetta) on voinut seurata medioista jo pitkää. Itse talon myyntikään ei sujunut yksinkertaisesti, vaan vaati Lahden kaupungin hallituksessa äänestyksen, joka puolsi kauppaa äänin 6-5. (https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2013/12/02/lahti-sitoutui-aanestaen-vanhaan-konserttitaloon) Musiikkitalon Omakotisäätiö myi konserttitalon kahdelle kiinteistösijoitusyhtiölle, Revestorille ja Liberille.

Konserttipuolen remontti etenikin jokseenkin hyvin sillä vuokralaiseksi oli sitoutunut Lahden kaupunki. Marraskuussa 2016 Konserttitalon vanha osa myytiin Yleisradion eläkesäätiölle. Jäljelle on jäänyt siis torniosa ja sen asunnot. Liberin kanssa konserttitalon osti Revastor oy, jonka takana on "pankkiiri" Mika Lehto. Samainen Mika Lehto on omistajana Maltalla toimivassa Nemea pankissa. Maltan finanssivalvoja MFSA pyysi Euroopan keskuspankkin perumaan tammikuussa 2017 yhtiön toimiluvan ja se peruutettiinkin maaliskuussa 2017. (Nemean sotkuja voi seurata MOT:n paratiisinparit ohjelmassa tai vaikka seuran sivuilta: https://seura.fi/asiat/tutkitut/maltalla-toimiva-nemea-bank-yritettiin-pelastaa-suomen-rikkaimman-rahoilla/)

"Nemea Bankin ongelmien ydin oli sen luottokomiteassa. Tai oikeastaan ongelma oli siinä, ettei kunnollista luottokomiteaa ollut. Luotonanto oli kokonaan Lehdon ja Niemelän käsissä, mikä salli heidän myöntää lainoja varsin omaehtoisesti." (https://seura.fi/asiat/tutkitut/maltalla-toimiva-nemea-bank-yritettiin-pelastaa-suomen-rikkaimman-rahoilla/)

Liberi tai Revastor ei ole enää tämän jälkeen saanut rajoitusta Nemeasta, mutta piensijoittajien rahat se sai Vauraus Suomi Oy:n kautta. Helmikuussa 2017 Vauraus nimittäin myösi 1.7 miljoonaa euroa Liberille Lahden musiikkitaloa varten. Nyt tämä laina on erääntynyt, eikä Liberi ole sitä maksanut takaisin.

Vaurauden toiminta on perustunut uusien sijoittajien hankintaan ja vanhojen sijoittajien lainoista vapautuvien varojen uudelleen sijoittamiseen. Liberin mahdollinen 1,7 miljoonan euron luottotappio ei suoraan vaikuta Vaurauden toimintaan, mutta kun rahoja ei saada takaisin jäävät ne myös sijoittamatta uudelleen. Tämä 1,7 miljoonan potti pitäisi nyt kerätä uusilta asiakkailta, jotta liiketoiminta jatkuisi edes viime vuoden tasolla. Kuten jo monet Vaurauden sijoittajista ovat huomanneet, on suuri osa sijoitusasiamiehistä poistunut yrityksen palveluksesta. Nettisivujen mukaan Helsingissä toimii enää 4 sijoitusasiamiestä aiemman yli kymmenen sijaan. Ovatkohan myyjät päättäneet poistua kuvioista ennen kuin "paska osuu tuulettimeen"? Voidaan olettaa että sijoitusmyynti ei tule paikkaamaan tuota 1,7 miljoonan euron aukkoa. Voidaan myös olettaa että Liberille rahansa menettäneet sijoittajat tuntevat tulleensa huijatuiksi ja kotiuttavat muut pääomansa mikäli niitä hajautetuista lainoistaan saavat. Liberin suurin yksittäinen sijoitus on 100.000 euroa jonka lisäksi on useita 50.000 sijoituksia. (Nämä näkyvät suoraan yrityslainat-palvelusta) Onneksi itse en ole yksi heistä.

Vaurauden osalta tämä aiheuttaa sen, ettei yrityksellä ole sijoittajavaroja joita lainata uusiin lainoihin. Vaurauden koko liiketoimintamalli perustuu siihen, että se lainaa sijoittajien rahaa ja ottaa lainasta komissionsa. Sijoitettavien varojen vähyys näkyy suoraan yrityslainojen sivuilta, jossa edelleen kerätään 8. tammikuuta markkinoille tulleeseen 2.5 Me:n lainaan.

Jos varoja ei ole, ei ole lainoja ja eikä näin ollen myöskään komissioita. Tämä aiheuttaa akuutin kassakriisin, eli yrityksellä ei ole varaa maksaa henkilöstön palkkoja. Jos Vauraus ei jostain taio pikaisesti 2-3 Miljoonaa uutta sijoitus rahaa, ei enää kukaan ole vastaamassa puheluihin, kun henkilöstön palkkoja ei ole varaa maksaa. Tietenkin voi käydä niin että Liberi saa maksettua lainansa vaikka Herlinin rahoilla ja ongelma tällä kertaa vältetään. Valitettavasti tulossa on useita muita vastaavia lainoja. Seuraava näyttää erääntyvän toukokuussa ja on kooltaan 2.5 miljoonaa...

24

2653

  Vastaukset

  • Kommentti kirjoittajalle: Vauraus Suomi ongelmissa? Miten käy sijoittajien?

   Kiitos M-P-N erittäin asiallisesta ja Vauraus OYJ:n toiminnan tämän hetken mahdollisesta akuutista kassakriisin kuvauksesta (Liberille 1,7, miljoonan euron rahansa menettäneet sijoittajat ja ko. varojen uudelleen kierto Vauraudessa) ja rahansa menettäneiden sijoittajien kohtalosta, riskisioittamisen tietoisuudesta ja laajasta hajauttamisesta huolimatta.

   Vauraus Suomen kautta vertaislainoja agressiivisesti myyvät asiamiehet konttoripäällikköineen eivät edelleenkään myyntikeskustelussa riittävän selvästi tuo esille sijoittajille muodostuvaa kulurakennetta lainausvaiheessa. Eikä tietoa myöskään löydy yrityksen sivuilta. Painopiste agressiivisessa myyntipuheessa on toistuvasti n. 8-10% vuosituotto-odotuksessa. Pohdin myös sitä, mikä mahtaa olla Vauraus Suomen kautta yrityslainoihin sijoittaneiden luottotappio viime vuonna/ koko toiminnan aikana?

   M-P-N: "Jos Vauraus ei jostain taio pikaisesti 2-3 Miljoonaa uutta sijoitus rahaa, ei enää kukaan ole vastaamassa puheluihin, kun henkilöstön palkkoja ei ole varaa maksaa."

   Vauraus Suomen tarjoama sijoitusmalli vertaislainan muodossa on rahoitusmarkkinoillamme yksi riskisijoittamisen vaihtoehto ... mutta sijoittajan on syytä pitää mielessä Vauraus Suomen tarjoaman sijoitusvaihtoehdon kohdalla seuraava tosiasia: todellisuudessa mitallin kääntöpuolena on sijoittajalle pääsääntöisesti alhainen tuotto (tuotto-todelliset kulut-verot) korkealla riskillä.

  • Vaurauden suurin ongelma on siinä, että sen asiakkaiksi tulevat ne yritykset, jotka muualta lainaa eivät saa. Tämä taas johtuu siitä, että niissä on suuri luottoriski. Tämä johtaa siihen, että luottotappioita tulee paljon.

   Luottoriskin kantaa yksinomaan Vaurauteen sijoittaneet. Kun sijoittaja huomaa, että sen tuotto luottotappioiden jälkeen on negatiivinen niin ei se enää Vaurauden asiakkaana pysy. Tällä hetkellä Vauraus yrittää pitää maksukyvyttömiä ja konkurssiin menneitä lainoja vielä saatavien joukossa, että luottotappiot eivät realisoituisi. Tätä puollustetaan sillä, että perinnän kautta niistä saadaan vielä rahaa. Josain vaiheessa ne pitää kuitenkin tuoda esiin, jotta sijoittajat saavat vähentää ne verotuksessa.

   Itse en voi suositella Vaurautta kenellekkään.

   • Kannattaa huomata, että Vauraus saa aina tuloa kun se myy lainan. Velallinen yritys saa vain 92 % myönnetystä lainasta. Vauraus ottaa siis itselleen heti varman tulon sen 8 % kautta. Näin luottotappiot eivät haittaa Vaurausta. Sijoittajia kylläkin. Kun niitä tulee tarpeeksi nostaa sijoittaja kytkintä. Niin tein minäkin.


   • En suosittele sijoituskohteeksi missään tapauksessa. Erittäin suuri riski menettää sijoitusvaransa.


  • Konserttitalon ja Liberin jatkumona on Legorak, jonka toimitusjohtaja on Tuomo Saarijärvi. Hän on myös REIM Lahti isännöintsijä. Hallituksessa on REIM Lahti entinen tj. Timo Salonen, sekä Pasi Tinnilä (pj.), joka ilmeisesti omistaa Legorakin. Legorak tuli ehkä siitä, kun Esko Kolli erkani tevi-talosta.

   Legorak tulevaisuudessa on paljon haasteita. Paljon tilaa vuokrattavana. Taidemuseo on lähtemässä pois. Kuka vuokraa korkeaa tilaa vanhasta talosta? Luhdalla on tyhjää tilaa vieressä. Uudet vuokralaiset ei kunnosta omilla rahoilla vuokratiloja riskikohteissa. Kaupungilta löytyy paljon valmiita tyhjiä tiloja.

   Legorak teki kunnon tappiot:
   https://www.taloustutka.fi/company/2759898-9

   Velkaa on 2,9 meur, josta pääomavelkaa on 1 meur. Lyhytaikaista velkaa on erikseen 100 keur. Korko- ja rahoituskulut olivat 158 keur liikevaihdolla 185 keur.

   Voi olla, että ihan heti ei aloiteta 7,5 meur peruskorjausta talossa. Kohta rahoittajat alkaa epäilemään tulevaisuutta. Veikkaan, että museon lähdön myötä konkurssi tai jokin muu järjestely. Talosta ei saada kannattavaa.
   https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2015/03/30/tevin-talosta-kaupat-ostajana-lahtelainen-kiinteistosijoitusyhtio

   Mikä ihmeen innostus vanhoilla huru-ukoilla on ostaa kiinteistöjä ja yrittää niillä tehdä businestä? Jos esim. Vaahdon veljekset ovat onnistuneet, niin ei se takaa muiden onnistumista.

   • Taitaa olla tontinmyynti mielessä Tevi-talon kohdalla. Pitäisi saada vain kaavoitus muutettua sopivasti uudelle korkealle asuinkerrostalolle. Asiaa hankaloittaa lähellä oleva Nuorisosäätiön purkukuntoinen talo. Se voi olla ensimmäisenä toteutusjonossa. Tuskin kovin montaa kerrostaloa Lahdessa pistetään sileäksi kerralla ja rakennetaan asuntoja. Ei löydy ostajia, eikä rahoittajia. Kaikki ovat varpaillaan Konserttitalon ja Nuorisosäätiö/SSR käänteiden jälkeen.


   • KokemusVaurausSuomesta kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Hyvä kirjoitus. Itse olen 2 vuotta ollut Vaurauden asiakkaana, mutta vuoteen en ole tehnyt lisäsijoituksia. Päin vastoin olen ottanut kaikki irtoavat pääomat pois. Syynä tähän juuri ovat luottotappiota.

    Minulle sanottiin asiakaskäynnillä, että luottotappiot ovat olleet 2,8 %. Tällä hetkellä salkussani olevista yrityksistä on mennyt konkurssiin 20 %. Ja varmaan lisää menee. Eli suurin ongelma on juuri ammattitaidottomuus arvioida luottoriskiä. Vaurauden omaan tulokseen ja kassavirtaan näillä konkursseila ei ole juurikaan suoraa vaikutusta. Asiakkaille kylläkin.


   • ex.asiakas kirjoitti:

    Hyvä kirjoitus. Itse olen 2 vuotta ollut Vaurauden asiakkaana, mutta vuoteen en ole tehnyt lisäsijoituksia. Päin vastoin olen ottanut kaikki irtoavat pääomat pois. Syynä tähän juuri ovat luottotappiota.

    Minulle sanottiin asiakaskäynnillä, että luottotappiot ovat olleet 2,8 %. Tällä hetkellä salkussani olevista yrityksistä on mennyt konkurssiin 20 %. Ja varmaan lisää menee. Eli suurin ongelma on juuri ammattitaidottomuus arvioida luottoriskiä. Vaurauden omaan tulokseen ja kassavirtaan näillä konkursseila ei ole juurikaan suoraa vaikutusta. Asiakkaille kylläkin.

    Nyt konkurssien määrä on jo 30%. Eikä tähän jää. Viimeisen kuukauden aikana olen saanut korot ja lyhennykset vain 15 % salkussa olleilta yrityksiltä. Koska menee 50 % rikki? Eli ei hyvin toimi luottoriskin arvioiminen Vauraudessa. Pysykää kaukana yrityksestä. Niin minunkin olisi pitänyt tehdä.


   • Suuret ja yltiöpositiiviset olivat markkinapuheet Keilarannan konttorin johtajalla. Ihan käsittämätöntä skeidaa, siis vailla totuuspohjaa Keilarannan konttorinjohtaja veteli ihan hatusta joukkorahoitettuja yrityslainoja myydessään !!!! Kun kyselin alan asiantuntijana tarkempia kysymyksiä......vastaukset olivat ihan uskomattomia......pokka ei meinannut pitää nuo markkinapuheet kuultuani!! Olin tästä Keilarannan konttorijohtajasta jo muilta kuullutkin, mutta minä kun en usko ennen kuin itse näen, kuulen ja koen, niin täytyy myöntää, että totta ihmiset puhuivat hatusta heitetystä tarinoista ja konttorijohtajan ammattitaidottomuudesta. Ihan ystävällinen kaveri kyllä oli, mutta näissä hommissa ratkaisee ammattitaito. Uskon kyllä, että noilla huuhaa markkinapuheilla ja ystävällisellä käytöksellä jotkut saa ns. LANKAAN, mutta vanhaa sijoituskonkaria ei konttorin johtajan ammattitaidottomilla puheilla kuitenkaan lankaan saateta!

    Mainittu konttorinjohtaja puheineen on sijoituspiireissä....jotka Vauraus Suomi Keilaniemen konttorissa ovat markkinapalavereissa käyneet kuuntelemassa, enemmän vitsi kuin vakavasti otettava sijoittamisen asiantuntija.

    Vauraus Suomen ylimmän johdon/ toimitusjohtaja + liiketoimintajohtajat tms. olisi syytä ammattitaitoisemmin rekrytoida henkilöitä konttorinjohtajiksi!!


  • Missä apina järki???

   Sijoitukset ovat laskeneet minulla kuitenkin 19,2 ylös tänä vuonna. Suomessa ei anneta oikeita rahastoja tulla esille ---vain rikollisia!

   • Venäjän alla kulkeva maa niin mitä muuta???


  • KIITOS nimimerkille VAROITTAVASTA "KokemusVaurausSuomesta/ 17.9.2018 22:38" omaan sijoituskokemukseen perustuvasta kirjoituksesta!

   Yhdyn myös oman sijoituskokemukseni perusteella täysin nim. Ex.asiakkaan 16.10.2018 näkemykseen "Eli suurin ongelma on juuri ammattitaidottomuus arvioida luottoriskiä. Vaurauden omaan tulokseen ja kassavirtaan näillä konkursseila ei ole juurikaan suoraa vaikutusta. Asiakkaille kylläkin."

   .... ja jos Espoon Keilaniemen konttorin päämies ottaa sinuun yhteyttä ja myy innokkaana sinulle erilaisia Vaurauden yrityslainoihin perustuvia sijoitusmahdollisuuksia....KYSEENALAISTA JOKAINEN ESITETTY MARKKINALAUSE JA TSEKKAA TARKKAAN TAUSTAT......niin varmistut itse siitä , etteivät sijoittamasi rahat todellakaan tule tuottamaan esitettyjä prosenttilukuja (6-8%) pitkälläkään aikajänteellä.....

   Olen myös Vauraus Suomi OYJ:n EX-asiakas, ja neuvon kokemukseni perusteella PYSYMÄÄN
   VAURAUS SUOMI OYj:STÄ KAUKANA!!!!!

   Olet viisas kun sijoitat rahasi jonnekin muualle kuin Vauraus-yritykseen!

  • Vauraus Suomessa töissä ollut myyjä varoitti toisella Vauraus OYJ.tä käsittelevällä keskustelupalstalla lukijoita (5.6.2018_Yrittäjä123) mm. siitä, ettei "suosittelisi Vauraudelle sijoittamista kenellekään. Tietoturva-asiat olivat aivan retuperällä. Jos olisi FINANSSIVALVONNAN TARKASTAJA tupsahtanut paikalle, niin olisi mennyt koko yritys kiinni." Vakavaa luettavaa ja Vauraus Suomen kaukaa kiertämistä pitäisi harkita jo tästä syystä todella vakavasti!

   Itse sijoitin ison summan tasaosuuksin Vauraus Suomen 10 yrityslainaan, jotka kuuluivat kaikki kahteen pienimpään riskiluokkaan. Kahta lainaa hoidetaan. yksi on kokonaan maksettu ja 7 lainaa on perinnässä. Tappiot, korot huomioiden ovat vähintään 60 %. Lisää tappiota tulee, jos 2 viimeisen lainan hoito jää kesken. Pohdin pitkään sijoituspäätöstäni Vauraus Suomeen ja tein virheen!

   Espoon Keilaniemen konttorijohtajan markkinapuheissaan painottamat yrityslainojen hajautukset, 8-10% korkotuotot ja korkoa koron päälle maksut, yrityksen ammattitaitoiset henkilöt Vauraudelta lainaa hakevien yritysten maksukyvyn selvittämisprosesseissa jne. enemmän huvittavat kuin ovat vakavasti otettavia, luotettavia puheita asiakaskäynneillä!

   En tule saamaan sijoittamastasi pääomasta takaisin juurikaan mitään. Vauraus Suomen yrityslainoista saatu tuotto ja riski eivät korreloi keskenään millään tavalla. Vauraus Suomen yrityslainoihin sijoittaminen ON ASIAKKAALLE KAIKIN TAVOIN KANNATTAMATONTA RISKISIJOITTAMISTA! Tutkittuani vuosien aikana yrityksen toimintaa tarkemmin ja haastateltuani monia riskijoittajia olen päätynyt käsitykseen, että vain Vaurauden johto/omistajat voivat rikastua tällä konseptilla, eivät todellakaan Vaurauden yirtyslainoihin sijoittavat asiakkaat!

   Kokemukseni pohjalta annan minäkin lukijoille neuvon, niin kuin niin monet monet muutkin tällä ja muilla Vauraus Suomi OYj:tä käsittelevillä keskustelupalstoilla:

   Ole SINÄ nyt viisas ja SIJOITA RAHASI MUUALLE kuin Vauraus Suomi OYj:n!!!

   • Mullakin oli samat kokemukset Keilarannan konttorijohtajasta!. Hänen väitteet ja vastaukset erilaisiin esitettyihin kysymyksiin yrityslainoihin sijoittamisesta olivat monet ihan hatusta vedettyjä, vailla minkäälaista todellista faktapohjaa! Käsittämätöntä toimintaa johtotasolla .....mutta totta!

    Miten voi tolla että konttorijohtajan pallilla istuu kaveri. joka itse asiassa ei tiedä juurikaan mitään sijoitumarkkinoiden mekanismeista. Kun konttorijohtajalta kysyin mihin hänen väitteet ja vastauksensa keskustelussa perustuivat, sain kanssa ihan skeidaa ja epämääräisiä vastauksia vailla mitään faktaa.

    Kuunneltuani ja havaittuani tilanteen kiirehdin joukkorahoitettujen yrityslainojen myyntitapaamisesta pikaisesti seuraavaan tapaamiseeni.

    Rahojani en ole sijoittanut Vauraus Suomi OY:n tarjoamiin tappiokypsiin yrityslainoihin vaan kasvua pääomalleni olen hakenut muista sijoitusmuodoista, Päätöstäni en ole katunut, mutta hyvä oli kanssa omin silmin nähdä ja korvin kuulla sekä todeta...että Vauraus Suomen tarjoamiin yrityslainoihin ei todellakaan kannata sijoittaa....markkinoitu tuotto-odotu 8-10% ei todellakaan ole realistinen.

    Suurta ammattitaidottomuutta Vauraus Suomen tarjoamissa yrityslainojen markkinapuheissa....ja sijoitukset ei todellakaan pitkällä aikajänteellä johda asiakkaan eduksi...suoraan sanottuna kusetusta!!!!


   • Mullakin samanlaiset kokemukset sun kanssa nim. vaillafaktaa/26.3.2019, joka kirjoitit Keilaniemen ja nykyään myös Kampin konttorijohtajan kanssa sijoitusneuvottelujen yhteydessä selvitetyistä sijoittamisen asiatiedoista vailla faktaa.

    Pöyristyttäväksi sijoitusneuvottelusession konttorinjohtajan kanssa teki se, että hän ystävällisesti ja ihan pokerinaamalla hymyillen heitteli täysin hatusta sijoittamiseen liittyviä asioita VAILLA FAKTATIETOA! Täyttä ammattitaidottomuutta ,huijaamista ja asiakkaiden aliarvioimista!

    Vauraus OYj:n konttori- ja johtajatasolla pitäisi olla todelliset ammattilaiset, joilla on vähintään kauppatieteiden maisterin tutkinto. En tiedä tämän Kampin konttorijohtajan koulutustaustaa, mutta ajantasainen sijoittamisen osaamisen hallinta (laajempi sijoittamiseen liittyvä osaamisen taso) ei tämän kaverin kohdalla toteudu!


  • Yrittävät nähtävästi Vauraudessa välttää luottotappioiden kirjausta. Minulla on 14 lainaa perinnässä. Näistä en ole saanut euronkaan suoritusta vuoteen. Pitkäaikaisin on jo kaksi vuotta sitten konkurssiin mennyt yritys. Näyttää siltä, että Vauraus tahallaan pitkitää luottotappioiden kirjaamista. Näin voidaan uusille asiakkaille kertoa, että luottotappioita ei juuri tule.

  • Suuret ja yltiöpositiiviset olivat markkinapuheet taannojn Keilarannan konttorin johtajalla. Ihan käsittämätöntä skeidaa, siis vailla totuuspohjaa Keilarannan konttorinjohtaja veteli markkinapuheissaan ihan hatusta joukkorahoitettuja yrityslainoja myydessään !!!! Kun kyselin alan asiantuntijana tarkempia kysymyksiä......vastaukset olivat ihan uskomattomia......pokka ei meinannut pitää nuo markkinapuheet kuultuani!! Olin tästä Keilarannan konttorijohtajasta jo muilta kuullutkin, mutta minä kun en usko ennen kuin itse näen, kuulen ja koen, niin täytyy myöntää, että totta ihmiset puhuivat hatusta heitetystä tarinoista ja konttorijohtajan ammattitaidottomuudesta. Ihan ystävällinen kaveri kyllä oli, mutta näissä hommissa ratkaisee ammattitaito. Uskon kyllä, että noilla huuhaa markkinapuheilla ja ystävällisellä käytöksellä jotkut saa ns. LANKAAN, mutta vanhaa sijoituskonkaria ei konttorin johtajan ammattitaidottomilla puheilla kuitenkaan lankaan saateta!

   Mainittu konttorinjohtaja puheineen on sijoituspiireissä....jotka Vauraus Suomi Keilarannan ( ja nykyään Kampin) konttorissa ovat markkinapalavereissa käyneet kuuntelemassa, enemmän vitsi kuin vakavasti otettava sijoittamisen asiantuntija.

   Vauraus Suomen ylimmän johdon/ toimitusjohtaja + liiketoimintajohtajat tms. olisi syytä ammattitaitoisemmin rekrytoida henkilöitä konttorinjohtajiksi!!!! Konttorinjohtajalta finanssialan yrityksissä edellytetään yleensä aivan muuta kuin hatusta heitettyjä kommentteja vailla faktaa ja kilpailevien yritysten mollaamista. Vauraus ei ainakaan konttorijohtajatasolla (Keilaranta/Kamppi) näillä periaatteilla näytä käytännössä toimivan.

  • Hyvä, aiheellinen ja ajankohtainen ihmettely Anonyymillä 20.6.2019 10:55

   Asiakkaiden eri foorumeissa kertomat kokemukset kertovat Vauraus Suomi OYj:n ylimmän johdon heikosta henkilöstön rekrytointiosaamisesta kun palkkaavat konttorjohtajikseen sijoitusbusinekseensä asiantuntemattomia + kaiketi koulutustaustaltaan ja työkokemukseltaan heikkotasoisia konttorijohtajia (johtajilla pitäisi finanssialan johtotehtävissä olla vähintään ekonomin tutkinto ja suuntautuminen finanssiala + vahva monien vuosien työelämäkokemus sijoitustoiminnasta ja sen asiakaspalvelusta)!

   Finannsialan konttorijohtajien/henkilöstön rekrytoinnissa ja palkkamisessa ykköslähtökohtana yrityksen ylimmän johdon pitäisi aina muistaa se, ettei johtajavalinnan perustaksi riitä todellakaan se, että on hyvä myymään tuoteita ja tekee kovaa tulosta ja rikkoo tuotemyyntiennätyksiä.....
   vaan tietysti ja erityisesti se, että ............

   ......jätänkin henkilökuntansa palkkaamisvastauksen Vauraus Suomi OYj:n hallituksen ja ylimmän johdon pohdittavaksi.......

   Toivottavasti Vauraus Suomi OYj:n ylin johto ymmärtää vakavan tilanteen .....ja toimii, ettei asiakkaiden kokemukset toisensa perään enää koskaan toistu mm. Anonyymin 20.6.2019 10:55 tavoin:
   "Suuret ja yltiöpositiiviset olivat markkinapuheet taannojn Keilarannan konttorin johtajalla. Ihan käsittämätöntä skeidaa, siis vailla totuuspohjaa Keilarannan konttorinjohtaja veteli markkinapuheissaan ihan hatusta joukkorahoitettuja yrityslainoja myydessään !!!! Kun kyselin alan asiantuntijana tarkempia kysymyksiä......vastaukset olivat ihan uskomattomia......pokka ei meinannut pitää nuo markkinapuheet kuultuani!! Olin tästä Keilarannan konttorijohtajasta jo muilta kuullutkin, mutta minä kun en usko ennen kuin itse näen, kuulen ja koen, niin täytyy myöntää, että totta ihmiset puhuivat hatusta heitetystä tarinoista ja konttorijohtajan ammattitaidottomuudesta......

  • Mitä Ilmeisemmin Vauraus OY:n johdolla ei ole osaamista tai riittävää rahoitusalalle kuuluvaa näkemystä siitä, millaista laaja-alaista osaamista Vaurauden konttorin johtajilta vaaditaan!

   Kuten Anonyymi 23.6.2019 16:56 viisaasti kirjoitti, ettei rahoitusalan konttorin johtajavalinnan perustaksi tänä päivänä riitä todellakaan se, että on mahdollisesti hyvä myymään yrityksen tuoteita/ yrityslainat ja mahdollisesti tekee kovaa yrityslainojen myyntitulosta ja rikkoo mahdollisesti yritykssen tuotemyyntiennätyksiä.

   Jos ja kun Vauraus OY:n ylin johto ei henkilöstön toiminnan tasolla välitä riittävästi siitä millaista erittäin laaja-alaista osaamista rahoitusalan konttorijohtajilta nykypäivänä asiakaspalvelussa vaaditaan ja päätyy palkkaamaan "skeidaa, vailla totuuspohjaa (rahoitusala) puhuvia konttorijohtajia" tekee Vaurauden ylin johto myös itsensä naurunalaiseksi ja asaiakkaiden silmissä.

   Kuka järkevä, omaa sijoitustoimintaansa kunnioittava sijoittaja vaivautuu enää näiden asiallisten asiakaspalautteiden pohjalta Vauraus OY:n Kampin /Keilarannan konttorijohtajan asiakastapaamisiin? Sijoitusasiakkaan kallis aika ei ole tarkoitettu "skeidaa" siis vailla totuuspohjaa olevien Vaurauden yrityslainojen markkinointipuheiden kuunteluun!

   • Mulla oli 2019 vuoden nettotuotto Vaurauden lainoista aika tarkkaan 7,5%. Nettotuotolla tarkoitan kulujen ja yhden luottotappion jälkeen tullutta tuottoa. Koko vuoden sijoittanut niin moneen lainaan kuin mahdollista ja noin 30-200€ per laina. Mun mielestä ihan hyvin toimiva systeemi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mulla oli 2019 vuoden nettotuotto Vaurauden lainoista aika tarkkaan 7,5%. Nettotuotolla tarkoitan kulujen ja yhden luottotappion jälkeen tullutta tuottoa. Koko vuoden sijoittanut niin moneen lainaan kuin mahdollista ja noin 30-200€ per laina. Mun mielestä ihan hyvin toimiva systeemi.

    "Koko vuoden sijoittanut niin moneen lainaan kuin mahdollista ja noin 30-200€ per laina. Mun mielestä ihan hyvin toimiva systeemi."

    ......oliko tää faktaa vai mainosta, se jääköön lukijan mietittäväksi.


   • Niin, tässä on kyse siitä että kun vauraus myöntää lainan, he nostavat siitä 8% nostopalkkion. Siitä palkkiosta syntyy vaurauden kanssavirta. Eli heillä on intressi saada lainoja mahdollisimman paljon ulos. Mitään muuta intressiä heillä ei ole. Jos asiakasyritys tai hanke täyttää jotkin vaurauden sisäiset kevyet kriteerit, laina myönnetään.


  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 15 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Britti kehuu Suomalaista terveydenhoitoa.

   MTV HS: Brittimies virui Suomessa viisi viikkoa tajuttomana hengityskoneessa – elämästä kamppailu juuri Suomessa oli onnekas sattuma Brittiläinen toi
   Maailman menoa
   90
   4700
  2. Maskisekoilu riittäsi jo -STM!

   STM:n maskisekoilu vain jatkuu. Mitä ihmettä onkaan tapahtunut? Onko nyt menossa jälkien peittelyvaihe ja mielipiteitten hämärtämisprojekti? LUE TÄMÄ:
   Maailman menoa
   167
   1181
  3. Ketä kaipaatte?

   Sanokaa edes kaupunki tms. jossa hän asuu.
   Ikävä
   86
   1064
  4. Stefan Thermanin firmaa haetaan konkurssiin

   Tuoreita kuulumisia: https://www.seiska.fi/Uutiset/Stefan-Thermanin-firmaa-haetaan-konkurssiin/1151960
   123
   1049