Hallinto-oikeuden päätös 21,5-kertoimen käytöstä

167-176

Äänestyspäätöksen, 2-1, mukaan työmarkkinatuen jaksottaminen helmikuussa 2018 sekä jälleen kesä-joulukuussa 2018 ei ole ollut toimeentulotukilain 15 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla kohtuullista. Toimeentulotuki on siten määrätty virheellisesti. Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaiset päätökset helmikuun, kesä-elokuun sekä syys-joulukuun 2018 toimeentulotuen osalta ja palauttaa asiat Kansaneläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Mainittakoon ettei muina kuukausina vuonna 2018 jaksottamista käytetty. Päätös ei sinällään tarkoita ettteikö jaksottaminen olisi laillista mutta tässä tapauksessa se ei ollut kohtuullista. Päätös on 9-sivuinen + 2-sivua eri mieltä olleen tuomarin perusteluja.

Saa nähdä valittaako Kela-paskiainen tuosta vielä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen johon se tarvitsee valitusluvan joten Hallinto-oikeuden päätös on pantava toimeen viivyttelemättä, rahassa tuo tekee n. 300 € ja lisäksi vielä alkuvuodelta reilun satasen lisää. Jos Kela-raukka alkaa änkyröidä niin ennestään tuttu virolainen perintätoimisto saa toimeksiannon.

9

133

  Vastaukset

  • "Toimeentulotukilain mukaan perustoimeentulotukea haetaan Kelasta ja Kelan on tehtävä hake-mukseen päätös. Päätöksessä otetaan huomioon toimeentulotuen hakijan sillä hetkellä käytet-tävissä olevat tulot ja varat sekä hakemuksessa tarkoitetulla aikavälillä hakijalle aiheutuvat menot. Yksittäinen päätös koskee aina toimeentulotuen määräytymisaikaa, joka toimeentulotuki-lain 15 §:n mukaan on lähtökohtaisesti kuukausi."

   Kela kokeilee keneltä voi huijata lakisääteisiä rahoja. Kela luottaa siihen, että suurinosa ei valita tuosta kertoimen käytöstä.

   • Oikaisuvaatimuskeskus teki uuden päätöksen ajalta helmikuu ja kesä-elokuu, ilmoitti että päätös ajalle syys-joulukuu tehdään erikseen. Syytä menettelylle ei kerrtottu vaikka hallintolain 7:45§:n mukaan päätös on perusteltava.
    Lisäksi on tehty päätös tammi-maaliskulle josta on tehty oikaisuvaatimus joulukuussa, nyt Kela vitkuttelee tuon oikaisuvaatimuspäätöksen tekoa. Kielteiselle päätökselle ei ole alkuvuodesta perusteluja kun uutta perustettta kertoimen käyttöön otolle ei ole.
    Laitoin aamulla nootin noista asioista oikaisuvaatumskeskukelle ja vaadin koko hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanoa ja myönteisen oikaisuvaatimuspäätöksen tekoa ja sen toimeenpanoa välittömästi. Näyttää ihan siltä että tuosta ei taideta selvitä ilman kantelua laillisuusvalvojalle.

    Hallinto-oikeuden yleiset perustelut 21,5-kertoimen käytölle:
    "Hallinto-oikeus toteaa, että toimeentulotukea määrättäessä lähtökohtaisesti tulot ja varat otetaan huomioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään. Toimeentulotukilain 15 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin tulo voidaan kuitenkin jakaa enin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräytymisen ajanjaksona. Työttömyysturvaetuuksien osalta on katsottu, että ne voidaan jaksottaa 21,5 päivän kalenterikuukausijaksoihin. Työttömyysturvaetuuksien jaksottaminen perustuu siihen, että toimeentulotuki määrätään pääsääntöisesti kuukaudelta, kun taas työttömyysturvaetuudet maksetaan yleensä neljän viikon erissä 20 päivältä. Vuoden työttömänä olleelle henkilölle maksetaan sinä aikana 13 työttömyysturvan erää. Vuoden aikana työttömyysturvaetuuksia maksetaan keskimäärin 21,5 päivältä kalenterikuukautta kohti. Vuoden aikana on yksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana pitkäaikaistyöttömälle maksetaan kaksi 20 päivän työttömyysturvan suoritusta. Jaksottaminen voi alkaa sitten, kun henkilö tosiasiallisesti on saanut mainitut kaksi työttömyysturvan suoritusta saman kuukauden aikana. Toimeentulotuen hakijalle on kerrottava ajoissa jaksottamisen mahdollisuudesta, jotta hänellä on riittävästi aikaa varautua siihen. Jaksotuksen on oltava johdonmukaista. Jos tulot vaihtelevat, jaksotuksestaja kertoimen käytöstä voidaan luopua. Lähtökohtaisesti kertoimen käyttöön ei voida palata siten, että jaksotusta koskevia säännöksiä sovelletaan toimeentulotuen saajan vahingoksi. Toimeentulotuen saajan on niissäkin tapauksissa pystyttävä varautumaan siihen, että jaksotus ja kertoimen käyttäminen tullaan aloittamaan uudelleen ja että työttömyysturvaetuus tullaan ottamaan huomioon kyseisenä toimeentulotuen määräytymisjaksona tosiasiassa maksettua suurempana."
    Eli "on katsottu"-perustelut. Tuon vuoksi melkein toivon että Kela valittaa päätöksestä KHO:een ja saa valitusluvan. Jos olisin hävinnyt jutun niin olisin varmasti valittanut.

    Kela-roisto huijjaa ketä pystyy, minun kohdalla se ei onnistu.


   • 167-176 kirjoitti:

    Oikaisuvaatimuskeskus teki uuden päätöksen ajalta helmikuu ja kesä-elokuu, ilmoitti että päätös ajalle syys-joulukuu tehdään erikseen. Syytä menettelylle ei kerrtottu vaikka hallintolain 7:45§:n mukaan päätös on perusteltava.
    Lisäksi on tehty päätös tammi-maaliskulle josta on tehty oikaisuvaatimus joulukuussa, nyt Kela vitkuttelee tuon oikaisuvaatimuspäätöksen tekoa. Kielteiselle päätökselle ei ole alkuvuodesta perusteluja kun uutta perustettta kertoimen käyttöön otolle ei ole.
    Laitoin aamulla nootin noista asioista oikaisuvaatumskeskukelle ja vaadin koko hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanoa ja myönteisen oikaisuvaatimuspäätöksen tekoa ja sen toimeenpanoa välittömästi. Näyttää ihan siltä että tuosta ei taideta selvitä ilman kantelua laillisuusvalvojalle.

    Hallinto-oikeuden yleiset perustelut 21,5-kertoimen käytölle:
    "Hallinto-oikeus toteaa, että toimeentulotukea määrättäessä lähtökohtaisesti tulot ja varat otetaan huomioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään. Toimeentulotukilain 15 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin tulo voidaan kuitenkin jakaa enin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräytymisen ajanjaksona. Työttömyysturvaetuuksien osalta on katsottu, että ne voidaan jaksottaa 21,5 päivän kalenterikuukausijaksoihin. Työttömyysturvaetuuksien jaksottaminen perustuu siihen, että toimeentulotuki määrätään pääsääntöisesti kuukaudelta, kun taas työttömyysturvaetuudet maksetaan yleensä neljän viikon erissä 20 päivältä. Vuoden työttömänä olleelle henkilölle maksetaan sinä aikana 13 työttömyysturvan erää. Vuoden aikana työttömyysturvaetuuksia maksetaan keskimäärin 21,5 päivältä kalenterikuukautta kohti. Vuoden aikana on yksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana pitkäaikaistyöttömälle maksetaan kaksi 20 päivän työttömyysturvan suoritusta. Jaksottaminen voi alkaa sitten, kun henkilö tosiasiallisesti on saanut mainitut kaksi työttömyysturvan suoritusta saman kuukauden aikana. Toimeentulotuen hakijalle on kerrottava ajoissa jaksottamisen mahdollisuudesta, jotta hänellä on riittävästi aikaa varautua siihen. Jaksotuksen on oltava johdonmukaista. Jos tulot vaihtelevat, jaksotuksestaja kertoimen käytöstä voidaan luopua. Lähtökohtaisesti kertoimen käyttöön ei voida palata siten, että jaksotusta koskevia säännöksiä sovelletaan toimeentulotuen saajan vahingoksi. Toimeentulotuen saajan on niissäkin tapauksissa pystyttävä varautumaan siihen, että jaksotus ja kertoimen käyttäminen tullaan aloittamaan uudelleen ja että työttömyysturvaetuus tullaan ottamaan huomioon kyseisenä toimeentulotuen määräytymisjaksona tosiasiassa maksettua suurempana."
    Eli "on katsottu"-perustelut. Tuon vuoksi melkein toivon että Kela valittaa päätöksestä KHO:een ja saa valitusluvan. Jos olisin hävinnyt jutun niin olisin varmasti valittanut.

    Kela-roisto huijjaa ketä pystyy, minun kohdalla se ei onnistu.

    Pointtina tuossa oli se ettei kertoimen käyttöä saa aloittaa uudelleen kun se on lopetettu ihan mistä syystä tahansa ennen kun sille on uusi peruste eli 2 työttömyysturvaerää sattuu samalle kuukaudelle. Minulta lopetettiin 21,5-kertoimen käyttö joulukuussa 2017 syytä ilmoittamatta ja se syy ei myöhemminkään selvinnyt ja aloitettiin taas uudelleen helmikuun alusta vuonna 2018 ilman uutta perustetta.
    Nyt Kela tekee niin kun työttömyyspäivärahan määrä muuttuu aktiivimalllin vuoksi suuntaan tai toiseen niin ei käytä tuota kerrointa sinä kuukautena ja sitten aloittaa kertoimen käytön uudelleen laittomasti ilman uutta perustetta. Huijjattuja on varmaan kymmeniä tuhansia tai jopa kuusinumeroinen määrä. Jos valitusaika on jo mennyt niin virheenkorjauta voi vaatia 5 vuoden kuluessa päätöksestä.

    Lisää aiheesta
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/15157980/oikaisuvaatimus-215-kertoimen-kaytosta


   • 167-176 kirjoitti:

    Oikaisuvaatimuskeskus teki uuden päätöksen ajalta helmikuu ja kesä-elokuu, ilmoitti että päätös ajalle syys-joulukuu tehdään erikseen. Syytä menettelylle ei kerrtottu vaikka hallintolain 7:45§:n mukaan päätös on perusteltava.
    Lisäksi on tehty päätös tammi-maaliskulle josta on tehty oikaisuvaatimus joulukuussa, nyt Kela vitkuttelee tuon oikaisuvaatimuspäätöksen tekoa. Kielteiselle päätökselle ei ole alkuvuodesta perusteluja kun uutta perustettta kertoimen käyttöön otolle ei ole.
    Laitoin aamulla nootin noista asioista oikaisuvaatumskeskukelle ja vaadin koko hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanoa ja myönteisen oikaisuvaatimuspäätöksen tekoa ja sen toimeenpanoa välittömästi. Näyttää ihan siltä että tuosta ei taideta selvitä ilman kantelua laillisuusvalvojalle.

    Hallinto-oikeuden yleiset perustelut 21,5-kertoimen käytölle:
    "Hallinto-oikeus toteaa, että toimeentulotukea määrättäessä lähtökohtaisesti tulot ja varat otetaan huomioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään. Toimeentulotukilain 15 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin tulo voidaan kuitenkin jakaa enin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräytymisen ajanjaksona. Työttömyysturvaetuuksien osalta on katsottu, että ne voidaan jaksottaa 21,5 päivän kalenterikuukausijaksoihin. Työttömyysturvaetuuksien jaksottaminen perustuu siihen, että toimeentulotuki määrätään pääsääntöisesti kuukaudelta, kun taas työttömyysturvaetuudet maksetaan yleensä neljän viikon erissä 20 päivältä. Vuoden työttömänä olleelle henkilölle maksetaan sinä aikana 13 työttömyysturvan erää. Vuoden aikana työttömyysturvaetuuksia maksetaan keskimäärin 21,5 päivältä kalenterikuukautta kohti. Vuoden aikana on yksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana pitkäaikaistyöttömälle maksetaan kaksi 20 päivän työttömyysturvan suoritusta. Jaksottaminen voi alkaa sitten, kun henkilö tosiasiallisesti on saanut mainitut kaksi työttömyysturvan suoritusta saman kuukauden aikana. Toimeentulotuen hakijalle on kerrottava ajoissa jaksottamisen mahdollisuudesta, jotta hänellä on riittävästi aikaa varautua siihen. Jaksotuksen on oltava johdonmukaista. Jos tulot vaihtelevat, jaksotuksestaja kertoimen käytöstä voidaan luopua. Lähtökohtaisesti kertoimen käyttöön ei voida palata siten, että jaksotusta koskevia säännöksiä sovelletaan toimeentulotuen saajan vahingoksi. Toimeentulotuen saajan on niissäkin tapauksissa pystyttävä varautumaan siihen, että jaksotus ja kertoimen käyttäminen tullaan aloittamaan uudelleen ja että työttömyysturvaetuus tullaan ottamaan huomioon kyseisenä toimeentulotuen määräytymisjaksona tosiasiassa maksettua suurempana."
    Eli "on katsottu"-perustelut. Tuon vuoksi melkein toivon että Kela valittaa päätöksestä KHO:een ja saa valitusluvan. Jos olisin hävinnyt jutun niin olisin varmasti valittanut.

    Kela-roisto huijjaa ketä pystyy, minun kohdalla se ei onnistu.

    Kelan niskottelu loppui lyhyeen, päätös loppuvuodesta tehty eilen, maksupäivä maanantaina. Määrä yht 298,37 €. Aion silti selvittää miksi oikaisuvaatimuskeskus teki päätöksen aluksi vain alkuvuodelle.
    Vielä puuttuu oikaisuvaatimuspäätös tämän vuoden osalta, seltä olisi tulossa vielä 3X37,07€= 111,21 €.
    Kelalle tuli tuossa järki vasta iltajunalla ja sekin oli myöhässä sillä tuo hallinto-oikeuden päätös olisi pitänyt panna toimeen välittömästi eli viimeistään viime viikon alussa.


   • Olet mahdoton selettelijä. Kukaan ei enää jaksa näitä selityksijä lukea täältä. Eipä taida sinulla olla muuta tekemistä elämässäsi, kuin tehdä valituksia ja oikaisuvaatimuksia päätöksistä. Eduskuntavaalit on tulossa, mieti ketä äänestät !


   • kelaava kirjoitti:

    Olet mahdoton selettelijä. Kukaan ei enää jaksa näitä selityksijä lukea täältä. Eipä taida sinulla olla muuta tekemistä elämässäsi, kuin tehdä valituksia ja oikaisuvaatimuksia päätöksistä. Eduskuntavaalit on tulossa, mieti ketä äänestät !

    Ei tarvitse lukea ellei jaksa, se on täysin vapaaehtoista. Minulla on aina tekemistä kun en oikein joutenkaan voi olla, tänään sentään loikoilin puolisen tuntia sohvalla. Ongelmana on usein se mitä teen seuraavaksi, lista tekemisistä on joskus pitkäkin. Oikaisuvaatmuksiin ja valituksiin antaa virkanilkit aiheen, minä en niitä keksi. En ole läheskään niin mahdoton selittelijä kun esim. yksi Kelan lakimies joka ei kovin usein ole jäänyt kiinni totuuden puhumisesta/kirjoittamisesta, sitten kun jää valheesta kiinni niin tulee todella mahdottimia ja entistä epäuskottavampia selityksiä, sentään jonkinlaiset valehtelutaidot pitäisi Kelan lakimiehilläkin olla, joskus kertovat sellaisia satuja aikuisille joille päiväkodissakin buuattaisi niiden epäuskottavuuden vuoksi. Jos luit tämän loppuun niin kerro miksi?.


  • Kela maksaa loputkin 5.3.2019 eli tältä vuodelta vielä lisää 111,24 €, yhteensä 409,58 €.

  • Tänään olisin voinut tehdä työmarkkinatuki-ilmoituksen Kelalle mutta en tee sitä tänään vaan toimin niin että seuraava maksuerä siirtyy huhtikulle koska sain alkukuusta 20 päivän maksuerän enkä halua kahta maksuerää samalle kuukaudelle enää ikinä niin eivät voi "laillisesti" ottaa käyttöön tuota 21,5-kerrointa. Näin toimin syyskulle saakka ja jään sitten lokakuun alusta eläketuelle ja otan sitten vähän isomman "lopputilin" vielä lokakuussa. Mitä luulette? Tyytyykö Kela-raukka kohtaloonsa eikä ota kerrointa käyttöön vai ottaako taas "pataan" hallinto-oikeudessa?

   • Kela-raukka tyytyi kohtaloonsa eikä ottanut 21,5-kerrointa käyttöön 9.4.2019 tekemässään päätöksessä joka on ajalle huhti- toukokuu.


  Ketjusta on poistettu 10 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sofia yllättävää itki nikon oven takana

   https://www.seiska.fi/Uutiset/Totuus-kohuparin-eropommista-Sofia-Belorf-tunki-Niko-Ranta-ahon-kotiin-mustasukkainen Ei hyvää päivää!!!!!!!
   110
   1649