Hippi-Jeesuksen elämänohjeita

Anonyymi

Kuinka moni teistä on rikastunut, tai edes toimeen tullut, vain katselemalla kukkasia ja lintuja?

Matteuksen evankeliumi:
6:25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
6:26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
6:27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
6:28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
6:29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
6:30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
6:32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
6:34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Luukkaan evankeliumi:
14:26 "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

72 kommenttia

Vastaukset

 • 2.Mooseksen kirja:
  20:12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

  • "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: Ef 6:2


  • paju4 kirjoitti:

   "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: Ef 6:2

   Niin, aivan oikein, Raamatussa puhutaan menestyksestä. Vanhassa testamentissa se kuulostaa lainalaiselta. Piti noudattaa ja ahkeroida, jotta menestyisi. Mutta Uudessa testamentissa Jeesus neuvoi katselemaan lintuja ja kukkasia.

   Sananlaskut:
   6:6 Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu.
   6:9 Kuinka kauan sinä, laiska, makaat, milloinka nouset unestasi?
   10:4 Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.
   12:24 Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.
   12:27 Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara.
   13:4 Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.
   15:19 Laiskan tie on kuin orjantappurapehko, mutta oikeamielisten polku on raivattu.
   19:15 Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää.
   19:24 Laiska pistää kätensä vatiin, mutta ei saa sitä viedyksi suuhunsa jälleen.
   20:4 Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee.
   21:25 Oma halu laiskan tappaa, sillä hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä.
   22:13 Laiska sanoo: "Ulkona on leijona; tappavat vielä minut keskellä toria."
   24:30 Minä kuljin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse.
   26:13 Laiska sanoo: "Tuolla tiellä on leijona, jalopeura torien vaiheilla."
   26:14 Ovi saranoillaan kääntyilee, laiska vuoteellansa.
   26:15 Laiska pistää kätensä vatiin; ei viitsi sitä viedä suuhunsa jälleen.

   Saarnaaja:
   10:18 Missä laiskuus on, siinä vuoliaiset vaipuvat; ja missä kädet velttoina riippuvat, tippuu huoneeseen vettä.

   Jeremia:
   48:10 Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa verestä.

   Efesolaiskirje:
   6:1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
   6:2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -
   6:3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä."


  • Raamattu on kokonaisuudessaan hengellinen teos, joten sen sanomat ja lauseet on ymmärrettävä hengellisesti.

   Hengen työt ovat ihan eri asia kuin fyysinen raadanta.

   Hengen työn palkinnot tai rikkaudet ovat jotain aivan muuta kuin materiaaliset aineet.


  • Ei taivu joka kansan polvi millekkään naurettavalle Hippi Jeesukselle!


  • Anonyymi kirjoitti:

   Raamattu on kokonaisuudessaan hengellinen teos, joten sen sanomat ja lauseet on ymmärrettävä hengellisesti.

   Hengen työt ovat ihan eri asia kuin fyysinen raadanta.

   Hengen työn palkinnot tai rikkaudet ovat jotain aivan muuta kuin materiaaliset aineet.

   Amerikan mantereella oli saarnamies, joka tulkitsi viimeisen päälle hengellisesti.
   Matt 25 puhuu siitä, ruokitteko nälkäiset, vaatetitteko alastomat. Saarnamies tulkitsi, ettei tämä tarkoita mitään fyysistä ruokaa, eikä fyysisiä vaatteita, vaan vanhurskauden vaatetta (Ef 6), ja evankeliumin leipää (Joh 6).

   Tällä tulkintatavalla vesitettiin kirjaimellista merkitystä, fyysistä, konkreettista, mitä Raamattu opettaa. Muistuttaako gnostilaisuutta?
   Tällaista tulkintatapaa vastaan löytyy Raamatusta esim. Kol 2 ja Jaakobin kirje.

   Kolossalaiskirje:
   2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
   2:17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
   2:18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
   2:19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
   2:20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
   2:21 "Älä tartu, älä maista, älä koske!"

   Jaakobin kirje:
   2:1 Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.
   2:2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä,
   2:3 ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: "Istu sinä tähän mukavasti", ja köyhälle sanotte: "Seiso sinä tuossa", tahi: "Istu tähän jalkajakkarani viereen",
   2:4 niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita?
   2:5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?
   2:6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen?
   2:7 Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?
   2:8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;
   2:9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.
   2:10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.
   2:11 Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja.
   2:12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.
   2:13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi.
   2:14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
   2:15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
   2:16 ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?

   4:17 Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

   5:4 Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Niin, aivan oikein, Raamatussa puhutaan menestyksestä. Vanhassa testamentissa se kuulostaa lainalaiselta. Piti noudattaa ja ahkeroida, jotta menestyisi. Mutta Uudessa testamentissa Jeesus neuvoi katselemaan lintuja ja kukkasia.

   Sananlaskut:
   6:6 Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu.
   6:9 Kuinka kauan sinä, laiska, makaat, milloinka nouset unestasi?
   10:4 Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.
   12:24 Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.
   12:27 Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara.
   13:4 Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.
   15:19 Laiskan tie on kuin orjantappurapehko, mutta oikeamielisten polku on raivattu.
   19:15 Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää.
   19:24 Laiska pistää kätensä vatiin, mutta ei saa sitä viedyksi suuhunsa jälleen.
   20:4 Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee.
   21:25 Oma halu laiskan tappaa, sillä hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä.
   22:13 Laiska sanoo: "Ulkona on leijona; tappavat vielä minut keskellä toria."
   24:30 Minä kuljin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse.
   26:13 Laiska sanoo: "Tuolla tiellä on leijona, jalopeura torien vaiheilla."
   26:14 Ovi saranoillaan kääntyilee, laiska vuoteellansa.
   26:15 Laiska pistää kätensä vatiin; ei viitsi sitä viedä suuhunsa jälleen.

   Saarnaaja:
   10:18 Missä laiskuus on, siinä vuoliaiset vaipuvat; ja missä kädet velttoina riippuvat, tippuu huoneeseen vettä.

   Jeremia:
   48:10 Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa verestä.

   Efesolaiskirje:
   6:1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
   6:2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -
   6:3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä."

   Sananlaskut ja Saarnaaja ovat kansanviisauksia!
   Eroavat siis Jeesuksen, Jumalan opetuksesta.

   Haluaisin kuulla takennuksen tuohon vanhempien kunnioittamiseen.
   Eli omat vanhempani ovat hyljänneet minut.
   Isäni jätti minut äidilleni huollettavaksi. Äitini ei antanut minua adoptioon, vaikka ei itse jaksanut huolehtia, koska olisi menettänyt paljon rahaa. Minun elatus ei hänelle paljoakaan maksanut. Hän lähetti minut jo lapsena töihin ja harvakseltaan sain ruokaa yms.

   En puhu valhetta vanhemmistani. Totuuksia vain.
   En useinkaan kuuntele äitini ohjeita, koska ne eivät ole minulle hyväksi. Äitini ohjeet ovat Jumalan ohjeiden vastaisia.

   Joten siksikö minulla on vaikeaa tässä maailmassa, koska en hyväksy vanhempieni elämänarvoja? Siksikö koko maailma tuntuu olevan minua vastaan? Oliko Jeesuksen sanat, että "Jo tässä ajassa" pelkää sanahelinää minun kohdalla?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Sananlaskut ja Saarnaaja ovat kansanviisauksia!
   Eroavat siis Jeesuksen, Jumalan opetuksesta.

   Haluaisin kuulla takennuksen tuohon vanhempien kunnioittamiseen.
   Eli omat vanhempani ovat hyljänneet minut.
   Isäni jätti minut äidilleni huollettavaksi. Äitini ei antanut minua adoptioon, vaikka ei itse jaksanut huolehtia, koska olisi menettänyt paljon rahaa. Minun elatus ei hänelle paljoakaan maksanut. Hän lähetti minut jo lapsena töihin ja harvakseltaan sain ruokaa yms.

   En puhu valhetta vanhemmistani. Totuuksia vain.
   En useinkaan kuuntele äitini ohjeita, koska ne eivät ole minulle hyväksi. Äitini ohjeet ovat Jumalan ohjeiden vastaisia.

   Joten siksikö minulla on vaikeaa tässä maailmassa, koska en hyväksy vanhempieni elämänarvoja? Siksikö koko maailma tuntuu olevan minua vastaan? Oliko Jeesuksen sanat, että "Jo tässä ajassa" pelkää sanahelinää minun kohdalla?

   Efesolaiskirje:
   6:1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
   6:2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -
   6:3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä."

   - En tiedä, mistä tekstistä tuo lainaus, lupaus oli peräisin.

   2.Mooseksen kirja:
   20:5 ... Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
   20:6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
   ...
   20:12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

   - Jos olisit täyttänyt kaiken lain, tai ollut nuhteeton kaikessa, silti Jumala olisi voinut kohdella mielivaltaisesti. Tästä asiasta kertoo Jobin kirja. VT:ssä oli myös toisenlaista ääripäätä, Jabes, joka rukoili Jumalalta riesatonta elämää:

   1.Aikakirja:
   4:10 Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.

   - UT selostaa, että Kristus lunasti uskovat lain kirouksesta. En silti ole kuullut, että nykyajan uskovat olisivat saaneet elää ongelmatonta, vaivatonta elämää. Päinvastoin, Raamatussa luvataan vainoja.

   Galatalaiskirje:
   3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

   2.Timoteuksen kirje:
   3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

   - Tuohon lain kirouksesta lunastamiseen jos suhtautuu kriittisesti, niin voisi ajatella, että Jumalalta ole poistunut mahdollisuus järjestää ihmisille riesaa mielivaltaisesti huvikseen, kuten tapahtui Jobin kirjassa. Tai perustella riesaa jollain kummallisella tavalla: sukukirous, perisynnin kautta ihmiskunnalle tullut kollektiivinen syyllisyys, jne.

   Katolisten oppien mukaan vesikaste pesee pois perisynnin, jos oikein olen ymmärtänyt heidän väitteitään.


  • Suvakkilogiikan_tohtori kirjoitti:

   Ei taivu joka kansan polvi millekkään naurettavalle Hippi Jeesukselle!

   Ei taivukaan sellaiselle mutta, Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan edessä notkistuu vielä jokainen polvi. Joka ikinen.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Sananlaskut ja Saarnaaja ovat kansanviisauksia!
   Eroavat siis Jeesuksen, Jumalan opetuksesta.

   Haluaisin kuulla takennuksen tuohon vanhempien kunnioittamiseen.
   Eli omat vanhempani ovat hyljänneet minut.
   Isäni jätti minut äidilleni huollettavaksi. Äitini ei antanut minua adoptioon, vaikka ei itse jaksanut huolehtia, koska olisi menettänyt paljon rahaa. Minun elatus ei hänelle paljoakaan maksanut. Hän lähetti minut jo lapsena töihin ja harvakseltaan sain ruokaa yms.

   En puhu valhetta vanhemmistani. Totuuksia vain.
   En useinkaan kuuntele äitini ohjeita, koska ne eivät ole minulle hyväksi. Äitini ohjeet ovat Jumalan ohjeiden vastaisia.

   Joten siksikö minulla on vaikeaa tässä maailmassa, koska en hyväksy vanhempieni elämänarvoja? Siksikö koko maailma tuntuu olevan minua vastaan? Oliko Jeesuksen sanat, että "Jo tässä ajassa" pelkää sanahelinää minun kohdalla?

   Olenko ollut väärässä, kun olen ajatellut, että ihmisillä saattoi olla kirouksia - sukukirouksia - ulkopuolelta lain?

   Kahdesta suvusta, tai kahdesta perheestä, tarinoita. Yhdessä perheessä oli komea maatila. Runsaasti metsää. Kaksi poikaa. Esikoinen ei ollut kovin innokas jatkamaan tilaa. Äiti uhkasi, että poika jää perinnöttömäksi, jos lähtee muulle alalle, kuin maa- ja metsätalouteen. Poika lähti kaupalliselle alalle. Menestyi ensin komeasti, jopa ulkomailla asti, palkkatyöläisenä. Yleni paremmille paikoille, markkinointijohtajaksi, toimitusjohtajaksi... Lopulta perusti oman yrityksen. Lama-aikana joutui konkurssiin. Siinä rytäkässä menivät talot, tilat, metsät, maat ja mannut. Pojasta tuli perinnötön tällä tavalla, eikä vain hänestä, vaan lapsista myös. Kun kuoli nuorena tämä liikemies. Oliko äidin lausuma ennustus
   - kirous
   - sukukirous
   - profetia
   - kymmenen käskyn mukaista, vanhempien kunnioittamisen vaatimusta?

   Onko vanhemmilla oikeus päättää lapsensa ammatista, puolisosta, puoluekannasta, jne.? Kymmenen käskyn nojalla? Vai oliko poika kuin Uuden testamentin tuhlaajapoika?

   Sitten toinen perhe. Poika oli joutunut evakoksi. Suuri tila oli jäänyt rajan taakse. Isä valitsi pojalle ammatin, kuin olisi käskenyt hänet sen alan koulutukseen. Poika lähti. Ja menestyi. Ja menestyi. Omaisuus kasvoi vähitellen. Saatiin talo, sijoituksia. Perhe eli säästäväisesti, mutta rahaa riitti, kun miehellä oli erittäin kova palkkataso. Kuin vastakohta äsken mainitulle pojalle. Miehestä tuli erittäin pitkäikäinen. Kumpikaan ei tietääkseni ollut uskova.

   Onko uskova nyt sitten vapaa tuollaisesta lain kirouksesta, ja sukukirouksesta? Vai onko niin, että laista vapautunut uskova voi joutua johonkin kiroukseen, jonka joku ihminen tahtoo hänelle esim. anteeksi antamattomuuttaan? Tällaisestako monien kärsimykset johtuvat?

   Galatalaiskirje:
   3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

   Sananlaskut:
   26:2 Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.


 • > Kuinka moni teistä on rikastunut, tai edes toimeen tullut, vain katselemalla kukkasia ja lintuja?

  Rikastunut, sanot? Mutta mikä on todellista rikkautta? Jokin joka hetkessä tuhoutuu ja häviää, vai joku mikä kestää ikuisesti?

  "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi."
  Matt. 6:19-21

  • Kysymys kuului: Kuinka moni teistä on rikastunut, tai edes toimeen tullut, vain katselemalla kukkasia ja lintuja?

   Vastauksessasi kuvastui ehkä jonkinlainen, sanoisinko sosialismi? Kuin olisi aivopesty neuvostoliittolaisella tavalla tulkitsemaan Raamattua. Sinun mielestäsi siis raha on syntiä, toimeentulo on syntiä, omaisuus on syntiä, vaurastuminen on syntiä, ja kapitalismi on syntiä, niinkö, kun väittelet sitä vastaan?

   Tämä muistuttaa sitä, mitä äskettäin luin muualta: väitettiin jonkun demarin sanoneen, että yrittäjät ovat yhteiskunnan syöpä! Kuinka mieletöntä! Mielestäni hämmästyttävää, miten tuollaista voidaan painaa mihinkään mediaan! Missä olisi ihmisille toimeentuloa, vaatteita, asumista, lämpöä, ruokaa, jne, jos ei olisi yrittäjiä? Ilmestyisikö sitten joku sosialistinen saatana, sosialistien messias, antikristus peto perkele, taikomaan nämä asiat tyhjästä? Kunhan otetaan vain merkki käteen tai otsaan?

   Raamatussa ovat eri asioita rikastuminen (vaurastuminen, toimeentulo) ja aarteiden kerääminen (mammonan palvonta). Kymmenessä käskyssä on turvattu omistusoikeus: älä varasta, älä riistä toisen omaa. Tämä tarkoittaa, ettei omistaminen sinällään ole syntiä. Turhia itsekieltäymyksiä vastaan puhutaan Kolossalaiskirjeen 2. luvussa ja muualla. Maailman käyttämisestä puhutaan 1. Korinttolaiskirjeen 7. luvussa.

   Tulkitsen näin, että rikastuminen voi olla synnitöntä omistusta ja omaisuuden käyttöä hyödyksi itselle, ja ehkä muillekin. Esim. jos joku omistaa talon, tai rakennuttaa kerrostalon, ja siellä asuu ihmisiä, ja rakennuskulut saadaan maksettua pois, niin ei se ole mikään synti sinällään. Saattaa olla tuottoisaa bisnestä sille, joka alasta jotain ymmärtää, ja kunnolla sitä hoitaa.

   Aivan eri asia, jos keräillään aarteita kätköihin, jemmaan, lukkojen taakse, jotain rohmuamista, joka ei hyödytä ketään mitenkään, ei edes omistajaa itseänsä, vaan on rohmuamista omaisuuden itsensä tähden. Tottakai rikkaalla saattaa olla kiusaus tehdä tätäkin.

   Mutta jos aiotte Raamatun talousneuvoja tulkita tolkullisesti, eikä omaa kättä syövän sosialismin tavoin, niin parempi olisi erotella erilleen A) turhanpäiväinen aarteiden kerääminen ja B) hyödyllinen omistus. En ymmärrä, miten kristitty voisi olla sosialisti, jatkuvasti jyrkässä ristiriidassa viimeisen käskyn kanssa.

   Mutta takaisin alkuperäiseen kysymykseen. Tarkoittiko Jeesus, että aina vain katseltaisiin kukkasia ja lintuja, mitä arvelette?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kysymys kuului: Kuinka moni teistä on rikastunut, tai edes toimeen tullut, vain katselemalla kukkasia ja lintuja?

   Vastauksessasi kuvastui ehkä jonkinlainen, sanoisinko sosialismi? Kuin olisi aivopesty neuvostoliittolaisella tavalla tulkitsemaan Raamattua. Sinun mielestäsi siis raha on syntiä, toimeentulo on syntiä, omaisuus on syntiä, vaurastuminen on syntiä, ja kapitalismi on syntiä, niinkö, kun väittelet sitä vastaan?

   Tämä muistuttaa sitä, mitä äskettäin luin muualta: väitettiin jonkun demarin sanoneen, että yrittäjät ovat yhteiskunnan syöpä! Kuinka mieletöntä! Mielestäni hämmästyttävää, miten tuollaista voidaan painaa mihinkään mediaan! Missä olisi ihmisille toimeentuloa, vaatteita, asumista, lämpöä, ruokaa, jne, jos ei olisi yrittäjiä? Ilmestyisikö sitten joku sosialistinen saatana, sosialistien messias, antikristus peto perkele, taikomaan nämä asiat tyhjästä? Kunhan otetaan vain merkki käteen tai otsaan?

   Raamatussa ovat eri asioita rikastuminen (vaurastuminen, toimeentulo) ja aarteiden kerääminen (mammonan palvonta). Kymmenessä käskyssä on turvattu omistusoikeus: älä varasta, älä riistä toisen omaa. Tämä tarkoittaa, ettei omistaminen sinällään ole syntiä. Turhia itsekieltäymyksiä vastaan puhutaan Kolossalaiskirjeen 2. luvussa ja muualla. Maailman käyttämisestä puhutaan 1. Korinttolaiskirjeen 7. luvussa.

   Tulkitsen näin, että rikastuminen voi olla synnitöntä omistusta ja omaisuuden käyttöä hyödyksi itselle, ja ehkä muillekin. Esim. jos joku omistaa talon, tai rakennuttaa kerrostalon, ja siellä asuu ihmisiä, ja rakennuskulut saadaan maksettua pois, niin ei se ole mikään synti sinällään. Saattaa olla tuottoisaa bisnestä sille, joka alasta jotain ymmärtää, ja kunnolla sitä hoitaa.

   Aivan eri asia, jos keräillään aarteita kätköihin, jemmaan, lukkojen taakse, jotain rohmuamista, joka ei hyödytä ketään mitenkään, ei edes omistajaa itseänsä, vaan on rohmuamista omaisuuden itsensä tähden. Tottakai rikkaalla saattaa olla kiusaus tehdä tätäkin.

   Mutta jos aiotte Raamatun talousneuvoja tulkita tolkullisesti, eikä omaa kättä syövän sosialismin tavoin, niin parempi olisi erotella erilleen A) turhanpäiväinen aarteiden kerääminen ja B) hyödyllinen omistus. En ymmärrä, miten kristitty voisi olla sosialisti, jatkuvasti jyrkässä ristiriidassa viimeisen käskyn kanssa.

   Mutta takaisin alkuperäiseen kysymykseen. Tarkoittiko Jeesus, että aina vain katseltaisiin kukkasia ja lintuja, mitä arvelette?

   > Sinun mielestäsi siis raha on syntiä, toimeentulo on syntiä, omaisuus on syntiä, vaurastuminen on syntiä, ja kapitalismi on syntiä

   Ei.

   > Tarkoittiko Jeesus, että aina vain katseltaisiin kukkasia ja lintuja, mitä arvelette?

   Noh, suosittelen lukemaan koko Raamatun, tai edes kaiken mitä Jeesus sanoo Raamatussa. Jeesus kehottaa rakastamaan ja tekemään hyvää.


  • Anonyymi kirjoitti:

   > Sinun mielestäsi siis raha on syntiä, toimeentulo on syntiä, omaisuus on syntiä, vaurastuminen on syntiä, ja kapitalismi on syntiä

   Ei.

   > Tarkoittiko Jeesus, että aina vain katseltaisiin kukkasia ja lintuja, mitä arvelette?

   Noh, suosittelen lukemaan koko Raamatun, tai edes kaiken mitä Jeesus sanoo Raamatussa. Jeesus kehottaa rakastamaan ja tekemään hyvää.

   Keskustelussa oli kyse käytännöllisestä elämästä, ei hörhöilystä. Oli kysymys toimeentulosta, ei siitä, saako joku jotain kummallisia hengellisiä orgasmeja jossain telttakokouksessa.

   Turha minulle on Raamatun lukemista suositella. Jos kukaan on etsinyt taivasten valtakuntaa, niin minä. Olen Raamattua läpi käynyt useilla kielillä käännösversioita, ja myös alkutekstiversioita monenlaisia.

   Luulisi, että minuun, jos kehenkään pätee tuo "kaikki muukin teille annetaan". Mutta Jumala on käyttäytynyt nurjan paskiaisen tavalla. Mitä enemmän olen nipottanut oikeasta Raamatun tulkinnasta, oikeasta pelastusopista, jne, ja mitä enemmän olen hurskastellut, sitä enemmän Jumala on antanut kuraa lentää, ja riesoja tulla. Lopulta olen todennut: Jumala on ristiinnaulittu saatana.

   Tiedän ilman Raamattuakin, että velkaantuminen ei ole kiva asia. Tiedän ilman Raamattuakin, että niityillä on kukkia, ja taivaalla on lentänyt lintuja.

   Mitä käytännöllistä konstia te olette löytäneet Raamatusta toimeentulon tai rikkauden hankkimiseksi? Veikkaan, ettei yhtään mitään.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Keskustelussa oli kyse käytännöllisestä elämästä, ei hörhöilystä. Oli kysymys toimeentulosta, ei siitä, saako joku jotain kummallisia hengellisiä orgasmeja jossain telttakokouksessa.

   Turha minulle on Raamatun lukemista suositella. Jos kukaan on etsinyt taivasten valtakuntaa, niin minä. Olen Raamattua läpi käynyt useilla kielillä käännösversioita, ja myös alkutekstiversioita monenlaisia.

   Luulisi, että minuun, jos kehenkään pätee tuo "kaikki muukin teille annetaan". Mutta Jumala on käyttäytynyt nurjan paskiaisen tavalla. Mitä enemmän olen nipottanut oikeasta Raamatun tulkinnasta, oikeasta pelastusopista, jne, ja mitä enemmän olen hurskastellut, sitä enemmän Jumala on antanut kuraa lentää, ja riesoja tulla. Lopulta olen todennut: Jumala on ristiinnaulittu saatana.

   Tiedän ilman Raamattuakin, että velkaantuminen ei ole kiva asia. Tiedän ilman Raamattuakin, että niityillä on kukkia, ja taivaalla on lentänyt lintuja.

   Mitä käytännöllistä konstia te olette löytäneet Raamatusta toimeentulon tai rikkauden hankkimiseksi? Veikkaan, ettei yhtään mitään.

   Eihän se ole mikään "Näin tulet varakkaaksi"-kirja!
   Olet elossa eli olet saanut ruokaa, onko sinulla katto pään päällä? Jos on olet saanut kodin.
   Eihän Kristityn toivo ole tässä elämässä , vaan tulevassa.
   Meidänhän nimenomaan pitää tavallaan luopua onnen tavoittelusta tässä elämässä ja katsoa tulevaan, Hengellisiin!
   Näin ainakin itse olen käsittänyt.
   Minunkin elämäni on vaikea, mutta se vaan pitää odotukseni tulevassa.
   On turhaa yrittää pysyvää onnea maanpäällä löytää, tai ainoa pysyvä onnenlähde on Herran toivo ja Jumalassa oleva turva ja Rauha.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Eihän se ole mikään "Näin tulet varakkaaksi"-kirja!
   Olet elossa eli olet saanut ruokaa, onko sinulla katto pään päällä? Jos on olet saanut kodin.
   Eihän Kristityn toivo ole tässä elämässä , vaan tulevassa.
   Meidänhän nimenomaan pitää tavallaan luopua onnen tavoittelusta tässä elämässä ja katsoa tulevaan, Hengellisiin!
   Näin ainakin itse olen käsittänyt.
   Minunkin elämäni on vaikea, mutta se vaan pitää odotukseni tulevassa.
   On turhaa yrittää pysyvää onnea maanpäällä löytää, tai ainoa pysyvä onnenlähde on Herran toivo ja Jumalassa oleva turva ja Rauha.

   "Eihän Kristityn toivo ole tässä elämässä , vaan tulevassa.
   Meidänhän nimenomaan pitää tavallaan luopua onnen tavoittelusta tässä elämässä ja katsoa tulevaan, Hengellisiin!"

   Jeesuksen autuaaksijulistuksia, niinkö? Vuorisaarna Matt 5-7. Autuaita köyhät, vainotut, ne joista valehdellaan, jne. Onko tämä mielestäsi tavoitetila, johon pitää pyrkiä? Jos esim. sinulla olisi repaleinen t-paita, ja rahaa, jolla voisit ostaa uuden, niin jättäisitkö sitten ostamatta sen uuden paidan, ja ajattelisit: näin olen autuaampi?!

   Monesti, kun olen kuullut kommentteja, että Jeesuksen opit ovat hyviä (ei VT:n laki), tai että Vuorisaarna on poliitikkojen lempipaikka Raamatussa, niin olen ajatellut, mikä teitä ihmisiä oikein vaivaa. Ettekö lainkaan ota selvää asioista, esim. Jeesuksen puheista, ja ajattele. Sehän on varsin hävytöntä tekstiä monin paikoin: pitää heitellä ruumiinjäsenensä menemään, pitää vihata vanhempiaan, autuasta on olla köyhä, jne. Kuin Jeesus olisi tullut sekoittelemaan hyrskyn myrskyn ylösalaisin kaiken senkin vähän, mitä eväitä Vanhan testamentin puolella olisi ollut järjelliseen elämiseen.

   Matteuksen evankeliumi:
   5:29 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.

   10:37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;

   18:9 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.

   - Olisiko Jeesus pitänyt vartioida paremmin, eikä päästää nousemaan kolmantena päivänä? Tappaa uudestaan, ja huolehtia, että pysyy pari metriä multaa suun päällä? Olen tulkinnut Jeesuksen puheita melko kriittisesti ja valikoivasti. Mielestäni ei ole syytä kilpaa jeesustella Jeesuksen kanssa. Sai mennä rauhassa ristille ja olla se sijaisuhri. Ei tarvita väärää judaismia Jeesuksen suusta, eikä muualtakaan, pelastusopiksi.

   Mutta onko sovituksella, uskolla, ja tämän tyyppisillä asioilla mitään vaikutusta ihmisen menestykseen? Toisin sanoen, mitään hyötyä?

   1.Timoteuksen kirje:
   6:5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.

   - Tuo kohta on huonosti käännetty monissa versioissa. Lienee oikeampaa tulkintaa, että siinä varoitetaan sosiaalidarwinismista, tai väärästä opista, jossa kuviteltiin rikkaat pelastuneiksi, köyhät kadotetuiksi. Samaa asiaa kuin Jaakobin kirjeessä sivutaan.

   Jaakobin kirje:
   2:1 Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.
   2:2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä,
   2:3 ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: "Istu sinä tähän mukavasti", ja köyhälle sanotte: "Seiso sinä tuossa", tahi: "Istu tähän jalkajakkarani viereen",
   2:4 niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita?
   2:5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?
   2:6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen?


  • Luukkaan evankeliumi:
   14:26 "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

   14:33 Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/15813212/kokonaisuus#comment-98516172


 • keitä nimität "pakanaksi"

  • Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. 1.Tes 4:5

   Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Room 2:14
   Rukoilessaa hokevat kuin pakanat jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Matt.6:7


  • paju4 kirjoitti:

   Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. 1.Tes 4:5

   Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Room 2:14
   Rukoilessaa hokevat kuin pakanat jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Matt.6:7

   Kuten kristinuskonharhaiset latelevat sanoja uskontunnustustaan kerratessaan, eivätkä ymmärrä jumalansa olevan ihmisen luoma epäjumala.


  • he-ma kirjoitti:

   Kuten kristinuskonharhaiset latelevat sanoja uskontunnustustaan kerratessaan, eivätkä ymmärrä jumalansa olevan ihmisen luoma epäjumala.

   Kristin usko ei ole epäjumaln palvelun harjoittamisa,se on selvää joskaiselle kristitylle,nimi kristityt ovat asia erikseen,heillä on sama kohtalo kuin jumalattomilla.
   Eitvät näytä ymmärtävä edes mitä tarkoittaa uskon tunnutus.
   Nikean uskontunnutus ja apostolinen uskon tunnustu luterilainen käyttä apostolista uskontunnusta.


  • paju4 kirjoitti:

   Kristin usko ei ole epäjumaln palvelun harjoittamisa,se on selvää joskaiselle kristitylle,nimi kristityt ovat asia erikseen,heillä on sama kohtalo kuin jumalattomilla.
   Eitvät näytä ymmärtävä edes mitä tarkoittaa uskon tunnutus.
   Nikean uskontunnutus ja apostolinen uskon tunnustu luterilainen käyttä apostolista uskontunnusta.

   Jokaiselle zarathustralaiselle ja muslimille on selvää, etteivät he palvele epäjumalaa.

   Sinullekin jumalasta on kertonut vain toinen ihminen, eikä yhdestäkään jumalasta ole koskaan saatu minkäänlaista todistetta.

   Näinollen on varmaa, että palvot epäjumalaa.


  • he-ma kirjoitti:

   Jokaiselle zarathustralaiselle ja muslimille on selvää, etteivät he palvele epäjumalaa.

   Sinullekin jumalasta on kertonut vain toinen ihminen, eikä yhdestäkään jumalasta ole koskaan saatu minkäänlaista todistetta.

   Näinollen on varmaa, että palvot epäjumalaa.

   Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Mark 16:15 tässä on todiste evankelumista,se on saarmattava. jeote en palvo mitään epäjumaa,kos olen kuulut evankeljumin.


  • paju4 kirjoitti:

   Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Mark 16:15 tässä on todiste evankelumista,se on saarmattava. jeote en palvo mitään epäjumaa,kos olen kuulut evankeljumin.

   Ei sanonut.

   Palvomastasi epäjumalajeesuksesta, hänen syntymästään, elämästään, kuolemastaan saati ylösnousemuksestaan ei ole minkäänlaista näyttöä olemassa, eikä koskaan tule olemaankaan.

   Jeesussatu on sepitetty kymmeniä vuosia väitetyn ihmeidentekijän kuoleman jälkeen, joten te kaikki jesusianistit kuulutte haisevaan, mätänevään ja halveksittavaan epäjumalanpalvojien lahkoon.

   Ainoa lähde jeesussatuun on raamattusatukirjan UT ja sen kirjoitusajankohdat sekä kirjoittajat eivät olleet missään tekemisissä tuo epäjumalasi kolmasosan kanssa.

   Häpeäjonoon joudut epäjumalanpalvelijana jos epätodennäköinen oikea jumala on olemassa. Siellä laahustat pääsi painaneena kohti kaikkea sitä kurjuutta, jota meille viisaille epäjumalasi on luvannut. Muista, minä vilkutan sinulle, pyllistän, pieraisen ja nauran ivallisesti.


  • he-ma kirjoitti:

   Ei sanonut.

   Palvomastasi epäjumalajeesuksesta, hänen syntymästään, elämästään, kuolemastaan saati ylösnousemuksestaan ei ole minkäänlaista näyttöä olemassa, eikä koskaan tule olemaankaan.

   Jeesussatu on sepitetty kymmeniä vuosia väitetyn ihmeidentekijän kuoleman jälkeen, joten te kaikki jesusianistit kuulutte haisevaan, mätänevään ja halveksittavaan epäjumalanpalvojien lahkoon.

   Ainoa lähde jeesussatuun on raamattusatukirjan UT ja sen kirjoitusajankohdat sekä kirjoittajat eivät olleet missään tekemisissä tuo epäjumalasi kolmasosan kanssa.

   Häpeäjonoon joudut epäjumalanpalvelijana jos epätodennäköinen oikea jumala on olemassa. Siellä laahustat pääsi painaneena kohti kaikkea sitä kurjuutta, jota meille viisaille epäjumalasi on luvannut. Muista, minä vilkutan sinulle, pyllistän, pieraisen ja nauran ivallisesti.

   Niinsiä luulet sokea selittäjä tosiasioitten vääristäjä,mutta aika tulee sullekin jolloin hän antaa nähdä todellisen,voi olla sinunkohdallasi myöhäistä.


 • Tieto, totuus tai viisaus on erityisasemassa. Sitä ei Raamatussa nimitetä sellaiseksi aarteeksi, jota ei saisi ostaa:

  Sananlaskut:
  23:23 Osta totuutta, älä myy, osta viisautta, kuria ja ymmärrystä.

  Johanneksen evankeliumi:
  10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

  Sananlaskut:
  23:4 Älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen.
  28:20 Luotettava mies saa runsaan siunauksen, mutta jolla on kiihko rikastua, se ei rankaisematta jää.

  1.Timoteuksen kirje:
  6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

  2.Korinttolaiskirje:
  8:9 Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.

  - Onko Raamatussa kummallinen kuvio tai tasapainottelu: rikastuminen ei sinänsä olisi syntiä, mutta vääränlainen kiihkeys sitä haluta aiheuttaisi muita ongelmia? Salomo toivoi viisautta, ja Jumala vastasi tavalla, joka muistuttaa Vuorisaarnaa, mutta sitten seurasi ongelmia runsaista vaimomääristä, jne... Oliko tässä ylitetty raja, joka on järjellisen vaurastumisen, ja turhan aarteiden keräilyn välissä? Silläkö tuo ristiriidalta kuulostava asetelma ratkeaa?

  1.Kuningasten kirja:
  3:5 Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: "Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin."
  3:6 Salomo vastasi: "Sinä olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, minun isälleni Daavidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa sekä vilpittömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä olet säilyttänyt hänelle tämän suuren laupeuden ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellansa, niinkuin on laita tänä päivänä.
  3:7 Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan; mutta minä olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla.
  3:8 Ja palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka olet valinnut, niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea eikä lukea sen paljouden tähden.
  3:9 Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?"
  3:10 Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi.
  3:11 Ja Jumala sanoi hänelle: "Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on,
  3:12 niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi.
  3:13 Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi.

  Matteuksen evankeliumi:
  6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

  1.Kuningasten kirja:
  11:1 Mutta kuningas Salomolla oli paitsi faraon tytärtä monta muuta muukalaista vaimoa, joita hän rakasti: mooabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, siidonilaisia ja heettiläisiä,
  11:2 niiden kansain naisia, joista Herra oli sanonut israelilaisille: "Älkää yhtykö heihin, älköötkä hekään yhtykö teihin; he varmasti taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan heidän jumaliansa." Näihin Salomo kiintyi rakkaudella.
  11:3 Hänellä oli seitsemänsataa ruhtinaallista puolisoa ja kolmesataa sivuvaimoa; ja hänen vaimonsa taivuttivat hänen sydämensä.
  11:4 Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niinkuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut.

  Markuksen evankeliumi:
  4:19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

  • Matteuksen evankeliumi:
   6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

   Muuan muassa euro jackpotin päävoitto 10-90 miljoonaa euroa.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Matteuksen evankeliumi:
   6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

   Muuan muassa euro jackpotin päävoitto 10-90 miljoonaa euroa.

   Mitä niitä esille tuovat jos eivä elä senmukaan,raamatusn kohita,ei hyödytä mitään.


 • Hippi-Jeesus kutsuu ihmisiä lepoon. Ei tarvitse käydä ruokakaupassa, ei tarvitse työskennellä ruoan saamiseksi. Katsoa vain taivaan lintuja ja kedon kukkasia! Kuinka moni teistä on noudattanut näitä hippi-Jeesuksen ohjeita? Onko tässä hyvät elämän eväät? *Mitä sitten tapahtui, kun aloitte elellä näiden ohjeiden mukaisesti? Alkoiko teille sitten sataa mannaa taivaasta, tai ilmestyikö Jeesus taikomaan teille päivittäisen ruoan ja asumisen ja vaatteet, esim. viidestä leivästä ja kahdesta kalasta? Eikö niin, että Jeesus johdatteli viheriäisille niityille, hautuumaalle?

  Matteuksen evankeliumi:
  11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

  Johanneksen evankeliumi:
  6:27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

  Matteuksen evankeliumi:
  6:25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
  6:26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
  6:27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
  6:28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.

  Psalmit:
  23:1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
  23:2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
  23:3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
  23:4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
  23:5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
  23:6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

  "Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään". Siis hautuumaalle pääsee lepäilemään, näillä hippi-Jeesuksen elämänohjeilla?

  • Jeesuksen ohjeet ja opetukset ovat ohjeita sielulle, ei ruumiille.

   Se materia jolla täytät vatsasi on ihan eri asia kuin se, mistä Jeesus kaiken kaikkiaan puhuu.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Jeesuksen ohjeet ja opetukset ovat ohjeita sielulle, ei ruumiille.

   Se materia jolla täytät vatsasi on ihan eri asia kuin se, mistä Jeesus kaiken kaikkiaan puhuu.

   Psalmit:
   23:1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

   -Tarkoittaako tuo kohta mielestäsi, että kaikkea hengellistä sinulla kyllä on, mutta mitään maallista ei saa olla?

   https://biblehub.com/multi/romans/2-9.htm
   https://biblehub.com/greek/psyche_n_5590.htm

   Alkuteksteissä psykhee tarkoittaa meiltä, persoonaa, tai mielen ja ruumiin kokonaisuutta. Käännetty sieluksi.
   Henki on sitten eri asia. Uskomattomat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

   https://biblehub.com/multi/jude/1-19.htm
   https://biblehub.com/greek/psuchikoi_5591.htm

   Juudaan kirje:
   1:19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Psalmit:
   23:1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

   -Tarkoittaako tuo kohta mielestäsi, että kaikkea hengellistä sinulla kyllä on, mutta mitään maallista ei saa olla?

   https://biblehub.com/multi/romans/2-9.htm
   https://biblehub.com/greek/psyche_n_5590.htm

   Alkuteksteissä psykhee tarkoittaa meiltä, persoonaa, tai mielen ja ruumiin kokonaisuutta. Käännetty sieluksi.
   Henki on sitten eri asia. Uskomattomat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

   https://biblehub.com/multi/jude/1-19.htm
   https://biblehub.com/greek/psuchikoi_5591.htm

   Juudaan kirje:
   1:19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

   Jokainen joka on elossa, on hengissä. Kaikilla ihmisillä on henki.

   Sielu on hengen Jumalainen osa.

   Henki luo materiaa.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Jokainen joka on elossa, on hengissä. Kaikilla ihmisillä on henki.

   Sielu on hengen Jumalainen osa.

   Henki luo materiaa.

   Jeesus nimitti uskomattomia kuolleiksi. Kuin olisivat olleet hengellisesti kuolleita.

   Matteuksen evankeliumi:
   8:22 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa."

   Efesolaiskirje:
   2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
   2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,


 • Ette ymmärrä raamatun kirjoitusta,koska nei eivät ole järjen selitettävissä.

  • Kuka ei ymmärtänyt mitä kohtaa? Sinä jos olet niin saatanan erinomainen ymmärtäjä, mikset esittänyt jotain sitten? Täytyykö sinun ymmärtämäsi asia esittää jollain pantomiimilla, kielillä puhuen suu vaahdossa lattialla kieriskellen, niin että et voi järjellisesti sanoa keskusteluun mitään?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kuka ei ymmärtänyt mitä kohtaa? Sinä jos olet niin saatanan erinomainen ymmärtäjä, mikset esittänyt jotain sitten? Täytyykö sinun ymmärtämäsi asia esittää jollain pantomiimilla, kielillä puhuen suu vaahdossa lattialla kieriskellen, niin että et voi järjellisesti sanoa keskusteluun mitään?

   Sinäkö sanot miten on vastattavat,keskusteluun,saatanalla ole minunkanssa mitään tekemistä.olen Jeesuksessa voitta.
   Raamatun sanomaa ei maailman ymmärrä,minä vähän koska se on laaja.
   Sinä paholaisessa oleva kuuntelija,hänen tahtoaa toteuttava kulkija.


  • paju4 kirjoitti:

   Sinäkö sanot miten on vastattavat,keskusteluun,saatanalla ole minunkanssa mitään tekemistä.olen Jeesuksessa voitta.
   Raamatun sanomaa ei maailman ymmärrä,minä vähän koska se on laaja.
   Sinä paholaisessa oleva kuuntelija,hänen tahtoaa toteuttava kulkija.

   Yllä esimerkki siitä, että Raamattua selitettiin järjellä - jopa alkutekstiversioilla näytettiin 30-luvun suomalaisversion kohta huonosti käännetyksi - ja sitten ilmeisesti ratkaisukristillinen ilmaantui heittämään herjaa, että "te" ette ymmärrä. Sanoisiko joku psykologi tai psykiatri tuohon, että projisointia. Monesti ratkaisukristillisiä kohdatessa on tullut tällainen tunne, että järjenvastaisesti omista puutteistaan ja virheistään ovat heittäneet herjaa toiselle, joka on toiminut päinvastoin. Sikamaista. Vääriä tuomioita, väärää herjanheittoa, törkeää valehtelua.


 • Raamatusta on rooman vallan aikana poltettu siihen kuuluneita säkeitä siksi se saattaa tuntua paikoitellen epäjohdonmukaiselta. Tätä seikkaa ns. kristityt eivät halua uskoa vaikka tästä löytyy todisteita googlettamalla. Ihmiset ovat sokeita ja tyhmiä laumasieluja.

  • Natsi-Saksassa poltettiin Raamattuja, jos oikein muistan. En tiedä miksi. Siksikö, etteivät ratkaisukristilliset vääristelijät saisi aineistoa eksyttää ihmisiä hörhöilyyn?


 • Älkää mistään murehtiko, jeesus maksaa vuokran. Älkää mistään murehtiko, jeesus tuo ruoan pöytään. Älkää mistään murehtiko, jeesus maksaa laskunne.

  • Miksi jotain teippiä nimitetään Jeesus-teipiksi?


 • Anokaa niin teille annetaan!
  Oi, rakas jeesus.
  Anna minulle unessa oikeat numerot
  joilla voitan huomenna euro jackpotissa
  10 miljoonaa euroa.
  Kiitos.
  Aamen.

  • Vielä helpompaa, jos sihteerinä myös kirjoittaa ne numerot kuponkiin valmiiksi. Ja järjestää voiton tilille. Ja voisihan Jumala taikoa tyhjästä, luoda pankkitilille muutamia miljoonia.


  • Millä perusteella Jumala juuri sinulle antaisi euro jackpotissa voiton, kun samaa rukoilee mahdollisesti monikin? Lisäksi rikkaus ei automaattisesti ole siunaus: Jeesuksen vertauksen tuhlaajapoikakin löysi itsensä syömästä sikojen jätteitä, vaikka aluksi omisti paljon. Joskus rakkautta on sekin, että sanoo pyyntöön ei. Äkkirikastumishaaveiden sijaan kannattaisi miettiä, mitä töitä voisit tehdä, jotta saavuttaisit tavoitteesi saada 10 miljoonaa euroa. Tosin, elämässä on arvokkaampiakin päämääriä kuin rikastuminen.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Millä perusteella Jumala juuri sinulle antaisi euro jackpotissa voiton, kun samaa rukoilee mahdollisesti monikin? Lisäksi rikkaus ei automaattisesti ole siunaus: Jeesuksen vertauksen tuhlaajapoikakin löysi itsensä syömästä sikojen jätteitä, vaikka aluksi omisti paljon. Joskus rakkautta on sekin, että sanoo pyyntöön ei. Äkkirikastumishaaveiden sijaan kannattaisi miettiä, mitä töitä voisit tehdä, jotta saavuttaisit tavoitteesi saada 10 miljoonaa euroa. Tosin, elämässä on arvokkaampiakin päämääriä kuin rikastuminen.

   Vastakysymys: Millä perusteella Jumala antaa kellekään mitään? Eikö Jumala saa antaa, vaan ihmisten pitää kyräillä toisilleen, orjuuttaa, kiusata ja pakottaa? Uhkailla, kiristää?


 • Pitkän aikavälin trendi Jumalan suhtautumisessa rikastumiseen

  Jesaja:
  24:1 Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.
  24:2 Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
  24:3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
  24:4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
  24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
  24:6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

  - Tästä huolimatta en pidä mahdottomana, etteikö uskova voisi tai saisi rikastua - tai edes toimeen tulla. Jumalalle kaikki on mahdollista. Mutta nytkö uskovien pitää entistä enemmän käskeä vuorten siirtyä?

  Matteuksen evankeliumi:
  19:26....Jumalalle on kaikki mahdollista.

  21:21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi.

  - Muistuttaa shamanismia, eikö totta? Jeesuksen ohjeen mukaan asioille, olioille voi uskova puhua, käskeä jopa. Menestysteologiassa varsinkin tätä on neuvottu tekemään siten, että käsketään "Jeesuksen Kristuksen nimessä", niin kuin siinä nimessä olisi hokkuspokkus taikavoima, tai auktoriteetti. 10 käskyä kuitenkin kieltää käyttämästä väärin, turhaan Jumalan nimeä.

  2.Mooseksen kirja:
  20:7 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

  • Pelkkä usko ei auta jo yrittää jotain voittaa ahneen huijari veikkauksen peleissä. Jos pelkkä usko auttaisi olisin jo miljonääri. Miten paljon sitä uskoa pitäisi sitten oikein olla? Sano se?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Pelkkä usko ei auta jo yrittää jotain voittaa ahneen huijari veikkauksen peleissä. Jos pelkkä usko auttaisi olisin jo miljonääri. Miten paljon sitä uskoa pitäisi sitten oikein olla? Sano se?

   Pitkävedossa tulokseksi tulee nykyään melkein mitä sattuu. Vetoa voi lyödä, tai kokeilla vaikka muutamasta ottelusta päivässä, kunkin ottelun suurimmasta kertoimesta. Singlet ja yksinkertainen, tavallinen veto samaan kuponkiin.
   Esim. eilen jos olisi pelattu tiettynä aikana jalkapallon pienimmän kertoimen otteluista, kuudesta ottelusta olisi ollut kaksi oikein, kotivoittoja, mutta kolme yllättäviä, suuren kertoimen vierasvoittoja. Yksi tasapeli. Eli aivan mitä sattuu, tai siltä näyttää. Enemmän suuren kertoimen mukaisia kuin pienen kertoimen toteutumista.
   Jonain muuna päivänä saattavat toteutua ne pienet kertoimet. Joskus paljon tasapelejä. Joten eikö tämä ole uskon asia, jossa matematiikka ei pelasta?


 • Tarkoittaa kai turhaa murehtimista.
  Jokaisen hankittava leipänsä - emme me siitä pääse.
  Nähty vain työelämässä kun joku puhui pelottavasta vastuusta, taas joskus ettei voi mitään kun aina ei suju.
  Perusasiat hallussa, keskity olennaiseen.

  • Ylempänä on selitelty, että Jeesus nimenomaan kielsi työskentelemästä maallisen leivän eteen. Monessa vieraskielisessä käännöksessä kohta menee oikein. Mutta suomalaisessa 30-luvun käännöksessä asia on väännetty erilaiseksi. Luterilaisuuden mukaista, tarkoitushakuista vääristelyä?

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/15723650/hippi-jeesuksen-elamanohjeita#comment-98154170

   Olen keskustelun aloittanut kuin olisin kriitikkona epäilemässä jotain mukamas, mutta silti oma elämäni on ollut melko erikoista todistetta siitä, että orjauskonnosta on päästy. Erosin luterilaiskirkosta nuorena, samassa kuussa tuli laiton irtisanominen työpaikalta, eikä sen jälkeen ole vuosikausiin tarvinnut käydä palkkatyössä. Raamattua ja muita aiheita on tullut opiskeltua runsaasti itsekseen, huvikseen, kuin olisi tehty monella alalla elämäntyön verran - ilmaiseksi. Byrokraatit ovat vainonneet, kuin olisivat yrittäneet mustamaalata ja tuhota elämäni, mutta silti on selvitty vuosikymmenet jo.

   En voi silti sanoa, että olisin valtavan onnellinen. Minua murehduttaa ja ärsyttää maailman nykyinen tila, ja suunta, mihin kehitys on menossa.


 • Lahkoissa ja muissa orjuutuksissa ei yleensä vilise 1. Tim 6:17. Jossa puhutaan siitä, että Jumala antaa "meille" (uskoville) yllin kyllin kaikkea - ilman ehtoja!

  Raamatussa myös vihjataan, tai annetaan ymmärtää, että sanan palveluksessa ei tarvitse osallistua maallisiin töihin. Luterilaisen tulkintatavan mukaan kuitenkin kaikki uskovat ovat pappeja, ja melkein mikä hyvänsä ammatti voi olla kutsumusta. Onko siinä mielessä luterilaisuus paljon pahempi orjauskonto, kuin moni muu lahko. En kuitenkaan pidä kaikkia luterilaisia tietoisina uskovina.

  1.Timoteuksen kirje:
  6:17 Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme,

  Apostolien teot:
  6:1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
  6:2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
  6:3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.
  6:4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."

  2.Timoteuksen kirje:
  2:1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
  2:2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.
  2:3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies.
  2:4 Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.
  2:5 Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.
  2:6 Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä.
  2:7 Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.

  5.Mooseksen kirja:
  25:4 Älä sido puivan härän suuta.

  1.Korinttolaiskirje:
  9:9 Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: "Älä sido puivan härän suuta." Eihän Jumala häristä näin huolta pitäne?

  1.Timoteuksen kirje:
  5:18 Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut."

  - Tässä lienee härkää verrattu henkilöihin, jotka toimivat seurakunnassa opettajina tai profeettoina?

 • Työttömyydestä ensimmäiset parikytvuotta ovat vaikeimmat. Sitten helpottaa kun ei jaksa enää taistella ja antaa Jeesuksen ottaa ohjat.

 • Moni siteeraa puhuessaan tuota Jeesuksen lausetta "työmies on palkkansa ansainnut" tietämättään mistä sanonta alunperin on lähtöisin.

 • moniko rikastunut ??

  useillakaan lahkolais-jäsenillä ei erityistä rikastumista, vaan kun lahkot yleensä julistaa: tupakoinnin, alkoholin, (tietenkin jättään), niin ihan noista kulutusmenoista jo jää melkoinen summa vuodessa "rikastumiseen" tai muuhun hyödylliseen.

  - itse en edellä mainittuja sanoisi niinkään synniksi, vaan epähyödyllisiksi paheiksi,
  esim. sanonta:
  "viini on viisasten juoma" (pitänee paikkansa)
  "käytä vähän viiniä vatsasi tähden, ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi" , jne.

  • Viiniä ilmavaivoihin?
   Nykyään viiniä pidetään terveellisenä verisuonille.
   Millä entisajan ihmiset pesivät hampaitaan, kun ei vielä ollut harjoja? Luulisin, että viini on ruokailun jälkeen hiukan puhdistanut suuta ja hammaskalustoa.


 • > Kuinka moni teistä on rikastunut, tai edes toimeen tullut, vain katselemalla kukkasia ja lintuja?

  Tuo Raamatun kohta puhuu siitä, ettei pidä murehtia. Oletko sinä saavuttanut jotain murehtimalla?

  • Ilman rahaa on vaikea elää. Raamattu on yli 2000 vuotta vanha kirja jonka tekstiä on manipuloitu rooman vallan aikana ja sieltä on poistettu siihen kuuluneita osia. Koko teos tulisi päivittää 2000- luvulle sopivaksi, emme me elä enää samanlaisessa yhteiskunnassa kuin sen kirjoittamisen aikoihin. Ei metsässä asuminen ilman rahaa ja ruokaa onnistu keneltäkään.
   Kyllä se rahan vähyys murehduttaa nykyisin monia. Ei tee mieli nauraa ja olla iloinen jos asiat eivät ole hyvin.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ilman rahaa on vaikea elää. Raamattu on yli 2000 vuotta vanha kirja jonka tekstiä on manipuloitu rooman vallan aikana ja sieltä on poistettu siihen kuuluneita osia. Koko teos tulisi päivittää 2000- luvulle sopivaksi, emme me elä enää samanlaisessa yhteiskunnassa kuin sen kirjoittamisen aikoihin. Ei metsässä asuminen ilman rahaa ja ruokaa onnistu keneltäkään.
   Kyllä se rahan vähyys murehduttaa nykyisin monia. Ei tee mieli nauraa ja olla iloinen jos asiat eivät ole hyvin.

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/15782259/elakaa-hiljaisina-ja-tehkaa-tyota-kasillanne

   Ei keskustelussa hiukan sivuttiin huomiotasi, että tilanne on muuttunut.
   Raamatussa kerrotaan Johannes Kastajasta, joka söi hunajaa ja heinäsirkkoja. Pukeutui kameliturkikseen.

   Markuksen evankeliumi:
   1:6 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.


 • Ärsyttää...
  Kun jengi vaa huutelee lainauksia raamatusta, jotka hädin tuskin liittyvät hatarasti keskusteluun.

  Hihhulitkin käy töissä, ja stressaa ja hakee toimeentuloa eikä vaan chillaile ja rakasta, vastoin Jessen ohjeita. Hurskaimpia lienee ne yhteiskunnan loiset jotka saa Jumalan/KELAN armosta toimeentulonsa ja oikeesti voivat vaan rötvätä ja haistella qkkasia ja poltella pilveä. Ehkä ne on niitä pakanakansoja, jotka tottelee tietämättään lakia.

  En tiiä kummat on pahempia, fanaattiset hihhulit, vai fanaattiset hihhuleiden vastustajat/ateistit.
  Kummatkin sortuu samaan, eli toisten tuomitsemiseen. Ateisteista kuitenkin on sanottava, että eipä ole niitä ovella näkynyt näkemystänsä tuputtamassa, änkemässä flaiereita postiluukusta sisään... Piste ateisteille.

  Miksei uskovaiset, ruokoilun ja hurskastelun sijasta, ihan oikeesti olis toisilleen ja muillekkin hyviä ihmisiä? Mä väitän että helpommin hyvät tyypit jotka auttaa lähimmäistänsä, olipa ne kuinka rikkaita ja menestyneitä tahansa, pääsis paratiisiin ku köyhät kärsivät mulkut jotka vaan naapureitansa moittii uskon puutteesta.

  Yhteenvetona: Ootte kaikki väärässä. Todennäköisesti Ukko, Tapio ja Ahti on esimerkiksi parempia jumalia joita seurata, ja varmaan nekin on olemattomia.

  • Hurskas kurjuus?
   Yllä tuli esille Jeesuksen puheesta alkutekstiversiosta asti, että kielsi työskentelemästä maallisen leivän eteen.

   https://biblehub.com/multi/john/6-27.htm
   https://biblehub.com/greek/ergazesthe_2038.htm

   Mikä nyt estää ajattelemasta peliteorian mukaan, tai porvarillisesti, että uskovien pitää panna raha poikimaan mieluummin, kuin pyrkiä orjaksi tai palkkatyöhön, tai vastaanottamaan avustuksia tahoilta, jotka sosialistisella kateudella rosvoavat veroja, viimeisen käskyn vastaisesti?

   2.Mooseksen kirja:
   20:17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

   Kuinka moni muistaa ihmisoikeuksien julistusta? Oliko siellä jotain sellaista, että ihmisellä on oikeus omalla työllään kartuttaa varallisuuttaan ja tienata toimeentulonsa? Onko tuo julistus toisaalta hippi-Jeesuksen neuvojen vastainen, ja toisaalta millä oikeudella kukaan verottaa näitä asioita - jos nämä ovat ihmisoikeuksia?!


  • Anonyymi kirjoitti:

   Hurskas kurjuus?
   Yllä tuli esille Jeesuksen puheesta alkutekstiversiosta asti, että kielsi työskentelemästä maallisen leivän eteen.

   https://biblehub.com/multi/john/6-27.htm
   https://biblehub.com/greek/ergazesthe_2038.htm

   Mikä nyt estää ajattelemasta peliteorian mukaan, tai porvarillisesti, että uskovien pitää panna raha poikimaan mieluummin, kuin pyrkiä orjaksi tai palkkatyöhön, tai vastaanottamaan avustuksia tahoilta, jotka sosialistisella kateudella rosvoavat veroja, viimeisen käskyn vastaisesti?

   2.Mooseksen kirja:
   20:17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

   Kuinka moni muistaa ihmisoikeuksien julistusta? Oliko siellä jotain sellaista, että ihmisellä on oikeus omalla työllään kartuttaa varallisuuttaan ja tienata toimeentulonsa? Onko tuo julistus toisaalta hippi-Jeesuksen neuvojen vastainen, ja toisaalta millä oikeudella kukaan verottaa näitä asioita - jos nämä ovat ihmisoikeuksia?!

   Mammonan palvojat eivät palvele Jumalaa.

   Ihmisoikeuksien perustana on nimenomaan Jumalalta saatu ilmoitus kaikkien sielujen tasavertaisuudesta. Sekä kaikkien sielujen olevan arvokkaita.

   Ahneus ja rahanahneus tietenkin sotivat tätä ihmisoikeutta vastaan.

   Raha on perustaltaan velkaa, maalliselle omistajalle maksettua velkaa. Jumala taas antaa kaikille ilmaiseksi kaiken. Jumala ei peri velkaa, ei vaadi mitään.

   Rahamaailma ja nykykapitalismi ovat mahdollisimman kaukana Jumalasta. Pikemminkin ne ilmentävät kaikkia kuolemansyntejä. Pitävät syntejä hyveinään, kuinkas muutenkaan paholainen toimii.

   Kaikissa uskonnoissa on alun perin kielletty koronotto, mutta uskontojen rappeutuessa ne ovat hyväksyneet senkin.

   Millä oikeudella kukaan ottaa toiselta rahaa tai työtä tai mitään? Vahvemman oikeudella, väkivallan avulla, sotilasvoimat turvanaan, valtiovallan lainsäädännön avulla. Ne ovat harvainvaltaisen eliitin itse itselleen kahmimaa vallankäyttöä, sortovaltaa ja väkivaltaa, eikä niillä ole mitään tekemistä Jumalan kanssa.

   Viimeistä tuomiota odotellen...


  • Anonyymi kirjoitti:

   Mammonan palvojat eivät palvele Jumalaa.

   Ihmisoikeuksien perustana on nimenomaan Jumalalta saatu ilmoitus kaikkien sielujen tasavertaisuudesta. Sekä kaikkien sielujen olevan arvokkaita.

   Ahneus ja rahanahneus tietenkin sotivat tätä ihmisoikeutta vastaan.

   Raha on perustaltaan velkaa, maalliselle omistajalle maksettua velkaa. Jumala taas antaa kaikille ilmaiseksi kaiken. Jumala ei peri velkaa, ei vaadi mitään.

   Rahamaailma ja nykykapitalismi ovat mahdollisimman kaukana Jumalasta. Pikemminkin ne ilmentävät kaikkia kuolemansyntejä. Pitävät syntejä hyveinään, kuinkas muutenkaan paholainen toimii.

   Kaikissa uskonnoissa on alun perin kielletty koronotto, mutta uskontojen rappeutuessa ne ovat hyväksyneet senkin.

   Millä oikeudella kukaan ottaa toiselta rahaa tai työtä tai mitään? Vahvemman oikeudella, väkivallan avulla, sotilasvoimat turvanaan, valtiovallan lainsäädännön avulla. Ne ovat harvainvaltaisen eliitin itse itselleen kahmimaa vallankäyttöä, sortovaltaa ja väkivaltaa, eikä niillä ole mitään tekemistä Jumalan kanssa.

   Viimeistä tuomiota odotellen...

   Melko rankkaa tekstiä, mutta hankalaa tuohon olisi yrittää väitellä vastaan. - Miten sitten uskovan pitäisi pärjätä tuossa yhteiskunnan pelissä, mielestäsi, jos/kun se on räikeän erilainen kuin Raamatun arvot?

   1.Korinttolaiskirje:
   7:23 Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia.

   7:29 Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan,
   7:30 ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää,
   7:31 ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa.

   - Käyttävät maailmaa hyödyksensä?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Mammonan palvojat eivät palvele Jumalaa.

   Ihmisoikeuksien perustana on nimenomaan Jumalalta saatu ilmoitus kaikkien sielujen tasavertaisuudesta. Sekä kaikkien sielujen olevan arvokkaita.

   Ahneus ja rahanahneus tietenkin sotivat tätä ihmisoikeutta vastaan.

   Raha on perustaltaan velkaa, maalliselle omistajalle maksettua velkaa. Jumala taas antaa kaikille ilmaiseksi kaiken. Jumala ei peri velkaa, ei vaadi mitään.

   Rahamaailma ja nykykapitalismi ovat mahdollisimman kaukana Jumalasta. Pikemminkin ne ilmentävät kaikkia kuolemansyntejä. Pitävät syntejä hyveinään, kuinkas muutenkaan paholainen toimii.

   Kaikissa uskonnoissa on alun perin kielletty koronotto, mutta uskontojen rappeutuessa ne ovat hyväksyneet senkin.

   Millä oikeudella kukaan ottaa toiselta rahaa tai työtä tai mitään? Vahvemman oikeudella, väkivallan avulla, sotilasvoimat turvanaan, valtiovallan lainsäädännön avulla. Ne ovat harvainvaltaisen eliitin itse itselleen kahmimaa vallankäyttöä, sortovaltaa ja väkivaltaa, eikä niillä ole mitään tekemistä Jumalan kanssa.

   Viimeistä tuomiota odotellen...

   Jatkoin asian ajattelua siitä, mihin eilen jäin. Kun olin kirjoittanut ihmisoikeuksista.

   Kun hippi-Jeesus kielsi työskentelemästä maallisen leivän eteen, ja jos ihmisoikeuksien julistuksissa on tämän vastainen ajatus, niin onko se julistus kieroa kapitalismin ja sosialismin fuusiota, propagandaa, että ihmiset ajattelisivat orjan tavalla? Että kuka palkkaisi, pääsisikö orjaksi?

   Aivopestäänkö ihmiset koululaitoksissa neuroottisiksi suorittajiksi, jotka toistavat tylsiä rutiineja mukisematta, keksityn pakon takia? Ja se pakko hyödyttää ns. eliittiä, pankkiireja, poliitikkoja, kapitalisteja, jne?

   Jos ajatellaan vaikka julkisen sektorin byrokraattia, joka ottaa suuren asuntovelan. Muutamassa vuodessa velkapääoma kaksinkertaistuu. Raamatun oppien mukaan tuo velallinen on pankin orja. Siis julkisen sektorin työläinen repii yhteiskunnalta sen kaksinkertaisen määrän, jotta saisi asuntonsa. Työllä, joka on rahallisesti nettosaamista, ei rahan tuottamista yhteiskunnan rahapeliin - paitsi pankin kautta, pankin voitoksi.

   Tällaisten kuvioidenko takia jotkut pankit ovat valtavan rikkaita? miten voisi perustaa oman pankin tai oman valuutan? Pitääkö tulevaisuudessa, pedon merkin yhteiskunnassa, uskovilla olla oma valuuttansa?


  • Ihmiset aivopestään uskomaan että raha on ainoa tärkeä arvo tässä maailmassa. Työ on kaikki kaikessa ja työtä pitää tehdä kuolemasn saakka jotta elitti rikastuisi sinun työlläsi.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ihmiset aivopestään uskomaan että raha on ainoa tärkeä arvo tässä maailmassa. Työ on kaikki kaikessa ja työtä pitää tehdä kuolemasn saakka jotta elitti rikastuisi sinun työlläsi.

   Raamatun joissakin käännöksissä puhutaan, kuin rahalla saisi maailman huvituksia ties mitä. Kuin raha olisi yleisavaimena monenlaiseen.

   SAARNAAJA 10:19 Biblia (1776)
   Hauskuudeksi ateria laitetaan, ja viini ilahuttaa elämän; mutta raha kaiken hankkii.

   https://biblehub.com/multi/ecclesiastes/10-19.htm


 • Kuolleet haudataan vielä varmuuden vuoksi.

 • Sananlaskut:
  22:7 Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi.

 • Tällainenko on teidän ilosanomanne, että onnen tavoittelusta pitää luopua? Jos ihminen tulee uskoon 20-vuotiaana, niin sittenkö pitää tavoitella kurjuutta seuraavat 50-60 vuotta? Jotta olisi hurskas tai autuas? Eikö se ole sama kuin sanottaisiin: ei ole väliä, miten elää - voi vaikka lähteä heti murhaamaan kaikki vihamiehensä, jos kerran kurjuus on tavoitteena?

  1.Pietarin kirje:
  3:10 Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta,
  3:11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
  3:12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan."
  3:13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
  3:14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",
  3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
  3:16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
  3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

  - Keskustelun aloittajalla ei ole kurjuus tavoitteena. On syntynyt mystiikan mukaista ajatusmallia: kiitos Jumalalle, että Kristuksessa, joka minussa asuu, minulla on ymmärrystä, rikkautta, terveyttä, menestystä, kaikkea mitä elämiseen tarvitaan. Mutta tämä ei tarkoita mitään orjallista kilpajuoksua ristille Kristuksen kanssa. En laula lahkoissa että "ristiä rakastan nyt vain". Päinvastoin, Jeesuksen ristiinnaulitseminen on ollutta ja mennyttä. Hän on sijaisuhri, joka on jo toimitettu. Siitä pullasta rusinoina, ylösnousemuselämä on saatu uskovalle.

 • Ei tarvitse rikastua, riittää että Jeesus vetää mun puolesta käteen.

 • Tee työtä Jumalalle, niin Hän pitää sinusta huolta.

  Lue 4 Evankeliumia, kuuntele ja Tottele parhaasi mukaan kaikkea mitä JEESUS Sanoi ollaksesi Kristitty = Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi! esim:

  "Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Luukas 14:33.

  "Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Luukas 12:33.

  "Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Matteus 6:24. *jotkut käännökset käyttävät sanaa "rahaa" "mammonan" kohdalla.

  "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Markus 16:15.

  Kenenkään ei tarvitse eikä pidä työskennellä rahan tai katoavaisen ruuan eteen, vaan Jumalalle. Jumala huolehtii jokaisen tarpeista, jotka Hänelle työskentelee. Tällä tavalla voimme myös selvitä pedon merkki ja suuren ahdistuksen ajat. Tätä kutsutaan "Elää Uskosta".

  ÄLÄ koskaan ota pedon merkkiä! Lue Ilmestyskirja 13 ja varmuuden vuoksi Ilmestyskirja 22

  Dokumentti aiheeseen liittyen, Englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=B_foDpYGVJc

  Kaikki ilmaisia ja erittäin hyödyllisiä resursseja:

  truthseeking.co.uk / katso ainakin "freesources" ja "articles".

  Youtube soittolista, Jeesuksen Opetuksiin liittyen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSWJU8S4WD3gulrFr5tELMJUP7n_2H3mS

  Miten saada voitto seksuaalisesta synnistä: https://www.youtube.com/watch?v=1c-Km32ZpEQ

  Teot + Armo + Harmonia 3 osainen soittolista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSWJU8S4WD3jM6iESK-IKSBkNwhtWudKY

  Pyydän että jaat tätä jokaiselle mahdollisesti kiinnostuneelle jokapuolella, Kiitos! Rakkautta ja Rauhaa

  JUMALA Todella RAKASTAA meitä ja Tahtoo Pelastaa meidät kaikki !

  • Oletko luopunut kaikesta ja heitellyt ruumiinjäsenet menemään?
   Luuk
   14:33 Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.
   Mark
   9:43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.
   9:45 Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.
   9:47 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois.

   - Jeesuksen puheiden suhteen, jos missään, Raamattua kohtaan on syytä olla kriittinen.
   Paljon on hurskastelijoita, jotka pauhaavat tottelevansa Jeesusta kaikessa. Mielestäni se kuulostaa tekopyhältä hurskastelulta tai tietämättömältä.
   Jos lupailee, sitten on velvollinen:

   4.Mooseksen kirja:
   30:1 Ja Mooses puhui israelilaisille kaiken, mitä Herra oli Mooseksen käskenyt puhua.
   30:2 Ja Mooses puhui Israelin sukukuntien päämiehille sanoen: "Näin on Herra käskenyt:
   30:3 Jos joku tekee lupauksen Herralle tahi valalla vannoen sitoutuu kieltäytymään jostakin, älköön hän rikkoko sanaansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut.

   jne.


Ketjusta on poistettu 3 sääntöjenvastaista viestiä.