Patmos kerää nyt rahaa Pohjois Korean nälkää näkevälle kansalle.

Anonyymi

Mark 6:37 Jeesuksen sanaan vedoten. Mutta kun luemme tekstiä niin huomaamme että kansa oli kuunnellut Jeesuksen saarnaa "autiossa paikassa"
Eikä heillä ollut ruokaa,
Mutta hän vastasi heille ja sanoi:
"Antakaa te heille syödä."
Niin he sanoivat hänelle:
"Lähdemmekö ostamaan leipää kahdellasadalla denarilla antaaksemme heille syödä?"
Kun taas P-Koreassa ei saa edes Jeesus nimessä julistaa, niin eikös tässä ole ristiriitainen tilanne?

27 kommenttia

Vastaukset

 • Ps.146:7. Hes.18:7. 18:16 ei sorra toista, ei ota panttia ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,

  • KR 1933/-38 Psalmit:
   146:1 Halleluja! Ylistä, minun sieluni, Herraa.
   146:2 Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän.
   146:3 Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa.
   146:4 Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.
   146:5 Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa,
   146:6 häneen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti,
   146:7 joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille. Herra vapauttaa vangitut,
   146:8 Herra avaa sokeain silmät, Herra nostaa alaspainetut, Herra rakastaa vanhurskaita.
   146:9 Herra varjelee muukalaiset, holhoo orvot ja lesket, mutta jumalattomain tien hän tekee mutkaiseksi.
   146:10 Herra on kuningas iankaikkisesti, sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!

   Hesekiel:
   18:1 Ja minulle tuli tämä Herran sana:
   18:2 "Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maasta: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'? >> Jakeen lisätiedot
   18:3 Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa.
   18:4 Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.
   18:5 Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden:
   18:6 ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa, ei ryhdy naiseen, joka on kuukautistilassa,
   18:7 ei sorra toista, vaan antaa takaisin velanpantin, ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,
   18:8 ei anna rahaansa korolle, ei ota voittoa, vaan pidättää kätensä vääryydestä, tekee oikean tuomion miesten välillä,
   18:9 vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani, niin että tekee sitä, mikä oikein on - hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää, sanoo Herra, Herra.
   18:10 Mutta jos hänelle on syntynyt poika, väkivaltainen, verenvuodattaja, joka tekee yhtäkin näistä,
   18:11 mitä hän itse ei ole tehnyt: syö uhrivuorilla, saastuttaa lähimmäisensä vaimon,
   18:12 sortaa kurjaa ja köyhää, riistää ja raastaa, ei anna takaisin panttia, luo silmänsä kivijumaliin, tekee kauhistuksia,
   18:13 antaa rahansa korolle ja ottaa voittoa - saisiko tämä elää? Ei hän saa elää: kaikkia näitä kauhistuksia hän on tehnyt, hänet on kuolemalla rangaistava; hän on verivelan alainen.
   18:14 Mutta katso, jos tälle on syntynyt poika ja hän näkee kaikki isänsä synnit, jotka tämä on tehnyt - näkee ne eikä tee sellaisia:
   18:15 ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa,
   18:16 ei sorra toista, ei ota panttia, ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,
   18:17 pidättää kätensä kurjasta, ei ota korkoa eikä voittoa, vaan tekee minun oikeuksieni mukaan, vaeltaa käskyjeni mukaan - hänen ei ole kuoltava isänsä syntivelan tähden, hän totisesti saa elää.
   18:18 Hänen isänsä taas kun teki väkivallan töitä, riisti ja raastoi veljeltänsä ja teki kansansa keskuudessa sitä, mikä ei ole hyvää, niin katso, hänen oli kuoltava syntivelkansa tähden.
   18:19 Ja vielä te kysytte: 'Minkätähden ei poika kanna isän syntivelkaa?' Kun poika on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, noudattanut kaikkia minun käskyjäni ja tehnyt niitten mukaan, hän totisesti saa elää. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.
   18:20 Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa.
   18:21 Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava.
   18:22 Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää.
   18:23 Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?


  • "Ps.146:7. Hes.18:7. 18:16 ei sorra toista, ei ota panttia ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta"

   hyvä vastaus


  • Tehkää Hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille!


 • kuka uskoo

  • 18:29 Mutta Israelin heimo sanoo: 'Herran tie ei ole oikea.' Minunko tieni eivät olisi oikeat, te Israelin heimo? Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat!
   18:30 Niinpä minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra. Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi.
   18:31 Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo?
   18:32 Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää."


 • Pohjois Korea oli ennen Kimin kommunistista hallintoa oli osittain kristillinen valtio ainakin nimellisesti näin muistelen lukeneeni jostakin. Mutta, nyt Jeesuksen vaikuttama uskoa vainotaan. Aivan niin kuin islamilaisissa maissa.
  Roomalaiskirje: KR 1933/-38 mukaan.
  15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla
  ja rauhalla uskossa,
  niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

 • MELLERI ASUU mallorgalla EI koreasssa

 • Job.39:3 Kuka hankkii ravinnon kaarneelle, kun sen poikaset huutavat Jumalan puoleen ja lentävät sinne tänne ruokaa vailla? Ps.145:15 Kaikki silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Ps.147:9 ja antaa ruuan eläimille, kaarneen pojillekin, kun he huutavat. Ps.104:27 Ne kaikki odottavat sinua, että antaisit heille ruuan ajallansa. Ps.136:25 häntä, joka antaa ravinnon kaikille lihalle, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

 • Matt.15:36 Ja hän otti seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Alaviite:14:19 Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Mark.6:41 Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen kansan eteen pantavaksi; myöskin ne kaksi kalaa hän jakoi kaikille. Siis kaksi kalaa, viiteentuhanteen osaan.

 • Hagg.1:9-10 Te odotatte paljon, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa.

 • Miljonäärimellerille taitaa jäädä pari ropoa omaankin taskuun tästä keräyksestä.

  • Leo Meller on teoillaan jo tukkinut ymmärtämättömien suut.

   KR 1933/-38 1Piet. 2:15
   sillä se on Jumalan tahto,
   että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä


  • Totta kai. Ja myös pikku desantille.


 • 1Piet.2:15 Biblia (1776) Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvällä työllä tukitsette hulluin ja tyhmäin ihmisen suun. Matt.5:22 Sillä minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: Sinä tyhjänpäiväinen, an ansainut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: Sinä hullu, on ansainut helvetin tulen. 3Moos.19:17. Ps.4:5.

 • Pohjoiskorea on jeesustelua ilman jumalaa, eihän jeesustelu ketään elätä.

 • Myös Häkkinen sai maistaa mustamaalaamiselta vaikuttavaa kampanjointia, kun hän hiippakuntadekaanina joutui Tuomiokapitulin lähentelyn kantelun kohteeksi. Kantelun takana oli pastori Erkki O. Auranen, jonka mukaan Häkkinen ei ole vaalikelpoinen, koska tämä olisi kantelijan mukaan kieltänyt uskovansa, uskontunnustuksen kirkkojärjestyksen edellyttämällä tavalla. Siis kirkkojärjestys, ohittaa Raamatun sanan. Matt.12:37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syyliseksi.

 • Pohjois-Korean nälkä on täysin maan hallituksen syytä, joten suomalaismummojen roposet eivät auta ongelmassa yhtään. Nämä Patmoksen hoopoilutkin ovat itse asiassa epäsuoraa tukea Kimien jumalsuvun vallalle.

 • 5Moos.23:21-22 Biblia (1776) Kuin Herralle sinun Jumalalles lupauksen lupaat, niin älä viivytä maksaa sitä; sillä Herra sinun Jumalas on sen totisesti vaativa sinulta, ja se on synti. Vaan jollet sitä lupaa, niin ei ole sinulla syntiä.

 • Kovaa pisnestä. Avustusjärjestöt keräävät 80% rahoista itselleen. Pohjois-Koreaan jää loput. Sama homma kaikilla vastaavilla, keräyskulut saa vähentää, ilman että joutuu huijarin kirjoihin.

 • Suomen rivi luterilaiset kiroavat ja käyttävät alkoholiin ja huumeisiin suurimman osan tuloistaan.
  Mutta, jos joku alkaa tehdä jotain konkreettista hädänalaisen kansan nälkää näkevien avustamisessa, niin siinäpä vasta meteli alkaa.

  KR 1933/-38 Sananl. 19:17
  Joka vaivaista armahtaa,
  se lainaa Herralle,
  ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa.

  Sananlaskut:
  25:21 Jos vihamiehelläsi on nälkä,
  anna hänelle leipää syödä,
  ja jos hänellä on jano,
  anna hänelle vettä juoda.

  Roomalaiskirje: 12:20
  Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä,
  ruoki häntä,
  jos hänellä on jano,
  juota häntä,
  sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle."

 • 1Kun.17:14 Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivää asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. 1Kun.17:16

 • Näin Melleri kirjoittaa. Karitsa mainitaan Ilmestyskirjan ulkopuolella ainoastaan neljä kertaa koko Uudessa testamentissa. Mutta hämmästävää nähdä, että Ilmestyskirjan sivulla isoilla kirjaimilla alkavaa erisnimeä "Karitsa" käytetään kaksikymmentäkuusi kertaa. Raamatun haku löysi, Ilmestyskirjasta nimen Karitsa 32 kertaa, ja kerran pienellä kirjaimella. Ilm.13:11. Uudessa testamentissa löytyy Karitsa nimi, kaksi kertaa, isolla kirjaimella, ja kaksi kertaa pienellä kirjaimella. Joh.1:29. 1:36 "Karitsa". Ap.t.8:32. 1Piet.1:19 "karitsa".

  • KR 1933/-38 käännöksessä Karitsa sanoja esiintyy ilmestyskirjassa 36 kertaa ja ainoastaan kaksi muualla uudessa testamentissa.

   Kirkon 92-raamattu ei ole luotettava.
   En ymmärrä miksi esimerkiksi hellarit eivät lähteneet pois käännös-"komissiosta" samaan aikaan kun Battistien Jouko Neulanen siitä erosi.

   Tuo -92 versio raamattu sai aikaan jumalattomuuden vyöryn maahamme.


 • KR 1933/-38 Joh. 1:29
  Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan luokseen
  ja sanoi:
  "Katso,
  Jumalan Karitsa,
  joka ottaa pois maailman synnin!

  1:30 Tämä on se,
  josta minä sanoin:
  'Minun jälkeeni tulee mies,
  joka on ollut minun edelläni,
  sillä hän on ollut ennen kuin minä.'

  1:31 Ja minä en tuntenut häntä;
  mutta sitä varten,
  että hän tulisi julki Israelille,
  minä olen tullut vedellä kastamaan."

  1:32 Ja Johannes todisti sanoen:
  "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen,
  ja se jäi hänen päällensä.

  1:33 Ja minä en tuntenut häntä;
  mutta hän,
  joka lähetti minut vedellä kastamaan,
  sanoi minulle:
  'Se,
  jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan
  ja jäävän,
  hän on se,
  joka kastaa Pyhällä Hengellä.'

  1:34 Ja minä olen sen nähnyt
  ja olen todistanut,
  että tämä on Jumalan Poika."

  Totisesti Aamen!

 • Ne rahat ei koskaan mene perille hätää näkeville. Pohjois-Korea on roistovaltio.

  t. ateisti

 • Et syö mun leipää tai saat turpaan.

Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.