Kokoomuksen Jukka Kopra kirjoittaa sananvapaudesta

Anonyymi

Tuntuu, että Suomeen on syntynyt joidenkin tiedostavien piirien eliitti, joka valvoo aktiivisesti erilaisia mielipiteitä ja kertoo mitä tietyistä asioista voi sanoa.

Jos joku esittää väärän mielipiteen esimerkiksi maahanmuuttajista tai seksuaalisista vähemmistöistä, voi edessä olla vähintään julkinen tuomio tai jopa tutkintapyyntö. Poliisin on pakko tutkia ja viimeistään valtakunnansyyttäjä toimii.

Kun aktiivisesti politiikassa vaikuttava maahanmuuttaja sanoo, että kaikki tiettyä puoluetta äänestävät ovat rasisteja, ketään ei loukata. Valtakunnansyyttäjää asia ei kiinnosta, eikä tiedostavien kansalaisten joukko herää.

Juuri julki tullut valtakunnansyyttäjän päätös kansanedustaja Päivi Räsäsen pamfletista vuodelta 2004 kuvaa tätä kehitystä. Edes uskonnosta, ainakaan kristinuskosta, ei näköjään saa esittää omaa kantaansa. Ei, sillä se saattaa loukata.

En ota kantaa Räsäsen kirjoituksen sisältöön, mutta puolustan hänen, kuten kaikkien muidenkin suomalaisten oikeutta sananvapauteen. Sitä vapautta ei kukaan saa viedä pois. Tappo vanhenee rikoslain mukaan 20 vuodessa, mielipide valtakunnansyyttäjän tulkinnan mukaan vasta silloin kun kirjoitettua tekstiä ei voi enää lukea. Tämän tulkinnan mukaan ”väärä mielipide” voidaan rinnastaa murhaan, joka ei vanhene koskaan.

Suomessa on jälkeenpäin ihmetelty suomettuneisuuden ajan sensuurijärjestelmää. Suomessa vallitsi silloin yksi totuus tietyistä asioista. Jos olit eri mieltä, sait ulkopoliittisesti epäluotettavan leiman. Se leima ei lähtenyt ilman perusteellista katumusta. Tuon ajan en luullut enää koskaan palaavan, mutta ihmeellistä kyllä, sensuuri vaikuttaa olevan täällä taas.

Olen huolissani myös tiedotusvälineistä, sillä ne näyttävät hyväksyneen nykyisen kehityksen. Valitettavan usein ne harjoittavat agendajournalismin lisäksi myös itsesensuuria, joko tiedostaen tai tiedostamattaan.

-us-

68

290

Vastaukset

 • Kokoomuksen Heikki Vestmanin mukaan kiistanalaisia näkemyksiä pitää sietää.

  – Pörröiset ja ”yleisesti hyväksytyt” näkemykset harvemmin tarvitsevat sanan- ja uskonnonvapauden suojaa. Sen sijaan juuri kiistanalaiset, jopa loukkaavat näkemykset tarvitsevat, kokoomuksen kansanedustaja ja juristi Heikki Vestman toteaa Twitterissä.

  – Loukkaantumisen sietäminen on hinta, joka vapaasta yhteiskunnasta on jokaisen maksettava #sananvapaus, hän jatkaa.

  Heikki Vestman viittaa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja entisen ministerin Päivi Räsäsen vuonna 2004 julkaisemasta pamfletista valtakunnansyyttäjän päätöksellä käynnistettyyn rikostutkintaan. Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että Räsänen on kirjoituksellaan ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” halventanut homoseksuaaleja ihmisarvoa alentavalla tavalla ja syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

  Vestman korosti tiistaina Facebookissa, että kyse ei ole siitä, onko Räsäsen kanssa samaa vai eri mieltä itse asiasta.

  – Itsekin olen eri mieltä Räsäsen kanssa itse asiasta. Mutta sillä ei ole merkitystä. Kyse on jokaisen oikeudesta tunnustaa omaa vakaumusta.

  Heikki Vestmanin mukaan valtakunnansyyttäjän näkemys, että Räsäsen 15 vuotta sitten julkaisema kirjoitus on ”jatkuva” rikos, on käsittämätön.

  – Tappokin vanhentuu 20 vuodessa! Käydäänkö seuraavaksi kirjastot läpi ja joutuvatko esimerkiksi Lutherin sopimattomat tekstit rovioille?

  • Räsänen ei nyt oikein ole tajunnut mitä sananvapaus tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä että hän voi ladella älyttömyyksiä suu hölöttäen


  • Anonyymi kirjoitti:

   Räsänen ei nyt oikein ole tajunnut mitä sananvapaus tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä että hän voi ladella älyttömyyksiä suu hölöttäen

   Se nimenomaan tarkoittaa sitä, että saa sanoa mielipiteensä, vaikkei se kaikkia miellyttäisikään.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Räsänen ei nyt oikein ole tajunnut mitä sananvapaus tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä että hän voi ladella älyttömyyksiä suu hölöttäen

   Laki ei kiellä älyttömyyksien latelua. Et sinäkään lakia riko kun täällä suutasi soitat.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Se nimenomaan tarkoittaa sitä, että saa sanoa mielipiteensä, vaikkei se kaikkia miellyttäisikään.

   Vihervasemmisto kieltää sanannvapauden muilta kuin itseltään.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Vihervasemmisto kieltää sanannvapauden muilta kuin itseltään.

   Sananvapaus voidaan saavuttavaa vain asettamalla SDP:n johtajat vastuuseen kansalaisoikeusloukkauksista ja ihmisoikeusrikoksista


  • Esim. Lutherin "Juutalaisista ja heidän valheistaan" 1500-luvulta löytyy netistä kuten 1900-luvun alussa kirjoitettu Siionin viisaiden pöytäkirjatkin selvällä suomenkielellä. Ja paljon muuta mielenkiintoista luettavaa vielä kun saa tavikset lukea niitä ennenkuin sensuuri tulevaisuudessa iskee.
   Kyllä siinä pitkää leipää riittää poliisille, syyttäjälle ja lakihenkilöille loppuelämäksi niitä kaikkia setviessä.


  • Kiistanalaisia näkemyksiä pitää sietää sikäli kuin niitä esittäessä ei rikota lakia. Eivätkä ne vaaranna yleistä turvallisuutta.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Laki ei kiellä älyttömyyksien latelua. Et sinäkään lakia riko kun täällä suutasi soitat.

   Laissa on kyllä määritelty varsin tarkkaan millaiset älyttömyydet täyttävät rikoksen tunnusmerkistön.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Vihervasemmisto kieltää sanannvapauden muilta kuin itseltään.

   Ei vihervasemmisto, vaan Suomen laki. Kannattaa vähän sivistää itseään, ettei tyhmyyksissään päädy poseen.


  • Whaaat!!?? Menkää muualle läyhäämään juttujanne! Katsoitteko edes osaketta mistä täällä puhutaan!? Joten..pst.......pst.....pst...(häipykää..)


  • Anonyymi kirjoitti:

   Laissa on kyllä määritelty varsin tarkkaan millaiset älyttömyydet täyttävät rikoksen tunnusmerkistön.

   Kyllä, mm. murha, varkaus, petos, ylinopeus ja väkivalta.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Räsänen ei nyt oikein ole tajunnut mitä sananvapaus tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä että hän voi ladella älyttömyyksiä suu hölöttäen

   Ei hölöttäminkään olisi rikos.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ei hölöttäminkään olisi rikos.

   on se jos pilkkaa homoja


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ei vihervasemmisto, vaan Suomen laki. Kannattaa vähän sivistää itseään, ettei tyhmyyksissään päädy poseen.

   Laki on niinkuin sitä luetaan. Siksi on oltava tarkkana, miten ajan hengessä tulkitaan lakia, ettei jouduta derkkulaan.


  • Anonyymi kirjoitti:

   on se jos pilkkaa homoja

   Kuka on pilkannut homoja? Homothan sanovat itseitään ylpeiksi. Vai mistä luulet Gay Priden tulevan?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Räsänen ei nyt oikein ole tajunnut mitä sananvapaus tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä että hän voi ladella älyttömyyksiä suu hölöttäen

   NO KERRO SINÄ MEILLE KAIKILLE KOSKA OLETAT YMMÄRTÄVÄSI SANAVAPAUDEN,MITÄ SE NYKYAJAN SUOMESSA MERKITSEE.KERRO HYVIN SEIKKAPERÄISESTI,ETTÄ ME TAVALLISET KANSALAISET SEN YMMÄRRÄMME.tOTUUDEN PUHUMINEN ON ILMEISESTI KUITENKI SE,MISTÄ SUURIN VAARA ON JOUTUA RANGAISTAVAKSI.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Vihervasemmisto kieltää sanannvapauden muilta kuin itseltään.

   Näin se näyttää menevän,Että se siitä sanavapaudesta.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Räsänen ei nyt oikein ole tajunnut mitä sananvapaus tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä että hän voi ladella älyttömyyksiä suu hölöttäen

   Kansaan ollaan kohdistamassa totalitaarista valvontaa uuden valmisteilla olevan GPS valvonnan kera. Suomi on EU -koe alue jossa jatkuvan vainonnan tehoa kokeillaan ihmiskuntaan.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Se nimenomaan tarkoittaa sitä, että saa sanoa mielipiteensä, vaikkei se kaikkia miellyttäisikään.

   Väärin. Mielipiteet voivat olla ihan mitä tahansa, ja sananvapaus nimenomaan EI tarkoita sitä, että saa sanoa ihan mitä tahansa ilman, että tulee seurauksia. Sananvapaushan tarkoittaa aivan eri asiaa kuin sitä, että mitä "saa sanoa", sillä se koskee VAPAUTTA ENNAKKOSENSUURISTA, ja kun Räsänen on kerran päässyt suustaan asiansa ulos päästämään niin mikään ennakkosensuuri ei ole häntä näissä tapaksissa koskenut. On sitten tyystin toinen asia, että mitä jo sanotuista asioista voi seurata juridisesti, ja sananvapaudesta käytännössä seuraa se, että sanomisistaan voi joutua vastuuseen.


 • Kepun Mikko Kärnä laittaa vielä paremmaksi. Peteliuksesta.

  Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Mik­ko Kär­nä häm­mäs­te­lee val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän pää­tös­tä käyn­nis­tää esi­tut­kin­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja Päi­vi Rä­sä­ses­tä (kd.) tä­män 15 vuot­ta van­han kir­joi­tuk­sen ta­kia.

  Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä kat­soi, et­tä kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan ei van­he­ne, mi­kä­li ai­neis­to on edel­leen saa­ta­vil­la.

  – Pää­tös­tä on vai­ke­aa ym­mär­tää jos sitä pei­laa sa­nan­va­pau­teen. Eri­tyi­sen vai­ke­aa sitä on kui­ten­kin ym­mär­tää yh­den­ver­tai­suu­den nä­kö­kul­mas­ta, Kär­nä kat­soo kan­na­no­tos­saan.

  Kär­nän mu­kaan sa­mal­la lo­gii­kal­la pi­täi­si tut­kia myös ny­kyis­tä vih­rei­den kan­sa­ne­dus­ta­jaa Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius­ta sekä Yleä.

  – Kaik­ki van­hat Pult­ti­boi­sit ovat edel­leen Ylen Aree­nas­sa saa­ta­vil­la ja ne to­del­la­kin si­säl­tä­vät ny­ky­kä­si­tyk­sen mu­kaan kii­hot­ta­mis­ta eri kan­san­ryh­miä vas­taan. En­sim­mäi­se­nä tu­le­vat mie­leen saa­me­lai­set ja ro­ma­nit. Mil­loin­ka­han val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä päät­tää tä­män tut­kin­nan aloit­ta­mi­ses­ta?

  Kär­nä ko­ros­taa, et­tä val­ta­kun­nan­syyt­tä­jäl­lä on täy­si va­paus toi­mia ku­ten toi­mii.

  – Vi­ra­no­mai­nen toi­mii va­paas­ti, mut­ta pa­hoin pel­kään et­tä nyt va­lit­tu toi­min­ta­lin­ja joh­taa ai­van ab­sur­dei­hin ti­lan­tei­siin. Ha­lu­am­me­ko to­del­la­kin sen­su­roi­da van­ho­ja kir­jo­ja, elo­ku­via tai sar­jo­ja?

  Kär­nä sa­noo ole­van­sa var­ma, et­tä jo­kai­ses­ta Suo­men kir­jas­tos­ta löy­tyy ai­neis­toa, jon­ka voi­daan ny­ky­kä­si­tyk­sen mu­kaan kat­soa ole­van kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan.

  – Käyn­nis­täm­me­kö siis jat­kos­sa esi­tut­kin­to­ja kir­jas­to­ja vas­taan ja vaa­dim­me täl­lai­sen ai­neis­ton pois­ta­mis­ta? Kyl­lä tämä nyt va­li­tet­ta­vas­ti tuo mie­leen nat­si-Sak­san kir­ja­ro­vi­ot, ei­kä mi­tään muu­ta. Joku jär­ki tä­hän on löy­dyt­tä­vä, kan­sa­ne­dus­ta­ja puus­kah­taa.

 • Poliitikot ottavat tähän kantaa lähinnä poliittisessa tarkoituksessa, ei kannata kuvitella että heidän kantansa olisi se oikea.

  Poliitikot (eduskunta) toki on se paikka missä lainsäädäntö vahvistetaan mutta lakien mukaan annettavista ratkaisuista päättää riippumaton oikeuslaitos. Kuten tietysti demokratiassa pitää ollakin.

  • Kär­nän mu­kaan sa­mal­la lo­gii­kal­la pi­täi­si tut­kia myös ny­kyis­tä vih­rei­den kan­sa­ne­dus­ta­jaa Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius­ta sekä Yleä.

   – Kaik­ki van­hat Pult­ti­boi­sit ovat edel­leen Ylen Aree­nas­sa saa­ta­vil­la ja ne to­del­la­kin si­säl­tä­vät ny­ky­kä­si­tyk­sen mu­kaan kii­hot­ta­mis­ta eri kan­san­ryh­miä vas­taan. En­sim­mäi­se­nä tu­le­vat mie­leen saa­me­lai­set ja ro­ma­nit. Mil­loin­ka­han val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä päät­tää tä­män tut­kin­nan aloit­ta­mi­ses­ta?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kär­nän mu­kaan sa­mal­la lo­gii­kal­la pi­täi­si tut­kia myös ny­kyis­tä vih­rei­den kan­sa­ne­dus­ta­jaa Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius­ta sekä Yleä.

   – Kaik­ki van­hat Pult­ti­boi­sit ovat edel­leen Ylen Aree­nas­sa saa­ta­vil­la ja ne to­del­la­kin si­säl­tä­vät ny­ky­kä­si­tyk­sen mu­kaan kii­hot­ta­mis­ta eri kan­san­ryh­miä vas­taan. En­sim­mäi­se­nä tu­le­vat mie­leen saa­me­lai­set ja ro­ma­nit. Mil­loin­ka­han val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä päät­tää tä­män tut­kin­nan aloit­ta­mi­ses­ta?

   Nimenomaan Kärnän (poliitikon) logiikalla.

   Pointti ylläolevasta kommentistani meni siis täysin ohi sinulta.


  • Niin mutta kaikeksi onneksi on olemassa riippumaton (vähän kylmä nyt käyttää) viisauden lähde suomikanavalla jossa ruostumatonta viisauttaan meille jakavat pyyteettömästi ilman isompia korvauksia muutamat itse ittsensä toki valinneet opastajat kuten nyt tässä yllä hyvä esimerkki jonka kulumatonta viisautta saamme ihailla ja se on saatavilla ihan mailman loppuun asti tai siihen asti ainakin kun google räjähtää omaan suuruuteensa.

   oi aikoja ja tapoja.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kär­nän mu­kaan sa­mal­la lo­gii­kal­la pi­täi­si tut­kia myös ny­kyis­tä vih­rei­den kan­sa­ne­dus­ta­jaa Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius­ta sekä Yleä.

   – Kaik­ki van­hat Pult­ti­boi­sit ovat edel­leen Ylen Aree­nas­sa saa­ta­vil­la ja ne to­del­la­kin si­säl­tä­vät ny­ky­kä­si­tyk­sen mu­kaan kii­hot­ta­mis­ta eri kan­san­ryh­miä vas­taan. En­sim­mäi­se­nä tu­le­vat mie­leen saa­me­lai­set ja ro­ma­nit. Mil­loin­ka­han val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä päät­tää tä­män tut­kin­nan aloit­ta­mi­ses­ta?

   Monelle tulee kuumat paikat kun aletaan pöyhiä Ylen ja maikkarin arkistoja.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kär­nän mu­kaan sa­mal­la lo­gii­kal­la pi­täi­si tut­kia myös ny­kyis­tä vih­rei­den kan­sa­ne­dus­ta­jaa Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius­ta sekä Yleä.

   – Kaik­ki van­hat Pult­ti­boi­sit ovat edel­leen Ylen Aree­nas­sa saa­ta­vil­la ja ne to­del­la­kin si­säl­tä­vät ny­ky­kä­si­tyk­sen mu­kaan kii­hot­ta­mis­ta eri kan­san­ryh­miä vas­taan. En­sim­mäi­se­nä tu­le­vat mie­leen saa­me­lai­set ja ro­ma­nit. Mil­loin­ka­han val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä päät­tää tä­män tut­kin­nan aloit­ta­mi­ses­ta?

   Pulttiboissien osalta syyllisiä eivät lain mukaan ole vain kalliala ja petelius, sillä he eivät asettaneet videoita esille. Se oli YLE joka asetti ne videot yleisön nähtäville

   YLE:n toimitusjohto on syyllistynuyt viharikoksiin


  • Anonyymi kirjoitti:

   Monelle tulee kuumat paikat kun aletaan pöyhiä Ylen ja maikkarin arkistoja.

   :)))


  • Anonyymi kirjoitti:

   Pulttiboissien osalta syyllisiä eivät lain mukaan ole vain kalliala ja petelius, sillä he eivät asettaneet videoita esille. Se oli YLE joka asetti ne videot yleisön nähtäville

   YLE:n toimitusjohto on syyllistynuyt viharikoksiin

   Ketkä olivat Ylellä vastuussa Velipuolikuun esittämisestä?

   Jos he ovat elossa, heidät tulee asettaa vastuuseen viharikoksista


  • Poliitikkojen tehtävä on tehdä politiikkaa, eli tehdä päätöksiä kansalaisia koskevia asioita. Viestistäsi saa sellaisen käsityksen, että jos poliitikko ottaa kantaa johonkin asiaa poliittisessa tarkoituksessa, eli tarkoituksena on hoitaa kansalaisia koskevia asioita, on se jotenkin negatiivista. Oletko sitä mieltä, että poliitikkojen pitäisi ajaa vain omaa etuaan, eikä ottaa kantaa poliittisessa tarkoituksessa?

   Jos kansanedustajat näkevät, että heidän säätämäänsä lakia käytetään eri tarkoitukseen kuin he ovat sen tarkoittaneet, on poliitikkojen tehtävä muuttaa lakia. Lakeja muutetaan jatkuvasti, kun katsotaan, että ne eivät toimi kuten on ajateltu tai kun tarve muutokselle tulee vaikkapa EU-direktiivien vaatimuksesta. Se on sitä poliitikon työtä, ja mm. silloin tarvitaan kannanottoja poliittisessa tarkoituksessa.


 • Kopra ja Kärnä kerää kannatuspisteitä. Samat naamat kannattaa Päivin oikeutta mielipiteeseensä, mutta Ohisalolle he eivät sitä antaisi.
  Populismi voi hyvin, viimeinen gallup sen todisti.
  Kyllä kansa on tyhmää.

  • Mutta Ohissalo ja muut vihrepunikit eivät koskaan kerää kannatuspisteitä.
   Rinteen vappusataset ja muut tyhjät lupaukset eivät kerää kannatusta, miksi?


 • On tullut aika välittömille maksuille ja tilintekoon lainatuista sanoista. Ja varastetuista.

 • Hyvä kun poliitikot ovat myös heräämässä tähän "yksi mielipide sallittu" politiikkaan mikä oli tuttua Neukuissa, Itä-Saksassa ja muualla totalitaarisissa maissa. Suomen ei pidä mennä tähän enää ja kaikki mahdollinen on tehtävä että tämä kehitys pysäytetään ja yhden agendan ylivalta on murrettava kuten tehtiin 1990-luvun alussa.

  • Jokainen terveellä järjellä ajattelava kyllä näkee, että nyt on demokratia uhattuna jos tätä peliä ei vihelletä oikaisesti poikki.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Jokainen terveellä järjellä ajattelava kyllä näkee, että nyt on demokratia uhattuna jos tätä peliä ei vihelletä oikaisesti poikki.

   vainoa se on.


 • Onneksi sananvapaus ja demokratia on voimissaan ja muuttuu yhä parempaan suuntaan.
  Näissä juridisissa "keisseissä" suurin voittaja on juristi.

  He laskuttavat yleisesti noin 250 €/h tosi se sisältää ALV:n. Oikeus eisiis ole perin halpaa.

  • Ovat keksineet ikiliikkujan.
   Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kyllä ihan hörhöt mielipiteet oikaistaan muiden ihmisten kommenteilla , joten demokratia toimii ilman oikeuslaitosta.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ovat keksineet ikiliikkujan.
   Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kyllä ihan hörhöt mielipiteet oikaistaan muiden ihmisten kommenteilla , joten demokratia toimii ilman oikeuslaitosta.

   Hyvä kun huomaat, että sinua oikaistaan.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ovat keksineet ikiliikkujan.
   Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kyllä ihan hörhöt mielipiteet oikaistaan muiden ihmisten kommenteilla , joten demokratia toimii ilman oikeuslaitosta.

   Yleinen syyttäjä heti pois viralta.


 • ”…valtakunnansyyttäjän päätös kansanedustaja Päivi Räsäsen pamfletista vuodelta 2004 kuvaa tätä kehitystä.”

  Kieltämättä noin vanhan (ja unohdetun) tekstin sisällön nostaminen esille, oli minunkin mielestäni jo liioittelua. Toisaalta, tätä pitää sitten noudattaa aivan kaikkien kohdalla!

  • Kerrankin olet Setan kanssa eri mieltä.


  • Oletko RiesaPierun hoito?


  • Haista mummo v•ttu!


  • Anonyymi kirjoitti:

   Haista mummo v•ttu!

   Siinäpä kunnon oikeaoppinen kristitty antaa näytteen sisuksistaan.

   näitä suomessa riittää.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kerrankin olet Setan kanssa eri mieltä.

   En minä ennenkään ole keneltäkään kysellyt, mitä mieltä pitää olla. Eikö meistä jokainen voi ja saa muodostaa mielipiteensä ihan itse? Tässä asiassa mietin vain tiettyä suhteettomuutta asian kannalta.


  • mummomuori kirjoitti:

   En minä ennenkään ole keneltäkään kysellyt, mitä mieltä pitää olla. Eikö meistä jokainen voi ja saa muodostaa mielipiteensä ihan itse? Tässä asiassa mietin vain tiettyä suhteettomuutta asian kannalta.

   Kysyt patmoslaiselta oman mielipiteen muodostamisesta. Ei taida kysymyksesi päätyä ymmärretyksi, sillä valmiiksi pureksitun uskonnollis-poliittisen propagandan nielemiseen maailmankuvan muodostamiseksi tottuneet eivät tapaa osoittaa kykyä omien mielipiteiden muodostamiseen.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kysyt patmoslaiselta oman mielipiteen muodostamisesta. Ei taida kysymyksesi päätyä ymmärretyksi, sillä valmiiksi pureksitun uskonnollis-poliittisen propagandan nielemiseen maailmankuvan muodostamiseksi tottuneet eivät tapaa osoittaa kykyä omien mielipiteiden muodostamiseen.

   Tuo on taas juttu, että meihin vaikutetaan ja olemme persooniltamme erilaisia siinä, millaisia vaikutuksia otamme vastaan. On henkilöitä, joille on helpompaa ottaa joku valmis kaava, tai kopio jonkun toisen mielipiteestä.


 • Tuntuu,että kohta ei kestä edes "pieraista",etteikö joku ota hernettä nenään ja nosta kauhean kohun!! Alkaa olla maailma mallillaan! pitää elää kuin "kusi sukassa",ettei joudu poseen! ..ennen kaikki oli paremmin!!

  • Joo pieruhan tuottaa hiilidioksidia.

   Entiset kommarit, siis punavihervasemmisto äkkiä tekemään pieremisen kieltävää lakia.


 • Kopra tietää mistä kirjoittaa, koska tuon puolueen jäsenenä hän itse kuuluu tuohon eliittiin.

  • Kokoomus on oppositiossa ja vihervassarit eliittiä.


 • Vihervassari järjesteli meille älyttömät sähkölaskut ja se teko ei vanhene koskaan ym

  • Niin järjesti! ja Caruna Katainen siunasi koko kaupan suuressa viisaudessaan! Siitä kärsii nyt koko Suomen kansa!


 • Mites se joulupukki??
  Mitähän se on puhunut???

 • Oikein ja hyvin puhuttu! Ugh!

 • >> Tuntuu, että Suomeen on syntynyt joidenkin tiedostavien piirien eliitti, joka valvoo aktiivisesti erilaisia mielipiteitä ja kertoo mitä tietyistä asioista voi sanoa. <<

  Kopra tuntuu kalastelevan persujen vesillä, kun tuo "eliitti" mainittiin.

  Väite on lapsellinen, ei sananvapaus ole koskaan ollut yhtä vapaa kuin nyt.

  Tiedostusvälineistä sen verran, että kaupallinen media ei kalastele kuin klikkiotsikoita, joissa kaikki on melkein vallankumouksellista, vaikka itse asia olisi vain muutaman mahdollisen päiväsakon suuruinen (vrt keissi Päivi).

  Kaupallinen media kalastelee enää mainos-euroja, ei siinä mitään, mutta tiedonvälityksen kanssa sillä ei ole enää juurikaan tekemistä.

  Kaupallinen media on enää pääasiassa pelkkää keltaista lehdistöä.

  "Keltainen lehdistö eli sensaatiolehdistö tai juorulehdistö (varsinkin muissa kielissä usein tabloidi- tai bulevardilehdistö) on lehdistö (tai laajemmassa merkityksessä mikä tahansa media), jonka jutut ovat värikkäitä, sensaatiohakuisia, juoruja sisältäviä ja joissa on vähän tutkivaa journalismia." (wiki)

  • Hmm.."Kristin usko., Luterilaisuus. Oli otsake . 🙄menkää puhumaan omille saiteille!!! 💩🙈🙉🙊


  • Anonyymi kirjoitti:

   Hmm.."Kristin usko., Luterilaisuus. Oli otsake . 🙄menkää puhumaan omille saiteille!!! 💩🙈🙉🙊

   Ei ketään palstalaista enää kiinnosta kristinusko tai luterilaisuus.
   💩🙈🙉🙊💩🙈🙉🙊💩🙈🙉🙊💩🙈🙉🙊💩🙈🙉🙊💩🙈🙉🙊


  • ”Kaupallinen media kalastelee enää mainos-euroja, ei siinä mitään, mutta tiedonvälityksen kanssa sillä ei ole enää juurikaan tekemistä.”
   ”Kaupallinen media on enää pääasiassa pelkkää keltaista lehdistöä.”

   Näin on. Monikaan ei enää muista aikaa ilman tätä keltaista lehdistöä. Silloin sanomalehdet olivat pääasiallinen tiedotuskanava ja jokaisella puolueella oli omansa. Muutama toki yritti olla puolueeton, mutta etenkin 70 luvulla nekin saivat kovaa kritiikkiä etenkin vasemmalta.

   ”Maakunnissa oli ainakin keskustalainen, kokoomuslainen ja useimmiten myös demarihenkinen lehti. Vieläkin vasemmistolaisempia lehtiä oli siellä täällä eri puolilla Suomea. Ensimmäisinä karsiutuivat puoluekantaa tunnustavat maakuntien kakkos¬lehdet. Voittajiksi selvinneet luopuivat ennen pitkää puoluesidonnaisuudestaan.”
   HS ”Puoluelehdistön kuihtuminen kaventaa sananvapauden kirjoa” 25.10.2019

   Kun netti alkoi levitä, alkoi näiden sanomalehtien ”alamäki”. Keltaisen lehdistön osuus alkoi kasvaa ja niitä myytiin otsikoilla. Mitä fraseeraavampi, sitä enemmän myyntiä. Tähän malliin tehdään myös nettilehtiä ja se on levinnyt nyt muihinkin sanomalehtiin.

   Se on raha joka puhuu sekä kiivas kilpailu!


  • mummomuori kirjoitti:

   ”Kaupallinen media kalastelee enää mainos-euroja, ei siinä mitään, mutta tiedonvälityksen kanssa sillä ei ole enää juurikaan tekemistä.”
   ”Kaupallinen media on enää pääasiassa pelkkää keltaista lehdistöä.”

   Näin on. Monikaan ei enää muista aikaa ilman tätä keltaista lehdistöä. Silloin sanomalehdet olivat pääasiallinen tiedotuskanava ja jokaisella puolueella oli omansa. Muutama toki yritti olla puolueeton, mutta etenkin 70 luvulla nekin saivat kovaa kritiikkiä etenkin vasemmalta.

   ”Maakunnissa oli ainakin keskustalainen, kokoomuslainen ja useimmiten myös demarihenkinen lehti. Vieläkin vasemmistolaisempia lehtiä oli siellä täällä eri puolilla Suomea. Ensimmäisinä karsiutuivat puoluekantaa tunnustavat maakuntien kakkos¬lehdet. Voittajiksi selvinneet luopuivat ennen pitkää puoluesidonnaisuudestaan.”
   HS ”Puoluelehdistön kuihtuminen kaventaa sananvapauden kirjoa” 25.10.2019

   Kun netti alkoi levitä, alkoi näiden sanomalehtien ”alamäki”. Keltaisen lehdistön osuus alkoi kasvaa ja niitä myytiin otsikoilla. Mitä fraseeraavampi, sitä enemmän myyntiä. Tähän malliin tehdään myös nettilehtiä ja se on levinnyt nyt muihinkin sanomalehtiin.

   Se on raha joka puhuu sekä kiivas kilpailu!

   Onneksi Suomi ei ole Neuvostoliitto ja meillä on vapaa media.


  • mummomuori kirjoitti:

   ”Kaupallinen media kalastelee enää mainos-euroja, ei siinä mitään, mutta tiedonvälityksen kanssa sillä ei ole enää juurikaan tekemistä.”
   ”Kaupallinen media on enää pääasiassa pelkkää keltaista lehdistöä.”

   Näin on. Monikaan ei enää muista aikaa ilman tätä keltaista lehdistöä. Silloin sanomalehdet olivat pääasiallinen tiedotuskanava ja jokaisella puolueella oli omansa. Muutama toki yritti olla puolueeton, mutta etenkin 70 luvulla nekin saivat kovaa kritiikkiä etenkin vasemmalta.

   ”Maakunnissa oli ainakin keskustalainen, kokoomuslainen ja useimmiten myös demarihenkinen lehti. Vieläkin vasemmistolaisempia lehtiä oli siellä täällä eri puolilla Suomea. Ensimmäisinä karsiutuivat puoluekantaa tunnustavat maakuntien kakkos¬lehdet. Voittajiksi selvinneet luopuivat ennen pitkää puoluesidonnaisuudestaan.”
   HS ”Puoluelehdistön kuihtuminen kaventaa sananvapauden kirjoa” 25.10.2019

   Kun netti alkoi levitä, alkoi näiden sanomalehtien ”alamäki”. Keltaisen lehdistön osuus alkoi kasvaa ja niitä myytiin otsikoilla. Mitä fraseeraavampi, sitä enemmän myyntiä. Tähän malliin tehdään myös nettilehtiä ja se on levinnyt nyt muihinkin sanomalehtiin.

   Se on raha joka puhuu sekä kiivas kilpailu!

   Mediassa on käynnissä jonkinlainen henkiinjäämiskilpailu.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Onneksi Suomi ei ole Neuvostoliitto ja meillä on vapaa media.

   Aivan. Tuossa tosin toin esille, että lehdetkin toimivat markkinatalouden perusteiden mukaan. Se, jolla ei ole lukjoita, eikä saa rahoitusta, näivettyy ja kuolee pois.


 • Kyllähän se on kaikkien tiedossa, että kristinusko ja islam ovat homovastaisia lähi-idän uskontoja. Mitä sitä sensuroimaan, tulee selväksi niille joilla on käynyt huono tuuri syntyä homoiksi, että Jumala on tehnyt uskisten mielestä virheitä heidän luomisessaan ja kannustanut seuraajiaan vihaamaan heitä.

  • Kukaan ei synny homoksi. Siitä on tehty luotettava tutkimus eli lopettakaa se valehtelu, mediaan uskovat.

   Jokainen uskoo johonkin. Jotkut Jumalaan, jotkut Saatanaan ja jotkut YLE:en ja iltapäivälehtiin.


 • Loistava esimerkki uskonnon TEKOPYHYYDESTÄ on se, että samanaikaisesti kun nillitetään sananvapaudesta vihapuheen yhteydessä, puolustetaan sensuuria Jumalan pilkkalain muodossa. :D

  • Unohtakaa median ym. kohina. Hiljentyminen ja mietiskely ovat paljon parempia asioita.


 • "Jos olit eri mieltä, sait ulkopoliittisesti epäluotettavan leiman. Se leima ei lähtenyt ilman perusteellista katumusta. "

  Jos tarkoitat Väinö Leskisen "katumusmatkaa" Moskovaan niin kyse oli oikeastaan ainoastaan "verkostoitumisesta" nykykielellä sanottuna. Väpä pysyi asevelisosialistina loppuun saakka.

Ketjusta on poistettu 9 sääntöjenvastaista viestiä.

Takaisin ylös

Luetuimmat keskustelut

 1. Maisa menee naimisiin

  Seiska julkaisi että Maisa menee sittenkin naimisiin. Maisalla olisi nyt vauva ja olisi Jm kanssa naimisissa jos ei keskenmenoa olisi tullut . Olisiko
  133
  5752
 2. Sanni Ovaska In Memoriam

  Silla lailla.. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2687488814630636&id=100001086306601 Lähi-idästä sotaa, sekasortoa, kuolemaa, nälkää, ka
  Maailman menoa
  89
  1450
 3. KORONAVIRUS: 11 milj. asukkaan Wuhan eristetty!

  Kiina on keskeyttänyt Wuhanin kaupungista lähtevän liikenteen. Wuhanin epäillään olevan uuden tappavan koroaviruksen alkulähde. WHO:n mukaan 11 miljo
  Maailman menoa
  143
  1039
 4. Toni Nieminen rakastui 7 lapsen yksinhuoltajaan

  ja muutti tämän taloon. https://www.seiska.fi/Uutiset/Jatti-tylysti-ex-vaimonsa-Toni-Nieminen-iski-seitseman-lapsen-yh-aidin-paparazzikuvat
  26
  664
 5. Zoo aloittaa yt't

  Huonolta näyttää.N.20 työntekijää liikaa.Kylmää on kyyti.
  Ähtäri
  22
  425