Pukkilan kunnan asianajajan Juhani Rajamäen toiminnasta homekoulujutussa

Anonyymi

Seuraava selvitys on koottu ostajaperheen äidin kommenteista Vaihtoehtoinen Pukkila Facebook-ryhmässä. Kaikkea asiaan liittyvää on lupa jakaa vapaasti.

Kyseinen selvitys alkaa sähköpostiviestillä 17. toukokuuta 2018 klo 15.26, jonka vastaanottajina on homekoulun (https://www.uusimaa.fi/paikalliset/1422654) ostajat ja lähettäjänä Pukkilan kunnan asianajaja Juhani Rajamäki, ja jatkuu sitten ostajaperheen äidin kertomalla:

"Tervehdys

Pukkilan kunta on kääntynyt puoleeni lähettämienne sähköpostien ja asiakirjoja koskevan pyyntönne johdosta. Totean, että vastaisuudessa pyydän yhteydenottojen tapahtuvan suoraan minulle, mikäli teillä on asian osalta jotain tiedotettavaa tai kysyttävää.
Sähköpostissa, jossa pyydätte lähettämään alustavan korjausehdotuksen, esitätte samalla erilaisia väitteitä, mitkä edellyttävät oikaisua, koska ne eivät ole perusteltuja. Annamme näkemyksemme asiaan, kun kunta on asian käsitellyt ja pyydän siihen asti pidättäytymään turhasta viestittelystä, mikä ei edesauta mitenkään asian käsittelyä.

Ystävällisin terveisin
Juhani Rajamäki
Asianajaja, Jyväskylä
Pukkilan kunnan asiamiehenä"

Tuossa edellä olevassa sähköpostiviestissään Pukkilan kunnan asianajaja Juhani Rajamäki tosiaan ilmoittaa 17.5.2018, että "annamme näkemyksemme asiaan, kun kunta on asian käsitellyt". Tuon jälkeen saimme sitten 28.5.2018 asianajaja Rajamäeltä kirjelmän, jossa Rajamäki kirjoittaa: "Olen lähettänyt teille sähköpostin, missä olen esittänyt teille, että pidättäydytte asiassa julkisuudessa käytävästä sähköpostiviestittelystä, kunnes kunta antaa teille asiassa vastauksen", jonka perään Rajamäki nosti kaikkien esille tuomiemme asioiden joukosta ns. tikunnokkaan sen, että olimme ottaneet esille uutisen, jossa kerrottiin talokauppiaan saaneen seitsemän kuukautta ehdollista vankeutta törkeästä petoksesta. Sähköpostia oli siis lähetetty kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenille ja asianajaja Rajamäki puhui "julkisuudessa käytävästä sähköpostiviestittelystä".... Näissä sähköposteissa kunnan päättäjistöä eli kunnanhallituksen ja -valtuuston jäseniä oli informoitu siitä, mitä MOT-ohjelman Kun home asettui taloksi -jaksomme jälkeen oli ilmennyt, eli kerrottiin muun muassa rakennusterveysasiantuntija AKK Esa Perhon tarkastusraportin liitteeksi kuuluvan korjaustyöselostuksen pimittämisestä meiltä ja väärän informaation antamisesta meille päätöksen oikeuteen lähteminen vs. sovintoon suostuminen perusteeksi.

Tämän kunnan päättäjistön suuntaan käydyn viestittelyn Rajamäki siis pyrki käskyttämällä ja pelotteilla estämään (miksi? eikö joku/jotkut siellä tiennyt/tienneet asioiden todellista laitaa?). Rajamäki siis nosti esille ns. pahimpana tekonamme tuon, että olimme ottaneet esille tapauksen, jossa talokauppias oli saanut ehdollista vankeutta törkeästä petoksesta. Käsittääksemme meillä kuitenkin on täysi oikeus tuoda tällainenkin mahdollisuus esille, ja edelleenkin on niin, että kaiken esille tulleen perusteella ja tässä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa nyt vireillä olevassa riita-asiassa jatkossa esille tulevan perusteella teemme asiassa tutkintapyynnön. Yhden tutkintapyynnön teimme jo kesällä 2018, mutta tuolloin poliisi esitti erittäin erikoisen syyn olla toimittamatta esitutkintaa asiassa. Se syy on nyt kuitenkin poistunut ja asia on siten uusilla urilla.

Laatimansa kirjelmän loppupuolella Rajamäki ilmoittaa:

"Edelleen mikäli kohdistatte sähköpostiviestejä tiettyihin henkilötahoihin, voidaan se tulkita myös menettelyksi, jolla pyritte kirjoituksilla ahdistelemaan ja painostamaan tiettyjä henkilöitä ja teihin voidaan kohdistaa mm. lähestymiskielto ym."

Wikipediassa lähestymiskiellosta:

"Lain lähestymiskiellosta mukaan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai rikoksen uhan vuoksi voidaan kieltoon määrättyä kieltää ottamasta yhteyttä kiellolla suojattavaan."
Eli Pukkilan kunnan asianajaja Juhani Rajamäen mukaan se on väärin, että me otimme esille oikeustapauksen, jossa talokauppias sai ehdollista vankeutta törkeästä petoksesta, mutta hänellä/kunnalla sen sijaan on oikeus uhata meitä seuraamuksella (lähestymiskielto), joka voidaan määrätä rikoksen tai rikoksen uhan vuoksi, eli siksi, että me olisimme jo syyllistyneet tai jatkossa mahdollisesti syyllistymässä rikokseen... Eli epäilyksen esittäminen siitä, että kunta on mahdollisesti syyllistynyt rikokseen ja tapausten vertaaminen toisiinsa (Huom. tapahtui tilanteessa, jossa erinäisten tietojen ja asiakirjan pimittäminen oli jo paljastunut) on väärin, mutta vihjailu siitä, että me olisimme nyt kuntapäättäjille viestitellessämme syyllistyneet/syyllistymässä rikokseen, on Rajamäen/kunnan mukaan oikein...

34

440

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   OSA 2

   Ainoa Pukkilan kunnan päättäjistöön kuuluva henkilö, joka ilmoitti itse (suoraan meille + samalla kaikille muille viestien vastaanottajina olleille) pitävänsä tuota sähköpostiviestittelyä häirintänä, oli valtuutettu Jyrki Loijas, ja hänet pudotimmekin jo ennen asianajaja Rajamäen laatiman kirjelmän saamista vastaanottajalistalta. Loijas nimenomaan totesi tuolloin kokevansa nämä viestittelyt "yksityiselämänsä häirintänä" ja hieman on vaikea ymmärtää, miksi hän sitten on kuntapäättäjän paikalla, kun ei kerran halua kunnassa tapahtuvista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä/seurauksista tietää. Olisimme tietysti tuolloin, eli näiden nyt oikeudenkäyntiin johtaneiden asioiden paljastuttua keväällä 2018 (lähes vuosi sovinnon tekemisen jälkeen) olleet valmiit sopimaan asiat kunnan kanssa lopullisesti siten, että sovinto olisi sillä kertaa pohjattu oikeaan tietoon, mutta ainoat reaktiot sieltä suunnalta olivat asianajaja Rajamäen kiellot käydä keskustelua/viestintää päättäjien suuntaan + uhkailut kunnianloukkaussyytteillä (niitäkin oli) ja lähestymiskiellolla, sekä valtuutettu Loijaksen valitus "yksityiselämänsä häirinnästä".

   Päätimme asiat pääosin jo esille tuotuamme sitten lopettaa päättäjien informoinnin tapahtumista ja asian etenemisvaihtoehdoista - emme asianajaja Rajamäen painostuksen vuoksi, vaan siis siksi, että kaikki keskeinen ja olennainen oli jo tuotu esille siten, että kunnan päättäjistöön kuuluvilla oli mahdollisuus toimia asiassa, mikäli he niin olisivat halunneet. Lopun kertookin se, että tässä ollaan nyt sitten kunnan kanssa vastakkain oikeudessa. Yksi valmisteluistunto on ollut ja ensimmäisen osion (välituomioasia) pääkäsittely on maaliskuun alussa. Kuten käräjäoikeuskin on huomauttanut, asia on laaja ja siinä on paljon todistelua (meidän puoleltamme), jonka vuoksi on luvassa monipäiväinen ja kallis oikeudenkäynti.

   Olemme myöskin päättäneet pitää asian julkisena. Toisin kuin jollakin on ollut tarve julkisissa keskusteluissa maalailla, meillä ei ole tässä asiassa yhtään mitään salattavaa. Yksi tähän asian julkisena pitämiseen johtanut merkittävä syy on se, että valtuutettu Terhi Tikkala antoi keväällä 2018 MOT-jaksomme esittämisen jälkeen Facebook-ryhmissä julkisesti kirjoittamissaan viesteissä ymmärtää, että ko. ohjelmassa "kunnasta tehtiin pahis", johon valtuutettu Jussi Simolinna jatkoi jakamalla julkisesti väärää tietoa sovintosopimukseen päätymisen ja kyseisen sopimuksen sisällön (pelkkä kaupanpurku ilman vahingonkorvauksia) syistä, antaen ymmärtää, että kunta on asiasta vaikenemalla vain pyrkinyt suojelemaan meitä turhalta julkisuudelta... Edeltävässä keskustelussa oli siis ihmetelty kunnan päätöstä olla ottamatta mitään kantaa koko asiaan. Tämä kommentointimahdollisuus ja kunnan kannan esittäminen olisi ollut mahdollista myös tätä ko. asiaa käsittelevässä MOT-jaksossa, mutta kunta päätti vaieta kokonaan. Kuitenkin sitten kyseisen ohjelman tv-esityksen jälkeen ryhdyttiin näiden em. kunnan päättäjien toimesta siis jakamaan julkisesti edellä kerrottuja väitteitä... Soppaan löi lusikkansa vielä varavaltuutettu Juha Myllyoja, joka maalaili meistä naurettavia uhriutujia ja irvaili monella tapaa asiallemme.

   • Anonyymi

    Ihan kommenttina sanon, että jos itse uhriutuu on turha höpöttää mistään maalailusta kun on ihan itse tehnyt valintansa. Uhriutumisessa ei sinänsä ole mitään pahaa, ainoastaan tuollainen venkoilu saa sen näyttämään naurettavalta.
    Kysyisin , että mitä muuta perheen toiminta ohjelmassa oli mielestäsi? Mikä on hyväksymäsi sana kuvaamaan nähtyä ”uhriutumista”? Taistelu? Valitus? Tiedotus? Pörhistely? Mikä?
    Jos jokin toiminta näyttää joltain, se on myös sitä itseään!


  • Anonyymi

   OSA 3

   Toisin kuin joku on julkisissa keskusteluissa (tällaistakin) maalaillut, meillä ei siis ole mitään erityistä tappelunhalua, mutta emme myöskään vain hiljaa hyväksy sitä, että ensin meitä erehdytetään monessa kohtaa vahingoksemme, ja sen jälkeen annetaan julkisesti ymmärtää, että me olisimme tässä se väärin toiminut (mutta kunnan vaikenemisella suojelema...) osapuoli, sekä ivataan meitä julkisesti monin tavoin. Mitä tulee väitteeseen siitä, että MOT-ohjelmassa "kunnasta tehtiin pahis", on totuus se, että ko. ohjelman tiimille annoimme kaiken siihen mennessä meillä olleen tiedon, sellaisena kuin se meillä tuolloin siis oli. Ohjelman seurauksena paljastui sitten lisää tietoa, mutta ei suinkaan kunnan eduksi, vaan koko kuvio oli törkeämpi kuin olimme ymmärtäneetkään.

   Asianajaja Rajamäen 28.5.2018 kirjelmässä oli monenkirjavat selitykset sille, miksi rakennusterveysasiantuntija AKK Esa Perhon tarkastusraportin liitteeksi kuuluvan asiakirjan pimittäminen meiltä oli kunnan oikeus, mutta se, oliko siihen todellisesti oikeus ja mihin se johti, arvioidaan nyt oikeuslaitoksen toimesta. Ko. päivämäärällä varustetussa kirjelmässään, eli siis lähes vuosi sovinnon tekemisen jälkeen asianajaja Rajamäki kirjoittaa: "Olen teidän asiamiehellenne VT Krögerille todennut, että voinemme luovuttaa kyllä asiakirjoja, mikäli saamme siihen päämiehen luvan" (oikea nimi on KIa Köhler). Muussa yhteydessä Rajamäki nimenomaan ilmoittaa asiakirjojen luovuttamiseen liittyen, ettei voi toimia päämiehensä tahdon vastaisesti. Eli tämä "päämies" ei selkeästi siis (Rajamäen mukaan) luvannut tarkastusraportin liitteeksi kuuluvaa asiakirjaa meille luovuttaa - ei siis keväällä 2017 tehdessämme harkintaa oikeuteen lähteminen vs. sovintoon suostuminen, eikä edelleenkään keväällä 2018 kun MOT-jakson tv-esityksen jälkeen tämä asiakirjan pimittäminen paljastui... Kuka tässä tapauksessa oli se "päämies", joka ei lupaa antanut? Kunnanjohtaja? Kunnan päättäjistö? Jotkut tietyt päättäjät? Kuka? Kunnanjohtaja Juha Myyryläisen sähköpostiviestien mukaan häntä ohjeisti tässä homekouluasiassa kunnanhallitus."

   • Anonyymi

    Miksihän joku on jatkuvasti näissä keskusteluissa väittänyt, ettei Kokoomuksen Jyrki Loijas liity homekoulujuttuun mitenkään. Loijashan oli senaikaisessa kunnanhallituksessa ja kunnanjohtaja Myyryläisen mukaan häntä siis ohjeisti juurikin tuo kunnanhallitus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksihän joku on jatkuvasti näissä keskusteluissa väittänyt, ettei Kokoomuksen Jyrki Loijas liity homekoulujuttuun mitenkään. Loijashan oli senaikaisessa kunnanhallituksessa ja kunnanjohtaja Myyryläisen mukaan häntä siis ohjeisti juurikin tuo kunnanhallitus.

    Eihän täällä ole tuosta mitään puhuttu. Ihan selkeästi on tuotu esille, että vastuussa ovat silloisen kunnanhallituksen jäsenet. Loijas ei ole ollut tuolloin Kokoomuksessa ja on täysin harhaanjohtavaa tuoda asiaan liittymätöntä puoluetta esiin jutun yhteydessä.
    ässä ei oteta kantaa siihen onko kunnanhallituksen toiminta millään tavoin ollut väärää, sitä asiaahan käsitellään oikeudessa ja kukaan täällä ei ole mikään Jumala kuten perheen tarinointia vyöryttävä henkilö ilmeisesti itse luulee olevansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eihän täällä ole tuosta mitään puhuttu. Ihan selkeästi on tuotu esille, että vastuussa ovat silloisen kunnanhallituksen jäsenet. Loijas ei ole ollut tuolloin Kokoomuksessa ja on täysin harhaanjohtavaa tuoda asiaan liittymätöntä puoluetta esiin jutun yhteydessä.
    ässä ei oteta kantaa siihen onko kunnanhallituksen toiminta millään tavoin ollut väärää, sitä asiaahan käsitellään oikeudessa ja kukaan täällä ei ole mikään Jumala kuten perheen tarinointia vyöryttävä henkilö ilmeisesti itse luulee olevansa.

    Ja hän on silti Pukkilan Kokoomuksen Jyrki Loijas, eli sama mies.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja hän on silti Pukkilan Kokoomuksen Jyrki Loijas, eli sama mies.

    En yhtään ihmettele, että moni pukkilalain kuuluu siirtyvän persujen leiriin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En yhtään ihmettele, että moni pukkilalain kuuluu siirtyvän persujen leiriin.

    Mitä luulet onko persujen edustaja ollut ohjeistamassa ketään kepukunnan kepuoikeudenkäyntiin liittyen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En yhtään ihmettele, että moni pukkilalain kuuluu siirtyvän persujen leiriin.

    Niin kuuluvat tekevän. Mutta oliko niin että Loijas ja Myllyoja ovat molemmat hypänneet Kokoomukseen Perussuomalaisista?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitä luulet onko persujen edustaja ollut ohjeistamassa ketään kepukunnan kepuoikeudenkäyntiin liittyen?

    Mistä oikeudenkäynnistä horiset?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En yhtään ihmettele, että moni pukkilalain kuuluu siirtyvän persujen leiriin.

    Sehän on hyvä asia. Ihmiset liikkuvat sen mukaan mitä politiikkaa ajetaan missäkin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin kuuluvat tekevän. Mutta oliko niin että Loijas ja Myllyoja ovat molemmat hypänneet Kokoomukseen Perussuomalaisista?

    Taidat olla jotenkin ihan omassa todellisuudessasi. Tuollainen perättömien asioiden vihjailu on rangaistava teko.
    Kannattaa pitää huoli ihan omasta puoluekannayuksestaan eikä levittää tuollaista perätöntä tietoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taidat olla jotenkin ihan omassa todellisuudessasi. Tuollainen perättömien asioiden vihjailu on rangaistava teko.
    Kannattaa pitää huoli ihan omasta puoluekannayuksestaan eikä levittää tuollaista perätöntä tietoa.

    Ai sinusta on siis rikollista kysyä ovatko Loijas ja Myllyoja hypänneet Kokoomukseen Perussuomalaisista? Ja hah!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ai sinusta on siis rikollista kysyä ovatko Loijas ja Myllyoja hypänneet Kokoomukseen Perussuomalaisista? Ja hah!

    Vihjailet tuollaisia perättömiä asioita ilmeisen pahantahtoisena ja yrität vahingoittaa pakkomielteisesti häiriköimiesi ihmisten mainetta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vihjailet tuollaisia perättömiä asioita ilmeisen pahantahtoisena ja yrität vahingoittaa pakkomielteisesti häiriköimiesi ihmisten mainetta.

    Mikä on perätöntä tietoa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mikä on perätöntä tietoa?

    Sitähän sinä et näytä ymmärtävän. Puhut mitä sylki suuhun tuo. Koko tuo homeläppä on samaa mielikuvitushöpötystä ja tahallista väärinymmärrystä. Ei ihme, että poliitikot ja muut ihmiset haluavat olla kaukana tuollaisesta toimijasta. Siis siitä joka vyöryttää tuota saastaa täällä tunkiossa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sitähän sinä et näytä ymmärtävän. Puhut mitä sylki suuhun tuo. Koko tuo homeläppä on samaa mielikuvitushöpötystä ja tahallista väärinymmärrystä. Ei ihme, että poliitikot ja muut ihmiset haluavat olla kaukana tuollaisesta toimijasta. Siis siitä joka vyöryttää tuota saastaa täällä tunkiossa.

    Ymmärrätkö sinä, mikä on väite ja mikä taas kysymys?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ymmärrätkö sinä, mikä on väite ja mikä taas kysymys?

    Häirikkö ei näytä ymmärtävän mikä on kunnan ja mikä ostajien ihan oma vika!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Häirikkö ei näytä ymmärtävän mikä on kunnan ja mikä ostajien ihan oma vika!

    Niin siis onko se Myllyoja hypännyt Kokoomukseen Perussuomalaisista vai ei?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin siis onko se Myllyoja hypännyt Kokoomukseen Perussuomalaisista vai ei?

    Jos näin on, on voinut veikata väärää hevosta. Persut on nyt nosteessa, koska kykypuolueessa on niin riitaisa (valtakunnallisella tasolla).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin siis onko se Myllyoja hypännyt Kokoomukseen Perussuomalaisista vai ei?

    Outoa kysellä kun mitään syytä tuollaiseen muka kyselyyn ei ole. Jos joku levittää tuollaista lokaa on kyseessä varmaan rikosasia.
    Etkö ole ymmärtänyt että kyseessä on kokoomuspoliitikko?.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos näin on, on voinut veikata väärää hevosta. Persut on nyt nosteessa, koska kykypuolueessa on niin riitaisa (valtakunnallisella tasolla).

    Luuletko , että ihmiset valitsevat puoluekannan menestysmahdollisuuksien mukaan. Kyllä siihen on muut syyt.
    Ehkä tuollainen on kaltaisellesi pyrkyrille ymmärrettävä tapa, mutta miut eivät ole narsisteja jotka ajattelevat vain itseään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Outoa kysellä kun mitään syytä tuollaiseen muka kyselyyn ei ole. Jos joku levittää tuollaista lokaa on kyseessä varmaan rikosasia.
    Etkö ole ymmärtänyt että kyseessä on kokoomuspoliitikko?.

    No johan on sinulla taas lennokkaat jutut. Kannattaa tehdä rikosilmoitus niin saa poliisikin päivän naurut,


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luuletko , että ihmiset valitsevat puoluekannan menestysmahdollisuuksien mukaan. Kyllä siihen on muut syyt.
    Ehkä tuollainen on kaltaisellesi pyrkyrille ymmärrettävä tapa, mutta miut eivät ole narsisteja jotka ajattelevat vain itseään.

    Mutta mikä voisi olla muu syy puolueen vaihtamiseen? Persut näyttivät välillä uppoavan silloin kun puolue halkesi kahtia.


  • Anonyymi

   Kuinka luotettavana voi pitää asianajajaa, joka ikivanhalla profiilikuvallaan mainostaa palvelujaan. Itse pidän sitä harhaanjohtavana. Varsinkin jos ulkonäkö on muuttunut tunnistamattomaski verrattuna nuoruuden päivien kuvaan.

   • Anonyymi

    Korjaus: tunnistamattomaksi.


   • Anonyymi

    Ei varmaan kovinkaan luotettavana. Kyllä kai se nyt on aika selvää, että olemuksen pitää olla se mitä mainostetaan.


   • Anonyymi

    Olisiko asianajajaa täällä häiriköimässä eräs kedonrunkku? Sellainen puskaruikku on esiintynyt muualla asian tiimoilta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olisiko asianajajaa täällä häiriköimässä eräs kedonrunkku? Sellainen puskaruikku on esiintynyt muualla asian tiimoilta.

    Juustoisia pikkareita oli rannat täynnä. Onko toja kuivunut nyt?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Juustoisia pikkareita oli rannat täynnä. Onko toja kuivunut nyt?

    Ettei nyt vaan olisi vv Lötköpötkö ollut näppisellä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Juustoisia pikkareita oli rannat täynnä. Onko toja kuivunut nyt?

    Siis nyt kyllä elät jossakin omassa todellisuudessasi... missä lie rannoilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ettei nyt vaan olisi vv Lötköpötkö ollut näppisellä?

    No oletko? Miespoliitikkoihin kohdistuva vihapuheesi tunnetaan. Taas miesten intiimialueet mielessä ! Kokemuksesi vällyjen välissä ovat vähäisiä ja selittävät vihakiimasi.


  • Anonyymi

   No jopas sytkyttää.

  • Anonyymi

   Kyllä ne sytkytykset on kuule hyvin minimissään! Alta nollan.

  Ketjusta on poistettu 7 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Miksi nainen lyö leikiksi

   Olen mies ja kiinnostunut eräästä naisesta. Ollaan juteltu ja tavattukin, ja mielestäni meillä osuu kemiat hyvin yksiin. Nainen osoittaa kyllä kiinnos
   Tunteet
   184
   5893
  2. Miten on mahdollista että kassatyttö on päässyt pääministeriksi

   ilman asianmukaista koulutusta ja minkäänlaista pätevyyttä?
   Maailman menoa
   562
   2640
  3. VTV:n exjohtaja Tytti Yli-Viikari haastoi oikeuteen

   entisen työantajansa VTV:n koskien irtisanomistaan. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/da065296-dc16-4395-8a57-082d4408a32f
   Maailman menoa
   85
   1838
  4. Selviytyjät: Niko Saarinen avautuu yön piinasta: "Kukaan suomalainen ei ole nähnyt niin paljon..."

   Hui, kuulostaa aika ankealta… Nyt oli Nikon vuoro tippua kisasta, mutta hyvin hän veti! Lue Nikon tunnelmat kuvausten jälkeen: https://www.suomi24.
   Suomalaiset julkkikset
   15
   1275
  5. Oma kansa ensin?

   Mitä tarkoittaa oma kansa ensin? Mihin verrattuna. Muitten kustannuksella? Miten voisimme olla erillään maailmasta? Mikä on se kansa, joka on vauras
   Maailman menoa
   364
   1274
  6. Sanna otti 5236 euroa suomalaista kohden uutta velkaa koronan varjolla

   https://yle.fi/ Sossujen politiikka. Ruotsi velkaantui 1 670 euroa/per nuppi. Ruotsissa kuollut 20 000, Suomessa 6 000. Ruotsin väkiluku on k
   Maailman menoa
   282
   1209
  7. Naton kannatus Suomessa on hiipunut olemattomiin.

   Ovatko aiemmin fanaattisesti natoa kannattaneet tajunneet, että sotajärjestöön liittyminen onkin täysin turhaa, kun itänaapurista ei mitään uhkaa ole?
   Maailman menoa
   237
   820
  8. Martina menestyi Barcelonassa

   Martina kävi kisaamassa Espanjan Barcelonassa ja sijoittui hienosti sijalle 7. Pyöräilyssä Martina oli 2 nopein.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   142
   803
  9. Aiotteko tehdä mitään saadaksenne kohteenne

   Aiotteko tehdä mitään oikeassa elämässä saadaksenne henkilön jonka perään täällä haikailette vai aiotteko vain ikuisesti kirjoitella tänne?
   Ikävä
   59
   748
  10. Yllätys! Maajussille morsian -sarjan maajussi ja tangokuningatar v. 2019 Temptation Islandissa!

   Oooo, Maajussille morsian kohtaa Tempparit… Aika villiä. Mitä tunteita herättää, aiotko katsoa nyt Temptation Islandia, jos olet katsonut Maajussill
   Tv-sarjat
   7
   742
  Aihe