TÖRKEÄÄ asianajaja Juhani Rajamäki ja Pukkilan kunta!

Anonyymi

Kyllä on taas törkeää hommaa asianajaja Juhani Rajamäellä ja Pukkilan kunnalla. Lukekaa Vaihtoehtoinen Pukkila FB-ryhmän uudet päivitykset.

https://www.facebook.com/groups/462457235146383/

Onnea vaan matkalla houkuttelevaksi kunnaksi. Siinä ei valokuitutontit taida paljoa auttaa...

706

4752

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ostajaperheen äiti on kirjoittanut asianajaja Juhani Rajamäelle tänään näin:

   "Juhani Rajamäki,

   Tiedossanne on se, että käräjätuomari Risto Tikan toiminnasta riita-asiassa L 19/20180 on tehty tutkintapyyntö poliisille sekä kantelu oikeuskanslerille. Tietojemme mukaan olette ollut itse jo ennen ko. käsittelyä tietoinen Tikan aiemmista toimista (joita koskien hallussamme mm. Asianajajaliiton selvityspyyntö ja hovioikeuden vastaus), eli siitä, miten Tikka mm. on oikeudenkäyntien osallisia kohdellut, ollut asenteellinen jne. Ehdotamme tässä nyt sitä, että laskunne maksuvelvollisuus katsotaan sen mukaan, kuinka Tikkaa koskeva asia sen jälkeinen prosessi etenee, ja mikä on jutun lopputulos, ja että laskunne siis laitetaan siksi aikaa jäihin. Ilmoitamme myöskin, että mikäli asia ei oikene Tikan toimintaa koskevassa prosessissa, tulemme tekemään uuden tutkintapyynnön Teidän toimintaanne koskien. Samoin teemme uuden kantelun Valvontalautakunnalle (aiempi päätös joka perustui mm. siihen, ettei Perho ole toiminut asiassa tavarantarkastajan roolissa, oli pahasti virheellinen). Tarvittaessa teemme toiminnastanne kantelun myös oikeuskanslerille ja käymme sen läpi julkisesti perinpohjin, julkaisten kaikki viestinne, tallenteet ym. näytön. Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä 7.5.2021 toitte itse vahingossa esille sen, että olette antanut meille keväällä 2017 tahallisesti harhaanjohtavaa tietoa, ja ettei siis ole ollut kyse siitä, että ette olisi ymmärtänyt eroa tiettyjen asioiden välillä (siis erehdyksestänne)."


   Ja näin asianajaja Juhani Rajamäki on vastannut:


   "Tervehdys
   Ottamatta kantaa tarkemmin esittämäänne, totean, että päämieheni on Pukkilan kunta ja he tekevät päätökset oikeudenkäyntikulujen perimiseksi, ja olen saanut toimeksiannon niiden perimiseksi.
   Tuomio on lainvoimainen ja mitään syytä oikeudenkäyntikulujen perimättä jättämiselle ei ole. Mikäli teillä on jotain huomauttamista käräjätuomari Tikan tai tuomioistuimen toimintaan, niin siihen en ota kantaa.
   Pyydän, että suoritatte päämieheni oikeudenkäyntikulut."

   • Anonyymi

    Ostajaperheen vastine asianajaja Juhani Rajamäen vastaukseen, joka alkaa "Ottamatta kantaa tarkemmin esittämäänne" - viesti on mennyt kopiona kunnanjohtaja Juha Rehulan lisäksi kaikille kunnanvaltuutetuille sekä MOT-tiimille:


    Juhani Rajamäki,

    Ensinnäkin toteamme, että meillä on huomauttamista sekä käräjätuomari Tikan että myöskin Teidän toimintaanne, rikosoikeudellisessa mielessä. Myös entinen kunnanjohtaja Juha Myyryläinen selvästikin oli mukana erehdyttämisessämme - hänhän kieltäytyi yhä keväällä 2018 antamasta meille pyytämäämme korjaustapaselostusta, eli keväällä 2017 sovintoneuvotteluja käytäessä meiltä yhdessä pimittämäänne rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon laatimaa tarkastuskertomuksen liitettä. Tuolloin Te ilmoititte, että ette voi toimia vastoin päämiehenne tahtoa, ja kirjoititte sitten myöskin lopulta melkoisen paljastavasti, että lähetätte korjaustapaselostuksen meille nyt (keväällä 2018 eli lähes vuosi sovintosopimuksen solmimisen jälkeen), koska sopimus sitoo meitä eikä ko. asiakirjalla ole enää mitään merkitystä...

    Todistajaksi nimeämänne VT Köhler ei todistanut käräjäoikeudessa siten kuin käräjätuomari Tikka antamassaan tuomiossa väittää ->

    -> Pukkilan kunta/asianajaja Rajamäki oli nimennyt VT Köhlerin todistajaksi 7.5.2021 pidettävään oikeudenkäyntiin (välituomio) seuraavasti - 25.1.2021 valmisteluistunnon pöytäkirja:

    "Henkilötodistelu
    Todistaja Kia Köhler (kantajilla oli tiedossa ennen sopimusta Perhon raportti ja sen vaikuttavuus sopimuksen syntymiseen)"
    -

    -> Käräjätuomari Tikka tuomiossa:

    "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan. Kantajat ovat avustajansa kanssa päätyneet tekemään sopimuksen siitä huolimatta, ettei tämä asiakirja ollut heidän käytössään, mikä viittaa eritäin vahvasti siihen, että kantajien avustajan kertomuksesta ilmenevällä tavalla tällä asiakirjalla ei olisi ollut merkitystä sopimuksen tekemisessä."
    -
    -> -> VT Köhler alkaen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tehdyn tallenteen kohdasta 9:28 - vastaa asianajaja Rajamäen kysymykseen siitä, mikä merkitys korjaustapaselostuksella olisi ollut asiassa:

    "No en osaa... tosiaankin minullahan ei sitä ollut käytössä silloin... sillon kun tätä on arvioitu... ja... en osaa sanoa... et nyt jos tää Esa Perhon korjaustapaselostus et sisältääkö se sitte jotain sellasta erityistä tietoa mikä olis muuttanut tätä asetelmaa... "

    -> jonka jälkeen puhuu korjaustapaselostuksista yleisellä tasolla ja lisää:

    "En osaa nyt itseasiassa hahmottaa sitä mitä... mitä niinku lisää se korjaustapaselostus olis siihen tuonut että tosiaan sitä minulla ei ollut käytössä... et se on varmaan tuotu tässä esiin et mikä on se tieto siinä mitä... mikä ei oo ilmenny näistä muista raporteista... siihen en niinku pysty itse ottamaan nyt kantaa... sen tarkemmin."

    Tämän jälkeen (oikeudessa tehty tallenne) VT Köhler kertoo käsityksensä olleen keväällä 2017 se, että hän oli kaikki rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon tekemät asiakirjat asianajaja Juhani Rajamäeltä saanut. Kantajien asianajajan oikeudessa VT Köhlerin todistajana kuulemisen aikana lukemassa Köhlerin 3.5.2018 kantajille lähettämässä sähköpostiviestissä (jota käräjätuomari Tikka ei todisteeksi valmistelussa hyväksynyt!), Köhler toteaa:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"

    2.5.2018 sähköpostiviestissään (jota sitäkään käräjätuomari Tikka ei valmistelussa todisteeksi hyväksynyt!) VT Köhler kertoo asianajaja Rajamäen lähettäneen hänelle keväällä 2017 ainoastaan rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon tarkastuskertomuksen sekä kustannuslaskelman ja urakkatarjouksen, ja jatkaa siihen:

    "Minun tiedossani ei ole ollut muita Perhon laatimia asiakirjoja."

    (Vrt. Kät Tikka tuomiossa: "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan" jne.)

    Jatkuu ->


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ostajaperheen vastine asianajaja Juhani Rajamäen vastaukseen, joka alkaa "Ottamatta kantaa tarkemmin esittämäänne" - viesti on mennyt kopiona kunnanjohtaja Juha Rehulan lisäksi kaikille kunnanvaltuutetuille sekä MOT-tiimille:


    Juhani Rajamäki,

    Ensinnäkin toteamme, että meillä on huomauttamista sekä käräjätuomari Tikan että myöskin Teidän toimintaanne, rikosoikeudellisessa mielessä. Myös entinen kunnanjohtaja Juha Myyryläinen selvästikin oli mukana erehdyttämisessämme - hänhän kieltäytyi yhä keväällä 2018 antamasta meille pyytämäämme korjaustapaselostusta, eli keväällä 2017 sovintoneuvotteluja käytäessä meiltä yhdessä pimittämäänne rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon laatimaa tarkastuskertomuksen liitettä. Tuolloin Te ilmoititte, että ette voi toimia vastoin päämiehenne tahtoa, ja kirjoititte sitten myöskin lopulta melkoisen paljastavasti, että lähetätte korjaustapaselostuksen meille nyt (keväällä 2018 eli lähes vuosi sovintosopimuksen solmimisen jälkeen), koska sopimus sitoo meitä eikä ko. asiakirjalla ole enää mitään merkitystä...

    Todistajaksi nimeämänne VT Köhler ei todistanut käräjäoikeudessa siten kuin käräjätuomari Tikka antamassaan tuomiossa väittää ->

    -> Pukkilan kunta/asianajaja Rajamäki oli nimennyt VT Köhlerin todistajaksi 7.5.2021 pidettävään oikeudenkäyntiin (välituomio) seuraavasti - 25.1.2021 valmisteluistunnon pöytäkirja:

    "Henkilötodistelu
    Todistaja Kia Köhler (kantajilla oli tiedossa ennen sopimusta Perhon raportti ja sen vaikuttavuus sopimuksen syntymiseen)"
    -

    -> Käräjätuomari Tikka tuomiossa:

    "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan. Kantajat ovat avustajansa kanssa päätyneet tekemään sopimuksen siitä huolimatta, ettei tämä asiakirja ollut heidän käytössään, mikä viittaa eritäin vahvasti siihen, että kantajien avustajan kertomuksesta ilmenevällä tavalla tällä asiakirjalla ei olisi ollut merkitystä sopimuksen tekemisessä."
    -
    -> -> VT Köhler alkaen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tehdyn tallenteen kohdasta 9:28 - vastaa asianajaja Rajamäen kysymykseen siitä, mikä merkitys korjaustapaselostuksella olisi ollut asiassa:

    "No en osaa... tosiaankin minullahan ei sitä ollut käytössä silloin... sillon kun tätä on arvioitu... ja... en osaa sanoa... et nyt jos tää Esa Perhon korjaustapaselostus et sisältääkö se sitte jotain sellasta erityistä tietoa mikä olis muuttanut tätä asetelmaa... "

    -> jonka jälkeen puhuu korjaustapaselostuksista yleisellä tasolla ja lisää:

    "En osaa nyt itseasiassa hahmottaa sitä mitä... mitä niinku lisää se korjaustapaselostus olis siihen tuonut että tosiaan sitä minulla ei ollut käytössä... et se on varmaan tuotu tässä esiin et mikä on se tieto siinä mitä... mikä ei oo ilmenny näistä muista raporteista... siihen en niinku pysty itse ottamaan nyt kantaa... sen tarkemmin."

    Tämän jälkeen (oikeudessa tehty tallenne) VT Köhler kertoo käsityksensä olleen keväällä 2017 se, että hän oli kaikki rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon tekemät asiakirjat asianajaja Juhani Rajamäeltä saanut. Kantajien asianajajan oikeudessa VT Köhlerin todistajana kuulemisen aikana lukemassa Köhlerin 3.5.2018 kantajille lähettämässä sähköpostiviestissä (jota käräjätuomari Tikka ei todisteeksi valmistelussa hyväksynyt!), Köhler toteaa:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"

    2.5.2018 sähköpostiviestissään (jota sitäkään käräjätuomari Tikka ei valmistelussa todisteeksi hyväksynyt!) VT Köhler kertoo asianajaja Rajamäen lähettäneen hänelle keväällä 2017 ainoastaan rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon tarkastuskertomuksen sekä kustannuslaskelman ja urakkatarjouksen, ja jatkaa siihen:

    "Minun tiedossani ei ole ollut muita Perhon laatimia asiakirjoja."

    (Vrt. Kät Tikka tuomiossa: "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan" jne.)

    Jatkuu ->

    Edellinen sähköpostiviesti (joka mennyt asianajaja Rajamäelle ja kopiona kunnanjohtaja Rehulalle sekä kunnanvaltuutetuille) jatkuu:

    "Pukkilan kunnassa nykyään päätökset tekevät henkilöt saavat päättää, minkälaisiin perintätoimiin kunta ryhtyy tässä tilanteessa Teille rahaa suorittamistanne toimista meiltä saadakseen, vai laittaako kenties sekin vireille kantelut Valvontalautakunnalle ja oikeuskanslerille sekä tutkintapyynnön poliisille noista toimistanne, kuten virassa ja luottamusasemassa kuuluisi tehdä saadessaan tietää tällaisesta toiminnasta. Sekä käräjätuomari Tikan että myös Teidän osaltanne on ja tulee olemaan joka tapauksessa vireillä kanteluja ja rikosasioita, ja Pukkilan kunta siis päättää omista toimistaan tässä kokonaisuudessa. Tiedätte itsekin myöntäneenne vahingossa käräjäoikeudessa tahallisen harhaanjohtavien tietojen antamisen meille sovintosopimukseen johtaneessa prosessissa. Kannattaa olla tässä kohtaa rehellinen päämiehelle; kunnan nykyisille edustajille ja vastuussa oleville. Kyseessä on edelleenkin myös Pukkilan kunnan imago ja maine. Jo keväällä 2018 kunnanvaltuustossa todettiin, että kunnalla on edessään imagotalkoot MOT-ohjelmassa paljastuneen vuoksi, ja tuolloin oli tiedossa vasta vain pieni osa toiminnan törkeydestä ja tahallisuudesta."


  • Anonyymi

   Ei ole Rajamäen törkeydellä tosiaan rajaa ja kuntako peesaa?! Juha Rehula?

  • Anonyymi

   Eikö se tämä asianajaja Juhani Rajamäki ollut sitä mieltä että vahingonkorvausvaatimukset tulee kohdistaa kunnan päättäjiin?

  • Anonyymi

   Niinhän se on, että omiaan voi joutua hakemaan takaisin ihmisoikeustuomioistuimen kautta 😪

   • Anonyymi

    Joskus niinkin. Tämä kyseinen homekoulujuttu ei sen sijaan ole läheskään taputeltu täällä Suomessakaan. Asianajaja Rajamäki mokasi omalta osaltaan käräjäoikeudessa. Se, että kunnan asianajaja toimii epämääräisesti, on loppupeleissä nimenomaan kunnan ongelma. Nythän tässä nähdään myöskin uuden päättäjistön toiminta. Luottamusasemassa he ovat vastuussa siitä miten kunta asiassa jatkossa toimii. Kyllä on MOT-jatkojutulle todellakin aihetta ja sisältöä.

    Rehula lienee ollut tähän saakka pihalla siitä, mitä on tapahtunut, tai sitten on upottamassa itsensä samaan suohon. Aikamoinen alku uudessa toimessa jos paljastuu olleen tietoisesti mukana.


  • Anonyymi

   Mahtaa Rajamäki olla ylpeä toimistaan...

   • Anonyymi

    Entäpä Juha Rehula? Saa kyllä huonoa julkisuutta nyt. Rajamäen viesti on mennyt kopiona Rehulalle, joten ei mitään epäselvää siinä, onko toimeksiantaja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Entäpä Juha Rehula? Saa kyllä huonoa julkisuutta nyt. Rajamäen viesti on mennyt kopiona Rehulalle, joten ei mitään epäselvää siinä, onko toimeksiantaja.

    Ilmankos Rehulalle tuli kiire lähteä muihin hommiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ilmankos Rehulalle tuli kiire lähteä muihin hommiin.

    Myöhäistä paeta.


  • Anonyymi

   Sama veijari keskustelee itsenssä kanssa. Tuomio on laincoinainen, joten turhaan sönkötät.

   Pukkilan veronmaksajat ovat oikeutettuja saamaan aiheuttamasi kulut.

   Häpeä ja pyydä anteeksi.

   • Anonyymi

    Niin juuri, asianajaja Juhani Rajamäki, korvaa törkeillä toimillasi aiheuttamasi kulut!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin juuri, asianajaja Juhani Rajamäki, korvaa törkeillä toimillasi aiheuttamasi kulut!

    Entäpä toimeksiannon tilaaja/siitä päättänyt? Jokuhan Rajamäen on halunnut kunnan varoilla kalliisti hoitamaan asiaa. Toki se ei poista hänen toimintatapansa törkeyttä. Ei asianajajan tule käyttää petollista menettelyä.


   • Anonyymi

    Toivottavasti tuollaisella ajattelulla ja matikkapäällä varustettu henkilö ei kuulu Pukkilan kuntapäättäjiin.
    Ilmeisesti sama kirjoittaja, joka vuosia on meuhkannut muille kirjoittajille kirjoitusvirheistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Entäpä toimeksiannon tilaaja/siitä päättänyt? Jokuhan Rajamäen on halunnut kunnan varoilla kalliisti hoitamaan asiaa. Toki se ei poista hänen toimintatapansa törkeyttä. Ei asianajajan tule käyttää petollista menettelyä.

    Siinä onkin mielenkiintoinen kysymys kunkin Pukkilassa päättävässä asemassa olevan kohdalla, että kuinka tietoisesti on toiminut Juhani Rajamäen toimintaa tukien tai häntä jopa ohjeistaen.


   • Anonyymi

    Pukkilan veronmaksajat ovat oikeutettuja saamaan korvauksen niiltä jotka nämä kulut aiheuttivat erehdyttämällä toista osapuolta jne.


  • Anonyymi

   Tässä kyseessä käräjätuomari Risto Tikka:

   "Helsingin hovioikeus tiedottaa, että Asianajajaliitto on pyytänyt tuomarin työskentelystä muodollista selvitystä. Hovioikeus on vastannut selvityspyyntöön ja ilmoittaa, että tuomarin työtä seurataan jatkossa tarkasti. Kokemusten mukaan tuomari käyttäytyy asiattomasti, nöyryyttävästi ja vaikuttaa jopa asenteelliselta käsiteltävää asiaa kohtaan."

   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5017ae27-d27d-42c8-8c58-6c4161226e70

   Asianajaja Juhani Rajamäki oli tietoinen Tikan toiminnasta jo ennen homekouluasian käsittelyä. Kantajille se taas selvisi siinä vaiheessa kun Tikka alkoi mm. estää heidän puolestaan esitettyä todistelua, ei kuunnellut oikeudessa vastauksia edes itse esittämiinsä kysymyksiin jne.

  • Anonyymi

   Käräjätuomaria ei itse valita.

   • Anonyymi

    Mitä tahdot sanoa?


  • Anonyymi

   Väitätte kirjoituksessa kantajan valinneen Tikan. Se ei ole mahdollista.

   • Anonyymi

    Itse väität ihan mitä sattuu.


   • Anonyymi

    Missä niin väitetään?


  • Anonyymi

   Onko tämä juttu asianajaja Juhani Rajamäen uran kruunu? Siis omassa tyylilajissaan? Missä miehen omatunto?

   • Anonyymi

    Ei normi omallatunnolla varustettu henkilö toimi noin. Ei edes asianajajana. Täytyy omantunnon olla todella paatunut ja oikeustajun sokaistunut.


  • Anonyymi

   Asianajaja Juhani Rajamäki toimi ensin ex-kunnanjohtaja Juha Myyryläisen kanssa, ja eihän se, että Myyryläinen kieltäytyi yhä keväällä 2018 luovuttamasta keväällä 2017 ostajilta pimitettyä rakennusterveysasiantuntijan tarkastuskertomuksensa liitteeksi laatimaa asiakirjaa, jätä arvailujen varaa siihen, toimiko Juhani Rajamäki yksin. Myyryläisen syy kieltäytyä oli se, että "asia on jo sovittu" ja Rajamäki vetosi siihen, ettei hän voi toimia päämiehensä tahtoa vastaan. Kun Rajamäki viimein sitten luovutti ko. asiakirjan, ilmoitti hän saatteessa, että toimittaa sen kantajille nyt, koska solmittu sovintosopimus sitoo heitä eikä asiakirjalla ole siten ENÄÄ mitään merkitystä...

  • Anonyymi

   Oikeutta käydään oikeudessa, jollainen Suomi24 ei ole. Asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ja hävinnyt maksaa aiheuttamansa oikeudenkäyntikulut vastapuolelle.

   Häpeä ja siirry normaaliin elämään.

   Välillä voitetaan ja joskus hävitään. Sopiminen on yleensä paras vaihtoehto.

   • Anonyymi

    Tuomion on annettu tulla lainvoimaiseksi syystä. Näyttöhän oli ihan muuta kuin mitä tuomiossa erityisvalvontaan jo aiemmin joutuneen käräjätuomari Risto Tikan toimesta väitetään, joten hovioikeuskin oli mahdollisuus. Asiat etenevät nyt toisia reittejä.


   • Anonyymi

    Käräjätuomari Risto Tikka antamassaan tuomiossa:

    "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan. Kantajat ovat avustajansa kanssa päätyneet tekemään sopimuksen siitä huolimatta, ettei tämä asiakirja ollut heidän käytössään, mikä viittaa eritäin vahvasti siihen, että kantajien avustajan kertomuksesta ilmenevällä tavalla tällä asiakirjalla ei olisi ollut merkitystä sopimuksen tekemisessä."

    Alkaen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tehdyn tallenteen kohdasta 9:28 - VT Kia Köhler vastaa asianajaja Rajamäen kysymykseen siitä, mikä merkitys korjaustapaselostuksella olisi ollut asiassa:

    "No en osaa... tosiaankin minullahan ei sitä ollut käytössä silloin... sillon kun tätä on arvioitu... ja... en osaa sanoa... et nyt jos tää Esa Perhon korjaustapaselostus et sisältääkö se sitte jotain sellasta erityistä tietoa mikä olis muuttanut tätä asetelmaa... "

    2.5.2018 sähköpostiviestissään VT Köhler kertoo asianajaja Rajamäen lähettäneen hänelle keväällä 2017 ainoastaan rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon tarkastuskertomuksen sekä kustannuslaskelman ja urakkatarjouksen, ja jatkaa siihen:

    "Minun tiedossani ei ole ollut muita Perhon laatimia asiakirjoja."

    VT Köhler 3.5.2018 kantajille lähettämässään sähköpostiviestissä:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käräjätuomari Risto Tikka antamassaan tuomiossa:

    "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan. Kantajat ovat avustajansa kanssa päätyneet tekemään sopimuksen siitä huolimatta, ettei tämä asiakirja ollut heidän käytössään, mikä viittaa eritäin vahvasti siihen, että kantajien avustajan kertomuksesta ilmenevällä tavalla tällä asiakirjalla ei olisi ollut merkitystä sopimuksen tekemisessä."

    Alkaen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tehdyn tallenteen kohdasta 9:28 - VT Kia Köhler vastaa asianajaja Rajamäen kysymykseen siitä, mikä merkitys korjaustapaselostuksella olisi ollut asiassa:

    "No en osaa... tosiaankin minullahan ei sitä ollut käytössä silloin... sillon kun tätä on arvioitu... ja... en osaa sanoa... et nyt jos tää Esa Perhon korjaustapaselostus et sisältääkö se sitte jotain sellasta erityistä tietoa mikä olis muuttanut tätä asetelmaa... "

    2.5.2018 sähköpostiviestissään VT Köhler kertoo asianajaja Rajamäen lähettäneen hänelle keväällä 2017 ainoastaan rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon tarkastuskertomuksen sekä kustannuslaskelman ja urakkatarjouksen, ja jatkaa siihen:

    "Minun tiedossani ei ole ollut muita Perhon laatimia asiakirjoja."

    VT Köhler 3.5.2018 kantajille lähettämässään sähköpostiviestissä:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"

    Eli antamassaan tuomiossa käräjätuomari Risto Tikka käytännössä väittää VT Köhlerin todistaneen 7.5.2021 välituomioasian pääkäsittelyssä siten kuin asianajaja Juhani Rajamäki/kunta oli väittänyt ennen tuota pääkäsittelyä Köhlerin tulevan todistamaan, VAIKKA todellisuudessa Köhler todisti täysin päinvastaista!

    25.1.2021 valmisteluistunnon pöytäkirja:

    "Henkilötodistelu
    Todistaja Kia Köhler (kantajilla oli tiedossa ennen sopimusta Perhon raportti ja sen vaikuttavuus sopimuksen syntymiseen)"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuomion on annettu tulla lainvoimaiseksi syystä. Näyttöhän oli ihan muuta kuin mitä tuomiossa erityisvalvontaan jo aiemmin joutuneen käräjätuomari Risto Tikan toimesta väitetään, joten hovioikeuskin oli mahdollisuus. Asiat etenevät nyt toisia reittejä.

    Sehän olisikin ollut asianajaja Rajamäelle helpotus kun asia olisi viety eteenpäin normaalina valitusasiana kantajien riskillä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sehän olisikin ollut asianajaja Rajamäelle helpotus kun asia olisi viety eteenpäin normaalina valitusasiana kantajien riskillä.

    Nyt valittu tie saattaa olla kantajille huomattavasti riskialttiimpi. Siis jos he ovat tehneet tutkintapyyntöjä sen sijaan, että olisivat ajaneet asiaansa normaalisti riita-asiana.
    Tämä keskustelu on kuitenkin niin epäluotettava lähde, että mitään ei voi pitää totena.


  • Anonyymi

   Asianajaja Juhani Rajamäkihän suoritti toimensa ennen kuin oli tiedossa, että asia tulee saamaan julkisuutta. Herää kysymys: Kuinka paljon tällaista tapahtuu ilman, että se tulee julki?

   • Anonyymi

    Varmasti paljon. Mahtaako tämä Rajamäelläkään olla ainokainen tapaus?


  • Anonyymi

   Uskoisin, että käräjäoikeudenkäyntien lopputulos on tuomarin tiedossa jo ennen kuin oikeutta on käyty. Jos omaa yhtään ihmistuntemusta, huomaa, että tuomarilla yleensä on jo asenne, joka harvoin muuttuu.
   Tikan tapaus on vain vielä tavallista räikeämpi. Ei voi kuin ihmetellä miten hän vieläkin saa jatkaa virassaan.

   • Anonyymi

    Lain mukaan tuomari on sidottu täyteen puolueettomuuteen. Mikäli tuomari huomaa itsessään pienintäkään puolueellisuutta, on hänen vetäydyttyvä jutusta. Aina niin ei tosiaan käy. On kuutenkin erittäin poikkeukselllista, että tuomari tekee useita toimia runnoakseen jutun läpi ennakkoasenteensa mukaisesti. Rikolliseksi homma muuttuu viimeistään siinä vaiheessa kun tuomari estää todistelua ja lopulta vääristelee oikeudenkäynnissä saadun näytön oman tahtonsa ja asenteensa mukaiseksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lain mukaan tuomari on sidottu täyteen puolueettomuuteen. Mikäli tuomari huomaa itsessään pienintäkään puolueellisuutta, on hänen vetäydyttyvä jutusta. Aina niin ei tosiaan käy. On kuutenkin erittäin poikkeukselllista, että tuomari tekee useita toimia runnoakseen jutun läpi ennakkoasenteensa mukaisesti. Rikolliseksi homma muuttuu viimeistään siinä vaiheessa kun tuomari estää todistelua ja lopulta vääristelee oikeudenkäynnissä saadun näytön oman tahtonsa ja asenteensa mukaiseksi.

    👍👍👍


  • Anonyymi

   Sama henkilö kirjoittaa jatkuvasti. Ei kunta voi lahjoittaa tuhansia euroja luopumalla saatavasta.

   Siirtyisin itse elämässäni uusien haasteiden pariin vaikka ymmärrän harminne.

   • Anonyymi

    Ei kunta varmasti vapaaehtoisesti luovukasn, mutta saattaa vielä joutua luopumaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei kunta varmasti vapaaehtoisesti luovukasn, mutta saattaa vielä joutua luopumaan.

    Näin on! Asianajaja Rajamäki tiesi käräjätuomari Tikan toiminnasta jo ennen tämän homekouluasian käsittelyä ja tietää kyllä myös sen, mitä tässä kyseisessä oikeudenkäynnissä tapahtui. Rajamäkihän vaati siellä myös ex-kunnanjohtaja Juha Myyryläistä kuultavaksi, mutta kätevästi käräjätuomari Tikka hoiti homman niin ettei Myyryläistä tarvinnut kutsua ja toi kesken oikeudenkäyntiä esille sen kuinka aikoo tuomiossa asian hoitaa. Kokonaisuus on poliisiasia.


   • Anonyymi

    On selvitettävä, onko tämä "saatava" aiheutettu rikollisella menettelyllä.


   • Anonyymi

    Eriskummallinen ajatus, että jutun voittajan tulisi lahjoittaa turhan jutun ajamiseen käyttämänsä rahat kantajalle. Mitä oikein ajattelet?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on! Asianajaja Rajamäki tiesi käräjätuomari Tikan toiminnasta jo ennen tämän homekouluasian käsittelyä ja tietää kyllä myös sen, mitä tässä kyseisessä oikeudenkäynnissä tapahtui. Rajamäkihän vaati siellä myös ex-kunnanjohtaja Juha Myyryläistä kuultavaksi, mutta kätevästi käräjätuomari Tikka hoiti homman niin ettei Myyryläistä tarvinnut kutsua ja toi kesken oikeudenkäyntiä esille sen kuinka aikoo tuomiossa asian hoitaa. Kokonaisuus on poliisiasia.

    Kuulostaa siltä, että kaiken kaikkiaan tätä koskeva kirjoittelu tässä ketjussa olisi lähinnä terveydenhuollon asia. Sen verran asia näyttää jäytävän joitain sitä seuraavia.
    Nyt kirjoittajien maalina ”syytettyjen” penkillä ovat jo päättäjät, asianajaja, käräjätuomari, valvontalautakunta ja kaikki kunnan veronmaksajat.
    Olisi mielenkiintoista tietää miltä noiden anonyymikirjoittajien mielessä nyt tuntuu, kun heidän seuraamansa juttu on vastatuulessa ja tuo kirjoitusnappi on jälleen kybällä. Automaattikirjoituksella syntyy keskustelua päänsisäisistä teemoista ja joidenkin velatkin tuntuvat muuttuvan saataviksi-simsalabim!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuulostaa siltä, että kaiken kaikkiaan tätä koskeva kirjoittelu tässä ketjussa olisi lähinnä terveydenhuollon asia. Sen verran asia näyttää jäytävän joitain sitä seuraavia.
    Nyt kirjoittajien maalina ”syytettyjen” penkillä ovat jo päättäjät, asianajaja, käräjätuomari, valvontalautakunta ja kaikki kunnan veronmaksajat.
    Olisi mielenkiintoista tietää miltä noiden anonyymikirjoittajien mielessä nyt tuntuu, kun heidän seuraamansa juttu on vastatuulessa ja tuo kirjoitusnappi on jälleen kybällä. Automaattikirjoituksella syntyy keskustelua päänsisäisistä teemoista ja joidenkin velatkin tuntuvat muuttuvan saataviksi-simsalabim!

    Luehan nyt tuolta ylempää, vastaako käräjätuomari Risto Tikan tuomiossa väittämä todellista näyttöä ja oliko asianajaja Juhani Rajamäki toiminut todistajan mukaan oikein ja velvollisuuksiensa mukaisesti.

    Onnistuuko vai haluatko vaan huudella tyhjiä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luehan nyt tuolta ylempää, vastaako käräjätuomari Risto Tikan tuomiossa väittämä todellista näyttöä ja oliko asianajaja Juhani Rajamäki toiminut todistajan mukaan oikein ja velvollisuuksiensa mukaisesti.

    Onnistuuko vai haluatko vaan huudella tyhjiä?

    Vastaa ja on toiminut oikein.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vastaa ja on toiminut oikein.

    Vastaajan asianajaja erehdytti kantajia ja kantajien avustajaa.


  • Anonyymi

   Kunnan, sen asianajajan ja tuomioistuimen salaliitto on ilmeisesti täällä tarjottu selitys huonolle menestykselle oikeudessa. Miten lienee?
   MOT-tiimi jättää takuulla tämän asian omaan arvoonsa ja näemme senkin kohta täällä alhaisimmassa asteessa syytettyjen penkillä…täällä tuomio luetaan jo ennen asian selvittelyä!

   • Anonyymi

    Lukaisepa tuolta ylempää, pitääkö käräjätuomari Tikan kuvaus VT Köhlerin todistajankertomuksesta ilmenneestä paikkaansa. Ei siinä mitään salaliittoteorioita tarvita.


   • Anonyymi

    Et taida ymmärtää asiaa ollenkaan. Käräjätuomari Risto Tikan antama kanteen hylkäävä tuomio perustuu siihen, että kanne olisi muka nostettu liian myöhään, ja tuo johtopäätös taas perustuu väitteeseen VT Kia Köhlerin todistelusta. Köhler ei kuitenkaan todistanut siten kuin tuomiossa väitetään. Kuinka kestävällä pohjalla luulet siis "kunnan voiton" olevan?


  • Anonyymi

   Salaliitto näyttää oldvan asialla.

   • Anonyymi

    Salaliitot ovat nyt muodissa. Aallonharjalla siis ollaan!


  • Anonyymi

   Kyllähän Pukkilan kunnan asianajaja Juhani Rajamäki ja käräjätuomari Risto Tikka ovat oman MOT jaksonsa toimillaan ansainneet. Toivottavasti sellainen toteutuu ja kaikki tämän tapauksen juonenkänteet tulisivat esille.

   • Anonyymi

    Annettu tuomio perusteluineen on hyvin ymmärrettävä ja looginen eikä siihen liity mitään epäselvyyksiä. Todistaja ei täällä esitettyjen tekstien valossa edelleenkään näe tuossa liiteasiakirjassa olleen mitään mikä olisi vaikuttanut sovintoneuvotteluun. Näin asia näyttäytyy muunkin saatavan tiedon valossa.
    Tuskinpa tässä asiassa on mitään julkisuuden arvoista. Asia on ollut alusta asti täysin turha kohu jota joku on yrittänyt lietsoa täällä virtuaalimaailmassa. Kyllähän maailmaan melua mahtuu ja onpahan mielenkiintoista seurata mitä jonkun mieli kehittelee julkisuudessa olleen sinänsä todellisen tapauksen liepeille.
    Tässä jutussa näkee miten eri tavoin asiat ja ilmiöt ymmärretään ja tulkitaan eri vastaanottimien ääressä.
    Tapaus valaa kuitenkin uskoa kunnan toimintaan kun päättäjät ovat pysyneet jämäkästi kannassaan kovasta julkisesta paineesta huolimatta. Kun ei ole mitään peiteltävää, voi olla hyvällä omallatunnolla välittämättä myrskyistä vesilasissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Annettu tuomio perusteluineen on hyvin ymmärrettävä ja looginen eikä siihen liity mitään epäselvyyksiä. Todistaja ei täällä esitettyjen tekstien valossa edelleenkään näe tuossa liiteasiakirjassa olleen mitään mikä olisi vaikuttanut sovintoneuvotteluun. Näin asia näyttäytyy muunkin saatavan tiedon valossa.
    Tuskinpa tässä asiassa on mitään julkisuuden arvoista. Asia on ollut alusta asti täysin turha kohu jota joku on yrittänyt lietsoa täällä virtuaalimaailmassa. Kyllähän maailmaan melua mahtuu ja onpahan mielenkiintoista seurata mitä jonkun mieli kehittelee julkisuudessa olleen sinänsä todellisen tapauksen liepeille.
    Tässä jutussa näkee miten eri tavoin asiat ja ilmiöt ymmärretään ja tulkitaan eri vastaanottimien ääressä.
    Tapaus valaa kuitenkin uskoa kunnan toimintaan kun päättäjät ovat pysyneet jämäkästi kannassaan kovasta julkisesta paineesta huolimatta. Kun ei ole mitään peiteltävää, voi olla hyvällä omallatunnolla välittämättä myrskyistä vesilasissa.

    Kunnan todistajaksi nineämä VT Kia Köhler ei edelleenkään ole koskaan nähnyt koko liiteasiakirjaa ja hän totesi todistelussaan, ettei hän siksi pysty ottamaan kantaa sen merkitykseen asiassa. Näin kuitenkin väittää käräjätuomari Risto Tikka antamassaan tuomiossa:

    "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan. Kantajat ovat avustajansa kanssa päätyneet tekemään sopimuksen siitä huolimatta, ettei tämä asiakirja ollut heidän käytössään, mikä viittaa eritäin vahvasti siihen, että kantajien avustajan kertomuksesta ilmenevällä tavalla tällä asiakirjalla ei olisi ollut merkitystä sopimuksen tekemisessä."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kunnan todistajaksi nineämä VT Kia Köhler ei edelleenkään ole koskaan nähnyt koko liiteasiakirjaa ja hän totesi todistelussaan, ettei hän siksi pysty ottamaan kantaa sen merkitykseen asiassa. Näin kuitenkin väittää käräjätuomari Risto Tikka antamassaan tuomiossa:

    "Näyttö osoittaa, että kantajat ja heidän avustajansa tiesivät kyseisestä korjaustapaselostuksesta sopimusneuvotteluiden aikaan. Kantajat ovat avustajansa kanssa päätyneet tekemään sopimuksen siitä huolimatta, ettei tämä asiakirja ollut heidän käytössään, mikä viittaa eritäin vahvasti siihen, että kantajien avustajan kertomuksesta ilmenevällä tavalla tällä asiakirjalla ei olisi ollut merkitystä sopimuksen tekemisessä."

    VT Kia Köhler luotti asianajaja Juhani Rajamäen toimivan velvollisuuksiensa mukaisesti, ja kertoi 7.5.2021 käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, että uskoi saaneensa keväällä 2017 sovintoneuvotteluja käytäessä kaikki rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon laatimat asiakirjat. Näin VT Köhler kirjoitti kantajille 3.5.2018 sähköpostiviestissään, kun MOT-jakson seurauksena erehdytys alkoi paljastumaan:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    VT Kia Köhler luotti asianajaja Juhani Rajamäen toimivan velvollisuuksiensa mukaisesti, ja kertoi 7.5.2021 käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, että uskoi saaneensa keväällä 2017 sovintoneuvotteluja käytäessä kaikki rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon laatimat asiakirjat. Näin VT Köhler kirjoitti kantajille 3.5.2018 sähköpostiviestissään, kun MOT-jakson seurauksena erehdytys alkoi paljastumaan:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"

    On siis tiennyt, että tuollainen asiakirja on olemassa mutta ilmeisesti pitänyt sitä merkityksettömänä kun varsinainen raportti on ollut käytössä.
    Hänhän ei edelleenkään ottanut mitään kantaa siihen mikä tuon merkitys olisi ollut.
    Onko joku sitä mieltä , että tuolla liitteellä olisi jotain lisäarvoa? Eikö varsinainen raportti tuo esiin asiat joita selosteessa kerrotaan?
    Miksi pitää tarrautua epäolennaisiin asioihin?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    VT Kia Köhler luotti asianajaja Juhani Rajamäen toimivan velvollisuuksiensa mukaisesti, ja kertoi 7.5.2021 käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, että uskoi saaneensa keväällä 2017 sovintoneuvotteluja käytäessä kaikki rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon laatimat asiakirjat. Näin VT Köhler kirjoitti kantajille 3.5.2018 sähköpostiviestissään, kun MOT-jakson seurauksena erehdytys alkoi paljastumaan:

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti"

    On hyvä muistaa, että tuomari arvioi jokaista asiakirjaa ja kertomusta yksitellen, punnitsee kaikkea todistelua yhdessä ja tekee sitten johtopäätöksensä. Näin on tuossakin tapauksessa tapahtunut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    On hyvä muistaa, että tuomari arvioi jokaista asiakirjaa ja kertomusta yksitellen, punnitsee kaikkea todistelua yhdessä ja tekee sitten johtopäätöksensä. Näin on tuossakin tapauksessa tapahtunut.

    Eihän tuomari punninnut oikeasti todisteita ja todistelua tässä tapauksessa, vaan esti ja vääristeli sitä. Eikä ole tältä kyseiseltä tuomarilta ainoa kerta, vaan samaan on kiinnittänyt vuosien aikana huomiota lukuisat asianajajat ym. Myös tuomitsemislinjansa on nähty normaalista poikkeavaksi.


  • Anonyymi

   Asiatonta trollausta ja vääristelyä lainvoimaisessa asiassa. Pukkilan trullit ovat moraaliltaan nollia ja pellejä.

   Häpeä.

   • Anonyymi

    Täyttä faktaa tekaistusta tuomiosta ja kunnan asianajajan rumista toimista!


   • Anonyymi

    Tätä asiaa pitävät esillä ulkopaikkakuntalaiset henkilöt, joten ei voitane puhua Pukkilan ******sta.
    Tuomioistuin on toiminut ilmeisen hyvin asiassa. Jutun tuomari saa tästä kyllä pisteet kotiin. Ilmeisesti kantajatkin ovat tyytyväisiä, jos eivät kerran valittaneet tuomiosta.
    Mikä ihmeen varjokampanja täällä nyt pyörii?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tätä asiaa pitävät esillä ulkopaikkakuntalaiset henkilöt, joten ei voitane puhua Pukkilan ******sta.
    Tuomioistuin on toiminut ilmeisen hyvin asiassa. Jutun tuomari saa tästä kyllä pisteet kotiin. Ilmeisesti kantajatkin ovat tyytyväisiä, jos eivät kerran valittaneet tuomiosta.
    Mikä ihmeen varjokampanja täällä nyt pyörii?

    Eivät valittaneet, koska asia etenee rikospuolella, eikä ole normaali riita-asia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eivät valittaneet, koska asia etenee rikospuolella, eikä ole normaali riita-asia.

    Vaikea uskoa, että asia etenisi rikospuolella. Mitä rikollista tähän voi liittyä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikea uskoa, että asia etenisi rikospuolella. Mitä rikollista tähän voi liittyä?

    Ei ole tosiaan normaali riita-asia. Normaalissa riita-asiassa on kaksi riitelevää osapuolta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikea uskoa, että asia etenisi rikospuolella. Mitä rikollista tähän voi liittyä?

    Eiköhän se selviä aikanaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole tosiaan normaali riita-asia. Normaalissa riita-asiassa on kaksi riitelevää osapuolta.

    Niin on, ja puolueeton ja asiallinen tuomari.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eiköhän se selviä aikanaan.

    Ainakaan täällä ei ole tullut esiin mitään sellaista, että tuollaiselle jutulle olisi mitään perusteita.
    Ei tuo asia täällä selviä jos siitä ei ole mitään tietoa täällä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ainakaan täällä ei ole tullut esiin mitään sellaista, että tuollaiselle jutulle olisi mitään perusteita.
    Ei tuo asia täällä selviä jos siitä ei ole mitään tietoa täällä.

    Kukaan ei voi mitään sille, ettei sinulla mene jakeluun.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kukaan ei voi mitään sille, ettei sinulla mene jakeluun.

    Et siis osaa itsekään sanoa mikä tuossa olisi väärin. Sinusta vain tuntuu siltä.
    Ainoa asia joka täällä olleiden tietojen valossa on väärin on se, että laskut jätetään maksamatta ja se, että asiaa hoitavia ammattilaisia syytellään epämääräisillä perusteilla.
    Tässä ketjussa ei vain voi uskoa mihinkään väitettyyn asiaan. Kaikki on vain todennäköisesti vain tarkoituksellista disinformaatiota.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Et siis osaa itsekään sanoa mikä tuossa olisi väärin. Sinusta vain tuntuu siltä.
    Ainoa asia joka täällä olleiden tietojen valossa on väärin on se, että laskut jätetään maksamatta ja se, että asiaa hoitavia ammattilaisia syytellään epämääräisillä perusteilla.
    Tässä ketjussa ei vain voi uskoa mihinkään väitettyyn asiaan. Kaikki on vain todennäköisesti vain tarkoituksellista disinformaatiota.

    Eiköhän se ole poliisi ja oikeuskansleri, jotka asian tutkivat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Et siis osaa itsekään sanoa mikä tuossa olisi väärin. Sinusta vain tuntuu siltä.
    Ainoa asia joka täällä olleiden tietojen valossa on väärin on se, että laskut jätetään maksamatta ja se, että asiaa hoitavia ammattilaisia syytellään epämääräisillä perusteilla.
    Tässä ketjussa ei vain voi uskoa mihinkään väitettyyn asiaan. Kaikki on vain todennäköisesti vain tarkoituksellista disinformaatiota.

    Se on Päsmäri Trolli taas aloittanut spämmäyksen. Melkein jo unohdin, miten typeriä jankkavat juttunsa ovat. Kohta jakelee jokasuuntaan mielenterveys diagnoosejaan muista kirjoittajista peilaten.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se on Päsmäri Trolli taas aloittanut spämmäyksen. Melkein jo unohdin, miten typeriä jankkavat juttunsa ovat. Kohta jakelee jokasuuntaan mielenterveys diagnoosejaan muista kirjoittajista peilaten.

    ..korjaan: jankkaavat :)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se on Päsmäri Trolli taas aloittanut spämmäyksen. Melkein jo unohdin, miten typeriä jankkavat juttunsa ovat. Kohta jakelee jokasuuntaan mielenterveys diagnoosejaan muista kirjoittajista peilaten.

    Pitää ilmeisesti yrittää päteä edes jossakin, kun kuntapolitiikassa kukaan ei häntä noteeraa. Puolisonsa taitaa olla ainoa komppaajansa, kun edes puoluetoverit eivät kitinöitään enää noteeraa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pitää ilmeisesti yrittää päteä edes jossakin, kun kuntapolitiikassa kukaan ei häntä noteeraa. Puolisonsa taitaa olla ainoa komppaajansa, kun edes puoluetoverit eivät kitinöitään enää noteeraa.

    Mistä mahdat nyt puhua? Näetkö näkyjä vai mikä rassaa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pitää ilmeisesti yrittää päteä edes jossakin, kun kuntapolitiikassa kukaan ei häntä noteeraa. Puolisonsa taitaa olla ainoa komppaajansa, kun edes puoluetoverit eivät kitinöitään enää noteeraa.

    Puhutko niistä, jotka poistivat koko keskusteluryhmän ryhmän jäätyään yksin toimiensa kanssa? Miten he liittyvät tähän asiaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Puhutko niistä, jotka poistivat koko keskusteluryhmän ryhmän jäätyään yksin toimiensa kanssa? Miten he liittyvät tähän asiaan?

    Joku ainakin poisti kantajaperheen äidin siitä ryhmästä ilman perusteluja. Liittyykö tuo tähän? Siinä puolueessa ei tosin taida olla ketään edustajia valtuustossa vaan esiin ovat nousseet osaavat ja pätevät sitoutumattomat.


  • Anonyymi
   • Anonyymi

    Ymmärrätkö, että tuo ei liity lainkaan tähän asiaan. Kyseinen tuomari on siis hoitanut hommaansa moitteetta pari vuotta tuon jutun jälkeen. Eipä ole hovioikeus nähnyt mitään omituista tässä tapauksessa-vai onko muka?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ymmärrätkö, että tuo ei liity lainkaan tähän asiaan. Kyseinen tuomari on siis hoitanut hommaansa moitteetta pari vuotta tuon jutun jälkeen. Eipä ole hovioikeus nähnyt mitään omituista tässä tapauksessa-vai onko muka?

    Sinähän se varmasti tiedätkin miten kyseinen tuomari on tuon jälkeen toiminut ja miten hän toimi tässä kyseisessä oikeudenkäynnissä. Etkö vain? Tiedät varmaankin myöskin sen, moniko on ollut yhteydessä tämän jutun kantajiin ja sen myötä mm. Asianajajaliittoon ja mediaan kyseisen tuomarin vastavaanlaisen toiminnan vuoksi...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän se varmasti tiedätkin miten kyseinen tuomari on tuon jälkeen toiminut ja miten hän toimi tässä kyseisessä oikeudenkäynnissä. Etkö vain? Tiedät varmaankin myöskin sen, moniko on ollut yhteydessä tämän jutun kantajiin ja sen myötä mm. Asianajajaliittoon ja mediaan kyseisen tuomarin vastavaanlaisen toiminnan vuoksi...

    Hävinneet ovat yleensä tyytymättömiä tuomioon. Jos omaa vastuutaan voi vierittää muille, on se helppo tehdä lokaamalla työtään tekeviä asuantuntijoita.
    Et ole esittänyt yhtään epämääräisyyttä tuomarin toiminnasta tässä jutussa. Tuollainen vihjailu on törkeää jos mitään perusteluja et voi esittää. Sama koskee kirjoitteluasi asinajajasta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän se varmasti tiedätkin miten kyseinen tuomari on tuon jälkeen toiminut ja miten hän toimi tässä kyseisessä oikeudenkäynnissä. Etkö vain? Tiedät varmaankin myöskin sen, moniko on ollut yhteydessä tämän jutun kantajiin ja sen myötä mm. Asianajajaliittoon ja mediaan kyseisen tuomarin vastavaanlaisen toiminnan vuoksi...

    Syyllistyt jatkuvasti tuon tuomarin solvaamiseen vihjaillessasi hänen toimineen väärin tässä tapauksessa. Esitä siis faktat. Totuuden voi kertoa mutta se pitää pystyä todistamaan. Et näytä ymmärtävän, että mielipide on eri asia kuin faktapohjainen totuus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hävinneet ovat yleensä tyytymättömiä tuomioon. Jos omaa vastuutaan voi vierittää muille, on se helppo tehdä lokaamalla työtään tekeviä asuantuntijoita.
    Et ole esittänyt yhtään epämääräisyyttä tuomarin toiminnasta tässä jutussa. Tuollainen vihjailu on törkeää jos mitään perusteluja et voi esittää. Sama koskee kirjoitteluasi asinajajasta.

    Häviää kuka häviää kunhan asia käsitellään normaalisti. Nythän tuomion perustelut ovat totuudenvastaiset.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Syyllistyt jatkuvasti tuon tuomarin solvaamiseen vihjaillessasi hänen toimineen väärin tässä tapauksessa. Esitä siis faktat. Totuuden voi kertoa mutta se pitää pystyä todistamaan. Et näytä ymmärtävän, että mielipide on eri asia kuin faktapohjainen totuus.

    Eiköhän todistelu tapahdu muualla kuin täällä. Eihän se ole täällä edes mahdollista.

    Eipä väittänyt asianajaja Juhani Rajamäkikään käräjätuomari Tikan toimintaa normaaliksi, mutta on se hienoa kun Pukkilan oma tietäjä tietää kaikkia muita paremmin...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Syyllistyt jatkuvasti tuon tuomarin solvaamiseen vihjaillessasi hänen toimineen väärin tässä tapauksessa. Esitä siis faktat. Totuuden voi kertoa mutta se pitää pystyä todistamaan. Et näytä ymmärtävän, että mielipide on eri asia kuin faktapohjainen totuus.

    Tuomarihan on käynyt psykologin juttusillakin käytöksensä selvittelyihin liittyen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eiköhän todistelu tapahdu muualla kuin täällä. Eihän se ole täällä edes mahdollista.

    Eipä väittänyt asianajaja Juhani Rajamäkikään käräjätuomari Tikan toimintaa normaaliksi, mutta on se hienoa kun Pukkilan oma tietäjä tietää kaikkia muita paremmin...

    Sinähän täällä esität väitteitä joten voisit myös esittää niistä todisteet. Miksi vaahtoat täällä tästä asiasta jos et kykene mitään faktaa esittämään.
    Minä en ole Pukkilasta enkä tiedä mitä sikäläiset asiasta tietävät. En esitä mitään väitteitä vaan kysyn sinulta tietoa kun kerran väität asioita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuomarihan on käynyt psykologin juttusillakin käytöksensä selvittelyihin liittyen.

    Ja sinä varmaan tiedät kaiken tuostakin asiasta. Vai on tuomari käynyt psykologilla. No onpas kauheaa.
    Tajuatko tuonkin väitteesi järjettömyyden?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja sinä varmaan tiedät kaiken tuostakin asiasta. Vai on tuomari käynyt psykologilla. No onpas kauheaa.
    Tajuatko tuonkin väitteesi järjettömyyden?

    Sinähän täällä olet niitä diagnooseja aina antanut. Nytkö ei irtoa?


   • Anonyymi

    Ihan asiakirjoista selviää tuomarin käynnit.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän täällä esität väitteitä joten voisit myös esittää niistä todisteet. Miksi vaahtoat täällä tästä asiasta jos et kykene mitään faktaa esittämään.
    Minä en ole Pukkilasta enkä tiedä mitä sikäläiset asiasta tietävät. En esitä mitään väitteitä vaan kysyn sinulta tietoa kun kerran väität asioita.

    No junantuomahan tuota olet joten et tosiaan Pukkilasta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No junantuomahan tuota olet joten et tosiaan Pukkilasta.

    En ole koskaan käynyt siellä. Ilmeisesti et myöskään sinä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En ole koskaan käynyt siellä. Ilmeisesti et myöskään sinä.

    Et ole koskaan käynyt Pukkilassa, mutta silti olet jo vuosiksi jumittunut tähän asiaan ja selittämään sitä. Uskoo ken tahtoo.


  • Anonyymi

   Minäpä olen.

   Tuomion muutamien yksityiskohtien jatkuva toistaminen ei auta yhtään. Jos olette rehellisiä, laitatte tänä iltana linkin tuomioon ja todisteisiin, jolloin kaikki voivat arvioida tuomiota.

   Jos ette halua laittaa, pidän juttujanne huuhaana. Kun laitatte, uskon vilpittömyyteenne,

   • Anonyymi

    Ja ketä se liikuttaa tai mihin vaikuttaa jos pidät huuhaana?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja ketä se liikuttaa tai mihin vaikuttaa jos pidät huuhaana?

    Ei se liikutakaan. Eikä liikuta sellaisen jutun ihmiset ja tapahtumat, josta täällä pakkomielteisesti kirjoittava, anonymiteetin takana lymävä raukkis ei voi rehellisesti tuoda faktoja esiin pyydettäessä.
    Jatka vaan sekoiluasi ja asiasta täällä kyselevien loukkaamista. Noin et löydä tukea harhaisille näkemyksillesi, etkä löydä myöskään sitä kuuluisaa jyvää jota et tunnu löytävän millään, vaikka sitä yritetään sinulle ojentaa kaksin käsin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei se liikutakaan. Eikä liikuta sellaisen jutun ihmiset ja tapahtumat, josta täällä pakkomielteisesti kirjoittava, anonymiteetin takana lymävä raukkis ei voi rehellisesti tuoda faktoja esiin pyydettäessä.
    Jatka vaan sekoiluasi ja asiasta täällä kyselevien loukkaamista. Noin et löydä tukea harhaisille näkemyksillesi, etkä löydä myöskään sitä kuuluisaa jyvää jota et tunnu löytävän millään, vaikka sitä yritetään sinulle ojentaa kaksin käsin.

    Hyvä, jos ymmärrät viimeinkin sen, että olet vain yksi ihminen näkemyksesi ja asenteesi kanssa ja asemassa jossa et mihinkään vaikuta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyvä, jos ymmärrät viimeinkin sen, että olet vain yksi ihminen näkemyksesi ja asenteesi kanssa ja asemassa jossa et mihinkään vaikuta.

    Sinähän sitä et näytä ymmärtävän. Siis sitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä eikä niiden ole tarkoitus vaan olla samanmielisiä jossain asiassa. Vaikea olisi ollakaan kun panttaat tietoa ja annat vain ymmärtää asioiden olevan väittämälläsi tavalla, mutta et osaa lainkaan perustella kantojasi. Esittämäsi tekstikatkelmat ovat vain vastakkaista kantaa tukevia mutta tekstinymmärryskykysi ei näytä olevan oikein kunnossa ja haittaat seuraamaasi asiaa.
    Minä en edes esitä mitään mielipidettä täällä, vaan kysyn kunnollisia faktoja väitteidesi taustalle. Eihän meille lukijoille ole asialla mitään väliä muuten kuin yleisestä kiinnostuksesta tuon tapauksen kulkuun tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa. Totta kai meille olisi mahdollista pyytää asian päätökset tuomioistuimesta, mutta luuletko nettiseuraajila olevan riittävästi kiinnostusta siihen? Yleensä asiassa kuin asiassa sitä esillä pitävä henkilö pitää lukijansa tyytyväisinä ja tajuaa antaa kaiken tietonsa yhteisön käyttöön.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän sitä et näytä ymmärtävän. Siis sitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä eikä niiden ole tarkoitus vaan olla samanmielisiä jossain asiassa. Vaikea olisi ollakaan kun panttaat tietoa ja annat vain ymmärtää asioiden olevan väittämälläsi tavalla, mutta et osaa lainkaan perustella kantojasi. Esittämäsi tekstikatkelmat ovat vain vastakkaista kantaa tukevia mutta tekstinymmärryskykysi ei näytä olevan oikein kunnossa ja haittaat seuraamaasi asiaa.
    Minä en edes esitä mitään mielipidettä täällä, vaan kysyn kunnollisia faktoja väitteidesi taustalle. Eihän meille lukijoille ole asialla mitään väliä muuten kuin yleisestä kiinnostuksesta tuon tapauksen kulkuun tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa. Totta kai meille olisi mahdollista pyytää asian päätökset tuomioistuimesta, mutta luuletko nettiseuraajila olevan riittävästi kiinnostusta siihen? Yleensä asiassa kuin asiassa sitä esillä pitävä henkilö pitää lukijansa tyytyväisinä ja tajuaa antaa kaiken tietonsa yhteisön käyttöön.

    Sinä ajattelet noin. Sinä toimit noin. On myös ihmisiä jotka ottavat näitä luettuaan yhteyttä kantajiin mm. kyseistä käräjätuomaria ja asianajaja Rajamäkeä koskien. He ovat tietysti myös materiaalia saaneet.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinä ajattelet noin. Sinä toimit noin. On myös ihmisiä jotka ottavat näitä luettuaan yhteyttä kantajiin mm. kyseistä käräjätuomaria ja asianajaja Rajamäkeä koskien. He ovat tietysti myös materiaalia saaneet.

    He ovat varmasti kiinnostuneita asiasta ja saattavatpa itsekin liittyä asiaan päättäjinä tai muuten.
    Jos sellaisen kiinnostuksen herättäminen riittää sinulle niin sittenhän asia on kunnossa.
    Yleensä on kyllä tehokkaampaa jakaa tietoa mediassa tai netissä jos sitä on. Jos julkinen tiedonjako jää vihjailujen asteelle, jää siitä monille epäluotettava maku. Näin jätät hyödyntämättä suurimman osan lukijoista asian faktojen perusteella antamat huomiot, kun ne jäävät saamatta. Saat asialle myös hyvin epämääräisen maineen perustelemattomilla vihjailuillasi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    He ovat varmasti kiinnostuneita asiasta ja saattavatpa itsekin liittyä asiaan päättäjinä tai muuten.
    Jos sellaisen kiinnostuksen herättäminen riittää sinulle niin sittenhän asia on kunnossa.
    Yleensä on kyllä tehokkaampaa jakaa tietoa mediassa tai netissä jos sitä on. Jos julkinen tiedonjako jää vihjailujen asteelle, jää siitä monille epäluotettava maku. Näin jätät hyödyntämättä suurimman osan lukijoista asian faktojen perusteella antamat huomiot, kun ne jäävät saamatta. Saat asialle myös hyvin epämääräisen maineen perustelemattomilla vihjailuillasi.

    Kyllä riittää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    He ovat varmasti kiinnostuneita asiasta ja saattavatpa itsekin liittyä asiaan päättäjinä tai muuten.
    Jos sellaisen kiinnostuksen herättäminen riittää sinulle niin sittenhän asia on kunnossa.
    Yleensä on kyllä tehokkaampaa jakaa tietoa mediassa tai netissä jos sitä on. Jos julkinen tiedonjako jää vihjailujen asteelle, jää siitä monille epäluotettava maku. Näin jätät hyödyntämättä suurimman osan lukijoista asian faktojen perusteella antamat huomiot, kun ne jäävät saamatta. Saat asialle myös hyvin epämääräisen maineen perustelemattomilla vihjailuillasi.

    Miten luulet että tämän tuomarin jäljille päästiin?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten luulet että tämän tuomarin jäljille päästiin?

    Varmaan joku pahantahtoinen ja tuomaria kohtaan kaunainen on ilmiantanut asian.
    Siihen on varmaan syynsä, että kantajien asianajaja ei ole nähnyt tuolla historialla olevan mitään merkitystä tässä asiassa ja se on tullut esille sitten pimeistä puskista. Tuo sanomasi kertoo senkin, että tuomarin oma toiminta käsiteltävässä asiassa ei ole herättänyt mitään huomautettavaa vaan vain pahantahtoisten huutelu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Varmaan joku pahantahtoinen ja tuomaria kohtaan kaunainen on ilmiantanut asian.
    Siihen on varmaan syynsä, että kantajien asianajaja ei ole nähnyt tuolla historialla olevan mitään merkitystä tässä asiassa ja se on tullut esille sitten pimeistä puskista. Tuo sanomasi kertoo senkin, että tuomarin oma toiminta käsiteltävässä asiassa ei ole herättänyt mitään huomautettavaa vaan vain pahantahtoisten huutelu.

    Molempien osapuolten asianajajat pitävät tuomarin toimintaa poikkeuksellisena.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Molempien osapuolten asianajajat pitävät tuomarin toimintaa poikkeuksellisena.

    Tässäkö asiassa? Missä mielessä poikkeuksellisena? Konkretiaa….


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Varmaan joku pahantahtoinen ja tuomaria kohtaan kaunainen on ilmiantanut asian.
    Siihen on varmaan syynsä, että kantajien asianajaja ei ole nähnyt tuolla historialla olevan mitään merkitystä tässä asiassa ja se on tullut esille sitten pimeistä puskista. Tuo sanomasi kertoo senkin, että tuomarin oma toiminta käsiteltävässä asiassa ei ole herättänyt mitään huomautettavaa vaan vain pahantahtoisten huutelu.

    Jos tarkoitat, ettei VT Köhler nähnyt aiemmilla tapahtumilla merkitystä asiassa, niin hänhän ei noin todistanut, vaan totesi pääkäsittelyssä, ettei pysty ottamaan siihen merkitykseen kantaa. Syy on se, ettei hän ole koskaan saanut asiakirjaa joka asianajaja Rajamäen kuului toimittaa hänelle ja kantajille. Myös rakennusterveysasiantuntija Esa Perho on kertonut, että asianajaja Rajamäki lupasi toimittaa kaikki nuo asiakirjat eteenpäin, mutta niin ei tapahtunut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos tarkoitat, ettei VT Köhler nähnyt aiemmilla tapahtumilla merkitystä asiassa, niin hänhän ei noin todistanut, vaan totesi pääkäsittelyssä, ettei pysty ottamaan siihen merkitykseen kantaa. Syy on se, ettei hän ole koskaan saanut asiakirjaa joka asianajaja Rajamäen kuului toimittaa hänelle ja kantajille. Myös rakennusterveysasiantuntija Esa Perho on kertonut, että asianajaja Rajamäki lupasi toimittaa kaikki nuo asiakirjat eteenpäin, mutta niin ei tapahtunut.

    No onko sinusta sillä asiakirjalla oikeasti mitään merkitystä ? Varsinainen raporttihan on ollut käytössä. Laita se liite tänne nähtäväksi niin näemme onko se olennainen vai ei!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No onko sinusta sillä asiakirjalla oikeasti mitään merkitystä ? Varsinainen raporttihan on ollut käytössä. Laita se liite tänne nähtäväksi niin näemme onko se olennainen vai ei!

    Ja kerro mikä oli tuomarin toiminnassa väärää mielestäsi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No onko sinusta sillä asiakirjalla oikeasti mitään merkitystä ? Varsinainen raporttihan on ollut käytössä. Laita se liite tänne nähtäväksi niin näemme onko se olennainen vai ei!

    Rakennusterveysasiantuntija Esa Perho on kirjannut tietyt asiat vain tähän kyseiseen kantajilta pimitettyyn asiakirjaan. Sillä todellakin olisi ollut ratkaiseva merkitys.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja kerro mikä oli tuomarin toiminnassa väärää mielestäsi.

    Eiköhän se ole kerrottu viranomaisille.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rakennusterveysasiantuntija Esa Perho on kirjannut tietyt asiat vain tähän kyseiseen kantajilta pimitettyyn asiakirjaan. Sillä todellakin olisi ollut ratkaiseva merkitys.

    Mikä siinä oli niin tärkeää?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eiköhän se ole kerrottu viranomaisille.

    Kyllähän tuolloisen asianajajan on täytynyt tietää liitteen olemassaolosta. Kyllä dokumenteissa on yleensä mainittu, että onko niissä liitteitä.
    Ilmeisesti silloin on pidetty selvänä, että sillä ei ole merkitystä tai sitten on vain huolimattomasti silmäilty papereita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllähän tuolloisen asianajajan on täytynyt tietää liitteen olemassaolosta. Kyllä dokumenteissa on yleensä mainittu, että onko niissä liitteitä.
    Ilmeisesti silloin on pidetty selvänä, että sillä ei ole merkitystä tai sitten on vain huolimattomasti silmäilty papereita.

    VT Köhlersähköpostissa 3.5.2018 :

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    VT Köhlersähköpostissa 3.5.2018 :

    "Meillä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että asianajaja Juhani Rajamäki olisi jättänyt toimittamatta jotain hänen hallussaan olleita asiakirjoja. Meillä on ollut täysi oikeus luottaa siihen, että asianajaja toimii asiassa hyvän asianajotavan mukaisesti."

    Ei ole muutenkaan uskottavaa, että yksi liite olisi ollut jotenkin olennainen. Tähän asti on rummutettu sitä, että talo oli täysin asumiskelvoton. Kauppa purettiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Miten liite olisi vaikuttanut asiaan kun kantajat ovat muistaakseni itse kertoneet MOT-ohjelmassa, että heidän oli jo ihan taloudellisista syistä pakko hyväksyä sovinto. Intressi sopuun oli siten enemmänkin heillä, vai mitä?
    MOT:
    ”Sipponen ja Hämäläinen vaativat Pukkilan kunnalta asuntokaupan purkua sekä kauppahinnan palautusta korkoineen. Lisäksi he vaativat korvauksia entisellä koululla tehdyistä mittavista korjaustöistä sekä hinnanalennusta. Oikeuteen asti he eivät halunneet kiistaa viedä.”
    Hämäläinen: ”Meidän olisi pitänyt saada lisää vielä jotain todistajanlausuntoja. Siinä olisi kerta kaikkiaan rahat loppuneet.”


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole muutenkaan uskottavaa, että yksi liite olisi ollut jotenkin olennainen. Tähän asti on rummutettu sitä, että talo oli täysin asumiskelvoton. Kauppa purettiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Miten liite olisi vaikuttanut asiaan kun kantajat ovat muistaakseni itse kertoneet MOT-ohjelmassa, että heidän oli jo ihan taloudellisista syistä pakko hyväksyä sovinto. Intressi sopuun oli siten enemmänkin heillä, vai mitä?
    MOT:
    ”Sipponen ja Hämäläinen vaativat Pukkilan kunnalta asuntokaupan purkua sekä kauppahinnan palautusta korkoineen. Lisäksi he vaativat korvauksia entisellä koululla tehdyistä mittavista korjaustöistä sekä hinnanalennusta. Oikeuteen asti he eivät halunneet kiistaa viedä.”
    Hämäläinen: ”Meidän olisi pitänyt saada lisää vielä jotain todistajanlausuntoja. Siinä olisi kerta kaikkiaan rahat loppuneet.”

    No juurikin noin, eli olisi pitänyt saada lisää asiantuntijalausuntoja tätä kunnan palkaaman asiantuntijan väitettyä näkemystä vastaan. Oikeastihan rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon lausuma olisi ollut kantajien vaatimuksia puoltava, mutta kunta/sen asianajaja vääristeli sen. Oikeusturvaahan kantajilla oli jäljellä vaikka kuinka paljon, mutta taistelu rakennusterveysasiantuntijan todistelua vastaan olisi vaatinut lisää rahaa omasta pussista ja nähtiin toivottomaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole muutenkaan uskottavaa, että yksi liite olisi ollut jotenkin olennainen. Tähän asti on rummutettu sitä, että talo oli täysin asumiskelvoton. Kauppa purettiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Miten liite olisi vaikuttanut asiaan kun kantajat ovat muistaakseni itse kertoneet MOT-ohjelmassa, että heidän oli jo ihan taloudellisista syistä pakko hyväksyä sovinto. Intressi sopuun oli siten enemmänkin heillä, vai mitä?
    MOT:
    ”Sipponen ja Hämäläinen vaativat Pukkilan kunnalta asuntokaupan purkua sekä kauppahinnan palautusta korkoineen. Lisäksi he vaativat korvauksia entisellä koululla tehdyistä mittavista korjaustöistä sekä hinnanalennusta. Oikeuteen asti he eivät halunneet kiistaa viedä.”
    Hämäläinen: ”Meidän olisi pitänyt saada lisää vielä jotain todistajanlausuntoja. Siinä olisi kerta kaikkiaan rahat loppuneet.”

    Bongasit jotakin hyvin olennaista. Tuolla törkeällä rakennusterveysasiantuntijakuviollahan ostajaperhe ajettiin nurkkaan tilanteessa jossa he olivat viemässä asiaa oikeuteen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No juurikin noin, eli olisi pitänyt saada lisää asiantuntijalausuntoja tätä kunnan palkaaman asiantuntijan väitettyä näkemystä vastaan. Oikeastihan rakennusterveysasiantuntija Esa Perhon lausuma olisi ollut kantajien vaatimuksia puoltava, mutta kunta/sen asianajaja vääristeli sen. Oikeusturvaahan kantajilla oli jäljellä vaikka kuinka paljon, mutta taistelu rakennusterveysasiantuntijan todistelua vastaan olisi vaatinut lisää rahaa omasta pussista ja nähtiin toivottomaksi.

    Täällä on vuosia väitetty koko jutun olevan aivan selvä ja kunnan toiminnan olevan asiassa törkeää kautta linjan.
    Nyt koko tarina pyörii kuitenkin jonkun puuttuneen liitteen ympärillä. Mikään muu ei puoltanut asian viemistä oikeuteen mutta se liite-hallelujah!
    Kun sen liitteen näkee, ymmärtää sen olevan merkityksetön . Hyvää. vessapaperiainesta kierrätetäään pyyhkimällä sillä huolella useita kertoja.
    Meille tarjotaan kunnon viihdettä , anekdootti jolla voi sivellä rektumia sen sisällön tultua julkisuuteen.
    Riitelyä ja muiden syyttelyä voi näköjään jatkaa loputtomiin, kun vain keksii jonkin olemattoman ongelman. Nyt puheena on siis tämä anonyymikeskustelu täällä homekeskustelun liitteissä. Varsinaista päsmäröintiä. Muut eivät saa osallistua keskusteluun kun bile-ja liiteprinsessat hallitsevat!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Täällä on vuosia väitetty koko jutun olevan aivan selvä ja kunnan toiminnan olevan asiassa törkeää kautta linjan.
    Nyt koko tarina pyörii kuitenkin jonkun puuttuneen liitteen ympärillä. Mikään muu ei puoltanut asian viemistä oikeuteen mutta se liite-hallelujah!
    Kun sen liitteen näkee, ymmärtää sen olevan merkityksetön . Hyvää. vessapaperiainesta kierrätetäään pyyhkimällä sillä huolella useita kertoja.
    Meille tarjotaan kunnon viihdettä , anekdootti jolla voi sivellä rektumia sen sisällön tultua julkisuuteen.
    Riitelyä ja muiden syyttelyä voi näköjään jatkaa loputtomiin, kun vain keksii jonkin olemattoman ongelman. Nyt puheena on siis tämä anonyymikeskustelu täällä homekeskustelun liitteissä. Varsinaista päsmäröintiä. Muut eivät saa osallistua keskusteluun kun bile-ja liiteprinsessat hallitsevat!

    Et siis vieläkään ymmärrä koko jutusta yhtään mitään. Tuomiota et ilmeisesti ole vieläkään saanut käsiisi ja tuskin ymmärtäisit sitä vaikka saisitkin. Juttu oli ja on täysin perusteltu. Olet jo vuosia hokenut kuinka kaikki on "homehömppää" ja kuinka nautit siitä. Nyt käräjätuomari Risto Tikka hylkäsi kanteen ainoastaan sen vuoksi, että se olisi muka nostettu liian myöhään. Tuo väite ei perustu näyttöön.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Täällä on vuosia väitetty koko jutun olevan aivan selvä ja kunnan toiminnan olevan asiassa törkeää kautta linjan.
    Nyt koko tarina pyörii kuitenkin jonkun puuttuneen liitteen ympärillä. Mikään muu ei puoltanut asian viemistä oikeuteen mutta se liite-hallelujah!
    Kun sen liitteen näkee, ymmärtää sen olevan merkityksetön . Hyvää. vessapaperiainesta kierrätetäään pyyhkimällä sillä huolella useita kertoja.
    Meille tarjotaan kunnon viihdettä , anekdootti jolla voi sivellä rektumia sen sisällön tultua julkisuuteen.
    Riitelyä ja muiden syyttelyä voi näköjään jatkaa loputtomiin, kun vain keksii jonkin olemattoman ongelman. Nyt puheena on siis tämä anonyymikeskustelu täällä homekeskustelun liitteissä. Varsinaista päsmäröintiä. Muut eivät saa osallistua keskusteluun kun bile-ja liiteprinsessat hallitsevat!

    Kerro sen liitteen sisällöstä. Mitä siitä ilmenee?


  • Anonyymi

   Pyysin eilen 28.10 kello 21.33 kantajia linkittämään tai ilmoittamaan mistä, tiedostosta tuomio löytyy. Ei löytynyt vastausta, joten huuhataa on kirjoittelu,

   • Anonyymi

    Niin on sinun kirjoittelusi täyttä huuhaata. Näkisit tuomion kuten muutkn, jos olisit asiallinen. Toki voit sen tilatakin.


   • Anonyymi

    Ei tuollaiselle typeryspäsmärille pitäisi ylipäätään vastata mitään. Törkeä turhakejankkaaja joka pakahtuu uteliasuuteensa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei tuollaiselle typeryspäsmärille pitäisi ylipäätään vastata mitään. Törkeä turhakejankkaaja joka pakahtuu uteliasuuteensa.

    Turhaa uteliaisuutta ei ole kysyä todisteita, kun sarjakirjoittaja esittää todistamattomia väitteitä.

    Hän on samaa mieltä, että tuomio on oikea, koska ei pitänyt tarpeellisena valittaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Turhaa uteliaisuutta ei ole kysyä todisteita, kun sarjakirjoittaja esittää todistamattomia väitteitä.

    Hän on samaa mieltä, että tuomio on oikea, koska ei pitänyt tarpeellisena valittaa.

    Väärä tie olisi ollut lähteä lisäämään riita-asian oikeudenkäyntikuluja kymmenillätuhansilla euroilla, kun tutkintapyyntö tehty. Eiköhän jutussa mukana ollut asianajaja osaa sanoa kymmenien vuosien kokemuksella, miten kannattaa tai ei kannata toimia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Väärä tie olisi ollut lähteä lisäämään riita-asian oikeudenkäyntikuluja kymmenillätuhansilla euroilla, kun tutkintapyyntö tehty. Eiköhän jutussa mukana ollut asianajaja osaa sanoa kymmenien vuosien kokemuksella, miten kannattaa tai ei kannata toimia.

    Ongelma on, jos poliisi ei aloita tutkintaa tai syyttäjä ei syytä.

    Kuka on pätevä asianajotoimistonne?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ongelma on, jos poliisi ei aloita tutkintaa tai syyttäjä ei syytä.

    Kuka on pätevä asianajotoimistonne?

    No eihän homma loppuisi siihenkään.


  • Anonyymi

   Aina löytyy muuta! N. 12 km2 pohjavesialueen muodostumisaluetta. Tietyt arvot ovat jo hyvinkin raja-arvojen yläpuolella.

   EU-komissio ottaa hyvinkin "hanakasti" (suhteellinen käsite) kantaa raja-arvojen ylityksiin. Ympäristöön liittyvät tiedot, kuten esim. pohjavesien analysointien tulokset,
   ovat aina/jokavaiheessa julkisia, vaikka pikkupolitiikerit pyrkivät niitä yleensä salaamaan. Joitakin entisiä ja tuhansia vuosia pohjavesiä saastuttavia kaatopaikkojakin löytyy... Komission yht.tiedothan löydät netistä tai ainahan voit käydä paikan päällä.

  • Anonyymi

   Joku tähän keskusteluun kommentoiva näyttää luulevan, ettei mediaa kiinnosta se, että ex-ministeri ja uuteen merkittävään toimeen valittu henkilö näyttää seisovan noiden törkeiden toimien takana. Tuo näkyy mm. asianajaja Rajamäen viestinnän sisällöstä ja lähetystiedoista.

   • Anonyymi

    Eikö kunnan sisälläkin ollut joku luottamusaseman väärinkäyttöjuttu, johon Rehula ei "ehtinyt" ottamaan kantaa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikö kunnan sisälläkin ollut joku luottamusaseman väärinkäyttöjuttu, johon Rehula ei "ehtinyt" ottamaan kantaa?

    Siis näinhän puhuttiin kunnanvaltuuston kokouksessa.


  • Anonyymi

   Eli perheen pitäisi maksaa erityisvalvontaan toimiensa vuoksi määrätyn tuomarin päätöksellä lähes 20000 euron palkkio sille henkilölle joka oikeudenkäynnissä saadun todistelunkin mukaan erehdytti heitä sopimusneuvotteluissa...

   • Anonyymi

    Ei tuomarin toimintaa ole nostettu esille tai asetettu tarkasteluun tuon erityisvalvonnan vuoksi, vaan se erityisvalvonta ja nuo tuomarin aiemmat toimet ja niihin liittyvät selvittelyt nousivat esille selviteltäessä kyseisen tuomarin poikkeuksellista toimintaa tässä homekouluun liittyvässä oikeudenkäynnissä. Siinä siis selvisi, että käräjätuomari Risto Tikka on toiminut vastaavanlaisesti useissa muissakin oikeusjutuissa ja hänestä ovat kannelleet useat asianajajat, poliisit, tutkinnanjohtajat ja syyttäjät. Asia on julkinen ja siitä on uutisoitu aiemmin.

    Eiköhän tämä kyseinen perhe ja yrittäjä tiedä oikein hyvin sen, miten ja milloin normaalisti laskut maksetaan. Kokonaan toinen asia on se, täytyykö tuollaisella menettelyllä aikaansaatua laskua maksaa tai milloin se pitäisi maksaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei tuomarin toimintaa ole nostettu esille tai asetettu tarkasteluun tuon erityisvalvonnan vuoksi, vaan se erityisvalvonta ja nuo tuomarin aiemmat toimet ja niihin liittyvät selvittelyt nousivat esille selviteltäessä kyseisen tuomarin poikkeuksellista toimintaa tässä homekouluun liittyvässä oikeudenkäynnissä. Siinä siis selvisi, että käräjätuomari Risto Tikka on toiminut vastaavanlaisesti useissa muissakin oikeusjutuissa ja hänestä ovat kannelleet useat asianajajat, poliisit, tutkinnanjohtajat ja syyttäjät. Asia on julkinen ja siitä on uutisoitu aiemmin.

    Eiköhän tämä kyseinen perhe ja yrittäjä tiedä oikein hyvin sen, miten ja milloin normaalisti laskut maksetaan. Kokonaan toinen asia on se, täytyykö tuollaisella menettelyllä aikaansaatua laskua maksaa tai milloin se pitäisi maksaa.

    Olisitte valittaneet tuomiovirheestä. Jatkokäsittelylupavolisi myönnetty, ja riitanne olisi palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Olen pahoillani,.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olisitte valittaneet tuomiovirheestä. Jatkokäsittelylupavolisi myönnetty, ja riitanne olisi palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Olen pahoillani,.

    Turhaan olet pahoillasi. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot, mukaan lukien tuomiovirhekantelu, ovat edelleenkin käytettävissä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Turhaan olet pahoillasi. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot, mukaan lukien tuomiovirhekantelu, ovat edelleenkin käytettävissä.

    Laskut on maksettava eikös juu!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Turhaan olet pahoillasi. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot, mukaan lukien tuomiovirhekantelu, ovat edelleenkin käytettävissä.

    Mitään virhettä ei tuossa tuomiossa ole. Täällä on tähän asti horistu rikosjutuista ja näillä ylimääräisillä muutoksenhauilla ei ole niiden kanssa mitään tekemistä.
    Vuosien riitely jatkuu ja jatkuu!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitään virhettä ei tuossa tuomiossa ole. Täällä on tähän asti horistu rikosjutuista ja näillä ylimääräisillä muutoksenhauilla ei ole niiden kanssa mitään tekemistä.
    Vuosien riitely jatkuu ja jatkuu!

    Totta kai ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla on tekemistä rikosjutun kanssa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitään virhettä ei tuossa tuomiossa ole. Täällä on tähän asti horistu rikosjutuista ja näillä ylimääräisillä muutoksenhauilla ei ole niiden kanssa mitään tekemistä.
    Vuosien riitely jatkuu ja jatkuu!

    Taidamme olla eläkkeellä ennen jutun ratkaisua.
    MOT ei koske kepu-poliitikkoon missään tapauksessa. Paljon suurempiakin juttuja on tarjolla ja media on talutusnuorassa. Jos yksi juttu tulee esiin, on monta jo jonossa taatusti ihan tasapuolisuuden nimissä.…kohuja vielä korkeammalla tasolla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taidamme olla eläkkeellä ennen jutun ratkaisua.
    MOT ei koske kepu-poliitikkoon missään tapauksessa. Paljon suurempiakin juttuja on tarjolla ja media on talutusnuorassa. Jos yksi juttu tulee esiin, on monta jo jonossa taatusti ihan tasapuolisuuden nimissä.…kohuja vielä korkeammalla tasolla.

    MOT on aiemminkin tutkinut keskustalaisten toimia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta kai ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla on tekemistä rikosjutun kanssa.

    Nythän ei ole ketään syytettynä saatikka tuomittuna. Jos olisi, ei silti olisi välttämättä mitään syytä muuttaa tuomiota…


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nythän ei ole ketään syytettynä saatikka tuomittuna. Jos olisi, ei silti olisi välttämättä mitään syytä muuttaa tuomiota…

    Kaikki ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat käytössä ja käytetään kun on oikea aika.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitään virhettä ei tuossa tuomiossa ole. Täällä on tähän asti horistu rikosjutuista ja näillä ylimääräisillä muutoksenhauilla ei ole niiden kanssa mitään tekemistä.
    Vuosien riitely jatkuu ja jatkuu!

    Päsmäri on taas päättänyt asian ihan itse etukäteen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat käytössä ja käytetään kun on oikea aika.

    Nyt taitaa olla jutun hävinneiden aika maksaa laskut, eikö totta? Jos tuo täällä esitetty farssi jatkuu ja menestyy on kantajilla tietenkin mahdollista saada rahat takaisin joskus vuosien päästä. Mikään ei kuitenkaan tässä jutussa viittaa siihen ja maksut ovat varmaan pian ulosotossa, jos niitä ei makseta.
    Ihan yleisellä tasolla voisi todeta , että ei Suomessa voi loputtomiin pitkittää velkojen maksua tekaistuja rikosjuttuja ja muutoksenhakuja tehtailemalla. Ylimääräisiin muutoksenhakuihin tukeutuminen ensisijaisena keinona jättäen tietoisesti varsinainen valitusmahdollisuus käyttämättä on lisäksi koko ylimääräisen muutoksenhakujärjestelmän idean vastainen ja täysin tuhoon tuomittu. Täällähän ainakin väitettiin näin tehdyn säästösyistä. Se selitys on kuitenkin niin typerä, ettei se voine mitenkään paikkaansa.
    Arvaan, että todellisuudessa raha kunnan kirstuun vilahtaa ja siksi täällä nämä anonyymit kilahtaa. Tyhjiä tynnyreitä kolistellaan anonyymikirjoittelijoiden toimesta täällä vain tavan vuoksi kun tuolle pörhistelyn tielle on lähdetty.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nyt taitaa olla jutun hävinneiden aika maksaa laskut, eikö totta? Jos tuo täällä esitetty farssi jatkuu ja menestyy on kantajilla tietenkin mahdollista saada rahat takaisin joskus vuosien päästä. Mikään ei kuitenkaan tässä jutussa viittaa siihen ja maksut ovat varmaan pian ulosotossa, jos niitä ei makseta.
    Ihan yleisellä tasolla voisi todeta , että ei Suomessa voi loputtomiin pitkittää velkojen maksua tekaistuja rikosjuttuja ja muutoksenhakuja tehtailemalla. Ylimääräisiin muutoksenhakuihin tukeutuminen ensisijaisena keinona jättäen tietoisesti varsinainen valitusmahdollisuus käyttämättä on lisäksi koko ylimääräisen muutoksenhakujärjestelmän idean vastainen ja täysin tuhoon tuomittu. Täällähän ainakin väitettiin näin tehdyn säästösyistä. Se selitys on kuitenkin niin typerä, ettei se voine mitenkään paikkaansa.
    Arvaan, että todellisuudessa raha kunnan kirstuun vilahtaa ja siksi täällä nämä anonyymit kilahtaa. Tyhjiä tynnyreitä kolistellaan anonyymikirjoittelijoiden toimesta täällä vain tavan vuoksi kun tuolle pörhistelyn tielle on lähdetty.

    Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttö ei edellytä sitä, että asia olisi pitänyt käyttää ensin jokaisessa oikeusasteessa. Luuletko? ettei etenemisestä ole käyty keskustelua myös hovioikeuden kanssa?

    Sinun arveluillasi ja väitteilläsi tekaistuista rikosjutuista ym. ei ole mitään vaikutusta mihinkään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nyt taitaa olla jutun hävinneiden aika maksaa laskut, eikö totta? Jos tuo täällä esitetty farssi jatkuu ja menestyy on kantajilla tietenkin mahdollista saada rahat takaisin joskus vuosien päästä. Mikään ei kuitenkaan tässä jutussa viittaa siihen ja maksut ovat varmaan pian ulosotossa, jos niitä ei makseta.
    Ihan yleisellä tasolla voisi todeta , että ei Suomessa voi loputtomiin pitkittää velkojen maksua tekaistuja rikosjuttuja ja muutoksenhakuja tehtailemalla. Ylimääräisiin muutoksenhakuihin tukeutuminen ensisijaisena keinona jättäen tietoisesti varsinainen valitusmahdollisuus käyttämättä on lisäksi koko ylimääräisen muutoksenhakujärjestelmän idean vastainen ja täysin tuhoon tuomittu. Täällähän ainakin väitettiin näin tehdyn säästösyistä. Se selitys on kuitenkin niin typerä, ettei se voine mitenkään paikkaansa.
    Arvaan, että todellisuudessa raha kunnan kirstuun vilahtaa ja siksi täällä nämä anonyymit kilahtaa. Tyhjiä tynnyreitä kolistellaan anonyymikirjoittelijoiden toimesta täällä vain tavan vuoksi kun tuolle pörhistelyn tielle on lähdetty.

    Et ole edes tuomiota nähnyt ja silti päätät julistaa, että "mikään ei tässä jutussa viittaa siihen". Just.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttö ei edellytä sitä, että asia olisi pitänyt käyttää ensin jokaisessa oikeusasteessa. Luuletko? ettei etenemisestä ole käyty keskustelua myös hovioikeuden kanssa?

    Sinun arveluillasi ja väitteilläsi tekaistuista rikosjutuista ym. ei ole mitään vaikutusta mihinkään.

    Tällä keskustelulla täällä vinksahtaneiden ketjuissa ei ole tarkoituskaan vaikuttaa mihinkään. Myöskään sinun väitteilläsi ja rummutuksella ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Nämä kirjoitukset ovat lähinnä tuon jutun ympärillä pyörivää viihdettä, kuten MOT-ohjelmakin oli.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tällä keskustelulla täällä vinksahtaneiden ketjuissa ei ole tarkoituskaan vaikuttaa mihinkään. Myöskään sinun väitteilläsi ja rummutuksella ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Nämä kirjoitukset ovat lähinnä tuon jutun ympärillä pyörivää viihdettä, kuten MOT-ohjelmakin oli.

    Sattuupa olleen näiden asioiden julkituomisella paljonkin vaikutusta. Sen sijaan sinun perusteettomilla heitoillasi ei ole.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttö ei edellytä sitä, että asia olisi pitänyt käyttää ensin jokaisessa oikeusasteessa. Luuletko? ettei etenemisestä ole käyty keskustelua myös hovioikeuden kanssa?

    Sinun arveluillasi ja väitteilläsi tekaistuista rikosjutuista ym. ei ole mitään vaikutusta mihinkään.

    Normaali valitustie on ollut asiassa mahdollinen. Epäilenpä onko valitusaste pyrkinyt vaikuttamaan asiaan ja siihen miten siinä tulisi toimia. Olisihan se varsin erikoinen tilanne jo jutun osapuolten oikeusturvankin kannalta.
    Et näytä ymmärtävän sitä , että ylimääräinen muutoksenhaku edellyttää jo käsitteellisesti lainvoimaista tuomiota. Puhuin siitä, että tuollainen forumshoppailu jossa ei valiteta tarkoituksellisesti asiasta ajallaan vaan jätetään valitus tekemättä tietoisesti on ylim.muutoksenhakujärjestelmän idean vastaista.
    Kuten sanoin vuosien kuluttua voidaan nähdä miten tuo farssi päättyy. Nyt olisi varmaan tärkeintä hävinneiden maksaa kunnan oikeudenkäyntikulut. Niille rahoille on kunnassa himokkaita jakajia yllin kyllin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Et ole edes tuomiota nähnyt ja silti päätät julistaa, että "mikään ei tässä jutussa viittaa siihen". Just.

    Minähän puhun siitä, mitä täällä on esitetty, en siitä mitä tuomioistuimessa on esitetty. Etkö ymmärrä eroa? Täällä olemme vain pinnallisesti keskustelemassa täällä asiaa rummuttavista ”tietäjistä” ja näiden maalailemista salaliitoista. Kukaan tästä asiasta täällä keskusteleva ei liity kuntaan todennäköisesti mitenkään eivätkä keskustelijat ole tiedossa. Valtakunnallinen tv-julkisuus poikii kiinnostusta näihin home-asioihin ja suosio on taattu. Jos asiasta saadaan uusi MOT-ohjelma, voivat nämä keskustelut vielä vaikka kymmenkertaistua helposti. Jo nyt Pukkilan s24 on kunnan kokoon nähden valtavan suosittu.
    Sinä tunnut unohtavan missä olet ja mitä keskustelua käyt!
    Jos se yhtään helpottaa voin sanoa , että on samantekevää minulle miten tuo juttu päättyy. Pääasia on, että sumuverhon takaa tuomioistuin löytää oikean ja oikeudenmukaisen ratkaisun olipa se mikä hyvänsä. Useinkaan se ei ole se, jota yritetään rummuttaa julkisuuden kautta äänekkäimmin. Kaikki on kuitenkin mahdollista pikkukuntien pääteksentekomekanismit ja avoimeen yhteiskuntaan sopimaton maaseudun heimoyhteisö tuntien.
    Tämän asian lopullinen ratkaisu ei ole varmaankaan siinä liiteasiakirjassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Normaali valitustie on ollut asiassa mahdollinen. Epäilenpä onko valitusaste pyrkinyt vaikuttamaan asiaan ja siihen miten siinä tulisi toimia. Olisihan se varsin erikoinen tilanne jo jutun osapuolten oikeusturvankin kannalta.
    Et näytä ymmärtävän sitä , että ylimääräinen muutoksenhaku edellyttää jo käsitteellisesti lainvoimaista tuomiota. Puhuin siitä, että tuollainen forumshoppailu jossa ei valiteta tarkoituksellisesti asiasta ajallaan vaan jätetään valitus tekemättä tietoisesti on ylim.muutoksenhakujärjestelmän idean vastaista.
    Kuten sanoin vuosien kuluttua voidaan nähdä miten tuo farssi päättyy. Nyt olisi varmaan tärkeintä hävinneiden maksaa kunnan oikeudenkäyntikulut. Niille rahoille on kunnassa himokkaita jakajia yllin kyllin.

    Missään ei vaadita sitä, että ennen ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämistä olisi käytettävä kaikki valitusasteet. Jos/kun prosessissa tapahtuu epäiltävä rikos, ei riita-asian jatkaminen ole järkevää, vaan ensin on selvitettävä tuo rikosasia.

    Hetki sitten annoit ymmärtää, että ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja olisi tullut käyttää ennen tuomion lainvoimaiseksi tulemista. Nyt selität, kuinka niiden käyttö edellyttää lainvoimaista tuomiota. Jospa jättäisit nuo selityksesi ja sekoilusi vähemmälle. Kantajilla ei ole etenemisen suhteen mitään epäselvyyksiä.

    Varsin erikoinen tilanne osapuolten kannalta on sekin, että tuomarin erityisvalvonta on sillä valitustuomioistuimella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Missään ei vaadita sitä, että ennen ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämistä olisi käytettävä kaikki valitusasteet. Jos/kun prosessissa tapahtuu epäiltävä rikos, ei riita-asian jatkaminen ole järkevää, vaan ensin on selvitettävä tuo rikosasia.

    Hetki sitten annoit ymmärtää, että ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja olisi tullut käyttää ennen tuomion lainvoimaiseksi tulemista. Nyt selität, kuinka niiden käyttö edellyttää lainvoimaista tuomiota. Jospa jättäisit nuo selityksesi ja sekoilusi vähemmälle. Kantajilla ei ole etenemisen suhteen mitään epäselvyyksiä.

    Varsin erikoinen tilanne osapuolten kannalta on sekin, että tuomarin erityisvalvonta on sillä valitustuomioistuimella.

    Et näköjään ymmärrä lukemaasi tekstiä. Olen johdonmukaisesti puhunut siitä, että nimenomaan vain lainvoimaisesta tuomiosta voi hakea muutosta ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Et näköjään ymmärrä lukemaasi tekstiä. Olen johdonmukaisesti puhunut siitä, että nimenomaan vain lainvoimaisesta tuomiosta voi hakea muutosta ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla.

    Kun valitusaikaa on jäljellä, on normaali valitustie se oikea. Tuollainen pelailu on järjestelmän idean vastaista.


  • Anonyymi

   Ylimääräinen muutoksenhaku eli purku ei ole mahdollista, kuten tänään on yllä muutamassa viestissä todettu. Väitetyt perusteet olivat tiedossa normaalina valtusaikana.

   Hävinneet ovat täysin epäuskottavia satutätejä ja satutätejä koska eivät uskalla julkaista tuomiota linkkinä. Eiole vaikeaa.

   • Anonyymi

    Noinhan se on mikäli perusteet ovat olleet tiedossa.
    Hävinneistä en sano mitään koska he eivät kirjoittele julkisesti tietääkseni missään. Tuskin he kuitenkaan ovat niin ******* että täällä kirjoittelevat.
    Täällä kirjoittavat ja perustavat näitä ketjuja lähinnä satuilijat, joiden tarkoitus on lähinnä hämmentää asiaa seuraavia ja tsempata suosikkejaan luoden vääriä odotuksia ja saada nämä tekemään vääriä ratkaisuja jutussaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Noinhan se on mikäli perusteet ovat olleet tiedossa.
    Hävinneistä en sano mitään koska he eivät kirjoittele julkisesti tietääkseni missään. Tuskin he kuitenkaan ovat niin ******* että täällä kirjoittelevat.
    Täällä kirjoittavat ja perustavat näitä ketjuja lähinnä satuilijat, joiden tarkoitus on lähinnä hämmentää asiaa seuraavia ja tsempata suosikkejaan luoden vääriä odotuksia ja saada nämä tekemään vääriä ratkaisuja jutussaan.

    Ja ovathan ne olleet kun niitä on täälläkin rummutettu jo vuosia.


   • Anonyymi

    Nyt kirjoittelet taas ihan höpöjä. Totta kai ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat käytettävissä kunhan rikospuoli on ratkaistu.


   • Anonyymi

    Kunnan tilinumero olisi hyvä saada tänne muistuttamaan kaikkia siitä, että rahan siirtyminen oikealle tilille helpottaa elämää kummasti.
    Voiko rahalle olla parempaa paikkaa kuin kunnan kassa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kunnan tilinumero olisi hyvä saada tänne muistuttamaan kaikkia siitä, että rahan siirtyminen oikealle tilille helpottaa elämää kummasti.
    Voiko rahalle olla parempaa paikkaa kuin kunnan kassa?

    Makselee joka on velkaa. Homekoulun kunnalta ostanut perhe on kokenut merkittävät vahingot kunnan edustajien toimien vuoksi ja velallinen on tosiasiassa kunta


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Makselee joka on velkaa. Homekoulun kunnalta ostanut perhe on kokenut merkittävät vahingot kunnan edustajien toimien vuoksi ja velallinen on tosiasiassa kunta

    Ulosotto on mainio toimija.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ulosotto on mainio toimija.

    Tietenkin on. Asianajaja Rajamäkihän ilmoitti jo saaneensa toimeksiannon perintää koskien. Siis sama Rajamäki joka oikeudenkäynnissä saadun näytön perusteella erehdytti kantajia ja heidän avustajaansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tietenkin on. Asianajaja Rajamäkihän ilmoitti jo saaneensa toimeksiannon perintää koskien. Siis sama Rajamäki joka oikeudenkäynnissä saadun näytön perusteella erehdytti kantajia ja heidän avustajaansa.

    Rajamäki on osannut käsitellä hankalaa tapausta sopivan napakoin ottein ja sekös ärsyttää joitain nettivalittajia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rajamäki on osannut käsitellä hankalaa tapausta sopivan napakoin ottein ja sekös ärsyttää joitain nettivalittajia.

    Jos huijaamista pidät sopivan napakkana, niin silloin kyllä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rajamäki on osannut käsitellä hankalaa tapausta sopivan napakoin ottein ja sekös ärsyttää joitain nettivalittajia.

    Voisi hyvin kuvitella, että tyyli on valittu ihan vastapuolen tyylin mukaan siten, että ollaan tasaviivalla. Sama tyyli helpottaa kommunikaatiota.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos huijaamista pidät sopivan napakkana, niin silloin kyllä.

    Et ole esittänyt mitää faktaa tuon väitteesi tueksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rajamäki on osannut käsitellä hankalaa tapausta sopivan napakoin ottein ja sekös ärsyttää joitain nettivalittajia.

    Pukkilan kunnan asianajaja Juhani Rajamäki, jolla on jo 2 varoitusta: Toki otteet ovat olleet paperilla" Veli Ponteva" tyyliset. Mutta kuinka oikeudessa...hänen taustatoimensa ovatkin olleet niin ns. napakoita, että taisi tulla yllärinä tämän tapauksen jatkumo.


  • Anonyymi

   Kuinka on mahdollista, että Pukkilan kunta möi Kanteleen kiinteistöt purkukuntoisina? Muutamaa kuukautta aiemmin niitä oli "rummutettu" Pukkilan kunnan asianajaja Juhani Rajamäen toimesta vain peruskorjausta vaativiksi. Aikas hämärää...

   • Anonyymi

    Surkuhupaisaa.... jopa säälittävää. Kuinka on mahdollista, että Pukkilan kunnassa kuntapäättäjät ovat toimineet näin!? Varsinkin kunanvaltuustossa oli jo tehty päätös rakennusten purkamisesta....


   • Anonyymi

    Vaikea sanoa syytä. Asiaa voi vain arvailla kun tietoa ei ole. Olisivatko kohteessa ostajien aikana tehdyt remontit olleet sitä luokkaa, että mitään ei ollut tehtävissä? Ehkä tuollaisen asian selviäminen kaupan purun jälkeen voisi saada aikaan tuollaisen muutoksen.


   • Anonyymi

    On mahdollista siten, että asianajaja Juhani Rajamäki valehteli ja huijasi.


  • Anonyymi

   Suosittelen vakavasti kantajille asiasta ylipääsemiseksi psykoterapiaa. Jatkuva kirjoittaminen tänne ei ole riittävä ja oikea parannuskeino henkisen tasapainon palauttamiseksi.

   • Anonyymi

    Asiahan pysyy esillä niin kauan, että se on asiallisesti käsitelty ja ratkaistu. Siinä ei auta yhtään tuo harjoittamasi kantajien mustamaalaaminen.


   • Anonyymi

    Jokainen näitä keskusteluja seuraava ymmärtää kuka psykoterapiaa kaipaa.


   • Anonyymi

    Ei ole mitään syytä olettaa kantajien kirjoittavan täällä. Eiköhän heillä ole kädet täynnä työtä ihan oikeissa keskusteluissa. Heistä ei täällä ole ollut puhe muutenkaan missään vaiheessa ainakaan minun toimestani vaan anonyymikirjoittajista jotka fanittavat heitä ja jotka täällä kirjoittavat, solvaavat tuomaria, asianajajaa ja monia muitakin ja jotka ovat perustaneet nämä ketjut tätä roskaa pyörittämään.
    Terapia on tietty kaikille hyödyllistä, joten neuvosi on hyvä kuitenkin!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Asiahan pysyy esillä niin kauan, että se on asiallisesti käsitelty ja ratkaistu. Siinä ei auta yhtään tuo harjoittamasi kantajien mustamaalaaminen.

    Kantajia ei ole täällä mustamaalattu mitenkään. Lue nämä tekstit ja näet kyllä keihin mustamaalaus kohdistuu! Ihan nimeltä loukataan rehellisiä ihmisiä. Kts. muutama viesti tästä ylös. xxxvalehteli ja huijasi…Aika törkeä väite ja johtanee seurauksiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kantajia ei ole täällä mustamaalattu mitenkään. Lue nämä tekstit ja näet kyllä keihin mustamaalaus kohdistuu! Ihan nimeltä loukataan rehellisiä ihmisiä. Kts. muutama viesti tästä ylös. xxxvalehteli ja huijasi…Aika törkeä väite ja johtanee seurauksiin.

    Myös tuomarin mainetta on pyritty systemaattisesti lokaamaan ihan nimeltä haukkuen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole mitään syytä olettaa kantajien kirjoittavan täällä. Eiköhän heillä ole kädet täynnä työtä ihan oikeissa keskusteluissa. Heistä ei täällä ole ollut puhe muutenkaan missään vaiheessa ainakaan minun toimestani vaan anonyymikirjoittajista jotka fanittavat heitä ja jotka täällä kirjoittavat, solvaavat tuomaria, asianajajaa ja monia muitakin ja jotka ovat perustaneet nämä ketjut tätä roskaa pyörittämään.
    Terapia on tietty kaikille hyödyllistä, joten neuvosi on hyvä kuitenkin!

    Hetki sitten:

    'Suosittelen vakavasti kantajille asiasta ylipääsemiseksi psykoterapiaa. "


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jokainen näitä keskusteluja seuraava ymmärtää kuka psykoterapiaa kaipaa.

    Liittyykö kommenttisi tämän ketjun avaukseen vai mitä tarkoitat?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kantajia ei ole täällä mustamaalattu mitenkään. Lue nämä tekstit ja näet kyllä keihin mustamaalaus kohdistuu! Ihan nimeltä loukataan rehellisiä ihmisiä. Kts. muutama viesti tästä ylös. xxxvalehteli ja huijasi…Aika törkeä väite ja johtanee seurauksiin.

    Niin juuri, asianajaja Juhani Rajamäki valehteli ja huijasi. Ja jäi kiinni.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hetki sitten:

    'Suosittelen vakavasti kantajille asiasta ylipääsemiseksi psykoterapiaa. "

    Tuota kommenttia juuri ihmettelinkin sitä seuraavassa kommentissa. Täällähän ei kukaan tiedä kuka kirjoittaa, joten on mahdotonta tietää kuka on terapian tarpeessa. Ilmeisesti tuon kirjoittaja oletti heidät ketjun avaajiksi, ainakin kommentin perusteella.
    Olipa se kuka tahansa niin terapia varmaan tekisi hyvää kun tuollaista kirjoittaa täällä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuota kommenttia juuri ihmettelinkin sitä seuraavassa kommentissa. Täällähän ei kukaan tiedä kuka kirjoittaa, joten on mahdotonta tietää kuka on terapian tarpeessa. Ilmeisesti tuon kirjoittaja oletti heidät ketjun avaajiksi, ainakin kommentin perusteella.
    Olipa se kuka tahansa niin terapia varmaan tekisi hyvää kun tuollaista kirjoittaa täällä.

    Ihmettelit siis omaa hetkeä aikaisemmin kirjoittamaasi kommenttia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihmettelit siis omaa hetkeä aikaisemmin kirjoittamaasi kommenttia.

    En vaan totesin täysin selkeästi edelliselle kirjoittajalle, ettei täällä ole tietoa ketkä täällä kirjoittavat, joten on turha suosittaa kantajille tuollaista. Eihän ole mitään syytä ajatella heidän kirjoittelevan täällä.
    Viestistäsi päätelleen olet itse kirjoittanut tuon viestin saadaksesi näyttämään siltä, että joku kirjoittaa kantajista täällä loukkaavasti. Näyttää nimittäin jälleen pahalta kun solvaaminen on täysin yksisuuntaista kohdistuen vain heidän vastapuolensa asianajajaan ja jutun tuomariin.
    Totean jälkeen selkeästi niin että sinäkin ymmärrät. Minä anonyymi en kirjoita täällä mitään loukkaavia väitteitä kantajista tai muistakaan henkilöistä. Jos joku kirjoittaa se ei ole minun asiani. Todennäköisesti kyse on sinun omasta anonyymipelistäsi tai jonkun muun kaltaisesi anonyymihäirikön toiminnasta. Tuo mainitsemasi anonyymikirjoitus ei tosin ole edes loukkaava, mutta se ei kuitenkaan ole minun kirjoitukseni kuten varmaan tiedät.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En vaan totesin täysin selkeästi edelliselle kirjoittajalle, ettei täällä ole tietoa ketkä täällä kirjoittavat, joten on turha suosittaa kantajille tuollaista. Eihän ole mitään syytä ajatella heidän kirjoittelevan täällä.
    Viestistäsi päätelleen olet itse kirjoittanut tuon viestin saadaksesi näyttämään siltä, että joku kirjoittaa kantajista täällä loukkaavasti. Näyttää nimittäin jälleen pahalta kun solvaaminen on täysin yksisuuntaista kohdistuen vain heidän vastapuolensa asianajajaan ja jutun tuomariin.
    Totean jälkeen selkeästi niin että sinäkin ymmärrät. Minä anonyymi en kirjoita täällä mitään loukkaavia väitteitä kantajista tai muistakaan henkilöistä. Jos joku kirjoittaa se ei ole minun asiani. Todennäköisesti kyse on sinun omasta anonyymipelistäsi tai jonkun muun kaltaisesi anonyymihäirikön toiminnasta. Tuo mainitsemasi anonyymikirjoitus ei tosin ole edes loukkaava, mutta se ei kuitenkaan ole minun kirjoitukseni kuten varmaan tiedät.

    Totuus ei ole solvaus.


   • Anonyymi

    No selvitäpä ja kerro meille kaikille.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No selvitäpä ja kerro meille kaikille.

    Ei kiinnosta olla tekemisissä senkaltaisten ihmisten kanssa, jotka tekevät tuollaista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totuus ei ole solvaus.

    Se, että sinä pidät jotain asiaa totena ei tarkoita sitä, että asia olisi tosi.
    Sinulla tuntuu olevan vaikeuksia asioiden ymmärtämisessä ja vedät sekavia johtopäätöksiä tuolla tietämättömän varmuudella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No selvitäpä ja kerro meille kaikille.

    Jos tonkii paskakasaa, ei voi välttää paskan roiskumista nilkoille.
    On parempi lisätä läjään kompostikiihdytintä ja kuivikkeita jotka saavat lämmön nousemaan paskaläjässä ja saavat sen muuttumaan käyttökelpoiseksi mullaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se, että sinä pidät jotain asiaa totena ei tarkoita sitä, että asia olisi tosi.
    Sinulla tuntuu olevan vaikeuksia asioiden ymmärtämisessä ja vedät sekavia johtopäätöksiä tuolla tietämättömän varmuudella.

    Hyvän neuvon annoit itsellesi. Sinähän se jakelet tuomioitasi faktoja tietämättömänä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos tonkii paskakasaa, ei voi välttää paskan roiskumista nilkoille.
    On parempi lisätä läjään kompostikiihdytintä ja kuivikkeita jotka saavat lämmön nousemaan paskaläjässä ja saavat sen muuttumaan käyttökelpoiseksi mullaksi.

    Eli mitään et siis tiedä vaikka piti olla helppo selvittää...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyvän neuvon annoit itsellesi. Sinähän se jakelet tuomioitasi faktoja tietämättömänä.

    En ole ottanut mitään kantaa itse asiaan. Vain siihen, että joku tietämätön esiintyy täällä jonain ”tiedonantajana” ja lokaa ihmisten mainetta nimellä mainiten. Tuolle yksilölle juttu on ollut selvä alusta asti ja mikään järkipuhe ei tunnu saavan malttia kirjoituksiin.
    Odota nyt ihmeessä loppuun asti kun kaikki on lopullisesti ratkaistu. Ketään ei kiinnosta uhosi ja vihanlietsontasi tuon asian parissa työtään tekeviä ammattilaisia ja kanssasi erimielisiä kohtaan! Viimeisimpänä kotkotuksena olet laajentanut vihasi jopa asiaan alunperin liittymättömään kunnanjohtajaan asti.
    Tämä on ihan tavallinen ja tylsäkin riita-asia ja ennenpitkää se on ratkaistu puoleen tai toiseen. Pakkohan se on ratkaista ja kustannukset syntyvät koska kunnan on pakko käyttää asianajajaa asian hoitoon.
    Lopulta raha vaihtaa omistajaa ja sillä sipuli. Silloinkaan ei ole tarpeen lietsoa vihaa vastapuolta kohtaan. Tappioon pitää alistua ja toisaalta ei pidä lyödä lyötyä.
    Sivustaseuraajalle tämä on ollut kelpo viihdettä kun on saanut seurata vihapuhujan lämpötilanvaihtelua ja ailahtelevaa törkeilyä, joka on kohdistunut kaikkiin vähänkin vihapuhujan kanssa erimielisiin ja tämän kanonisoimaa oikeaa totuutta vastustaviin tai toppuutteleviin anonyymeihin joille törkeilijä on kuvitellut henkilöllisyyksiä ihan kulloisenkin kuunkierron tai mielialansa mukaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En ole ottanut mitään kantaa itse asiaan. Vain siihen, että joku tietämätön esiintyy täällä jonain ”tiedonantajana” ja lokaa ihmisten mainetta nimellä mainiten. Tuolle yksilölle juttu on ollut selvä alusta asti ja mikään järkipuhe ei tunnu saavan malttia kirjoituksiin.
    Odota nyt ihmeessä loppuun asti kun kaikki on lopullisesti ratkaistu. Ketään ei kiinnosta uhosi ja vihanlietsontasi tuon asian parissa työtään tekeviä ammattilaisia ja kanssasi erimielisiä kohtaan! Viimeisimpänä kotkotuksena olet laajentanut vihasi jopa asiaan alunperin liittymättömään kunnanjohtajaan asti.
    Tämä on ihan tavallinen ja tylsäkin riita-asia ja ennenpitkää se on ratkaistu puoleen tai toiseen. Pakkohan se on ratkaista ja kustannukset syntyvät koska kunnan on pakko käyttää asianajajaa asian hoitoon.
    Lopulta raha vaihtaa omistajaa ja sillä sipuli. Silloinkaan ei ole tarpeen lietsoa vihaa vastapuolta kohtaan. Tappioon pitää alistua ja toisaalta ei pidä lyödä lyötyä.
    Sivustaseuraajalle tämä on ollut kelpo viihdettä kun on saanut seurata vihapuhujan lämpötilanvaihtelua ja ailahtelevaa törkeilyä, joka on kohdistunut kaikkiin vähänkin vihapuhujan kanssa erimielisiin ja tämän kanonisoimaa oikeaa totuutta vastustaviin tai toppuutteleviin anonyymeihin joille törkeilijä on kuvitellut henkilöllisyyksiä ihan kulloisenkin kuunkierron tai mielialansa mukaan.

    Täällähän on kerrottu asian taustoista ja vaiheista pelkkää faktaa. Eivät ne sinun ränkytyksilläsi muutu. Pääsisit itsekin tutkimaan faktat kuten me muutkin, mikäli et kuuluisi blokattuihin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli mitään et siis tiedä vaikka piti olla helppo selvittää...

    Ei ole mitään aavistustakaan kuka voisi olla tuollainen seko. Eikä kiinnosta tietää.


   • Anonyymi

    Ei ole mitään salaisuuksia. Sinut on blokattu samasta syystä monien toimesta ja se syy on tapasi "keskustella".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole mitään salaisuuksia. Sinut on blokattu samasta syystä monien toimesta ja se syy on tapasi "keskustella".

    Kummallisia uskomuksia sinulla. Toivottavasti tulet autuaaksi uskossasi!


  • Anonyymi

   Psykoterapeutille pahan olon purkaminen on enemmän kuin tarpeen, jottei tila pahenisi. Tänne kirjoittelu ei auta vihan hallintaan.

   • Anonyymi

    Hyvä, että tiedostat itse tuon. Varaa aika ja hoida homma kuntoon.


   • Anonyymi

    Olen näkemäni perusteella vakuuttunut siitä, että täällä paskatunkiossa poliitikkojen, asianajajan ja tuomarin kimpussa pörräävä anonyymimellastaja on jonkinlainen terapiaveteraani, Homma lienee siis siltäosin kunnossa. Tosin eipä näy olleen suurtakaan hyötyä hoidoista täällä luetun perusteella.
    Potilaamme skeema on harhautunut tosimaailmasta ja tiedon käsittely on oudoilla ja vaarallisilla urilla. Toivottavasti harhoihin ei liity väkivaltaisia fantasioita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olen näkemäni perusteella vakuuttunut siitä, että täällä paskatunkiossa poliitikkojen, asianajajan ja tuomarin kimpussa pörräävä anonyymimellastaja on jonkinlainen terapiaveteraani, Homma lienee siis siltäosin kunnossa. Tosin eipä näy olleen suurtakaan hyötyä hoidoista täällä luetun perusteella.
    Potilaamme skeema on harhautunut tosimaailmasta ja tiedon käsittely on oudoilla ja vaarallisilla urilla. Toivottavasti harhoihin ei liity väkivaltaisia fantasioita.

    Jos jollakin on terapialle tarvetta niin sinulla. Muut kirjoittavat asiasta ja sinä kiehut vihaasi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos jollakin on terapialle tarvetta niin sinulla. Muut kirjoittavat asiasta ja sinä kiehut vihaasi.

    No nytpä kannattaa miettiä keitä tämä keskustelu tai aihe yleensä koskee.
    Ketkä ovat osallisina tässä?
    Jos joku kiehuu vihaansa, on hänellä varmaan jotain hyvin läheistä tekemistä tämän asian kanssa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos jollakin on terapialle tarvetta niin sinulla. Muut kirjoittavat asiasta ja sinä kiehut vihaasi.

    Levität täällä perättömiä syytöksiä jutun tuomaria ja vastaajan asiamiestä kohtaan. Sekö on asiasta keskustelemista? Jos joku pyytää sinua esittämään todisteita, loukkaannut ja alat suoltaa harhaa.


  • Anonyymi

   Oliko se myös niin, että kunta haki yrityksiltä sitovia tarjouksia Kanteleen koulun purkamisesta kertomatta sieltä löydetystä asbestista ja haitta-ainekartoituksen tarpeesta? Eikö joku valtuutettu puuttunut sitten asiaan kokouksessa ja ilmoittanut, ettei niin voi toimia? Tästäkin piti ostajaperheen huomauttaa kaikille valtuutetuille kun asia tuli ilmi, ja yksi valtuutettu sitten rohkeni asiasta kokouksessa sanoa.

   • Anonyymi

    Olet taas täysin kartanolla siitä mitä on tapahtunut. Tuo asia ei muutenkaan liity täällä pyörittämääsi juttuun, joten kova on tarve tonkia asioita sinulla. Kannattaisi ehkä perehtyä asioihin kunnolla ennenkuin alkaa täällä höpistä.


   • Anonyymi

    Tuo luulottelusi on täysin harhainen. Suosittelen lukemaan KH:n ja valtuuston pöytäkirjat 16.4 , 7.5 ja 22.5 2018. Siellä on tietoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo luulottelusi on täysin harhainen. Suosittelen lukemaan KH:n ja valtuuston pöytäkirjat 16.4 , 7.5 ja 22.5 2018. Siellä on tietoa.

    Mikä luulottelu?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olet taas täysin kartanolla siitä mitä on tapahtunut. Tuo asia ei muutenkaan liity täällä pyörittämääsi juttuun, joten kova on tarve tonkia asioita sinulla. Kannattaisi ehkä perehtyä asioihin kunnolla ennenkuin alkaa täällä höpistä.

    Eipä sinulla ole varaa käydä muita neuvomaan. Eikä varsinkaa asioihin perehtymisestä kun olet aina niin pihalla kuin olla ja voi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo luulottelusi on täysin harhainen. Suosittelen lukemaan KH:n ja valtuuston pöytäkirjat 16.4 , 7.5 ja 22.5 2018. Siellä on tietoa.

    Kaikissa asioissa on tuo sama krooninen väärinymmärtäminen joka johtunee luetunymmärtämisen puutteista.


   • Anonyymi

    Ja oliko se kunnanjohtaja joka vastasi valtuutetulle, että urakoitsijoille on sanottu, että noiden pitää sisältyä tarjoukseen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei lue asiasta mitään ja kysyttäessä asiaa vielä tarjouksia jo antaneilta, totesivat he, ettei heille ole puhuttu mitään tuollaista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo luulottelusi on täysin harhainen. Suosittelen lukemaan KH:n ja valtuuston pöytäkirjat 16.4 , 7.5 ja 22.5 2018. Siellä on tietoa.

    Eli kehotat kuntalaisia luottamaan ennemmin pöytäkirjoihin kirjattuun kuin kokouksessa nähtyyn ja kuultuun.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli kehotat kuntalaisia luottamaan ennemmin pöytäkirjoihin kirjattuun kuin kokouksessa nähtyyn ja kuultuun.

    Kyllä nuo valtuuston kokoukset on taltioitu videolle. Nehän ovat netissä nähtävissä, joten senkun katsot vastaako pöytäkirjaus puhuttua. Esität tuossa aika hurjia syytöksiä pöytäkirjantarkastajina olleita kohtaan, jos väität heidän allekirjoittaneen tekaistut pöytäkirjat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä nuo valtuuston kokoukset on taltioitu videolle. Nehän ovat netissä nähtävissä, joten senkun katsot vastaako pöytäkirjaus puhuttua. Esität tuossa aika hurjia syytöksiä pöytäkirjantarkastajina olleita kohtaan, jos väität heidän allekirjoittaneen tekaistut pöytäkirjat.

    Eipä tuo ollut kokousasiana ollenkaan, vaan taisi tulla kunnanjohtajallekin yllåtyksenä esille valtuutetun toimesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eipä sinulla ole varaa käydä muita neuvomaan. Eikä varsinkaa asioihin perehtymisestä kun olet aina niin pihalla kuin olla ja voi.

    Olenko neuvonut ? Olen vain todennut sinun höpisevän ihan omiasi. Höpise vain rauhassa. Yleisten suositusten toteaminen on ihan eri asia. Sinun tapauksessasi ne näyttävät kaikuvan kuuroille korville.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olenko neuvonut ? Olen vain todennut sinun höpisevän ihan omiasi. Höpise vain rauhassa. Yleisten suositusten toteaminen on ihan eri asia. Sinun tapauksessasi ne näyttävät kaikuvan kuuroille korville.

    Mikä sanomasi on yleinen suositus?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja oliko se kunnanjohtaja joka vastasi valtuutetulle, että urakoitsijoille on sanottu, että noiden pitää sisältyä tarjoukseen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei lue asiasta mitään ja kysyttäessä asiaa vielä tarjouksia jo antaneilta, totesivat he, ettei heille ole puhuttu mitään tuollaista.

    On hyvä, ettei koulua purettu vaikka siellä olikin ilmeisesti tehty ”kunnostusta” joka olisi vaatinut ammattitaitoa.
    Mitään ongelmiahan koulun sittemmin ostaneilla ei siellä ole tiettävästi ollut kylläkään joten iso kysymys herää siitä onko siellä mitään ongelmia ollut aikaisemminkaan?
    Tämä näin sivustaseuraajan näkökulmasta. Kovin isoa luottoa ei minulla ole MOT-ohjelmassa esitettyihin väitteisiin jotka johtivat sitten kaupan purkuun mediassa kunnostautuneen perheen kanssa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    On hyvä, ettei koulua purettu vaikka siellä olikin ilmeisesti tehty ”kunnostusta” joka olisi vaatinut ammattitaitoa.
    Mitään ongelmiahan koulun sittemmin ostaneilla ei siellä ole tiettävästi ollut kylläkään joten iso kysymys herää siitä onko siellä mitään ongelmia ollut aikaisemminkaan?
    Tämä näin sivustaseuraajan näkökulmasta. Kovin isoa luottoa ei minulla ole MOT-ohjelmassa esitettyihin väitteisiin jotka johtivat sitten kaupan purkuun mediassa kunnostautuneen perheen kanssa.

    Kunnan palkkaama rakennusterveysasiantuntija totesi rakennukset purkukuntoisiksi.

    Ostajien tekemillä kunnostuksilla ei ollut mitään tekemistä vaurioiden kanssa eikä kukaan niitä tarkastellut ole väittänyt niitä väärin tehdyiksi. Se, että kunnan aiemmin teettämän tutkimuksen perusteella pintaremonttia voitiin tehdä, ei ole ostajien virhe.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mikä sanomasi on yleinen suositus?

    1.Kannattaa tehdä asiat hyvin jo alunperin, ettei tarvitse jälkikäteen valittaa, uhriutua ja syytellä muita omista virheistään.
    2.Jos kuitenkin tekee virheen, pitäisi ottaa vastuu ryhdikkäästi ja ottaa myös opikseen, ettei tee samoja virheitä yhä uudestaan ja uudestaan.
    3.Elämässä on myös hyvä välttää turhaa riitelyä ja muiden minkäänasteista solvaamista.
    4.Omien tai läheisten-etenkään lasten-asioita ei kannata myöskään riepotella julkisuudessa tai netin paskatunkioissa.
    5.Kaikissa tilanteissa on hyvä puolustaa aiheettomasti syytettyjä tai solvattuja olivatpa nämä hyvä- vai huono-osaisia.
    6.Omat asiat kannattaa hoitaa vähäeleisesti ja ponnekkaasti niillä forumeilla jotka on tarkoitettu sitä varten.
    7.Hyvällä huumorintajulla välttyy pahoittamasta mieltään vähäväkisten kanssa keskusteltaessa.
    8. Kannattaa hankkia kotieläimeksi ensisijaisesti koira ja pysy kaukana kissoista, rotista tai käärmeistä.
    Nämä ovat yleisiä ohjeita ja suosituksia kaikille, jotka haluavat kehittyä ihmisinä ja nauttia elämästä ilman turhia ongelmia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kunnan palkkaama rakennusterveysasiantuntija totesi rakennukset purkukuntoisiksi.

    Ostajien tekemillä kunnostuksilla ei ollut mitään tekemistä vaurioiden kanssa eikä kukaan niitä tarkastellut ole väittänyt niitä väärin tehdyiksi. Se, että kunnan aiemmin teettämän tutkimuksen perusteella pintaremonttia voitiin tehdä, ei ole ostajien virhe.

    Ja sitten ihmettelet sitä, että kunta halusi purkaa sen höskän?
    Ostajien mahdollisista virheistä ei puhuttu mitään. Kummasti olet puolustuskannalla kun selittelet asiaa vaikka kukaan ei heidän tekemisestään puhunut mitään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja sitten ihmettelet sitä, että kunta halusi purkaa sen höskän?
    Ostajien mahdollisista virheistä ei puhuttu mitään. Kummasti olet puolustuskannalla kun selittelet asiaa vaikka kukaan ei heidän tekemisestään puhunut mitään.

    Eli tarkoitat tällä:

    >>On hyvä, ettei koulua purettu vaikka siellä olikin ilmeisesti tehty ”kunnostusta” joka olisi vaatinut ammattitaitoa.<<

    ..sitä että kunta oli tehnyt kunnostusta, joka olisi vaatinut ammattitaitoa. Se on kyllä totta.

    Kukaan ei ole ihmetellyt kunnan purkusuunnitelmia, vaan sitä, miten yrittäjiltä pyydettiin sitovia urakkatarjouksia kertomatta heille löydetystä asbestista ja haitta-ainekartoituksen tarpeesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    1.Kannattaa tehdä asiat hyvin jo alunperin, ettei tarvitse jälkikäteen valittaa, uhriutua ja syytellä muita omista virheistään.
    2.Jos kuitenkin tekee virheen, pitäisi ottaa vastuu ryhdikkäästi ja ottaa myös opikseen, ettei tee samoja virheitä yhä uudestaan ja uudestaan.
    3.Elämässä on myös hyvä välttää turhaa riitelyä ja muiden minkäänasteista solvaamista.
    4.Omien tai läheisten-etenkään lasten-asioita ei kannata myöskään riepotella julkisuudessa tai netin paskatunkioissa.
    5.Kaikissa tilanteissa on hyvä puolustaa aiheettomasti syytettyjä tai solvattuja olivatpa nämä hyvä- vai huono-osaisia.
    6.Omat asiat kannattaa hoitaa vähäeleisesti ja ponnekkaasti niillä forumeilla jotka on tarkoitettu sitä varten.
    7.Hyvällä huumorintajulla välttyy pahoittamasta mieltään vähäväkisten kanssa keskusteltaessa.
    8. Kannattaa hankkia kotieläimeksi ensisijaisesti koira ja pysy kaukana kissoista, rotista tai käärmeistä.
    Nämä ovat yleisiä ohjeita ja suosituksia kaikille, jotka haluavat kehittyä ihmisinä ja nauttia elämästä ilman turhia ongelmia.

    Eli pidät omia mielipiteitäsi yleisinä suosituksina.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli pidät omia mielipiteitäsi yleisinä suosituksina.

    Kyllä. Jokainen ihminen voi miettiä elämässään hyviä toimintatapoja ja periaatteita. Usein ne ovat yhteneviä monien muidenkin ihmisten periaatteiden kanssa.
    Noita mainittuja periaatteita voi vilpittömästi suositella kenelle vaan. Toki on monia muitakin hyviä suosituksia. Elämänkokemus tuo niitä yleensä ihmisille lisää. Yksi sellainen tulikin täällä esiin jonkun muun toimesta.:
    Ei kannata juuttua yhteen ongelmaan vaan kannattaa mennä elämässä eteenpäin. Tuollaiset jumit syövät sinua sisältäpäin ja estävät hyvästä elämästä nauttimisen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä. Jokainen ihminen voi miettiä elämässään hyviä toimintatapoja ja periaatteita. Usein ne ovat yhteneviä monien muidenkin ihmisten periaatteiden kanssa.
    Noita mainittuja periaatteita voi vilpittömästi suositella kenelle vaan. Toki on monia muitakin hyviä suosituksia. Elämänkokemus tuo niitä yleensä ihmisille lisää. Yksi sellainen tulikin täällä esiin jonkun muun toimesta.:
    Ei kannata juuttua yhteen ongelmaan vaan kannattaa mennä elämässä eteenpäin. Tuollaiset jumit syövät sinua sisältäpäin ja estävät hyvästä elämästä nauttimisen.

    Kertoo paljon sinusta tämä, että pidät omia mielipiteitäsi yleisinä ohjeistuksina. Sama näkyy kyllä kaikesta muustakin toiminnastasi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kertoo paljon sinusta tämä, että pidät omia mielipiteitäsi yleisinä ohjeistuksina. Sama näkyy kyllä kaikesta muustakin toiminnastasi.

    Kertoo paljon sinusta, että kyselet täällä typeriä ja pidät esillä hävittyä oikeusjuttua. Paskakasa toki pysyy lämpimänä aika pitkään kun sitä ruokitaan kaikenlaisilla eritteillä. Se on varmaan sinun elämänohjeesi, vai mitä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä. Jokainen ihminen voi miettiä elämässään hyviä toimintatapoja ja periaatteita. Usein ne ovat yhteneviä monien muidenkin ihmisten periaatteiden kanssa.
    Noita mainittuja periaatteita voi vilpittömästi suositella kenelle vaan. Toki on monia muitakin hyviä suosituksia. Elämänkokemus tuo niitä yleensä ihmisille lisää. Yksi sellainen tulikin täällä esiin jonkun muun toimesta.:
    Ei kannata juuttua yhteen ongelmaan vaan kannattaa mennä elämässä eteenpäin. Tuollaiset jumit syövät sinua sisältäpäin ja estävät hyvästä elämästä nauttimisen.

    Miksi sitten jumitat tässä jutussa ja näissä keskusteluissa?
    Katsoppas vaan peiliin, peilaaja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kertoo paljon sinusta tämä, että pidät omia mielipiteitäsi yleisinä ohjeistuksina. Sama näkyy kyllä kaikesta muustakin toiminnastasi.

    Todellakin. Eipä ihme, ettei hänen ohjeistuksiaan (=mielipiteitään) kukaan kaipaa. Ihmiset yksi kerrallaan plokkaavat hänet ulos.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kertoo paljon sinusta, että kyselet täällä typeriä ja pidät esillä hävittyä oikeusjuttua. Paskakasa toki pysyy lämpimänä aika pitkään kun sitä ruokitaan kaikenlaisilla eritteillä. Se on varmaan sinun elämänohjeesi, vai mitä?

    >>Kyllä. Jokainen ihminen voi miettiä elämässään hyviä toimintatapoja ja periaatteita. Usein ne ovat yhteneviä monien muidenkin ihmisten periaatteiden kanssa.<<
    Voi, hyvää päivää taas...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi sitten jumitat tässä jutussa ja näissä keskusteluissa?
    Katsoppas vaan peiliin, peilaaja.

    En ole aloittanut näitä ketjuja ja silmäilen vain missä asteella häiriköinti täällä on.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>Kyllä. Jokainen ihminen voi miettiä elämässään hyviä toimintatapoja ja periaatteita. Usein ne ovat yhteneviä monien muidenkin ihmisten periaatteiden kanssa.<<
    Voi, hyvää päivää taas...

    Sinun on vaikea tuota ymmärtää kun et omaa sellaisia periaatteita joita muut kunnioittaisivat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Todellakin. Eipä ihme, ettei hänen ohjeistuksiaan (=mielipiteitään) kukaan kaipaa. Ihmiset yksi kerrallaan plokkaavat hänet ulos.

    Viittaatko nyt niihin henkilöihin jotka blokattiin kunnan FB-ryhmistä ilman perusteluja? Tiedossa ei ole mitään muita blokkauksia, ellet nyt viittaa johonkin uuteen tapaukseen.
    Sieltähän lensi joitain henkilöitä pois ylläpidon mielialojen mukaan ilman perusteluja. Syynä näytti olevan lähinnä erilaiset mielipiteet.
    Myöhemmin saatiin nähdä oikein yllätyspidot kun samat ylläpitäjät poistivat kaikki muut ylläpitäjät ja kuntalaiset politiikkaryhmästä ja sitten myös blokkasivat itsensä. Ryhmässä tapahtui eräänlainen somemaailman joukkolikvidaatio ja täystuho.
    Tuo tapaus johti kuitenkin lopulta siihen, että poisheitetyt siirtyivät toiseen ryhmään, jossa ilmeisesti kypsyneet ylläpitäjät eivät ole mukana. Heitä ei ole kuitenkaan blokattu uusista ryhmistä pois, sillä niiden ylläpito näyttää olevan hyvin suvaitsevaista tuosta aikaisemman ryhmän tyylistä poiketen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Viittaatko nyt niihin henkilöihin jotka blokattiin kunnan FB-ryhmistä ilman perusteluja? Tiedossa ei ole mitään muita blokkauksia, ellet nyt viittaa johonkin uuteen tapaukseen.
    Sieltähän lensi joitain henkilöitä pois ylläpidon mielialojen mukaan ilman perusteluja. Syynä näytti olevan lähinnä erilaiset mielipiteet.
    Myöhemmin saatiin nähdä oikein yllätyspidot kun samat ylläpitäjät poistivat kaikki muut ylläpitäjät ja kuntalaiset politiikkaryhmästä ja sitten myös blokkasivat itsensä. Ryhmässä tapahtui eräänlainen somemaailman joukkolikvidaatio ja täystuho.
    Tuo tapaus johti kuitenkin lopulta siihen, että poisheitetyt siirtyivät toiseen ryhmään, jossa ilmeisesti kypsyneet ylläpitäjät eivät ole mukana. Heitä ei ole kuitenkaan blokattu uusista ryhmistä pois, sillä niiden ylläpito näyttää olevan hyvin suvaitsevaista tuosta aikaisemman ryhmän tyylistä poiketen.

    Kuulostaa mielenkiintoiselta tapaukselta. En tiedä tuosta tapauksesta tai sen taustoista, enkä ota kantaa siihen, mutta pidän henkilökohtaisesti ihmisten blokkaamista somekeskusteluissa lähinnä vihervasemmistolaisena tyylittömyytenä ja eräänä oman idioottimaisuuden nykyisistä ilmaisumuodoista. Se kertoo myös kyvyttömyydestä pärjätä argumentaatiossa. Oma huononmuudentunne torjutaan lakaisemalla epämiellyttäväksi koettu faktatieto ja sen kertojat maton alle. Ääliöiden keskinäisessä kisailussa blokkauslistoista on tullut jopa ylpeilynaihe, kuten niin monesta muustakin typeryyden lajista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuulostaa mielenkiintoiselta tapaukselta. En tiedä tuosta tapauksesta tai sen taustoista, enkä ota kantaa siihen, mutta pidän henkilökohtaisesti ihmisten blokkaamista somekeskusteluissa lähinnä vihervasemmistolaisena tyylittömyytenä ja eräänä oman idioottimaisuuden nykyisistä ilmaisumuodoista. Se kertoo myös kyvyttömyydestä pärjätä argumentaatiossa. Oma huononmuudentunne torjutaan lakaisemalla epämiellyttäväksi koettu faktatieto ja sen kertojat maton alle. Ääliöiden keskinäisessä kisailussa blokkauslistoista on tullut jopa ylpeilynaihe, kuten niin monesta muustakin typeryyden lajista.

    Nykyään monien ns. ”lumihiutaleiden” mielen rakenne ei kestä erilaisia mielipiteitä tai maailmankuvia.
    Kuitenkin juuri nämä pikku lumikiteet pyrkivät demonisoimaan tai blokkaamaan muita kuin viimeistä päivää ja tyyli siinä on kuin irstailla ja väkivaltaisilla tatuoiduilla seiloreilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nykyään monien ns. ”lumihiutaleiden” mielen rakenne ei kestä erilaisia mielipiteitä tai maailmankuvia.
    Kuitenkin juuri nämä pikku lumikiteet pyrkivät demonisoimaan tai blokkaamaan muita kuin viimeistä päivää ja tyyli siinä on kuin irstailla ja väkivaltaisilla tatuoiduilla seiloreilla.

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.

    Hänhän ei liity tähän keskusteluun tai homekouluasiaan mitenkään joten hieman ihmetyttää miksi vedät hänen nimeään esiin tässä keskustelussa. Etkö osaa pysyä aiheessa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hänhän ei liity tähän keskusteluun tai homekouluasiaan mitenkään joten hieman ihmetyttää miksi vedät hänen nimeään esiin tässä keskustelussa. Etkö osaa pysyä aiheessa?

    Liittyy aiheeseen jota kommentoin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.

    Täällähän on tullut jo aiemmin selväksi, että hänet ja monet muut kuntalaiset on blokattu ja poistettu juuri sen henkilön toimesta, joka on blokannut mm. tuon oikeudenkäynnin kantajankin teksteineen kunnan politiikkaa käsittelevästä FB-ryhmästä.
    Varavaltuutettuhan on mukana ylläpidossa siinä uudessa ryhmässä, jossa ei ole poistettu ketään muonavahvuudesta. Ylläpitäjät ja jäsenet ovat vastustaneet tuollaista muiden syrjimistä kirjoituksissaan siellä. Puhut nyt taas valheellista totuuttasi. Cancel-aika on Pukkilassa ohi!
    Esitä nyt yksikin esimerkki siitä, että jatkuvasti vainoamasi poliitikko estäisi keskustelua jossain. Eihän tuollainen valeiden levitys ole mistään kotoisin ja varmaan sinulla on jotain faktaa syytöksiesi tueksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.

    Kysyn tässä välissä, että ketä nämä muita poliitikkoja blokkaavat henkilöt olivat? Väität tietäväsi jonkun blokanneen joten olisi hyvä tietää ketä tarkoitat. Itse en ole kuullut tuolkaisesta mitään. Voiko olla todella mahdollista, että Pukkilassa on vajottu noin alas?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.

    Eli hän ei poistanut ketään, eikä ole siten blokkaaja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.

    Avoin ja vapaa keskustelu tyrehtyy heti saitilla kuin saitilla hänen alkaessa päsmäröimään. J


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hänhän ei liity tähän keskusteluun tai homekouluasiaan mitenkään joten hieman ihmetyttää miksi vedät hänen nimeään esiin tässä keskustelussa. Etkö osaa pysyä aiheessa?

    Ei liittyisi ellei olisi alkanut trollaamaan ja pätemään asiassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Avoin ja vapaa keskustelu tyrehtyy heti saitilla kuin saitilla hänen alkaessa päsmäröimään. J

    Eihän hän kirjoita missään muualla kuin Pukkilan ryhmissä joissa on varsin hyvähenkistä keskustelua. Onko sinulla jokin ongelma?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja esimerkiksi varavaltuutettu Juha Myllyoja oli toistuvasti ajamassa kanssaan erimielisiä pois kunnan asioita käsuttelevistä FB-ryhmistä. Hän kuitenkin tuli itse blokatuksi jopa toisten kuntapoliitikkojen toimesta, jolloin ilmoitti näiden olevan koulukiusaajatyyppisiä ja veti herneen syvälle nenäänsä. Jokaisella on kuitenkin oikeus valita milaista kommentointia haluaa lukea ja millaisten henkilöiden kanssa keskustella. Myllyojan tapa kirjoittaa on omanlaisensa, eikä kaikkitietävä ja määräilevä tyylinsä houkuta moniakaan keskusteluun kanssaan.

    Sinulla on perin outo ja epälooginen ajattelutapa. Eiköhän herneen nekkuun ole vetänyt sellainen ihminen joka blokkaa muita, eikä sellainen joka ei blokkaa.
    Ihmisiä on ajanut pois kunnan ryhmistä lähes pelkästään juuri taho, joka ei kestä avointa keskustelua ja mm. Myllyojan mielipiteitä. Tuosta asiasta on nähty todisteet kuvakaappauksina jo lukuisia kertoja FB-keskustelussa. Siihen perustan myös tämän käsitykseni.
    Koulukiusaamistyyppistä toimintaa on juuri sellainen muiden blokkaus yhteisistä keskusteluista ilman perusteluja. Kuntalaisia oli estetty liittymästä yhteiseen ryhmään ja jäseniä oli poistettu ilman mitään perusteluja sieltä. Eräs näistä tekijöistä oli kuulemma jopa itse pyydellyt anteeksi omaa kirjoitteluaan eräässä aiemmassa keskustelussa Myllyojalta aiemmin ja varmaan häntä hävetti sitten jatkaa keskustelua tämän kanssa. Syy voi toki olla muukin. Hienoa, jos on pystynyt anteeksi pyytämään. Siitäkin on olemassa kuvakaappaus jossain, joten ei sitä käy kiistäminen.
    Esimerkkinä asiallisesta FB-ryhmästä on uusi politiikkaryhmä, josta ketään ei ole suljettu ulos eikä ketään ole poistettu. Ilmesesti sinne eivät kuitenkaan voi liittyä sellaiset ihmiset, jotka eivät kunnioita muiden mielipiteitä ja jotka blokkaavat muita pois maailmastaan. Sellaisten mukaantulo aiheuttaa heti keskustelun rikkoutumisen jos kaikki eivät näe yhteisessä ryhmässä kaikkia kirjoituksia. Se ryhmä on suvaitsevainen ja moniarvoinen ja edellisen ryhmän kaltainen toiminta ei ole näköjään hyväksyttyä.
    Tuo rikkoutuminen oli vanhan kuntapolitiikkaryhmän lopettamisen taustalla. Sehän oli perustettu valtuutettujen yhteisestä sopimuksesta Loijas/MJ teknisenä suorittajanaan vihreiden valtuutettu MJ. Kuten oli sovittu, kaikki valtuutetut ja varat olivat siinä ylläpitäjinä. Kuitenkin ryhmän tekninen perustaja poisti koko ryhmän koettuaan sen ylläpidon ilmeisesti raskaaksi. Tuo toimi oli väärin sillä hän olisi aivan hyvin voinut vain itse poistua sieltä tai luopua ylläpitäjyydestään ja yhteinen ryhmä olisi jatkunut kuten ennenkin-vain toimintatavoiltaan hiukan parempana. Miten joku voi pitää tuollaista ryhmää vain omanaan??? Ryhmässä käytiin vilkasta keskustelua pääasiassa muiden jäsenten toimesta ja sitten joku katsoo oikeudekseen tehdä noin.
    Väkisinkin tulee mieleen, että perimmäinen tarkoitus poistolla onkin ollut peitellä jotain toimia ja kirjoituksia tuolla ryhmässä. Voisiko olla niin? Mitä hävettävää siellä olisi voinut olla? Sitä on hyvä miettiä esimerkiksi lukiessaan ryhmästä tehtyä taltiointia kahvin ja sikarin kanssa samalla hieman konjakkia siemaillen.


  • Anonyymi

   Kantajien on syytä vihdoinkin jo oman maineensa vuoksinjulkaista tuomio. Ei ole vaikeaa.

   • Anonyymi

    Sehän on julkinen.


   • Anonyymi

    Laittakaa nyt joku se tuomio tänne lukuun jos kuntaa ja poliitikkoja täällä solvaavat anonyymit eivät sitä osaa tai ymmärrä tehdä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sehän on julkinen.

    Niin on. Kyse onkin siitä, että tuosta tuomiosta valheellista tietoa täällä levittävää pyydetään laittamaan se tuomio tänne kun hän kerran siitä haluaa keskustella.
    Luulisi hänen ylpeänä sitä esittelevän jos se on niin pielessä kuin hän väittää.
    Ei täällä netissä jostain random jutusta lukevilla ole intressiä sitä itselleen tilata. Tarkoitushan on keskustella ja tietäjä voisi sen laittaa tänne eikä pantata sitä yöpöydällään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin on. Kyse onkin siitä, että tuosta tuomiosta valheellista tietoa täällä levittävää pyydetään laittamaan se tuomio tänne kun hän kerran siitä haluaa keskustella.
    Luulisi hänen ylpeänä sitä esittelevän jos se on niin pielessä kuin hän väittää.
    Ei täällä netissä jostain random jutusta lukevilla ole intressiä sitä itselleen tilata. Tarkoitushan on keskustella ja tietäjä voisi sen laittaa tänne eikä pantata sitä yöpöydällään.

    Eli tiedät, etttä tuomiosta levitetään täällä väärää tietoa, vaikka et ole tuomiota koskaan nähnytkään...


   • Anonyymi

    Maineensa !?? Höpö, höpö. Pidähän huolta vaan omasta maineestasi. Muilla tuskin sillä saralla on ongelmia. Etkö enää muuta keksinyt...hah...


   • Anonyymi

    Eräs "The Anonyymi" sekoaa ihan vaan lukiessaan keskusteluja.
    >>anonyyminä pyörivä salainen agentti jolla on kirjoittelunsa perusteella suuria ongelmia luetunymmärtämisen ja vihanhallinnan kanssa.<<
    Tuohan sopii parhaiten juurikin häneen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli tiedät, etttä tuomiosta levitetään täällä väärää tietoa, vaikka et ole tuomiota koskaan nähnytkään...

    Omat väitteesi ovat ristiriidassa esittämiesi tekstiotteiden ja tuomion lopputuleman kanssa. Kyllä se ihmetyttää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eräs "The Anonyymi" sekoaa ihan vaan lukiessaan keskusteluja.
    >>anonyyminä pyörivä salainen agentti jolla on kirjoittelunsa perusteella suuria ongelmia luetunymmärtämisen ja vihanhallinnan kanssa.<<
    Tuohan sopii parhaiten juurikin häneen.

    Ja jälleen peilaat ongelmiasi muihin. En tiedä mikä sinun syysi on riehua täällä tässä asiassa, mutta varsinaisia ongelmia asiassa on vain niillä joiden kannalta tuomio on vastainen tai jotka ylipäätään liittyvät osapuolina käytyyn riitaan jotenkin päättäjinä tai esimerkiksi tutkimuksia talossa tehneinä tahoina (nämäkin ovat joutuneet tahtomattaan tässä esille).
    Valtaosa ihmisistä ja keskustelijoista ei tietenkään liity asiaan eikä tuohon alussa määriteltyyn joukkoon mitenkään. Tuohon ryhmään kuuluu monenlaisiasia ihmisiä. Niitä jotka ovat esittäneet mielipiteitään asian julkisessa keskustelussa 2018, ne jotka joutuvat työssään olemaan asian kanssa tekemisissä (mm.asianajajat ja tuomari) sekä meihin hyväntuulisiin lukijoihin ja kommentoijiin joita koko asia lähinnä tosiaan naurattaa. Kunnan rahankäytön ja sille kuuluvien saatavien takia tätä vain seuraillaan.
    Kertauksena asiasta voidaan käydä läpi sitä joukkoa jonka toimintaa tämän asian päätöksenteossa on syytä käydä läpi:
    Riidan osapuolet
    Kantajien toiminta liittyy asiaan kuin nenä päähän. He ovat lähteneet riitauttamaan asiassa tekemäänsä sovintoa ja jättäneet tuon prosessin kesken saatuaan heille vastaisen tuomion. Täällä ei ole luotettavaa tietoa siitä, ovatko he lähteneet täällä anonyymin väittämällä tavalla jatkamaan asian riitelyä erilaisilla kanteluilla ja tuomariin/asianajajaan kohdistuvilla rikosilmoituksilla. Olisiko entisen asuinpaikan paikannimi piirtynyt takaraivoon eräänlaisena velvollisuuseettisenä käskynä, Kantin kategorisena imperatiivina?

    Kunnan päättäjät
    Kahden nykyistä edellisen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenet ja kunnan virkamiesjohto tuona aikana.
    Tämä joukko on vastannut kunnan asiassa tekemistä päätöksistä, niiden toimeenpanosta ja virkamiesjohdon valvonnasta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään huomautettavaa asia hoidon osalta. Eräs tuohon piiriin kuuluva henkilö on kuitenkin toiminut eräänlaisessa kaksoisroolissa asiaan liittyvän keskustelun tukahduttamisessa. Poliitikon toiminta on kuitenkin yleensä lähinnä hänen äänestäjiensä arvioitavissa tuontyyppisissä asioissa ja kansa onkin puhunut viimeisissä vaaleissa ja asia on kunnossa. Kyllä kansa tietää.

    Anonyymikeskustelu joka ei liity asian osapuoliin

    Osapuolilla on ollut omat fanijoukkonsa, jotka ovat käyneet keskustelua lukuisissa ketjuissa täällä.
    Keskustelu on ollut hyvin yksipuolista kuntaan ja sen päättäjiin sekä kantajien kanssa erimielisiin ääniin kohdistuvaa epäasiallista vainoa ja maalitusta. Kaikki keskusteluketjut ovat ilmeisesti saman anonyymin henkilön perustamia ja niissä keskitytään mauttomaan kunnan ja sen päättäjien haukkumiseen. Tähtäin on ollut myös ilmeisen huono, kun varsin suuri osa tuosta toiminnasta on suuntautunut väärään maaliin. Tietenkin on tavallaan ymmärrettävää, että jostain syystä holtittoman vihan kourissa olevat henkilöt purskauttavat sitä vihaansa helposti keneen tahansa joka ei suostu muodon vuoksi hyrisemään jonkun muka epäoikeudenmukaista kohtaloa voivottelevan kastraattikuoron veisuja.
    Somekeskustelussa pätee Pukkilan vanha viisaus:

    Ruskea kieli ja selkärangan puute
    hyvän mielen on menestysuute!

    FB
    Keskustelu asiasta FB:ssä on ollut äärimmäisen vaikeaa kaikkien asiaan liittyvien kirjoitusten kadotessa melkein sitä mukaa kun joku kommentoija saa tuotoksensa esiin jossain ryhmässä. Valtuutettujen toimesta on urakoitu voimia säästämättä, jotta keskustelu saadaan painettua pinnan alle ilman mitään perusteluja poistoille. Myös hyvän mielen Pukkilaryhmässä on hävinnyt tiettyjen ihmisten kirjoituksia tuosta aiheesta. Siellä ylläpito on kuitenkin edes perustellut tekemisiään.
    Keskustelu on poikinut myös oman vaihtoehtoryhmän jossa käydään omanlaistaan yksinpuhelua tyhjille katsomoille. Kiinnostus näyttää kaiken jälkeen olevan olematonta mikä saattaa toisaalta liittyä siellä kirjoittavaan henkilöönkin-eihän hän tiedä asiasta ilmeisesti juurikaan eikä hän liity siihen mitenkään. Ryhmässä on tosin ollut myös kantajien edustajan näkemyksiä, joten täysin turha ja toivoton tuokaan ryhmä ei ole, olipa niistä näkemyksistä sitten mitä mieltä tahansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Omat väitteesi ovat ristiriidassa esittämiesi tekstiotteiden ja tuomion lopputuleman kanssa. Kyllä se ihmetyttää.

    Kerrohan sitten, millä tavalla ovat ristiriidassa. Mitä kysymyksiä sinulla siis herää noista väittämistäsi ristiriidoista?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja jälleen peilaat ongelmiasi muihin. En tiedä mikä sinun syysi on riehua täällä tässä asiassa, mutta varsinaisia ongelmia asiassa on vain niillä joiden kannalta tuomio on vastainen tai jotka ylipäätään liittyvät osapuolina käytyyn riitaan jotenkin päättäjinä tai esimerkiksi tutkimuksia talossa tehneinä tahoina (nämäkin ovat joutuneet tahtomattaan tässä esille).
    Valtaosa ihmisistä ja keskustelijoista ei tietenkään liity asiaan eikä tuohon alussa määriteltyyn joukkoon mitenkään. Tuohon ryhmään kuuluu monenlaisiasia ihmisiä. Niitä jotka ovat esittäneet mielipiteitään asian julkisessa keskustelussa 2018, ne jotka joutuvat työssään olemaan asian kanssa tekemisissä (mm.asianajajat ja tuomari) sekä meihin hyväntuulisiin lukijoihin ja kommentoijiin joita koko asia lähinnä tosiaan naurattaa. Kunnan rahankäytön ja sille kuuluvien saatavien takia tätä vain seuraillaan.
    Kertauksena asiasta voidaan käydä läpi sitä joukkoa jonka toimintaa tämän asian päätöksenteossa on syytä käydä läpi:
    Riidan osapuolet
    Kantajien toiminta liittyy asiaan kuin nenä päähän. He ovat lähteneet riitauttamaan asiassa tekemäänsä sovintoa ja jättäneet tuon prosessin kesken saatuaan heille vastaisen tuomion. Täällä ei ole luotettavaa tietoa siitä, ovatko he lähteneet täällä anonyymin väittämällä tavalla jatkamaan asian riitelyä erilaisilla kanteluilla ja tuomariin/asianajajaan kohdistuvilla rikosilmoituksilla. Olisiko entisen asuinpaikan paikannimi piirtynyt takaraivoon eräänlaisena velvollisuuseettisenä käskynä, Kantin kategorisena imperatiivina?

    Kunnan päättäjät
    Kahden nykyistä edellisen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenet ja kunnan virkamiesjohto tuona aikana.
    Tämä joukko on vastannut kunnan asiassa tekemistä päätöksistä, niiden toimeenpanosta ja virkamiesjohdon valvonnasta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään huomautettavaa asia hoidon osalta. Eräs tuohon piiriin kuuluva henkilö on kuitenkin toiminut eräänlaisessa kaksoisroolissa asiaan liittyvän keskustelun tukahduttamisessa. Poliitikon toiminta on kuitenkin yleensä lähinnä hänen äänestäjiensä arvioitavissa tuontyyppisissä asioissa ja kansa onkin puhunut viimeisissä vaaleissa ja asia on kunnossa. Kyllä kansa tietää.

    Anonyymikeskustelu joka ei liity asian osapuoliin

    Osapuolilla on ollut omat fanijoukkonsa, jotka ovat käyneet keskustelua lukuisissa ketjuissa täällä.
    Keskustelu on ollut hyvin yksipuolista kuntaan ja sen päättäjiin sekä kantajien kanssa erimielisiin ääniin kohdistuvaa epäasiallista vainoa ja maalitusta. Kaikki keskusteluketjut ovat ilmeisesti saman anonyymin henkilön perustamia ja niissä keskitytään mauttomaan kunnan ja sen päättäjien haukkumiseen. Tähtäin on ollut myös ilmeisen huono, kun varsin suuri osa tuosta toiminnasta on suuntautunut väärään maaliin. Tietenkin on tavallaan ymmärrettävää, että jostain syystä holtittoman vihan kourissa olevat henkilöt purskauttavat sitä vihaansa helposti keneen tahansa joka ei suostu muodon vuoksi hyrisemään jonkun muka epäoikeudenmukaista kohtaloa voivottelevan kastraattikuoron veisuja.
    Somekeskustelussa pätee Pukkilan vanha viisaus:

    Ruskea kieli ja selkärangan puute
    hyvän mielen on menestysuute!

    FB
    Keskustelu asiasta FB:ssä on ollut äärimmäisen vaikeaa kaikkien asiaan liittyvien kirjoitusten kadotessa melkein sitä mukaa kun joku kommentoija saa tuotoksensa esiin jossain ryhmässä. Valtuutettujen toimesta on urakoitu voimia säästämättä, jotta keskustelu saadaan painettua pinnan alle ilman mitään perusteluja poistoille. Myös hyvän mielen Pukkilaryhmässä on hävinnyt tiettyjen ihmisten kirjoituksia tuosta aiheesta. Siellä ylläpito on kuitenkin edes perustellut tekemisiään.
    Keskustelu on poikinut myös oman vaihtoehtoryhmän jossa käydään omanlaistaan yksinpuhelua tyhjille katsomoille. Kiinnostus näyttää kaiken jälkeen olevan olematonta mikä saattaa toisaalta liittyä siellä kirjoittavaan henkilöönkin-eihän hän tiedä asiasta ilmeisesti juurikaan eikä hän liity siihen mitenkään. Ryhmässä on tosin ollut myös kantajien edustajan näkemyksiä, joten täysin turha ja toivoton tuokaan ryhmä ei ole, olipa niistä näkemyksistä sitten mitä mieltä tahansa.

    Et edelleenkään näe Vaihtoehtoinen Pukkila FB-ryhmän julkaisujen lukukertoja. Näet vain sen, kuinka moni ryhmän jäsenistä on julkaisut nähnyt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Et edelleenkään näe Vaihtoehtoinen Pukkila FB-ryhmän julkaisujen lukukertoja. Näet vain sen, kuinka moni ryhmän jäsenistä on julkaisut nähnyt.

    Jokainen tuon ryhmän jäsen ja lukija on varmaankin selvittänyt tykönään millainen kynäniekka sitä ryhmää ylläpitää. Onhan tärkeää selvittää miltä pohjalta kukin esittää mielipiteitään.
    Siksi arvaan, että monikaan ei ole kiinnostunut lukemaan sen ryhmän julkaisuja, mutta toki voin olla väärässä. Eihän nykyään voi tietää koskaan mitä kukin diggaa.
    Onhan ajankohtaisohjelmissakin usein ”asiantuntijoina” vaikkapa mellakoivia aktivisteja ja oikeiden asiantuntijoiden ääni jää kuulematta.
    En puhu nyt tuosta ryhmästä perustajineen vaan keskusteluilmapiiristä yleensä. Mielipiteitä on yhtä monta kuin on persereikiä. Joillekin mielipiteet ovat yhtä tosia kuin vaikka tieteellinen tieto.
    En lue tuota ryhmää koska en näe siellä mitään rakentavaa tai informatiivistä antia. Jopa tämä tunkio täyttää tiedontarpeeni paremmin. Joku muu voi hyvinkin pitää sitä ryhmää ainoana tietolähteenään eikä siinä ole mitään väärää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jokainen tuon ryhmän jäsen ja lukija on varmaankin selvittänyt tykönään millainen kynäniekka sitä ryhmää ylläpitää. Onhan tärkeää selvittää miltä pohjalta kukin esittää mielipiteitään.
    Siksi arvaan, että monikaan ei ole kiinnostunut lukemaan sen ryhmän julkaisuja, mutta toki voin olla väärässä. Eihän nykyään voi tietää koskaan mitä kukin diggaa.
    Onhan ajankohtaisohjelmissakin usein ”asiantuntijoina” vaikkapa mellakoivia aktivisteja ja oikeiden asiantuntijoiden ääni jää kuulematta.
    En puhu nyt tuosta ryhmästä perustajineen vaan keskusteluilmapiiristä yleensä. Mielipiteitä on yhtä monta kuin on persereikiä. Joillekin mielipiteet ovat yhtä tosia kuin vaikka tieteellinen tieto.
    En lue tuota ryhmää koska en näe siellä mitään rakentavaa tai informatiivistä antia. Jopa tämä tunkio täyttää tiedontarpeeni paremmin. Joku muu voi hyvinkin pitää sitä ryhmää ainoana tietolähteenään eikä siinä ole mitään väärää.

    Taas käyt kiinni henkilöön, jonka olet tuominnut olematta tuomari. Toisin kuin sinä, ei ryhmän perustaja ole kirjoittanut homekouluasiasta enempää kuin siitä tietää. Mielipiteensä ovat asiallisia ja perusteltuja ja hän on luonut ryhmän, jotta siellä voi tehdä julkaisuja ja/tai keskustella aiheista, jotka ovat häipyneet ylläpitäjien toimesta muista kunnan asioita käsittelevistä ryhmistä. Minkäänlaista väärää tai kyseenalaista toimintaa ei ryhmän perustaja ole ryhmässä harjoittanut, joten aivan turhaan käyt kiinni häneen henkilönä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas käyt kiinni henkilöön, jonka olet tuominnut olematta tuomari. Toisin kuin sinä, ei ryhmän perustaja ole kirjoittanut homekouluasiasta enempää kuin siitä tietää. Mielipiteensä ovat asiallisia ja perusteltuja ja hän on luonut ryhmän, jotta siellä voi tehdä julkaisuja ja/tai keskustella aiheista, jotka ovat häipyneet ylläpitäjien toimesta muista kunnan asioita käsittelevistä ryhmistä. Minkäänlaista väärää tai kyseenalaista toimintaa ei ryhmän perustaja ole ryhmässä harjoittanut, joten aivan turhaan käyt kiinni häneen henkilönä.

    Enhän minä ole sanonut hänestä yhtään mitään. Ei kai kenenkään tarvitse tykätä sen ryhmän annista ja tyylistä?
    Olen vain sanonut, että hänen ryhmällään ei ole mielestäni mitään antia tähän keskusteluun. Ilmeisesti jonkun mielestä on ja se on minulle tietenkin samantekevää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Enhän minä ole sanonut hänestä yhtään mitään. Ei kai kenenkään tarvitse tykätä sen ryhmän annista ja tyylistä?
    Olen vain sanonut, että hänen ryhmällään ei ole mielestäni mitään antia tähän keskusteluun. Ilmeisesti jonkun mielestä on ja se on minulle tietenkin samantekevää.

    Joo, et taaskaan vihjaillut yhtään mitään....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas käyt kiinni henkilöön, jonka olet tuominnut olematta tuomari. Toisin kuin sinä, ei ryhmän perustaja ole kirjoittanut homekouluasiasta enempää kuin siitä tietää. Mielipiteensä ovat asiallisia ja perusteltuja ja hän on luonut ryhmän, jotta siellä voi tehdä julkaisuja ja/tai keskustella aiheista, jotka ovat häipyneet ylläpitäjien toimesta muista kunnan asioita käsittelevistä ryhmistä. Minkäänlaista väärää tai kyseenalaista toimintaa ei ryhmän perustaja ole ryhmässä harjoittanut, joten aivan turhaan käyt kiinni häneen henkilönä.

    Tuo on sinun täysin hyväksyttävä mielipiteesi.
    Näetkö, ihmiset voivat olla eri mieltä ihan sulassa sovussa! Kukaan ei tunne tai tiedä sen ryhmän ylläpitäjää, joten mitään henkilökohtaisia kaunoja häntä kohtaan ei varmaankaan kellään ole.
    Yritä nyt vaan rauhoittua ja keskittyä olennaisiin asioihin.
    Julkaise vaikka se tuomioistuimen päätös ja sen pohjalta tehdyt tutkintapyynnöt tai tietoa niistä kun sinulla ne kerran on käytössäsi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas käyt kiinni henkilöön, jonka olet tuominnut olematta tuomari. Toisin kuin sinä, ei ryhmän perustaja ole kirjoittanut homekouluasiasta enempää kuin siitä tietää. Mielipiteensä ovat asiallisia ja perusteltuja ja hän on luonut ryhmän, jotta siellä voi tehdä julkaisuja ja/tai keskustella aiheista, jotka ovat häipyneet ylläpitäjien toimesta muista kunnan asioita käsittelevistä ryhmistä. Minkäänlaista väärää tai kyseenalaista toimintaa ei ryhmän perustaja ole ryhmässä harjoittanut, joten aivan turhaan käyt kiinni häneen henkilönä.

    Tiesitkö, että ihmisillä on edelleen nykypäivänä täysi oikeus muodostaa omat mielipiteensä asioista. Me kaikki voimme perehtyä siihen mitä kukin on tehnyt ja voimme olla tekemisistä myös tykkäämättä jos tyyli on outo.
    Sinähän täällä olet ollut nimeltä henkilöitä solvaamassa. Oletpa täällä jopa toiminut tuomarina tuomitsemassa tuomarin, asianajajan ja koko kunnan. Normaaliin tuomioistuimeen verrattuna sinun tuomioistasi ei voi valittaa. Jumalallista oikeutta lähteestä joka ei ole koskaan väärässä.
    Kaikki kanssasi erimieliset joutuvat tulilinjallesi ja tuo vihasi näyttää jatkuvan vuosia ja kasvavan jatkuvasti.
    Täysin mielivaltaisesti se kohdistuu jopa täysin tietämättömiin kohteisiin joiden luulet olevan täällä anonyymikirjoitusten takana. Anonyymikirjoitusten jotka ovat kohteliaan asiallisia ja vain sinun omia kirjoituksiasi kyseenalaistavia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maineensa !?? Höpö, höpö. Pidähän huolta vaan omasta maineestasi. Muilla tuskin sillä saralla on ongelmia. Etkö enää muuta keksinyt...hah...

    Niin pidänkin. En kirjoita somessa juuri mitään ja osallistun keskusteluihin aina anonyyminä koskien yleisesti esilläolevia aiheita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tiesitkö, että ihmisillä on edelleen nykypäivänä täysi oikeus muodostaa omat mielipiteensä asioista. Me kaikki voimme perehtyä siihen mitä kukin on tehnyt ja voimme olla tekemisistä myös tykkäämättä jos tyyli on outo.
    Sinähän täällä olet ollut nimeltä henkilöitä solvaamassa. Oletpa täällä jopa toiminut tuomarina tuomitsemassa tuomarin, asianajajan ja koko kunnan. Normaaliin tuomioistuimeen verrattuna sinun tuomioistasi ei voi valittaa. Jumalallista oikeutta lähteestä joka ei ole koskaan väärässä.
    Kaikki kanssasi erimieliset joutuvat tulilinjallesi ja tuo vihasi näyttää jatkuvan vuosia ja kasvavan jatkuvasti.
    Täysin mielivaltaisesti se kohdistuu jopa täysin tietämättömiin kohteisiin joiden luulet olevan täällä anonyymikirjoitusten takana. Anonyymikirjoitusten jotka ovat kohteliaan asiallisia ja vain sinun omia kirjoituksiasi kyseenalaistavia.

    Kyllähän sinä vihjailit ryhmän perustajasta ja minä vastasin vihjailuusi. Hyväksy se. En ole kieltänyt sinua olemasta sitä mieltä mitå ikinä tahdotkin olla.

    En ole langettanut tuomioita kenellekään, vaan olen ottanut kantaa materiaalista ilmenevään asianajajan ja tuomarin toimintaan. Senkin joudut hyväksymään, koska turha räksytyksesi asiasta ei johda yhtään mihinkään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllähän sinä vihjailit ryhmän perustajasta ja minä vastasin vihjailuusi. Hyväksy se. En ole kieltänyt sinua olemasta sitä mieltä mitå ikinä tahdotkin olla.

    En ole langettanut tuomioita kenellekään, vaan olen ottanut kantaa materiaalista ilmenevään asianajajan ja tuomarin toimintaan. Senkin joudut hyväksymään, koska turha räksytyksesi asiasta ei johda yhtään mihinkään.

    Mitä muka vihjailin. En yhtään mitään. Sanoin vain mielipiteeni siitä onko siinä ryhmässä mitään hyödyllista tietoa.
    Päinvastoin kehotin kaikkia itse tutkimaan miltä pohjalta ja millä tyylillä siellä kirjoitellaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitä muka vihjailin. En yhtään mitään. Sanoin vain mielipiteeni siitä onko siinä ryhmässä mitään hyödyllista tietoa.
    Päinvastoin kehotin kaikkia itse tutkimaan miltä pohjalta ja millä tyylillä siellä kirjoitellaan.

    Minä en yritä muuten vaikuttaa tuohon asiaan millään tavalla. Asia on täysin samantekevä. Sanoin vain mielipiteeni.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Minä en yritä muuten vaikuttaa tuohon asiaan millään tavalla. Asia on täysin samantekevä. Sanoin vain mielipiteeni.

    Näin kirjoitit:

    "Jokainen tuon ryhmän jäsen ja lukija on varmaankin selvittänyt tykönään millainen kynäniekka sitä ryhmää ylläpitää. Onhan tärkeää selvittää miltä pohjalta kukin esittää mielipiteitään.
    Siksi arvaan, että monikaan ei ole kiinnostunut lukemaan sen ryhmän julkaisuja, mutta toki voin olla väärässä."


    Mihin viittaat sanalla "SIKSI"?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin kirjoitit:

    "Jokainen tuon ryhmän jäsen ja lukija on varmaankin selvittänyt tykönään millainen kynäniekka sitä ryhmää ylläpitää. Onhan tärkeää selvittää miltä pohjalta kukin esittää mielipiteitään.
    Siksi arvaan, että monikaan ei ole kiinnostunut lukemaan sen ryhmän julkaisuja, mutta toki voin olla väärässä."


    Mihin viittaat sanalla "SIKSI"?

    Se perustuu minun mielipiteeseeni ja on olettama, että syy jäsenkatoon siinä ryhmässä voisi olla sama mikä minutkin saa seuraamaan muita ryhmiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se perustuu minun mielipiteeseeni ja on olettama, että syy jäsenkatoon siinä ryhmässä voisi olla sama mikä minutkin saa seuraamaan muita ryhmiä.

    Suomeksi siis…kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se perustuu minun mielipiteeseeni ja on olettama, että syy jäsenkatoon siinä ryhmässä voisi olla sama mikä minutkin saa seuraamaan muita ryhmiä.

    Eli vihjailit kuin vihjailitkin siis ryhmän perustajan suuntaan, mutta nyt yrität kiemurrella, koska mitään todellista perustetta siihen ei ole.

    Sinun ei tarvitse olla kiinnostunut ryhmän julkaisuista eikä lukea yhtäkään niistä, mutta ihan turhaan teet oletuksiasi muiden kiinnostuksesta koska et lukukertoja näe.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli vihjailit kuin vihjailitkin siis ryhmän perustajan suuntaan, mutta nyt yrität kiemurrella, koska mitään todellista perustetta siihen ei ole.

    Sinun ei tarvitse olla kiinnostunut ryhmän julkaisuista eikä lukea yhtäkään niistä, mutta ihan turhaan teet oletuksiasi muiden kiinnostuksesta koska et lukukertoja näe.

    Olet kyllä aika outo jankatessasi tuota asiaa. Minulla ei olisi mitään ongelmaa sanoa mielipidettäni tuosta henkilöstä, mutta kun en ole sitä sanonut enkä muutenkaan mitään vihjaillut.
    Kerro nyt mitä tuossa muka vihjaillaan. Siinähän sanotaan ihan suoraan , että en suosittele tuota ryhmää kenellekään mutta että jokaisen kannattaa itse käydä tutkimassa taustat ja tehdä omat johtopäätöksensä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli vihjailit kuin vihjailitkin siis ryhmän perustajan suuntaan, mutta nyt yrität kiemurrella, koska mitään todellista perustetta siihen ei ole.

    Sinun ei tarvitse olla kiinnostunut ryhmän julkaisuista eikä lukea yhtäkään niistä, mutta ihan turhaan teet oletuksiasi muiden kiinnostuksesta koska et lukukertoja näe.

    Joku voisi hyvin todeta, että tarvetta tuolle ryhmälle ei taida olla kun samat jutut ovat luettavissa pääosin täälläkin. Niin en kuitenkaan sano, koska en seuraa siis itse lainkaan sitä FB-ryhmää kun tarpeeksi tätä nannaa tuntuu kuplivan täälläkin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olet kyllä aika outo jankatessasi tuota asiaa. Minulla ei olisi mitään ongelmaa sanoa mielipidettäni tuosta henkilöstä, mutta kun en ole sitä sanonut enkä muutenkaan mitään vihjaillut.
    Kerro nyt mitä tuossa muka vihjaillaan. Siinähän sanotaan ihan suoraan , että en suosittele tuota ryhmää kenellekään mutta että jokaisen kannattaa itse käydä tutkimassa taustat ja tehdä omat johtopäätöksensä.

    Aivan selvästi vihjaat tuossa yllä olevassa, että kun lukijat tutkivat ryhmän ylläpitäjän taustoja, eivät he olisi enää kiinnostuneita ryhmän julkaisuja lukemaan. Kun kuitenkin olet henkilö, joka ei kykene missään kohtaa seisomaan sanojensa takana, aloit taas vänkäämään muuta. Väitteesi on perusteeton jo lähtien siitä, että et tiedä edes ryhmän julkaisujen lukukertoja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olet kyllä aika outo jankatessasi tuota asiaa. Minulla ei olisi mitään ongelmaa sanoa mielipidettäni tuosta henkilöstä, mutta kun en ole sitä sanonut enkä muutenkaan mitään vihjaillut.
    Kerro nyt mitä tuossa muka vihjaillaan. Siinähän sanotaan ihan suoraan , että en suosittele tuota ryhmää kenellekään mutta että jokaisen kannattaa itse käydä tutkimassa taustat ja tehdä omat johtopäätöksensä.

    Joskus voi käydä niinkin että juna tuo pienelle paikkakunnalle pikkuisen isommalta paikkakunnalta henkilön, joka kuvittelee 'ison cityn' kasvattina ja vaikkapa juristin peruskoulutuksen läpäisseenä tulevansa sanelemaan, miten asiat ovat, ja kun tuollainen henkilö ei sitten saakaan muita uskomaan itseään eikä jalansijaa yhtään missään, syntyy siitä paljon porua kun hän yrittää yksi toisensa jälkeen alistaa muut käskyvaltaansa eikä kylene nielemään epäonnistumistaan. Tämä on vain yksi esimerkki eikä liity yhtään mihinkään milloinkaan tapahtuneeseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan selvästi vihjaat tuossa yllä olevassa, että kun lukijat tutkivat ryhmän ylläpitäjän taustoja, eivät he olisi enää kiinnostuneita ryhmän julkaisuja lukemaan. Kun kuitenkin olet henkilö, joka ei kykene missään kohtaa seisomaan sanojensa takana, aloit taas vänkäämään muuta. Väitteesi on perusteeton jo lähtien siitä, että et tiedä edes ryhmän julkaisujen lukukertoja.

    Tuohan on ihan selkeästi sanottu. Yhtä hyvin olisin voinut sanoa, että mielestäni tuon ryhmän kirjoitukset ovat köykäisiä ja sekavia sepustuksia joista ei tunnu saavan mitään olennaista tietoa. Ryhmässä myös paljon mielestäni tasotonta ja asiatonta kirjoittelua jollaista en tietenkään halua lukea vapaa-ajalla. Jokainen joka käy ryhmää katsomassa voi tehdä omat huomionsa.
    En siis pidä siitä ryhmästä enkä erityisesti senkaltaiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä . Mitään mielipidettä ryhmän perustajasta sinänsä tai hänen ominaisuuksistaan en ole sanonut enkä viitsi sellaista mielipidettä edes muodostaa .Siihen minulla on täysi oikeus. Ja kuten sanoin, joku voi myös pitää lukemastaan. Meitä on niin moneen junaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Joskus voi käydä niinkin että juna tuo pienelle paikkakunnalle pikkuisen isommalta paikkakunnalta henkilön, joka kuvittelee 'ison cityn' kasvattina ja vaikkapa juristin peruskoulutuksen läpäisseenä tulevansa sanelemaan, miten asiat ovat, ja kun tuollainen henkilö ei sitten saakaan muita uskomaan itseään eikä jalansijaa yhtään missään, syntyy siitä paljon porua kun hän yrittää yksi toisensa jälkeen alistaa muut käskyvaltaansa eikä kylene nielemään epäonnistumistaan. Tämä on vain yksi esimerkki eikä liity yhtään mihinkään milloinkaan tapahtuneeseen.

    Tuo kirjoituksesi on hyvin sairas ja kannattaa miettiä kyllä miksi koet , että muut ihmiset olisivat jotenkin määräilemässä sinua.
    Hyvä kun muistit, että Pukkila ei ole junaradan varrella. Lienetkö apinoinut tuon junatarinan jostain itseesi kohdistuneesta kirjoituksesta?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan selvästi vihjaat tuossa yllä olevassa, että kun lukijat tutkivat ryhmän ylläpitäjän taustoja, eivät he olisi enää kiinnostuneita ryhmän julkaisuja lukemaan. Kun kuitenkin olet henkilö, joka ei kykene missään kohtaa seisomaan sanojensa takana, aloit taas vänkäämään muuta. Väitteesi on perusteeton jo lähtien siitä, että et tiedä edes ryhmän julkaisujen lukukertoja.

    Sanotaanko nyt vaikka niin, että en seuraa vaikkapa lääketieteellisiä kirjoituksia mistään kansalaisblokista vaan alan asiantuntijoiden kirjoituksista. Sama koskee juridiikkaa tai vaikka eläintensuojelua.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanotaanko nyt vaikka niin, että en seuraa vaikkapa lääketieteellisiä kirjoituksia mistään kansalaisblokista vaan alan asiantuntijoiden kirjoituksista. Sama koskee juridiikkaa tai vaikka eläintensuojelua.

    On ehkä hieman eri asia maallikon kirjoittaa lääketieteestä kuin jonkun oikeusjutusta jossa on osallisena. Vai mitäpä luulet?


   • Anonyymi

    No eipä hän siitä asiasta myöskään juurikaan kirjoita, vaan on luonut ryhmän jossa kuka tahansa voi vapaasti kirjoittaa Pukkilaan liittyvistä asioista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No eipä hän siitä asiasta myöskään juurikaan kirjoita, vaan on luonut ryhmän jossa kuka tahansa voi vapaasti kirjoittaa Pukkilaan liittyvistä asioista.

    Eipä siellä kukaan näytä kirjoittavan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eipä siellä kukaan näytä kirjoittavan.

    Hylätty ja unohdettu ryhmä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hylätty ja unohdettu ryhmä.

    Ei sentään niin unohdettu kuin varavaltuutettu Myllyojan Pukkilan Katsaus eli Kakkilan Putsaus...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei sentään niin unohdettu kuin varavaltuutettu Myllyojan Pukkilan Katsaus eli Kakkilan Putsaus...

    En tiedä kenen ryhmä se on, mutta eikö se ole sellainen luottamuksellinen ryhmä. Ei siis ole ihme, jos tietoa ei ole.


   • Anonyymi

    Ilmeisesti se on sitten avattu keskustelulle. Laadukkaita ja asialliseen keskusteluun suuntautuneita ryhmiä ei ole koskaan liikaa.
    Ilmeisesti siis halukkaita on ollut ja ryhmä on perustettu. Jos ei ole tarvinnut sitä edes mainostaa, on tulijoita ollut riittävästi. Tuota vaihtoehtoryhmäähän mainostetaan jatkuvasti, eikä se silti kiinnosta ketään. Tuosta Pukkilan Katsaus -ryhmästä olet sinäkin ihmeen kiinnostunut kun sitä jatkuvasti pidät esillä.


   • Anonyymi

    Onneton tapaus. Ei itse tajua, että mainitsemalla itsensä hallinnoijaksi, karkoitti ne vähätkin jotka muuten mahdollisesti olisivat olleet halukkaita keskustelemaan. Miten tyyppi ei tajua omaa tilaansa eikä sitä mitä muut hänestä/keskustelutyylistään ovat mieltä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onneton tapaus. Ei itse tajua, että mainitsemalla itsensä hallinnoijaksi, karkoitti ne vähätkin jotka muuten mahdollisesti olisivat olleet halukkaita keskustelemaan. Miten tyyppi ei tajua omaa tilaansa eikä sitä mitä muut hänestä/keskustelutyylistään ovat mieltä.

    Huolestuttavaa on lähinnä sinun pakkomielteesi hänestä ja tarpeesi solvata häntä joka paikassa.
    Et taida tosiaan ymmärtää, että monet ihmiset eivät välit