Sitouttamattomuuden porsaanreikää tukkimaan

Anonyymi

53

261

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   "Päiväkoteja ja kouluja alistetaan evankelis-luterilaisen kirkon markkinoinnin ja lähetystyön alustaksi, vaikka tunnustuksellinen uskonnonharjoitus, kuten jumalanpalvelukset ja aamuhartaudet, eivät kuulu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lakisääteisiin tehtäviin. Opetussuunnitelman ja varhaiskasvatuksen perusteiden mukaan opetuksen ja kasvatuksen tulee olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”."
   Hyvä kysymys:
   "Miten on mahdollista, että oikeusvaltiossa tästä huolimatta peruskoulujen ja päiväkotien vuosisuunnitelmiin ja päiväohjelmiin liitetään noita uskonnollisia tilaisuuksia?"

  • Anonyymi

   Paperilla Ylikosken kuvat ovat liian pieniä, tekstiä lyhykäisemmäksi ja naamaa pitkulaisemmaksi niin loksahtaa paikoilleen, leuka jne

  • Anonyymi

   Kaikki vapaa-ajattelijain jutut toimii paremmin paperilla.

   • Anonyymi

    Kalkkeeripaperilla ne toistetaan toimi tai ei


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kalkkeeripaperilla ne toistetaan toimi tai ei

    Vessapaperilla parhaiten.


  • Anonyymi

   Taistolais setalais voimalehtiläisyyteen/suuteen tai saveen sitoutunut va-liitto höpisee vähän samaan tyyliin tekosyitä kuin teboilkauppiaat eimeolla syyllisiä ja eimeidän protestimihinkään vaikuta

   Nyt teboilkauppiaista toivottavasti päästään sillä 9. lokakuuta voimaan tulee EU:n pakoteasetus, joka määrää, etteivät kunnat ja valtio saa enää hankkia mitään yrityksiltä, jotka ovat yli 50-prosenttisesti venäläisessä omistuksessa kiten Teboil

  • Anonyymi

   Tämä on hyvä veto. Miten on mahdollista? Koska voimme, niinkö?

  • Anonyymi

   >>>"vapaa-ajattelijat"<<<

   vapaasti saa ajatella ilman vapaa-ajattelijoita.

  • Anonyymi

   Asetuksen tekstiä ei voi pahimmalla/parhaalla tahdollakaan tulkita niin, että se antaisi luvan jumalanpalveluksille kouluaikaan, koska asetus puhuu yhteisistä tilaisuuksista.

  • Anonyymi

   Tästä ei ole ollut juurikaan puhetta, tästä asetuksesta. Tärkeä nosto.

  • Anonyymi

   Tiettävästi kirkollisen työn porsaanreikänä lakien ja opetussuunnitelmien linjausten kiertämiseen on käytetty peruskouluasetuksen 3. pykälän lopussa olevaan momenttia: ”Osa työajasta saadaan käyttää työelämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin.”

   Nuo ”muut yhteiset tapahtumat” ovat koulujen työsuunnitelmissa voineet olla käytännössä aika lailla mitä vaan, juhlia, konsertteja, leirikouluja, retkiä, taksvärkkiä, urheilukilpailuja, lasketteluretkiä, ulkomaanmatkoja ynnä muita sellaisia. Tuohon on sitten katsottu mahtuneen jumalanpalveluksetkin. Tulkinta on väärä, lain kiertämistä.

  • Anonyymi

   Paras ratkaisu uskonnollisten tilaisuuksien aiheuttamaan kahden rinnakkaisen tilaisuuden ongelmien ”loputtomaan suohon” on yksinkertainen: todeta uskonnollisten tilaisuuksien kuuluvan koulu- ja tarhapäivien ulkopuolelle. Opetushallitukselta on täysi syy odottaa nyt tällaista ohjetta.

   Kunnissa voidaan jo nyt päättää, että uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia ei liitetä koulujen lukuvuoden ja päiväkotien toimikauden ohjelmaan. Koulu- ja päiväkotikohtaiset päätöksetkin ovat säädösten valossa jo nyt mahdollisia.

   • Nykyinenkin ohje nimenomaan sanoo, että koulu voi tiedottaa seurakunnan tilaisuudesta. Kai siitä voisi periaatteesta naputtaa, mutta hyväksyn. Käytännössä olisi aika hiljaista jos koulussa kerrottaisiin kaikille että tänä iltana on erityisesti koululaisille ja opettajille suunnattu jumalanpalvelus.


   • Anonyymi
    jori.mantysalo kirjoitti:

    Nykyinenkin ohje nimenomaan sanoo, että koulu voi tiedottaa seurakunnan tilaisuudesta. Kai siitä voisi periaatteesta naputtaa, mutta hyväksyn. Käytännössä olisi aika hiljaista jos koulussa kerrottaisiin kaikille että tänä iltana on erityisesti koululaisille ja opettajille suunnattu jumalanpalvelus.

    Koululla kai voisi tiedottaa, mutta että koulu tiedottaisi...


  • Anonyymi

   Rehtorit, hävetkää, jos olette kirkon agentteja.

  • Anonyymi

   Sitouttamattomuus on säädetty päiväkoteihin ja kouluihin, lukioihinkin.

  • Anonyymi

   Selkeintä olisi Opetushallituksen ryhdistäytyminen. Kuntakin voi päättää itsenäisesti.

  • Anonyymi

   Tämä ei miellytä meitä kirkollisia. T. Antivapari

  • Anonyymi

   Tiukkaa, haastavaa tekstiä. Ei kuitenkaan tiukkapipoista, koska vain jo olevia lakeja ja asetuksia perusteena.

  • Anonyymi

   Kannatettavia ajatuksia. Osin uutta ajattelua.

  • Anonyymi

   Va-liitolle sitoutumattomuus tarkoittaa woken persaanreikää pridesonnassa

  • Anonyymi

   Jumis-koulut vapaaksi kirkko-jumista.

  • Anonyymi

   Juurikin näin. Muutoksen aika.

  • Anonyymi

   En ole tiennyt, että tuota asetusta on käytetty jonakin perusteluna. Salattuna, koska ei kestä päivänvaloa.

   • Anonyymi

    Samat sanat. Ei ole näkynyt julkisuudessa. Salainen tulkinta?


  • Anonyymi

   Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välissä on esiopetus.

  • Anonyymi

   Just niinku mun suustani! Hyvin sanottu.

  • Anonyymi

   Sitouttamattomuusperiaatteeseen on nskerrettu porsaanreikä evl jumalanpalveluksillr koulupäivään.

  • Anonyymi

   Kahden rinnakkaisen tilaisuuden malli ei toimi.

  • Anonyymi

   Leimautumista ei voi estää, eikä leimaamistakaan, jos oppilaat jaetaan kahtia kirkon tilaisuuksien takia.

  • Anonyymi
   • Anonyymi

    Käännetään niin päin, että tehdään kirkollisiin etuoikeuksiin kouluissa sitouttamattomuuden porsaanreikä tällä: "Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käännetään niin päin, että tehdään kirkollisiin etuoikeuksiin kouluissa sitouttamattomuuden porsaanreikä tällä: "Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia."

    Huomio kuntiin, varsinkin kaupunkeihin, joissa uskontokuntiin kuulumattomia on yhä enemmän.


  • Anonyymi

   Vantaalla evankelis-luterilaisen kirkon jäsenosuus vantaalaisissa on nyt syyskuussa vähentynyt alle 50 prosentin. Helsingissä vastaavan rajan alitus tapahtui viime vuoden alussa.

   Kirkon jäsenosuus on suurinta yhtäältä vanhimmissa ikäryhmissä ja toisaalta kouluikäisissä, 7-17-vuotiaissa lapsissa ja nuorissa. Nuorten keskimääräistä suurempi osuus johtuu siitä, että 10-15 vuotta siten vauvojen kastaminen oli huomattavasti yleisempää kuin nyt ja viimeisen 5 vuoden aikana. (Vauvankirkkoon liittämiseen on tarvittu 1.3.2017 alkaen molempien huoltajien allekirjoitus, kun aikaisemmin äiti yksi saattoi liittää vauvan kirkkoon.)
   Vähiten ev.-lut. kirkkoon kuulutaan 30-40-vuotiaiden ikäryhmässä.

   Opetushallituksen 19.9.2022 antamissa ohjeissa esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen todetaan näin:
   ""Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia. Tähän ratkaisuun tulee päätyä myös silloin, kun esimerkiksi koulun tilat tai henkilöstöresurssit eivät käytännössä mahdollista järjestää uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia taikka niille vaihtoehtoista ohjelmaa lakien ja näiden ohjeiden mukaisesti."
   Kirkkojumalanpalveluksia ja hartauksia ei siis todellakaan ole pakko liittää koulupäiviin, vaikka niin onkin ennen ennen tehty.

   Minusta Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa voisivat päättää tähän mahdollisuuteen tarttumista. Siihen voi lievennykseksi heittää OPH:n ohjeesta seuraavan kohdan: "Koulu voi tehdä yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. Koulu voi sopia, että oppilaille ja näiden huoltajille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin."

   Siis varsinaiset kirkkojumalanpalvelukset ja hartaudet koulupäivien ulkopuolelle, kiitos. Perheillä ja nuorilla on paljon mahdollisuuksia osallistua kirkollisiin tilaisuuksiin Vantaalla iltaisin ja viikonloppuisin, joten kenenkään uskonnonvapaus ei edellytä koulujen henkilökunnan työtehtäviin laitettua avustamisvelvoitetta sellaisiin.

   • Anonyymi

    Juuri näin, koulutyöpäivien ulkopuolelle, kuten aikuistenkin työelämässä ovat työpäivien ulkopuolella. Paitsi pappien.


  • Anonyymi

   OPH suojelee kirkon etuoikeuksia.

  • Anonyymi

   Johdonmukainen perusvaatimus. Ei estä säätöjä.

  • Anonyymi

   Peruteeton suosiminen on syrjintää, epäyhdenvertaisen etuoikeus

  • Anonyymi

   Juuri näin, kahden tilaisuuden mallilla ryömitään suossa.

  • Anonyymi

   Päälinja ja sivureformit. Tavanomaista politiikassa.

  • Anonyymi

   OPHn ohjeissa ei ole mitään juridisia perusteluja yhden uskonnonbjumalanpalvelustwn koulupäiviin liittämiseen.

  • Anonyymi

   Niin, lain ja asetuksen näkökulmasta kyse on porsaanreiästä.

  • Anonyymi

   Kunnat pohtimaan asiaa ihan kunnolla.

  • Anonyymi

   Koulu jos ei tuki, pitää ihmisten vaan itse sanoa, että ei käy.

  • Anonyymi

   Miten saidi kunnat heräämään. Silmät avattua?

  • Anonyymi

   Ei ehtinyt vaikuttaa OPH:n päätöksiin, sillä lehti tuli 19.9. samana päivänä kuin tuo päätös on päivätty.

  • Anonyymi

   Samana päivänä kun lehti tuli, julkaistiin OPH:n päivitetty, heikosti päivitetty ohje.

  • Anonyymi

   On se kumma että joku voi kävellä lain ja asetuksen jacopetussuunnitelman yli.

  • Anonyymi

   Perustuslakivaliokunta on tutkinut perusopetuslain ja perustuslainmukaiseksi havainnut.

  • Anonyymi

   On siellä kuitenkin tämä: ”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.”

   • Anonyymi

    Käytännössä luovuttaisiin evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tarjoamista kirkkojumalanpalveluksista ja hartaustilaisuuksista, joille pitää järjestää rinnakkaista ei-uskonnollista ohjelmaa. ”Tähän ratkaisuun tulee päätyä myös silloin, kun esimerkiksi koulun tilat tai henkilöstöresurssit eivät käytännössä mahdollista järjestää uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia taikka niille vaihtoehtoista ohjelmaa lakien ja näiden ohjeiden mukaisesti.”


  • Anonyymi

   Päätösvalta on nyt kunnilla. Se voisivat soveltaa suoraan lakia,. asetusta ja opetussuunnitelmaa.

  • Anonyymi
   UUSI

   Ylikoski koittaa toisesta kulmasta tänään 1.10. Helsingin Sanomissa.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ökyä! Aki Manninen tykittää Putin-koiran ja mega-kärryn kanssa: "Känni ja kihlat, molemmista..."

   Kolme kovaa: Aki Manninen! Putin-koira! Öky-auto! Ja nyt Akilla on todellakin asiaa, sillä hän on kirjoittanut Instassa vaikeistakin asioista elämässä
   Kotimaiset julkkisjuorut
   49
   4011
  2. No nyt! Vappu Pimiä hehkuttaa tätä "salaista asetta" - Peffa ei reagoi, kun sen sujauttaa alle

   No nyt on nokkela "salainen ase"! Pimiä on kyllä aikamoinen pakkaus, energiaa riittää. Hän varmasti herättää vahvoja tunteita suuntaan ja toiseen...
   Kotimaiset julkkisjuorut
   10
   2843
  3. Iskeekö Venäjä Suomeen?

   Mitä mieltä ootte iskeekö Venäjä Suomeen? Pelottaako teitä miten tässä käy? Mä tunnustan että mua pelottaa. Mun äiti sanoi aikoinaan että Venäjältä
   Maailman menoa
   348
   1702
  4. Milloin sä olet viimeksi nähnyt kaipaamasi henkilön?

   Mä näin maanantaina pikaisesti naisen.
   Ikävä
   100
   1375
  5. Taas kerran, anteeksi

   Anteeksi että turhaan huolestuin Vain koska mua aiemmin kaipasit Siitä mun pitäisi tajuta olla onnellinen Mut kiusaajan valheisiin takerruin Ja ihan o
   Romantiikka
   173
   924
  6. Taas se nähtiin. USA on itse piru

   Miksi Venäjää syyllistetään omien kaasuputkiensa räjäyttämisestä, ja miksi radioon päästetään paskiaisia syyllistämään Venäjää, kun mitään ei ole todi
   Kokkola
   103
   909
  7. Tuijotan yhden ihmisen

   wa-kuvaa ja tekisi mieli kirjoittaa sinne pieni viaton viesti: Hyvää viikonloppua X! Tässähän se menee mitä varmimmin väärään osoitteeseen ja laitan s
   Ikävä
   40
   733
  8. Venäjästä tulee hitaasti mutta varmasti supervalta

   Venäjä on pikkuhiljaa palautumassa samaan tilaan kuin Neuvostoliiton kulta-aikoina viime vuosisadan puolivälissä. Putin on täydellinen kapteeni ohjaam
   Maailman menoa
   288
   733
  9. Miksi media haluaa ylläpitää valheellista kuvaa Martinan urheilullisesta tasosta

   Martina on nätti ja sanavalmis ihminen, mutta urheilijana aivan kuntotasoa. Hyvän kuvan Martinan tasosta antaa hänen aikansa ja sijoituksensa tänä vuo
   Kotimaiset julkkisjuorut
   133
   707
  10. Jari Sillanpää paljastaa huumearjen kiroista: "Kauanko voin ottaa, ennen kuin lähden..."

   Karua... Ex-tangokuningas jäi kiinni auton ratista metamfetamiinin eli kristallihuumeen vaikutuksen alaisena v. 2017. Hän sai tuomion ja ehdollista v
   Kotimaiset julkkisjuorut
   14
   705
  Aihe