Psykologismin itsetodistuva teoria

Olen useankin kerran kuullut väitteen, että jonkun psykologisen opin vastustaminen on merkki siitä, että ajattelee väärin. Tieteellisessä kielessä tällaisia sanotaan ITSETODISTUVIKSI VÄITTEIKSI, sillä mikään vastakkainen väite ei voisi olla tosi.

Esimerkki: Ei voi olla tosi, että psykologismi on roskaa, koska tällaisen väitteen esittäminen osoittaa, että sen esittänyt henkilö ajattelee väärin.

Aikana, jolloin freudilainen psykologia oli erityisen suosittu, sodan jälkeisenä aikana aina 2000-luvulle asti, tämä sanottiin SELVÄSTI näillä sanoin. mutta nykyään usein sanotaan hiukan toisin, mutta samaa tarkoittavasti.

Olen kuullut, että myös hahmopsykologian ja hahmoterapeuttisen opin vastustaminen olisi merkki virheajattelusta.

Eräät psykologiset opit esittävät, että jonkin sanomisen MOTIVAATIO on vain vaikutuksen tekeminen. Siis ei ole kyse siitä, onko sanottu tosi vai ei, vaan se nähdään vain todisteena asenteesta. Myös tällainen oppi on itsetodistava, sillä psykologisti ei hyväsy ajatusta, että LOGIIKKA tai MATEMATIIKKA olisi muuta kuin ihmisen LUOMA konstruktio.

Psykologisti luulee välttämätöntä formaalista ajattelua IHMISEN LUOMAKSI konstruktioksi, sillä hän ei osaa tehdä eroa ikuisen, ainoan ja muuttumattoman 1) matematiikan ja siitä selville pääsemisen, eli 2) matemaattisen tutkimuksen välillä.

Hän sotkeutuu käsitteissä, ja nimittää molempia matematiikaksi.

Psykologismi ei ole vain psykologian harrastus. Myös enemmistö sosiologeista uskoo matematiikan olevan ihmisen luoma konstruktio.
Uskoo siitä huolimatta, ettei kukaan sosiologi ole koskaan kyennyt ehdottamaan VAIHTOEHTOISTA matematiikkaa.

Mitä sanoin matematiikasta pätee samoin logiikkaan. 🌹👀

Psykologismi ja luonnontieteellinen ajattelu eivät voi koskaan kohdata. 🌹👀

25

160

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Jos ne eivät voi koskaan kohdata, niin miksi taistelet tuulimyllyjä vastaan? Hyväksy vaan se että jotkut ajattelevat toisin kuin sinä, äläkä vänkää vastaan. Et kuitenkaan voi omien sanojesi mukaan muuttaa asetelmaa miksikään, joten suotta rääyt.

   • En tietenkään saa piintynyttä humanistia ymmärtämään luonnontieteiden loogista ja empiiristä katsantoa, mutta moni netin lukija ei olekaan piintynyt, vaan on etsimässä validia tietoa. Kirjoitan HEILLE, kun tuon esiin humanistisen ajattelen epäloogisuutta.

    Palstan humanistisesti suuntautuneet ovat minun kannaltani apuväkeä ja esimerkkejä. 🌹👀


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    En tietenkään saa piintynyttä humanistia ymmärtämään luonnontieteiden loogista ja empiiristä katsantoa, mutta moni netin lukija ei olekaan piintynyt, vaan on etsimässä validia tietoa. Kirjoitan HEILLE, kun tuon esiin humanistisen ajattelen epäloogisuutta.

    Palstan humanistisesti suuntautuneet ovat minun kannaltani apuväkeä ja esimerkkejä. 🌹👀

    Emmekä me saa pinttynyttä vänkkääjää tajuamaan miten turhaa ja tyhjänpäiväistä hänen vänkkäämisensä on.


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    En tietenkään saa piintynyttä humanistia ymmärtämään luonnontieteiden loogista ja empiiristä katsantoa, mutta moni netin lukija ei olekaan piintynyt, vaan on etsimässä validia tietoa. Kirjoitan HEILLE, kun tuon esiin humanistisen ajattelen epäloogisuutta.

    Palstan humanistisesti suuntautuneet ovat minun kannaltani apuväkeä ja esimerkkejä. 🌹👀

    Kannattaa tutustua paremmin ja syvemmin niin tajuat miten paljon sitä satunnaisuutta oikeasti onkaan. Kuvitelma jostain järjestelmällisyydestä biologiasta puhuttaessa, kertoo ilmeisen heikosta tietotasosta.


   • UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Kannattaa tutustua paremmin ja syvemmin niin tajuat miten paljon sitä satunnaisuutta oikeasti onkaan. Kuvitelma jostain järjestelmällisyydestä biologiasta puhuttaessa, kertoo ilmeisen heikosta tietotasosta.

    Biologia on täysin järjestelmällistä eli on luotavissa ja on luotukin biologinen TEORIA, jonka mukaisia KAIKKI biologian tapahtumat ovat. Teorian peruselementit ovat puhtaasti fysikaaliset, eli JÄRJESTYS ja SATTUMA (eli tilastollisuus).

    Alku lienee ollut aniharvinainen tai suorastaan ainutlaatuinen itsensä kaltaisia kopioita tuottava molekyyli, sattumalta syntynyt, ja joka on satunnaisten MUTAATIOIDEN kautta maapallon moninaisissa oloissa tuottanut ERILAISIA jälkeläisiä, jotka KILPAILEVAT keskenään.

    Kilpailun vuoksi elämä on valloittanut yhä uusia EKOLOKEROITA. On tapahtunut ja tapahtuu edelleen EVOLUUTIOTA.

    Evoluutio on PAIKALLISESTI toiminut järjestystä lisäävästi eli entropiaa vähentävästi. Biologisen maailman ulkopuolella tapahtuu TÄSMÄLLEEN saman kokoinen entropian lisäys. Ts. biologinen olio imee energiaa ja siten myös järjestystä ympäristöstään.

    Tämä johtuu siitä, että biologiset oliot ovat ns. avoimia systeemejä, eli KOKO systeemi, pääosin maapallo, mutta tarkkaan ottaen koko kaikkeus, on suljettu systeemi, joka on siinä entrooppisessa tilassaan, missä muutenkin kuuluisi olla.

    Kuten huomannet, ilman TARKKOJA tietoja fysiikasta ei biologian teoriaa voi ymmärtää.

    Biologian teoria on kahden alkujaan erillisen teorian synteesi, 1) evoluutioteorian ja sen mukana valinnan sekä toisaalta 2) perinnöllisyyden. Teoria loi niin sanotun biologisen synteesin, ja oli valmis jo viimeistään 1930-luvulla. Teoriaa on täydennetty vain epigeenisellä periytyvyydellä. 🌹👀


  • Anonyymi

   "...psykologisti ei hyväsy ajatusta, että LOGIIKKA tai MATEMATIIKKA olisi muuta kuin ihmisen LUOMA konstruktio."

   tässä joutoaikana lueskellessa sattui silmään tuo... ,mitähän siinä oikeastaan yritetään selittää . Että mitäkö on matematiikka olemukseltaan ?

   Luonnonlaithan (fysiikka mm) ovat pysyviä, ihmisen mielikuvituksista riippumattomia lakeja, ja niistä tiedetään sitten mitä tiedetään, tutkimusten perusteella.
   Matematiikalla on paljolti kielen luonne, täsmällinen sellainen, jolla noita lakeja ja niiden syy-seuraussuhteita kuvataan ja esitetään (kun jotakin tapaa pitää olla, millä viestiä ja tallentaa ihmisten välillä)
   Puhuttuja kieliä on paljon, ja ovat ihmisen luomia konstruktioita. (eläimillä taas signaalisysteemi, periaate, mitkä eivät ole ihmisen ainoa kommunikointitapa)

   Mikä estää matematiikkaa (kaavakieli, merkinnät,...) olemasta ihmisten luoma konstruktio; esim.elekieli olisi siihen hommaan kömpelön oloinen ratkaisu .
   Muut tieteet sitten tukeutuvat matematiikan merkintöihin, koska ovat ylivoimaisen käteviä käyttää.

   Matematiikassa voidaan periaatteessa luoda jopa abstraktioita (mielikuvituskäsitteitä), joille ei välttämättä löydy käyttöä reaalimaailmassa, kenen tai minkä luomia konstruktioita sellaiset voisivat olla jos jätetään ihmisen mielikuvitusmaailma ulkopuolelle ?
   Onko tuollaisia paljonkin olemassa, niistä vaan vaan ei tiedetä eikä ehkä koskaan löydetä

   • Riippumatta käytetystä notaatiosta, joka tietenkin on ihmisen luoma, itse matematiikka on aina samaa puhuva. Ei ole luotavissa vaihtoehtoista matematiikkaa.

    Matematiikka on laajempi kuin fyysinen maailma. Esimerkiksi maailmassa näyttää olevan kolme avaruusulottuvuutta. Matematiikassa ei tällaista rajoitusta ole. Matematiikan ulottuvuuksia on mielivaltainen määrä. 🌹👀


   • kynä..mi kirjoitti:

    Riippumatta käytetystä notaatiosta, joka tietenkin on ihmisen luoma, itse matematiikka on aina samaa puhuva. Ei ole luotavissa vaihtoehtoista matematiikkaa.

    Matematiikka on laajempi kuin fyysinen maailma. Esimerkiksi maailmassa näyttää olevan kolme avaruusulottuvuutta. Matematiikassa ei tällaista rajoitusta ole. Matematiikan ulottuvuuksia on mielivaltainen määrä. 🌹👀

    Niin, matematiikkaa kuvataan myös 'yleiskieleksi'. Ei toki ole sanan 'kieli' ennestään tutussa käytössä, mutta sanonta on aiheuttanut paljon sekaannusta. Normaali kieli voi olla mikä tahansa monista, mutta matematiikka voi olla vain yksi. 🌹👀


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    Niin, matematiikkaa kuvataan myös 'yleiskieleksi'. Ei toki ole sanan 'kieli' ennestään tutussa käytössä, mutta sanonta on aiheuttanut paljon sekaannusta. Normaali kieli voi olla mikä tahansa monista, mutta matematiikka voi olla vain yksi. 🌹👀

    Paitsi että luonnonlakeihin (ja luonnontieteisiin) kuuluu myös todella paljon täysin satunnaisia elementtejä.


   • UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Paitsi että luonnonlakeihin (ja luonnontieteisiin) kuuluu myös todella paljon täysin satunnaisia elementtejä.

    Luonnonlakeihin ei liity satunnaisia elementtejä, vaan luonnonlait ovat - sikäli kuin tiedämme - muuttumattomia. Emme kuitenkaan tiedä, voisivatko luonnonlait olla erilaiset, esimerkiksi sen mukaan, minkä suuruinen on maailmankaikkeuden massa.

    Jos olisi pystytty laatimaan KAIKEN TEORIA, tällaiset riippuvuudet olisi selvitetty numeerisen tarkasti, jolloin KAIKKIEN vakioiden suuruus olisi pystytty johtamaan muiden vakioiden suuruudesta, mutta ei onnistuttu.

    Oli jo lupaava usko, että tällainen löydettäisiin säieteorioista, mutta niiden edistyessä havaittiin, että ne johtivat umpikujaan. Emme edes tiedä, löytyykö koskaan kaiken teoriaa.

    x x x x

    Historian kulku on vain YKSI, joten on tieteellisesti katsoen mieletön - siis mieltä vailla oleva - kysymys, olisiko voinut olla toisin. Toisaalta tiedämme, että tapahtumien kulku noudattaa TODENNÄKÖISYYTTÄ. Tällä ei ole mitään tekemistä LUONNONLAKIEN kanssa, sikäli kuin tiedämme. 🌹👀


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    Luonnonlakeihin ei liity satunnaisia elementtejä, vaan luonnonlait ovat - sikäli kuin tiedämme - muuttumattomia. Emme kuitenkaan tiedä, voisivatko luonnonlait olla erilaiset, esimerkiksi sen mukaan, minkä suuruinen on maailmankaikkeuden massa.

    Jos olisi pystytty laatimaan KAIKEN TEORIA, tällaiset riippuvuudet olisi selvitetty numeerisen tarkasti, jolloin KAIKKIEN vakioiden suuruus olisi pystytty johtamaan muiden vakioiden suuruudesta, mutta ei onnistuttu.

    Oli jo lupaava usko, että tällainen löydettäisiin säieteorioista, mutta niiden edistyessä havaittiin, että ne johtivat umpikujaan. Emme edes tiedä, löytyykö koskaan kaiken teoriaa.

    x x x x

    Historian kulku on vain YKSI, joten on tieteellisesti katsoen mieletön - siis mieltä vailla oleva - kysymys, olisiko voinut olla toisin. Toisaalta tiedämme, että tapahtumien kulku noudattaa TODENNÄKÖISYYTTÄ. Tällä ei ole mitään tekemistä LUONNONLAKIEN kanssa, sikäli kuin tiedämme. 🌹👀

    Eli et sitten tunne luontoakaan lainkaan? Luonnonlait ovat täynnään sattumanvaraisuuksia jo ihan sen perusteista lähtien. Näennäisen järjestyksen alla vallitsee entropia ja kuten aina se vaan kasvaa.


   • UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli et sitten tunne luontoakaan lainkaan? Luonnonlait ovat täynnään sattumanvaraisuuksia jo ihan sen perusteista lähtien. Näennäisen järjestyksen alla vallitsee entropia ja kuten aina se vaan kasvaa.

    Entropian lisääntyminen on luonnonlaki. Lisääntymisen määrä on TÄSMÄLLEEN sen suuruinen kuin on. Luonnonlaki ei siis ole ollut altis millekään muutoksille tai sattumille. Emme tiedä, mistä entropia johtuu, mutta AJAN SUUNNALLA tuntuu olevan sen kanssa tekemistä.

    Näyttää mahdolliselta, että sekoitat tapahtumien tilastollisen luonteen, sattuman, luonnonlakeihin. Ne ovat kaksi eri asiaa. Emme tunne sattumalle ja luonnonlaeille yhteyttä, jossa toisesta voisi laskea toisen.

    Sanonta 'näennäisen järjestyksen takana vallitsee entropia ja kuten aina, se vaan kasvaa' ei ole moitteeton. Oikea muoto: 'On sekä vähenevää järjestystä että vastaava määrä lisääntyvää epäjärjestystä. Epäjärjestyksen lisääntymistä kutsutaan entropiaksi.'

    Että jotakin piilisi jonkin takana, ei ole fysiikan kieltä. Johtaa vain humanistiseen hämmennykseen puhtaalla nonsensillaan. 🌹👀


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    Niin, matematiikkaa kuvataan myös 'yleiskieleksi'. Ei toki ole sanan 'kieli' ennestään tutussa käytössä, mutta sanonta on aiheuttanut paljon sekaannusta. Normaali kieli voi olla mikä tahansa monista, mutta matematiikka voi olla vain yksi. 🌹👀

    Matematiikassa on sitä, mitä ihminen keksii, mallintaakseen tutkimiaan asioita. Ei formuloinneille rajaa ole.
    Esimerkkinä yli kolmen menevä ('neljäs') ns.ulottuvuus tulee vastaan jo siinä, kun halutaan seurata ajassa neljää suuretta yhtä aikaa, esim.liikkuvan kappaleen asemaa avaruudessa ajan mukana (asia tulee esiin jo lukiotasolla).

    Vektoriformaatti on yksi ulotteisuuksien hallintatapa, ei sen kehyksenä käyttö välttämätöntä ole, onpahan vain käytännöllinen apuraami ja siten matematiikkaa ja "samaa puhuva"kin (kuten sanot) aiempien ajatuskulkujen kanssa. Matematiikan kielenä on tarkoitus olla yksikäsitteistä, siinä olet oikeassa.

    Sen sijaan "Ihmisen luoma konstruktio" -mietteesi kaikkineen on huteralla pohjalla. Ei vakuuta ollenkaan, eli joudut perustelemaan asiaasi vielä.


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Matematiikassa on sitä, mitä ihminen keksii, mallintaakseen tutkimiaan asioita. Ei formuloinneille rajaa ole.
    Esimerkkinä yli kolmen menevä ('neljäs') ns.ulottuvuus tulee vastaan jo siinä, kun halutaan seurata ajassa neljää suuretta yhtä aikaa, esim.liikkuvan kappaleen asemaa avaruudessa ajan mukana (asia tulee esiin jo lukiotasolla).

    Vektoriformaatti on yksi ulotteisuuksien hallintatapa, ei sen kehyksenä käyttö välttämätöntä ole, onpahan vain käytännöllinen apuraami ja siten matematiikkaa ja "samaa puhuva"kin (kuten sanot) aiempien ajatuskulkujen kanssa. Matematiikan kielenä on tarkoitus olla yksikäsitteistä, siinä olet oikeassa.

    Sen sijaan "Ihmisen luoma konstruktio" -mietteesi kaikkineen on huteralla pohjalla. Ei vakuuta ollenkaan, eli joudut perustelemaan asiaasi vielä.

    Siis "Ihmisen luoma konstruktio"
    onko vai eikö, sen pohjustus on hutera


   • UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Matematiikassa on sitä, mitä ihminen keksii, mallintaakseen tutkimiaan asioita. Ei formuloinneille rajaa ole.
    Esimerkkinä yli kolmen menevä ('neljäs') ns.ulottuvuus tulee vastaan jo siinä, kun halutaan seurata ajassa neljää suuretta yhtä aikaa, esim.liikkuvan kappaleen asemaa avaruudessa ajan mukana (asia tulee esiin jo lukiotasolla).

    Vektoriformaatti on yksi ulotteisuuksien hallintatapa, ei sen kehyksenä käyttö välttämätöntä ole, onpahan vain käytännöllinen apuraami ja siten matematiikkaa ja "samaa puhuva"kin (kuten sanot) aiempien ajatuskulkujen kanssa. Matematiikan kielenä on tarkoitus olla yksikäsitteistä, siinä olet oikeassa.

    Sen sijaan "Ihmisen luoma konstruktio" -mietteesi kaikkineen on huteralla pohjalla. Ei vakuuta ollenkaan, eli joudut perustelemaan asiaasi vielä.

    Luo uudestaan, lue tarkoin. Olet ymmärtänyt juuri päinvastoin. Matematiikka ei ole ihmisen luoma konstruktio, vaan ikuista muuttumatonta totta, vain yksi ainoa, pätee kaikissa mahdollisissa maailmoissa ja vaikka maailmaa ei olisikaan.

    Humanistit, psykologit, sosiologit ym. sen sijaan usein väittävät, että matematiikka olisi ihmisen luoma konstruktio, mutta eivät pysty silti tuomaan esiin vaihtoehtoista matematiikkaa. 🌹👀


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    Entropian lisääntyminen on luonnonlaki. Lisääntymisen määrä on TÄSMÄLLEEN sen suuruinen kuin on. Luonnonlaki ei siis ole ollut altis millekään muutoksille tai sattumille. Emme tiedä, mistä entropia johtuu, mutta AJAN SUUNNALLA tuntuu olevan sen kanssa tekemistä.

    Näyttää mahdolliselta, että sekoitat tapahtumien tilastollisen luonteen, sattuman, luonnonlakeihin. Ne ovat kaksi eri asiaa. Emme tunne sattumalle ja luonnonlaeille yhteyttä, jossa toisesta voisi laskea toisen.

    Sanonta 'näennäisen järjestyksen takana vallitsee entropia ja kuten aina, se vaan kasvaa' ei ole moitteeton. Oikea muoto: 'On sekä vähenevää järjestystä että vastaava määrä lisääntyvää epäjärjestystä. Epäjärjestyksen lisääntymistä kutsutaan entropiaksi.'

    Että jotakin piilisi jonkin takana, ei ole fysiikan kieltä. Johtaa vain humanistiseen hämmennykseen puhtaalla nonsensillaan. 🌹👀

    Sinulla on näköjään ihan valtavia aukkoja tiedoissasi, Tuohan on lähes kaikki ihan puhdasta huttua.


   • Anonyymi
    UUSI
    kynä..mi kirjoitti:

    Entropian lisääntyminen on luonnonlaki. Lisääntymisen määrä on TÄSMÄLLEEN sen suuruinen kuin on. Luonnonlaki ei siis ole ollut altis millekään muutoksille tai sattumille. Emme tiedä, mistä entropia johtuu, mutta AJAN SUUNNALLA tuntuu olevan sen kanssa tekemistä.

    Näyttää mahdolliselta, että sekoitat tapahtumien tilastollisen luonteen, sattuman, luonnonlakeihin. Ne ovat kaksi eri asiaa. Emme tunne sattumalle ja luonnonlaeille yhteyttä, jossa toisesta voisi laskea toisen.

    Sanonta 'näennäisen järjestyksen takana vallitsee entropia ja kuten aina, se vaan kasvaa' ei ole moitteeton. Oikea muoto: 'On sekä vähenevää järjestystä että vastaava määrä lisääntyvää epäjärjestystä. Epäjärjestyksen lisääntymistä kutsutaan entropiaksi.'

    Että jotakin piilisi jonkin takana, ei ole fysiikan kieltä. Johtaa vain humanistiseen hämmennykseen puhtaalla nonsensillaan. 🌹👀

    Siinä kohtaa kun lähtee vääntämään näennäisesti sanamuodoista tunnustaa vääjäämättä heikon tietotasonsa. Ei ole mitään muuta sanottavaa, kuin vänkätä sanoista.


   • UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Siinä kohtaa kun lähtee vääntämään näennäisesti sanamuodoista tunnustaa vääjäämättä heikon tietotasonsa. Ei ole mitään muuta sanottavaa, kuin vänkätä sanoista.

    Humanistisperäinen kieli on vahingollisempi, kuin arvaatkaan. Se johtaa harhaan tieteellisissä asioissa. Sen jälkeen siitä ei ota selkoa edes nainen Teksasista.

    Olen hyvin perehtynyt sekä kvanttifysiikkaan, fysiikkaan että biologian teoriaan, joten kirjoittamani oli tarkoin harkittu yliopistotieteen mukainen esitys. 🌹👀


   • UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinulla on näköjään ihan valtavia aukkoja tiedoissasi, Tuohan on lähes kaikki ihan puhdasta huttua.

    Muistuttaa hiukan, mitä luonnontieteitä tuntemattomat sanoivat netissä Kari Enqvististä ja Esko Valtaojasta. Kun tietotaso ja intellektuaalinen kapasiteetti riittävästi eroaa näistä, luulee jo itse ymmärtävänsä. 🌹👀


  • Anonyymi

   konismi voisi olla myöskin joku oikein tieteenala, konemestari siiskin.

   ja monisti onmonsitaja eli sihteeri joka ottaa kopioita papereista on siis Nonisti.

  • Anonyymi

   Mwekonomin oikw mmRRINIMI ONKIN monisti, eli kopioi papereitaaan.

  • Anonyymi

   No ihan yks hailee

  • Anonyymi

   meteorologi on monologi

  • Psykologismiin kuuluu myös matemaattinen psykologia, joka nimensä mukaisesti tutkii ihmisen henkisiä ominaisuuksia matemaattisin keinoin. Olisi paradoksaalista, jos psykologismin kulmakivenä olisi väittää matematiikan aksioomien ehdottomuuden olevan riippuvaista ihmismielen toiminnasta.

   Kuuluu tietysti ihmisen luonteeseen soveltaa väitteitään kaikkeen ympäristössään olevaan ja väittää esimerkiksi matematiikan olevan sosiaalinen konstruktio. Näissä väitteissä ollaan päästy jo seuraalle asteelle, jolloin matematiikasta kouluopetuksessa on tullut rasistista ja sitä käytetään valkoisen ylivallan välineenä.

   https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/6/is-mathematics-racist-california-could-blaze-pathw/

   • Humpuukiopit saattavat olla jonkin aikaa hyvinkin suosittuja, mutta väistyvät aikanaan. Sosiologiankin piirissä näitä oppeja suosittiin ennen paljon enemmän kuin nykyään. Nyt on vuorossa matematiikkaa ymmärtämättömien yritys selittää matematiikkakin rasistiseksi, mutta aikanaan sekin kaatuu omaan typeryyteensä.

    Vain oikea tieto ja käsitys on pysyvää. 🌹👀


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Venäläislehti: Yli 260 000 miestä on lähtenyt venäjältä

   liikekannallepanon jälkeen. FSB raportoi, että 261 000 miestä lähti maasta keskiviikon ja lauantain välisenä aikana. Mahtaa olla vaikea löytää niitä
   Maailman menoa
   319
   3506
  2. Ymmärtääkö kaikki , että ydinsota on seuraava vaihe.

   Näin.. Ei ole mitään " Ukrainan sotaa " , jonka voisi rajata vain tuonne maantieteelliselle alueelle. Tähän sotaan ei tulla myöskään saamaan mitään
   Maailman menoa
   259
   2086
  3. Ex-huippumalli, juontaja Anne Kukkohovi paljastaa: "Olen tosi röyhkeä ja päivän päätteeksi..."

   Anne Kukkohovi on juontanut Koko Suomi -leipoo -ohjelmaa ammattimaisesti jo vuosia. Kansainvälisen uran tehnyt ex-huippumalli tunnustaa itsekin hämmäs
   Kotimaiset julkkisjuorut
   5
   1972
  4. Miksi "SUOMEN NUORISO" ajetaan suljetulle ?

   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ae1cec69-b2b9-4f9d-ae8e-da3b9178e6f4 En ymmärrä, mihin katosi minun nuoruuteni rento Suomi ? 80- ja 90- luvulla S
   Maailman menoa
   87
   1486
  5. Joel Harkimo ei ole tanssinut edes kapakassa "Mitä tuo urpo tuossa heiluu"

   Poliitikko ja yrittäjä Joel "Jolle" Harkimo tippui Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta. Harkimo pudotti tiukassa treenissä kiloja, mutta hänen "säkkimäise
   Kotimaiset julkkisjuorut
   27
   1092
  6. Miksi tapasinkaan sinua

   Olen tavattoman harmissani, kun koskaan törmäsin sinuun. Olisi paljon parempi, ettemme olisi koskaan nähneetkään toisiamme.
   Ikävä
   36
   859
  7. Kyllä minä ihan rakastan sinua

   Vaikka todella hassuahan se on lähes vierasta rakastaa. En voi tälle mitään.
   Ikävä
   57
   829
  8. Oot leuhka

   ja ihan s***anan itteäs täynnä. En kyllä millään ymmärrä miksi. Oli ihan jees olo siihen asti taas että sun omahyväisen naaman näin. Kukaan toinen he
   Tunteet
   86
   808
  Aihe