Ilmaston muutos - luonnonsuojelu

Anonyymi-ap

Kun tähän lisätään ympäristökriisi niin nämä muodostavat suuren kokonaisuuden.
Ne ovat seikkoja, johon koko maailman huomio tulee kiinnittää ja toimia.

51

390

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ilmaston muutos on todellinen. Se lämpenee ja aiheuttaa jo mullistuksia ilmakehässä. Seuraukset pahenevat mikäli lämpötila nousee edelleen.
   Luonto tarvitsee huolenpitoa ja sen puolesta toimijoita.

  • Anonyymi

   On hiukkasen väärin sanoa, että on ilmastokriisi kun se on ympäristökriisin aiheuttama.
   Ympäristökriisi kehittyi mittavasti kapitalismin aikana, jolloin teollisuus kehittyi ennen kuulumatonta vauhtia.

   Ympäristökriisin osa-alueita:
   Veden, ilman ja maan saastuminen
   Maapallon lämpeneminen
   Ylikansoitus
   Luonnonvarojen loppuminen
   Jätteiden hävittämisen ongelmat
   Ilmastonmuutos
   Biologisen monimuotoisuuden menetys
   Metsäkato
   Valtamerien happaneminen
   Otsonikerroksen oheneminen
   Happosateet
   Veden pilaantuminen
   Kaupungistuminen
   Kansanterveysongelmat
   Geenimanipulaatio
   Melu- ja valosaaste
   Säteily
   Kaivostoiminnan haitat

   Näihin ongelmiin alettiin kiinnittää huomiota viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Kysymys on on luonnon ja ihmiskunnan olemassaolosta.

  • Anonyymi

   Metsäkato on todellinen. Maailmalla kaadetaan puita enemmän kuin koskaan ennen.
   Suomessa luonnonmukaista metsää nähdään tuskin muualla kuin luonnonsuojelualueella.
   Luontokato uhkaa monia lajeja.

  • Anonyymi

   Ympäristökriisi on havaittu maailmalla. Pääpaino näyttää olevan ilmastokriisissä. Sen torjuminen edellyttää kaikkia edellä mainittujen seikkojen huomioon ottamista.
   Käsittämätöntä on se, että ilmastolle vaarallisia saasteita voidaan ostaa ja myydä eli päästökaupata!!! Luontoa tulee palauttaa terveelle raiteelle saasteiden myymisen sijasta.

  • Luontokato on suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos.
   Ilmastonmuutoksesta tekee ilmastokriisin nimenomaan se luontokato.
   Monimuotoinen luonto kykenee reagoimaan ja mukautumaan hyvinkin radikaalisti muuttuvaan ilmastoon, yksipuolinen teollinen ja ihmisen muokkaama luonto ei.
   Luontokadon estäminen ja lopettaminen on kohtalon kysymys ihmiskunnalle, ei suinkaan ilmastonmuutos.
   Maapallo, Äiti Maa, kyllä tulee pärjäämään ilman meitä ihmisiä, se korjaa itse itsensä.
   Mikäli emme muuta kulutustamme ja luonnon tuhoamista se tulee sen tekemään ilman meitä.

  • Anonyymi

   Ympäristökriisin ratkaisussa välttämättömiä ovat seuraavat neljä seikkaa:
   1. Väestönkasvun sääntely.
   2. Saastuttamattomaan energian käyttöön siirtyminen.
   3. Luonnonvarojen kulutuksen sääntely.
   4. Sodankäynnistä irtautuminen.

   Ellei ihmiskunta hoida näitä, luonto kostaa laiminlyönnit.

  • Sodan tuhoisuus on ilmiselvä. Sodan tuhojen lisäksi kaikkien sotatarvikkeiden tuottaminen saastuttaa luontoa tuomatta ihmisille muuta kuin tuhoa.
   Miljoonat työntekijät tuottavat sellaista, jonka voisi ajaa suoraan Atlanttiin. Järjetöntä.

  • Anonyymi

   Jatkuva kasvun teoria tuhoaa maapallon elinkelpoisuuden. Kun tuotannon tarkoitus on vain voiton tavoittelu, niin voitolle haetaan lisää voittoa jne.. Luonnon sietokyvylle tulee ennen pitkää stoppi tai on jo tullut.

  • Anonyymi

   Jatkuvan kulutuksen kasvun teoriasta.
   Siinä suurena osana vallitsee arvon (voitto) ja käyttöarvon suhde.
   Kapitalistisen tuotannon perusvire on tuottaa omistajille mahdollisimman suurta voittoa. Tavaroita tuotetaan mitä tahansa tarpeellisuudesta riippumatta, tavaran käyttöarvosta riippumatta.
   Jatkuva kulutuksen kasvu tuhoaa luonnonvaroja, metsiä, meriä yms... Tuhansia eliölajeja on kuollut sukupuuttoon tai ovat sen partaalla. Luonnon muovaama eliöiden rakenneketju repeilee ja aiheuttaa ketjureaktioita.
   Kasvi- ja eläinkunnan suojelu on välttämätön toimi.

  • Anonyymi

   Muutama vuosikymmen sitten maailma havahtui otsonikerroksen vähenemisen. Sen aiheuttamat erilaiset kaasut asetettiin pannaan ja tilanne on kai hallinnassa,
   Ongelma kosketti koko maailmaa. Silloinkin persujen kaltaiset höpsöt kehottivat luottamaan raamattuun. Siihen ei kuitenkaan onneksi menty vaan ryhdyttiin toimiin.

  • Anonyymi

   Sotako tällä foorumilla pelkästään.
   Luonnon säilyminen ihmiskunnalle asuinkelpoisena ja tuhat kertaa tärkeämpi kuin tuhota vaivalla hankittua.
   Kepun on turha mellastaa metsillä ja soilla. Täältä ylihakataan metsiä ja siihen on puututtava.

  • Anonyymi

   Vesivoimalaitokset tulisi purkaa jossain aikajärjestyksessä. Seuraus: Luonnollinen kalakanta elpyy. Lohet ym. palaavat jokiin.
   Mitä tilalle!
   Aurinkosähköä, tuulivoimaa, vuorovesivoimaloita. Ydinenergian tuottaminen pienvoimaloissa.
   Ihmiskunta yhdessä kaikkialla työhön. Sodat lakkautetaan. Sotien lakkauttaminen onnistuu vasta sosialismissa. Syrjäytetään riistokapitalismi ja ryhdytään työhön.

  • Anonyymi

   Teknologiset ratkaisut kapitalismissa voivat edistää ja edistävätkin ympäristökriisin voittamista. Se tuo joillekin yhtiöille suuria voittoja. Mutta vastaan tulee "jatkuvan kasvun teoria" joka tuhoaa sen mitä on korjattu. Yksilöille voittoja tulee vain jatkuvan kasvun avulla. Rajallinen maailma voidaan täyttää krääsällä samalla tuhoten toisaalla saavutetut tulokset. Tulos olisi plus-miinus nolla.
   Edistykset ympäristön suojelussa vievät kohti sosialismia. Sosialismi saattaa voimaan rauhan maailman ja turhan kerskakulutuksen pois.

  • Anonyymi

   Muovi on erittäin vaarallinen vesistölle ja ylipäänsä eliöstölle luonnossa.
   Englanti kieltää suuren määrän erilaisia kertakäyttömuovisia tuotteita lokakuusta alkaen. Kieltolistalle pannaan esimerkiksi muoviset kertakäyttölautaset ja -aterimet sekä tarjottimet. Kielto kattaa myös tietynlaiset polystyreenistä valmistetut mukit ja ruoka-astiat.
   Lähde: Englannin ympäristöministeriön tiedote.
   Englannissa käytetään noin 2,7 miljardia useimmiten muovista valmistettua kertakäyttöaterinta vuodessa, ja niistä vain kymmenesosa kierrätetään.
   Tämä pieni toimenpide suuren saastan keskellä on oikea toimi. Milloin Suomi seuraa perässä!

  • Anonyymi

   Väestömäärän sääntely tulee välttämättömäksi. Jo nyt ravinnon saanti takkuilee.
   Kiina säännösteli mutta on nyt luopunut. Kiinan kokemus tulisi tutkia ja vetää johtopäätökset että miten! Ongelma tulee joka tapauksessa esiin ilman ilmastomuutoksestakin. Jatkuva määrällinen ravinnon lisäämisen saatavuus kapenee.

  • Anonyymi

   Vihreät puolue on muuttunut sotapuolueeksi ja hylänneet luonnonsuojelun.

   • Anonyymi

    Euroopan natomaat kohottavat sotilaskulujaan. Turha tuotanto saastuttaa. Jos sota tulee se saastuttaa. Jälleenrakennus saastuttaa. Saavutettua ympäristön parantumista tuhotaan.
    Sotateollisuus ei todellisuudessa turvaa yhdenkään ihmisen elämää.


  • Anonyymi

   Ukrainan sodan ympärillä tapahtuu suuri takapakki ympäristölle. Olemassa olevaa tuhotaan ja tilalle joutuu joskus rakentamaan uutta. Ympäristö ja ilmasto saastuu suotta. Sama koskee kaikkia sotia.
   Sota tulisi esittää ympäristörikokseksi.

  • Anonyymi

   Ympäristön suojelu edellyttää sotien lakkauttamista. Valtiot vaihtavat tavaroita rauhanomaisesti.
   Kulutuksen sääntely eli ns.kerskakulutuksen hillitseminen.

  • Anonyymi

   Monellekaan luonnon ilmiölle ihminen ei mahda mitään. Luonto joko tuottaa hyvää tai pahaa mutta luonto on ihmisen elinympäristö. Luonnon tilasta riippuu ihmislajinkin olemassaolo.
   Jossain kirjassa on sanottu: Lisääntykää ja tehkää maa itsellenne alamaiseksi.
   Näin on näihin päiviin saakka eletty ja on voitu todeta määritelmä vajanaiseksi. Olisi tullut sanoa: Lisääntykää, ottakaa luonnosta tarpeisiinne sitä turmelematta, kunnioittakaa luontoa sillä se kostaa väärät tekonne.
   Tilanne on tämä. Ellei vielä ihan kohtalonkysymys ole esillä niin vanhaan luonnon ryöstömalliin se tulee kohtakin.
   Ihmislajin ahneus ja jatkuvan kasvun politiikka vie väistämättä turmioon. Luonnosta voi ottaa tarvittavaa mutta se ei kestä ylikuormitusta. Kääntöpuolella toimii luonnon tietoinen turmeleminen heittämällä terveydelle vaarallisia aineita maalle ja vesiin.
   Nopea ratkaisu on olemassa. Maailma ryhtyy sijoittamaan luonnon olemassaoloon asetuotantoon sijoitetut varat ja sota-asetuotanto lakkautetaan.

  • Ihmislajin kehitystrendi.
   Homo Sapiensia ennen Afrikassa tallusteli sen edeltäjälaji Homo Erectus. Sen lukumääräksi on arvioitu muutama kymmenen tuhatta. Nykyihminen omaa kaikkien edeltäjälajien geeniperimää osittain.
   Noin 200 000 vuotta sitten Homo Sapiens ilmaantui ja edeltävä laji katosi. Meidän lajimme määräksi on arvioitu 50 000 vuotta sitten 500 000 tuhatta. Silloin vallitsi keräilijä-metsästäjäkausi. Luonto pysyi täysin tasapainossa.
   10 000 vuotta sitten maapallon asukasluku arvioidaan 5 miljoonaksi. Väestöä siirtyi maatalouteen. Tekninen kehityskulku alkoi. Kuuluisa muurarin vasara ja timpurin kirves ovat sieltä peräisin ja lähes sellaisia muodoltaan.
   Pienimuotoisia ekokatastrofeja ilmaantui. Väestö keskittyi jokien varsille. Vuodesta n., 8 000 eaa. vuoteen n. 4 000 eaa. väestömäärä kohosi n. 90 miljoonaan. Maanviljelyskaudella väestömäärä vakiintui n. 200 000 miljoonaan.
   Varsinaisesti ei ollenkaan ongelmaa ihmisen aiheuttamasta luonnon tuhoutumisesta mutta alkeet oli luotu. Feodaalisen talousmuodon aikana väestömäärä ei paljonkaan lisääntynyt.
   Suuri harppaus alkoi teollisen tuotannon esiinmarssin mukana. Väestö lisääntyi huimasti ollen nyt n. 8 miljardia vai oliko se 9 mrd. Sen alussa ei suojeltu luontoa eikä ihmistä savuisissa tehtaissa. Mitä enemmän teollinen tuotanto kasvoi sitä suuremmaksi kasvoi luonnon riisto ja ilmaston saastutus.
   Tässä ja nyt suuri osa väestöä ymmärtää luonnon elinvoimaisuuden tarpeen. Tekoja on vielä vähän.

   • Anonyymi

    Kun Suomi nyt "me ensin" ja "vihreä siirtymän" vouhotusten pyrkii vähentämään 0, 04 miljardin tonnin päästöjään ja samaan aikaan suurimmat saastuttajat lisäävät niitä ainakin vuoteen 2030 saakka n. 10 % eli n. 2 miljardi tonnia niin nyt nämä vouhotusten kurjistamat tahot haluaisivat tietää paljonko maailman ilmasto paranee 2030 jotta voisivat päätellä onko se oikeassa suhteessa heidän uhrauksiinsa.?
    Matemaattisesti se näyttää vain huonontuvan 1,96 miljardin tonnin verran.
    Jos tavoitteena onkin vain saada kunniaa kun on ensimmäinen niin se pitäisi tunnustaa ja todeta ettei nyt ilmaston parantamisesta tavoitellakaan vaan suurta kunniaa.


  • "Maanviljelyskaudella väestömäärä vakiintui n. 200 000 miljoonaan."
   Pienoinen moka tuli.
   Tekstin tulee kuulua näin: Maanviljelyskaudella väestömäärä vakiintui n. 200miljoona.
   Väestömäärän kasvu on todellinen. Luvut manituista määristä ovat noin-lukuja. Väestön määrää on virallisesti alettu vasta 1 800 luvulla.

   Lajikehityksestä.
   On arvioitu, että n. 15 -18 miljoonaa vuotta sitten kädellisten kantalajista alkoi erkaantua apinoiden ja hominidien linjat. Ihmislaji koostuu ns. kansallisuuksista. Saman lajin sisällä väestöryhmiä, jotka jollain tavalla eroavat toisistaan ollen kuitenkin yhtä ja samaa Homo Sapiens lajia. Apinoiden kohdalla on sama linjaus.
   Yleensä kasvikunnasta ja eläinkunnasta löytyy kantalaji ja josta on haarautunut uusia lajeja "heimoja" ja heimoista jälleen uusia heimoja. Joki laji tai heimo kuoleutuu mutta uusia tulee tilalle, Ensimmäinen elollinen on pieni solu, joka otti ravintoa ja poisti jätteet sekä tuotti jälkeläisiä.
   Ihmisen ja muun elollisen ero. Ihmislajilla on erikoinen ominaisuus tajunta. Muilla lajeilla ei ole tajuntaa.

  • Anonyymi

   Luonnon pilaantuminen ja ylikulutus aiheuttaa ensin kasvi- ja eläinkunnan olemisen vaikeutumiseen. Siitä on nähtävissä merkkejä ympäri maailmaa. Vaikka totaalista tuhoa ei tulisikaan niin luonnon monimuotoisuuden suojelu on ensisijaista sodalla tuhoamisen sijasta. Jonkin lajin kuoleutuminen mahdollistaa ketjureaktion niistä riippuvien eliöiden kuoleutumiselle.

   Ihminen toimii järjellään ja järjestää sosiaaliset suhteet. Eläin toimii vaistollaan. Olkaamme siis järkevä ihmiskunta emmekä tuhoa elämisemme edellytyksiä.
   Kaikille eläimille on yhteistä:
   - Ravinnon hankinta
   - Suojautuminen
   - Informaation hankinta
   - Lisääntyminen

   Saastumisen seurauksista.
   Yksilöitä alkaa kuolla, laji vielä säilyy kunnes laji kuoleutuu. Luonnossa käy lajien välinen kilpailu. Eläimillä ja kasveilla on lajin määrän säätelymekanismi, Elinehtojen muuttuessa laji pienenee tai suurentuu. Jonkin lajin sukupuutto voi vaikuttaa useiden muiden lajien elämän vaikeutumiseen.

   Ihmislajin kasvu on ollut huimaa 1800 luvun alusta lähtien. On selvää, että jos kasvua ei rajata, luonto tekee sen omalla tavallaan. Vain Kiinassa on järjestetty väestön sääntelyä rajoittamalla lasten lukumäärää. Nyt sitä on höllennetty.

   Ei pidä pelätä turhaan vaikka ympäristön tila alkaa olla kehno. Sen suojaamiseen on tartuttava pikimmiten. Ensimmäinen teko siirtää sodat pimentoon ja luoda yleismaailmallinen turvajärjestelmä. Silloin vapautuu valtavasti voimia ympäristön suojelutyöhön.

  • Anonyymi

   " Ei mitään uutta auringon alla" on paitsi sanonta myös uskonnollisen ideologian peruslause. Luojajumala olisi luonut maailman ja mitään muutosta siinä ei tapahdu. Jos muutos huomattiinkin niin sitä pidettiin paikallisena. Vesi virtaa joissa, lunta sataa yms. mutta luonto pysyisi sellaisena kuin se on luotu. Todellisia muutoksia ei voitaisi havaita, ja ennustaa, koska ne olisivat Jumalan tekoja ja ihmisille ymmärtämättömiä.

   Aika-avaruuden materiassa käy kuitenkin valtaisa kuhina. Jo kahdentuhannen vuoden takaiset filosofit yrittivät selvittää miten luonto toimii. Ihmisen päässä tapahtui muutos, uteliaisuuden ja tarpeen muutos. Ihminen ryhtyi etsimään vastauksia ilmiöille.
   Mutta vasta 1500 luvulla Kopernicus selvitti aurinkokunnan olemuksen. Käsitys lähiavaruudesta sai nostetta.
   1859 Darwinin teos "Lajien synty" oli sensaatio luonnontieteessä. Luojajumalat saivat kyytiä. Kun luonnontieteet muutenkin edistyivät ja tarve pakotti saamaan lisää tietoa kaikesta niin totuuden etsiminen olevaisen ilmiöistä nousi ylös.
   Sekä Kopernicus että Darwin sysäsivät syrjään taikauskon ja analyysit todennetun tiedon varassa.
   Avaruus ja luonto ovat elolliselle välttämättömiä. Niinpä luonnon ja elämän suhteet johtivat "järkyttävään" huomioon viime vuosisadan lopulla. Elollinen ihmislaji voi tuhota elinympäristönsä aivan kuten luonnon ilmiöt tuhoavat paikallisesti jonkin lajin elinolosuhteet.
   Ympäristön saastuttaminen ja luonnon ryöstöviljely on tarpeellista saada kuriin.
   Paniikkiin ei ole syytä mutta toimenpiteitä tarvitaan.

   • Anonyymi

    Paniikkiin ei tosiaan ole syytä ei ainakaan pelkästään Suomen 0,04 miljardin tonnin päästöjen avulla jos ja kun suuret päästäjät lisäävät 20 miljardin päästöjään 2 miljardia tonnia.
    Eli suuret saastuttaja olisi saatava ensin lopettamaan niiden lisäämisen.
    Eli se on "ensin" eikä Suomen "me ensin" .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paniikkiin ei tosiaan ole syytä ei ainakaan pelkästään Suomen 0,04 miljardin tonnin päästöjen avulla jos ja kun suuret päästäjät lisäävät 20 miljardin päästöjään 2 miljardia tonnia.
    Eli suuret saastuttaja olisi saatava ensin lopettamaan niiden lisäämisen.
    Eli se on "ensin" eikä Suomen "me ensin" .

    Maailmassa on kaksisen sataa valtiota. Mikä tahansa valtio voisi sanoa, ettei meidän päästöt ole uhka.
    Luonnon suojelua tulisi mielestäni tarkastella akselilla teollistunut maailma ja alikehittynyt maailma. Teollisesti kehittyneiden valtioiden tulee kulkea eturintamassa; kehittää saasteetonta teknologiaa, kierrätystä, viedä tietotaitoa ja teknologiaa kehitysmaihin.
    Rahoituskin on helppo järjestää. Vähennetään vuosittain sotilaskuluja ja vapautuvilla varoilla tehdään työtä terveen luonnon puolesta. Suunataan äly elämän säilymiseen eikä sen tuhoamiseen.


  • Anonyymi

   Elollisen kehitystrendistä että saataisiin käsitys mitä ollaan tuhoamassa kerskakulutuksen vuoksi.

   Luovutaan staattisesta maailmankuvasta, jonka mukaan olemassa oleva on sellainen kuin se on luotu eli luovutaan uskonnollista maailmankuvasta.
   Maailma ja aika-avaruus kaikkineen on jatkuvassa muutostilassa. Sitä sanotaan materian itseliikunnaksi. Muutostilaa voidaan tutkia ja löytää sieltä olemisen olemisen lainalaisuuksia.
   Luonnon valinta eli evoluutioprosessi sisältää elollisen liikemuotoja. Niistä yleisimmät ovat:
   - kosminen evoluutio
   - biologinen evoluutio
   - kulttuurievoluutio

   Nämä kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Biologinen evoluutio esittää elollisen synnyn elottomasta materiasta ja lajien kehityksen. Kun elollinen lähti liikkeelle, se synnytti yhä uusia muotoja. Kantalajista syntyi uusia lajeja, elollinen jakautui eläin. ja kasvikuntaan.
   Kultturievoluutiolla tarkoitetaan ihmiskunnan kehitystrendiä. Sekin on jakautunut pienestä kantalajista moniin eri kansallisuuksiin, eroten ulkomuodossa, puhekielessä, kirjoituksessa yms. mutta ollen samaa Homo Sapiens lajia.
   Maapallon elinkelpoisuudesta vastaa vain ihmiskunta. Muut elolliset lajit eivät siihen kykene. Ne lähinnä sopeutuvat ympäristön muutoksiin jos vain kykenevät tai siihen kuoleutuvat. Lajikato on tapahtumassa. Se on kiistaton. Uhanlaisia lajeja löytyy.
   Luonnon itsensä synnyttämän elollisen maailman jonkun osasen tuhoutuminen vaikuttaa enemmän tai vähemmän moniin muihinkin lajeihin. Jonkun lajin vaikeudet luonnon ilmiöiden toimesta eivät ole vaarallisia. Ekosysteemi hiukan muuttuu. Luonto korjaa mokan.
   Ihmisen aiheuttama luonnon saastuttaminen on ongelma. Ihmisen kulttuurissa luotiin järjetön teoria "Jatkuva taloudellinen kasvu". Noin 300 - 400 vuodessa ihmislaji on ryöstöviljellyt sumeilematta luontoa. Sitä ei voi enää jatkaa.
   Luonnon ja muut tieteilijät on asetettava työhön saasteettoman teknologian kehittämiseksi.

   • Anonyymi

    Kyllä Suomi voi sanoa että meidän päästöt eivät ole uhka vaan noitten suurten saastuttajien
    saasteet ja jotka lisäävät niitä vielä ainakin vuoteen 2030 saakka.


   • Anonyymi

    Kyllä Suomi voisi sanoa ettei sen 0,04 miljardin tonnin päästöt ole se uhka ilmastolle vaan suurten saastuttajien joiden päästöt ovat 20 miljardia tonnia ja jotka lisäävät niitä vielä n. 10 % ainakin vuoteen 2030 saakka.
    Eli tärkeämpää olisi saada tämä lisäys pois eikä Suomen "me ensin".


  • Anonyymi

   Yleismaailmallinen asiantuntijakoneisto on mietiskellyt mikä saastuttaa, kuinka paljon ja missä ja mitkä kustannukset täytyisi maailmallisesti estäisivät luontokadon ja ilmaston muutoksen. Olipa ne ylä- tai alakanttiin niin työtä asian puolesta tulee tehdä.
   Se on välttämätöntä. Kustannuksista kiistely on epäolennaista kun työtä on kuitenkin tehtävä.
   Mikäli sota-aseistuksen vähentämiseen päästään, kustannukset eivät juuri lainkaan rasita valtioiden talouksia, joten kustannusväittely on aika turhaa.

   • Anonyymi

    Suomessa on luonto 95 prosenttia kunnossa. Englantilaisen tutkimuksen mukaan näin on.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomessa on luonto 95 prosenttia kunnossa. Englantilaisen tutkimuksen mukaan näin on.

    Sitäpaitsi ennallistaminen ei edes auta ilmastoa yhtään sillä vajaatuottoinen ryteikkö sitoo hiiltä paljon vähemmän kuin kasvava talousmetsä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sitäpaitsi ennallistaminen ei edes auta ilmastoa yhtään sillä vajaatuottoinen ryteikkö sitoo hiiltä paljon vähemmän kuin kasvava talousmetsä.

    Tämä ennallistaminen on täysin ideologinen asia samoin ilmastonmuutos.


  • Anonyymi

   Näkymätön ongelma.
   Luonnon valintaa ylläpitävä mekanismi tunnettiin viimeistään 1970 luvulla täydellisesti. Sen vaurioituminen ympäristömuutoksen takia aiheuttaa suurta tuhoa vaikka se ei heti näy. Darwin päätteli heimorakenteesta lajien eriytymisen alalajeiksi ja jonka vaikutuksena ovat ympäristötekijöiden muuttuminen.

   Mitätön DNA-molekyyli ylläpitää perimää kaikessa elollisessa. Se pitää lajin periytymistä pystyssä lähes muuttomattomana. Toisaalta ulkoisen muutoksen vuoksi se sopeuttaa elämää uuteen olosuhteeseen. Jos ulkoinen muutos on nopea tai "myrkyllinen" laji alkaa kuihtua. Perimässä tapahtuu mutaatioita. Luonnontilaiset lajit sekä jatkavat lajia tai mutaation avulla sopeutuvat uuteen olosuhteen ja muuttuu enemmän tai vähemmän toiseksi lajiksi.
   Luojajumala-teoriat menivät inahtamatta unholaan.

   Luonnossa tapahtuu täten lajin sisäistä sopeutumista. Kun ympäristöolot muuttuvat lajille ylivoimaiseksi se tuhoutuu. Pieneliöidenkin lajituho voi jatkaa vahinkoa ketjureaktion muodossa.

   Varojen sijoittaminen luonnon suojeluun on erinomainen sijoitus. Ihmisen aiheuttama lajikato vähenee. Jäljelle jää luonnossa itsessään tapahtuvaa lajikatoa ja muutosta. Luonnon biologia voi synnyttää ekolokeroon uuden lajin perimää hiukan muuttaen.

  • Anonyymi

   Luonnonvalinta näkyy ihmislajinkin keskuudessa. Ensinnäkin ihmislaji alkoi erkaantua yhteen suuntaan ja apinoiden lajit toisaalla yhteisestä kantalajista.
   Kiinalaiset suomalaiset, valkoihoiset, tummaihoiset jne. ovat yhtä ja samaa Homo Sapiens lajia. Tajunta on kaikille ihmisille yhteinen ominaisuus. Luonnossa tapahtuu normaalisti kaikenlaista muutosta ja sen mukana lajit pyrkivät pysymään ja toisaalta muuttamaan geeniperimää uuteen olosuhteeseen sopivaksi.
   Ihminen on vastuussa ilmaston ja ympäristön elinkelpoisena pysymisessä.
   Viimeinen muutos tapahtuu auringon muuttuessa novaksi. Se on elollisen menoa eikä paluuta ole. Uhka on vastassa vasta kaukana tulevaisuudessa.

   • Anonyymi

    Edellä todetaan aivan oikein että auringon muuttuminen novaksi on vasta kaukana tulevaisuudessa.
    Melkein yhtä kaukana on kyllä myös se että Suomen päästöjen poistamisella pelastettaisiin maailman ilmasto jos ja kun suuret saastuttajat vain lisäävät niitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Edellä todetaan aivan oikein että auringon muuttuminen novaksi on vasta kaukana tulevaisuudessa.
    Melkein yhtä kaukana on kyllä myös se että Suomen päästöjen poistamisella pelastettaisiin maailman ilmasto jos ja kun suuret saastuttajat vain lisäävät niitä.

    Minkään yhden valtion toimet eivät poista ilmastonmuutoksen ja luonnon elinkelpoisuuden uhkaa. Siihen tarvitaan koko maailman ponnistukset. Jokaisessa valtiossa toimitaan.
    Merten pelastaminen tai jäätiköiden sulamisen estäminen vaativat kaikkien valtioiden työtä. Suomen on tehtävä oma osansa. Mieluummin luonnon puolesta kuin sodan jumalattaren hyväksi, joka vain pahentaa tilannetta. Jokainen ihminenkin voi tehdä oman osuutensa yhteiseksi hyväksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Minkään yhden valtion toimet eivät poista ilmastonmuutoksen ja luonnon elinkelpoisuuden uhkaa. Siihen tarvitaan koko maailman ponnistukset. Jokaisessa valtiossa toimitaan.
    Merten pelastaminen tai jäätiköiden sulamisen estäminen vaativat kaikkien valtioiden työtä. Suomen on tehtävä oma osansa. Mieluummin luonnon puolesta kuin sodan jumalattaren hyväksi, joka vain pahentaa tilannetta. Jokainen ihminenkin voi tehdä oman osuutensa yhteiseksi hyväksi.

    Vihervassut tässä maassa luulee että Suomi pelastaa maailman ilmaston vaikka kommunistinen Kiina pieraisee koko asialle.


  • Anonyymi

   Ihmislaji on kaikkein viisain elollisista lajeista. Se valitettavasti ei läheskään aina käyttäydy viisaasti.
   Muut lajit käyvät raivoisaakin kilpaa elintilasta ja suvun jatkumisesta. Homo Sapiensilla, viisaalla ihmisellä on poikkeuksellinen ominaisuus tajunta, jota se voi käyttää hyödyllisesti tai väärin. Kilpailu markkinoista johtaa sotaan, tuhoamiseen ja saastuttamiseen mutta toisinkin. Kun edessä on riittävällä tarkkuudella elintilan saastuminen kilpailu muuttuu myönteiseksi keinojen etsimiseksi ongelman ratkaisussa.

   Puhekieli erottaa ihmisen eläimestä. Keskinäinen jutustelu asioista on toisenlaista kuin eläinten ja kasvien kilpataistelu elintilasta. Ihminen voi ennakoida tulevaisuutta ja tutkia menneisyyttä ja tehdä ratkaisuja sen perusteella.
   Jatkuvan kasvun teoria tulee hylätä tuhon tienä. Aineellisen sijasta tulee satsata kulttuuri-ihmiskunnan rakentamiseen maailman yhteisin ponnistuksin. Luonnollisesti alikehittyneet valtiot tule nostaa teollisen kehityksen tasolle. Maailma yhdessä kehittää saasteetonta teknologiaa ketään syrjimättä.
   Koska ihmisellä on puhekieli, sitä käytettäköön tykkien sijasta puhtaan maailman rakentamiseen, yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen, erilaisten kulttuurien hyväksymiseen, erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemiseen.
   Vielä luultavasti voidaan välttää ekokatastrofi. Toimitaan sen puolesta. Kulttuurievoluutio käskee hylkäämään kerskakulutuksen ja vihanpidon toisiaan kohtaan.

  • Anonyymi

   Ei ihminen mahda mitään ilmastolle joka on aina muuttunut ja tulee muuttumaan.

   • Anonyymi

    Ei ollut Mersuja eikä tehtaita tuhat vuotta sitten vaikka ilmasto oli lämpimämpi kuin nyt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ollut Mersuja eikä tehtaita tuhat vuotta sitten vaikka ilmasto oli lämpimämpi kuin nyt.

    Ei ollut Mersuja eikä tehtaita kun ilmastonmuutos sulatti jääkauden.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ollut Mersuja eikä tehtaita kun ilmastonmuutos sulatti jääkauden.

    Ja mikä paha se nyt on jos tulee ikuinen kesä? Tätä kylmää ja jäätä on saatu kärsiä ihan tarpeeksi. Tervetuloa vaan ilmastonmuutos.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja mikä paha se nyt on jos tulee ikuinen kesä? Tätä kylmää ja jäätä on saatu kärsiä ihan tarpeeksi. Tervetuloa vaan ilmastonmuutos.

    Lehmät kiittää kun saisivat olla ympäri vuoden laitumella. Ei kommunisti tätä voi käsittää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lehmät kiittää kun saisivat olla ympäri vuoden laitumella. Ei kommunisti tätä voi käsittää.

    Yksikään kommunisti ei tarvitse tuottaa ruokaa tässä maassa.


  • Anonyymi

   Miksi sitten vihervassut haluaa mahdollisimman paljon hiilijalanjäljen nostajia kehitysmaista Suomeen?

   Kun tulija tulee kehitysmaasta länteen kuluttamaan länsimaiseen tapaan hänen hiilijalanjälki nousee monikymmenkertaisesti.

   • Anonyymi

    1.2. klo 19,42 joku totesi aivan oikein ettei yhden valtion toimet poista ilmastonmuutoksen uhkaa.
    Samoin on tosi että muutamankin valtion lisääntyvät päästöt estävät muiden valtioiden toimien parantavan vaikutuksen maailman ilmastoon.
    Eli ei Suomen 0,04 miljardin tonnin päästöjen vähennyksellä ole merkitytä niin pitkään kun Kiina, Intia ym. lisäävät 20 miljardin päästöjään.


  • Osittain aamun viesteissä oli asiaakin pessimismin sijasta. Yhden maan, suurenkaan teot eivät muuta tilannetta. Siksi koko maailman täytyy ryhtyä toimiin. Paljon on jo tehtykin mutta paljon on tekemättä.
   Mitä luulette siitä, että luonnon ja ihmisten asutusten ympäristö säilyisi ja se antaisi ihmisille iloa, riemua ja yhteisyyden tunnetta. Jokainen pienikin teko on hyvään tarkoitukseen
   Kommunistit tukevat luonnon suojelua ja varsinkin kun Vihreät ovat muuttuneet saastutuksen tukijaksi. Sota ja sotatarviketuotannon poistaminen yhdessä asteittaisen aseistariisunnan seurana edistäisi Telluksemme säilymistä elinkelpoisena.

   Väestön määrän sääntely tulee vastaan väistämättä. Taulukossa väestön lisääntyminen 1800 luvun alusta alkaen, jolloin väestötilastoja alettiin sorvata.
   1. miljardi 1800-luvun alkupuoli
   2. miljardi 1920-luku
   3. miljardi 1960
   4. miljardi 1974
   5. miljardi 1987
   6. miljardi 1999
   7. miljardi 2012
   8. miljardin ennuste 2025.

   Taulukon sanoma on haasteellinen. Tätä vauhtia muutaman vuosikymmenen kuluttua
   ravintoa ei riitä kaikille. Metsät täytyy hakata ja muuntaa pelloiksi. Kalat syödään järvistä ja valtameristä tyhjiksi.
   Jos mitään ei tehdä, kulttuurikehitys rikkoontuu. Alkaa luonnonmukainen taistelu vähistä ruokavarannoista, ihmiskunta raaistuu. Sivilisaatio romahtaa.

   Toinen tie on tietoinen väestömäärän sääntely. Asia on vaikea ja siksi siitä ei paljon puhutakaan mutta välttämätön. Sen ei tule tapahtua Linkolan toimilla, kylmällä väestön "leikkaamisella" vaan tietoisesti suunnitellen. Kiina on saanut kokemuksia lasten määrän rajoittamisessa. Kokemusta on ja sitä tulisi analysoida.

   Samaten kuin jatkuva taloudellinen kasvu niin väestömäärän kasvukin on mahdoton yhtälö.

  • Anonyymi
   UUSI

   Eläin- ja kasvilajit sopeutuvat luontoon. Jos elinehdot muuttuvat, ne yrittävät etsiä toisaalta samankaltaisia luontoa. Lähialueet saattavat olla jo asuttuja. Syntyy kilpailu Molemmille ei riitä elintilaa, Syntyy lajin osakato.
   Ihminen on ainoa lajia joka kykenee muokkaamaan luontoa asuinkelpoikseksi. Ihmislaji on sopeutunut lähes kaikkialle. Ihminen muokkaa ympäristöä mieluiseksi. Muuta lajit sopeutuvat vain samankaltaisiin olosuhteisiin.
   Ihminen on vastuussa lajinsa elinkelpoisuudesta sekä myös muun eliöstön säilymisestä.
   Jossain tulee vastaan raja, jossa maapallo ei kykene ruokkimaan enempää väestöä.

   Yleensä liikakansoitus on poissa ympäristökriisistä. Sitä ei edes mainita. Kirjoitetaan kirjoja jatkuvasta kasvusta tai kuinka täytyy tuottaa aina ja aina enemmän.

  • Anonyymi
   UUSI

   Aloittaja, minne olet muuttamassa ilmastoa?
   Ilmaston muutos...ilmastonmuutos..??

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Seiska: "Naimisissa oleva kansanedustaja Matias Mäkynen (SDP) iski nuoren opiskelijan"

   https://www.seiska.fi/Kotimaa/Skandaalipaljastus-Naimisissa-oleva-kansanedustaja-Matias-Makynen-iski-nuoren-opiskelijan "Opiskelija on kertonut lähip
   Maailman menoa
   720
   7323
  2. Ota muhun yhteyttä

   Jotakin kautta. Selvitetään asiat..
   Ikävä
   83
   1494
  3. Purra on täysin oikeassa: EU:sta voi ja pitää erota

   Britannialle ei ole koitunut todellisuudessa mitään haittaa siitä, että se erosi EU:sta. Ei ainakaan Maailman Pankin tilastojen mukaan. Erilaiset "asi
   Perussuomalaiset
   226
   1077
  4. "Haitta-poliitikko" Riikka Purra sai täyslaidallisen yritysjohtajilta

   "Vastuutonta isänmaan vahingoittamista" Useat yritysjohtajat kritisoivat perussuomalaisten maahanmuuttolinjaa. Muun muassa sijoittaja ja yrittäjä Pet
   Maailman menoa
   669
   1050
  5. Ilman heijastinta ?

   Kauhavalla lenkkeilijä menehtyi auton törmättyä päin. Kyllä se heijastin on halpa henkivakuutus pimeällä, toki ei ole tietoa että onko heijastinta käy
   Kauhava
   16
   1018
  6. Martinan Emma gaala.

   Luuleeko Martina olevansa koko Emmagaalan pääjehu vai mikä on? Monta päivää jo laittanut itseään gaalaa varten,ja tottakai, pois kotoa hotelliin pakko
   Kotimaiset julkkisjuorut
   214
   945
  7. Olen tajunnut että tein virheen

   Kun meidän yhteys katkesi. Olisit ollut se oikea nainen mulle, miten enää voisin asian korjata? Olen pahoillani.
   Ikävä
   102
   896
  8. Ohjeita nettideittailun aloittaville

   Voisin kuvitella, että tätä aihetta on palstalla suhteellisen paljon jo käsitelty, mutta en alkanut kaivella mitään arkistoja. Kertokaapa mitä vinkke
   Sinkut
   135
   831
  9. Kiersin männä keänä entisiä tuttavia etsimässä

   Pitkää Timppaa en löytänyt, enkä myöskään veljeksiä. Härkökankaalla oli joku kone edessä tutkailessani. Kaipa ne entiset tuttavani jossakin siellä ov
   Suomussalmi
   56
   769
  10. Mies mikä on sun mielestä suurin

   este sille ettei meidän tutustuminen ole edennyt? Ja uskotko vielä että tavataan?
   Ikävä
   50
   749
  Aihe