Synti ja armo

jlin

Monet ihmiset kyselevät epätietoisina, mitä synti on?
Otan tähän otteen linkistä:
http://www.lindellnet.net/miksikristusko.htm#4.5

Ihmisten käsitykset "synti"-käsitteestä ovat mitä erilaisempia ja kuvaavat usein aikamoista tietämättömyyttä.
Mistä on kysymys? Miksi sotketaan asioita, ettei kukaan ota niistä selvää? Monet sanovat: en ole tehnyt syntiä, koska olen aina elänyt kunnollista ja kunnioitettavaa elämää. Käyttäydyn jopa paremmin kuin "nuo uskovaiset". He saattavat olla ihan oikeassa.

Meidän täytyy erottaa kaksi asiaa:
1. Yhteiskunnan rikokset. Meillä on Suomessa oma lakimme, jota meidän tulee rehellisesti noudattaa. Ellemme niin tee, seuraa jonkinasteisia rangaistuksia. Näitä rikoksia voimme tietenkin ryhmitellä eri tavoin. Tämä Suomen laki koskee meitä kaikkia kansalaisia, sekä uskovaisia että ei-uskovaisia.
(Huomauttakoon tässä, ettemme noudata niitä VT:n Mooseksen laatimia yhteiskunnallisia lakeja, jotka oli solmittu Jumalan ja Israelin kansan välillä. Me kristityt elämme uuden liiton aikaa ja Vanhan testamentin universaaliset periaatteet on toistettu Uudessa testamentissa. Israel ja sen kansa oli siihen aikaan maantieteellisesti tarkoin rajoitettu alue, tietyssä historiavaiheessa. Kristittyjä asuu eri maissa ympäri maailmaa. Kaikissa näissä maissa on erilaiset omat lait ja perinteet.)

2. Raamatun syntikäsite: Kun Raamattu puhuu synnistä, on kysymys ensisijaisesti Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Toki Raamattu antaa myös paljon ohjeita suhteistamme toisiin ihmisiin. Näitten suhteen olemme usein surkeassa tilassa arkielämässämme ja epäonnistumme päivittäin.

Raamatun mukaan olemme kaikki tehneet syntiä ja olemme "Jumalan kirkkautta vailla".
Siinä Jumala on tuomarina, emmekä me voi luetella näitä syntejä suuruusjärjestyksessä.
Monet yrittävät kuitenkin tehdä "syntilistoja". Itse en tee tämänkaltaisia syntilistoja. Ainoastaan voin esittää, mikä suurin synti on. Mielestäni se on tärkeimmän käskyn rikkominen. Jeesuksen opetus Matt. 22 : 36. "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" 37. Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Kuka meistä on pitänyt tämän käskyn? Tiedämme ja Raamattu sen ilmoittaa: ei kukaan. Joudumme niin kuin Paavali toteamaan, olen suurin syntinen. Mutta syntisille annetaan armo ja anteeksiantamus, kun me nöyränä ja katuvaisena otamme Jumalan lahjan, Jeesuksen, vastaan sydämessämme. Tässä anteeksiantamuksessa ja armossa meidän tulisi elää päivittäin. Ellemme niin tee, saattaa olla että itsekkyydessämme emme voi toimia Jumalan tarkoittamana kanavana, jonka kautta Jumalan armo ja rakkaus virtaa ympäristöömme. Meissä on jokin tukos, ettemme voi elää "yltäkylläistä elämää".

Yleisemmin ilmaistuna on synti tottelemattomuutta Jumalaa ja Hänen tahtoaan vastaan. Synti erottaa meidät Jumalasta.

Rakastava Jumala on kuitenkin valmistanut meille tien takaisin Hänen yhteyteen. Synnin syvin olemus ei ole siis ensisijaisesti meidän teoissamme, vaan meidän sydämemme asenteissa. Kaikesta huolimatta Jumala rakastaa meitä edelleen ja kutsuu meidät yhteyteensä. Me emme ole toistemme tuomareina näissä syntiasioissa. Me näemme vain ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämeen. Mutta jos toinen toimii väärin, niin toki voi rakkaudellisesti siitä huomauttaa muistaen, että ihmisen syntisyys Jumalan edessä ei ole ensisijaisesti hänen teoissaan vaan hänen asenteessaan, joka saa hänet toimimaan väärin sekä ihmisiä että Jumalaa kohtaan.

Pahuuden (synnin) alkujuuret ovat Raamatun mukaan ylpeys, itsekkyys, vallanhalu, tottelemattomuus Jumalaa vastaan.

Eikö tämän päivän pahuus maailmassa johdu ihan näistä samoista alkujuurista? Entäs meidän omassa elämässämme? Eivätkö sielläkin nämä samat voimat usein riehu? Olemme osa syntiin langennutta, kapinoivaa ihmiskuntaa. Jos siis olisit ollut Aadam tai Eeva, olisit tehnyt saman virheen kuin he, olisit kieltäytynyt tottelemasta Jumalaa.
Pahalla on taipumus levittää pahaa, sekä yksilön kohdalla että yhteisössä. Se toimii lumivyöryn tavoin. Tämä on selvästi havaittavissa tämän päivän maailmassa. Tästä Raamattukin puhuu. "Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää."

Synnin syvin olemus ei ole siis ensisijaisesti meidän teoissamme, vaan meidän sydämemme asenteissa.
Kaikesta huolimatta Jumala rakastaa meitä edelleen ja kutsuu meidät yhteyteensä. Tässä tulee Jumalan armo kuvaan.

Jumalan armo.

Armo on tärkeä käsite evankeliumissa, mikä on monille vieras ja usein vaikeasti ymmärrettävä asia.
Meillä on usein jonkinlainen itsepäinen käsitys, että minun täytyy itse tehdä jotain, jotta tulee tehdyksi. Saatamme jopa vierastaa toisten apua. Olisiko meidän ylpeytemme esteenä? Haluaisimme olla parempia kuin olemme. Sen takia saattaa tuntua siltä, että armo vie minulta oman vastuuni pois itseltäni. Näin ei suinkaan ole, päinvastoin. Tarkastellaan tilannetta.

Tiedämme, että elinkautinen vanki voi päästä vapaaksi presidentin armahduksella. Tällainen vanki ei suinkaan jää selliinsä iloitsemaan uutisesta. Ei, hän lähtee vankilaportista ulos vapauteen. Kirjoitin aikaisemmin, että synti erottaa meidät Jumalasta. Mutta Jumala haluaa armahtaa meitä Jeesuksen kautta. Uskomalla tähän saamme kiitollisina astua vapauteen, Jumalan yhteyteen.

Raamattu kiteyttää asian näin: Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. (Ef.2:8).

Jos saamme arvokkaan lahjan, jota emme ole toiminnallamme ansainnut (vaikkapa lottovoiton), otamme sen kiitollisena vastaan ja hyödymme siitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos velkainen lotonvoittaja vain jää iloitsemaan, mutta ei nosta summaa, se ei hyödytä häntä ollenkaan. Hän on edelleen velkainen.

Armo on käsite, jota emme järjellämme pysty täysin käsittämään. Mutta kun rakkauden Jumala tarjoaa tätä armoa meille, niin miksi meidän pitäisi yrittää keksiä jotain muuta? Me emme voi teoillamme aikaansaada yhteyttä Jumalaan. Jumala itse tarjoaa meille tämän yhteyden evankeliumin kautta. Siinä vasta on armo.

9

169

  Vastaukset

  • SINÄKIN MENET HELVETTIIN!!!

   • Luukas 6: 37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.


  • Miten syntiä siten ennaltaehkäistäisiin...Siitä ei hurjemmin jutella. Omasta mielestäni, kun vanhemmat ovat lapsen elämässä läsnä, rakastaen ja ohjaten häntä, niin lapsi saa paremmat mahdollisuudet ja taidot, myös valita omassa elämässään viisaammin. Moni turha virhe jää tekemättä.
   Joskus olen saanut väittämääni vastauksen, että kyllä uskovankin lapsi hairahtuu tai jotain. Mielestäni taas uskovaisuus ei tee vanhemmasta parempaa vanhempaa. Tästäkään ei hurjemmin uskalleta jutella. Minusta uskovainenkin vanhempi tarvitsee käytännöllistä apua kasvatuksessa.
   Kun vanhempi kamppailee omien ongelmiensa kanssa, oli ne sitten lapsuuden traumoja tai taloudellisia,nin silloin hän ei pysty olemaan lapsen elämässä läsnä täysipainoisesti.
   Helposti asiat kuitataan rukouksella, uskolla - kun oikeasti tarvitaan luotettavaa auttajaa - ammattiapua.
   Kun lapsi omaksuu itseään,läheisiään, eläimiä, luontoa arvostavan elämäntavan, niin uskoisin, että Jumala on lähellä.

  • -kuka täällä nyt yleensäkkään pystyy varjeleen ajatuksena, ainahan kaikkialla maailmassa kohdataan ihmisiä joiden "ajatukset/elämäntapa, tms, miellytä !

   Siksi hakeudumme seuraan, jotka "samankaltaisia".

   Syntikäsitys = on yleisestikin ottaen teot, vaikka jo ikävät, huonot Ajatukset voivat tehdä "pesää", - maailamansivu vahvemmat ovat syöneet heikompia. Yrittää tässä sitten olla "jumalihminen.

  • *Ei sieluton saa armoa, Amor Greenien Amokhesta, johon joutui juuri jokainen sieluton. Odotum Protecteus Pro Patria Amore Green´s, Amen*

  • Täysin synnittömänä on helppo kulkea, koskaan ei ahdista ihmisen luomien epäjumalien käskyjen mahdollinen rikkominen.

  • Terveellä ihmisellä on moraalikäsitys, millä hän erottaa hyvän ja pahan. Uskovaisella moraali on taantunut sääntökokoelmaksi synnistä.
   Tähän nämä iäisyysoptiokauppiaat ovat sittemmin tehokkaasti puuttuneet. Ensin ihmisille uskotellaan ja luodaan ongelma, synnintunto. Sittenhän siihen on helppo ruveta kauppaamaan ratkaisua: Meidän lahkolta tänään edulliset pelastustarjoukset. Panttaat vain henkesi ja elämäsi. Jeesus pelastaa... Jeesuspaita ostakaa.

  • Mielestäni synti on ehkä paras ymmärtää vanhurskauden vastakohtana, koska:

   "Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta."
   1 Joh. 3:7-10

   "Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
   Mat. 25:46

   "Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."
   Room. 6:23

   Ja vanhurskaus tarkoittaa oikeamielisyyttä, oikeaa ymmärrystä, joka johtaa hyviin tekoihin. Teot taas ovat vähän kuin puunhedelmät, ne kertovat onko puu hyvä vai huono. Jos teot ovat vanhurskaat, myös ihminen on. Jos teot eivät ole vanhurskaat, myöskään ihminen ei ole ja silloin voidaan sanoa ihmisen olevan syntinen.

   Raamatun mukaan vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas ihminen on uskollinen Jumalalle. Ja siksi, jos henkilö ei ole uskollinen Jumalalle, Synti on siis hylätä Jumala. Ja mikä tahansa mikä saa ihmisen hylkäämään Jumalan, muodostuu synniksi.

   "mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen".
   Kirje heprealaisille 10:38

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ohisalo: paperittomille työlupa jonon ohi

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1883695a-f66c-488e-a622-ac181f96a0ff Miten on mahdollista, kaikki uutisointi mikä liittyy Ohisaloon on negatiiv
   Maailman menoa
   324
   6428
  2. Hallitus halveksii Suomen nuoria

   Suomessa on kymmeniä tuhansia suomalaissyntyisiä nuoria, joilla ei ole koulutusta. Nyt pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta nämä nuoret saataisiin
   Maailman menoa
   167
   3059
  3. Ei näin Lidl! Ei! Ei! Ei!

   Voi ei. Älkää lähtekö tähän leikkiin! Ei mitään sovelluskorttipeliä! // Lidl aikoo tuoda asiakkailleen etukortin – bonuksista ei vielä tietoa // http
   Maailman menoa
   86
   1218
  4. Voi myötähäpeän määrää

   Joku tämän kylän Tollo mukana nelosen roskasarjassa
   Suomussalmi
   16
   669