Me suomalaiset olemme

Suoraan alenevassa polvessa.Miksi tästä ei juurikaan puhuta silloin kun pohditaan suomalaisten alkuperää on ainakin minusta hyvin outoa.Johtuneeko siitä että hunnit yleensä mielletään verenhimoisiksi barbaareiksi joten olisi jotenkin mukavampaa ajatella että olemme tulleet Volgan mutkasta tai jostain muualta.Hunnien kautta olemme myöskin unkarilaisten sukulaiskansaa.Unkarissa Attila on erittäin suosittu etunimi vieläkin.Suomessa on lukuisia hunneihin viittaavia sukunimiä jotka ovat todella vanhoja ja periytyvät aina kansainvaelluksen ajoilta asti.Esimerkkinä voidaan mainita sellaiset nimet kuin: HYNYNEN,HYNNINEN,HYNNÄ,HUNNAKKO jne.Nämä nimet ovat muinaisgermaanien antamia ja tarkoittavat nimenomaan hunnia.
Ilmoita


Hunnien valtakunta ei koskaan ulottunut nykyisen Suomen tai Karjalan alueelle ja muinaissuomalaiset asuivat täällä jo silloin.

Huono teoria.
15 VASTAUSTA:
Ettäkö teoria? No eihän tämä mikään teoria ole vaan täyttä totta.Kyllähän Suomeen porukkaa on tullut sieltä ja täältä mm. venäjältä,ruotsista,tanskasta saksasta jne.Ja osa meistä oli hunneja ja germaaneja.Suomalaisten geenipohja on keskieurooppalainen.Tiedätkö mikä on keskieurooppaa?Se on Unkari.Hunnit koostuivat monista eri heimoista ja kansoista,mukana oli mongolejakin.Siksi mongolinkielen sana NAI on sama kuin suomen NAINEN.Ja unkarinkielessä on sanat KÄS ja VER.Suomenkieli on sikäli metka että siinä on yksi kolmannes indoeurooppalaisia lainasanoja ja yksi kolmannes suomalaisugrilaisia sanoja sekä yksi kolmannes kielitieteelle toistaiseksi jotain tuntematonta kieltä.Kun hunnivaltakunta hajosi lopullisesti hunnit lähtivät POHJOISEEN.Suomalaiset ovat aikoinaan liikkuneet erittäin laajalla alueella Aasian puolella ja Euroopassa.Suomenkielessä on muuten yllättävän paljon muinaisgermaanisia sanoja.
jaaaaaa kirjoitti:
Ettäkö teoria? No eihän tämä mikään teoria ole vaan täyttä totta.Kyllähän Suomeen porukkaa on tullut sieltä ja täältä mm. venäjältä,ruotsista,tanskasta saksasta jne.Ja osa meistä oli hunneja ja germaaneja.Suomalaisten geenipohja on keskieurooppalainen.Tiedätkö mikä on keskieurooppaa?Se on Unkari.Hunnit koostuivat monista eri heimoista ja kansoista,mukana oli mongolejakin.Siksi mongolinkielen sana NAI on sama kuin suomen NAINEN.Ja unkarinkielessä on sanat KÄS ja VER.Suomenkieli on sikäli metka että siinä on yksi kolmannes indoeurooppalaisia lainasanoja ja yksi kolmannes suomalaisugrilaisia sanoja sekä yksi kolmannes kielitieteelle toistaiseksi jotain tuntematonta kieltä.Kun hunnivaltakunta hajosi lopullisesti hunnit lähtivät POHJOISEEN.Suomalaiset ovat aikoinaan liikkuneet erittäin laajalla alueella Aasian puolella ja Euroopassa.Suomenkielessä on muuten yllättävän paljon muinaisgermaanisia sanoja.
Annatko muutaman esimerkkisanan näistä "tuntemattomaan kieleen" periytyvistä sanoista? Aivan uutta tietoa ilmeisesti?!
aapeesee kirjoitti:
Annatko muutaman esimerkkisanan näistä "tuntemattomaan kieleen" periytyvistä sanoista? Aivan uutta tietoa ilmeisesti?!
vaikkapa lukusanat.Ne poikkeavat täysin Euroopan kielten lukusanoista jotka perustuvat indoeurooppalaisiin kieliin.Yhteyksiä on kyllä yritetty hakea mutta huonolla menestyksellä.Esimerkiksi ajateltiin kreikan lukusanoista jotenkin vääntäen hakea yhtäläisyyksiä tällätavoin: kah-DEKSAn olisi kaksi pois DEKSASTA(kreik.kymmenen) yh-DEKSÄN olisi tietenkin yksi pois DEKSASTA.Mutta eihän se toiminut näin.Kaiken lisäksi suomi on agglutinoiva kieli poiketen sikäli kaikista muista Euroopan kielistä Baskien puhumaa euskaraa lukuunottamatta.Kuitenkaan edes siitä euskarasta ei löydy mitään yhteistä piirrettä etymologisesti ajatellen.Tultiin lopulta siihen tulokseen että jotkin intiaanikielet(myös agglutinoivia)ovat ainoita johon suomenkieltä voi edes jotenkin verrata.Ja kukapa tietää? Ehkä X-HAPLO-ryhmän mukana jotain arkaaista alkusuomea levisi Siperian poikki aina uudelle mantereelle asti.Tätähän ei tietenkään ole virallisesti koskaan tutkittu mutta ainakin ketshua-intiaaneilla on kielisoitin jonka nimi on---yllättävää kyllä: KANTELA.
voisi olla kirjoitti:
vaikkapa lukusanat.Ne poikkeavat täysin Euroopan kielten lukusanoista jotka perustuvat indoeurooppalaisiin kieliin.Yhteyksiä on kyllä yritetty hakea mutta huonolla menestyksellä.Esimerkiksi ajateltiin kreikan lukusanoista jotenkin vääntäen hakea yhtäläisyyksiä tällätavoin: kah-DEKSAn olisi kaksi pois DEKSASTA(kreik.kymmenen) yh-DEKSÄN olisi tietenkin yksi pois DEKSASTA.Mutta eihän se toiminut näin.Kaiken lisäksi suomi on agglutinoiva kieli poiketen sikäli kaikista muista Euroopan kielistä Baskien puhumaa euskaraa lukuunottamatta.Kuitenkaan edes siitä euskarasta ei löydy mitään yhteistä piirrettä etymologisesti ajatellen.Tultiin lopulta siihen tulokseen että jotkin intiaanikielet(myös agglutinoivia)ovat ainoita johon suomenkieltä voi edes jotenkin verrata.Ja kukapa tietää? Ehkä X-HAPLO-ryhmän mukana jotain arkaaista alkusuomea levisi Siperian poikki aina uudelle mantereelle asti.Tätähän ei tietenkään ole virallisesti koskaan tutkittu mutta ainakin ketshua-intiaaneilla on kielisoitin jonka nimi on---yllättävää kyllä: KANTELA.
"ketshua-intiaaneilla on kielisoitin jonka nimi on---yllättävää kyllä: KANTELA."

Tunnet varmasti kielitieteen historiallis-vertailevan menetelmän. Jos et tunne, siihen kannattaa tutustua. Annan esimerkin, miksi.

Esimerkiksi suomi ja viro ovat lähisukukieliä. Suomen sanoja "tie" ja "mies" vastaa viron "tee" ja "mees", sanoja "nuoli" ja "suo" vastaa "nool" ja "soo" ja sanoja "yö" ja "työ" vastaa viron "öö" ja "töö". Yleisenä sääntönä voidaan esittää, että suomen kielen "ie"-, "uo"- ja "yö"-diftongia vastaa viron kielessä pitkä vokaali "ee", "oo" tai "öö". Ero johtuu siitä, että suomen kielessä tapahtui dissimilaatio, mutta virossa ei. Kun äänteenmuutos tapahtuu yhdessä sukukielessä, mutta ei toisessa, kielet etääntyvät toisistaan, mutta erot ovat systemaattisia.

Kun mennään etäisempiin sukukieliin, erot kasvavat, mutta systemaattisuus säilyy. Etäsukukielten sanojen äänneasut eivät muistuta useinkaan paljonkaan tai lainkaan toisiaan, mutta silti sanojen voidaan osoittaa olevan samaa alkuperää. Olennaista kielisukulaisuuden kannalta ei siis ole, kuinka läheisiä sanojen äänneasut ovat keskenään, vaan se, ovatko äännesuhteet säännönmukaisia vai eivät.

Jos vertailet kahta sukulaisiksi epäiltyä kieltä, se on kuin katsoisit kahta sekuntiviisaritonta kelloa:

1) Kun kello A on 14.00, kello B on 14.05. Huomaat minuuttien vaihtuessa, että kellot käyvät samaan tahtiin. Kun kello A on 15.00, kello B on 15.05. Tämä vastaa lähisukukielten tapausta. Ero on systemaattinen, koko ajan se viisi minuuttia.

2) Etäsukukieleen esimerkki 1) voidaan muuntaa niin, että pidennetään aikaeroa. Kun kello A on 14.00, kello B on 19.37. Huomaat eron olevan systemaattinen. Kun kello A on 15.00, kello B on 20.37.

Jos kielet eivät ole lainkaan sukua keskenään, mutta niissä on yksi toisiaan muistuttava muoto-merkityspari, se vastaa tätä:

3) Kello A näyttää 14.00, kello B näyttää 14.00. Kuitenkin kun kello A näyttää 15.00, kello B näyttää edelleen 14.00.

En väitä tällä, että B olisi kuollut kieli, mutta haluan kuvata kellon B pysähtymisellä sattumaa, sitä että kellot eivät kulje systemaattisesti samaan tahtiin. Kielissä on tuhansia ja tuhansia sanoja ja vuorokaudessa on yli tuhat minuuttia. Jos katsot kahta kelloa vain yhden minuutin aikana, voit erehtyä luulemaan sattumaa systeemiksi. Näet vastaavuuden 14.00 - 14.00, mutta et huomaa eroja, jotka kertovat totuuden kahden kellon näyttämästä ajasta.

Vain kielten kokonaisrakenteen tarkastelu kertoo, ovatko kielet keskenään sukua vai eivät, yksittäisten sanojen samankaltaisuudet eivät vielä osoita mitään.
vaan systemaattiset erot kirjoitti:
"ketshua-intiaaneilla on kielisoitin jonka nimi on---yllättävää kyllä: KANTELA."

Tunnet varmasti kielitieteen historiallis-vertailevan menetelmän. Jos et tunne, siihen kannattaa tutustua. Annan esimerkin, miksi.

Esimerkiksi suomi ja viro ovat lähisukukieliä. Suomen sanoja "tie" ja "mies" vastaa viron "tee" ja "mees", sanoja "nuoli" ja "suo" vastaa "nool" ja "soo" ja sanoja "yö" ja "työ" vastaa viron "öö" ja "töö". Yleisenä sääntönä voidaan esittää, että suomen kielen "ie"-, "uo"- ja "yö"-diftongia vastaa viron kielessä pitkä vokaali "ee", "oo" tai "öö". Ero johtuu siitä, että suomen kielessä tapahtui dissimilaatio, mutta virossa ei. Kun äänteenmuutos tapahtuu yhdessä sukukielessä, mutta ei toisessa, kielet etääntyvät toisistaan, mutta erot ovat systemaattisia.

Kun mennään etäisempiin sukukieliin, erot kasvavat, mutta systemaattisuus säilyy. Etäsukukielten sanojen äänneasut eivät muistuta useinkaan paljonkaan tai lainkaan toisiaan, mutta silti sanojen voidaan osoittaa olevan samaa alkuperää. Olennaista kielisukulaisuuden kannalta ei siis ole, kuinka läheisiä sanojen äänneasut ovat keskenään, vaan se, ovatko äännesuhteet säännönmukaisia vai eivät.

Jos vertailet kahta sukulaisiksi epäiltyä kieltä, se on kuin katsoisit kahta sekuntiviisaritonta kelloa:

1) Kun kello A on 14.00, kello B on 14.05. Huomaat minuuttien vaihtuessa, että kellot käyvät samaan tahtiin. Kun kello A on 15.00, kello B on 15.05. Tämä vastaa lähisukukielten tapausta. Ero on systemaattinen, koko ajan se viisi minuuttia.

2) Etäsukukieleen esimerkki 1) voidaan muuntaa niin, että pidennetään aikaeroa. Kun kello A on 14.00, kello B on 19.37. Huomaat eron olevan systemaattinen. Kun kello A on 15.00, kello B on 20.37.

Jos kielet eivät ole lainkaan sukua keskenään, mutta niissä on yksi toisiaan muistuttava muoto-merkityspari, se vastaa tätä:

3) Kello A näyttää 14.00, kello B näyttää 14.00. Kuitenkin kun kello A näyttää 15.00, kello B näyttää edelleen 14.00.

En väitä tällä, että B olisi kuollut kieli, mutta haluan kuvata kellon B pysähtymisellä sattumaa, sitä että kellot eivät kulje systemaattisesti samaan tahtiin. Kielissä on tuhansia ja tuhansia sanoja ja vuorokaudessa on yli tuhat minuuttia. Jos katsot kahta kelloa vain yhden minuutin aikana, voit erehtyä luulemaan sattumaa systeemiksi. Näet vastaavuuden 14.00 - 14.00, mutta et huomaa eroja, jotka kertovat totuuden kahden kellon näyttämästä ajasta.

Vain kielten kokonaisrakenteen tarkastelu kertoo, ovatko kielet keskenään sukua vai eivät, yksittäisten sanojen samankaltaisuudet eivät vielä osoita mitään.
Ei varmaankaan ollut kyse sukulaiskielistä vaan lainasanoista. Lainasanoja voidaan varmaan todeta olevan kaikki samankaltaiset samaa asiaa tarkoittavat sanat. Se miksi eri mantereella kutsutaan kielisoitinta samalla sanalla ei voi taasen olla aivan sattumaa.

Silloin on ehkä jossain historiassa ollut yhteys, joko geneettinen tai kulttuurinen. Jos N3-haploa löytyy intiaaneilta, on myös geneettinen yhteneväisyys tullut todistettua.

Se että milloin on tapahtunut eriytyminen, on sitten toinen juttu.
molemmat kielisoittimia kii... kirjoitti:
Ei varmaankaan ollut kyse sukulaiskielistä vaan lainasanoista. Lainasanoja voidaan varmaan todeta olevan kaikki samankaltaiset samaa asiaa tarkoittavat sanat. Se miksi eri mantereella kutsutaan kielisoitinta samalla sanalla ei voi taasen olla aivan sattumaa.

Silloin on ehkä jossain historiassa ollut yhteys, joko geneettinen tai kulttuurinen. Jos N3-haploa löytyy intiaaneilta, on myös geneettinen yhteneväisyys tullut todistettua.

Se että milloin on tapahtunut eriytyminen, on sitten toinen juttu.
siis x-haplo ei n3..
molemmat kielisoittimia kii... kirjoitti:
Ei varmaankaan ollut kyse sukulaiskielistä vaan lainasanoista. Lainasanoja voidaan varmaan todeta olevan kaikki samankaltaiset samaa asiaa tarkoittavat sanat. Se miksi eri mantereella kutsutaan kielisoitinta samalla sanalla ei voi taasen olla aivan sattumaa.

Silloin on ehkä jossain historiassa ollut yhteys, joko geneettinen tai kulttuurinen. Jos N3-haploa löytyy intiaaneilta, on myös geneettinen yhteneväisyys tullut todistettua.

Se että milloin on tapahtunut eriytyminen, on sitten toinen juttu.
Päättelin, että tässä katkelmassa puhutaan kielisukulaisuudesta:

"Tultiin lopulta siihen tulokseen että jotkin intiaanikielet(myös agglutinoivia)ovat ainoita johon suomenkieltä voi edes jotenkin verrata.Ja kukapa tietää? Ehkä X-HAPLO-ryhmän mukana jotain arkaaista alkusuomea levisi Siperian poikki aina uudelle mantereelle asti."

Eikö tuossa morfologisen tyypin samankaltaisuudella (agglutinoiva) pyritä juuri perustelemaan, että intiaanikielet ja suomi ovat sukua. Vai oletetaanko tässä, että myös agglutinoiva tekniikka lainattiin?

"Se että milloin on tapahtunut eriytyminen, on sitten toinen juttu."

Tarkoitiko tässä kielisukulaisuutta?

"Se miksi eri mantereella kutsutaan kielisoitinta samalla sanalla ei voi taasen olla aivan sattumaa."

Se voi toki olla sattumaakin, mutta on tietenkin järkevää pohtia sitä, onko kyse lainaamisesta. Mielestäni pitäisi kysyä ainakin seuraavia asioita:

1) Kuka lainasi ja kenelle?

Oletan, että tässä väitetään suomensukuisen kielen lainanneen sanan "kantele" ketšualle tai jollekin sen kantamuodolle.

2) Milloin lainaaminen tapahtui?

On otettava huomioon sanojen samankaltaisuuden kohdalla, että kielet ovat muuttuneet tahoillaan lainautumisen jälkeen. Mitä pidempi aika lainaamisesta on, sitä enemmän kielissä on voinut tapahtua äänteenmuutoksia, jotka ovat myös etäännyttäneet lainattavaa ja lainattua sanaa toisistaan. Eli toisin sanoen, mitä pidempi aika lainaamisesta on, sitä todennäköisempää on, että lainattava ja lainattu sana eivät enää muistuta kielissä toisiaan. Leikillisesti sanottuna "kantele" ja "kantela" muistuttavat toisiaan niin paljon, että se ei ole enää uskottavaa... ;)

3) Onko kielten välillä tapahtunut muuta lainautumista? Ovatko lainasanojen äännesuhteet säännönmukaisia?

Jos kansojen välillä on ollut kontakteja, on hyvin todennäköistä, että useita sanoja on lainattu. Näissä äänteet eivät voi olla miten sattuu, sinne päin ei riitä. Esimerkiksi ruotsista otetuissa lainoissa suomi on säilyttänyt "au"-diftongin, joka on ruotsissa muuttunut "ö":ksi. Suomessa on "nauta", ruotsissa "nöt", sm. "lauantai", ru. "lördag" jne. Suhde "au" - "ö" on systemaattinen. Tässäkin säännönmukaisuus on olennaista.
voisi olla kirjoitti:
vaikkapa lukusanat.Ne poikkeavat täysin Euroopan kielten lukusanoista jotka perustuvat indoeurooppalaisiin kieliin.Yhteyksiä on kyllä yritetty hakea mutta huonolla menestyksellä.Esimerkiksi ajateltiin kreikan lukusanoista jotenkin vääntäen hakea yhtäläisyyksiä tällätavoin: kah-DEKSAn olisi kaksi pois DEKSASTA(kreik.kymmenen) yh-DEKSÄN olisi tietenkin yksi pois DEKSASTA.Mutta eihän se toiminut näin.Kaiken lisäksi suomi on agglutinoiva kieli poiketen sikäli kaikista muista Euroopan kielistä Baskien puhumaa euskaraa lukuunottamatta.Kuitenkaan edes siitä euskarasta ei löydy mitään yhteistä piirrettä etymologisesti ajatellen.Tultiin lopulta siihen tulokseen että jotkin intiaanikielet(myös agglutinoivia)ovat ainoita johon suomenkieltä voi edes jotenkin verrata.Ja kukapa tietää? Ehkä X-HAPLO-ryhmän mukana jotain arkaaista alkusuomea levisi Siperian poikki aina uudelle mantereelle asti.Tätähän ei tietenkään ole virallisesti koskaan tutkittu mutta ainakin ketshua-intiaaneilla on kielisoitin jonka nimi on---yllättävää kyllä: KANTELA.
Ketshuat asuvat Andeilla. En löydä mistään viitettä kanteleen kaltaiseen soittimeen; pan-huilut, rummut ja kitaran kaltainen soitin nimeltään charango ovat perinteiset soittimet.

Suomalaisia lähetyssaarnaajia on ketsuoiden parissa ollut, samaten Etelä-Amerikassa on suomalaisia siirtokuntia. Oletko varma, että kantele ei ole siirtynyt suomalaisten mukana - nimeä myöten?
systemaattiset erot kirjoitti:
Päättelin, että tässä katkelmassa puhutaan kielisukulaisuudesta:

"Tultiin lopulta siihen tulokseen että jotkin intiaanikielet(myös agglutinoivia)ovat ainoita johon suomenkieltä voi edes jotenkin verrata.Ja kukapa tietää? Ehkä X-HAPLO-ryhmän mukana jotain arkaaista alkusuomea levisi Siperian poikki aina uudelle mantereelle asti."

Eikö tuossa morfologisen tyypin samankaltaisuudella (agglutinoiva) pyritä juuri perustelemaan, että intiaanikielet ja suomi ovat sukua. Vai oletetaanko tässä, että myös agglutinoiva tekniikka lainattiin?

"Se että milloin on tapahtunut eriytyminen, on sitten toinen juttu."

Tarkoitiko tässä kielisukulaisuutta?

"Se miksi eri mantereella kutsutaan kielisoitinta samalla sanalla ei voi taasen olla aivan sattumaa."

Se voi toki olla sattumaakin, mutta on tietenkin järkevää pohtia sitä, onko kyse lainaamisesta. Mielestäni pitäisi kysyä ainakin seuraavia asioita:

1) Kuka lainasi ja kenelle?

Oletan, että tässä väitetään suomensukuisen kielen lainanneen sanan "kantele" ketšualle tai jollekin sen kantamuodolle.

2) Milloin lainaaminen tapahtui?

On otettava huomioon sanojen samankaltaisuuden kohdalla, että kielet ovat muuttuneet tahoillaan lainautumisen jälkeen. Mitä pidempi aika lainaamisesta on, sitä enemmän kielissä on voinut tapahtua äänteenmuutoksia, jotka ovat myös etäännyttäneet lainattavaa ja lainattua sanaa toisistaan. Eli toisin sanoen, mitä pidempi aika lainaamisesta on, sitä todennäköisempää on, että lainattava ja lainattu sana eivät enää muistuta kielissä toisiaan. Leikillisesti sanottuna "kantele" ja "kantela" muistuttavat toisiaan niin paljon, että se ei ole enää uskottavaa... ;)

3) Onko kielten välillä tapahtunut muuta lainautumista? Ovatko lainasanojen äännesuhteet säännönmukaisia?

Jos kansojen välillä on ollut kontakteja, on hyvin todennäköistä, että useita sanoja on lainattu. Näissä äänteet eivät voi olla miten sattuu, sinne päin ei riitä. Esimerkiksi ruotsista otetuissa lainoissa suomi on säilyttänyt "au"-diftongin, joka on ruotsissa muuttunut "ö":ksi. Suomessa on "nauta", ruotsissa "nöt", sm. "lauantai", ru. "lördag" jne. Suhde "au" - "ö" on systemaattinen. Tässäkin säännönmukaisuus on olennaista.
...juu.. Vaan päättelin ehkä hätäisesti itse että ko. henkilö puhuisi vain lainasanoista. Agglutinoiva kuten muutkin termit itselle vieraita tähän saakka. Kiitos muuten täsmennyksistäsi..
henkilö, joka kirjoitti agg... kirjoitti:
...juu.. Vaan päättelin ehkä hätäisesti itse että ko. henkilö puhuisi vain lainasanoista. Agglutinoiva kuten muutkin termit itselle vieraita tähän saakka. Kiitos muuten täsmennyksistäsi..
"Vaan päättelin ehkä hätäisesti itse että ko. henkilö puhuisi vain lainasanoista."

Et toki päätellyt hätäisesti, mietin itsekin samaa, mutta se lainaamani katkelma johti sitten päätelmään, että kyse olisi sukulaisuusoletuksesta.

Kiitos itsellesi. Sanojen lainautumisesta voi kyllä puhua tässä yhteydessä joka tapauksessa. :)
sharyn kirjoitti:
Ketshuat asuvat Andeilla. En löydä mistään viitettä kanteleen kaltaiseen soittimeen; pan-huilut, rummut ja kitaran kaltainen soitin nimeltään charango ovat perinteiset soittimet.

Suomalaisia lähetyssaarnaajia on ketsuoiden parissa ollut, samaten Etelä-Amerikassa on suomalaisia siirtokuntia. Oletko varma, että kantele ei ole siirtynyt suomalaisten mukana - nimeä myöten?
kantelaa mistään,luin kyllä vuosia sitten erään yksityisen omista tutkimuksista jossa hän oli löytänyt useita vastaavuuksia:CUSZCO=KESKUS jne.mutta edes kaverin nimi ei enää tule mieleen.Eräs toinen tutkija,yksityinen hänkin,oli löytänyt viitisensataa yhdistettyä turkin-tsuvassin ja ketshuankielistä sanaa,huikea määrä siis mutta tietenkin tämä on täysin epävirallista ja monet varmaan kyseenalaistavat koko asian mahdottomana.Omissa tutkimuksissani olen oluut löytävinäni joitakin vastaavuuksia.Esim azteekkien sanassa CHAPULTEPES (heinäsirkan kukkula)loppuosa TEPES on turkissa kukkula ja suomessa pieni nyppylä on TÖPÄS tai TÖPPÄRÄ.Ketshua muuten muistuttaa ääntämykseltään jotenkin suomea kuten sanat PUNKU,KIPU,TAHUANTINSUJU jne.Ehkä pelkkää sattumaa ehkä X-HAPLO ryhmän vaikutusta,vaikea sanoa.
minäkään löydä kirjoitti:
kantelaa mistään,luin kyllä vuosia sitten erään yksityisen omista tutkimuksista jossa hän oli löytänyt useita vastaavuuksia:CUSZCO=KESKUS jne.mutta edes kaverin nimi ei enää tule mieleen.Eräs toinen tutkija,yksityinen hänkin,oli löytänyt viitisensataa yhdistettyä turkin-tsuvassin ja ketshuankielistä sanaa,huikea määrä siis mutta tietenkin tämä on täysin epävirallista ja monet varmaan kyseenalaistavat koko asian mahdottomana.Omissa tutkimuksissani olen oluut löytävinäni joitakin vastaavuuksia.Esim azteekkien sanassa CHAPULTEPES (heinäsirkan kukkula)loppuosa TEPES on turkissa kukkula ja suomessa pieni nyppylä on TÖPÄS tai TÖPPÄRÄ.Ketshua muuten muistuttaa ääntämykseltään jotenkin suomea kuten sanat PUNKU,KIPU,TAHUANTINSUJU jne.Ehkä pelkkää sattumaa ehkä X-HAPLO ryhmän vaikutusta,vaikea sanoa.
Tutkija on emeritusprofessori Panu Hakola, joka on esittänyt duraljan- ja suduraljan-teoriat. Tässä on linkki teorioiden kritiikkiin, johon kannattaa perehtyä:

http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/Hakola.html

Kirjoituksesta löytyy linkit kahteen Hakolan artikkeliin.
suduraljan kirjoitti:
Tutkija on emeritusprofessori Panu Hakola, joka on esittänyt duraljan- ja suduraljan-teoriat. Tässä on linkki teorioiden kritiikkiin, johon kannattaa perehtyä:

http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/Hakola.html

Kirjoituksesta löytyy linkit kahteen Hakolan artikkeliin.
oli todella hyvää, ja sama sopii muihinkin pelkästään samannäköisten sanojen perusteella tehtyihin päätelmiin.
sharyn kirjoitti:
oli todella hyvää, ja sama sopii muihinkin pelkästään samannäköisten sanojen perusteella tehtyihin päätelmiin.
Kuten kaikki sellainen kritiikki joka puolustaa aiheesta riippumatta ja tosiasioista piittaamatta kaikkia minun näkemyksiäni ja mielipiteitäni,eikö niin Sharyn?.
KRITIIKKIÄ kirjoitti:
Kuten kaikki sellainen kritiikki joka puolustaa aiheesta riippumatta ja tosiasioista piittaamatta kaikkia minun näkemyksiäni ja mielipiteitäni,eikö niin Sharyn?.
lue kielitiedettä!
+Lisää kommentti
Suomalaiset olivat jo Suomessa, kun hunnit riehuivat Unkarissa. Olemme unkarilaisten kielisukulaisia, mutta geenit tulevat osin Keski-Euroopasta ja osin olemme Euroopan vanhinta kantaa yhdessä saamien ja baskien kanssa; vaelsimme peräytyvän jäätikön mukana.
13 VASTAUSTA:
Mihin mahtaa perustua väitteesi että olisimme Euroopan vanhinta kansaa.Eivät suomalaiset mitään geneettisesti yhtenäistä porukkaa ole vaan tänne on tullut ihmisiä jokapuolelta Eurooppaa."Suomalaiset olivat jo Suomessa",joten tänne ei voinut mitenkään tulla hunneja,niinkö???
Miten ihmeessä tänne sitten tuli ruotsalaisia,venäläisiä,tanskalaisia ja saksalaisia ja piru ties ketä kaikkia,mutta ei hunneja???Miten tuollainen järjenjuoksu on käsitettävissä?Entäs sitten indoeurooppalaiset lainasanat,mistä ne tulivat jos tänne ei ollut mitään muuttoliikettä?Miksi täällä on jo kauan puhuttu RUOTSIA? ET KAI SINÄ NOIN TYHMÄ OLE?
niinkömeinaat kirjoitti:
Mihin mahtaa perustua väitteesi että olisimme Euroopan vanhinta kansaa.Eivät suomalaiset mitään geneettisesti yhtenäistä porukkaa ole vaan tänne on tullut ihmisiä jokapuolelta Eurooppaa."Suomalaiset olivat jo Suomessa",joten tänne ei voinut mitenkään tulla hunneja,niinkö???
Miten ihmeessä tänne sitten tuli ruotsalaisia,venäläisiä,tanskalaisia ja saksalaisia ja piru ties ketä kaikkia,mutta ei hunneja???Miten tuollainen järjenjuoksu on käsitettävissä?Entäs sitten indoeurooppalaiset lainasanat,mistä ne tulivat jos tänne ei ollut mitään muuttoliikettä?Miksi täällä on jo kauan puhuttu RUOTSIA? ET KAI SINÄ NOIN TYHMÄ OLE?
Tietenkin suomalaiset oat saaneet perimää muualtakin. Itsellänikin sattuu olemaan ruotsalainen isoäidin isä. Siitä huolimatta geenitutkimus on osoittanut, että suomalaisilla on melko yhtenäinen geeniperimä (mm. harvinaisia periytyviä tauteja), ja se on kotoisin jo kivikaudelta.

Kieli on suomalais-ugrilaista, mikä sekin on poikkeavaa Euroopassa.

Hunnien päätyminen tänne on enemmän kuin epätodennäköistä, koska hunnit kansana katosivat jo puolitoista tuhatta vuotta sitten ja silloinkin jossakin Itä-Euroopassa. Joku Suomessa nyt asuva voi olla jonkin hunnin kaukainen jälkeläinen, mutta kenen tahansa perimästä voi löytyä yksi yksilö jostakin kauempaa. Viime kädessä olemme kaikki samaa sukua, Afrikasta.

Ruotsin kieli johtuu siitä, että ruotsalaiset valloittivat maan noin 1150-luvulta lähtien. Lainasanat taas - ovatko sellaiset sanat kuin "googlata" johtuneet siitä, että meissä on amerikkalaisia geenejä?
sharyn kirjoitti:
Tietenkin suomalaiset oat saaneet perimää muualtakin. Itsellänikin sattuu olemaan ruotsalainen isoäidin isä. Siitä huolimatta geenitutkimus on osoittanut, että suomalaisilla on melko yhtenäinen geeniperimä (mm. harvinaisia periytyviä tauteja), ja se on kotoisin jo kivikaudelta.

Kieli on suomalais-ugrilaista, mikä sekin on poikkeavaa Euroopassa.

Hunnien päätyminen tänne on enemmän kuin epätodennäköistä, koska hunnit kansana katosivat jo puolitoista tuhatta vuotta sitten ja silloinkin jossakin Itä-Euroopassa. Joku Suomessa nyt asuva voi olla jonkin hunnin kaukainen jälkeläinen, mutta kenen tahansa perimästä voi löytyä yksi yksilö jostakin kauempaa. Viime kädessä olemme kaikki samaa sukua, Afrikasta.

Ruotsin kieli johtuu siitä, että ruotsalaiset valloittivat maan noin 1150-luvulta lähtien. Lainasanat taas - ovatko sellaiset sanat kuin "googlata" johtuneet siitä, että meissä on amerikkalaisia geenejä?
Niistä lainasanoista sen verran että niitä on paljon ja jos rupeaisin niitä tässä luettelemaan en muuta kerkeisi tekemään.Mutta mielenkiintoinen kysymys onkin kuka on lainannut keneltä?Esimerkiksi Englannin sana morse on periytynyt suomen mursusta.Ei liene epäilystäkään etteivätkö hunnit olleet valloittajakansaa.He valloittivat koko silloisen tunnetun EUROOPAN puolet AASIASTA ja vielä osan AFRIKKAA.Lainasanat kulkeutuvat yleensä siten että valloitetut kansat omaksuvat valloittajan tapoja ja kieltä.Suomalaisten jokseenkin omalaatuinen kyyristely on johtanut tilanteeseen että me olemme vähän helvetin vaatimattomia kaikissa meidän alkuperäämme koskevissa kysymyksissä.Se menee vähän tähän tyyliin:"Me ei olla oikein mitään,tämmösiä ugrilaisia vaan jostain volgan mutkasta" Nimenomaan tämä asennevamma on haitannut jo kauan tutkimuksia.On löydetty esimerkiksi mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä Sumerin ja Suomenkielten välillä mutta lupaavasti alkaneet tutkimukset piti lopettaa koska sotien jälkeen natseista johtuneet ROTUKYSYMYKSET olivat vielä erittäin arka aihe.Tällaisesta pitäisi vihdoin päästä eroon niin ehkä suomalaisten alkuperän arvoitukseen saataisiin vähän valoa.
ovat mielenkiintoisia kirjoitti:
Niistä lainasanoista sen verran että niitä on paljon ja jos rupeaisin niitä tässä luettelemaan en muuta kerkeisi tekemään.Mutta mielenkiintoinen kysymys onkin kuka on lainannut keneltä?Esimerkiksi Englannin sana morse on periytynyt suomen mursusta.Ei liene epäilystäkään etteivätkö hunnit olleet valloittajakansaa.He valloittivat koko silloisen tunnetun EUROOPAN puolet AASIASTA ja vielä osan AFRIKKAA.Lainasanat kulkeutuvat yleensä siten että valloitetut kansat omaksuvat valloittajan tapoja ja kieltä.Suomalaisten jokseenkin omalaatuinen kyyristely on johtanut tilanteeseen että me olemme vähän helvetin vaatimattomia kaikissa meidän alkuperäämme koskevissa kysymyksissä.Se menee vähän tähän tyyliin:"Me ei olla oikein mitään,tämmösiä ugrilaisia vaan jostain volgan mutkasta" Nimenomaan tämä asennevamma on haitannut jo kauan tutkimuksia.On löydetty esimerkiksi mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä Sumerin ja Suomenkielten välillä mutta lupaavasti alkaneet tutkimukset piti lopettaa koska sotien jälkeen natseista johtuneet ROTUKYSYMYKSET olivat vielä erittäin arka aihe.Tällaisesta pitäisi vihdoin päästä eroon niin ehkä suomalaisten alkuperän arvoitukseen saataisiin vähän valoa.
Asiasi on hyvä ja kannatettava! Suomalaisten kyyristely omasta historiastamme ja alkuperästämme pitää lopettaa ja aloittaa avoin keskustelu ja tutkimus, jota ei kahlitse niin Suomen ruotsalaiset, Ruotsi kuin Venäjäkään. Olenpa melko varma, että esille tulisi vaikka mitä mielenkiintoista Suomen sukujen alkukod(e)ista.
ovat mielenkiintoisia kirjoitti:
Niistä lainasanoista sen verran että niitä on paljon ja jos rupeaisin niitä tässä luettelemaan en muuta kerkeisi tekemään.Mutta mielenkiintoinen kysymys onkin kuka on lainannut keneltä?Esimerkiksi Englannin sana morse on periytynyt suomen mursusta.Ei liene epäilystäkään etteivätkö hunnit olleet valloittajakansaa.He valloittivat koko silloisen tunnetun EUROOPAN puolet AASIASTA ja vielä osan AFRIKKAA.Lainasanat kulkeutuvat yleensä siten että valloitetut kansat omaksuvat valloittajan tapoja ja kieltä.Suomalaisten jokseenkin omalaatuinen kyyristely on johtanut tilanteeseen että me olemme vähän helvetin vaatimattomia kaikissa meidän alkuperäämme koskevissa kysymyksissä.Se menee vähän tähän tyyliin:"Me ei olla oikein mitään,tämmösiä ugrilaisia vaan jostain volgan mutkasta" Nimenomaan tämä asennevamma on haitannut jo kauan tutkimuksia.On löydetty esimerkiksi mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä Sumerin ja Suomenkielten välillä mutta lupaavasti alkaneet tutkimukset piti lopettaa koska sotien jälkeen natseista johtuneet ROTUKYSYMYKSET olivat vielä erittäin arka aihe.Tällaisesta pitäisi vihdoin päästä eroon niin ehkä suomalaisten alkuperän arvoitukseen saataisiin vähän valoa.
eivät ikinä päätyneet Afrikkaan eivätkä valloittaneet kuin osan Eurooppaa ja senkin hyvin lyhyeksi ajaksi. Heidät lyötiin Katalaunisilla kentillä ja seuraavana vuonna Pohjois-Italiassa. Sitten he vetäytyivät. Hunnien voima oli ratsuväessä, ja he tarvitsivat aroja selviytyäkseen. Missä arohevoset eivät lisääntyneet, siellä eivät hunnitkaan.Lyhyelläkin sotaretkellä jokainen hunni tarvitsi noin kymmenen varahevosta, ja sekä hevoset että hunnien taistelutapa tarvitsivat laajaa aroa.

Kansantutkimuksissa on jo vuosisatoja sitten päästy eroon kuvitelmasta, että yksittäiset sanat merkitsisivät yhteyksiä. On tutkittava sanojen muodostumista. Etymologia on kiinnostava ala. Tiesitkö esimerkiksi, että monet suomenkielen tavallisista sanoista ovat peräisin venäjänkielestä, esimerkiksi "lusikka"?
sharyn kirjoitti:
eivät ikinä päätyneet Afrikkaan eivätkä valloittaneet kuin osan Eurooppaa ja senkin hyvin lyhyeksi ajaksi. Heidät lyötiin Katalaunisilla kentillä ja seuraavana vuonna Pohjois-Italiassa. Sitten he vetäytyivät. Hunnien voima oli ratsuväessä, ja he tarvitsivat aroja selviytyäkseen. Missä arohevoset eivät lisääntyneet, siellä eivät hunnitkaan.Lyhyelläkin sotaretkellä jokainen hunni tarvitsi noin kymmenen varahevosta, ja sekä hevoset että hunnien taistelutapa tarvitsivat laajaa aroa.

Kansantutkimuksissa on jo vuosisatoja sitten päästy eroon kuvitelmasta, että yksittäiset sanat merkitsisivät yhteyksiä. On tutkittava sanojen muodostumista. Etymologia on kiinnostava ala. Tiesitkö esimerkiksi, että monet suomenkielen tavallisista sanoista ovat peräisin venäjänkielestä, esimerkiksi "lusikka"?
muka peräisin venäjänkielestä?No ei todellakaan.Venäläisperäisiä lainasanoja on vähän.Paljon enemmän on germaani-ja muinaisitäpreussin sanoja.
sharyn kirjoitti:
eivät ikinä päätyneet Afrikkaan eivätkä valloittaneet kuin osan Eurooppaa ja senkin hyvin lyhyeksi ajaksi. Heidät lyötiin Katalaunisilla kentillä ja seuraavana vuonna Pohjois-Italiassa. Sitten he vetäytyivät. Hunnien voima oli ratsuväessä, ja he tarvitsivat aroja selviytyäkseen. Missä arohevoset eivät lisääntyneet, siellä eivät hunnitkaan.Lyhyelläkin sotaretkellä jokainen hunni tarvitsi noin kymmenen varahevosta, ja sekä hevoset että hunnien taistelutapa tarvitsivat laajaa aroa.

Kansantutkimuksissa on jo vuosisatoja sitten päästy eroon kuvitelmasta, että yksittäiset sanat merkitsisivät yhteyksiä. On tutkittava sanojen muodostumista. Etymologia on kiinnostava ala. Tiesitkö esimerkiksi, että monet suomenkielen tavallisista sanoista ovat peräisin venäjänkielestä, esimerkiksi "lusikka"?
>>Heidät lyötiin Katalaunisilla kentillä ja seuraavana vuonna Pohjois-Italiassa. Sitten he vetäytyivät.>> Aivan,olet tässä kohtaa oikeassa.Mutta minne he vetäytyivät?He lähtivät pohjoiseen koska se oli tuolloin ainoa suunta missä vielä oli tilaa.Ensin he olivat liittolaistensa Germaanien alueella ja sieltä joidenkin,ehkä jo germanisoituneiden(keksin uuden sanan,me hunnit olemme kekseliäitä)hunnien tie johti aina Fennojen maahan asti.Siksi osa meistä suomalaisista on hunnien jälkeläisiä.Muista Sharyn että historia on aina VOITTAJIEN kirjoittamaa ja sikäli siihen ei voi aina luottaa.Historiankirjoituksessa hunnit demonisoitiin ja heistä tehtiin PAHA jolla peloteltiin pikkulapsia.Totuus oli kuitenkin se että eivät hunnit sen pahempia tai raaempia olleet kuin muutkaan.
sharyn kirjoitti:
eivät ikinä päätyneet Afrikkaan eivätkä valloittaneet kuin osan Eurooppaa ja senkin hyvin lyhyeksi ajaksi. Heidät lyötiin Katalaunisilla kentillä ja seuraavana vuonna Pohjois-Italiassa. Sitten he vetäytyivät. Hunnien voima oli ratsuväessä, ja he tarvitsivat aroja selviytyäkseen. Missä arohevoset eivät lisääntyneet, siellä eivät hunnitkaan.Lyhyelläkin sotaretkellä jokainen hunni tarvitsi noin kymmenen varahevosta, ja sekä hevoset että hunnien taistelutapa tarvitsivat laajaa aroa.

Kansantutkimuksissa on jo vuosisatoja sitten päästy eroon kuvitelmasta, että yksittäiset sanat merkitsisivät yhteyksiä. On tutkittava sanojen muodostumista. Etymologia on kiinnostava ala. Tiesitkö esimerkiksi, että monet suomenkielen tavallisista sanoista ovat peräisin venäjänkielestä, esimerkiksi "lusikka"?
Eräässä vanhassa piirroksessa kuvataan ruotsalainen sotajoukko ja heitä vastassa on suomalaisia jotka kantavat lippua johon on kuvattu lohikäärme.Tämä antaa aiheen olettaa että suomessa oli jonkinlainen järjestäytynyt yhteiskunta jo kauan sitten.Mutta mistä mahtoi tulla tuo itäisten kansojen lohikäärmesymboli ja miksi suomenkielessä yleensä on sana lohikäärme tai louhikäärme?Miettikää sitä.
vielä vähän kirjoitti:
>>Heidät lyötiin Katalaunisilla kentillä ja seuraavana vuonna Pohjois-Italiassa. Sitten he vetäytyivät.>> Aivan,olet tässä kohtaa oikeassa.Mutta minne he vetäytyivät?He lähtivät pohjoiseen koska se oli tuolloin ainoa suunta missä vielä oli tilaa.Ensin he olivat liittolaistensa Germaanien alueella ja sieltä joidenkin,ehkä jo germanisoituneiden(keksin uuden sanan,me hunnit olemme kekseliäitä)hunnien tie johti aina Fennojen maahan asti.Siksi osa meistä suomalaisista on hunnien jälkeläisiä.Muista Sharyn että historia on aina VOITTAJIEN kirjoittamaa ja sikäli siihen ei voi aina luottaa.Historiankirjoituksessa hunnit demonisoitiin ja heistä tehtiin PAHA jolla peloteltiin pikkulapsia.Totuus oli kuitenkin se että eivät hunnit sen pahempia tai raaempia olleet kuin muutkaan.
Hunnit vetäytyivät takaisin Pannoniaan (silloine nimi UNkarille). Seuraavana vuonna Attila hyökkäsi Pohjois-Italiaan ja sai kuonoonsa. Sieltä he vetäytyivät takaisin aroilla, joilta olivat tulleetkin.

Hunnien kulttuuria eivät mitkään väitteet muuksi muuta; he olivat arojen paimentolais-ratsumiehiä ja aroilla pysyivät.

Ei heitä historiassa ole "demonisoitu".Samanlaisia kuin muutkin arosoturit (esim. mongolit). Eivät peseytyneet, tappoivat kaikki kaupunkilaiset ja niin edelleen.
sanat kirjoitti:
muka peräisin venäjänkielestä?No ei todellakaan.Venäläisperäisiä lainasanoja on vähän.Paljon enemmän on germaani-ja muinaisitäpreussin sanoja.
on tullut venäjästä. Ikkuna, kapakka, lusikka, pappi - no, lue itse täältä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_venäjän_kielestä_suomen_kieleen_lainatuista_sanoista
joskus suomalaisilla kirjoitti:
Eräässä vanhassa piirroksessa kuvataan ruotsalainen sotajoukko ja heitä vastassa on suomalaisia jotka kantavat lippua johon on kuvattu lohikäärme.Tämä antaa aiheen olettaa että suomessa oli jonkinlainen järjestäytynyt yhteiskunta jo kauan sitten.Mutta mistä mahtoi tulla tuo itäisten kansojen lohikäärmesymboli ja miksi suomenkielessä yleensä on sana lohikäärme tai louhikäärme?Miettikää sitä.
Olisko tuo sana Louhi / lohikäärme siltä ajalta kun mongolit valtasivat Eurooppaa. Pitivät hallussaan myös muinaisia suomalaisia kuningaskuntia (jos joku ottaa herneen nenään niin sanottakoon sitten vaikka yhteiskuntia) 1200-1300 luvuilla Novrogorodin ja Moskovan ruhtinaskuntien kanssa.

Mongoleilla ei tosin ollut paljoakaan mielenkiintoa tunkeutua karjalassa syvemmälle eikä myöskään nykyisen alueen puolelle. Sikäli kyllä ihme, sillä näkeehän hyvällä säällä Tallinnasta että vastarannalla on esim. Helsinki.

Olisko sitten ollut jotain vastavoimaa kuiteskin täällä Suamessa - hämäläiset ?. Mitä varten ovat esimerkiksi Porvoon linnanmäen raunioiden linnoitukset alunperin tehty ?

Arvelen että Vähä-Bjarmian (Kuolan niemimaa) ja Suur-Bjarmian (Permia) välillä olisi se yhteys, että esimerkiksi saamelaiset olisivat muinoin tulleet sieltäpäin ja että saamelaiset olisivat noiden Länsi-Siperian esi-isiensä jälkeläisiä.

Liekö itämainen kulttuuri sitten heidän mukanaan kulkeutunut jo ennen mongoleita ?

Kalevala eli karjalaisten heimojen runot kertovat Louhesta ja Pohjan akasta..
Ovatko Kalevalan ilkeät Louhi ja Pohjan akka Saamelaisia (Noidat jne.) ja Kveenejä (Pohjalaiset - Länsi-Pohja ja Itä-Pohja eli Ruotsin rannikko ja Suomen rannikko Pohjanlahdella).

Täytyy myös huomata että saamelaiset asuttivat Suomea etelästä pohjoiseen muinoin eikä vain pelkästään pohjois-Suomea, pohjois-Ruotsia, pohjois-Norjaa ja Kuolan niemimaata.

Kveenit puolestaan saattaisivat olla lähtöisin alunperin jopa ihan Brittein saarilta tullen molempia Itämeren puoliskoja ylös. Näitä sanoisin Itämeren suomalaisiksi.

En tiedä.. sanokaa viisaammat.
Kalevalaisten runojen tulkki - heh heh..
sharyn kirjoitti:
on tullut venäjästä. Ikkuna, kapakka, lusikka, pappi - no, lue itse täältä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_venäjän_kielestä_suomen_kieleen_lainatuista_sanoista
http://www.tiede.fi/arkisto/artikkeli.php?id=687&vl=2006
.....
Myös suomen kielessä on muistumia siitä, että iranilaisten ja suomalais-ugrilaisten kansojen asuma-alueet olivat aikanaan lähellä toisiaan.

Esimerkiksi suomen lukusana sata on iranilainen laina; nykypersiassa vastaava lukusana on sad. Toinen esimerkki kertoo varhaisen iranilaisteknologian ylivoimaisuudesta. Kun suomalainen tarttuu vasaraan, hän käyttelee työkalua, jonka nimi tunnetaan jo Iranin muinaiskielestä, avestasta. Siinä nuijaa tarkoittava sana oli vajra [vadžra]. Suomi on säilyttänyt alkumuodon paljon uskollisemmin kuin nykypersia, jossa sama sana on päätynyt muotoon gorz.

Paljon kansojen välisistä muinaisista suhteista kertoo myös suomen sana orja. Se on laina indoiranilaisista kielistä, joissa se esiintyi muodossa arya tai airya. Iranilaisille se tarkoitti miestä, meikäläistä, ja sillä nimityksellä kansa kutsui jäseniään. Suomalais-ugrilaisilla naapureilla sana siirtyi tarkoittamaan toisesta kansasta siepattuja, myytyjä tai vangiksi joutuneita ihmisiä, orjia.

Kun kansallissosialistinen rotuoppi 1900-luvun alkupuoliskolla alkoi puhua arjalaisista ja orjakansoista, sama sana päätyi suomessa eri muodoissaan tarkoittamaan päinvastaisia asioita. Pohjimmiltaan arjat ja orjat olivat siis samoja ihmisiä. Kansallissosialistiselle rotuopille Intian ja Iranin arjalaiset eivät tosin kelvanneet valituksi kansaksi, vaan ainoastaan germaanit, arjalaisen kansan pohjoinen sivuhaara.

Iranin valtion nimikin tulee tästä samasta sanasta. Keskipersiaksi Iran oli Êrân-šahr, arjalaisten valtakunta. Alkuosan taustalla on muinaispersian monikon genetiivi airyânâm eli arjalaisten.

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Pohja - Kveenit ? kirjoitti:
Olisko tuo sana Louhi / lohikäärme siltä ajalta kun mongolit valtasivat Eurooppaa. Pitivät hallussaan myös muinaisia suomalaisia kuningaskuntia (jos joku ottaa herneen nenään niin sanottakoon sitten vaikka yhteiskuntia) 1200-1300 luvuilla Novrogorodin ja Moskovan ruhtinaskuntien kanssa.

Mongoleilla ei tosin ollut paljoakaan mielenkiintoa tunkeutua karjalassa syvemmälle eikä myöskään nykyisen alueen puolelle. Sikäli kyllä ihme, sillä näkeehän hyvällä säällä Tallinnasta että vastarannalla on esim. Helsinki.

Olisko sitten ollut jotain vastavoimaa kuiteskin täällä Suamessa - hämäläiset ?. Mitä varten ovat esimerkiksi Porvoon linnanmäen raunioiden linnoitukset alunperin tehty ?

Arvelen että Vähä-Bjarmian (Kuolan niemimaa) ja Suur-Bjarmian (Permia) välillä olisi se yhteys, että esimerkiksi saamelaiset olisivat muinoin tulleet sieltäpäin ja että saamelaiset olisivat noiden Länsi-Siperian esi-isiensä jälkeläisiä.

Liekö itämainen kulttuuri sitten heidän mukanaan kulkeutunut jo ennen mongoleita ?

Kalevala eli karjalaisten heimojen runot kertovat Louhesta ja Pohjan akasta..
Ovatko Kalevalan ilkeät Louhi ja Pohjan akka Saamelaisia (Noidat jne.) ja Kveenejä (Pohjalaiset - Länsi-Pohja ja Itä-Pohja eli Ruotsin rannikko ja Suomen rannikko Pohjanlahdella).

Täytyy myös huomata että saamelaiset asuttivat Suomea etelästä pohjoiseen muinoin eikä vain pelkästään pohjois-Suomea, pohjois-Ruotsia, pohjois-Norjaa ja Kuolan niemimaata.

Kveenit puolestaan saattaisivat olla lähtöisin alunperin jopa ihan Brittein saarilta tullen molempia Itämeren puoliskoja ylös. Näitä sanoisin Itämeren suomalaisiksi.

En tiedä.. sanokaa viisaammat.
Kalevalaisten runojen tulkki - heh heh..
Kalavalassa ja muinais-skandinaavisessa runoudessa on paljonkin yhteistä,esim.PERISOKEA ELI HELLBLIND ja monet muut Kalevalan henkilöhahmot ja myös NÄKKI tunnettiin muissakin pohjoismaissa joten kysymyksessä on yhteinen TARINAPERINTÖ.Meillä ei suinkaan ole Kalevalaan mitään copyrightia vaikka näin yleisesti luullaan.Myös Virossa tunnetaan tarinat KALEVANPOJISTA (kalevpoeg)

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

+Lisää kommentti
Suomalaisilla ei ole geneettistä yhteyttä unkarilaisiin.
Ilmoita
Tällaista historiankirjoitusta et löydä mistään koulun oppikirjoista. Ja tämä siis varmaankin siitä syystä, että nuo ruotsinpellet valvoo, mitä saa julkaista ja mitä ei.

Jos luette vaikkapa ensin tekstin rauhassa ennenkuin täysin tyrmäätte sen. Tämän tekstin taustana on myös venäläistä historiankirjoitusta, joka kyllä mainitsee suomalaiset.

Ruotsalaisissa kirjoituksissa suomalaisia ei mainita. Tarkoituksena on ollut ylistää valloittajaa, ei kertoa heikommasta ja hävinneestä osapuolesta. Sellainen on yleensä vallottajien tapa tehdä historiankirjoitusta.

Ettäpä oikein Gootti ja jostain huitsin Iranista alkuaan. Se sellainenhan olisi aivan mahdotonta Kaarlenkin hyväksyä..

Siinä mielessä venäläiset eli Slaavien ja Mongolien jälkeläiset ovat kohdelleet meitä hyvin että sentäs mainitsevat meidät. Muutoin on suomalaiset kansat lähes täysin hävitetty.

Huomatkaa että Suomi- kansana pitää sisällään vanhoista suomalaisista kansoista vain Hämeen, Karjalaiset, Lappalaiset ja ehkä vielä joissain määrin myös Kveenit (Pohjalaiset?). Inkerit, Marit, Mordvat ja muut ovat häviämisen partaalla. (ks. esim. http://www.ugrimedia.de/ )

Oikein hävettää olla nöyrä, taistelutahdoton ja pelkurisuomalainen, sellainen jollaiseksi meitä on vuosituhansia historiankirjoituksissa kuvattu. Tosin nyt kunnostauduttiin sentäs viime sodissa edes vähän tuota Slaavilais-Mongoliterroria vastaan.

No jos ette tätä kirjoitusta usko, niin katsokaa nuo sivut (mielellään ennenkuin joku sensuuri vie teiltä mahdollisuuden lukea ne) :

http://kotisivu.dnainternet.fi/poeysti/capitals.htm#P��KAUPUNGIT

http://www.network54.com/Forum/171225/message/1140630091/Vanhoja karttoja jotka kertovat...

Internetistä löytyy monia vanhoja karttoja vaikkapa Googlettamalla, joista myös selviää entisten kansojen ja valtioiden rajat. Ei se maailma ole samana vuosituhansia pysynyt eikä tule varmasti pysymäänkään.

Muita kiinnostavia saitteja ovat (jotkin ehkä provosoivia ennemmin kuin tieteellisiä):

http://finnpro2000.netfirms.com/kainuunmaa.htm
http://alignment2012.com/fornjot.html
http://www.taivaansusi.net/historia/hopeanvalkeavesitie.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html
http://varanger.com/content.php?lang=fin&id=11
http://museumsnett.no/alias/HJEMMESIDE/vadsomuseet/kven/fi/?Kveenit_muuttavat_Pohjois-Norjaan
http://www.kolumbus.fi/rastas/suomsynt.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kuninkaat
http://maps.bpl.org/id/M8708/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sodat

rc74
6 VASTAUSTA:
"Oikein hävettää olla nöyrä, taistelutahdoton ja pelkurisuomalainen, sellainen jollaiseksi meitä on vuosituhansia historiankirjoituksissa kuvattu"

Jo 800-1250 -luvuilla Islantilaiset ja Britannian saarien saagat kertovat heidän esi-isien tulleen Suomesta. Saagat kertoo mm. Norjan saaneen nimensä Perämeren rannoilla asuneen kansan kainulaisten ja Suomen kuninkaan pojalta Norrilta. Muinaisen Kainuun ja Suomen kuninkaat luetellaan aikajärjestyksessä jne. Kirjoituksista käy selväksi että suomalaisuutta arvostettiin ja kertomukset ovat kaukana sinun kuvauksesta siitä mitä suomalaisista ajateltiin. Saaga tarkoittaa islanninkielessä historiaa eikä muuta vastinetta sanalle historia ole.
Ottar kirjoitti:
"Oikein hävettää olla nöyrä, taistelutahdoton ja pelkurisuomalainen, sellainen jollaiseksi meitä on vuosituhansia historiankirjoituksissa kuvattu"

Jo 800-1250 -luvuilla Islantilaiset ja Britannian saarien saagat kertovat heidän esi-isien tulleen Suomesta. Saagat kertoo mm. Norjan saaneen nimensä Perämeren rannoilla asuneen kansan kainulaisten ja Suomen kuninkaan pojalta Norrilta. Muinaisen Kainuun ja Suomen kuninkaat luetellaan aikajärjestyksessä jne. Kirjoituksista käy selväksi että suomalaisuutta arvostettiin ja kertomukset ovat kaukana sinun kuvauksesta siitä mitä suomalaisista ajateltiin. Saaga tarkoittaa islanninkielessä historiaa eikä muuta vastinetta sanalle historia ole.
... mitä sanot suom. kuninkaista. Nuo suomalaiset olivat Kveenejä. Tekstissä, joka sinun piti huolella lukea kerrotaan myös niistä.

Noi ajat olivat joskus muinoin ennenkuin Eurooppaan tulivat keltit, Gootit, Slaavit ja turkkilaiset kansat. Joskus asutimme Brittein saaret, alankomaiden, Saksan, Tanskan, Ruotsin, Norjan, Puolan, Latvian, Liettuan, Eestin, Suomen ja Venäjän alueet eli paremmin havainnoituna koko Itämeren ympäristön, Brittein saaret ja Euroopan pohjoisalueet. Tästä on todisteita paljon argeologisten löytöjen samankaltaisuudesta ja esim. Ruotsista löytyneen kivikasan nimestä Kivik joka tarkoittaa siis Kivikkoa. Myös kieligeneneettisesti yhtäläisyyksiä vielä löytyy ympäri Itämerta. Valitettavasti ystävällinen Venäjä toteuttaa vuosituhantista tavoitettaan hävittää Kalevan pojat kuten muslimit yrittävät hävittää juutalaiset.

Sen jälkeen, kun kansainvaellus idästä alkoi, olemme olleet vain muiden - lähinnä Goottien eli Viikinkien, Slaavi-mongoli-turkkilaisten eli venäläisten heittopussina.

Tästä kertoo tuo sivusto, jos edes viitsit lukea. Siellä myös kerrotaan, mitkä kansat ovat suomalaisia kansoja Suomessa asuvien suomalaisten kanssa. Oletko koskaan ollut tietoinen esim. Liiviläisistä ? Tai Merjalaisista ?
Ottar kirjoitti:
"Oikein hävettää olla nöyrä, taistelutahdoton ja pelkurisuomalainen, sellainen jollaiseksi meitä on vuosituhansia historiankirjoituksissa kuvattu"

Jo 800-1250 -luvuilla Islantilaiset ja Britannian saarien saagat kertovat heidän esi-isien tulleen Suomesta. Saagat kertoo mm. Norjan saaneen nimensä Perämeren rannoilla asuneen kansan kainulaisten ja Suomen kuninkaan pojalta Norrilta. Muinaisen Kainuun ja Suomen kuninkaat luetellaan aikajärjestyksessä jne. Kirjoituksista käy selväksi että suomalaisuutta arvostettiin ja kertomukset ovat kaukana sinun kuvauksesta siitä mitä suomalaisista ajateltiin. Saaga tarkoittaa islanninkielessä historiaa eikä muuta vastinetta sanalle historia ole.
Meidan historiaa on vähätelty miehittäjän eli Ruotsin toimesta jo niin kauan, että asiaan pitää saada korjaus. Ei "sivistys" ole välttämättä tullut tänne lännestä, vaan täällä on osattu vaikka mitä ennen Ruotsin valtaa. Juuri nuo sagat ovat yksi esimerkki; ei ne kaikki satua voi olla! Suomen ruotsalaisten valta esim. Suomen yliopistoissa estää todellisen Suomen historian esiintuomisen.
Jussi_b kirjoitti:
Meidan historiaa on vähätelty miehittäjän eli Ruotsin toimesta jo niin kauan, että asiaan pitää saada korjaus. Ei "sivistys" ole välttämättä tullut tänne lännestä, vaan täällä on osattu vaikka mitä ennen Ruotsin valtaa. Juuri nuo sagat ovat yksi esimerkki; ei ne kaikki satua voi olla! Suomen ruotsalaisten valta esim. Suomen yliopistoissa estää todellisen Suomen historian esiintuomisen.
Oheisessa linkissä kartta, josta näkyy ainakin kolme esirautakauden suomalaista kuningaskuntaa.
Pohjoisin ehkä Kvenland, josta Norja saanut kuninkaansa!
Keskimmäinen on Häme ja etelässä Varsinais-Suomi eli sen ajan Suomi.
Kartasta valitettavasti puuttuvat Viron ja Karjalan "suomalaiset" kuningaskunnat.

http://194.165.231.32/hemma/pramqvist/hogom.html
kuningaskuntia kirjoitti:
Oheisessa linkissä kartta, josta näkyy ainakin kolme esirautakauden suomalaista kuningaskuntaa.
Pohjoisin ehkä Kvenland, josta Norja saanut kuninkaansa!
Keskimmäinen on Häme ja etelässä Varsinais-Suomi eli sen ajan Suomi.
Kartasta valitettavasti puuttuvat Viron ja Karjalan "suomalaiset" kuningaskunnat.

http://194.165.231.32/hemma/pramqvist/hogom.html
Katsokaa kartassa on heimo Finni. Okei.. todennäköisesti tarkoittaapi Saamelaista.. mutta silti.. http://www.euratlas.com/time/nw0400.htm

toisenlainen kartta tämä taasen...
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd_1911/shepherd-c-045.jpg
kyllä minä tuon tiedän... kirjoitti:
... mitä sanot suom. kuninkaista. Nuo suomalaiset olivat Kveenejä. Tekstissä, joka sinun piti huolella lukea kerrotaan myös niistä.

Noi ajat olivat joskus muinoin ennenkuin Eurooppaan tulivat keltit, Gootit, Slaavit ja turkkilaiset kansat. Joskus asutimme Brittein saaret, alankomaiden, Saksan, Tanskan, Ruotsin, Norjan, Puolan, Latvian, Liettuan, Eestin, Suomen ja Venäjän alueet eli paremmin havainnoituna koko Itämeren ympäristön, Brittein saaret ja Euroopan pohjoisalueet. Tästä on todisteita paljon argeologisten löytöjen samankaltaisuudesta ja esim. Ruotsista löytyneen kivikasan nimestä Kivik joka tarkoittaa siis Kivikkoa. Myös kieligeneneettisesti yhtäläisyyksiä vielä löytyy ympäri Itämerta. Valitettavasti ystävällinen Venäjä toteuttaa vuosituhantista tavoitettaan hävittää Kalevan pojat kuten muslimit yrittävät hävittää juutalaiset.

Sen jälkeen, kun kansainvaellus idästä alkoi, olemme olleet vain muiden - lähinnä Goottien eli Viikinkien, Slaavi-mongoli-turkkilaisten eli venäläisten heittopussina.

Tästä kertoo tuo sivusto, jos edes viitsit lukea. Siellä myös kerrotaan, mitkä kansat ovat suomalaisia kansoja Suomessa asuvien suomalaisten kanssa. Oletko koskaan ollut tietoinen esim. Liiviläisistä ? Tai Merjalaisista ?
juutalaiset?
ristiretkien tolkuttomana aikana koko sen ajan "kristikunta" hyökkäsi- 1087- vuodesta lähtien muslimeita ja juutalaisia vastaan, ja lähi-idän juutalaiset liittyivät kalifi saladinin joukkoihin.
vasta -1930- luvulla, kairon suur-imaamin liityttyä hitlerin kannattajiin,( hän oli toisen maailmans. aikana saksan vieraana berliinissä,)muslimit, (ei kaikki,) radikalisoituivat .
nämä kalevan pojat, ja tämä kalevala; lönroth kirjoitti kaikkiaan 7 kalevalan käsikirjoitusta, kun piti keksiä suomeenkin muodissa olleen "kansalliseepoksen, muinaisista urotöistä.
kun hän ei s. mitään tolkkua niistä runoista, joita oli kerännyt , hän hermostui , ja kirjoittaa sutaisi romaanin, joka on heikosti salattu versio homeroksen "iliaasta,"
kirjan nimi löytyi kaukaa, mutta oli yliopistomiehelle tuttu; intialaiset "veda" kirjoitukset ; siellä on "kalavada" nim. filosofia, " kali tuhoaa ajan". nimi on niin paljon puhuva, ettei asiassa liene epäselvyyttä.
jokainen voi tutustua kalev. käsikirjoituksiin kansallismuseossa.
joten kannattaa suht. varauksella näihin kaleva- juttujen kanssa.
+Lisää kommentti
Monissa lähteissä väitetään ettei tiedetä mitä kieltä Hunnit puhuivat. Täyttä pötyä, Hunnit puhuivat Suomalaista (tarkalleen ottaen Merjalaista) kieltä.

Unkarilaiset Ödön Schütz & Csaba Detre "löysivät" jo 70-luvulla Armenian kansallisesta kirjatosta ikivanhoja , 500-luvulle meneviä Hunnin kielisiä tekstejä. Mikä vielä ihmeellisempää olivat nuo tekstit käännetty muinaiselle armenian kielelle!

Samanlaisia tekstejä löytyi lisää Iranin valtiollisesta kirjastosta. Nämä tekstit olivat myös kaksikielisiä ja ne olivat peräisin suunnilleen vuodelta 500.

Tärkeimmiksi nousivat Codex Isphahan sekä Codex Cretensis, molempia säilytetään nykyään Iranissa vaikka molemmat ovat armenian kielisiä.

Teksteistä löytyy noin 400 hunnin kielistä sanaa ja muutama lausekin. Ohessa joitakin esimerkkejä (viite 1).

Hunni(500ad) Unkari(2007ad) Suomi(2007ad)

Kezi Keez Käsi
Szirti Sziv Sydän
Veri Ver Veri
Vezi Vez Vesi
Vijos Ijos Jousi
Kala Kal Kala
Kutha Kutya Koira

Lopetan vertailun tarkoituksella koiraan. Koira nimittäin on sangen on uusi nimitys koiralle. Alunperinhän se tarkoittaa urospuolista eläintä (so. koiras). Alkuperäinen nimitys koiralle on kutja.

Niin jos et vielä halua uskoa että Hunnit oli Suomalaisia niin googlaa piruuttasi sana Hunnish ja katso mitä google ehdottaa.....
3 VASTAUSTA:
Samaa alkuperää olevissa sanoissa suomen takavokaalin edellä olevaa "k":ta vastaa unkarissa "h". Esimerkiksi muodon "kal" sijaan listassa tulisi siten olla "hal". Entä sitten tuo "kutya"?
hal unkariksi kirjoitti:
Samaa alkuperää olevissa sanoissa suomen takavokaalin edellä olevaa "k":ta vastaa unkarissa "h". Esimerkiksi muodon "kal" sijaan listassa tulisi siten olla "hal". Entä sitten tuo "kutya"?
Eri kielissä H ja K vaihtelevat vaikka olisi kysymys samasta sanasta.Tuo esimerkkisana KALA on hyvin vanha ja yhteinen muinaispohjoismainen.Sen alkumuoto oli KHWALA josta siis myöhemmin kehittyi sekä suomen KALA että VALAS ja eng.WHALE on samaa perua.Kun sanomme VALASKALA on kysymys aivan samasta ilmiöstä kuin sanoessamme JOULUJUHLA,jossa alkumuoto on muinaisgermaanin JEHWLA josta siis on kehittynyt sekä sanat JOULU että JUHLA.
hal unkariksi kirjoitti:
Samaa alkuperää olevissa sanoissa suomen takavokaalin edellä olevaa "k":ta vastaa unkarissa "h". Esimerkiksi muodon "kal" sijaan listassa tulisi siten olla "hal". Entä sitten tuo "kutya"?
Siksi eläimestä puhuttaessa piti välttää käyttämästä sen OIKEAA nimeä.Kaikista eläimistä puhuttaessa käytettiin peitenimiä.Ne olivat joskus hauskoja ja yllättäviäkin.Esim.ruotsissa orava on EKORRE,siis TAMMITEERI.Käärme saattoi olla MÄKIHAUKI tai MATO,hevonen KAMPURAJALKA ja karhulla oli monta eri nimeä koska se oli voimakas eläin sen taikavoimakin oli suuri.Myös nykyään käytettävä KARHU on peitenimi.KOIRA on myös peitenimi koira=koiras.
+Lisää kommentti
Kyllä,Hunneilla ja Suomalaisilla on vahva yhteys.

Numerot 1 - 10 :

Hunni(500ad) Suomi(2007ad) Unkari(2007ad)
Idzi Yksi Egy
Kelty Kaksi Kettö
Khormu Kolme Harom
Njidsy Neljä Negy
Huty Viisi Öt
Hotu Kuusi Hat*
Jetis Seitsemän Het
Lonksoj Kahdeksan Nyolc
Kluntis Yhdeksän Ontöllov
Tis Kymmenen Tiz
Tishenizdi Yksitoista Tizenegy

*Hat tarkoittaa unkariksi numeroa 6 ja kuusi-puuta
4 VASTAUSTA:
Tämä yhteys käy; hunnit majailivat suunnilleen nykyisen Unkarin alueella. Hunnit ja suomalaiset - ei. Armeniaksi käännettyä hunnia? Hiukan oudolta tuntuu.
sharyn kirjoitti:
Tämä yhteys käy; hunnit majailivat suunnilleen nykyisen Unkarin alueella. Hunnit ja suomalaiset - ei. Armeniaksi käännettyä hunnia? Hiukan oudolta tuntuu.
SARYNI kirjoitti:
äläkä huuda. Armenialainen historioitsija on maininnut hunnit (kuten muutamat muutkin), mutta hunnien kielestä ei näytä olevan jälkiä. Tässä on lähteitä, joiden pohjalta voimme keskustella, jos lakkaat huutamasta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hunnic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Huns
sharyn kirjoitti:
äläkä huuda. Armenialainen historioitsija on maininnut hunnit (kuten muutamat muutkin), mutta hunnien kielestä ei näytä olevan jälkiä. Tässä on lähteitä, joiden pohjalta voimme keskustella, jos lakkaat huutamasta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hunnic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Huns
Itsekö kirjoitit nuo ? Hyvät on lähteet sulla...
+Lisää kommentti
sanat merkitse suoraa jälkeläisyyttä. Yhteiset sanat eivät kerro muuta kuin että sanat ovat peräisin jostain yhteisestä lähteestä menneisyydessä. On asuttu vaikkapa naapureina ja sitten kuljettu omia teitä kuka minnekin.

Sinänsä on ihan mahdollista että hunnien mukana on kulkenut myös muita aroilla asuneita kansoja, esim. suomalais-ugrilaisia. Takaisin aroilleen he kuitenkin palasivat jos hengissä ylipäätään selvisivät. Eivät kuivilla aukeilla aroilla elämään tottuneet paimentolaiset olisi pärjänneet Suomen umpimetsässä ja järvillä. Kansainvaellusaikana ja jo kauan ennen sitä Suomi oli jo asuttu.
1 VASTAUS:
ja elää melko paljon ihmisiä joiden suonissa virtaa hunnien veri.On täysin mahdollista että hunnit olivat alunperinkin suomalais-ugrilaisia.Geenitutkimus on nykyään melko pitkällä ja siitä voidaan päätellä että suomalaiset ovat joskus liikkuneet hyvin laajalla alueella pitkin Aasiaa ja Eurooppaa.Miten muuten on selitettävissä että kaikilla eurooppalaisilla on suomalisia geenejä? Ei mitenkään.Suomalaisten geenit viittaavat keskieurooppaan.Kielessämme on kolmasosa indoeurooppalaisia lainasanoja,yksi kolmannes ugrilaista ja loput tuntematonta kieltä,ja tämä tuntematon kieli jota tähän mennessä ei ole osattu yhdistää mihinkään oli hunnien kieli.
+Lisää kommentti
tykkään siitä. Pieni propleemi vain. Suomi oli asuttu jo silloin kun Hunnit vielä hiippailivat Unkarin pustalla.

Keitä täällä siis siihen aikaan asui, venäläisiäkö?
2 VASTAUSTA:
ei tämä pelkästään minun teoriani ole,vaan monet muutkin ovat päätyneet samaan tulokseen.Ei se Suomen asutus mielestäni isokaan propleemi ole.Kyllähän sinä tiedät hyvin että myös Amerikka oli asuttu ennenkuin valkoihoiset sinne muuttivat.Näistähän löytyisi esimerkkejä vaikka kuinka paljon,mutta niitä ei kannata luetella enempää.
"Suomalaiset olivat jo Suomessa",joten tänne ei voinut mitenkään tulla hunneja,niinkö???
Miten ihmeessä tänne sitten tuli ruotsalaisia,venäläisiä,tanskalaisia ja saksalaisia ja piru ties ketä kaikkia,mutta ei hunneja???Melko ihmeellistä kyllä.
+Lisää kommentti

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmoita
Oliks tosissas. Me Suomalaisetko Germaanista väkeä. Kuule asia on nyt sillä tavalla. Että sä voit olla vaikka perusta. Mutta mä Suomalaisena tiedän mistä me ollaan tultu. Se on tuolta Viron suunnasta, mutta kesti vaan talsia monta miessukupolvea ennenkuin saavuttiin tänne Pohjolaan joka olikin meille tarkoitettu. Vittuun Saamelaiset meidän asuinsijoiltamme. Ja niinhän siinä kävikin yhdessä hujauksessa ne lähti vetään ja pakeni Pohjan Akan sijoille ja siellä ne on vieläki. Ai että mistä kaukaa sitä on sitten tultu. No tiedäks ton saatanan ison kiviröykkiön tossa Bosniassa. Siinä kohtaa meidän Heimovanhimmat sano että vasemmalla kädellä, huomaatte ton vuorenkokoisen pyramidin.
Siinä oli itku naisilla lähellä kun harmaaparrat
ilmoitti että se on avaruudesta tulleiden asukkaiden rakentama kolosseumi. Mitähän porukka lienee heräs heti mielenkiinto. Ja nyt on vihdoin se aika jolloin tuohonkin saadan vastaus.
Taidanpa kirjoitaa kirjan jos toisenkin. Mutta tiedä että siinä vaiheessa oltiin jo kuljettu alkukodosta about kolme mies-sukupolvea. Eli matkaa oli taitettu aina körttiläisten vihaamalta
natsien symboolilla varustetusta paikasta nimeltä
SAMPO(kaiken onnellisuuden lähde) Ootkos sää ny
onnellinen.
1 VASTAUS:
Mielikuvitus voisi riittää mutta siihen tarvitaan muutakin.Sinulla ei vaan tuo tietopuoli riitä,pitää lukea enemmän ja ottaa selvää asioista.Tiesitkö muuten että hakaristi oli Suomen ilmavoimien tunnus kauan ennen natseja?Et tiennyt etkä taida tietää miten hakaristi on Suomeen tullut,mutta minä tiedän ja siinä juuri on meidän kahden ero.Sinä et tiedä suomalaisten alkuperästä yhtään mitään mutta minä olen sitä mieltä että Suomen nimi voisi yhtähyvin olla HUNLAND.
+Lisää kommentti
Hunnit olivat ratsastajakansaa. Sellaiset elivät etelän aroilla. Hevonen ei ole hyvä liikkumisväline Suomen metsissä. Miksi hitossa ne olisivat hevosineen etelän ruohoaroilta tänne pohjoisen jäisiin metsiin lähteneet?????

Eipä myöskään historia tunne hunnien hevoslaumoineen Pohjolaan vaeltaneen. Sinänsä olisin ihan mielelläni hunnien jälkeläinen mutta valitettavasti olen vain tavallinen metsäsuomalainen.
1 VASTAUS:
Tänne olleet alunperin tulossa.Niiden talous perustui täysin hevosten kasvatukseen ja ne hakivat uusia laitumia suurille hevoslaumoilleen.Siksi ne siirtyvät Eurooppaan.Ihmisillä on yleensä väärä käsitys kansanvaelluksista,niitähän ei aina tehty pelkästä valloitushalusta eikä suinkaan niin että koko kansa siirtyi kertaheitolla uusille alueille.Muuttoliike oli myös vähin erin tapahtuvaa,perhekunnittain tai suku kerrallaan.Kun Hunni-imperiumi sortui liian laajaksi levinneenä se kävi mahdottomaksi hallita ja Hunnit hajaantuivat kutakuinkin ympäri Eurooppaa osa lähti pohjoiseen.Hunnit muuttivat kulttuurinsa enemmän liittolaisiaan germaaneja muistuttavaksi,luopuivat hevoslaumoistaan(paitsi Unkarin pustalla missä vielä oli laidunmaata)He omaksuivat germaaneilta maanviljelystaidon mistä tuleekin paljon germaanisia lainasanoja suomenkieleen.Hunnit olivat alunperinkin suomalais-ugrilainen kansa ja asiaa tutkittuani olen tullut siihen tulokseen että he olivat läheistä sukua tsuvasseille(suomensukuinen turkkilais-tataarilainen kansa)Myös kreikkalaiset tunsivat kansan jota he kutsuivat nimeltä"valkoiset hunnit>unnoi leukoi"Nämä valkoiset hunnit toivat pienen palan kreikkalaista kulttuuria tullessaan mutta siitä myöhemmin lisää koska se on jo pitempi tarina.
+Lisää kommentti
Lisäksi kun oikein perussuomalaiseen tapaan vedetään peruskänni niin silloin ollaan HUNNINGOLLA.
Ilmoita
Nykyään tiedetään geenitutkimusten, arkeologisten löytöjen ja paikannimien perusteella että tuhansia vuosia sitten ennen indoeurooppalaisten tuloa Eurooppaan suomalais-ugrilaiset kansoittivat suurinta osaa Euroopasta ja Uraaleistakin itään, Siperiaan asti. Emme todellakaan ole hunnien jälkeläisiä vaan 80%-85% indoeurooppalaisista, balteista ja slaaveista ovat suomalais-ugrilaisten jälkeläisiä. Tämä teoria on vuosikymmeniin parhaimmin perustettu ja saa jatkuvast enemmän kannatusta tiedemiehien keskuudessa.

Niin, ja Suomi (ja Kainuu) oli mahtava kuningaskunta ennen vuotta 1249 joka oli myös koko Pohjolan perusta muille kuningaskunnille. Eli turha alkaa väittämään mitään paskaa että olisimme hunnien jälkeläisiä.
1 VASTAUS:
ja totuudenmukaisin teoria pitkiin aikoihin.Lue koko ketju,paljon asiaa.
+Lisää kommentti
vaan ollaan eräänlainen keräilyerä. Mitä muualla jäi ylijäämää. Voihan joukossa olla jokunen hunnikin.
1 VASTAUS:
Ei ole kovin helppoa sanoa kuka tai mikä kansa polveutui mistäkin (geenien peristeella volidaan suunta ja prosenttivaikutus arvata).

Se on tieteellisesti yksimielinen käsitys, että kansat ja geenit sekoittuivat tuossa "uudessa" euroopassa l. jääkauden jälkeen alkaen 12000 ekr. MUTTA kieli ja kulttuuri säilyi to9isilla paremmin kuin toisilla ja sehän on kansan yksi tunnusmerkki, riippumastta asuinalueesta.

No suomalais-ugrilaiset kansoittivat todella laajaa aluetta nyk. euroopan puol. venäjällä ja siitä länteen. Siellä on vieläkin pari miljoonaa todennettua jälkeläistä: marit, hansit jne.

Samasta paikasta (laajoilta aroilta) jääkauden aikaan (kun Suomea ei siis ollut = jään alla) ovat kotoisin unkarilaiset ja myäs hunnit. Sikäli olemme hunnien sukua, mutta että polveutuisimme suoraan ei ole mitenkään selvää. Kielisuku voi yhtä hyvin olla sieltä lähtöisin (tietenkin ja luonnnollisesti). Tämä siis 10 000 ekr.

Miätä tapahtui, kun jää pakeni ja oli enää pieni lämpäre Pohjois-Ruotsin päällä 8000 ekr?
Suomalais-ugrilaiset kansat (ja kielet) liikuivat länteen jään reunan mukana ja asuttivat kuivaa maata, mikä oli aroa (hunneille sopivaa;-). Metsästivät peutoja, hirviä ja mammutteja. MUTTA Suomi oli suureksi osaksi veden alla (Yoldianmeri ja myöh Ancylusjärvi). Joten siellä sitä kuljettiin nyk ranska-saksa-puola-viro-valkovenjä ja sieltä pohjoiseen maisemissa = koko pohjoiseurooppa oli ugrilaisten metsästysmaata. Kukaan ei tiedä oliko hunneja sen enempää kuin lappalaisia tai unkarilaisia etnisesti (tai suomalaisia). Ehkä ne olivat samasta "kantaäidistä" näin yksinkertaistettuna.

Sitten tuli indoeurooppalainen hapatus 6000 ekr vähä-aasiasta ja toi maanviljelyksen. Osa porukasta muutti pohjoisemmaksi (lappalaiset ensin ja sitten itämerensuomalaiset perässä). Samalla Ugrilaset jakaantuivat ja etelämmäksi jäi ne marit, ostjagit ja muut. Koilliseen menivät unkarilaiset ja itään hunnit ja muut, jotka sekoittuivat enemmän kirgiisietnisiin jne. Meidän esi-isät taas sekottuivat läntisiin geeneihin eri refrengeissä Euroopassa (kun kulmänä aikana mentiin evakkoon etelään). Osa Iberiassa, osa Balkanilla ja osa Ukrainan mailla.

Kielisuku säilyi ja osa geeneistä, myös hunnien kanssa yheiset säilyivät, mutta erkanivat myöhemmän sekoituksen myötä. Samoin kävi kielen kanssa; migraatioita on jäljellä, mutta kielikin muuttu, kun joutuu kosketukseen toisen kielen kanssa. Tapahtuu myös kielenvaihtoa tai lingua frangaa (välityskieltä) käytettäessä alkup kieli muuttuu. Näinhän käy nytkin suomenkielessö ( englantilaista välitys-vaikutusta). Aiemmin kävi niin viron ja saksan ja myöhemmin venäjän vaikutuksesta (vielä aiemmin germaanit ja turkit jne). Samoin marit ja muut nyk kielet ovat muuttuneet venäjän suuntaan.

Hunnien kieli ja sukulaisuus on paennut geenien kanssa meistä kauemnmas, muttas samaa popppooota ollaan, muttei suoraan perillisia!
+Lisää kommentti
Tuota samaa tarinaa kerrottiin meilläkin."Amerikan serkku" kuulemma kehui olleensa Hunnien sukua, kun kysyttiin sukunimen alkuperää...
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Me suomalaiset olemme

Suoraan alenevassa polvessa.Miksi tästä ei juurikaan puhuta silloin kun pohditaan suomalaisten alkuperää on ainakin minusta hyvin outoa.Johtuneeko siitä että hunnit yleensä mielletään verenhimoisiksi barbaareiksi joten olisi jotenkin mukavampaa ajatella että olemme tulleet Volgan mutkasta tai jostain muualta.Hunnien kautta olemme myöskin unkarilaisten sukulaiskansaa.Unkarissa Attila on erittäin suosittu etunimi vieläkin.Suomessa on lukuisia hunneihin viittaavia sukunimiä jotka ovat todella vanhoja ja periytyvät aina kansainvaelluksen ajoilta asti.Esimerkkinä voidaan mainita sellaiset nimet kuin: HYNYNEN,HYNNINEN,HYNNÄ,HUNNAKKO jne.Nämä nimet ovat muinaisgermaanien antamia ja tarkoittavat nimenomaan hunnia.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta