kansion sisällön listaaminen ASP:lla

Olen ostanut asp -sivutilaa ja tahtoisin nyt listata kansiossa olevat kuvatiedostot. Kuinka osoitan tiedostoon. Ratkaisu olisi:

Dim myFSO, myFolderO
Set myFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set myFolderO = _
("C:\tähän absoluuttinen osoite")

For Each fileItem In myFolderO.Files
Response.Write("" & fileItem.Name)
Next
Set myFolderO = nothing
Set myFSO = nothing

Valitettavasti en käytä omaa iis palvelinta, joten polku pitäisi saada suhteelliseksi? Mikä ratkaisuksi?
Ilmoita


Ongelma ratkesi, eli vastaus on mappath.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

kansion sisällön listaaminen ASP:lla

Olen ostanut asp -sivutilaa ja tahtoisin nyt listata kansiossa olevat kuvatiedostot. Kuinka osoitan tiedostoon. Ratkaisu olisi:

Dim myFSO, myFolderO
Set myFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set myFolderO = _
("C:\tähän absoluuttinen osoite")

For Each fileItem In myFolderO.Files
Response.Write("" & fileItem.Name)
Next
Set myFolderO = nothing
Set myFSO = nothing

Valitettavasti en käytä omaa iis palvelinta, joten polku pitäisi saada suhteelliseksi? Mikä ratkaisuksi?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta