Nykyisen aborttilain historiaa

1/3

Sydänakka on useaan otteeseen toitottanut, että meidän aborttilakia tuntemattomien palstalaisten pitäisi tutustua siihen, miten uutta eli nykyistä aborttilakia perusteltiin, koska sieltä käy ilmi, että sosiaalisiin syihin ei lueta psykologista tekijää eli naisen omaa halua eli sosiaaliset syyt ovat aina ulkoisia, ympäristöön liittyviä tekijöitä.

Sydänakka: "Suosittelen tutustumista nykyisen aborttilakimme historiaan ja perusteisiin.

Sydänakka: "nykyisestä laista ja sen säätämisen historiaa ja perusteita tutkiessaan saa varsin selkeän tiedon siitä, millainen (yhä voimassa oleva) laki ja millaisin perustein ja tavoittein meille säädettiin. Kannattaa tutustua, jos ei ymmärrä aborttilakimme sisältöä. "

Suomessahan ei ole vapaa aborttilaki siten kuin muissa pohjoismaissa eli että abortin saisi ilmoitusluonteisesti, vaan täytyy löytyä jokin lakiin kirjattu edellytys, kuten lääketieteellinen, sosiaalinen, ikään liityvä jne. Hakijan täytyy siis pystyä perustelemaan aborttipyyntönsä tai 'haluttomuutensa saada lapsi' silloin, kun sellainen halu on kyseessä. Hallinnollisena päättäjänä lääkäri antaa päätöksensä sen perusteella onko kyseessä "huomattava rasitus elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen" naiselle itselleen hänen elämässään. Lääkäri ei siis saa tehdä päätöstä oman arvomaailmansa pohjalta tyyliin: "Jokaiselta meistä löytyy velkaa, opiskelua ja muita taloudellisia ongelmia".
********************''

Selvä pyy, minäpä noudatin sydänakan kehotusta ja löysin mainion pro gradu -tutkielman.

Tuija Hietikon tekemä Lapsenmurharikokset valtiopäiväkeskustelussa Suomessa 1907-1970,
Suomen hitorian pro gradu -tutkielma vuodelta 2003.

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00208.pdf

Luku 4.2 sivulta 74 alkaen löytyykin meitä kiinnostavaa tietoa asiasta.

Uutta lakiahan alettiin pohtia, koska huomattiiin, että 50-luvun laki on eriarvoinen ja liian tiukka ja laittomia sikiönlähdetyksiä tehtiin huomattava määrä.

Laitan muutaman lainauksen:

s. 80

"Komitea otti huomioon keskeyttämisperusteita harkitessaan laittomien sikiönlähdetysten suuren määrän, raskauden keskeytyksiä koskevien asenteiden muutoksen entistä vapaamielisimmiksi, naisen valinnanvapauden voimakkaan painottamisen ja lääketieteen piirissä tapahtuneen uudelleen asennoitumisen lääkäreiden korostaessa yhä enemmän sosiaalisia ja PSYKOLOGISIA tekijöitä keskeyttämispäätöksissä.

Raskauden keskeyttämisen vapauttaminen kokonaan olisi auttanut vähentämään laittomien sikiönlähdetysten määrää. Sen puolesta puhuivat myös naisen valinnanvapauden korostaminen ja ei-toivottujen lasten keskimääräsitä heikompi asema ja siitä seuraavat vaikeudet. Komitea vastusti silti vapaata aborttia SIKSI, ETTÄ SE JOHTAISI EHKÄISYVÄLINEIDEN KÄYTÖN VÄHENT'ÄMISEEN. (Huom. ei siis siksi, että haluttaisiin suojella alkioita ja sikiöitä tai että naisen oma halu olisi katsottu epäolennaiseksi.)

Raskauden keskeytys oli terveydelle vaarallisempi sekä valtiolle kalliimpi keskeytyskeino kuin ehkäisyvälineet. Vapaa raskauden keskeyttäminen tarjoaisi myös entistä enemmän mahdollisuuksia naista kohtaan harjoitetulle painostukselle.

Aborttilakikomitea pääätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä prusteina keskeytykselle. (Jota oli korostettu vanhassa mietinnössä 50-luvun lakia pohdittaessa.)

Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."


Kannattaa lukea myös eriävän mielipiteen jättäneen Klaus Mäkelän perustelut kuten myös luku 4.2.4 Vuoden 1970 lain seuraukset

158

1964

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • eli siis

   " Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

   >> sosiaaliset JA psykologiset näkökohdat.. ei siis 'TAI', koska se päänsisältö (psykologiset) ei yksinään riitä :)

   "Komitea vastusti silti vapaata aborttia SIKSI, ETTÄ SE JOHTAISI EHKÄISYVÄLINEIDEN KÄYTÖN VÄHENT'ÄMISEEN. (Huom. ei siis siksi, että haluttaisiin suojella alkioita ja sikiöitä tai että naisen oma halu olisi katsottu epäolennaiseksi.)

   Raskauden keskeytys oli terveydelle vaarallisempi sekä valtiolle kalliimpi keskeytyskeino kuin ehkäisyvälineet. Vapaa raskauden keskeyttäminen tarjoaisi myös entistä enemmän mahdollisuuksia naista kohtaan harjoitetulle painostukselle."

   Siis siksi että steriiliabortit tuli yhteiskunnalle halvemmaksi kuin puoskarointi. Ei siis säädetty minkään naisen mielivalta-"oikeuksien", "tasa-arvon" ym. takia. Lopullinen päätöshän on lääkärillä, ei naisen pään sisällä/haluamisissa.
   Nykylaki on muuten sitten kuitenkin epäonnistunut, koska n.40% hakijoista myöntää ettei mitään ehkäisyä käytetty..!

   • 1/3

    ">> sosiaaliset JA psykologiset näkökohdat.. ei siis 'TAI', koska se päänsisältö (psykologiset) ei yksinään riitä :)"

    Tuo oli aborttilakikomitean mietinnöstä, ei lakitekstistä.

    "Siis siksi että steriiliabortit tuli yhteiskunnalle halvemmaksi kuin puoskarointi. Ei siis säädetty minkään naisen mielivalta-"oikeuksien", "tasa-arvon" ym. takia. Lopullinen päätöshän on lääkärillä, ei naisen pään sisällä/haluamisissa.
    Nykylaki on muuten sitten kuitenkin epäonnistunut, koska n.40% hakijoista myöntää ettei mitään ehkäisyä käytetty..! "

    Suosittelen, että luet vaikka sen gradun.


  • 1/3

   tai ole seuranneet aiempaa keskustelua. Tässä tarkoitetaan lainkohtaa 1 § Raskaus voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen naisen pyynnöstä keskeyttää:

   2) kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus;

   .. josta käytetään ilmaisua abortti sosiaalisella perusteella, josta mm. sydänakka puhuu yleiskielessä yleisellä nimellä sosiaalisten syiden aborttina siten, että hänen tulkintansa mukaan abortin saa vain oikeilla sosiaalisilla syillä, joita ovat todellisina, ei tekosyinä, käytetyt naisen ulkoiseen ympäristöön liittyvät tekijät. Naisen omalla halulla/läsityksellä/kokemuksella ei ole merkitystä muuten kuin kokea sosiaaliset, ulkoiset tekijät sellaisena rasitteena, että niistä johtuvista syistä lapsen pitäminen olisi hänele huomattava rasitus. Pelkkä naisen oma käsitys omassa elämässään siitä, miksi ei halua lasta (jostain syystä, esim. psykologisesta syystä), ei voi olla huomattava rasitus sellaisenaan sydänakan lain tulkinnan mukaan.

   Sydänakka varmaan korjaa, jos olen ymmärtänyt jonkun kohdan väärin. Voit vaikkapa kopioida väärän kohdan ja muokata sen vastaamaan käsitystäsi, jos olen tulkinnut sinua väärin.

   • 1977

    ..sillä 1970-luvulla luotu aborttilakihan muutti vain sen sosiaaliset syyt kohdan, muutoinhan abortin sai jo aemman lain perusteella.

    Eli kopioimassasi tekstissäsi siis oli todellakin varmasti juuri ne perustelut miksi sosiaaliset syyt tultiin hyväksymään.

    Eli juurikin kuten sanot, merkitystä tuntui olevan myös naisen psyykksillä syillä, vaikkakin sydänakka kertoilee paljon sitä,e ttä psyykkiset syythän ovat täysin erikseen...

    Koskaan aiemmin itsekään ole kuullut ihmisestä, joka pitää ihmisen fyysisyyden, sosiaalisuuden ja psyykksiyyden niin visusti erillään. Me muut koemme ihmisen varmasti enemmän kokonaisuutena, jossa kaikki nuo ihmisen osa-alueet vaikuttaa tiukasti ja jatkuvasti toisiinsa. Psyyke voi paremmin kun kroppa on kunnossa, sosiaalisuus saa ihmisen huolehtimaan kropastaan, psyykkisesti vakaiden ihmisten sosiaaliset suhteetkin ovat vakaampia...

    Yksi vastsutaja muuten kertoi täällä myös, että sosiaalisilla syillä ei ole mitään tekemistä naisen pään sisuksen kanssa... Tätähän sydänakka ajaa myös takaa: Sosiaaliset syyt ovat vain ympäristön asioita, ei suinkaan mitään ihmisen itsensä kokemia paineita tavoitteita jne... Ja minunkin oamt sosiaaliset syyni,e ihän ne olleet sosiaalisia syitä, sillä en kärsinyt esimerkiksi rahapulasta, vaikka sosiaaliset apineeni olivat pärjätä taloudellisesti paremmin sillä hetkellä kun alspen teen. Mä niinkuin ihmisen kanssa työskentelevänä, en osaa nähdä soiaalisuutta minään muuna kuin ihmisen sisäisenä asiana. Ok, joku kuoli, se on ympäristössä tapahtuva asia, johon toinen ihminen ei voi vaikuttaa. Mutta se miten se kuolema kosketti sitä toista ihmistä, se on sen ihmisen päänsisäistä toimintaa... "Oho, pankki meni nurin. " "Paskan väliä, ei liikuttanut minua ollenkaan, ei ole tiliä siellä". Hups joku toinen teki itsemurhan saman ulkoisen asian takian takia, sitä taisi liikuttaa...


  • katosi sydänakka?

   Sydänakka katosi kuin pieru Saharaan? :)

  • the sydänakka

   ..psykiatriset syyt ovat (yhä edelleen) asia erikseen!

   Ja sitten niihin väitteisiinne siitä, että jokaisella naisella olisi oikeus aborttiin juuri niillä hänellä olevilla syillään ja/tai pelkän ei-haluamisensa perusteella:


   AB 1 26. kohta sisältää päätöskohdan, jossa todetaan, että lainmukaiset edellytykset raskauden keskeyttämiseen----

   - ovat olemassa hakijan esittämillä perusteilla.

   - ovat muutoin olemassa hakijan esittämillä perusteilla, mutta raskaus on kestänyt yli 12 0 mutta enintään 20 0 rvk (12 1 — 20 0 rvk)

   - eivät ole olemassa hakijan esittämillä perusteilla.

   -> eli naisen subjektiivinen kokemus ei ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lainmukaisia edellytyksiä raskauden keskeyttämiseen ei ole olemassa naisen kertomilla perusteilla, vaan edellytykset olisivat subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee loppuun saakka, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään.

   http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf
   __________


   "Jos lääkärin harkinnan mukaan edellytysten olemassaolo ei näytä riittävän selvältä hakijan itsensä esittämien tai lääkärin tiedossa muutoin olevien seikkojen perusteella, hakijaa voidaan pyytää hankkimaan sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai näitä vastaavalta henkilöltä lausunto hakijan ja hänen perheensä elämänoloista (AB 2)."

   -> eli naisen subjektiivinen kokemus ei ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lääkäri katsoo, että lainmukaisten edellytysten olemassaolo ei ole riittävän selvä, vaan edellytykset olisivat subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee jatkuvasti, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään

   http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf

   ________________________


   "Uusi, liberaali aborttilaki säädettiin Suomessa vuonna 1970 ilman merkittävää naisten
   järjestäytymistä. Uutta lakia ei myöskään perusteltu naisten oikeuksilla, eikä sitä toisaalta
   myöskään vastustettu lapsenmurhana. Uusi ja edelleen voimassa oleva aborttilaki ei myöskään
   ollut vapaan abortin laki, joskin siinä otettiin laajasti huomioon sellaisia sosiaalisia ja
   taloudellisia perusteita, jotka olivat useiden laittomien aborttien taustalla. Suomessa abortista
   tehtiin ennen muuta lääketieteellinen kysymys, päätösvalta abortista jäi viime kädessä
   lääkäreille ja aborttilain muuttamisen syyt olivat etupäässä kansanterveydelliset."


   "Toisin kuin muiden Länsi-Euroopan maiden aborttikamppailuja, suomalaista keskustelua ei
   leimannut naisen ja sikiön oikeuksien ristiriita. Sikiön kuolema ei ollut moraalisen
   tuomitsemisen perusta ja toisaalta naisten oikeuksista puhuttiin vähän. Tasaarvoasiain
   neuvottelukunnan pääsihteeri Leila Räsänen kirjoitti vuonna 1984, että aborttilain muutosta
   perusteltiin Suomessa alueellisella ja taloudellisella tasaarvolla,
   ei naisten oikeuksilla, vaikka esimerkiksi Yhdistys 9 piti tätä pääargumenttinaan."

   http://www.helsinki.fi/~taavetti/paperikori/kuuluuoikeuksiin.pdf
   ________________________


   "Suomessa lupa myönnetään muita Pohjoismaita kireämmin, ja aborttia anovalla pitää olla aina jokin sosiaalinen, ikään perustuva tai lääketieteellinen perustelu päätökselleen, Heino sanoo."


   http://www.ts.fi/arkisto/haku.aspx?ts=1,0,0,0:0:597913,0
   ____________________________


   Suomessa naisen oma tahto, eli se, että ei halua lasta, ei riitä syyksi aborttiin."

   "Suomen aborttilainsäädännössä on haluttu turvata äitien terveyden kautta väestön terveys. Naisten valinnat eivät ole olleet niin keskeisiä."

   "Koska naisen oma tahto ei voi olla Suomessa abortin saamisen peruste, joidenkin naisten näkökulmasta lääkärikohtaamisissa pitää osata myös valehdella."


   http://www.tulva.fi/index.php?k=15650


   ____________________________   "Laki ei kuitenkaan mahdollista sosiaalisia raskaudenkeskeyttämisperusteita määrittelevälle säännökselle tulkintaa, jonka mukaan laillisten raskauden keskeyttämistä koskevien edellytysten täyttymiseen riittää, että odotettavan lapsen äiti kokee raskauden ei-toivotuksi. Näin ollen voimassaolevan oikeuden mukaan sosiaalisiin syihin perustuvaa raskauden keskeyttämistä koskevan lupapäätöksen sisältö ei voi määräytyä yksinomaan luvan hakijan tahdon mukaiseksi."


   http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=8562

   • the sydänakka

    ..lisäyksin ja hieman tarkennettuna:


    Päätövalta siirtyi käytännössä naiselle -> lääkärit joutuivat liian vaikeaan asemaan ja Vuorjokikin kertoo oppineensa sen, että mikäli nainen on vakaasti päättänyt saada abortin, ei mikään maallinen mahti voi häntä estää toteuttamasta pyrkimystään (esimerkkitapauksessaankin nainen hankki syyt, joita ei alunperin ollut :D ), ja että koska lääkintöhallituksen kannalta näytti olevan helpompaa antaa teettää _turhia abortteja_ kuin joutua syytetyksi synnyttämään pakottamisesta ja päätös oli täten useimmiten myönteinen, jolloin abortin suorittaminen siirtyi viikoilla eteenpäin, alkoi hänkin antamaan myönteisiä päätöksiä tilanteissa, joissa oli _täysin_ eri mieltä hakijan kanssa abortin tarpeellisuudesta, VAIKKA hänen lainmukainen velvollisuutensa olisi ollut nimenomaan esittää oma käsityksensä asiasta ja tehdä sen mukainen päätös! ->    -> AB 1 26. kohta sisältää päätöskohdan, jossa todetaan, että lainmukaiset edellytykset raskauden keskeyttämiseen----

    - ovat olemassa hakijan esittämillä perusteilla.

    - ovat muutoin olemassa hakijan esittämillä perusteilla, mutta raskaus on kestänyt yli 12 0 mutta enintään 20 0 rvk (12 1 — 20 0 rvk)

    - eivät ole olemassa hakijan esittämillä perusteilla.


    -> eli kaikki naisella olevat syyt eivät ole aborttiin oikeuttavia, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lainmukaisia edellytyksiä raskauden keskeyttämiseen ei ole olemassa naisen kertomilla perusteilla, vaan edellytykset olisivat naisella olevista syistä/subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee loppuun saakka, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään.

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf
    __________


    "Jos lääkärin harkinnan mukaan edellytysten olemassaolo ei näytä riittävän selvältä hakijan itsensä esittämien tai lääkärin tiedossa muutoin olevien seikkojen perusteella, hakijaa voidaan pyytää hankkimaan sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai näitä vastaavalta henkilöltä lausunto hakijan ja hänen perheensä elämänoloista (AB 2)."

    -> eli kaikki naisella olevat syyt eivät ole aborttiin oikeuttavia, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lääkäri katsoo, että lainmukaisten edellytysten olemassaolo ei ole riittävän selvä, vaan edellytykset olisivat naisella olevista syistä/subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee jatkuvasti, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf

    ________________________


    "Uusi, liberaali aborttilaki säädettiin Suomessa vuonna 1970 ilman merkittävää naisten
    järjestäytymistä. Uutta lakia ei myöskään perusteltu naisten oikeuksilla, eikä sitä toisaalta
    myöskään vastustettu lapsenmurhana. Uusi ja edelleen voimassa oleva aborttilaki ei myöskään
    ollut vapaan abortin laki, joskin siinä otettiin laajasti huomioon sellaisia sosiaalisia ja
    taloudellisia perusteita, jotka olivat useiden laittomien aborttien taustalla. Suomessa abortista
    tehtiin ennen muuta lääketieteellinen kysymys, päätösvalta abortista jäi viime kädessä
    lääkäreille ja aborttilain muuttamisen syyt olivat etupäässä kansanterveydelliset."


    "Toisin kuin muiden Länsi-Euroopan maiden aborttikamppailuja, suomalaista keskustelua ei
    leimannut naisen ja sikiön oikeuksien ristiriita. Sikiön kuolema ei ollut moraalisen
    tuomitsemisen perusta ja toisaalta naisten oikeuksista puhuttiin vähän. Tasaarvoasiain
    neuvottelukunnan pääsihteeri Leila Räsänen kirjoitti vuonna 1984, että aborttilain muutosta
    perusteltiin Suomessa alueellisella ja taloudellisella tasaarvolla,
    ei naisten oikeuksilla, vaikka esimerkiksi Yhdistys 9 piti tätä pääargumenttinaan."

    http://www.helsinki.fi/~taavetti/paperikori/kuuluuoikeuksiin.pdf
    ________________________


    "Suomessa lupa myönnetään muita Pohjoismaita kireämmin, ja aborttia anovalla pitää olla aina jokin sosiaalinen, ikään perustuva tai lääketieteellinen perustelu päätökselleen, Heino sanoo."


    http://www.ts.fi/arkisto/haku.aspx?ts=1,0,0,0:0:597913,0
    ____________________________


    Suomessa naisen oma tahto, eli se, että ei halua lasta, ei riitä syyksi aborttiin."

    "Suomen aborttilainsäädännössä on haluttu turvata äitien terveyden kautta väestön terveys. Naisten valinnat eivät ole olleet niin keskeisiä."

    "Koska naisen oma tahto ei voi olla Suomessa abortin saamisen peruste, joidenkin naisten näkökulmasta lääkärikohtaamisissa pitää osata myös valehdella."


    http://www.tulva.fi/index.php?k=15650


    ____________________________    "Laki ei kuitenkaan mahdollista sosiaalisia raskaudenkeskeyttämisperusteita määrittelevälle säännökselle tulkintaa, jonka mukaan laillisten raskauden keskeyttämistä koskevien edellytysten täyttymiseen riittää, että odotettavan lapsen äiti kokee raskauden ei-toivotuksi. Näin ollen voimassaolevan oikeuden mukaan sosiaalisiin syihin perustuvaa raskauden keskeyttämistä koskevan lupapäätöksen sisältö ei voi määräytyä yksinomaan luvan hakijan tahdon mukaiseksi."


    http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=8562


   • olla pikkuisen...

    "Kuten sanottu ja sanottu psykiatriset syyt ovat (yhä edelleen) asia erikseen!"

    Kuten näet tuosta aborttilakikomitean mietinnöstä, siellä puhutaan psykologisista ja sosiaalisista tekijöistä, ei mistään psykiatrisista syistä. Psykiatriset syyt kuuluvat terveysperusteeseen. Joten älä taas vie asiaa sivuraiteille.

    "Ja sitten niihin väitteisiinne siitä, että jokaisella naisella olisi oikeus aborttiin juuri niillä hänellä olevilla syillään ja/tai pelkän ei-haluamisensa perusteella:"

    Sinulla taitaa olla vakavia häiriöitä luetun ymmärtämisessä. Luepa uudelleen ihan sana kerrallaan, mitä tässä väitetään ja mitä ei.


   • mietintö
    the sydänakka kirjoitti:

    ..lisäyksin ja hieman tarkennettuna:


    Päätövalta siirtyi käytännössä naiselle -> lääkärit joutuivat liian vaikeaan asemaan ja Vuorjokikin kertoo oppineensa sen, että mikäli nainen on vakaasti päättänyt saada abortin, ei mikään maallinen mahti voi häntä estää toteuttamasta pyrkimystään (esimerkkitapauksessaankin nainen hankki syyt, joita ei alunperin ollut :D ), ja että koska lääkintöhallituksen kannalta näytti olevan helpompaa antaa teettää _turhia abortteja_ kuin joutua syytetyksi synnyttämään pakottamisesta ja päätös oli täten useimmiten myönteinen, jolloin abortin suorittaminen siirtyi viikoilla eteenpäin, alkoi hänkin antamaan myönteisiä päätöksiä tilanteissa, joissa oli _täysin_ eri mieltä hakijan kanssa abortin tarpeellisuudesta, VAIKKA hänen lainmukainen velvollisuutensa olisi ollut nimenomaan esittää oma käsityksensä asiasta ja tehdä sen mukainen päätös! ->    -> AB 1 26. kohta sisältää päätöskohdan, jossa todetaan, että lainmukaiset edellytykset raskauden keskeyttämiseen----

    - ovat olemassa hakijan esittämillä perusteilla.

    - ovat muutoin olemassa hakijan esittämillä perusteilla, mutta raskaus on kestänyt yli 12 0 mutta enintään 20 0 rvk (12 1 — 20 0 rvk)

    - eivät ole olemassa hakijan esittämillä perusteilla.


    -> eli kaikki naisella olevat syyt eivät ole aborttiin oikeuttavia, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lainmukaisia edellytyksiä raskauden keskeyttämiseen ei ole olemassa naisen kertomilla perusteilla, vaan edellytykset olisivat naisella olevista syistä/subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee loppuun saakka, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään.

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf
    __________


    "Jos lääkärin harkinnan mukaan edellytysten olemassaolo ei näytä riittävän selvältä hakijan itsensä esittämien tai lääkärin tiedossa muutoin olevien seikkojen perusteella, hakijaa voidaan pyytää hankkimaan sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai näitä vastaavalta henkilöltä lausunto hakijan ja hänen perheensä elämänoloista (AB 2)."

    -> eli kaikki naisella olevat syyt eivät ole aborttiin oikeuttavia, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lääkäri katsoo, että lainmukaisten edellytysten olemassaolo ei ole riittävän selvä, vaan edellytykset olisivat naisella olevista syistä/subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee jatkuvasti, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf

    ________________________


    "Uusi, liberaali aborttilaki säädettiin Suomessa vuonna 1970 ilman merkittävää naisten
    järjestäytymistä. Uutta lakia ei myöskään perusteltu naisten oikeuksilla, eikä sitä toisaalta
    myöskään vastustettu lapsenmurhana. Uusi ja edelleen voimassa oleva aborttilaki ei myöskään
    ollut vapaan abortin laki, joskin siinä otettiin laajasti huomioon sellaisia sosiaalisia ja
    taloudellisia perusteita, jotka olivat useiden laittomien aborttien taustalla. Suomessa abortista
    tehtiin ennen muuta lääketieteellinen kysymys, päätösvalta abortista jäi viime kädessä
    lääkäreille ja aborttilain muuttamisen syyt olivat etupäässä kansanterveydelliset."


    "Toisin kuin muiden Länsi-Euroopan maiden aborttikamppailuja, suomalaista keskustelua ei
    leimannut naisen ja sikiön oikeuksien ristiriita. Sikiön kuolema ei ollut moraalisen
    tuomitsemisen perusta ja toisaalta naisten oikeuksista puhuttiin vähän. Tasaarvoasiain
    neuvottelukunnan pääsihteeri Leila Räsänen kirjoitti vuonna 1984, että aborttilain muutosta
    perusteltiin Suomessa alueellisella ja taloudellisella tasaarvolla,
    ei naisten oikeuksilla, vaikka esimerkiksi Yhdistys 9 piti tätä pääargumenttinaan."

    http://www.helsinki.fi/~taavetti/paperikori/kuuluuoikeuksiin.pdf
    ________________________


    "Suomessa lupa myönnetään muita Pohjoismaita kireämmin, ja aborttia anovalla pitää olla aina jokin sosiaalinen, ikään perustuva tai lääketieteellinen perustelu päätökselleen, Heino sanoo."


    http://www.ts.fi/arkisto/haku.aspx?ts=1,0,0,0:0:597913,0
    ____________________________


    Suomessa naisen oma tahto, eli se, että ei halua lasta, ei riitä syyksi aborttiin."

    "Suomen aborttilainsäädännössä on haluttu turvata äitien terveyden kautta väestön terveys. Naisten valinnat eivät ole olleet niin keskeisiä."

    "Koska naisen oma tahto ei voi olla Suomessa abortin saamisen peruste, joidenkin naisten näkökulmasta lääkärikohtaamisissa pitää osata myös valehdella."


    http://www.tulva.fi/index.php?k=15650


    ____________________________    "Laki ei kuitenkaan mahdollista sosiaalisia raskaudenkeskeyttämisperusteita määrittelevälle säännökselle tulkintaa, jonka mukaan laillisten raskauden keskeyttämistä koskevien edellytysten täyttymiseen riittää, että odotettavan lapsen äiti kokee raskauden ei-toivotuksi. Näin ollen voimassaolevan oikeuden mukaan sosiaalisiin syihin perustuvaa raskauden keskeyttämistä koskevan lupapäätöksen sisältö ei voi määräytyä yksinomaan luvan hakijan tahdon mukaiseksi."


    http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=8562

    ei tue aiempiakaan höpinöitäsi millään tavalla.

    Ja kuten kaikki jo tässä vaiheessa tiedämme, naisella ei ole ilmoitusluonteinen oikeus aborttiin, vaan hän joutuu perustelemaan sen huomattavan rasituksen, jonka perusteella päätös tehdään. Edelleen.


   • the sydänakka
    olla pikkuisen... kirjoitti:

    "Kuten sanottu ja sanottu psykiatriset syyt ovat (yhä edelleen) asia erikseen!"

    Kuten näet tuosta aborttilakikomitean mietinnöstä, siellä puhutaan psykologisista ja sosiaalisista tekijöistä, ei mistään psykiatrisista syistä. Psykiatriset syyt kuuluvat terveysperusteeseen. Joten älä taas vie asiaa sivuraiteille.

    "Ja sitten niihin väitteisiinne siitä, että jokaisella naisella olisi oikeus aborttiin juuri niillä hänellä olevilla syillään ja/tai pelkän ei-haluamisensa perusteella:"

    Sinulla taitaa olla vakavia häiriöitä luetun ymmärtämisessä. Luepa uudelleen ihan sana kerrallaan, mitä tässä väitetään ja mitä ei.

    ..jo vihdoin, että sen abortin saa ilman sellaisia naisen/hänen perheensä sosiaalisessa elämäntilanteessa olevia tekijöitä, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi huomattava rasitus/mikäli ei todeta jotakin psykiatrista syytä!

    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    ”Klaus Mäkelä kritisoi eriävässä mielipiteessään komitean kielteistä suhtautumista vapaaseen raskauden keskeyttämiseen.”


   • häh?!
    the sydänakka kirjoitti:

    ..jo vihdoin, että sen abortin saa ilman sellaisia naisen/hänen perheensä sosiaalisessa elämäntilanteessa olevia tekijöitä, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi huomattava rasitus/mikäli ei todeta jotakin psykiatrista syytä!

    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    ”Klaus Mäkelä kritisoi eriävässä mielipiteessään komitean kielteistä suhtautumista vapaaseen raskauden keskeyttämiseen.”

    "..jo vihdoin, että sen abortin saa ilman sellaisia naisen/hänen perheensä sosiaalisessa elämäntilanteessa olevia tekijöitä, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi huomattava rasitus/mikäli ei todeta jotakin psykiatrista syytä!"

    Mitä ihmettä nyt taas yrität laittaa suuhuni? Abortin saa nimenomaan aina, kun lapsen saamisesta aiheutuu naiselle huomattava rasitus elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Ja kuten aborttilakikomitean mietinnöstä huomaamme, siellä havaittiin tarve psykologissosiaaliseen perusteeseen.

    Jo Vuorjoella on esimerkki tälläisestä tapauksesta, kun nainen saa abortin, koska "lapsia ei ole, eikä tule", koska kummatkaan eivät lasta halua tai ole koskaan halunneet. Vuorokihan on sinun nimeämäsi todistaja, jolla on "31 vuoden kokemus ja asiantuntijuus" tai jotain tälläistähän olet toistanut viesti viestin jälkeen.


   • the sydänakka
    häh?! kirjoitti:

    "..jo vihdoin, että sen abortin saa ilman sellaisia naisen/hänen perheensä sosiaalisessa elämäntilanteessa olevia tekijöitä, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi huomattava rasitus/mikäli ei todeta jotakin psykiatrista syytä!"

    Mitä ihmettä nyt taas yrität laittaa suuhuni? Abortin saa nimenomaan aina, kun lapsen saamisesta aiheutuu naiselle huomattava rasitus elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Ja kuten aborttilakikomitean mietinnöstä huomaamme, siellä havaittiin tarve psykologissosiaaliseen perusteeseen.

    Jo Vuorjoella on esimerkki tälläisestä tapauksesta, kun nainen saa abortin, koska "lapsia ei ole, eikä tule", koska kummatkaan eivät lasta halua tai ole koskaan halunneet. Vuorokihan on sinun nimeämäsi todistaja, jolla on "31 vuoden kokemus ja asiantuntijuus" tai jotain tälläistähän olet toistanut viesti viestin jälkeen.

    ..totesi ihan omana mielipiteenään, että naisen päätöstä on kunnioitettava, ei sanonut, että se riittäisi sinne hakemukseen syyksi (osoita meille Vuorjoen tekstillä, jos väität, että toisin on, eli osoita, että riitti myös viralliseksi perusteeksi) -> Vuorjokihan kertoi muutenkin alkaneensa antamaan myönteisiä päätöksiä tilanteissa, joissa oli _täysin_ eri mieltä hakijan kanssa abortin tarpeellisuudesta, ja joissa hänen lainmukainen tehtävänsä olisi siis juurikin ollut esittää se oma käsityksensä ja antaa se kielteinen päätös..!

    Ja muuhun asiaasi:


    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40339979


    Jatketaan keskustelua sitten paremmalla ajalla. :)


   • nyt..
    the sydänakka kirjoitti:

    ..totesi ihan omana mielipiteenään, että naisen päätöstä on kunnioitettava, ei sanonut, että se riittäisi sinne hakemukseen syyksi (osoita meille Vuorjoen tekstillä, jos väität, että toisin on, eli osoita, että riitti myös viralliseksi perusteeksi) -> Vuorjokihan kertoi muutenkin alkaneensa antamaan myönteisiä päätöksiä tilanteissa, joissa oli _täysin_ eri mieltä hakijan kanssa abortin tarpeellisuudesta, ja joissa hänen lainmukainen tehtävänsä olisi siis juurikin ollut esittää se oma käsityksensä ja antaa se kielteinen päätös..!

    Ja muuhun asiaasi:


    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40339979


    Jatketaan keskustelua sitten paremmalla ajalla. :)

    se sivunumero, missä hän toteaa, että antaa lainvastaisia päätöksiä.


   • ystävällisesti
    the sydänakka kirjoitti:

    ..lisäyksin ja hieman tarkennettuna:


    Päätövalta siirtyi käytännössä naiselle -> lääkärit joutuivat liian vaikeaan asemaan ja Vuorjokikin kertoo oppineensa sen, että mikäli nainen on vakaasti päättänyt saada abortin, ei mikään maallinen mahti voi häntä estää toteuttamasta pyrkimystään (esimerkkitapauksessaankin nainen hankki syyt, joita ei alunperin ollut :D ), ja että koska lääkintöhallituksen kannalta näytti olevan helpompaa antaa teettää _turhia abortteja_ kuin joutua syytetyksi synnyttämään pakottamisesta ja päätös oli täten useimmiten myönteinen, jolloin abortin suorittaminen siirtyi viikoilla eteenpäin, alkoi hänkin antamaan myönteisiä päätöksiä tilanteissa, joissa oli _täysin_ eri mieltä hakijan kanssa abortin tarpeellisuudesta, VAIKKA hänen lainmukainen velvollisuutensa olisi ollut nimenomaan esittää oma käsityksensä asiasta ja tehdä sen mukainen päätös! ->    -> AB 1 26. kohta sisältää päätöskohdan, jossa todetaan, että lainmukaiset edellytykset raskauden keskeyttämiseen----

    - ovat olemassa hakijan esittämillä perusteilla.

    - ovat muutoin olemassa hakijan esittämillä perusteilla, mutta raskaus on kestänyt yli 12 0 mutta enintään 20 0 rvk (12 1 — 20 0 rvk)

    - eivät ole olemassa hakijan esittämillä perusteilla.


    -> eli kaikki naisella olevat syyt eivät ole aborttiin oikeuttavia, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lainmukaisia edellytyksiä raskauden keskeyttämiseen ei ole olemassa naisen kertomilla perusteilla, vaan edellytykset olisivat naisella olevista syistä/subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee loppuun saakka, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään.

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf
    __________


    "Jos lääkärin harkinnan mukaan edellytysten olemassaolo ei näytä riittävän selvältä hakijan itsensä esittämien tai lääkärin tiedossa muutoin olevien seikkojen perusteella, hakijaa voidaan pyytää hankkimaan sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai näitä vastaavalta henkilöltä lausunto hakijan ja hänen perheensä elämänoloista (AB 2)."

    -> eli kaikki naisella olevat syyt eivät ole aborttiin oikeuttavia, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lääkäri katsoo, että lainmukaisten edellytysten olemassaolo ei ole riittävän selvä, vaan edellytykset olisivat naisella olevista syistä/subjektiivisesta kokemuksesta johtuen aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee jatkuvasti, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf

    ________________________


    "Uusi, liberaali aborttilaki säädettiin Suomessa vuonna 1970 ilman merkittävää naisten
    järjestäytymistä. Uutta lakia ei myöskään perusteltu naisten oikeuksilla, eikä sitä toisaalta
    myöskään vastustettu lapsenmurhana. Uusi ja edelleen voimassa oleva aborttilaki ei myöskään
    ollut vapaan abortin laki, joskin siinä otettiin laajasti huomioon sellaisia sosiaalisia ja
    taloudellisia perusteita, jotka olivat useiden laittomien aborttien taustalla. Suomessa abortista
    tehtiin ennen muuta lääketieteellinen kysymys, päätösvalta abortista jäi viime kädessä
    lääkäreille ja aborttilain muuttamisen syyt olivat etupäässä kansanterveydelliset."


    "Toisin kuin muiden Länsi-Euroopan maiden aborttikamppailuja, suomalaista keskustelua ei
    leimannut naisen ja sikiön oikeuksien ristiriita. Sikiön kuolema ei ollut moraalisen
    tuomitsemisen perusta ja toisaalta naisten oikeuksista puhuttiin vähän. Tasaarvoasiain
    neuvottelukunnan pääsihteeri Leila Räsänen kirjoitti vuonna 1984, että aborttilain muutosta
    perusteltiin Suomessa alueellisella ja taloudellisella tasaarvolla,
    ei naisten oikeuksilla, vaikka esimerkiksi Yhdistys 9 piti tätä pääargumenttinaan."

    http://www.helsinki.fi/~taavetti/paperikori/kuuluuoikeuksiin.pdf
    ________________________


    "Suomessa lupa myönnetään muita Pohjoismaita kireämmin, ja aborttia anovalla pitää olla aina jokin sosiaalinen, ikään perustuva tai lääketieteellinen perustelu päätökselleen, Heino sanoo."


    http://www.ts.fi/arkisto/haku.aspx?ts=1,0,0,0:0:597913,0
    ____________________________


    Suomessa naisen oma tahto, eli se, että ei halua lasta, ei riitä syyksi aborttiin."

    "Suomen aborttilainsäädännössä on haluttu turvata äitien terveyden kautta väestön terveys. Naisten valinnat eivät ole olleet niin keskeisiä."

    "Koska naisen oma tahto ei voi olla Suomessa abortin saamisen peruste, joidenkin naisten näkökulmasta lääkärikohtaamisissa pitää osata myös valehdella."


    http://www.tulva.fi/index.php?k=15650


    ____________________________    "Laki ei kuitenkaan mahdollista sosiaalisia raskaudenkeskeyttämisperusteita määrittelevälle säännökselle tulkintaa, jonka mukaan laillisten raskauden keskeyttämistä koskevien edellytysten täyttymiseen riittää, että odotettavan lapsen äiti kokee raskauden ei-toivotuksi. Näin ollen voimassaolevan oikeuden mukaan sosiaalisiin syihin perustuvaa raskauden keskeyttämistä koskevan lupapäätöksen sisältö ei voi määräytyä yksinomaan luvan hakijan tahdon mukaiseksi."


    http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=8562

    että lakkaat postaamasta jokaiseen viestiisi tuota pitkää litaniaa, koska se tekee lukemisesta hyvin hankalaa. Ota kerrankin vastakeskustelijat huomioon.

    Erityisesti nyt, kun tuo tutkielma torpedoi pitkälti sinun todistelitaniasi oikeellisuuden.

    Ja koska sinulla ei tunnu olevan mitään oikeaa sanottavaa, ainoastaan toistat tuota samaa mitä aina ennenkin.


   • the sydänakka
    mietintö kirjoitti:

    ei tue aiempiakaan höpinöitäsi millään tavalla.

    Ja kuten kaikki jo tässä vaiheessa tiedämme, naisella ei ole ilmoitusluonteinen oikeus aborttiin, vaan hän joutuu perustelemaan sen huomattavan rasituksen, jonka perusteella päätös tehdään. Edelleen.

    ..ei todellakaan osoita väitteitäsi todeksi, joten yritähän jo vihdoin etsiä jotakin muuta tukea niille mutuillesi! :D


   • the sydänakka
    ystävällisesti kirjoitti:

    että lakkaat postaamasta jokaiseen viestiisi tuota pitkää litaniaa, koska se tekee lukemisesta hyvin hankalaa. Ota kerrankin vastakeskustelijat huomioon.

    Erityisesti nyt, kun tuo tutkielma torpedoi pitkälti sinun todistelitaniasi oikeellisuuden.

    Ja koska sinulla ei tunnu olevan mitään oikeaa sanottavaa, ainoastaan toistat tuota samaa mitä aina ennenkin.

    ..todellakaan torpedoi mitään muuta kuin jälleen kerran ne omat mutunne.. :D kuten se litaniakin, josta haluatte päästä eroon.. :D


   • the sydänakka
    nyt.. kirjoitti:

    se sivunumero, missä hän toteaa, että antaa lainvastaisia päätöksiä.

    ..edelleenkin sieltä satuan kirjoittamista suorista lainauksista! :D


   • minä..
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ei todellakaan osoita väitteitäsi todeksi, joten yritähän jo vihdoin etsiä jotakin muuta tukea niille mutuillesi! :D

    olen sitten väittänyt? En mitään muuta mitä ei olisi esitetty myös aborttilakikomiteassa :)


   • meni
    the sydänakka kirjoitti:

    ..edelleenkin sieltä satuan kirjoittamista suorista lainauksista! :D

    tulkitset väärin hänen sanomisiaan. Muistetaan, että minä olen lukenut koko kirjan, sinä muutaman lainauksen.


   • the sydänakka
    minä.. kirjoitti:

    olen sitten väittänyt? En mitään muuta mitä ei olisi esitetty myös aborttilakikomiteassa :)

    ..että aborttilakikomitea esitti (siis edes esitti) sellaista, että ne naisen ajatukset/tuntemukset/haluamiset riittäisivät itsessäänkin abortin oikeuttamaan.. :D


   • the sydänakka
    meni kirjoitti:

    tulkitset väärin hänen sanomisiaan. Muistetaan, että minä olen lukenut koko kirjan, sinä muutaman lainauksen.

    ..tuon asian niin selvästi, että sitä ei koko kirjankaan lukeminen yksinkertaisesti voi muuttaa miksikään! :D


   • se
    the sydänakka kirjoitti:

    ..että aborttilakikomitea esitti (siis edes esitti) sellaista, että ne naisen ajatukset/tuntemukset/haluamiset riittäisivät itsessäänkin abortin oikeuttamaan.. :D

    tutkielma :D Itseasiassa jo pelkkien lainauksien lukeminen ja ymmärtäminen tulisi riittää. Miksi haluat jankata päivänselvästä asiasta aina moneen otteeseen? En viitsi enää kirjoitella sanoja asioita uudelleen ja uudelleen, ne ovat nähtävillä jo!

    Sinun on todistettu olevan väärässä jo moneen otteeseen:
    --> Aborttilakikomitea ei tue näkemyksiäsi,
    --> lääkintöhallituksen esimerkit sosiaalisista syistä on kumottu ja tilalla on Valviran ohjeistus, jossa erikoisesti halutaan selvittää naisen oma halu ja edellytykset lapsen kasvattamisesta.

    Yksinkertaisesti ilmaistuna: olet väärässä.


   • the sydänakka
    se kirjoitti:

    tutkielma :D Itseasiassa jo pelkkien lainauksien lukeminen ja ymmärtäminen tulisi riittää. Miksi haluat jankata päivänselvästä asiasta aina moneen otteeseen? En viitsi enää kirjoitella sanoja asioita uudelleen ja uudelleen, ne ovat nähtävillä jo!

    Sinun on todistettu olevan väärässä jo moneen otteeseen:
    --> Aborttilakikomitea ei tue näkemyksiäsi,
    --> lääkintöhallituksen esimerkit sosiaalisista syistä on kumottu ja tilalla on Valviran ohjeistus, jossa erikoisesti halutaan selvittää naisen oma halu ja edellytykset lapsen kasvattamisesta.

    Yksinkertaisesti ilmaistuna: olet väärässä.

    ..edelleenkin sosiaalisin syin (ABL 1§ 2. kohta), ei pelkkien haluamisten ja tuntemusten perusteella :D ->    ”Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”    Ja näin Vuorjoki kertoo kirjassaan toteutuneesta laista (lääkintöhallitus selvensi sen sisältöä):

    >>Edellisessä laissa sosiaaliset olot mainittiin vain ensimmäisen kohdan lisämääreenä. Nyt siitä on tehty pykälän toinen kohta: ”…huomattava rasitus.”

    Luther liitti aikoinaan kymmeneen käskyyn ”mitä se on” –selitykset. Lääkintöhallituskin on yleiskirjeessään 1486/1970 nähnyt hyväksi kertoa, että käsite ”huomattava rasitus” voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia, työpaikan menetystä, koulutuksen keskeytymistä, epäsosiaalista elämäntapaa, perheen suuruutta tai sairaalloisuutta sekä parisuhdeongelmia tai parisuhteen puuttumista. ”Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yleisimmin syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.”

    http://www.shvs.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,2476,2521,2497    ”Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (91,0 %) vuonna 2008.”

    http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lisaantyminen/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset_ennakko.htm
    ”AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella.”

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen/lupa_raskauden_keskeyttamiseen


    ”Kahden lääkärin päätös tarvitaan jos naisen sosiaalinen tilanne on sellainen, ettei hän koe kykenevänsä synnyttää lasta.”

    http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/31638/file/Nuorennaisenshokkikuukautisetmyohassa


   • jankkaat
    the sydänakka kirjoitti:

    ..edelleenkin sosiaalisin syin (ABL 1§ 2. kohta), ei pelkkien haluamisten ja tuntemusten perusteella :D ->    ”Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”    Ja näin Vuorjoki kertoo kirjassaan toteutuneesta laista (lääkintöhallitus selvensi sen sisältöä):

    >>Edellisessä laissa sosiaaliset olot mainittiin vain ensimmäisen kohdan lisämääreenä. Nyt siitä on tehty pykälän toinen kohta: ”…huomattava rasitus.”

    Luther liitti aikoinaan kymmeneen käskyyn ”mitä se on” –selitykset. Lääkintöhallituskin on yleiskirjeessään 1486/1970 nähnyt hyväksi kertoa, että käsite ”huomattava rasitus” voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia, työpaikan menetystä, koulutuksen keskeytymistä, epäsosiaalista elämäntapaa, perheen suuruutta tai sairaalloisuutta sekä parisuhdeongelmia tai parisuhteen puuttumista. ”Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yleisimmin syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.”

    http://www.shvs.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,2476,2521,2497    ”Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (91,0 %) vuonna 2008.”

    http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lisaantyminen/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset_ennakko.htm
    ”AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella.”

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen/lupa_raskauden_keskeyttamiseen


    ”Kahden lääkärin päätös tarvitaan jos naisen sosiaalinen tilanne on sellainen, ettei hän koe kykenevänsä synnyttää lasta.”

    http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/31638/file/Nuorennaisenshokkikuukautisetmyohassa

    samoja asioita uudelleen ja uudelleen?

    "Abortin saa edelleenkin sosiaalisin syin (ABL 1§ 2. kohta), ei pelkkien haluamisten ja tuntemusten perusteella :D "

    Sinulle on miljoonasti sanottu, että Suomessa ei ole vapaa abortti, vaan abortille pitää todellakin olla laissa oleva peruste.

    Aborttilakikomitea päätyi suosittelemaan aborttilakia, jossa "sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    Jäikö levy pyörimään? Kun asia loppui jo aikaa sitten näiden eteesi tuomieni todisteiden perusteella?


  • the sydänakka

   ..lukea ihan tuonne sivulle 91 asti, 'matkanvarrelta' löytyy erittäin hyvää tietoa aborttilakimme säätämisen perusteista ja siitä, millaisista asioista puhuttiin sosiaalisina syinä, mitä lakiin ajettiin, mitä vastustettiin jne.

   Esimerkkinä tämä kohta kertoo siitä, että edes sen sosiaalisen indikaation saaminen lakiin ei ollut läheskään selvää, ja että mitään 'millä tahansa naisella olevilla syillä' -perustetta ei todellakaan voitu edes lähteä vastustuksesta johtuen lakiin ajamaan:

   "Ministeriöt ja hallitukset suhtautuivat lakiehdotukseen konservatiivisemmin kuin etu- ja mielipidejärjestöt lukuunottamatta sosiaalihallitusta, joka piti lakiuudistusta erittäin tarpeellisena. Sosiaalisten epäkohtien poistamista sosiaalisilla toimenpiteillä korostettiin. Epäluonnollisen raskaudenkeskeytyksen tuli jäädä vaihtoehdoksi vain tarkasti rajatuissa tapauksissa, jottei siitä tulisi syntyvyyden säännöstelymenetelmää ehkäisyvälineiden sijaan. Ehkäisyvalistukseen tuli panostaa, mutta sen toteuttamisesta raskaudenkeskeytyslain yhteydessä oltiin eri mieltä, kuten myös ikäindikaatiosta. Sosiaalinen indikaatio hyväksyttiin kriittisimmin lakiuudistukseen suhtautuvien Lääkäriliiton ja oikeusministeriön puolelta lähinnä pakon sanelemana."

   Kuten jo aiemminkin todettu, nämä etu- ja mielipidejärjestöt eivät edes uskaltaneet argumentoida vastustuksesta johtuen rehellisesti naisten oikeuksilla, vaan vetosivat yleisesti ja virallisesti muihin seikkoihin!

   Kannattaa myöskin edelleenkin lukea se lääkintöhallituksen tarkennus siitä, mitä huomattava rasitus voi olla!

   Katsellaanpa enemmällä ajalla tuota mielenkiintoista sisältöä lisää. :)

   • tosiaan..

    huomioida myös se psykologinen tekijä sieltä :)

    "Esimerkkinä tämä kohta kertoo siitä, että edes sen sosiaalisen indikaation saaminen lakiin ei ollut läheskään selvää"

    Ei tietenkään ollut "selvä", koska puolueet ja järjestöt ym. suhtautuivat niin eri tavoilla asiaan. Osa oli järkyttävän konservatiivisia ajattelultaan, kun toisaalta yleinen mielipide oli alkanut mennä toiseen suuntaan. Uuden lain mietintö perustui juuri siihen, että havaittiin sosiaalispsykologisten aborttien tarve, jota vanhalla ja erittäin tiukalla lailla ei saatu. Ja negatiivisina seurauksina olivat laittomat sikiönlähdetykset tai psykiatrisilla syillä saatu aborttilupa, puhumattakaan ei-toivotuista lapsista.

    "Kannattaa myöskin edelleenkin lukea se lääkintöhallituksen tarkennus siitä, mitä huomattava rasitus voi olla! "

    Huom. esimerkkejä, sydänakka hyvä, esimerkkejä. :)


   • the sydänakka
    tosiaan.. kirjoitti:

    huomioida myös se psykologinen tekijä sieltä :)

    "Esimerkkinä tämä kohta kertoo siitä, että edes sen sosiaalisen indikaation saaminen lakiin ei ollut läheskään selvää"

    Ei tietenkään ollut "selvä", koska puolueet ja järjestöt ym. suhtautuivat niin eri tavoilla asiaan. Osa oli järkyttävän konservatiivisia ajattelultaan, kun toisaalta yleinen mielipide oli alkanut mennä toiseen suuntaan. Uuden lain mietintö perustui juuri siihen, että havaittiin sosiaalispsykologisten aborttien tarve, jota vanhalla ja erittäin tiukalla lailla ei saatu. Ja negatiivisina seurauksina olivat laittomat sikiönlähdetykset tai psykiatrisilla syillä saatu aborttilupa, puhumattakaan ei-toivotuista lapsista.

    "Kannattaa myöskin edelleenkin lukea se lääkintöhallituksen tarkennus siitä, mitä huomattava rasitus voi olla! "

    Huom. esimerkkejä, sydänakka hyvä, esimerkkejä. :)

    ..ministeriöt ja hallitukset suhtautuivat lakiehdotukseen konservatiivisemmin! :D


    "Ministeriöt ja hallitukset suhtautuivat lakiehdotukseen konservatiivisemmin kuin etu- ja mielipidejärjestöt lukuun ottamatta sosiaalihallitusta, joka piti lakiuudistusta erittäin tarpeellisena. Sosiaalisten epäkohtien poistamista sosiaalisilla toimenpiteillä korostettiin. Epäluonnollisen raskaudenkeskeytyksen tuli jäädä vaihtoehdoksi vain tarkasti rajatuissa tapauksissa, jottei siitä tulisi syntyvyyden säännöstelymenetelmää ehkäisyvälineiden sijaan. Ehkäisyvalistukseen tuli panostaa, mutta sen toteuttamisesta raskaudenkeskeytyslain yhteydessä oltiin eri mieltä, kuten myös ikäindikaatiosta. Sosiaalinen indikaatio hyväksyttiin kriittisimmin lakiuudistukseen suhtautuvien Lääkäriliiton ja Oikeusministeriön puolelta lähinnä pakon sanelemana."

    Ja ne esimerkit on annettu tarkentamaan juurikin sitä, mitä se huomattava rasitus voi olla, eli ei mitä tahansa naisella olevia syitä :D ->

    -> Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”    -> ->”Klaus Mäkelä kritisoi eriävässä mielipiteessään komitean kielteistä suhtautumista vapaaseen raskauden keskeyttämiseen.”


   • vielä..
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ministeriöt ja hallitukset suhtautuivat lakiehdotukseen konservatiivisemmin! :D


    "Ministeriöt ja hallitukset suhtautuivat lakiehdotukseen konservatiivisemmin kuin etu- ja mielipidejärjestöt lukuun ottamatta sosiaalihallitusta, joka piti lakiuudistusta erittäin tarpeellisena. Sosiaalisten epäkohtien poistamista sosiaalisilla toimenpiteillä korostettiin. Epäluonnollisen raskaudenkeskeytyksen tuli jäädä vaihtoehdoksi vain tarkasti rajatuissa tapauksissa, jottei siitä tulisi syntyvyyden säännöstelymenetelmää ehkäisyvälineiden sijaan. Ehkäisyvalistukseen tuli panostaa, mutta sen toteuttamisesta raskaudenkeskeytyslain yhteydessä oltiin eri mieltä, kuten myös ikäindikaatiosta. Sosiaalinen indikaatio hyväksyttiin kriittisimmin lakiuudistukseen suhtautuvien Lääkäriliiton ja Oikeusministeriön puolelta lähinnä pakon sanelemana."

    Ja ne esimerkit on annettu tarkentamaan juurikin sitä, mitä se huomattava rasitus voi olla, eli ei mitä tahansa naisella olevia syitä :D ->

    -> Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”    -> ->”Klaus Mäkelä kritisoi eriävässä mielipiteessään komitean kielteistä suhtautumista vapaaseen raskauden keskeyttämiseen.”

    miksi lainaat Kalus Mäkelää, en ihan ymmärtänyt?


   • the sydänakka
    vielä.. kirjoitti:

    miksi lainaat Kalus Mäkelää, en ihan ymmärtänyt?

    ..ei ollut ajamassa mitään, mitä tahansa naisen ajatuksia, haluamisia ja tuntemuksia abortin hyväksyttäviksi perusteiksi, vaan suhtautuminen oli kriittistä ja lakiin ajettiin sen toimesta selkeitä (psyykkistä) rasitusta aiheuttavia sosiaalisia tekijöitä!


   • 1977

    Onko joku sinulle väittänyt, että suomessa saa abortin millä tahansa syyllä?

    Siis itse olen enimmäkseen seurannut omia, satuan ja Saaran tekstejä ja niissä ainakin on ollut, että nainen saa suomessa abortin tietyillä syillä, yksi niistä on sosiaaliset syyt...

    Vai miksi ihmeessä sinä nyt yrität kääntää keskustelua raiteleille, että täälläkin on naisia jotka ovat hakeneet ja saaneet abortin ilman sosiaalisia syitä (siis jos ei ole olleet muut, ikä, raiskaus, lapsiluku tai terveys syyt)?

    Onko tämän ketjun aloittaja sanonut, että naisella ei tarvitse olla joko terveydellistä, ikä, raiskaus, lapsiluku tai sosiaalista syytä? onko joku muu sanonut, että naisella ei tarvitse näitä olla, vaan nainen voi vaikka avaruusmatemaattisesta syystä lähteä hakemaan abortin itselleen?

    Eiköhän näiden keskustelujen lähtökohtana kaikilla muilla ole se, että suomessa abortin saa vain noilla tietyillä syillä. Eli puhuvatko muut niistä käytännön aborteista ja sinä mahdollisesti jostain lakitermillisistä aborteista? Noh, jokatapauksessa nainen joka aborttia lähtee hakemaan saa melko varmasti sellaisen käytännössä suoritetun...


   • palataanko..
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ei ollut ajamassa mitään, mitä tahansa naisen ajatuksia, haluamisia ja tuntemuksia abortin hyväksyttäviksi perusteiksi, vaan suhtautuminen oli kriittistä ja lakiin ajettiin sen toimesta selkeitä (psyykkistä) rasitusta aiheuttavia sosiaalisia tekijöitä!

    takaisin siihen Klaus Mäkelään, miksi lainasit hänet tähän yhtyteen?


   • itse..
    palataanko.. kirjoitti:

    takaisin siihen Klaus Mäkelään, miksi lainasit hänet tähän yhtyteen?

    eli Klaus Mäkelä ei tue sinun tulkintaasi (tässäkään asiassa) vaikka yritit asian sellaiseksi muokata. Klaus Mäkelä antoi eriävän mielipiteen siksi, että hänestä ehkäisynäkökulma syynä rajoitettuun aborttiin ei ole riittävä, sillä tulevaisuudessa ehkäisymuodot tulevat kehittymään niin paljon, ettei abortteja kuitenkaan käytettäisi ehkäisemiseen.
    (Hän siis näytti olevan tulevaisuuden visionääri :)

    Hän siis antoi eriävän mielipiteen, koska olisi halunnut sen täysin vapaan abortin! :)


   • oli laitettu
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ei ollut ajamassa mitään, mitä tahansa naisen ajatuksia, haluamisia ja tuntemuksia abortin hyväksyttäviksi perusteiksi, vaan suhtautuminen oli kriittistä ja lakiin ajettiin sen toimesta selkeitä (psyykkistä) rasitusta aiheuttavia sosiaalisia tekijöitä!

    koolle aloituksessa kerrotuista seikoista eli 50-luvun alkion/moraalinsuojelulaki oli liian tiukka, joka aiheutti negatiivisia seurauksia yhteiskunta- ja yksilötasolla. Lisäksi haluttiin huomioida muuttuneet asenteet yleisellä tasolla, joihin varsinkin konservatiivit takertuivat kiinni perusteluissaan.

    Mikään lakiehdotushan ei mene läpi 200-0, vaan aina löytyy hallituksen ja eduskunnan sisälläkin eriäviä mielipiteitä!

    Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä, että aborttilakikomitean mietintö on pohjana nykyiselle aborttilaille, tätähän sydänakka sinä itsekin aiemmin korostit. (Nyt tosin saattaa ääni muuttua kellossa, kun mietintö ei tuekaan näkemyksiäsi niin selvästi, jos lainkaan kuten aiemmin väitit.)


   • the sydänakka
    itse.. kirjoitti:

    eli Klaus Mäkelä ei tue sinun tulkintaasi (tässäkään asiassa) vaikka yritit asian sellaiseksi muokata. Klaus Mäkelä antoi eriävän mielipiteen siksi, että hänestä ehkäisynäkökulma syynä rajoitettuun aborttiin ei ole riittävä, sillä tulevaisuudessa ehkäisymuodot tulevat kehittymään niin paljon, ettei abortteja kuitenkaan käytettäisi ehkäisemiseen.
    (Hän siis näytti olevan tulevaisuuden visionääri :)

    Hän siis antoi eriävän mielipiteen, koska olisi halunnut sen täysin vapaan abortin! :)

    ..ei ollut muutenkaan säätämässä mitään 'millä tahansa naisella olevilla syillä' - perustetta, vaan puhuttiin ihan konkreettisista sosiaalisista syistä -> niin konkreettisista, että niitä vaadittiin jopa eräiden tahojen toimesta listattavaksi lakiin. Lakihan säädettiin suunnilleen komitean ehdottamassa muodossa ja siihen saatiin siis muiden hyväksyttävien perusteiden lisäksi nämä sosiaaliset syyt.


   • the sydänakka
    oli laitettu kirjoitti:

    koolle aloituksessa kerrotuista seikoista eli 50-luvun alkion/moraalinsuojelulaki oli liian tiukka, joka aiheutti negatiivisia seurauksia yhteiskunta- ja yksilötasolla. Lisäksi haluttiin huomioida muuttuneet asenteet yleisellä tasolla, joihin varsinkin konservatiivit takertuivat kiinni perusteluissaan.

    Mikään lakiehdotushan ei mene läpi 200-0, vaan aina löytyy hallituksen ja eduskunnan sisälläkin eriäviä mielipiteitä!

    Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä, että aborttilakikomitean mietintö on pohjana nykyiselle aborttilaille, tätähän sydänakka sinä itsekin aiemmin korostit. (Nyt tosin saattaa ääni muuttua kellossa, kun mietintö ei tuekaan näkemyksiäsi niin selvästi, jos lainkaan kuten aiemmin väitit.)

    ..eikä kukaan ole sitä kieltänytkään, vaan kyse on siitä, että niin aborttilakikomitea kuin muutkin keskusteluun/päätöksentekoon osallistuneet tahot puhuivat ihan konkreettisista sosiaalisista syistä (sosiaaliset syyt saatiinkin lakiin suunnilleen komitean ehdottamassa muodossa)!-> niin konkreettisista, että niitä jopa vaadittiin listattaviksi lakiin, jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi, milloin abortin voi saada. Puhuttiin siitä, että sosiaaliset epäkohdat tulee poistaa ensisijaisesti sosiaalisilla toimepiteillä, ja että epäluonnollisen raskaudenkeskeytyksen tuli jäädä vaihtoehdoksi vain tarkasti rajatuissa tapauksissa, jotta siitä ei tulisi ehkäisyvälineiden sijasta käytettävää syntyvyyden säännöstelymenetelmää.

    Vastustusta oli paljon- niin paljon, että nämä etu-ja mielipidejärjestötkään eivät uskaltautuneet argumentoimaan rehellisesti naisten oikeuksilla, koska pelkäsivät, että liian vapaamieliset ehdotukset eivät mene läpi!

    Merkittävintä uuden lain tarpeelliseksi kokemisessa oli se, että 50-luvun laki aiheutti sen, että rikkaat ja etenkin kaupungeissa asuvat naiset saivat abortin, koska heillä oli varaa ja mahdollisuus hankkia psykiatrin lausunto näistä psykologisista tekijöistä sosiaalisessa elämäntilanteessaan (nämä naiset saivat siis todellisuudessa abortin sosiaalisin syin)-> nyt haluttiin laki, jossa naisen oma kokemus niistä olisi merkittävä (ei kuitenkaan määräävä) ja lähdettiin siis ajamaan juuri sitä asiaa!


   • the sydänakka
    1977 kirjoitti:

    Onko joku sinulle väittänyt, että suomessa saa abortin millä tahansa syyllä?

    Siis itse olen enimmäkseen seurannut omia, satuan ja Saaran tekstejä ja niissä ainakin on ollut, että nainen saa suomessa abortin tietyillä syillä, yksi niistä on sosiaaliset syyt...

    Vai miksi ihmeessä sinä nyt yrität kääntää keskustelua raiteleille, että täälläkin on naisia jotka ovat hakeneet ja saaneet abortin ilman sosiaalisia syitä (siis jos ei ole olleet muut, ikä, raiskaus, lapsiluku tai terveys syyt)?

    Onko tämän ketjun aloittaja sanonut, että naisella ei tarvitse olla joko terveydellistä, ikä, raiskaus, lapsiluku tai sosiaalista syytä? onko joku muu sanonut, että naisella ei tarvitse näitä olla, vaan nainen voi vaikka avaruusmatemaattisesta syystä lähteä hakemaan abortin itselleen?

    Eiköhän näiden keskustelujen lähtökohtana kaikilla muilla ole se, että suomessa abortin saa vain noilla tietyillä syillä. Eli puhuvatko muut niistä käytännön aborteista ja sinä mahdollisesti jostain lakitermillisistä aborteista? Noh, jokatapauksessa nainen joka aborttia lähtee hakemaan saa melko varmasti sellaisen käytännössä suoritetun...

    ..mm. satua on sanonut täysin suoraan, että naisilla on aina hyväksyttävät syyt abortille, kunhan vain kertoo ne lääkärilleen, ja tällä perusteella hän on mm. väittänyt naisia, joiden kohdalla lääkäri toteaa, että ne naisen kertomat syyt eivät ole riittäviä, syitään kertomaan kykenemättömiksi imbesilleiksi.. :D

    Abortin saa noilla tietyillä syillä, JOS sellaiset on -> jos ei ole sellaiset (sosiaaliset syyt) valehdellaan/väännetään väkisin/valehtelemalla valehdellaan, kuten sinäkin olet kertonut omalla kohdallasi tehdyn! :D


   • höpöä..
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ei ollut ajamassa mitään, mitä tahansa naisen ajatuksia, haluamisia ja tuntemuksia abortin hyväksyttäviksi perusteiksi, vaan suhtautuminen oli kriittistä ja lakiin ajettiin sen toimesta selkeitä (psyykkistä) rasitusta aiheuttavia sosiaalisia tekijöitä!

    "ei ollut ajamassa mitään, mitä tahansa naisen ajatuksia, haluamisia ja tuntemuksia abortin hyväksyttäviksi perusteiksi, vaan suhtautuminen oli kriittistä ja lakiin ajettiin sen toimesta selkeitä (psyykkistä) rasitusta aiheuttavia sosiaalisia tekijöitä!"

    Ei ollut niinkään kriittistä, kuten huomaat, kun luet tutkielman. Siellä nimenomaan haluttiin ottaa huomioon sekä psykologiset että sosiaaliset näkökulmat.

    Vapaata aborttia ei haluttu siksi, että pelättiin sitä alettavan käyttää ehkäisykeinona tai että naisia voitaisiin painostaa aborttiin helpommin.


   • mainitsemasi
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ei ollut muutenkaan säätämässä mitään 'millä tahansa naisella olevilla syillä' - perustetta, vaan puhuttiin ihan konkreettisista sosiaalisista syistä -> niin konkreettisista, että niitä vaadittiin jopa eräiden tahojen toimesta listattavaksi lakiin. Lakihan säädettiin suunnilleen komitean ehdottamassa muodossa ja siihen saatiin siis muiden hyväksyttävien perusteiden lisäksi nämä sosiaaliset syyt.

    eräät tahot eivät kuuluneet aborttilakikomiteaan.

    "Lakihan säädettiin suunnilleen komitean ehdottamassa muodossa ja siihen saatiin siis muiden hyväksyttävien perusteiden lisäksi nämä sosiaaliset syyt."

    Sosiaalisten ja psykologisten syiden ottaminen huomioon oli ihan se lähtökohta lain uudistamiselle, koska vanha laki oli liian tiukka. Vanhassa laissa käytettiin paljon psykiatrisia perusteita silloin, kun oikeasti kyseessä olivat sosiaaliset tai psykologiset syyt. Ja tämän lääkärit kertoivat komitealle. Ja siksi ne otettiin uuteen lakiin mukaan.


   • otti huomioon
    the sydänakka kirjoitti:

    ..eikä kukaan ole sitä kieltänytkään, vaan kyse on siitä, että niin aborttilakikomitea kuin muutkin keskusteluun/päätöksentekoon osallistuneet tahot puhuivat ihan konkreettisista sosiaalisista syistä (sosiaaliset syyt saatiinkin lakiin suunnilleen komitean ehdottamassa muodossa)!-> niin konkreettisista, että niitä jopa vaadittiin listattaviksi lakiin, jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi, milloin abortin voi saada. Puhuttiin siitä, että sosiaaliset epäkohdat tulee poistaa ensisijaisesti sosiaalisilla toimepiteillä, ja että epäluonnollisen raskaudenkeskeytyksen tuli jäädä vaihtoehdoksi vain tarkasti rajatuissa tapauksissa, jotta siitä ei tulisi ehkäisyvälineiden sijasta käytettävää syntyvyyden säännöstelymenetelmää.

    Vastustusta oli paljon- niin paljon, että nämä etu-ja mielipidejärjestötkään eivät uskaltautuneet argumentoimaan rehellisesti naisten oikeuksilla, koska pelkäsivät, että liian vapaamieliset ehdotukset eivät mene läpi!

    Merkittävintä uuden lain tarpeelliseksi kokemisessa oli se, että 50-luvun laki aiheutti sen, että rikkaat ja etenkin kaupungeissa asuvat naiset saivat abortin, koska heillä oli varaa ja mahdollisuus hankkia psykiatrin lausunto näistä psykologisista tekijöistä sosiaalisessa elämäntilanteessaan (nämä naiset saivat siis todellisuudessa abortin sosiaalisin syin)-> nyt haluttiin laki, jossa naisen oma kokemus niistä olisi merkittävä (ei kuitenkaan määräävä) ja lähdettiin siis ajamaan juuri sitä asiaa!

    "keskeyttämisperusteita harkitessaan laittomien sikiönlähdetysten suuren määrän, raskauden keskeytyksiä koskevien asenteiden muutoksen entistä vapaamielisimmiksi, naisen valinnanvapauden voimakkaan painottamisen ja lääketieteen piirissä tapahtuneen uudelleen asennoitumisen lääkäreiden korostaessa yhä enemmän sosiaalisia ja PSYKOLOGISIA tekijöitä keskeyttämispäätöksissä.

    Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    Sekoitat keskenään aborttilakikomitean ja muut tahot, jotka keskustelivat asiasta.


   • the sydänakka
    mainitsemasi kirjoitti:

    eräät tahot eivät kuuluneet aborttilakikomiteaan.

    "Lakihan säädettiin suunnilleen komitean ehdottamassa muodossa ja siihen saatiin siis muiden hyväksyttävien perusteiden lisäksi nämä sosiaaliset syyt."

    Sosiaalisten ja psykologisten syiden ottaminen huomioon oli ihan se lähtökohta lain uudistamiselle, koska vanha laki oli liian tiukka. Vanhassa laissa käytettiin paljon psykiatrisia perusteita silloin, kun oikeasti kyseessä olivat sosiaaliset tai psykologiset syyt. Ja tämän lääkärit kertoivat komitealle. Ja siksi ne otettiin uuteen lakiin mukaan.

    ..se, että rikkailla kaupunkilaisnaisilla oli mahdollisuus hankkia abortti juurikin todellisuudessa sosiaalisin syin, hankkimalla sen psykiatrin lausunnon (mm. niistä väsymys- ja heikkoustiloista), kun samaan aikaan maalla asuvat köyhät naiset saattoivat olla psyykkisesti erittäin raastavassa tilanteessa, ilman mitään mahdollisuutta turvalliseen aborttiin -> päätyivät puoskarien pakeille -> haluttiin antaa kaikille hankalassa ja psyykkisesti rasittavassa sosiaalisessa elämäntilanteessa oleville naisille mahdollisuus turvalliseen aborttiin -> naisen oma kokemus elämäntilanteen rasittavuudesta sai sijaa, kun aikaisemmin oltiin aina tarvittu se psykiatrin lausunto, jonka saamiseen siis kaikilla ei ollut mahdollisuutta.


   • the sydänakka
    otti huomioon kirjoitti:

    "keskeyttämisperusteita harkitessaan laittomien sikiönlähdetysten suuren määrän, raskauden keskeytyksiä koskevien asenteiden muutoksen entistä vapaamielisimmiksi, naisen valinnanvapauden voimakkaan painottamisen ja lääketieteen piirissä tapahtuneen uudelleen asennoitumisen lääkäreiden korostaessa yhä enemmän sosiaalisia ja PSYKOLOGISIA tekijöitä keskeyttämispäätöksissä.

    Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    Sekoitat keskenään aborttilakikomitean ja muut tahot, jotka keskustelivat asiasta.

    ..muutti? :D Ei yhtään mitään!

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40367388

    Lääkärit korostivat yhä enemmän niitä sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä (ne siis olivat yhä useammin abortin syinä), joista piti siihen saakka hankkia aina psykiatrin lausunto -> johon oli mahdollisuus yleensä vain kaupunkilaisilla ja rikkailla naisilla -> yleisesti haluttiin saada muillekin sosiaalisesti vaikeassa ja psyykkisesti raskaassa tilanteessa oleville naisille mahdollisuus saada turvallinen abortti, nimenomaan omaan kokemukseensa siitä tilanteestaan perustuen, ilman psykiatrin lausuntoa -> -> silti sosiaalinen indikaatio hyväksyttiin Lääkäriliiton puolelta lähinnä pakon sanelemana.

    Ja edelleenkin vastustus oli muutenkin niin kovaa, että nämä etu- ja mielipidejärjestöt eivät uskaltaneet edes argumentoida rehdisti naisten oikeuksilla ja vapaan abortin vaatimuksilla päättäjien suuntaan, vaan nekin pysyttelivät vaatimassa niitä sosiaalisia tekijöitä, joita erittelivät ja nimesivät, abortin hyväksyttäviksi perusteiksi. Aborttilakikomitea selvitti asiaa ja teki pohjatyötä pyytäen näiden muiden tahojen kannanotot asiaan. Kaikki keskustelevat tahot puhuivat ihan konkreettisista sosiaalisista syistä, eikä aborttilakikomitea mennyt omia polkujaan.. :D

    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


   • the sydänakka
    höpöä.. kirjoitti:

    "ei ollut ajamassa mitään, mitä tahansa naisen ajatuksia, haluamisia ja tuntemuksia abortin hyväksyttäviksi perusteiksi, vaan suhtautuminen oli kriittistä ja lakiin ajettiin sen toimesta selkeitä (psyykkistä) rasitusta aiheuttavia sosiaalisia tekijöitä!"

    Ei ollut niinkään kriittistä, kuten huomaat, kun luet tutkielman. Siellä nimenomaan haluttiin ottaa huomioon sekä psykologiset että sosiaaliset näkökulmat.

    Vapaata aborttia ei haluttu siksi, että pelättiin sitä alettavan käyttää ehkäisykeinona tai että naisia voitaisiin painostaa aborttiin helpommin.

    ..se aborttilakikomitea ei kulkenut omia polkujaan.. :D

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40367762


   • 1977
    the sydänakka kirjoitti:

    ..mm. satua on sanonut täysin suoraan, että naisilla on aina hyväksyttävät syyt abortille, kunhan vain kertoo ne lääkärilleen, ja tällä perusteella hän on mm. väittänyt naisia, joiden kohdalla lääkäri toteaa, että ne naisen kertomat syyt eivät ole riittäviä, syitään kertomaan kykenemättömiksi imbesilleiksi.. :D

    Abortin saa noilla tietyillä syillä, JOS sellaiset on -> jos ei ole sellaiset (sosiaaliset syyt) valehdellaan/väännetään väkisin/valehtelemalla valehdellaan, kuten sinäkin olet kertonut omalla kohdallasi tehdyn! :D

    ...jonka mukaan suomessa ei ole olemassa sellaisia kuin oikeat sosiaaliset syyt?

    Olet nimittäin jo jossain vaiheessa sanonut, että sinustakin on olemasssa oikeita sosiaalisia syitä ja sellaisia ovat mm. opintojen keskeytyminen ja työpaikan menetys.

    Koeta jo päättää.

    Äskeisessä nimittäin taas kerroit, että mm. opintojen keskenjäänti ja työpaikan meneyts eivät ole oikeitasosiaalisia syitä.

    Yksinkertainen vastaus jälleen kerran (johon olet aiemmin vastannut kyllä): Onko suomessa olemassa oikeita sosiaalsia syitä hakea aborttia vai ei?

    Sen jälkeen vasta keskustellaan jälleen siitä minun abortistani, jonka hakemisen syitä olivat mm. opintojen keskenjäänti sekä työpaikan menetys.


   • sillähän
    1977 kirjoitti:

    ...jonka mukaan suomessa ei ole olemassa sellaisia kuin oikeat sosiaaliset syyt?

    Olet nimittäin jo jossain vaiheessa sanonut, että sinustakin on olemasssa oikeita sosiaalisia syitä ja sellaisia ovat mm. opintojen keskeytyminen ja työpaikan menetys.

    Koeta jo päättää.

    Äskeisessä nimittäin taas kerroit, että mm. opintojen keskenjäänti ja työpaikan meneyts eivät ole oikeitasosiaalisia syitä.

    Yksinkertainen vastaus jälleen kerran (johon olet aiemmin vastannut kyllä): Onko suomessa olemassa oikeita sosiaalsia syitä hakea aborttia vai ei?

    Sen jälkeen vasta keskustellaan jälleen siitä minun abortistani, jonka hakemisen syitä olivat mm. opintojen keskenjäänti sekä työpaikan menetys.

    ei ole mitään merkitystä itse asian kannalta, ovatko sosiaalisin syin myönnetyt abortit oikein syin myönnettyjä sydänakan omasta mielestä. Kyseessä on vain hänen subjektiivinen näkemyksensä asiasta eli mielipide eli "mutu".

    Mikä tahansa syy, jonka seurauksena on se, että *hakija* kokee lapsen syntymisen elämäänsä "huomattavana rasituksena" on oikea "sosiaalinen syy".


   • kjhvghcvghcvhg
    the sydänakka kirjoitti:

    ..mm. satua on sanonut täysin suoraan, että naisilla on aina hyväksyttävät syyt abortille, kunhan vain kertoo ne lääkärilleen, ja tällä perusteella hän on mm. väittänyt naisia, joiden kohdalla lääkäri toteaa, että ne naisen kertomat syyt eivät ole riittäviä, syitään kertomaan kykenemättömiksi imbesilleiksi.. :D

    Abortin saa noilla tietyillä syillä, JOS sellaiset on -> jos ei ole sellaiset (sosiaaliset syyt) valehdellaan/väännetään väkisin/valehtelemalla valehdellaan, kuten sinäkin olet kertonut omalla kohdallasi tehdyn! :D

    linkin siihen viestiin, jossa satua sanoo kuten väität hänen sanoneen, kiitos.


   • vaan
    sillähän kirjoitti:

    ei ole mitään merkitystä itse asian kannalta, ovatko sosiaalisin syin myönnetyt abortit oikein syin myönnettyjä sydänakan omasta mielestä. Kyseessä on vain hänen subjektiivinen näkemyksensä asiasta eli mielipide eli "mutu".

    Mikä tahansa syy, jonka seurauksena on se, että *hakija* kokee lapsen syntymisen elämäänsä "huomattavana rasituksena" on oikea "sosiaalinen syy".

    ettei sitten riitä käydä pelkästään toteamassa lääkärille että 'en halua' tai että 'koen huomattavana rasituksena', eikä sen merkkaaminen syyksi sinne hakemukseenkaan taida "ihan" riittää.. :DD


   • sinulle ..
    vaan kirjoitti:

    ettei sitten riitä käydä pelkästään toteamassa lääkärille että 'en halua' tai että 'koen huomattavana rasituksena', eikä sen merkkaaminen syyksi sinne hakemukseenkaan taida "ihan" riittää.. :DD

    vieläkin yllätyksenä se tosiasia, että Suomessa ei ole vapaa abortti, vaan nainen joutuu pyytämään aborttia ja saa sen erikseen määritetyillä edellytyksillä? Tuo tolloutesi alkaa vähitellen rasittaa...


   • on....
    sinulle .. kirjoitti:

    vieläkin yllätyksenä se tosiasia, että Suomessa ei ole vapaa abortti, vaan nainen joutuu pyytämään aborttia ja saa sen erikseen määritetyillä edellytyksillä? Tuo tolloutesi alkaa vähitellen rasittaa...

    vastattava tollon ymmärrystasolle yksinkertaistavalla tavalla ;D


   • osuit
    on.... kirjoitti:

    vastattava tollon ymmärrystasolle yksinkertaistavalla tavalla ;D

    asian ytimeen! Tuo on tosiaan totta. Joten ryhdistäydy, kun olet itsekin samaa mieltä! :D


   • se on
    osuit kirjoitti:

    asian ytimeen! Tuo on tosiaan totta. Joten ryhdistäydy, kun olet itsekin samaa mieltä! :D

    sittenkin parempi olla kurkottamatta sinne pohjasakka-tollojen tasoa kohti ja katsella sinne vain rinta rottingilla täältä normaalien ihmisten arvoisalta korokkeelta :D


   • katsele
    se on kirjoitti:

    sittenkin parempi olla kurkottamatta sinne pohjasakka-tollojen tasoa kohti ja katsella sinne vain rinta rottingilla täältä normaalien ihmisten arvoisalta korokkeelta :D

    sinä vain sieltä balkongilta tänne alas... Luulen, ettei jostain kumman syystä kukaan sinua silti erikoisemmin kadehdi, vaikka oletkin meitä niin 'paljon ylempänä' ja moraalisesti niin suoraselkäinen, että haluat raiskattujen lapsienkin pakkosynnyttävän.


   • ethän
    katsele kirjoitti:

    sinä vain sieltä balkongilta tänne alas... Luulen, ettei jostain kumman syystä kukaan sinua silti erikoisemmin kadehdi, vaikka oletkin meitä niin 'paljon ylempänä' ja moraalisesti niin suoraselkäinen, että haluat raiskattujen lapsienkin pakkosynnyttävän.

    sinä sieltä pohjasakastasi voisit itsekkyytesi sokaisemana tänne ylös nähdäkään.. normaalit ihmiset suojelee kaikkien lasten elämää tasapuolisesti ja mahdollisuuksien mukaan, eikä uhraa pienempiä "mitättöminä" mukavuudenhalujen alttarille...


   • suojelee
    ethän kirjoitti:

    sinä sieltä pohjasakastasi voisit itsekkyytesi sokaisemana tänne ylös nähdäkään.. normaalit ihmiset suojelee kaikkien lasten elämää tasapuolisesti ja mahdollisuuksien mukaan, eikä uhraa pienempiä "mitättöminä" mukavuudenhalujen alttarille...

    ja epänormaalit ei erota mitkä ovat alkiota ja mitkä lapsia :D


   • erottelee
    suojelee kirjoitti:

    ja epänormaalit ei erota mitkä ovat alkiota ja mitkä lapsia :D

    eri ikäiset lapset ja lapset toisistaan, niin sanotusti suojeltaviin (esim. aborttiin pakotettaviin..) ja niihin viemäriin raastettaviin....


   • sitten...
    erottelee kirjoitti:

    eri ikäiset lapset ja lapset toisistaan, niin sanotusti suojeltaviin (esim. aborttiin pakotettaviin..) ja niihin viemäriin raastettaviin....

    todella epänormaali.


   • ole :D
    sitten... kirjoitti:

    todella epänormaali.

    Luehan vaan sitä sopimusta...


   • ......
    ole :D kirjoitti:

    Luehan vaan sitä sopimusta...

    Yk rajaa työnsä vain syntyneiden pariin. Huhhuh, syntymättömät ei näytä kiinnostavan edes sen vertaa!


   • voi mitään
    ...... kirjoitti:

    Yk rajaa työnsä vain syntyneiden pariin. Huhhuh, syntymättömät ei näytä kiinnostavan edes sen vertaa!

    ei tarkoita ettei kiinnosta.


  • the sydänakka

   >>Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat.

   • lainaat

    aloituksen lainattuja kohtia? :D


   • the sydänakka
    lainaat kirjoitti:

    aloituksen lainattuja kohtia? :D

    ..'unohtui' tämä loppu.. :D :D

    -->kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    -> tuollaisten kuormittavien tekijöiden aiheuttama psyykkinen rasitus!


   • sooloilet
    the sydänakka kirjoitti:

    ..'unohtui' tämä loppu.. :D :D

    -->kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    -> tuollaisten kuormittavien tekijöiden aiheuttama psyykkinen rasitus!

    eli yrität muokata sanomaa omaasi vastaavaksi :D

    Katsos, kun sinä suljet silmäsi tältä: "tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset *ja psykologiset* näkökohdat"

    Ja tässä on *esimerkkejä* joistain sosiaalisista tekijöistä: "kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


   • mukaan
    the sydänakka kirjoitti:

    ..'unohtui' tämä loppu.. :D :D

    -->kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    -> tuollaisten kuormittavien tekijöiden aiheuttama psyykkinen rasitus!

    abortin saadakseen rasituksen naiselle pitää aiheutua lapsen saamisesta, ei olosuhteista. Olosuhteet huomioon ottaen, tietenkin, mutta pääkohta on edelleen se lapsen aiheuttama huomattava rasitus. Jos ulkoiset olosuhteet ovat liian rasittavia naiselle, häneltähän vietäisiin jo olemassakin olevat lapset huostaan!

    Jos nainen tuntee päässään (psykologiset tekijät, mieleen liittyvä) ettei ole valmis saamaan lasta (jostain hänelle hyvästä syystä) se aiheuttaa tietenkin sen kokemuksen siitä, että lapsen saaminen olisi huomattava rasitus.


   • ei-haluavat
    mukaan kirjoitti:

    abortin saadakseen rasituksen naiselle pitää aiheutua lapsen saamisesta, ei olosuhteista. Olosuhteet huomioon ottaen, tietenkin, mutta pääkohta on edelleen se lapsen aiheuttama huomattava rasitus. Jos ulkoiset olosuhteet ovat liian rasittavia naiselle, häneltähän vietäisiin jo olemassakin olevat lapset huostaan!

    Jos nainen tuntee päässään (psykologiset tekijät, mieleen liittyvä) ettei ole valmis saamaan lasta (jostain hänelle hyvästä syystä) se aiheuttaa tietenkin sen kokemuksen siitä, että lapsen saaminen olisi huomattava rasitus.

    ajatukset voi yksinään muodostaa sen rasitteen (eikä niitä ympäristön olosuhteita tarvitsekaan edes huomioida!), niin miten kielteisiä päätöksiä edes voisi olla?? :D Miksi sosiaalisia oloja sitten tarvii selvittääkään jos se päänsisäinen olo/ei-halu/rasituksen kokeminen riittää?


   • päätöksiä
    ei-haluavat kirjoitti:

    ajatukset voi yksinään muodostaa sen rasitteen (eikä niitä ympäristön olosuhteita tarvitsekaan edes huomioida!), niin miten kielteisiä päätöksiä edes voisi olla?? :D Miksi sosiaalisia oloja sitten tarvii selvittääkään jos se päänsisäinen olo/ei-halu/rasituksen kokeminen riittää?

    voi tulla, jos huomattavaa rasitusta ei osoiteta olevan.

    Sosiaalisia oloja halun lisäksi kysellään siksi, että laissa niin on määrätty: elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

    Ne on huomioitava. Jos ympäristötekijöillä ei ole sen kummempaa osuutta rasituksen kokemiseen, niin AB 2-lomakettakaan ei tarvitse täyttää, riittää että asia on käyty läpi AB1-lomakkeessa, jossa tulee ilmi se peruste, johon hakija viittaa. Tämä loppu on vain omaa mutuani. En väitä olevani oikeassa. Mutta aika loogista on, että jos nainen ei missään nimessä ikinä halua lapsia, on ihan turha pyydellä AB 2-lomakkeen täyttöä, vaan keskitytään siihen miksi nainen ei ikinä maailmassa halua sitä lasta eli selvitetään mistä se rasitus voisi muodostua. (Joka nyt tosin on päivän selvää, mistä.)

    Toisaalta jos naista on painostettu, eikä nainen ilmaise asiaa, vaan ilmoittaa syyksi jonkun ulkoseikan, voi lääkäri täyttää AB2-lomakkeen ja yrittää sitä kautta avata tilannetta, jos nainen ei tunnusta painostusta. Tai toinen esimerkki: jos nainen vaikuttaa epävarmalta, voidaan AB2 täyttää ja selvitellä onko ne ulkoiset syyt todella niin kestämättömiä. Nämä oli ihan päästä keksittyjä esimerkkejä. Tosin yllättävän usein naista painostetaan aborttiin, selvisi Vuorjoen kirjasta. Painostuksen pelkohan oli yksi perustelu sille, miksi aborttilakikomitea mietinnössään ei halunnut täysin vapaata aborttia.


   • the sydänakka
    sooloilet kirjoitti:

    eli yrität muokata sanomaa omaasi vastaavaksi :D

    Katsos, kun sinä suljet silmäsi tältä: "tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset *ja psykologiset* näkökohdat"

    Ja tässä on *esimerkkejä* joistain sosiaalisista tekijöistä: "kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    ..juurikin niistä tekijöistä naisen/hänen perheensä sosiaalisessa elämäntilanteessa, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi (voi olla) naiselle psyykkisesti (psykologiset tekijät) huomattava rasitus! Esimerkeissä ei ollut pelkästään sosiaalisia tekijöitä, vaan esimerkit (jotka jatkoivat asiaa) olivat ihan juuri siitä kokonaisuudesta!

    Annapa jo vihdoinkin jotakinkaan näyttöä siitä, että pelkkä kokemus ei-haluamisesta ja sen aiheuttamasta rasituksesta riittää abortin oikeuttamaan, ja siitä, että kenenkään (ei 1977:nkään :D) ole tarvinnut/tarvitse valehdella mitään, vaan saa sen abortin juuri niillä omilla ajatuksillaan ja tuntemuksillaan! :D


   • the sydänakka
    mukaan kirjoitti:

    abortin saadakseen rasituksen naiselle pitää aiheutua lapsen saamisesta, ei olosuhteista. Olosuhteet huomioon ottaen, tietenkin, mutta pääkohta on edelleen se lapsen aiheuttama huomattava rasitus. Jos ulkoiset olosuhteet ovat liian rasittavia naiselle, häneltähän vietäisiin jo olemassakin olevat lapset huostaan!

    Jos nainen tuntee päässään (psykologiset tekijät, mieleen liittyvä) ettei ole valmis saamaan lasta (jostain hänelle hyvästä syystä) se aiheuttaa tietenkin sen kokemuksen siitä, että lapsen saaminen olisi huomattava rasitus.

    ..mitä Valvira kertoo :D :

    "Raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa hakemuksesta kahden lääkärin päätöksellä, kun raskaus on kestänyt enintään 12 raskausviikkoa ja lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijan elämänolojen ja muiden olosuhteiden vuoksi hänelle huomattava rasitus ----"

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen


    -hakijan elämänolojen ja muiden olosuhteiden vuoksi!


   • the sydänakka
    päätöksiä kirjoitti:

    voi tulla, jos huomattavaa rasitusta ei osoiteta olevan.

    Sosiaalisia oloja halun lisäksi kysellään siksi, että laissa niin on määrätty: elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

    Ne on huomioitava. Jos ympäristötekijöillä ei ole sen kummempaa osuutta rasituksen kokemiseen, niin AB 2-lomakettakaan ei tarvitse täyttää, riittää että asia on käyty läpi AB1-lomakkeessa, jossa tulee ilmi se peruste, johon hakija viittaa. Tämä loppu on vain omaa mutuani. En väitä olevani oikeassa. Mutta aika loogista on, että jos nainen ei missään nimessä ikinä halua lapsia, on ihan turha pyydellä AB 2-lomakkeen täyttöä, vaan keskitytään siihen miksi nainen ei ikinä maailmassa halua sitä lasta eli selvitetään mistä se rasitus voisi muodostua. (Joka nyt tosin on päivän selvää, mistä.)

    Toisaalta jos naista on painostettu, eikä nainen ilmaise asiaa, vaan ilmoittaa syyksi jonkun ulkoseikan, voi lääkäri täyttää AB2-lomakkeen ja yrittää sitä kautta avata tilannetta, jos nainen ei tunnusta painostusta. Tai toinen esimerkki: jos nainen vaikuttaa epävarmalta, voidaan AB2 täyttää ja selvitellä onko ne ulkoiset syyt todella niin kestämättömiä. Nämä oli ihan päästä keksittyjä esimerkkejä. Tosin yllättävän usein naista painostetaan aborttiin, selvisi Vuorjoen kirjasta. Painostuksen pelkohan oli yksi perustelu sille, miksi aborttilakikomitea mietinnössään ei halunnut täysin vapaata aborttia.

    ..taas:

    "Raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa hakemuksesta kahden lääkärin päätöksellä, kun raskaus on kestänyt enintään 12 raskausviikkoa ja lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijan elämänolojen ja muiden olosuhteiden vuoksi hänelle huomattava rasitus ----"

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen    Se elämänoloselvitys tehdään juurikin siksi, että naisen kertomassa ei ole tullut esille aborttiin oikeuttavia sosiaalisia tekijöitä (lainmukaisia edellytyksiä abortille):

    AB 1 26. kohta sisältää päätöskohdan, jossa todetaan, että lainmukaiset edellytykset raskauden keskeyttämiseen----

    - ovat olemassa hakijan esittämillä perusteilla.

    - ovat muutoin olemassa hakijan esittämillä perusteilla, mutta raskaus on kestänyt yli 12 0 mutta enintään 20 0 rvk (12 1 — 20 0 rvk)

    - eivät ole olemassa hakijan esittämillä perusteilla.


    -> eli kaikilla naisilla ei ole hyväksyttäviä syitä abortille, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lainmukaisia edellytyksiä raskauden keskeyttämiseen ei ole olemassa naisen kertomilla perusteilla, vaan edellytykset olisivat olemassa aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee loppuun saakka, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään!

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB1_v1.0.pdf
    _______


    "Jos lääkärin harkinnan mukaan edellytysten olemassaolo ei näytä riittävän selvältä hakijan itsensä esittämien tai lääkärin tiedossa muutoin olevien seikkojen perusteella, hakijaa voidaan pyytää hankkimaan sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai näitä vastaavalta henkilöltä lausunto hakijan ja hänen perheensä elämänoloista (AB 2)."

    -> eli kaikilla naisilla ei ole hyväksyttäviä syitä abortille, eikä naisen subjektiivinen kokemus ole sillä tavalla merkittävä, että naisella olisi oikeus aborttiin sen perusteella -> tällöin ei olisi olemassa tilanteita, joissa lääkäri katsoo, että lainmukaisten edellytysten olemassaolo ei ole riittävän selvä, vaan edellytykset olisivat olemassa aina, kun nainen ei muuta mieltään, vaan kokee jatkuvasti, että ei halua sitä lasta ja vie prosessin päätökseen niin, että ei peruuta itse aborttipyyntöään!

    http://www.valvira.fi/files/lomakkeet/ABST/AB2_v1.0.pdf


   • mukaan:
    the sydänakka kirjoitti:

    ..mitä Valvira kertoo :D :

    "Raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa hakemuksesta kahden lääkärin päätöksellä, kun raskaus on kestänyt enintään 12 raskausviikkoa ja lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijan elämänolojen ja muiden olosuhteiden vuoksi hänelle huomattava rasitus ----"

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen


    -hakijan elämänolojen ja muiden olosuhteiden vuoksi!

    "2) kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus"

    Tämä on se ensisijainen lähde. Kun laitat ne lukulasit silmillesi huomaat, että tuossa ei lue vuoksi, vaan huomioon ottaen. :)

    Toisaalta sillä ei taida olla väliä käytännössä, lukeeko tekstissä vuoksi vai huomioon ottaen, koska elämänolot ja muut olosuhteet näyttäisi pitävän sisällään myös ne psykologiset tekijät. Ainakin näin aborttilakikomitea oli sen tarkoittanut :)


   • on koko ajan!
    the sydänakka kirjoitti:

    ..juurikin niistä tekijöistä naisen/hänen perheensä sosiaalisessa elämäntilanteessa, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi (voi olla) naiselle psyykkisesti (psykologiset tekijät) huomattava rasitus! Esimerkeissä ei ollut pelkästään sosiaalisia tekijöitä, vaan esimerkit (jotka jatkoivat asiaa) olivat ihan juuri siitä kokonaisuudesta!

    Annapa jo vihdoinkin jotakinkaan näyttöä siitä, että pelkkä kokemus ei-haluamisesta ja sen aiheuttamasta rasituksesta riittää abortin oikeuttamaan, ja siitä, että kenenkään (ei 1977:nkään :D) ole tarvinnut/tarvitse valehdella mitään, vaan saa sen abortin juuri niillä omilla ajatuksillaan ja tuntemuksillaan! :D

    sydänakka: "Annapa jo vihdoinkin jotakinkaan näyttöä siitä, että pelkkä kokemus ei-haluamisesta ja sen aiheuttamasta rasituksesta riittää abortin oikeuttamaan,"


    Tutkielma: "Komitea otti huomioon keskeyttämisperusteita harkitessaan laittomien sikiönlähdetysten suuren määrän, raskauden keskeytyksiä koskevien asenteiden muutoksen entistä vapaamielisimmiksi, *naisen valinnanvapauden voimakkaan painottamisen* ja *lääketieteen piirissä tapahtuneen uudelleen asennoitumisen lääkäreiden korostaessa yhä enemmän sosiaalisia ja PSYKOLOGISIA tekijöitä keskeyttämispäätöksissä*.

    Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    :D


   • ottaminenko
    on koko ajan! kirjoitti:

    sydänakka: "Annapa jo vihdoinkin jotakinkaan näyttöä siitä, että pelkkä kokemus ei-haluamisesta ja sen aiheuttamasta rasituksesta riittää abortin oikeuttamaan,"


    Tutkielma: "Komitea otti huomioon keskeyttämisperusteita harkitessaan laittomien sikiönlähdetysten suuren määrän, raskauden keskeytyksiä koskevien asenteiden muutoksen entistä vapaamielisimmiksi, *naisen valinnanvapauden voimakkaan painottamisen* ja *lääketieteen piirissä tapahtuneen uudelleen asennoitumisen lääkäreiden korostaessa yhä enemmän sosiaalisia ja PSYKOLOGISIA tekijöitä keskeyttämispäätöksissä*.

    Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    :D

    todistaa että sen saa lain mukaan _pelkästään_ psykologisella (haluamis)syyllä?? :D


   • kun...
    mukaan: kirjoitti:

    "2) kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus"

    Tämä on se ensisijainen lähde. Kun laitat ne lukulasit silmillesi huomaat, että tuossa ei lue vuoksi, vaan huomioon ottaen. :)

    Toisaalta sillä ei taida olla väliä käytännössä, lukeeko tekstissä vuoksi vai huomioon ottaen, koska elämänolot ja muut olosuhteet näyttäisi pitävän sisällään myös ne psykologiset tekijät. Ainakin näin aborttilakikomitea oli sen tarkoittanut :)

    niistä huomioon otetuista elämänoloista ja muista olosuhteista ei löydy mitään kohtuuttomasti rasittavaa tekijää, niin halujen takia on väkisinväänneltävä jotain laissa kelpaavaa (valheellista) ;)


   • osviittaa
    ottaminenko kirjoitti:

    todistaa että sen saa lain mukaan _pelkästään_ psykologisella (haluamis)syyllä?? :D

    "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."


   • sinä et
    kun... kirjoitti:

    niistä huomioon otetuista elämänoloista ja muista olosuhteista ei löydy mitään kohtuuttomasti rasittavaa tekijää, niin halujen takia on väkisinväänneltävä jotain laissa kelpaavaa (valheellista) ;)

    ole lainlaatija etkä soveltaja. Vois tulla aika monta oikeusmurhaa :D

    Esitä vaan tyhmää tai sitten vain olet tyhmä. Ei millään pahalla.


   • sinä sitä
    osviittaa kirjoitti:

    "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    psykologiset -sanaa "huudat" kun ei se nyt vaan todista mitenkään että ne ajatukset/haluamiset pelkästään riittäis sosiaaliseks syyks..


   • tässä...
    sinä et kirjoitti:

    ole lainlaatija etkä soveltaja. Vois tulla aika monta oikeusmurhaa :D

    Esitä vaan tyhmää tai sitten vain olet tyhmä. Ei millään pahalla.

    'soveltaa' tarvi kun niiden jotka anelee/jakelee abortteja valheellisilla syin ja lakia kiertäen.. ;D


   • sitten
    sinä sitä kirjoitti:

    psykologiset -sanaa "huudat" kun ei se nyt vaan todista mitenkään että ne ajatukset/haluamiset pelkästään riittäis sosiaaliseks syyks..

    miksi ei.


   • ihmeessä?
    tässä... kirjoitti:

    'soveltaa' tarvi kun niiden jotka anelee/jakelee abortteja valheellisilla syin ja lakia kiertäen.. ;D

    Sosiaalisella perusteella kun saa abortin ihan lainmukaisesti.


   • the sydänakka
    on koko ajan! kirjoitti:

    sydänakka: "Annapa jo vihdoinkin jotakinkaan näyttöä siitä, että pelkkä kokemus ei-haluamisesta ja sen aiheuttamasta rasituksesta riittää abortin oikeuttamaan,"


    Tutkielma: "Komitea otti huomioon keskeyttämisperusteita harkitessaan laittomien sikiönlähdetysten suuren määrän, raskauden keskeytyksiä koskevien asenteiden muutoksen entistä vapaamielisimmiksi, *naisen valinnanvapauden voimakkaan painottamisen* ja *lääketieteen piirissä tapahtuneen uudelleen asennoitumisen lääkäreiden korostaessa yhä enemmän sosiaalisia ja PSYKOLOGISIA tekijöitä keskeyttämispäätöksissä*.

    Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    :D

    ..se asiakokonaisuus:

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40367762

    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


   • the sydänakka
    osviittaa kirjoitti:

    "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    Meinaatko, että laissa sanottu 'huomattava rasitus elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen' tarkoittaa ihan vain fyysistä rasitusta.. :D :D


   • the sydänakka
    sitten kirjoitti:

    miksi ei.

    ..miten tuo sitten muka todistaa, että ne pelkät ajatukset, tuntemukset ja haluamiset riittää?! :D

    ”Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan keskeyttämisperusteiksi laajennettua lääketieteellistä, sosiaalis-lääketieteellistä, rikosoikeudellista ja ikärajaindikaatiota. Pelkkiä taloudellisia perusteita komitea ei pitänyt riittävinä perusteina keskeytykselle. Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


   • the sydänakka
    mukaan: kirjoitti:

    "2) kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus"

    Tämä on se ensisijainen lähde. Kun laitat ne lukulasit silmillesi huomaat, että tuossa ei lue vuoksi, vaan huomioon ottaen. :)

    Toisaalta sillä ei taida olla väliä käytännössä, lukeeko tekstissä vuoksi vai huomioon ottaen, koska elämänolot ja muut olosuhteet näyttäisi pitävän sisällään myös ne psykologiset tekijät. Ainakin näin aborttilakikomitea oli sen tarkoittanut :)

    ..väitteesi jo vihdoinkin jotenkinkaan- aborttilakikomiteakaan kun ei edelleenkään ole sanonut pelkkien ajatusten, tuntemusten ja haluamisten riittävän (


   • the sydänakka
    kun... kirjoitti:

    niistä huomioon otetuista elämänoloista ja muista olosuhteista ei löydy mitään kohtuuttomasti rasittavaa tekijää, niin halujen takia on väkisinväänneltävä jotain laissa kelpaavaa (valheellista) ;)

    ..kuten mm. 1977:n tapauksessa! :D


   • the sydänakka
    ihmeessä? kirjoitti:

    Sosiaalisella perusteella kun saa abortin ihan lainmukaisesti.

    ..jos sellaiset on.. :D Muussa tapauksessa joudutaan valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään niitä 'sosiaalisia syitä':


    1977 / 20.10.06 / klo 00:24

    "Minulla ei siis ollut mitään sosiaalista syytä tehdä aborttia, mutta se kaivettiin väkisin mm. siitä, että miehelläni oli opiskelut kesken (hän opiskeli työnohella ja valmistui kahden kuukauden päästä aborttihakemuksen täyttämisestä...) ja siitä että asumme vuokralla (onpa kaamea kohtalo lapselle syntyä vuokralle! Ja vielä kun sanoin hakemusta täyttäessä, että vuokralla asuminen ei ole raha kysymys, vaan sopivaa paikkaa ei ollut vielä löytynyt...). Silti tein abortin sosiaalisin syin. Tässä olisi todellakin puuttumisen paikka!"
    _______


    1977 / 20.10.06 / klo 03:30

    "Niin lääkärihän se minulle vasta kertoi, että lomakkeessa ei ole vaihtoehtoa "lasta ei haluta". Järkyttihän se kun olin neuvolan tädille kertonut rehellisesti, että lasta emme halua ja hän kyseli sitten elämäntilanteesta ja sanoi aina sopivin välein "noin laitetaan se perusteluksi" ja minä siihen että ei se ole perustelu, vaan emme halua lasta... Ja sitten lääkäri kun käy läpi kaavaketta sanoo "Ja syynä näyttää olevan sosiaaliset perusteet". Ihmettelin, mutta vielä sanoin, että ei ne kyllä ole, vaan emme halua lasta. Niin, sitten se kertoi, ettei sellaista vaihtoehtoa ole. Olisin varmasti valehdellut enemmän jos sen etukäteen olisin tiennyt, mutta kävi se näinkin."


    (..eli 1977 kertoo, että hänellä ei ollut ____mitään____ sosiaalista syytä tehdä abortti, ja mistä _____muun muassa____ sellaiset väkisin kaivettiin. Hän sanoo myöskin, että olisi valehdellut ____enemmänkin____, jos olisi ymmärtänyt! Lopuksi hän toteaa vielä, että tässä olisi todellakin puuttumisen paikka!)
    _______


    "Saa

    1977 2.3.2007 21:48

    Saa, jos tarkoitit ettet halua lasta.

    Mutta jos pelkäät vain synnyttämistä, et siis vain halua synnyttää, niin onhan vaihtoehtoja. Jos raskautesi on vasta aluillaan, joudut synnyttämään silti, pidemmälle mennessä saat kaavinnan, mutta jos taas liian pitkällä niin sitten taas joudut synnyttämään...

    Itse en kyseisessä tilanteessa tahtonut lasta ja sain abortin. Vaikkakaan en silloin tiennyt, että "en tahdo lasta" ei ole lomakkeeseen käypänen syy ja siksi tein abortin sosiaalisin syin, vaikkakin ne syyt oli keksimällä keksittyjä. Oma henkinen hyvinvointini olisi ainakin ollut erittäin vaarassa, jos olisin joutunut lapsen tekemään. Olisin varmasti myös riskeerannut fyysisen terveytenikin menemällä puoskarille, sillä sitä lasta ei todella tahdottu. "


    (- >>Vaikkakaan en silloin tiennyt, että "en tahdo lasta" ei ole lomakkeeseen käypänen syy ja siksi tein abortin sosiaalisin syin, vaikkakin ne syyt oli keksimällä keksittyjä.


   • välttämättä
    the sydänakka kirjoitti:

    ..jos sellaiset on.. :D Muussa tapauksessa joudutaan valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään niitä 'sosiaalisia syitä':


    1977 / 20.10.06 / klo 00:24

    "Minulla ei siis ollut mitään sosiaalista syytä tehdä aborttia, mutta se kaivettiin väkisin mm. siitä, että miehelläni oli opiskelut kesken (hän opiskeli työnohella ja valmistui kahden kuukauden päästä aborttihakemuksen täyttämisestä...) ja siitä että asumme vuokralla (onpa kaamea kohtalo lapselle syntyä vuokralle! Ja vielä kun sanoin hakemusta täyttäessä, että vuokralla asuminen ei ole raha kysymys, vaan sopivaa paikkaa ei ollut vielä löytynyt...). Silti tein abortin sosiaalisin syin. Tässä olisi todellakin puuttumisen paikka!"
    _______


    1977 / 20.10.06 / klo 03:30

    "Niin lääkärihän se minulle vasta kertoi, että lomakkeessa ei ole vaihtoehtoa "lasta ei haluta". Järkyttihän se kun olin neuvolan tädille kertonut rehellisesti, että lasta emme halua ja hän kyseli sitten elämäntilanteesta ja sanoi aina sopivin välein "noin laitetaan se perusteluksi" ja minä siihen että ei se ole perustelu, vaan emme halua lasta... Ja sitten lääkäri kun käy läpi kaavaketta sanoo "Ja syynä näyttää olevan sosiaaliset perusteet". Ihmettelin, mutta vielä sanoin, että ei ne kyllä ole, vaan emme halua lasta. Niin, sitten se kertoi, ettei sellaista vaihtoehtoa ole. Olisin varmasti valehdellut enemmän jos sen etukäteen olisin tiennyt, mutta kävi se näinkin."


    (..eli 1977 kertoo, että hänellä ei ollut ____mitään____ sosiaalista syytä tehdä abortti, ja mistä _____muun muassa____ sellaiset väkisin kaivettiin. Hän sanoo myöskin, että olisi valehdellut ____enemmänkin____, jos olisi ymmärtänyt! Lopuksi hän toteaa vielä, että tässä olisi todellakin puuttumisen paikka!)
    _______


    "Saa

    1977 2.3.2007 21:48

    Saa, jos tarkoitit ettet halua lasta.

    Mutta jos pelkäät vain synnyttämistä, et siis vain halua synnyttää, niin onhan vaihtoehtoja. Jos raskautesi on vasta aluillaan, joudut synnyttämään silti, pidemmälle mennessä saat kaavinnan, mutta jos taas liian pitkällä niin sitten taas joudut synnyttämään...

    Itse en kyseisessä tilanteessa tahtonut lasta ja sain abortin. Vaikkakaan en silloin tiennyt, että "en tahdo lasta" ei ole lomakkeeseen käypänen syy ja siksi tein abortin sosiaalisin syin, vaikkakin ne syyt oli keksimällä keksittyjä. Oma henkinen hyvinvointini olisi ainakin ollut erittäin vaarassa, jos olisin joutunut lapsen tekemään. Olisin varmasti myös riskeerannut fyysisen terveytenikin menemällä puoskarille, sillä sitä lasta ei todella tahdottu. "


    (- >>Vaikkakaan en silloin tiennyt, että "en tahdo lasta" ei ole lomakkeeseen käypänen syy ja siksi tein abortin sosiaalisin syin, vaikkakin ne syyt oli keksimällä keksittyjä.

    Naisen oma haluhan kuuluu AB-ohjeistuksen mukaan "sosiaalisiin syihin" ts. sen on ymmärretty olevan oleellinen seikka, kun arvioidaan aiheutuuko naiselle "huomattava rasitus".

    Mikä tahansa syy, jonka seurauksena on se, että *hakija* kokee lapsen syntymisen elämäänsä "huomattavana rasituksena" on oikea "sosiaalinen syy".


   • the sydänakka
    välttämättä kirjoitti:

    Naisen oma haluhan kuuluu AB-ohjeistuksen mukaan "sosiaalisiin syihin" ts. sen on ymmärretty olevan oleellinen seikka, kun arvioidaan aiheutuuko naiselle "huomattava rasitus".

    Mikä tahansa syy, jonka seurauksena on se, että *hakija* kokee lapsen syntymisen elämäänsä "huomattavana rasituksena" on oikea "sosiaalinen syy".

    ..sanotaan, mitä asioita _esimerkiksi_ käydään lävitse naisen/hänen perheensä kokonaistilannetta kartoitettaessa, eikä todellakaan sanota, että naisen oma halu kuulu sosiaalisiin syihin! :D Olisihan se älytöntä, jos ohjeistustenkin mukaan (usein kyllä tapahtuu todellisuudessa) vain käytäisiin lävitse se sosiaalinen elämäntilanne, eikä kysyttäisi naisen omaa käsitystä asiasta ollenkaan!


   • tapauksessahan
    the sydänakka kirjoitti:

    ..sanotaan, mitä asioita _esimerkiksi_ käydään lävitse naisen/hänen perheensä kokonaistilannetta kartoitettaessa, eikä todellakaan sanota, että naisen oma halu kuulu sosiaalisiin syihin! :D Olisihan se älytöntä, jos ohjeistustenkin mukaan (usein kyllä tapahtuu todellisuudessa) vain käytäisiin lävitse se sosiaalinen elämäntilanne, eikä kysyttäisi naisen omaa käsitystä asiasta ollenkaan!

    mitään listaa "sosiaalisista syistä" ei sitten ole olemassa, joten kukaan ei voi sanoa millaisilla "sosiaalisilla syillä saa tai ei saa saada aborttia! Ymmärrätkö? :D

    Eli väittelet ihan tyhjästä, kun sosiaalisia syitä ei ole määritelty.


   • siellä
    the sydänakka kirjoitti:

    ..väitteesi jo vihdoinkin jotenkinkaan- aborttilakikomiteakaan kun ei edelleenkään ole sanonut pelkkien ajatusten, tuntemusten ja haluamisten riittävän (

    "Se 'huomioon ottaen' tarkoittaa juurikin sitä, että ne pitää ottaa huomioon :D ja Valviran ohjeistustenkin mukaan lääkärin on hankittava päätöksensä pohjaksi mahdollisimman laaja kuva naisen/hänen perheensä elämänoloista/muista olosuhteista!"

    ohjeistuksessa on kyseiset ohjeet ja ne käydään läpi.


   • ngdfjrydj
    the sydänakka kirjoitti:

    ..kuten mm. 1977:n tapauksessa! :D

    Ja mitää välii?Miksi meuhkaat? Jos kerran abortin saa ne, jotka sen haluaa, asia on niin kuin pitääkin. Vai mitä yrität sanoa?


   • the sydänakka
    tapauksessahan kirjoitti:

    mitään listaa "sosiaalisista syistä" ei sitten ole olemassa, joten kukaan ei voi sanoa millaisilla "sosiaalisilla syillä saa tai ei saa saada aborttia! Ymmärrätkö? :D

    Eli väittelet ihan tyhjästä, kun sosiaalisia syitä ei ole määritelty.

    ..abortin saa tosiaankin meillä muiden lakiin kirjattujen perusteiden lisäksi sosiaalisilla syillä, mutta jos sellaisia ei ole, joudutaan ne valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään! :D


   • the sydänakka
    ngdfjrydj kirjoitti:

    Ja mitää välii?Miksi meuhkaat? Jos kerran abortin saa ne, jotka sen haluaa, asia on niin kuin pitääkin. Vai mitä yrität sanoa?

    ..koko asia siis ihan alusta? Ei kiitos- jos et ole mukana, älä ole.. :D


   • the sydänakka
    siellä kirjoitti:

    "Se 'huomioon ottaen' tarkoittaa juurikin sitä, että ne pitää ottaa huomioon :D ja Valviran ohjeistustenkin mukaan lääkärin on hankittava päätöksensä pohjaksi mahdollisimman laaja kuva naisen/hänen perheensä elämänoloista/muista olosuhteista!"

    ohjeistuksessa on kyseiset ohjeet ja ne käydään läpi.

    ..naisen/hänen perheensä sosiaalisesta elämäntilanteesta ei löydy niitä tekijöitä, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi naiselle huomattava rasitus l. sosiaalisia syitä, joudutaan sellaiset valehtelemaan, kuten mm. 1977:nkin kertoo kohdallaan tehdyn! :D


   • et
    the sydänakka kirjoitti:

    ..naisen/hänen perheensä sosiaalisesta elämäntilanteesta ei löydy niitä tekijöitä, joiden vuoksi lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi naiselle huomattava rasitus l. sosiaalisia syitä, joudutaan sellaiset valehtelemaan, kuten mm. 1977:nkin kertoo kohdallaan tehdyn! :D

    määrittele mitä ovat sosiaaaliset syyt, koska niitä ei määrittele edes laki.

    Lain mukaan on selvitettävä aiheutuuko lapsen saamisesta "huomattava rasitus". Mikä tahansa syy, joka aiheuttaa naiselle kokemuksen siitä, että lapsen saaminen olisi hänelle "huomattava rasitus", on se "sosiaalisen syy".

    Joko hän ymmärtää?


   • sen sos. syyn
    et kirjoitti:

    määrittele mitä ovat sosiaaaliset syyt, koska niitä ei määrittele edes laki.

    Lain mukaan on selvitettävä aiheutuuko lapsen saamisesta "huomattava rasitus". Mikä tahansa syy, joka aiheuttaa naiselle kokemuksen siitä, että lapsen saaminen olisi hänelle "huomattava rasitus", on se "sosiaalisen syy".

    Joko hän ymmärtää?

    pitää edelleen löytyä elämänoloista tai muista olosuhteista, ei naisen omasta päästä! :D


   • muualla...
    sen sos. syyn kirjoitti:

    pitää edelleen löytyä elämänoloista tai muista olosuhteista, ei naisen omasta päästä! :D

    kypsymättömyys (sosiaalinen syy) on kuin pään sisällä?


   • elämänolot
    muualla... kirjoitti:

    kypsymättömyys (sosiaalinen syy) on kuin pään sisällä?

    ja muut olosuhteet, jotka pitää huomioida, kaikki siellä pään sisällä? :D


   • olosuhteet
    elämänolot kirjoitti:

    ja muut olosuhteet, jotka pitää huomioida, kaikki siellä pään sisällä? :D

    käsitteenä voi pitää sisällään mitä tahansa, eikö vain? Myös ne päänsisäiset.


   • pelkästään
    olosuhteet kirjoitti:

    käsitteenä voi pitää sisällään mitä tahansa, eikö vain? Myös ne päänsisäiset.

    niitä.


   • miksi..
    pelkästään kirjoitti:

    niitä.

    sitten AV teki myönteisen päätöksen tapauksessa, jossa nainen sanoi, ettei heillä ole lasta eikä tule?


   • se nyt
    miksi.. kirjoitti:

    sitten AV teki myönteisen päätöksen tapauksessa, jossa nainen sanoi, ettei heillä ole lasta eikä tule?

    on kerrottu täällä jo vaikka kuinka monesti!! :D Jollei syitä ole, sitten ne valehdellaan ja tekemällä tehdään jostain, joko naisen tai lääkärin toimesta...


   • the sydänakka
    et kirjoitti:

    määrittele mitä ovat sosiaaaliset syyt, koska niitä ei määrittele edes laki.

    Lain mukaan on selvitettävä aiheutuuko lapsen saamisesta "huomattava rasitus". Mikä tahansa syy, joka aiheuttaa naiselle kokemuksen siitä, että lapsen saaminen olisi hänelle "huomattava rasitus", on se "sosiaalisen syy".

    Joko hän ymmärtää?

    ..mikä tahansa syy, vaan lääkintöhallituskin on selventänyt lain tarkoitusta kertomalla, millaisia asioita huomattava rasitus voi olla! Joko ymmärtää.. :D


   • the sydänakka
    muualla... kirjoitti:

    kypsymättömyys (sosiaalinen syy) on kuin pään sisällä?

    ..pitääkin löytyä jotakin muuta kuin pelkkiä haluamisia, tavoitteita, ajatuksia ja tuntemuksia, joiden olette kovasti väittäneet olevan hyväksyttäviä sosiaalisia syitä.. :D


   • the sydänakka
    se nyt kirjoitti:

    on kerrottu täällä jo vaikka kuinka monesti!! :D Jollei syitä ole, sitten ne valehdellaan ja tekemällä tehdään jostain, joko naisen tai lääkärin toimesta...

    ..muistaakseni kaivoi (suorittajalääkärinä) tuonkin todellisen syyn esille pitkässä keskustelussa -> lausunnonantajalääkäri oli siis kirjannut muut syyt myönteiselle päätökselle! :D


   • on aika päiviä
    the sydänakka kirjoitti:

    ..mikä tahansa syy, vaan lääkintöhallituskin on selventänyt lain tarkoitusta kertomalla, millaisia asioita huomattava rasitus voi olla! Joko ymmärtää.. :D

    sitten lakkautettu ja lääkintöhallituksen yleiskirjeet kumottu. Jummarratko jo?

    Nykyinen seuraaja, Valvira, kehottaa erityisesti selvittämään naisen oman halun ja edellytykset selviytyä lapsen saamisesta. Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". Mikä tahansa syy, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy", kun abortti tehdään sosiaalisiin perusteisiin kuuluvalla lainsäädännöllä.


   • hyvä..
    se nyt kirjoitti:

    on kerrottu täällä jo vaikka kuinka monesti!! :D Jollei syitä ole, sitten ne valehdellaan ja tekemällä tehdään jostain, joko naisen tai lääkärin toimesta...

    loogikkokulta, kun nainen ei valehdellut, vaan kertoi selvin sanoin asiansa.


   • Sylvi sentään....
    the sydänakka kirjoitti:

    ..muistaakseni kaivoi (suorittajalääkärinä) tuonkin todellisen syyn esille pitkässä keskustelussa -> lausunnonantajalääkäri oli siis kirjannut muut syyt myönteiselle päätökselle! :D

    Nyt kyllä erinomainen Muistisi teki tepposet. Nainen sanoi selvin sanoin asiansa mm. ettei halua lapsen rajoittavan menemisiään.

    Eli väärin meni! Taas! :D


   • tuntemukset
    the sydänakka kirjoitti:

    ..pitääkin löytyä jotakin muuta kuin pelkkiä haluamisia, tavoitteita, ajatuksia ja tuntemuksia, joiden olette kovasti väittäneet olevan hyväksyttäviä sosiaalisia syitä.. :D

    ovat ainakin Valviran ohjeistuksessa mukana, siellä mm. pyydetään kirjaamaan erityisesti naisen halu ja käsitys edellytyksistä lapsen hoitamiseen. Että tsori ny vaan.


   • mukana,
    tuntemukset kirjoitti:

    ovat ainakin Valviran ohjeistuksessa mukana, siellä mm. pyydetään kirjaamaan erityisesti naisen halu ja käsitys edellytyksistä lapsen hoitamiseen. Että tsori ny vaan.

    mutta kerroppa riittääkö se pelkkä haluamattomuus abortin saamiseen? :)

    Ja se kohta menee tarkalleen ottaen 'Erityisesti kuvataan hakijan edellytykset JA halu hoitaa ja kasvattaa lasta ..'. Siis pitäisi uupua myös edellytyksiä, ei pelkästään halua.


   • on pitkä
    on aika päiviä kirjoitti:

    sitten lakkautettu ja lääkintöhallituksen yleiskirjeet kumottu. Jummarratko jo?

    Nykyinen seuraaja, Valvira, kehottaa erityisesti selvittämään naisen oman halun ja edellytykset selviytyä lapsen saamisesta. Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". Mikä tahansa syy, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy", kun abortti tehdään sosiaalisiin perusteisiin kuuluvalla lainsäädännöllä.

    lista mitä kaikkea elämänolojen suhteen tulee selvittää. Joten riittääkö se pelkkä 'ei halua lasta' hakemukseen vaiko ei?? :)


   • the sydänakka
    tuntemukset kirjoitti:

    ovat ainakin Valviran ohjeistuksessa mukana, siellä mm. pyydetään kirjaamaan erityisesti naisen halu ja käsitys edellytyksistä lapsen hoitamiseen. Että tsori ny vaan.

    ..naisen oma käsitys asiasta pitää selvittää ja myöskin se, onko hänellä kuitenkin jonkinlaista halua saada se lapsi (todellisuudessa tuo ei kuitenkaan usein toteudu*) -> lapsen voi pitää helpommin huonommassakin tilanteessa, mikäli halua löytyy, kun taas lapsen pitäminen (samanlaisessa) vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa ilman minkäänlaista halua, on paljon suurempi rasitus!

    *-> eräs hyvä esimerkkitapaus tässä alla -> nainen toteaa mm., että ->


    - Lääkäri joka kirjoitti aborttilähetteen teki sen sosiaalisin perustein muttei pahemmin kysellyt siihen. Sanoin vain että kärsin keskivaikeasta masennuksesta ja opiskelen. Lääkäri sanoi että sehän riittää ja allekirjoitus tähän.

    - Juuri samoin kuin sinä, olisin minäkin kaivannut että joku olisi keskustellut asiasta.

    - Kukaan lääkäreistä ei kysynyt että "oletko nyt varma"

    - Kun hain ensimmäistä pilleriä (tein pilleriabortin) lääkärillä oli kamala kiire ja hän hoputti minua nielemään tabletin. Minusta tuntui ettei tässä voi alkaa laisinkaan perumaan.

    - Minä koen myös, etten tehnyt päätöstä abortista itse, tai en tehnyt päätöstä laisinkaan. Mieheni tilasi minulle ajan lääkärille, tämä lääkäri kirjoitti aborttilähetteen. Mieheni oli mukana lääkärillä ja kertoi lääkärille että Me Haluamme abortin, minulta ei kysytty muuta kuin syitä ja perusteluita    "Suru
    Saman kokenut7.12.2003 12:55

    Itse olen ollut vastaavassa tilanteessa. Mieheni ei millään muotoa halunnut lasta, vaikka itse olin jo ehtinyt innostua raskaudestani, miettinyt lasten ikäeroa, sukupuolta jne. Olin valmis ottamaan lapsen vastaan, mutta toisin kävi. Mieheni sanoi ettei ole valmis vielä toiseen lapseen, hänen mielestään elämäntilanteemme ei ollut mitenkään ideaali siihen. Lisäksi miehelläni kävi mielessä epäilys ettei lapsi olekaan hänen, sillä olimme käyttäneet väliaikaisena ehkäisynä kondomia jonka pettämistä kumpikaan ei ollut huomannut. Tästä johtuen olimme molemmat yllättyneitä raskaudesta.

    Minä suostuin lopulta aborttiin. Juuri samoin kuin sinä, olisin minäkin kaivannut että joku olisi keskustellut asiasta. Kukaan lääkäreistä ei kysynyt että "oletko nyt varma", olisin kaivannut pientä rohkaisua ja uskon että abortti olisi jäänyt tekemättä. Kun hain ensimmäistä pilleriä (tein pilleriabortin) lääkärillä oli kamala kiire ja hän hoputti minua nielemään tabletin. Minusta tuntui ettei tässä voi alkaa laisinkaan perumaan. Mietin vielä hetkisen ja lääkäri huokaili kyllästyneesti joten nielin lääkkeen ja lähdin vessan itkemään. Yritin vielä oksentaa vessassa että pilleri tulisi pois, jos asian olisi vielä voinut perua... Mutta ei voinut. Keskeytys oli yllättäen itselläni kivuton, sikiö tuli yhtenä "könttinä" vaippaani. Otin sen käteeni, muodottoman köntin josta sikiötä ei kylläkään erottanut. Pudotin sen vessanpyttyyn ja huuhtelin alas. Itkin hysteerisesti ja hoitajat tulivat antamaan rauhoittavaa. Illalla pääsin kotiin ja seuraavana aamuna alkoivat helvetilliset kivut.

    Tekoni on vielä hyvin tuore, en tiedä miten tästä pääsen yli jos koskaan pääsen. Tiedän mitä hait takaa viestilläsi, kaipasit sitä että joku olisi keskustellut asiasta, että joku olisi kysynyt miksi näin. Lääkäri joka kirjoitti aborttilähetteen teki sen sosiaalisin perustein muttei pahemmin kysellyt siihen. Sanoin vain että kärsin keskivaikeasta masennuksesta ja opiskelen. Lääkäri sanoi että sehän riittää ja allekirjoitus tähän.

    Ei kukaan tee päätöstä kevein mielin, ja itsekin koen tehneeni murhan. Öisin näen painajaisia siitä miten otan sikiön käteeni, se on vaaleanpunainen ja ihmisen näköinen, sitten rusennan sen kouriini. Herään itkien tässä kohden.

    Tuollaiset "murhaaja" ja "kasva aikuiseksi" viestit eivät helpota oloa, ymmärrän, heihin täytyy vain suhtautua oikealla tavalla. He itse eivät ole vielä kasvaneet aikuisiksi, taitaa puuttua empatia tykkänään. Heille ei ole tullut eteen tilannetta jossa on kuin umpikujassa.

    Minä koen myös, etten tehnyt päätöstä abortista itse, tai en tehnyt päätöstä laisinkaan. Mieheni tilasi minulle ajan lääkärille, tämä lääkäri kirjoitti aborttilähetteen. Mieheni oli mukana lääkärillä ja kertoi lääkärille että Me Haluamme abortin, minulta ei kysytty muuta kuin syitä ja perusteluita. Lääkäri otti yhteyttä sairaalaan josta minulle soitettiin että tulla käymään, siellä annettiinkin saman tien lääke ja "laitettiin tohisemaan".


   • the sydänakka
    Sylvi sentään.... kirjoitti:

    Nyt kyllä erinomainen Muistisi teki tepposet. Nainen sanoi selvin sanoin asiansa mm. ettei halua lapsen rajoittavan menemisiään.

    Eli väärin meni! Taas! :D

    ..sitten, sanooko Vuorjoki, että tuo kyseinen asia kirjattiin viralliseksi syyksi, ja että abortti irtosi sillä.. :D

    Kun sanon "muistaakseni", en olekaan asiasta varma -> linkitätkö tähän sen viestin, jossa asiaa käsiteltiin, kiitos! :)


   • the sydänakka
    on aika päiviä kirjoitti:

    sitten lakkautettu ja lääkintöhallituksen yleiskirjeet kumottu. Jummarratko jo?

    Nykyinen seuraaja, Valvira, kehottaa erityisesti selvittämään naisen oman halun ja edellytykset selviytyä lapsen saamisesta. Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". Mikä tahansa syy, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy", kun abortti tehdään sosiaalisiin perusteisiin kuuluvalla lainsäädännöllä.

    ..lääkäriä hankkimaan mahdollisimman laajan kokonaiskuvan naisen/hänen perheensä elämäntilanteesta ja selvittämään -totta kai- myös naisen oman käsityksen asiasta ja halun saada se lapsi!

    Mikä tahansa syy ei kelpaa, vaan edelleenkin on löydettävä sen kaltaisia tekijöitä, jollaisia lääkintöhallituskin aikanaan selvensi huomattavan rasituksen tarkoittavan, kuten mm. 1977:nkin tapaus todistaa!


   • tahansa
    the sydänakka kirjoitti:

    ..lääkäriä hankkimaan mahdollisimman laajan kokonaiskuvan naisen/hänen perheensä elämäntilanteesta ja selvittämään -totta kai- myös naisen oman käsityksen asiasta ja halun saada se lapsi!

    Mikä tahansa syy ei kelpaa, vaan edelleenkin on löydettävä sen kaltaisia tekijöitä, jollaisia lääkintöhallituskin aikanaan selvensi huomattavan rasituksen tarkoittavan, kuten mm. 1977:nkin tapaus todistaa!

    "Mikä tahansa syy ei kelpaa, vaan edelleenkin on löydettävä sen kaltaisia tekijöitä, jollaisia lääkintöhallituskin aikanaan selvensi huomattavan rasituksen tarkoittavan, kuten mm. 1977:nkin tapaus todistaa!"

    .. sellainen syy, joka aiheuttaa sen huomattavan rasituksen aiheutumisen lapsen pitämiseen täyttää edellytykset saada sosiaalisilla perusteilla abortti. Lääkintöhallituksen mahdolliset yleiskirjeet asiasta on kumottu ja lääkintöhallituskin lopetettu. Ainoa ohjeistus tuntuu olevan Valviran, ja sen ohjeistuksissa ei ole olemassa selvää listaa oikeista sosiaalisista syistä, joilla yksittäin voi saada abortin,(kuten on voinut joskus olla lääkintöhallituksen yleiskirjeessä, mene ja tiedä, koska kyseistä yleiskirjettä et ole täällä koskaan esittänyt) kuten ei itse aborttilaissa, vaan siellä kattavasti pyydetään selvittämään naisen elämänolot ja muut olosuhteet, jotta selviäää mistä huomattava rasitus muodostuu. Anteeksi, että tuli niin pitkä lause, joka varmasti aiheuttaa taas sen, että ymmärrät sanomanijoko täysin tai vähintäänkin hieman pieleen...

    Se sinun asian korostamisesi, että nainen ei saa saada Suomessa aborttia omalla haluamisellaan, ei ole totta. Se haluaminen on totta kai yhteydessä siihen "huomattavaan rasitukseen", pelkkä pyyntö ilman perusteluja ei riitä, kuten varmasti kaikki jo tiedämme, koska Suomessa on kontrolloitu aborttilaki.

    Naisen haluaminen kuuluu osaltaan "sosiaalisiin syihin" silloin, kun lapsen synnyttäminen ja pitäminen olisi naiselle huomattava rasitus.


   • the sydänakka
    tahansa kirjoitti:

    "Mikä tahansa syy ei kelpaa, vaan edelleenkin on löydettävä sen kaltaisia tekijöitä, jollaisia lääkintöhallituskin aikanaan selvensi huomattavan rasituksen tarkoittavan, kuten mm. 1977:nkin tapaus todistaa!"

    .. sellainen syy, joka aiheuttaa sen huomattavan rasituksen aiheutumisen lapsen pitämiseen täyttää edellytykset saada sosiaalisilla perusteilla abortti. Lääkintöhallituksen mahdolliset yleiskirjeet asiasta on kumottu ja lääkintöhallituskin lopetettu. Ainoa ohjeistus tuntuu olevan Valviran, ja sen ohjeistuksissa ei ole olemassa selvää listaa oikeista sosiaalisista syistä, joilla yksittäin voi saada abortin,(kuten on voinut joskus olla lääkintöhallituksen yleiskirjeessä, mene ja tiedä, koska kyseistä yleiskirjettä et ole täällä koskaan esittänyt) kuten ei itse aborttilaissa, vaan siellä kattavasti pyydetään selvittämään naisen elämänolot ja muut olosuhteet, jotta selviäää mistä huomattava rasitus muodostuu. Anteeksi, että tuli niin pitkä lause, joka varmasti aiheuttaa taas sen, että ymmärrät sanomanijoko täysin tai vähintäänkin hieman pieleen...

    Se sinun asian korostamisesi, että nainen ei saa saada Suomessa aborttia omalla haluamisellaan, ei ole totta. Se haluaminen on totta kai yhteydessä siihen "huomattavaan rasitukseen", pelkkä pyyntö ilman perusteluja ei riitä, kuten varmasti kaikki jo tiedämme, koska Suomessa on kontrolloitu aborttilaki.

    Naisen haluaminen kuuluu osaltaan "sosiaalisiin syihin" silloin, kun lapsen synnyttäminen ja pitäminen olisi naiselle huomattava rasitus.

    ..kaikki lähteemme ja esimerkkimme kun kertovat ihan muuta! Pelkän oman mutun hokeminen ei edelleenkään riitä! :D

    Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!


   • satuapa*
    the sydänakka kirjoitti:

    ..kaikki lähteemme ja esimerkkimme kun kertovat ihan muuta! Pelkän oman mutun hokeminen ei edelleenkään riitä! :D

    Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!

    Sinä olet ainoa, joka täällä hokee omaa mutuaan. On sitten kyse omaa mutuasi 1977:n sanoista, omaa mutuasi lain sanoista, omaa mutuasi Arto Vuorjoen sanoista tai omaa mutuasi Tuppuraiskan sanoista. Yksikään noista ei ole koskaan sanonut omin sanoin sitä, minkä väität noiden sanoissa sinun mutujasi todistavan.

    Väität sydänakan mutujen Arto Vuorjoen sanoista todistavan sydänakan mutuja.

    Väität sydänakan mutujen 1977:n sanoista todistavan sydänakan mutuja.

    Väität sydänakan mutujen Valviran sanoista todistavan sydänakan mutuja.

    Väität sydänakan mutujen lain sanoista todistavan sydänakan mutuja.


    Piiri pienii pyörii...

    Olet oikeassa, pelkkä oman mutun hokeminen ei todellakaan riitä. Kehäpäätelmän toistaminen todisteena ei myöskään riitä, koska kehäpäätelmä ei ole todiste. Kilkuttaako missään?


    "Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin.

    Siihen ei sinulla ole sanan sijaa, jos et ole tuo kyseinen lääkäri. Koska LAKI on määrännyt sen riittävän huomattavan rasituksen arvioijaksi kyseisen hoitavan lääkärin - ei lain sanoja, ei Arto Vuorjokea, ei Tuppuraiskaa, saati sitten sydänakkaa. Kyseessä on AINA kyseisen hoitavan lääkärin kanta, aiheuttaisiko naisen kokemana tuo puhuttu asia huomattavan rasituksen kyseiselle naiselle. Ja keskustelun pituus (kokonaisuuden laajuus) riippuu siitä, kuinka nopeasti kyseinen lääkäri on siitä vakuuttunut. Laki ei määrittele, mikä on riittävä kokonaisuus.

    Jos et kykene vastaamaan asiaa ilman mututoistojasi, en jatka "keskustelua" kanssasi.


   • on
    on pitkä kirjoitti:

    lista mitä kaikkea elämänolojen suhteen tulee selvittää. Joten riittääkö se pelkkä 'ei halua lasta' hakemukseen vaiko ei?? :)

    väittänyt, pikku pölkkypäämme, että pelkkä 'en halua' perusteluna riittää? :D Voi voi sentään.


   • sentään :D
    on kirjoitti:

    väittänyt, pikku pölkkypäämme, että pelkkä 'en halua' perusteluna riittää? :D Voi voi sentään.

    haperoaivo lueskelee vaan mitä on tullut aiemmin lipsauteltua

    "Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". Mikä tahansa syy, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy", kun abortti tehdään sosiaalisiin perusteisiin kuuluvalla lainsäädännöllä." ;D


   • Ja miten
    sentään :D kirjoitti:

    haperoaivo lueskelee vaan mitä on tullut aiemmin lipsauteltua

    "Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". Mikä tahansa syy, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy", kun abortti tehdään sosiaalisiin perusteisiin kuuluvalla lainsäädännöllä." ;D

    sait tuosta käsityksen mutuusi, että väitin muka abortin saanniksi riittävän 'ei halua lasta' ilman perusteluja ?


   • käteen :D
    Ja miten kirjoitti:

    sait tuosta käsityksen mutuusi, että väitin muka abortin saanniksi riittävän 'ei halua lasta' ilman perusteluja ?

    ""Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". _Mikä_tahansa_syy_, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy","

    Eli syy voisi olla vaikkapa se haluaminen..(JOS voisi) ? :D


   • the sydänakka
    satuapa* kirjoitti:

    Sinä olet ainoa, joka täällä hokee omaa mutuaan. On sitten kyse omaa mutuasi 1977:n sanoista, omaa mutuasi lain sanoista, omaa mutuasi Arto Vuorjoen sanoista tai omaa mutuasi Tuppuraiskan sanoista. Yksikään noista ei ole koskaan sanonut omin sanoin sitä, minkä väität noiden sanoissa sinun mutujasi todistavan.

    Väität sydänakan mutujen Arto Vuorjoen sanoista todistavan sydänakan mutuja.

    Väität sydänakan mutujen 1977:n sanoista todistavan sydänakan mutuja.

    Väität sydänakan mutujen Valviran sanoista todistavan sydänakan mutuja.

    Väität sydänakan mutujen lain sanoista todistavan sydänakan mutuja.


    Piiri pienii pyörii...

    Olet oikeassa, pelkkä oman mutun hokeminen ei todellakaan riitä. Kehäpäätelmän toistaminen todisteena ei myöskään riitä, koska kehäpäätelmä ei ole todiste. Kilkuttaako missään?


    "Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin.

    Siihen ei sinulla ole sanan sijaa, jos et ole tuo kyseinen lääkäri. Koska LAKI on määrännyt sen riittävän huomattavan rasituksen arvioijaksi kyseisen hoitavan lääkärin - ei lain sanoja, ei Arto Vuorjokea, ei Tuppuraiskaa, saati sitten sydänakkaa. Kyseessä on AINA kyseisen hoitavan lääkärin kanta, aiheuttaisiko naisen kokemana tuo puhuttu asia huomattavan rasituksen kyseiselle naiselle. Ja keskustelun pituus (kokonaisuuden laajuus) riippuu siitä, kuinka nopeasti kyseinen lääkäri on siitä vakuuttunut. Laki ei määrittele, mikä on riittävä kokonaisuus.

    Jos et kykene vastaamaan asiaa ilman mututoistojasi, en jatka "keskustelua" kanssasi.

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8512425/40546526

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8543052/40546156


    Ole hyvä ja mene niihin kyseisiin keskusteluihin todistamaan se, että kyseiset ihmiset puhuvat siitä, mitä TE TULKITSETTE heidän sanovan (väitätte todistavan jotakin puolestanne :D )!

    Vuorjoki mm. puhuu nuorten psyykkisestä kypsymättömyydestä, joka on keskeisesti epävarmuutta omasta itsestään, tulevaisuuden- ja jopa elämänpelkoa saavuttamaton autonomia, eikä siitä teidän epämääräisestä 'en ole valmis äidiksi' -tunteestanne, minkä tahansa ikäisen naisen kohdalla! :D

    Marjo Tuppurainen puhuu siitä, miten se toinen (varsinainen) syy paistaa sieltä taustalta, eikä siis sano, etteikö velat ja opiskelut ym. voisi olla koskaan oikeita sosiaalisia syitä!

    Valviran sanat todistavat ihan itsensä :D -> jokaisella naisella ei ole oikeutta aborttiin juuri niillä hänellä olevilla syillään, kunhan vain ne kertoo lääkärilleen vastoin väitettäsi! Lääkäri ei toimi virheellisesti pyytäessään elämänoloselvitystä vastoin väitettäsi! Nainen, jolla ei ole lainmukaisia edellytyksiä abortille, ei ole syittän kertomaan kykenemätön imbesilli vastoin väitettäsi -> vaan hänen/hänen perheensä elämäntilanteesta ei vain yksinkertaisesti löydy niitä hyväksyttäviä syitä! :D

    -> 1977:n kertoma todistaa erittäin hyvin, miten ne sosiaaliset syyt joudutaan valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään, kun oikeita sellaisia ei ole, vaan abortin haluamisen taustalla on se halu säilyttää ne mukavuutensa muuttumattomina, josta 1977:nkin kertoo mm. 'Erityisen mukavaa elämää' -viestissään!


   • ihan itse
    käteen :D kirjoitti:

    ""Lain päätarkoitus on selvittää aiheuttaako lapsen saaminen naiselle "huomattavan rasituksen". _Mikä_tahansa_syy_, joka saa aikaan kyseisen olotilan, on "sosiaalinen syy","

    Eli syy voisi olla vaikkapa se haluaminen..(JOS voisi) ? :D

    mitä itse tulit sanoneeksi. Puhut eri asiasta, kun käsität asian sellaiseksi, että hakemukseen laitettaisiin vain 'ei halua lasta'.

    Kukaan tervejärkinen terveydenhuollon edustaja ei kirjoita tuollaista hakemukseen. Sinne perustellaan miksi hakija ei halua lasta = pyytää aborttia. Suomen lain mukaan nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus', nimenomaan myös silloin, kun ei halua lasta. Muutenhan aborttia hakisivat vain naiset, jotka haluavat lapsen.


   • valehtelemaan
    the sydänakka kirjoitti:

    ..abortin saa tosiaankin meillä muiden lakiin kirjattujen perusteiden lisäksi sosiaalisilla syillä, mutta jos sellaisia ei ole, joudutaan ne valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään! :D

    joudutaan marginaalitapauksissa, kuten silloin, kun hakijaa painostetaan aborttiin.

    Sosiaalisiin syihin kuuluvat psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat siinä mielessä kattavat osa-alueet, että nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus'.

    Minulla ei ole mitään vapaata aborttia vastaan. Mutta niin kauan kuin tälläkin lailla nainen saa abortin halutessaan, en lähde barrikadeille vapaan abortin puolesta. Jos lakia alettaisiin tulkitsemaan tiukemmin, lähden.

    Perustuslain ja ihmisoikeuslakien olemassa olon takia en usko, että Suomessa voidaan pakottaa ketään synnyttämään vastoin omaa tahtoaan. Perustuslaki kävelee muiden lakien yli.


   • laitetaan
    ihan itse kirjoitti:

    mitä itse tulit sanoneeksi. Puhut eri asiasta, kun käsität asian sellaiseksi, että hakemukseen laitettaisiin vain 'ei halua lasta'.

    Kukaan tervejärkinen terveydenhuollon edustaja ei kirjoita tuollaista hakemukseen. Sinne perustellaan miksi hakija ei halua lasta = pyytää aborttia. Suomen lain mukaan nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus', nimenomaan myös silloin, kun ei halua lasta. Muutenhan aborttia hakisivat vain naiset, jotka haluavat lapsen.

    niitä elämänoloihin ja muihin olosuhteisiin liittyviä seikkoja jotka muodostaa sen huomattavan, tavallista suuremman rasituksen - tai sitten ei, kun sellaisia seikkoja ei niistä ilmene..


   • satuapa*
    the sydänakka kirjoitti:

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8512425/40546526

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8543052/40546156


    Ole hyvä ja mene niihin kyseisiin keskusteluihin todistamaan se, että kyseiset ihmiset puhuvat siitä, mitä TE TULKITSETTE heidän sanovan (väitätte todistavan jotakin puolestanne :D )!

    Vuorjoki mm. puhuu nuorten psyykkisestä kypsymättömyydestä, joka on keskeisesti epävarmuutta omasta itsestään, tulevaisuuden- ja jopa elämänpelkoa saavuttamaton autonomia, eikä siitä teidän epämääräisestä 'en ole valmis äidiksi' -tunteestanne, minkä tahansa ikäisen naisen kohdalla! :D

    Marjo Tuppurainen puhuu siitä, miten se toinen (varsinainen) syy paistaa sieltä taustalta, eikä siis sano, etteikö velat ja opiskelut ym. voisi olla koskaan oikeita sosiaalisia syitä!

    Valviran sanat todistavat ihan itsensä :D -> jokaisella naisella ei ole oikeutta aborttiin juuri niillä hänellä olevilla syillään, kunhan vain ne kertoo lääkärilleen vastoin väitettäsi! Lääkäri ei toimi virheellisesti pyytäessään elämänoloselvitystä vastoin väitettäsi! Nainen, jolla ei ole lainmukaisia edellytyksiä abortille, ei ole syittän kertomaan kykenemätön imbesilli vastoin väitettäsi -> vaan hänen/hänen perheensä elämäntilanteesta ei vain yksinkertaisesti löydy niitä hyväksyttäviä syitä! :D

    -> 1977:n kertoma todistaa erittäin hyvin, miten ne sosiaaliset syyt joudutaan valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään, kun oikeita sellaisia ei ole, vaan abortin haluamisen taustalla on se halu säilyttää ne mukavuutensa muuttumattomina, josta 1977:nkin kertoo mm. 'Erityisen mukavaa elämää' -viestissään!

    Ohitit taas asian, jotta pääset väittelemään siitä, mitä sinä väität muiden väittäneen.

    En ole kiinnostunut väittelemään, kuka mitä missäkin muka on sanonut.

    Pysy asiassa.

    Sinä faktasti väitit nyt näin:
    ""Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    Osoita TÄHÄN (ei mihinkään toiseen keskusteluun viittaamalla) LAIN SANOIN (ei siis sydänakan sanoin laista), että tuo on vastoin LAKIA (ei siis sydänakan käsitystä laista).


   • satuapa*
    laitetaan kirjoitti:

    niitä elämänoloihin ja muihin olosuhteisiin liittyviä seikkoja jotka muodostaa sen huomattavan, tavallista suuremman rasituksen - tai sitten ei, kun sellaisia seikkoja ei niistä ilmene..

    "niitä elämänoloihin ja muihin olosuhteisiin liittyviä seikkoja jotka muodostaa sen huomattavan, tavallista suuremman rasituksen - tai sitten ei, kun sellaisia seikkoja ei niistä ilmene.."

    "Huomattava" ei ole synonyymi sanoille "tavallista suurempi", jos tarkoitat sillä vaadittavan, että rasituksen tulisi olla yleisesti/keskimääräisesti tavallista raskauden läpikäymistä ja lapsen synnytystä suurempi.


   • vaan
    valehtelemaan kirjoitti:

    joudutaan marginaalitapauksissa, kuten silloin, kun hakijaa painostetaan aborttiin.

    Sosiaalisiin syihin kuuluvat psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat siinä mielessä kattavat osa-alueet, että nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus'.

    Minulla ei ole mitään vapaata aborttia vastaan. Mutta niin kauan kuin tälläkin lailla nainen saa abortin halutessaan, en lähde barrikadeille vapaan abortin puolesta. Jos lakia alettaisiin tulkitsemaan tiukemmin, lähden.

    Perustuslain ja ihmisoikeuslakien olemassa olon takia en usko, että Suomessa voidaan pakottaa ketään synnyttämään vastoin omaa tahtoaan. Perustuslaki kävelee muiden lakien yli.

    lepsuileva riistolainsäädäntö kävelee röyhkeästi perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien yli!


   • se sitten
    satuapa* kirjoitti:

    "niitä elämänoloihin ja muihin olosuhteisiin liittyviä seikkoja jotka muodostaa sen huomattavan, tavallista suuremman rasituksen - tai sitten ei, kun sellaisia seikkoja ei niistä ilmene.."

    "Huomattava" ei ole synonyymi sanoille "tavallista suurempi", jos tarkoitat sillä vaadittavan, että rasituksen tulisi olla yleisesti/keskimääräisesti tavallista raskauden läpikäymistä ja lapsen synnytystä suurempi.

    tarkottaa? Miksei siinä lue sitten ihan vaan rasitusta, ilman huomattavaa?


   • takia...
    satuapa* kirjoitti:

    Ohitit taas asian, jotta pääset väittelemään siitä, mitä sinä väität muiden väittäneen.

    En ole kiinnostunut väittelemään, kuka mitä missäkin muka on sanonut.

    Pysy asiassa.

    Sinä faktasti väitit nyt näin:
    ""Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    Osoita TÄHÄN (ei mihinkään toiseen keskusteluun viittaamalla) LAIN SANOIN (ei siis sydänakan sanoin laista), että tuo on vastoin LAKIA (ei siis sydänakan käsitystä laista).

    se sitten ei kuitenkaan riitä ihan pelkästään syynä sinne hakemukseen..?


   • satuapa*
    takia... kirjoitti:

    se sitten ei kuitenkaan riitä ihan pelkästään syynä sinne hakemukseen..?

    vaikka tuurilla menisi asia paremmin ymmärrykseen uudestaan lukemalla.

    ""Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."


   • silloin....
    satuapa* kirjoitti:

    vaikka tuurilla menisi asia paremmin ymmärrykseen uudestaan lukemalla.

    ""Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    lääkäri kiertää lakia (käytännössä yleistä), koska pelkkä haluaminen ei lain mukaan riitä syyksi abortille. Joutuuhan se lääkäri kuitenkin sinne hakemukseen muitakin syitä säveltään kun sen haluamisen!


   • puuttuminen
    silloin.... kirjoitti:

    lääkäri kiertää lakia (käytännössä yleistä), koska pelkkä haluaminen ei lain mukaan riitä syyksi abortille. Joutuuhan se lääkäri kuitenkin sinne hakemukseen muitakin syitä säveltään kun sen haluamisen!

    mutta miten joku voi olla noin taukki?!! :D


   • näkyny
    puuttuminen kirjoitti:

    mutta miten joku voi olla noin taukki?!! :D

    sullakaan lapsellista solvausta parempaa sanottavaa olla.. :D


   • on sanottu
    näkyny kirjoitti:

    sullakaan lapsellista solvausta parempaa sanottavaa olla.. :D

    jo niin paljon todisteiden kera ja siltikään et ole ymmärtänyt mistä puhutaan. Ihan syystä älykkyyttäsi epäillään.


   • todisteiden?!
    on sanottu kirjoitti:

    jo niin paljon todisteiden kera ja siltikään et ole ymmärtänyt mistä puhutaan. Ihan syystä älykkyyttäsi epäillään.

    Sullehan mutujoukkoinesi ne totuudet ei kelpaa :D


   • jospa vaikka
    todisteiden?! kirjoitti:

    Sullehan mutujoukkoinesi ne totuudet ei kelpaa :D

    vilkaiset ketjun nimeä ja aloituksessa olevaa tutkimusta....

    Voi hyvää päivää...


   • the sydänakka
    silloin.... kirjoitti:

    lääkäri kiertää lakia (käytännössä yleistä), koska pelkkä haluaminen ei lain mukaan riitä syyksi abortille. Joutuuhan se lääkäri kuitenkin sinne hakemukseen muitakin syitä säveltään kun sen haluamisen!

    ..niin tehdään -> kuten mm. 1977:n tapauksessa!


   • the sydänakka
    satuapa* kirjoitti:

    Ohitit taas asian, jotta pääset väittelemään siitä, mitä sinä väität muiden väittäneen.

    En ole kiinnostunut väittelemään, kuka mitä missäkin muka on sanonut.

    Pysy asiassa.

    Sinä faktasti väitit nyt näin:
    ""Se halu ja naisen käsitys on osa asiaa, kuten sanottu ja sanottu, mutta ei riitä itsessään aborttia oikeuttamaan!"

    JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    Osoita TÄHÄN (ei mihinkään toiseen keskusteluun viittaamalla) LAIN SANOIN (ei siis sydänakan sanoin laista), että tuo on vastoin LAKIA (ei siis sydänakan käsitystä laista).

    ..ENÄÄ kiinnostunut siitä, mitä kukanenkin on väittänyt, kun väitteesi on osoitettu täysin virheellisiksi muituiksesi, ja lain ja ohjeistusten vastaisiksi.. :D :D

    Osoita sinä, että tämä väitteesi on totta: "JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    ..ja kerro sitten, että miksi aina lähdetään hakemaan niitä tekijöitä naisen/hänen perheensä elämäntilanteesta (l. sosiaalisia syitä), eikä esim. 1977:n, joka hoki koko ajan sitä, että 'tuo ei ole syy, vaan sitä lasta ei vain haluta', kohdalla lähdetty selvittämään sen ei-haluamisen suuruutta, vaan lähdettiin valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään niitä muka-syitä! :D

    Syyhän tuohon on juuri se, että sosiaalinen syy on sosiaalinen syy- ei mikään haluamisiin, vaan sosiaaliseen elämäntilanteeseen liittyvä! :D


    ”Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yleisimmin syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.”

    http://www.shvs.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,2476,2521,2497


    ”AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella.”


    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen/lupa_raskauden_keskeyttamiseen


    ”Kahden lääkärin päätös tarvitaan jos naisen sosiaalinen tilanne on sellainen, ettei hän koe kykenevänsä synnyttää lasta.”

    http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/31638/file/Nuorennaisenshokkikuukautisetmyohassa.pdf


   • höpö..
    the sydänakka kirjoitti:

    ..niin tehdään -> kuten mm. 1977:n tapauksessa!

    Sen haluamattomuuden taustalla oleva syy on se sosiaalinen syy, jolla abortin saa laillisesti. Se voi olla myös psykologinen syy, esim. kypsymättömyys vanhemmuuteen tai päätös, ettei koskaan ole halunnut lapsia. Perusteluksi ei todellakaan kirjoiteta ei halua lasta, vaan syy miksi ei halua eli lakitekniksestimiksi lapsen saaminen olisi se "huomattava rasitus" .

    "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."


   • niin,..
    höpö.. kirjoitti:

    Sen haluamattomuuden taustalla oleva syy on se sosiaalinen syy, jolla abortin saa laillisesti. Se voi olla myös psykologinen syy, esim. kypsymättömyys vanhemmuuteen tai päätös, ettei koskaan ole halunnut lapsia. Perusteluksi ei todellakaan kirjoiteta ei halua lasta, vaan syy miksi ei halua eli lakitekniksestimiksi lapsen saaminen olisi se "huomattava rasitus" .

    "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    sosiaaliset JA (EI siis TAI! ;D) psykologiset näkökohdat...
    Silloin kun sitä huomattavan rasituksen muodostavaa sosiaalista syytä ei taustalta löydy, se tekaistaan (eli valehdellaan) 'lakitekniseksi' läpimenoksi ja abortin saamiseksi!


   • satuapa*
    the sydänakka kirjoitti:

    ..ENÄÄ kiinnostunut siitä, mitä kukanenkin on väittänyt, kun väitteesi on osoitettu täysin virheellisiksi muituiksesi, ja lain ja ohjeistusten vastaisiksi.. :D :D

    Osoita sinä, että tämä väitteesi on totta: "JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    ..ja kerro sitten, että miksi aina lähdetään hakemaan niitä tekijöitä naisen/hänen perheensä elämäntilanteesta (l. sosiaalisia syitä), eikä esim. 1977:n, joka hoki koko ajan sitä, että 'tuo ei ole syy, vaan sitä lasta ei vain haluta', kohdalla lähdetty selvittämään sen ei-haluamisen suuruutta, vaan lähdettiin valehtelemaan/vääntämään väkisin/keksimällä keksimään niitä muka-syitä! :D

    Syyhän tuohon on juuri se, että sosiaalinen syy on sosiaalinen syy- ei mikään haluamisiin, vaan sosiaaliseen elämäntilanteeseen liittyvä! :D


    ”Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yleisimmin syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.”

    http://www.shvs.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,2476,2521,2497


    ”AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella.”


    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen/lupa_raskauden_keskeyttamiseen


    ”Kahden lääkärin päätös tarvitaan jos naisen sosiaalinen tilanne on sellainen, ettei hän koe kykenevänsä synnyttää lasta.”

    http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/31638/file/Nuorennaisenshokkikuukautisetmyohassa.pdf

    "JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    a) laki raskauden keskeytyksestä sanoo yksiselitteisesti abortin saamisen laillisuuden arvioinnin hoitavan lääkärin tehtäväksi, hänelle annettavien lain tulkinnan yhdenmukaistamisohjeiden ja siten käymänsä keskustelun perusteella. (puhun yksikössä, koska kussakin keskustelutilanteessa on vain yksi lääkäri, joka tulee saada vakuuttumaan)
    b) yksiselitteisesti laki raskauden keskeytyksestä määrittää tuon lääkärin tekemään päätöksensä Sosiaali- ja terveysministeriön eli nykyään Valviran tekemien ohjeiden avulla. Nuo ohjeethan tunnemme AB-lomakkeina.

    Nuo lainauksen sanani ovat siis todistetut tuossa. Pykälät 6, 11 ja 15.

    Osoita lain sanoin nyt esittämä väitteesi, että abortti on lain vastainen, vaikka luvan antanut lääkäri on vakuuttunut lapsen synnyttämisen olevan häntä vastapäätä istuvalle naiselle lain vaatima huomattava rasitus.


   • höpötä
    niin,.. kirjoitti:

    sosiaaliset JA (EI siis TAI! ;D) psykologiset näkökohdat...
    Silloin kun sitä huomattavan rasituksen muodostavaa sosiaalista syytä ei taustalta löydy, se tekaistaan (eli valehdellaan) 'lakitekniseksi' läpimenoksi ja abortin saamiseksi!

    Älä sekoita aborttilakikomitean mietinnön tekstiä itse lakitekstiin.


   • the sydänakka
    satuapa* kirjoitti:

    "JOS joku hoitava lääkäri on sitä mieltä, että kyseisen naisen tapauksessa JO TUO on kyseisen naisen kertomaksi asiaksi riittävä muodostamaan tälle naiselle huomattavan rasituksen, se on lain mukaan riittävä tekijä oikeuttamaan kyseiselle naiselle abortin."

    a) laki raskauden keskeytyksestä sanoo yksiselitteisesti abortin saamisen laillisuuden arvioinnin hoitavan lääkärin tehtäväksi, hänelle annettavien lain tulkinnan yhdenmukaistamisohjeiden ja siten käymänsä keskustelun perusteella. (puhun yksikössä, koska kussakin keskustelutilanteessa on vain yksi lääkäri, joka tulee saada vakuuttumaan)
    b) yksiselitteisesti laki raskauden keskeytyksestä määrittää tuon lääkärin tekemään päätöksensä Sosiaali- ja terveysministeriön eli nykyään Valviran tekemien ohjeiden avulla. Nuo ohjeethan tunnemme AB-lomakkeina.

    Nuo lainauksen sanani ovat siis todistetut tuossa. Pykälät 6, 11 ja 15.

    Osoita lain sanoin nyt esittämä väitteesi, että abortti on lain vastainen, vaikka luvan antanut lääkäri on vakuuttunut lapsen synnyttämisen olevan häntä vastapäätä istuvalle naiselle lain vaatima huomattava rasitus.

    ..abortin saa, mikäli lapsen synnyttäminen ja hoitaminen olisi naiselle huomattava rasitus niiden hänen/hänen perheensä elämäntilanteessa olevien tekijöiden- elämänolojen, muiden olosuhteiden- vuoksi -> =sosiaaliset syyt l. syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.


    ”Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (91,0 %) vuonna 2008.”

    http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lisaantyminen/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset_ennakko.htm


    ”Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yleisimmin syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.”

    http://www.shvs.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,2476,2521,2497


    ”AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella.”

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen/lupa_raskauden_keskeyttamiseen


    ”Kahden lääkärin päätös tarvitaan jos naisen sosiaalinen tilanne on sellainen, ettei hän koe kykenevänsä synnyttää lasta.”

    http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/31638/file/Nuorennaisenshokkikuukautisetmyohassa.pdf

    Sosiaalisia ongelmia on hoidettava sosiaalisin keinoin. Tällä hetkellä meillä nämä raskauden keskeytykseen johtavat sosiaaliset ongelmat medikalisoidaan. Ne hoidetaan lääketieteen keinoin eli tämän abortin avulla.

    http://www.riksdagen.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_44_2009_ke_p_1.shtml


   • the sydänakka
    höpö.. kirjoitti:

    Sen haluamattomuuden taustalla oleva syy on se sosiaalinen syy, jolla abortin saa laillisesti. Se voi olla myös psykologinen syy, esim. kypsymättömyys vanhemmuuteen tai päätös, ettei koskaan ole halunnut lapsia. Perusteluksi ei todellakaan kirjoiteta ei halua lasta, vaan syy miksi ei halua eli lakitekniksestimiksi lapsen saaminen olisi se "huomattava rasitus" .

    "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat."

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40682286

    ..ja tästä:


    Aborttilaissahan huomioon sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kun siinä huomioitiin naisen itsensä niistä hänen/hänen perheensä sosiaalisessa tilanteessa olevista (jos on) lapsen pitämistä vaikeuttavista tekijöistä kokema rasitus!


    ”Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”


   • the sydänakka
    höpötä kirjoitti:

    Älä sekoita aborttilakikomitean mietinnön tekstiä itse lakitekstiin.

    ..selvensi sitä toteutuneen lain sisältöä (asia ei muutu, vaikka lääkintöhallitus onkin lakkautettu)! Näin Vuorjoki kertoo kirjassaan:


    >>Edellisessä laissa sosiaaliset olot mainittiin vain ensimmäisen kohdan lisämääreenä. Nyt siitä on tehty pykälän toinen kohta: ”…huomattava rasitus.”

    Luther liitti aikoinaan kymmeneen käskyyn ”mitä se on” –selitykset. Lääkintöhallituskin on yleiskirjeessään 1486/1970 nähnyt hyväksi kertoa, että käsite ”huomattava rasitus” voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia, työpaikan menetystä, koulutuksen keskeytymistä, epäsosiaalista elämäntapaa, perheen suuruutta tai sairaalloisuutta sekä parisuhdeongelmia tai parisuhteen puuttumista.


   • ohjeistus
    the sydänakka kirjoitti:

    ..selvensi sitä toteutuneen lain sisältöä (asia ei muutu, vaikka lääkintöhallitus onkin lakkautettu)! Näin Vuorjoki kertoo kirjassaan:


    >>Edellisessä laissa sosiaaliset olot mainittiin vain ensimmäisen kohdan lisämääreenä. Nyt siitä on tehty pykälän toinen kohta: ”…huomattava rasitus.”

    Luther liitti aikoinaan kymmeneen käskyyn ”mitä se on” –selitykset. Lääkintöhallituskin on yleiskirjeessään 1486/1970 nähnyt hyväksi kertoa, että käsite ”huomattava rasitus” voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia, työpaikan menetystä, koulutuksen keskeytymistä, epäsosiaalista elämäntapaa, perheen suuruutta tai sairaalloisuutta sekä parisuhdeongelmia tai parisuhteen puuttumista.

    on nykypäivää, ei aikoja sitten lakkautetun lääkintöhallituksen.


   • ihmettä
    the sydänakka kirjoitti:

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40682286

    ..ja tästä:


    Aborttilaissahan huomioon sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kun siinä huomioitiin naisen itsensä niistä hänen/hänen perheensä sosiaalisessa tilanteessa olevista (jos on) lapsen pitämistä vaikeuttavista tekijöistä kokema rasitus!


    ”Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat, kuten perheen taloudelliset vaikeudet, opintojen keskeytyminen, työpaikan menetys, perheen suuri koko tai aviottomuus.”

    taas höpötät? Tuossahan minä totesin saman: "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat"

    Sinä olet väittänyt, että sosiaalisten syiden täytyy löytyä vain ja ainoastaan naisen sosiaalisesta ympäristöstä ja psykologisilla ei ole mitään arvoa. Ja psykologiset seikat ovat sinusta yhtä kuin psyykkiset sairaudet! :D

    Hyvä, että alat pikku hiljaa myöntää olevasi väärässä..


   • the sydänakka
    ihmettä kirjoitti:

    taas höpötät? Tuossahan minä totesin saman: "Sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja psykologiset näkökohdat"

    Sinä olet väittänyt, että sosiaalisten syiden täytyy löytyä vain ja ainoastaan naisen sosiaalisesta ympäristöstä ja psykologisilla ei ole mitään arvoa. Ja psykologiset seikat ovat sinusta yhtä kuin psyykkiset sairaudet! :D

    Hyvä, että alat pikku hiljaa myöntää olevasi väärässä..

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40803185

    Todista, että abortin saa pelkkien psykologisten (ei siis psykiatristen) tekijöiden perusteella, ilman sosiaalisia syitä- kaikki tietohan on väitteitäsi vastaan! :D


   • the sydänakka

   • the sydänakka
    valehtelemaan kirjoitti:

    joudutaan marginaalitapauksissa, kuten silloin, kun hakijaa painostetaan aborttiin.

    Sosiaalisiin syihin kuuluvat psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat siinä mielessä kattavat osa-alueet, että nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus'.

    Minulla ei ole mitään vapaata aborttia vastaan. Mutta niin kauan kuin tälläkin lailla nainen saa abortin halutessaan, en lähde barrikadeille vapaan abortin puolesta. Jos lakia alettaisiin tulkitsemaan tiukemmin, lähden.

    Perustuslain ja ihmisoikeuslakien olemassa olon takia en usko, että Suomessa voidaan pakottaa ketään synnyttämään vastoin omaa tahtoaan. Perustuslaki kävelee muiden lakien yli.

    ..abortin saa sosiaalisin, elämäntilanteeseen liittyvin syin:

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40803185


   • jo
    the sydänakka kirjoitti:

    ..abortin saa sosiaalisin, elämäntilanteeseen liittyvin syin:

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40803185

    'Sosiaalisiin syihin' kuuluvat psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat siinä mielessä kattavat osa-alueet, että nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus'.


   • ei ole enää

   • tietosi
    the sydänakka kirjoitti:

    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8524666/40803185

    Todista, että abortin saa pelkkien psykologisten (ei siis psykiatristen) tekijöiden perusteella, ilman sosiaalisia syitä- kaikki tietohan on väitteitäsi vastaan! :D

    ei nyt mene ihan synkassa tuon gradun sisältämien tietojen kanssa. Sinähän olet väittänyt, että sosiaalisten syiden täytyy löytyä vain ja ainoastaan naisen sosiaalisesta ympäristöstä ja psykologisilla ei ole mitään arvoa. Ja psykologiset seikat ovat sinusta yhtä kuin psyykkiset sairaudet!

    Aborttilakikomitea päätyi suosittelemaan aborttilakia, jossa "sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat.


   • huomattavan
    jo kirjoitti:

    'Sosiaalisiin syihin' kuuluvat psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat siinä mielessä kattavat osa-alueet, että nainen saa abortin, kun lapsen saaminen olisi hänelle 'huomattava rasitus'.

    rasituksen tulee muodostua elämänolojen/muiden olosuhteiden tekijöistä, ei 'psykologiasta' (naisen pään sisällöstä).


   • the sydänakka
    tietosi kirjoitti:

    ei nyt mene ihan synkassa tuon gradun sisältämien tietojen kanssa. Sinähän olet väittänyt, että sosiaalisten syiden täytyy löytyä vain ja ainoastaan naisen sosiaalisesta ympäristöstä ja psykologisilla ei ole mitään arvoa. Ja psykologiset seikat ovat sinusta yhtä kuin psyykkiset sairaudet!

    Aborttilakikomitea päätyi suosittelemaan aborttilakia, jossa "sosiaalis-lääketieteellistä indikaatiota käytettäessä tuli ottaa huomioon puhtaasti lääketieteellisten syiden lisäksi sosiaaliset ja PSYKOLOGISET näkökohdat.

    ..taas ovat omaa mutuasi.. :D ne psykologiset tekijät kun otetaan huomioon juurikin ottamalla huomioon se naisen oma kokemus elämäntilanteen rasittavuudesta!

    Psykologiset eivät ole yhtä kuin psyykkiset sairaudet, vaan psyykkiset sairaudet riittävät kyllä itsessäänkin abortin oikeuttamaan, ja mikäli abortti siis aiotaan perustella vain päänsisällöllä, on sieltä pään sisältä löydyttävä muutakin kuin normaaliin elämään kuuluvia (negatiivisiakin) tunteita/ajatuksia! :D


   • the sydänakka
    ei ole enää kirjoitti:

    Ohjeistus ja soveltaminen ovat Valviran vastuulla. Ohjeistus ottaa huomioon psykologiset ja sosiaaliset tekijät aborttilakikomitean mietinnön mukisesti.

    ..menet sieltä entisestä nykyaikaan, huomaat kyllä, että aina on vaadittu ja vaaditaan ne sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät tekijät! Lääkintöhallituksen lakkauttaminen ei muuta sitä tosiasiaa, kuten ei sitäkään, että lääkintöhallitus selvensi toteutuneen lain tarkoitusta, yhtään miksikään!

    Huvittavaa muuten, että ensin laitatte itse lääkintöhallituksen selvennyksen palstalle ja perustelette sillä asioita, ja sitten alattekin kyselemään, että onkohan niin, että sosiaalisia syitä ei enää tarvitakaan, kun lääkintöhallitus on lakkautettu.. :D :D


   • the sydänakka
    huomattavan kirjoitti:

    rasituksen tulee muodostua elämänolojen/muiden olosuhteiden tekijöistä, ei 'psykologiasta' (naisen pään sisällöstä).

    "Suomessa lupa myönnetään muita Pohjoismaita kireämmin, ja aborttia anovalla pitää olla aina jokin sosiaalinen, ikään perustuva tai lääketieteellinen perustelu päätökselleen, Heino sanoo."

    http://www.ts.fi/arkisto/haku.aspx?ts=1,0,0,0:0:597913,0


    ”Lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Yleisimmin syynä ovat sosiaaliset, elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet.”

    http://www.shvs.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,2476,2521,2497


    ”Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (91,0 %) vuonna 2008.”

    http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lisaantyminen/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset_ennakko.htm    ”AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella.”

    http://www.valvira.fi/luvat/raskauden_keskeyttaminen/lupa_raskauden_keskeyttamiseen


    ”Kahden lääkärin päätös tarvitaan jos naisen sosiaalinen tilanne on sellainen, ettei hän koe kykenevänsä synnyttää lasta.”

    http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/31638/file/Nuorennaisenshokkikuukautisetmyohassa.pdf


  • näköjään :D

   hauska aihe, kun keskustelussa on varmaan ainakin näin monta :D :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
   hymiötä ;D

   Menkää hoitoon.

   • asasdasasdasdsda

    ei tuo hymiöitten käyttäminen tee kirjoitusta yhtään fiksummaksi vaikka kuinka yrittäisi :::::::_---DDDDDDDD:d..d.d.d.d.d.d.dd-D:DD:D:D:DD:D:D:D:D:D:D:D:D:D


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Linnanjuhlat: Tiina Kaukasen asu aivan kauhea lankaviritelmä

   Ja loukkaus arvokkaita juhlia, maata, veteraaneja, Salea ja muita juhlijoita kohtaan. Siis miten joku kehtaa alittaa riman niin pahasti, koska voisi t
   Maailman menoa
   207
   1618
  2. Olet mielenkiintonen ja kiehtova. Erikoinen epänormaali ihminen

   Siksi kiinnostava. Hyvää yötä. Saan kai sanoa ystäväni? Saanhan ?
   Ikävä
   50
   1374
  3. Oho! Dannyyn liitetty Helmi Loukasmäki poseeraa sensuellissa pitsiasussa! Some kuumana: "Merenneito"

   Onko tämä sitten Suomineito vai merenneito? Helmi Loukasmäki tuli julkisuuteen Dannyn assistenttina. Nuori nainen on totuttu näkemään somessa varsin
   Kotimaiset julkkisjuorut
   41
   1277
  4. Mikä nyt on

   Ihmisiä katoaa, ruumiita löytyy. Suntista löytynyt ruumis...
   Kokkola
   79
   1210
  5. Nyt mies ryhdistäydytään

   molemmat IRL. Jos molemmilla on tunteita. Ei heitetä niitä roskiin. Hyvää yötä.
   Ikävä
   124
   1173
  6. Haapaveden hiippari

   Jokos sen kylillä pyörivät hiipparin henkilöllisyys on selvinny joka tuijottelee ikkunoista ja tulee yöllä taloihin sisälle?
   Haapavesi
   27
   972
  7. Nyt on irvokas kuva Sannasta

   Sanna Marinille lämmin vastaan­otto Albaniassa suomen itsenäisyyspäivänä https://is.mediadelivery.fi/img/658/c0b897a1f79adf3fb623b0485bdec65f.jpg.web
   Maailman menoa
   253
   901
  8. Ano Turtiaisen kättely huipentaa Linnan juhlat!

   Koska kaikki kansanedustajat on aina kutsuttu Linnan juhlin, siellä tulee pian näkymään myös Ano Turtiaisen mahtava urheilijanvartalo! Ei ole epäilys
   Maailman menoa
   109
   790
  9. Mulle kyllä riittäisi

   🥰 kun ekaksi vaan pitäisit kädestä kiinni 🤝 ja katselisit silmiin. 👀
   Ikävä
   44
   757
  10. Pitäisikö metsänomistajien siirtyä tuottamaan polttopuuta?

   Metsänomistajat saavat tätä nykyä kuitupuusta niin vähäisen hinnan että verrattuna polttopuuhun he tiensivat paremmin. Onhan polttopuulla talvella jo
   Maailman menoa
   67
   688
  Aihe