Tässä päivitetty versio koskien rikesakko hinnastoa

Rikesakko Tekstiversio

Ordningsbot
Rikesakko on kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Se voidaan määrätä rikkomuksesta, josta ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa. Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankaremman tai ankarimman rikesakon mukaan. Rikesakon määrää poliisi tai rajavartio- tai tullimies.

Lisätietoja sakosta ja rikesakosta rikoslaissa 2a-luku, 8 §.

Rikkomus
Rikesakon määrä

Tieliikenne- ja ajoneuvorikkomukset:
Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset 20 euroa
Moottoriajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus 35 euroa
Turvavyön käyttämättä jättäminen (koskee sekä kuljettajaa että matkustajaa) 35 euroa
Nopeusrajoituksen rikkominen:
60 km/h alueella tai sen alla:
· ylinopeus enintään 15 km/h 85 euroa
· ylinopeus yli 15 km/h ja enintään 20 km/h 115 euroa
Yli 60 km/h alueella:
· ylinopeus enintään 15 km/h 70 euroa
· ylinopeus yli 150 km/h ja enintään 200 km/ 5340 euroa
Mopoilijan ylinopeus enintään 15 km/h 50 euroa
Liikennesääntöjen tai -merkkien vastaiset rikkomukset:
· autoilijat ja muut moottoriajoneuvon kuljettajat 50 euroa
· mopoilijat 35 euroa
Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo 35 euroa
Katsastamattoman tai rekisteröimättömän ajoneuvon käyttö 35 euroa
Ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koskevien säännösten rikkominen 50 euroa
Moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan kuljettajat ja matkustajat:
Kypärän käyttämättä jättäminen (myös yli 15-vuotiaat matkustajat) 35 euroa
Mopon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus 20 euroa
Polkupyöräilijät tai muut moottorittoman ajoneuvon kuljettajat:
* Tieliikennerikkomukset 20 euroa
Jalankulkijan tieliikennerikkomukset 10 euroa

Vesiliikennerikkomukset:
Vähäinen ylinopeus 60 euroa
Merkillä tai opasteella ilmaistun kiellon rikkominen 35 euroa
Saa ajaa ylinopeutta 50€ / 1 kerta
Veneen kuljettaminen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa
Veneen rekisteröimättä jättäminen, rekisteröimättömän tai rekisteritunnuksettoman veneen käyttö 35 euroa
Veneen asiakirjojen puuttuminen 20 euroa
Veneen muutos-, tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättäminen 35 euroa
Puuttuvat airot, mela, ankkuri, tyhjennyspumppu, käsisammutin tms. 35 euroa

Muut rikkomukset:
Vähäinen roskaaminen 50 euroa
Kalan tai ravun pyynti ilman maksettua kalastuksenhoitomaksua 50 euroa
Viehekalastus ilman maksettua viehekalastusmaksua 50 euroa
Alkoholin nauttiminen julkisella paikalla poliisin kiellosta piittaamatta 20 euroa
Alkoholijuoman hallussa pitäminen alle 18-vuotiaana 20 euroa
Väkevän alkoholijuoman hallussa pitäminen 18-50-vuotiaana 20 euroa

Järjestysrikkomukset:
Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen 35 euroa
Päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla tai julkisen liikenteen kulkuneuvossa 20 euroa
Rakennukseen liittyvän vaaran estämistä koskevan velvollisuuden laiminlyöminen (katolta putoava lumi yms.) 50 euroa
Kielletty valon tai mainoksen käyttäminen tai kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen 35 euroa
Seksuaalipalvelujen ostaminen tai maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla 50 euroa
Ulostaminen tai virtsaaminen yleisellä paikalla 20 euroa
Kiellon vastaisen esityksen järjestäminen yleisellä paikalla 35 euroa
Rakennukseen sisäänpääsyn varmistavien yhteystietojen esilläolon laiminlyönti 35 euroa
Töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä 20 euroa
Koirakurin laiminlyöminen taajamassa/ laissa mainituissa paikoissa 20 euroa
Kielletty ratsastaminen tai hevosajoneuvolla ajaminen 20 euroa
Vähäisten toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineidenhallussapito yleisellä paikalla 35 euroa

Tiedot perustuvat 12.11.2009 voimassaoleviin säädöksiin.
Tietoja päivitetty 12.11.2009.
Ilmianna
Jaa

11 Vastausta


Rikesakko on euromäärältään kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Se voidaan määrätä rikkomuksesta, josta ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa. Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankaramman tai ankarimman rikesakon mukaan. Rikesakon määrää poliisi, rajavartio- tai tullimies tai erätarkastaja.

Lisätietoja rikesakosta rikoslaissa 2a-luku, 8-11 §, asetuksessa rikesakkorikkomuksista (610/1999) ja rikesakkomenettelystä annetussa laissa (66/1983).

Rikkomus

Rikesakon määrä
Tieliikenne- ja ajoneuvorikkomukset:
Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset 20 euroa
Moottoriajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus 35 euroa
Turvavyön käyttämättä jättäminen (koskee sekä kuljettajaa että matkustajaa) 35 euroa
Nopeusrajoituksen rikkominen:
Enintään 60 km/h alueella:
· ylinopeus enintään 15 km/h 85 euroa
· ylinopeus yli 15 km/h ja enintään 20 km/h 115 euroa
Yli 60 km/h alueella:
· ylinopeus enintään 15 km/h 70 euroa
· ylinopeus yli 15 km/h ja enintään 20 km/h 100 euroa
Mopoilijan ylinopeus enintään 15 km/h 50 euroa
Liikennesääntöjen tai -merkkien vastaiset rikkomukset:
· autoilijat ja muut moottoriajoneuvon kuljettajat 50 euroa
· mopoilijat 35 euroa
Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo 35 euroa
Katsastamattoman tai rekisteröimättömän ajoneuvon käyttö 35 euroa
Ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koskevien säännösten rikkominen 50 euroa
Moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan kuljettajat ja matkustajat:
Kypärän käyttämättä jättäminen (myös yli 15-vuotiaat matkustajat) 35 euroa
Mopon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus 20 euroa
Polkupyöräilijät tai muut moottorittoman ajoneuvon kuljettajat:
* Tieliikennerikkomukset 20 euroa
Jalankulkijan tieliikennerikkomukset 10 euroa

Vesiliikennerikkomukset:
Pieni ylinopeus 60 euroa
Merkillä tai opasteella ilmaistun kiellon rikkominen 35 euroa
Veneen kuljettaminen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa
Veneen rekisteröimättä jättäminen, rekisteröimättömän tai rekisteritunnuksettoman veneen käyttö 35 euroa
Veneen asiakirjojen puuttuminen 20 euroa
Veneen rekisteröinti-, muutos-, tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättäminen 35 euroa
Puuttuvat airot, mela, ankkuri, tyhjennyspumppu, käsisammutin tms.
35 euroa

Järjestysrikkomukset:
Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen 35 euroa
Päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla tai julkisen liikenteen kulkuneuvossa 20 euroa
Rakennukseen liittyvän vaaran estämistä koskevan velvollisuuden laiminlyöminen (katolta putoava lumi yms.) 50 euroa
Kielletty valon tai mainoksen käyttäminen tai kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen 35 euroa
Seksuaalipalvelujen ostaminen tai maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla 50 euroa
Ulostaminen tai virtsaaminen yleisellä paikalla 20 euroa
Kiellon vastaisen esityksen järjestäminen yleisellä paikalla 35 euroa
Rakennukseen sisäänpääsyn varmistavien yhteystietojen esilläolon laiminlyönti 35 euroa
Töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä 20 euroa
Koirakurin laiminlyöminen taajamassa/ laissa mainituissa paikoissa 20 euroa
Kielletty ratsastaminen tai hevosajoneuvolla ajaminen 20 euroa
Vähäinen toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineidenhallussapito yleisellä paikalla 35 euroa

Muut rikkomukset

Vähäinen roskaaminen
50 euroa
Kalan tai ravun pyynti ilman maksettua kalastuksenhoitomaksua
50 euroa
Viehekalastus ilman maksettua viehekalastusmaksua
50 euroa
Alkoholijuoman nauttiminen kauppaliikkeessä yms.
20 euroa
Alkoholijuoman nauttiminen julkisella paikalla poliisin kiellosta piittaamatta
20 euroa
Alkoholijuoman hallussa pitäminen alle 18-vuotiaana
20 euroa
Väkevän alkoholijuoman hallussa pitäminen 18-20-vuotiaana 20 euroa

Tiedot perustuvat 1.10.2011 voimassaoleviin säädöksiin.
Tietoja päivitetty 1.10.2011.
Ilmianna
Jaa
Yksi kohta laittoi mietityttämään:

Saa ajaa ylinopeutta 50€ / 1 kerta

Eli mitä tämä mahtaa selkokielellä meinata, sitä että SAA ajaa ylinopeutta maksamalla sakkomaksua, vai ;)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Voisi muuten olla tuollaisessa "rangaistusmaxussa" ideaa, että saisi ajaa esim vuoden aja niin kovaa kuin auto kulkee yli 80km/h alueella, maxamalla esim 200€ vuodessa ylimääräistä, henkilökohtaista lisävakuutusmaxua valtiolle.

Tämä summa kattaisi hyvin ylinopeuden aiheuttamat lisäkulut, ja rahhaakin jäisi valtion kassaa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Voisi muuten olla kirjoitti:
Voisi muuten olla tuollaisessa "rangaistusmaxussa" ideaa, että saisi ajaa esim vuoden aja niin kovaa kuin auto kulkee yli 80km/h alueella, maxamalla esim 200€ vuodessa ylimääräistä, henkilökohtaista lisävakuutusmaxua valtiolle.

Tämä summa kattaisi hyvin ylinopeuden aiheuttamat lisäkulut, ja rahhaakin jäisi valtion kassaa
Mutta tuon rangaistusmaxun tulisi olla muuten joku luokkaa 700€, ettei mitkään teinit niitä maksaisi, vaan lähinnä kiireiset businesmiehet yms
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Muuten oli oikein,mutta ylinopeuden ollessa kysymys on sakon minimi aina 115€ ruuppumatta tuloista.Eli alle tuota ei saa edes sossupummi sakkoa vaan joutuu tuonkin maksamaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
Mistäs lähtien POLIISIN määräämät sakot on JOUTUNUT maxamaan?

Niinmpä....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
87k kirjoitti:
Mistäs lähtien POLIISIN määräämät sakot on JOUTUNUT maxamaan?

Niinmpä....
Poliisin määäräämien sakkojen ulosottokin tekee muuten maksuhäiriö merkinnän eli luottotiedot män:=)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
vaikkuttaa se kirjoitti:
Poliisin määäräämien sakkojen ulosottokin tekee muuten maksuhäiriö merkinnän eli luottotiedot män:=)
Mutta jos on luottotiedot "pysyvästi" miinuksella, niin mitä HAITTAA siitä on ettei maksa sakkoja.

Onhan lehdessäkin juttua ollut, kun monet ajaa kokonaan ilman korttia, ja jos jää kiinni, niin meno jatkuu.

Samaten kaupassa voi huoletta kantaa ostoxet ulos, jos jää kiinni, ostoxet jää sinne, ja eikuin seuraavaan kauppaan

Samaten huoltoasemalla voi tankata auton, ja ajaa pois.

Ja autoonkin saa aina liikennevakuutuksen .

Lisäksi kun tekee ohessa "pimeitä" töitä (palkka maksetaan esim voittoina netticasinolla) niin jää rahaa elämiseen ihan hyvin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kyienen 50€/kerta oli VESILIIKENTEEN YLINOPEUDESTA, ei autojen ylinopeudesta.

Eli jos ajat autolla, virallisen jäätien ulkopuolella, lasketaan autosi vesiajoneuvoksi, ja tällöin tulee vastaan myös nopeusrajoitukset, ja esim kiellot käyttää moottoriajoneuvoja vedessä.

Esim vanha kruisailupaikka Littoisten järvi, niin siitä saa kovat sakot jos sinne menee autolla kaahailemaan
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Eli katsastuskelvottomalla, pahimmillaan hengenvaarallisella pommilla ajaminen on pienempi rikkomus kuin ylinopeus? Jopa on prioriteetit kohdallaan...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Jos kiistää tekonsa, esim ehdotetun ylinopeussakon, ja asia menee tuomioistuinkäsittellyn, niin jos asiaa ei saada käsiteltyä määräajassa, niin missä ajassa asia vanhenee?
Siis rikesakkoasiaa jos ei saada täytäntöön niin asiahan vanhenee vuodessa.
Polisihan ei voi määrätä sakkoa maksuun, jos asian kiistää, ja sitten alkaa käsittely, ja oikeushan vain voi määrätä sakon maksuun. Mutta jos asiaa ei saada vuodessa käsiteltyä, niin on vanhentunut. Eikä poliisilla ole kuin rajatut resurssit käsitellä ja jouduttaa näitä rikesakkoasioita.
Olen ajatellut kiisttä jos kohdalle sattuu, ja sitten kutsun käydessä vain unohtaa mennä jatkokäsittelyyn. Ja kun vuosi on kulunut asia on vanha.
Tuskin hevillä lähtevät noutamaan, ainakaan toiselta puolen Suomea kuin itse asun.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Tässä päivitetty versio koskien rikesakko hinnastoa

Rikesakko Tekstiversio

Ordningsbot
Rikesakko on kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Se voidaan määrätä rikkomuksesta, josta ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa. Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankaremman tai ankarimman rikesakon mukaan. Rikesakon määrää poliisi tai rajavartio- tai tullimies.

Lisätietoja sakosta ja rikesakosta rikoslaissa 2a-luku, 8 §.

Rikkomus
Rikesakon määrä

Tieliikenne- ja ajoneuvorikkomukset:
Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset 20 euroa
Moottoriajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus 35 euroa
Turvavyön käyttämättä jättäminen (koskee sekä kuljettajaa että matkustajaa) 35 euroa
Nopeusrajoituksen rikkominen:
60 km/h alueella tai sen alla:
· ylinopeus enintään 15 km/h 85 euroa
· ylinopeus yli 15 km/h ja enintään 20 km/h 115 euroa
Yli 60 km/h alueella:
· ylinopeus enintään 15 km/h 70 euroa
· ylinopeus yli 150 km/h ja enintään 200 km/ 5340 euroa
Mopoilijan ylinopeus enintään 15 km/h 50 euroa
Liikennesääntöjen tai -merkkien vastaiset rikkomukset:
· autoilijat ja muut moottoriajoneuvon kuljettajat 50 euroa
· mopoilijat 35 euroa
Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo 35 euroa
Katsastamattoman tai rekisteröimättömän ajoneuvon käyttö 35 euroa
Ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koskevien säännösten rikkominen 50 euroa
Moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan kuljettajat ja matkustajat:
Kypärän käyttämättä jättäminen (myös yli 15-vuotiaat matkustajat) 35 euroa
Mopon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus 20 euroa
Polkupyöräilijät tai muut moottorittoman ajoneuvon kuljettajat:
* Tieliikennerikkomukset 20 euroa
Jalankulkijan tieliikennerikkomukset 10 euroa

Vesiliikennerikkomukset:
Vähäinen ylinopeus 60 euroa
Merkillä tai opasteella ilmaistun kiellon rikkominen 35 euroa
Saa ajaa ylinopeutta 50€ / 1 kerta
Veneen kuljettaminen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa
Veneen rekisteröimättä jättäminen, rekisteröimättömän tai rekisteritunnuksettoman veneen käyttö 35 euroa
Veneen asiakirjojen puuttuminen 20 euroa
Veneen muutos-, tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättäminen 35 euroa
Puuttuvat airot, mela, ankkuri, tyhjennyspumppu, käsisammutin tms. 35 euroa

Muut rikkomukset:
Vähäinen roskaaminen 50 euroa
Kalan tai ravun pyynti ilman maksettua kalastuksenhoitomaksua 50 euroa
Viehekalastus ilman maksettua viehekalastusmaksua 50 euroa
Alkoholin nauttiminen julkisella paikalla poliisin kiellosta piittaamatta 20 euroa
Alkoholijuoman hallussa pitäminen alle 18-vuotiaana 20 euroa
Väkevän alkoholijuoman hallussa pitäminen 18-50-vuotiaana 20 euroa

Järjestysrikkomukset:
Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen 35 euroa
Päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla tai julkisen liikenteen kulkuneuvossa 20 euroa
Rakennukseen liittyvän vaaran estämistä koskevan velvollisuuden laiminlyöminen (katolta putoava lumi yms.) 50 euroa
Kielletty valon tai mainoksen käyttäminen tai kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen 35 euroa
Seksuaalipalvelujen ostaminen tai maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla 50 euroa
Ulostaminen tai virtsaaminen yleisellä paikalla 20 euroa
Kiellon vastaisen esityksen järjestäminen yleisellä paikalla 35 euroa
Rakennukseen sisäänpääsyn varmistavien yhteystietojen esilläolon laiminlyönti 35 euroa
Töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä 20 euroa
Koirakurin laiminlyöminen taajamassa/ laissa mainituissa paikoissa 20 euroa
Kielletty ratsastaminen tai hevosajoneuvolla ajaminen 20 euroa
Vähäisten toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineidenhallussapito yleisellä paikalla 35 euroa

Tiedot perustuvat 12.11.2009 voimassaoleviin säädöksiin.
Tietoja päivitetty 12.11.2009.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta