Valtionpää(mies)

Joskus ehkä vuonna 2006 tai 2007 keskusteltiin siitä, että olisi päästävä eroon sellaisista mies-loppuisista sanoista, jotka voivat tarkoittaa naistakin. Esim. sähkömiehestä sähköasentaja, koska nykyään on naispuolisiakin sitä työtä tekeviä.

Mitä mieltä olette sanasta valtionpäämies? Tuohon aikaan ajattelin, että sen voisi muuttaa sukupuolineutraaliksi kerta kaikkiaan vain poistamalla siitä lopun -mies: valtionpää. Sitten huomasin, että jotkut muut olivat saaneet saman idean. Sukupuolineutraaliuden lisäksi etuna olisi lyhyys. Hieman se korvaani särähtää kuten varmasti monien muidenkin korviin, mutta se johtuu siitä, että on totuttu siihen, että tuossa on mies-loppu. Kun vakiinnutettaisiin käyttöön sana valtionpää, se alkaisi vähitellen tuntua luontevalta. Mitä mieltä olette?

Jaakko Leinonen
Sienitie 2 B 33
40640 Jyväskylä

jaslei@luukku.com

puh. 0409369493
Ilmoita


Katsokaa myös:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kahvihuone_(käytännöt)#Valtionp.C3.A4.C3.A4.28mies.29
Ilmoita
Katsokaa myös kysymykseni aiheesta Wikipedian kysymyspaikassa:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kahvihuone_(käytännöt)#Valtionp.C3.A4.C3.A4.28mies.29
Ilmoita
Ohoh, meni vahingossa tuplasti.
Ilmoita
Onhan meillä jo sana perheenpää (jolla tosin useimmiten tarkoitetaan miestä). Vastaavasti valtionpää voisi olla käyttökelpoinen sana.

(Tosin en toivo, että meille toista kertaa tulisi sellainen valtionpää, jollainen tähän mennessä ainoa naispuolinen valtionpäähenkilö oli. Jotain järkevästi ajattelevaa naispuolista valtionpäätä kyllä olisin valmis kannattamaan.)
3 VASTAUSTA:
Vanha puujalkavitsikin sanoo, että mies on vaimonsa pää, ja päällensä saa kukin tehdä, mitä haluaa.
Eikös "perheenpää" ole vielä sellainen kevyentuntuinen arkikielen sana, jota ei rohkene esittää juhlavammissa ja vakavammissa yhteyksissä, kuten lakiteksteissä?
8+15 kirjoitti:
Vanha puujalkavitsikin sanoo, että mies on vaimonsa pää, ja päällensä saa kukin tehdä, mitä haluaa.
Veikko Huovinen kertoili aikoinaan "maannisästä", taisipa olla littlejutussaan nimeltä Kaledonia tjsp. ellen vääriun muista.
+Lisää kommentti
Telaketjufemakot esittivät jo -70-luvulla, että kaikki -mies -johdannaiset tulisi korvata vastaavilla nais-ilmaisuilla ja nainen pitäisi yleensäkin ottaa kantasanaksi kaikiinn sukupuolisuuteen liittyviin sanoihin.

Joku ehdotti:
- neiti = umpinainen
- rouva = avonainen
- mies = varsinainen.
1 VASTAUS:
>- mies = varsinainen.

Milläs nimellä karskit savottajätkät aikoinaan nimittelivät miepuolista kämppäemäntää? Ettei vain ollutkin varsip****u?
+Lisää kommentti
Yksinkertaista. Naista ei pidä valita presidentiksi. Eikä sähkömieheksi. Eikä nimismieheksi. Naisille riittä titteliksi hoitajatar.
Ilmoita
"Valtionpää" olisi sikäli looginen ilmaus, että se vastaa muiden kielten ilmauksia. "Valtionpäämies" on erikoinen muodoste, koska se on luonteeltaan käännöslaina, mutta siihen on kuitenkin lisätty sana "mies"; ruotsin ja saksan pohjalta muodostettu suora käännöslaina olisi "valtionylipää", muiden kielten pohjalta "valtionpää". Taustalla lienee kuitenkin se, että sanaa "pää" ei yleensä yksinään käytetä johtajaa tarkoittamassa, vaan käytetään joko johdosta "päällikkö" tai yhdyssanaa "päämies".

"Valtionpäätä" on ehdotettu hyvinkin virallisesti, ks. Kielikello 1/2002, "Miessuku ja kielenhuolto", http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=1320

Ehdotus ei kuitenkaan ole realistinen sen takia, että "valtionpää" – jota on jossain määrin käytetty – koettaisiin yleisesti arkiseksi tai leikilliseksi. Kielen vakiintuneen sanan muuttaminen on paljon vaikeampaa (ja turhempaa) kuin logiikan puusta katsoen voisi luulla.

Leikillisyys voisi toki palvella tietynlaista poliittista agendaa. Jos ajatellaan – kuten minusta on ehdottomasti järkevää –, että tasavallan presidentin virka on muutettu melkoisen puhtaaksi edustusviraksi, jonka haltijalla on saman verran valtaa kuin Ruotsin kuninkaalla, tätä ajatusta voisi korostaa käyttämällä leikkisän tuntuista nimikettä. Leikillisempi olisi kuitenkin esimerkiksi ”valtionhattu”, joka korostaisi koristeellisuutta.

Kielikellon artikkelissa mainitaan, että perustuslakiin ei otettu sen enempää nimitystä ”valtion päämies” kuin nimitystä ”valtionpää”. Itse asiassa sellaista nimitystä ei ollut myöskään vanhassa hallitusmuodossa, vaikka se antoi tasavallan presidentille kiistatta sellaisen aseman, jota kansainvälisen oikeuden termillä ”valtionpäämies” tarkoitetaan.

Kansainvälisessä oikeudessa valtionpäämiehen on vanhastaan katsottu olevan valtion edustaja kansainvälisissä suhteissa, eräänlainen valtion ruumiillistuma. Niinpä valtionpäämiehellä on pitkälle menevä immuniteetti. Valtionpäämiehellä on yleinen toimivalta suhteessa muihin valtioihin. Sellainen asema tasavallan presidentillä oli vanhan hallitusmuodon mukaan hyvin vahvasti: hän määräsi maan suhteista ulkovaltoihin eikä ollut sidottu hallituksen kantaan, joskin sopimuksiin tarvittiin eduskunnan hyväksyntä. (Myös maan sisäisissä asioissa presidentillä oli yleinen toimivalta, toisin kuin nykyisessä perustuslaissa, joka rajaa presidentin tehtävät niihin, jotka laissa erikseen osoitetaan.)

Näin ollen on jopa jossain määrin kyseenalaista, voidaanko Suomella sanoa olevan valtionpäämiestä/valtionpäätä (paitsi seremonioiden protokollien kannalta).
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Valtionpää(mies)

Joskus ehkä vuonna 2006 tai 2007 keskusteltiin siitä, että olisi päästävä eroon sellaisista mies-loppuisista sanoista, jotka voivat tarkoittaa naistakin. Esim. sähkömiehestä sähköasentaja, koska nykyään on naispuolisiakin sitä työtä tekeviä.

Mitä mieltä olette sanasta valtionpäämies? Tuohon aikaan ajattelin, että sen voisi muuttaa sukupuolineutraaliksi kerta kaikkiaan vain poistamalla siitä lopun -mies: valtionpää. Sitten huomasin, että jotkut muut olivat saaneet saman idean. Sukupuolineutraaliuden lisäksi etuna olisi lyhyys. Hieman se korvaani särähtää kuten varmasti monien muidenkin korviin, mutta se johtuu siitä, että on totuttu siihen, että tuossa on mies-loppu. Kun vakiinnutettaisiin käyttöön sana valtionpää, se alkaisi vähitellen tuntua luontevalta. Mitä mieltä olette?

Jaakko Leinonen
Sienitie 2 B 33
40640 Jyväskylä

jaslei@luukku.com

puh. 0409369493

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta