Rautavaaran lukio

Loppuuko se lukio?
Ilmoita

Kyllä se vain siltä näyttää.

Kunnan alasajo alkaa saman tien. Siinä eivät auta mitkään ideointipalaverit enää.

Aikanaan, sotien jälkeen, silloinen maalaisliitto ja SKDL olivat vallassa ja luotsasivat kuntaa nousuun.

1970-luvun puolivälissä silloiset kunnan luottamusmiehet ja virkamiehet tekivät lujasti töitä saadakseen lukion kuntaan. Niistä koulutuksen suomista hedelmistä ovat saaneet nauttia nykyiset päättäjät ja rautavaaralaislähtöiset virkamiehet perhekuntineen. Nyt he ovat ajamassa heillekin oppia antaneen opinahjon alas.

Poliittisesti näyttää siltä, että erityisesti vasemmisto ajaa lukion lakkauttamista ja samalla käynnistää kunnan alasajon.

Tietenkin molempiin toimiin on tarvitu esittelijät.

Näinä päivinä, kun Isänmaamme Suomi täyttää 100 vuotta, Rautavaaran alasajo alkoi.
Ilmoita
Katsokaahan Rautavaaran fb-sivuilta kunnanjohtajan antamia viimeisiä lukuja.

Lukiota ei tarvitse lakkauttaa taloudellisista syistä.

Onkohan syyt todellisuudessa poliitikkojen valtataistelusta ja virkamiesten arvovaltataistelusta johtuvia.

Sietää kysyä, onko tuollainen asioidenhoito vastuullista toimintaa.

Häviäjiä noissa taisteluissa ovat rautavaaralaiset perheet ja nuoret.
Ilmoita
Rautavaaran kunnanhallitus päätti 4.12.2017 §:ssä 360 lukiosta näin:

Katsoin kunnan kotisivua: Kunnanhallitus 4.12.2017 § 360/Näin lukiosta päätettiin:

Kj:n ehdotus:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian hyvinvointilautakunnalle uuselleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee ottaa huomioon lukion välittömät ja välilliset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset oppilaille, lapsiperheille, opettajille, kunnan palveluille ja paikkakunnan yritystoiminnalle.

Esittelijän/kunnanjohtajan perustelut löytyvät liitteistä:
- Avoimessa keskustelutilaisuudesta 14.11.2017 lukiosta saatu palaute: Lukio säilytettävä ja lukiolle kehittämissuunnitelma
- Hallintolaki § 41/Annetut kirjalliset kannanotot: lukion opiskelija ottamista ei saa lopettaa syksyllä 2018. Lukiota tulee alkaa kehittää: erityislukio, kaksoistutkinto, oppilasmaksut jne.

Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Arto Hakkarainen (vas) ehdotti jäsenten Kirsi Koskelon (vas) ja Hannele Pursiaisen kannattamana (sdp), että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyvinvointilautakunnan 02.11. 2017 §:ssä 28 tekemän päätöksen mukaisesti: Lukion opiskelijaksi ottaminen lopetetaan syksystä 2018 lukien.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, jossa kunnanjohtajan ehdo-tusta kannattava äänestää "Jaa" ja jäsen Arto Hakkaraisen ehdotusta kannattava äänestää "Ei".

Puheenjohtajan tekemä äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä seitsemän (7) ääntä. "Jaa"-ääniä kolme (3): Matti Ahonen (kesk), Maija Kärkkäinen (kd) ja Rauni Pursiainen (kesk) sekä "Ei"-ääniä neljä (4): Arto Hakkarainen (vas), Kirsi Koskelo (vas), Hannele Pursiainen (sdp) ja Jukka Korkalainen (sdp).

Puheenjohtaja totesi, että äänin kolme (3) "Jaa-ääntä ja neljä (4)"Ei-ääntä hyväksyneen jäsen Arto Hakkaraisen ehdotuksen:
- kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyvinvointilautakunnan 02.11. 2017 §:ssä 28 tekemän päätöksen mukaisesti: Lukion opiskelijaksi ottaminen lopetetaan syksystä 2018 lukien.

Kunnanjohtaja Unto Murto ilmotti jättävänsä pöytäkirjaan perustellun eriävän mielipiteensä (KuntaL § 106). Eriävä mielipide:
" Esitin asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi hyvinvointilautakunnalle voimassa olevan kuntalain, hallintolain sekä kunnan hallintosäännön (5 § Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta) ja hyvän hallintotavan mukaisesti, koska alla mainittuja asioita ei ole käsitelty ja valmisteltu hyvinvointilautakunnassa:

- hyvinvointilautakunnan kokouksessa nro 3/02.11.2017 §:n 28 jaettiin kokouksessa mm. seuraavat asiakirjat, eikä niitä edes kirjattu pöytäkirjaan:
* lehtori Seppo Toivasen 30.10.2017 laatima kannanotto lukion oppilaaksi ottamisenasiaan
* Rautavaara Yrittäjät ry/puheenjohtaja Marianna Kauhasen kanta 31.10.2017: Lukio-ope-
tus luo elinvoimaa Rautavaaralle
* opetusneuvos Matti Rinteen 1.11.2017 Kuntalaisaloite: Lukion säilyttäminen

- avoimessa keskustelutilaisuudessa 14.11.2017 saatu palaute lu- kiosta ja sen kehittämisestä. Paikalla oli 41 henkilöä.

- hallintolain 41 §:n mukaisesti 16 henkilön jättämät kirjalliset kannanotot 30.11.2017 men-nessä lukion säilyttämisestä ja kehittämissuunnitelman laadinnasta sekä kuntalainen Ilkka Roinisen ja muiden jättämä kansalaisadressi 30.11.2017 yhteensä 152 hlöä: Säilytetään Rautavaaran lukio. Lukiolla on iso merkitys kunnan elin- voimaisuuteen. Lukio vahvistaa myös muiden palveluiden säilymistä kylällä."
2 VASTAUSTA:
Ihan ok tuo kirjoitus.

Tänä aamuna oli sitten kirjoitettu muutakin, tietenkin kunnanjohtajan kirjoittelun kritisointia.

Kas, kun ei kritisoitu muutama vuosi sitten toimintaa, joka aiheutti AVI:n puuttumisen asiaan ja oikein uhkasakko uhan tultua kuvaan. Syy oli alunperin aivan muiden ihmisten aiheuttama kuin kunnanjohtajan. Silloinkin jätettiin julkaisematta totuuksia mm. opettajakunnan pätevyyksistä. Jokainen, joka ajatteli asioita, tiesi, miksi ei julkaistu ja tajuaa sen vieläkin. Kyse oli vielä ns. muodollisesti kelpoisten opettajien pätevyyksistä opettamiinsa aineisiin. Koko ruma kaplakkahan lähti liikkeelle, kun yhtä opettajaa ruvettiin savustamaan työnantajan toimesta. Ei onneksi onnistuttu siinä, vaikka kaikki keinot otettiin käyttöön.

Siinä tapauksessa on ollut ja on edelleenkin monelle ihmettelemistä. Aika moni tuntee asian Rautavaaralla ja laajemminkin.

Ei muisti ole niin lyhyt kuin luullaan.
Kunnanjohtaja on kirjoittanut koko ajan asiallista faktaa. Muutamat ovat sitten kovasti, jopa omasta organisaatioista, yrittäneet väitteillään kumota tätä kunnanjohtajan dokumentoitua, tosiasioihin perustuvaa näkemystä kunnan nykytilasta. Eihän se hyvä ole, mutta kehittämisellä on aina sijansa. Sitä on nykyinen kunnanjohtaja vastustuksesta huolimatta tehnyt paljon.

Tätä keskustelua seuranneille ja kunnantilaa ja asioidenhoitoa tunteville on kyllä käynyt selväksi, mistä on kyse. Tällä hetkellä on selvää poliittista ja arvovaltakiistaa havaittavissa. Onhan kunnassa tulossa lähivuosina mm. kunnanjohtajan virka täytettäväksi ja muitakin oleellisia virkajärjestelyjä on avoinna. Nämä on hoidettava paikallisin voimin ennen kuin kunta liitetään vaikkapa Kuopioon. Sen jälkeen ei pelkällä rautavaaralaisella asioiden tulkinnalla selvitä. Pienellä paikkakunnalla kun on tapana "suhmuroida" päätöksiä ja jos kukaan ei huomaa tai uskalla valittaa tulevien vaikeuksien ja painostuksen pelossa, "suhmuroinnit " jäävät voimaan, ovatpa minkälaisia tahansa ja ovatpa sitten hyvän hallintotavan mukaisia tai eivät. Tämää pätee monissa pikkukunnissa.

Viime vuosina muutamat virkamiehet ovat kunnassa toimineet, sanoakseni härskisti, työnantajan edustajina. Toiminta ei kunnolla kestä päivänvaloa ja sen takia sitä on piiloteltu kaikin mahdollisin keinoin. Luottamusmiesten taholta on esitetty kommentteja ja pelätty kunnan maineen menetystä, jos asiat ja tapahtumat tulevat julki.

On helppo jakaa henkilökuntaa siten, että painostus ja epäasiallinen kohtelu onnistuu. Annetaan joillekin etuja, mitä ei kaikille samaa työtä tekeville anneta. Tuo on jo eriarvoistamista ja etuja saanut porukka pidetään tällä tavalla hiljaisena ja nöyränä. Epätasa-arvoisesti kohdeltua voi sitten käsitellä miten halutaan. Epäasiallista kohtelua voidaan tehdä niin salakavalasti ja muiden huomaamatta kuin mahdollista, jos asianomainen ei itse uskalla tuoda sitä esille. Harva uskaltaa, jos epäasiallisesti kohteleva on esimies. Kanssatyöntekijän vastaavan kohtelun uskaltaa helpommin tuoda julki.

Viime aikojen fb-kirjoittelussa on ollut havaittavissa kaikenlaista hurskastelua ja ehkä luullaan, että viime vuosien epäasiallinen esimieskäyttäytyminen on unohtunut. Ei suinkaan ole unohtunut.

"Hyvä kuuluu kauas, mutta paha vielä kauemmas." Mainitut viimevuosien tapahtumat johtamisessa ja esimieskäyttäytymisessä ovat vielä hyvässä muistissa, dokumentit tallessa aina AVI:n päätöksiä myöten. Ne ovat niin kunnan, AVI:n kuin yksityisarkistossa. Ovat mielenkiintoista, ihmettelyä ja jopa kauhistelua herättänyttä luettavaa. Onhan se ollut hurjaa työntekijän kohtelua.

Kaikkea tuota taustaa vasten ei tarvitse ihmetellä muutamia, lukion lakkauttamisen yhteydessä, esitettyjä kommentteja. Rumaltahan se on tuntunut ja antaa huonon kuvan Rautavaaran ylimmän johdon toimintatavoista. Kunnanjohtaja ei ole osallistunut tuollaiseen, vaan hän on esitellyt dokumentoituun perustuvaa faktaa mollaamatta ketään.
+Lisää kommentti
Tämän lukiokeskustelun yhteydessä on kunnanjohtaja laittanut paljon lukuja näkösälle. Joitakin tuntuu nämä luvut rasittavan. Ei niitä toki ole kiva lukea, jos toivoo lukevansa kevyttä "läppää" ja vain yksipuolisesti kunnanjohtajaan osoitettua kritiikkiä. Sitä kun valitettavasti näyttää tulevan jopa sieltä kunnan muusta johdosta, tosin onneksi aika harvalukuisesti. Näin ollen sen voi jättää omaan arvoonsa. Tarkoitusperiä senkaltaiselle kirjoittelulle voi vain arvailla, kun on seuraillut kunnan asioita viime vuosina. Näkee myös, miten kunnanjohtajan argumentointia mm. lukiokysymyksessä asiattomasti yritetään aliarvioida.

Noista syistä on ollut varsin aiheellista, että kunnanjohtajalla on ollut aina esittää asiakirjoihin perustuvaa, todellista tietoa tietoa Rautavaaran kunnan todellisesta tilasta ja nyt viimeksi esim. kunnan menetykset valtionapuina, jos perheet rupeavat muuttamaan pois Rautavaaralta koulutusheikennysten vuoksi.

On vielä liian aikaista asettautua joulun viettoon, koska valtuuston kokouskin on vielä edessä ennen joulua.
4 VASTAUSTA:
Nyt vaatii Pirjo Korkalainen kuntalaisaloitteella Rautavaaran kunnanjohtajan erottamista.
Lukionkehittäjät kirjoitti:
Nyt vaatii Pirjo Korkalainen kuntalaisaloitteella Rautavaaran kunnanjohtajan erottamista.
Vai niin!

Mitähän silläkin voitetaan?

Onko tuo aivan tosi?

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Vaaditaanko myös 9 valtuutetun eroa?
Lukionkehittäjät kirjoitti:
Nyt vaatii Pirjo Korkalainen kuntalaisaloitteella Rautavaaran kunnanjohtajan erottamista.
Pirjo Korkalainen on rehtorin vaimo. Rehtorin eroa vaaditaan.
+Lisää kommentti
Eilen oli A-studiossa juttua Kittilästä. Olipa niin paljon yhtäläisyyksiä Rautavaaran hallinnon kanssa, kun kuunteli rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriaisen haastattelussa antamia kommentteja pienkuntien hallinnosta.

Rautavaaralla vaan juuri kukaan ei valita päätöksistä, joko ei välitä tai ei uskalla, eikä kukaan ole markkinoinut juttuja medialle.

Olisi Lex-Kittilällä töitä.
Ilmoita
Kyllä loppuu. Kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa. Neljän uuden oppilaan takia ei kannata lukiota ylläpitää. Valtaosa nuorista menee nytkin maalikylien lukioihin. Eikä tuo lukion olemassaolo ole Rautavaaraa kummoseen lentoon avittanut.
1 VASTAUS:
Ei Rautavaaralla näytä mikään muukaan olevan rahasta kiinni, kun kohde vaan sopii tiettyihin kuvioihin... Virkoja löytyy ja jos ei löydy, niitä perustetaan ja ... Tästä riittäisi kerrottavaa, vaikka kuinka paljon.

No, tästä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä.

On se lukio "avittanut" monta rautavaaralaista lentoon ja maine on ollut, kuten sivistyskunnalla kuuluu olla.

Minkä takia osa lukiolaisista menee? No, meneehän ne, kun koululla ei ole mitään erikoista annettavaa. Nilsiässä on alppilukio, Lapinlahdella on ... jne. Miksi ei Rautavaaralla ole ilmailulukiota? Miksei ole asiaa hoidettu?

Sanotaan, että on yritetty. Näyttäkää asiakirjat, milloin olisi yritetty perustaa jne... Tiedän kyllä, että sanotaan, että ei ole tulijoita. Ei asian eteen ole mitään konkreettista tehty.
+Lisää kommentti
Ovatko lukioon jäävät ja muualle opiskelemaan lähtemään joutuneet ammattiopistolaiset ym. tasavertaisia oman kunnan tuen suhteen? Toiselle opiskelu ilmaista, mutta toisen valinnan tehnyt joutuu muuttamaan pois kotoa, maksamaan asumiskustannukset, yleisen elämisen menot, maksamaan matkat ja maksamaan opiskelukirjansa ym materiaalit.

Miksi lukion olemassa oloa on niin kovasti puolusteltu?
1 VASTAUS:
Lukio on enää viimeinen yläasteen jälkeinen toisenasteen koulu Rautavaaralla.

Aikanaan oli ammattikoulun joitakin linjoja. Silloin ei ilmeisesti tehty tai voitu tehdä aivan kaikkea sen pitämiseksi paikkakunnalla ja olisko se vielä ollut Ylä-Savon ammattikoulun sivuosasto. Kunta ei välttämättä voinut vaikuttaakaan kovin paljon sen pysymiseksi, jos oppilaat loppuivat.

Nyt ollaan samalla linjalla, että lukion pitämiseksi paikkakunnalla ei ole tehty eikä haluta tehdä kaikkea sen pitämiseksi kunnassa. Sen vaikutelman saa keskustelusta ja jo tehdyistä esityksistä.

Sen jälkeen, kun lukio on poissa, paikkakunnalla ei ole yhtään toisenasteen oppilaitosta.

Ei houkuttele ainakaan lapsiperheitä asumaan kunnassa. Onko se sitten hyvä asia?
+Lisää kommentti
Ei tietenkään, jos opetusneuvos Rinteen lukuisat kuntalaisaloitteet lukion säilyttämisestä ja ennenkaikkea kehittämistyöstä saavat kannatusta. Hyvät perustelut lukion jatkamisesta löytyvät: Rautavaaran yrittäjät ry, 152 hlön Kansalaisadressista, OAJ Pohjois-Savon piiri/Rautavaaran osasto, Rautavaaran Nuorisosirkus, lukion ja yläasteen opettajilta, Vanhempainyhdistykseltä ja monilta perheiltä, joiden jälkikasvu menossa lukioon.
Ilmoita
Ei lopu lukio.
Ilmoita
Maksetaanko muualle lähtevien opiskelijoiden maksutkin?
Miten odotetaan muualta tulevia lukio-opiskelijoita, koska he joutuvat muuttamaan kotoaan pois ja onko heille tarpeeksi asuntoja joissa valvoja?
Jossakin selitettiin että lapsi joutuu muuttamaan vieraalle paikkakunnalle jos lukio loppuu, eikös se sama tapahdu myös silloin jos muualta tulee oppilaita?

Selitykset ovat olleet ristiriitaisia.
2 VASTAUSTA:
Jos on erikoislukio ja on kiinnostunut juuri siitä alasta, tulee kyllä mielellään. Meidän on turha siitä huolehtia, miten muut pärjäävät täällä.

Asunnot ym. ne ovat sitten niitä, mihin kehitystyössä tulee satsata.
Opinto-ohjaajan virkaa ei ole täytetty pariin kymmeneen vuoteen.

Nyt olisi tarvetta opolle ja olisi ollut jo aikoja sitten. Sitä virkaahan on hoidettu toisella kädellä ajat ja iät.
+Lisää kommentti
Passaa sitä nyt ruveta kehittämään ja heti oli rehtori rahaa vailla. Ongelma on lasten puute ja kyllähän niitä tehdä osataan, mutta ottaa sen kuustoista vuotta ennen kuin ovat lukioiässä.
1 VASTAUS:
Virkamiesten palkkoihin ei ainakaan enää tarvitse panostaa. Heitä on tarpeeksi ja palkat ovat tarpeeksi suuria.

Virkamiesjohdolla on nyt parin vuoden haaste.

Yksityisellä puolella täytyy tulla tulosta tai ulos.
+Lisää kommentti
Kaikkien virkamiesten ja luottamushenkilöiden tulee kehittää lukiota ja Rautavaaran kuntaa. Lukion kehittämiseem tulee perustaa kehitystyöryhmä. eikä vain kirjoituksia .joita ei toteuteta Lukion kehittämiseen on haettavissa rahoitusta eri yhteisöiltä.
Ilmoita
Iloisella mielellä odotamme rehtorin lukion kehittämissuunnitelmia yli 10 vuoden takaa. Mitä löytyy?
Ilmoita
Ei lopu. Kiitokset 9 valtuuston jäsenelle.
1 VASTAUS:
matematiikka ok
+Lisää kommentti
Kuka on Rautavaaran lukion opinto-ohjaaja?
1 VASTAUS:
Tätä on kysytty muuallakin täällä. Opinto-ohjaajan virkaa kunnassa ei ole täytetty pariinkymmeneen vuoteen.

Kuka on hoitanut niitä tehtäviä, on syytä kysyä sivistystoimen johdolta.
+Lisää kommentti
Kirjoitatko Onkokelpoisia totta. Pitääkö paikkansa ettei opinto-ohjaajan virkaa ole ole Rautavaaaran kunnassa täytetty pariinkymmeneen vuoteen? Tämä selittää sitä ettei lukiota ole kehitetty.
1 VASTAUS:
Näistä viroista ja tunneista ja paljosta muustakin ihmeellisestä olisi paljonkin kerrottavaa. En enää viitsi täällä kovin paljon kirjoitella. Ehkä näistä jossakin vielä kirjoitellaan. Aineistoa on.
+Lisää kommentti
Mitä on tehnyt OAJ/paikallisosaston jäsenet lukion ja oppilaiden eteen?
1 VASTAUS:
Tässäkin on hyvä kysymys.

Ainakin osaavat oman jäsenistön polkemisen. Näyttöjä ja lausuntoja löytyy - arkistoistakin.

Tämän lukion lakkautusuhan yhteydessä ikään kuin mallin vuoksi muutama hyvin leppeä kannanotto on julkistettu joissakin yhteyksissä. Osa porukasta jää lähivuosina eläkkeelle, joten nykyeläkejärjestelmän mukainen eläke on turvattu. Nuoremmille vakinaisille on jäljellä olevassa koulussa työtä tiedossa, varsinkin, jos on kovasti suitsutettu kaksoistutkinto taskussa. Toisaalta on helppo ymmärtää, että ei ole juuri uskallusta muuhun kuin nyrkinheiluttaminen taskussa. Valta-asetelmat ovat yhteisössä sellaiset.

Ei-kelpoisille, määräaikaisille, jotka asuvat kiinteästi paikkakunnalla, annetaan sitten "pöydältä muruset" eli joita vakinaiset eivät ota. He eivät uskalla ottaa kantaa mihinkään suuntaan. Muut määräaikaiset häipyvät heti, kun on mahdollista.

Näin se menee.
+Lisää kommentti
Kuka siellä koulussa saa tyrannisoida? Miksi et puutu?
1 VASTAUS:
Näihinkin kysymyksiin löytyvät vastaukset arkistoista, useammastakin.
+Lisää kommentti
Mistä ne arkistot löytyvät?
3 VASTAUSTA:
Jos Rautavaaran kunnasta on kysymys, niin missähän ne kunnan arkistot ovat. Siellä olevista asiakirjoista kyllä käy selville asiakirjojen lähettäjien osoitteet, kunnasta lähetettyjen asiakirjojen osoitteet ja jakelu. Tuon jälkeen on helppo jäljittää muita arkistoja.
Kunnan keskusarkisto on virastotalolla. Vastuuhlö oli arkistonhoitaja Elmo Nuutinen.
Kiitos asiallisesta ja informoivasta tiedosta.
+Lisää kommentti
Poliittisesti näyttää siltä, että erityisesti vasemmistoliitto ajaa lukion lakkauttamista ja samalla käynnistää kunnan alasajon.
Ilmoita
Jotenkin tuntuu, että kunnan kouluasioiden hoito kaipaisi todella ulkopuolista näkemystä. Päättäjien kannattaisi ottaa täysin ulkopuolinen selvityksentekijä, joka tekisi lukion toiminnan kannalta perusteellisen selvityksen asiasta. Nyt ei ole vara tehdä pienintäkään virhettä. Tulokset saattaisivat olla tuhoisat niin Rautavaaran kunnalle kuin sen asukkaille ja varsinkin nuorille asukkaille.
6 VASTAUSTA:
Nimimerkki "Matikkaa" on kyllä tehnyt hyvän havainnon.

Kunnanhallituksella ja kunnanvaltuustolla olisi ollut viimeistään kesän ja syksyn aikana 2017 mahdollisuus kankkia ulkopuolista näkemystä koulutoimeen, jos olisivat halunneet. Olisivat perustaneet hyvinvointijohtajan viran ja julistaneet paikan julkiseen hakuun. Taatusti olisi ollut useita hakijoita, myös kunnan ulkopuolelta. Näin olisi ollut ainakin mahdollisuus saada ulkopuolista näkemystä koulutoimeen ja sen kehittämiseen.

Edelliset, lyhytaikaiset sivistysosaston päälliköt katsoivat mm. että tehtävä on hyvin vaativa ja vaatii päätoimista viranhaltijaa. Ehdottivat jopa paikan laittamista julkiseen hakuun. Kj. ehdotti myös viran perustamista. Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja muutaman kokouksen jälkeen päätyi nykyiseen ratkaisuun. Tämä oli tyypillistä rautavaaralaista, poliittista käsittelyä eli lisävalmistelua jne jne. ja lopputuloksena ei tapahdu mitään uutta.

Kaksi vuotta on lyhyt aika ja pitäisi saada paljon aikaan. Herää kysymys, mitä on viime vuosina saatu aikaan. Onko tehty kaikkea muuta kuin koulutoimea kehitetty?

Joka tapauksessa virkamiehillä ja uudella lukion kehittämistoimikunnalla on kädet täynnä tehtäviä. Toivon mukaan onnistuvat ja tosiaan ei ole varaa tehdä pienintäkään virhettä. Nyt jos koskaan tarvitaan myös kuntalaisten, hyvinvointilautakunnan, kunnanhallituksen ja -valtuuston tukea toimikunnan työlle.

On aika kunnan johtavien elinten lopettaa politikointi ja puhaltaa yhteen hiileen, jotta kunnan toiminta saadaan turvatuksi.
Mitä järkeä on palkata koulutoimen kehittäjä kun ongelma on, ettei ole oppilaita. Aivan turhaa rahan haaskausta taistella väistämätöntä lopettamista vastaan. Parasta kehittämistä on tunnustaa tosiasiat.
maalaisjärkeä kirjoitti:
Mitä järkeä on palkata koulutoimen kehittäjä kun ongelma on, ettei ole oppilaita. Aivan turhaa rahan haaskausta taistella väistämätöntä lopettamista vastaan. Parasta kehittämistä on tunnustaa tosiasiat.
Eikö ole sama sitten anoa heti kuntaliitos Kuopion kanssa. Se olisi kaikkein järkevin ratkaisu.

Turha on perustaa virkoja ja vielä täyttää niitä, jos kerran ajattelutapa on tuollainen.

Koska oppilaat loppuvat, kai ne vähenevät ja loppuvat työt koulutoimessakin. Siltä ei näytä, kun lukee kunnanhallituksen pöytäkirjoja ja palkkausperusteita.

Nyt kuitenkin mennään valtuuston päätöksen mukaan eli koulua yritetään kehittää ja aikaa on kaksi vuotta. Tosin homma on hoidettava nopeammin.

Mitä tulee oppilaisiin, niin tosi sekin, että ei ole kohta oppilaita. Tiedän paikkakuntia, joissa omat oppilaat ovat käyneet vähiin, mutta kunnolla erikoistunut ja profiloitunut lukio on tuonut muualta opiskelijoita. En ole nähnyt missään päätöksiä, että Rautavaaran lukiota olisi lähdetty sillä tavalla kehittämään. Rautavaaralla on tainnut mennä etsikkoaika touhutessa aivan muita juttuja. Tärkeintä on ollut savustaa ihmisiä pois.

Nyt näyttää tulleen kunnanjohtajan vuoro, josta pitäisi päästä eroon. Lehtitietojen (Savon Sanomat 16.2.2018) mukaan syynä on se, että "toimii jatkuvasti vastoin kunnan ja kuntalaisten etua eikä piittaa poliittisten päättäjien mielipiteistä, esimerkkinä lukioasia, ja toimii epäasiallisesti työnjohtotehtävissä". Jos kuka niin nykyinen kunnanjohtaja on täysillä ajanut kunnan ja kuntalaisten etuja ja pyrkinyt koko ajan siihen, että kunta pystyisi jatkamaan toimintaansa. Tilinpäätökset osoittavat sen, että kunnan taloudessa on puskuria, vaikkakin velkamäärä on lisääntynyt. Siihen on syynä investoinnit, jolla kunta on tehty kilpailukykyiseksi nykyajan haasteisiin. Kunnanvaltuusto on päättänyt jatkaa lukion toimintaa kaksi vuotta ja satsaa kehitykseen täysillä. Eivätkö tässä ole kunnanjohtajan ja päättäjien enemmistön näkemykset yhtenevät eli kunnanjohtaja on näköjään "piitannut" poliittisten päättäjien mielipiteistä. Mitä ovat ne syyt, missä hän on toiminut epäasiallisesti työnjohtotehtävissä? Se ei olisikaan yhtään uutta Rautavaaralla. Ei ole pitkää aikaa, kun AVI on puuttunut ratkaisuillaan alaisen epäasialliseen kohteluun kunnassa. Asiasta ei kyllä ole tiedotusvälineissä kerrottu. Mistähän syystä?
talonpoikaisjärkeä kirjoitti:
Eikö ole sama sitten anoa heti kuntaliitos Kuopion kanssa. Se olisi kaikkein järkevin ratkaisu.

Turha on perustaa virkoja ja vielä täyttää niitä, jos kerran ajattelutapa on tuollainen.

Koska oppilaat loppuvat, kai ne vähenevät ja loppuvat työt koulutoimessakin. Siltä ei näytä, kun lukee kunnanhallituksen pöytäkirjoja ja palkkausperusteita.

Nyt kuitenkin mennään valtuuston päätöksen mukaan eli koulua yritetään kehittää ja aikaa on kaksi vuotta. Tosin homma on hoidettava nopeammin.

Mitä tulee oppilaisiin, niin tosi sekin, että ei ole kohta oppilaita. Tiedän paikkakuntia, joissa omat oppilaat ovat käyneet vähiin, mutta kunnolla erikoistunut ja profiloitunut lukio on tuonut muualta opiskelijoita. En ole nähnyt missään päätöksiä, että Rautavaaran lukiota olisi lähdetty sillä tavalla kehittämään. Rautavaaralla on tainnut mennä etsikkoaika touhutessa aivan muita juttuja. Tärkeintä on ollut savustaa ihmisiä pois.

Nyt näyttää tulleen kunnanjohtajan vuoro, josta pitäisi päästä eroon. Lehtitietojen (Savon Sanomat 16.2.2018) mukaan syynä on se, että "toimii jatkuvasti vastoin kunnan ja kuntalaisten etua eikä piittaa poliittisten päättäjien mielipiteistä, esimerkkinä lukioasia, ja toimii epäasiallisesti työnjohtotehtävissä". Jos kuka niin nykyinen kunnanjohtaja on täysillä ajanut kunnan ja kuntalaisten etuja ja pyrkinyt koko ajan siihen, että kunta pystyisi jatkamaan toimintaansa. Tilinpäätökset osoittavat sen, että kunnan taloudessa on puskuria, vaikkakin velkamäärä on lisääntynyt. Siihen on syynä investoinnit, jolla kunta on tehty kilpailukykyiseksi nykyajan haasteisiin. Kunnanvaltuusto on päättänyt jatkaa lukion toimintaa kaksi vuotta ja satsaa kehitykseen täysillä. Eivätkö tässä ole kunnanjohtajan ja päättäjien enemmistön näkemykset yhtenevät eli kunnanjohtaja on näköjään "piitannut" poliittisten päättäjien mielipiteistä. Mitä ovat ne syyt, missä hän on toiminut epäasiallisesti työnjohtotehtävissä? Se ei olisikaan yhtään uutta Rautavaaralla. Ei ole pitkää aikaa, kun AVI on puuttunut ratkaisuillaan alaisen epäasialliseen kohteluun kunnassa. Asiasta ei kyllä ole tiedotusvälineissä kerrottu. Mistähän syystä?
Kyllä on.
vitsitvähissä kirjoitti:
Kyllä on.
"Kyllä on." Mitä tuo tarkoittaa?
kaipaisitarkennusta kirjoitti:
"Kyllä on." Mitä tuo tarkoittaa?
Kyllä on sama anoa heti kuntaliitosta Kuopion kanssa.
+Lisää kommentti
Liitttyykö ne kuntalaisaloitteeet lukioon?
Ilmoita
Alkaa kiinnostaa! Entisenä Pohjois-Savolaisena olen lueskellut satunnaisesti Savon Sanomia ja juttupalstoja. Kertokaa: Miksi Murtoa halutaan ulos = kansalaisaloite (Savon Sanomat 16.2.2018)
Montako oppilasta on Rautavaaran lukiossa nyt, kolmen vuoden kuluttua, kuuden vuoden kuluttua? Montako opettajaa? Mikä on syntyvyys Rautavaaralla? Tilaston mukaan noin 4, eli 0.2%.
Omalla paikkakunnallani syntyvyys on noin 1.2% ja lukioita 2 kpl, lukiolaisia noin 900 eli noin 300 per vuosi. Lukioiden määrää täällä on vähennetty ja pulinaa on kuunneltu. Mutta talouselämän faktat on hyväksytty. Paljonko lukion ylläpito maksaa oppilasta kohden? Onko kysessä opettajien suojatyöpaikka? Eikös tulisi halvemmaksi kuskata muutama lukiolainen tilataksilla vaikka Sonkajärvelle?
Ilmoita
Nyt olisi paljon kommentoitavaa, kun on seurannut viimeaikojen kunnanhallituksen pöytäkirjoja sekä julkista uutisointia.

Huomion arvoista on, että keskustelun aiheet liittyvät edelleen koulutoimeen ja näyttää siltä, että eräs sukunimi pulpahtaa kovin useasti näissä esiin, olipa kyse kuntalaisaloitteen kohteesta, tekijästä tai vaikkapa käsittelijästä/esittelijästä kunnanhallituksessa.

Mielenkiintoista seurattavaa!
Ilmoita
Katso: www.rautavaara.f/Esityslistat ja pöytäkirjat. Joulukuussa 2017 teki kunnan asukas Vanhala kuntalaisaloitteen rehtori Korkalaisen vapauttamista tehtävistään välittömästi. Rehtori toimi vastoin kuntalaisten etua omavaltaisesti, ilman että oli olemassa lainvoimaista päätöstä lukion lakkauttamiseen.
Ilmoita
Aika alkaa loppua. Valtuusto teki sen, millä saatiin pari vuotta lisäaikaa = kustiin pakkasella housuun. Lämmittää hetken. "Valtuusto päätti tehdä määrätietoista ja näkyvää Rautavaaran lukion kehittämis-ja markkinointityötä"
Millaista tuo lienee? Nyt tarvitaan aivoja, ei pinnallisia haaveiluja. Ettekö te tajua, että kunnan talous on kriisiytymässä, kuten pöytäkirjan 18.12.2017 ekassa lauseessa todetaan. Että onnistu kriisikunnan "sisällä" keksimään todellisia vetovoimaniksejä, tarvitsette puolueettoman, täysin ulkopuolisen avustajan.
Faktat:
Rautavaaran talous on todella heikko, ja täysin riippuvainen valtiosta.
Rautavaara on syrjässä ja pitkän matkan päässä mistä tahansa.
Rautavaaralta loppuvat omat lukio-opiskelijat
Rautavaara on tylsä ja ankea paikka 14-18-vuotiaille lapsille, varsinkin jos eivät asu siellä.
On myös nähty, että kunnanvaltuustot tekevät usein huonoja päätöksiä tunnepohjalta.
Palkatkaa se ulkopuolinen, talousasioista jotakin ymmärtävä, vähintään sadan kilometrin etäisyydellä asuva konsultti miettimään sitä "määrätietoista ja näkyvää Rautavaaran lukion kehittämis-ja markkinointityötä"
1 VASTAUS:
Aika tosiaan saattaa loppua kesken.

Turuilla ja toreilla on kyllä kerrottu, että on yritetty kehittää lukiota jo ainakin 15 vuotta. Kuka kertoisi miten ja mistä löytyisivät asiakirjat, joissa näkyy kehitys?

Aivoja todella tarvitaan, jotta lukio saataisiin pelastettua. Aika näyttää, lähdettiinkö liikkeelle liian myöhään. Nyt on vielä mahdollisuus kuitenkin yrittää.

Noihin faktoihin:
Talous on heikko, mutta ei toivoton. Tuloslaskelmassa on puskuria, mutta velka/asukas on kohtuuttoman suuri. Kunta on riippuvainen valtiosta kuten lähes kaikki Suomen kunnat, varsinkin syrjäseutujen pikkukunnat. Suuri velkaantuminen on seurausta investoinneista, jotka "hoksattiin" vasta tehdä aivan viime vuosina, vaikka tarve olisi ollut jo aikaisemmin. Ne ovat kuitenkin olleet tarpeellisia kunnan ylläpitoon.

Sanotaan, että Rautavaara on kaukana kaikesta. Tämä ei pidä paikkaansa. Lapissa on vielä pidempiä matkoja. Sata kilometriä on siellä lyhyt matka, kun taas täällä on Kuopioon 100 km ja muihin kuntakeskuksiin tai isompiin taajamiin alle sen.

Rautavaaralta loppuvat lukio-opiskelijat, jos ei jotakin tehdä. Erikoistuminen on yksi vetoapu lukiolle. Lapissa on useampiakin lukioita, jotka ovat erikoistuneet ja vetävät opiskelijoita Helsinkiä myöten, jopa Kuopiosta. Näin ovat lukiot voineet jatkaa jopa pienten asukasmäärien kunnissa ja näin saaneet ne harvat paikalliset opiskelijat myös käydä lukionsa kotikunnassa.

Rautavaara on varmasti ankea paikka 14-18 vuotiaille, mutta uudet, muualta lukioon tulevat opiskelijat piristäisivät sitä ankeutta. Jos on niin aktiivisia opiskelijoita, että lähtevät johonkin erikoislukioon, ovat he myös aktiivisia harrastustoiminnassa ja näin elävöittävät paikkakunnan nuorisotoimintoja.

Niin kuin tuolla on jossakin jo käsitelty kesän ja syksyn 2017 eri ehdotuksia hyvinvointiosaston johtamistavoiksi, kunnassa on kyllä ollut esityksiä perustaa virka, joka pantaisiin julkiseen hakuun. Asia torpattiin kunnanhallituksessa ja palattiin entiseen. Tuossa olisi ollut mahdollisuus saada kuntaan uutta ajattelua tuollekin sektorille. Olikohan kunnan päättäjät ajatelleet loppuun saakka asioita vai ovatko jo henkisesti valmentautumassa kunnan alasajoon? Ehdottomasti olisi palkattava julkisen haun jälkeen koulu- ja sivistystoimen päätoiminen johtaja kehittämään koulutointa ja nyt erityisesti lukiota. On eri asia, miten enää pystyy onnistumaan, kun tilanne on päässyt tähän tilanteeseen.

Valtuustot tekevät päätöksiä, joskus hyviä, joskus huonoja. Ei Rautavaara poikkea yleisestä poliittisesta käyttäytymisestä. Tietenkin kunnan väkimäärän pienuus saattaa aiheuttaa klikkiytymistä eri syistä kuten sukulaisuudesta jne.
+Lisää kommentti
Nimimerkille: eikaikkitoivomennyt 21.2.2018 17:39 tiedoksi, että kuntalainen Vanhala teki joulukuussa 2017 kuntalaisaloitteen: Koulukeskuksen nykyinen rehtori vaihtoon. Palkattava pätevä opinto-ojaaja. Otettava some-markkinointi käyttöön. Haettava OKM:n kokeiluijin. Mallia esim. Utajärven, Pälkäneen, Puhasjärven pienlukioista.
Ilmoita

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmoita
Yhteisössä on hyvin tyypillistä, että joku sen muuten hiljainen jäsen kehittelee hyvän, toteuttamiskelpoisen idean.

Asia menee yhteisössä lävitse.

Kunnian ideasta usein ottaa itselleen joku toinen, äänekkäämpi ja vaikkapa esimies.

Esimerkki: Joku on toteuttanut hyvän idean ja se toimii loistavasti ja on saanut hyvää palautetta. Se lopetetaan. Miksi? Idean isä ei ole pomo.
Ilmoita
Yhteishaun aika on jälleen käsillä. On hienoa huomata, että Rautavaaran oma lukio pystyy tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon. Lukiosta tehty mainio oma video.
Ilmoita
Olen aina uskonut, että opettajan työ on kovin vaativaa ja päätoimista, varsinkin jos on jopa erikseen maksettavia lisätunteja. Palkkaushan on, erityisesti lisätöiden kanssa, kohtuullisen hyvä verrattuna moneen muuhun ammattiin huomioiden vielä vuoden työpäivien määrä. Se on noin 30 - 40 työpäivää vähemmän kuin muilla työssäkävijöillä.

Muutamilla opettajilla on sivutoimia ja joillakin jopa oma yritys pyöritettävänä. Mitenkähän tämä kaikki soveltuu päätoimen hoitamiseen? Pystyykö hoitamaan päätyötä täysipainoisesti?

Yleensä kunnissa ja valtiolla vaaditaan sivutöistä sivutoimilupa. Sen saanti on monesti hyvin vaikea ja täytyy olla hyvin perusteltu, jotta päätyö ei kärsi sivutoimen hoitamisen vuoksi.

Miten on oman yrityksen kanssa? Kuntien ja valtion tulee vaatia yrityksen pyörittämiseen myös vastaava lupa. Se on vielä perustellunpaa kuin sivutyön yhteydessä. Hyvin nopeasti käy niin, että yrityksen pyörittämisestä tulee päätyö ja päätyön hoitaminen jää sivuseikaksi ja hoidetaan "huitaisten". Päätyön tärkeimmäksi päiväksi muodostuu palkkapäivä.

Tässäpä pohdittavaa!
Ilmoita
Koulutoimessa sivutoimilupa haetaan esimieheltä eli rehtorilta tai sivistyslautakunnalta. Tässä ei ole mitään ihmeelistä.
1 VASTAUS:
Noin yksinkertaistako se on?

Siinä sitä sitä onkin ihmettelemistä.
+Lisää kommentti
Kunnan facebookin keskustelun aiheet liittyvät edelleen koulutoimeen ja näyttää siltä, että sukunimi Korkalainen pulpahtaa kovin useasti näissä esiin, olipa kyse kuntalaisaloitteiden kohteesta, tekijästä tai vaikkapa valmistelijasta/esittelijästä hyvinvointilautakunnassa ja kunnanhallituksessa.
1 VASTAUS:
Samaa taitaa moni muukin vähemmän asioista perillä oleva ihmetellä. Miksi näin on?
+Lisää kommentti
Kannattaa lukea julkisia asiakirjoja Rautavaara sivuilta. P. K:n kuntalaisaloitteelle erottamisesta ei voi kuin naureskella, kertoo surullisen syvästi enemmän aloitteen tekijän luonteesta kuin kunnanjohtajan toiminnan moitittavuudesta. Sitten toinen asia; kysymys miksi erään perheen jäsenet saavat helpommin töitä kuin muut ????????
1 VASTAUS:
Toivoa sopii, että viimeaikaiset, kohua herättäneet kuntalaisaloitteet liitteineen julkaistaisiin netissä, jotta ei tarvitsisi olla erilaisten arvailujen varassa.
+Lisää kommentti
rehellistämisavoimuutta olet tosi oikeassa avoimuus olisi parasta vaikka eihän sitä täällä helpolla ooo ennenkään noudatettu. suosimmeomiamme herättää myös ajatuksia
Ilmoita
Kari Vanhalan 10.12.2017 tekemä ja Korkalaisen 13.12. 2017 tekemä kuntalaisaloitteet ja niiden liitteet saa kunnan kirjaamon hoitajalta tietopyynnöllä. Ovat julkisia asiakirjoja.
1 VASTAUS:
Kiitos tiedosta!
+Lisää kommentti
Rehtorin vaimon P. K:n kuntalaisaloitteelle kunnanjohtajan erottamisesta ei voi kuin naureskella. Se kertoo surullisen syvästi enemmän aloitteen tekijän luonteesta kuin kunnanjohtajan toiminnan moitittavuudesta. Miksi työnantja ei vienyt asiaa poliisille?
1 VASTAUS:
Ei kai muu auta kuin seurata näiden "
itsevaltiaiden" toimia. Ja nostaa kaikki vääryydet julkisiksi, sitä he eivät tule koskaan itse tekemään. Eräs perhe ahnehtii kuolemaansa asti ja aina kiinni jäätyään alkaa sota muita vastaan, sillä meillä muilla pitäisi olla suuri kunnia olla heidän elättäjiään.
+Lisää kommentti

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmoita
Montako opiskelijaa aloittaa opiskelun lukiossa?
Ilmoita
Korostetaan paljon opinto-ohjauksen merkitystä.

Onko Rautavaaran lukiossa järjestetty opinto-ohjausta? Kuka hän on? Onko hänellä kelpoisuutta opinto-ohjaajan tehtävään?

Opinto-ohjaajan virkaa ei ainakaan ole täytetty kymmeniin vuosiin.
Ilmoita
Eilen illalla ilmestyi fb:ssa lukion sivusto. Sitä oli kovasti peukutettu lyhyen ajan sisällä ja muutama myönteinen mielipide, kunnes... ja niin se poistui sieltä. Hyvä yritys fb-sivuston laittajalla oli joka tapauksessa.

Tänä aamuna tuli sama sivusto takaisin, vaan eri henkilön toimesta.

Oli ihmeellinen spektaakkeli.

Hyvä, että tuli, mutta jäi kyllä "outo maku" ja ihmettely, mitä lukion ympärillä tapahtuu. Eikö kaikenlainen lukion, myönteinen julkisuus olekaan hyväksi. Se eilisiltainen sivuston laittaminen oli juuri sellainen.
Ilmoita
sirkus ok rautavaaralla
Ilmoita
Lukio pysyy ja toimii kunnassa. Verkkolukiona kehitetään.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Rautavaaran lukio

Loppuuko se lukio?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta