Makron tekeminen

Kuinka saan openofficessa tehtyä makron joka kopioi taulukosta 1, rivin 1, taulukkoon 2 seuraavalle tyhjälle riville. Olen kyllä onnistunut joko saamaan koko taulukon täyteen tai sitten kopioitua yhdelle ja samalle riville. Lisäksi taulukkoa 2 ei tulisi pystyä muokkaamaan muuten.
Ilmoita


sub kopioi
arkki1="Sheet1"
arkki2="Sheet2"
dim Controller as object
dim document as object
dim dispatcher as object

Controller = ThisComponent.getcurrentController
document = Controller.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

Sheets = ThisComponent.Sheets
Sheet1 = Sheets.getByName(arkki1)
Controller.setActiveSheet(Sheet1)

dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())

dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "By"
args2(0).Value = 1

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRightToEndOfDataSel", "", 0, args2())

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())

Sheet2 = Sheets.getByName(arkki2)
Controller.setActiveSheet(Sheet2)

Sheet2.unprotect("")

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())

dim args7(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args7(0).Name = "By"
args7(0).Value = 1
args7(1).Name = "Sel"
args7(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDownToEndOfData", "", 0, args7())

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args7())

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())
Sheet2.protect("")

end sub
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Makron tekeminen

Kuinka saan openofficessa tehtyä makron joka kopioi taulukosta 1, rivin 1, taulukkoon 2 seuraavalle tyhjälle riville. Olen kyllä onnistunut joko saamaan koko taulukon täyteen tai sitten kopioitua yhdelle ja samalle riville. Lisäksi taulukkoa 2 ei tulisi pystyä muokkaamaan muuten.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta