Aihe

Saako excelin piirtämään?

Anonyymi

Onko excelissä sellaista komentoa jolla piirrettäsin viiva pisteestä pisteeseen, tai tietyn pituinen viiva määrättyyn suuntaan? Tarvitsisi tietenkin alueen määrittelyn jonka koordinaatteihin viitattaisiin. Voiko noita kaaviojuttuja jotenkin soveltaa erillisten viivojen piirtoon?

21

<50

  Vastaukset

  • Katselehan niitä Lisää/Muodot -valikon juttuja sillä silmällä illan hämärryttyä.

   • Eikös nuo ole vain itse ruudulle piirrettäviä koristeita. Vai saako ne ottamaan parametrit suoraan taulukosta kaavojen laskemana?


   • Kyllä voi. Paljonkin käppyrä piiroksia kyhätty joskus, tosin ei exlelillä vaan LibreOfficella ja kosketusnäyttö ja kynä .... Josta voi päätellä miten homma toimi.


  • Kyllä pystyy piirtämään kuvioilla sekä viivoilla täysin parametrisesti ja lisäämään teksturit kanssa.
   Itse olen tehnyt parit kalusteiden suunnitteluohjelmat, joissa piirretään parametreillä.
   Lisätään esim. komeron aukkoihin erilaisia objekteja kuten hyllyjä, laatikoita, koreja ja erilaisia settejä yms ja ohjelma tekee myös tarvittavat CNC koodit komeronosille. Eli täysi paketti tilauksesta tuotantoon... ;-)

   Keep EXCELing
   @Kunde

   • Varmaan kyllä jos kirjoittaa itse funktion siihen hommaan. Valmiina ei taida olla mitään piirtofuktiota?
    Pyöräytäppä malliksi funkio joka piirtää taulukkoon tietylle alueelle viivan taulukosta haettujen koordinaattipisteiden välille, tai suunta- ja pituustiedolla. :)


  • Laitoin malliksi hieman muitakin juttuja, mitä voi hyödyntää. On toki paljon muitakin vielä. Itsellä oli tarve lisätä paljon attribuuttitietoa (mm poraukset) ja Excelissä ei semmoista ole objekteilla mutta aika kivuttomasti se tollainkin meni...
   Tein myöhemmin sitten treeviewllä yksinkertaisen rakennepuun, missä osia pystyy muokkaaman vapaasti.
   APIlla sitten lomakkeellaoli helpompaa fiksailla kaikkea ja näkee piirron kanssa samalla, mutta ihan toimiva juttu ja todistaa sen, että EXCEL taipuu moniin juttuihin, mihin sitä ei le alunperin edes tarkoitettu ;-)

   Sub Suorakaide(X As Double, Y As Double, Leveys As Double, Korkeus As Double)
   Dim a
   Dim xlShp As Shape
   Worksheets(1).Activate

   'soluun kiinnitettynä
   Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, ActiveSheet.Range("C10").Left, ActiveSheet.Range("c10").Top, Leveys, Korkeus)
   'vasemmasta yläkulmasta lähtien
   'Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, X, Y, Leveys, Korkeus)

   With xlShp
   .Name = "Kundenmalli"
   'tässä voi lisätä atribuuttitietoja vaihtoehtoinen teksti attribuuttiin, josta voi lukea sitten kätevästi tuotteen tietoja tai indoa
   .AlternativeText = .Name & "," & Korkeus & "," & Leveys & ",Tammi"
   'tässä voi kätevästi näyttää tuotteen tiedot hyperlinkillä kun hiirellä siirtyy kuvion päälle
   a = Split(.AlternativeText, ",")
   ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Shapes(.Name), Address:="", ScreenTip:="Osan nimi: " & a(0) & vbNewLine & "Korkeus: " & a(1) & vbNewLine & "Leveys: " & a(2) & vbNewLine & "Väri: " & a(3)

   'tässä voi lisätä materiaalin tai värin
   ' .Fill.UserPicture ThisWorkbook.Path & "\" & "Tammi.jpg"
   .Line.Visible = msoTrue
   .Line.Weight = 0
   End With
   'viiva
   Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddLine(ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Left + ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Width, ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Top + ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Height, 500, 500)
   xlShp.Select
   xlShp.Name = "Viiva"

   End Sub
   Sub Koe()
   'tiedot voi hakea solustakin
   'Suorakaide Range("A1"), Range)"B1"), Range("C1"), Range("D1")
   Suorakaide 100, 100, 100, 500
   End Sub

   Keep EXCELing
   @Kunde

   • No huh, tuossa onkin tavaamista löytyykö itselle sovellettavaa koodia :)


   • Tein kokeeksi tällaisen vektorinpiirtofunktion:

    Function Viiva1(x As Double, y As Double) As Double
    Dim xlShp As Shape
    Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddLine(ActiveSheet.Range("P18").Left, ActiveSheet.Range("P18").Top, x, y)
    End Function

    Voiko tavallisen viivan asemasta käyttää valmista nuoliviivaa, olisi vektorille just passeli? En keksinyt millä nimellä sitä voisi käyttää.
    Toinen oleellinen juttu on, miten poistaa ensin edellinen vektori kun uusi piirretään?


   • Exel aika hidas. Librellä leikitiin joskus ja tehtii pikku ohjelma joka syötti parametrejä wavom kautta.
    Taullukko kuitenkin kasvoi järkytävästi ennekö muotokuva oli valmis ellei hallinut tekniikaa vasemmalta oikeelle.

    Monimutkaisemoi ohjelma olisi tietysti korjannut asiaa.
    Käytimme siis esitykseen viiva käyrästöä. parisata ei käyrää ja kuva oli jo melko mukava.

    Exelillä moinen tahmaa jo melkolailla!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Exel aika hidas. Librellä leikitiin joskus ja tehtii pikku ohjelma joka syötti parametrejä wavom kautta.
    Taullukko kuitenkin kasvoi järkytävästi ennekö muotokuva oli valmis ellei hallinut tekniikaa vasemmalta oikeelle.

    Monimutkaisemoi ohjelma olisi tietysti korjannut asiaa.
    Käytimme siis esitykseen viiva käyrästöä. parisata ei käyrää ja kuva oli jo melko mukava.

    Exelillä moinen tahmaa jo melkolailla!

    Taullukko? Järkytävästi?Tekniikaa? Monimutkaisemoi?


  • Oikeastihan vektorille annetaan suuntakulma ja pituus
   Voin tehdä makron tommoselle jos haluat... ;-)
   Jos haluat jotain muutakin, niin kerro ja lisätään sitten makroon

   Function Viiva1(x As Double, y As Double) As Double
   Dim xlShp As Shape
   Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddLine(ActiveSheet.Range("P18").Left, ActiveSheet.Range("P18").Top, x, y)
   xlShp.Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
   xlShp.Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadStealth
   End Function

   ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Delete

   Keep EXCEling
   @Kunde

   • Tieto on alunperin kompleksilukuna, joka muunnettavissa kyllä helposti kulmamuotoon. Skaalaus vektorin pituudelle on ehkä helpoin tehdä kulmamuodossa. Ei ole kyllä hajuakaan miten viiva saadaan piirrettyä tiettyyn suuntakulmaan, että en panisi pahakseni valmiista esimerkkimakrosta :)


  • tavalliseen moduuliin...
   Option Explicit

   Sub Poista()
   Dim Shp As Shape
   On Error Resume Next
   For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
   Shp.Delete
   Next Shp
   End Sub

   Sub PiirräVektori()
   Poista
   Dim Vektori1 As New ClsVektori
   With Vektori1
   'jos käytät muuta kuin Vektoriluokan oletusta aloituspisteelle, niin hipsaa allaolevat 2 riviä...
   ' .x1 = ActiveSheet.Range("P18").Left
   ' .y1 = ActiveSheet.Range("P18").Top
   ' pituus
   .Pituus = Range("A1").Value
   ' kulma
   .Kulma = Range("A2").Value
   ' skalaari
   .Skalaari = 10
   .Nimi = "Vektori1"
   .Piirrä
   End With
   End Sub
   lisää luokka moduuli ja nimeä se ClsVektori ja lisää allaoleva koodi sinne
   Oletuksia voi lisätä ja ominaisuuksia lisäillä tarpeen mukaan

   Option Explicit
   Public x1 As Double
   Public y1 As Double
   Public Kulma As Double
   Public Pituus As Double
   Public Skalaari As Double
   Public Viivanväri As Integer
   Public Viivanpaksuus As Double
   Public Nimi As String
   Public Pi As Double
   Private Sub Class_Initialize()
   ' oletusarvoja
   x1 = 200
   y1 = 200
   Kulma = 0
   Pituus = 10
   Skalaari = 1
   Pi = 3.14159265358979
   Viivanväri = 8
   Viivanpaksuus = 1
   End Sub

   Private Function Rad(Asteet As Double) As Double
   Rad = Asteet * Pi / 180
   End Function
   Function x2() As Double
   x2 = x1 + Pituus * Sin(Rad(Kulma)) * Skalaari
   End Function

   Function y2() As Double
   y2 = y1 - Pituus * Cos(Rad(Kulma)) * Skalaari
   End Function
   Sub Piirrä()
   With ActiveSheet.Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2)
   .Name = Nimi
   .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadStealth
   .Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
   .Line.ForeColor.SchemeColor = Viivanväri
   .Line.Weight = Viivanpaksuus
   End With
   End Sub

   Keep EXCELing
   @Kunde

   • Tattis!
    Tuossa menee toinenkin tovi, että saan kaiken koodin omaksuttua...
    Yksi tyhmä kysymys heti aluksi, jos taulukossa fuktiolla piirretäänkin useampia vektoreita, työstävätkö funktiot ja aliohjelmat vain yhtä piirrettävää vektoria kerrallaan? Tarkoitan ettei esim. vanhan vektorin poisto poista toisia jo päivitettyjä vektoreitakin.


  • Riippuu siitä miten olet koodin tehnyt.
   Jos et halua poistaa jo tehtyä vektoreita hipsaa moduulin koodissa poista funktion kutsu tai nimeä nimeä vektorit siten, että niitä on helppo hallita, lisäämällä eteen vaikka jonkun erikoismerkin (esimerkkikoodissa @- merkki eteen)...
   Funktiot voi käsitellä useampia vektoreita kerrallaan. En tiedä mitä haluat tehdä ja minkälainen on taulukkosi, joten koodi vain ihan peruspiirtoon. Jos haluat laskea vektoreita yhteen laskea vektoreiden välisiä kulmia yms. , niin clsVektori moduulissa vaan lisätään ominaisuuksia vektoreille ja hiukkasen matematiikkaa... ;-)

   Sub Poista()
   Dim Shp As Shape
   On Error Resume Next
   For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
   If Not Shp.Name Like "@*" Then Shp.Delete
   Next Shp
   End Sub

   Keep EXCELing
   @Kunde

   • Tarkoitus olisi esittää kolmivaihesähkön virtojen ja jännitteiden suuntien poikkeamia normaalista 120 asteen sijainnista eri tilanteissa/tehokertoimilla. Numeerista tietoa antava taulukko on valmiina, ja käytettävissä oleva suuntatieto pitäisi saada jotenkin havainnollistettua.
    Selkeintä on kai tehdä jokaista vektoria varten oma nimetty versio funktiosta/ aliohjelmista, jotka operoivat vain yhtä vektoria.
    Kunhan nyt saa ensin sen ensimmäisenkään vektorin 'elämään' :)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tarkoitus olisi esittää kolmivaihesähkön virtojen ja jännitteiden suuntien poikkeamia normaalista 120 asteen sijainnista eri tilanteissa/tehokertoimilla. Numeerista tietoa antava taulukko on valmiina, ja käytettävissä oleva suuntatieto pitäisi saada jotenkin havainnollistettua.
    Selkeintä on kai tehdä jokaista vektoria varten oma nimetty versio funktiosta/ aliohjelmista, jotka operoivat vain yhtä vektoria.
    Kunhan nyt saa ensin sen ensimmäisenkään vektorin 'elämään' :)

    Eikö vektorien piirtoon olisi järkevintä käyttää kuvaajia. Pitäähän niille saada akselitkin näkyviin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikö vektorien piirtoon olisi järkevintä käyttää kuvaajia. Pitäähän niille saada akselitkin näkyviin.

    Perinteistä 90 asteen akselihässäkkää ei tarvita. Kolmivaihesähkön jännitteet ovat 120 asteen erolla toisistaan. Nämä suunta-akselit ovat siis kello-12 L1, -8 L2, -4 L3. Ilman vaihesiirtoa vaiheiden virtojen vektorit ovat jännitesuuntien mukaiset. Kun vaihesiirto tai vaihevirta ei ole kaikissa kolmessa vaiheessa sama tulee mukaan neljäs vektori eli nollavirta.


   • Nyt vektorin piirto on koekäyttövaiheessa, pientä viilailua varmaan vielä riittää toviksi...
    https://aijaa.com/TxTIaL


  • lähetä taulukko hmetso(at)hotmail.com ja mallia mitä haluat, niin voin vilkaista ja kertoa tarkemmin

   • Kiitos, täytyy nyt ensin vähän miettiä ja kehitellä millaista siitä tekisi...
    Laitan kuitenkin taulukon "puimuri4.xlsx" joka olisi pohjana.


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   334
   13892
  2. Tiesikö Martina miehensä taustat?

   Turkkilainen miljonääri onkin irakilainen jolla huikea rikostausta? Askarruttaa tiesikö Martina mistä on kyse vai tuliko yllätyksenä. Joka tapauksessa
   309
   11399
  3. Korona räjähtämässä käsiin 618 uutta tartuntaa 5 uutta kuolemaa

   Marin ja Kiuru karjaisivat kunnille mm. HUS-alueelle viime hetkellä, eivät ne pysty hoitamaan asioitansa vaan tarvitaan Marinin hallituksen tiukkaa oh
   Maailman menoa
   155
   4267
  4. Uskotteko että kumppaninne on teille se oikea

   Haluaisin kuulla, että kuinka moni oikeasti on sellaisessa parisuhteessa jossa kumppanina on se ”elämä rakkaus”? Että pystyisi sanomaan rehellisesti e
   Parisuhde
   57
   1569
  5. Seiska: Sedu Koskinen vaihtaa nimensä eksoottiseksi Zedu Di Lucaksi!

   No nyt! Ja nimen takana vanha ystävä Andy McCoy... https://www.suomi24.fi/viihde/seiska-sedu-koskinen-vaihtaa-nimensa-eksoottiseksi-zedu-di-lucaksi-ni
   15
   1555