Saako excelin piirtämään?

Anonyymi

Onko excelissä sellaista komentoa jolla piirrettäsin viiva pisteestä pisteeseen, tai tietyn pituinen viiva määrättyyn suuntaan? Tarvitsisi tietenkin alueen määrittelyn jonka koordinaatteihin viitattaisiin. Voiko noita kaaviojuttuja jotenkin soveltaa erillisten viivojen piirtoon?

21

<50

Vastaukset

 • Katselehan niitä Lisää/Muodot -valikon juttuja sillä silmällä illan hämärryttyä.

  • Eikös nuo ole vain itse ruudulle piirrettäviä koristeita. Vai saako ne ottamaan parametrit suoraan taulukosta kaavojen laskemana?


  • Kyllä voi. Paljonkin käppyrä piiroksia kyhätty joskus, tosin ei exlelillä vaan LibreOfficella ja kosketusnäyttö ja kynä .... Josta voi päätellä miten homma toimi.


 • Kyllä pystyy piirtämään kuvioilla sekä viivoilla täysin parametrisesti ja lisäämään teksturit kanssa.
  Itse olen tehnyt parit kalusteiden suunnitteluohjelmat, joissa piirretään parametreillä.
  Lisätään esim. komeron aukkoihin erilaisia objekteja kuten hyllyjä, laatikoita, koreja ja erilaisia settejä yms ja ohjelma tekee myös tarvittavat CNC koodit komeronosille. Eli täysi paketti tilauksesta tuotantoon... ;-)

  Keep EXCELing
  @Kunde

  • Varmaan kyllä jos kirjoittaa itse funktion siihen hommaan. Valmiina ei taida olla mitään piirtofuktiota?
   Pyöräytäppä malliksi funkio joka piirtää taulukkoon tietylle alueelle viivan taulukosta haettujen koordinaattipisteiden välille, tai suunta- ja pituustiedolla. :)


 • Laitoin malliksi hieman muitakin juttuja, mitä voi hyödyntää. On toki paljon muitakin vielä. Itsellä oli tarve lisätä paljon attribuuttitietoa (mm poraukset) ja Excelissä ei semmoista ole objekteilla mutta aika kivuttomasti se tollainkin meni...
  Tein myöhemmin sitten treeviewllä yksinkertaisen rakennepuun, missä osia pystyy muokkaaman vapaasti.
  APIlla sitten lomakkeellaoli helpompaa fiksailla kaikkea ja näkee piirron kanssa samalla, mutta ihan toimiva juttu ja todistaa sen, että EXCEL taipuu moniin juttuihin, mihin sitä ei le alunperin edes tarkoitettu ;-)

  Sub Suorakaide(X As Double, Y As Double, Leveys As Double, Korkeus As Double)
  Dim a
  Dim xlShp As Shape
  Worksheets(1).Activate

  'soluun kiinnitettynä
  Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, ActiveSheet.Range("C10").Left, ActiveSheet.Range("c10").Top, Leveys, Korkeus)
  'vasemmasta yläkulmasta lähtien
  'Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, X, Y, Leveys, Korkeus)

  With xlShp
  .Name = "Kundenmalli"
  'tässä voi lisätä atribuuttitietoja vaihtoehtoinen teksti attribuuttiin, josta voi lukea sitten kätevästi tuotteen tietoja tai indoa
  .AlternativeText = .Name & "," & Korkeus & "," & Leveys & ",Tammi"
  'tässä voi kätevästi näyttää tuotteen tiedot hyperlinkillä kun hiirellä siirtyy kuvion päälle
  a = Split(.AlternativeText, ",")
  ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Shapes(.Name), Address:="", ScreenTip:="Osan nimi: " & a(0) & vbNewLine & "Korkeus: " & a(1) & vbNewLine & "Leveys: " & a(2) & vbNewLine & "Väri: " & a(3)

  'tässä voi lisätä materiaalin tai värin
  ' .Fill.UserPicture ThisWorkbook.Path & "\" & "Tammi.jpg"
  .Line.Visible = msoTrue
  .Line.Weight = 0
  End With
  'viiva
  Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddLine(ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Left + ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Width, ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Top + ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Height, 500, 500)
  xlShp.Select
  xlShp.Name = "Viiva"

  End Sub
  Sub Koe()
  'tiedot voi hakea solustakin
  'Suorakaide Range("A1"), Range)"B1"), Range("C1"), Range("D1")
  Suorakaide 100, 100, 100, 500
  End Sub

  Keep EXCELing
  @Kunde

  • No huh, tuossa onkin tavaamista löytyykö itselle sovellettavaa koodia :)


  • Tein kokeeksi tällaisen vektorinpiirtofunktion:

   Function Viiva1(x As Double, y As Double) As Double
   Dim xlShp As Shape
   Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddLine(ActiveSheet.Range("P18").Left, ActiveSheet.Range("P18").Top, x, y)
   End Function

   Voiko tavallisen viivan asemasta käyttää valmista nuoliviivaa, olisi vektorille just passeli? En keksinyt millä nimellä sitä voisi käyttää.
   Toinen oleellinen juttu on, miten poistaa ensin edellinen vektori kun uusi piirretään?


  • Exel aika hidas. Librellä leikitiin joskus ja tehtii pikku ohjelma joka syötti parametrejä wavom kautta.
   Taullukko kuitenkin kasvoi järkytävästi ennekö muotokuva oli valmis ellei hallinut tekniikaa vasemmalta oikeelle.

   Monimutkaisemoi ohjelma olisi tietysti korjannut asiaa.
   Käytimme siis esitykseen viiva käyrästöä. parisata ei käyrää ja kuva oli jo melko mukava.

   Exelillä moinen tahmaa jo melkolailla!


  • Anonyymi kirjoitti:

   Exel aika hidas. Librellä leikitiin joskus ja tehtii pikku ohjelma joka syötti parametrejä wavom kautta.
   Taullukko kuitenkin kasvoi järkytävästi ennekö muotokuva oli valmis ellei hallinut tekniikaa vasemmalta oikeelle.

   Monimutkaisemoi ohjelma olisi tietysti korjannut asiaa.
   Käytimme siis esitykseen viiva käyrästöä. parisata ei käyrää ja kuva oli jo melko mukava.

   Exelillä moinen tahmaa jo melkolailla!

   Taullukko? Järkytävästi?Tekniikaa? Monimutkaisemoi?


 • Oikeastihan vektorille annetaan suuntakulma ja pituus
  Voin tehdä makron tommoselle jos haluat... ;-)
  Jos haluat jotain muutakin, niin kerro ja lisätään sitten makroon

  Function Viiva1(x As Double, y As Double) As Double
  Dim xlShp As Shape
  Set xlShp = ActiveSheet.Shapes.AddLine(ActiveSheet.Range("P18").Left, ActiveSheet.Range("P18").Top, x, y)
  xlShp.Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
  xlShp.Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadStealth
  End Function

  ActiveSheet.Shapes("Kundenmalli").Delete

  Keep EXCEling
  @Kunde

  • Tieto on alunperin kompleksilukuna, joka muunnettavissa kyllä helposti kulmamuotoon. Skaalaus vektorin pituudelle on ehkä helpoin tehdä kulmamuodossa. Ei ole kyllä hajuakaan miten viiva saadaan piirrettyä tiettyyn suuntakulmaan, että en panisi pahakseni valmiista esimerkkimakrosta :)


 • tavalliseen moduuliin...
  Option Explicit

  Sub Poista()
  Dim Shp As Shape
  On Error Resume Next
  For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
  Shp.Delete
  Next Shp
  End Sub

  Sub PiirräVektori()
  Poista
  Dim Vektori1 As New ClsVektori
  With Vektori1
  'jos käytät muuta kuin Vektoriluokan oletusta aloituspisteelle, niin hipsaa allaolevat 2 riviä...
  ' .x1 = ActiveSheet.Range("P18").Left
  ' .y1 = ActiveSheet.Range("P18").Top
  ' pituus
  .Pituus = Range("A1").Value
  ' kulma
  .Kulma = Range("A2").Value
  ' skalaari
  .Skalaari = 10
  .Nimi = "Vektori1"
  .Piirrä
  End With
  End Sub
  lisää luokka moduuli ja nimeä se ClsVektori ja lisää allaoleva koodi sinne
  Oletuksia voi lisätä ja ominaisuuksia lisäillä tarpeen mukaan

  Option Explicit
  Public x1 As Double
  Public y1 As Double
  Public Kulma As Double
  Public Pituus As Double
  Public Skalaari As Double
  Public Viivanväri As Integer
  Public Viivanpaksuus As Double
  Public Nimi As String
  Public Pi As Double
  Private Sub Class_Initialize()
  ' oletusarvoja
  x1 = 200
  y1 = 200
  Kulma = 0
  Pituus = 10
  Skalaari = 1
  Pi = 3.14159265358979
  Viivanväri = 8
  Viivanpaksuus = 1
  End Sub

  Private Function Rad(Asteet As Double) As Double
  Rad = Asteet * Pi / 180
  End Function
  Function x2() As Double
  x2 = x1 + Pituus * Sin(Rad(Kulma)) * Skalaari
  End Function

  Function y2() As Double
  y2 = y1 - Pituus * Cos(Rad(Kulma)) * Skalaari
  End Function
  Sub Piirrä()
  With ActiveSheet.Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2)
  .Name = Nimi
  .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadStealth
  .Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
  .Line.ForeColor.SchemeColor = Viivanväri
  .Line.Weight = Viivanpaksuus
  End With
  End Sub

  Keep EXCELing
  @Kunde

  • Tattis!
   Tuossa menee toinenkin tovi, että saan kaiken koodin omaksuttua...
   Yksi tyhmä kysymys heti aluksi, jos taulukossa fuktiolla piirretäänkin useampia vektoreita, työstävätkö funktiot ja aliohjelmat vain yhtä piirrettävää vektoria kerrallaan? Tarkoitan ettei esim. vanhan vektorin poisto poista toisia jo päivitettyjä vektoreitakin.


 • Riippuu siitä miten olet koodin tehnyt.
  Jos et halua poistaa jo tehtyä vektoreita hipsaa moduulin koodissa poista funktion kutsu tai nimeä nimeä vektorit siten, että niitä on helppo hallita, lisäämällä eteen vaikka jonkun erikoismerkin (esimerkkikoodissa @- merkki eteen)...
  Funktiot voi käsitellä useampia vektoreita kerrallaan. En tiedä mitä haluat tehdä ja minkälainen on taulukkosi, joten koodi vain ihan peruspiirtoon. Jos haluat laskea vektoreita yhteen laskea vektoreiden välisiä kulmia yms. , niin clsVektori moduulissa vaan lisätään ominaisuuksia vektoreille ja hiukkasen matematiikkaa... ;-)

  Sub Poista()
  Dim Shp As Shape
  On Error Resume Next
  For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
  If Not Shp.Name Like "@*" Then Shp.Delete
  Next Shp
  End Sub

  Keep EXCELing
  @Kunde

  • Tarkoitus olisi esittää kolmivaihesähkön virtojen ja jännitteiden suuntien poikkeamia normaalista 120 asteen sijainnista eri tilanteissa/tehokertoimilla. Numeerista tietoa antava taulukko on valmiina, ja käytettävissä oleva suuntatieto pitäisi saada jotenkin havainnollistettua.
   Selkeintä on kai tehdä jokaista vektoria varten oma nimetty versio funktiosta/ aliohjelmista, jotka operoivat vain yhtä vektoria.
   Kunhan nyt saa ensin sen ensimmäisenkään vektorin 'elämään' :)


  • Anonyymi kirjoitti:

   Tarkoitus olisi esittää kolmivaihesähkön virtojen ja jännitteiden suuntien poikkeamia normaalista 120 asteen sijainnista eri tilanteissa/tehokertoimilla. Numeerista tietoa antava taulukko on valmiina, ja käytettävissä oleva suuntatieto pitäisi saada jotenkin havainnollistettua.
   Selkeintä on kai tehdä jokaista vektoria varten oma nimetty versio funktiosta/ aliohjelmista, jotka operoivat vain yhtä vektoria.
   Kunhan nyt saa ensin sen ensimmäisenkään vektorin 'elämään' :)

   Eikö vektorien piirtoon olisi järkevintä käyttää kuvaajia. Pitäähän niille saada akselitkin näkyviin.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Eikö vektorien piirtoon olisi järkevintä käyttää kuvaajia. Pitäähän niille saada akselitkin näkyviin.

   Perinteistä 90 asteen akselihässäkkää ei tarvita. Kolmivaihesähkön jännitteet ovat 120 asteen erolla toisistaan. Nämä suunta-akselit ovat siis kello-12 L1, -8 L2, -4 L3. Ilman vaihesiirtoa vaiheiden virtojen vektorit ovat jännitesuuntien mukaiset. Kun vaihesiirto tai vaihevirta ei ole kaikissa kolmessa vaiheessa sama tulee mukaan neljäs vektori eli nollavirta.


  • Nyt vektorin piirto on koekäyttövaiheessa, pientä viilailua varmaan vielä riittää toviksi...
   https://aijaa.com/TxTIaL


 • lähetä taulukko hmetso(at)hotmail.com ja mallia mitä haluat, niin voin vilkaista ja kertoa tarkemmin

  • Kiitos, täytyy nyt ensin vähän miettiä ja kehitellä millaista siitä tekisi...
   Laitan kuitenkin taulukon "puimuri4.xlsx" joka olisi pohjana.


suomi24-logo

Osallistu keskusteluun

Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

Luetuimmat keskustelut

 1. Aamun kolari ja tienhoito

  Aamulla tapahtui kuolonkolari hiljaisten risteyksen kohdalla. Ajettiin juuri ennen kolaria Kuusamo-Suomusalmi väliä. Ehdittiin Suomussalmelle kun alk
  Suomussalmi
  38
  1002
 2. Oliko autokolarissa ollut...

  ... lapsia? Tämän aamusessa.
  Suomussalmi
  1
  530
 3. Sun katseessa on jotain mikä ei sovi sinne

  Sellaista surumielisyyttä. Vaikka muuten vaikutat olevan iloinen ja puhelias. Kerran aiemmin ajattelin, että se on voisi olla halveksuntaa mua kohtaan
  Ikävä
  30
  414